Критика на "царското" решение на Св.Синод

Симеон Сакскобургготски на поклонението пред Желю Желев - първия демократично избран президент

© Юлия Лазарова

Симеон Сакскобургготски на поклонението пред Желю Желев - първия демократично избран президент

Текстът е от портала "Култура"


Макар да приех с гняв и разочарование решението на Св. Синод на БПЦ, разпореждащо молитвеното поменаване на Симеон Сакскобургготски като "български цар" във "всички обществени и частни богослужения" (включително на Великия вход на Св. Евхаристия, когато се поменават действащите светски власти), в този текст аз ще се въздържа напълно от всякакви чувства, както впрочем и от изкушението да поставя въпроса, имала ли е (и каква) роля във взимането на това решение руската църковна делегация, пристигаща у нас за тържествата по случай 1150 годишнината от покръстването на българите. Този въпрос, произтичащ и от неща, за които съм достоверно осведомен, може би ще задам в някой следващ текст. Тук ще се опитам да бъда напълно хладнокръвен и да направя строго обективен критически анализ на възможните основания за решението и най-вече на това има ли оправдан смисъл, в който може да се вмени на нас, православните християни в България, да признаваме "царството" на Симеон Сакскобургготски.
И тъй, нека започна с това, че "царството" на Симеон Сакскобургготски би могло да бъде изобщо или природна, или юридическа (правна) категория. Ако обаче то е правна категория (защото да бъде природна е толкова абсурдно тъкмо от църковна гледна точка, че тази хипотеза бихме могли да изоставим изобщо), то е или а) държавно-правна, или б) свещено-правна (църковна) категория.


Първо – по първата хипотеза: съвсем безспорно е, че "царството" на Симеон Сакскобургготски, което Св. Синод декларира, че признава с решението си от 30.04.2015 г. е било държавно-правна категория и е било такава до момента, до който е произтичало от Търновската конституция на България, изработена и приета от Учредителното събрание през 1879 г., конституирало Третата българска държава като (конституционна) монархия. Именно по силата на тази конституция, като първороден син на починалия български цар Борис ІІІ, Симеон е станал цар на българите и е бил такъв, докато е била в сила въпросната конституция. След заменянето й с нова републиканска (и последвалите я още по-нови, все републикански конституции) обаче "царството" на Симеон Сакскобургготски не е и не може да бъде повече държавно-правен факт, именно защото произвеждащият го конституционен документ вече не е в сила. По тази хипотеза нещата са съвсем прости и ясни. След 1946 г. и до днес, Симеон Сакскобургготски е човек, който е бил цар, но много отдавна вече не е такъв, защото много отдавна България не е царство и държавно-правната категория "цар" не съществува в нейното устройство. Ето защо, ако Св. Синод мисли "царството" на Симеон Сакскобургготски (което декларира, че признава с решението си от 30.04.2015 г.) именно като държавно-правна категория, със самото това той декларира и това, че не признава сега действащата конституция на Република България. Нещо повече, ако я мисли така, с решението, издадено в строго-разпоредителен тон, Св. Синод направо вменява на всички свои чеда – църковно-вярващи православни българи – задължението да не признават конституцията на държавата, в която живеят.


Макар че трябва да бъде изрично попитан по този въпрос, изглежда все пак, че Св. Синод не мисли "царството" на Симеон Сакскобургготски по този начин. Доколкото мога да съдя от предишни изказвания на български митрополити, макар да признават, че той не може да заема престола на баща си и на дядо си, за тях "Симеон си остава цар за Църквата". А това вече означава, че отиваме към втората хипотеза – Св. Синод мисли (и вменява като вероизповеден дълг) "царството" на Симеон Сакскобургготски като свещено-правна (църковно-правна) категория. В този случай за Св. Синод неговото "царство" трябва да произтича от извършен над Симеон сакраментален акт, който би могъл да бъде единствено т. нар. "помазание за царство". Само в този случай отменянето на Търновската конституция, която опразва държавно-правната категория на "царството" за Симеон Сакскобургготски, е безотносително към църковно-правното му "царство", което е произведено (конституирано) не от държавата, а от сакраментален акт, който не е загубил валидност от това, че българската държава е престанала да бъде царство. "Царството" на Симеон Сакскобургготски е свещено-правен факт за БПЦ – изглежда тъкмо това имат предвид архиереите, когато ни вменяват в дълг да смятаме за "цар" гражданина на републиката Симеон Сакскобургготски, бивш неин премиер от 2001 до 2005 г.


Там е работата обаче, че ако са имали куража да заявят нещо (при това в официален документ), българските архиереи би трябвало да имат куража да признаят и всичко, което следва от заявлението им. А то в случая се отнася до интерпретацията на ситуацията между Църквата и държавата, създала се още през 1946 г. и останала непроменена и до днес. А тази ситуация може да се интерпретира според мен единствено по следния начин. Ако за Църквата Симеон Сакскобургготски е и продължава да е в свещено-правен смисъл "цар", то за нея той е "цар", чието царство му е отнето. Отнето му е още от 1946 г., от конституиралата се като република държава на българите и продължава да му е отнето и днес от (вече демократичната) република на българите. Оттук обаче следва, че за Църквата, републиканската държава (и вчера и днес) не е свещено-правно легитимна – тя се явява светотатство, похищение на царството на помазания от нея цар и следва да бъде приемана само по крайна икономия.


Така ли мисли Св. Синод? Във всеки случай той дължи този отговор и на църковния народ и на държавата, в която обнародва решението си.


Защото ако това е така, от една страна Църквата (по чието свещено право Симеон си остава цар), а от друга, самият Симеон трябва да показват честно с поведението си това свое убеждение. Така например, ако Църквата през цялото време от 1946 г. е продължавала да смята Симеон за "цар" защото е помазан от нея и това не се е отменило и не е можело да се отмени с отмяната на монархическата конституция, тя в никакъв случай не е трябвало да премълчава името на онзи, който за нея е бил и си е оставал "помазаникът" й, и същевременно да възнася молитви за републиканските власти над людете, обгрижвани в нейния диоцез.


Пита се сега защо тя не е постъпвала така до 30 април 2015 г.? Дали защото до тази дата (т. е. до завчера) е признавала републиката  и нейните власти за властите на България? Но тогава как не е отричала "царството" на Симеон – т. е. факта на неговото помазаничество? Или не е признавала властите в България, но въпреки това е молитствала за тях, вместо за "царя" и с това е вършила греха на двоедушието? Ако е така, решението на Св. Синод трябваше да се съпровожда от слова на горко покаяние и разясняване на причините за поведението му буквално до онзи ден.


Лъгала ли е, казано с прости думи, БПЦ от 1946 г. до 30 април 2015 г.? И ако е лъгала от 1946 г. до 1989 г., когато републиканската власт в България бе и тоталитарно-комунистическа и нейното открито неспоменаване в храмовете би означавало неминуеми репресии, то продължила ли е да лъже (и защо) и след възстановяването на демокрацията, когато е можела да изкаже възгледа си за републиката.


Каверзното във въпроса, който задавам тук е, че ако на него се отговори с "да" (лъгала е), това би било позорно за Църквата дори преди 1989 г. (защото страхът да свидетелстваш вярата и убежденията си пред заплахата от гонение не е оправдан именно за Църквата Христова), а камо ли за Църквата след 1989 г. та до онзи ден. Обратно: ако се отговори с "не" – Църквата не е лъгала до 30.04.2015 г. и до тази дата тя е признавала както републиката така и властите й не като отнели, похитили царството на помазаника й, то как се отнася тя днес, след решението си от 30.04.2015 г.? Как например определя тя президента на републиката, когото конституцията дефинира като "държавен глава"? Дефинира ли го тя също като "държавен глава", след като по свещено право признава Симеон за "цар на българите"? Веднага казвам, че Св. Синод не може да се измъкне с отговора, че смятайки Симеон за цар (поради неговото свещено помазание), тя с нищо не изменя отношението си към републиката и нейните власти (за което свидетелства богослужебната формула, в която вече са събрани молитвословията и за царя, и за републиканския "правителствующий синклит"). Не може, защото "царството" и като свещено-правна категория (а даже тъкмо като свещено-правна категория е принципно съотносително понятие – т. е. онзи, който е "цар" непременно е нечий цар – цар на определено "царство". Откъдето пък неминуемо следва, че щом за Св. Синод Симеон е цар, то за него и "българите" са неговото царство. А тогава се пита: как Св. Синод се отнася към държавно-правния факт, че "царството" на Симеон днес е република? Не виждам никакъв друг отговор, освен този, че Св. Синод, величаейки Симеон като "цар" на царството си (защото няма цар изобщо, цар in absoluto), трактува царството му като похитено, отнето от републиката. Другата трактовка: Симеон е цар на царство, но царството му е република и следователно има републикански власти, които Църквата също признава, е шизофренно, логически абсурдно и необяснимо.


Както и да се обяснява, както и да се уговаря следователно, обстоятелството, че Църквата величае Симеон Сакскобургготски като "цар", означава, че за нея републиката и нейните власти стоят на мястото на царството на Симеон, т. е. – стоят на чуждо място.


Но тогава, пак казвам – не е възможно, логически не е възможно, ако за Св. Синод Симеон е "цар" (български, разбира се, а не някакъв друг), президентът на Република България да е за него "държавния глава", а управляващото по силата на излъчеността си от Народното Събрание на (Република) България и назначено с указ на президента на (Република) България правителство, да е българският "Правителствующий синклит". Църквата не може да признава двама "държавни глави", а правителството да бъде за нея правителство на две институции (на нейния цар по свещено право и на нейния републикански парламент – по държавно). Ето защо Св. Синод на БПЦ дължи отговор какъв е според него, след решението му да споменава Симеон на Великия вход като "цар", особено президента на републиката и най-вече какъв е за Св. Синод статута на самата република, след като за него, по силата на свещено-правен акт българите имат "цар" и този цар е именно цар на българите?


Веднага бих искал да отклоня един възможен (но несъстоятелен) отговор. Този, че за Църквата Симеон е "цар" (защото има помазанието за такъв), но не и защото той е настоящият, легитимен държавен глава на България – т. е. че Църквата го величае с тази титла, тъй да се каже само "почетно" (както тутакси започнаха да ни обясняват определени "мислители"). Този отговор не може да бъде даден тъкмо на църковно-грамотния човек, именно поради изричното разпореждане на Св. Синод Симеон да бъде (молитвено) споменаван на Великия вход на Св. Литургия, т. е. на мястото определено за молитва за действащата светска власт в диоцеза на БПЦ. Ще трябва да отклоня като незадоволително и още едно обяснение, което започна да се прави веднага след обнародването на решението и което гласи, че за Св. Синод Симеон е "цар на българите", а не "на България", т. е. неговото царство (без което той не би могъл да бъде "цар") е не "България", сиреч държавата, конституирана като република, а "българите". Разбира се, че цитираното обяснение е софистично. Защото нали същите "българи", които, според обясняващата са царството на "цар" Симеон, са и гражданите на Република България. И тогава се пита, какво учи тези "българи" Св. Синод на БПЦ – да бъдат по църковна съвест "поданиците" на "цар" Симеон или да остават, пак по църковна съвест, "гражданите" на Република България? Какво учи Св. Синод на БПЦ българския президент? Да бъде, доколкото е "българин," поданик на "цар" Симеон или да остава държавен глава (и) на гражданина на републиката Симеон Сакскобургготски? Или учи всички тези хора да бъдат едновременно и двете, само за да може да обоснове решението си да величае Симеон като цар, без същевременно да има куража да откаже лоялност към републиката и нейните власти?


Както се вижда всички следствия, които произтичат от признаването на Симеон Сакскобургготски за цар, и в момента, в който България е република произлизат от хипотезата, че Св. Синод е взел своето решение, изхождайки то убеждението, че "царството" на Симеон е свещено-правна (сакраментална) категория, която не се опразва от обстоятелството, че като държавно-правна категория то безспорно не съществува от 1946 г. Там е работата обаче, че тази хипотеза е в сила само и изключително ако действително е налице фактът, че царско помазание над Симеон Сакскобургготски е било извършено. Точно тук обаче съществуват силни (и оправдани) съмнения, че Симеон някога въобще е бил помазван за царство. Съществуват, защото от една страна отсъства каквото и да било свидетелство църковният акт да е бил извършен до емигрирането на царското семейство от България, а от друга не се потвърждават и твърденията, че той е бил извършен след това, в чужбина (от кой епископ и къде – още повече, че по правило подобен акт би трябвало да бъде извършен от предстоятеля на БПЦ, а е безспорно, че нито патриарх Кирил, нито патриарх Максим са го извършили или са могли да го извършат извън България в епохата на комунизма). Нека добавя и това, че изглежда "помазанието за царство" изобщо не е било практика в Третото Българско царство. Първите му двама монарси – княз Батенберг и цар Ферединанд не са били помазвани, защото чисто и просто не са православни. За Борис ІІІ не е чувано да е бил удостояван с въпросната сакраменталия. С две думи, Симеон Сакскобургготски изглежда никога не е бил и не е помазван за цар, а това значи, че единственият смисъл, в който той би могъл да бъде величан като такъв без експлицитното отричане на действащата в момента републиканска конституция отпада. Симеон не притежава и изглежда никога не е притежавал "царство" като свещено-правна категория. Но ето защо до момента, в който това убеждение не бъде опровергано по несъмнен начин, би било редно Църквата да се въздържа от актове, които могат да се окажат несъстоятелни от всякаква гледна точка.


Тук бих могъл да приключа. Няма да го направя обаче, защото от доста време смятам, че дори въпросът бил ли е или не е бил Симеон Сакскобургготски помазан за царство, не е вече от решаващо значение. И не е от решаващо значение по следната проста причина: Симеон сам и по свободна воля се лиши от "царството" си в свещено-правен смисъл, в същия онзи момент, в който, приемайки да стане министър-председател на Република България се закле в нейната (републиканска) конституция. Това е факт, който за разлика от незасвидетелстваното по никакъв начин негово помазание е засвидетелстван с несъмненост. Всеки наистина може да получи от видеоархива на българската телевизия записа на този момент от биографията на "благоверния" ни цар, както и да чуе ясния му глас, произнасящ (в присъствието на патр. Максим) думите "заклевам се в конституцията на Република България".


Ето анализът на този казус, който предлагам.


Нека, казвам, като начало да приемем (независимо от липсата на свидетелства), че Симеон Сакскобургготски е бил помазан за цар от БПЦ. Нека да приемем, следователно, че независимо, че в държавно-правен смисъл "царството" му е престанало да съществува, в църковно-правен смисъл Симеон някога е станал и е останал цар, доколкото над него е бил извършен сакраменталният акт на помазанието (който не се опразва от това, че царството на помазания изчезва в държавно-правен смисъл). Всъщност точно в това е спецификата на църковно-правната категория "царство". Тя е неизличима от извършващите се промени в държавното устройство, защото и не възниква, не се създава от конституцията на държавата. Но ако е неизличима от извършващите се (и извършили се) след 1947 г. промени в държавното устройство на страната, въобще неизличима ли е свещено-правната категория "царство"? Абсолютно неизличима ли е тя? Питам преди всичко православните богослови и канонисти. Нали те много добре знаят, че тайнството ръкоположение (в клирически сан), с което е най-близко сравнима сакраменталията "помазание за царство", макар да преподава свещено-правно "преподобие", "преосвещенство" и т. н. на ръкоположения, не му го придава обаче като неизличимо при всички и при всякакви условия. Ако бе така, не би било възможно напр. "низвержението" от сан или дори "отлъчването" (отпадането) от Църквата на определени нейни клирици именно при определени от каноните условия, в които те самите са се поставили. И ето: аз предлагам следната аналогия. Нека си представим, че някой е бил ръкоположен за епископ на определена поместна църква. В такъв случай в църковно-правен (сакраментален) смисъл той става неин "преосвещен" епископ, става "Негово преосвещенство", епископ еди-кой си. Разбира се, че той ще си остане такъв, дори ако поместната църква, на която е бил ръкоположен му бъде отнета от външни фактори (от разколници, от държавни власти и т. н.). Аз питам обаче – ще остане ли той епископ и ако, да речем, сам, по своя воля премине от християнството към друга религия? Ако например, приеме исляма и престане да изповядва християнската вяра, като в добавка бъде направен и духовно лице в ислямската умма – напр. ходжа? Не е ли вярно, че със самия факт на преминаването си в друга религия въпросният човек престава да бъде християнин и ipso facto епископ в християнската (православната) църква? Може ли, оправдано ли е, настоящият ходжа еди-кой си, да продължи да се смята за епископа на поместната църква, за която някога е бил ръкоположен и да се титулува – той, настоящият ходжа – "Негово преосвещенство" еди-кой си? Да, въпросният еди-кой си е бил ръкоположен за епископ, тайнството е било извършено над него и той е оставал епископ по свещено (църковно) право независимо от това имал ли е реално или не църквата, на която е бил ръкоположен, но е оставал докато и само докато е оставал и отговарящ на каноничните условия за епископ въобще, първото и незаобиколимото от които е, разбира се, да бъде (православен) християнин. Е, питам сега: ако помазаният (нека приемем, че е бил помазан) от Църквата за цар, Симеон Сакскобургготски, си остава в свещено-правен смисъл цар, въпреки че царството, за което Църквата го е помазала, е било заменено с република (било му е отнето от републиката), то остава ли си Симеон Сакскобургготски в свещено-правен смисъл цар и ако – както се случи – той приеме републиката и даже, като един от нейните граждани заеме в нея позицията на (републикански) министър-председател? Но не са ли монархията и републиката поне толкова различни държавни устройства (различни по вид, а не по ценност) отколкото са различни две религии? Не са ли монархията и републиката даже взаимно-противоположни? Ето защо Симеон имаше своето "царство" в свещено-правния смисъл на думата (защото бе – нека приемем – помазан за такъв) до момента, до който приемаше България и българите като "царството", от което той, помазаният, бе лишен. От момента обаче, в който – заклевайки се на тази република – той я прие, той сам се отрече от "царството", за което Църквата (нека приемем) го бе помазала и престана да бъде "цар" точно тъй както един отрекъл се от църквата си епископ престава да може да й бъде "епископ". В този случай помазанието, което, да – е сакраменталия[1] – бе заличено от самия Симеон със самия факт на клетвата му над конституцията на Република България, по същия начин, както ръкоположението на един християнски духовник бива заличено от самия него с факта на приемането от негова страна на друга религия.


Ето така мисля аз и докато някой не опровергае особено този мой последен довод, ще стоя в убеждението си, че Симеон Сакскобургготски не е цар в никакъв смисъл и няма да мога иначе.[1] Наричам царското помазание "сакраменталия" (а не "сакраментум"), използвайки навлязлото и в нашето канонично право (латинско по произход) разграничение на свещени (таинствени) актове на Църквата – сакраменталии, които обаче не са собствено тайнства (сакраменти), защото помазанието за царство е именно такова. То е своеобразно "допълване" на тайнството Миропомазание, получавано от всеки кръстен християнин, с придобиването на специфичната харизма на Св. Дух да се "царства". В този смисъл аналогията ми с ръкоположението на клирик (което е тайнство) е наистина аналогия, но, убеден съм, обоснована аналогия.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 886 Неутрално

  **

  Да разлая троловете!!
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Petko Stoev
  Petko Stoev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Абе г-н Президент наредете да затворят целия Синод заедно с Патриарха, за да не направят по-голяма беля. Дайте имотите на Царя, белким миряса и ни остави на мира??? Затворете библиотекарския институт, че там има разни Гестаповци, да не вземат да плъзнат из цялата страна , че иначе лошо става .........

 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3181 Неутрално

  Доста специализирано четиво.С такива деяния българската православна църква отблъсква миряни,вместо да привлича.

 5. 5 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Колкото и да не им се иска на много хора, Симеон е царят на България. Не е Костов. Може да е недостоен, може да е всякакъв, но е цар. Републиката в България е установена нелегитимно, чрез незаконен и фалшифициран референдум, против желанието на българският народ тогава. Това са фактите.

 6. 6 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2566 Неутрално

  Дълго, упоително, отвличащо вниманието на българите лутане на БПЦ, а уж призванието и е съвсем друго. Какви са кандърми, какви са признания, какви са празнувания, а за вярата на хората това са напълно излишни неща. Вярата се доказва и показва с примери, а не с мерене и идоли, уж по канон.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 7. 7 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Синода се опитва да му смени чипа, ама май ще изгори кунтупора.

 8. 8 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 858 Неутрално

  До коментар [#5] от "npiatanasov":


  [quote#5:"npiatanasov"]Колкото и да не им се иска на много хора, Симеон е царят на България. Не е Костов. Може да е недостоен, може да е всякакъв, но е цар. [/quote]

  Не прекалявайте със сините хапчета. Или въобще с хапчетата.

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8160 Неутрално

  "Симеон не притежава и изглежда никога не е притежавал "царство" като свещено-правна категория."
  Пък той вика,че бил цар.

 10. 10 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 2081 Весело

  Прецака се дъртият кагебист с републиканска клетва.
  Сега му остава само Масква.
  Зер там градят нова религия Православен монархо национализъм.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 11. 11 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3578 Неутрално

  Не разбирам защо са нужни толкова много думи, за да се каже нещо съвършено самоочевидно.

  „Българската“ „православна“ „църква“ (не случайно и трите думи – ПООТДЕЛНО – са в кавички) не е нищо друго, освен идеологическо поделение към ДС. По същия начин, както руската „православна“ „църква“ (там в кавички са само две от думите) е идеологическо поделение към КГБ. Между едната и другата „църкви“ са установени отношения на субординация, точно както между едната и другата служби.

  Ерго, докато българската държава все пак успя да постигне някакъв суверенитет, „българската“ „православна“ „църква“ върши онова, което й наредят от Москва, точно както ДС е изпълнявало безпрекословно онова, което са му спускали от пл. Дзержински.

  Ако има вероятност т.нар. Семьон Сов-Кобург-Наркомски да се яви по служба на краставия площад като официален представител на България, „българската“ „православна“ „църква“ не само ще го провъзгласи за цар, ами и приживе ще го канонизира за светец.

  Ако му дойде акъл в уморената от гешефти глава и вземе, че и той отреже Путиновите мераци, незабавно ще бъде обявен за „издънка на монархофашисти“ и детрониран.

  Толкова е просто.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 12. 12 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Ало,София!Бъдете готови утре да реагирате незабавно ,когато полковник Неофит спомене името на божието изчадие Симеон!!
  Не се притеснявайте много.Полковникът заслужава съвсем минимално уважение.
  Да живее България!!

 13. 13 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 715 Неутрално

  Защо ни занимавате с такива врели-некипели? Симеон просто се опитва да си върне колкото може повече имоти и земи и гори и планини от България. За ме той престана да бъде "Величество" в момента, в който се съгласи да управлява с Доган/печално известен доносник на ДС/ и комунистите, довели този народ до мизерия, велико преселение и почти до оскотяване.
  Аз НЕ признавам Симеон за Цар на българите, по-скоро за едно много тежко и горчиво разочарование за всички повярвали в желанието му да ни измъкне от безизходицата и лапите на номенклатурата!!!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 14. 14 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 715 Неутрално

  [quote#5:"npiatanasov"]Републиката в България е установена нелегитимно, чрез незаконен и фалшифициран референдум, против желанието на българският народ тогава. Това са фактите.[/quote]
  Минуса си го имаш, но за това си прав. И??? Къде бяха тия попове/да ме прости Господ за гнева!/ през 1989-1990година?! Защо не използваха и Божията сила за да върнат монарха на България? Каво целят сега след 25 години?! Ядосана съм. Извинете ме!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 15. 15
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 16. 16 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4252 Неутрално

  ПРОКЪЛНАТ И АЛЧЕН ЧОВЕЧЕЦ !!!

  ЗА БЕЗОБРАЗИЯТА МУ ПОНЯКОГА

  ИМА ГОСПОД

  СПРАВКА - К А Р Д А М

 17. 17 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Скандалното е, че дадоха ордена на Борисов по образец на 90те, когато го даваха и на приятелчетата му, които и канонизираха и опяваха.
  Важното е, че БПЦ не е обявила Борисов за цар!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 18. 18 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#12] от "aramissss":

  Ще те анатемоса и ще видиш Рая през крив макарон.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 19. 19 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4252 Неутрално

  [quote#17:"socialen"]Важното е, че БПЦ не е обявила Борисов за цар[/quote]
  Поместната НА КРЕМЪЛ ЦЪРКВА

  НЯМА ДРУГ ЦАР ОСВЕН ПУТИН

  Какъв Борисов,кви пет лева.....

 20. 20 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Него Бог вече го е анатемосал и въобще не го слуша...
  Немам притеснения..

 21. 21 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4252 Неутрално

  [quote#18:"socialen"]Ще те анатемоса и ще видиш Рая през крив макарон. [/quote]
  Оная РЪЧИЧКА С РОЛЕКСА ли ще "анатемосва"

  На ДЕДУШКА НИКОЛАШКА Пловдивски ЛЕПКАВАТА РЪЧИЧКА ЛИ

  ще "анатемосва" и ЩЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕСТАТА В РАЯ

  Както се разпределят местата около ЦЪРКОВНАТА КОПАНЯ

 22. 22 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 612 Неутрално

  В Библията никъде не пише, че Мария Магдалена е била блудница. Това е твърдение на папа Григорий Велики, който споменава това във Великденската си проповед през 591-ва год. Това се прави с цел за да не вярват християните, че Иисус Христос е бил женен и жена му е била Мария Магдалена. Едва през 1969г. Ватикана отхвърля това твърдение, т.е., че тая жена не е блудница. Тогава се появява и неофициалното твърдение, че тя е написала свое Евангелие, което се крие от църквата. Това съм го чел съвсем скоро, автор е Мартин Лун, историк и богослов, а тия мисли ги споделя по повод книгата на Дан Браун "Шифърът на Леонардо." Цар ли е Симеон или не? Мисля, че няма никакво значение. Споделих горните редове във връзка с големите манипулации на църквата спрямо миряните от възникванито на религията до сега.

 23. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4252 Весело

  По-скоро

  КРИТИКА НА НЕЧИСТИЯ РАЗУМ

  Ако перефразираме мъдреца КАНТ

  Емануел Кант от КАЛИНИНГРАД

  Ха-хаааааа......

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АВТОРА !!!

  БЛЕСТЯЩО НАПИСАНО !!!

 24. 24 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 813 Весело

  С КАКВИТО И ВИТИЕВИ ФРАЗИ ДА СЕ ОПИТВАМЕ ДА ''ОПРАВДАЕМ'' ПОДОБНА ГЛУПОСТ, НЕ МОЖЕМ ДА СКРИЕМ ИСТИНАТА. църквата беше и все още е потделение на бкп/бсп/дс/кгб. Блазей на еноряишите! ГОСПОД ДА ИМ ПОМАГА, ИЛИ НЕГОВИЯТ АВАТАР ПУТИН! Щото е по-близо.

 25. 25 Профил на shilliew
  shilliew
  Рейтинг: 504 Любопитно

  По време на детството му като цар Българската църква не е била патриаршия, а нещо като Викариат (по-нисш статут от Екзархиата, насилствено наложен статут след Междусъюзническата и Първата световна от страна на Гръцкото духовенство, със силно ограничен диоцез). Чак през 1953 е възстановен Патриаршеския статут на Църквата.

 26. 26 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 879 Неутрално

  За пореден път сме в страната на абсурдите , комунистите които до вчера отричаха и бог и цар днес се правят на най добрите християни и монархисти .
  За да бъде Симеон цар на българите ,трябва да бъде признат за такъв от самите българи .А май са единици тези които го признават за свои цар.

 27. 27 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 1603 Неутрално

  Изключително вещо и убедително написан текст, браво на автора!

  А вий, Ваши Високопреосвещенство и останал клир, бая се изложихте. Лошо... Знаменосец и предложител на излагацията - Николай пловдивски (търгаш).

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 28. 28 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 318 Неутрално

  Св. Синод на БПЦ - гнездо на КГБ-осите. Как не чух за едно богоугодно дело на този синод - обгрижване на болни, грижи за бедните, грижи за наркомани и още много други. Ролекси, лимузини, свещоливници и пари - това е тяхната грижа. А да обявиш бивш премиер, клел се в републиканска конституция за цар, си е направо идиотия. И тези хора ръководят българската църква. Трябва ли да се учудваме тогава на безбожните нрави в обществото с такова ръководство на Църквата?

  vesela
 29. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  При такава критика и защита на синодалната простотия не е нужна...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 30. 30 Профил на глобално хасково
  глобално хасково
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Ако Синодът, по какъвто и да било начин, признава Кобургготски за цар, то как да си обясним Присъствието на Патриарха в Парламента. С присъствието си при откриването на всеки нов Парламент, Патриархът по някакъв начин признава и върховенството на Парламента. Получава се странна, двусмислена ситуация - Патриархът ( Синодът ) признава едновременно и Кобурга за цар, и Парламента за водеща институция.

  за какво е по-жадно мнозинството: свобода или шише ракия?
 31. 31 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Къв цар, кви пет лева, нито ние сме царство, нито Кобурга има такава титла. Нито пък Църквата обоснова решението си със сериозни доводи.
  А църквата получава достатъчно отстъпки от държавата, за да си позволява без нейното одобрение и без никакво обсъждане в обществото да предприема такива актове.

 32. 32 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Трябва да се използва поводът църквата в пространството пред НДК, което е светско място, да бъде премахната, което отдавна трябваше да бъде направено, а сега - за наказание!

 33. 33 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  До коментар [#4] от "chicago514":

  Да, специализирано четово е. Затова четох упорито и с внимание.
  Проф. Янакиев, който е познавач на църковните дебри, явно е бил изваден от кожата си от безмозъчното решение на поповете.

  Флиртът на Борисов с църквата доведе и до нейната чалгизация. Да ви споменавам ли факта, че провдивския митрополит Николай, който много искаше да стане патриарх, и който е вносител на предложението за "цар" Симеон, на многобройния си автопарк има еднакви регистрационни табели с цифрите "38 38" ... Защото на 38 г бил станал владика...

 34. 34 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  [quote#26:"lout66"]комунистите които до вчера отричаха и бог и цар днес се правят на най добрите християни и монархисти[/quote]Когато иде реч за канони писани от Светите отци на Вселенски събори още от преди създаването на Българската държава е редно да се чете преди да се пише. За това има и теолози. Клирът ги е чел повече от теб със сигурност.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 35. 35 Профил на historian
  historian
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Целият този акт на Св.Синод би имал само формално, т.е. никакво значение, само АКО не е направен под външен натиск (Русия) чрез най-изявения си резидент - Николай, митрополит Пловдивски...

 36. 36 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4748 Неутрално

  Както написах по-рано СС на БПЦ търпи големи критики относно решението да нарече Симеончо цар на българите! Този льольо НЕ е никакъв цар, а България НЕ е монархия!!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 37. 37 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 948 Гневно

  [quote#33:"D-r D"]Проф. Янакиев, който е познавач на църковните дебри, явно е бил изваден от кожата си от безмозъчното решение на поповете. [/quote]

  За съжаление, гласът на разумните хора, какъвто, несъмнено е и авторът на "Критиката" ще го чуем ние тук...няколкостотин човека, а подлата простъпка на "духовенството" ще се разчуе по целия свят...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 38. 38 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  На дъртите ДС ченгета от Синода им трябва един поп Минчо Кънчев .

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Весело

  Без Царя, щяхме да видим Европа и ОТАН през макаронче ...

 40. 40 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 948 Любопитно

  [quote#38:"Танас"]На дъртите ДС ченгета от Синода им трябва един поп [/quote]
  ...Вечерко...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 41. 41 Профил на townboy
  townboy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  С възхваляването на този мерзавец БПЦ затвърждават мнението ми за Тях.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Too much цензура Баце.
 42. 42 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1196 Любопитно

  До коментар [#37] от "LocoMondo":

  Моля, помислете: какво правят златоносните попове по светски празници, ръсейки на Гергьовден, например?
  Църквата благославя оръжия, с които едно човешко същество ще отнема живота на друго/и?!
  Докога светската държава ще се омайва от пудрата на "тайнствената" църква?

 43. 43 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 715 Неутрално

  [quote#32:"Anonymous"]Трябва да се използва поводът църквата в пространството пред НДК, което е светско място, да бъде премахната, което отдавна трябваше да бъде направено, а сега - за наказание! [/quote]
  Ако аз бях написала това, щяха да ме обесят за езика. Българино?!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 44. 44 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  Аргументиран, вещ, логичен анализ на Калин Янакиев.
  Много ми е любопитно, какво биха отговорили от Св. Синод.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 45. 45 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Калин Янакиев се е справил перфектно с правната,догматична и философска обосновка на несъстоятелния акт на "светия" синод на БПЦ. Потресаващото в случая е че явно на "висшият" клир не му пука за Православието и християните,за Църквата - те се интересуват единствено от волята на бащицата в Кремъл! С този си акт т.н. синод буквално се самоотлъчи от Църквата.....

 46. 46 Профил на female
  female
  Рейтинг: 229 Неутрално
 47. 47 Профил на female
  female
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Несвещените съюзи на България
  Матю Брунвасер, "Ню Йорк Таймс"


  " След държавата църквата е вторият най-голям земевладелец в страната, което я прави привлекателна мишена за криминалните групировки. Според наблюдателите със слабото си управление и непрозрачни институции – църквата например няма говорител за медиите, тя остава встрани от всякакви усилия на държавата да изчисти корупцията.

  Докато много исторически църкви и манастири се рушат заради занемаряване, българските медии публикуват множество шокиращи информации за луксозни коли, скъпи часовници, тъмни сделки за земи и връзки със съмнителни бизнесмени на представители на църквата.
  Българските медии публикуват множество шокиращи информации за луксозни коли, скъпи часовници, тъмни сделки за земи и връзки със съмнителни бизнесмени на представители на църквата.
  Пловдивският митрополит Николай удостои със същата църковна титла Петър Манджуков, международен търговец на оръжие .

 48. 48 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 672 Неутрално

  онзи, който е "цар" непременно е нечий цар – цар на определено "царство".

  Анализът на Калин Янакиев е брилянтно аргументиран. Покрай спора обаче, в който са замесени цар, църква и пр. се сещам за вица, в който магарето не искало да признае лъва за Цар на животните, защото магарето било по-добро в секса. Лъвът не се съгласил и се хванали на бас. Първо лъвът опънал магарето, но то издържало половин час, каквато била уговорката. След това започнало магарето. Лъвът усетил, че няма да може да издържи и се сетил какво прави любимата му лъвица. Лъвът започнал да драска галено с нокти и да си върти задника. Магарето не издържало и свършило на десетата минута.
  - Признаваш ли ме сега за Цар - попитал гордо лъвът
  - Какъв Цар, бе. - отговорило магарето - Ти си Бог..

 49. 49 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#21] от "Hawaii":

  Пролетариатът никога не сте разбирали небесните дела.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 50. 50 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#21] от "Hawaii":

  Разбира се, че с ролекс. За разлика от вас, той/те не са пролетарии, а феодали.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 51. 51 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#19] от "Hawaii":

  Важното е да не е Борисов. И църквата не го иска. Фърлиха му един медал, за да обявят Симеон за Цар. Пак показаха на Борисов, че е никой.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 52. 52 Профил на Зора Чернева
  Зора Чернева
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Симеон изпрати полиция и прокуратура срещу алтернативния синод, за да помогне на настоящия и сега ченгетата му благодарят.

 53. 53 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 450 Весело

  Тоя Калинчо - авторът, какъв е сега?! Филосов, учен, ченге, адвокат, културтрегер.......? Цял ферман написал, а нещата са толкова прости! Като не му харесва БПЦ, да ходи в сциентоложката църква! Аман от червени матросовци, които се хвърлиха да бранят църквата, макар да не знаят що е това вяра, не говоря за вярата в комунизЪма и т.н. Царя си е Цар! Църквата и народа го почитат като такъв, който не му харесва да "духа супата" и да не ни занимава с простотиите си!

 54. 54 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1453 Неутрално

  Всичко това се знае и без статията... Има обаче един малък детайл. Според Търновската конституция, всяка нейна промяна (изменение) трябва да бъде направена от Велико Народно Събрание. През 1946-та се организира референдум за държавното устройство - от обикновено народно събрание. Де юре референдума е невалиден. Пиша това не за да придизвикам полемика. Мисълта ми е, че да сме Царство е изгодно поне по 3 причини. Да се възстанови справедливостта, да имаме поне в това отношение престиж и финансово. Къде къде ще е по-евтино да имаме Цар, вместо да избираме периодично неподготвени хора. Само цената на избора ще плати Царската лепта! Просто ще си спестим издръжката на предизентвото. И в Конституцията ни да пише, че Царя царува, а парламента прави всичко останало, т.е. управлява. Точно както е във Великобритания, например. Симеон отдавна каза, че е един политически динозавър и с политика няма да се занимава. Дори да станем Царство, дълбоко се съмнявам, че би поискал да седне на престола. Ще абдикира в полза на синовете си или внуците. Според мен, един негов внук би могъл да се обучи за десетина, петнадесет години и да бъде великолепен държавен глава. Така би се решил и въпроса за царските имоти, за тях ще се грижи интенданството...

 55. 55 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар 3:По-добре е да вкарат в затвора Марикон Кобургидиотски заедно с Мигела Кумева Пръмова за държавна измяна! А пък на кривославната ни църква хич не и подхожда да признава едно изчадие адово за цар на България!

 56. 56 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар 54: Да сигурно би било по-добре да имаме цар, но не марикона! Толкова ли няма жив роднина на Александър Батенберг? Не виждам защо един блюдолизец на Путин (Симеон Марикон) трябва да става цар на остатъците след престъпните управления на баща му и дядо му от Бългрия!

 57. 57 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#53] от "laundromat":

  Другарят Янакиев е беден пролетариат, който пише анализи срещу заплащане, за да се издържа. Повечето десни, защото от там му плащат.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 58. 58 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#44:"Jessika"]Много ми е любопитно, какво биха отговорили от Св. Синод.[/quote]

  те никога нищо не отговарят. защото като отговарят, и става резил. любимата им реплика, както впрочем и на други православни представители е, "ние нямаме проблем с това".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 59. 59 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 450 Весело

  До # 57 socialen
  Да не би да имате предвид "левите - десни", наречени още "костококи"?

 60. 60 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#43] от "Кремена":

  Кой и защо? В крайна сметка затова сме ние, да кажем нещата, които на вас не ви е разрешено да кажете. Каквото повикало, такова се обадило. Как може да хванеш един измамник и да го коронясаш?

 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  Излишно дълъг текст дълбаещ в болшевишки интриги...

  По-съществено е друго.

  Важно историческо събитие за официално приобщаване на европейската държава България към трансконтитентална и трансгранична Христова вяра и християнска цивилизация е опростено и профанизирано до ритуал или каквото друго е било "покръстването на българите".

  "по случай 1150 годишнината от покръстването на българите."

 62. 62 Профил на nik_177.
  nik_177.
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Погромът над алтернативния синод през юли 2004 г., извършен по решение на тогавашния премиер Кобурготски и по нареждане на главния прокурор Филчев, сложи "ред" в църковните дела и официализира властта на ДС в църквата. От там насетне официалният синод стана главна опора на въпросната власт и проводник на руското влияние. Снимките от разправата с неудобните свещеници обиколиха света и днес са доказателство за безримерна и грозна намеса на държавата във вероизповеданието. Полицията нахлу в над 250 храма и изхвърляше от там свещениците едва ли не влачейки ги за брадите. Мнозина бяха ранени, други откарани в полицейските управления. След погрома близо 50 свещеници поискаха политическо убежище в страни от НАТО и Евросъюза. Ето, така смиреният и благ Кобурготски, помазан или непомазан за цар български, сложи ред в българската православна църква. За да дойде денят, в който наложеният от полицията синод му се отблагодари. През 2009 г. съдът в Страсбург постанови, че е нарушен чл. 9 от Европейската конвенция за правата на човека /свобода на религията/ за това, че държавата неправомерно е заставила православните вярващи да бъдат под едно единствено ръководство. Нещо повече, в свое второ решение Европейският съд за правата на човека постановява, че въпреки срока за споразумение на страните, с което да се отчетат интересите на алтернативния синод, такова не е било постигнато /поради продължаваща груба намеса на държавата, особено на президентстващия тогава Първанов/ и определи солидна глоба за неимуществени вреди, наложена на "победилия" синод.И още нещо - постанови, че трябва да се промени закона от 2002 г. /приет от НС по решение на тогавашния премиер Колбурготски/, който налага единно ръководство на всички вероизповедание и по-специално на БПЦ. Според стандарта, установен от съда, православните вярващи, които не се доверяват на "официалния" синод, следва да имат възможност да се регистрират отделно. Това решение се следи периодично от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Тук не последва нищичко по въпроса. БПЦ си остана в обятията на синод, в който всички синодални "старци" са бивши агенти на ДС с малки изключения. Без съмнение с документация /при това неопоскана/ и в руските спецслужби.

 63. 63 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 568 Неутрално

  До коментар №15:"socialen" "Много правилно, че обявиха Симеон за Цар на българите. Подкрепям."

  Интересно как всички комунета все се месите където не ви е работата ! Преди забранявахте на народа да посещава църквите и да се моли, да чества християнските празници и спазва църковните правила, а след 10 ноември изведнъж станахте по-вярващи и от Папата, докарахте Симо от Мадрид, подкрепихте църковните ченгета начело с Максим да овладеят със сила цъквата и мислите, че народа спи и не вижда скверните ви деяния !

 64. 64 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Светият Синод е забравил да добави ПОЧИНЕН ЦАР на България и тогава няма да има коментари.

 65. 65 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 568 Неутрално

  Интересното е кой е направил това малоумно предложение- митрополит Ники на който явно му хлопат дъските ! А нощно време му нашепват от Масква за какво да се моли !

 66. 66 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Християнинът Янакиев във свирепо политическо настроение... Професоре, църквата и държавата - това са съвсем различни бири!

 67. 67 Профил на nik_177.
  nik_177.
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Щом като са различини бири църквата и държавата, според № 66, как да се тълкува кобурготския погром от 2004 г.

 68. 68 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  До коментар [#26] от "lout66":

  Прав си. Трябва царете да се избират с референдум!!! Май не си много умен. България губи цар Борис ІІІ и на непълнолетния монарх Симеон ІІ му се назначават РЕГЕНТИ. Регентите не за за министър-председателя, а за МОНАРХА, който наследява короната. Сега остава да тръгне спор, дали Симеон е законен син на баща си.

 69. 69 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Свинод. това е ръководството на днешната пропаднала цъкрва в България.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 70. 70 Профил на kirkor
  kirkor
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#5] от "npiatanasov": Още едно изкопаемо, проспало последните 69 години!

 71. 71 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Н.В. цар Симеон Втори е царят на България и българите въпреки всички предумишлени случки с неговото царство и това на неговите поданици, както и неговите синове ще онаследят това право на династична първоприемност.

  Както династията на Людвик е кралската династия на Франция, произтичащи от големите фамилии на бурбоните, както и на кобургите, където Симеон Втори е една унаследена принципност.
  Въпреки ликвидацията на руската династия от комунопрестъпниците, тя продължава да е линията, която няма как да бъде продължена, докато нашият цар Н.В. Симеон Втори е жив, както и неговите синове също.
  Втакъв смисъл БПЦ възстановява една задължителност, ликвидирана с насилие през изминалите 70 години на безподобен комуноиден гнет и тотални социални аномалии.

 72. 72 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1284 Неутрално
 73. 73 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 945 Весело

  надали има и сто човека в българия на които да им дреме ,кой точно споменава в молитвите си бпц ?

 74. 74 Профил на pavtaf
  pavtaf
  Рейтинг: 572 Неутрално

  В крайна сметка с този акт БПЦ си подготви разкол, пореден.
  Сигурен съм, че много свещеници ще откажат да споменават недоразумението Симеон като цар.

 75. 75 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#10] от "dedoliben":

  " Прецака се дъртия кагебист с републиканската клетва ..."


  Коолега,
  не се е прецакал, а волю-неволю е изпълнил онова, което господарите от КГБ са му наредили ! Едно ченге остава такова до края на живота си и вербовалите го служби не се интересуват от личното му мнение !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 76. 76 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#54] от "charlesdegaulle":

  " Де юре референдума е невалиден "


  Е, да, ама де факто дедо крадец го призна за валиден, като се закле в Републиканската Конституция на България !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 77. 77 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#5] от "npiatanasov":

  Това за установяването на републиката в България е абсолютно вярно. Ако не беше СССР, нямаше да има промяна в република, нямаше да бъдат избит цветът на нацията, нямаше да откъснат българите от земята, нямаше да има демографска катастрофа сега. Но никой не ни е питал, напротив СССР ни завладя, отгледа си близо 2 милиона комунета-търтеи у нас, а в резултат нацията сега вече свършва.

 78. 78 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4012 Неутрално

  Ако искахме друга църква и държава па било то и монархия, щехме да ги имаме.

  klimentm
 79. 79 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 616 Весело

  това е още един пример за неадекватно поведение. нищо повече.

 80. 80 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Освен че са абсолютни атеисти членовете на българския висш клир се оказаха и абсолютни тъпаци и неграмотни Бог да пази Българиа от така наричащия се свети синод и неговите членове милиционери

 81. 81 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 235 Неутрално

  До коментар [#65] от "mils5656":
  В България де факто не са, щом църквата приема субсидий от държавата. Такива са във Франция където държавата не субсидира църквата

 82. 82 Профил на echooo
  echooo
  Рейтинг: 450 Неутрално
 83. 85 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  <... и още едно обяснение, което започна да се прави веднага след обнародването на решението и което гласи, че за Св. Синод Симеон е "цар на българите", а не "на България", т. е. неговото царство (без което той не би могъл да бъде "цар" е не "България", сиреч държавата, конституирана като република, а "българите".>

  Това обяснение специално е интересно. И като че ли в този случай критиката на автора е неточна. Защото действително има разлика между двете понятия - българите и Република България. Нали в крайна сметка има българи и извън България, а някои от тях дори не са граждани на Република България? Ако например един гражданин на Украйна възприема Симеон Сакскобургготски като Цар на българите, това нали не означава, че този гражданин проявява нелоялност към своята държава - Република Украйна?

  Истината е, че истинският мотив за възраженията срещу акта на Синода е отрицателното отношение към личността на Царя, а не нещо друго. Дали това отрицателно отношение идва само от причини, свързани с текущата политика, или има по-далечни исторически причини, е втори въпрос.

 84. 86 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 506 Неутрално

  I couldn't care less.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 85. 87 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Много шум, много охкане и пъшкане. А нещата са простички и яснички.
  Аз го писах още преди 4-5 години. Не отписвайте крадлив дедо от политиката и интригите. Ще минат 10 години, нещата ще се позабравят. Историческата памет на българина е къса. И тогава нещастникът симеончо ще доведе някой от копелдаците си тук, за да ни го представи за цар на България. А кражбите му и некадърното му управление ще оправдае с ""онези младите"" дошли от чужбина и подвели го. Същите оправдания и демагогии на Борис и Фердинанд.
  Та се оказвам за кой ли път прав. Това е просто една от поредицата стъпки за сътворяване на това начинание и вренето на симеончо навсякъде и за всичко, е точно за това!
  Тази фамилия, довела България до 4 национални катастрофи, унищожила всички мечти и въжделения на нашите революционери и комити, трябва да бъде ПУБЛИЧНО изгонена от България, да им се конфискуват всички имоти и да им се забрани със закон да минават границите на България!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK