Архипелагът на злото, или защо "важен е резултатът"

Солженицин и Путин през 2007 г.

© Reuters

Солженицин и Путин през 2007 г. Текстът е публикуван в портала "Култура"


Нашето време не изобилства с творби, които променят хода на историята, а "Архипелаг ГУЛАГ" е тъкмо такава книга.


Колосалната тритомна творба на Александър Солженицин, замислена като "опит за художествено изследване" въз основа на свидетелствата на 227 съветски лагерници, разобличи комунистическата утопия и промени всички нас. Дори онези, които още не са осъзнали или не искат да осъзнаят този факт. Ето защо и новото българско издание на "Архипелаг ГУЛАГ" ("Комунитас", 2015 г.) е повод да размислим над това. Повод за равносметка.
С какво една книга – колкото и разтърсваща да е тя, колкото е необятно да е "епичното дихание" на тази нова "Илиада" – може да промени света или да съдейства за провала на една човеконенавистна идеология, създала под прикритието на красиви фрази за "светлото бъдеще" модел на концентрационен свят в невиждани досега размери?


Солженицин дава отговор чрез разрез в дълбочина – чрез интроспекция "надолу в миналото, където е прахът на миналото. А ние се въздигаме."


Въздигането предполага дистанциране и освобождение на душата. А кой може да е по-свободен от лагерника, от обитателя на "ГУЛАГ" – се пита Солженицин – отдавна лишен от семейство и имущество? "Каквото нямаш – него и Господ не може да ти го вземе. Това е истинската свобода".


И кой друг, ако не миналият през лагерната преизподня, има право да издигне глас към небето пред цял свят, питайки себе си и другите: "Защо? Защо се случи всичко това? Как се стигна дотук?" Докато постепенно се прозре, че "линията, разделяща доброто от злото, преминава не през държавите, не между класите, не между партиите, тя преминава през всяко човешко сърце и по такъв начин – през всички човешки сърца".


След публикуването на "Архипелаг ГУЛАГ" на Запад през 1973 г. един такъв глас, оправен към небето, може да е звучал самотно, дори наивно. СССР, страната на концентрационната утопия, се простира на една шеста от земното кълбо, а идеите на комунизма (не без помощта на съветските танкове), бяха пренесени в половин Европа, в Азия, Африка и Латинска Америка.


И нещо по-лошо: комунистическите "цветя на злото" бяха пуснали кълнове в милиони души, изтерзани от реалните неправди и неравенства в този свят. У мнозина, докато четат тези редове, навярно напира питането: "А има ли по-голямо зло от социалното неравенство, правещо едни хора подвластни на други хора?" Ако имате търпение и изчетете този многотомен наръчник на "кървавочервената утопия", какъвто е "Архипелаг ГУЛАГ", може би сами ще се убедите, че по-лошо от "социалното неравенство" е само "насилственото равенство", изначално зачеркващо свободата и водещо към "египетско робство".


Солженицин описва това "концентрационно робство" по следния начин: "Нашето тъмнично небе бяха черните кълбящи се облаци и черните стълбове на изригването, това бе небето над Помпей, небето на Страшния съд, защото арестуван бе не някой друг, а АЗ – центърът на този свят".


Но ето че се случва чудо: един индивидуален глас, удостоверен чрез стотици свидетелства от преизподнята, набира невиждана сила и зазвучава с неподозирана мощ. Неговата сила всъщност идва от безсилието на всеки сподавен вик, зад който се крие сломен човешки живот. Оттук насетне гласът на Солженицин, подобно на гласовете на старозаветните пророци, просто е нямало как да не бъде чут. Точно както е казано в книгата на пророк Исаия: "Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина." (Ис. 9:2).


Тъмницата променя човека, особено когато съвестта му е чиста, когато тя се отразява в очите на затворника в концентрационния свят. Тогава, четем в "Архипелаг ГУЛАГ", "очите ти, пречистени от страданието, безпогрешно виждат всяка мътилка в другите очи". Човек се научава да преценява кое носи радост и кое – мъка. "Едва на гниещата лагерна сламица усетих първите движения на доброто" – пише Солженицин.


И тук е първият и може би най-важен урок, който можем да извлечем от създаването на "концентрационното общество": невъзможно е да бъде прогонено всичкото зло на света, но то може във всеки човек да бъде заставено да отстъпи.


Това, настоява Солженицин, е каузата на всички световни религии, които се борят със злото в човека (но във всеки човек поотделно). Индивидуално, а не масово, класово или расово. А човечно. По хуманен начин.


А ето и второто прозрение, до което стига в лагера или в килията авторът на "Архипелаг ГУЛАГ" – лъжата на всички революции в историята. Те стремглаво искат да унищожат онези, в чието лице съзират носители на злото (без в хаоса да различат носителите на доброто). Така те вземат като наследство самото зло и то увеличено многократно.


В своя рецензия за "Архипелаг ГУЛАГ", публикувана през 1977 г., Йосиф Бродски настоява, че основен проблем при тоталитарното зло е "духът на абстракцията". Всеки човек е в състояние да възприеме едва такава доза зло, на каквато сам той е способен. Полето на дейност на всеки един от нас се разпростира до деянията на ограничен кръг лица, а оттам нататък всичко се размива в абстракцията. Затова 60 млн. жертви на комунистическия режим или пък 6 млн. евреи, избити в нацистките лагери на смъртта, са мащаби, надхвърлящи предела на мислимото. И в това е залогът за безнаказаност на тоталитарните режими, извършващи масови репресии.


Анализът, който Александър Солженицин прави на комунистическото зло, е в същата посока. "Това, което прави чест на ХХ в. – пише той – е Нюрнбергският процес: той убива самата зла идея и твърде малко – заразените с нея хора… Ако до XXI в. човечеството не бъде взривено и не се задуши – може би тази насока ще възтържествува…"


1989 г. доведе съветския режим до фалит, ала не се стигна до Нюрнбергски съд над комунизма, по силата на което неговите призраци и кървави престъпления все още не са влезли в учебниците със същата категоричност и осъждане, както престъпленията на нацизма или фашизма.


Независимо от факта, че хора като Александър Солженицин имаха смелостта през ХХ в. да опишат цялата тираничност на комунистическия режим и да разкрият всички механизми на терора: съдебната промишленост (следствие, затвор, присъда), вечното движение (керваните с роби, пристигащи с влакове или кораби до архипелага на злото), зековете като нация, каторгата и заточението.


При това Солженицин съвсем не е първият, който хвърля светлина върху ужасяващия свят на комунистическите концлагери. За негово смайване, когато през 1974 г. бива прогонен в  емиграция, той открива, че неговият "Архипелаг" не само, че не е първият опит да се каже истината за съветските лагери, а е предшестван най-малко от десетина значими свидетелства. Сред първите опити си струва да споменем "Русия в концлагер" на Иван Солоневич, чийто първи том излиза на руски език тъкмо в София през 1938 г. (уви, книга, която си остава непозната до днес за българския читател!). Или пък "Пътешествието в страната ЗеКа" на Юлий Марголин, издадена на руски език в Ню Йорк през 1952 г.


Уникалността на Солженициновия "ГУЛАГ" е в чудото на неговия талант, което по думите на неговия биограф Жорж Нива, "разкрива очите, плътно зашити от идеологията, включително и на Запад". Без изкуството на Солженицин това "колективно свидетелство" не би дало поглед, нито до нас би достигнал неговия "силен вик". То би било "просто един документ в повече, а, уви, документите са безсилни срещу идеологията и това е доказвано неведнъж…". Талантът на автора на "Архипелаг ГУЛАГ" е в това, че той съумява с голям индивидуален талант да заговори от името на всички, да стане "пълномощник на словото".


Самият Солженицин си поставя с написването на "Архипелаг ГУЛАГ две мащабни задачи: безмълвните досега уста на ГУЛАГ да проговорят, така че страданията на лагерниците да бъдат чути от световното обществено мнение. И втората е да разкрие язвите на злото на комунистическия проект и руската революция.


С първата своя задача Солженицин се справя сравнително бързо и то блестящо.


Световният отзвук от публикацията на "Архипелаг ГУЛАГ" е зашеметяващ. Той многократно надхвърля дори успеха на "Един ден на Иван Денисович", донесъл му Нобеловата награда за литература.


Особено показателна е реакцията във Франция, където "Архипелагът" е истински бестселър. Част от лявата френска интелигенция посреща творбата на нож. Комунистическата преса, възторжено приела "Един ден на Иван Денисович" (в светлината на разкритията за престъпленията на сталинизма, направени от Хрушчов на ХХ конгрес на КПСС), започва да нарича Солженицин "литературен власовец" (термин, пуснат в употреба от "Литературная газета"). А публицистът Макс-Пол Фуше, пише за "случая Солженицин" следното: "Той изпълнява, първо, ролята на военен таран срещу СССР; второ, срещу социализма; трето, срещу съюза на левите сили".


Жан Даниел, дългогодишен главен редактор на левия "Нувел обсерватьор" споделя в мемоарната си книга Векът на разривите" в каква мъчителна изолация изпада, когато решава да заеме страната на Солженицин. Много скоро обаче на негова страна застават т. нар. "нови философи", деца на Май 68-а: Бернар-Анри Леви, Андре Глюсман, Филип Немо и др. Всички те се връщат към книгите на Хана Аренд за тоталитаризма, започват да говорят за "варварството с човешко лице" на комунистическата идеология.


"Архипелаг ГУЛАГ" дава началото на посттоталитарната политическа философия във втората половина на ХХ в. Не друг, а Филип Солерс, ляв естет и бивш маоист, съпруг на Юлия Кръстева, не се колебае да признае следното: "Принадлежа към онези, които четенето на Солженицин промени бавно, но дълбоко; и се чувствам длъжен да го заявя". А философът Андре Глюксман заявява, че "ако книгата на Александър Солженицин така дразни левите, значи някакъв Централен комитет все още властва в главите ни". Други "нови философи" не се колебаят да нарекат Солженицин "нов Данте на нашето време, променил гледната ни точка към света, върнал му осезанието за ада и усета за спасение" (Филип Немо).


Далеч по-трудно е да кажем как историософията на Солженицин промени гледните точки в самата Русия към причините за комунистическата трагедия.


В "Архипелаг ГУЛАГ", за разлика от някои свои по-късни творби, Солженицин твърди, че коренът на всички тези беди и нещастия е изконно руски и той се съдържа в принципа "важен е резултатът".


Принцип, чиито основания, Солженицин извежда още от времената на Петър Първи: "Притискали сме съседите си, разширявали сме се – и така в отечеството ни се затвърждава максимата "важен е резултатът".


На свой ред Ленин и Сталин без колебания затвърждават този постулат на руския царизъм. И се оказва, че "най-новото, непогрешимо и нетърпеливо Учение изцяло се състои от това – важен е резултатът! Важно е да събереш готова за бой партия! Да завземеш властта! Да удържиш властта! Да отстраниш противниците! Да победиш чрез производството на чугун и стомана! Да изстреляш ракети!


И макар за тази индустрия и за тези ракети да се налага да жертваш и начина на живот, и целостта на семейството, и здравия народен дух, и самата душа на нашите полета, гори и реки – плюеш на всичко това! Резултатът е важен!"


Интересно как в днешна Путинова Русия препрочитат "Архипелаг ГУЛАГ"?


Дали с молив в ръка или пак с готовност да изстрелят ракети?


Нали "важен е резултатът!"


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3337 Неутрално

  На този дребния, който се ръкостиска със Солженицин на снимката, специално ли му е отрязана главата или пророчески?

  Отлично попадение!!!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 2. 2 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  "Интересно как в днешна Путинова Русия препрочитат "Архипелаг ГУЛАГ"?
  Дали с молив в ръка или пак с готовност да изстрелят ракети?"

  Господин Николов, преди да използвате Солженицин за да правите паралели между ГУЛАГ-а и съвременна Русия, може би щеше да е хубаво да споменете за топлите отношения между него и Путин и за това как според писателят Путин е съградил наново една разпадаща се страна.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 3. 3 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  Той Солженицин хубаво е написал "Архипелаг-ГУЛАГ", но те руснаците и сега не са се променили.
  Кланят се на Пу (човекът с "отрязаната" глава на снимката).

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 4. 4 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#1] от "Депутат 241":

  По-интересното е, отношението на Солженицин към Путин Но разбира се, кой обръща внимание на такива дреболии

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 5. 5 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  " лъжата на всички революции в историята. Те стремглаво искат да унищожат онези, в чието лице съзират носители на злото"

  унищожаване не на злото, а на хората, които някой е решил, че са зли

  УЖАС

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 6. 6 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Хаха статията и коментарите ми напомниха ученическите години - критикът на литературното произведение знае какво е имал авторът предвид, по-добре от самия автор

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 7. 7 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  Светът ще се оправи едва когато на подсъдимата скамейка бъдат поставени всички човеконенавистнически идеологии - нацизма, комунизма и ислямизма.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 8. 8 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  А Човекът е малка подробност, освен ако не пречи и тогава става враг. Важен е резултатът

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 9. 9 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 311 Неутрално

  Една от 5-те най значими книги на 20-и век.
  Тони Николов обаче можеше да се постарае малко повече с представянето и освен с това колко много била разгневила тогаваните или сегашните тоталитаристи все едно това е единственото мерило за стойността и.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Невероятен материал! Благодаря на автора!се стигна дотук?"
  "линията, разделяща доброто от злото, преминава не през
  държавите, не между класите, не между партиите, тя преминава
  през всяко човешко сърце и по такъв начин – през всички
  човешки сърца".

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 12. 12 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 316 Разстроено

  Нашето време не изобилства с творби, които променят хода на историята, а "Архипелаг ГУЛАГ" е тъкмо такава книга.
  -----------------------------------

  Пълна лъжа е, нищо не се е променило! ГУЛАГ е имало преди болшевиките, още Англия в Бурската война е заточвала бурите по този начин!

  А съвременния ГУЛАГ на остров Куба до кога ще съществува? Щото там затварят дори без обвинителен акт или претупана присъда, т.е. подминаха дори болшевиките!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 13. 13 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 676 Гневно

  "Притискали сме съседите си, разширявали сме се – и така в отечеството ни се затвърждава максимата "важен е резултатът!''

  С едно изричение е показал същността на руското мислене. Важен е резултатът, който е субективна оценка. Всичко останало, морал, нравственост, честност, првата на човека и планетата са нещо маловажно, досадно и ''еврогейско''. От това мислене до третата световна война е само една крачка!

 14. 14 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 814 Разстроено

  Той и Дина Верни ми отвориха очите. Какъв сибирски студ лъха от тях.

 15. 15 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3058 Неутрално

  Нали "важен е резултатът!"
  -----------------------------------------------
  Гротеската е в това,че
  тук РЕЗУЛТАТЪТ ни е пред очите.
  СЕВЕРНА КОРЕЯ
  И една СЕВЕРОКОРЕИЗИРАЩА се РУСИЯ
  Несръчно и карикатурно копие на
  ФАЛИРАЛИЯТ СССР

 16. 16 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Струва ми се, че се пропуска другото най-голямо зло, крепящо толкова дълги години тоталитарният комунистически режим/ както и напълно индентичният му брат национал-социализма/
  А именно: липсата на лична, персионална отговорност за всяка една постъпка,, всяко едно деяние. Удобното оправдание "тя партията така нареди, а тя не може да греши"
  Зад тази фасада се развихрят всички долни, аморални, чудовищно-животински инстинкти на всяко едно човече, съзнателно или не разбиращо, че е едно нищожество, неуко, неумело, тъпо, долно и подло, но зад щита на партията, на правилната линия, ооооо, как удобно са се чувствали тези нищожни духовни нисши твари.
  Никога не е ставало въпрос за равенство, свобода и братство.
  Просто е било въпрос на демагодия и поднасяне на тепсия на най-тъпите, злобните и оскотелите една мантра, че ще станат за една нощ умни, богати, добри и красиви.
  Ей така, без един ден труд и усилие.

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 17. 17 Профил на глобално хасково
  глобално хасково
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#10:"Tom Sawyer"]Да им обясняваш кой е Солженицин и, че описва Сталинизма като период през собствените си преживявания няма смисъл. [/quote]

  Хм, я земи ни обясни, чи да са прусвитим! Ша та изслушам с интирес!

  за какво е по-жадно мнозинството: свобода или шише ракия?
 18. 18 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1156 Неутрално

  Страхотна книга, наистина творба, която промени хода на историята

 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2912 Неутрално

  Не случайно, един руски писател беше казал: Дай на хората свобода и те започват веднага да търсят, пред кого да коленичат! Това в най-голяма степен се отнася за руснаците, следват ги... българите!

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на djakona
  djakona
  Рейтинг: 8 Неутрално

  След като ще говорим за Солженици. ...карайте до край. Солженици изкара няколко години в емиграция . Можа да види с очите си много неща..Неща извън обсега на "Гулаг" И като се връща в Русия не престава да си казва мнението .И понеже на запада не харесва това което казва последните 20 години той вече не е интересен на запада. Вече не могат да го ползват за целите си. И това не важи само за него. Потупването по рамото е докато си изцяло на про западни позиции. Почнеш ли да критикуваш и запада изпадаш в немилост.

 21. 21 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#17:"sce22"]Хм, я земи ни обясни, чи да са прусвитим! Ша та изслушам с интирес! [/quote]

  Ами да започнем от там, че това е човек който презираше както Горбачов, така и Елцин. Който открито се възхищаваше на Путин до смъртния си одър и който смяташе Запада за декадентски.
  Само, че това очевидно го пропуска както Тони, така и тези които масово коментират материала му.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 22. 22 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  "...по-лошо от "социалното неравенство" е само "насилственото равенство", изначално зачеркващо свободата и водещо към "египетско робство".
  Само че,това "насилствено равенство" пак не беше за всички.Имаше равни и по-равни.Това направо вбесяваше,поддалите се на утопията "социално равенство".Защото не могат да са равни образованите с неграмотните,умните с глупавите,работливите с мързеливите и т.н.Хората са различни и това трябва да се уважава.

 23. 23 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#20:"djakona"]И понеже на запада не харесва това което казва последните 20 години той вече не е интересен на запада.[/quote]

  Така е. Чувал съм, че Сахаров го заместил като "добрият руснак", тъй като е по-либерален и секулярен по техен вкус.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 24. 24 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 842 Неутрално

  Въпреки всички страдания, изживели милиони хора по лагерите много от затворниците са вярвали, че бащицата Сталин НЕ ЗНАЕ за техните страдания и че са погрешка попаднали там. Въпреки, че книгата е бестселър на Запад, стотици интелектуалци и хиляди хора вярваха в СССР и продължаваха да не разбират комунизма. Западът нито разбра какво се случи на изток, нито пък самте руснаци, като цяло, разбраха какво са преживели.
  Затова и продължават да вярват в Путин и в диктатурата.

 25. 25 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Мдаа, книгата наистина прилича на Одисеята. Особено втората част...

 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  Ако говорим за "резултата", той е плачевен.

  Россия занимает:
  1-е место в мире по разведанным
  запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
  1-е местов мире по добыче и экспорту
  природного газа (35% мировой
  добычи газа);
  1-е место в мире по добыче нефти
  и второе место по её экспорту;
  1-е место вмире по разведанным запасам
  каменного угля (23% мировых
  запасов углей);
  1-е место в мире по запасам торфа
  (47% мировых запасов торфа);
  1-е место вмире по запасам лесных
  ресурсов (23% мировых запасов леса);
  1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
  1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
  1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономическойзоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
  1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана,
  ниобия;
  1-е место в мире по запасам ипроизводству рудничного и рафинированного никеля;
  1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
  1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
  1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
  1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
  1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их
  добыче;
  1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
  1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
  2-е место в мире по разведанным запасам золота;
  2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
  3-е место в мире по размерам государственных
  олотовалютных резервов;
  3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
  3-е место в мире по разведанным запасам
  вольфрама и молибдена;
  1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
  1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических
  аппаратов;
  1-е место в мире по количеству проданныхна экспорт самолетов-истребителей;
  1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
  2-е место в мире среди стран,обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
  2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
  2-е место в мире по величине подводного флота;
  3-е место в мире по числу абонентов сотовой связи;
  1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения).
  1-е место в мире по импорту китайских автомобилей;
  62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном);
  67-е место в мире по уровню жизни;
  70-е место в мире по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий;
  72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека;
  97-е место в мире по доходам на душу населения;
  127-е место в мире по показателям здоровья населения;
  134-е место в мире попродолжительности жизни мужчин;
  159-е место в мире поуровню политических прав и свобод;
  175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан;
  182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;
  1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения;
  1-е место в
  мире по заболеваниям психики;
  1-е место в мире по
  количеству самоубийств среди пожилых людей;
  1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
  1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
  1-е место в мире поколичеству абортов и по материнской смертности;
  1-е место вмире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
  1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей
  продукции;
  1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
  1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и
  табакокурения;
  1-е место в мире по потреблению табака и третье место по производству табачных изделий;
  1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;
  1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  1-е место в мире по количеству ДТП;
  1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным
  Международной ассоциации воздушного транспорта уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой);
  1-e место в мирепо объемам поставок рабов на еждународный черный рынок;
  1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров;
  2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после
  США);
  2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая);
  2-е место в Европе по числу самоубийств на душу
  населения (после Литвы);
  2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии);
  2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
  2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
  2-е место в мире по уровню бюрократии;
  2-е место в мире среди стран-распространителей спама;
  2-е место в мире по числу детей,усыновленных в США;
  3-е место в мире по распространению детской порнографии;
  3-е место в мире по количеству тоталитарных сект;
  3-е место в мире по угону машин...

  Ако говорим за средствата (десетки милиони избити по лагери и в мазетата на разни Лубянки, стотици милиони съсипани животи), довели до въпросния "резултат" - там вече навлизаме в сферата на диаболичното.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на глобално хасково
  глобално хасково
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#21] от "civis_eu_sum":

  Интересно как някой, който се определя като българин и познава поне основните моменти от историята на България би могъл да е възхитен от политиката на ссср, сталин и путин спрямо нас през последните 100 години?

  за какво е по-жадно мнозинството: свобода или шише ракия?
 28. 28 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#27:"sce22"]Интересно как някой, който се определя като българин и познава поне основните моменти от историята на България би могъл да е възхитен от политиката на ссср, сталин и путин спрямо нас през последните 100 години? [/quote]

  Ами и на мен ми е интересно. Особено за политиката на Сталин и СССР. На мен лично не ми е особенно възхитителна, за другите - всеки си знае.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 29. 29 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Солженицин нищо не е научил от лагерния си период. Гледа в очите поредния сатрап и си остава руски агресивен националист като 99% от тамошните "интелектуалци". Затова по-леко с възторзите. Делата говорят много по-силно от една книга.

  'Let light surround you' Dream Theater
 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  [quote#29:"ariel28"]Солженицин нищо не е научил от лагерния си период. Гледа в очите поредния сатрап и си остава руски агресивен националист... [/quote]

  Това ръкостискане покри с позор една фигура, пред която моето поколение се прекланяше.

  Вярно е, че Солженицин така и не успя да свикне със Запада през годините на емиграция. Руската дивотия, така добре описана в романите му, си го зовеше...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на глобално хасково
  глобално хасково
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#28] от "civis_eu_sum":

  Радвам се да го чуя!

  за какво е по-жадно мнозинството: свобода или шише ракия?
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 403 Неутрално

  До коментар [#12] от "такованка $-джия":

  Има една много яка поредица на Оливър Стоун http://www.imdb.com/title/tt1494191/ заради която го нарекоха комунист и слуга на Русия в Америка . А истината е далеч по болезнена за американците. Масата тук ако го гледа, част от тях ще решат да проверят казаното а други ще кажат да да - пропаганда.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Човекът, написал Архипелаг ГУЛАГ, се здрависва с усмивка на уста с човек, като Путин? Какво да кажем за руснаците.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 37. 37 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#29] от "ariel28":

  [quote#29:"ariel28"]Солженицин нищо не е научил от лагерния си период.[/quote]

  Чел съм ГУЛАГ-а и останах със същото впечатление. На пръв поглед, един морален стожер, но според мен и една обърканост лъха от Солженицин.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 38. 38 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#33:"Tom Sawyer"]Има една много яка поредица на Оливър Стоун http://www.imdb.com/title/tt1494191/ заради която го нарекоха комунист и слуга на Русия в Америка .[/quote]
  Безспорно сте прав за това. Аз самият съм гледал тази поредица и дори я имам, както и книгата му с Питър Кузник "Премълчаваната история на САЩ"
  Но съществената разлика е, че О.Стоун си е жив и здрав, радва се на милионите си, а не е посетен на разсъмване от вежливи момчета с кожени тужурки и внезапно починал от остра сърдечна недостатъчност, в следствие на тежки физически усилия, несъвместими с човешкият живот или "нулева диета" / това е съветският евфемизъм на глад, мило, нали /

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 39. 39 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 316 Неутрално

  [quote#20:"djakona"]И като се връща в Русия не престава да си казва мнението .И понеже на запада не харесва това което казва последните 20 години той вече не е интересен на запада. Вече не могат да го ползват за целите си. И това не важи само за него. Потупването по рамото е докато си изцяло на про западни позиции. Почнеш ли да критикуваш и запада изпадаш в немилост. [/quote]

  А вие какво очаквате? Нали в момента на власт са други, дето насила "демократизират"!

  Но работят с болшевистки методи! Преврати, хунти, геноцид над собствен народ ... пълната палитра, взета назаем от Сталин!

  А да убиваш хора с дрони е ГУЛАГ на още по-висока степен, без обвинение, без съд, дори без присъда!

  Т.е крадците викат: "Дръжте крадците". Пропагандата се га е на по-високо ниво дори от Гьобелс, подслушват цял свят добре дошли в "1984"!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 40. 40 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 532 Неутрално

  [quote#30:"Norman Granz"]Вярно е, че Солженицин така и не успя да свикне със Запада през годините на емиграция. Руската дивотия, така добре описана в романите му, си го зовеше...[/quote]

  Руският ген е безаналогов... където да го сложиш, все пречи, и най-вече на себе си А иначе разни изкуствени герои като Солженицин, Сахаров, Кончаловски и т.н. са си просто диви руснаци шовинисти и батюшка-поклонници.
  Фактът, че сме ги зяпали в устата, показва колко нещастни сме били при социализма. А западняците, които им се кланят, са от породата "полезни идиоти".

  'Let light surround you' Dream Theater
 41. 41 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 532 Неутрално

  [quote#36:"clarkv622"]Какво да кажем за руснаците.[/quote]

  Роби по рождение.

  'Let light surround you' Dream Theater
 42. 42 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 532 Неутрално

  [quote#37:"clarkv622"]На пръв поглед, един морален стожер, но според мен и една обърканост лъха от Солженицин. [/quote]

  Руснак никога не може да приеме и да свикне с демокрацията. За това са нужни векове свободно развитие и малко по-инакъв ген, каквито те нямат. Лошото е, че налагат генетичния си дефект на други народи.

  'Let light surround you' Dream Theater
 43. 43 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 669 Любопитно

  До коментар [#26] от "Norman Granz":

  Би ли споделил източника си за тези интересни данни?

  Аз не зареждам в Лукойл.
 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  [quote#43:"simval"]Би ли споделил източника си за тези интересни данни?[/quote]

  Ако не ме лъже паметта, grani.ru, но без 100% гаранция.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 669 Неутрално

  До коментар [#44] от "Norman Granz":

  Благодаря.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 46. 46 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#42:"ariel28"]За това са нужни векове свободно развитие и малко по-инакъв ген[/quote]

  Хаха. Демокрацията вече в днк-то ли е? В кой алел да го търся точно?

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 47. 47 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#2] от "civis_eu_sum":

  СССРОССИЯ не е спасена от разпадане страна, а е страна в разпад, дълъг, продължаващ и мъчителен.
  А Кагебучникът е ловък популист, здрависал като за последно и с радост Солженицин в последните му жизнени дни с цел да утвърди егоцентризма и събитията планомерно, задкулисно и мащабно.
  Типично по кагебейски!

 48. 48 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#47:"convince"]А Кагебучникът е ловък популист, здрависал като за последно и с радост Солженицин в последните му жизнени дни[/quote]

  Виждали са се още от 2000-та. Аз ви казах, бе - вие знаете по-добре от Солженицин, какво е искал да каже Солженицин.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 49. 49 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#46] от "civis_eu_sum":

  БЕЗМОЗЪЧНОСТА и откровеното кухоглавие са характерни за комуниститеи сатрапите им, но много по-вредни и разлагащи обществото са техните безпартийни петоколони клонинги, подкрепящи идеите, идеологията им отявлено и с безпардонна наглост.
  Те са туморните клетъчни разсейки в обществото, които поразяват с тровата си смъртоносно всички органи и клетки на всяко заразено от тях социално съсловие и всяка нация проявяваща снизхождение и търпимост към тях, обричайки се на дълга, мъчителна самоубиствена разпадна агония и окончателна смърт.

 50. 50 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#49] от "convince":

  Толкова много думи, а толкова малко есенция.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 51. 51 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#48] от "civis_eu_sum":

  Не на нас. Кажи го на себеси!
  Насаме, някъде...

 52. 52 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#51:"convince"]Не на нас. Кажи го на себеси!
  Насаме, някъде... [/quote]

  И аз съм като Солженицин - вие знаете по-добре от мен, какво и на кого съм искал да кажа.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 53. 53 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#52] от "civis_eu_sum":

  Стига ве, всички мислят, че си като перфектният кагебеец, от новата всерусийска школа. Обучен да действа нагло и подмолно, с две и повече лица...

 54. 54 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#53:"convince"]Стига ве, всички мислят, че си като перфектният кагебеец, от новата всерусийска школа. [/quote]

  Тери Пратчет ще се окаже прав, че интелигентността на тълпата е равна на тази на най-тъпия в нея, разделен на броя на останалите участници.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 55. 55 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  ЛИЦЕТО Путин, всъщност желае доброто на народа си, но обстоятелствата му създават условности и той ги ползва целенасочено.
  Друга възможност, той невижда пред оставащите му управленски дни.
  Затова убива Немцов, но държи Жириновскии за да се подхилва с слушателите на абнормните му тиради, трупайки популизъм.

 56. 56 Профил на kamaelsh
  kamaelsh
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Браво либерасти в коментарите, най-накрая разбрахте че сте същите вулгарни материалисти като комунетата. Сега спокойно може да се откажете и от Достоевски ако искате, може и от Рейгън както е тръгнало, да се откажете.

  https://radicotradico.wordpress.com/ Der Tradicionalist Blog
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK