Едноизмерна идеология (Размисъл върху някои антихуманни илюзии 170 години по-късно)

Музей на социалистическото изкуство

© Николай Николов

Музей на социалистическото изкуство 
Текстът е публикуван в портала "Култура"


1. През лятото на 1845 г. Маркс и Енгелс пишат първия вариант на общия си труд "Немска идеология". В този момент Маркс е принуден да се установи в Брюксел, след като бива изгонен от Париж заради "революционна конспирация", и то лично от премиера Франсоа Гизо, впрочем прочут историк. По онова време думи като "конспирация" и "революция" буквално се носят из въздуха. Радикално настроени мислители охотно излизат с манифести в защита на "пролетариата", често без никаква реална представа за проблемите на трудещите се. Но пък това им дава усещането за "социална мисия" във века на прогреса, което е особено модерно през XIX в. По същия начин, както днес разни "нови леви" подписват манифести в подкрепа на СИРИЗА с оглед на своите теории, без ни най-малко да ги е грижа за конкретната съдба на реалните гърци, нито за цената, което те ще трябва да платят в името на чужди идеологически постановки.


Светът през лятото на 1845 г. е като че ли далеч по-загрижен от анексирането на "Тексаската република" от страна на Съединените Щати, което предвещава война с Мексико, или от установяването на демаркационна линия между френски Алжир и Мароко, която би трябвало да предотврати поредната колониална война. Самите Маркс и Енгелс водят тайни преговори с нелегалния "Съюз на справедливите" – организация на немски утописти, възникнала в Париж през 1832 г. и вдъхновяваща се идеите на Гракх Бабьоф и Вилхелм Вайтлинг. За тях тези контакти са изключително важни, защото така две години по-късно, отново в Париж, бива учреден Съюз на комунистите, чиито първи членове минават и за първите "марксисти". От самия Вайтлинг Маркс и Енгелс заемат постановките за "класовата борба" и "диктатурата на пролетариата", които прехвърлят в "Комунистическия манифест" (издаден в Лондон през 1848 г.). След неговото публикуване "утопичният комунизъм" вече има "идейната база", с която може да се премине от теория към практика. Така се стига до разграничаването на "дребнобуржоазния социализъм" (консервативен или критически) от "истинския социализъм", както и до начертаването на конкретни стъпки, в които би трябвало се изразява диктатурата на пролетариата.
Целта е политическо господство на пролетариата, който, стъпка по стъпка, трябва да изземе целия капитал на буржоазията. Че това няма да стане "доброволно", е ясно от следните известни постановки в глава 2 на "Комунистическия манифест":


- експроприация на земята и изземането на земеделската рента за покриване на държавни разходи;


- висок прогресивен данък;


- отмяна на правото на наследяване;


- конфискация на имуществата на всички емигранти и метежници;


- централизация на кредита в ръцете на държавата посредством националната банка;


- централизация на целия транспорт в ръцете на държавата;


- увеличаването на броя на държавните фабрики и обработката на земите по общ план;


- задължителност на труда за всички, създаване на "промишлени армии"(!), включително и в земеделието;


- съединяване на земеделието с труда и постепенно сливане на селото с града;


Следва да признаем, че Ленин, Троцки, Сталин, Георги Димитров, Мао Цзедун или Пол Пот съвсем не са били "идейни новатори", а само практици на комунистическата идея, въплътена в този Манифест, чиито положения са до болка познати на всички, вкусили прелестите на "реалния соц". Интересно е, че през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията, че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен".


2. "Немска идеология", чиято годишнина отбелязва световната "лява мисъл", наистина задълбочава постановките за "класовата борба" спрямо "материалистическото разбиране на историята". Ала в интерес на истината трябва да отбележим, че тя вижда бял свят твърде късно, едва когато "организационните изводи" от нея са вече факт.  Първата част на ръкописа – и то двуезично (на немски и руски) – бива публикувана едва през 1924 г. в Москва от  института "Марк-Енгелс-Ленин". През същата тази 1924 г. умира Ленин. И никой не отделя чак такова внимание на появата на "Немска идеология". Болшевиките от седем години прилагат на практика "марксистките постановки" на "диктатурата на пролетариата". Те безпощадно са се разправили с дотогавашните притежатели на "средствата за производство". Не само с буржоазията –  това им е твърде малко – но и със селските стопани, тази "кулашка измет", с "поповете", с "колебливите, съмняващи се интелигентчета", тоест с всички, които биха могли да бъдат несъгласни с постановките на световната пролетарска революция.


Ето как действа Ленин: "Необходимо е да се проведе безпощаден терор против кулаците, поповете и белогвардейците. Съмнителните лица да се затварят в концентрационни лагери извън градовете. Телеграфирайте за изпълнението на заповедта" (9 август 1918 г.). Кратко и ясно. На бюрото си Ленин държи портрета на обесения народоволец-терорист Степан Халтурин редом с този на Карл Маркс. Защото съзира в това пряка връзка между практиката и теорията на марксизма. Халтурин е обесен през 1882 г. за опит да взриви в Зимния дворец Александър II, Царя Освободител, дал свобода на селяните в Русия от крепостното право. Пролетарската революция в Русия на практика закрепостява селяните наново. Отнети са им паспортите, дори при демобилизацията след Втората световна война те са задължени да се връщат в колхозите си, където полагат египетски непосилен, почти безплатен труд. Селяните в Русия ще получат паспорти едва във времето на "Брежневския застой" – през 1972 г. Безумната комунистическа колективизация в СССР, която Маркс и Енгелс оприличават в "Манифеста" на създаването на "промишлена армия" в земеделието, отнема живота на между 8-10 млн. души. И това са само приблизителни данни. Никой не знае каква е реалната човешка цена на "кървавата утопия" и не могат да не ни побият тръпки, ако си представим продълженията на тази колективизация в Китай или Камбоджа.


Интересно е положението на интелигенцията, на която марксистката теория все търси място в пролуката между "производителните сили" и "производствените отношения".


В "Манифеста" на интелигенцията не е отделено специално внимание, вероятно очакванията са тя въодушевено да се присъедини към пролетариата, като го окуражава и подкрепя идейно. На практика става друго. Ленин го заявява категорично в "Държавата и революцията" (септември 1917 г.): "Никакво глезене на господа интелигентите. Подаръци за интелигентите след взимането на властта няма да има. Днес тези господа работят, подчинявайки се на капиталистите. Ще работят още по-добре, подчинявайки се на въоръжените работници." През 1918 г. "пролетариатът" ясно показва "кой кого": най-висок по време на революционния терор е броят на разстреляните интелигенти (студенти, учители, лекари). Едва след това идват селяните, буржоазията и духовенството. За да се освести интелигенцията, през 1918 г. й е определена следната дневна дажба: 11 грама хляб, 3 грама захар, 3 грама сол и 17 грама месо. Ленин е проникновен читател на класиците на марксизма. За него – както пише в "Немска идеология", с която допускаме да се е запознал в ръкопис – пролетарската революция със сигурност е "двуединен процес" – на "изменение условията на живот на болшинството и изменение на самите хора, извършващи революцията" (новият човек). Онова, която снема противоречието между тези две реалности, е диалектиката на властта.


Ленин не се интересува от нищо друго, освен от властта. Дори парализиран, в тежко ментално състояние, той продължава да бомбардира Съвета на народните комисари (Совнаркома) с искане да бъде изселен или строго наказан някой – за него терорът е натрапчива идея. Ленин се интересува само от властта, защото подобно на повечето марксисти-революционери не познава нищо друго. Към литературата е равнодушен – дели я на "полезна" и "безполезна". Музиката не го интересува, макар да се насилва да слуша Апасионатата и да твърди, че му е близък Вагнер (все пак, не колкото на Хитлер). От всички изкуства за него най-важно е прохождащото кино, защото оценява съдържащия се в него пропаганден потенциал. От Марк и Енгелс, Ленин е усвоил всички най-важни положения, и то на практика. Като това: "Не критиката, а революцията е движещата сила на историята" ("Немска идеология"). На всяка цена и без оглед на човешкия живот. Без каквото и да е замисляне за съдбата на милионите човешки същества, погубени в лагери, затвори, разстреляни по списък, унищожени чрез глад и терор. Ленин е първомайсторът на този вид "терористичен социализъм". Фашистите и национал-социалистите вървят по петите му и са негови добри последователи (първите концентрационни лагери в Съветска Русия възникват още през 1918 г.).


Историкът Рой Медведев разказва в книгата си "Трудната пролет на 1918 г.", че след като взимат властта чрез преврат, вождовете на болшевишката революция изпадат в ступор. Те вече са разпуснали Учредителното събрание, разправили са се с всичките си политически опоненти, в Русия кипи Гражданската война, а те не знаят как да построят комунизма и "светлото бъдеще".


На заседания на Совнаркома се предлагат какви ли не идеи – една от друга по-безумни. Първо се обявява, че не се признават дълговете на царска Русия към чужди банки. Това на практика разорява стотици хиляди притежатели на банкови облигации от руския заем, което поставя Съветска Русия в пълна световна финансова изолация (Варуфакис има къде-къде по-радикални предшественици).


След което Съветът на народните комисари, начело с Ленин, решава да отменя парите. Тази мярка може и да се съдържа имплицитно в някои ръкописи на Маркс, но силните очаквания на революционерите марксисти са по-този начин държавата наистина да отмре. И Русия едва не умира от глад. Спекулата е чудовищна. Всичко се продава само срещу злато и скъпоценности. Никой не знае колко струва самун хляб, парче сланина, обувки, лекарства или метър плат. Ето в идеален вид "комунистическата хипотеза", недостатъчно осмислена от марксисткия автономизъм до днес. Сетне са принудени да "върнат" парите, въвеждайки златен червонец.


И това не е всичко. Вместо да решават проблемите на огромната държава, разпадаща се пред очите им, група народни комисари-теоретици отделят по няколко часа дневно, щудирайки съчиненията на Маркс и Енгелс, за да открият  в тях ключа за построяването на бъдещето комунистическо общество. След няколко месеца Троцки, Каменев, Зиновиев и Бухарин са принудени да признаят, че Маркс не е имал ясна представа как ще точно ще се случи това и е наблегнал единствено на проблема за "свободното време" на трудещите се, който в случая не е особено актуален.


Така комунистическите практици осъзнават, че разполагат с "идеология", която, колкото и да величаят като "единствено научна", всъщност е чиста утопия.


И оттук насетне "революционната практика" започва да допълва "марксическата теория", няма как да е другояче.


Ленин въвежда формулата "Световната война прераства в революция, а оттам – в гражданска".  Така реално се осъществява "комунистическата хипотеза".


Троцки я допълва: "Гражданската война трябва да трае вечно. И не само  в Русия. Гражданската война, плъзнала по цял свят – това е световната революция." "Перманентната революция" е приносът на Троцки към марксистката идеология. Впрочем в Русия, а и из цяла Европа, терминът "перманент" по онова време е означавал нещо съвсем друго. Това е термин от фризьорството – пълно изрусяване на косите за срок (с трайност) шест месеца.


В комунистическата идеология сроковете, разбира се, са други. Срокът е означавал присъда. След болшевишката революция са издавали присъди със срок "до избухването на световната революция"…Имали ли са конкретен срок тези присъди? По време на болшевишката революция, а и на всички по-сетнешни революции – в Бавария, Унгария, Испания, това е било равнозначно на разстрел.


През 1920 г. Троцки пише теоретичния си труд "Комунизъм и тероризъм" (препоръчвам го на "новите леви"): "Въпросът за формата на репресиите, отбелязва той, както и за техния мащаб, не е принципен въпрос. Това е въпрос на целесъобразност." По-късно той въвежда и формулата за "двата морала" – "техния морал и нашия", което идва да покаже, че категории като добро и зло стават относителни.


3. С оглед на "целесъобразността" още в началото на 20-те години съветската власт се опитва да изчисли колко хартия ще й бъде необходима за отпечатването на цялото идейно наследство на основоположниците на комунизма (и то на всички световни езици), плюс задължителната пропаганда и агитация (откъдето тръгна познатото ни цитатничество от Маркс и Ленин). Средствата не са проблем. В умиращата от глад Съветска Русия има достатъчно експроприирано злато и скъпоценности, иззето е имуществото на Църквата (изтръгнати са обковите на иконите, конфискувани са богослужебните кръстове, осквернени са гробници). Плячкосват се и музеите. Революционерите марксисти, далеч преди Ислямска държава, започват да продават (и то не безценица) музейни фондове, частни и държавни колекции, посяга се на фондовете на Ермитажа. Болшевиките не жалят нищо, още по-малко хората. Установяването на властта на Съветите отнема живота поне на 18 млн. души. Ако убитите в резултат на комунистическия експеримент можеха да се наредят един до друг, те навярно щяха да оградят с костите си цялата страна на победилия социализъм, и без това наподобяваща гигантски концлагер. Кости и телени мрежи.


Как да си обясним света на идеологията? Според Маркс и Енгелс (в "Немска идеология") "действителността се представя от идеологията в обърнат вид", а "идеологията е илюзорно, лъжливо съзнание". Но забележете – само когато не е съобразено с "научното" (марксистко) съзнание, което "единствено остава на почвата на действителната идеология".


Така всичко е идеология и същевременно нищо не е идеология, както напоследък отново ни убеждават "новите лева".


Учението на марксизма като идеология е прекрасен пример за мисловна едноизмерност, в която действителността се фиксира чрез предварително наложени очила (класова борба, свои-чужди, експлоатация на човек от човека, насилие, революция, кръв, светло бъдеще).


Нищо извън тази схема не съществува. И сякаш никога не е съществувало.


През 1901 г. швейцарски изобретател открива ролковата тоалетна хартия и една немалка част от световния добив на дървесина се пренасочва за изработването на това хигиенно нововъведение. Интересното е, че в същия ден във вестниците водещата "швейцарска новина" е друга – правителството на Швейцарската конфедерация предало на Италия анархист, заподозрян в атентат срещу италианския крал. А на откриването на тоалетната хартия било отредено второ място, като на "непретенциозно, но значимо откритие".


Век по-късно, всички, струва ми се, сме убедени, че не е така. Как в тази връзка да не се запитаме: нямаше ли човечеството да е далеч по-щастливо, а бъдещето му не толкова кърваво (никой не казва "сияйно), ако част от хартията, отделяна за печатане на трудовете на основоположниците на марксизма, бе пренасочена за хигиенни цели?


С други думи, ако "швейцарският почин"  бе надделял над "съветския експеримент"?


Един разочарован от идеологията марксист, Корнелиус Касториадис (когото имах честта да познавам), прави следната равносметка:


Марксизмът отдавна се превърна в труп на псевдотеория, която е спряла своето развитие в социален и исторически план, служейки само като идеология или като легитимация на терористични и експлоататорски режими.


Марксизмът започна като "утопична идеология". Дълго време (и до ден днешен) е смятан от някои за "критическа теория". Но в историята (неизбежно) той ще остане с кървавата диря на практическите си реализации.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (144)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2802 Любопитно

  "Светът през лятото на 1845 г. е като че ли далеч по-загрижен от анексирането на "Тексаската република" от страна на Съединените Щати, което предвещава война с Мексико"
  Тони кога ще протестирате с приятелчетата ти против агресивната американска политика или тя е била такава само в далечното минало?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 2. 1 Профил на finlip
  finlip
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Актуално обосновано с много чувство за хумор и въображение!!!

 3. 3 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Така искам да оплетете балъка в понятия като : буржоазна класа; работническа класа; либерализъм; капитализъм....че да си помисли че демокрацията има алтернатива и тя е - комунизъм!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 4. 4 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 453 Весело

  Някой си играл с огъня в средата на 19-век. После се намерил друг луд да го разпали в началото на 20-ти. Накрая всички се чудят защо са бедни през 21-ви век.

 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  "Марксизмът отдавна се превърна в труп на псевдотеория, която е спряла своето развитие в социален и исторически план, служейки само като идеология или като легитимация на терористични и експлоататорски режими..."

  ... а марксистите-ленинци се пребоядисаха за една нощ в православни ристиени, биещи чело пред маломерния "император" от КГБ.

  За тях няма значение какви заблуди изповядват, важното е източникът да е Москва.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  Целта е политическо господство на пролетариата, който, стъпка по стъпка, трябва да изземе целия капитал на буржоазията.
  _____________
  Е 170 години по късно на буржоазията и беше иззет целия капитал от супер банкстери и финансови социопати които обраха фамилии които са градили империите си с поколения . Днес след векове плащане на лихви към банките индустриалните фамилии за 2-3 десетилетия бяха обрани до шушка и им прибраха активите. Всякакви съмнения за банкстерски соц конспирации са случайни :
  http://www.convergencealimentaire.info/map.jpg
  А работническата класа понеже много и знае ибришима ,беше съкратена и черния труд се прехвърли в Азия ,Латино-зоната и Африка.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  Вие още заклеймявате комунизЪма, социализЪма, 25 години след като са си отишли! И 25 години след като видяхме що е капитализЪма! Започна се с първоначално натрупване на капитала: бухалки, рекет, източване на входа и на изхода на предприятията. Източване на банките-само 1991-1996г са източени над 10 млрд$, колкото беше външния дълг в зората на "демокрациата" Мина се през ПРЕСТЪПНА приватизация за 1 лв, където собствеността бе раздадена на наши хора, но попадна пак в комунистически ръце. Като тези на Донев, Кюлев, Илийката Павлов, Ковачки. Първият и последният разследвани за по 60 млн лв НЕплатени данъци, последният с УСЛОВНА демократична присъда. А другите по средата знаете къде са! Хора като Венцислав Йосифов и Дилян Дорон бяха емблематични фигури на прехода, заедно с тарторите на мутренските групировки! А сега знаменосци на демокрацията, честно натрупаните пари и слободната пазарна икономия са Делян Пеевски и Цветан Васлиев. И други младежи с късмет, като сина на Първанов. Да ви е честита демокраДцията, сатанински заговор на задокеанска дъжава и наследниците на генералите от Живковата ДС.!.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 8. 8 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#6] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Команданте, света е тръгнал на зле - само ти можеш да оправиш нещата! Разбий ги корпократите! И неолибералите и те са гадове, ама почни с корпократите!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 9. 9 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  Практиката показа, че няма къмунистическо управление без терор. Без значение на разновидността - съветска, латиноамериканска, азиатска. Все пак не виждам данни терорът да е бил цел. Терорът е следствие от логиката на развитие на събитията. Решават да строят безумно общество и за всеки неуспех търсят виновни.
  Аз правя следната аналогия. Стопанинът, който бие домашното си животно, го прави не от злоба, а защото иска нещо, което животното не разбира. Естествено това са стопани на интелектуално равнище под това на животните, но комунизма предпочита точно на инфантилни и тъпи хора.

  подпис
 10. 10 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#3:"oporna_to4ka"]буржоазна класа; работническа класа; либерализъм; капитализъм....че да си помисли че демокрацията има алтернатива и тя е - комунизъм! [/quote]
  По метода на логическото изключване за професионалните тролове който не е озарен от блясъка на либертоноците от ордена на Дарк Сорос значи е комуне , большевик и е обладан от злите духове на Ленин , Хо Ше Мин и Салот Сар!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 11. 11 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#7:"Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ"]Вие още заклеймявате комунизЪма, социализЪма[/quote]
  Серге, кой те натика тебе и Чери-то с връзки в отдела? Аман от калинки в тоя отдел! Такива кадърни момчета и момичета чакат ред...

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 12. 12 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3811 Неутрално

  Безпощадно изобразяване на истината!!! Поклон пред автора му!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 13. 13 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Ето как действа Ленин: "Необходимо е да се проведе безпощаден терор против кулаците, поповете и белогвардейците.
  Е, във форума на Дневник сега анти-комунистите виждат именно поповете и църквата като най-голям враг на евроатлантическото ни развитие. Отношението им е същото като на комунистите. Имаме си и специалисти в тази област във форума.
  Иначе - хубава статия, препоръчвам я на всички "десни" "антикомунисти" във форума, които са най-големите левичари. И да прочетете най-после комунистическия манифест, че в него май ще видите вашите възгледи.

 14. 14 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  По същия начин, както днес разни "нови леви" подписват манифести в подкрепа на СИРИЗА с оглед на своите теории, без ни най-малко да ги е грижа за конкретната съдба на реалните гърци, нито за цената, което те ще трябва да платят в името на чужди идеологически постановки."Точно.

 15. 15 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  Работил съм дълги години с много комунисти и старателно ги класифицирах на идеалисти и тарикати. По комунистическо време ясно личеше кой е идеалист и кой мошеник. По правило идеалистите бяха добронамерени тъпаци. Асен Игнатов ги наричаше "възторжени и зли овце".
  Днес в България добронамерените тъпаци отмират. Това е голямата грижа за левите мошеници, защото остават без хранителна среда.

  подпис
 16. 16 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#9:"Иван К"]Стопанинът, който бие домашното си животно, го прави не от злоба, а защото иска нещо, което животното не разбира.[/quote]
  Абе то хубаво сравнение ама забравяте каква е причинно-следствената връзка. За да има жажда за соц и комунизъм трябва да има онеправдана работническа класа ! Европа е континент в който почти няма работници които да бъдат онеправдани и експлоатирани. Къде са миньорите, металурзите , шлосерите и хамалите? Нали още по времето на Тачър бяха бити и пребивани за дето искат по-малко часове работа и по-голямо заплащане ,после компаниите изнесоха добивите на ресурси в третия свят а заводите с комините ги пратиха в Азия?
  Днес млади либереални ентусиасти пишат глупости които и те самите не разбират !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 17. 17 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  До коментар [#16] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":
  "Къде са миньорите, металурзите , шлосерите и хамалите?"

  Няма ги, няма и да има. Това е резултат от технологиите. Но хранителна среда за комунизъм има. Това са безделниците. Всички хора на социални помощи днес са хранителна среда за комунизъм. Към тях се присъединяват и имигрантите. Изобщо бъдещето на комунизма не е толкова безнадеждно.

  подпис
 18. 18 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2802 Любопитно

  [quote#5:"Norman Granz"]... а марксистите-ленинци се пребоядисаха за една нощ в православни ристиени, биещи чело пред маломерния "император" от КГБ.
  [/quote]
  Други пък като Огнян Минчев и Евгени Дайнов станаха апологети на пазарната икономика и либерализма. Нали и ти претъпя същата метаморфоза или си антикомунист по рождение?
  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 19. 18 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#13:"npiatanasov"]нти-комунистите виждат именно поповете и църквата като най-голям враг на евроатлантическото ни развитие. Отношението им е същото като на комунистите. [/quote]
  Озарените либерални ентусиасти наричани за краткост либерасти изпадат в делириум и искрено вярват само в невидимата ръка на пазарната икономика и свободната търговия !

  [quote#13:"npiatanasov"]И да прочетете най-после комунистическия манифест, че в него май ще видите вашите възгледи. [/quote]
  +++

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 20. 20 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  До коментар [#2] от "finlip":

  "Актуално обосновано с много чувство за хумор и въображение!!!"

  В самата причина за статията-включването на Комунистическия манифест в "Паметта на света" има доста скрито двусмислие. Идеята на Бокова е била Манифестът да се постави на един вид пиедестал и заедно с "паметните места на Ленин" и другите комунистически артефакти,взети под закрила от Юнеско, да служи за овековечаване на тази идеология.
  Според мен Манифестът трябва да влезе в паметта на света , но по друга причина- той е в основата на всички ужасяващи катаклизми, разтърсили света през 20 век след Първата световна война. Ленин в Русия показва,че при определени условия една утопия може да завладее масите.Това дава храна на фашистите в Италия и Германия, които си казват: а защо и друга утопия да не може да завладее масите? Тоест, фашизмът вазниква като близнак-антипод на комунизма. Тук, разбира се,трябва да се отдаде дължимото на недалновидните и късогледи западни политици, които виждат във фашисткото чудовище средство и инструмент да се изправят срещу другото чудовище,надигащо се от изток-комунизма. Това е основната причина, която ги спира да смажат фашизма още в зародиша му,за което човечеството заплаща с десетки милиони жертви.
  Нататък го знаем. Сега, като пародия (както ни се струва) , се надига нова утопична вълна-тази на параславянския фундаментализъм. Аз смятам,че въпреки гротескните й напъни, трябва да се отнесем към нея достатъчно сериозно,за да не се повторят през 21 век трагедиите на 20.

 21. 21 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията, че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен".

  Браво на Бокова!
  Включването като най-значим- този труд е пролял най-много кръв на невинни хора!
  Достойно др Бокова!!!

 22. 22 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#17:"Иван К"]Няма ги, няма и да има. Това е резултат от технологиите. Но хранителна среда за комунизъм има. Това са безделниците. Всички хора на социални помощи днес са хранителна среда за комунизъм.[/quote]
  Ако беше така в либертарианските лаборатории щяха да обявят пришелците в западния свят за вараг номер 1 на демокрацията!
  А всъщност изобщо не е така държавата взима от средната класа и не корпоративния бизнес данъци за да изкупува от милиардерите храна която да я дава безплатно на социално слабите ! Бедните затъпяват все повече а образованието им стига колкото да разчитат етикетите без да разбират какво е съдържанието.
  Днес западния свят разчита на добива на човешки ресурс за да има икономиката растеж. За страните където се човешкие ресурс им се отнема картинката е ясна - обедняват , циганизират се , ислямизират се и т.н.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  [quote#18:"Julian Mall"]Нали и ти претъпя същата метаморфоза или си антикомунист по рождение? [/quote]

  Тавариш, толкова сте еднакви в глупостта си...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  Разбира се, няма как някой умник да не намеси и православието в уж демократичната си пропаганда. Много жалко и долно от ваша страна да принизявате православието до управлението на Путин, КГБ, Русия или който и да е. Православие има и в Грузия, и в Украйна, и в Румъния - все държави които не изпитват особено топли чувства към Русия, но това не им пречи да са православни, даже по-православни от самата Русия. А и освен това, корените на православието са в Гърция, а не в Русия. Русия получава православието, също както и писмеността, и културата си от българите. Но какво да очакваш от невежи, не знаещи, фанатизирани и в същото време - смятащи се за много интелигентни и начетени хора. Личи си че си плод на комунизма, който така яростно ненавиждаш.

 25. 25 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Най-големите комунисти, доносници, подмазвачи преди 1989 сега са най-големите демократи и евроатлантици. Факт. Пример - Иво Инджев. И колкото се сетиш още, колегата по-горе и други е казал.

 26. 26 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2802 Весело

  [quote#23:"Norman Granz"]Тавариш, толкова сте еднакви в глупостта си... [/quote]
  Другарю, не се измъквай от отговора така лековато!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 27. 27 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  Комунизмът е кости и телени огради! Няма нужда от повече коментар.
  А Бокова е ясна.Срам!

 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  [quote#27:"hodounski"]Комунизмът е кости и телени огради! [/quote]

  Комунистическите държави ЕДИНСТВЕНИ В ИСТОРИЯТА оградиха гражданите си с бодлива тел и картечни вишки с дула, насочени НАВЪТРЕ, за да им попречат да избягат от комунистическия рай.

  Ако нормалните държави строят гранични заграждения, за да спират нашественици, марксистко-ленинските сатрапии строяха кльонове, гранични бразди, берлински стени със самозадействащи се картечници и др., за да спират бегълци от "най-справедливия строй".

  Enough said.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1979 Весело

  До коментар [#13] от "npiatanasov":

  "Е, във форума на Дневник сега анти-комунистите виждат именно поповете и църквата като най-голям враг на евроатлантическото ни развитие."

  Не поповете, а един патриарх. И не патриарх, а служител на КГБ, в един от отделите на който още Сталин е преобразувал Московската патриархия.

 30. 30 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  До коментар [#25] от "npiatanasov":

  Много тъп пример - единственият обяснил защо как и не е изпъчил гърди за да каже, че е работил за благото на народа си!

 31. 31 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  [quote#27:"hodounski"]А Бокова е ясна.Срам![/quote]

  Бокова е дъщеря на патологичен убиец, който дори не е АБПФК. Георги Боков е криминален тип, присъединил се към "органите" след деветосептемврийския преврат, за да придаде официална форма на вътрешно присъщата си кръвожадност. Комунизмът обличаше такива във власт, раздаваше им оръжие и ги насъскваше срещу "класовия враг".

  София е била потресена от садистичното убийство на Райко Алексиев, комуто Георги Боков е стъпкал главата с ботушите си, след което е ходел из града, облечен в балтона му.

  Не се съмнявам, че ако получат и най-малкия шанс, подобни изверги - атакисти, чегеваристи, Боян Расатисти и пр. лумпени - ще направят нов "девети септември" и още веднъж ще облеят България в кръв.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 32. 32 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Хубаво беше авторът да спомене и какво стана с капитализма от 1845 г.?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 33. 33 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  Страхотен текст. Ще го прочета още един път и ще го пратя на всичките си приятели. Този текст систематизира всичко, което трябва да се знае за най-тежката форма на престъпление, съчетана със заблуда и лудост, която е нападала човечеството и трябва да се учи по история в гимназията.

  В текста има много моменти за отбелязване, но тук ще цитирам този:
  "Вместо да решават проблемите на огромната държава, разпадаща се пред очите им, група народни комисари-теоретици отделят по няколко часа дневно, щудирайки съчиненията на Маркс и Енгелс, за да открият в тях ключа за построяването на бъдещето комунистическо общество. След няколко месеца Троцки, Каменев, Зиновиев и Бухарин са принудени да признаят, че Маркс не е имал ясна представа как ще точно ще се случи това..."
  "Така комунистическите практици осъзнават, че разполагат с "идеология", която, колкото и да величаят като "единствено научна", всъщност е чиста утопия."

  Това е много важно, защото все още чувам кре.ени, които повтарят, че социализмът бил велика идея, но досега била лошо практикувана.

 34. 34 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света"
  =====================

  Червената примадона ще си го получи рано или късно. Това е нагла соц-пропаганда.

  Наглият и брат > Филип Боков
  се подиграваше от трибуната на НС с думите
  "поемаме вината на БСП - ама с мезе" .......

  Получи си го .... бая нещастия Му се стовариха, а мезе не знам да ли е похапнал .....

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 35. 35 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 830 Весело

  [quote#31:"Norman Granz"]Не се съмнявам, че ако получат и най-малкия шанс, подобни изверги - атакисти, чегеваристи, Боян Расатисти и пр. лумпени - ще направят нов "девети септември" и още веднъж ще облеят България в кръв. [/quote]
  Няма да стане ... ще се наложи да се справят с армията, щото на полицията много доверие нямам ... Е, сегашните момчета от армията ще им одерат кожата на задниците на такива.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 36. 36 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  [quote#15:"Иван К"]Работил съм дълги години с много комунисти и старателно ги класифицирах на идеалисти и тарикати.[/quote]
  И какво беше съотношението между двете групи? Имаше ли поне един идеалист на 1000 тариката?

 37. 37 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  "диктатурата на пролетариата"

  Изразът е използван за пръв път от Луи Огюст Бланки - който според марксистите е "социалист утопист". Това става в духа на идейното наследство на Марат и Бабьоф - дейци от времето на Френската революция от 1789 г. Възприема се от тази част от социалистите, които смятат, че социалната революция не може да стане без насилие, включително Маркс. Когато марксизмът се превърна в широко разпространена идеология, някои последователи (включително Ленин) виждат в идеите за класовата борба и диктатурата на пролетариата сърцевината на това учение. В същото време точно тези идеи изиграват ролята за една (съзнателна или понякога несъзнателна) манипулация на съзнанието на милиони хора, впрегнати в машината на насилието.

  В началото терминът "диктатура на пролетариата" не е бил свързван непременно с бюрокрация и номенклатура - някои са го възприемали като нещо близко до пряката демокрация (тъй като се е смятало, че мнозинството хора са от пролетариата). Но по-нататък точно такава е била практическата реализация в Русия - с бюрокрация и създаването на управляващата каста на номенклатурата.

  Когато в 70-те години на миналия век Салвадор Алиенде дойде на власт в Чили с парламентарни избори, много хора от моето поколение видяха в това пример, че може да има социализъм и без диктатура на пролетариата, в рамките на парламентарната демокрация. Подобни надежди бяха породени и от Пражката пролет в 1968 г. - за "социализъм с човешко лице". Но и двата опита се оказаха краткотрайни.

 38. 38 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  До коментар [#31] от "Norman Granz":

  [quote#31:"Norman Granz"]Бокова е дъщеря на патологичен убиец, който дори не е АБПФК. Георги Боков е криминален тип, присъединил се към "органите" след деветосептемврийския преврат, за да придаде официална форма на вътрешно присъщата си кръвожадност. [/quote]


  Абсолютно точно! И той не е изключение, а част от правилото. Другата част от правилото е ГРАБЕЖ на чуждото.

 39. 39 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 830 Весело

  [quote#36:"Мондиана"]Имаше ли поне един идеалист на 1000 тариката? [/quote]
  Имаше. Майор Миланов например, политически офицер, отявлен сталинист и алкохолик.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 40. 40 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  И да не забравяме нещо много важно, което казваше дедо Маркс - комунизма може да се осъществи само във високотехнологично общество, където няма пролетарии в собствения смисъл на думата. Комунизъм с мотика не се прави.

  И нещо за десерт: https://www.youtube.com/watch?v=D99i-n87YuY

  Апокалипсисът апокалиптичен
 41. 41 Профил на panel
  panel
  Рейтинг: 229 Любопитно

  "...нямаше ли човечеството да е далеч по-щастливо, а бъдещето му не толкова кърваво (никой не казва "сияйно), ако част от хартията, отделяна за печатане на трудовете на основоположниците на марксизма, бе пренасочена за хигиенни цели?

  С други думи, ако "швейцарският почин" бе надделял над "съветския експеримент"?..."

 42. 42 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Весело

  [quote#33:"Мондиана"]"Така комунистическите практици осъзнават, че разполагат с "идеология", която, колкото и да величаят като "единствено научна", всъщност е чиста утопия."[/quote]
  Да ама създаването либератариански лаборатории намери слабите места на буржоазията и започна да я разпарчатоства за нуждите на либертарианския соц !Без утопии и илюзии реализираха смяната на собствеността!
  Я да анализираме малко Маркс:
  "Луменопролетариатът, този пасивен продукт на загниването на най-низшите слоеве на старото общество, при една пролетарска революция може на места да бъде въвлечен в движението, но по силата на цялото си положение в живота той е много по - склонен да се продава за реакционни машинации."- случайна ли е прилика либералните ентусиасти(либерасти) които се дипломираха от елитни западни университети и сутрин от телевизията гледат умно и поучават ?


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  Статията е ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА с това, че умело премълчава конфликта между Маркс и Бакунин.
  Бакунин още тогава посочва какво означава кръстосването на социалистическата идея с държавността - резултатът е невиждано концентрирана диктатура; бляновете за "отмиране на държавата" Бакунин нарича проява на или глупост, или преднамерена лъжа.
  И, съответно, предлага алтернатива на марксовите проекти - прякодемократично гражданско самоуправление вместо държавност, която само преобразува капитализма от частен в държавен.
  БЛЕДО ПОДОБИЕ на такава пряка демокрация днес е Швейцария. И пак е най-добрата страна за живеене.
  Докато идеите на Маркс за държавен капитализъм, на думи осъждани в развити и недаразвити страни, на дело се практикуват усилено.
  Просто защото Маркс се оказа контрареволюционер, той предложи модели за усъвършенстване, а не премахване на капитализма. Тъкмо заради това не е потънал в забвение, след като повечето му принципни прогнози се провалиха.
  Интересното е и това, че пишейки за комунизъм, Маркс никъде не описва модела на комунистическото общество, той се съсредоточава върху въпросите на ВЛАСТТА, политическата и стопанската, тоест нещата, които противоречат на неговата собствена дефиниция на комунизма.
  Същото, вече на практика, е в умовете на неговите последователи, още тогава разпилени по хиляда и една секти, враждуващи помежду си - тоест не ги вълнува комунизмът, а властта, която да заграбят, а после да залъгват подвластните човешки ресурси с лозунги за комунизъм, какъвто никога не са възнамерявали да построяват.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 45. 45 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#28] от "Norman Granz":

  Да бе, махнахте кльона и гледай сега какво става - не може да се отървем от лумпен-пролетариата с най-правилната религия! Само не ми казвай, че предпочиташ имуществото да да бъде експроприирано (заграбено) от новите пролетарии - мюсюлманите - отколкото от комунистите.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 46. 46 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#44] от "Николай Теллалов":

  Именно! "Комунизъм" би трябвало да подразбира "комуна" (малка общност, притежаваща общи ресурси и средства за производство), а не глобализъм и единно световно правителство.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 47. 47 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 945 Весело

  До коментар [#28] от "Norman Granz":

  "Ако нормалните държави строят гранични заграждения, за да спират нашественици..."
  Е кво се опита да кажеш, че нито преди, нито сега сме нормална държава.

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 48. 48 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4513 Неутрално

  До коментар [#31] от "Norman Granz":
  Ако питаш такива като Юлиян Молский и нпиатанасов, Боков е бил прав да стъпче главата на Райко Алексиев, защото балтонът му е бил наистина хубав и си е струвало.

 49. 49 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#37:"ijj"]Когато в 70-те години на миналия век Салвадор Алиенде дойде на власт в Чили с парламентарни избори, много хора от моето поколение видяха в това пример, че може да има социализъм и без диктатура на пролетариата, в рамките на парламентарната демокрация. [/quote]
  Много хора от предишното на твоето поколение
  са виждали същото и когато СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
  партия на Адолф Хитлер идва 30-те години на
  миналия век на власт в Германия
  Също като Алиенде - след Парламентарни избори
  В рамките на Парламентарната демокрация
  И без никаква Диктатура на пролетариата
  Е,и.....
  Извън контекста на иронията.
  Стига с тези изтъркани клишета
  от скромната картотечка с клишета
  на марксизма-ленинизма.
  ПОПУЛИЗМА,независимо как се самодефинира
  НЕ МОЖЕ БЕЗ ТЕРОР И НАСИЛИЕ
  Защото не казва КАК да се произвежда
  и КАК да се създава обществен продукт
  Защото казва КАК ДА СЕ ОГРАБВА
  ВЕЧЕ СЪЗДАДЕНОТО
  Така е и с Ленинизма
  Така е и със СИРИЗЧИЙСТВОТО

 50. 50 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#46] ами да. И тези комуни се федерират според временни и постоянни задачи, сътрудничество, вместо конкуренция; само конкуренцията на идеи е здравасловна - например науката и инженерните разработки само губят от търговски и държавни тайни.
  Идеята на Бакунин, а после Кропоткин, Рудолф Рокер (брошурата му ФЕДЕРАЛИЗЪМ И ЦЕНТРАЛИЗЪМ лесно се открива в интернет на български), Мъри Букчин и мнозина други е светът да заприлича на УСЪВЪРШЕСТВАНА Швейцария, а не на нова Римска империя със сатрапи, аристократи, преторианци, легионери и гладиатори, с робовладелци, "свободни" бедняци и роби.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 51. 51 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#46:"Bulgarische Motoren Werke"]Именно! "Комунизъм" би трябвало да подразбира "комуна" (малка общност, притежаваща общи ресурси и средства за производство), а не глобализъм и единно световно правителство. [/quote]
  Всички виждаме нагледно,на какво
  ниво на развитие са всички малки самодостатъчни
  комуни,откривани периодично в джунглите
  на Бразилия.
  Самоопазили се от ГЛОБАЛИЗМА.
  Триста ти теории на Маркс и Ленин,
  когато нагледно човек може да види
  резултатите от КОМУНИЗМА
  И САМОДОСТАТЪЧНОСТТА.

 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  [quote#48:"Blood Red Skies"]Боков е бил прав да стъпче главата на Райко Алексиев, защото балтонът му е бил наистина хубав и си е струвало.[/quote]

  Правилно!

  Да не говорим пък, когато е ставало дума не за балтон, а за имот зад Мавзолея на Батенберг, като на един мой дядо...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Любопитно
 54. 54 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#53:"Bulgarische Motoren Werke"]Ето това е комунизъм. [/quote]
  А това пък е автентичен комунизъм
  По Маркс и Ленин

  http://www.znania.tv/?attachment_id=38847#prettyPhoto

 55. 55 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#49] от "Hawaii":

  Примерът, който давате с германските избори от 1933 г. е интересен, но и дискусионен - защото практиката на NSDAP трудно може да се свърже с идеята за ненасилие - и преди, и след тези избори (които при това са били последните истински избори там за доста дълъг период). Много далеч са от Алиенде или Дубчек

  А иначе в малки мащаби е имало и относително успешни опити за реализация на "популистки" идеи. Включително и в стопанския живот. Например фабриката на Бата в Злин, Чехия, през 20-те и 30-те години, където работниците са имали дял от печалбата.

 56. 56 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#54] от "Hawaii":

  Глупости дрънкаш. Горе съм написал, че според Маркс, комунизмът е възможен само във високотехнологично общество, а не в аграрно/примитивно.
  И горе-долу сме я докарали дотам, защото заради роботизацията и механизацията все повече работници (пролетарии) стават излишни.
  Висока производителност на труда + безработица = ?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 57. 57 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#55:"ijj"]практиката на NSDAP трудно може да се свърже с идеята за ненасилие [/quote]
  Това,което споменавам е отсъствието на
  ДИКТАТУРАТА НА ПРОЛЕТАРИАТА
  както е формулирана от Маркс и Ленин
  Никъде не споменавам за "насилие"
  Но самият факт,че свързвате
  НАСИЛИЕТО С ДИКТАТУРАТА НА ПРОЛЕТАРИАТА
  е показателен за това,че в междуредието
  И Маркс,и Ленин визират именно ТЕРОРА
  и НАСИЛИЕТО.
  [quote#55:"ijj"]А иначе в малки мащаби е имало и относително успешни опити за реализация на "популистки" идеи. Включително и в стопанския живот. Например фабриката на Бата в Злин, Чехия, през 20-те и 30-те години, където работниците са имали дял от печалбата. [/quote]
  Фабриката Бата в Злин
  е възможно най-неудачният пример
  за "успех" на популистките идеи.
  В САЩ и сега,а и по времето
  на Маркс и Ленин, повсеместно,
  работещите в една компания са
  акционери,съответно да имат дял
  от печалбата на компанията
  в която работят.
  Това,обаче няма никаква връзка
  и допирни точки с ПОПУЛИЗМА

 58. 58 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#56:"Bulgarische Motoren Werke"]Глупости дрънкаш. Горе съм написал, че според Маркс, комунизмът е възможен само във високотехнологично общество, а не в аграрно/примитивно. [/quote]
  Ха-хаааааааа
  Айде не нас тия.
  Високотехнологичното общество
  е ТОЧНО ОБРАТНОТО НА КОМУНИЗМА
  Агитаторите на комунизма
  в безсилието си да дадат актуални примери
  за КОМУНИЗМА КАТО УСПЕШНА ПРАКТИКА
  дават абстрактни примери на
  ОБЩЕСТВО НА ИЗОБИЛИЕТО И ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
  Където ще има ВСИЧКО ЗА ВСИЧКИ
  Високотехнологичното общество
  където има ВСИЧКО ЗА ВСИЧКИ
  е всичко друго,НО НЕ Е КОМУНИЗЪМ
  КОМУНАТА,
  САМОДОСТАТЪЧНАТА КОМУНА
  С РАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
  И ОБОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ВСИЧКО
  за което говори Маркс
  НИКОГА НЯМА ДА ДОВЕДЕ до
  високотехнологично общество на изобилието
  НИКОГА
  И нямам никаквото намерение да влизам
  в абстрактни дискусии ЗАЩО това е така
  когато имаме НАГЛЕДНИТЕ ПРИМЕРИ

 59. 59 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#51:"Hawaii"]Всички виждаме нагледно,на какво
  ниво на развитие са всички малки самодостатъчни
  комуни,откривани периодично в джунглите
  на Бразилия.
  Самоопазили се от ГЛОБАЛИЗМА.[/quote]
  Никак не е случайно ,че бивши радикали на корпоративни секти бягат от урбанизираните джунгли и заживяват в комуни в хармония с природата!
  "самозван шаман, открил лечебната сила на билките, след като получил видения, докато лежал болен; бивш консултант на американски електронен гигант "
  http://rodopi24.blogspot.com/2015/08/21-230.html

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 60. 60 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Весело

  [quote#59:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Никак не е случайно ,че бивши радикали на корпоративни секти бягат от урбанизираните джунгли и заживяват в комуни в хармония с природата! [/quote]
  Ха-хаааааааа
  Нямаме,обаче пример за
  РАДИКАЛНИ ФОРУМНИ ПУТИНИСТИ
  избягали от капиталистическите джунгли
  в РУСИЯ,Венесуела или СЕВЕРНА КОРЕЯ
  и заживяли в хармония с идеите си
  ЗАЩО ТАКА ?!?!?!

 61. 61 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#58:"Hawaii"]САМОДОСТАТЪЧНАТА КОМУНА
  С РАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
  И ОБОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ВСИЧКО
  за което говори Маркс
  НИКОГА НЯМА ДА ДОВЕДЕ до
  високотехнологично общество на изобилието
  НИКОГА [/quote]
  Добре де ,ама ей ги на братята американци - само дават безплатни купони за храна на негрите ...то е ясно ,че няма да прокопсат ама такова е разпределението - работещите и стредната класа опъват каиша за да хранят онеправданите а най-много облажват милиардерите от които държавния департамент купува храна с която се изхранват комуните в гетата! Или нещо не съм разбрал?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 62. 62 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#57] от "Hawaii":

  Обстановката в град Злин в 20-те и 30-те години е пример за щедрост и грижа към работниците. Къщите им са построени в паркова обстановка. Били са материално задоволени. И тези работници са били един от факторите, осигуряващи високото качество на обувките "Бата". След Втората световна война фабриката е била национализирана, високото качество постепенно се е загубило, а обувките с марка "Бата" вече са се произвеждали в други страни.

 63. 63 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#53] една вметка за федерализма (истинският, не подмененият държавен, държавният е проява на католическата доктрина СУБСИДАРНОСТ):
  Федерализмът е ФРАКТАЛЕН, тоест на всяко ниво подобен на себе си; така както са равни личностите в една общност (тоест имат равен достъп до благата и участват всички в управлението), така и общностите са равни помежду си в една териториална или функционална федерация, била тя постоянна, била създадена за решаване на текущ проблем.
  Равните личности в една общност са и свободни, при това свободата на всеки се умножава от свободата на всички, точно според формулата на Бакунин (от когото Маркс по собственото си признание е учил диалектиката, но недоучил, заседнал на ниво удобно за демагогия хегелианство).
  През 1895 излиза доста обсъжданата в Англия книга на Кропоткин ХЛЯБ И ВОЛЯ,в която той освен всичко друго изчислява, че по тогавашната техника е възможно ако всички трудоспособни работят по ЧЕТИРИ часа ПЕТ ДНИ седмично, ще има практическо изобилие блага, така че да бъдат разпределяни според индивидуалните потребности.
  Колко ли реално е необходимо да работят всички днес, така че за всекиго да има достатъчно? При положение, че ПОЛОВИНАТА и повече произведена днес храна се изхвърля, а до две трети промишлени стоки не намират купувач, и то не защото са ненужни, а защото нуждаещите се са неплатежспособни! Това ако не е пилеене на ресурси, здраве му кажи!
  Та тъкмо федерирането на малки комуни (но и КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ! човек не е вързан да членува само в една общност я) позволява решаване на мащабни до глобални задачи, осъществяване на големи проекти, за които държавата претендира (и нарочно ги оскъпява, за да осигури тлъст поминък за капиталистите; да не забравяме, че английският капитализъм се ражда като държавен и корпоративен), че само тя може да се справи, което е измама. Но много настойчиво пропагандирана измама, та за някои е станала истина, защото са дресирани да не мислят, а само да повтарят чужди демагогеми, принудително авторитетни.

  Капитализмът, бил той частен или държавен (болшевишки, нацистки, фашстки, друг тип авторитарен), означава конкуренция с всички средства и на всяка цена, войни и вражда. Нивото на днешните технологии обаче прави войните фатални за човечеството като вид, а прахосването на ресурси (те не изчезват, но стават все по-мъчни за оползотворяване) подкопава цивилизацията.
  Дори да признаем, че капитализмът някога е бил полезен (но това се опровергава от факти, сред които християнкомунистическите общности на йезуитите в Латинска Америка през 17-и век), то днес вече е крайно опасен за продължаващо практикуване. Полза от него имат само мутрите от нисък до висок ранг. Именно тях с приказки и апели към здрав разум, съвест и инстинкт за общо самосъхранение не може ги убеди да се откажат.
  Затова и "прогресът в рамките на закона" е стигнал задънената си улица, ако изобщо някога е бил начин за съществена промяна.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 64. 64 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#60] от "Hawaii":

  Ми щото Путин не е комунист.
  Зададох ти въпрос: имаме висока производителност на труда от една страна и армия от излишни хора (безрботни). К'во правим тогава? Даването на соц. помощи брои ли се за социализъм/комунизъм?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 65. 65 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#61:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Добре де ,ама ей ги на братята американци - само дават безплатни купони за храна на негрите ...[/quote]
  Първо,
  Не са само купоните.
  Социалната система на САЩ е такава,че
  всеки НЕГЪР-КУПОНДЖИЯ,преди това е
  прибрал от СОЦИАЛА едно 1000-1500 доларчета
  месечна помощ
  Второ,
  Купоните осигуряват на всеки КУПОНДЖИЯ
  толкова храна,колкото СЕВЕРОКОРЕЙСКАТА
  НОМЕНКЛАТУРА даже не е сънувала
  и в най-сладките си сънища.

 66. 66 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#60:"Hawaii"]Нямаме,обаче пример за
  РАДИКАЛНИ ФОРУМНИ ПУТИНИСТИ [/quote]
  Ми щото ги четеш повърхностно и изпадаш в отрицание на всичко без значение вярно ли е или не.
  Партията му е центристка и консервативна - демек не проповядва нито комунизъм нито либерастия!
  Ама за вас всеки който не се кефи на похода на либертоносците на Дарк Сорос значи обича Путин и е комуняга и чекист нали ?


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 67. 67 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#64:"Bulgarische Motoren Werke"]Даването на соц. помощи брои ли се за социализъм/комунизъм? [/quote]
  Даването на социални помощи
  е единствено и само
  даване на социални помощи
  Такива са давани още в РОБОВЛАДЕЛСКИ РИМ
  Сега се дават в рамките на
  омразния за всеки уважаващ себе си комунист
  КАПИТАЛИЗЪМ
  Социалните помощи нямат никакво отношение
  към социализма-комунизма
  Ако си обърнал внимание,
  самата теория на Маркс,после и на Ленин
  НЕ ГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

 68. 68 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#65:"Hawaii"]Социалната система на САЩ е такава,че
  всеки НЕГЪР-КУПОНДЖИЯ,преди това е
  прибрал от СОЦИАЛА едно 1000-1500 доларчета [/quote]
  Значи всеки соц е гаден особено този на Северна Корея ,само америкснския соц е най-соц и е хубав или как ?
  Купоните за храна са кофти практика да не говорим за какво изнасилване на природата и изхвърляне става въпрос при евтините им ГМО грани !
  Я ги виж чухчетата всичко изяждат и облизват чиниите а природата им чиста и не умират от сърдечно съдови заболявания от тлъстини като американците!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 69. 69 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#66:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Партията му е центристка и консервативна - демек не проповядва нито комунизъм нито либерастия!
  Ама за вас всеки който не се кефи на похода на либертоносците на Дарк Сорос значи обича Путин и е комуняга и чекист нали ? [/quote]
  Извинявай,
  но НИКЪДЕ не съм дефинирал Путин и партията Му
  като комунистически.
  НИКЪДЕ !!!
  Аз отчетливо и недвусмислено говоря за
  ФОРУМНИТЕ ПУТИНИСТИ
  Никъде не споменавам за форумци,които "не се кефят
  на похода на либертоносците на Дарк Сорос"
  Логично е,обаче,ако си
  ФОРУМЕН ПУТИНИСТ
  да отидеш там където ти е мястото.
  В ПУТИНСКА РУСИЯ
  И да заживееш в хармония с идеите си.
  Другото е фалш и лъжа.

 70. 70 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#67] от "Hawaii":

  Ааа, значи социалистическата уравниловка лоша, а това да вземаш от тоя който работи и да храниш паразитите, няма проблем, така ли?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 71. 71 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#68:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Значи всеки соц е гаден особено този на Северна Корея ,само америкснския соц е най-соц и е хубав или как ?[/quote]
  Ха-хаааааааа....
  Дали е "гаден" СЕВЕРОКОРЕЙСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ
  няма как да знаем,защото още няма
  тукашен КОМУНИСТ,който да се е прежалил
  да е отишъл там и да се върне да ни разкаже
  КАК Е ТАМ
  Само не наричай обществената система на САЩ
  "социализъм" каквато НЕ Е
  Елементарен пропаганден трик е
  ДА НАРИЧАШ БОГАТОТО ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛИЗЪМ"
  Наричай СОЦИАЛИЗЪМ само и единствено
  ОБЩЕСТВАТА,които СЕ САМОДЕФИНИРАТ
  КАТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ
  Само,че ВИЖ на какво дередже
  са всички такива общества !!!!!
  САЩ са КАПИТАЛИСТИ
  мразени от всеки уважаващ себе си КОМУНИСТ.

 72. 72 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#66] това е често срещат феномен на плоскоумието. Примерно в руски форум, в тема за ВСВ, ако напиша, че съм против Сталин, веднага рипат да ме обвиняват, че съм за... Хитлер!
  Отделни персонажи пък меко ме упрекват (щото без специална оговорка не ме разпознават като чужденец), според тях съм "за" Чърчил или Рузвелт, или даже Мусолини.
  Голям смях пада, когато кажа, че съм и против тях. Една тогава някой може да се сети и за Нестор Махно с неговото БИЙ ЧЕРВЕНИТЕ ДОКАТО НЕ ПОБЕЛЕЯТ, БИЙ БЕЛИТЕ ДОКАТО НЕ ПОЧЕРВЕНЕЯТ, което обаче е измислено по късно мото; Махно воюва с всички, които тръгват да установяват власт, той защитава народни органи и структури на самоуправление.
  Впрочем, тъмко в началото на ВСВ в България има една организация, която обявява война на Германия и на СССР заради нападението им над Полша. Това е Федерацията на анархокомунистите в България, които са във война и с българската власт. Организират се чети, атентати. БКП активно се занимава с издайничество на тези чети на полицията, защото няма заповед от Сталин през Коминтерна да воюва срещу нацистите; тази заповед пристига чак през юли 1941, даже хитлеровото нахлуване в СССР не подсеща послушните пионки да престанат да славят германо-съветското сътрудничество...
  Та така и тук. Според плоскоумните, ако не си за едното, значи си за другото лайно. Идеята, че може да не предпочиташ НИКАКВИ лайна, не им се побира на харддиска, а за ъпгрейдване нямат команда, а сами да го сторят нямат ни воля, ни кураж, ни съвест.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 73. 73 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 830 Любопитно

  Ето ви истината каква е, който разбира сръбски ... не само за Сърбия ...
  https://www.youtube.com/watch?v=Xj7FeQ4wNQk
  Welcome to Srbijа, gde murijа ubijа,
  gde nemа prаvde ni zа lek i sаmo Bog je sudijа.
  Gde sve imа svoju cenu, аl' nemа ništа u poštenju,
  umesto dа se igrаju -- klinci se „iglаju" u venu.
  Gde uzori su lopovi, dileri, pevаčice,
  klinke ne porаstu, а već su postаle jebаčice.
  Dok mlečni još se klimаju, nа mobilni se snimаju,
  ortаcimа iz škole u WC-u kаko šipuju.
  Posle se pitаte zаšto nemаmo decu,
  а jа pitаm Bogа dа li pаmti nаšu аdresu.
  Ceo život nа čekiću, slušаm istu pesmu,
  33 godine kаd se okrenem, gde su?
  Neki kаžu meni: Sаčekаj još mаlo pа dа krene,
  promene su proces zа koje potrebno je vreme,
  idi kući piši rime, ne rаzumeš ti te teme,
  pusti dа nаs vode, pаmetniji od tebe.
  A jа im kаžem: Izdаjnici pаlite od mene,
  slušаjte dobro sаdа ovo sаopštenje,
  oformili smo frаkcije, ekipe su spremne,
  kаo „Bаder Mаjnhof" imа sve dа vаs sjebem.
  Spremаn kаo „Hаmаs" repetirаm kаlаš,
  k'o „Novembаr" jа te vrebаm dok ne postаneš moj tаlаc.
  Kаo Apis, „Crnа rukа", zа prevrаte sаm znаlаc,
  k'o Beogrаdski sindikаt držim čvrsto prаvаc.

  Refren:

  Ovo je pitаnje životа i smrti,
  i ove reke krvi pustili ste prvi.
  Sаterаn u ćošаk jа nemаm izbor drugi,
  svestаn sаm dа gubim, аli biće vаših žrtvi.

  Ovo je pitаnje životа i smrti,
  i ove reke krvi pustili ste prvi.
  Odgovor je teror ne bi li me čuli,
  preživeti neću, аli biće vаših žrtvi.

  Sve ste nаm uzeli i čаst i dostojаnstvo,
  pа štа nije jаsno kаdа sutrа neko s' mаskom,
  do zubа u oružju, neki očаjnik u grаdskom,
  dа čuje se glаsno, digne sve u vаzduh.
  Gаzite po nаmа, gаzite i mrtve,
  ne gledаte nаzаd, sаmo pаre dа se vrte.
  Dok ugledni grаđаni seku kilа gudre,
  rаdnici u sudnici seku sebi prste.
  Nekаd je znаčilo kаd neko imа školu,
  sаd hiljаde tаkvih visi nа birou,
  gledаju u šolju kаd će šljаku dа zаbodu,
  dok vi gledаte u ponude dа zаbodete bolju.
  Rаsprodаjete držаvu, šibicаrite lovu,
  puštаte stoku dа jedni druge kolju,
  ne prljаte ruke, to nije zа gospodu,
  ubijаte Srbiju bez otiskа nа pištolju.
  Dok vi okrećete glаvu od muke i bede,
  držite medije koji mogu sve dа srede,
  nаrod štrаjkuje glаđu, jer nemа štа dа jede,
  pre će umreti glаsno, nego tiho dа izblede.
  Od metroа u Tokiju, do vozа u Bombаju,
  po svаku cenu dа zа nаšu borbu znаju,
  život je jeftin kаdа izbor ti ne dаju,
  zаto nаplаtićemo kožu dа poruke trаju!

  Refren

  Opet je zаsrаlа bаndа, vi i vаšа strаhovlаdа,
  opet je znаk Sindikаtа nа nebu iznаd grаdа.
  Stolicа nа vrаtа, zаglаvljenа kvаkа,
  preko ustа trаkа, dа te pitаm nešto sаdа:
  Je l' ovo nаpredаk vrste, novo deljenje prаvde,
  jedni gube, drugi grаbe, jаči jedu slаbe?
  Gledаm bаrаbe ove nаše kаko igrаju nа kаrte,
  terorizаm, virus, krizа, plаše dа zаtаškаju srаnje.
  U fаcu nаm se smeju, lože k'o dileju.
  Rešenje ili greškа? Nemаm više ni dilemu.
  Jutros izljubio sаm ženu, u školu odveo sаm decu,
  dа žive u boljem sistemu, jа ću dа umrem zа ideju.
  Od mаlih nogu sаm u ćošku, od zidа dаlje ne mogu,
  u životu k'o u rovu, nа ulicu izneo sаm borbu.
  U skupštinskom holu držim zolju i bombu,
  odаjte poslednju poštu diskretnom heroju.
  Znoj kаplje po pаpiru, poslednju pišem želju,
  Ostаjte mi zdrаvi, verni nаšem htenju.
  I kаd umrem zа istinu, ispunite moju volju,
  poljubite zа mene neku Srbiju bolju!

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 74. 74 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Весело

  [quote#67:"Hawaii"]омразния за всеки уважаващ себе си комунист
  КАПИТАЛИЗЪМ [/quote]

  Въж сега харесвам интелигентния ти подход към събитията амо трябва да уточним няколко неща които казам още в [#6]
  1. Финансовите социопати придобиха активите на капиталистите през последния един век.
  2. Ширещата се дива либерстия не е капитализъм а АНАРХИЯ само за милиардерите и висшите им слуги либерални ентусиасти (либерасти) които се избират още деца от техните ментори и следват кариерата си !  Libertarianism is just anarchy for rich people
 75. 75 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3230 Неутрално

  [quote#70:"Bulgarische Motoren Werke"]Ааа, значи социалистическата уравниловка лоша, а това да вземаш от тоя който работи и да храниш паразитите, няма проблем, така ли? [/quote]
  Ха-хааааааа
  Вече навлязахме в дебрите на марксическата теория
  ВСЯКА УРАВНИЛОВКА
  предполага ИЗЗЕМВАНЕ ОТ ТОЗИ,
  КОЙТО РАБОТИ ПОВЕЧЕ и съответно
  ИМА ПОВЕЧЕ
  и ДАВАНЕ на ТЕЗИ,които не знам защо
  наричаш "ПАРАЗИТИ"
  По същество са такива,които
  РАБОТЯТ ПО-МАЛКО и съответно
  ИМАТ ПО-МАЛКО.
  Това е ТОЧНО ТОЛКОВА добро или лошо
  каквото е това,което ни даваш
  като пример за АНТИПОД
  на СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА УРАВНИЛОВКА
  Апропо,
  В Обществото на УРАВНИЛОВКАТА
  КАКВО,собствено РАБОТЯТ
  И КАКЪВ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВЕЖДАТ
  УРАВНОВИЛОВКАДЖИИТЕ
  Тези,които РЕШАВАТ
  От КОГО колко да се вземе
  И НА КОГО колко да се даде ?!?!?!?!

 76. 76 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1282 Неутрално

  ''Интересно е, че през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията, че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен".

  Защо да е 'интересно'; напълно разбираемо е, като се вземе предвид тяхното влияние. Изпитали сме го и ние върху собствените си рамене.

 77. 77 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#71:"Hawaii"]САЩ са КАПИТАЛИСТИ
  мразени от всеки уважаващ себе си КОМУНИСТ. [/quote]
  Ето пак започваш !
  Ако беше прав САЩ щяха да не ги обичат само в Северна Корея и Куба.. а то какво стана в над 100 страни американското правителство препоръчва на американците да не ходят за 42 направо им казват ,че са опасни за живота а страни които съвсем скоро им наложиха демокрация като Афганистан , Ирак , Либия и още няколко в Африка и Латино зоната ако американец остане самичък без охрана едва ли още остана жив до сутринта. Посолствата им на всякъде по света приличат на бункери ... какво е това нещо, от какво го е страх щом са "демокрация"? Посланието е ясно за всички :
  http://www.invisible-dog.com/pictures/medioriente_3.jpg


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 78. 78 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  Не спорете. Реално СОЦ не е имало и няма никъде, освен като отскубнати отделни елементи, кръпки, не цялодтна система.
  Това, което ви се привижда като СОЦ, е ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ.
  Истинският СОЦ (не табелка, закована от демагози, пли това както доброжелателни, така и враждебни) пледполага пряка демокрация и обществено стопанисване; както и принцип всекиму според труда, но каквото има в изобилие, се разпределя според заявени потребности; уравниловка социализмът допуска само относно дефицитни неща, като при възникване на дефицит веднага се вземат мерки - потребителските федерации алармират производителните и те произвеждат недостигащото или го доставят от там, където е в излишък.
  Ще кажете, че това е САМО ТЕОРИЯ, но е работило на практика с окуражаващи резултати навсякъде, където при криза или революция, дори бедствие, са възниквали институции на пряко самоуправление. И тези институции биват незабавно атакувани от официалната власт или претендентите за власт. Включително в случаи, когато само тези структури осигуряват оцеляването на хората след природна катастрофа например. Властта просто жертва бедстващите, за да не допусне разрастване на плякодемократичните практики.
  Така полицията стреляше по хора, които разбиваха в наводнения Ню Орлиънс аптеките, за да помогнат на подтрадали съграждани.
  Така и при бедствия в Русия първо пристигат вътрешни войски да блокират района, пък ако се сетят, пращат и храна, вода, лекарства, дрехи и палатки, но преди това сурово наказват всички наруштели, примерно настанили се в оцелял офис на Газпром и изяли приготвените за банкет продукти...

  Сравнете това с действията на швейцарците, които мобилизираха териториалната си войска да напоят кравите, вземайки вода от френска територия, където водата е била изобилна. Всяка друга централна власт би смазала своеволието на периферията само защото нарушават ПРОЦЕДУРИТЕ.
  Е, ако и французите бяха с швейцарско управление, сами щяха да вдигнат пълни пожарни хеликоптери с курс към жадните съседи. Обаче не са с такова управление и се стреснаха - началствата в Париж не си дали труда (или задействали тежката бюрократична машна) да уведомят граничните територии за акцията на швейцарците, макар да са били предупредени.
  Може би на косъм се е разминала стрелба от уплах.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 79. 79 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  [quote#75:"Hawaii"]В Обществото на УРАВНИЛОВКАТА
  КАКВО,собствено РАБОТЯТ
  И КАКЪВ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВЕЖДАТ [/quote]
  Демек ако някой ни обира златото , среброто ,оловото ,медта, ,въглищата шистовия газ и всякакви природни и човешки ресурси - този дето нищо не правят може да ни заграбят всичко а тези които опъват каиша да им слугуват са прости и имат право да подаяния или как ? Може пък да си прав щом добрите корпорации и нас плащат едва 10% от това за което плащат на същите бачкатори в родните си страни !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 80. 80 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#74] опа...
  Не използвай всуе термина АНАРХИЯ, защото от гръцки иде точната дума - ХАОС, а те не са синоними.
  Анархия означава тъкмо пряка демокрация, комунизъм, ама не по МарксЛенин и други властолюбци демагози.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 81. 81 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#70] между другото, пробвал ли си да пресметнеш колко "струва" на работещите един паразит от гетото и един паразит от бюрократичната машна на държавата? Или един политик?

  Не е проблем да бъдат нахранени бедните, нека и паразитиращи. Обаче е ПРОБЛЕМ да се наситят тъкмо богатите паразити.
  Това е основното противоречие на съвременността, уви, наследено от предишните векове.

  Пък и богатите паразити винаги отглеждат една прослойка бедни, зависими като наркомани от държавна опека. Служат и като гръмоотвод, и като резерв за разни нужди във вечното дело "разделяй и владей".

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 82. 82 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  До коментар [#75] от "Hawaii":

  А, значи стигнахме до извода, че между капитализЪма и социализЪма (държавния капитализъм) разликите не са толкова големи, нали? И двете несправедливо вземат от едни, за да дадат на други. Ха-хааааа...
  Другото го е обяснил колегата Теллалов в коментар #78.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 83. 83 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Политпросветата на Дневник днес е изключително скучна.

 84. 84 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  Много добро историческо експозе.
  Добра излагация на прости и сложни марксически срамотии.

  Разпространявайте редовно и циркулярно!
  До окончателни и безвъзвратни... реформи.

  Явно, има нужда.

  Историчарите Макс и Мориц... Маркс бил изгонен от Париж, но се вмъкнал в Брюксел. От там в Лондон.
  В Лондон през 1948 бил публикуван Компартийният им Манифест.

  Паралелно такива - подкопавали Русия.

  Две Световни и две студени войни насетне те историчарят...

  в Български национален исторически музей...
  в съдебна система... парламент... държавно правителство...

  Такова вредителство!

  "Лувър" си внесоха "културни" да мязат.

  Номенкултурни.
  Марксистка зараза!

  Булеварда "на Ленин до Цариград" днеска
  с канал пълноводен надградиха нощеска.

  Капка в море... простотии.

  още инфо

  ivo.bg

  Цариградската река се влива в Софийското море

  Снимка: © Bulgaria On Air: Ремонтираното “Цариградско шосе” потече назад към Софийското море

  СОФИЙСКОТО МОРЕ

  Георги Марков ( “Задочни репортажи”)

  На спирка „Павлово“ по линята на княжевския трамвай дълги години стоя един голям надпис: „Тук ще бъде пристанище Павлово“.

  Под надписа беше нарисуван корабоплавателният канал Панчарево-Павлово и бяха означени пристанищата.

  Зная, че някои от слушателите веднага ще си спомнят анекдота за крокодилите, които ще се въдят в софийски води, за вицовете как ще да превърнем лопатите в гребла, за въпроса — след като ще имаме вода за море и канал, ще можем ли да си поливаме чат-пат и цветята.

  Но повечето от тях ще си спомнят за онази тъжна поредица от неделни дни, през които всеки простосмъртен гражданин на София трябваше да дава своя безплатен труд за създаването на софийското море.

  Вероятно мечтите за преобразяване на природата са нещо много хубаво, най-малкото стимулират въображението. Красиво е човек да си мечтае да види Голо бърдо обрасло във вековна девствена гора, или Владайската река потънала в тропическа растителност като Ропотамо, или пък Дунав, заставен да тече нагоре, по Искърското дефиле, да пресече Шопския край и влезе в коритото на Марица. Някои биха мечтали да видят в България финландски езера, други биха искали алпийски красоти, трети — портокалови дървета и маймуни.

  Въпреки че природата е дала на нашата земя колкото искаш красота — рилските езера може би са по-красиви от финландските, Пирин изглежда почти алпийски, Кюстендилските ябълки в никакъв случай не са по-лоши от портокалите, а маймуните и без промяна на природата се срещат тук и там.

  Затова не ми е ясно как се бе родила у нашите партийни и държавни ръководители идеята да имаме море край София.

  Съвсем не ми е ясно как тази идея от детинска фантазия се бе превърнала в държавна строителна програма, която влезе в действие. Ако някой от новите ръководители на страната беше поискал да преместим Витоша или да зарием Владайското дефиле, това би ми се сторило може би по-оправдано от гледна точка на нормално мислене.

  Все ми се струва, че произходът на тази Червенкова мечта е съветски. Защото веднъж чух на събрание следното обяснение:

  „Щом Москва може да има плавателен канал, Москва-река, защо София да няма нещо подобно!“

  Така че, пренасяйки всички скъпи на тях подробности от романтичния им живот в Съветския съюз, нашите партийни ръководители решиха да пренесат и Москва-река.

  От икономическа, техническа и естетическа гледна точка реализирането на тяхната мечта за море край София беше толкова абсурдно, колкото и създаването на пустинен оазис край Пловдив. Предполагам също, че названието „софийско море“ също дойде по линията на помпозните имена, които инфантилни младежи обичат да произнасят, за да смайват околните.

  Бедата в цялата работа е, че такива инфантилни младежи управляваха страната ни и притежаваха власт, с която биха могли да се опитат да развъждат крокодили във Владайската река.

  Слава Богу, че нямаше крокодили в Москва-река. Отгоре на всичко за цялото това мероприятие друг плащаше. Може би нещата биха звучали малко по-другояче, ако Политбюро, Централният комитет и другите отговорни другари сами се бяха запретнали да копаят и накрая заплатеха всички разноски по осъществяването на мечтите си. Но последното нещо, което човек може да търси у този вид хора, е чувството за отговорност.

  И така, в началото на петдесетте години, при напълно разстроено стопанство, мизерия, оскъдица и глад из цялата страна, ние бяхме призовани да започнем строежа на софийското море, което щеше да се състои от система канали и езера.

  Доколкото ми е известно, много от консултираните технически специалисти се бяха изказали решително против тази неоправдана глупост. Но въпреки това партията пусна в действие своя мотор и тежко на този, който дръзнеше да оспорва проекта. Всеки гражданин на голяма София беше задължен да даде известен брой работни дни, които варираха от 3 до 20 (доколкото си спомням). И тъй като почти всички тия хора работеха, то отбиването на ангарията отначало ставаше за сметка на почивните им дни или на годишните отпуски.

  Ала изглежда, че на вожда, който гореше от нетърпение да плува с яхта от Панчарево до Павлово, това се видя твърде бавно и недостатъчно. Внезапно беше издадено нареждане, което за няколко години всяко лято и есен разстройваше значително нормалната работа на предприятия и учреждения, а именно ония, които имаха да отбиват трудови дни за канала, да правят това в работно време.

  Всеки у нас си спомня хаоса, който настъпи навред, когато значителна част от служители и работници биваше извеждана всеки работен ден край София, за да копае за мечтата на Червенков и неговите наследници. Маса гишета и важни бюра трябваше да затворят, хора, изпълняващи важни функции в производството, трябваше да оставят текущата си работа и да отидат да копаят.

  Главната тежест падна върху чиновниците, които по онова време бяха смятани за нещо като лентяи. Ние се събирахме на определени пунктове рано-рано заранта, след това пристигаха камиони, ние се качвахме и с песни пристигахме на съответното място, което представляваше някакъв безнадежден ров.

  Голямата част, разбира се, бяха жени и момичета, които никога през живота си не бяха хващали кирки и лопати. Резултатът от тяхната работа беше почти плачевен. Повечето от тях така стояха, приказваха си и въобще не похващаха работа, въпреки настойчивите апели на съответния отговорник.

  Аз лично се съмнявам дали средното количество изкопана пръст по време на всички трудови дни надхвърля една кофа на човек.

  Милиони работни дни бяха пропилени за нещо, което два багера можеха да свършат за един месец. Отгоре на всичко времето съвсем не покровителствуваше идеята за изкуственото море, често валеше дъжд и сума народ се изпоразболя, така че след трудовите дни по работните места се появяваха вместо хора медицински свидетелства.

  Но партийното и държавното ръководство настояваше. Тогава се запитах — защо те всъщност не приложиха сериозна строителна техника, защо не използуваха масово машини!

  Отговорът неизбежно беше — защото на построяването на изкуственото море се гледаше не само като на строеж, а преди всичко като на средство за тероризиране на хората, за упражняване на непрестанен натиск върху тях, за изнасилването им, за провокиране на нервните им системи, защото онзи, който внезапно въстанеше срещу тази лудост, се изпращаше на доста продължителен трудов курорт край Дунава или другаде. И трябва да кажа, че провокацията беше огромна, защото аз поне не познавам нито един здравомислещ гражданин, който за секунда дори да е повярвал, че ще се вози на кораб около София.

  Дори най-фанатизирани и дисциплинирани партийци мърмореха и казваха „На гол корем — чифте пищови“. Някои средни партийни ръководители, които имаха важни производствени задачи, остро възразиха срещу отклоняването на хората им за морското строителство.

  Въобще надигна се цяла вълна на разума срещу лудостта.

  Но въпреки това работата по каналите край София продължи. Вече съм забравил колко години трая това, може би седем, може би повече, защото беше нещо обикновено да потърсите някого и да ви кажат: „Ами той отбива трудова на канала.“ Едва ли друг обект в България е предизвикал повече псувни и проклятия от софийското море. Колко пъти чиновничките от предприятието, където работех, са плакали, че не могат да дадат неделите на децата си, а трябва да ги жертвуват заради маниащината на шепа безотговорни ръководители.

  Постепенно с годините работата по каналите започна да намалява, но дълго време тя не спря.

  Партийният и вестникарският ентусиазъм за корабоплаване през боянските ливади се изпари, но хора продължаваха да се изпращат да копаят — просто така, да се намират на работа, въпреки че едва ли някой вярваше в това прехвърляне на пръст.

  И така нещата продължиха до началото на шестдесетте години. Спомням си добре — бях в „Литературен фронт“ този ден, когато главният редактор Гошкин с презрение съобщи, че инженери били открили, че ако се пуснела вода в канала Павлово-Панчарево, цяла София щяла да се издави.

  Каналът, който беше на по-високо ниво от града, бил пропускал, а освен това имало и някакви стари римски канали, които щели да наводнят София.

  И така официално се сложи край на първия акт от комунистическата трагикомедия, наречена „софийското море“, а именно копаенето на морето. Но хората биха били големи оптимисти, ако си мислеха, че с това се свършваше.

  Защото следваше второто действие — „зариването на морето“, което трябваше да бъде направено от същите ръце на обикновени и безправни хора у нас, които бяха правили копаенето. И това зариване също отне години и предизвика същите псувни и проклятия. Бях вече на работа в издателство, когато мои колежки отиваха да зариват.

  Достоевски в своите „Записки от мъртвия дом“ разказва за различни наказания, налагани от директора на сибирската каторга, някакъв майор изверг, който имал налудни идеи и наричал себе си „Цар и Бог“.

  Каторжниците били в състояние да понасят и най-трудните изпитания, но онова, което бе ги смазало напълно, било чувството за безсмислица. Ако, пише Достоевски, ни наредеха да наливаме вода в каца без дъно. Софийското море, или, ако щете, плавателните канали край София бяха такава каца без дъно, в която изчезнаха не само трудът и парите, но и отговорността за тях.

  И така след много години на копаене и зариване една нощ надписът на спирка „Павлово“ „Тук ще бъде пристанище Павлово“ изчезна.

  Както опитните криминалисти заличават умело всички следи на извършеното престъпление и прикриват всички улики, така и у нас днес едва ли ще намерите останали следи от канали, кораби и пристанища в землищата на Драгалевци, Симеоново или Дървеница.

  Но едно нещо не може да бъде изличено въпреки времето и неспирния заглушаващ паметта вой на партийните високоговорители — спомените на хиляди и хиляди хора, които и до ден днешен повтарят в разни варианти думите на оня драгалевчанин, който, когато го запитали защо е закъснял за работа, отговорил:

  „Ами чеках параходо да дойде… па като не дойде, тръгнах пеша…“

  За мен тази злощастна история за „софийското море“ е извънредно забележителна, защото по най-красноречив начин разкрива типичната безотговорност на режима.

  Нека започна с това, че в коя да е буржоазна държава подобна идея още от самото начало щеше да бъде посрещната с ураганен огън на опозицията, щеше да бъде разнищена до дъно, щяха да бъдат изнесени на показ стопанската и техническата несъстоятелност и нейното провеждане вероятно щеше да доведе до падане на правителството.

  У нас не стана нищо подобно. Критичните гласове, доколкото ги имаше, бяха зад вратата или под юргана. Безотговорната и продажна наша преса не обели нито дума. Въпреки че едва ли имаше главен редактор, който да не смяташе цялата работа за лудост. Когато партийните и разни други обществени организации у нас днес претендират за някакъв вид честност, трябва да кажа, че историята със софийското море дамгоса и тях с неизличимия печат на безчестието. Нито една партийна организация не дръзна открито да възрази срещу това разхищение на човешки сили и материали. Партийният морал тук се изрази в неговия най-точен образ — заешкия. Угодничеството и сервилността от това време са зловещ предвестник за всякаква бъдеща маниащина или лудост на ръководството.

  Забележете — до ден днешен под никаква форма не беше направена каква да е критика, самокритика или забележка по отношение на цялата история. Не бе потърсена отговорност от никого и никой не беше наказан. Чувството за отговорност, както казах, изчезна в кацата без дъно. Това, което във всяко уважаващо себе си общество е невъзможно, у нас беше в реда на нещата. Или може би отново невидимите и незнайни врагове бяха виновни?

  Понякога, като си припомням проливните дъждове и мокрите до кости, свили се в калта под Драгалевци машинописки, секретарки, чертожнички, лекари, зъболекари, медицински сестри и т.н., се питам: с какви очи нашите вестници вдигат аларми до небесата за това, че един продавач на кисело мляко „леко ударил кантара“ или пък някакъв работник задигнал дреболия за двайсет стотинки?

  С какви очи те се занимават с дребни кражби, дерибейства и произволи, а останаха напълно слепи към една толкова обемиста „морска“ история? Що за морал е да се търси отговорност от кондуктори, портиери и метачи за дребни провинения, а да се отминава едно от най-големите и безотговорни разхищения в нашия живот? За какъв вид гражданска честност говорят партийните агитатори, същите, които качваха хората в камионите на два пъти — за да копаят и за да зариват?

  Нямаше ли в целия Централен комитет една честна душа да стане и да запита открито: „Кой ще плати сметката?“ За какво комунистическо верую ми скандират дузина поетчета, когато въздухът звънтеше от тази подигравка с цял народ?

  А може би всички те нито знаят, нито помнят, защото никой от тях не бе ходил нито да копае, нито да зарива софийското море.

  ..................................................................................................

  "През лятото на 1845 г. Маркс и Енгелс пишат първия вариант на общия си труд "Немска идеология".

  В този момент Маркс е принуден да се установи в Брюксел, след като бива изгонен от Париж заради "революционна конспирация",

  и то лично от премиера Франсоа Гизо, впрочем прочут историк."

 85. 85 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  Елцин изгони недотакованите интернацисти от руския парламент,
  но се криха, обикаляха и пак изпълзяха в Кремъл.

  Победни паради на Майдана празнуват.
  В Украйна и Грузия - земи анексуват.

  Чревоугодничат с западни сладки,
  а на Народа не дават...

  Превратни.
  Развратни.

  Обратни!

  До коментар [#7] от "Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ":

  Вие още заклеймявате комунизЪма, социализЪма, 25 години след като са си отишли

 86. 86 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  Вас са вкарали в такъв извод през 1939.

  В името на вечен фашистки райх,
  Сталин и Хитлер се съешили.

  Съчетали интернационална компартийна соц диктатура
  с национална капиталистическа.

  Обаче сталинисткият хитлеризъм се оказал крехко недоношче.

  През 1941 между диктаторите се появили междусъюзнически разногласия.

  След 1945 Сталин продължил сам да си строи фашисткия райх
  (с половин Германия).

  Все повече самотен, през 1953 скончался.

  Незабавно Хрощев развенчал култа и изхвърлил останките.
  В мавзолея на Ленин.

  Скоро си дал сметка, че и там не им е мястото.

  До коментар [#82] от "Bulgarische Motoren Werke":

  А, значи стигнахме до извода, че между капитализЪма и социализЪма (държавния капитализъм) разликите не са толкова големи

 87. 87 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  ДЕМОКРАТИЧНА ЕДИННА ЕВРОПА

  Глупости маркистки антикултурски...

  Чудно как в Европа не са се сетили, Гърция в частност,
  да наричат Гърция люлка на европейската анархия,
  вместо на Демокрация...

  Марксистки анархисти антихристи просто са плагиатствали,
  изопачили и "монополизирали" многовековни термини и
  реалности от различни култури в мишмаш от протироречиви идеи.

  Най-вече анархични.

  Затова и световните медии характеризират насилнически "протести" - където и да се случват, като на анархисти, радикали, екстремисти, фундаменталисти, анархокомунисти и т.н.

  До коментар [#80] от "Николай Теллалов":

  Не използвай всуе термина АНАРХИЯ, защото от гръцки иде точната дума - ХАОС, а те не са синоними.

  Анархия означава тъкмо пряка демокрация, комунизъм

 88. 88 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  Х 0000 2015

  В "Памет на света" - "Комунистическият Манифест"
  е коректно включен.

  В "Културна памет на света",
  "Паметници на култура" или в нещо такова - ако е включен,
  тогава е Некоректно,
  защото марксисткият Компартиен манфест като план, рецепта и практически изпълнения е ярко проявление на Антицивилизационна Антикултура.

  За и на милитаристични компартийни диктатури социалистически интернационалистически.

  Както са се доказали на практика и пространно анализирани по-късно:

  тоталитарни, фашистки, "интер" нацистки,
  агресивни вътрешно и външно, терористични, престъпни,
  корумпрани и корумпиращи.

  Това е интересно:
  дали Бокова пробутва Манифеста за марксистки комунизъм
  като "културен паметник".

  Каквито антикултурни "културни" паметници
  са нацвъкани из цяла Русия, но и в Европа... България... из петте континента.

  Войнстващи лъжи и антикултурна пропаганда
  за "освободители" като бившата "империя на злото" СССР, бивша Югославия и подобни диктатури в Северна Корея, Китай, Ирак (при Садам), Сирия, Либия (при Кадафи) и пр. и пр.

  До коментар [#76] от "princess_x":

  ''Интересно е, че през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията,
  че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен".

  Защо да е 'интересно'; напълно разбираемо е, като се вземе предвид тяхното влияние. Изпитали сме го и ние върху собствените си рамене.

 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  [#87] не си интересен. За клоун се иска талант.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 90. 90 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2026 Неутрално

  [quote#17:"Иван К"]Няма ги, няма и да има. Това е резултат от технологиите. Но хранителна среда за комунизъм има. Това са безделниците. Всички хора на социални помощи днес са хранителна среда за комунизъм. Към тях се присъединяват и имигрантите. Изобщо бъдещето на комунизма не е толкова безнадеждно.[/quote]
  Ех, де повече хора да проумеят това!!!
  По статията, не съм фен на Тони Николов, но признавам добрата компилация на исторически факти и периода на възникването им. Поучително четиво, което трябва да изтрие някои заблуди на атакистчета, сиризистчета, енчевчета..... НО както е казал един умен човек: "Разума на планетата Земя е константна величина, броя на населението се увеличава!"

  Русия- проказата на планетата Земя.
 91. 91 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#1] от "Julian Mall":

  случайно да видя и годината - 1845 -- там е още матушката ви

  Birds of a feather flock together.
 92. 92 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 604 Неутрално

  "за него терорът е натрапчива идея"

  Терорът е натрапчива идея за всеки червен чугун. Заедно с клептоманията (на публични средства).

 93. 93 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Весело

  Споко, Граждане и Селяне ...
  Писаното не е владяло умовете на хората и не се е случвало в играта ни на История ...
  Ние сме най-умните ...

 94. 94 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  [quote#39:"captainFill"]

  Имаше ли поне един идеалист на 1000 тариката? - цитат на коментар #36 от “Мондиана”

  Имаше. Майор Миланов например, политически офицер, отявлен сталинист и алкохолик. [/quote]
  Между другото наистина е крайно време да се изясни и въпросът с дефиницията за идеалист комунист. Той може и да е много по-ужасен от тариката. Дали това не луд, властолюбив, криминален тип, внушил си, че е открил истината и трябва да ощастливи човечеството, като се бори за нея с всички средства, безчинствайки и убивайки без непременно да гони материална облага.

 95. 95 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2529 Весело

  " Karl Marx was hired by a mysterious group who called themselves the League of Just Men to write the Communist Manifesto as a demogogic boob-bait to appeal to the mob. In actual fact the Communist Manifesto was in circulation for many years before Marx’s name was widely enough recognized to establish his authorship of this revolutionary handbook. All Karl Marx really did was to update and codify the very same revolutionary plans and principles set down seventy years earlier by Adam Weishaupt, the founder of the Order of Illuminati in Bavaria. And, it is widely acknowledged by serious scholars of this subject that the League of Just Men was simply an extension of the Illuminati which was forced to go deep underground after it was exposed by a raid in 1786 conducted by the Bavarian authorities.)"

  http://www.ldsfreedomnetwork.com/none-dare-call-it-conspiracy.pdf

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 96. 96 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2802 Любопитно

  До коментар [#91] от "rldkfl":
  Не ди ли съгласна с Тонито че САЩ са анексирали Тексас. Сигурно защото там са живеели коренни американци говорещи американ инглиш много преди местните индианци?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 97. 97 Профил на La Loba Esteparia
  La Loba Esteparia
  Рейтинг: 506 Весело

  глава първа
  комунизъм=Enlightement project с претениции за универсално приложение
  марксисъм-лененизъм =алхимизъм
  утопични идеи за реформиране на индивида,превръщане на пияният мужик в дисциплиниран работник!
  мечтата на Ленин- "революционен тласък+американска ефисенсия"Thomas Hughes-American Genesis: A study of Invention and Tegnological Enthusiasm 1870-!970
  taylorism +fordism,чрез "милитаризация на труда"-Троцки научно-техническия прогрес=спасения за човечеството!болшевизма в търсене на "безсмъртието" чрез технологиите и прогреса е в тясна прегръдка с федеровизма!(Nikolai Federov е инспирация на съветите от началото до края на режима....)
  средство за постигане на проекта !-креативна дестукция ....Бакунин(1868) "Catechisme of a Revolution"-"деструкцията е креативна страст"!.......................................

  глава втора
  Ideological migration! левите утопиите мигрират от ляво на дясно!

  Enlangement project!-демокрацията с претенции за универсално прилижение!
  алхимизъм-превръщане на ех-комунисти и чалми в демократи+ финасов алхимизъм-превръщане на дълг в богатство!
  хуманизъм и прогрес без лимит"новата" утопия за спасението на сапиенс!нoв гуру на местото на Fedorov-Dawkins!
  и нов Бакунин-Michael Ledeen(2001)-"Creative destruction"-"креативната деструкция е нашият девиз"........

  светът на сапиенс са илюзиите )но утопиите най-силно се прегръщат в актуалният свят от "ех"-комунистите(които дори не са и ех! благодарение на миграционните процеси в идеологията

  Der Steppenwolf
 98. 98 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Статията е много добра. На пръв поглед разказва банални истини, в които всички нормални хора отдавна са убедени. Но като виждаме големия брой левичари с увредено от марксическата идеология съзнание, тези твърдения трябва да се повтарят настойчиво.

 99. 99 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  Ако съветските комисари бяха използвали енергията си за производство на тоалетна хартия в какъв ли по- добър свят щяхме да живеем:

  През 1901 г. швейцарски изобретател открива ролковата тоалетна хартия и една немалка част от световния добив на дървесина се пренасочва за изработването на това хигиенно нововъведение. Интересното е, че в същия ден във вестниците водещата "швейцарска новина" е друга – правителството на Швейцарската конфедерация предало на Италия анархист, заподозрян в атентат срещу италианския крал.
  ...........................
  Век по-късно, всички, струва ми се, сме убедени, че не е така. Как в тази връзка да не се запитаме: нямаше ли човечеството да е далеч по-щастливо, а бъдещето му не толкова кърваво (никой не казва "сияйно), ако част от хартията, отделяна за печатане на трудовете на основоположниците на марксизма, бе пренасочена за хигиенни цели?

  С други думи, ако "швейцарският почин" бе надделял над "съветския експеримент"?".

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 100. 100 Профил на kojmaizmisli
  kojmaizmisli
  Рейтинг: 8 Весело

  "Светът през лятото на 1845 г. е като че ли далеч по-загрижен от анексирането на "Тексаската република" от страна на Съединените Щати, което предвещава война с Мексико"

  Това е долна инсинуация! САЩ не са анексирали НИКОГО!!! Всеки красив умник знае, че само диктатури, като Русия, анексират територии на съседни/други държави.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK