Заличават ли се границите на света или се вдигат нови стени

Бежанци

© Георги Кожухаров

БежанциДоскоро ни изглеждаше, че оградите и границите в глобалния свят падат една след друга. В края на Студената война смятахме, че отвореното демократично общество окончателно е победило затвореното в себе си диктаторско общество.


Думата "стена" има символно значение
в повечето езици и езикови култури


Макар че хората имат къса памет, все още не сме забравили Берлинската стена. Тя разделяше един голям европейски град  на две части и не допускаше контакт помежду им. Двете части на един и същи град бяха в Студена война помежду си. Близки роднини, живеещи на пешеходно разстояние едни от други останаха разделени след издигането на Берлинската стена откъм съветския сектор на града през 1961 г. Стената беше материален израз на световното раздвоено съзнание по време на Студената война.
Както казваше К.Г. Юнг: "Нашият свят е вътрешно раздвоен като невротик и Желязната завеса маркира символичната линия на разделението… Западният човек вижда своята собствена злокобна сянка да 
му се хили от другата страна на Желязната завеса".


Желязната завеса между Източното и Западното полукълбо беше една политическа метафора, получила 
в Берлин най-ярката си визуализация.


Говорим за отворени общества, без стени, без непреодолими гранични заграждения, без забрани за пътуване и обмен на информация. Говорим и за затворени общества, като севернокорейското, които приличат на средновековни крепости и зад чиито стени хората се готвят за война с  целия външен свят.


Една древна метафора с аналогично означаемо е и Китайската стена. Интересното при нея обаче е, че тя може да се интерпретира от две противоположни гледни точки: или като израз на страха от нахлуване на 
варварите от север, или като израз на нежеланието на китайската държава да  се разраства навън, да завладява нови територии. Това е по-миролюбивия аспект на капсулирането и ограждането от външния свят със стена.


Важно символно значение в поп културата има "Стената" на Пинк Флойд. Като символ на непрозрачната и цинична държавна власт,  "Стената" изигра организираща за уличните протести срещу правителството на Пламен Орешарски през лятото на 2013-та г.  в София. Тогава Роджър Уотърс по време на концерта си на стадион "Васил Левски", написа върху сценичната стена "Оставка" на български език - лозунга на протестиращите.


Освен стените на затворите и крепостите в света, освен граничните стрелящи стени на затворените общества, има и чисто психологически стени (или бариери) между хората.


За една такава "междусъседска"  стена говори поетът Роберт Фрост в  "Закърпване на стената" (Mending Wall). Разказвачът в това стихотворение и съседът му всяка пролет запълват дупките от двете страни на каменната стена между двата им имота, които са борова гора и ябълкова градина.  Разказвачът пита съседа си защо всъщност им трябва стена между две гори, където няма добитък и шишарките няма да прекрачат от другата страна да изядат ябълките. Съседът отговаря с поговорката: "Добри огради правят 
добри съседи." Стихотворението завършва със следните редове:


...и аз го виждам
как идва сграбчил камък в здрава длан
като дивак от каменната ера.
Той идва в мрака, който ми се струва,
че не е само сянка от гората.
Той не престъпва бащината мъдрост
и е доволен, че я помни още:
"Добри огради правят добри съседи."


На Балканите тези стени от недоверие към съседите се издигат с камъните на древни крепости. Издигането им се стимулира с ретроспективни "исторически" мечти.


Берлинската стена падна преди четвърт век. Границите в обединена Европа вече станаха невидими. Вероятно не по-малко българи летуват сега на Бяло море, отколкото на Черно. Идват нови поколения, които не си спомнят реденето на опашка пред гръцкото посолство за виза, а още по-малко са тези хора, които си спомнят реденето на опашка на Лъвов мост за задграничен паспорт и "изходна виза". Малцина тогава, преди падането на Желязната завеса и живковия режим у нас, стигаха и до тази опашка на 
Лъвов мост. Пътуването "на запад" оставаше неосъществена мечта за повечето българи. Мнозинството хора не вярваха изобщо, че Желязната завеса някога ще падне. Единици осъществяваха своята забранена мечта за свободен живот без паспорт, с безумна смелост, защото на границата се 
стреляше. "Бегълците" ставаха "невъзвръщенци", защото ако се завърнат, биха отишли в затвора. Думата "невъзвращенец" вече е архаизъм и може би по-младите дори не са я чували. Имаше не само българи, но и източногерманци например, застреляни на нашата граница "при опит за бягство" в Гърция.


Граничарите по онова време
трябваше да пазят границата от "бегълци"

от "социалистическия лагер"


а не от нелегални имигранти към него, защото такива нямаше.


Сега, 25 години по-късно, за съжаление отново се налага да издигаме ограда на южната ни граница - на границата ни с Турция. Това е границата на Европа, която ние трябва да пазим от бежанци към Европа.


Ние сме този път от другата страна на стената. Ние сме в Европа, където няма граници…


Но с доброто бързо се свиква. Вече приемаме падането на реалните граници на Стария континент (или в по-голямата му част) като някаква даденост, като нещо нормално.


Но седемдесетгодишния мир в Европа всъщност е нещо изумително.  Да не говорим за конфедерализирането на континента в Европейски съюз. Никога до сега в историята подобно нещо не се е случвало! Историята на Европа е история на постоянни кървави междусъседски войни. А ето - сега имаме 
траен мир и обединение на Европа.


Нужна ли е на Русия нова Желязна завеса (макар и не буквална - с телени мрежи и стрелящи стени, като някогашната Берлинска стена)?  Нужна ли е на Русия новата стена, която Путин издига към Европа, новата войнствена реторика?


Хубаво е да няма войни и граници.


Хубаво е да няма нужда от граници


Но това става, когато хората спазват законите, когато уважават съседите си и правото им да бъдат други. Ако си в добри отношения със съседа си, ако знаеш, че той е лоялен съсед, защо ти е нужна ограда?


Но сега Европа внезапно е изправена пред ново, неочаквано след края на Студената война предизвикателство. Свидетели сме не просто на имигрантска вълна, а на цяло нашествие, определяно от някои като ново "преселение на народите" към Европа, подобно на това, което слага край на Римската империя и на античния свят.


Но има една съвсем конкретна причина за небивалия до сега поток на бежанци и това са жестоките граждански войни, хаоса и разрухата в Сирия и Либия. Не, това не е война между християнство и ислям, не е война на цивилизациите, каквато се привижда както на терористите от така наречената "Ислямска дъжава", така и на някои някои западни идеолози и анализатори. Проблемът е икономически и кризата е хуманитарна, а не религиозна. Преселение на бежанци от региони, в които живота е станал невъзможен. Преселение на мизерстващи хора към континента на богатите.


Забравихме ли арменските изгнаници в България?
С какво са различни сирийските?


Разбира се, възможно е сред бежанците да се промъкнат и терористи, но терористи биха могли да влязат в Европа и по съвсем легален начин, а някои от потенциалните терористи дори са родени в Европа. Проблемът е в това, че огромното количество бежанци трябва някъде да се настаняват и някак да се изхранват. В Турция обаче броят на бежанците от Сирия е вече близо два милиона. А в Ливан те са колкото една четвърт от местното население.


За да се разреши бежанската криза в Европа, трябва да се разрешат проблемите на хората в Сирия и Либия.  Никой няма да поиска да избяга от страната си, ако може да живее що-годе нормално в нея.


Това е конкретният проблем с бежанската криза в Европа в настоящия момент. В по-общ план, проблемът на новия глобален свят, на света, който се разделя със старите понятия за граници и отбранителни стени, не е религиозен, нито културен. Проблемът е икономически. Проблемът е в пропастта между бедни и богати в световен мащаб. Колкото и да се оплакваме, ние живеем в Европа, в една от най-богатите части на света. Ние сме най-бедната държава в конфедерацията на най-богатите, към която приижда имигрантски поток.


Нека сега погледнем проблемите, за които говорим, от още по-далечна перспектива. Не дори от "птичия поглед" , а от сателитен поглед към Земята.


Ние самите сме станали едни нови,
високотехнологични номади


Благодарение на информационните технологии, светът наистина се превърна в глобално село (по Маклуън). Интернет и социалните мрежи ни дават възможност да наблюдаваме, да шпионираме (и дори да участваме във) всяко събитие, което става някъде по света, в живота на всички хора по света. От друга страна, поради все по-лесния транспорт и падащите граници, все повече хора мигрират, или живеят на едно място в света, а работят на друго, което може да стане и чрез интернет.


Както казваше Мартин Лутър Кинг: "Несправедливостта, където и да е, е заплаха за справедливостта навсякъде."  Хората, идеите и вирусите днес могат за часове да се преместят от един континент на друг.


Да, ние всички сме заприличали на нови номади и високотехнологични варвари. Но ако приемем историческата аналогия за новото нашествие на варварите от юг и изток към Европа, нека не забравяме, че и германските племена, прародителите на днешните западноевропейски народи, които създадоха Европа, както и славянските племена, бяха тези древни варвари,които инфилтрираха и унищожиха Империята и сложиха край на античния свят.


Да не забравяме и стихотворението на Константинос Кавафис "В очакване на варварите":


"…Защото падна здрач, а варварите не дойдоха.
        Завърнаха се пратениците от границата
        и казаха, че варвари не съществуват вече.
        Сега какво ще стане с нас без варвари?
        Та тези хора бяха някакво си решение."
                                        (превод Стефан Гечев)


Можем ли да смятаме, че САЩ и Европейският съюз
са новият Рим и новата Византия
и че ни чака едно ново Средновековие?


А ако искаме да живеем в свят без граници, стени и войни, а не в ново, високотехнологично средновековие, оградени от нови електронни мрежи и стрелящи стени, трябва да се научим да разбираме ближните си, да ги уважаваме каквито са и, ако можем, да им помагаме. Трябва да намираме начин да живеем заедно в общия ни свят, колкото и да сме различни.


Пропастта между бедни и богати и пренаселението - това са големите материални проблеми на днешния свят. Но има и сериозни културни проблеми и най-големият от тях според мен е оварваряването - или във вид на безмозъчен, примитивен фундаментализъм и тероризъм, или във вид на вулгарен материализъм и консуматорска бездуховност. Това са двете опасни форми на културното оварваряване.


Ерусалим е свещен град за трите западни монотеистични религии - юдаизъм, християнство и ислям. Ерусалим и днес е град символ. Не може ли той да бъде символ на разбирателството в новия безграничен, мултикултурен свят, да стане един Нов Ерусалим, а не да бъде символ на войната между цивилизациите в едно ново Средновековие? Разбира се тук на западния човек може да помогне будистката представа за хармония в света, без противопоставяне между душа и тяло, без противопоставяне между човек и природа.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Войната е само повод повече хора накуп да тръгнат в някаква посока. Проблемът е, че Европа и Америка са станали богати заради експлоатирането на природните богатства на бедните страни. Просто сега дойде моментът, в който повече хора накуп казаха, че им е писнало от живота, който в повечето случаи им го наложиха отвън.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на borko_to
  borko_to
  Рейтинг: 544 Любопитно

  [quote#1:"М.Георгиева"]Като радетели на истината, словото и протокола, как бихте оценили техните съобщения? [/quote]

  Другарят Левчев ти го е казал малко по-горе:

  Трябва да намираме начин да живеем заедно в общия ни свят, колкото и да сме различни.

  Други въпроси?!?

  Правите дървета в гората, първи се отсичат!
 4. 4 Профил на magelan
  magelan
  Рейтинг: 884 Неутрално

  ..." Несправедливостта където и да е по света е заплаха за справедливостта навсякъде.." Това е есенцията на проблема който е описан много точно но решение не се предлага....Само с пожелания няма да стане. Изисква се действие. на високо ниво. Решително. И край на лицемерието и демагогията. Прекалено хубаво за да стане истина ? Понеже е сутрин аз вярвам че може Лек ден на всички и повече оптимизъм

 5. 5 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Думата "стена" има символно значение
  в повечето езици и езикови култури
  ==============================
  Това е много дълбоко прозрение. Ама експерта Левчев не е уточнил само за човешките езици ли става въпрос.

 6. 6 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  А дали могат да живеят и да се разбират толкова различни хора, спомнете си притчата за Вавилонската кула - рухнала защото строителите говорели на различни езици и не могли да се разберат. Да не позволим да рухне и нашият свят, няма да е добре и за тези, които се опитват да го разрушат.

 7. 7 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  Издигат се нови стени, защото поведението на човека е непредсказуемо и има огромни цивилизационни и културни различия по света. Все още населението на Земята не е хомогенно и в този смисъл границите са необходими.

 8. 8 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Ами вдигат се нови..скоро ако не си сириец или турчин няма да можеш да идеш в Германия, ако не си пакистанец в Англия...и ако не си африканец в Сащ... Най-интересното е, че именно старите имигранти в тези страни ще го направят..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 9. 9 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]Можем ли да смятаме, че САЩ и Европейският съюз са новият Рим и новата Византия и че ни чака едно ново Средновековие?[/quote]
  Не, аз мисля, че новият Рим е ЕС, а новата Византия - Русия. Но новото Средновековие няма да продължи толкова дълго. Назадничавите мозъци трябва да се осъзнаят по-бързо.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 10. 10 Профил на С вечен бан. Евроатлантическата демокрация е лъжа
  С вечен бан. Евроатлантическата демокрация е лъжа
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Стига заливахте медийното пространство с безполезни идеологически глупости и дървена философия. Граници и стени се издигат когато има нужда от тех. Ако нема крадци и ключалките ще станат излишни и никой нема да си слага на входната врата. Като се появят крадци тогава изниква нужда от ключалки и се слагат. Така е и с границите, стените, решетките и пр. И 20 метрова ограда с бодлива тел и ток плюс ров с крокодили около нея ще се изградят ако се налага да се спази законът и не може по друг начин.

  Осквернявам паметници и пропагандирам евроатлантически ценности срещу заплащане.
 11. 11 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 972 Неутрално

  Да допълня нещо в следния цитат от статията, и да коригирам автора относно един "архаизъм":

  [quote#0:"статията"]

  "Бегълците" ставаха "невъзвръщенци", защото ако се завърнат, биха отишли в затвора. Думата "невъзвращенец" вече е архаизъм и може би по-младите дори не са я чували.[/quote]

  1. Бегълците освен "невъзвръщенци" ставаха почти автоматично и "ИР". Изменник на родината.

  2. Думата "невъзвръщенец" НЕ Е архаична! И сега я има в официални документи, и (в моя случай) общината отказа да я заличи Това стана в лето господне 2010: Взимам копие от личния "картон" на баща ми в общината, и там съм изтипосан като НЕВЪЗВРАЩЕНЕЦ!!! Дигнах такъв скандал че викнаха и полиция. След час доФтаса и кметът на общината (и татко му бил репресиран като "западен възпитаник" в Германия, преди ВСВ). Сега е демократ, ама...не можел да промени съдържанието на дАкИмента.

  Не разказвам приказки от 1001 нощ, или измишльотини, те ви линк към закачения в нета дАкИмент":

  http://prikachi.com/images.php?images/690/8348690c.png

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 12. 12 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  Някои мислеха, че глобализацията ще е във всичко. Е, няма да е така. Човекът и неговото желание за собственост нама да се откажат от границите и териториите. Иначе казано - моето си е мое, купувам, продавам...
  Глобалното село ще напредва още в комуникациите и транспорта, но в принципите, заложени в системата за сигурност - няма мърдане. Развитието е само в средствата - от проста сопа, копие и т.н., до електрошокова палка и сълзотворен газ... но идеята - налагане на воля, е същата - от древността до днес.

 13. 13 Профил на bogpan
  bogpan
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Браво, Владо! По-малко не може да се очаква от позиция на поет и хуманист.

 14. 14 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Отворено общество без граници. Красиви думи. Падане на Берлинска стена, страхотно събитие, което обедини един изкуствено разделен народ. Но същото ли е сега? Тези благи думи приемат ли се и ще се приемат ли от новодошлите. Малко ми е трудно да повярвам, опитът ми го показва. Още по трудно ми е да повярвам че религията, която изповядват тези хора ще им позволи да съборят оградата, която ни дели. Никой не може да ме убеди че САрабия и подобн ще възприемат този начин на мислене. Ние искаме да вменим на тези хора европейско мислене и стандарти, несъвместими с техния начин на живот. И това е огромната грешка, която не проумяват някои политици, с политически амбиции да трупат морални точки, за да изградят жалката си кариера.а какво да кажем за радикалите, като например Ахмад Абд Алкарим, лидер на Ахрар Ал-Форад, известен с убийства и кланета, предимно на християни, Ибрахим Ал Абд от Ал Нусра, намиращ се в момента в Дания и които гордо се снимат като бежанци, ха-ха пострадали от войната. Отчитат ли тези политици какво причиняват на собствените си граждани?

 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Така,както някои не признават граници,ще се вдигат стени.

 16. 16 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#14] от "baxter":

  Да, така е! Тъжна картина се наблюдава, като се гледат представяните от европолитици и хора на перото бъдещи обединени и хармонични общности! Защото това са наистина жалки утопии на хора, на които е чужд реализмът и обективният поглед върху действителността. Властта и влиянието на такива индивиди е истинско нещастие за Европа и западната цивилизация. Овчето благодушие приписва на вълците качествата на агънцата, които предизвикват умиление, обич и състрадание. Как да не помагаш на такива? Един ден в европейската кошара ще стане нещо неочаквано-сега- от милостивите към масовото нашествие на население, което не само етнически, но и културно и идеологически е коренно различно. Муслим или мослем не споделя и не възнамерява да приеме ценностите, изповядвани от местните. Те идват със своите коренно различни нагласи и виждания. Те са носители на Правата вяра! Неверните трябва да приемат ислама, или ще бъдат изтребени.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 17. 17 Профил на lev36472706
  lev36472706
  Рейтинг: 233 Неутрално

  "... на западния човек може да помогне будистката представа за хармония в света, без противопоставяне между душа и тяло, без противопоставяне между човек и природа." Това трябваше да каже в началото, за да се разбере, че авторът хал хабер си няма за несъвместимостта на будизъм и християнство. Но блудството със словото не е от вчера и от днес.

 18. 18 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Сладникаво и псевдохудожественото четиво, което ни се поднася, няма нищо общо с един истински анализ на действителността! Будистките идеи тук няма да помогнат, хармонията, търсена от будизма, предполага отказ от всичко материално и желано! А бягащите от войни нямат намерения от този вид! Споменаването на стени и мечтанията за свят на всеобщо благоденствие и разбирателството между хората, може да изглежда привлекателна алтернатива на бруталния днешен свят. Но само толкова! Идеите на европейския хуманизъм и на "НАУЧНИЯ КОМУНИЗЪМ" са завладявали сърцата на много хора. Но опитите за реализация рано или късно винаги - а това означава: ЗАКОНОМЕРНО - приключват разочароващо!
  Споменаването на войните в Сирия и Либия може би има за цел да посочи причините за кризата с бежанците, но това не стига до корените на злото. Някои в Европа и Америка си мислят, че Европа и САЩ са отговорни и могат да спрат ужасите на близкоизточните и африкански граждански войни. И някои арабски ръководители предлагат и очакват същото. Но едните се заблуждават, а другите искат друг да вади горещите кестени! Но нещата не са нито прости, нито лесни! Необходимо е да се изучават и анализират истинските факти и обстоятелства, историческите и културните особености на населяващите регионите общности, философията, традициите и религияга, като идеология и практическо ръководство в живота на тези хора. Опитите механично да им се пришият евро-американски виждания за света и живота, да им се налага по един или друг начин чужд начин на мислене и живот, са обречени на провал. Наивно е да се очаква, че тия народи и държави ще се интегрират ей така, със западното мислене, чувстване и начин на живот, само като приемат западната демокрация. И готово! Но не става и няма да стане! Конформизмът на имигранти, намерили удобен живот е подвеждащ!
  "Арабската пролет", особено в Египет, доказа, че не е възможно мечтите на "еврохуманистите" и американските им братовчеди нямат място в исламските страни и Ориента. Там понятия като "хуманизъм", "свобода на личността", "солидарност" не съществуват в западния смисъл на думите. Дори, ако вземем за пример Европа, Ренесанса и Френската революция и разгледаме девиза на последната "Свобода, равенство, братство!" и ги съпоставим с постигнатото, ще се убедим, че условно, само свободата е постигната! За равенство и братство не може и да се говори. А и свободата в условията на социалното подчинение е нещо доста относително...Левчев неотдавна публикува статия, опитваща се да ни покаже обиколен път към социализма, уж видян от него в Америка - не особено убедително. Хубаво е да се мечтае, но реалностите рано или късно приземяват.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 19. 19 Профил на frisky
  frisky
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Поредният манипулативно написан материал.

  Да се знае: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7729679
 20. 20 Профил на Божикравов
  Божикравов
  Рейтинг: 527 Любопитно

  [quote#2:"Боян Дуков"] Проблемът е, че Европа и Америка са станали богати заради експлоатирането на природните богатства на бедните страни.[/quote]

  Ами, въпросните "бедни" страни спали ли са тогава, че са се оставили друг да им отрежда място под слънцето? Всички народи са били "бедни" по някои време, но не всички са се примирявали с това положение и с добро или лошо са пращали 'айдуци по света за богатство и слава. За това сега повечето държави по света са устроени малко или много по образец на онези, които са ковали и развивали вместо тях успешният цивилизационен модел.

  СВОБОДНИЯТ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО, ПОРОБЕНИЯТ - КЪМ СВОБОДА, А РОДЕНИЯТ РОБ - ДА СИ ИЗБИРА ГОСПОДАРЯ.
 21. 21 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#7] от "Читател":

  "Все още населението на Земята не е хомогенно и в този смисъл границите са необходими."
  Не виждам как ще се хомогенизира, много са големи различията. Може би в някакво необозримо бъдеще, невидимо с просто око. Не виждам как ще се "хомогенизирам" с примитивите с бурките, фереджетата, шалварите, фесовете и чалмите. Това значи да се върнем 200 години назад.Ако това е приемливо за западните общества, за нас не е, защото ние преди век сме свалили тези одежди, които те никога не са били принудени да носят.

 22. 22 Профил на Истината - "езикът на омразата"
  Истината - "езикът на омразата"
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#3:"borko_to"]рябва да намираме начин да живеем заедно в общия ни свят, колкото и да сме различни. [/quote]
  И защо трябва да живеем заедно!?

  Molossian: Желанието на международния модерен другариат за равенство между нормалността и извратеността създаде чудовища.
 23. 23 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  . Не може ли той да бъде символ на разбирателството в новия безграничен, мултикултурен свят, да стане един Нов Ерусалим, а не да бъде символ на войната между цивилизациите в едно ново Средновековие?
  ...................
  Ми, нали точно Израел издигна стена дълга 790 км между себе си и ония, арабите! Явно те знаят и разбират нещата по-добре, все пак се познават с тая паплач от 30 века, нали така. Левчев , научи си урика, напиши си домашното и ела да си поговорим за Юнг, Фройд и другите.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 24. 24 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Левчев, харесвам как пишеш - увлекателно е. Ама тук как си оплел, не е истина. Хем самият ти казваш нещата, хем нещо ти се изплъзват... Ти самият си го казал - трябва и ОТ ДВЕТЕ страни да се спазва неприкосновеността на съседската градина - ти не отиваш там да си береш ябълки без разрешение, а съседът не идва да си бере от твоите жълъди без разрешение. Налага се първо да попиташ дали може и второ като отидеш да не вземеш да обереш всичките ябълки на съседа, а само толкова за колкото сте се разбрали. И само тогава няма нужда от стени...

  Мислиш ли че съседите на Европа са именно такива съседи, на които може да се има доверие? Щото аз не мисля.

 25. 25 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Странна статия. Авторът какво точно иска, какво предлага и колко лично би жертвал за каузата си, бая обтекаема и непоследователна?
  Или само си е направил душевна мастурбация и ни приканва да се възхитим на кеф му?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 26. 26 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [#24] в родното ми село, при все шопско, при все че шопската "душевност" не е най-очарователното нещо на света, имаше неписано правило: каквото от плодните дръвчета се подава извън оградата, е за "всички". Учтивото ползване на това "общо достояние" включваше нечупене на клоните.
  Освен това се смяташе за добросъседство когато имаш нещо в излишък, да не се стискаш, когато ти поискат. От чисто практични съображения - утре ще ти потрябва нещо, което има комшията - с какви очи да поискаш, ако си му отказвал преди?
  Освен това садяха много дървета ИЗВЪН оградата. За тях се грижеха стопаните на близкия двор, но сливи, ябълки, круши и череши от тях бяха "за всички". Край всеки дувар имаше пейка, да сяда който поиска. Правеха се външни чешми. И много други неща. Ни закон, ни началник е карал хората да се държат по този начин, единствено разбирането, че така е възможно най-добрият модел на поведение, изгода за всички.
  Законите, началниците и търговците съсипаха всичко това - за своята изгода.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 27. 27 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Авторът очевидно не си е сверил политическия часовник с тези, които му плащат. Премахване на всички граници искаха и обещаваха комунистите. Политиката на САЩ не е премахване на границите и създаването на една единствена световна държава, а свтовна хегемония над всички държави. Защото нямат аванта от световна държава. Докато да си световен хегемон и да контролираш или притежаваш чрез наднационалните корпорации всички ресурси на планетата и да определяш каква е пропускливостта на границите е истински келепир. И дори ЕС, поне за сега, няма намерение да премахва границите, и то по същата причина.

 28. 28 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#9] от "дедо Андро": ≪Не, аз мисля, че новият Рим е ЕС, а новата Византия - Русия. Но новото Средновековие няма да продължи толкова дълго. Назадничавите мозъци трябва да се осъзнаят по-бързо≫.

  Това, към което ни води САЩ, е един модерен корпоративен феодализъм от западен тип. В такъв свят Рим и Византия нямат място, защото в Рим изобщо не е имало феодализъм, а във Византия феодализмът няма нищо общо със западния класически феодализъм в Западна Европа.

 29. 29 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 840 Неутрално

  За съжаление, г-н Левчев,светът не е такъв какъвто ни се иска. Паралелите с Берлинската стена и Желязната завеса не са подходящи за днешното време. Това е все едно да сравняваш затворническа стена с ограда на добре поддържана градина,която мнозина искат да оберат и стъпкат. В моя дом би трябвало да бъде мое правото да определям кой може да влиза и на кого да дам подслон....

 30. 30 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Всички получатели на грантове и платени писарушки ни облъчват само с едно - колко по-широко да отворим обятията за нашествениците. Нито дума за рисковете от тази "любов". Нито дума и за това защо се стигна дотук, защо има толкова много войни близо до Европа, защо европейските лидери са толкова ограничени без капка визия за бъдещето на континента.
  Защо след като има платени драскачи чиято цел е да манипулират общественото мнение, не можем да допуснем, че има и такива висши политици които се интересуват само от това да осребрят живота си за сметка на бъдещето на цял континент?

 31. 31 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  Тъй като в статията е споменат К. Г. Юнг, нека да видим какво казва в една от своите статии.

  http://www.psychologies.ru/self-knowledge/smysl-zhizni/karl-gustav-yung-poslevoennyie-psihicheskie-problemyi-germanii/

  А накрая може да си зададете и въпроса: къде са сега демоните? Отговорът не е много сложен.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 32. 32 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  До коментар [#10] от "България подкрепя тероризма?":

  Браво! +7

  Апокалипсисът апокалиптичен
 33. 33 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 547 Неутрално

  Г-н Левчев, България приема бежанци, по официални данни 15 хиляди са настанени у нас, вероятно има още 5-10 хиляди нерегистрирани. Когато един ден конфликтът в БИ приключи част от тях ще се приберат у дома. Онези, които намерят работа или се превърнат в работодатели, ще останат у нас. Това са нормални неща от живота.

  Проблемът е, че някои хора с влияние в нашата държава като С. Паси говорят, че България трябва да е готова да приеме милиони емигранти, нещо което ме плаши. Вие заставате ли зад подобна позиция. Ако сте "за", обяснете без да увъртате кой ще изхранва тези хора, кой ще ги научи на български език, как ще ги приобщим към нашето общество (за пример вижте как се "приобщават" мюсюлманите в развитите държави като Франция, Германия, Англия ).

  Може ли още един въпрос? Защо най-демократичната и най-богата държава в света не желае да приема бежанци от БИ - 10 000 е смешно число? Вие говорите за падане на границите, но САЩ правят ли го? Паднаха ли високите стени по границата с Мексико? Също така за повечето граждани на света съществува визов режим за влизане в щатите, включително за тези от приятелска България.

  Още нещо, стига сте плюли по Путин. Той не гради стени, други го правят - Украйна, Естония.

 34. 34 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Европа е длъжна всякак да укрепва своите граници - тяхното време далеч не е приключило ...
  Преткриваме само топлата вода - Светът е досадно нехомогенен и без съобраз за "ред", като наша История ??? ...

 35. 35 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  ДЕЗОРИЕНТИРАНИТЕ, писали коментари за граници, ограничаване, граничност и ограниченост, трябва първо да разрушат стените вътре в себеси, та чак тогава да посягат да коментират тези понятия!

  Иначе сухите им напъни да продължат да живеят с това, което им пречи, са напълно безпредметни и безмислени.

  Егоизмът и страха не са толкова непоносими, колкото ужаса да се разделим с тях!

 36. 36 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Скоро ислямът ще заличи границите на християнска Европа и др.Левчев ще се успокои...

 37. 37 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  НИТО Европа и САЩ са Новият Рим, а още по-малко СССРОССИЯ може да бъде дори и подобие на Византия и нейните схващания за обединение на разнообразието от етноси, обитаващи териториите и, с различното схващане от това на военизираната Древна Римска Империя.

  Защото светът много отдавна вече е един поради осъзнаването му като единствен.
  Остава да бъде обединен, но не чрез религии и не чрез псевдоморал.

 38. 38 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  До коментар [#36] от "palav_nik":

  ВСИЧКИ са много спокойни, освен неколцината останали, като по чудо диктатори-популисти!

  ГЛУПОСТИТЕ за обединение на религиозни и езикови характеристики все по-трудно ги крепят на върховни управленски позиции, защото трудно надрастват собствената си безпомощност да могат да пишат историята на човечеството с нещо друго, освен с кръв.
  С кръвта на милионите, загинали без полза и без надежда!

 39. 39 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Добре, но това означава че хората от близкия изток и мюсюлманска азия ще изгонят слабите европейци от държавите им (до някакъв момент постепенно) и ща установят свои силни военни монархии. Те ще наложат властта си над целия свят и ще го колонизират. Понеже на земята няма повече земи за откриване, вероятно ще се насочат към космоса?
  Първи контакт - ислямисти с извънземни - извънземните губят!
  Столицата на новата теократична империя се пренася на Вега. И без това повечето имена на звезди са с арабски произход.
  Ами интересно...

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 40. 40 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  НЕОСЪЗНАЛИТЕ себеси пишещи разни страховити нелепици за превземане и унищожение, не си дават сметка, че те са вече негодни за нищо друго освен да спират, възпират и отбраняват неща, които трудно възприемат, разбират и оценяват, дори и от гледна точка на това, че процесите за които става дума са необратимо свързани с човешките стремежи за съществуване и естествените инстинкти за оцеляване.

 41. 41 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  До коментар [#39] от "tak40309320":

  НЕ, не е точно така, защото религиите, религиозноста и морала са категории служещи за патерици на хора трудно схващащи битието си като добро.

  КОМУНИЗМЪТ, бе една много разпросранена религиозност, със съответната морална подръжка.
  Осъществявана по престъпен начин, защото боготворените и ръководства, бяха решили, че така е нормално и така трябва.

  ДА НАПИШЕМ ИСТОРИЯТА СИ С КРЪВ!

 42. 42 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 627 Неутрално

  всички проблеми идват на германия.Хайде да ги бойкотира ме и да фалират.Те ще направят от континента втора африка.

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 43. 43 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Другарю Левчев, а ТИ колко сирийци/афганци/иракчани/африканци прибра под своя покрив?

  Пропагандаторите сте царе на големите приказки, но само при положение, че работата трябва да я свършат друг или всички, а не някой от вас да направи жертви и да си развали рахатлъка.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 44. 44 Профил на Rossen Roussanov
  Rossen Roussanov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Докато България не изгради СТЕНА като тази на Израел срещу арабите проблемът няма да бъде решен. Може ли Владимир Левчев да обясни защо Израелската стена е ДЕМОКРАТИЧНА, А БЪЛГАРСКАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА - НЕ?

 45. 45 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Пълен тюрлюгювеч от съшити с бели конци неверни тези !
  Автора е изключително обълкан и не разбира даже света в който живее!Стреми се да ни убеди в нещо,което е абсурдно ,неестествено и алогично!

 46. 46 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  [quote#2:"Боян Дуков"] Проблемът е, че Европа и Америка са станали богати заради експлоатирането на природните богатства на бедните страни. [/quote]
  Хай стига с тази опорна точка бе ..... Ко пречи на някой в Етиопия да открие електрическата крушка! или някой в Зимбабве да измисли ДВГ!....Тесла е обирал диамантите на Тасмания и така е измислил толкова много неща, или братя Райт са крали зърно от Египет и с него са направили първия самолет....
  А иначе горе е поредната халтура на Левчев, Дневник плаща....

  Русия- проказата на планетата Земя.
 47. 47 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Обяснете ми каква е разликата между износа на комуническата революция и проекта за изграждане 2000 джамии в Германия? Защо за войната между шиити и сунити трябва да плаща светът? Колко време бе войната между Ирак и Иран? С какво сега войната е по-различна? Къде в света има бежанци от 48 година да лапат 90% от помощите на ООН? Сега тече беженска окопация на работеща и богата Европа! Ще има не стена, а унищожение на европейските ценности. С какви морални и културни ценности ще обогатят човечеството? Защо един евреин, ако се пресели на арабска земя рискува живота? Защо да ги приемаме в световното село, кога искат да го превърнат в ХАЛИФАТ?

 48. 48 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 531 Неутрално

  "Не може ли той да бъде символ на разбирателството в новия безграничен, мултикултурен свят, да стане един Нов Ерусалим, а не да бъде символ на войната между цивилизациите в едно ново Средновековие?"
  Отговорът е "не може". Колкото и да се взирам в бъдещето, не мога да зърна тези утопични картини, нарисувани от автора на горните редове. Нито пък мога да се разчуствам от сълзливите му словоизлияния. Нека вместо да си мечтаем за един свят без граници, да видим как можем най-добре да защитим в момента собствената си граница. За да не се налага и ние да напускаме земите си след време, прогонени от чужди нашественици.

 49. 49 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 501 Неутрално

  До коментар [#48] от "proza":

  Нашите граници са границите на Европа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK