Невъзможната борба с конфликта на интереси в съдебната власт - още една история

Сотир Цацаров

© Надежда Чипева, Капитал

Сотир ЦацаровКонкретен сюжет от миналата седмица във Висшия съдебен съвет с невъздържаното избухване на главния прокурор показва нагледно защо е невъзможна борбата с конфликта на интереси в съдебната власт. И защо е неотложна промяната в структурата и организацията на ВСС.


Препубликуваме статията от сайта "Съдебни репортажи".


Невъздържаното избухване на главния прокурор Сотир Цацаров по време на обсъждането на кандидатите за председател на Апелативния съд във Велико Търново на заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) и обвиненията спрямо члена на съвета Галина Карагьозова, че се опитва да дисквалифицира един от претендентите за поста по анонимен сигнал, като че ли постигна двоен ефект. Създаде бял шум – всички присъстващи се потресоха физически от авторитарната и нелицеприятна гледка (все пак културната норма все още изисква диалогът да се води без обиди и повишаване на тон, равнопоставено и без да се изхожда от позицията, че нечие мнение по дефиниция, изначално и неопровержимо е по-вярното от това на останалите).
Тази пиротехника успешно омъгли централния проблем – как със скандал уж в битка за морала (ама, моля ви се – как може да се цапат хората по анонимни сигнали), ВСС буквално се изсули от задължението си да взема предвид Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при преценка на качествата на съдиите, прокурорите и следователите, особено когато кандидатстват за административна длъжност. Цялото внимание бе отвлечено от нервнодвигателната превъзбуда на главния прокурор, а в драматургията на Галина Карагьозова й беше отредена ролята на интригантка. Така остана за пореден път скрит проблемът за непотизма (или иначе казано – шуробаджанащината) в съдебната власт.


Какво се случи ?


За председателското място кандидатстваха двама съдии – апелативният съдия Галя Маринова и зам.-председателят на Окръжния съд във Велико Търново Янко Янев. По време на дискусията преди гласуването Галина Карагьозова обясни на колегите си, че иска да докладва какви са били дебатите в Етичната комисия при изготвянето на становище за съдия Янев. В началото на март в съвета постъпва анонимен сигнал с твърдения за търговия с влияние от страна на Янев. Макар съветът да няма практика да проверява анонимни твърдения, членовете на Етичната комисия решават, че в сигнала има достатъчно конкретни данни, които биха могли да се проверят. Още повече че сигналът въобще не е необходим, защото има решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) от 2013 г., което касае жената, с която съдия Янев живее на семейни начала – Наташа Христова.


Етичната комисия решила, че казусът не засяга моралните качества на кандидата за председател на Апелативния съд във Велико Търново и той е годен за поста. Преразказът на Карагьозова отприщва гнева на Сотир Цацаров, който я напада с обвинения за "ровене под юргана" и оцапване на хората. Цацаров изпусна и една реплика ("Дотук ли стигнахме г-жо Карагьозова? Айде да стигнем до данъчните му оценки. Нямам никакво съмнение в подхода ви към хората и в подхода ви на тази маса"), която показва, че добре си спомня въпроса на Галина Карагьозова към него по време на изслушването на кандидатите за главен прокурор пред декември 2012 г. Тогава Карагьозова попита Цацаров как е възможно при сделка за овощна градина съпругата му да е внесла реалния размер на дължимия данък, след като той се определя според записаната в нотариалния акт цена, която е занижена.


На заседанието в четвъртък главният прокурор е подкрепен от Светла Петкова (избрана от квотата на ГЕРБ, бивш председател на отделение във Върховния административен съд) и Васил Петров, който нарича случилото се "мръснишки номер".


Какви са фактите?


Съдия Янев е председател на Районния съд в Дряново от 15 май 2001 г. до май 2008 г. Няколко месеца преди началото на управлението му – през декември 2000 г. Наташа Христова е назначена за съдебен архивар в съда. С трудов договор, подписан през юни 2001 г., когато Янев вече е председател, тя е назначена на същата длъжност за неопределено време, а през ноември 2005 г. със заповед на съдия Янев е преназначена за "административен секретар", т.е. за началник на администрацията в съда.


Тъй като съдът е малък и в него няма разкрит щат за съдебен администратор, функциите му се изпълняват от административния секретар. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от правилника за работата на административните служби на сълищата съдебният администратор планира, организира и ръководи съдебните служители, към които е и съдебният деловодител. В т. V от длъжностната характеристика на административния секретар е посочено изрично, че длъжността е ръководна. Следователно – Янев е бил административен ръководител на съда в Дряново, а жената, с която в един момент е заживял на съпружески начала, е била ръководител на цялата администрация в него. Междувременно сестрата на Наташа Христова е назначена за съдебен деловодител през 2003 г. (след конкурс, организиран от Янев и Христова и по заповед на председателя на РС-Дряново Янев). В т. V от длъжностната характеристика на съдебния деловодител изрично е упоменато пък, че длъжността е изпълнителска и съдебният деловодител е пряко подчинен на административния секретар, т.е. едната сестра е пряко подчинена на другата, а двете заедно до май месец 2008 г. са подчинени на мъжа на по-високопоставената.


Всичко това става ясно от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 2013 г., която е сезирана със сигнал, че докато Наташа Христова работи в съда, сестра й е назначена за съдебен деловодител през 2003 г. (след конкурс и по заповед на председателя на РС-Дряново). КПУКИ прави проверка, която установява, че Христова е в конфликт на интереси. Причината е, че като административен секретар на съда, тя се е намирала в йерархическа връзка на ръководство и контрол със сестра си, т.е. била й е нещо като шеф. Като член на комисията за атестиране през 2010 г. Христова е оценявала сестра си и макар да не е участвала в обсъждането, е подписала протокола, с който сестра й е получила много добра атестация. Това е причината в края на 2010 г. Наташа Христова да предложи на председателя на съда (към този Янев вече не ръководи съда) сестра й да бъде повишена в ранг и да получи допълнително материално стимулиране. Така председателя на съда награждава сестрата с целева персонална награда в размер на 651 лева, повишава я в ранг и така заплатата й е повишена.


КПУКИ решава, че с действията си Наташа Христова е нарушила Закона за конфликт на интереси като е е участвала в подготовката на акт в частен интерес на свързано с нея лице, от което е настъпила облага за сестра й. "В конкретния случай Наташа Христова е използвала поста си и правомощията си, предоставени по силата на закона и на длъжностната си характеристика, за да може свързаното с нея лице – сестра й, да получи развитие в кариерата", пише в решението на комисията. То е обжалвано пред Административния съд София град, който го отменя като неправилно с мотив, че предложението за повишаване в ранг, подписано от Христова до председателя на състава е " извършено при наличие на частен интерес, а е в изпълнение на трудовите задължения на длъжността "административен секретар". "Подобно действие би било в частен интерес само ако КПУКИ бе констатирала конфликт на интереси с подписването от страна на жалбоподателката на три поредни атестационни формуляра на сестра й с оценка 2, което е условие за придобиване на право за повишаване в ранг. В случая обаче такава констатация липсва", сочи съдът.


През май миналата година решението на АССГ е отменено от Върховния административен съд, който счита, че в случая комисията правилно е установила конфликт на интереси. Тричленният състав на ВАС сочи: "Целта и императива на закона е да не се допускат фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение, ведомство и т.н., но преди всичко – да не се компрометира доверието в обективността, безпристрастността и прозрачността при осъществяване на публична длъжност. Което ще рече – доверието в цялата държавност". Затова ВАС се мотивира, че "когато това доверие е компрометирано, без никакво значение е дали дадено лице притежава съответните професионални качества, респ. дали реално отговоря на изискванията за повишаване в ранг и дали повишаването му е заслужено".


Какъв е проблемът?


Проверка на "Съдебни репортажи" показва, че в първата декларация за конфликт на интереси на съдия Янев не е отбелязал наличието на свързани лица по смисъла на закона. Декларацията е подадена на 29 януари 2009 г., когато съдия Янев вече е зам.-председател на Окръжния съд във Велико Търново (от май предишната година).


Решението на КПУКИ формално не засяга председателя на съда съдия Янев, а причината е, че назначаването на жената, с която живее на семейни начала в съда, който той главява, се е случило много преди Законът за конфликт на интереси да влезе в сила (пред 2009 г.). Въпреки това казусът поставя въпроса за моралния интегритет на магистратите – за собственото им усещане за етика и морал. Защото на кратко тази история изглежда така – председателят на РС-Дряново живее на съпружески начала с административния секретар на съда, а тя от своя страна е административен началник на сестра си, доколкото подписва атестацията й и я предлага за израстване в кариерата.


Извън всички въпроси, които казусът поставя, от него лъсва за пореден път един от големите проблеми на дейността на ВСС, а именно, че много често е симулация или с други думи – наужким. Комисията по етика уж проверява кандидатите за почтеност, а в действителност –


раздава индулгенции на номенклатурните фаворити


Затова и изместването на фокуса от проблема за непотизма в системата към факта, че решението на КПУКИ е станало известно на членовете на ВСС заради анонимен сигнал, макар че те би следвало да си го открият и самички без всякакъв сигнал, бе определено от Галина Карагьозова като политика по "затваряне на очите". Именно ВСС е органът, който по закон има задължение да проверява всяко съмнение около работата на магистратите, така че да запази доверието в правораздаването. А изводът от този случай е, че дори и когато има решения на КПУКИ и съда, които засягат моралните качества на кандидата за председател на апелативен съд, кадровият орган на съдебната власт с готовност ги пренебрегва за нуждите на един предизвестен избор.


И още нещо – каква му е работата на главния прокурор в дискусията кой да бъде председател на Апелативен съд? И защо ВСС се съобрази с него, а не със съдиите от самия Апелативен съд? Така преди конституционните промени и обявяване на проекта за изменения на Закона за съдебната власт ВСС припомни какъв е капацитетът на хората, които трябва да провеждат реформата. В противоречие с Актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт кадровиците отново избраха съдия от долен съд за председател на горен съд и пак мнението на съдиите от самия съд беше игнорирано пред волята на главния прокурор и съдебната номенклатура.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Весело

  голем проблем, голема пушилка..

  ако аз съм председател на съд..
  дали жена ми няма да работи каквото Иска ???

  или дъщеря ми , или балдъзата ??
  ..........
  нямаме фокус в същината на проблема...
  парата пак в свирката

 2. 2 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  Въпреки това казусът поставя въпроса за моралния интегритет на магистратите – за собственото им усещане за етика и морал

  Ами усещанията им са доста еластични и морално се интегрират без проблем.

 3. 3 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1792 Неутрално

  [quote#1:"Sherman"]голем проблем, голема пушилка..[/quote]

  В статията наистина се разказва за един "малък" проблем.
  Просто един пример как работи машината.
  Големият проблем е в машината.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3029 Неутрално

  Ако някой се разрови в съдилищата ще види такава семейщина...Там са цели фамилии.Последният пример / от вчера/ е дъщерята на председателя на етичната комисия

 5. 5 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Аз вече си мисля, че няма читави хора из тази система, само такива, с по-малко грехове....
  Което е тъжно и много обзпокоително

 6. 6 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 561 Гневно

  Излекуването на държавата България от злото комунизъм и комуняги е единствено в смисъла и съдаржанието на Германския модел за изграждане на общество без участие но комуняги и доносници на Дс в управлението.Метод и схема изпитана не само в живота на Германия ,но и вживота на всички държави от империята на злото".Магита на успехите на тези държави е тоталната декомунизация на обществото на всички нива на управление.Тотална ЛУСТРАЦИЯ-за България това означава изгонване от управлениетои забрана за участие в обществения живот на повече от 850 хил.комунистически и агентурни престъпника за срок от мин.35 год./Евростат/НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на всичко заграбено и откраднато от тези червени разбойници/Евростат сочи повече от 100 милиарда долара.Само за десетилетието 2001-2010 г.от страната са изнесени повече от 46 милиарда евро-Балкански икономически институт Любляна,а за десет месеца на 2010-2011 г.под форма на инвистиции са вложени във ВЕИ и други подобни повече от 990 мил.евро.Всички тези пари са крадени от народа и държавата ,а не спечелени по честни начини и форми.И всичките тези богатства са в ръцете на знакови комунета и агенти на ДС,всичките.завършека на Германския опит е Народен съд без милост и сантименти с преобладаващо наказание ТРУД и само ТРУД ,защото според тяхната идеология ТРУДА е ГОРДОСТ и ДОСТОЙНОСТ.

 7. 7 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1914 Неутрално

  До коментар [#5] от "Додо":

  Има ама са толкова малко, че трябва здраво да търсиш, защото за тях няма и кой да ти каже.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 8. 8 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#1] от "Sherman":

  не става въпрос за конфликта на интереси на Янев, а за това, че ВСС не си вършат работата, не проверяват кандидатите и се съобразяват с Цацаров, който изобщо няма място там. ВСС са достатъчно компроментирани вече, за да се саморазпуснат. Трябва да се махат възможно най-бързо.... както и цацата, който доказа, че не е в състояние да води прокуратурата в правилна посока. Всички дела до едно му бяха фарс!

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7980 Неутрално

  Това са проблеми само в един съд.Не мога да си представя какво е в цялата система.И после се чудим,че те не искали промени и държали на статуквото.Кой бяга от власт и пари,не и тези,у когото е хляба и ножа.А на Цацаров не му прави чест да се държи като мафиот от високото място,на което беше поставен по същия начин.

 10. 10 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Цацаров, знам че няма да ме четеш , но нищо ,ще ти го кажа така :ще гледате и под юргана,ако трябва, а може и между краката ! !!! Но ти със всичките си действия,искаш да ни набиеш в главите нещо от класиката : Надежда всяка оставете.....

 11. 11 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 712 Неутрално

  [quote#1:"Sherman"]

  ако аз съм председател на съд..
  дали жена ми няма да работи каквото Иска ???[/quote]
  Първо, надявам се никога да не сте на подобна позиция.
  Второ, че хората с вашия манталитет са на нивото на санитарния минимум.
  Иначе, за какво по дяволите са ни реформи?!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 12. 12 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Дори и призовкарите се назначават с връзки!
  Та как ще се прави реформата?

  Tony
 13. 13 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#8:"kki"]не става въпрос за конфликта на интереси на Янев, а за това, че ВСС не си вършат работата, не проверяват кандидатите и се съобразяват с Цацаров, който изобщо няма място там. ВСС са достатъчно компроментирани вече, за да се саморазпуснат. [/quote]

  става въпрос за Диалетика- нещо което 95 % от хората в БГ не могат да проумеят...за това сме на това дередже навсякъде!

  ако законите са незаконни - заинтересованите ги Променят

  ако заинтересованите Блеят - получават такъв ВСС , полиция ,армия администрация , здравеопазване

  надписът над парламента ...
  или ""нема такава държава" / слави трифонов...
  това е изборът

 14. 14 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#11:"Кремена"]Първо, надявам се никога да не сте на подобна позиция.
  Второ, че хората с вашия манталитет са на нивото на санитарния минимум.
  Иначе, за какво по дяволите са ни реформи?! [/quote]

  щом се "храните" с надежди...това получавате ..
  за съжаление сте 95 % с "такъв " манталитет" ....

  и такива като мен трябва да Ви търпят и да ви плащат сметките за безхаберието

  ето Ви малко юридически Неписани правила :

  "Законът НЕ защитава Спящия"
  "Първите по време са Първи по Право"
  "Или Силата на Правото...или Правото на Силата "
  .......
  спасението на давещите се е техен проблем / Илф И Петров

 15. 15 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 664 Неутрално

  След като се връщаме във форума (след заслужено изгонване заради критики срещу Велика Россия),ЗАЯВЯВАМЕ:

  КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ Е ОГРОМНА, НАГЛА И БЕЗКРАЙНО ОПАСНА ЗА НАЦИОНАЛВАТА СИГУРНОСТ. В основата на всичко стоят не просто хора като Гол. Цц. , а
  ИЗОБЩО ЧервеноРуската мафия*
  __________________
  *потомците и роднините на АБпФК, техните слуги и клиентела, заедно с КДС/КГБшпионите - всичките вкупом Руска агентура

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 16. 16 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 664 Неутрално

  ПП

  А иначе "Гол. Цц." е престъпник пар екселанс

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 17. 17 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 966 Неутрално

  До коментар [#7] от "bludniq_sin":

  Надявам се и ми се иска да сте прав!

 18. 18 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Заглавието е по-вярно отколкото самият автор предполага: никаква власт не е възможна без конфликт на интереси, нещо повече - властта върху този конфликт се гради. Следователно, никакви реформи няма да решат проблема, само евтаназия на тази и останалите държавни институции.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 19. 19 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#1] от "Sherman":

  Н4какъв проблем не е, просто още един източник за клюки и скандали, в случая във ВСС.... но така е и на други места...
  Скандалите и сензациите движат обществото....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 20. 20 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#19:"boby1945"]Н4какъв проблем не е, просто още един източник за клюки и скандали, в случая във ВСС.... но така е и на други места...


  Скандалите и сензациите движат обществото..[/quote]

  хора , които не се занимават със Себе си...
  се занимават със скандали
  ...........
  както казва класикът : "Матряла е лош"

  ако се създаде Обществена Нетърпимост към тези субекти ,

  да се страхуват ..ходейки по улиците...
  дали ще са такива , как мислиш ??

  или Те трябва да се страхуват..
  .или Нас ще ни Страхуват

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK