За "новите леви опити" да се обясни животът на свраките чрез живота на белите мечки

Георги Марков

© Портал Култура

Георги Марков"Дневник" препечатва текста от портала "Култура". Заглавието е на "Дневник", оригиналното е "Как "делим" Георги Марков?"


Преди да пристъпя към леко стъписващия въпрос в заглавието (Как "делим" Георги Марков?"), ми се иска да започна с една история.


През юни 1954 г. в Съветския съюз се развихря мощна идеологическа канонада около посещението на Жан-Пол Сартр. Съветският режим иска да извлече максимална полза от визитата на левия мислител, който е в най-просъветския си период. Малко преди това Сартр прави скандалното си изказване, че "дори съветските концлагери да съществуват, те бяха заличени от Сталинградската битка"(!); държи и прочутата си реч срещу водородната бомба в Берлин, горещо аплодирана в СССР, доколкото комунистическият режим все още не разполага с толкова масово оръжие за унищожение и т.н.
Сартр е посрещнат с апломб в Москва, развеждан е из заводи на срещи с "трудещите се", организирани са беседи с "проверени" литератори и философи, които приключват с такива банкети, че след един от тях авторът на "Битие и нищо" получава хипертонична криза и е приет по спешност в Кремълската болница. Накрая, след като Сартр бива потопен достатъчно дълго в "здрава идеологическа среда", се провежда финална среща със съветски писатели, в присъствието на журналисти, на която се прави "задълбочен марксически анализ" на недъзите на съвременното буржоазно общество и на "идеологическите заблуди" на изтъкнати буржоазни автори. Разказват, че Сартр стоически изтърпял цялата политпросвета, но накрая, за ужас на домакините, не се сдържал и задал следния въпрос: "Вижте, твърдите, че Пол Валери е дребен буржоа, което изцяло предопределя неговия светоглед и творчество. Разбирам го напълно. Но не разбирам обратното: защо всеки дребен буржоа не е Пол Валери?".


Тъкмо този шеговит въпрос на Сартр за "идеологическата детерминираност" на автора от неговата среда –за системата и хората или хората срещу системата – изникна в съзнанието ми, когато неотдавна прочетох статията на д-р Николай Кърков Чий съвременник е Георги Марков? (в. "Култура", 24 юли т.г.). Нека веднага уточня, че става дума за рецензия на сборника с есета на Георги Марков "До моя съвременник" ("Комунитас", 2015), в която авторът, доктор по философия и преподавател в колежа "Бингантъм" (Ню Йорк), от "нови леви позиции" и в упор задава следните въпроси:


1. Какъв критик на комунизма е Георги Марков?


2. Каква е собствената му позиция?


3. И не на последно място: каква идеологическа позиция би защитавал днес, ако беше още жив?


Идейната презумпция, съдържаща се в тези питания, е повече от очевидна. Тя цели следното (изброявам тезите в рецензията):


1. Да "демистифицира" Георги Марков и съответно неговите "Задочни репортажи" като "най-силната критика на комунизма, писана някога от българин";


2. Да го изчисти от всички "оцветявания в синьо", с които са го "боядисали" онези, които не са го чели или са го чели само повърхностно;


3. И най-вече: "да тласне" към логически заключения текстовете на автора, които – видите ли! – той не винаги прави;


Подходът е наистина прелюбопитен, защото начева като "деидеологизация" ("критиката на Марков е не конюнктурно-антикомунистическа и може да бъде приложена и към другата страна на Желязната завеса и т.н."), за да завърши със силно идеологически обертонове – във вина на автора се вменява неговата "консервативна позиция, че всяка революция неизбежно води до реакция в името на биологизираното разбиране за естествено еволюционно развитие, при което някак си нещата автоматично не стават по-добри…"


Ето защо ще си позволя да започна от края, сиреч от третия въпрос (и съответно от третия тезис).


1. Намирам, че те са от съществено значение, защото чрез тях претенциите за "нов ляв прочит" (онова, което Дельоз описваше като "география на отношенията") се свеждат до възможно най-класическия идеологически подход на марксистко-ленинската критика. А тя, от своя страна – припомням – задължително рамкираше творчеството на даден автор с приблизително следните типологически обобщения: за съжаление, писателят (без значение кой – Данте, Стендал, Е.Т.А. Хофман, Набоков, Вазов, Лилиев и т.н.) само загатва дълбоките социални конфликти, на които е съвременник, без да може да постигне и пресъздаде в дълбочина техния класов характер, както и поривите на масите за изграждането на безкласово общество.


Ясно е, че при силен идеологически напън може да се направи всичко – дори да се проектират тезисите на "класовата борба" върху "Лешникотрошачката". Въпросът е: кому е нужно това и кое подтиква човек, вместо да се опита да остане в хоризонта на "интенциите на автора" и да отчлени неговия "глас", веднага да тръгне да го "пакетира" и "завършва" идейно (и идеологически)? Защото така се стига до абсурдната ситуация, в която независимо дали разтваряш томче със стиховете на Емили Дикинсън или Паул Целан, в ушите ти пак да продължат да звучат единствено строфите на Маяковски или Дамян Бедни.


Впрочем поколения, ходили на училище в епохата на "реалния социализъм" (комунизъм), бяха "подтиквани" да разсъждават именно така и над това. Дали ако Ботев беше жив, вместо примерно да поеме по стъпките на Стамболов, нямаше да стане  виден "тесен социалист" и едва ли не да извърши Септемврийското въстание? Или пък ако Смирненски не бе отнесен от "жълтата гостенка" през 1923 г., нямаше ли да възпее "масовата колективизация", довела до създаването на ТКЗС, или пък светлото бъдеще на севернокорейския народ, замислено от другаря Ким Ир Сен?


Простете, че оставям тези въпроси без отговор, но те граничат с историческия "нонсенс". Подобно на други такива "питания", които изискват почти "хофмановско въображение":


- ако Омир бе жив днес, нямаше ли да е рапър в "скуот" във Филаделфия, а неговите песни да се превърнат в тази нова "Илиада", която да изиграе структурно-мобилизираща роля в борбата на ЛГБТИ-общността?


- ако Херодот бе наш съвременник, вместо автор на "История", не би ли бил професор по деколониални изследвания в щатския университет на Ню Йорк?


- ако феята Моргана бе реално съществуваща, дали тя, вместо да вълшебства в Авалон, нямаше да посвети силите си в полето на джендър-изследванията?


В нашия свят, за разлика от "идеологията и утопията", нещата са такива, каквито са.


2. Ала да се върнем към Георги Марков, когото в предговора си към неговия сборник с есета, нарекох "наш съвременник". С което изобщо не съм искал "идеологически" да го пренаписвам, а само да покажа, че в оптиката на времето казаното от него остава актуално и че не той, а ние не сме се променили.


Естествено, че Георги Марков има "своя позиция". Има я, но тя не е "идеологическа" или най-малкото не е със знака на тази "идеология", която би се понравила на "старите" или "новите" леви:


Ето я, съвсем накратко:


Човек би трябвало да няма капка мозък, за да приеме идеологията сериозно. В края на краищата прилагането на идеологически принципи, извлечени при живота на английската работническа класа 1844-1845 година (Енгелс и Маркс), към живота на българските селяни 100 години по-късно – е толкова абсурдно, колкото би било, ако един зоолог се опита да обясни живота на свраките чрез живота на белите мечки.


Но ако човек трябва да отхвърли идеологията като измислена маска, тогава естествено идва въпросът какви са истинските причини, които обуславят съществуването на системата? С други думи какво стои зад текста и декора на пиесата? 


Отговорът на Георги Марков: 


Стоят болните амбиции и интереси на твърде странни членове на човешкия род, които могат да реализират себе си само чрез потискане на другите, чрез власт над другите. Всички тия граждани, които не са способни да създават чрез собствените си ръце, но са обладани от налудните амбиции да бъдат център на внимание и преклонение, да бъдат превъзнасяни и славословени – са истинските строители на тоталитарната система. 


("Система и хора", с. 51)


Кратко и ясно. Ако някой се нуждае от повече аргументи "какъв критик на комунизма е Георги Марков" или "каква е собствената му позиция", то, освен към есетата в сборника, е редно да го препратя и към други негови политически текстове като "Фикциите на марксизма" или "Западното левичарство – илюзии и действителност" (I-III), достъпни онлайн.


За да приключим с марксизма – един последен цитат, колкото и "явният и наивен хуманизъм" на Марков да е според някои "есенциалистки проблем":


Опитът на Карл Маркс да обедини противоречията в цялото сложно и великолепно многообразие на човешката природа чрез противопоставяне на пълните и празните стомаси и материалистично вулгаризиране на човешките отношения е доказателство за ограниченост и наивност. Но чисто романтичното очарование и спекулативният характер на марксизма му печелят привърженици между все още безпросветните маси и хитруващата демагогска интелигенция, обладана от параноичния дух да играе роля в световните съдбини. Мнозина кабинетни философи на Запад се опитват да убедят, че марксизмът предлага все пак някаква база като изход за поправянето на света. Но тяхното късогледство им пречи да видят, че теоретичните хуманни постановки на Маркс, превърнати в "живо дело", са източник на огромни страдания, на които съвременните хора са подложени в името на фиктивно бъдещо щастие.


("Фикциите на марксизма") 


3. И накрая, относно опитите за "апроприация" на убития голям писател и "освещаването" на паметника му в "присъствието на буквално целия български десен политически и интелектуален елит".


Мястото на Георги Марков в пантеона на българската словесност е безспорно и универсално, тъй че определено се "лъжат тия, дето питат "с кого е той?" – "с тия отляво, с тия отдясно или с тия в средата?" ("Позицията").


И все пак, въпреки че близо четири десетилетия ни "делят" от неговото убийство в Лондон, е трудно представимо как хора, близки до средата на неговите физически и морални убийци, биха застанали край паметника на площад "Журналист", редом с неговата съпруга Анабел или с брат му Никола. С това, лично аз, си обяснявам например отсъствието на хора като Евгения Живкова, Сергей Станишев или издателя на левия вестник "Земя" и бивш офицер от ДС Димитър Иванов.


"Старите леви" са все още чувствителни към подобни "деления" от миналото.


Въпросът при "новите леви" е доколко те имат чувствителност към кървавата цена на Утопията.

Ключови думи към статията:

Коментари (122)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на staska
  staska
  Рейтинг: 1128 Любопитно

  Интересна ... гледна точка.

  "Този, който търси ангел и следи само за крилата, рискува да се прибере в къщи с гъска."
 2. 2 Профил на finlip
  finlip
  Рейтинг: 228 Неутрално

  ..... болните амбиции и интереси на твърде странни членове на човешкия род, които могат да реализират себе си само чрез потискане на другите, чрез власт над другите. Всички тия граждани, които не са способни да създават чрез собствените си ръце, но са обладани от налудните амбиции да бъдат център на внимание и преклонение, да бъдат превъзнасяни и славословени – са истинските строители на тоталитарната система.
  Ама че хубаво го е казал!

 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  Въпросът при "новите леви" е доколко те имат чувствителност към кървавата цена на Утопията."Новите леви"са си старите.Такава е и идеологията -Затова честват Жабокрек,затова се събират на Бузлуджа,да си попеят съветски и партизански песни.Никаква промяна няма в комунягите.

 4. 4 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  Цитат:"..... болните амбиции и интереси на твърде странни членове на човешкия род, които могат да реализират себе си само чрез потискане на другите, чрез власт над другите. Всички тия граждани, които не са способни да създават чрез собствените си ръце, но са обладани от налудните амбиции да бъдат център на внимание и преклонение, да бъдат превъзнасяни и славословени – са истинските строители на тоталитарната система. "

  По-кратко и ясно описание на "политическата" ни "класа", не съм чел!

 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1145 Неутрално

  Левашките опити винаги са били амалгама от див популизъм, пълнене главите на матр'яла с лозунги и терор. Зад лозунгите и дивия популизъм стоят опитите на тия, които за нищо не стават да застанат на върха на пирамидата и да управляват останалите, а терорът е естествената им среда и за идване на власт и за задържането на властта. Защото друг начин да се наложат над нормалните хора няма. И всичко с цел власт, кражби и облагодетелстване, скрити зад "равенство и светло бъдеще".

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3260 Неутрално

  Толкова години ни тъпчеха главите с анализи от типа :Ако Едикой си беше жив какъв комунист щял да бъде , или какво искал да каже автора.Георги Марков го е казал и не е важно като ляв или като десен.Най-точното описание на тъпите комунисти е направил той.Неговите разкази са смях през сълзи

 7. 7 Профил на it
  it
  Рейтинг: 438 Неутрално

  "Социализмът свършва, там където свършват парите на другите" Маргарет Тачър.

  "Всичко, което комунистите знаят за парите, е как да ги вземат от другите" Конрад Аденауер.

 8. 8 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Всъщност, малкото коментари под този материал показват СТРАШНО МНОГО !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 9. 9 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 968 Неутрално

  [quote#3:"chicago514"]Никаква промяна няма в комунягите. [/quote]
  Обобщаваш, и не си много прав Лично съм чувал от "комуняги" (ама не такива излезли на екскурзия на 8/9/44, а политзатворници от 30те и 40те години на миналия век, и партизани от 42 г') изрази от рода "за това ли се борихме?"! Това по време на чистките около Югов, ама в тесен приятелски кръг.

  Лично познавах един такъв идеалист, интербригадист, който на два пъти е влизал в затвора. Помня веднъж го хванах "в настроение" го попитах-Защо БАШ теб, та ти си идеалист, и доказано предан на идеята? И той ми каза: Първия път по времето на колективизацията се удивил от връзката на селяните към 2те 3те крави (той е от градски произход), и споделил това с "местните кадри" (едни араламбевци, станали "комунисти" на 10/9). Онези го изпортили и ай' у пандиза за "идеологически подозрителен", или нещо от сорта. Седял няколко месеца, докато нещата стигнали до някоя голяма клечка (и той интербригадист), и го изкарали от там.

  А вторият път-като заподозрян като англо'мирикански шпионин, в периода когато търсели "враговете в партията"-тогава вече седял над година в лагер (не Белене).

  Хора разни, не са един калъп. Вярвали са в една идеология, но детайлите в нейното прилагане не са се харесвали на всички. И кой' си е отварял човката го е отнасял
  До коментар [#3] от "chicago514":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 10. 10 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2592 Весело

  До коментар [#2] от "finlip":

  И вие ли се сетихте за същия човек!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 11. 11 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 505 Неутрално

  До коментар [#8] от "роджър":

  Ами не е като да коментираш статията, че Зукърбърг чака дете...
  Сигурен съм, че онази статия, дето седи дни наред водещо заглавие има повече, но не съм я отварял, може да греша.

  Марков не е лесен автор и е трудно разбираем за хора под 40 години, които не са преживели социализЪмЪ.

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 12. 12 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514":

  Май не разбрахте тази статия! Тя най-общо ни казва, че да правиш от Ботев комунист е подобно на това да правиш от Георги Марков гербер или член на ДСБ.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 13. 13 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 437 Разстроено

  [quote#0:"Статията"]... теоретичните хуманни постановки на Маркс, превърнати в "живо дело", са източник на огромни страдания, на които съвременните хора са подложени в името на фиктивно бъдещо щастие.[/quote]
  Моето поколение го изживя това, а сега го живее заедно с новите поколения.
  И остава един тежък въпрос към родителите ни: "Защо ни родихте тук"?

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 14. 14 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Неутрално

  Браво на Тони Николов за статията. На всеки опит на леваците (особено на тези от престижни западни образователни институции, където в момента цари такова беснеещо левичарство, че тръпки могат да те побият) да пренаписват и историята и автори, които не са живи за да се защитят сами трябва да се отговаря мигновенно и безкомпромисно. Да, Георги Марков е анти-комунист и за разлика от повечето коментиращи го от "леви" позиции е живял в най-дивите години на сталинизма и след това. И да - той е само на определена група хора. И то не защото тази група го "забранява" за останалите - забраняват какво да се чете и харесва само левите, независимо дали комунисти, нацисти, фашисти - а защото идейните и физическите деца на убийците му го мразят. И много се кефят, когато някой като преподавателя в Ню Йорк се опитва да докаже, че ако беше жив, Марков щеше да е пръв приятел на Оланд и Станишев и да ходи да получава ордени от Путин.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 15. 15 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Весело

  Интересна статия, първо ме разсмя с въпросът на Жан Пол Сартр, помня го добре, ляв та дрънка но явно дори на него реалният социализъм му е дошъл в повече.

  И след това ме върна в ученическите години когато въртим сучем но всеки анализ на литературно произведение трябваше да го докараме до класово-партийният подход. Та си спомних зам.директорката в техникума /такива бяха от номенклатурата на ГК на БКП/ как ни убеждаваше, че в Илиада единственият положителен образ бил на Терсей защото той бил символ на пролетариата. Останалите са отрицателни герои защото са били от аристокрацията а те са експлоататори.

  То Омир ясно си е изразил отношението към този "положителен герой" като го е описал кривокрак и гърбав но за "класово-партийният подход" това нямаше значение. Добре че я смениха тази и ни дойде една свястна учителка по литература, "другарката Гюзелева от ел.техникума в Сливен", толкова години а още и помня името.

  Единственият резултат от тази интензивна пропаганда е, че беше станала смешна и непрекъснато и се подигравахме. Да го имат предвид някои "сини комунисти", прекаляването води до обратен резултат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 16. 16 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#9:"Мойше! Толкоз!!!"]Хора разни, не са един калъп. Вярвали са в една идеология[/quote]
  Така е, имаше и свестни хора които искрено ги болеше от това което ставаше около тях. Партийният секретар от БРВ-то в младите ми години като инженер беше от тях, трима чичовци загинали в партизанските борби в Гърция, просто е длъжен да бъде комунист, целият му род такива и то отдавна.

  Три пъти се опита да ме направи партиен член, аз все се измъквах по переферията, последният път изплака мъката си "Ама защо не искаш, виж какви боклуци се натискат да стават членове а вие свестните не искате?". Болеше го в какво се превръща партията му. На мен ми се въртеше в главата въпросът "А вие защо така направихте че боклуците да се натискат а свестните не искат?" но не посмях да му го кажа. Първо за да не го обидя и второ, все пак прекрачвах границата.

  Впрочем с голям хумор разправяше как някакъв негов прадядо вдигнал първата стачка в градчето, убедил работниците да искат по-големи заплати. А собственикът просто затворил цехчето, и без това бил на загуба Не ми каза какво е станало след това с дядото и къде се е крил от уволнените

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 17. 17 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1145 Неутрално

  До коментар [#8] от "роджър":


  [quote#8:"роджър"]Всъщност, малкото коментари под този материал показват СТРАШНО МНОГО !!! [/quote]

  Депресиращо е само на пръв поглед. Под такива статии няма да видиш мурзилки (освен някой водеш офицер, който ще се опита "интелигентно" да оплюе Г. марков), няма да видиш и обикновените клюкари и още по-обикновените плювалници. Тук просто няма никаква клюка и няма какво да се оплюе. Тук ще се изкажат само такива, които имат да кажат нещо. Мнение, впечатление, спомен или нещо такова. Съответно и коментарите ще са в пъти по-малко.

  Няма шики-мики.
 18. 18 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#8] от "роджър":

  "Всъщност, малкото коментари под този материал показват СТРАШНО МНОГО !!!"

  За мен единственото, което заслужава коментар е работното място на автора, задал въпросите за Марков, които са повод за тази статия: "преподавател в колежа "Бингантъм" (Ню Йорк)".
  Отново и отново си за задавам въпроса: "защо всички тези любители на леви идеи не изберат да живеят в Русия, Северна Корея, а избират страни като САЩ, Великобритания, Австрия и т.н.". Много е удобно сутрин, правейки крос из Сентрал парк да твориш всякакви теоретични конструкции, ма я да те видя какво ще ти дойде наум ако правиш крос покрай Москва река. Ако тогава напишеш същото може и да повярвам в твоята искреност.

 19. 19 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 657 Неутрално

  за мен също "Есетата" са изненадващо близки до днешното ни ежедневие и общностни проблеми което показва само едно - тоталитаризмът не си е отишъл!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 20. 20 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#9:"Мойше! Толкоз!!!"]И кой' си е отварял човката го е отнасял[/quote]
  И това съм си го мислил, ако бях се родил десетина години по-рано и щях да заваря годините на Югов и чистките му, дивият период на 56г, като нищо можеше да бъда вкаран в някой лагер. Защото и аз си имам някои "изпълнения", не от осъзнат антикомунизъм а просто буйна глава. Тогава и за дреболии е имало репресии, просто мания за "врага сред нас", такава им е била технологията на властта впрочем насаждано от Москва.

  Като млад инженер имах един колега около 15г по-възрастен, това ми правеше впечатление, че винаги когато разговорът станеше малко по-критичен за ставащото около нас снишаваше глас и се озърташе има ли някой наоколо, беше му станало рефлекс. Та тогава си помислих какво щеше да стане с мен ако се бях родил на неговите години.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 21. 21 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#18:"grajdanin1"]Отново и отново си за задавам въпроса: "защо всички тези любители на леви идеи не изберат да живеят в Русия[/quote]
  И мен това ме вбесява. По дяволите, защо не отидат да живеете в Северна Корея защото май че само там остана това което възхваляват. Ами на прекрасната заплата от "гнилият капитализъм", в комфорта на обществото създадено пак от него лежат на дивана и го оплюват. Все едно да поканиш гост в къщи а той да почне да наднича по стаите и да ти казва какъв некадърник си така да се обзаведеш.

  Или руснаците, избягали от дивотията на "матушката" в добре уреденият Запад и от комфортният си апартамент там хвалят колко велика е родината им. Ами като е толкова добра върнете се там да живеете, не да си купувате жилища на Запад и пращате децата си там да учат. Вбесяват ме такова двуличие и безпринципност.

  Днешно време да си ляв след тоталният провал на тази идеология, след като вече са разкрити всичките тайни за зверствата с които реалният социализъм си е служил за да се качи на власт и задържи на нея трябва да си пълен боклук.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 22. 22 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#18:"grajdanin1"]Отново и отново си за задавам въпроса: "защо всички тези любители на леви идеи не изберат да живеят в Русия, Северна Корея, а избират страни като САЩ, Великобритания, Австрия и т.н.". [/quote]

  Много просто, специално Русия от доста години е много по-дясна, от споменатите от теб държави. Само някой, дето не е излизал от България може да си въобразява, че западните държави са десни, а Русия - лява. Който, обаче, има лични впечатления от ставащото там, няма подобни заблуди. Всъщност, колегата "тюфлекчия" го е описал много добре:


  [quote#14:"Тюфлекчия"]На всеки опит на леваците (особено на тези от престижни западни образователни институции, където в момента цари такова беснеещо левичарство, че тръпки могат да те побият) да пренаписват и историята и автори, които не са живи за да се защитят сами трябва да се отговаря мигновенно и безкомпромисно. [/quote]

  Всъщност за непредубедените е видимо и с просто око, че западните държави олевяват все повече и повече, а в Русия в момента кипи див капитализъм. Останалите, просто е излишно да им се обръща внимание, те все още си карат по лозунги от студената война.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 23. 23 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#7:"it"]"Социализмът свършва, там където свършват парите на другите" Маргарет Тачър.
  [/quote]

  Всяка държава се поддържа от парите на данъкоплатците(исторически, но има и изключения).

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 24. 24 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 914 Неутрално

  [quote#9:"Мойше! Толкоз!!!"]Вярвали са в една идеология, но детайлите в нейното прилагане не са се харесвали на всички. [/quote]
  Извинявай, но ТЕРОРА /диктатурата на пролетариата/ не е "детайл" на тази идеология, а ФУНДАМЕНТ !
  Отделен въпрос е колко "идеалисти" са чели Капитала или Манифеста, и колко от тях изобщо са можели да четат /щом "човека от народа" беше с осми клас/ ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 25. 25 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  За "новите леви опити" да се обясни животът на свраките чрез живота на белите мечки....тук Тони Николов, пак е уцелил сърцевината на проблема, още повече когато става дума за експерименти върху творчеството и позициите на най-великия български белетрист от времето на Симеон Радев насам. Или с други думи, опитите на Николай Кърков да вкара в "леви рамки" Георги Марков е все едно да четем писанията на соцносталгиците. Каквото и да се опитват да казват завоалирано за предимствата на комунистичесият режим, те не могат да скрият основната истина, че преходът ни беше последица или с други думи предопределен от нашенският тошовски комунизъм. Тоест, преход на бандити, а бандитите са тъкмо комунистите и четниците от зловещата Държавна сигурност. И сега хора като Николай Кърков се мъчат да ни убедят, че е все едно дали да стоиш при телевизора Сони, портокалите и Опела втора употреба, или чакаш петнайсет години за Жигула и да се редиш на опашка на Нова година за килограм гръцки маслини. Принизяването на демокрацията от разни "леви" мислители до нивото на портокалите и маслините стана възможно именно поради факта, че и преди и сега българите се тъпчат от същите господари.

 26. 26 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#22:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Много просто, специално Русия от доста години е много по-дясна, от споменатите от теб държави. Само някой, дето не е излизал от България може да си въобразява, че западните държави са десни, а Русия - лява. Който, обаче, има лични впечатления от ставащото там, няма подобни заблуди. Всъщност, колегата "тюфлекчия" го е описал много добре:
  [/quote]

  Добро утро, комунистическият тоталитаризм е ултрадясна политика съпроводена от ляв популизъм, същото е и в Северна Корея, Китай. Глад, нечовешки условия за труд, минимални възнаграждения и ляв популизъм. Същото е и в България с бледа тенденция към подобряване.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 27. 27 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2932 Неутрално

  Опитът за модерно-ляв прочит на Георги Марков днес е обречен, защото онова, което се върти в главите на левичарските университетски теоритици е плод на либерални илюзии, които при първа среща с действителността се разпадат. Знам, че тук има страшно много почитатели на Хабермас, Стиглиц, Чомски и тути кванти квазикамуняки. Но другари, придържайте се към суровата реалност за да разбирате какво всъщност се случва и да не изпадате в соц-делюзии.

 28. 28 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#26:"carwindwrclir"]Добро утро, комунистическият тоталитаризм е ултрадясна политика съпроводена от ляв популизъм, същото е и в Северна Корея, Китай. Глад, нечовешки условия за труд, минимални възнаграждения и ляв популизъм.[/quote]

  +++++++++++++++++++++++++

  Абсолютно!
  Затова е смешно, когато някои се опитват да описват днешните реалности с понятия отпреди 50 години.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8497 Неутрално

  "Старите леви" са все още чувствителни към подобни "деления" от миналото.
  Въпросът при "новите леви" е доколко те имат чувствителност към кървавата цена на Утопията."
  Никаква чувствителност няма.Старите леви са бащи на новите леви.Нищо не забравят и нищо не научават.

 30. 30 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1990 Весело

  [quote#18:"grajdanin1"]"защо всички тези любители на леви идеи не изберат да живеят в Русия[/quote]Русия е втора по прием на емигранти след САЩ явно достатъчно хора са избрали да живеят там
  ... отделно напливът към комунистическо хич не е малък - наскоро китайското народно събрание разискваше за 38 милиона деца родени в Китай от чужденки ... ама тая статистика не ви харесва

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 31. 31 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#11:"kilgore"]Марков не е лесен автор и е трудно разбираем за хора под 40 години, които не са преживели социализЪмЪ. [/quote]

  Липсва им историческо образование, което не е фатално. Паралелите между Биг Брадър шоу и тоталитаризма са фрапиращи, трябва само малко фантазия и образование. 50 не добре образовани граждани и селяни, партия(биг брадър) и 100 души репресивен и административен апарат в изоставена фабрика. Да си произвеждат всичко сами! Шоуто е гарантирано!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 32. 32 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 914 Неутрално

  [quote#22:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"] специално Русия от доста години е много по-дясна[/quote]
  Би ли пояснил това ?
  Олигархичния модел нито е капитализъм /дори "див"/, нито е "десен" ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 33. 33 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Неутрално

  До коментар [#22] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  Това в Русия не е капитализъм, а феодален бандитизъм. За да има капитализъм, колкото и див да е той, трябва да има законност и правила, които се спазват - в Русия от 90-те та досега си е редовна практика да ти вземат бизнеса с помощта на държавата и ти нищо да не можеш да направиш. Това не е капитализъм. Не делете капитализмъ и социализма само по това в чии ръце е собствеността, щото то и в Римската империя е била частна, както и във феодална Франция.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 34. 34 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Весело

  [quote#30:"dark'star"]ама тая статистика не ви харесва[/quote]

  Напротив - харесват ни фантасмагориите, които пишеш. Докарват ни до бурен смях. Лошото е че с появата си така ще наспамиш хубавата иначе дискусия, че тя просто ще приключи. Ама нали за това си тук все пак.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 35. 35 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1990 Разстроено

  [quote#29:"rosiraycheva50._"]Въпросът при "новите леви" е доколко те имат чувствителност към кървавата цена на Утопията."[/quote]То пък за десните не е имало кървава цена
  - световни войни + фашизъм са им малко

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 36. 36 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 968 Весело

  [quote#15:"Fred"]Та си спомних зам.директорката в техникума /такива бяха от номенклатурата на ГК на БКП/ как ни убеждаваше, че в Илиада единственият положителен образ бил на Терсей защото той бил символ на пролетариата. [/quote]
  ТОВА ме разсмя, готино е да почнеш деня със смях Па било то и за подобни дивотии от време оно

  Не помня подобен анализ за Терсей и Илиадата Ама мен лично почти не ме изключи наШта даскалица по литература (и зам' директорката на "моя" техникум, Киров) защото казах (И ПОВТОРИХ) че фразата "народът-прост, животът-тежък, скучен" на Вапцаров е актуална и днес (1960-61). Еле пък като разбра че не съм и комсомолец...направо пощръкляла, ми казаха. Та трябвали да и обясняват за "произходът ми", и че не е препоръчително да прави от муха слон в моя случай. Е, изкярих от случката-след това бях "невидим" за нея-нито изпитвания, нито нищо, на домашните получавах четворка (май, едно по ниско от "отличен", същата оценка и за срока, и толкоз
  До коментар [#15] от "Fred":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 37. 37 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Весело

  До коментар [#36] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Това за Терсей и аз го помня - даже май го пишеше в предговора на пълното издание на "Илиада" (една гигантска тухла дето не знам как прочетох цялата на ония години).

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 38. 38 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#22] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  "Много просто, специално Русия от доста години е много по-дясна, от споменатите от теб държави."

  Е, разсмяхте ме. Доколкото разбирам ляво настроените хора отиват в САЩ, Великобритания, защото тези страни са последното убежище на идеите на Маркс и Ленин. Без съмнение, ако имаше награда "жълта фланелка на седмицата" за най-остроумно изказване щях да гласувам за вас.


  До коментар [#30] от "dark'star":

  Не се правете, че не разбирате и не извъртайте въпроса ми. Моят въпрос е не колко хора отиват в Русия, а защо този конкретен автор на теоретични леви конструкции не отиде в някоя комунистическа страна и се опита да ги приложи на практика или най-малкото да живее в условията, които тези страни му предложат.

 39. 39 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 968 Неутрално

  [quote#30:"dark'star"]Русия е втора по прием на емигранти след САЩ явно достатъчно хора са избрали да живеят там [/quote]
  Да беше уточнил кои точно драскат да емигрират в Русия, АМ

  Джокер-Неграмотните сиромаси от бедните азиатски биФши реСпублики на великият и мАгуч биФш СССР. Щото там им е още по зле! Смешник, ще сравняваш САЩ и СССР по емиграция

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 40. 40 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#32:"роджър"]Олигархичния модел нито е капитализъм /дори "див"/, нито е "десен" ... [/quote]

  [quote#33:"Тюфлекчия"]Това в Русия не е капитализъм, а феодален бандитизъм. [/quote]

  Прави сте и двамата. Това, което е в Русия в момента може да бъде наречено и див олигархичен капитализъм и феодален бандитизъм и какво ли не, нямащо нищо общо с лявото, затова е смешно, че форумните "десни" го слагат в левия сектор, а западната левичарщина - в десния.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 41. 41 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#39:"Мойше! Толкоз!!!"]Джокер-Неграмотните сиромаси от бедните азиатски биФши реСпублики на великият и мАгуч биФш СССР[/quote]

  А не е ли така навсякъде? Като гледам, напоследък основно най-неграмотни и некадърни маси от цял свят напират да стигнат до Западна Европа и САЩ.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 42. 42 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Весело

  [quote#38:"grajdanin1"]Е, разсмяхте ме. [/quote]

  Мдам... както писах по-горе:

  [quote#22:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Само някой, дето не е излизал от България може да си въобразява, че западните държави са десни, а Русия - лява. Който, обаче, има лични впечатления от ставащото там, няма подобни заблуди[/quote]

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 43. 43 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1990 Весело

  [quote#9:"Мойше! Толкоз!!!"] Лично съм чувал от "комуняги" (ама не такива излезли на екскурзия на 8/9/44, а политзатворници от 30те и 40те години на миналия век, и партизани от 42 г') изрази от рода "за това ли се борихме?"! Това по време на чистките около Югов[/quote]Комунстическите идеи в България през 20-те и 30-те години нямат нищо общо със съветския тип комунизъм. Комунистите в България са били дребни собственици, зананятчии, учители. По време на Югов става партиен преврат и новите лакеи съветски тип изчистват Партията от старите - септемврийци и интербригадисти.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 44. 44 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#41] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  "Като гледам, напоследък основно най-неграмотни и некадърни маси от цял свят напират да стигнат до Западна Европа и САЩ. "

  За съжаление там отиват и нашите доктори, медицински сетсри, инженери, научни работници и много други умни и ценни за България хора.
  А, освен всичко друго, изглежда сте и расист. Голяма част от "най-неграмотни и некадърни маси от цял свят " са прокудени от домовете в следствие на войни. Не дай си боже и на нас да ни се случи.

 45. 45 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Весело

  До коментар [#40] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  Така е. Между другото и Китай е същата работа, но там, понеже все пак са по-умни и дават гаранции на инвеститорите и не цари беззаконие. Да, властите извиват ръцете на чуждите компании, винаги застават на страната на местните при спорове, но поне няма шанс да ти вземат нещо ей така - щото местният Пеевски си го е харесал (както става у нас и в Русия). Та и Русия и Китай не могат да бъдат наричани нито комунистически, нито капиталистически държави - най-правилният термин за мен е "деспотии от източен тип" със съответните аналогии в историята (Персийска империя, Китайска империя, Монголска и т.н.).

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 46. 46 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#42] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  "Само някой, дето не е излизал от България може да си въобразява, че западните държави са десни, а Русия - лява. Който, обаче, има лични впечатления от ставащото там, няма подобни заблуди."

  Малко информация (не се хваля, просто съобщавам). Бил съм в СССР, Русия, Таджикистан, САЩ, Великобритания, Франция, Белгия, Германия и други страни общо около 10 години от живота ми. Пиша, говоря, и чета свобдно английски (Pitman - най високо ниво), френски (езикова гимназия) и руски (за разлика от повечето българи). Редовно следя политическите сайтове в Русия, френско и английско говорящи страни.

 47. 47 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Весело

  [quote#44:"grajdanin1"]А, освен всичко друго, изглежда сте и расист. Голяма част от "най-неграмотни и некадърни маси от цял свят " са прокудени от домовете в следствие на войни[/quote]

  Аха, поредният неосъзнат левичар, мислещ се за десен. Спокойно, не сте единствения в този форум, много са такива, като Вас.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 48. 48 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#33] от "Тюфлекчия":

  Правилното е - Неолиберализъм и анархокапитализъм.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 49. 49 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Всички леви идеи са опаковани в романтични лафове планове на организирани престъпници за докопване на държавната хазна.
  Не съм видял просперираща компания, управлявана от общите си работници. Е, има и изключения, като "протест на профсъюзи и работодатели"(!!!!!) срещу цена на тока! Което по-скоро е потвърждение.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 51. 51 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2047 Разстроено

  Айде появи се и другият форумен ....... Рзговорът приключи. За съжаление.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 52. 52 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Всичките тези, които се бориха с/у "Комунизма" през 50, 60 и 70 години на миналия век, не са познавали Неолиберализма, класическият икономически Либерализъм довел до Великата Депресия И приключил през 1933 година, доведен от Рейгън и Тачър отново като Неолиберализъм през 1979/1980 година!
  Ако бяха живи днес, щяха да се борят с/у Неолиберализма и Либертарианството, с/у Анархокапитализма и Олигархията, с/у Плоския Данък, като асоциални, антихуманни, недемократични форми на западналото Общество.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 53. 53 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#46] от "grajdanin1":
  Проблемът ви е в мисленето, не толкова в знанията. Човек може и да е завършил Семинария и пак да е недостижим, масов убиец, изверг и насилник.
  Повечето атеисти страдат от недостиг и страх от морал.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 54. 54 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#36:"Мойше! Толкоз!!!"]Не помня подобен анализ за Терсей и Илиадата[/quote]
  Има ги дори днешно време!!

  Като това ми попадна първо погледнах дали не е някакъв пример от соца, така ми кънтеше на социализъм като стил, израз и постулати но се оказа, че си е съвременно, от 2012г. Виж как им промиват мозъка някои още от младите години, не е случайно че в соца /днешно време Путин/ толкова пари се отделят за пропаганда.

  http://www.zapiski.info/18276/Образът-на-Терсит-в-Илиада
  [quote#0:"Записки.инфо"]Във втора песен на „Илиада” чрез образа на уродливия и вечно протестиращ Терсит е поставен въпросът за надигащия се глас на народното недоволство в прехода от родовото към робовладелското общество.
  ...
  Неговият глас е глас на обективността и на обществените нагласи, но Омир го представя като антигерой, защото такова поведение противоречи на героическото начало.
  ...
  В унижението на Терсит е спасението както на царе, така и на воини.
  ...
  От позиция на съвремието Терсит е дързък бунтар, изразител на обществото мнение, предшественик на времето, в което човек свободно може да изкаже мнението си и да направи своя избор. Но тогава неговият справедлив глас е все още самотен, а постъпките му – отричани и осмивани.[/quote]

  Омир ако беше жив собственоръчно щеше да удуши автора на това тълкуване на творбата му. Иди разправяй след това, че комунизмът си е отишъл от България.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 55. 55 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Ако Георги Марков беше днес жив, то щеше да се бори за физическото си оцеляване и да гледа как хората ровят в казаните под прозореца на апартамента му.
  Георги Марков щеше да е принуден против съвестта си да се продава с/у грантове на неолиберални и либертариански тинктанкове и да гледа как хора като днешните "управляват". Сигурен съм, че ако беше жив днес, щеше да пише Оди на Радостта за времето до 1989 година и да е гневен, че беше излъган -
  Че вместо Демокрация и Плурализъм, получи дяснолиберален англосаксонски капитализъм по американски образец, наречен Неолиберализъм и Либертарианство!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 58. 58 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#47] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  Винаги се радвам, когато пролетариите възприехте идеите на богатите като свои. Живеейки в дяснолиберален англосаксонски капитализъм по американски образец, наречен Неолиберализъм и Либертарианство, не означава, че сте капиталисти! Вие продължавате да сте пролетарии, на които е внушено, че са капиталисти. Олигархията винаги е в търсене на пролетарии, които да защитават интересите и и така сами да режат клона, на който седят.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 59. 59 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#38:"grajdanin1"], разсмяхте ме. Доколкото разбирам ляво настроените хора отиват в САЩ, Великобритания, защото тези страни са последното убежище на идеите на Маркс и Ленин. Без съмнение, ако имаше награда "жълта фланелка на седмицата" за най-остроумно изказване щях да гласувам за вас.[/quote]

  Не би трябвало да се меся, но защото споделям мнението на обекта на присмех: символични данъци(дясна политика), ниски минимални заплати(дясна политика), символични пенсии(дясна политика). Това е реалността, политиките на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия.........................са много по-социално отговорни от тези на Русия и Китай. За скандинавците да не споменавам.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 60. 60 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Весело

  До коментар [#54] от "Fred":

  Ахаха.... отдавна не се бях смяла така... кой е писал тази дивотия? В посоченият линк няма име на автор, някой учител пред пенсиониране ще да е, дето още си кара по опорните точки, вбити в главата му от време оно...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 61. 61 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#43:"dark'star"]Комунстическите идеи в България през 20-те и 30-те години нямат нищо общо със съветския тип комунизъм. [/quote]
  Тези от времето на Благоев може и да са били както казвате. Позабравил съм макар че съм държал изпит по "История на БКП", но сами разбирате че и тогава вече материалът беше грижливо очистен и фризиран и от най-малкият намек за критика и съмнение.

  Но 1923г са Септемврийското въстание под диктовката на Москва, 1925г е атентата в църквата "Св.Неделя". Ясни доказателства, че още тогава БКП е била терористична организация на пряко подчинение на Москва.

  Някакви глупаци които са си мислили, че се борят за нов по-добър свят и всякакви средства за постигането му са разрешени е имало, други вдъхновени от красивите лъжи също като Смирненски например, но по същността си тази партия още тогава е била инструмент и оръжие на Москва, на пряко нейно подчинение.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 62. 62 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#59:"carwindwrclir"]Това е реалността, политиките на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия.........................са много по-социално отговорни от тези на Русия и Китай. За скандинавците да не споменавам. [/quote]

  Именно. Аз не съм чула цели поколения в Русия да живеят от социални помощи - нещо, което е често срещано в Западна Европа и САЩ. Но, както писах, за преубедените хора е много трудно да си отворят очите и да видят реалността такава, каквато е.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 63. 63 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#22] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  Защото западните държави знаят историята и какво се случи с Мария-Антоанета. Знаят за манчестърския антихуманен анархокапитализъм, знаят за причините за Великата Депресия и знаят, че ако не внимават, Маркс пак ще излезе прав!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 64. 64 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#50:"socialen"]Днес щяха да се борят против Неолиберализма като нехуманен и антисоциален тип Капитализъм. [/quote]
  Често употребяваш думата "Капитализъм". Какво означава тя?

 65. 65 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#60:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]някой учител пред пенсиониране ще да е, дето още си кара по опорните точки[/quote]
  Гарантирано, невероятно повторение на стила и фразеологията от онова време. Добре че я махнаха онази номенклатурната гарга и дойде Гюзелева с нейният стил и финес, представяте ли си какъв тормоз е да пишеш ден след ден такива "анализи" за всяко произведение?

  Но пък от друга страна тъкмо този тормоз възпита в мен и подобните непреодолимото отвращение към системата им. Така че 1989г беше невероятно освобождение въпреки всичките и кусури, бяхме направо пияни от радост.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 66. 66 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#22] от "Barcelina #Мая омбудсмая - вън!":

  Олигархията, 1ният %, знаейки по какъв начин са натрупали богатството и политическото си влияние, винаги са се страхували от Народа, от останалите 99%, че ще се усетят и ще им национализират богатството и ще си приберат това, което им принадлежи. Затова Олигархията не жали средства, грантове и усилия в създаването на неолиберални, либертариански, пазарнофундаментални и анархокапиталистически и десни тинктанкове и портали, които да манипулират общественото мнение в полза на Олигархията. Също, Олигархията не жали средства и усилия да държи под контрол политическата система.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 67. 67 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Няма нови леви.Те са може би леко камуфлирани като ГМО,но в уродливата форма на ГМО.И това Георги Марков го е прозрял.

  Tony
 68. 68 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#63:"socialen"]Маркс пак ще излезе прав[/quote]
  Маркс няма как да излезе прав поради простата причина, че работническата класа намалява и в епохата на роботите клони към изчезване. Като и вече е невъзможен Стамболийски с идеите му да направи селяните-земеделци класа хегемон защото по негово време те са били мнозинството, само че в Америка сега те са под 2%.

  Обаче перспектива има в циганите с тяхната раждаемост и ДПС доста хитро се ориентира натам. Въобще раждаемостта в комплект с бедността и яростта причинена от нея ще са важна движеща сила в 21 век. В съчетание с религиозен фундаментализъм става наистина доста страшно. Ако и го "посолиш" с няколко ядрени заряда попаднали в терористични организации направо не ми се мисли.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 69. 69 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Любопитно

  [quote#65:"Fred"]Гарантирано, невероятно повторение на стила и фразеологията от онова време. Добре че я махнаха онази номенклатурната гарга и дойде Гюзелева с нейният стил и финес,[/quote]

  Нямам много спомени от онова време, коя е "номенклатурната гарга" която споменавате?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 70. 70 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Весело

  [quote#38:"grajdanin1"]Доколкото разбирам ляво настроените хора отиват в САЩ, Великобритания, защото тези страни са последното убежище на идеите на Маркс и Ленин. [/quote]
  Ляво настроените хора отиват там където са чуждите пари, още Тачър го е казала. Къде повече пари от гнездото на капитализма? Затова те отиват там, да го изследват на място, да опитат всичките му "пороци" за да ги познават добре и критикуват...

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 71. 71 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#69:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Нямам много спомени от онова време, коя е "номенклатурната гарга" която споменавате? [/quote]
  Нашата зам.директорка в техникума, тези длъжности са от номенклатурата на ГК на БКП /Градският комитет на БКП/. Т.е. да те назначат зам.директор те одобрява и ГК на БКП не само съответното министерство или ведомство.

  Аз така известно време бях "зам.директор в нелегалност" Сериозно, по едно време всички колеги отидоха в Либия и подобните страни да печелят долари и аз останах единственият с тази специалност в БРВ-то а то правеше разработки точно по моята специалност. Така че почнах да изпълнявам временно тези задължения докато се върне титуляра но "нелегално", без официално назначение защото не бях партиен член и нямах право да съм зам.директор. По-лошото, останах си на старата заплата

  А "гарга" я наричам защото беше изключително неприятна и като личност, дори като физиономия. Една такава тъпа и заядлива, правеше и удоволствие да ни тормози а ние беззащитни ученици. Типичен пример на некадърник направил кариера по партийна линия. За щастие по едно време изчезна, изглежда порасна по партийна линия, те такива успяват.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 72. 72 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  До коментар [#66] от "socialen":

  Я да те питам, Путин и тези около него олигархия ли са? Защото начина на натрупване на богатствата им напълно повтаря това което описваш за олигархията. При това на цели 100% и в много по-уродлива форма от Запада където това което описваш е направо изключение. По тази причина не е ли по-логично да насочите борбата си срещу Русия където е истинската класическа олигархия?

  Защото надявам няма да почнеш да твърдиш, че Бил Гейтс с Microsoft, Стив Джобс с Apple и десетките хиляди други създали технологичната революция и богатствата от нея са "откраднали богатството си от Народа"? Примерно Народа е изобретил микропроцесорите но по някакъв странен начин Гордън Мур е успял да открадне патента от Народа. Малко ми е трудно да си го представя, би ли ми го обяснил?

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 73. 73 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#64] от "petyo9":

  Предпоставка е определени понятия да са ти ясни ако искаш да коментираш.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 74. 74 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#72] от "Fred":

  Разбира се, че са Олигархия. В Русия от 1991 година върлува Неолиберализъм и Либертарианство, Анархокапитализъм, който се изражда в Олигархия. Путин съзря това, че така не може да има силна Русия.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 75. 75 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#68] от "Fred":

  Точно поради това ще излезе Маркс прав! Защото работническата класа намалява, превръщайки се в безработни.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 76. 76 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#71] от "Fred":

  Тоест, Вие сте учител?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 77. 77 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#59] от "carwindwrclir":

  "са много по-социално отговорни от тези на Русия и Китай"

  Подписвам се с две ръце за Европа и Австралия. Само че между "социално отговорни" и "социализъма", който имат предвид повечето апологети на автора от Ню Йорк има толкова общо колкото между "шведски модел" и "съветски модел" - т. нищо освен близко звучене.

 78. 78 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#73:"socialen"]Предпоставка е определени понятия да са ти ясни ако искаш да коментираш. [/quote]

  Зададох въпроса преднамерено, за да стане ясно на колегите форумчани, че дрънкаш небивалици и употребяваш термини като "капитализъм" за които хал-хабер си нямаш какво означават. А цитата по- горе е справедлив и по отношение на теб самият.

 79. 79 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#75:"socialen"]Защото работническата класа намалява, превръщайки се в безработни. [/quote]
  Тц, работническата класа намалява просто защото се промениха технологиите, казах го вече, роботи, машини с ЦПУ /цифрово програмно управление/, високопроизводително напълно автоматизирано оборудване и т.н.

  Гледай някое от сериите в National Geogrdphic или Discovery, лентата на конвейера се движи с такава скорост че всичко се слива пред очите ти, 50-100 операции в секунда, специално снимат с висока скорост и после забавят кадъра за да видиш какво става. И цялата поточна линия се управлява от един оператор на пулт.

  Просто класическият работник от конвейра на Форд изчезва, съответно изчезват понятия като експлоатация, принадена стойност и т.н. Можеш ли да ми обясниш какво значи "експлоатация на робот" например? Защото вече някъде към 99% от производството е автоматизирано, човека изпълнява само обслужващи функции.

  А освободените не стават безработни а се преквалифицират за това което иска пазара на труда. Някои в обслужващият персонал по заводите зад пулта за управление, други сервизни работници, по-умните проектанти, най-умните 5% тикат напред прогреса със собствени фирмички.

  Всичките тези приказки за "експлоатация" са израз на завистта на некадърника който няма качествата но не иска да го признае и така оправдава жалкото си положение.

  Изобретявай, прави фирма като тези които ти дадох за пример, стани милионер, стотици хиляди са го направили, имам дори такъв познат който емигрира 1990г, кой те спира?

  Ако не можеш и не ти стиска ще си стоиш и сервираш коктейлите на тези които го могат, за толкова си кадърен. И на мен ми се иска да имам милионите на Бербатов но не мога да ритам топката като него, но поне не разправям че той ги е спечелил с "експлоатация".

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 80. 80 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  [quote#77:"grajdanin1"]между "социално отговорни" и "социализъма", който имат предвид повечето апологети на автора от Ню Йорк има толкова общо колкото между "шведски модел" и "съветски модел" - т. нищо освен близко звучене. [/quote]

  Не съм съгласна. Това, цели поколения да живеят от социални помощи, без да са работили и един ден, да получават всичко наготово от държавата "според нуждите им" няма нищо общо със социалната отговорност, а си е социализъм от най-чист вид.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 81. 81 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#76:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Тоест, Вие сте учител? [/quote]
  В началото първите 15г инженер и нагоре по инженерната стълбица, после университетски преподавател. Но винаги съм възприемал себе си преди всичко като инженер, това ми е фундамента.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 82. 82 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Георги Марков никога не е бил против Социализма и за Капитализъм! Георги Марков беше за Плурализъм и Демокрация. За демократичен Социализъм!
  Неолибералите го инструментализираха след 10.11.1989 година.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 83. 83 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#82:"socialen"]Георги Марков никога не е бил против Социализма и за Капитализъм![/quote]
  Мозъчните гънки не се виждат, но отсъствието им се забелязва мигновено.

 84. 84 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#76:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Тоест, Вие сте учител? [/quote]
  Гледам че е станало объркване. В първият пасаж описвам преживяванията си в като ученик в техникума и "номенклатурната гарга" която ми беше зам. директор и паралелно учител по литература известно време.

  И после за да обясня какво значи това "номенклатура на ГК на БКП" и защо се използваше преминах към собствените си преживявания вече като млад инженер в едно БРВ /База за развитие и внедряване/. Така че "зам.директор в нелегалност" бях в БРВ-то не в техникума.

  За неживелите в социализма обяснявам, че кандидатите за всички по-значими ръководни длъжности се одобряваха от съответното ниво в БКП. Примерно за зам.директор от ГК /Градският комитет/ на БКП, това съм абсолютно сигурен защото ми го обясниха на времето. Мисля че това беше първото ниво на ГК на БКП, началник цех примерно не ги интересуваше, там мнение даваше партийната организация в съответното предприятие.

  Но гарантирано каквото и щеше да е нивото първо трябваше да минеш през съответният партиен комитет на БКП в организацията, ако то те пусне тогава по-нататък.

  За директор на малко предприятие одобряваше също ГК на БКП в съответният град, ако е от по-голям мащаб или важен сектор вече от Окръжният комитет на БКП. Генералните директори от ЦК на БКП и така по веригата.

  Всички тези одобрени се водеха "номенклатура" на съответното ниво на БКП, веднъж попаднали в списъците от тях се подбираха кадрите за повишаване, да растеш и да си безпартиен беше ОГРОМНО изключение.

  Не случайно ги определят като "тоталитарни режими", всичко беше под тоталният контрол на БКП. И естествено ако си безпартиен растежа беше МНОГО по-труден. Това се знаеше и затова доста хора ставаха партийни членове, едни понеже са некадърни за да растат така, други за да не им се пречи на кариерата съответно заплатата, не от някаква идейна убеденост.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 85. 85 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#84] от "Fred":

  Сега разбирам, благодаря!

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 86. 86 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Впрочем поколения, ходили на училище в епохата на "реалния социализъм" (комунизъм)
  ...........
  Социалност имаше във ФРГ, Финландия, Швеция...
  У нас имаше съветско робство. Или някой беше свободен да си изкаже мнението по време на НРБ, да си бие камшика за Париж, Лондон, Папуа?
  Да живее в град в България, в който му харесваше, а не в който му беше дадено (по милост или срешу донос) местожителство?

  nemo malus felix, minime corruptor.
 87. 87 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#82] от "socialen":

  "За демократичен Социализъм!"

  т.е. за дървено желязо. Между впрочем "демократичен социализъм" е тафтология, защото и двете думи произлизат от "общество", "народ", само че едната е гръцка, а другата латинска.
  И една молба - дайте пример за "демократичен социализъм". Ако ми дадете само един действащ или някога действал пример ще се запиша в Комунистическата партия на КНДР.
  Доколкото знам най-близко до вашите въжделения са няколкото екзотични общества на островите в Тихия океан, основани от идеалисти или корабокрушенци. Най-дълго просъществувалото е около 50 години.

 88. 88 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#72] от "Fred":

  Какъв Бил Гейтс!? Майкрософт обяви преди седмица две, че ще уволни 6.000 души!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 89. 89 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#88] от "socialen":

  "Какъв Бил Гейтс!? Майкрософт обяви преди седмица две, че ще уволни 6.000 души!"

  Бизнесът не е благотворителност. Какво ще стане ако не ги уволни и в резултат на това фалира - колко хора ще останат без работа.
  И, макар че систематично избягвате отговорите на въпросите ми ще ви задам още един: защо някой от тези 6000 не основе бизнес и не наеме Бил Гейтс да работи за него.
  Надявам се най-после да дочакам отговор!

 90. 90 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#87] от "grajdanin1":

  Няма. Има обаче социален и по-справедлив капитализъм като в Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария и Израел, в страни, където социалната спойка и демокрацията са важни.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 91. 91 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#89] от "grajdanin1":

  Затова трябва демократичен Социализъм или социалдемократичен Капитализъм!
  Георги Марков винаги е бил ляв.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 92. 92 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 612 Неутрално

  До коментар [#91] от "socialen":
  "Затова трябва демократичен Социализъм"

  т.е., за да основе фирма някой от тези, както вие твърдите, 6000 нарочени за уволнение и да наеме Бил Гейтс като работник трябва "демократичен Социализъм", който както сам признавате не съществува. Надявам се няма да ми се разсърдите, но се обърках.

 93. 93 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#85:"Barcelina #Мая омбудсмая - вън!"]Сега разбирам, благодаря![/quote]
  И аз благодаря за проявеният интерес. Понякога ми минават тъжни мисли през главата, че поколението живяло го този реален социализъм поради естествени причини полека си отива а то е странно мълчаливо, не остават спомени какъв е бил той.

  И че скоро няма да има кой да го опише какъв е бил в действителност, просто истината, без леви или десни идеологеми. А виждам, че в така опразненото пространство стремително нахлуват леви манипулатори, почват отново да лъжат и омайват с левите идеи.

  Странно много на брой и доста енергични, направо се чудя откъде се появяват, явно се финансират от някъде. Направо ме е страх да не излъжат тези които не са му опитвали "сладостта" на този реален социализъм, опитни манипулатори са. Доста се бях отчаял, добре че бяха протестите 2013г и видях че има доста хора които не са се хванали на тези лъжи.

  Особено ме зарадваха две малки дечица на Орлов мост които пееха с удивително музикално чувство и в синхрон "Когато па-, когато па-, когато паадне БСП, не искам да съм отдолу, за да не паадне върху мен"

  Трогнаха ме, духът на великият митинг там 1990г не е загинал. Това е другото което чака своите летописци, първите години след 1989г и СДС с техният ентусиазъм и трагедии.

  Поздрави за всички които бяха там и помнят.

  http://www.frognews.bg/images/111111111Krasi/1990.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=xdDYmBwPNgQ

  https://www.youtube.com/watch?v=47GHxAqH9ZE

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZ9J6mIK1-0ds9FzYW0KoBf5I3kKnuHj

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 94. 94 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#90:"socialen"]Има обаче социален и по-справедлив капитализъм...[/quote]

  [quote#91:"socialen"]Затова трябва демократичен Социализъм или социалдемократичен Капитализъм! [/quote]

  А, бе др. Социален, стига си повтарял думи, чието значение не ти е ясно!

 95. 95 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#92] от "grajdanin1":

  Всеки сам си тълкува нещата, както му отърва.

  Както виждаме в тази статия, Георги Марков се инструментализира за неща, които той е отричал. Георги Марков беше убеден комунист, ляв човек, борещ се за Социализъм. Не беше съгласен с диктатурата и емигрира в Англия, защото в соц. Блок се страхуваше за живота си. Въпреки това, беше убеден антикапиталист.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 96. 96 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#92] от "grajdanin1":

  Ти не си разбрал основните принципи на пазарната икономика, а си тръгнал да оценяваш Бил Гейтс! Идеализирани те либертариански приказки са за деца и подрастващи.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 97. 97 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#87:"grajdanin1"]"За демократичен Социализъм!"

  т.е. за дървено желязо.[/quote]
  Те бяха измислили много видове социализъм

  Всичко идва от това, че бяха обещали 1980г вече да има първите стъпки на комунизмът, т.е. "от всеки според способностите на всеки според потребностите". Дотогава да опъваме ярема защото след това "Ех, живот!".

  Аз още ученик но вече изпитвах някои съмнения дали това е възможно, нали все пак те потребностите имат свойството доста да се разширяват, ами ако утре всеки изпита потребността да си има собствена яхта и дори пътешествие до Луната?

  Дори се осмелих да го задам този въпрос в час симулирайки наивност, смутолевиха ми някакво обяснение, че все пак не става дума за всичките потребности ами за по-нормалните. Кои са "нормални" и кой ще ги определя така и не обясниха.

  И така дойде 1980г а от комунизмът нито следа, дори като че ли започнаха да се появяват първите признаци, че не всичко е наред. Помня как ни "зарадваха" с първото повишаване на цените, дотогава ни обясняваха, че при социализмът поради непрекъснатото повишаване на производителността /което трябва да гоним/ цените само ще намаляват.

  Беше след една Нова година, на опашката гробно мълчание и никой не смее да каже нито дума, за първи път и милиционери "да следят да има ред на опашката и да няма пререждане", дотогава нямаше.

  Трябваше срочно да се измисля нещо и измислиха "развитият социализъм". Значи няма да се минава от социализъм направо в комунизъм ами първо през развитият му етап. Вече бяха поумнели и не определиха точна дата.

  След още известно време измислиха етапът на "зрелият социализъм", е след него няма начин да няма комунизъм, узряло е всичко и готово за него. Тогава пък ние почнахме да се шегуваме, че след зрелият следва презрелият и след това ясно какво, загнилият. Което впрочем се оказа удивително пророчество защото почнаха да се появяват режим на тока и други подобни признаци на загниването.

  Така и не го дочакахме комунизмът. Може и да е било за добро, поне ни се размина дефицита на тоалетната хартия. Впрочем по онова време нея просто я нямаше, тази роля изпълняваха вестниците с речите на др.Тодор Живков. Цяла технология си имахме как от тях да се прави доста мека тоалетна хартия.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 98. 98 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  Вижте как се сваля комунист от власт, не с цветя за полицаите. Крият ги някъде тези кадри да не си го спомним, едва намерих това с отвратителното качество.

  https://www.youtube.com/watch?v=uA32Ixr2z4w

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 99. 99 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#95:"socialen"]Въпреки това, беше убеден антикапиталист.[/quote]
  А какво е антикапиталист?

 100. 100 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  До коментар [#98] от "Fred":

  Действително много хора забравиха че министъра на МВР Добрев заповяда да бият демонстрантите а вечерта дори откриха стрелба във въздуха за да разгонят протестиращите пред НС.
  Много си прав за носталгията която се опитват сега да наложат и разказват на младите глупости за хубавото минало и колко добре се е живеело тогава .

  klimentm
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK