За да дойде краят на безкрайния преход

Пред камерите - главният прокурор Сотир Цацаров

© Анелия Николова

Пред камерите - главният прокурор Сотир Цацаров"Погледнато формално, всичко е нормално… Погледнато нормално, всичко е формално".
Робърт Музил


След 25 години преход към "нормалност" България формално се вписва в идеалния модел на правова държава с всичките й атрибути – демократична конституция, европейско законодателство, разделение на властите, независима съдебна система…


Но въпреки това остава съмнението, че това е така само на теория. Защото след четвърт век "преход" нашата демокрация остава фасадна, ограничена, деформирана. У нас не са рядко явление рецидивите на авторитаризма. Върховенството на закона невинаги се спазва за сметка на върховенството на волята на властимащите. Противоречието между правова държава и неправови практики остава силно. И това не е продукт на българското съмнение и комплекс за малоценност, а почива на горчивия исторически опит от лъкатушния път към демокрация през последните 25 години.
По време на тоталитарния комунизъм България бе формално суверенна, но на практика бе силно зависима държава от СССР. Българската държавност бе подменена с тежка съветско-бюрократична, партийно-полицейска машина. България бе възможно най-полицейската в цялата българска история тоталитарна държава. Под съветско ръководство БКП дори до 1989 г. не се отказа от съветския комунизъм – най-съвършения тоталитаризъм, съществувал някога на земята. При него бе немислимо да се говори за върховенство на закона, за разделение на властите, за правова държава. Този модел не бе преодолян по време на социализма, в посткомунистическия период промяната в това направление бе най-бавна, а рецидивите от тоталитарното минало – най-често явление. Четвърт век по-късно необходимостта от радикална промяна в съдебната система става все по-наложителна.


От какво към какво бе осъществяван преход в последните 25 години


Каква е разликата между авторитарната и правовата държава, която трябваше да постигнем – това може да се разбере от представената по-долу таблица:


За да дойде краят на безкрайния преход


В общи линии това са "идеални типове" на авторитарна (полицейска) и правова държава. Реалността е значително по-сложна и нееднозначна. Няма такава идеална държава, в която напълно да са изпълнени посочените принципи. Няма например правова държава, в която съдът да е напълно независим от общественото мнение, изпълнителната власт или подчинен само на авторитета на закона. Няма държава, състояща се само от граждани, нито такава, състояща се само от поданици. Във всички, дори най-развитите демократични държави, гражданите са и поданици и много лесно могат да се превърнат само в поданици ... В България като че ли повечето граждани предпочитат да са предимно поданици …


Все пак по тези критерии можем ясно да установим, че след 25 години преход


България продължава да не е напълно правова държава


защото:


1. Властта във всичките и подразделения – законодателна, изпълнителна, съдебна - е по-често нелегитимна, отколкото легитимна за мнозинството от българите. Според авторитетни социологически проучвания от началото на "прехода" досега доверието към основните демократични институции не се повишава, напротив, често пада под санитарния минимум.


2. Законността (силата на правото) все още не е надвила "правото на силата". Все още партиите и партийните мнозинства в парламента могат да влияят силно върху съдебната власт. Съдът често остава зависим от прокуратурата, а самата прокуратура – от нелегитимни властови и силови структури. В тях се включват както партийни влияния от страна на мнозинство и опозиция, така и различни, включително и нелегитимни и дори криминални зависимости. Не са създадени гаранции партиите (мнозинствата), които са на власт, при криза да не използват полицейско-прокурорско насилие над гражданите. Все по-очевидно е, че прокуратурата е едновременно "независима" (що се отнася до безконтролност от която и да е друга институция във функционален аспект) и в същото време е все още изключително силно зависима от различни легитимни и нелегитимни, явни и тайни властови структури.


3. Съществува формално разделение на властите, но и трите власти продължават да са подчинени предимно на една и съща социална група – трансформиращата се в олигархия бивша партийно-полицейска номенклатура. А както още Бенжамен Констан е забелязал преди повече от век и половина – разделението на властите не е гаранция за демокрация, ако трите власти са под контрола на една и съща социална група.


4. Полицията продължава по-често да защитава властта от народа, а не народа от престъпниците. Контролът над МВР и тайните служби все още е формален и непродуктивен. При някои правителства и парламентарни мнозинства по време на прехода наблюдаваме, че полицията и силовите държавни структури остават безотговорни към правата и свободите на гражданите и на практика не са подчинени на закона. Все още няма осъден не само висш, но и обикновен полицейски служител за превишени права и корупция, макар данни на самото министерство да показват, че голяма част от служителите в МВР са склонни към корупция.


5. Презумпция за невинност има само за някои от големите престъпници. За обикновените хора продължава да важи предимно презумпцията за виновност до доказване на противното.


6. Все още далеч не всичко, което не е забранено, е разрешено. Съществуват сфери, които негласно са забранени за външна критика.


7. По отношение на приоритета на личността пред държавата – това се отнася за определени личности, които стоят над закона. Иначе държавата продължава да има по-често приоритет над гражданите, които предпочитат да си останат както и преди в повечето случаи поданици.


8. Оттук и държавата все още не е средство за постигане на общото благо, а се използва често като средство за групово-партийно, олигархично-корпоративно и лично обогатяване на легитимни и нелегитимни властови структури.


9. Властта продължава да изглежда в очите на гражданите или безсилна, или репресивна, но не и авторитетна.


10. В резултат имаме несправедлива и нелегитимна в очите на гражданите си държава.


В "почетна" класация на най-полицейските държави в света по брой на полицаи на глава от населението, публикувана от агенция "Блумбърг", България е на 8 място. На първо място е Русия, която постепенно се превърна след 2000 г. в най-полицейската държава в света. Следват Турция, Италия Португалия, Хонконг, Казахстан, Алжир, България... След 2001 г. войната на глобалния тероризъм срещу нашата цивилизация доведе до превръщането и на много от действащите демокрации във все по–малко правови държави. Класически и утвърдени демокрации като италианската в това отношение имат също огромно връщане назад, което се обяснява само донякъде с националната специфика.


Какво е необходимо за да станем не само формално правова държава

 1. Смяна на четвъртвековния посткомунистически модел на развитие. Това означава осигуряване с всички легални средства на върховенството на закона и равенството пред закона.


  Промяна от формален към фактически демократичен консенсус – в конституцията следва да се утвърди принципът не на пълна независимост на властите една от друга, а на взаимното им сдържане и уравновесяване.


  Силно, но не авторитарно, а авторитетно политическо лидерство.


  Постепенна смяна на посткомунистическите политически, стопански и финансови елити, произлезли от номенклатурата на комунистическата партия и нейните криминализирани тайни служби.


  Кардинална реформа на правно-охранителната и съдебната система. Подмяна на корумпираните кадри, обслужващи и досега посткомунистическата олигархия.


  Отделяне на прокуратурата от неформалната и тясна връзка с полицейската власт.


  Съдът се отделя напълно от изпълнителната и законодателната власт, като се избира не по партийни заслуги, а по професионални качества.


  Подмяна на всички фалшифицирани по съветски образец досегашни учебници по история, право, политология, философия и социология на учениците и студентите.

Всичко това не може да се случи, ако не се превърнем от общество на поданици в общност и общество на свободни граждани. Необходимо е да приключи процесът на преодоляване на поданическата и изграждането на гражданска политическа култура.


Преди 80 години италианският марксист Антонио Грамши написа, че за да победи комунизмът в Западна Европа, е необходимо първо да се подчини и овладее гражданското общество. За разлика от Русия, където няма гражданско общество и държавата е всесилна, на Запад буржоазната държава е подчинена практически на гражданското общество и гражданската култура. С други думи, за да победи комунизмът в Западна Европа, е необходимо първо комунистическият манталитет да постигне културна хегемония в западните общества.


Днес в България задачата е подобна, но в обратен смисъл – за да се преодолее наследството на комунистическия и поданическия изобщо манталитет, е необходимо силите на промяната да завоюват културна хегемония. Защото


тоталитарната държава бе сравнително лесно разбита,
но нейната социална и културна основа остана на практика непокътната


А тази основа непрекъснато възпроизвежда авторитарни рефлекси, поданически стереотипи, противопоставяне на правилата и законите, недосегаемост на властимащите... С други думи – за да бъде сложен край на "безкрайния преход" – трябва да се осъществи културната промяна. Това може да стане чрез образование и възпитание. Преодоляването на предимно балкано-ориенталския манталитет или поне неговото подчиняване може да стане чрез налагане, ако трябва и със сила, на спазването на правилата и законите от всички. Тази културна хегемония на работещите правила трябва да спре анемичната и често изглеждаща безсилна, но достатъчно силна да спира промяната посткомунистическа власт, ако не й се противопоставят нито действащ и неподчинен на монополисти пазар, нито силно и активно гражданско общество. И, разбира се, политически обединени сили за промяната.


Реформи в прокуратурата


Особено важна и ключова за промяна на съдебната система е реформата на прокуратурата. Всъщност в държавното обвинение са съсредоточени главните причини за невъзможността да започне ефективна съдебна реформа. Прокуратурата е все още политически зависима от тези, които реално контролират властта. Някои ги наричат задкулисие. Всъщност представители на това "задкулисие" отдавна са на политическата, стопанската и финансова авансцена. Прокуратурата все още е тясно обвързана и с кадрите на бившата комунистическа партия, и с нейната политическа полиция, но най-вече с манталитета, наследен от комунизма. Съвсем не е случайно, че в постоянно избухващите войни между институциите прокуратурата, която по конституция е в съдебната власт, при споровете например между съд и полиция не може да осъществи необходимата функция на медиатор.


От друга страна, прокуратурата е "отделно царство" (същото е и при другите правоохранителни и правоприлагащи институции), но при нея проблемът е най-остър, защото тя не трябва да бъде и напълно независима, и съвсем не безконтролна. В ансамбъла от правни институции прокуратурата играе свързваща роля между изпълнителна и съдебна власт. Защото тя е държавното обвинение, което следва да бъде не само формално независимо от МВР, следствието и от съответното парламентарно мнозинство, но трябва да бъде под контрола на народа (чрез пряк избор на прокурори по места), и от опозицията (чрез парламентарния контрол), и от президента ( с право на вето при спорни случаи на служебно несъответствие). С други думи, прокуратурата би станала политически и партийно необвързана, при положение че се формира не по партийно–политически заслуги, а по професионални критерии.


И сега е ясно, че прокуратурата не трябва да бъде пристрастна, необективна, партийно обвързана. Тя трябва да бъде неутрална, като нейна основна функция е да защитава не престъпилите закона, а жертвите на престъпления. Тя трябва да бъде и не само формално независима от политическите партии и политическите пристрастия. Тя трябва функционално да бъде отделена и от съда, и от следствието, и от адвокатурата. Но прокуратурата не трябва да бъде напълно независима от изпълнителната власт. Контрола над нея могат и трябва да осъществяват заедно гражданите, президентът, парламентът и правителството. Това би осигурило нейната функционална независимост и зависимост само от закона, а не от властимащите, които и да са те.


Магистратите


Особено следва да се помисли по какъв начин не само прокурорите, но и всички магистрати да бъдат под контрола на народа. Съдебната власт би следвало активно да контролира как полицията и другите органи за национална сигурност си вършат професионално работата. Магистратурата трябва да е функционално независима от правителството, парламента, президента, от гражданските институции и медийния натиск. Но трябва да бъде силно зависима от закона, което може да се постигне само ако правоохранителните и правоприлагащите институции не са независими една от друга, а напротив - взаимно са зависими чрез създаване на специална институционална рамка за взаимното им сдържане и уравновесяване.


Властите следва взаимно да се сдържат и уравновесяват, за да не упражняват безконтролна власт, а не да са независими една от друга.


В това още според Монтескьо е самият смисъл на разделението на властите, а не в това абсолютно независимите една от друга властни институции дори да воюват една с друга, както често се случваше по време на българския преход.


Защото в постройката на правните институции според сегашната ни конституция е нарушен духът на идеята за разделение на властите – те не трябва да са безотговорно независими, а взаимно да се сдържат и уравновесяват. Това равновесие на властите ще позволи ефективност и хармония в работата на съдебната система, а не сегашната на практика безотговорна независимост на отделните й части.


В този смисъл изход е такава промяна в конституцията, която да позволи и гарантира взаимния контрол и уравновесяване на властните институции. Преодоляването на партизанското разделение между институциите става чрез създаване на механизми, с които те взаимно да се контролират и едновременно работят в синхрон срещу престъпността. Тогава няма да е възможна и ситуация, при която лидер на опозицията да заплашва, че ако неговата партия загуби изборите, той няма да ги признае за законно проведени (както се получи през 2013 г.).


Необходима е безусловно и европейска помощ при разследването на нелегитимните връзки между държавните институции, от които произтича и непостигнатата още хармония между властите и не съвсем правовият и легитимен характер на държавата.


Независима международна експертиза на състоянието и ефективността на магистратурата, факторите за политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в нея, както и формите на злоупотреба с нейните правомощия са само част от мерките за ефективна съдебна власт. Радикална реформа в системата на съдебната власт е невъзможна и без да се преодолее съпротивата в средите на заинтересованите магистрати, тъй като явно нарушава тяхното спокойствие и безконтролност.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 669 Весело

  Звучи като "Утопия" за нашите географски ширини и дължини, но дали е непостижимо? Мисля, че не, полека-лека нещата ше тръгнат натам! От сърце го желая.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 2. 2 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 669 Любопитно

  А дали е случайно това, че на снимката е главният прокурор?

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Никога не сме живели по-лошо от сега.
  Ето, казах ви го - царят е гол.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2101 Весело

  Много хубаво написано а сега някой да обясни какво е Европейската Комисия и европейският цезаризъм? И как се отменят демократични процедури под претекст за икономическа или финансова спешност ?
  Как точно си избрахте еврокомисар?  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1476 Неутрално

  В широкия смисъл на думата всички държави са правови. Нещо друго има май...

 6. 6 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Авторът далеко не открива топлава вода, но пък сбито и аналитично е обобщил основните недъзи на нашето общество и в тази връзка той не е първият(и се опасявам, че няма и да е последният), който показва и подсказва глинените крака, върху които се крепи нашата т.нар.демокрация, както и някой конкретни действия и мерки, за да се доближи,поне, тая ни демокрация до учебникарският и вид и в България.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 7. 7 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  ...и накрая какво се оказа?-вижда му се края

 8. 8 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1064 Неутрално

  Радикална реформа в системата на съдебната власт е невъзможна и без да се преодолее съпротивата в средите на заинтересованите магистрати, тъй като явно нарушава тяхното спокойствие и безконтролност.

  А съпротивата ще е упорита.

 9. 9 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 229 Неутрално

  За да дойде краят на безкрайния преход трябва да се случи едно единствено нещо - да се среже пъпната връв с москва.

  Държавите, които направиха десъветизация и лустрация (Полша, Чехия, Словакия, Унгария) вече приключиха прехода. Държавите, които позволиха на москва да се разпорежда с тях повече от 25 години, като България, Украйна и Молдова - прилагат абсолютно същата бутафорна демкорация, както в русия, в която цари беззаконие, както в русия и повсеместна корупция, точно както в русия. Единственото спасение на България е, че влезе в ЕС и, щат не щат, българските политици, дори и руските агенти между тях (никак не малко) трябва да се съобразяват. Ако България НЕ беше влязла в ЕС, щеше да бъде на нивото на Молдова.

  #KOЙ номинира бокова!
 10. 10 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Всичко това е хубаво, но като лозунги! В реалният живот нищо от това не е вярно. Нищо.

  В момента България е изцяло подчинена на ЕС, както повечето членки, докато преди България и останалите страни от СИВ трябваше приблизително да спазват едни общи граници на поведение в икономиката, изразяващи се основно с специализация на отделните държави. Дори по огромни проекти, като този в Радомир, България не се съгласява със СССР и започва да го строи, което е абсолютно немислимо да стане в ЕС.

  За правовата държава да не говорим. Смехотворно е дори да се сравнява България сега и тогава. Само ще посоча, че записите тогава не бяха доказателства и за 45 години са подслушвани по-малко хора отколкото за 1 година сега, самопризнанието не беше достатъчно за присъда, а явлението "защитен свидетел" не съществуваше.
  Престоят в затвор без присъда беше нещо непознато, докато сега е правило, почти без изключения. Да не говорим за полицейско насилие.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 11. 11 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#3:"Bulgarische Motoren Werke"]Никога не сме живели по-лошо от сега. [/quote]
  Кои сте вие?
  Защото като цяло никога българите не са живяли ПО-ДОБРЕ от сега.

  #KOЙ номинира бокова!
 12. 12 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 672 Неутрално

  [quote#9:"Emergen-C"]Държавите, които направиха десъветизация и лустрация (Полша, Чехия, Словакия, Унгария) вече приключиха прехода. [/quote]

  Спрете с тези глупости! Нито една държава не е правила лустрация, тя е забранена както от Съвета на ЕО през 93-94 г., така и в решения на ЕСПЧ. Може да се лустрира отделен човек за който има данни, че е вършил престъпления, но не група от хора.
  Каква десъветизация, когато Чехия запази ТКЗС-тата, като ги преобразува в АД, а ние ги разрушихме? Коя от тези страни унищожи предприятията си, защото там имало работници, а те гласували за комунистите? Един пример освен България?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 13. 13 Профил на нихилист
  нихилист
  Рейтинг: 292 Весело

  Ако мога да пред тази там: погледнато неформално всичко е ненормално. Така мисля аз.

  Казана дума, хвърлен бумеранг. От в. Стършел
 14. 14 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 592 Неутрално
 15. 15 Профил на нихилист
  нихилист
  Рейтинг: 292 Весело

  Бързам много.
  "Ако мога да перефразирам..."

  Казана дума, хвърлен бумеранг. От в. Стършел
 16. 16 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 557 Неутрално

  "...Тоталитарната държава беше разбита, но нейната социална и културна основа остана непокътната..." Това е истината и истинската действителност.Искам да допълня нещо и не знам защо анализаторите на прехода се правят на ударени-определено истинските промени в държавата ни започнаха от първото правителство, което изкара пълен мандат. И останалите след него. Добри, лоши, толкова. Работиха по четири години. Почти десет години в България се менкаха разни еднодневки, които търсеха политическо надмощие, а в икономически план нищо. СДС, Беров, Виденов...пропиляно време. А това, че 25г. са достатъчни за кардинална промяна на държавата ни, са илюзия.

 17. 17 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  В тази тотална бедност и разруха, която носи нашия капитализъм, всяка идея за правова държава е само дърдорене.

 18. 18 Профил на mseven
  mseven
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Няма преход, има път.
  Пътя е безкраен, и пълен с преходи, малки и големи.

 19. 19 Профил на mseven
  mseven
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#4:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]Как точно си избрахте еврокомисар? [/quote]

  Ами как демикратично
  Обсъдихме кандидатурите, направихме кампания, и избрахме най-достоините

  Нямаше никакво задкулисие.

  Шегувам се

 20. 20 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Всичко е морално, стига да не е фатално. Да, 1989г хората се вдигнаха на бунт за демокрация, но като че ли просто искаха да махнат определени лица от постовете. Сега с глобализацията за обикновените хора е доста по-сложно да разпознаят зад коя организация субсидирана от офшорни корпорации какви интереси стоят. На много места хората не смеят да протестират, защото освен неясни инвеститори демокрацията доведе и задлъжнялост. Като цяло сменихме комунизма с друг вид робство, отърваването, от което ми се значително по-сложно.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3027 Неутрално

  Всички политици трябва да прочетат и да научат наизуст табличката в статията. Подозирам ,че част от тях не разбират разликата между двете описани държави.

 22. 22 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Едни се бият в гърдите, че по Татово време всичко е било добре, други се бият в гърдите, че сега всичко е добре!
  Истината е, че нито тогава, нито сега всичко е добре! Всяко време си има своите кусури!
  Големият въпрос е : Защо не взехме някой от добрите неща на онова време, да добавим към тях някой от добрите неща на новото време и в резултат да имаме една нормална и процъфтяваща държава, а не действителността сега, която е доста тъжна!

 23. 23 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  Полицията пази властта от народа,а пък при правовата държава,полицията пази народа от престъпниците.Първо ние нямаме полиция освен в сменените надписи и текстове,милицията продължава да си действа като милиция.Както знаем обаче и преди и сега милицията е биещото сърце на Партията тогава,сега на партиите.Властите може и да са разделени по писан закон,но по неписан са обединени с престъпността в един солиден юмрук наречен Мафия който нанася тежки удари по народа.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#21:"hodounski"]Всички политици трябва да прочетат и да научат наизуст табличката в статията. [/quote]
  А защо не всички гласоподаватели и учащи се да нея научат наизуст, и да изискват теди неща ежесневно, ежечастно от политици и кандидат политици.
  И сега ги има тъпи милиционери, на които като им направиш забележка да се държат по-внимателно крещят като бесни, че те ПАЗЕЛИ ДЪРЖАВАТА! Т.е. тяхното обучение не се е променило вече 25 години. да не говорим за Дон Тиквони и най-приближените му.

 26. 26 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 453 Неутрално

  Въртим, сучем и пак опираме до сбърканата конституция. А се смеехме на гладната стачка на някои СДС-депутати преди приемането й. Толкова сме били манипулирани от ДС и нейните разклонения. Липсата на гржданско общество скъпо се заплаща.
  Добре поне, че сме в ЕС и НАТО. Иначе можеше да крачим с песен към Евразийския съюз.

 27. 27 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2101 Неутрално

  [quote#9:"Emergen-C"]Държавите, които направиха десъветизация и лустрация (Полша, Чехия, Словакия, Унгария) [/quote]
  В тези държави политиците имат малко повече страх от народа и там чак такива грабежи с налагане на западни картели и монополи не се случиха, но нивата на корупция също са на много високо равнище! В Прага даже има туристически маршрут за корупцията! У нас ако направят такъв трябва да е шестмесечна обиколката!
  http://www.dw.de/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%8A%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/a-17444025

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 28. 28 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 948 Любопитно

  Опасявам се, че тотлитаризма ни е увредил доста сериозно и нащо поколение няма да доживее демокрацията, за която пише автора...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 29. 29 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#12:"др. Иванов"]когато Чехия запази ТКЗС-тата[/quote]

  Чешките кооперативи бяха много по-различни от нашите. Кооперативи имаше и във Франция.
  Реално и българските ТКЗС се различаваха от руските колхози - у нас формално кооператорите бяха запазили собствеността си върху земята (за разлика от съветските колхози), въпреки че не можеха да разполагат с нея (да я продават или заменят). Точно тази подробност даде възможност за реституиране на собствеността върху земята.
  Формално и у нас гражданите имаха права, но партийния секретар решаваше имаше последната дума.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7554 Неутрално

  Съвсем вярно,"погледнато формално,всичко е нормално".
  Ние затова така правим всичко,формално.

 32. 32 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално


  [quote#5:"Хи-хи"]В широкия смисъл на думата всички държави са правови. Нещо друго има май... [/quote]
  Точно така, виж табличката!
  Ние сме все още по средата.

 33. 33 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  До г-н Момчил ДОЙЧЕВ
  Статията ви е много хубава, но е написана най-вече от гледна точка на юриста.
  Пропуснали сте нещо много важно! МЕДИИТЕ!
  До голяма степен собствеността на медиите е тъмна, офшорна. Със сигурност много от тях са чужда собственост, и като че ли най-вече РУСКИ.

 34. 34 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#22] от "razlichen123":

  Кое например да вземем от миналото ни?
  -правосъдна система
  -здравеопазване
  -образователна система
  -уравновиловачното заплащане на труда
  -наличието на гражданско общество
  -гетата ромски и панелните български
  -ТКЗС-та
  -чакането за Москвичи,Лади,Жигули и пр.
  -другарските съдилища за прелюбодейци
  -лъскавите корекоми и празните магазини
  -пътуването в чужбина за богоизбрани и наши хора
  -липсата на инфраструктура и показни мегдани в градовете
  -героите на соц.труда и хрантутниците"активни борци"
  -копоите на ДС
  -окошарената ни интелигенция в тв.бардаци
  да продължавам ли?

  и панелните български

 35. 35 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#27:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]и там чак такива грабежи с налагане на западни картели и монополи не се случиха[/quote]
  И затова там е пълно със западни фирми, а у нас с руски приватизатори (Лукойл, ВТБ, Газпром). Да ти изброявам ли фирмите - руска собственост? Лукой Нефтохим, Лукойл, Газпром, ОМВ бензиностанции, БТК, БТ, ТВ 7, неизвестен, но не малък процент от хотелите по морето.
  Освен Кауфланд и Лидл я ми назови някой друг западен "картел"? Не бъркай с Фантастико, че там е др. Нора Ананиева

 36. 36 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 506 Любопитно

  До коментар [#32] от "historama":

  как по средата?!? Много оптимистично е "по средата"! Ние сме абсолютно авторитарна държава ако гледаме табличката. Няма нито едно нещо, което да е като за правова държава. И в статията удобно е пропусната ЛУСТРАЦИЯТА, без която няма да се оправим. Всички онези, които завзеха сериозни ресурси от държавата (например Ц. Минев) ще трябва да ги върнат и олигарсите да бъдат заврени в миши дупки завинаги.

 37. 37 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  До коментар [#36] от "kki":

  Може и да си прав. Но все пак в сравнение с годините отпреди 1989г. има някакъв напредък. Вярно, много малък.
  Но има и друго - щом хората гласуват за ГЕРБ и БСП - още не сме узрели. Ще кажеш, че не са информирани, или не зная какво - факт е, че се изборът ни е между бивши мутри, ДС кадри, и децата на най-гадните комунисти.

 38. 38 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Чудесна статия - систематизирана.., обаче ей това: "Постепенна смяна на посткомунистическите политически, стопански и финансови елити, произлезли от номенклатурата на комунистическата партия и нейните криминализирани тайни служби." не виждам как ще стане....

 39. 39 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#37:"historama"]Ще кажеш, че не са информирани, или не зная какво - факт е, че се изборът ни е между бивши мутри, ДС кадри, и децата на най-гадните комунисти. [/quote]
  Не мисля, че не са информирани, просто няма избор, няма алтернатива, за което систематично се грижат комунягите!

 40. 40 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Властите следва взаимно да се сдържат и уравновесяват, за да не упражняват безконтролна власт, а не да са независими една от друга......
  ............
  Ами много добра статия ..Отлична даже ...Отличен юрист е изглежда , г-н Дойчев ...
  Само че, с този 'матрял" - навсякъде , как ще стане , не зная:))
  И в Съдебна , и в Изпълнителна , и в Законодателна власт ....
  Акцентът, поне в България - е КОЙ и какви хора , граждани, да свършат всичко това ...
  Къде са ???

  BIG AL
 41. 41 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Много точна статия, всичко е в ръцеъе на мат'ряла!
  ПП Иванов, добър си в мешането на фантастика и полуистини, но оня строй е мъртъв. Още рита в БеГе, но това са конвулсиите. Надявам се, иначе жална ви майка на останалите. Що никой не бяга в мамашата ти бе, другарю Иванов, а бягат в льошата США, дето бият негри :)
  ПП2 Даже руските ми познати си биха камшика в Калифорния, хаха

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 42. 42 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#10] от "др. Иванов":

  Престоят в затвор без присъда беше нещо непознато, докато сега е правило, почти без изключения. Да не говорим за полицейско насилие. :)))
  ............
  Иваное, чудя се дали да ти отговарям..Много лъжи на КУБ , бе :)
  Ами, БЕЗ СЪД - защо да губят време - с АДМИНСТРАТИВНА мярка - заповед на 'някой" - ЗАМИНАВАШ в Белене - без право на обжалвамне или ИЗСЕЛЕН - в Делиормана - за 14 години !!??- като единия ми дядо, например !!!Няма НИКАКВО значение - че НЕ си осъден от СЪД !!!!
  А убийствата БЕЗ съд - за какво 'насилие' става дума - просто те застрелваха - на улицата или в дома ти !!!
  Прав си ..насилие нямаше - убиваха те !!

  BIG AL
 43. 43 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#10] от "др. Иванов":

  България не се съгласява със СССР и започва да го строи, което е абсолютно немислимо да стане в ЕС. :))
  ............
  ВСИЧКО МОЖЕ да строи СЕГА БЪлгария , каквото си поиска ..И с БЕЗВЪЗМЕЗДНИ мангизи от ЕС , и с частен капитал - чужд .,.НИКОЙ нищо няма да и каже или заповядва ..
  ЗАЩО ЛЪЖЕШ ???:))
  Проблемът е да се НАМАЛИ монопола - в енергетиката - да ИМАМЕ избор , а не едно ДЖУЖДЕ да ни изнудва икономически с нефт, газ , атомни централи, и т.н..>))

  BIG AL
 44. 44 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#37] от "historama":

  за тези неща си много много прав за съжаление

 45. 45 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#10] от "др. Иванов":

  Само ще посоча, че записите тогава не бяха доказателства ..)
  .................
  Когато НЕ са по съответния ред - като СЕГА ,,
  Но, тогава беше ДОСТАТЪЧНО , другарят еди кой си - комшия - да ДАДЕ "сведения" за ТЕБ !! На него партията верва - и заминаваш :)
  За писане дори - и разпространение - заминаваш ..И да ПИШЕШ свободно - НЯМАШ ПРАВО !!! Иваноооов...))
  За какви ПРАВА изобщо говориш???
  Граждански ??? Свободно пътуване ?/ Учене - зад граница >> Една партия ?? Свободни избори ?? КАСТИТЕ - на БКП ??
  Изобщо иванов - плоски лъжи :)
  Само пълниш сайта с ...талаш ...))

  BIG AL
 46. 46 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Тая таблица трябва да се запомни!

  Имало едно време ссср...
 47. 47 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3027 Неутрално

  До коментар [#29] от "historama":

  С другаря Иванов е безсмислено да спориш, по-добре спори с радиото.

 48. 48 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Отличен анализ, на разбираем език.
  Браво.
  Дано го прочетат и тези, които са обект на анализа.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 49. 49 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#34] от "matera":

  Какво имате против образованието в миналото?
  За да учиш вишУ се явяваш на изпити и ако преминеш ситото-учиш! А сега завършват 60 хиляди деца, а местата за вишУ са 80 хиляди? Всеки записал се завършва, а и много не записали се, също завършват! От нашият поток 170 човека, без да прекъснат, завършихме 27 души! И всички се реализираха. Хората с образование бяха ниско платени-вярно, но ги уважаваха! А сега при събеседване с кандидат работници, даже не ги питам, какво образование имат! Гледам ги какво могат!
  България се напълни с гладни юристи и икономисти! Създадоха си мафиотските организации и се гласуват налудничави закони и такива противоречащи на конституцията! За да се водят едни безсмислени дела по 10-12 години и да се пълнят джобовете на юристите. Във всяко село вече има Университет! Да се смееш ли или да плачеш!
  Да погледнем другото. Циганизацията на България! 1990 година бяха към 50 хиляди, сега са над милион! Кой и защо създаде тези условия за безконтролна раждаемост? И то хора, които никога не са работили и няма да работят, защото са неуки, генетично увредени и предпочитат да мързелуват, а ние в знак на одобрение стимулираме това! Кой циганин в миналото не работеше? Няма такъв филм! Имаше и условия да се учат, дори ако трябва и насила! Примерно трудови войски, откъдето излизаха барем с някакви умения я като строители, я като заварчици!
  На времето чакахме 9 милионният БЪЛГАРИН, а сега дали останахме 6 милиона?

 50. 50 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#49] от "razlichen123":

  Като ти гледам правописа ,явно и ти си от тези завършили"вишУ"при соца.нали знаете какво се казваше навремето за висшите учебни заведения"който не е влезнал,той не е авършил".и много малко хора работеха това за което са учили,а работеха там,където им опираха връзките.няма смисъл да се връщаме назад в миналото,а всички да участваме в промяната на настоящето и да не повтаряме грешките от миналото.

 51. 51 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#50] от "matera":

  А ето това е проблема!
  Завърших техникум и ме готвеха за работник, по политически причини, но аз се заинатих и завърших и инж. Може да не ми е добър правописа, но съм създавал технологии, които никой друг в България не е създал и съм ръководил отдели и цехове! А сега инж. няма, да не говорим за техникуми! Е как да инвестират в България западняците, като няма кадри? Ще сложим на струговете и фрезите юристи, икономисти, филолози и всякакви социолози? Ами няма как да стане! Та за това ще си тънем в мизерията и ще произвеждаме само празнословия, да филологически изпипани и без правописни грешки, но празнословия!

 52. 52 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  [quote#11:"Emergen-C"]Кои сте вие? [/quote]

  Ние сме добрите хора.
  И преди да ми изкараш някои софизми, да ти цитирам баба Ванга:

  „Ще има после години, когато градове и селища ще се рушат от земетресения и наводнения, природни катаклизми ще разтърсват земята, ЩЕ ВЗЕМАТ ВРЪХ ЛОШИТЕ ХОРА, а крадците, пияниците, доносниците и блудниците няма да имат брой.“

  А твърдението, че българите никога не са живели по-добре от сега е смехотворно. Живеят добре само ма...ргиналите, мутрите, крадците и др. отрепки. Е, и чат-пат някой предприемач, но и той не живее добре, а може би само си въобразява, че живее добре. Защото няма сигурност, а без сигурност и най-голямото богатство е прах на вятъра.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 53. 53 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#52] от "Bulgarische Motoren Werke":

  мрън-мрън.

  Иначе умилително ми стана, като чета за "справедливата държава" по-горе

 54. 54 Профил на Petko Stoev
  Petko Stoev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Напълно съм съгласен с автора. Това ,което е написъл е абсолютно вярно и точно. Но за да стане всичко като хората според мен трябва да се направи следното:
  1. Да се даде вярна оценка на Социализма /Комунизма/,т. н. режим на Т. Живков , плюсове- минус и като цяло какво представлява. Той добро или лошо е за България и народа като цяло. Няма да му правя анализ защото трябва няма много време и място тук. Но само едно. След като ДС е обявена за престъпна Организация от НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, значили че работилите в тази организация не са престъпници. Кой изгради тази Организация. И ако тези хора не са престъпници, какво й е престъпното??? Спомнете си по време на събитията в ГДР, къде гражданите отидоха еай-напред. Не беше ли ЩАЗИ???
  2.Оценка на 25 г преход /Грабеж/. Защо стана така???
  3.рЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСА С ктб и защо стана така. За виновните наказания.
  3. Ново начало и нов Преход както казва президента Плевнелиев???
  За сега толкова Няма място, време и пространство за сега тук. Разговора е по-дълъг. Трябва да се включат и по -големи специалисти от мене като О.Минчев, П.Георгиев, Б.Василев, Коритаров-ченгето и много други, но без Кеворкян, нищо че умен и хитрец. Спирам за сега толкова. Все още е много рано само 6,30 е часът. Чао ???

 55. 55 Профил на Petko Stoev
  Petko Stoev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Извинявам се за някои допуснати грешки и то главно правописни, повторения и други ,но наистина беше доста рано за мен и все още не съм в кондиция. Ума ми не се събудил съвсем, но нищо.
  Поздрави!!!

 56. 56 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 561 Неутрално


  [quote#3:"Bulgarische Motoren Werke"]Никога не сме живели по-лошо от сега.
  Ето, казах ви го - царят е гол. [/quote]

  Наколко години си и от какъв произход си че се изказваш така "компетентно" по въпроса.
  По моите спомени най зле положението беше 50-те и 60-те години от миналия век особено по селата (но като се има предвид че имаше жителство и невъзможност да промениш местоживеенето си фактически хората бяха закрепостени).
  После 70-те малко се подобри положението но след 1985 до 1989г отново положението беше трагично, също и 90-та, 95,96-та.
  Разбира се ако си бил част от ком. номенклатура горното не важи за теб.
  Общото между горе описаните периоди от мен е че България е била управлявана от руски мекерета под руски диктат.

  И в заключение ще кажа че съм абсолютно съгласен с "Petko Stoev".

 57. 57 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#9:"Emergen-C"]За да дойде краят на безкрайния преход трябва да се случи едно единствено нещо - да се среже пъпната връв с москва.
  [/quote]
  С обвиненията срещу Газпром Европейската комисия показа готовност да бабува. Дай Боже това да стане и да са живи и здрави всички, които ни вкараха в ЕС.

 58. 58 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#12:"др. Иванов"]Нито една държава не е правила лустрация, тя е забранена както от Съвета на ЕО през 93-94 г., така и в решения на ЕСПЧ. [/quote]
  Стига си лъгал, другарю. ЕСПЧ прие, че демократичната държава има право да изисква от висшите си функционери лоялност към конституционните принципи, на които се основава, и защити лустрацията в Румъния, въпреки че една дърта комунистическа номенклатура беше много разстроена, че повече не може да заема висша държавна длъжност поради факта, че е сътрудничела на Секуритате.
  Лустрация е възможна, липсва воля за това.

 59. 59 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 561 Гневно

  До коментар [#12] от "др. Иванов":

  Този комунистически и агентурен наследник не може да надскочи престъпното си минало и сегашен ренегат.Той си е чист потурнак,какъвто беше и баща му Цоло Кръстев .кандидат -член на ЦК или член.,но с една дума комунистически престъпник.Така ги определя ЗАКОНА приет от 38-то НС ,който определя комунистическия режим за престъпен и античовешки д.в.37 от 5 май 2000 г.,а всеки е оставен да мисли и определя и как да нарича тези негодяй .За себе си нямам друга дума ,освен определението дадено от НС.,че БКП е престъпна организация и всички до един членове и кандидат членове на БКП са ПРЕСТЪПНИЦИ.

 60. 60 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Добър и сбит анализ. За съжаление съпротивата ще бъде много упорита и по-всички фронтове. Опитите за "приключване" на т.н. преход,през който червената върхушка се опита да се трансформира в политически,магистратски,икономически,медиен и всякакъв друг "елит", са опити за легитимизиране на организирания грабеж на България. Всякакви отрепки от тъмното минало изплуваха отново като "заслужили разузнавачи и специалисти по сигурността",финансови "меценати",политически "герои" ....Не е невъзможна задача да бъдат изметени до голяма степен,но близо 2млн. български граждани в чужбина трябва да получат правото за електронно гласуване, прокуратурата трябва да бъде тотално разчистена и много,много помощ от ЕС е необходима...
  Задача номер едно - Цацаров вън от държавното обвинение! Докато този е там,всякакви опити за съдебни реформи ще бъдат саботирани или директно блокирани....

 61. 61 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#60] от "thepirineagle":

  Анализът наистина е добър, но и вашите констатации са верни и много точни. Браво!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK