Как министерството на културата се бори с културното наследство

Реставрираната Пернишка крепост

© Надежда Чипева, Капитал

Реставрираната Пернишка крепостМинистерството на културата обича да се хвали и да бъде хвалено. Когато не е и се посочват недостатъци, дали на административно или на изпълнително ниво, започва да се оправдава с недостатъчно добри разпоредби, а когато и това не е достатъчно  - с  корумпирани чиновници и агенции. Ако бъдат посочени примери за това как може да подобри работата си, започва да обвинява видими и невидими "врагове", които му се месят.


Приликите с малко разглезено дете не са случайни. Поне в частта за политиката за опазването на културните паметници в България, мотото на министерството е нещо от рода на "Имам си кофичка, имам си лопатка – оставете ме на мира да си играя на пясъчника". Тези, които искат да строят като нашите кулички, може да останат да си играят – с другите не искаме да си играем, да си търсят друг пясъчник или да прочетат Ветрувий. Така поне изглежда от изявленията на министъра на културата Вежди Рашидов и неофициалния му говорител Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей. И докато Рашидов може да се изказва в ролята си на министър, мнението на проф. Димитров не може да има никаква официална тежест, освен като самообявил се експерт по всичко.


Една държавна институция не би трябвало да се държи по подобен начин и да защитава една единствена позиция в разговор, в който са намесени десетки страни, много от тях с различни цели. Но това не се санкционира, тъй като няма определена дългосрочна и ясна държавна политика по въпроса, която да бъде следвана постоянно и да не се влияе от парламентарните избори.
След (а и преди това) случаите с реставрациите на обекти като Пернишката крепост и Яйлата край Камен бряг, обичайните заподозрени винаги са, според Министерството на културата, членовете на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Това са хората, които са одобрявали проектите за реставрация (в случаите, когато на никой не му харесва крайния вариант), и това са хората, които спират развитието на културния туризъм. С една дума - лошите корумпирани администратори и бюрократи.


НИНКН има уникалната функция да се грижи за всички недвижими паметници на културата в България – само той може да препоръчва издаването на статут на културен паметник (след като е бил проучен от негови членове) и да препоръчва одобряването на планове за опазване или развитие. От друга страна, одобрението и прилагането на техните предложения зависи единствено и само от министъра на културата.


Лесно е да се обвинява една институция, за която се знае сравнително малко, особено когато е


забранено да се говори с медии


"Дневник" проведе няколко неофициални разговора с членове на НИНКН през последните два месеца. След първоначалния представители на редакцията бяха помолени да забавят статията, защото предстояха 10% съкращения в института и експертите се притесняваха за местата си. Месец след това на някои от тях им е било изрично забранено да говорят с медии под заплаха от уволнение.


Заплахата изглежда не е била голословна. Ден след интервю на архитект Яна Топалова от института пред сайта OFFNews, тя получава заповед за уволнение за административни нарушения.


Министерски съвет. Вежди Рашидов и Божидар Димитров.

© Красимир Юскеселиев, Капитал

Министерски съвет. Вежди Рашидов и Божидар Димитров.


Дейностите на института са също непознати - за тях рядко се говори в медиите. Експертите обаче са постоянно обвинявани в пресата, най-често от проф. Божидар Димитров, че упражняват "рекет" срещу частните инвеститори и постоянно бавят преписки за развитието на културни обекти. Експертите от НИКН от дълго време настояват техните предложения да бъдат достъпни за обществото и да бъдат качвани или на техния сайт или на страницата на министерството, за да има яснота за тяхната работа. От министерството отказват с мотивите, че становищата не са официален документ, а са вътрешно ведомствени между две институции и няма право те да бъдат показвани на гражданите. Това е удобно, особено в случаите, в които те са различни от решенията на министерството.


Създава се впечатлението, че една от основните цели на постоянните атаки, на цялата тази кампания е закриването на института, като всички негови функции да бъдат прехвърлени изцяло на съвет към Министерството на културата. Съмнително е дали министерството разполага с експертите и нужния капацитет да се справи с опазването на над 40 000 недвижими паметници на културата – споменатият от Божидар Димитров съвет от трима души към зам.-министъра доц. Бони Петрунова определено не можа да се справи с подобна задача.


Основният проблем в подобно решение е


премахването на експертното начало


в опазването на културните ценности. Докато членовете на НИНКН са професионалисти, наемани след конкурс, министерството е политическа структура и никой не може да гарантира, че при липсата на дългосрочна стратегия, тази политика няма да се сменя на всеки четири години.


Решенията, взимани в министерството, са политически, а не експертни, и така решенията за културните ценности ще се взимат само на политическо ниво в Министерство на културата и точно това предлага Божидар Димитров.


Новата "стара" крепостна стена в Созопол

© Цветелина Белутова, Капитал

Новата "стара" крепостна стена в Созопол


От НИНКН може да имат притеснения за евентуалното закриване или реорганизация на институцията им, но обществото би трябвало да се притеснява от липсата на каквато и да е ясна представа какво ще се случи след закриване на института и кой ще поеме функциите му.


Какви всъщност са функциите на НИНКН


- Подпомага министъра на културата при провеждането на държавната политика за опазването на недвижимото културно наследство, изготвя оценки и предложения за регистрация на ценностите и предлага режимите за тяхното опазване;


- Издирва и проучва ценностите и развива подходящата методология;


- Документира наличната информация и поддържа националния регистър и архивен фонд;


- Взаимодейства с български и международни културни институции.


Администрацията на Националния институт за паметниците на културата е организирана в четири дирекции, чиито задължения растат заради промените в закона за културното наследство.


Има няколко проблема, както в самата структура, така и в координацията между НИНКН и министерството. По думите на служителите, липсва и комуникация между тях и изпълнителните директори на института.


Двете основни звена в института - изследователското (даващo оценката за стойноста на даден обект) и експертното (което изготвя мненията за всякакви промени, инвестиционни проекти за намеса) изготвят материали, които не се обединяват в единна база данни.


Становищата на НИНКН нямат задължителен характер, а само консултативен


Служителите на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" (ГД ИОКН) към министерството могат да изразят различно становище, което е нерегулиран процес, в който се създава възможност за конфликт между становища на експерт в НИНКН и инспектор в ГД ИОКН. Всички решения за намеса по обекти се одобряват единствено и само от министерството след становище на НИНКН.


Подготовка за възстановяването на Яйлата, Камен бряг

© Спас Спасов

Подготовка за възстановяването на Яйлата, Камен бряг


Институтът е натоварен с отговорности да дава становища за всичко – от инфраструктурен проект за газопровод или магистрала, които минават през археологични обекти, до разрешения за използване на сгради паметник на културата.


Всички тези дейности предполагат съществуването на една добре работеща институция с ясен правилник и налични експерти, но това не е така на практика.


Някога институтът е имал близо 3 000 служители,
днес щатът му е свит до 45 души


Според направен вътрешен анализ, необходимата минимална бройка, за да върши институтът нормално работата си, е 104 души. Пред "Дневник" членове на НИНКН заявиха, че за да се справят с всички 40 000 обекта със сегашния си щат ще им отнеме приблизително 1 500 години.


Липсва и добър устройствен правилник, който да определи и прецизира функциите на института, които бяха регламентирани от Закона за културното наследство (ЗКН) през 2009 г. Сегашният правилник е от 2011 г. и е одобрен в изключително кратък срок – в момента се изготвя нов, за който няма никаква яснота даже и сред членовете на института.


Други два проблема са липсата на адекватно финансиране и управление на НИНКН. През последните години 80 млн. лева отидоха за "възстановяване" на крепости, а годишният бюджет за всичко останало е 500 000 лева.


През 2011 г. от института беше уволнена избраната след конкурс директорка арх. Йорданка Кандулкова, което предизвика протести сред архитектурната общност. Оттогава в института са се сменили двама "и.д. директори до провеждане на конкурс". Това според служители възпрепятства нормалната работа и нещо повече - дава път на


лобистки интереси и съмнителни поръчки от бизнесмени


"правени по телефон или след индивидуални срещи".


Изпълнителните директори се назначават директно от министерството, което не бърза да обяви нов конкурс.


През ноември 2009 г. се отменят и част от  правомощията на директора на института, като се прехвърлят към министерството и конкретно към министъра.


Всички тези проблеми са залегнали още в Закона за културното наследство и националната система за неговото опазване.


Схема на участниците в опазването на културното наследство

© НИНКН

Схема на участниците в опазването на културното наследство


За недвижимото културно наследство по принцип не се говори толкова много, смесва се с движимото (музейните колекции например), често се слагат под общ знаменател (както е дори и в самия закон), докато спецификите и проблемите му налагат неговото категорично отделяне и специално внимание. Особено в светлината на културния туризъм, който България се опитва да развива напоследък. Опазването му не трябва да е дейност, а процес. И то системен.


В този процес роли имат различни институции (от ЮНЕСКО до общините), проектанти и изпълнители, собственици и наематели, НПО-та, научни организации


Всички те са взаимно обвързани с различни фукции, които могат да се припокриват. Например държавата може да е както законодател, така и инвеститор (например общините). Инвеститори обаче могат и да са частни лица.


Националната система за опазване на недвижимото културно наследство


отразява този процес, следвайки националната политика за това опазване.


А каква е националната политика за опазване на недвижимото културно наследство на България в момента?


В момента националната политика се свежда до непоследователно, поръчково или инцидентно избирателно прилагане на закона. Липсва ясна визия за националните приоритети и програмна обвързаност с общоприета стратегия, неподчинена на краткосрочните програми и интереси на едно или друго правителство.


По данни от проучване на Светослав Георгиев (юрист, член на БНК на ИКОМОС),


министърът на културата е министърът с най-много задължения


вменени по закон и със системно най-нисък бюджет от всички останали министри за последните 25 години. ЗКН е законът с най-много подзаконови актове, голяма част от които все още не са създадени от 2009 г. насам (когато е приет ЗКН) и така се превръща в най-недействащия закон, а той в същината си е специфичен.


Роля на НИНКН е да създава правила, без които всяка намеса в обект на наследството е под въпрос. Според експертите, за да има качествено опазване на културното наследство в България, което да е в обществен интерес, е необходимо да има не просто институт, а силен държавен институт, който да е политически независим, да е експертното начало в държавното опазване и да задава правилата на тази дейност на национално ниво.


За института логиката е, че той е следствие на държавната политика за опазване, а не неин инициатор. Съответно той е такъв, каквато е политиката. В момента той е изключително слаб, с вързани ръце ... и на изчезване.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Весело

  Специално Божо няма да го закачате,че се нерви като професор Вучков ако някой се опита да му противоречи и много лошо псува.Вежди е национално богатство.И Вежди и Божо са разработка на един минал строй и са курдисани да работят в такъв режим в какъвто ги виждаме.

 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2516 Неутрално

  Б“Димитров не знам по какво е професор ,но е на всяка манджа мерудия.Кеф ти вампири, кеф ти мощи, кеф ти крепсти ....и българите в чужбина на всичко отгоре.

 3. 3 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4543 Весело

  До коментар [#1] от "chicago514":Не обиждайте професор Вучков - три пъти по-умен е от Божо, а може би 3,5 пъти!

 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Весело

  До коментар [#3] от "patsis":
  Чупят рейтингите.

 5. 5 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 334 Неутрално

  В тази държава всеки критикува най-работещите!

  Божидар и Вежди са много компетентни!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 6. 6 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 605 Неутрално

  "Приликите с малко разглезено дете не са случайни."
  Естествено, щом "началникот" е с манталитет на първокласник.
  (А за мулташкият пияндур и за тройното ченге нямам думи).

 7. 7 Профил на chasovnik
  chasovnik
  Рейтинг: 452 Неутрално

  По данни от проучване на Светослав Георгиев (юрист, член на БНК на ИКОМОС), министърът на културата е министърът с най-много задължения вменени по закон и със системно най-нисък бюджет от всички останали министри за последните 25 години.
  не е точно така. ако се направи процентно разпределение на разходите и тези за капиталови може и да стане така, че МК да е с по-големи от на някой други министерства /МВР/, а това е супер за Веждичкака и Стоянчо - да има мамбо на 100%. прокуратрата е /само/сезирана за техните далавери, но не си мръдват пръстите. стойности за СМР увеличени с над 10 пъти и никой не взема отношение. Божо плаща командировъчни на циганите за разкопки около морето, защото неговата администрация е изяла парите за граждански договори с единична стойност от по 60-70 000 лева на човек. за всичко това има доклади, които са потънали някъде по стаите на 5-я етаж в министерството /около тоалетните/.

 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  Простак до простака.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на ytrewq
  ytrewq
  Рейтинг: 605 Весело

  [quote#2:"hodounski"]Б“Димитров не знам по какво е професор ,но е на всяка манджа мерудия.Кеф ти вампири, кеф ти мощи, кеф ти крепсти ....и българите в чужбина на всичко отгоре. [/quote]

  Дялан камък ,навсякъде уйдисва !

 10. 10 Профил на koly
  koly
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Никой от вас не си е имал работа с тези "експерти" от института. Само попитайте някой с къща обявена за такъв паметник, или с някой строител, и ще разберете, колко малко сте компетентни по темата. Митниците са светата обител, пред тези "експерти". Да не говорим за всичката помия по съдиите, които са просто "свети ангели" пред тези "разбиращи".

 11. 11 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Реставрираната пернишка крепост, като я гледам си е чист кич!

  Имало едно време ссср...
 12. 12 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Тези "реставрации" са кошмар на всеки с що годе вкус. Но да не забравяме, че най-известните исторически забележителности са възстановявани. Разликата е в това КАК.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 13. 13 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Бойко, Веждито и проф. Божидар - светата троица на охранените във властта комплексари.

 14. 14 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  България е ярък пример за абсолютно убийствено вредните намеси на разни "институции" ,представляващи загниваща мафиотизирана псевдодържавност в обществените взаимоотношения. Едно цялостно преструктуриране на обществото от тексаски тип е жизнено необходимо, ако все още искаме или се надяваме на някакво възраждане на основните законови норми и някаква приемлива форма на нормалност из българските земи. Какво имам предвид?
  Ами тотално свеждане до минимум на т.н. държава. Не е само Министерството на културата,което точи обществен ресурс за да се бори не за култура,а срещу културата. Какво да кажем за правосъдие,вътрешни работи,земеделие,здравната сфера?....
  Масова избираемост на почти всички обществени длъжности- от местната полиция,съдии,прокурори,областни управители и т.н.,свеждане на държавната администрация до санитарен минимум,абсолютна прозрачност за всички / 100% / обществени поръчки.....
  "Държавата" в България се е превърнала в непосилно бреме за хората и инструмент за влияние и преразпределяне на колосални средства от ОПГ-та / мафии накратко /.....Та така за "културата" и "министерството"....

  ThePirinEagle
 15. 15 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1203 Весело

  Тези мулташки динозаври трябва да ги пуснем в един дисниленд и да ги показваме на туристите от цял свят...

 16. 16 Профил на Petko Stoev
  Petko Stoev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Вън мултаците и агентите на ДС от КУЛТУРАТА!!!

 17. 17 Профил на petergriffin
  petergriffin
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Божо и Веждичката са ретроградни чички с добри намерения но толкова закостенели и промити от комунизма, че...

  Абе нямам думи, зле са.Не тези трябва да са лицето на културния живот в една държава.Да не говорим пък за премиера с анцуга и сенчесто, да не кажа мафиотско минало

  Направо сме...

  The things you own end up owning you
 18. 18 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 551 Неутрално

  тези които са допуснали построяването на тези бетонови бутафории по снимките, в нормалните страни ще бъдат осъдени за гавра и съсипия на исторически паметници...

  veni vidi fugi
 19. 19 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Наесен,а и по-натам ''хората'' ще гласуват пак за същите.В БГ всичко е спокойно,мозъците са успешно ампутирани и опростачени,а магнолията ще ''управлява'' до 2037 година,ако му позволи началникът де.Друг няма кой да му попречи,всички са му опозиция в краката.

 20. 20 Профил на Нервната акула
  Нервната акула
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  Корупцията, с която беше известен НИНКН отдавна се пренесе в Министерството на културата. Друг е въпроса защо бившия шеф Угринов, близък до Тройната колация и разследван за корупция още не е осъден.
  Сверявайте си часовниците.

 21. 21 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 577 Гневно

  В България има МАСОВО нехайство за опазването и поддръжката на недвижимото културно наследство, дори обекти на ЮНЕСКО не се поддържат, представете си какво остава за по-малки природни паркове или стари църкви, например ! Гледал съм много интервюта с археолози, които говорят също за ОГРОМНА иманярска мрежа в България, съществуваща от десетилетия и продължаваща до днес ! Поради голямото материално наследство (трето място в Европа) иманярите отиват на даден обект преди самите археолози, които разполагат с нищожно малко средства за разкопки и след като започнат разбират, че вече иманярите са били там !
  Унищожават природата, унищожават културното наследство, унищожават и бъдещето на България с милиони емигранти !
  Веднъж всички българи да се събудят и всичко това ще минало. Времето наближава, рано или късно ще се случи.

 22. 22 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  Кофти реставрация (фото 1, древна Пернишка крепост).
  Прилича... слобена с блокчета Лего?

  Ма какво разумява Народа от вандалкултурни реставрации...

 23. 23 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  Ленин на секи км

  Русеф е шеф на Бразилия
  Бокова - на ЮНЕСКО
  Рашид - на България
  ...

  Стига сте се оплаквали.

  До коментар [#21] от "terorio":

  В България има МАСОВО нехайство за опазването и поддръжката на недвижимото културно наследство, дори обекти на ЮНЕСКО
  не се поддържат, представете си какво остава за по-малки природни паркове или стари църкви, например !

 24. 24 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Любопитно

  НЕКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ УТОЧНЕНИЯ

  Мерудията е Добавка прибавка към манджа.
  Supplement.

  Ако добавиш вампир...

  ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВНО!

  До коментар [#2] от "hodounski":

  Б“Димитров не знам по какво е професор ,но е на всяка манджа мерудия.Кеф ти вампири, кеф ти мощи, кеф ти крепсти ....

 25. 25 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  Като чета мненията, а и самия материал, оставам с впечатлението, че повечето са написани в зависимост от съвсем различни мотиви от разглеждания проблем - да се реставрира или не и ако да как.
  Един не харесва Рашидов ( не е един а са много) и съответно е против..реставрирането.
  Друг ги дразни Б.Димитров - също е против.
  Против са и всички които са против ГЕРБ и коалицията, не за друго, а защото как да са съгласни с нещо, което се предлага от "другите".
  Е, има няколко гласа, които обръщат внимание, че по света, а не у нас, хората реставрират и поддържат.
  Да не би Зимния дворец да не е преживял Октомврийската революция или всички известни и по-малко известно замъци, крепости и всякакви древни съоръжения, са оставени на милостта на времето и стихиите.
  В САЩ се изхитряват, да правят модели на известни в Европа обекти, ама ние, нали тука всичко ние наред, времето е (или ще бъде) наше.
  А уж ни е приоритет туризма, при това искаме не да е само пиянски и ресторантьорски ( кухнята си ни е много добра), а и исторически и т.н.
  Ами крайно време е, поне по такива, силно не политически въпроси, малко от малко да стигаме до някакво съгласие.
  Знам че много трудно у нас да се случи нещо такова и затова, донякъде ми е чудно, като някой каже, 25 години преход и...все тъпчем на едно и също място - ами така е, като сме забравили баснята "Орел, рак и щука" - колкото тяхната кола, толкова и нашата, но пък иначе сме много умни.

 26. 26 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 690 Неутрално

  По цялата територия се вихри далавера. Всеки добрал се до някакъв тапициран стол е зает да осмисля пребиваването си в апарата с конкурси, поръчки или явна кражба. Кой, каквото и колкото може. Защо Веждито и Пенкилерът-професор да са изключение? И двамата са в кръга на близките приятели на БъБъ, имат еднакво излъчване и апетити. Ми, кой ги тури на тези високи постове? Ние!

 27. 27 Профил на kashpirovska
  kashpirovska
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#25] от "tsvetko_51":

  Благодаря за смисления коментар!

  Дневник-токсичният сайт
 28. 28 Профил на Mariana Vangelova
  Mariana Vangelova
  Рейтинг: 5 Неутрално

  За какво ни е министерство на културата и министерство на спорта?!! Много пари отиват някъде и постоянно се люшкаме напред - назад в грандомански проекти. Същевременно езикът ни за общуване се превърнал в ГОЛЯМАТА ДАЛАВЕРА. За какво ни е министерство на туризма??!!!! Трябва да помислим сериозно за устройството на нашата държава, а вместо да сменяме конституцията - да си оправим данъчната и финансова система.

 29. 29 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#2] от "hodounski":

  Като му гледах сметките колко хора е имало с Аспарух едно време и реших, че Димитров е май професор със степен по хипербола. А също открих и че се е скатал от казарма ако така ги хвърля в нищото тези цифри със стотиците хиляди. Да нямасше после от 15ти век документирано по добре как става това лесно преместване на номади и колко тежест има над земята при сходни цифри за добив от реколта, ама не имаме данни. Хеговите модели не знам как да ги описвам то бива да си измисляш, ама от навик да пише по партиина линия простотии излиза че на балканите сме гледали картофи от 1500 години.
  А те са хвани единия удари другия и ми иде да ползвам думата казионни организации в бранша, който да ръкопляскат на шарлатанщина превърната в културна програма и професор по история, който работи с факти едва след като си ги изфабрикува.

 30. 30 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#25] от "tsvetko_51":

  Как точно да се стигне до съгласие със структура на министерството на културата, която 25 години не изрита и не взе акредитацията на Божидарчо? Как точно да се очаква да има реставрация или обяснение на хората по правилния начин защо и как и на кои обекти се слага показаните по-горе бели блокове, за контраст между старото и новото? Да световна практика е и има доста добри изпълнения, но да е обяснено и показано какво се цели с това или го оставяме само за студентите от УАСГ, който слушат в час, че и без това после ще работят вари го печи го уеб дизайнери.
  Да е имало защита на стари обекти или преследване на хората, като примерно тези, който взривиха в Пловдив преди години гробницата, за да стоят, когато разбраха, че ще става със специален статут. Имаме обекти, и министър, който се държи неадекватно и археологически разкопки, които последните години се е случвало да стават с дарителски програми и като част от програми на компании за връзка с обществеността.
  Та като имаме министерството министър, който да иска да емулира стила дребна мутра с лека доза ексцентризъм, какви назначения би сложил той? Каква култура на работа в министерството би поддържал и най-накрая защо по-дяволите Божидар Димитров е още професор и някой го пита за нещо, а хора, който дават по две три години от живота си да излседват примерно диаспорите в затънтените крайщана на България едвам публикуват откритията си и мизерстват?

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на petergriffin
  petergriffin
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Спрете с бутфорията, комунистически отрепки алкохолизирани..

  СТИГА, ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ.

  The things you own end up owning you
 34. 34 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Божидар Димитров и Вежди Рашидов са според мен до голяма степен комедийни фигури. Те имат манталитет на самовлюбени простаци, и колкото и да се старят да го прикриват, на моменти страшно много им личи.
  Но при тях има и нещо друго, и то се крие в отговора на въпроса - и как и защо са станали такива? Кое или кой им дава силата да се държат по този - на моменти откровано просташки начин, и то публично, от къде идва самочувствието им.
  Някой ще каже - от професионалните им звания и постижения, но не е това, или не поне само това, има нещо друго, което е опредлящо тук.

  Ако изключим лицемерието и стремежа да сме "политически коректни", истината е, че в България се оформи прослойката на т.н. посткомунситически елит, със съответния манталитет. Там, в него е гот и е шик да си "тарикат с топки". Тарикатщината е да си могъл да се уредиш и гешиш колкото можеш в тези върли, бандитски 25 години (и преди това) на НЕЧУВАНО РАЗГРАБВАНЕ, ПРЕСТЪПОЛЕНИЯ И КОРУПЦИЯ, НА ВЛАСТ И ТОТАЛНА ДОМИНАЦИЯ НА ЧЕРВНАТА ПРОРУСКА ДС-КГБ МАФИЯ!
  Сред тези не е модерно, а задължително да демонстрираш колко си велик и как си много над "обикновените хора", над "балъците", които трябва да разботят за хляба и покрива над главата си, за семейството и децата си/
  Тези въпроси великите много отдавна са ги решили и с тях те, великите и тарикатите не се занимават отдавна, И ЗАТОВА СА И ТОЛКОВА ВЕЛИКИ И ГЕНИАЛНИ, А ОСТАНАЛИТЕ СА ТЪПА ТЪЛПА, МАТЕРИАЛ, СЪС СБЪРКАН ЧИП!
  За това там, сред тези не е срамно и долно, не е недопустимо някой от тях да се изтъпанчи пред камерите в божествения си гняв, че някой от пейзаните, от обикновените хора си е позволил да го критикува или поставя под съмнение някои от действията му, постиженията му, и да подметне, че можел да даде 100 лева на някой певец, за да ... НЕ ПЕЕЛ!!!
  Това когато излиза от някой уличен гамен или чейнчаджия от Магурата не звучи добре и показва просто колко му е акълът.
  НО КОГАТО ИДВА ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ТОВА Е ЯРКО ДОКАЗАТЕЛСТВО КРЕЩЯЩА ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА КУЛТУРАТА НА МИНИТЪРА!
  Или по-скоро ЗА ОГРОМНАТА МУ ПРИСЪЩА ПРОСТАЩИНА И ЛИПСА НА ЕЛЕМЕНТАРНА КУЛТУРА И ОРИЕНТАЦИЯ, но и за това колко наистина му е акълът на този! И НА ТЕЗИ!
  Но ако това за истинските граждани е недопустимо, ТО ТОВА ЗА ТОЗИ ПСЕВДОЕЛИТ СИ Е НАПЪЛНО В РЕДА НА НЕЩАТА, ЧЕ ДАЖЕ И ДОСТОЙНО ЗА ПОДКРЕПА, НО МЕЖДУ ТЯХ СИ, НА ПАРТИ ИЛИ ВЕСЕЛБА, НА СПЯВКА МЕЖДУ ДВЕ РАКИИ, например!

  Тоест - бедата, големият проблем на България не е само и най-вече, че министърът на културата е простак и няма никаква култура, а че това е манталитетът на цялата ни политическа класа, НА ПСЕВДОЕЛИТА НИ И НА ОНЕЗИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА И КУКЛОВОДИТЕ ИМ!

  "И АЗ СЪМ ПРОСТ, И ВИЕ СТЕ ПРОСТИ, И ЗАТОВА СИ СЕ РАЗБИРАМЕ!"

  Искам да попитам - и кой от тези тук се идентифицира - но наистина, откровено - с адресата на тези думи на премиера?
  Ама наистина?
  (Въпросът разбира се е реторичен, просто защото тези неща си проличават по много начини, вкл. и от изказ и текст...)

 35. 35 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 768 Весело

  Ясно. Като се премахне тази структура, обявяването и поддръжката на културните обекти ще е само и изцяло в ръцете на МК т.е. на Веждю. Което по принцип не би било проблем, ако...
  - културните обекти не пречеха на магистралите;
  - културните обекти не пречеха на газовите и инфраструктурните обекти;
  - културните обекти не представляваха интерес за големите иманяри, не само за дребните безработни мангали, а и онези с частните колекции;
  - културните обекти не бяха сгради, на мястото на които може да се направи МОЛ например;
  - културните обекти не бяха извън прекия контрол на министъра на кул... ъъъ, халтурата.
  Значи просто някой иска да строи и колекционира антики, без да се съобразява с нищо и никой, а само да се обади на добрия си приятел министъра. Чрез даване на пряка власт на министър, съответния придобива абсолютна власт, а както знаем всички това развращава абсолютно. Да ви е честит новия месия-каменоделец, неговия бог-слънце и техния лъжлив плондер, който отговаря за пътищата. Вие си ги избрахте, на ви сега култура и туризъм!

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 36. 36 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#32] от "svq58398746":

  Те пък едни орди, гледай клипове от Сирия как тези орди ползват танкове. Има десетина, които изскачат бързо където пробват срещу кюрдски части да дадат назад към позицията, че е по-лесно. Иначе отпред окичили като коледна елха с ЕРА. И редовната армия не се справя по-добре като ползва техника. Хеликоптери да не говорим. Ако искаш и да ти покажа и теми със снимки на войници от Саудитска Арабия в униформи?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK