Нездравословният данък "вредни храни"

Нездравословният данък "вредни храни"

© Юлия ЛазароваДневник" публикува анализа на Красен Станчев от Института за пазарна икономика.  


През седмицата изведнъж в лятната скука пресата се разбърза да пише, че наесен щял да се появи нов "данък вредни храни". Сред упорито питане от журналисти, министерството на здравеопазването обеща, че през септември щяло да разпространи вариант на законопроект за облагане на "вредните храни".


Изневиделица се появиха специалисти, които в един или друг вариант споделиха вярата, че животът и храната водят до болести с летален изход и че единственият начин за справяне с това били данъците, че не било важно "дали" (те да се въвеждат), а "как". Забравиха само да кажат, че самият живот е смъртоносна болест, предавана по сексуален път.
Данък "каквото и да е"


Министърът на здравето каза "по телевизора" още през май, че ще въведе данък "вредни храни". Не е ясно с каква цел ще се прави това, какъв и колко точно ще бъде данъкът. Първо се заговори за 10%, след това - за 3%. При смяната на процентите очакванията за нови постъпления останаха почти непроменени. Отначало министърът каза, че чака допълнително 200 млн. лева приходи, но след туй, при идеята за 3% данък, очакваните приходи не бяха намалени с 70%, а с 25% – до 150 млн. лева.


Оптимистичното предчувствие на министъра вероятно произтича от намерението, засега не много ясно определено, да се облагат много от хранителните продукти, които витаят в общественото мнение с етикет "вредни", независимо или може би именно защото хората упорито продължават да ги потребяват. Имат се предвид вероятно акцизите върху храни с някакво по-високо съдържание на сол, захар, добавен кофеин и транс-мазнини.


Чуждият опит


Понеже няма яснота, ще трябва да мислим с аналогии и тук ще повторя някои от констатациите на Красимир Лаков.


В Дания е в сила такъв данък, но само върху храните с наситена мазнина (например масло и маргарин), от октомври 2011 до януари 2013 г., когато е отменен. Идеята му е да: а) ограничи търсенето на "вредни храни", б) свие разпространението на болести като диабет, сърдечно-съдови заболявания и др., в) повиши продължителността на живота, г) намали разходите за здравеопазване и д) повиши приходите в бюджета.


Данъкът е отменен, защото не изпълнява нито една от заявените цели. 80% от потребителите не променят поведението си. Хората купуват от съседни страни онова, което там е по-евтино и съответно се наблюдава известен спад на продажбите у дома. Увеличават се разходите на производители и търговци и според най-консервативните преценки 1 300 работни места са застрашени. Фискалните цели не са осъществени. Потреблението е изместено в посока на заместване с по-евтини и нискокачествени продукти и/или такива, които не попадат в обхвата на данъка, т.е. няма изглед да се постигнат и здравните цели, дори е възможно и вероятно влошаване на здравето, ако облагането продължи. На това отгоре увеличението на цените на базови продукти (маргарин и масло) намалява ефективността по веригата на добавената стойност, защото повишава цените на други продукти.


Освен това в Дания има данък и върху безалкохолните напитки. Той е в сила (с модификации) от 1930 г. и е премахнат през 2014 г. Причините са, че, независимо от промяната на нивата на облагане, потреблението не се променя, а цените и на висококачествените напитки, и на техните нискокачествени заместители се увеличават. В същото време въпреки действието на данъка повече от 80 години, в Дания се наблюдава влошаване на Индекса за телесна маса (Body Mass Index).


Подобни примери могат да се намерят и в други страни. Да речем, в Унгария от четири години насам се облагат приблизително същите видове храни като планираните за облагане в България плюс ароматизирани бири и спиртни напитки, сладка и мармалади. Там бюджетните цели при повече потребители са по-скромни, също не са достигнати и няма връзка и напредък със здравните цели. Но за сметка на това изследване на PricewaterhouseCoopers (PwC) през 2013 г. показва следните резултати: потреблението на облаганите храни не спада, цените им падат (на шоколадите - с 3,9%, на сладките храни - с 6%, а на солените - с 12%), но потреблението на храни със същите "вредни" съставки се увеличава.


Същевременно приходите от данъци спадат, защото има неплащане и заместване със съставки, които не подлежат на данъчно облагане. Мярката води и до допълнителни разходи, както за администрацията и проверяващите органи, така и на производителите и търговците. Интересно е да се отбележи, че регистрираните продажби дори на заместителите се свиват и то повече от тези на облаганите продукти; т.е. запазването и повишаване на потреблението при намалени продажби е сигурно доказателство за посивяване на пазара и сочи причината за свиване на бюджетните приходи от нововъведения данък. PwC смята, че посивяването е около 10%, а загубата на приходи от ДДС е 25,6 млн. евро.


Лош замисъл


В България идеята за новия данък бе посрещната с въодушевление. Един влиятелен социолог и приятел написа в своя Фейсбук "най-после смислена политика; и при нас ще стане като в развитите страни". Той явно не знае, че в България потреблението на всички замислени за облагане храни (т.е. споменатите плюс тези с добавен кофеин и преработени/"транс" мазнини) е два пъти по-ниско отколкото средното в Европа и развитите страни.


Един от проблемите е, че данъчното регулиране на поведението е възможно най-неудачното. Данъците върху определени групи стоки са вид ценово регулиране: то не е много различно от прякото администриране на различни квази-цени ("тарифи", "такси" и пр.), от предписването на формули и правила на ценообразуването и установяването на ценови "тавани" или "подове". Когато то не се отнася за всички стоки и услуги, типичните проблеми, които възникват, са дискриминация, скрита държавна помощ, миграция на търсенето и предлагането към заместители и оскъпяване на данъчния контрол и отчетност.


За икономическите, административните и политическите проблеми, които възникват при ценовото регулиране, може да се съди по проблемите на практикуваните тарифи за свободни професии, "цена" на електричеството на регулирания пазар и др. под.


По повод т. нар. развити страни, изследване, поръчано от Генерална дирекция "Икономика и промишленост" на ЕК преди година, установи, че навсякъде този данък води до оскъпяване на производството и търговията, загуба на конкурентни предимства, заместване с по-нискокачествени храни и употреба на повече такива от по-малоимотните домакинства (които в крайна сметка плащат по-високите цени). За това писа и колегата Красимир Лаков в миналия брой на този бюлетин и преди няколко седмици в Е-вестник.


Нездравословен данък


Но нека видим защо именно в България ще се стигне до същите резултати. Сигурно е, че заявените здравни цели няма да бъдат постигнати.


При храните със сол ще бъде обложено около 1% от потреблението, останалите 99% се приемат с хляба, сиренето, колбасите, фабричните и домашните консерви, но не попадат в обхвата на данъка - не е удобно политически.


Консумацията на енергийни напитки допринася около 1% от средния прием на кофеин. Ако има заплаха за здравето, тя е в употребата им с твърд алкохол, който вече е обложен с висок акциз. Новият данък най-много да стимулира по-некачествени заместители.


Ако изобщо има влияние върху диетичните навици и потреблението по повод храните със захар (безалкохолни напитки, компоти, сладолед и пр.), стимулираното въздържание ще засегне не повече от 6% от потреблението.
Ако има проблем със здравето, той би бил в съответните 99 и 94 процента потребление на захар и сол, а не в планираните за облагане храни. Много е вероятно такава причинно-следствена връзка да не съществува изобщо. Според данните на НСИ за потреблението на храни, върхът на потреблението на храните, нарочени сега за вредни, е в средата на 1980-те години. Оттогава досега то се свива с 20-25% (в зависимост кои храни се имат предвид). Достатъчно е човек да провери в Интернет годишните глобални сравнения на страните-членки на ООН по линия на Индекса на телесната маса. Той показва, че България изглежда средно повече от два пъти по-добре от развитите страни.


На това отгоре, според изследванията на самото министерство, Световната здравна организация и други меродавни източници за положението със здравето в България, подобряване на качеството на здравеопазване изисква вероятно други мерки, а не данъци.


Те са безпредметни като инструмент на здравеопазването


Според Евростат, България е сред страните с най-ниско средно ниво на затлъстяване (11-12%) в ЕС и много под средното за ЕС. Ако има проблем със здравето и смъртността, той е по-скоро другаде, а не в начина на хранене и затлъстяването.


Според глобалната здравна база-данни на Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), нивото на затлъстяване у нас бележи спад от 25,3% до 20,1% в периода 1980-2013 г., т.е. има ясно изразена тенденция на намаляване на затлъстяването. Тя не зависи от данъците. Тяхното увеличение по повод храните е най-значително през 1994 г., когато е въведен ДДС.


Има данни за регистриран ръст на затлъстяването в България сред хората с най-ниски доходи в големите градове, сред които доскоро основен проблем са били недохранването и поднорменото тегло. Както обясни в миналия брой Красимир Лаков, лесният достъп до заместители ще влоши потреблението и като качество, и като количество.


България е страната с най-нисък калориен прием на човек от населението в Европа – 2760 до 2900 ккал. Това е около средното за света, с 10% по-малко от нивата през 1990 г. и с около 20-25% по-малко от средното в Европа.


Потреблението на захар и други подсладители на човек от населението в България достига (както впрочем е и случаят със солта) пикови стойности през 80-те години (1986 г. – 109 г/човек/ден) и оттогава устойчиво намалява (2011 г. – 78 г/човек/ден).


Хората с най-ниски доходи нямат възможност да употребяват значими количества от нарочените за облагане храни и напитки – за тях те са луксозни стоки и потреблението им е силно ограничено сред въпросната група потребители. Най-засегнати от болести на сърцето, от затлъстяване и пр. са хората на предпенсионна и пенсионна възраст. Те също не са сред потребителите на храните, които министерството на здравето иска да ограничи. Ако малоимотните и възрастните консумират повече сол, захар и може би мазнини, то това е или от заместителите, или от храна собствено производство, т.нар. икономика на бурканите (зимнина във вид на туршии, кисело зеле, консервирано месо, компоти, сладка и т.н.).


Какво все пак иска министърът


Споменатите 200 млн. лв. желан от министъра приход от новия данък имат един много ясен източник: през април се появиха оценки на министерство на финансите, че дефицитът в НЗОК ще бъде именно толкова. По-късно от НЗОК и други източници предположиха, че от консолидиране на болничните бюджети и частични спестявания на субсидии за лекарства дефицитът ще бъде с 50 млн. лв. По-нисък.


Министърът предпочита да не прави реформи, а да има ресурс за запълване на текущи разходи. Вярата, че тези приходи ще бъдат реално събрани, прилича на предчувствието на Баба Меца, че наесен има круши, защото ѝ се ядели именно круши.


Според изискванията на елементарния здрав смисъл на закона за нормативните актове и на този за ограничаване на административното регулиране, самата идея за новия данък трябва да бъде обоснована, т.е. да бъде доказано, че ползите са повече от разходите и че не се нарушават права на собственост и свободната стопанска инициатива (чл. 17 и чл. 19 от Конституцията).


Такъв анализ няма. Бизнесът с тези храни не е консултиран. Независими експерти също не са питани. Ценовото регулиране през данъците е най-лошият възможен вариант на регулиране. И замисълът не може да бъде осъществен без дискриминация на едни производители и търговци за сметка на други. При крайно съмнителни ползи за "народното здраве".


Прецедент с подобна цел в българското законодателство са отчисленията за превенция на заболявания от акцизи върху вино, алкохолни напитки и тютюневи изделия. За това как се изразходват тези средства и как това влияе върху качеството на профилактиката и леченията на съответните заболявания няма публични отчети нито от МЗ, нито от което и да е от неговите поделения. Както вече отбелязахме по-горе, потреблението и при двете групи у нас расте. Положителните промени в това потребление са по-скоро резултат от промени в модата и нарастването на доходите, а не са следствие от данъците.


Какво ще се случи с данъчните приходи


Планираният данък е вреден, но това не означава, че няма да бъде наложен. Една от трудностите на законодателите в неговото обосноваване ще бъде предвиждането на страничните отрицателни ефекти. С колеги разработихме специален модел за оценка на тези ефекти. Допусканията и предварителните резултати могат да бъдат описани по следния начин.


Ако с изключителна доза оптимизъм допуснем, че основните макро-параметри се запазват същите като през 2014 г., че се събират 100% от планираните данъци при 1% административни разходи, преминаването към заместители не влошава приходите от ДДС и предположим, че данъчната ставка върху предполаганите за "вредни" храни ще е 3%, общият фискален ефект далеч няма да е такъв какъвто се предполага.


Въпреки оптимизма, новият данък ще свие оборота на фирмите, добавената стойност в тях, брутните печалби и разходите за труд (фонд работна заплата), броят на заетите лица и съответно потреблението на работниците в тях. И това ще се случи по веригата на добавената стойност – при доставчиците, промишлените потребители, търговците и обслужващия обложените предприятия бизнес.


Ако целта е да се съберат 150 млн. лв. приходи при 3%, продажбите на тези новооблагани храни и напитки трябва да са 5 млрд. лева. Но те според НСИ са около 2 млрд. лв. на година. Нека за миг забравим за реалните обороти на "вредните" храни в икономиката. Резултатите от този мисловен експеримент са следните:


За реализирането на 150 млн. лв. приходи от акцизите (таксите) е необходим оборот от 5 млрд. лв. на облагаемите стоки;


Спестените разходи за лихви при намален бюджетен дефицит са около 1,3 млн. лв.;


При този сценарий се очаква загуба на приблизително 2 950 работни места;


Намаленият оборот със 150 млн. лв. в икономиката води до по-ниска брутна добавена стойност, по-ниски печалби, по-малък общ фонд работна заплата, по-ниски приходи от осигуровки и данък върху личните доходи и по-ниско потребление, в резултат от което възникват загуби за бюджета (нереализирани приходи от посочените данъци) в размер на 19,6 млн. лв.;


Нетните ползи за бюджета при този сценарий ще са не 150, а 131,7 млн. лв.


Някой може да реши – "пак добре, кой иначе ще ги даде на НЗОК". Но в нашия мисловен експеримента не са отчетени разходите за съобразяване, заместването за облаганите продукти с други стоки, заместващ внос, посивяване на облаганата верига на стойността, както и допълнителните административни разноски по събиране и управление на приходите, които се очаква да са значителни.


Ако сега допуснем по-реални изходни данни като облагане с новия данък на около 2 млрд. лв. оборот, данъчна ставка от 3% и пълна събираемост, резултатите са:


брутните приходи от новите акцизи ще са не 150, а 60 млн. лв.;


загуба на работни места е приблизително 1 180 работни места;


оборотът намалява с 60 млн. лв., съответно ще има по-ниска брутна добавена стойност, по-ниски печалби, по-малък общ фонд работна заплата, по-ниски приходи от осигуровки и данък върху личните доходи и по-ниско потребление, - в резултат не ще бъдат реализирани приходи в бюджета на стойност на 7,84 млн. лв.;


иначе казано, нетните преки ползи за бюджета при този сценарий са 52,68 млн. лв.


Тази сума е около три пъти по-малка от предполагаемите дефицити на НЗОК и равна на 75-80% от средствата на данъкоплатците, които правителството харчи на ден. Ако тази сума наистина трябва да бъде насочена към НЗОК, правителството може да я намери като съкрати разходите.


Ако направим още едно приближение до действителността, ще трябва отчетем и най-вероятния ефект от новия данък – заместването с внос от Румъния. Този фактор е важен. В Румъния ДДС за храни и други стоки и услуги бе наскоро намален на 9%. В крайна сметка ефектът ще е най-вероятно негативен за Румъния, но нас тук ни интересува въздействието върху България.


При двете хипотези за новия данък, маржът между румънските и българските цени ще е между 18 и 25%. Това е силен стимул за търсене арбитраж. Ако заместването е 15%, реалният обем продажби би се свил с около 300 млн. лева, т.е. недовнесеният ДДС ще е приблизително 60 млн. лева.


В тази ситуация същинските несъбрани приходи в централния бюджет изкривяват планираната картина за бюджета. Действителните приходи при условията на първия описан тук сценарий ще са 68 млн. лв., т.е. чистите приходи в централния бюджет няма да са 150 млн. лв., а 88 млн. лв. При втория сценарий – невнесеният данък ще бъде 79,5 млн. лв., т.е. в резултат на упражнението бюджетът ще е на минус с 26,8 млн. лв.


Но и в тази сметка, както споменах, не са включени отрицателните ефекти от разходите за съобразяване с новия данък, за търсене и от миграцията към необложени с данък и по-некачествени заместители, както и разходи за работа с правителството – в кеш и работно време. В нея не влизат и въздействията от общо посивяване на икономиката, ако част от потребители се преориентират към "икономката на бурканите" – тя и без друго е в традициите на България.


Защо след всичко посочено ще се въвежда данък "вредни храни", остава крайно неясно.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Моля идиотите, които измислят нови данъци да пояснят, какво значи "вредни храни"! Свинското например, е вредна храна. Но моите баба и дядо го ядяха целогодишно и живяха до 90 и повече години! Същото е и с туршиите. Аз мисля, че политиците са много по-вредни за здравето от всички вредни храни, взети заедно! Затова предлагам данък "Политик"! Да се облагат с 80% от доходите, както беше предложил един виден вреден френски политик!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Съгласен съм! Министърчето има много течове в системата, и се чуди от къде да намери пари за да пълни кацата без дъно. На румънците им стана ясно, щото МВФ ги наглежда-частните здравни заведения източват казата. Затова там са им спрели публичното финансиране. Никой не ги закрива. Тук Моско-офф закри една малка честна частна болница, но откри 20 нови.
  СБ казва, за малка Б-я 50 болници стигат, но само в С-я има над 80 ЧАСТНИ! Ето къде отиват парите. И за кацата без дъно, за "правилните" болници трябват още пари, които ще намерим
  ПО СОЦИАЛИСТИчЕСКИ -с НОВИ ДАНЪЦИ!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1910 Неутрално

  Нямаше нужда от толкова статистика за да се докаже очевидното - имаме работа с откровено налудничави идеи. Много по-полезно би било например здравните вноски на пушачите да бъдат 5 пъти по-високи от тези на непушачите. Така постъпват здравните застрахователи по цял свят, но не и у нас. Защото...
  http://goo.gl/RPCyMb

 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1231 Неутрално

  Струва ми се, че е крайно време политиците да бъдат облагани с данък лъжа. А пък спечелилите изборите управляващи партии, да бъдат глобявани за неизпълнени предизборни обещания....

 5. 5 Профил на E_E_U_
  E_E_U_
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#1] от "lz2":

  Написа и едно мнение като хората ! +++

  Само родените роби чакат....Освободител !
 6. 6 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Министърче, първо ни докажи, че използваш съществуващите пари от здравни вноски по най-добрия начин*, след това ни вдигай данъците! Ако ли пък не, и ти, и Боко заради теб ДА СИ ХОДИТЕ!

  *едва ли някой се съмнява, че това НЕ Е така!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 7. 7 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3635 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]Защо след всичко посочено ще се въвежда данък "вредни храни", остава крайно неясно.[/quote]
  Аз пък мисля, че е ясно - стремеж към допълване на бюджета чрез съдиране на следващата кожа.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 8. 8 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 975 Весело

  До коментар [#1] от "lz2":
  туршиите са изключително ПОЛЕЗНА храна!
  Свинското става вредна храна, ако е съвременно произведено и натъпкано с хормони, ГМО храни, антибиотици. И ако се води застоял начин на живот, какъвто вашите баба и дядо не са имали, щом са доживели до 90+ години!
  За политиците съм съгласен!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 9. 9 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Ако наистина въведат този данък, най-напред трябва да обложат цялата кухненска продукция на на МакДоналдс и КейЕфСи. Но тогава ще скочи американския посланик и... мале мила.

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  Няма такова понятие като"вредна"храна,щом не е с изтекъл срок на годност.Всичко си зависи от дозата.

 11. 11 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Има ли записано черно на бяло за
  "данък вредни храни"
  1)в правителствената програма
  2)предизборната програма на ГЕРБ
  3)предизборната програма на РъБ?
  Ако е 1,2 или 3, правителството да подава оставка за налудничевите и
  НЕПРИЛОЖИМИ на практика идеи.
  Ако НЕ Е нито 1, 2 или 3, оставка за министъра, и дано да се забрави за "идеята", която НЕ Е проработила в жаби от нашия Европейски и Източно-Европейски гьол! Всяка жаба да си знае гьола!!!! Нещо, проработило на Марс иили в Австралия или САЩ едва ли ще проработи тук! Справка-здравната реформа "Илко Семерджиев"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 12. 12 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1021 Любопитно

  Кабинет - 2, определено не става за нищо друго, освен за "исторически компромиси", гафове и празнодумия...
  Въпросният данък, ако бъде въведен, ще МУ дръпне килимчето под краката...

  Форумът е в будна кома...
 13. 13 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  Хората с най-ниски доходи нямат възможност да употребяват значими количества от нарочените за облагане храни и напитки – за тях те са луксозни стоки и потреблението им е силно ограничено сред въпросната група потребители.
  * * *

  Дълбоко несъгласен. Най евтини са храните и напитките бъкани със захари и консерванти. Вижте една кока кола да речем... все по големи обеми (бутилки)- все по ниски цени. Да не говорим за техните заместители като "Дерби" и прочие.

  То в САЩ е същото апропо. Колата инфлацията не я лови. Струва центове в големите маркети. Но да си купиш качествен, казвам качествен, не пластмасов плод е мъка за повечето хора...

 14. 14 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Бих приел ЕДИНСТВЕНО на захарата, шоколадите, олиото и други храни да пише с големи букви, че
  ПРЕКОМЕРНАТО УПОТРЕБА ВРЕДИ СЕРИОЗНО НА ВАС И ВАшЕТО ЗДРАВЕ и може да доведе в крайна сметка до смърт
  Но не и нов "данък" с усложнено събиране, администрация, възможности за корупция и какво ли не там!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 15. 15 Профил на zzzoron
  zzzoron
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Газираните напитки и чипсовете трябва да се обложат задължително. И то с повече от 3%.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Кофти хора има навсякъде, но фанатиците са вредни
 16. 16 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Гневно

  Защо не пише, че умираме най-млади, от инфаркт, от диабет, а пише за калорийния прием?
  Колко кг./ за година яде маргарин един немец и колко един българин?
  Дай защото сме бедни да се тъпчеме с отрови. Нямат данък, но и там никой не ги купува.
  Аз също не ги купувам, но не искам всичките ни данъци, вместо за велоалеи да отиват за лечение на инсулти!!!!

  Любовта ще спаси света!!!
 17. 17 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1346 Неутрално

  Няма такова нещо, като вредни храни. Всичко е в мярката, тоест - зависи от хранителната култура на човека, а това просто няма как да се обложи с данък. Това, което може да се направи е, да се повиши хранителната култура на населението, започвайки още от училище, също и с подходящи предавания по телевизията и прочие. Вярно, бавен процес, но това е начинът, а не с разни измислени данъци.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 18. 18 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  Аз бих обложила:
  Хидрогенираите мазнини, палмовата мазнина, аспартама и всичките химически заместители на захарта.

  Задължително бих променила Наредбата за етикетиране, която за задължава изписването на % трансмазнини.
  Тогава ще ви стане ясно, с какво се храните.

  Пак искам да повторя нещо, няма ензим, който да разгражда хидрогенираните мазнини. Това е отрова, ако искате я яжте в малки дози.

  Любовта ще спаси света!!!
 19. 19 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  http://www.zdravosloven.com/portal/statii/nezdravoslovni-hidrogenirani-maznini-899.html

  Моля Ви го прочете, написано е кратко, ясно и напълно достоверно.

  Любовта ще спаси света!!!
 20. 20 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#3] от "Lemmy":

  Да бе - и как ще се доказва кой пуши и кой не?!?
  Що не се замислите, бе хора, че клептокрацията се е настанила трайно в управлението, краде си на воля, и само насъсква различни групи хора един срещу друг.
  Класически прийом за отвличане на вниманието на публиката и кражба на воля.

  А що касае осигуровките, да ви припомня как Дянков "премести" една огромна сума от осигуровките и никой гък не каза. А къде са тези пари - пак не стана ясно. Суперудобно. На тях. Ние само плащаме като идиоти.

 21. 21 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1910 Весело

  До коментар [#20] от "tily_lily":

  Задължителните профилактични прегледи ще доказват бе, забрави ли? Сам Москов ги рекламираше без да подозира, какво може да последва. Ако не вярваш, иди си направи застраховка живот и ще видиш каква е разликата между пушач и непушач.

 22. 22 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Нали уж реформаторите нямаше да въвеждат нови данъци. Или забравиха за своите предизборни обещания. Ще трябва да им ги напомним.

 23. 23 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  авторът критикува данъка и не само не предлага решение, но е убеден, че проблем с потреблението на вредни храни не съществува. аз пък съм убеден, че проблемът е огромен и последствията му ще се видят след години. дори и сега продължителноста на живота в Бг е една от на-ниските в ЕС, а по някои заболявания като сърдечно-съдови сме на първо място.
  въпреки, че имам десни икономически убеждения съм убеден, че са необходими категорични държавни мерки. вместо данък трябва да има акциз на солта, захарта и техните заместители, а хидрогенирате мазнини и редица консерванти трябва да бъдат изцяло забранени за продажба.
  изглежда авторът вярва, че акцизите върху алкохола и цигарите нямат значение за потреблението и е по-добре да се по-евтини, за да събира държавата повече ДДС и да позволим пак пушенето в заведения за да подкрепим туризма и икономиката и за да не пречим на свободната стопанска инициатива?! здравето е по-важно от парите.

  Истината ни прави свободни.
 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  Докато всякакви кретени умуват щатите ще решат първи проблема:

  http://agro.bg/news/article54717.html

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1556 Весело

  До коментар [#14] от "Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ":

  Съжалявам, но прекомерната употреба на каквато и да е храна е вредна.
  Може би не чак толкова, колкото някои министри.
  А здравеопазването (както и всяка друга система) има нужда най-вече от ефективно работеща контролна система. Няма ли я ефекта е като да поливаш в централна Сахара.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 26. 26 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1556 Весело

  До коментар [#18] от "hope":

  Ъхъ и как ензимът познава С18:0 след хидрогениране от същата от прасето? А стига с псевдо науката. Министрите у нас са достатъчни.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 27. 27 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1556 Весело

  До коментар [#23] от "Forrest Gump":

  А колко е била продължителността на живота при напълно еко съществуване? В ония времена преди химията и всички лоши неща на съвременността?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 28. 28 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  До коментар [#26] от "Цецо":

  За това в Ню-Йорк са забранени, те са по-глупави.

  Любовта ще спаси света!!!
 29. 29 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Българинът е социалгенетично имунизиран срещу "вредни храни"!
  Да му мислят клошарите и циганите ...

 30. 30 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Моля да ме извините за пропуска по съшество :
  Да му мислят гражданите, клошарите и циганите ...

 31. 31 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1556 Весело

  До коментар [#28] от "hope":

  Ай първо да научите кво е туй транс (обратното на цис, ма за него не сте и чули) пък после пишете. И ти и разните неграмотни джурналя.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 32. 32 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 488 Любопитно

  Хаха, неолиберален рев, а данъкът си е съвсем на място. Примерно какво може да се олющи със здрав данък
  - консерви
  - шоколади, вафли, чипсове, гризини и прочее боклуци
  - шоколадовите бонбони и бонбоните изобщо
  - сладкарските изделия, сметаната, всички видове сладоледи
  - Газираните напитки без газираната изворна вода
  - Сланина, мас
  За съжаление нискокачествените салами и сирена няма как да се пипат, понеже наистина са храна за нискодоходните групи. Впрочем със сирената може да се излющят с данък, за да направят разликата с изварата още по-значителна, за да се замени сиренето с далеч по-здравословната извара. Това наистина би променило хранителните навици в по-здравословна посока без да се затрудняват нискодоходните групи

 33. 33 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 488 Любопитно

  До коментар [#3] от "Lemmy":

  Единственият начин да се постигне това е през акциза. Иначе трябва да се следи кой пуши, кой не, кой е спрял да пуши, кой отново е пропушил, по колко пуши ... как си представяш контрола върху това?

 34. 34 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Не става с данък, а със стандарт.
  Рецептурна книжка.
  В този вид храни -толкова максимално сол, захар, мазнини.
  Без аспартам, без царевичен сироп, без нитрати, фосфати, оцветители и нитрити.
  Без заместители и шмекерии. И контрол - да се вземат образци от щандовете и да се изследват.
  Ако не отговарят на стандарта - да се вземат образци и от производителя и да се изследват.
  Да се открие кой е нарушил стандарта и да хвърчат глави. И като се се вземе лицнза на едно две предприятия и се хлопнат кепенците на пет шест магазина, останалите ще се сетят.
  Ама то ни се кланиците, яйцата, млякото и зоонозите не меожем да се оправим, па за вредните храни сме ревнали.
  Мечти.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 35. 35 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 488 Весело

  До коментар [#31] от "Цецо":
  Важното е , че се лепят по артериите и няма какво да ги махне от там

 36. 36 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1005 Неутрално

  Много е прав г-н Станчев. Данъкът е безумен и нито ще предпази хората от употреба на определени храни, нито ще постигне фискалните си цели.
  Откакто се заговори масово за вредата от консервантите и оцветителите, известни повече като Е-та, в задължителното им изреждане по етикетите производителите замениха плашещите Е-та с изписване на съответното съединение.
  Така канцерогенното и намиращо се във всички месни продукти Е 250 вече се изписва като натриев нитрит, което не го прави по-малко опасно, но просто по-малко хора обръщат внимание на този вид информация.
  Полезният ход на МЗ е широка информационна кампания и образоване на населението.
  Ако майките научат каква е вредата за децата им от пресолените, с трансмазнини и ГМО царевица и соя чипсове и пр. боклуци, тяхната забрана децата им да купуват тези продукти ще е стократно по-ефикасна от всяка министерска приумица.
  Министърът Москов отново демонстрира елементарно мислене.

 37. 37 Профил на Павел Павлов
  Павел Павлов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А от нездравословните вредно рИформатори от РъБ кога ще се отървем?

 38. 38 Профил на Павел Павлов
  Павел Павлов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А от нездравословните вредни рИформатори от РъБ кога ще се отървем?

 39. 39 Профил на www
  www
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Авторът е прав за оценка на въздействието, такава трябва да има, но когато е ясно какво и с колко ще се облага. Другите му писания обаче са силно пристрастни и донякъде манипулативни. Естествено е че, производителите на храни ще бъдат против, ако ги питате те са против всички данъци, но нека да приемем че здравето на хората е по-важния принцип и тогава всичко става ясно.
  Нека не бързаме да охулваме МЗ, може пък по случайност да постъпят разумно. Например вместо да облагат солта, много по-важно е някой да следи дали изписаното по етикетите е вярно - уверявам ви че сега такъв няма. Ако трябва да се облага, личното ми мнение че това трябва да са първо боклуците - всички имитиращи продукти, главно псевдо сирена, кашкавали, маргарини и айрани - това са наистина

 40. 40 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#32] от "agl52316780":
  Чела съм, от различни автори, че съотношението на наситените към ненаситените мазнини трябва да е 3 към 7. Мисля, че малко хубава еко сланинка със зеленчуци и пълнозърнест хляб през зимата съвсем не е лошо.

 41. 41 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 381 Неутрално

  В ненаситените нямам предвид трансмазнините като такива.

 42. 42 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#18:"hope"]Пак искам да повторя нещо, няма ензим, който да разгражда хидрогенираните мазнини. Това е отрова, ако искате я яжте в малки дози.[/quote]

  Глупости! Проблемът с хидрогенираните мазнини НЕ е в метаболизма, а в предварителната обработка. Растителните мазнини са течни, защото основната въглеводородна верига при тях е с ненаситени химични връзки. За да ти предложат течна растителна мазнина в кутийка, т.е. в твърдо състояние, тя се обработва химически - т.нар. хидрогениране (насищане на двойните и тройните връзки с водород). Животинските мазнини са наситени и твърди в естественото си състояние. Те само се консервират с обичайните за нашите ширини начини . Е, слага се СОЛ! И какво от това?

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 43. 43 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#19:"hope"]Моля Ви го прочете, написано е кратко, ясно и напълно достоверно.[/quote]

  Пълни щуротии! Специално това:
  "...хидрогенираното масло е само на една молекула разстояние от пластмасата." е просто връх на идиотията. Както и думите "мъртви храни". Някога (а може би още) се говореше за "жива и мъртва вода", ама не в детските приказки, а в рекламите за "здравословен живот".

  Айде малко се поинтересувайте от химия и метаболизъм на гимназиално ниво, пък тогава четете и следвайте подобни безумия!

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 44. 44 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#28:"hope"]За това в Ню-Йорк са забранени, те са по-глупави.[/quote]

  Майкъл Крайтън (фантаст, един от сценаристите на Джурасик парк и автор на "Състояние на страх" имаше блог, в който беше извадил кориците на няколко списания за здравословен живот (американски, какъвто е той самият) през десет години. Беше показал по този начин пълното безумие на съветите, които взаимно се отричат и си противоречат. Общо взето са като модата - къси поли, дълги поли, пак къси, но с волани... и се върти една въртележка... ама не е мода, а ти бърка в джигера. Буквално.

  Тъй че - хранете се нормално, както дядо ви и баба ви. Яжте каквото ви е вкусно, без да прекалявате (преяждане до болки, да речем). Предпочитайте местната кухня, към която поколения са се приспособили, не се отказвайте от екзотични ястия за вкус. Просто се дръжте нормално. А животът е с летален изход. Използвайте времето си за истински неща, а не да броитете "Е-та", калориите, да се мятате от диета на диета и да забравите да живеете.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 45. 45 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  До коментар [#42] от "Музар":

  Нищо, което не знам не ми каза. Не съм учила химия, но сериозно се интересувам от темата.

  Любовта ще спаси света!!!
 46. 46 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  [quote#45:"hope"] Не съм учила химия,[/quote]

  нямаш средно образование? Тези неща се учат от 6-ти до 11/12-ти клас по всякакви програми.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 47. 47 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Нещата са елементарни, Москов иска още един данък за да попълни касата на министерството. Всичко останало за вредата, ползата и т.н. е димна завеса. Кажете, му че тези пари няма да отидат в неговото министерство ами някъде другаде и ще видите как веднага ще забрави за тази идея.

  Има два основни пътя за решаване на проблема с вечно недостигащите пари за здравното обслужване:
  1. Да се спре краденето и източването на Здравната каса което е достигнало вече гигантски мащаби.
  2. Да се намерят някак си допълнителни пари които да се наливат и така да се крепи поне временно системата. Докато усвоят и тях и поискат още, нали знаете апетита идва с яденето.

  СЪВСЕМ ОЧЕВИДНО е че Москов е приел вторият път. Дали не иска да се бори с здравната мафия, дали съзнателно брани интересите и той си знае но не тръгва на борба с нея, факт е.

  Добрата новина е, че колкото и да не иска ще му се наложи да почне да се бори с тези които източват системата. Няма друг изход, иначе си отлита като поредният провалил се здравен министър. А той е амбициозен и не го иска. Затова не трябва да му се позволява да налива допълнително пари. Да почне да запушва дупките от които изтичат парите, а тези дупки са ОГРОМНИ.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 48. 48 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#42] от "Музар":


  До коментар [#46] от "Музар":

  "Тези неща се учат от 6-ти до 11/12-ти клас по всякакви програми."
  Да, ама ти си ги научил грешно. Растителните мазнини са преобладаващо наситени мастни киселини (по-висока температура на кипене и затова се ползват за пържене на всичко), а животинските са ненаситени. Освен това делението е твърде условно - почти всички растителните мазнини са всъщност са ненаситени киселини в чисто химическо разгледане - съдържат поне една двойна връзка С=С. Разликата с животинските е основно в дължината на въглеводородната верига - животинските са по-къси и съотвествуват на дължината на аминокиселините, които са основата на белтъците.

 49. 49 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Весело

  "Защо след всичко посочено ще се въвежда данък "вредни храни", остава крайно неясно."
  Защото е модерно, демократично и "правне на политика".
  По същия начин бяха въведени "въглеродните квоти" и тяхната борсова търговия. Така бяха въведени "данък-лихва", "плосък данък", 40% увеличен акциз за тютюнови изделия (Дянков щеше да го дава увеличението за здравеопазването), 33% увеличение на здравната осигуровка (вместо очаквните 560 млн. лв. в повече, бяха събрани само 160 млн. лв. и се нададе вой за един милион здравно неосигурени).
  Много се дразня от глупости като тоя "данък вредни храни", но аргументите на малоумници от некакви фондации ме докарват до отчаяние: Големият проблем при въвеждането/промяната на данък не е икономическото отражение, а промяната в правата на гражданите. Сиреч, въпросът е кои храни са вредни? Например, минералната вода, чиято постоянна консумация води до по-интезивно образуване на камъни в жлъчката и бъбреците, трябва да бъде обложена с акциз ...и да зачеркнем доброто име на балнеолечебните ни курорти. Друг пример, виното - химически разтвор с най-висока концентрация на естествени (усвоявани от организма) антиоксиданти. Сиреч, ако човек е здрав, една чаша (200-250 мл) дневно му осигурява жизнен статус и дълголетие, каквото никакъв медицински продукт не дава, включително прехваления екстракт от червена боровинка.
  Идеята за "вредни храни" има и филосовско-правно измерение - "полезните храни" ще се считат ли за "животоспасяващи" и поради тази причина необходимото минимално количество да е освободено от данъци, такси и осигуровки. Сиреч да има необлагаем минимум или държавата да осигури "социален хранителе пакет" за всеки гражданин, били болен от диабет или с алергична реакция към някои "полезни и евтини" храни.

 50. 50 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#47] от "Fred":

  Нещата са идиотски - всеки данък постъпва в републиканския бюджет! И въоросът, на който този измислен министър избягва да отговори, е каква и как ще изчислява субсидията, с която държавата ще се ангажира. Сегашното положение, 980 млн. лв. за незнайно над 4.6млн. население (деца и учащи - 1.6 млн., пенсионери - 2.6 млн. и разни други- семейства на дипломати, рейнджери на мисия, безработни, инвалиди, бежанци и друга "евтина работна ръка", е отчайващо. От десет години се спряга "електронна здравна карта" и нищо! Банките, 20 банки за три години издадоха 36 млн. карти с банково досие на всеки държател, а НЗОК три пъти купува за десетки милиона софтуер и продължават да й се губят един молион неосигурени при все че е освободена от събирането на вноските (НАП ги събира).

 51. 51 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Данъка си е малоумието. Обаче това че някои храни са вредни едва ли някой ще го отрече - примери чипсове, газирани, съдържащи много е-та и т.н.

 52. 52 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 296 Неутрално

  А междувременно в Индия правителството се кани да забрани продажбата на вредни храни в радиус от 100 м около всички училища заради бума на затлъстяване сред децата.

  А междувременно в САЩ затлъстелите деца са намалели с 40% за последните 10 години, защото полагат огромни усилия за профилактика и обучение.

  А у нас броят на децата със затлъстяване продължава да расте, защото НИЩО не се прави. И малкото наченки на опити за някаква промяна се посрещат с "Анатема! никой не може да ми бърка в джоба и да ме откаже от колата и чипса"!

  Същевременно и образованието явно е пълна нула, щом тук ми се развиват някакви теории, че растителните мазнини били преобладаващо наситени, а животинските - не!

  “When small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set”, Lin Yutang
 53. 53 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#34] от "rapidfire":

  абсолютно прав,като се премахне влагането на всякакви боклуци в храните с цел по голяма трайност и повече печалба за производителя и въвеждане на стандарт може и да има истински ефект за здравето на хората,има доста храни които не са чак толкова нездравословни но нашите 'частници' ги тъпчат с всякакви боклуци да измъкнат някой лев в повече

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 54. 54 Профил на Гру
  Гру
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Г-н Красен Станчев е прегледал набързо статията „Fat Tax“ в Wikipedia и е решил, че може да напише „задълбочен анализ“ по темата, а се е получило една първосигнална и стереотипна статия насочена най-вече срещу регулациите изобщо като идеология.
  В Дания наистина е бил въведен подобен данък. За период от една година, обаче, едва ли можем да очакваме някакви значими ефекти. Навиците и поведението на хората са доста устойчиви променливи, които трудно се повлияват в краткосрочен план. Подобен данък е нужен, но за да има обозрим положителен ефект е необходимо да бъде по всеобхватен и повсеместен. Подобна политика е желателно да бъде възприета като ценност на ЕС и да стане условие, директива за изграждане на данъчната политика във всички страни членки на съюза.

  Be always at War with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you, a better person.
 55. 55 Профил на Траян
  Траян
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Ми хайде де! Добра идея, но да видим доколко може да се изпълни у наше село

 56. 56 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1754 Неутрално

  До коментар [#3] от "Lemmy":
  А как според теб ще се определя кой е пушач и кой не? И ако спра да пуша ще продължавам ли да плащам по-високи здравни вноски?
  Най-вероятният резултат от подобна мярка ще рязко спадане на броя пушачи и увеличение на потреблението на цигари.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 57. 57 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3189 Неутрално

  Справедливостта изисква, при все че не харесвам автора на статията, да му благодаря за полезните разяснения.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK