Поколението на прехода - на власт

Поколението на прехода - на власт

© Георги КожухаровПубликуваме текста на Даниел Смилов от портал "Култура".


Хората, родени между 1965-а и 1980-а година, са днес в най-активната възраст на живота си. Те насищат публичната сфера, влизат в политиката и заемат важни позиции в ключови частни и държавни институции. По естествен природен закон те изместват поколението преди тях, както след време сами ще бъдат изместени от по-младите. Има ли нещо характерно за това поколение, което условно може да наречем "поколение на прехода"? С риск от известна спекулативност, може да се твърди, че то носи следните родилни белези:


- За него 1989 г. – падането на комунистическия режим – ще остане най-важното формиращо събитие. За предходните поколения това не е така. Те са били свидетели и имат свой съзнателен опит и от други значими събития – от края на Втората световна война, през смъртта на Сталин и известната либерализация на режима през 60-те години, Перестройката и т.н. За следващите поколения 1989 г. също може би бледнее по важност в сравнение с дигиталната революция и интернет, без които те едва ли могат да си представят света;
- Това поколение е последното, което има съзнателен опит от времето на комунизма: то носи спомен както за идеологията, така и за неговата обществена организация през всекидневната рутина на училището и университета.
То си спомня бригадите, дефицитите на тоалетна хартия и олио, радостта от наличието на портокали и банани, даже и тъпотата на комсомолските или поне пионерски събрания. И всичко това – видяно през оптиката на неговата най-жизнена и незабравима младост ;


- То не е поколението, предизвикало или отговорно за падането на комунистическия режим. С много малки изключения тази промяна го заварва прекалено младо, все още в "преддверието на живота", за да има реално влияние върху обществените процеси. Но същевременно то е и първото поколение, което като цяло не носи отговорност за комунистическия режим – отново по същата причина;


- Макар че те са последните, имали немалък съзнателен живот преди 1989 г., те са първите, които не е трябвало да сменят или да запазват, да се борят с идентичността си "преди" и "след" вододелната дата. Пред това поколение не са стояли (като цяло) дилеми от рода на това от партиен секретар да станеш демократ, от комунист – социалист, от сътрудник на ДС – общественик и т.н. Най-общо казано, това поколение е първото, което не е трябвало да се преизмисля от редови член на развитото социалистическо общество в гражданин на една либерална демокрация (което не е никак лесна задача);


- Това е и първото поколение, което още с минаването на зрелостните изпити – т.е. на една много млада възраст – можеше да избира дали да остане в малкия град, или да отиде в столицата; да остане в страната, или да замине в чужбина; да се образова тук или на Запад; да се възползва от "отварянето" на България към света чрез правене на бизнес, пътуване, гурбетчийство и т.н., или да остане по родните си места и да води живота на своите родители;


- И накрая, това е последното поколение, което знае от някакъв опит какво е пишеща машина "Марица" и първото, което е изживяло еволюцията на компютъра от "Правец" до смартфоните. То още може да пише на ръка, но е и достатъчно грамотно по отношение на новите технологии – поне толкова, че да не изпадне социално по технически причини, както някои представители на предходните поколения.


Какво ни казва всичко това за политиката на това поколение? Какво може да очакваме от тези хора? Тук рискът от юнашки обобщения е още по-голям, но една разлика с предходното поколение е очевидна. Както стана дума, екзистенциалната дилема на предходното беше "преизмислянето" на тяхната идентичност на вододела от 1989 г. Затова през 90-те години сблъсъкът в политиката беше между "демократи" и "комунисти", между защитници на бърз преход към "новото" и почитатели на "плавен" преход без "шокова терапия". Този сблъсък определяше българската политика до 2001 г., а негови остатъци бяха значими и през първото десетилетие на новия век.


С "идването на власт" на поколението на прехода, обаче, тази екзистенциална дилема отстъпва на втори план – тя просто не е валидна за огромно множество хора в най-активната част от живота им. Не случайно партиите, създадени на базата на тази дилема – най-вече СДС и БСП – или са изчезнали, или са на път да изчезнат и да се маргинализират. При БСП затварянето в групата на пенсионерите, свиването до 10% не са плод само на грешките на нейното ръководство през последните години, а и на описваната тук генерационна динамика.


Екзистенциалната дилема, която разделя поколението на прехода, е друга и тя е основно по отношение на ползите от отварянето на България – както във вътрешен план, така и към света. Най-грубо казано, поколението на прехода се дели по следните линии:


- Живеещи, мигрирали в столицата и големи, динамични градове – "останали" в малки, неразвити населени места;


- Натрупали опит, образование в чужбина – хора с преобладаващ "местен" опит;


- Включени в международни бизнес, образователни, нестопански и т.н. мрежи – невключени в подобни мрежи;


-  Такива, за които отварянето на страната е възможност и ценност – такива, за които то е травма и неудобство;


- Свободно придвижващи се из Европа – неволни емигранти, нелегални работещи в западни страни;


- Успешно конкуриращи се с останалите в ЕС – загубили от тази конкуренция.


Тези разделителни линии могат да бъдат продължени и в други сфери, но важното е какво е общото между тях: това е позиционирането на "поколението на прехода" по отношение на нещо, което е до голяма степен неизбежно – глобализирането на света, падането на границите, засилената конкуренция от страна на хора, с които не си мислил, че ще бъдеш някога в контакт. Това позициониране се превръща и в основен "клийвидж" (cleavage) на новата партийна система, която се появява и която измества остатъците от СДС и БСП.


В тази нова система ще има (и вече има) следните групи от политически формации:


1. Про-европейци, интегратори, глобализатори


Това е политическото представителство на най-динамичната и най-оптимистичната част от българското общество. Това са хора, които живеят в България, но се чувстват конкурентни, интегрирани, свързани в световните мрежи. За тях решението на проблемите е в още по-интензивната комуникация със света, възприемането на стандартите на най-развитите държави, липсата на корупция, въвеждането на модерните технологии и т.н. Това са и хората с най-голямо желание за "модернизация" на страната, за които ЕС, НАТО и глобализацията не са заплаха, а възможност. Към партиите в тази ниша към днешния момент принадлежат Реформаторският блок, части от ГЕРБ и все по-изолирани фигури от БСП;


2. Мек дефанзивен, консервативен популизъм


Това е популизмът, който е характерен и за развити западни общества, в които огромни групи се страхуват, че могат да загубят привилегиите, които имат – висок жизнен стандарт, здравеопазване, образование и т.н. Тази загуба може да дойде от прекалена глобализация и отваряне към света – от загуба на работни места (изнасяне на бизнеси към Китай), от  имигранти от бедни държави и т.н. Тези страхове почват да доминират голяма част от Европа и в България те намират изражение във възхода на ГЕРБ. Подкрепата тук идва пак от динамични части на обществото, които обаче имат какво да загубят от изтичането на млади хора към столицата или чужбина, или от загуба на работни места и бизнес от по-конкурентни европейски или азиатски производители. Това са хора, които не са губещи от отварянето на страната в никакъв случай, но това са и хора, които вече са изградили собствени местни мрежи и имат голям интерес да ги запазят от външно влияние. Това запазване може да стане и чрез "неформални" методи, като влияние в ключови институции (регулатори, комисии, агенции и т.н.), медийни мрежи, съдебна власт. Това е "местен капитал", който тази група е склонна да защитава и който тя вижда като собствено "конкурентно предимство" спрямо останалите. В тази група влизат като водещи две партии – ГЕРБ и ДПС – които имат свои собствени, местни бизнес мрежи, но които – особено ГЕРБ – имат влияние сред сериозна част от активното население в страната. БСП също има своите мрежи, разбира се, но идеологически тя се проваля и не успява да отговори на страховете на тези активни хора. Отговорите, които им дава – от вдигането на данъците до русофилството – нямат много общо със задачата.


3. Турбо националистически популизъм


Това е политическото представителство на тези, за които отварянето на страната е заплаха, които се страхуват, че така тя губи своята идентичност и е в опасност. Тук влизат най-различните национал-популизми – от параноичната Атака, през близките до тях по сантимент "патриоти", до крайни фашизоидни форми, които слава Богу засега нямат особено влияние. Русия като тема се явява по интересен начин тук: в нея поне някои привиждат "антиглобалистичен", "суверенистки" модел на затворена, местна, православна държавност. Турция е другата външно-политическа обсесия на тази група – това пък е потенциалният (вечен) "враг", спрямо който ние трябва да се съизмерваме и срещу който трябва да сме мобилизирани.


4.Нишови партии на по-възрастните поколения


И накрая, макар че "поколението на прехода" е вече на власт, това не означава, че то доминира демографски. Напротив, застаряващият характер на нацията прави групата на възрастните хора социологически много значима, което определя и нуждата от по-специфично представителство. В тази ниша БСП се очертава като безспорен лидер.


В заключение, може да се каже, че поколенческата перспектива има обяснителен потенциал – не всичко в политиката се диктува от генерационната динамика, но поне някои важни процеси се влияят от нея. Според предложения анализ, страната не е разделена на две, както често пъти се твърди – на една богата и успешна, и една бедна и несретна България. Разделителните линии са множество, както и политическата надпревара е по-диверсифицирана: тези, които се надяват, че имат запазени ниши и територии, могат да бъдат неприятно изненадани.


Основният тест за поколението на прехода обаче всъщност е друг: дали то ще успее да преодолее вроденото си чувство за дистанцираност от обществените дела, заложено още в отвратата на младия човек от безмозъчната бюрократичност и аморалност на соцвластта. Да, както стана дума, това поколение не е отговорно за комунизма, преходът също започна, преди то да е встъпило в силата си. То имаше избора да остане или да напусне, но мнозина от него като че ли никога не го направиха – застинаха във висящото положение на вътрешни имигранти или номинално живеещи в чужбина, но вълнуващи се основно от драмите на България в интернет и социалните мрежи. Биологически времето на поколението на прехода идва или е вече дошло. Но времето тече бързо и това поколение може да падне от власт, преди да е осъзнало напълно, че я притежава, преди да поеме реална отговорност за нея.

Ключови думи към статията:

Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 426 Неутрално

  този даниел не беше ли надничар..

  не беше ли "осребрилият" участието си в т.н. протести ?? 2. 2 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Или съм станал по-претенциозен или качеството на статиите в "Дневник" пада непрекъснато

 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2152 Весело

  Едно време си имахме една тетрадка по Всичкология,този текст е много подходящ за там.

 4. 4 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Някакво "систематизиране" на всеизвестни истини ... наистина не разбирам защо мине/не мине, и Смилов се появява тук ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 5. 5 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 693 Неутрално

  С генератор ги създават тия текстове,вече съм сто процента сигурен.

 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3194 Неутрално

  Това поколение е прагматично и ще разгради остатъка от комунизма без емоции.Може на нас по-възрастните да не ни харесва,но няма време за „про“ и „анти“ .Много разчитам на тях.

 7. 7 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Събрани очевидни истини и като цяло нищо.....

 8. 8 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#6:"hodounski"]Това поколение е прагматично и ще разгради остатъка от комунизма без емоции[/quote]
  Да, но без закон за лустрация, това поколение..ше остарее

 9. 9 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 479 Неутрално

  С риск от известна спекулативност, може да се твърди, че то носи следните родилни белези:

  Никой не си спомня раждането, по-интересно е какви житейски белези носят.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 10. 10 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Аз принадлежа към "поколението на прехода". И да- също приемам за вярно това твърдение:"...Основният тест за поколението на прехода обаче всъщност е друг: дали то ще успее да преодолее вроденото си чувство за дистанцираност от обществените дела, заложено още в отвратата на младия човек от безмозъчната бюрократичност и аморалност на соцвластта..." При мен не се получи и не виждам шанс да се случи. Написаното в статията отразява реалността- с изключение на връзката между начина на живот, манталитета и дадена политическа партия, към която представителите на моето поколение биха се ориентирали като членове или гласоподаватели.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 11. 11 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Е, не е за Пулицър тази статия, но все пак има някои интересни неща в нея. И аз съм на мнение, че България ще се оправи, когато се пенсионират и последните работили в условията на "развития социализъм".

  Три са според мен основните пороци на българина: липса на респект към закони, правила и личности; тарикатлък на дребно и на едро (ако може), както и несъразмерна завист. Три са основните пороци на държавния чиновник: корупция, немарливост, мързел. В която и лоша новина да прочетете, ще откриете причината в някой или някои от тези пороци.
 12. 12 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514": Мнението ми се различава от Вашето. Това е прагматичен вертикален разрез на най- характерните особености на "поколението на прехода".Описаните неща са емблематични точно за това поколение и точно за онези, които избрахме да не напуснем България, въпреки, че имаме възможността да го направим. Те не отразяват мисленето на онези българи, които са от това поколение , но са напуснали България и са се установили в друга приемаща държава.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 13. 13 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 2126 Неутрално

  Ако е възможно, всеки би трябвало да направи подобен анализ в главата си. Казвам подобен, а не същия. Така по-лесно ще се осмисли ролята на новото поколение, което вече е основен фактор на обществото и само е дало началото на друго поколение-собствените си деца. И да спре да расъждава по лесния начин-не ми пука дали ще е Баце или Маце, я да си бия камшика към терминал 2.

 14. 14 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  До коментар [#11] от "Емо":

  Ако не започне до тогава да управлява поколението Y, но кой знае, може да го направят неочаквано добре.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8289 Неутрално

  "...то е и първото поколение, което като цяло не носи отговорност за комунистическия режим".
  То отговорност за режима не носи,но е наследило много от манталитета му.И затова ,въпреки че хората от старото поколение се сменят от по-млади,тези на невиновните,ние продължаваме да сме в дъното на класациите,да харесваме Путин и Русия,да се интрересуваме само от себе си и никак да не ни интересува ,какво се случва с България.Съзнанието ни остава раздвоено между минало и бъдеще,а то най-трудно се променя.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  Доста добре обяснява нещата тази статия. Същите тенденции се виждат във всички бивши соц страни, които минаха през прехода.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 18. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4057 Неутрално

  "... крайни фашизоидни форми, които слава Богу засега нямат особено влияние. Русия като тема се явява по интересен начин тук: в нея поне някои привиждат "антиглобалистичен", "суверенистки" модел на затворена, местна, православна държавност."

  Ето какви логични форми придобива руското "православие":
  https://www.facebook.com/Ukraine.EU/videos/274759872705770

  Интересно, нито веднъж не видях някой от форумните "антифашисти" - Ел Команданте, АБПФК, Графа, др. Иванов, Буби 1945 и т.н. - да каже нещо за "православните" братушки от клипчето.

  Ще продължа да го пускам, докато видя реакция.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 19. 19 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#1] от "Рамадан":

  не. не беше. никога не е бил.
  осребриха участието си само медузите от контра-протестите.

  вие никога няма да имате и никога няма да бъдете хора и личности като Даниел Смилов.
  вашите идоли са Иво Христов и Мая Манолова.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 20. 20 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3710 Неутрално

  ПОЛУ СВОБОДНА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

  Осъзнава, осъзнава...

  БКП 2 съзнава, че притежава властта.
  Съзнава, не поема отговорност и (засега) не пада.

  "Биологически времето на поколението на прехода идва или е вече дошло.

  Но времето тече бързо и това поколение може да падне от власт,
  преди да е осъзнало напълно, че я притежава,

  преди да поеме реална отговорност за нея."

 21. 21 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#15:"rosiraycheva50._"]То отговорност за режима не носи,но е наследило много от манталитета му[/quote]
  Твърде обобщаващо...Всяко мнозинство се състои от отделни личности, а характерната черта за българите/ и за европейският начин на мислене като цяло/ е индивидуалността. Не случайно сайтовете за работа са пълни с обяви, изискващи компетенции за "работа в екип". Какво общо има напр. моя манталитет с манталитета на децата на правоимащите от бкп/ бсп при положение, че никога не съм била член на бкп; родителите ми- също и не съм ползвала привилегиите на родител- член на бкп- даже напротив- съм била ощетена от това?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 22. 22 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Весело

  До коментар [#18] от "Norman Granz":

  ще ти отговорят, когато жужебатушка Путин каже дали одобрява пакта Православие-Фашизъм (както одобри Молотов-Рибентроп)

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 23. 23 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  кой от кое поколение е няма никакво значение при задаващата се демографска катастрофа за която всички мълчат и се правят на умрели лисици...

 24. 24 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1631 Неутрално

  Това е моето поколение.
  Като си познавам наборите, които се подвизават на територията, оставам умерен песимист.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4057 Неутрално

  [quote#22:"Полувишис"]Путин ... одобри Молотов-Рибентроп... [/quote]

  ДА!

  Очаквах след този акт поне един форумен комунист да "изока", но те и този път се ошумоляха като плъхове в трици...

  Антифашисти, май ас.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2460 Неутрално

  Прави впечатление, безразборното ползване на терминът екзистенциален и пр. Масираното ползване на чуждици вероятно има за цел да придаде на текста “по-нАучна фаца”, напр.:

  “Турция е другата външно-политическа обсесия на тази група...”

  Хайтов имаше една хубава книга по въпроса, която препоръчвам на автора...

  I Want To Believe
 27. 27 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#25] от "Norman Granz":

  от поробени хора, не можеш да очакваш да се борят за свобода и правда.

  от тези, които обичат мрака, не можем да очакваме да търсят просветление.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 28. 28 Профил на Велко Мавриков
  Велко Мавриков
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#11] от "Емо":

  При текущата демографска динамика точно тогава наистина ще сме 'оправени'

  Цветанов, Манчев, Бисеров, Василева, Фидосова, Илиева и Масларова благодарят на министър Иванов за добрата работа
 29. 29 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  #Има ли нещо характерно за това поколение, което условно може да наречем "поколение на прехода"?#
  Искам само да добавя и факта, че голяма част от това поколение не живее в България.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 30. 30 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3710 Неутрално

  Ленин на секи км

  Стига с тоя Молотов.

  Така омаловажавате заслугите на основоположниците
  Бащи на ВОСР, на КП на СС и (няма начин да е последен)
  Сталин.

  Въобще, омаловажавате ВКП (Велик Кремълски Пакт) 1939
  за хилядолетна националсоциалистическа делба на Европа.

  Пактът от 1939 успешно поставил Хитлер пред свършен факт.

  пп
  Фактът, че Хитлер, пактът и хилядолетният национал-социалистически лагер не издържали стрес-теста
  е отделен въпрос.

  До коментар [#22] от "Полувишис":
  До коментар [#18] от "Norman Granz":

  ще ти отговорят, когато жужебатушка Путин каже дали одобрява пакта Православие-Фашизъм (както одобри Молотов-Рибентроп)

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Авторът можеше да остави само това изречение под заглавието:
  "Тук рискът от юнашки обобщения е още по-голям"
  Много думи за нищо.

 33. 33 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#6] от "hodounski":

  Прагматичната част от това поколение вече 20+ години е в Европа, САЩ и Канада ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 34. 34 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Ха-ха
  Римейк на: ние сме готините, умните и красивите, а другите са смотаните....И бля, бля, бля

 35. 35 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#33:"роджър"]Прагматичната част от това поколение вече 20+ години е в Европа, САЩ и Канада ...[/quote]
  Има и други, "непрактични", които си въобразявахме, че нещо може да се промени в България и за това останахме. Фактът, че тази промяна не настъпи, че ние изнесохме на раменете и джобовете/ доходите си/ фалита на България+ хиперинфлацията, и бяхме свидетели на генезиса на всички сегашни политически партии в България, отврати окончателно доста от нас от политиката и политическите партии. Така, че- достатъчно добре знаем не само защо доста от нас не гласуват на избори в България, но и плюсовете и минусите на резултатите от конюнктурната избирателна система. Докато ВСИЧКИ бкп/дс/ членове+ наследниците им - политически партии, физически и юридически лица, определени от партията им за правни субекти, опериращи с откраднат български държавен финансов ресурс, не изчезнат окончателно от битието ни, нищо няма да се промени в България.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 36. 36 Профил на jig
  jig
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Родените между 1965 и 1980 г. в Америка се наричат поколението Х.

 37. 37 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#2] от "blaf":

  Относно точно тази статия и претенции ?

  Не мисля, че си заслужава ..!?

  По-скоро е второто .

  Пада качеството.....за сметка на количеството !

  )))

 38. 38 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 374 Любопитно

  До коментар [#29] от "Lady Zeppelin":

  цитат : " Искам само да добавя и факта, че голяма част от това поколение не живее в България.

  ???

  Авторът на въпросната статия дали е запознат с този факт ?

  )))

 39. 39 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#34] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  Римейк на: ние сме готините, умните и красивите, а другите са смотаните...."

  Ееее, всички не мое да сме готини, умни и красиви !

  )))

 40. 40 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#21] от "logika":
  Не случайно сайтовете за работа са пълни с обяви, изискващи компетенции за "работа в екип".
  Не е заради това, а просто яйчарките в 90% са фенове на клишетата и копи пейст системата. В Кариери има доста интервюта , писани и са като по калъп.
  За работа в екип има много и добри методи за определяне дали индивидуалните особености на определен човек са добри за екипа и дали няма препокриване и дублиране на качества, ненужни за същия екип.
  Ако ти трябват изпълнителски кадри, няма смъсъл да наемаш лидер, ако ти трябва лидер е глупаво да наемеш координатор и т.н
  Напоследък нова мода условие за охранители е да нямат кредити.
  А по статията , понеже зная кои от съучениците ми са във властта/изпълнителна и законодателна/ ,от какво котило са и как стигнаха до тези позиции, съм повече от сигурен че нямат никакво намерение да изпускат ,,,

  Тиква под наем.
 41. 41 Профил на Ерих Хартман
  Ерих Хартман
  Рейтинг: 374 Весело

  Някои, Господ ги е целунал - други, не !

 42. 42 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 493 Неутрално

  Струва ми се странно групирането на хора които през 89-та са били на 35 години с тези които са били на 10.
  Също е доста повърхностно деленето на цялото българско общество на космополитани, протекционисти, шовинисти и "нишовите стари хора". Реално самата нагласа, че партиите по някакъв начин трябва да отразяват "душите" на избирателите си и житейската им философия.... малко не е ли начин на мислене характерен за родените преди 65-та?

 43. 43 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#33] от "роджър":
  Абсолютно в 10ката

  Тиква под наем.
 44. 44 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#40:"CEO"]За работа в екип има много и добри методи за определяне дали индивидуалните особености на определен човек са добри за екипа и дали няма препокриване и дублиране на качества, ненужни за същия екип. [/quote] Работата в екип изисква колективно сработване на различни хора, усещане за колектив, един "тим"/ "отбор" - както искате, го наречете- а индивидуализмът е антипод на посочената способност/ дарба/ компетенция на един човек. Не случайно българите сме по-добри именно в професии, които обичайно не се дефинират само и единствено с умението "работа в екип" , а преди всичко - като професионалист, който САМ си върши работата от а до я, без да делегира правомощия другиму в процеса на дейността си.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 45. 45 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Любопитно

  До коментар [#35] от "logika":
  И точно как ще изчезнат?!

  Тиква под наем.
 46. 46 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#45] от "CEO": Физическите лица ще изчезнат естествено - чрез биологичен край на съществуването им. Доста по труден е отговора за юридическите лица, техните правоприемници, сливанията, вливанията, разделянето им и т.н...За политическите партии има правен ред- прекратяване на дейността на политическа партия по реда на ЗПП - при дейност, с която се нарушава конституцията на България....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 47. 47 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Любопитно

  До коментар [#44] от "logika":
  Това с One man show, е характерно за 17-19 век . Сега е времето на големите корпоративни бизнеси, и индивида е напъхан в екипния принцип. Дори във вашия бизнес са малко индивидуалистите. Индивидуализма не противоречи на екипния принцип, много малък брой са индивидите които притежават универсален обем от качества.

  Тиква под наем.
 48. 48 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#47:"CEO"]Това с One man show, е характерно за 17-19 век . [/quote] Така ли? Кажете го на колегите- български адвокати, на българските архитекти и българските лекари- гръбнака на средната класа в България....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 49. 49 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#46] от "logika":
  Ами те доста изчезнаха, кой с куршум в главата, кой поднесъл на завой, кои получил инфаркт под душа. Ама не се свършват бе душо, пък и котилото им вече поотрасна,понаучи нови методи за манипулация. А и съдебната система седи една такава благо разкрачена,удобна за всякакви действия и бездейсвия )

  Тиква под наем.
 50. 50 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 837 Весело

  До коментар [#48] от "logika":
  Архитектите, нотариусите и адвокатите бяха добре по време на бума на строителството и многото прехвърлителни сделки.
  Лекарите са супер добре, особено тези които се изнесоха. Единственото предимство на останалите тук е безотчетните средства които получаватпод формата на потребителски такси или рушвети както и размитите им отговорности.

  Тиква под наем.
 51. 51 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#50] от "CEO":
  Това не променя факта, че в конкретната българска реалност , за лицата, упражняващи тези професии, НЕ СЕ изисква умението "работа в екип"; нашите закони НЕ ГИ ЗАДЪЛЖАВАТ да работят единствено в сдружения/ дружества / търговски дружества от няколко такива специалисти и има КАЧЕСТВЕНА разлика в САЩ, Ю.К. и България. За това- не е добре да се насажда сляпо чужда / Ю.К., САЩ, Австралия/ реалност в българската действителност

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 52. 52 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#44] от "logika":

  Работа в екип е един евфемизъм използван от ейч-арите. Под това те разбират да обучаваш по-неопитните и да ги менторстваш. Така се пестят пари и време за обучение, а работещия в екип си забива нож в гърба! Има една максима - нито едно добро дело не е останало ненаказано! И това е основна максима в съвременния офис!

  Иначе не е възможно да работиш не в екип, поради връзките между различните звена в съвременните технологични и други процеси.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 53. 53 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#10] от "logika":

  До коментар [#35] от "logika":

  Чета с голям интерес постингите Ви! Аз съм от по-старото поколение, но ту отивах извън България на лов за пари, ту се връщах, изградих нещо като благополучие.
  Разбирам болката Ви и надеждата Ви, понеже те бяха и мои надежди. Горчивата истина е, че бяхме и сме бедни и без опит в дълбоките води на западното общество и индустрии, а от друга страна много ни се иска да имаме техния стандарт. Само че комунистите ни оставиха умишленно бедни. Даваха ни заплати 250 лева, а реалните на заплати бяха към 2000 лева. Изолираха ни от Запада и ние проспахме следвоенното развитие на индустриите там. Никой не може да е независим и свободен, ако е беден! За да си свободен, независим и напредничав трябва да си част от средната класа, да има много такива като теб богати, независими и образовани. Иначе богати има в България, но богатството им е незаконно в повечето случаи. Те не могат да поведат борбата за промяна.
  Поради това както нашето старо поколение, така и това ново поколение на прехода е обречено. Пита се на какво е обречено! Обречено е да постави основите на следващите поколения, обречено е да се труди и да гради с непосилен труд и лишения Нова България и със зъби и нокти да не допуска периода 1944-1989 да се повтори и потрети!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 54. 54 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Като представител на поколението от статията (защо да не го наречем "ь" - ер малък), приемам голяма част от твърденията и заключенията.
  Но категорично отхвърлям главното внушение:
  "това поколение може да падне от власт, преди да е осъзнало напълно, че я притежава, преди да поеме реална отговорност за нея." - властта не се притежава неосъзнато и у нас за жалост не бе възпитана реална (каква друга може да бъде отговорността?!) отговорност на граждани, с малки изключения.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 57. 57 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#13] от "man_un":


  [quote#13:"man_un"]Ако е възможно, всеки би трябвало да направи подобен анализ в главата си. Казвам подобен, а не същия. Така по-лесно ще се осмисли ролята на новото поколение, което вече е основен фактор на обществото и само е дало началото на друго поколение-собствените си деца. И да спре да расъждава по лесния начин-не ми пука дали ще е Баце или Маце, я да си бия камшика към терминал 2.[/quote]

  Всъщност всеки независимо от кое точно поколение е, трябва и вероятно повечето са го направили този анализ и са се определили поне като посока, защото особено в дясно има значителна динамика.
  Що се отнася до тези, които все още не са се определили и по една или друга причина ( семейна и социална среда, образование, статус и мощната пропаганда, внушаваща всички са маскари и всякакви подобни) не са се определили и не си бият камшика, но е не гласуват, там според мен е "зарито кучето". Около половината от нас, като говорим най-често за хора, които имат приличен статус, но са достатъчно наивни да си мислят, че те са над нещата и им е все едно кой от маскарите ще е на власт и им е под достойнството да гласуват на принципа на по-малкото зло. Та този контингент, сериозен като електорална тежест и с влияние поради приличния си статус би трябвало и сам да се усети, че може да бъдат изиграни от обстоятелствата, а и партиите трябва да намерят о отправят послания към тях, така че да бъдат привлечени към политическия живот.
  Та тези партии които успеят в тази посока ще повишат шансовете си да спечелят прилично следващите избори.

 58. 58 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4409 Неутрално

  Обществото ни няма усещането за принадлежност към национален организъм,към държавност към общ за всички стремеж и цел.То изживява криза на липса на истински лидери,отсъствие на интелигенцията от обществения живот,морални и етични корективи на нашето поведение.
  Трябва да се откъснем от заспалата летаргия на ориента и да осъзнаем значимоста си като хора и общество.

  klimentm
 59. 59 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#53] от "vxa15365434":
  Напълно съм съгласна с мнението Ви. И аз Ви сложих плюс.Единствено с това не съм съгласна [quote#53:"vxa15365434"]така и това ново поколение на прехода е обречено.[/quote] Защото много от нас ТЪРСЯТ постоянно начин да живеят НОРМАЛНО, а не просто да оцеляват. Аз лично напълно съзнателно СЕ ОТКАЗАХ да участвам в политическият живот на България- от над 20 години не гласувам и с много усилия семейството ми подредихме живота си така, че да сме максимално независими от политическата конюнктура в България. Късмет е , че и съпруга ми е с много добре платена професия, и че инвестираните в допълните му квалификации финанси, не са хвърлени на вятъра. И двамата не гласуваме и не сме членове / симпатизанти/ фенове на която и да е българска политическа партия.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 60. 60 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Екзистенциалната дилема пред "поколението на прехода" е, може ли то или не може, да съгради гръбнака на модерното Общество, от което се нуждае България ...
  Капацитета на това поколение за решаване на подобната задача е все още, тревожно неясен ...

 61. 61 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Недобър текст, да не кажа по-силни думи! На власт идва не "поколението", а онези, специални представители на това "поколение", чиито бащи, дядовци и прочие комуняги ни "клатят" вече 70 години...

 62. 62 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#58:"klimentm"]Трябва да се откъснем от заспалата летаргия на ориента и да осъзнаем значимоста си като хора и общество.[/quote] Извинете- не ориента е виновна за създаването и внедряването в обществото ни на т. нар. мутри и за мутризацията на България като начин на мислене, манталитет и реално поведение. До преди 2-3 години МАСОВО тинейджърите искаха да са като илия павлов!!!! или други известни мутренски босове. Дори деца на по 16-17 години са се опитвали да ме убеждават, как въпросният индивид бил много добър бизнесмен, защото успял да изиграе и съдружниците си, и държавата и да се облагодетелства- къде законно, къде не- за тяхна сметка....Това не идва от ориента - генезиса на мутризацията е в бкп. Мутрите са творение/ деца на бкп, дс и негативните икономически процеси на трансформация на публични държавни средства в частни партийни финанси в началото на прехода в България. Плодовете на този умишлено пропагандиран и насаден преди 20тина години манталитет берем сега, в днешно време....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 63. 63 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2071 Любопитно

  [quote#35:"logika"] Докато ВСИЧКИ бкп/дс/ членове+ наследниците им - политически партии, физически и юридически лица, определени от партията им за правни субекти, опериращи с откраднат български държавен финансов ресурс, не изчезнат окончателно[/quote]Надмина Пол Пот ... Не те докадвах за "призив към насилие". За справка членовете на БКП достигнаха 1 018 000 89 г., лицензираните доносници 460 000 ... "Изчезването" на такъв брой хора и техните наследници е немислимо. Замисли се с кого ще започнеш - няма начин и някой от близките ти да не е в кереча /ти може и да не знаеш/. Това в материала в БГ /Бойко/
  Аз съм по-скромен - проблема на БГ са 8 000 семейства номенклатурчици - другите дори в БКП са свестни хора търсещи развитие в тогава, Лишаването им от достъп до лостовете на властта е невъзможно = ТЕ са си ТЕ. Единствено отварянето към ЕС ще им отвее връзките и фирмите = ТЕ на това пречат най-много.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#63:"dark'star"]Не те докадвах за "призив към насилие".[/quote] Коментарът ми не съдържа призиви към насилие над личността или над група хора. Можете да се консултирате с колега и той ще Ви потвърди това, което съм написала в горното изречение. Вашето разбиране за това какво е слово, призоваващо към насилие, е различно от това, което юридически се приема за слово, призоваващо към насилие.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#63:"dark'star"]Замисли се с кого ще започнеш - няма начин и някой от близките ти да не е в кереча /ти може и да не знаеш/. [/quote] Има начин и той е живот, който не включва контакти с "лица, замесени в киреча", г-не.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 66. 66 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#63:"dark'star"]Замисли се с кого ще започнеш - няма начин и някой от близките ти да не е в кереча /ти може и да не знаеш/. [/quote]
  Впрочем- точно с тези аргументи мутрите притискаха много граждани да участват принудително в далаверите им. За Ваше нещастие, има и друга порода българи, които предпочитаме да претърпим финансови, социални, материални загуби, но да не се докосваме до вас- оваляните в киреча, които бързат - като в оня виц- да издърпат за крака всеки, който се опитва да изпълзи навън, извън казана....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 67. 67 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#59] от "logika":

  Благодаря! И аз виждам че не сте случаен човек, а сте постигнали много.
  Но думичката обречени аз я използвах не в смисъл на пожертвани, а в смисъл на обречени на кауза.

  Единствено ако човек се запознае с историите на великите индустриалци на Америка и на Европа може да разбере какъв път ни предстои. Има един филм на History Chanell - The men who build America - за Ванедербилдт, за Рокфелер, за Джей Пи Морган, Карнеги, Форд. 4 серии борби на поколение след поколение за изграждане на концерни, картели, електрифицирането и ж.п. линиите на Америка. Тези хора са били поколения посветени, за мен обречени, на едно корпоративно дело.
  По миналата седмица бих пеша 12 километра през полето, за да посетя Рюселсхайм - заводите на Опел. Оказа се, че Адам Опел, Основателят, е произвеждал шевни машини и велосипеди през 19 век. Едва синът му Карл Опел е започнал да произвежда коли. Така, поколение, след поколение, в труд, войни, разрухи е бил създаден този концерн.
  Едва тогава разбрах колко са били наивни мечтите ми, че България ще се оправи за 10-15 години демокрация, започвайки пак от пълната нула.

  Задачата на новото поколение е една единствена - ника да няма отново започване от НУЛА!


  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 68. 68 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4409 Неутрално

  До коментар [#62] от "logika":

  Разбирам това ,и ролята на БКП и службите в това да се превърне България в това което е сега.Сценария беше същият и във всички останали Източно Европейски страни,не само у нас.Сега обаче когато фактите са на лице и общо взето всичко е ясно обществото и гражданите трябва да проявят много по голяма активност,а у нас липсва единомислие и желание за действие дори и по толкова ясен проблем.Бездействието на обществото позволи на преден план да изкочат най безскрупулните и уродливи персонажи на гротеската преход.
  Нашето безхаберие също оказа неоценима услуга на тези хора.

  klimentm
 69. 69 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#67:"vxa15365434"], а в смисъл на обречени на кауза. [/quote]Вече отдавна не търся кауза, не защитавам и не се интересувам от такава, с изключение на казус, който е изключително грубо нарушение на основните правни принципи на българското, ЕС и международното право. Такъв казус е руската агресия в Украйна, тъй като - по мое мнение , този казус е симптом за пряка заплаха за националната сигурност и суверенитета на Р. България. За сега повечето хора в България живеем на принципа:" Всеки гледа себе си", защото човек все някога узрява и се изморява да защитава обречени от политиците ни каузи.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 70. 70 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#68:"klimentm"]Бездействието на обществото позволи на преден план да изкочат най безскрупулните и уродливи персонажи на гротеската преход. [/quote] Не съм съгласна. Може би след 5-10 години ще разберете сам, че сте се заблуждавали и че сте сбъркали в преценката си. Обществото не притежава законодателна власт, то не е изпълнителната власт...Преди руската агресия в Украйна споделях идеята България да стане република с пряка демокрация; да излезем от НАТО и ЕС; да НЕ влизаме в никакъв друг политически , икономически и военен съюз, да създадем един международен договор за постоянен неутралитет; да го бутнем под носа на САЩ, русия, Япония, Иран, одкб, НАТО, ЕС, евразийския съюз и т.н. и да им кажем- това иска българският народ- моля, подпишете този договор. Сега не мисля, че това може да е реално осъществимо- най- малкото русия няма да го подпише и няма да ни остави намира, ако не сме член на НАТО и ЕС....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 71. 71 Профил на bate_boby
  bate_boby
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "- То не е поколението, предизвикало или отговорно за падането на комунистическия режим." А има ли такова поколение у нас? Всички обикновени хора тогава наблюдавахме с невярващ поглед как освободиха с благодарности другаря Живков, как под зоркия поглед на таваришч Шарапов се организираха първите митинги, как запалиха партийния дом, как милиционерите заспаха милиционери и се събудиха полицаи, как БКП стана БСП но си остана столетница... Според мен ако се прави възрастово разделение - то границата трябва да мине някъде към 2030 г. 40 години след "соц"-а - толкова време може би е нужно един народ да забрави СРАМА. Не знам, казвам може би...

 72. 72 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 517 Неутрално

  45 години комунизъм, 25 години преход, 70 години паразитизъм на руските еничари

  veni vidi fugi
 73. 73 Профил на rozalinder
  rozalinder
  Рейтинг: 217 Весело

  Страшно ще стане, когато поколението от 1990 до 2005 "вземе властта"....

 74. 74 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2071 Любопитно

  [quote#69:"logika"]руската агресия в Украйна[/quote] ... Твоята кауза е да го повтаряш докато си повярваш, че е истина ... но НЕ е ! Сценария се провали. Путин не клъвна на въдичката. Това е добре за Света, но нямаш друг сценарий с други реплики за в такъв случай. Бъди свободна - кажи нещо адекватно на действителността.
  ... или Свободни да говорят тяхната истина са само Свободните - а другите само "правилната".

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 75. 75 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2071 Разстроено

  [quote#68:"klimentm"]Сценария беше същият и във всички останали Източно Европейски страни[/quote]Най-уродливите посткомунистически олигархии първи ще изгорят. Украйна на олигарсите беше по-уродлива от България = видяхте какво стана. Няма да се повтори във същия си вид другаде, защото условията са различни, но няма разминаване с катаклизъм

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 76. 76 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3302 Неутрално

  Когато бях ученик за капитализма и фашизма се казваше всичко лошо, стига наистина да е много лошо. И се казваше от субекти, достатъчно изпълнени със страст и злоба, а имаше и пропагандатори, дето облидаха публиката със слюнките си. Днешните глашатаи на новото време се опитват да правят същото, но никак не го правят успешно. Защото обществото е малко по-грамотно, но много, много по-информирано. Все още се опитват да анатемостват фашизма и националсоциализма, които по своята същност са социални движения. Но и това ще мине.

 77. 77 Профил на bgl
  bgl
  Рейтинг: 419 Неутрално

  За България с пълна сила важи правилото: Един театър се заменя с друг. Преди народа си мислеше, че върви към светли бъднини, сега че върви към демократични свободи.

 78. 78 Профил на ergen4ev
  ergen4ev
  Рейтинг: 426 Неутрално

  БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА МНОГО ПОВЕ4Е ПОДОБНИ АНАЛИЗИРА6ТИ СТАТИИ ЖАЛКО 4Е МНОГО МАЛКО ИМАТ ГРАМОТНОСТТА ДА ГИ РАЗБИРАТ
  БЛАГОДАРЯ НА АВТОРА

 79. 79 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3018 Неутрално

  Това поколение нямало дилемата от сътрудник на ДС да станело "общественик и т.н." Имаме само дилемата днешен член на Конституционния съд, роден през заветната за Смилов 1965 да е завършил Факултет Държавна сигурност във ВСШ "Г.Димитров". Ченгето Георги Колев, шеф на ВАС е роден 1966 - Смилов забрави ли? Цацаров е роден същата 1966-а? И това ако не е клеймо върху цялото поколение - аз не знам какво е.

  Като прибавим десетките партизански внуци и синове, които топлят задници в министерства, агенции и парламент, виждаме, че поколението, с което и авторът се идентифицира е дори по-баято от предишната генерация. Тук дори и не искам да споменавам Станишев, Евг. Живкова, Кадиев, малък Добрев и много още други.

 80. 80 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 1041 Весело

  До коментар [#2] от "blaf":

  Стигнах до "дефицитите на тоалетна хартия".
  По нататък беше ясно какви локуми за комунизЪма ще се растягат.

  "Да, България"
 81. 81 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Синът ми е точно от поколението, за което се пише, което е направен опит да бъде охарактеризирано. Той казва, упреква ни ежедневно: " КАК МОЖАХТЕ, КАК ДОПУСНАХТЕ СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛИЗМА ДА БЪДА ЗАМЕНЕНА ОТ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, ОТ НАЙ- ОТВРАТИТЕЛНОТО, НАЙ- ЧОВЕКОНЕНАВИСТНО ОБЩЕСТВО В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ОБЩЕСТВО ПОТЪНАЛО В БЕЗИДЕЙНОСТ, БЕЗПЪТИЦА И ОГРОМНИ ДЪЛГОВЕ."

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 83. 83 Профил на Puhon
  Puhon
  Рейтинг: 300 Неутрално

  И аз съм от това поколение. Някъде по-нагоре беше направена разлика между прагматични и непрагматични, в смисъл живеещи в чужбина или в България. Аз смятам, че статията отразява доста добре политическата ни психология (ако има такъв израз изобщо) без значение кой къде живее.

 84. 84 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 846 Неутрално

  Колко ли се заработва с такава помия?

  Никога повече мутри начело на България.
 85. 85 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Любопитно. Може да опита човек да намери своето място.

 86. 86 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Поредния претенциозен анализ на платения "експерт" от Центъра за либерални стратегии (на сивия кардинал Иван Кръстев) Даниелчо Смилов. Няма ли кой да каже на на тия "експерти", че комунизъм у нас не е имало, нито пък в СССР. Ама като гледам, и даниелчо е от тия, дето са учили научен комунизъм, та му е съвсем ясна разликата между комунизъм и социализъм. Ама няма значение, каквото му спускат по тръбата (по Оруел) това пее. Утре от Вашингтон ще кажат, че 2+2=3 и Даниелчо и това ще запее.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 87. 87 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#84] от "bgkurshum":

  Не е малко. И разходки в чужбина има, "престижни" конференцийки и срещички. Доде беше жива Тачър даже с нея ги срещаха. http://antipropaganda.eu/SmallWorld.html Да се почувстват "елит"! http://antipropaganda.eu/Ekspertite.html

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 88. 88 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#68] от "klimentm":

  Така е, заслуга е на службте ... американските, британските, германските ... и Андрей Луканов.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 89. 89 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Ще броя, че "старото" поколение е отстъпило, когато бившите ДС спрат да държат лостовете за всичко. То "бивши" в тия среди няма, де...

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 90. 90 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  Съпротивата срещу поколението на прехода ще е жестока. Перестройчиците - автори на 10-ти ноември няма да допуснат някой да разгради току-така благодатния за тях модел на прехода. Модел на разруха и откровени кражби.

 91. 91 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  Авторът накрая задава най-важният въпрос, склонно ли е това поколение на активна обществена ангажираност.

  Тези пред тях може да са всякакви но пълнеха площадите и мръзнеха по барикадите с идеята да направят България свястна държава за да живеят в нея. Това е стратегическа цел и затова те бяха склонни да влагат дългосрочни усилия.

  Може причината да е била че поради редица обстоятелства за тях емиграцията е била труден вариант но ефекта си остава. Емиграцията за "поколението на прехода " е много по-лесна, мнозина я избират като вариант дори преди да са навлезли в живота. Това автоматично ги прави доста по-слабо обществено ангажирани с това което става тук.

  Сегашното "поколение на прехода" като че ли е по-склонно да се интересува само от собственият си интерес, значително по-прагматично е. Ако е обществено ангажирано е повече епизодично, избухва за кратък период време но и изключително бърза затихва. И протеста по-скоро е форма на личностна изява, шоу а не сурова борба.

  И впрочем и изключително наивни, с лекота се оставиха да ги яхнат и манипулират на зимните "протести". Както казах кълват на шоуто, протест като изява а не средство за постигане на цел. Предлага им някой шоуто "протест" и те ентусиазирано с включват без много да проучват кой е той и какво цели.

  Последно не са и борбени, направо са страхливи, паветата за тях са недопустими, заместват ги със закичване на полицаите с цветя, както аз го наричам "Кришна протест".

  Тези мои мисли са изводи и анализи от наблюденията на протеста 2013г. Естествено обобщена картина, имаше всякакви.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 92. 92 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  [quote#59:"logika"] от над 20 години не гласувам [/quote]
  За сметка на това "червените бабички" гласуват, купените цигани гласуват а избирателите на ДПС са направо железни. И от такива "умни" като вас краен резултат е че тези които изброих ни управляват.

  И впрочем и да не гласувате няма значение, в крайна сметка вашият негласувал глас мълчаливо е подкрепил тези които са гласували. Само че в такъв случай губите моралното право да протестирате и да се оплаквате, не сте се борили да е друго.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 93. 93 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  [quote#79:"Lemmy"]Ченгето Георги Колев, шеф на ВАС е роден 1966 - Смилов забрави ли? Цацаров е роден същата 1966-а? И това ако не е клеймо върху цялото поколение - аз не знам какво е.[/quote]
  Смилов просто си наумява една теза и после почва да подбира около нея "аргументи". Царе в това отношение са ИПИ. Понякога казва и по нещо вярно и умно но човек винаги трябва да е нащрек и критично да пресява написаното от него именно заради тази склонност да тръгва от тезата към фактите а не обратното.

  Типична склонност на нарцистичен тип интелектуалци, на тях като им дойде някаква идея в главата се побъркват от възхищение към нея и почват да нагласят и фризират живота да и съответства. Не са самокритични. Все пак той се ядва, Дайнов е направо като самовлюбен паун пред огледалото.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 94. 94 Профил на Божидар Здравков
  Божидар Здравков
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "Това позициониране се превръща и в основен "клийвидж" (cleavage)"
  Нещо се ядва, друго са очевидни неща. Но малко за езика. Като че ли без английска дума текстът ще простее за някои хора. Тъжна работа, а са уж образовани хора.

 95. 95 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  Пропуснал е да каже, че това е последното поколение, масово четящо книги.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK