Конституцията и професорските метаморфози

Конституцията и професорските метаморфози

© Цветелина Николаева, КапиталДневник публикува анализа на Даниел Смилов от портала "Култура".


Пиша този текст като доцент от Софийски университет, преподавател по сравнително конституционно право в политически контекст, който има два доктората: един от Оксфордския университет и един от Централно-европейския университет в Будапеща. Секретар съм на експертния панел по политически партии на ОССЕ и като такъв съм работил по множество документи на Венецианската комисия – както при изработването на "гъвкаво право", така и на мнения и оценки на законодателни реформи в страните членки. Наред с десетки други публикации, автор съм на студията за ролята на съдиите в разделението на властта в Оксфордския наръчник по сравнително конституционно право (Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012).


1. Смешно е човек да изтъква научните си титли и постижения в публичните дебати. Така както е абсурдно да се започва статия по този начин, комично и досадно е във всяко свое изказване да натякваш на публиката, че си професор, доцент или нещо друго. Експертизата трябва да си личи от съдържанието на тезите, от маниера на изказването им, от дълбочината на аргументацията;
2. Българската конституция не е монографична разработка на някой професор. Демократичните конституции обикновено са колективно дело. При приемането им има много договаряне, компромиси, сблъсък на интереси. Водещи са политическите действащи лица, макар че и ролята на експертите не бива да се подценява. Но експертите да си приписват авторство или почти ексклузивен статут на "баща на конституцията" е отвъд чертата на приличието. В САЩ, откъдето този термин идва, безспорните founding fathers са тези, подписали или Декларацията за независимостта, или конфедеративния устав, или федералната конституция. "Бащи и създатели на конституцията" са тези, които са я подписали във Филаделфия (или поне са участвали в конвенцията). Или пък са били автори (като John Jay) на Federalist papers – дефинитивната публична защита на федералната конституция в пресата по време на ратификацията й. Бляскави умове като Джеферсън, Мадисън и Хамилтън са проявявали завидна скромност в сравнение с определени нашенски претенции по сходни теми;


3. Конституцията не предполага монопол върху интерпретацията й, запазен за определен експерт или професор, участвал при създаването й. Дори истинските "бащи на конституцията" нямат подобен монопол. "Мъртвата ръка на миналото" не трябва да диктува винаги решенията на настоящето. Затова самоназначилите се певци на "оригиналния смисъл" на конституцията нямат някаква по-голяма аргументативна тежест a priori;


4. Един министър на правосъдието, зад който стоят партии, избрани от хората с мандат да реформират съдебната система, министър, който полага добросъвестни усилия да изпълни задачата си, като минимум заслужава уважение от общественици и конституционалисти. Неприемливо е да се правят опити да се хвърли сянка върху експертизата му с персонални подмятания, язвителни бележки – от рода на работа в НПО и т.н. Професор по конституционализъм би трябвало да знае, например, че неправителствените организации са защитена форма на сдружаване, характерна за всяка една конституционна демокрация. Колкото по-напреднала и утвърдена е тя, толкова по-развита система от неправителствени организации има. Различна гледна точка по въпроса съществува само сред някои руски конституционалисти, в жълтата преса и в отделни изказвания на главният прокурор на РБ;


5. Един служебен министър-председател носи отговорност за министрите в кабинета си и не може да си измие ръцете с това, че даден министър му е бил "натрапен" от президента. Служебното министър-председателстване не е шарено перо на капата, а ангажимент за лоялност към президента и отговорност за целия кабинет пред него, а оттам и пред народа. Ако не си бил съгласен с определено назначение или политика, редно е било да не поемеш поста, или да подадеш оставка. Изключително ниско като политическа култура е пост фактум да размахваш критики и несъгласия, защото по този начин дискредитираш себе си (което си е твой проблем), но и президента, гласувал ти доверие;


6. Ако даден експерт е против два – сравнително второстепенни – елемента от голям пакет от мерки за промяна на конституцията, той би трябвало да фокусира аргументите си срещу тях, а не да тръби, че целият опит за поправка е "изнасилване на конституцията". Например, в настоящата ситуация е възможно да смяташ, че намаляването на мандата на ВСС от пет на четири години подронва гаранциите за независимост на този орган. Също така е възможно, макар и далеч по-спорно, да считаш тайното гласуване във ВСС за по-сериозна защита на тази независимост от явното. Но заради тези две мерки да станеш рупор срещу цяла една реформа, която по принцип си подкрепял, е неоправдано. В крайна сметка основният й смисъл е разделянето на ВСС на два панела, увеличаване на възможностите за достъп до Конституционния съд и т.н. Очевидно е, че в такъв един случай има огромно разминаване между тежест на представените аргументи и острота и посока на цялостната позиция. Това разминаване не може да бъде компенсирано с медийна шумотевица и размахване на титли;


7. Едно минимално намаляването на мандата на ВСС само по себе си не е в разрез с конституционализма, нито противоречи на нашата конституция. Едно решение от 2003 г. на нашия КС "разтегля" прекомерно понятието "форма на държавно управление", като включва в него и баланса на властите. По логиката на КС, всяка промяна в баланса на прерогативи между властите е промяна и на "формата на държавно управление" и за нея се изисква Велико народно събрание . Това решение не е особено издържано, защото под понятието "форма на държавно управнение" в литературата е възприето да се включват само основните белези на хоризонталното разделение на властите – например, дали една конституция предполага парламентарна или полу-президентска уредба. Но да предположим заедно с КС, че балансът между всеки прерогатив на законодателната и съдебната власт също влиза в това понятие. Променя ли се този баланс с намаляването на мандата на ВСС? Дори и това да става, то е незначително, защото половината от членовете на ВСС се избират от самите магистрати. Т.е. – увеличаването на правомощията на НС да избира членове на ВСС на по-кратък период, се балансира с правомощието на самите магистрати да избират същия брой такива членове в по-кратък четири-годишен период. Ерго, да се твърди, че такава промяна е противоконституционна, защото може да се проведе само от Велико народно събрание е необосновано;


8. Може би аргументът е, че тази промяна – на продължителността на мандата, заедно със създаването на два отделни панела – би дала възможност за подмяна на сегашния ВСС с нов, което може да се счете за политическа интервенция, нарушаваща независимостта на съдебната власт. И наистина, едно от завоеванията на нашия конституционализъм от началото на новия век е, че ВСС не е бил подменян, преди да изтече конституционно-зададения му мандат. За съжаление, обаче, мнението, че ВСС – и то в този му състав – не изпълнява добре функциите си, е "ноторно известен факт" (ако използваме наукообразното клише). Този факт се потвърждава и от европейските доклади, и от добросъвестните местни анализи, и от общественото мнение. Не го споделят само мнозинството от настоящите членове на ВСС, сред които е и главният прокурор, както може би и някои руски конституционалисти, но това не е сигурно. Поради това незачитане на факта, ВСС не иска да си подаде оставката, както би било редно в една нормална държава. На сметката на ВСС към настоящия момент се трупат поне следните сериозни прегрешения. Първо, имаме фалита на КТБ, при разгръщането на който прокуратурата взе дейно участие. ВСС нито направи анализ на тези действия и специално на пропуските на главния прокурор в подопечната му институция, позволили да се стигне до действия на прокурори, предизвикали банкова паника. Нито пък бяха взети необходимите дисциплинарни мерки по високите етажи на прокуратурата, защото е ясно, че подобни действия не могат да са самодейност на младшия състав. Второ, костинбродските действия на прокуратурата също се разминаха с подобна липса на интерес от страна на ВСС. Това, че главният прокурор счита за нужно да даде обяснение по този казус пред Беновска или Хекимян, е хубаво, но тези обяснения трябва да станат в рамките на формални процедури пред ВСС. И този орган да излезе с авторитетно становище за това имало ли е, или е нямало нарушения от страна на прокуратурата – и то на ръководството й – в толкова скандални за обществеността казуси. Самият факт, че нищо подобно не се е случило, е израз точно на тази печална ноторност, за която стана дума по-горе;


9. ВСС целокупно се произнесе, че за предлаганите промени в конституцията е необходимо Велико народно събрание. Освен че е очевиден пример за аргумент от личен интерес, това решение хвърля и сериозна сянка върху компетентността на членовете на този орган. В крайна сметка конституцията не е локум, който да бъде разтяган така, както на някой му харесва;


10. Не е ли работата на конституционния законодател, чрез поправка на конституцията – а не със закон и просто мнозинство – да се опита да преодолее безизходицата, създадена от една окопала се магистратска върхушка, която системно не изпълнява функциите си, но успява да се нагоди към силните на деня и да ги обслужва?


11. "Не трябва едно лоби да бъде сменяно с друго – това ще е "изнасилване" на съдебната власт". Ако някой е системно изнасилван от едни, поне им е свикнал: изглежда това е логиката зад този аргумент. Съмнителната му психологическа страна е малкият му дефект, обаче. Тревожна е презумпцията за безалернативност на опорочаването на съдебната власт. Презумпцията за невъзможност за ново начало, пък дори и с промяна на конституцията. Та нали това е целият смисъл на предлаганите реформи: променяйки основния закон, да опитаме да започнем начисто – с нови процедури, а и с нови хора. Такива, които по възможност не са се озовали на върха, заради близостта си с този или онзи, а после са преминали един катарзис, а сега са вече на втори. Защо един уважаван конституционалист би бил против опита за ново начало?


11. ДПС и г-н Пеевски не са, разбира се, едно и също нещо – едното е партия, а другото е депутат с услужлива медийно-корпоративна империя. Партията, обаче, не се е разграничила по никакъв начин от империята двете продължават взаимно да се обслужват. Да станеш конституционен съветник на партията, която дори и не признава подобен проблем, не е конституционен въпрос. Въпрос на съвест и политическа култура обаче е;


12. И хората, и конституционната уредба могат да се променят. Но плавно, така, както се поправя лодка в открито море: дъска по дъска, рейка по рейка. Следвайки тази известна метафора на Ото Нойрат, заключението е, че ако всичко се подмени едновременно, лодката ще потъне, конституцията ще претърпи революционно крушение, а човекът – радикална метаморфоза. Конституционализмът по принцип не търпи метаморфози. А и в личностен план, още Овидий е забелязъл, че метаморфозите не свършват добре. На един му се разтопил восъкът по новопридобитите криле, друг се превърнал в елен и го отстреляли ловци…


13. Парадокс: да претърпиш метаморфоза, за да подкрепяш едно статукво, в полза на което нищо добро сам не можеш да кажеш.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1430 Неутрално

  Едва ли движещите мотиви при Близнашки са правни или държавнически...

 2. 2 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Може и да е прав авторът, аз само не разбрах каква е идеята на тази промяна и това ли ще е съдебната реформа, да се промени структурата на ВСС и вече да има на практика два ВСС - само от съдии и само от прокурори. Ако това е било препъни камъчето, значи ли това, че сегашия ВСС кара влака и затова се случват всичките тези да не кажа скандални, но често пъти спорни и неодобрявани от обществото решения. Нали всеки съдебен състав е независим?
  Не съм в сферата, не съм и консерватор тип дървена глава - просто мнение. Нека юристите да обяснят идеите.

 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8337 Неутрално

  "... още Овидий е забелязъл, че метаморфозите не свършват добре."
  Близнашки не е Овидии и никога няма да бъде. Но някак грозно е да говориш срещу тези,с които си работил до вчера.

 4. 4 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 4218 Неутрално

  Според някои мнения на Цацаров и на руските конституционалисти...
  Всичките начело с Близнашки са учили (при това много старателно) дисциплините КПСС (Конституционно право на социалистическите страни) и СКП (Съветско конституционно право).
  И не са го забравили...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 5. 5 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4072 Неутрално

  Дали става дума за метаморфоза или за обикновенна мимикрия като на октопод ?!

  klimentm
 6. 6 Профил на pavtaf
  pavtaf
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Господин Смилов дава добри аргументи, нещо, което Близнашки, Цацата ВСС и т.н. не могат да направят, защото нямат.
  Затова те ще атакуват личността на министъра и ще казват, че реформата е лоша без да предлагат нищо освен да запазят топлите си местенца и зависимости. И ще са все по- гръмогласни.

 7. 7 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  самите обвинения срещу министъра на правосъдието без каквито и да е истински и сериозни аргументи показва че изобщо не ги е еня какво се променя или защо се променя,за тях е важно само едно-да няма промяна понеже нито тях нито господарите им ги устройва..

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 8. 8 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Ама как да не подкрепи статуквото професор Близнашки, като са му обещали да стане вицепрезидент? Той си е стар апаратчик и една метаморфоза повече или по-малко, какво му пречи? Нима досега не доказа "на какво е способен"!

 9. 9 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Добър анализ прави автора на Близнашки, конституционното право, на гражданското общество и на има ли начин да намери почва у нас. Не е необходимо гражданите на републиката да са специалисти по конституционните въпроси за да видят че този изначален закон за обществото трябва да се промени в нашата република. А хич не е лошо да се замислим и за президентска такава, защото мисля че това е по прозрачната форма на управление на държавата. Хич да не е поне въпроса КОЙ няма да стои на дневен ред - ще има отговор - Президента.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 10. 10 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4293 Неутрално

  Добър текст.

  Анти-НПО Близнашки,
  пръв "протестър дисидент",

  сам вреди се сред мурзилки

  "4. Един министър на правосъдието, зад който стоят партии, избрани от хората с мандат да реформират съдебната система,

  министър, който полага добросъвестни усилия да изпълни задачата си, като минимум заслужава уважение от общественици и конституционалисти.

  Неприемливо е да се правят опити да се хвърли сянка върху експертизата му с персонални подмятания, язвителни бележки – от рода на работа в НПО и т.н.

  Професор по конституционализъм би трябвало да знае, например, че

  неправителствените организации са защитена форма на сдружаване, характерна за всяка една конституционна демокрация.

  Колкото по-напреднала и утвърдена е тя, толкова по-развита система от неправителствени организации има.

  Различна гледна точка по въпроса съществува само сред някои руски конституционалисти, в жълтата преса и в отделни изказвания на главният прокурор на РБ"

 11. 11 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Метаморфозата на Близнашки, която противоречи на досега изграждания образ за него означава единствено, че той не действа по собствено убеждение, а по заповед ОТГОРЕ. Кое е това ОТГОРЕ можем лесно да предположим. Търси винаги ръката на Москва, КГБ, ДС и техните сегашни агенти.

 12. 12 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4293 Неутрално

  Това е аналитичен отзив.

  Предложенията са в други публикации
  и най-вече в сайт на министерството на правосъдието.

  ВСС съставен от прокурори е... оксиморон.

  Съдии, Съдилища и такива Съвети е едно,
  а прокурори - качествено друго.

  Развитите демократични държави
  държат прокурорите си в изпълнителна власт,
  а не в Съдебна.

  Апропо, не се чува в предложения за Съдебната реформа
  нищо за избор и прочее на Съдебни заседатели,
  а трябва.

  До коментар [#2] от "theanalyser":

  Може и да е прав авторът, аз само не разбрах

  каква е идеята на тази промяна и това ли ще е съдебната реформа,

  да се промени структурата на ВСС и вече да има на практика два ВСС - само от съдии и само от прокурори

 13. 13 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  ОК - приемам идеите, има надежда да произтече нещо от тях, но защо вие не излизате с тях в статиите си, а с личностите на министъра и на главния прокурор. Нищо не се печели от междуличностни конфликти.

 14. 14 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Смилов, добре се будалкаш с ВСС , цацата и 'служебния премиер " :)))
  Ще добавя, само , че Конституционното право е "технически", една от най- лесните дисциплини в Юридически факултет..)
  Раздел на правото, в който не би трябвало да има толкова спорове, тълкувания , анализи и прочие ...
  Норми, език, терминолигия , достъпни за всеки средно Ентелегентен човек ...)
  И лесен раздел, за всеки юрист, учил съвестно право...
  САМО това ми е 'критиката' към конституционалистите"- експерти...))
  Ако искаш да чуеш безкрайни и прости по същество пледоарии, дай думата на ..конституционалистите ...))
  А още Монтескьо е казал , че Законодателната власт е малко НАД другите две, защото е НАЧАЛОТО, защото ТЯ пише закона , който другите две власти - прилагат :)
  И споровете са безкрайни - доколко едната власт е зависима или И се оказва прекомерно "влияние" от другата власт :))
  Лека дисциплина , си си избрал , но си умно момче ...)

  BIG AL
 15. 15 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  С две думи, с оглед нормите на Конс. право и техните прости за тълкуване норми ,
  ВСЕКИ гражданин, с добро образование , МОЖЕ да дава съвети и идеи в тази област..и НПО-тата в частност, особено в доскоро закостеняла и бавно развиваща се Конс. наука , в България - до 1989 година ..)
  Принципите и най- общото устройство на една държава , не са чак толкова сложна правна ..материя :))

  BIG AL
 16. 16 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Но времето за Ентелектуалното будалкане на разни другари -"юристи" ,
  мисля , че вече МИНА , Смилов ..
  ТЕ от ТОВА - не разбират и не им пука ...:)
  Време е за Радикализъм , Смилов ...))

  BIG AL
 17. 17 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1078 Любопитно

  Близнашки отлетя от "представата за него", като балон с хелий на карнавал...

  Форумът е в будна кома...
 18. 18 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Не за метаморфози, а за радикализъм ...)
  Още повече, че светът се е развил и почти всичко радикално , е вече измислено :)),
  по сравнителното Конс. право :)

  BIG AL
 19. 19 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  Прекалено много внимание му отделят на Близнашки. А и Смилов много меко се изказва. Било въпрос на съвест и политическа култура (за обслужването на ДПС). Би било такъв въпрос, ако разглежданият боклук някога е имал такива качества. Моралната нечистоплътност на този тип просто изключва интерпретацията на действията му с такива категории.

 20. 20 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Много добра и много интелегентно написана статия.

 21. 21 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Българската конституция е вътрешноведомствен документ ,създаден от келешите от Държавна Сигурност за лична злоупотреба.Тя е позорна и обидна за всеки свободен българин и по никакъв начин не изразява интересите на народа.

 22. 22 Профил на jig
  jig
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Метаморфозата на Близнашки не е изключение. Не е за първи път комунист да стане гербаджия, а след това депесар.

 23. 23 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2564 Неутрално

  До коментар [#3] от "rosiraycheva50._":

  " Но някак грозно е да говориш против тези, с които си работил до вчера "


  Вероятно имаш предвид, че това е така при хората с достойнство и себеуважение . При др. Близнашки нещата стоят на друго ниво, което неволно свързваме с най-древната професия . Другаря предава БКП, става социалист, след което продава социалистите и се обявява за демократ - реформатор ( " аз бях лицето на протестите " ), след което се поставя в услуга на статуквото - ДС-мафията в лицето на ДПС !
  Не искам да съм груб, но Близнашки е една политическа проститутка, която не само избива комплекси, но го прави там, където ще се тиражира името му и то, не съвсем безплатно !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 24. 24 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 794 Неутрално

  [quote#11:"bawarec"]Метаморфозата на Близнашки, която противоречи на досега изграждания образ за него означава единствено, че той не действа по собствено убеждение, а по заповед ...Търси винаги ръката на Москва, КГБ, ДС [/quote]вече стана ясно, че Близашки не се е включил в протеста по убеждения, а със задача -КГБ държи да има хора във всяка организация - да влияят и/или информорат! Навремето и СДС бе пълно с агенти, уж ДСБ се бе поизчистили, ама подле#а Я. Дачков беше сред основателите! Той вкара в ДСБ като депутат и приятеля си- психиатъра Михайлов, който предаде впоследствие ДСБ!

 25. 25 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4293 Неутрално

  Да... макар Монтескьо да е бил чужд гражданин

  Велик и Демократичен Български Законодател през 1991
  дал Върховен Закон Конституция.

  Върховният изрично (под) разбира,
  че Обикновените законодатели са... обикновени.

  Че колкото и да са обиковени, Те Законодават.

  Вкл. Закон за съдебната власт.

  Независима е тя... ама Под Конституцията.

  Няма абсолютна власт.

  Даже... Суверенът няма право на прищевки,
  а е длъжен по неволя воля си да изразява
  по предвидения ред даден от Закон.

  От пред.

  До коментар [#14] от "BIG AL":

  А още Монтескьо е казал , че Законодателната власт е малко НАД другите две, защото е НАЧАЛОТО, защото ТЯ пише закона ,
  който другите две власти - прилагат

 26. 26 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4293 Неутрално

  Да... и Не.

  Общо взето:

  Толкова "могат" да тълкуват Конституционни законови норми, колкото могат (или не могат) да тълкуват коректно подконституционни.

  При това, едно е тълкуване на една норма "сама за себе си",
  друго е: в конкуренция с конкурентни норми,
  трето: в привалагане на една или повече норми
  релевантни за фактически данни (казус) към фактически данни

  (процес изискващ критичност към данните и евентуално търсене, анализ и интегриране на допълнителни).

  Нищо лично

  Налага се да се мисли.
  Да се съобразява логично... семантично... аналитично и синтетично.

  Да се съобразява Йерархия от законови норми.
  Релевантност между норма или норми и фактически данни.

  Едновременно действие на законови норми.
  Както и Процедурно (последователност от норми).

  До коментар [#14] от "BIG AL":

  Ще добавя, само , че Конституционното право е "технически", една от най- лесните дисциплини в Юридически факултет..)

  Раздел на правото, в който не би трябвало да има толкова спорове, тълкувания , анализи и прочие ...

  Норми, език, терминолигия , достъпни за всеки средно Ентелегентен човек ...)

  И лесен раздел, за всеки юрист, учил съвестно право...
  САМО това ми е 'критиката' към конституционалистите"- експерти...))

  Ако искаш да чуеш безкрайни и прости по същество пледоарии, дай думата на ..конституционалистите ...))

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3758 Неутрално

  [quote#6:"pavtaf"]Господин Смилов дава добри аргументи, нещо, което Близнашки, Цацата ВСС и т.н. не могат да направят, защото нямат. [/quote]
  Затова и подхождат по начина описан в началото на тази статия - "...1. Смешно е човек да изтъква научните си титли и постижения в публичните дебати. Така както е абсурдно да се започва статия по този начин, комично и досадно е във всяко свое изказване да натякваш на публиката, че си професор, доцент или нещо друго. Експертизата трябва да си личи от съдържанието на тезите, от маниера на изказването им, от дълбочината на аргументацията.."

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3758 Неутрално

  [quote#20:"stedim"]Много добра и много интелегентно написана статия. [/quote]
  На същото мнение съм!
  Поздравления за Даниел Смилов!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 29. 29 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  До коментар [#2] от "theanalyser":


  [quote#2:"theanalyser"]Може и да е прав авторът, аз само не разбрах каква е идеята на тази промяна и това ли ще е съдебната реформа, да се промени структурата на ВСС и вече да има на практика два ВСС - само от съдии и само от прокурори.[/quote]

  Идеята за разделянето на ВСС е обоснована с правото на ВСС да решава въпросите за кариерното развитие на съдийския състав и особено на неговата висша и началниеска част и прокурорската част, може и влияе при тези избори. Няма как подобна възможност да не създава зависимости между прокуратурата ( най-вече нейния шеф, доколкото за разлика от съдиите, тази служба е централизирана по армейски и подчинението е "на ниво" и шефовете на съдилищата. Доколкото в съдебния процес, обвинение и защита са двете страни, а съда е независимата трета страна, която приема или отхвърля доказателствата на двете страни и решава в полза на по-силните такива, връзката между прокурори и съдии няма как да не изкривява процеса.
  Другия "уж" препъни камък, с тайното или явното гласуване също е достатъчно ясно защо сегашното статукво толкова държи на него - видяхме го с последния (не) избор на Нели Куцкова.
  При обсъждането, понеже не върви да се казва на бялото черно, няма как да бъдат изговорени някакви отрицателни факти и обстоятелства и на пръв поглед изглежда, че просто ще бъде избрана. Да ама не, както казва г-н Бочаров, понеже няКОЙ е казал, че не трябва да е тя, при тайното гласуване се оказва, че тя не е избрана.
  Тезата за премахване на тайното и минаване към явно гласуване има и допълнително основание - когато един съдия обявява своето решение, той трябва да го обясни в своите мотиви. В случая с ВСС излиза, че мотиви няма, не се изговарят, но решение се взема.
  Такива са част от нещата и дори само като си спомним Краси Черния и решенията на ВСС, мисля че мнението на днешния ВСС по отношение на промените е доста силно мотивирано да се съпротивява до последния възможен момент.

 30. 30 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Браво. Перфектен анализ.
  Това ме накара да се поразровя и да намеря още един коментар на юрист по въпроса :

  Прокурорска монархия
  Posted by Хаджигенов on 31.03.2015 in

  http://hadjigenov.com/?p=3895

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 31. 31 Профил на slaveyko
  slaveyko
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Поздравления за г-н Смилов.
  Ако ставаше дума за нормален човек, въпросният професор при този анализ би трябвало да се гръмне. Но не и политическа гювендия като Близнашки.
  Всъщност той е не по-малко безсрамен от тези, на които отива да слугува. Търкулнало се гърнето, та си намерило похлупака.
  Другата гювендия, ген.Симеонов, поне не посмя да се появи пред обществото. А този няма ни срам от хората, ни страх от Бога. Че и ни поучава...

 32. 32 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Конституцията и професорските метаморфози


  Прочетохме го
  Сега да нахвърлим и "Конституцията и доцентските
  метаморфози
  на един умен, красив и готин доцент"
  1. Смешно е човек да изтъква научните си титли и постижения в публичните дебати. Така както е абсурдно да се започва статия по този начин, комично и досадно е във всяко свое изказване да натякваш на публиката, че си професор, доцент или нещо друго.
  е. Конституцията не предполага монопол върху интерпретацията й, запазен за определен доцент или туркалял се по паветата, участвал при създаването й. Дори истинските "бащи на конституцията" нямат подобен монопол. "Мъртвата ръка на наричащите себе си единствените тълкуватели на святата истина и правота" не трябва да диктува винаги решенията на настоящето. Затова самоназначилите се певци на единствените тълкуватели на святата истина и правота на конституцията нямат някаква по-голяма аргументативна тежест a priori, макар и да си го мислят
  3. Един министър на правосъдието, зад който стоят партии, попаднали случайно във власта и имащи обществено доверие от около 7%, министър, който си мисли, че извършва "единствено верната реформа", заслужава уважение от общественици и конституционалисти. Неприемливо е да се правят опити да се хвърли сянка върху експертизата му с персонални подмятания, язвителни бележки – от рода на работа в НПО и т.н. Неприемливо е също така да се подхвърлят язвителни подмятания, бележки от рода на комуне, баща на...., лакей на ДПС, особено на посочèн от Президента . Който пък е осребрил с министерски постове търкалялите се по паветата, но не бива да бъде критикуван...

  И т. н., и т.н.

 33. 33 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 792 Неутрално

  [quote#6:"pavtaf"]Затова те ще атакуват личността на министъра и ще казват, че реформата е лоша без да предлагат нищо...[/quote]
  Наистина, фактът, че проф. Близнашки така голословно се нахвърли срещу съдебната реформа, събуди у мен огромно недоумение! Та при неговият научен потенциал той би облякъл в прилични дрехи всяка - дори и най-абсурдната теза срещу реформата. Но когато пристана на ДПС си "сглобих" картинката. Това е било обява за продажба. Продава себе си. Научният си потенциал, честа и достойнството си, душата си на... черният пазар. Как ще се ангажира с теза, когато не знае кой ще го купи и какви ще бъдат неговите вкусове? Потенциалните купувачи са повече от един и който плаща - той ще поръча музиката. В случая ДПС ще даде в какви насоки да бъдат ударите срещу реформата и геният на конституционното ни право ще се развихри.

 34. 34 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Със сито агне и цял вълк нашата завера няма да мине, Авторе ...
  Съществен е пропуска, да нямаме очертан Периметър на това, с което дефинираме намерението ни за Адекватна реформа ...
  Метаморфозите на ГБлизнашки са прост проблем, ние трябва да сръчкаме "мълчанията" на ГЕРБ, БСП и ДПС по Въпроса ...
  Недомлъвките при нас са източник на "страхуване" при тях ...

 35. 35 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  На автора явно просто не му върви. Натракал е той цели ТРИНАЙСЕТ точки защо министърът е прав, а неговият неминистерски опонент не е, но вместо да ги публикува в петък, ги публикува в събота. А както всички знаят, на 13-те неща им върви само когато се пръкнат в петък. И така целият му труд е отишъл на вятъра, само заради един ден закъснение!

  Макар че и в петък да ги беше публикувал, нещата нямаше да се променят особено. Защото, както не го е казал Вазов (той погрешно го е казал другояче), НЕ СЕ ПАЛИ ТОВА, КОЕТО НЕ ГОРИ. А реформите на министъра са нещо подобно: Нещо, което много прилича на нищо. Нещо като въздух под налягане, който вдига шум, но работа не върши.

  От което бившият служебен премиер няма никаква полза, защото неговите идеи са доста различни от тези на министъра на вид, но на практика са точно толкова негорими, колкото неговите. Така че единствената аванта за него ще остане само политическото сближаване с ДПС, което може обаче да се окаже доста изгодно.

  Означава ли това, че съдебната реформа ще бъде провалена?

  Разбира се, че не! Защото може да бъде провалено само това, което е притежавало поне някакви възможности за някакъв успех. А при тази ситуация, този парламент, това правителство, този премиер и тази политическа класа, идеята за реална полезна съдебна реформа никога не е била нещо повече, от едно много удобно за политически игри нищо.

 36. 36 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2545 Неутрално

  14. От всичко споделено стигаме до извода, че с един нов ВСС и евентуални сериозни промени в прокуратурата, съдебната власт в страната ще укрепи своята независимост и авторитет. Има един конституционен въпрос, обаче, който Смилов и останалите сколари избягват, а той е "Кому е нужно Министерство на правосъдието и министър на правосъдието"? Конституционните правомощия на министъра са да изготвя проектобюджет, да управлява имуществото, да председателства ВСС без право на глас, да прави предложения и да участва в организиране на квалификационни курсове за магистратите. Всяко от тези неща може да бъде извършвано от ВСС и е редно така да бъде ако съдебната власт е наистина независима. Кому е необходим държавен орган по съдебната власт? Това е пряко властосмешение и намеса на политическо лице в независимата магистратура.

 37. 37 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4070 Неутрално

  [quote#36:"Lemmy"]"Кому е нужно Министерство на правосъдието и министър на правосъдието"? Конституционните правомощия на министъра са да изготвя проектобюджет, да управлява имуществото, да председателства ВСС без право на глас,[/quote]
  Започвам да си мисля, че това е и позицията на Борисов и ГЕРБ - реформата да започне с елиминирането на Министерството на правосъдието и най- вече на Хр. Иванов.
  Всъщност единствената слабост на тази иначе хубава статия е че поемонно не се упоменават противниците на реформата в съдебната система и статуквото:
  Прокуратура, ВСС, БСП, ДПС, а вече и ГЕРБ.

 38. 38 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 894 Неутрално

  [quote#37:"historama"]а вече и ГЕРБ[/quote]
  ГЕРБ, и особено Борисов отдавна е против всякакви промени във властта и Конституцията. не може и да е обратно, ако му погледнеш биографията.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK