21 август 1968 г.

Съветски танк блъска автобус близо до сградата на Чехословашкото радио. Прага, август 1968

© ТЕЛЕФОТО/ЧТК (фотоархив на БТА)

Съветски танк блъска автобус близо до сградата на Чехословашкото радио. Прага, август 1968 

"Дневник" препечатва есето от портала "Култура", публикуван с любезното разрешение на © г-н Любен Марков. То е прочетено по "Дойче веле" през 70-те години на ХХ век.


Колкото повече времето ни отдалечава от този ден, толкова по-ярко изпъква неговото огромно историческо значение. Защото не става въпрос за едно от многото нашествия на една държава в друга държава, нито за насилственото събаряне на режима, нито за логичен ход в политическа игра. В своето полувековно съществуване съветската система преживя не една и две конвулсии, но на 21 август 1968 година се случи нещо непоправимо страшно — идеологията отрече идеалите, в името на които съществуваше, или както вечерта на същия ден един български комунист каза отчаяно: "Днес погребаха Октомврийската революция." За всички ония, които бяха приели залпа на "Аврора" като рожден момент на идеали, надежди, илюзии, мечти за някакъв неясно красив, нов човешки живот, за ония, които фанатично бяха съхранили това чувство през толкова мъчителни години, датата 21 август беше краят.
В София хората бяха изненадани и попарени. В първите часове на всички ни се струваше, че става някакво недоразумение. Вестниците излязоха със закъснение, защото, както по-късно се разбра, е трябвало да променят напечатаното съобщение за нашествието. В първата редакция е било съобщено, че войските влизат по покана на новото правителство на Чехословашката народна република, а след това беше променено в смисъл, че влизането става по покана на работнически и партийни колективи. Недоразумението беше произтекло от неочаквания факт — че нашествениците не успяха да намерят 14 чехословаци, между 14 милиона граждани на страната, за да съставят така необходимото им правителство, за което да може да се каже, че ги е поканило. Един факт, който не само наложи пренабирането на вестниците в 4 часа през нощта, но смути дълбоко и най-послушните партийни редици.


По-късно същия ден зазвъняха телефони по домовете на по-видните граждани, разтичаха се журналисти, репортери — било от радиото, било от вестниците, — за да намерят неизбежните "изказвания", които да подкрепят военната акция. За чест на българската интелигенция може да се каже, че не се намери нито едно уважавано име, което да откликне положително на българската намеса в Чехословакия. По-късно се разказваха почти анекдотични случаи как известни писатели, артисти, художници са отклонили въпросите на журналистите, но като че повечето от половината отговаряха много сполучливо: "Какво да кажа, когато нищо не знам, никой няма представа какво всъщност става в Чехословакия, никой не е информиран."


Това, че никой не беше информиран, си оставаше най-основателен отговор. До началото на 1968 година отношението в много партийни кръгове към онова, което ставаше в Чехословакия, беше почти позитивно. Никому и през ум не минаваше да види в чехословашкия процес нещо повече от постепенно демократизиране на страната. В края на зимата се появиха първите критични мнения, главно в тясно просъветските среди и, разбира се, Държавна сигурност. Но като цяло партийното отношение все още беше неясно, толкова повече, че известни общественици, посетили Чехословакия през пролетта, се изказваха подчертано ласкаво за новия курс на Дубчек. Едва през април се установи генерално критично отношение, разбира се, изключително под съветски натиск, което започна да се изразява в работата на пропагандната машина. Започна се с подмятанията, че "чехословашките другари" отиват "твърде далече"1( и се завърши със заклеймяването на "контрареволюционните сили". През май 1968 година човек можеше да чувствува в София усиленото сърцебиене на стреснатата и уплашена върхушка от вечни сталинисти, която неврастенично подвеждаше по-уморените и по-демократични кръгове на партията и властта. От друга страна, сред обикновените хора се появи онова топло вълнение на последната и може би най-голямата надежда, че пролетният чехословашки вятър ще разлисти и нашите дървета. Човек често можеше да чуе въпроси като: "Вярно ли е, че са отменили паспортните ограничения?", "Казват, че можеш да дадеш под съд милицията за неправилни действия!", "Наистина ли ще въведат истински избори, когато няма да избираш само един, а много кандидати?"… и т.н. Не един и двама комунисти от поколението на идеалистите смятаха, че Дубчек се опитва да намери действителния път към комунизма, като изтръгва страната си от джунглата на сталинистката варварщина, като реабилитира хуманното лице на идеала от кървавите ръце на идеологията. Оптимистите вярваха, че той ще успее. Песимистите смятаха, че в края на краищата ще се стигне до куриозен компромис между източния и западния начин на живот, но че при всички случаи експериментът е интересен.


Може ли наистина да се осъществяват комунистическите идеи без помощта на милицията?


А какво всъщност ставаше?


Бях в Прага през лятото на 1967 година — по време на знаменитото сблъскване между събранието на писателите и човека на Новотни, секретаря Хендржик; бях там, когато всичко започна. В паметта ми се е запазило усещането за една магическа атмосфера на радостна възбуда, на разпалено брожение на духовете, на всеобщо вдъхновение, в което никога преди не бих повярвал. Ние винаги смятахме чехите за хора прекалено реални и прекалено пресметливи, за да приемем в един момент, че те са народ от поети. И тъкмо поезията предшествуваше стъпките на Александър Дубчек, тъкмо поезията направи от него знаме на всички надежди. Тая поезия човек можеше да срещне в тълпите по Вацлавски намести, в театрите и младежките клубове, в телевизията и радиото, в тихите улички на стария град или в кръчмата, която съхраняваше вечния дух на Ярослав Хашек.


Не зная друга страна, която с такова възхитително единство да е преживявала по-красиви и по-вълнуващи моменти на радостно предчувствие. Като че идваше денят на дългоочакваната амнистия и всички хора-затворници живееха само с това, което те вярваха, че ще намерят отвъд стените. Дори нормалният човешки скептицизъм и цинизъм се беше стопил пред прага на всеобщата илюзия. Никой не знаеше какво точно ще стане отвъд стените, достатъчно беше, че няма да има повече стени. За мнозина западни граждани това чувство ще си остане дълбоко непонятно.


Авангардът на разкрепостяването бяха чешката култура и изкуство. Всеизвестни са наистина великолепните постижения на чешкото кино, които си останаха в историята като "чешкото чудо", в театрите човек можеше да види пиеси, за които ние в София и не подозирахме, телевизията и радиото някак отведнъж загубиха своя досаден до смърт съветски първообраз, поеха от светлината на хората и сами станаха източници на нова светлина, цялата чешка литература тръпнеше от поривите на този нов дух и начело на обновлението стояха писатели, истински писатели, а не организационни мижитурки. Завиждам и винаги ще завиждам на чешките писатели за тази година — от август 1967 до август 1968.


Пак в същата тази година в България се беше надигнал страшен вой срещу един западногермански телевизионен филм за Лайпцигския процес и Георги Димитров, който, според Тодор Павлов и хората около него, осквернявал образа на Димитров. Този филм беше в Чешката телевизия и приятели ме поканиха да го видя. Присъствуваха хора от посолството и други българи. Всички видяхме, че това беше най-достойно направен филм за Димитров, позитивен, с човешко отношение към образа му, много по-вълнуващ и сериозен, отколкото многото българо-съветски оперети за него. Чешките ни домакини ни гледаха с усмивка. "Очевидно вашите хора в София са сбъркали" — казаха те. Не знаеха, че "нашите хора" в София въобще не бяха видели филма и че целият шум във вестниците беше резултат на недопустимо невежество. По-късно в София видяха филма, но никой нито се поправи, нито се извини. Само този случай ни показва разликата между два партийни свята — чешкия и българския.


Ако Хрушчов ликвидира в най-голяма степен култа към Сталин, без обаче да засегне сериозно сталинисткия характер на партията и на страната си, Александър Дубчек се опита да направи тъкмо това — да преодолее жестоката дистанция между партия и народ, между партия и човек. Корумпираното отношение на Сталин и неговите хора, естествено основано на марксизма, противопоставя партията на народа и на човека, при което нейната дейност не само се обезсмисля, но и нанася страшни поражения. Така за половин век в съветския свят се оформиха трите групировки, пълно копие на структурата на феодалното общество: партийната аристокрация с нейните дворци, с нейните най-скъпи автомобили, с нейните царски привилегии, с нейния затворен кръг от взаимни назначавания, преназначавания, женитби, сродявания и т.н. Второ: партийният апарат от безотказни, верни функционери, вечните служители на всяка власт, вечните слуги — изпълнителни, инициативни, плашени от всеки жест и благодарни от всяка милост, жестоки и безогледни кариеристи, които за една звездичка повече на пагона си биха продали и майките си, и бащите си. И трето: масата, синоним на стадо, чиято инертност се подхранва с всички средства, стадо, което няма право да бъде нищо друго освен производител на обществени блага, стадо, което няма право да мисли, да преценява, да избира, да се отклонява.


Тази съветска структура, която връща човешките взаимоотношения с около хиляда години назад, беше наложена след Втората световна война във всички източни държави, макар и дълбоко неприсъща на демократичните им традиции, на културното им ниво, на свободолюбивия характер на хората там. Но тя толкова се услади на новопроизведените партийни барони, маркизи и херцози, че те я циментираха с вграждането на безброй човешки сенки и създаването на може би най-съвършената полицейско-милиционерска организация в света. В края на краищата първата мечта на всеки простак е да бъде аристократ.


Това беше светът, на който Дубчекова Чехословакия посегна. При това от позициите на истинския, първородния комунизъм, от позициите на идеалите за справедлив и достоен човешки живот. Четиринадесет милиона души казаха "не" на крепостните стени, "не" на дворците и чайките, "не" на обидата да бъдат смятани за безмозъчно стадо, "не" на функционерчетата, върху чиято дейност се крепеше феодализмът, "не" на всички ония, които удовлетворяваха собствените си първични комплекси за сметка на цял народ. "Не" на цялата система. Спонтанно, единодушно отрицание на дълбоко погрешен път в името на посоката.


Всеки, който познава донякъде живота в страните от съветския блок, знае, че при конкретните съвременни исторически условия промяна там може да стане само по вътрешнопартиен път. Защото партията е единствената сила във всяка от тези страни и само чрез силата на партията могат практически да се осъществят промени. И тъкмо тук е значението на чехословашките събития, където самата партия се опита да се преобрази по силата на самоосъзната необходимост. И тъкмо тук е и причината за гибелта на Чешката пролет.


Мнозина са си задавали и си задават въпроса — какво би станало, ако експериментът на Александър Дубчек успееше, ако върху разрушения съветски феодализъм на Новотни израснеше нова, процъфтяваща форма на управление, в която не фикциите, а човекът бъде поставен на пиедестал? Нали този успех щеше да бъде фатален за първообраза, нали щеше да унищожи толкова удобната на всички източни феодали лъжа — че другояче не могло, че единственият път към социализма бил съветският път. Всички народи от Източна Европа следяха чешките събития с най-жив интерес, защото в Прага се правеше опит да се намести върху нови релси отдавна дерайлиралият влак на комунистическата идея.


Всички приказки за надигаща се контрареволюция, за добре организиран преврат от чужди разузнавания, целият арсенал от обвинения, познат от времето на унгарските събития, който "братските" страни употребиха като основание за нашествието си, бяха толкова плитка лъжа, че едва ли някой е повярвал.


Помня добре първото обяснение, което се даваше на едно събрание в София. Един полковник от Държавна сигурност обясняваше, че според най-точни сведения контрареволюцията в Чехословакия била организирана не от американското разузнаване, не от западногерманците, не от китайците, а от… Интелиджънт Сървис. Обяснение, на чиято глупост дори не можеш да се усмихнеш. Бих посочил на този служител на правдата днешните процеси в Чехословакия, в които подсъдимите са преди всичко членове на комунистическата партия. В Чехословакия нямаше и не можеше да има никаква контрареволюция, защото тя беше извършена преди много години в Съветския съюз, защото тая контрареволюция изврати идеали и принципи, за да доведе до най-антихуманната и безправна обществено-политическа структура, позната в съвременната история. Демократизацията край бреговете на Вълтава уплаши властвуващите партийни върхушки във всички подчинени на Съветския съюз страни, тя беше обявена за опасна зараза и половинмилионна армия беше изпратена, за да я ликвидира. Всички знаем как се развиха събитията. Мисля, че това е една от най-тъжните страници на човешката история днес, пред очите на цял свят танковете стъпкаха идеалите, за да дадат своя принос към позора на Съветския съюз и към болната съвест на човечеството.


И както винаги става във всички източни страни, датата 21 август послужи като повод за настъпление срещу всеки полъх на свобода и надежди. За часове изчезнаха и най-мъничките процепи на светлината, появили се след Двадесетия конгрес, с един замах бяха ликвидирани всички тенденции за една макар и много бавна промяна, беше въведен жесток контрол върху цялото изкуство и култура, предприеха се огромни чистки на културния фронт, призовани бяха отново да заемат местата си поставените временно в глуха линия Сталинови последователи; всичко, което имаше и най-малкия дъх на свободомислие и неортодоксалност, беше етикетирано с нова дума — "чешко". Хора, филми, пиеси, книги, мнения, отношения и какво ли не бяха дамгосани с думата "чехски" или "чешки". Пази Боже в днешна България да бъдете уличен в нещо "чешко".


Така диктаторите и техните слуги превърнаха името на Чехословакия в синоним на свободата и достойнството.


Изчезна чудната атмосфера на Пражката пролет, изчезна опиянението на невероятно единния народ, изчезна още една надежда на човека да намери нов път към по-достойно бъдеще, изчезна поезията.


А какво остана? Полуумъртвена страна, тъпкана от железните вериги на танковете, народ, обречен на дълъг затвор, и възстановени феодални стени, които искат да ни декларират, че нищо не се е променило.


Но тъкмо тук собствениците на танковете се лъжат. Двадесет и първи август 1968 година промени много неща. Духът на Чешката пролет плъзна навред. Ние вече го срещнахме в полските събития, в румънските промени, в унгарската атмосфера… виждаме го да шествува и в Съветския съюз, все така напорист и неудържим, и можем да се попитаме: коя стена е следващата поред?


Може би на Кремъл.Георги Марков е роден на 1 март 1929 г. в Княжево. Завършва индустриална химия и работи като инженер-технолог. През 1961 г. са публикувани първата му книга Анкета и сборникът с разкази Между деня и нощта. През следващата 1962 г. излиза романът Мъже, който получава наградата за най-добър роман на годината. Следват книгите Победителите на АяксПортретът на моя двойник и Жените на Варшава, с които си спечелва име на един от най-талантливите български писатели от 60-те години. Партийната цензура не допуска издаването на неговия роман Покривът. През 1969 г. писателят заминава за Италия на посещение при своя брат Никола. Установява се за постоянно в Лондон, където става щатен сътрудник на Би Би Си. Също така сътрудничи на Дойче Веле и Радио "Свободна Европа". През август 1974 г. неговата пиеса "Архангел Михаил" печели първа награда на Международния театрален фестивал в Единбург, като няколко месеца преди това на лондонска сцена е поставена пиесата му "Да се провреш под дъгата". На 7 септември 1978 г. на моста "Ватерло" в Лондон Георги Марков е наранен в дясното бедро с отровна сачма от агент на тайните служби на комунистическа България. Писателят издъхва на 11 септември в лондонската болница "Сейнт Джеймс". След неговата смърт на Запад излизат Есета и Задочни репортажи за България. У нас те са публикувани едва след 10 ноември 1989 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 2 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 2018 Неутрално

  Чехите са хора от друго тесто, замесено с друга мая. А ние още търпим рубладжиите и техния фетиш - моча.

 2. 3 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 547 Неутрално
 3. 4 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 728 Неутрално

  http://chitanka.info/person/georgi-markov

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 4. 5 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  Умгария 1956, ГДР 58, Пражката пролет 68, Полша 80...Ето, това са ЕВРОПЕЙЦИ...!!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 5. 6 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 991 Неутрално
 6. 7 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1494 Любопитно

  Опорни точки:

  Те чехите са народ от соросоиди, малко им е било
  Било е майдан, американска инвазия на "3000" платени соросоида с цел да вървят против волята на народа
  Било е за доброто на Чехия, русия ги е освободила
  Историята е силно преувеличена там никога не е имало танкове.
  Русия има ядрени ракети.
  Путин си го мести

  15.02.1989 - 07.02.2018
 7. 8 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  "В София хората бяха изненадани и попарени. " в 1968 на 21 08, определено не бяха и даже не клюкареха случая на чашка ...

  Даже САЩ не бяха изненадани, подвиха си опашката и одма се кротнаха...

  Виж Чаушеско беше изненадан и държа таман 5 часа реч по радиото нон стоп... плюейки "събитието".....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 8. 9 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Ужасно добре си спомням тази дата,от която ме е срам.Аз току що родила момиченце,мъжът ми извикан в казармата,но слава Богу не го пратиха в Чехословакия,но беше в казармата на 4-ти км и в Шабла.Случи се така,че през 1972 год. отидохме с него и вече порастналата ни дъщеричка чрез СБА до тази страна и винаги,когато трябваше да показваме,че сме българи,отношението и на чехите и на словаците беше ледено мълчание и презрение.
  И до ден днешен считам,че Добри Джуров и Атанас Семерджиев са виновни,че изпратихабългарски момчета там,някои загинаха,други се самоубиха,потресени от онова,което става там!

  Tony
 9. 10 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  ...след т.н. "Народен съд" в 1945 - СТРАХ в България !!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 10. 11 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  Историята трябва да се помни!

 11. 12 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Съветски танк блъска автобус близо до сградата на Чехословашкото радио. Прага, август 1968
  .............
  Съветски? Хм! Братушките не правят такива работи, та ние сме от едно, славянско семейство...
  Това е явно американски танк на снимката, на който са боядисали сърп и чук, провокация на империалистите, с други думи.
  Подозирам дори, че танка е не какъв да е, а реституиран, да ги и..а
  Или става дума за фотомонтаж!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 12. 13 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  в българското общество (и особено сред подрастващите) има огромен вакуум от липсата на истина за комунистическия режим.

  този вакуум се запълва от лъжливите тези, как се живеело по-добре, как нямало бедни, как хората живеели спокойно, нямало престъпления и прочее глупости.

  безвъзвратно изпуснахме възможността за пречистваща декомунизация на обществото, което заплашва единството на нацията и устоите на самата държава (доколкото поскомунистическата територия, управлявана и до днес от наследниците на комунистическите велможи може да се нарече държава).

 13. 14 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#13] от "хм":

  Какво да се очаква, след като мои съученици в 12 клас сричаха и ги изпитваха на таблицата за умножение?! Няма как да очакваш, че ще седнат да прочетат книга, да научат за престъпленията на комунистите, за Чехия, Унгария и т.н., за народния съд и т.н., и т.н. Но не ги обвинявам тях, а родителите им, които пък са от първите чалга поколения у нас, съответно едва ли четенето и осмислянето е голяма ценност в тези семейства.

 14. 15 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4120 Неутрално

  Промени ли се Русия от тогава ?! Никак , и сега върши същото в Украйна, Грузия!

  klimentm
 15. 16 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 946 Гневно

  И ето сега Путлер, който мрази демокрацията и хората, води войни от 2002г.
  Първо "освободи" от контрареволюция Чечения, после Молдова, Грузия, сега Украйна.
  Русия е кочина, а руският народ е мърша.
  Само злини причиняват на народите, в това са сила.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 16. 17 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Всъщност една от най-разпространените и налагани лъжи на комунистическата сган управляваща България вече 70 години е, че ние сме стадо, и затова все някой трябва да ни "освобождава", трябва да се кланяме на "големия брат и т.н.
  А всъщност нечовешката диващина и злоба на поставените от Москва изменници и изверги , които без аналог в Източна Европа и в света се нахвърлиха върху собственият народ и целенасочено физически и психически унищожиха най-качествените и честни хора...налагайки омраза, страх, нихилизъм, блюдолизство и всякакви други пороци и гнусотии!!

 17. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 19 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#17:"bobbyperu"]които без аналог в Източна Европа и в света се нахвърлиха върху собственият народ[/quote]
  Имаш предвид Закона за защита на нацията и Закона за защита на държавата от преди 9.09. 1944 ли? Прав си, така е.

 19. 20 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#19] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Не се опитвай да извърташ нещата, комуне! Никой от тези закони не е имал такива последствия върху държавността, както са комундерските престъпления наречени Народен съд!

 20. 21 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#19] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Не, бих обяснил на някой който поне има малко разум и чест..в твоя случай това са непостижими неща....

 21. 22 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#18] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Само това ли успя да измислиш, молец?
  Ех, горките мурзилки....

 22. 23 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  1966-68-ма бях войник - трудовак . Бях си отпуска вкъщи , в София и на 20.08. получих телефонограма , че ми прекратяват отпуската и на път за Банско разбрах за какво е станало патакламата !
  Информация наистина никаква , освен изкривената пропаганда Нас трудоваците които подлежахме на уволнение според срока на службата ни уволниха на време , мен даже ме уволниха и по-рано , че ме бяха приели за студент в МЕИ.
  НО всички войници които бяха на редовна служба ги задържаха в казармите на свръх срочна служба до към края на януари следващата година.
  В началото на март 69-та се върна се върна и съмахленеца Течоте - Стефан от рода на Коста Цонев ( те бяха 5 къщи на "Хайдушка поляна" срещу Балкантон).
  Та като питах какво си донесе от Чехия , без да се замисля ми каза само една дума :
  - ШУБЕ !
  Та от него понаучихме част от истината , какво е било и какво са преживяли в Чехия !
  По заповед на Добри Джуров понеже всички кандидат -студенти от редовната войска не можаха да се явят на кандидат - студентски изпити , а и не бяха изобщо и на лекции и на изпити за първия семестър, ги приеха направо за студенти и им признаха и целия пръв семестър

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 23. 24 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  До коментар [#15] от "klimentm":


  [quote#15:"klimentm"]Промени ли се Русия от тогава ?! Никак , и сега върши същото в Украйна, Грузия! [/quote]
  Климбо,пропускаш България -
  още не завършила 13-тата Руско-Турска война ни налага княз Дондуков за генерал-губернатор, граф Алабин за губернатор на София, по-късно и министър председател Каулбарс - който при царуването на Александър III изпълнява няколко дипломатически мисии в Княжество България, последната от които приключва през 1886 година с 10-годишен разрив в българо-руските отношения.
  И още и още . . . .

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 24. 25 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 2018 Неутрално

  "Недоразумението беше произтекло от неочаквания факт — че нашествениците не успяха да намерят 14 чехословаци, между 14 милиона граждани на страната, за да съставят така необходимото им правителство, за което да може да се каже, че ги е поканило. "

  Колко ли щяха да са желаещите в България....

 25. 26 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  Х 0000 2015

  Лъжа...
  Корист...
  Удобна заблуда...
  Фанатизъм...

  изненадали себе си.

  Опрости си "идеал"
  до идеално удобен

  и простачи свръхудобно
  в мащаб "всенароден"...

  Идеална или каквато и да е цел - без средства не става.
  Средства начини пътища разходи "цена".

  Без стотици лични и иначе избори - верни или погрешни,
  морални или не съсем.

  Комунистическият Манифест 1848
  откровено подстрекава за безбожно организирано милитаристично насилие на "пролетариат" начело с "авангард"...

  срещу капитализъм, частна собственост, монархии,
  държавни, духовни и пр. културни човечни или не съвсем
  човешки традиции...

  Подстрекава "най-широки народни маси" - ограничени материално, образователно или иначе по каквито и да са причини,

  начело с конспиративно назначен милиционерски "аванагд":

  да "преобръщат" държави и социални системи.

  Не с демократични промени, еволюция, преговори и обществени реформи,
  а с анархии, революционен терор и катастрофи.

  При факта за многовековна християнска цивилизация
  в Азия, Европа, Америка...
  за универсална култура на човечна толерантност (автентична).

  За такава паралелна Реалност по целия свят.

  В първата половина на 20 век, в частност: махатма Ганди.

  С Бога, хора.

  Да бъдем хора...

  Вечните книги
  Християнска етика

  www.sluntse.com

  "В своето полувековно съществуване съветската система преживя не една и две конвулсии, но на 21 август 1968 година се случи нещо непоправимо страшно —

  идеологията отрече идеалите,

  в името на които съществуваше, или както вечерта на същия ден един български комунист каза отчаяно: "Днес погребаха Октомврийската революция."

  За всички ония, които бяха приели залпа на "Аврора" като рожден момент на идеали, надежди, илюзии, мечти за някакъв неясно красив, нов човешки живот, за ония, които фанатично бяха съхранили това чувство през толкова мъчителни години,

  датата 21 август беше краят."

 26. 27 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  До коментар [#18] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Каишков, ти си от нафталина

 27. 28 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  Моше сделано в Масква,

  СССР е била престъпна нация.

  Престъпна за и в Русия.

  Още по-нелегитимна със "зарубежните" си агресии
  в Европа, Азия, Африка и Америка.

  До коментар [#19] от "Каишков - Гласът на Америка":

  които без аналог в Източна Европа и в света се нахвърлиха върху собственият народ
  - цитат на коментар #17 от “bobbyperu”

  Имаш предвид Закона за защита на нацията и Закона за защита на държавата от преди 9.09. 1944 ли? Прав си, така е.

 28. 29 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  Най-добрият текст за отбелязване на тази годишнина - на един от хората, които създадоха българската "Пражка пролет" и който плати с живота си независимостта си и прозренията си.

  А ето тук и една хронология:
  http://decommunization.org/Communism/Bulgaria/Czehoslovakia.htm

 29. 30 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 402 Неутрално

  [quote#5:"yu22"]Умгария 1956, ГДР 58, Пражката пролет 68, Полша 80...Ето, това са ЕВРОПЕЙЦИ...!!! [/quote]

  Забравяте БЪЛГАРСКИТЕ ГОРЯНИ - 1945 - 1954 година. Хиляди бългри излязоха на въоръжена борба срещу комунистите!!!

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 30. 31 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3109 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]... вечерта на същия ден един български комунист каза отчаяно: "Днес погребаха Октомврийската революция."[/quote]
  Кой е този бе? Разстреляха ли го след това? Ако не са - много странно.
  ----
  На същия този ден аз бях в Кошице - Словакия. Беше вторник. В понеделник вечерта ходихме в един ресторант да слушаме един местен оркестър, много бяха добри. Прибрахме се около 2:00 през нощта във вторник. Както заспивах, през сън чух множество прелитащи самолети.
  На другата сутрин колегата ме събуди и ми съобщи новината. Нашите работодатели ни посъветваха няколко дни да не излизаме, а когато това стана след 4-5 дни, отношението към нас се преобърна съвсем наобратно. От обичани от публиката ни ние се превърнахме в "окупанти" и неведнъж чухме закани "так тя копнем до рити" (окупатори, така ще те изритам в г@з@)...
  Видях и окървавена стена в центъра, на която е бил разстрелян млад човек. Видях също така и друг млад човек, който лягаше неколкократно пред челния танк на руска танкова колона. Не, не го прегазиха...
  И не, онези горе никога не разбраха каква беля направиха.
  Войнолюбци под руска команда. Убийци на надежди...

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 31. 32 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Интересно, за ГОРЯНИТЕ Георги Марков писал ли е нещо?

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 32. 33 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 637 Неутрално

  До коментар [#18] от "Каишков - Гласът на Америка":

  От същата рубрика като теб, червен парцал

  BohrMottelson
 33. 34 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Както сравнявате нашият преход към демокрация и защо не знаем нищо (като общество) за комунизма и "чалга-възпитание" и сравнения с чехите от онова време, та се сещам за думите на Желев "Демокрация не се гради без демократи".

  Тогава думите му звучаха смешно, та се посмяхме, сега звучат като зловещо предсказание на Касандра...

 34. 35 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Все пак да не забравяме, че инициативата за оказване на помощ на братската ЧСКП е на Тодор Велики!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 35. 36 Профил на zul11696397
  zul11696397
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#5] от "yu22":

  А горяни 1950 ? Що се правиме че не съществуват ?

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 36. 37 Профил на zul11696397
  zul11696397
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#25] от "galapagas":

  Колкото бяха прииждащите "активни борци"

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 37. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Любопитно

  След Куба... Европейският съюз е близо до целта:
  Независимост от ссср

  http://www.mediapool.bg/rusiya-veche-nyama-silno-orazhie-v-energiyniya-sektor-news238281.html

 38. 39 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2290 Неутрално

  Помня много добре тези събития. Тогава имаше Световен младежки фестивал, за пред света нашите бяха разхлабили малко примката.

  По жълтите павета имаше шествие на делегации от цял свят, чешката делегация беше с плакати "Наша демокрация наше дело", изглежда вече предчувстваха че ще бъдат нападнати, хвърляха балони към хората а те се смееха и им ги връщаха, весело беше. В чешкото посолство което тогава беше на Раковска имаше подписка в подкрепа на реформите там. Действително мнозинството хора тук им желаеха успех, надявахме се че те ще проправят път и за нас.

  И после нападението, тук добре се знаеше какво означава тази формулировка "по покана на трудовите колективи", на гости не се отива с танкове. От уста на уста се предаваше истината за ставащото там, включително разкази на наши войници които са били мобилизирани да показват "интернационалният" характер на "помощта".

  Тогава посред зимната сесия ни събраха да изключваме от комсомола и ВУЗ-а един колега от моят курс, майка му чехкиня и по онова време бил в Прага, разказал всичко за "помощта" на приятели от СУ а единият от тях се оказва Едуард Генов, един от малкото истински български дисиденти който тогава организира група за съпротива.

  Едно от доказателствата ми за наличието на Сценарий е че малко преди 10 ноември 1989г него и други от истинските дисиденти ги изпъдиха от България, разчистваха терена за фалшивите антикомунисти.

  Опитахме се да спасим колегата да не го изключат от ВУЗ-а а само от Комсомола но не успяхме. Един от червените преподаватели се беше разпенил как по фашистко тях ги били изключвали а аз станах и го запитах трябва ли и те сега да прилагат същите методи като фашистите.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 39. 40 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2290 Неутрално

  И още един спомен, някъде 1978г бях командировка в Кошице, Словакия. В техният университет ми направи впечатление една оригинална разработка, поисках да се запозная с автора и, последва кратко мълчание след което ми отговориха "Не работи вече тук, 1968г зае неправилна позиция".

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 40. 41 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3012 Неутрално

  [quote#25:"galapagas"]неочаквания факт — че нашествениците не успяха да намерят 14 чехословаци, между 14 [/quote]
  Да бе, др.Густав Хусак го взеха от Марс или е бил живял дотогава в СССР.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 41. 42 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3012 Любопитно

  Има един въпрос около чешката пролет който не ми е ясен. Какво е било отношението към участниците в сталинските чистки в края на 40-те. Поне имало ли е някакво морално осъждане тъй като по това време те със сигурност са били във властта, а са изминали не повече от 20 години?
  Унгарската революция през 1956г започва именно като отговор на сталинските репресии.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 42. 43 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Нито в Чехословакия, нито в Унгария има революции.
  В Унгария революцията не е срещу сталинизма, а срещу евреите, които управляват партията. Води я най-отявления сталинист и кръволок в УКП. Пропада защото задружният унгарски народ в нито един момент не успява да събере и 100 човека на едно мнение. Там е такъв хаос, че в един момент никой не знае с кой е, кой е срещу него и каква всъщност става, но метежът, както е по-правилно да се нарече поради пълната липса на координация, в никакъв случай не е антисталински.

  В Чехословакия става въпрос за вътрешно партиен конфликт, който завършва с назначаването на бунтовника Дубчек за посланик в Турция. За сталинизъм там също не се говори, Чехословакия съществува заради сталинизма и няма как да е недоволна от него.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 43. 44 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3012 Неутрално

  [quote#43:"др. Иванов"]В Унгария революцията не е срещу сталинизма, а срещу евреите, които управляват партията. [/quote]
  Няма да споря дали е революция или въстание. Но сталинистите са били тези които са преследвали евреите по времето когато Сталин се бори с космополитите. Имаше такава реплика в един от филмите на Ищван Сабо изречена от партиен функционер по това време че от лагерите са се върнали повече евреи отколкото са били депортирани.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 44. 45 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Не знам кой кого преследва, унгарската е толкова объркана, че трябва да четеш дни наред за да се ориентираш, но към този момент почти цялото ЦК е юдейско и настройва народ и партия срещу себе си. Всички се обединяват около Имре Наги, стар революционер и отявлен сталинист. Очаквало се е бързо предаване на властта и задоволяване исканията на народа. Започват обаче масови изстъпления срещу евреи, които в рамките на ден-два прерастват в погроми срещу всеки на различно мнение, хаос продължил десетина дни, като на практика никой не знае с кой преговаря и кой какво иска. Всъщност с изключение на старите буржоазни партии, те въобще не се интересуват къде какво става, а си искат партийните имоти, национализирани след войната. Появяват се студентски групи, селски, работнически, въобще кой от където свари иска нещо и не е съгласен с исканията на другите. Изстъпленията през това време продължават и за нещастие на унгарският народ се насочват и срещу съветските военни и семействата ми, като над 300 военни, жени и деца са убити, повечето след публични изтезания. В суматохата се появяват и няколко братя, офицери и бивши хортисти, които поемат командването на своите части. Хаосът е толкова голям, че в един и същ ден съветската армия започва да се изтегля от Унгария, а други съветски части навлизат за да потушат метежа. Реална съпротива има само от войската около братята, но те са разбити.
  За разлика от Дубчек и съратниците му Имре Наги и неговите са осъдени на смърт и разстреляни.
  Това е вкратце историята с Унгария.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 45. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  Иванич брани бунището на сталинизма
  с усърдие бетер Матросoff...

  Европейският панславизъм е разработен в Европейска Чехословакия далеч преди бившата азиопска нация ссср
  да се присламчи към панславинизма.

  Ворът на грузински, руски и зарубежни банки
  Юдашвили "Сталин" бе разкулачен още през 1953,
  балсамиран и изхвърлен от... мавзолей.

  Друго такова антиправославно капище имало само в НРБ,
  но незабавно отречено от Свободата.

  Само в Масква - в "страната на Ленин",
  култ е анти превратът.

  пп
  Страни по развити (по-малко не)
  в Музей Британски съхраняват такива

  мумии.. анти културни буклучища...
  от век, два или три (поне)

  До коментар [#43] от "др. Иванов":
  В Чехословакия става въпрос за вътрешно партиен конфликт, който завършва с назначаването на бунтовника Дубчек за посланик в Турция.

  За сталинизъм там също не се говори, Чехословакия съществува заради сталинизма и няма как да е недоволна от него.

 46. 47 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3012 Неутрално

  [quote#45:"др. Иванов"]Изстъпленията през това време продължават и за нещастие на унгарският народ се насочват и срещу съветските военни и семействата ми, като над 300 военни, жени и деца са убити, повечето след публични изтезания[/quote]
  Това го чувам за първи път. Не виждам как е могло да стане в присъствието на съветската армия. Още повече че политиката тогава е била за неутралитет и да не се провокира намеса на Москва. Виж над унгарските комунисти е имало погроми и саморазправи. В Унгария наистина съветските танкова влизат в действие и има хиляди избити докато в Чехословакия служат най-много за разчистването на барикадите както е показано на снимката. Единствените убити са при превземането на радиото.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 47. 48 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#17:"bobbyperu"]А всъщност нечовешката диващина и злоба на поставените от Москва изменници и изверги , които без аналог в Източна Европа и в света се нахвърлиха върху собственият народ и целенасочено физически и психически унищожиха най-качествените и честни хора...налагайки омраза, страх, нихилизъм, блюдолизство и всякакви други пороци и гнусотии!! [/quote]
  Браво за коментара!

 48. 49 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3306 Неутрално

  [#45] не лъжи.
  Ако за Чехословакия наистина може да се спори дали е имало революция, а не реформи отгоре, то в Унгария е точно народно въстание. Наги не го бръснат за слива. Създават се работнически и селски комитети, квартални комунални и потребителски за снабдяване.
  Организира се самоотбрана и разчитаща на гражданска самодисциплина система от дежурства за поддържане на реда от самите граждани.
  А формулираните искания и идеи за бъдещо устройство на страната се свеждат до следнта формула: социализъм без партокрация, без болшевики и агенти на Москва.
  Същите лозунги, под които от 1919-а до 1929-а избухват селски, войнишки и работнически бунтове в Съветска Русия.
  Унгарците не са искали режим като стария, не са приемали и нови чорбаджии с членски книжки на компартията в джоба.
  А отделни антисемитски изцепки пропагандата на Хрушчов и после Брежнев раздуха неимоверно.
  И ти точно тая пропаганда сега повтаряш.

  Впрочем, както Запада предаде през 1956а Унгария, така изостави и Чехословакия през 1968. Именно защото хората там искаха социална справедливост, реална демокрация - все неща, които Западът предпочиташе да подменя с имитации.
  Само след няколко години в Западна Европа и САЩ свършиха "славните три десетилетия". Т.нар. средна класа престана да нараства, доходите й реално запълзяха надолу, но пък банки, корпорации и държавни чиновници взеха да забогатяват стремглаво.
  И от средата на 1970-те Западът и кримълските тартори поведоха преговори за приразпределяне на собствеността, оттогава започват да кроят планове за ПЕРЕСТРОЙКА, та партийната номенклатура да стане редовна капиталистическа класа.

  В действителност Руската революция бе предадена от болшевиките тъкмо през октомври 1917-а, окончателно - през март 1921. Народът не ги смачка, защото мобилизираха на своя страна ПОЛОВИНАТА от царското офицерство и ДВЕ ТРЕТИ от царското чиновничестно, при това умело използваха демагогия и развяваха лозунгите на есерите и анархистите, но НИКОГА нямаха намерение да изпълняват тези лозунги.
  Това са фактите.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 49. 50 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3306 Неутрално

  [#17] най качествени и честни? Хм.
  Кой удуши с тел Гео Милев?
  Знаеш ли също така, че от 6000 полицаи в царството 4000 останаха да служат в болшевишкото МВР? А че почти всички фабриканти бяха обяване за "патриотични индустриалци" и ги записаха в ОФ? Същите фабриканти, чиито работници ходеха боси.
  На практика репресираните от царщината бяха репресирани и после от компартийната държава.
  Ти история по какви парцали си учил?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK