Русия и изгубеният усет за граници

Русия и изгубеният усет за граници


Публикацията е част от анализа на Стефан Попов Binding the Bear в The American Interest. Преводът е на Марианна Панова


Крим и кризата в Украйна показаха, че връзките на Русия със съветския период не са напълно прекратени.


На първо място във вътрешните си работи Русия възпроизвежда елементи, напомнящи съветските социални изтъпления.
Руският капитализъм създаде уродливата фигура на олигарха. Страната се отнася към природните си ресурси като грабител. Президентът е обект на обожание, подобно на култа към личността от времето на СССР. Изключителна власт е съсредоточена в ръцете на една група от хора или дори на един човек. Тайните служби изглежда са съживени и имат още по-голяма власт. Убийството на опозиционни лидери се превърна с нещо системно, дори отвъд пределите на страната. Свободата на пресата и на словото се ограничава. И така нататък.


Второ, именно защото Русия се разделя с утопичните пориви на съветския проект, външните отношения и твърдата геополитика започват да се превръщат в перманентни сфери на напрежение.


Тези експанзионистки импулси също така се въртят в омагьосан кръг. От една страна, Русия няма прагматични основания за войните в Грузия и Украйна. От друга, не съществува убедителен вътрешен или външен фактор, който да предизвика критическо осмисляне на причините, поради които те са се водили. Още повече, нито външнополитическите отношения, нито геополитиката са тема, отворена за размисъл, дебат или дискусия. Затова и общата обществена значимост на тези кампании е обречена да остане неясна. Единственият временен победител е рейтингът на президента Путин на национално ниво.


Трето, твърденията, че Русия била провокирана от разширяването на НАТО предполага устойчива рационалност и нещо повече, известна причинно-следствена връзка в последователни международни взаимодействия.


Самото намерение да се предскаже поведението на Русия в дългосрочен план предполага такъв континуум. Да приемем това обаче означава да пренебрегнем особеностите на руските действия. Освен това, такава линия на разсъждение едва ли може да обясни поведението на Русия в Абхазия и Южна Осетия, войната в Чечня, както и намесата в други, по-малки конфликти. Подобни действия изглежда следват един и същи модел, но това не ги подчинява на една и съща каузалност.


Обясненията защо Русия е предприела тези действия, поради какви причини и с каква цел, са обречени да останат недоизречени. Те са отворени за научни дискусии, но имат малка стойност като мотив за политически действия. Независимо от това как се тълкуват тези основания,


най-важният въпрос днес е дали и при какви условия
експанзионистическият порив на Русия може да бъде обуздан


Михаил Горбачов ефективно взриви съветския експеримент като обърна посоката на съветската експанзия навътре, за да подтикне към размисъл, критицизъм, отворена дискусия. През 80-те години на миналия век това бе възможно, защото съветското общество бе изтощено до краен предел. Такова развитие днес е малко вероятно. Единственото, което може да направи Русия по-отговорен участник в преговорите е възвръщането на усета за граници, който убягва от полезрението й. Несъмнено днешна Русия осъзнава повече границите на политиките си в сравнение със СССР, който бе доказателство за това, че загубата на тази основна интуиция води до самоунищожение.


Накратко, стратегическо споразумение, което взема под внимание горните въпроси, изглежда по следния начин:


Първо, процесът на преговорите продължава, за да се избегне изолация в бъдеще, непредсказуеми действия и нови, още по-рискови игри от страна на Русия.
Той се придружава от санкции, насочени към разбиване на най-близото обкръжение на Путин, което само по себе си може да доведе до смяна на властта в Кремъл. Евроатлантическите организации подкрепят учредяването на Евразийски съюз и бъдещите партньорски отношения с новата общност.


Второ, Донецк и Луганск временно стават автономни зони под международно наблюдение.
Всякакви други планове и усилия за административна децентрализация или дори федерация се изоставят. Такова разделение не може да се извърши без съгласието на самата Украйна. Но истината е, че днес съществуват две Украйни и разделението де факто съществува и без законодателна санкция.


Трето, западната част на Украйна започва скоростно да се интегрира в основните Евроатлантически структури.
Западните партньори на Украйна трябва да окажат значителна, разумна и добре структурирана помощ на страната, която през 1990 г. имаше същите икономически показатели като Полша, а днес е на ръба на банкрута.


Четвърто, НАТО трябва да се обвърже с охраната на новите граници като осигури непрекъснато възпиращо присъствие на военни части в Източна Европа.
Това е важно за Полша, но е от критично значение за Балтийските републики, които са изложени на най-високия риск от нахлуване на руски войски, подобно на това в Източна Украйна. Европейският съюз също се включва и взема отношение по военно-стратегическите въпроси и частичната милитаризация на Източна Европа.


Пето, НАТО и ЕС разработват политики, насочени към укрепването на "слабите общества" в Югоизточна Европа.
Международното сътрудничество в рамките на НАТО и на ЕС подължава според установените правила. Но то е допълнено от въвеждането на нови политически мерки за засилване на социалния имунитет на тези уязвими страни. Наложително е значително да се увеличи капацитетът за превенция срещу хибридните войни на Русия.


Точките в такава програма могат да бъдат доуточнени и конкретизирани. Списъкът може да се удължи и с включването на други стратегичеки компоненти. Неизменен остава акцентът на такъв политически документ. Той трябва да бъде насочен към замъгления усет за граници в международните отношения от страна на Русия, или по-скоро към новопоявилата се у нея склонност да губи този усет.


Украйна представлява особен случай по отношение на евроатлантическия ред. Както показва самото име на страната, става дума за гранична зона, място на границата. В исторически и символичен план Украйна прилича на Крайна, военната граница в средата на Балканския полуостров. Векове наред Крайна е разделяла католическия австроунгарски от отоманския свят.


Стабилността на границата предоставяла гаранции, че необмислените политики на отсрещната страна няма да доведат до хаос и разрушение. Изисквали се непрекъснати и целенасочени усилия от страна на Австро-Унгарската империя, за да поддържа границата силно охранявана и като такава да бъде възприемана като непреодолима от Отоманската империя.


Днес случаят с Украйна също изисква решителни стъпки, за да добие руската страна по-осезателна представа за граници, които не могат да бъдат своеволно нарушавани. Това би могло да означава нова студена война. Русия прие основните параметри на глобалната капиталистическа среда. Една нова студена война би означавала тя да започне да се оттегля от, или да променя тези параметри. Въпреки това обаче завръщането към предкапиталистическите времена не е смислен проект за постсъветска Русия.


Петата точка от гореизброените политически мерки изисква специално внимание. Стилът на руската експанзия в Украйна постави на изпитание традиционната политика на възпиране, такава каквато е формулирана в член 5 на Североатлантическия договор. Хибридните бойни действия мобилизират разнообразни обществени ресурси, далеч отвъд военния потенциал.


Хибридната война е насочена към слабите области на икономиката, институционалната система и цялата обществена сфера. Тя включва корумпиране на политическите елити, овладяване на стратегически бизнеси, купуване на медии, финансиране на обществени кампании (например срещу шистовия газ), подкрепа за приятелски десни националистически партии, финансиране на паравоенни групировки, обвързаност с престъпни начинания и т.н. Както показва конфликтът в Украйна, хибридната война е тежко изпитание, което обикновено се подценява и се нуждае от сериозно преосмисляне на политическо ниво.


Някои от обществата от бившия Съветски блок изглеждат подходящи мишени за типа война, която Русия води в Украйна. Прилагайки метафората за мафиотските държави, анализаторите твърдят, че организираната престъпност е придатък на държавата в балканските страни като Черна гора, България, Косово (Moises Naim, FA, May / June 2012). Ако приемем, че този аргумент дори отчасти е верен, възниква въпросът: от коя страна на границата с Русия или с бъдещия Евразийски съюз всяка една от страните ще избере да застане?


Докато балтийските държави са директно изложени на военна заплаха, балканските страни страдат от злокачествено сливане на институции, политики, бизнес и мрежова престъпност.


Тези страни са бедни, с корумпирани елити и с медии, контролирани от мощни икономически групировки. Обществените институции са обект на непрекъснат натиск от криминално-политическите мрежи. Спонсорираните от държавата инфраструктурни проекти са източници на корупция на високо ниво. А превземането на държавни институции не е рядък феномен.


За някои от въпросните страни резултатът е отслабването на техния външнополитически суверенитет. Руските енергийни проекти като Южния газов поток са ярък пример за това как корумпираните елити в една страна действат отвътре в подкрепа на руската експанзия. В някои от участващите страни те успяха да завишат тройно цената на проекта и се опитаха да заобиколят ограниченията, налагани от ЕС, калкулирайки огромни печалби. Без видими знаци за криза, както в Украйна, мащабни проекти като "Южен поток" съдържат елементи на хибридна война. За да осигури осъществяването им, Русия влиза в тесни връзки с влиятелните мрежи на "мафиотската държава". Те овладяват стратегически постове, от които могат да контролират медиите, политическия процес и едрия бизнес.


Следователно е необходимо да се подпомогне укрепването и поддържането на обществения имунитет на въпросните страни.
Европейският съюз прави нещо в тази насока в рамките на богатото си портфолио от финансиращи програми. Но те повече са насочени към развитието и са политически неутрални. В действителност, те не са разработени за справяне с проблеми като слаби общества, слаби държави, още по-малко процеси на овладяване на държавата. Задачата няма да е нито толкова скъпоструваща, нито толкова сложна, въпреки че ще е нещо ново за бюрократичните институции в Брюксел. Може би ще изисква също така и някакви инвестиции, но в много по-голяма степен е въпрос на политическа ангажираност.


Хибридната война не предполага непременно хибридна отбрана, каквото и да означава това. Обаче тя задължително налага хибридни политики за възпиране.


Владимир Путин жъне успехи в свят без очертани координати, с неясни значения в езика на преговорите и с широки възможности за експанзионистически действия. Необходими са решителни мерки, за да бъде изваден той от мъглявата неопределеност, под булото на която може да си присвоява чужди територии и да продължава да твърди, че няма нищо общо с това. Необходима е нова граница, която също така да определи нов и по-ефективен език на общуване с Русия. В името на тази нова граница вече се плати висока цена – загубата на действително обединена Украйна.


Но цената може да стане и още по-висока.


Ако Путин започне да обмисля нови хибридни експанзии, той вероятно ще има успех на Балканите и в Прибалтика, в други части на Източна Европа или в Кавказ.


Има ли нещо, което би могло да предотврати разпадането на ЕС, който и без това преживява криза на много нива и без да броим Русия? Кой или какво ще възпре по-нататъшни руски териториални набези? Без да очертаем граница тук и сега, в близко бъдеще ще изпитаме ефекта от лавината, която никой няма да успее да спре.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (162)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на InmoInvestments
  InmoInvestments
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Не мисля, че путанин има усет за нещо практично... Усета му се простира от Аляска до Германия, и от джоба му до банковата сметка, учтиво захранвана от любимите му олигарсета...

  You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. Al Capone
 2. 2 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  Рассия не само отдавна е с изгубен усет за граници, а се е самоизгубила в цивилизацията.

 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2250 Неутрално

  Това с подпомагането на обществения имунитет в слабите общества като българското срещу путлеристкото влияние е слаба ракия и палиативна мярка. Нашите рубладжии също играят според глобалната тояга и тя би ги направила по-ниски от тревата, ак съществуваше в адекватен на заплахата вид. Обаче излишната толерантност и хуманитарскост на господа Поповите теоретици дава крила на нашите подлоги да пърхат заедно с руските бандити без проблем. Истинско лекуване на руската чума е възможно само чрез изолация, дълбоки санкции и рестрикции, подпалване на гражданска война в Кавказ и мощно въоръжаване на Украйна. Който вярва, че ще озапти Путлер с писане на сълзливи антрефилета из политкоректни блогове, трябва да се нарича Стефан Попов.

 4. 4 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  "Владимир Путин жъне успехи в свят без очертани координати"

  Твърде меко определение на автора. Путлер жъне успехи само сред публика, която е изключително умствено ограничена и която е задвижвана от първични инстинкти като расизъм, омраза към различните и най-вече омраза към Запада и западните ценности.

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2531 Неутрално

  Диктатура на пролетариата му казваха едно време,а то си е просто диктатура упражнявана чрез силовите структури и удобните медии.

 6. 6 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 598 Весело

  Руснаците имат усещане само към изпитата водка

  писнало ми е от левичари
 7. 7 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 560 Неутрално

  ..с две думи вържи Мечока..за да ти е мирно Глобалното Световно село...

 8. 8 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#7:"adam1966"].с две думи вържи Мечока..за да ти е мирно Глобалното Световно село[/quote]

  абсолютно прав +++

  думите ти ми приличат на кандидатстудентския бисер на тема турско робство:

  "всички българи искали да се освободят от турско робство - но нямало Кой да ги освободи,за това се наложило да изчакат 500 год "

  отук нататък влизаме в полето на Емпириката
  а Тя не лъже

 9. 9 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Русия тепърва има да бере ядове, те сега започват. Не само в Кавказ очаквам проблеми. В Крим също ще има, там татарите не са казали последната си дума, а те както знаем, много обичат Русия и Путин.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 10. 10 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  "Михаил Горбачов ефективно взриви съветския експеримент"....

  Нищо не е яхвал Горби, просто уцели момента на разпад и се опита да овладее с помоща на всички структури тоталното взривяване на тъй наречения съвеЦки експеримент.

  Имало едно време ссср...
 11. 11 Профил на blaserr93lrs2
  blaserr93lrs2
  Рейтинг: 474 Неутрално

  "Трето, твърденията, че Русия била провокирана от разширяването на НАТО"
  Тя Русия от какво ли не е провокирана милата.Цялата работа с русия все повече ми прилича на „Властелинът на пръстените“ и на
  това https://www.youtube.com/watch?v=YqyQfjDScjU&spfreload=10

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 13. 13 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Освен това, такава линия на разсъждение едва ли може да обясни поведението на Русия в Абхазия и Южна Осетия, войната в Чечня
  -===============================
  Поведението на САЩ, които всъщност даваха парите и оръжието на чеченските джихадисти и грузинските сепаратисти беше още по странно. Особено след пердаха който изядоха.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 15. 15 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Той се придружава от санкции, насочени към разбиване на най-близото обкръжение на Путин, което само по себе си може да доведе до смяна на властта в Кремъл.
  ==================================
  И защо трябва да се меси "анализатора" във вътрешните работи на Русия. И на мен Хюсеин Барак ми е прот..ен. обаче американците са си го избрали. Да си го търпят.

 16. 16 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Едно малко допълнение, Шесто, добре ще е НАТО и ЕС да не си завират гагите в задния двор на Русия, за да нямаме ние съюзниците проблеми отпосле, както стана след ужким "бързата" Арабска пролет 2011..... която трае вече пета година с тенденция към засилване...... почна се на шега, а сега трябват американски самолети в Инджирлък..... :-!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Рашка е азиатска държава и няма място в Европа. Прочетете ми подписа:

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 19. 19 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1101 Любопитно

  [quote#15:"Каишков - Гласът на Америка"]И защо трябва да се меси "анализатора" във вътрешните работи на Русия.[/quote]
  Каишка, защо се правиш на ударен или наистине не схващаш елементарни неща? Никой нямаше да поставя санкции на дребноръстовия фюрер, ако си налягаше парцалите в северноазиатския бантустан. Обаче на изперкалия фюрер не му стига най-голямата територия в света, ами трябваше да заграби още земи от съседни независими държави в пълен разрез на международни договори, с които са се задължили да зачитат суверенитета именно на държавата, от която откъснаха територии. Схавана ли сега защо фюрерчето беше нашокано по галвата или ти трябва картинка?

 20. 20 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Съвсем нормално е. Рашка е държавата с най-голяма концентрация на простаци сред населението си, разбира се си избраха и простака Путлер да ги управлява. След това нападнаха Чечня, Грузия и Украйна.

  Съвсем нормално е, че цял свят ги презира.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 21. 21 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#9:"captainFill"]татарите не са казали последната си дума[/quote]
  Кримските татари не са много. Проблем за Русия са автономните волжки републики - татари, башкири, чуваши и др....Сред нетатарските народности тече процес "приобщаване" към татарската народност и усилена ислямизация.

 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  Общо взето, задоволителен и доста задълбочен анализ. Предложените сценарии на противодействие също са приемливи, но според мен трябва да бъдат с различна тежест и приоритет. Предимство трябва да се даде на действията по разрушаване олигархичната черупка на обкръжението на Путин. В близко бъдеще (което е по-приемливо за всички) Путин може да бъде свален само чрез дворцов преврат. Ако нещата се проточат и се изчака развитието им като във Венецуела, ще се стигне до гражданска война.

  Ето,въпреки жестоката цензура и информационното затъмнение, наченки на това вече се набелязват- на 17 август няколко региона (Новосибирск, Екатеринбург,Калининград)провеждат съгласувани действия под надслов "Хватит кормить Москву"

  http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/V-seti-nachalsya-process-sinhronizacii-protestnyh-akciy-v-Rossii-Kreml-v-panike--77347.html

 23. 23 Профил на Ixquick
  Ixquick
  Рейтинг: 691 Неутрално


  Според Стефан Попов олигарсите са 2 вида.

  Криминалният Кръг на Ходорковски и Невзлин бил от „олигарси реформатори“.


 24. 24 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1231 Весело

  Налазиха мурзилките, от 8.30 нататък и то едновременно. Явно тогава им почва работното време.
  Анализът е ОК, но ми се струва много разводнен и теоретичен. Както се видя - твърдите действия са най-ефективната превенция. Спиране на технологии, спиране на агресивни мераци, сваляне на цената на петрола - вече от там насетне е въпрос на време.
  Нашичките тук - те са ясни. Като се гътне матушката им, веднага ще променят тона. Пример - Мишо Шамара, най-големия червенотиквеничковеч, сега наместо да пее на червени концерти, кара камион в САЩ

 25. 25 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Не знам как се комуникира с нация от крепостни. Да не кажа по тежка дума.
  Всичките санкции на запада са насочени единствено и само срещу кръгът на ВПутин. Но той ги "прехвърли" върху руския народ от крепостници. С така наречените "контра мерки" спря целия внос на хранителни стоки с което предодвратява износа на валута от русия за сметка на повишаващата се инфлацията.
  Така остава валута за диктатурата му, ще се развият контрабандните канали от които печелят пак само неговите хора.
  А стадото обеднява, обвинява запада и гласува с 88% за ВПутин
  Та каква ти комуникация.............................. тия хора там още живеят в 19 век

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 26. 26 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Помислете! Идеята на запада е да ги сварят бавно като жаба - за да не изкочат от тенджерата.
  Ако приложат най-твърди санкции ВПутин ще направи някоя глупост и руското стадо ще застане зад него. Или в най-добрия случай ще настанат такива размирици, че не се знае в кой ще попаднат атомните оръжия.
  Времето работи за запада - за къде да бързат. С всеки изминат ден в русия става все по зле и руснаците започват да си задават въпроси.................................

  Иначе запада има реални мерки да ги пречупи за отрицателно време.
  1. изключване от "СУИФТ"
  2. "КОКОМ"
  3. Да ги вкарат в надпревара във въоръжаването
  4. Конфликт в някоя от републиките
  5...................................

  Не ни е нужно, защо да си създаваме повече главоболия.
  Нарастването на БВП на САЩ е 3% на ЕС 1,5 %. ВПутин ще си получи неговото без да изтреляме един патрон.

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 27. 27 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 829 Неутрално

  [quote#21:"dobrich"]Сред нетатарските народности тече процес "приобщаване" към татарската народност и усилена ислямизация. [/quote]
  Аз имам предвид опасността от ислямски тероризъм в Крим. Това няма да е никак добре, но татарите може да се поддадат на тази работа. Нищо, че са малко, много бели могат да направят.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 28. 28 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  Всъщност някой чете ли още такива глупости??

  В Русия съм! В Русия съм!
 29. 29 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "... твърденията, че Русия била провокирана от разширяването на НАТО предполага ...., известна причинно-следствена връзка в последователни международни взаимодействия..." Естествено- нали путлер иска да си отвори широка порта за оправдаване на всички агресивни нападения на русия над нейните съседи, случили се от началото на 21 век. И тая мечка, сложена на снимката, няма нищо общо с русия - мецаната никого не напада, ако не е предизвикана и ако не е гладна, а случаят с русия не е такъв...Всяка една мечка е по-добра от русия- най- малкото защото не напада съседните си държави и не избива милиони неруснаци и неруски граждани...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 30. 30 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Добър анализ.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 31. 31 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  А- и част от паричките от руския държавен пенсионен фонд + руския държавен здравен фонд са отишли за построяването на този руски мутробарок - по заказу путлеру -
  http://www.obektiven.com/2014/05/blog-post_7643.html
  а руснаците нека нагъват махорка, самогон и черен хляб- това са си заслужили, тъй като над 87% от тях одобряват руската външна политика и гласуват за путлер на президентски избори.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Авторе, случаят с Крим е особен, не е като да фъргаш демократични ракети и бомби по Афганистан, Ирак, Либия и да сваляш от власт всички правителства, които си счел, че не отговарят на критериите ти за "демократичност".
  Запознай се с историятна на Крим, който през дълги периоди е бил в пределите на Русия. Руски е бил и през 1953г., когато един политик решава да го подари на Украйна. Отделно от това референдумът за независимост, проведен през 1991г. се оспорва от Москва. Да но говорим, че миналата година там се проведе друг референдум, по време на който местното население се произнесе за бъдещето на Крим.
  Полуостровът е удобна тема, чрез която да се атакува Путин. Но критикарите на Путин станаха банални, сменете малко лакърдиите - всеки ден едно и също.

  Според мен не трябва да се очаква скорошна промяна на политиката на Москва по отношение на Крим, тъй като доверието/недоверието на народа към властта се гради въз основа на няколко основни критерия, единият от които е отношението към Крим. А руският народ очевидно, поне за сега, си иска Крим.

 34. 34 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "съветските социални изтъпления"

  тази грешка е доста добър неологизъм - съветските изтъпления.
  гледам, съветските изтъпления са се разписали и в коментарите

  Birds of a feather flock together.
 35. 35 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Стефан Попов е изкарал надницата си с този анализ.
  Всичко е много едностранно. Конфликтът винаги има две страни.
  В случая се демонизира едната страна, която за Попов са "лошите руснаци".
  Попов да напише и анализ "НАТО и изгубеният усет за граници.", където да ни обясни НАТО има ли граници въобще.

 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7980 Неутрално

  "... организираната престъпност е придатък на държавата в балканските страни като Черна гора, България, Косово..."
  Ами нали комунистите и ДС си я отгледаха тази престъпност много преди стената да падне.Те превърнаха политическата си власт в икономическа,защото те откраднаха и парите.

 37. 37 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  [quote#33:"faraon"]Запознай се с историятна на Крим, който през дълги периоди е бил в пределите на Русия. [/quote]
  А пък ти се запознай с будапещенският меморандум който Русия подписва заедно със САЩ. Подписвайки го Русия се отказва за вечни времена от претенции за което и да било късче на Украйна (в чиято територия влиза и Крим). Ако ще и хилядолетия Крим да е бил руски. Нещо повече - Русия, подписвайки договора се задължава (както и САЩ) да воюва с всеки посегнал на териториалната цялост на Украйна. Срещу това Украйна предаде БЕЗВЪЗМЕЗДНО целият си арсенал от атомно оръжие на Русия. Ти как би се почувствал ако разбереш, че скъпоплатеният бодигард който си наел да пази семейството ти е заклал детето ти и е изнасилил жена ти?

 38. 38 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1964 Неутрално

  Путинските последователи по правило са инфантилни и неуке хора. Към тях трябва да се отнасяме подобаващо т.е. високи военни технологии и високотехнологична антипутинска пропаганда. Мурзилките трябва всеки ден да виждат явни неуспехи, защото Путин ги убеждава, че всичко друго е успех. За путинските фенове изгарянето на храни и забраната за внос на лекарства е успех. И защо им са на путинските пияници лекарства, те си емат алкохол. На тях им трябват потоци от убити войници като в Афганистан.

  подпис
 39. 39 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3913 Неутрално

  Отличен анализ.

  "Русия и изгубеният усет за граници
  От Стефан Попов"

 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#33:"faraon"]Крим, който през дълги периоди е бил в пределите на Русия. [/quote]
  Така е, но сега сме 21 век. И освен това защо Путин опря точно до Крем? Не само аз мисля, че по вътрешнополитически причини - за да си запази властта....Русия има Абхазия, която е със субтропичен климат и много по добри възможности от Крим за туризъм. Ако това е причината, де?

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1413 Любопитно

  [quote#40:"dobrich"]Така е, но сега сме 21 век. И освен това защо Путин опря точно до Крем?[/quote]
  Доста си бос в "тия" работи, щом задаваш лаишки въпроси...

 43. 43 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#37:"petyo9"]А пък ти се запознай с будапещенският меморандум който Русия подписва заедно със САЩ.[/quote]

  И без това споразумение международните закони съществуват, съответно би трябвало да се спазват. Аз не казвам, че в случая правото е на страната на Москва, но разбирам руските управлявници, защото те виждат какви ги върши НАТО и ЦРУ и следват примера им.
  Беззаконието ражда беззаконие. Неспазването на международните закони от едната страна, развързва ръцете на другата да върши същото.
  Освен това, не забравяй, че когато са подписвали будапещенското споразумение, е имало договорка между Москва и Вашингтон НАТО да НЕ се разширява на Изток.

 44. 44 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3913 Неутрално

  МОЧА имени П.Лелина

  Ма и двамата усуквате едно така мекичко и "деликатно".

  Истина: в настоящия Еднополюсен свят и болшие нови предизвикателства като ЕС, НАТО, Китай, ИД...

  единствено сс2 дава надежда на прогресивното человечество
  да си възстанови двуполусния модел от преди, през и след ВСВ
  (Велика социалистическа война).

  До коментар [#12] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Крим и кризата в Украйна показаха, че връзките на Русия със съветския период не са напълно прекратени.
  ==================================

  Военното присъствие на САЩ в целия свят под предлог различни "заплахи"показва че определянето им като агресивна и военнолюбива държава, самата тя заплаха за целия сят,

  не е напълно погрешно.

 45. 45 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2676 Весело

  Ето малко полезно четиво за путиновите мурзилки.Не че ще им помогне, те са зомбирани до мозъка на костите. Искам просто да им покажа, че хората не пасат трева и че усилията на Путин да пренапише историята няма да се увенчаят с по-голям успех от този на Сталин да пренапише историята на ВКП(б).

  http://fakeoff.org/history/otkuda-poshla-rossiya-ili-istoriya-o-tom-kak-vorovalas-rus

  http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Rossiya-pozhiraet-samu-sebya-82014.html

  http://nr2.com.ua/infographics/CHto-ostanetsya-ot-Rossii-esli-vosstanovit-istoricheskuyu-spravedlivost-82028.html

 46. 46 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  До коментар [#33] от "faraon":

  "Авторе, случаят с Крим е особен"

  Действително е особен, само че не както на теб ти се иска!

  http://fakeoff.org/history/kolonizatsii-kryma

 47. 47 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  Путин иска да възстанови отношения такива каквито са били след ВСВ. Със сфери на политическо влияние и признаването им от всички. Такова нещо е невъзможно в новия век. Загубата на статута на свръхдържава и превръщането на Русия във второстепенна такава съчетано с високите приходи от нефт и газ замъглиха прагматичния поглед.

  klimentm
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 49. 49 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 829 Весело

  [quote#41:"alexsilver"]Как смееш да плюеш и обиждаш говедарите? Нали те сега ни стопанисват и наглеждат? [/quote]

  Току що сам се нарече говедо.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 50. 50 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  [quote#43:"faraon"]И без това споразумение международните закони съществуват, съответно би трябвало да се спазват.[/quote]
  Напълно съгласен. Но я го обясни на Путин! Той ги гази като глиган.

 51. 51 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3913 Неутрално

  МОЧА на секи 4ти км

  Uphill battle...

  Underdog vs. Ursula Major.

  Мальчик Дейв vs. Голиат.

  Ахмет против Планина.

  Чичко Сорос против Неабятная Россия и Неабятен Интернационал.

  още разяснения?

  До коментар [#48] от "ahasver":

  Интересно ми е колко плаща чичо Сорос за подобна "публикация "?
  Отделно пък за поддържащите коментари.

 52. 52 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3913 Неутрално

  Извинения.

  След многобройни парады Победы
  пропуснахме "Непабедимая".

  Недопустимоe опущение

  "Чичко Сорос против Неабятная Россия и Неабятен Интернационал"

 53. 53 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 795 Неутрално

  Цивилизования свят трябва да се отнася с Расия като с луд. Т.е. да ги ограничи максимално, и да е сигурен, че винаги може да ги удари по носа, ако се наложи.
  Крайно време е сегашното лигавене да се прекрати и на Расия да се наложат истински и всеобхватни търговски и технологични санкции. Ограничените санкции в момента безспорно имат ефект, и то много по-силен от очаквания - което показва, че истински санкции ще имат много силен и бърз ефект. Не виждам защо още се бавят.

 54. 54 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1007 Весело

  До коментар [#43] от "faraon":


  [quote#43:"faraon"]Аз не казвам, че в случая правото е на страната на Москва, но разбирам руските управлявници, защото те виждат какви ги върши НАТО и ЦРУ и следват примера им.[/quote]И какви ги вършат от НАТО?!Окупират някаква държава-например България и я анексират към НАТО ли?!Абе,що се излагате да пишете глупости?!

 55. 55 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#54:"yanne"]И какви ги вършат от НАТО?!Окупират някаква държава-например България и я анексират към НАТО ли?!Абе,що се излагате да пишете глупости?! [/quote]

  Едно е да анексираш територия, която дълги години е била част от твоята страна и където 65% от населението е със същия същия етнически състав, съвсем друго е да опиташ да анексираш земи, в които не живее нито един твой съгражданин. Да, САЩ не анексират територии, но чрез преврати, майдани или директна военна намеса сменят правителства, които следват препоръките/заповедите на Вашингтон. Това изглежда не вълнуваше особено Москва докато действията на Вашингтон, насочени към смяна на властта, не се пренесоха в бившите републики на СССР, в самата Русия, както и в приятелска на Русия Сирия. Изглежда всичко това преля чашата и Путин пристъпи към анексирането на Крим. Да, анексията на Крим е в противоречие на международните закони, но процесите са свързани, колкото и да ви се иска да ги разглеждате поотделно, независимо един от друг.

  Много често привърженици на Америка за България изтъкват във форума, че силата, съответно правото е на страната на САЩ. Е, Путин вероятно разсъждава по същия начин, когато става въпрос за събития и процеси, които пряко касаят сигурността на управляваната от него държава.

 56. 56 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#13] от "Каишков - Гласът на Америка":
  "Поведението на САЩ, които всъщност даваха парите и оръжието на чеченските джихадисти и грузинските сепаратисти"
  --------------------
  Няма как САЩ да са давали оръжия на чеченците и грузинците - технологично тяхното оръжие е с около 100 г. напред и изисква обучение, инструктаж и тренировки преди употреба. Едва сега САЩ започнаха да помагат на Украйна - колкото повече, толкова по-добре. След година Путин ще бъде изненадан, времето работи срещу него.

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 57. 57 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#1] от "InmoInvestments": ≪Не мисля, че путанин има усет за нещо практично... Усета му се простира от Аляска до Германия, и от джоба му до банковата сметка, учтиво захранвана от любимите му олигарсета...≫

  Ако Путин беше толкова елементарен, колкото казваш ти и колкото на тебе ти се иска, никой нямаше сега да се занимава с Русия. За ваше съжаление след Сталин той е единственият руски държавник, който наистина знае не само какво прави, но и защо го прави. Което може да ни харесва или не, но е факт.

 58. 58 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2365 Любопитно

  [quote#0:"Стефан Отворения"]Единственото, което може да направи Русия по-отговорен участник в преговорите е възвръщането на усета за граници, [/quote]
  Ами нека САЩ първо да възвърнат това си усещане и да отговорят чий го дирят в Украината и тогава да имат претенции към Русия.
  Не разбрах този анализ от кой е поръчан. Да не би САЩ да са поставили задача на пионките си от бившия соц.лагер да правят мозъчна атака как да се реши украинската криза?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 59. 59 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#40] от "dobrich":
  "защо Путин опря точно до Крем?"
  ++++++++++++++
  Имперски амбиции... Нещо като закъсняла полюция на абсолютната тирания от времето на Людовик XVI...

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 60. 60 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  За българите, които вече се оправиха от объркващата промяна след 1989 година, а и не са част от манипулирания до зомбиране параелит, който вярва на всичски глупости, казани за света, за Запада и за Русия, статията няма никакво значение, защото те знаят, че това не е нищо повече от подвеждаща политическа пропаганда. И затова не си струва да бъде коментирана.

 61. 61 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2365 Любопитно

  [quote#:"Статия"]Прилагайки метафората за мафиотските държави, анализаторите твърдят, че организираната престъпност е придатък на държавата в балканските страни като Черна гора, България, Косово (Moises Naim, FA, May / June 2012). [/quote]
  Автора ще отговори ли кой създаде държавата-тумор Косово? Или и за нея пак вина носи Рассията?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2068 Неутрално


  " ... твърдението, че Русия била провокирана от разширяването на НАТО ..."


  НАТО отива там, където народите искат да са в Алианса и разширяването е естествен процес ! Отдавна умря практиката Кремъл да се разпорежда със съдбата на народите от Източна и Централна Европа !
  Русия и джуджето -фашист да се запитат, защо страните от бившия соцлагер така силно се стремят към НАТО и ЕС !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 64. 64 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  Вече кагебиста няма лесна плячка като Крим, всеки следващ опит за подобна проява може да доведе до непредвидими последствия.

  klimentm
 65. 65 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 730 Неутрално

  До коментар [#16] от "boby1945":

  [quote#16:"boby1945"]Едно малко допълнение, Шесто, добре ще е НАТО и ЕС да не си завират гагите в задния двор на Русия[/quote]
  Ако си забравил, България е член на НАТО и ЕС и употребата на трето лице (да не си завират), най малкото означава или че не си българин или че не се възприемаш за такъв. Предполагам по-вярно е второто.

 66. 66 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  На един диктатор и на един прост народ - САМО едно - санкции, за да му бръкнеш в джоба :)
  И на единия , и на олигарсите и на третия- народа- само от това ще разбере ..
  Все пак сме в 21-вия век ..Има информация , има нормални страни в Европа , има и Демокрация ...)
  Когато се появиха километричните ОПАШКИ в Масква - за НЕЩО, тогава свърши и строежа на комунизЪма...
  Сега- същата рецепта трябва да се приложи ...
  Бръкни му в джоба на мужика ..
  Той е далече, иначе , от Права , демокрация, ИЗБОРИ - свободни , конкуренция , и т .н...
  ТОЙ, още не ги е осъзналтези неща ..Далече са от него .. Повече от 200 години от Френската революция :
  Има време - мужикът БАВНО се развива :))

  BIG AL
 67. 67 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3732 Любопитно

  До коментар [#58] от "Julian Mall":

  Имаше ли ЦРУ и САЩ в Чечня и Грузия?

  klimentm
 68. 68 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#7:"adam1966"].с две думи вържи Мечока..за да ти е мирно Глобалното Световно село..[/quote]
  А ако се отвърже? Затова докато го връзваме трябва да му поотрежем ноктите и зъбите!

 69. 69 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Оставете мужика да гази из блатата на Сибир,
  да знае, че отдолу има НЕФТ, газ и да не може да го извади !!!
  Оставете го да "помечтае" , колко по- добре ще бъде , ако можеше да извади нефта , да построи НЕЩО там, да си има къща и сносен живот ,
  да може да пътува или работи, учи в чужбина ,
  да контактува с други народи - без КГБ ,
  да бъде дребен или среден собтвеник на нещо ,
  да няма Партия над главата си , да не го карат да се бие в Украйна, или другаде , БЕЗ да знае - защо ??? и т.н...
  Всичко с времето си ..
  Бавно развиващите се - имат нужда от време..)

  BIG AL
 70. 70 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  Освен изброените качества на мечката мисля, че няма спор, че има и лош дъх.

 71. 71 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 730 Неутрално

  [quote#61:"Julian Mall"]Автора ще отговори ли кой създаде държавата-тумор Косово? Или и за нея пак вина носи Рассията? [/quote]
  Не, не е Рассията, а нейното балканско уродливо копие, начело с Милошевич.

 72. 72 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  До коментар [#67] от "klimentm":
  Ами нали в Грузия беше прощъпулника на цветните революции. Саата да не би да е руски възпитаник? А в Чечня беше запален огъня на ислямската революция и Русия беше длъжна да се намеси докато не е обхванал целият Кавказ.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "Второ, Донецк и Луганск временно стават автономни зони под международно наблюдение.
  Всякакви други планове и усилия за административна децентрализация или дори федерация се изоставят. Такова разделение не може да се извърши без съгласието на самата Украйна. Но истината е, че днес съществуват две Украйни и разделението де факто съществува и без законодателна санкция."

  Ето това е същественото.
  А ето какво още става известно днес:
  http://www.blitz.bg/news/article/354269

 75. 75 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Анализът е добър, но авторът не е от класата на Бжежински. Та четете Бжежински, човекът е казал, как и защо ще смачкат Путландия.

  chavo64
 76. 76 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#67] от "klimentm":
  Особено в Грузия - нямаше.
  Ама хич..

 77. 77 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1413 Любопитно

  [quote#72:"Julian Mall"]Ами нали в Грузия беше прощъпулника на цветните революции. Саата да не би да е руски възпитаник? А в Чечня беше запален огъня на ислямската революция и Русия беше длъжна да се намеси докато не е обхванал целият Кавказ. [/quote]
  Не се хАби с ТИЯ. Безнадежден случай...

 78. 78 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Русия няма прагматични основания за войните в Грузия и Украйна." А стига, бе, Стефи! Разбирам, че описваш американския интерес, но помня добре и двете кризи. Между другото, бях в Абхазия след войната с Грузия - десетки селища (и с руско население) бяха сринати от прекрасните грузински "золдатен"! А за Крим и Източна Украйна да не говоря - там преобладващото руско население вече се подлагаше на гонения. Ама плащат ти - пишеш лъжи!

 79. 79 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Едноразмерен и еднополюсен коментар на голям патриот... на НАТО. Неадекватен и несъотносителен спрямо текущия пост-модерен период на историта. Нищо вече не е като по-рано и нищо не може да се прогнозира с висока степен на вероятност. Асиметрично и парадоксално на западните санкции Путин печели респект и в двете полукълбета, а залага и на нови стратегически "капии". Докато САЩ, НАТО и ЕС нямат увличаща идеология. Криза в жанра...

 80. 80 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#68] от "bawarec":

  Ти ли? С какво?

 81. 81 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#79] от "venelingeologia":

  Коментарът не само е деструкция на реалиите, но е преди всичко откровено съчинение. Помислете си само:" твърденията, че Русия била провокирана от разширяването на НАТО предполага устойчива рационалност и нещо повече, известна причинно-следствена връзка в последователни международни взаимодействия.". Изумителна мисъл, разкриваща склонност към предъвкване на истината до превръщнето и в абсурд!

 82. 82 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#66] от "BIG AL":

  Както казваше един герой на наш прочут филм "Пръд..ха му в шепите"! А колкото до културата на средния руснак - има още много да се катеришшшшш...

 83. 83 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 730 Неутрално

  До коментар [#73] от "Julian Mall":

  [quote#73:"Julian Mall"]Ами Милошевич взе да поправя грешката си с косовската автономия като започна да чисти Косово от това диво племе албанците[/quote]
  Ами една грешка трудно можеш да я поправиш с друга. Просто се натрупват грешка върху грешка.

 84. 84 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Цитат -От една страна, Русия няма прагматични основания за войните в Грузия и Украйна. От друга, не съществува убедителен вътрешен или външен фактор, който да предизвика критическо осмисляне на причините, поради които те са се водили.

  Коментар - Авторът не познава нито Русия, нито историята й!

  Екатерина Велика ръководи завладяването на Крим и на Украйна. Това е стар стремеж на Русия да се разширява на Юг и на Запад! Това е и една от причините за Руско-Турската освободителна война. След завършването на тази война руските войски са били прехвърлени в Туркестан (ген. Скобелев и ген. Столетов) и в Полша (ген. Гурко). Руснаците са убивали безмилостно и някои от тези генерали са обявени з престъпници от самите руснаци. Войната срещу Грузия е за Абхазия. Войната с Украйна е заради Крим и Донецк. Крим е топъл и там е Севастопол. Донецк е важен район за добив на въглища и стомана.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 85. 85 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 727 Весело

  "Тя включва корумпиране на политическите елити, овладяване на стратегически бизнеси, купуване на медии, финансиране на обществени кампании (например срещу шистовия газ), подкрепа за приятелски десни националистически партии, финансиране на паравоенни групировки, обвързаност с престъпни начинания и т.н."

  Няма нищо общо с България...

 86. 86 Профил на son_of_anarchy
  son_of_anarchy
  Рейтинг: 284 Неутрално

  все някога вожда ще пукне ,надяваме се да е по-скоро
  нищо няма да се промени дотогава

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
 87. 87 Профил на son_of_anarchy
  son_of_anarchy
  Рейтинг: 284 Неутрално

  [quote#33:"faraon"]Запознай се с историятна на Крим, който през дълги периоди е бил в пределите на Русия. Руски е бил и през 1953г., когато един политик решава да го подари на Украйна. Отделно от това референдумът за независимост, проведен през 1991г. се оспорва от Москва. Да но говорим, че миналата година там се проведе друг референдум, по време на който местното население се произнесе за бъдещето на Крим. [/quote]

  пак едни и същи лъжи повтаряни до безкрай и опровергавани още толкова пъти

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
 88. 88 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#84] от "vxa15365434":

  Историята е минало, ясно беше казано след падането на завесата че реда управлявал света до края на ВСВ е история. Всяка страна е свободна и независима в избора си, това е нещо което упорито се отказвате да проумеете, разлиствайте страниците колкото искате тази история е мъртва!

  klimentm
 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Огромна част от Русия все още живее в края на 19-ти век, там е проблема !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 91. 91 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 548 Неутрално

  [quote#88:"klimentm"]реда управлявал света до края на ВСВ е история. Всяка страна е свободна и независима в избора си[/quote]
  Глупости на търкалета. Кога ли въобще ще вденете, че Историята винаги и винаги се е повтаряла и ще се пвтаря. Само играчите се сменят.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 92. 92 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  До коментар [#88] от "klimentm":


  [quote#88:"klimentm"]Историята е минало, ясно беше казано след падането на завесата че реда [/quote]

  Мисля, че ти отговориха по същество. Всичките писания тук са от незнаене. Нито някой знае нищо за Екатерина Велика, нито за Кримската Война в началото на 19 век, когато там пристигат французи и англичани и турци, та чак във Варна има паметник на загинали западняци в лазарета там. Ама нали трябва да си работил дълги години като екскурзовод, за да ги знаеш тези неша.
  В интерес на хората аз съм за незабавно спиране на всякакви военни действия и за незабавно мирно разрешение на въпроса за Украйна. Крим вече е руски и няма шанс да се даде на Украйна, но Украйна трябва да има свободен достъп там. В общ интерес е да се спре напрежението. Но никой не ме пита ... Така и ще си мечтая.... Защото историята е отражение на човешката същност, а тя не се променя ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 93. 93 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  До коментар [#55] от "faraon":Преди няколко години САЩ се извиниха официално на народа на Хавайските острови за анексията им през 1898 година.

 94. 94 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  До коментар [#75] от "chavo64":Стари са ти данните . Бжежински наскоро беше казал ,че САЩ е трябвало да се разберат с Русия преди 3-4 години . И сега можело, но след няколко години вече Русия няма да иска.

 95. 95 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 587 Неутрално

  До коментар [#43] от "faraon":

  А бре лъжлив фараон,
  "Освен това, не забравяй, че когато са подписвали будапещенското споразумение, е имало договорка между Москва и Вашингтон НАТО да НЕ се разширява на Изток. "

  Ако можеш да покажеш един официален линк към документ за тази уговорка ще ти се извиня.
  А дето американците три години им изпращаха продоволствени помощи от храни "ножки Буша" мълчиш.
  Путин ще свърши или в Хага или като Кадафи.
  Вервай ми.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 96. 96 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1987 Весело

  [quote#88:"klimentm"]Всяка страна е свободна и независима в избора си, това е нещо което упорито се отказвате да проумеете, разлиствайте страниците колкото искате тази история е мъртва! [/quote]

  До коментар [#88] от "klimentm":

  Много познато твърдение! Същото го приказваха каскетаджиите-рабфаковци, които превзеха София след 1948. Бяха ми забранили да чета Жул Верн и Майн Рид. Отменени били ... След това отмениха историята на България и я замениха с история на БКП. накрая ормениха пазарната икономика и я замениха с развит социализум. Накрая .... внезапно станаха заклети капиталисти и вярващи в Бога ... някои доста богатички при това

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 97. 97 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  До коментар [#82] от "ИванКар":Остави го тоя. Той е от байрактарите на дружинката. Все едно че говориш на цвекло.

 98. 98 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  До коментар [#87] от "son_of_anarchy":Чичовото , имам един географски атлас от 1952 година . Ти тогава още си бил далечен проект, а може и баща ти. Там Крим е ОБЛАСТ на Русия. Дори една автономия няма.

 99. 99 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  [quote#95:"Captain Shakespeare"]Путин ще свърши или в Хага или като Кадафи.
  Вервай ми. [/quote]

  Путин ще го осъзнаят скоро! Рецептите на Роналд Рейгън са добро средство. Но това няма да върне живота на мъртвите ... това е най-гадното в цялата излищна история.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 100. 100 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  До коментар [#87] от "son_of_anarchy":А , збравих . Прецедентът обвиняваше Русия ,че нарушавала след военното статукво. Та горният отговор е ,че точно следвоенното статукво включва Крим в Русия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK