За какво служи археологията?

Бойко Борисов инспектира възстановянето в комплекса Плиска

© Фейсбук профил на премиера

Бойко Борисов инспектира възстановянето в комплекса Плиска"Дневник" препечатва статията от вестник "Култура" с позволение на редакцията. Авторът проф. Андрей Наков (Франция) е един от интелектуалците, подписали Апел в защита на автентичността на българското културно наследство. Апелът беше представен при учредяването на "Форум културно наследство".  

 
Не съм запознат в подробности със спора, предизвикан от така наречената "реставрация" на археологически обекти на архитектурното наследство по българските земи, тъй като отдавна живея в Западна Европа. Освен това, последното ми посещение в родната ми страна беше през 2008 година, така че е възможно спомените ми и произтичащите от тях бележки да не са актуални. Честно казано, надявам се да е така, но се опасявам, че не е, защото констатациите ми за състоянието на археологическото наследство в България и започналата дискусия по този въпрос не са от най-обнадеждаващите.

Напуснах България през 1959 г. едва 18-годишен и се върнах за кратко през 1993 г., тоест, 34 години по-късно. Тъй като бях пребродил света, гледах тази страна с други очи, с други критерии. Първите ми впечатления бяха, че са настъпили големи урбанистични и социални промени. Бях удивен не толкова от деградацията на градския и извънградския ландшафт, колкото от деградацията на езика — това основно средство на културата, което е спойката на националната идентичност, на националното съзнание.

Споменавам това, тъй като този коментар не е чужд на дискусията за автентичността на предлаганите "реставрации". И привеждам като доказателство


смехотворния проект за "Българския Лувър"


този социално-културен динозавър от една отминала епоха, панаирджийска барака, който понастоящем ми изглежда напълно извън контекста на днешната култура в страната. Как може да се забрави, че идеята за Лувъра (в Париж), този храм на културата с универсалистки амбиции, рожба на френските енциклопедисти от XVIII век, този "университет на изкуството", е привилегия на едно общество, чиито културен хоризонт е твърде далеч от настоящите социално-културни проблеми на България. Зад семантичната диверсия, спотаена зад тази демагогска фасада, се крие нещо повече от концептуална безпомощност, липса на автентична визия, ако ли не и отново обикновен параван за непристойни сделки.


Освен това, бих искал да припомня, че при последните ми посещения между 2006 и 2008 г. видях, че редица паметници от византийската епоха, стенописи и църкви в София и другаде, в които понякога успявах да проникна с големи усилия, са в тежко състояние на разруха. Когато се опитвах да насърча местните ръководители да предприемат реставрационни дейности или просто да спасят обекти, чиято нужда от спешни мерки ми се струваше очевидна, не срещах очакваното от мен разбиране. Туристическите и икономическите аргументи, на които се позовавах като последна възможност, също се сблъскваха с чисто недоумение, което често граничеше с пренебрежение. През 2006 и 2007 г. установих, че са извършени някои успешни реставрации на археологически обекти, но в доста случаи градският или локален контекст, в който се вписваха тези паметници, си оставаше, меко казано, окаяно "фолклорен"...

Деградацията на извънградския ландшафт също ме потискаше,
а в София наблюдавах с тъга занемарената градска архитектура от 30-те години на ХХ век
Сградите се рушаха и изглеждаше, че никой не им обръща внимание, никой не се грижи за опазването им. Опасявам се, че тези архитектурни паметници скоро ще изчезнат и заедно с тях ще бъде заличен важен слой от социалната памет, за която сякаш никой не го е грижа. Общото ми впечатление беше, че миналото си остава откъснато от бъдещето и забулено в забрава. В това занемаряване виждах някакво себеотричане, ако не смущение. Долавях някаква цензура, родена от неосъзнатостта на общество, което не е в състояние да поеме отговорността за лутанията си, грешките си, с една дума — за болезнената сивота на миналото си. Тази обстановка на историческа амнезия създаде у мен впечатление за екзистенциална безпомощност, чиито социален аспект се проявяваше най- вече в областта на културата. Близкото минало ми се стори игнорирано, ако не и презирано, във всеки случай, голяма част от населението избягваше да говори за него.


Днес става дума за нещо по-сериозно:
издигането на фалшиви исторически паметници


с единствената цел да се насърчи туристическа индустрия. Истинската грижа за културата - неотменима част на всяко археологическо начинание, достойно да носи това име - тайно се подменя с търговски интереси. Известно е, че в нашето общество на "масово потребление" този вид туризъм, превърнат в инструмент от дегизирани като археолози търговци, е несъвместим с културата. Освен за тревогата по отношение на необратимостта на някои псевдореставрации, която е чувствително място на всяко начинание за археологически достоверна възстановка, преди всичко става въпрос за поставянето под съмнение на автентичността на културното наследство и това отива доста по-далеч от националните постулати на населението, обитаващо територията (в случая, българският народ на територията на днешна България). Трябва да се заяви ясно и категорично: отвъд ограничената визия за "национална култура", става дума чисто и просто за европейската култура в нейната цялост, тъй като това минало безспорно й принадлежи. Тази гледна точка неминуемо надхвърля местния, тясно национален кръгозор. Ако днешна България иска да бъде активна страна в европейския проект, а не само да се ползва от финансовата щедрост на Европейския съюз, тя трябва не само да приеме, а да се възползва от европейската визия за общото културно наследство, което недвусмислено влиза в противоречие с псевдовъзстановките.


Въпросът за връзката на България с европейската култура


засяга най-напред връзката с миналото й, тоест, със собствената й културна идентичност. Можеш ли да разработваш културни проекти, тоест, социални проекти за бъдещето, ако не си наясно със собственото си минало, със самосъзнанието си? Ето го препъникамъкът на въпроса, чиято видима страна е археологията, но в същината му отеква камбаната на историята. Припомням, че тази същина съдържа съзнанието за културна идентичност на нацията, идентичност, която е изградена в продължение на векове.


Днес сме изправени пред въпрос, който малко общественици се осмеляват да повдигнат, обаче той е от решаващо значение за страна, чиято културна идентичност се е утвърдила в борбата й срещу Византия, за народ, който, след разпада на високоразвито средновековно общество, е успял да устои на петвековно турско иго. През миналия век обаче тази идентичност понесе тежки удари и трудно устояваше на други трусове, които този път, според мен, бяха вътрешни. Време е да си дадем сметка, че от сто години насам всеки културен слой, който се създаваше, всеки художествен и/или интелектуален елит, който се осмеляваше плахо да подаде глава, беше системно елиминиран. По силата на някакъв неясен рефлекс, първичният антиелитаризъм се бореше infine срещу създаването на тази движеща сила в областта на (националната) култура, която е неотменима арматура на идентичността. Ето как рефлексът на някакъв зле разбран антиелитаризъм прикрито се противопоставяше на взаимопроникването с чувството за национална автентичност, което би било здравословно и положително.

Това положение не ме изненадва, откакто научих, че в България преподаването на изкуствознание се свежда само до часовете в Художествената академия, докато този предуниверситетски етап е преодолян преди век и половина в Западна Европа, в САЩ, както и в Русия, където първият институт по история на изкуството е създаден в Санкт-Петербург през 1912 година. До ден днешен в Софийския университет няма катедра по история на изкуството и не ми се струва, че скоро ще се появи. Предвид тази педагогическа и чисто културна липса се поставя изначалният въпрос:


как можеш да започнеш диалог с общественост с надеждата, че е образована,
след като не си й предоставил основните критерии, за да участва в такъв дебат?


Нека се върнем към неадекватния проект за реставриране на Небет тепе, този обект е само върхът на един археологически айсберг, заплашващ да доведе до опустошения в България, което и предизвика моята реакция. Малкото, което можах да видя от разстояние (в интернет), и най-вече платформата на социално-културното противопоставяне, която се очерта вследствие този проект, показва, че става дума за някакъв археологически Дисниленд, чийто основен интерес безспорно е меркантилен, докато пораженията на археологическото наследство, което в този случай не е само българско, но и европейско, рискуват да бъдат непоправими.


Неуважението към културата на миналото от страна на авторите на тази псевдоархеология е обезпокоително; то свидетелства за грубо незачитане на паметта на страната, на самата почтеност на археологическия подход, тоест, за да го кажем без заобикалки — на собствената културна традиция на страната (доколкото това понятие може да е ясно определено в днешна България).


Нещо повече: да уважаваш археологическото минало на страната си, предполага истинско уважение към настоящето, към самия себе си. Това включва признаването на културите преди нас, като се започне от тракийската, палеовизантийската култура и нейните връзки с римокатолическата църква, благодарение на които съществуват Кирил и Методи — две имена, известни на всеки български ученик. Но колко от учениците са посетили гробовете на тези двама колоси на българската култура, катакомбите на църквата Сан Клементе в Рим? Какво са почувствали в това място, пропито с хилядолетно историческо величие, тези, които са имали възможността да посетят катакомбите на Сан Клементе? Колко от тях познават паметниците от епохата на Константин Велики и Византия в Солун?

Уважението към миналото на страната, грижата за археологическите паметници неизменно ни препраща към културната идентичност на нацията и в крайна сметка, това е в основата на всеки археологически подход. Става дума за идентичността на дадена епоха, но и в не по-малка степен - за настоящата идентичност; защото, ако не си приел истинското, автентичното си минало, нямаш основа, върху която да градиш реални проекти за бъдещото. А къде са те в България?

Ето ни в същността на започналия дебат. Мястото на страната, тоест, на нейната култура, на паметта й е някъде по средата


между Западна Европа и гръко-латинската цивилизация в Мала Азия


— цивилизация, от която е произлязла християнската, нашата култура. Струва ми се, че България все още се колебае дали да даде истинска оценка на това и че продължава да бъде "изправена пред Европа". Като се има предвид тази "ничия земя" по отношение на културата, тоест, идентичността, тази празнота, която е следствие от пораженията, причинени неотдавна от тоталитаризма, археологическият дебат дава добър повод за разширяване на дискусията и за изолиране на търговските аспекти — този опасен икономически мираж, който може да се превърне в* отрова за културата.


Предвид тази опасност, днес аз задавам един съществен за нас въпрос: какви са истинските стремежи по отношение на идентичността на страната и как определя тя културната визия за собствената си съдба, за бъдещето си? Този въпрос задължително включва уважението към миналото. Струва ми се, че дебатът за автентичността на археологическата памет на страната, реставрацията на археологическите обекти дава прекрасен повод да поставим съществения въпрос за автентичността на културата, която започва с активното приемане на наследството. Днес повече от всякога, ако не и за първи път от края на Средновековието насам, това наследство безспорно принадлежи на Европа. Това е шанс за България и тя трябва да го използва добросъвестно, без колебание.

Превод от френски Ани Василева


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3101 Неутрално

  Археологията служи 100% на политиката и е инструмент за пропаганда.Така е в целия свят !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 2. 2 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#0:"проф. Андрей Наков"]Как може да се забрави, че идеята за Лувъра (в Париж), този храм на културата с универсалистки амбиции, рожба на френските енциклопедисти от XVIII век, този "университет на изкуството",

  е привилегия на едно общество,

  чиито културен хоризонт е твърде далеч от настоящите социално-културни проблеми на България.


  Зад семантичната диверсия, спотаена зад тази демагогска фасада, се крие нещо повече от концептуална безпомощност, липса на автентична визия, ако ли не и отново обикновен параван за непристойни сделки. ...[/quote]

  очевидно проф. Андрей Наков не е повлиян от "демокрацията" ,

  не е поредният "Авторитет" ..
  узаконяващ новите парадигми , естетически и културни ценностИИ!

  точен прочит на БГ действителността - първенющиНИЯ с претенции за елитарност

  това е Факт , не Фейк

 3. 3 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 947 Неутрално

  никакъв шанс за успех ,този народ и неговите управници обичат и тачат кича и бутафорията

 4. 4 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2314 Весело

  ,,За какво служи археологията?,,

  Служи, за откриване на нови обекти на иманьрите

 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3215 Неутрално

  Много точно е описна чалгата в археологоията у нас,само че авторът не знае ,че не става дума за наука и изкуство ,а за „усвояване “ на едни пари.На всяка цена ! „Малко бутафорийка не вреди...“

 6. 6 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2810 Неутрално

  Археолозите разчитат "вкуса" на времето, а днешното ДЕМОразнообразие е толко блудкаво, толко безлично, фалшиво, временно, че едва ли някога ще асимилират бутафорността на днешното време. Пропускаме да затвърдим, да надградим историята на България като държава на ценности и ги разпиляваме с толкова лека ръка, с държавно, пошло безумие...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 7. 7 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1757 Неутрално

  Чалга в музиката, бутафория в историята, кич в културата, простотия и простащина в политиката, безпросветност и опошляване в обществото.
  Безнадеждна работа.
  Можеш да вземеш от някого насила, но не можеш да му дадеш насила.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 8. 8 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1668 Весело

  Е, айде сега, археологията служи за ексхумация на вампири, с които Божо да се хвали и сравнява.
  И трябва да се отбележи, че има напредък, сегашните вампири са много по-рафинирани от тогавашните. Само за пример - Абсолютният и неговата партия.

 9. 9 Профил на Рудолф Сикорски – Exzellenz
  *****
  Весело

  Да ме извинява Баце, ама на тази снимка над статията, дето инспектира Плиска, страшно ми заприлича на онова дебелото момче Ким Чен Ун (김정은), кога инспектира някоя ферма или завод!
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Kim_Jong-Un_Photorealistic-Sketch.jpg/210px-Kim_Jong-Un_Photorealistic-Sketch.jpg

 10. 10 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#7] от "BG Reality":
  "Чалга в музиката, бутафория в историята, кич в културата, простотия и простащина в политиката, безпросветност и опошляване в обществото. 
  Безнадеждна работа."
  Подмяната на ценностите върви с пълна сила.  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 11. 11 Профил на Рудолф Сикорски – Exzellenz
  *****
  Любопитно

  До коментар [#8] от "AzDebil":
  [quote#8:"AzDebil"]И трябва да се отбележи, че има напредък, сегашните вампири са много по-рафинирани от тогавашните. Само за пример - Абсолютният и неговата партия.
  [/quote]
  Те затуй и лансираха издигане на монумент на БГ цар Самуил с вáмпирска външност!


 12. 12 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Археологията служи на политиката в любимата ви Русия и кочината задунайски бугаристан. В страни като Франция и Италия, археологията е на 100% отделена от политиката и това е един факторите обуславящ огромния туристически интерес към тези страни.

  veni vidi fugi
 13. 13 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално


  До коментар [#1] от "EREBUS":

  Археологията служи на политиката в любимата ви Русия и кочината задунайски бугаристан. В страни като Франция и Италия, археологията е на 100% отделена от политиката и това е един факторите обуславящ огромния туристически интерес към тези страни.

  veni vidi fugi
 14. 14 Профил на tartarenski
  tartarenski
  Рейтинг: 237 Неутрално

  На запад от Западния парк "професор" е "учител", този очевидно е такъв по физкултура!

 15. 15 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 4292 Неутрално

  Много ми е интересно защо радетелят за естетическа чистота на българската археология и почитател на катакомбите на Сан Клементе, проф. Andre Nakov, е написал статията си на френски.
  И откога специалистите по кубизъм и футуризъм в боядисването на фасади започнаха да разбират и от "палеовизантийска култура"?
  Аман от претенциозни некадърници в дадаизма и руския авангард!
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 16. 16 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Нема страшно!
  Щом е в ръцете на Рапона, Веждито и оня с трите агентурни имена, всичко е под контрол.
  На ДС, разбира се.

 17. 17 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 734 Неутрално

  напоследък все по-често се изумявам на качеството на коментарите спрямо текста на статията.
  сега - отново!

 18. 18 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Българската история е в една голяма криза. Археологията като част от нея, също. И не става въпрос само за пари и методи на работа, а изобщо като една изкривена и деформирана концепция, поддържана с голямо твърдоглавие от "академичната" общност, състоящата се марксисти-чалгари. Единственото изключение е друг български учен, който също живее и работи в чужбина - Асен Чилингиров...

 19. 19 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 4292 Неутрално

  До коментар [#14] от "tartarenski":

  Не по физкултура, а по теория на изкуството. И то не кое да е изкуство, а руско-съветския авангардизъм и дадаизма. И е пропуснал да напише, че като е "напуснал" България, е отишъл да следва във Варшава...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3623 Весело

  [quote#15:"Депутат 241"]Много ми е интересно защо радетелят за естетическа чистота на българската археология и почитател на катакомбите на Сан Клементе, проф. Andre Nakov, е написал статията си на френски.
  И откога специалистите по кубизъм и футуризъм в боядисването на фасади започнаха да разбират и от "палеовизантийска култура"? [/quote]
  +1
  Освен това не е бил в китната ни България от 2008 година, както сам заявява още в началото ... Нейсе

  Но това е симптоматично за прОблема.
  ПрОблемът с неразбирането между "елит" и мат'рял ...

 21. 21 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  [quote#12:"zabejko"]В страни като Франция и Италия, археологията е на 100% отделена от политиката и това е един факторите обуславящ огромния туристически интерес към тези страни.
  i[/quote]

  Напротив, там, в тези страни археологията е на 100% свързана с политиката на развитие на съответната страна. Като запазим старото и го възстановим в оригинал с оригиналните стари елементи през призмата на сравнението да се види до къде сме стигнали в развитието си, без да се правим на мегаломани. Докато тука в България след преврата на 9.9 1944 година археологията беше забутана в .....на кучето и всички старини бяха сринати из основи за да дойдат на тяхно място мегаломанските соц. общежития наречени жилищни кооперации. След това се сетиха пак по мегаломански да възстановяват някои старини като Търновския Царевец, не с местния Търновски камък както е било в оригинал, вижда се ако се вгледа човек, а с гранитни блокове донесени от майната им и споени с ВУЛКАНСКИ цимент, вижда се навсякъде по новите стени Царевицки, докато по останките от старите крепостни стени се вижда спойка отедновремешен хоросан. Те това е разликата между нашата мегаломанска археология и истинската археология, опираща се на оригиналните старини

 22. 22 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3266 Неутрално

  Поредната тъжна констатация, за нашето историческо, културно и арехитектурно наследство...! Но няма и как да бъде по друг начин! Някой дава ли си сметка, какво и колко беше разрушено през социализма?! Как се събаряха наред стари сгради в централните части на Русе, Варна, Пловдив..., за да се строят кичозни и бутафорни в стил соц-реализъм сгради и паметници мастодонти? Как се наливаше наред бетон, за основите на поредните партийни домове и се заличаваха археологически обекти! Тогава беше така! Партийни секретари, без образование и култура, командваха всичко! Сега техните наследници са поели щафетата! Вие, какво очаквате? Погледнете министър-председателя ни на снимката по-горе...! Какво виждате? За каква култура говорим, за какво културно наследство! Простоват език и евтин селяшки хумор! Тодор Живков е образец и се сбъдват мечтите на Людмила Живкова...! Пълен потрес! Моя добра позната, живеща от дълги години в Германия ми е разказвала, как на времето е имало статии в западни вестници, за това как са затваряли Лувъра за частни посещения на комунистическата принцеса Людмила Живкова! Да, така са я описвали на запад, като комунистическа принцеса! Колко милиони са стрували, нейните посещения...! Кой мислите, че ги е плащал? Правешкия цървул, дето е имал само едни кърпени чорапи ли?
  И какви са ви очакванията, покрай един бивш телохранител, за културата...? Моите са никакви...!

  Бивш tww09306483.
 23. 23 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  Достроени са всякакви, по-старзи от 1944 г. зидове в БЮРМ.
  За тях е разбираемо - опитват се да си докажат, че са народ с история.
  Ама на нас за какво са ни тия ерзац крепости?
  Баба Вида като е изцяло съхранена в автентичния й вид да не изсипва потоци туристи в умиращия Видин? Защо мислят, че Плиска и Преслав ще живнат покрай "реконструкцията"?
  Истината е в консервацията - нещата трябва да останат такива, каквито са стигнали до нас. Всичко останало е фалшификация и комплексарски комплекси.
  Онзи на снимката е олицетворението им.

 24. 24 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 641 Неутрално

  Профанизация по всички посоки. На мах.
  И никога не се изпуска баш същественото, първото, основното и много често единственото правило, когато не става въпрос за пари, иде реч за много пари.
  За баце и архелогията. Помните ли му първите изречения след референдума за ядрената енергетика. Ами изкоментора надълго и нашироко победа на Ноле в Мелбърн и за капак финишира с мача на Челси него следобед. Ниво, кво да праиш.
  Архелогия ли, изкуство ли, култура ли?
  Винету и то само първият том и то четена на глас от баба му га го приспива.

 25. 25 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2306 Неутрално

  Дневник няма ли да публикува вякакъв отговор на тези статии - тази, за паметника на Самуил и т.н. , за да сравним различни мнения?

 26. 26 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Нещо изключително важно и много интересно, което казва авторът - в нашите университети няма катедри по история на изкуството. Веднага става ясно, защо обществото ни е толкова културно неграмотно.
  Пропуснал е само, че в Архитектурния факултет на УАСГ има такава катедра, предполагам и в другите висши училища по изкуствата, но само там.

 27. 27 Профил на impala
  impala
  Рейтинг: 237 Неутрално

  [quote#25:"stedim"]Дневник няма ли да публикува вякакъв отговор на тези статии - тази, за паметника на Самуил и т.н. , за да сравним различни мнения?[/quote]

  Не! Това не важи за Дневник. Това важи само за медийте на Пеевски. Само в ПИК може да четеш Дайнов, а следващата статия да е на Волгин. Освено това в ПИК никога не се правят, че някой неудобни новини не са се случили. Верно, в статиите си изразяват отношение към личности и събития като езика им е каруцарски, но никога не пропускат новина - дори и когато любимия им Бареков се е изложил като кифла.

  Борисов комплексира хора, които изглеждат образовани, компетентни, успели...ключът е в думата "изглеждат"
 28. 28 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За кражба на евросубсидии. Както всяка далавера, пардон, дейност подкрепяна от ГРОБ на територията.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 29. 29 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4030 Неутрално

  Две много важни неща казва статията колкото да не ни и харесват те. Първото е за нашият първичен антиелитаризъм, и второто по важно , отказа да осъзнаем културната си единтичност и произтичащата от това безпомощност.
  Обвиненията че автора не живее в България , и че статията е написана на гейропски език доказват само тезата му.

  klimentm
 30. 30 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Разстроено

  ''За какво служи археологията?''

  Как за какво - за печалби, разбира се!

  (разстроено-саркастично)

 31. 31 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Весело

  [quote#9:"Рудолф Сикорски – Exzellenz"]Да ме извинява Баце, ама на тази снимка над статията, дето инспектира Плиска, страшно ми заприлича на онова дебелото момче Ким Чен Ун[/quote]

  Ето, виж го:

  https://www.facebook.com/svoboden.chovek1/photos/a.314853731972839.1073741838.314530308671848/399160763542135/?type=1&theater

 32. 32 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  [quote#19:"Депутат 241"] И то не кое да е изкуство, а руско-съветския авангардизъм и дадаизма. И е пропуснал да напише, че като е "напуснал" България, е отишъл да следва във Варшава..[/quote]

  Какво имаш против руския авангард? Това е може би най-големият принос на съветско-руската култура на двайсти век; с най-дълбоко влияние върху европейското изкуство, а Наков е всепризнат авторитет с труда си върху творчеството на Малевич.
  Отишъл е да учи във Варшава, защото майка му е била полякиня.

 33. 33 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#21] от "сидер":

  Това че археологията е финансирана от държавата, не означава че е свързана с политиката. Археологията е наука и в цивилизованите страни (сред които нашата не е) науката е независима от политиката ! Никой не може да каже на един археолог или историк (освен у нас и в Русия) кое как да бъде представено или доизкусурено.

  Колкото до бетоновата бутафория на Царевец това е едно най-големите падения на науката и на страната ни. Това да изсипеш хиляди тона бетон върху една земя която е светиня и така да затриеш завинаги безценни исторически свидетелства заради провинциалната комплексарщина си на бай тошо малоумника и неговата разбойническа клика е безпрецедентен идиотизъм непознат в цялата световна археология.
  Това на Царевец първо не е никаква каменна зидария по правилата на средновековните строители, а са някакви измислени камъни лепени с цимент върху бетонови съоръжения.
  Друго потресаващо поражение на този вандалски акт е, че даде началото на физическата подмяна на историята ни с бутафорни измишльотини на полу умни неграмотни съвременни изтърсеняци.

  veni vidi fugi
 34. 34 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8580 Неутрално

  "...смехотворния проект за "Българския Лувър"
  Смехотворен,ама милионите изхарчиха ли се,изхарчиха се.Значи целта е постигната.

 35. 35 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#19] от "Депутат 241":

  Виж ги тъпите италианци, изложби уреждат на руския авангард

  http://www.villamanin-eventi.it/le-nostre-proposte/mostre/avanguardia-russa

 36. 36 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#1] от "EREBUS":
  Не, приятелю, не е така в целия свят. Но в България и на Балканите,общо взето е. Подобно на историята,археологията се разглежда от мнозина като обикновен инструмент на националистическата идеология и пропаганда...

 37. 37 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  [quote#15:"Депутат 241"]И откога специалистите по кубизъм и футуризъм в боядисването на фасади започнаха да разбират ...[/quote]
  Поздравявам Ви за отрезвителния коментар. Хубаво е, когато някой каже, че царят е гол. Не зная от какво разбира този човек, не искам и да защищавам тези, които напада. Има верни констатации, но са доста повърхностни. Сякаш не е добре запознат с фактите, а и най-вече не му се е задълбочавало в нещата.
  Поне две конкретни неща ще отбележа:
  1.Българският Лувър бил "социално-културен динозавър от една отминала епоха, панаирджийска барака" Музеят е комплекс от сгради и една от тях е сградата на музея за чуждестранно изкуство, която е проектирана от виенския архитект Фридрих Шванберг.
  2. В Сан Клементе се намира само гробът на Кирил, не и на двамата братя, както твърди професорът. Гробът на Методий не се знае с точност къде е, но не е даже в Италия. Само това е достатъчно, за да се усъмня в смисъла изобщо да чета какво е написал професорът.
  Между другото сигурно доста хора са посетили Сан Клементе, защото всички екскурзии до Рим го включват. И ако все пак малко хора са посетили базиликата, нека професорът се сети, че не всички българи са имали възможността да емигрират като него, а и стандартът им на живот не предполага свободни пътувания по света.

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  В тролския антисвят... ти си знаеш #1.

  В Цивилизацията е друго.

  За Цивилизация е Публикацията.

  До коментар [#1] от "EREBUS":

  Археологията служи 100% на политиката и е инструмент за пропаганда.Така е в целия свят !

 39. 39 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#26] от "dokoro":

  Ректорът Илчев, пресен член-кореспондент на БАН и професор по история, преди има-няма две години бе решил да прави специалност История на изкуството във ... Философски факултет. Добре, че повечето му идеи си остават на ниво велики идеи

  #killwhitey
 40. 40 Профил на Огнян Обрешков
  Огнян Обрешков
  Рейтинг: 242 Неутрално

  Доста зле написана статия.Пълна с глупости и неверни факти.

 41. 41 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#39] от "Хаджи Ахмед Саръ Чизмели Кармъзъ":

  не зная накъде са ни вяли червените ни обувки, обаче човек може да е само благодарен, че "история на философията" не е в ИФ, а във философския. та така и "история на изкуството"...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 42. 42 Профил на sokrat41
  sokrat41
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Зле образован, повърхностен като мислител, само че витиеват дрънкач като нашият някакъв си доктор Михайлов, който никога по нищо не е бил класен специалист, но бръщолеви с думи и цели изрази, които преди това си подбрал в специални класьори - това е господин професорът Ви Наков.

 43. 43 Профил на novak_76
  novak_76
  Рейтинг: 237 Неутрално

  може ли да смените снимката?!

 44. 44 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#43] от "novak_76":

  "може ли да смените снимката?!"

  Може :

  http://e-vestnik.bg/imgs/home_page/Boko-ochi.jpg

  veni vidi fugi
 45. 45 Профил на qdk12501326
  qdk12501326
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Добре е, че започнаха сериозни дискусии за археологията, бутафорията, неефективното харчене на европейски пари за култура...

  Въпрос на време е нещата да започват да се случват по правилния начин.Сега определено сме далеч от нормалното за съжаление.

  Емиграцията е единственото решение за интелигентния българин
 46. 46 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 768 Гневно

  [quote#3:"Stewie"]никакъв шанс за успех ,този народ[/quote]
  КОЙ си ти да съдиш Народа???!!!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 47. 47 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3507 Весело

  [quote#19:"Депутат 241"] И то не кое да е изкуство, а руско-съветския авангардизъм[/quote]Даа...Много е съмнителен този Наков.Може и Путин да му плаща.

 48. 48 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  """. . . Бях удивен не толкова от деградацията на градския и извънградския ландшафт, колкото от деградацията на езика — това основно средство на културата, което е спойката на националната идентичност, на националното съзнание.. . ."""

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 49. 49 Профил на Starec
  Starec
  Рейтинг: 804 Весело

  Идеята на статията е да се плюе по ГЕРБ и Б.Б. Живял Наков цял съзнателен живот вън, дошъл за малко (преди 7 години) и надменно ще дава оценки на тоталния ни културния ни живот.
  Пример ("Дневник" цитатника не работи!!!) цитирам:
  "...смехотворния проект за "Българския Лувър"
  "..този социално-културен динозавър от една отминала епоха, панаирджийска барака, който понастоящем ми изглежда напълно извън контекста на днешната култура в страната. Как може да се забрави, че идеята за Лувъра (в Париж), този храм на културата с универсалистки амбиции, рожба на френските енциклопедисти от XVIII век, този "университет на изкуството", е привилегия на едно общество, чиито културен хоризонт е твърде далеч от настоящите социално-културни проблеми на България. Зад семантичната диверсия, спотаена зад тази демагогска фасада, се крие нещо повече от концептуална безпомощност, липса на автентична визия, ако ли не и отново обикновен параван за непристойни сделки."
  Абе, не/уважаеми Наков:. Лувърът е направен в друга епоха, с други цели - именно като "университет на изкуствата" - с образци едва ли не от всички видове изкуства и култури. Нашият има скромната цел да приюти и представи живопис и скулптура в съпоставителен план - българска и европейска. И за това се нарича скромно "Национална галерия...". Това, че неграмотни журналя и "изкуствоведи" започнаха да го наричат "Българския Лувър" си е от тяхната първична простотия. Такава има много по света, вкл. и във Франция. Както се видя, умните ни хора категорично се разграничиха от понятието "Лувър и то български". Е?
  Оттук нататък всички 300 + думи изсипани от Наков по повод на Музея ни са просто добавка към тази простотия - само че импортна - идва моля ви се чак от Франция. И пълна с папищашки думи - демек вижте колко съм културен (а вие - прости).
  Мога да разоблича всяка темица, но няма смисъл, а няма кой да чете.
  Виж втората основна тема е за археологическите възстановки - безкрайно важна. И у нас има дискусия на водещи експерти - спорят изкуствоведи, архитекти и редови люде. Има успехи, има допуснат кич - неизбежно. Партенона или Колизея да не би да ги
  реставрират без бетон и желязо (например)?
  Значи няма нужда художник неизвестен ("чак от Франция" - видите ли) да се произнася така тежко и наставително.
  И "Дневник" да е така добър и да покани и други мнения - за да има равнопоставеност, плурализъм и други купешки неща.

  Поздрави
 50. 50 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#42] от "sokrat41":

  Разбрахме какво мислиш за Наков. Сега да чуем как виждаш нещата, за които се дискутира.

  П.П. Няма да изискваме от тебе доказателства за академичните ти постижения - но ще те съдим по думите и аргументите ти.

 51. 51 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  [quote#40:"obri71"]Пълна с глупости и неверни факти.[/quote]

  Кои по-конкретно?

 52. 52 Профил на pavtaf
  pavtaf
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Такива мнения трудно намират път в българските медии, докато гласа на Б. Димитров звучи всеки ден по телевизии и радио.
  Докато това продължава смислен дебат няма как да има. И бутафорията ще продължава да ни залива.

 53. 53 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  [quote#49:"Starec"] И пълна с папищашки думи - демек вижте колко съм културен (а вие - прости). [/quote]

  Хм, за това би трябвало да се упреква преводачката - не е успяла да намери български еквиваленти.

  [quote#49:"Starec"]Има успехи, има допуснат кич - неизбежно. Партенона или Колизея да не би да ги
  реставрират без бетон и желязо [/quote]

  Не мисля, че е 'неизбежно' допускането на кич при възстановяването на археологическите паметници. И ако това възстановяване се прави професионално и по правилата, може да се избегне и използването на бетон и желязо. Това че били употребени в Партенона и Колизея не може да е довод в подкрепа на използването им и у нас.

 54. 54 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#53] от "princess_x":

  е папищашките думи ний не га разбирваме. а сичко дет не га разбирваме, е просто, шот от искаро по-длибоко етцера.

  той авторът булгарский отколе го е казал "да не съм протестантин, да я ям жабата".

  сиреч, на косматий нашенец всемудрий не моат му каат ништо.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 55. 55 Профил на franklin
  franklin
  Рейтинг: 1545 Неутрално

  "Деградацията на извънградския ландшафт също ме потискаше,
  а в София наблюдавах с тъга занемарената градска архитектура от 30-те години на ХХ век"

  Занемаряването на градската архитектура продължава с "преизграждането " на "Къщата с ягодите"...

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 56. 56 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1048 Весело

  Археологията служи за фейсбууук пропаганда! Нал тъъй?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 57. 57 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 942 Неутрално

  ВЕЛИКА ЛИЧНОСТ!
  Дълбок поклон!

  "как можеш да започнеш диалог с общественост с надеждата, че е образована,
  след като не си й предоставил основните критерии, за да участва в такъв дебат?"
  В това е разковничето,да няма образовани хора.Дипломи на "коло" подсигуряват бъдещето на 2,3 партии,които упаравлявах и ще управляват още дълго! Никой не иска да разцепи модела!
  Разгърнете един вестник от преди 15 години (ако щете и Капитал) И обърнете внимание на изразите. Нищо общо с днешните!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 58. 58 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1050 Любопитно

  До коментар [#42] от "sokrat41":

  Поздравления!
  Като за руснак, Вие сте:
  "класен " специалист, в областта на
  "нашият някакъв си " български език.

 59. 59 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Важен ли е повдигнатият тук от емигриралия още преди повече от половин век професор проблем за археологията?

  Може и да е важен. Но много по-важно е едно друго явление, което всеки ден става все по-масово. Това е наглия натиск на някои емигрирали и работещи на Запад българи, които очевидно се мислят за истински гении в една или друга област от живота, а на нас, живеещите в България аборигени, гледат като на пълни идиоти. И вместо да си гледат и решават емигрантските проблеми, се опитват да ни наложат непременно да мислим като тях. И да действаме така, както те мислят, че е правилно. А по-точно, както на тях би им било по-изгодно.

  Така тези емигранти се превръщат в перекендèта. В хора, които са напуснали родната си държава, но остават раздвоени и се стремят да защитават своите интереси както в напуснатата и изоставена от тях държава, така и в новата си приемна родина, към която очевидно не могат напълно да се адаптират. Защото ако можеха, нямаше да се занимават с проблемите на държавата, която доброволно са напуснали.

  Но ние, българските граждани, които са останали в своята държава, не сме идиоти, за каквито очевидно ни приемат тези перекендèта. И ако мислим по начин, принципно различен от техния начин на мислене, това е не защото сме по-умни или по-глупави от тях, а защото вече имаме различни интереси. Станало гражданин на САЩ например, едно перекендè очевидно има интерес САЩ да владее света, което от своя страна изисква Русия да престане да защитава своя суверенитет и да приеме международната политика на САЩ като своя. Но един живеещ в България български гражданин няма никакъв интерес България да стане плацдарм на един макар и ограничен по размер, но реален военен сблъсък, само и само САЩ да могат да реализират своите мечти и планове да станат световен хегемон с всички допълнителни екстри, съпътстващи подобен хегемонизъм.

  Имат ли перекендèтата право да защитават своите интереси както у нас, така и в новата си родина? Имат, разбира се! Но нека бъдат така добри да си ги защитават сами, а не да ни учат нас как на практика ние да защитаваме техните нови интереси, които не са наши интереси. И нека не ни мислят за по-глупави от себе си. Защото от това, дали ще емигрираш или ще останеш в държавата, в която си се родил и в която са те направили човек, човек не става нито по-умен, нито по-глупав. Въпрос на свободен избор. И на интереси. Но изоставяйки държавата, която ви е родила и отгледала, не обиждайте оставащите в нея, като ги приемате за по-глупави от вас. И не се опитвайте да ги превръщате в зомбита, каквито те не са.

 60. 60 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 942 Неутрално

  До коментар [#59] от "glog":

  Добре е да завършиш с цитат от Ленин или Брежнев! Убедително е!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 61. 61 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#59] от "glog":

  Емиграцията на Наков има дотолкова значение в случая, доколкото му дава възможност да погледне на вътрешните ни проблеми от по-различен и може би по-ясен ъгъл. Не виждам какви чужди интереси има да защитава по отношение на въпроса за археологичните ни паметници. И не намирам позицията му за надменна; по-скоро вашата реакция е като един защитен, но патологично усилен рефлекс. Би трябвало да видим дали има нещо рационално и полезно в мнението му, вместо да се засягаме. Само тогава може да се каже, че мислим и работим за интересите на нашата страна.

 62. 62 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#61] от "princess_x": ≪И не намирам позицията му за надменна; ....≫

  Да спориш с хора, които са със самочувствието на принцове или принцеси, е малко рисковано. Но ще рискувам. Защото зад подобни претенции обикновено не стои нищо повече от едни най-обикновени, но незащитими на практика амбиции.

  Надменен ли е защитаваният от вас автор? Ами да! Каква по-голяма надменност от тази, да даваш съвети на един на практика непознат за тебе народ, когото на практика не познаваш след като си емигрирал през далечната 1959 година, какво да прави в областта на науката и културата? По-голяма наглост може да проявиш само когато го учиш, че турско робство никога не е имало (имало е само някакво съвсем приятелско, и то не турско, а османско присъствие), или че баташкото клане не е част от живата история на България, а е чиста художествена измислица, превърната в мит или в легенда. Такива митове и такива легенди, каквито са, според такива като автора и като вас, робовладелческото общество в САЩ чак до края на втората третина на ХІХ век, геноцида на североамериканските индианци през последната четвърт на същия този ХІХ век, масовият бандитизъм в Дивия запад до към края на ХІХ век, съдът на Линч, бомбените килими над нямащи военно значение източногермански градове в края на Втората световна война, като при една от тях (над Дрезден) жертвите надминават 100000 (сто хиляди) души, двете атомни бомбардировки над Хирошима и Нагазаки, също с по около 100000 жертви и също в края на войната, когато са напълно излишни, тоталната война във Виетнам, завършила все пак с победа на виетнамците, разгрома на Ирак поради неговата непокорна спрямо САЩ политика, прословутата АРАБСКА ПРОЛЕТ, в която нищо пролетно няма, и така нататък, и така нататък.

  Българофобските по своята идеология българи, такива като автора и като вас, гледат на своя народ като на тълпи от двукраки човекоподобни, които не ядат хляб, а пасат трева, и които без съветите на такива като вас не могат нищо умно да направят. Истината обаче е, че точно компрадорските продажници са тези, които са довели държавата ни до това дередже. Между 09.09.1944 и 10.11.1989 година това правеха комунистическите русофили, а след това, до сега – неолибералните еврофили и сащомани. И ако народът не намери начин да се отърве от своя продажен чуждомански елит, вероятността България да оцелее като държава може и да стане нулева.

 63. 63 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#62] от "glog":

  Наистина се иска особен талант или особено криволичещи и объркани асоциации, за да се тръгне от въпроса за възстановяването на културното ни наследство и се стигне до геноцида на североамериканските индианци и атомните бомби в Хирошима и Нагазаки. И не мога да проумея логиката на това да бъда включена в групата на 'българофобите' и на онези, които смятат за митове и легенди изброените от вас исторически събития, само защото съм против порочната практика за изграждане на бутафорни 'исторически' паметници. Няма да споря, само ще подчертая, че грешите напълно в преценката си - за моите виждания, както и за въпросите, повдигнати от горната статия.

 64. 64 Профил на taralezko
  taralezko
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Андрей Наков беше учредил преди време някаква организация БОМИ. Пред 2007 май беше, направи някакъв съмнителен търг. После искаше да прави кампания за изграждане на Музей на модерното и съвременното изкуство в страната. От това явно нищо не излезе. Нада Нешева също беше намесена там.

 65. 65 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#60] от "Без соц": ≪Добре е да завършиш с цитат от Ленин или Брежнев!≫

  Когато казвам или пиша нещо, аз не се нуждая от цитат от някого, за за докажа правотата си. А ако все пак цитирам, то е само за да покажа, че и някой друг, когото достатъчно уважавам като авторитет, е на подобно мнение. А не за да докажа, че съм прав. Теоретични бастуни и патерици не са ми необходими.

  Ленин, чийто основни политологични произведения познавам, може да бъде цитиран, макар допуснатите от него грешки в неговите теории да са принципни. Долу-горе толкова принципни, колкото са и принципните грешки, допуснати от създателите на теорията на неолиберализма. Но цитирането на такива нищожества, като Брежнев, оставям на такива, като тебе, които го тачат като политически авторитет. Или които изобщо не знаят, че единствената глупост, която е написал той, макар да не е сигурно, че наистина е написана от него, е МАЛКАТА ЗЕМЯ.

 66. 66 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#63] от "princess_x": ≪Няма да споря, само ще подчертая, че грешите напълно в преценката си - за моите виждания, както и за въпросите, повдигнати от горната статия≫.

  Да предположим, че за първото си прав. Може и наистина да съм пресилил нещата. Но няма как да бъркам относно статията на автора. Когато едно перекендè напусне отечеството си, а после, вместо да се завърне в свободната вече, според него, държава, и да прави за нея това, което самият той мисли, че е добро, започва да учи хората, които са останали и живеят тук, какво, според него, те трябва да правят, за да върви държавата напред, това е нещо като попското правило, което гласи: НЕ МЕ ГЛЕДАЙ КАКВО ПРАВЯ! СЛУШАЙ КАКВО ТИ КАЗВАМ. Аман от многознайковци, които не правят, а дават акъл на другите какво да правят.

  Или, казано с други думи: Като се представя, че мисли доброто на България, да дойде и да го направи, а не да учи другите, как, според него, те трябва да го направят.

 67. 67 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  "Бях удивен ........ от деградацията на езика — това основно средство на културата, което е спойката на националната идентичност, на националното съзнание."

  "Превод от френски Ани Василева"?!

  Проф. Наков, да бяхте написали статията на български, защото е насочена към българите и "деградацията" на езика им. Езикът български не е "деградирал", а се развива като всеки друг език. Ако специалистите по история на българския език ви прочетат нещо на старобългарски език едва ли ще рзберете и 2 процента от написаното. Това не означава, че този език е деградирал...., не, езикът е преминал в друго състояние за повече от 1300 години история, влияния, експерименти на теоретично и говоримо ниво.

 68. 68 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  [quote#67:"GreenEyes"]Проф. Наков, да бяхте написали статията на български[/quote]

  В интерес на истината, предпочитам да чета текстове за изкуство, култура, философия и пр. на английски, защото когато са писани на български, от българи, те изглежда като лош превод от чужд език, най-често то английски или френски. Причината е, че все още не съществува равностойна терминология на български или авторите не си правят труда да потърсят съответните български думи. Преди (и даже все още) използваха русицизми; сега го обърнаха на деривати от западноевропейски езици. Затова разбирам Наков, че е написал статията си на френски, на който език сигурно му е далеч по-лесно да се изрази.

 69. 69 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  [quote#66:"glog"]Като се представя, че мисли доброто на България, да дойде и да го направи, а не да учи другите[/quote]

  ''Таралежко'' в коментар 64 е споменал, че Наков е имал идеята за основаването на музей на съвременното изкуство. Спомням си, че имаше някакви слухове на времето, но така и не се е получило. Предполагам, че в основата на неуспеха са отровните ежби, завист, подливане на вода и борба за кокала, които съществуват в сферата на изкуството у нас. Не съм вътре в нещата, но от това, което съм дочула, не бих имала никакво желание да го правя. Има хора, които са се докопали или са си измислили ключови позиции и от тях действат по старите тоталитарни методи при определяне на 'нашите' и 'ненаши' творци; кой ще представя България по международните биеналета и други подобни.
  Жалко е че личните, интереси и интриги, както и партийната принадлежност, са все още определящите фактори в културния ни живот. Затова за един човек, който е живял толкова дълго в чужбина, би било напълно невъзможно да пробие съпротивата на местния културен 'елит', освен може би, ако не идва с МНОГО пари.

 70. 70 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Наистина, за какво служи? За акушране на митове или за установяване на истината за миналото, каквато и да е тя?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK