Заличават ли се границите на света или се вдигат нови стени

Бежанци

© Георги Кожухаров

БежанциДоскоро ни изглеждаше, че оградите и границите в глобалния свят падат една след друга. В края на Студената война смятахме, че отвореното демократично общество окончателно е победило затвореното в себе си диктаторско общество.


Думата "стена" има символно значение
в повечето езици и езикови култури


Макар че хората имат къса памет, все още не сме забравили Берлинската стена. Тя разделяше един голям европейски град  на две части и не допускаше контакт помежду им. Двете части на един и същи град бяха в Студена война помежду си. Близки роднини, живеещи на пешеходно разстояние едни от други останаха разделени след издигането на Берлинската стена откъм съветския сектор на града през 1961 г. Стената беше материален израз на световното раздвоено съзнание по време на Студената война.
Както казваше К.Г. Юнг: "Нашият свят е вътрешно раздвоен като невротик и Желязната завеса маркира символичната линия на разделението… Западният човек вижда своята собствена злокобна сянка да 
му се хили от другата страна на Желязната завеса".


Желязната завеса между Източното и Западното полукълбо беше една политическа метафора, получила 
в Берлин най-ярката си визуализация.


Говорим за отворени общества, без стени, без непреодолими гранични заграждения, без забрани за пътуване и обмен на информация. Говорим и за затворени общества, като севернокорейското, които приличат на средновековни крепости и зад чиито стени хората се готвят за война с  целия външен свят.


Една древна метафора с аналогично означаемо е и Китайската стена. Интересното при нея обаче е, че тя може да се интерпретира от две противоположни гледни точки: или като израз на страха от нахлуване на 
варварите от север, или като израз на нежеланието на китайската държава да  се разраства навън, да завладява нови територии. Това е по-миролюбивия аспект на капсулирането и ограждането от външния свят със стена.


Важно символно значение в поп културата има "Стената" на Пинк Флойд. Като символ на непрозрачната и цинична държавна власт,  "Стената" изигра организираща за уличните протести срещу правителството на Пламен Орешарски през лятото на 2013-та г.  в София. Тогава Роджър Уотърс по време на концерта си на стадион "Васил Левски", написа върху сценичната стена "Оставка" на български език - лозунга на протестиращите.


Освен стените на затворите и крепостите в света, освен граничните стрелящи стени на затворените общества, има и чисто психологически стени (или бариери) между хората.


За една такава "междусъседска"  стена говори поетът Роберт Фрост в  "Закърпване на стената" (Mending Wall). Разказвачът в това стихотворение и съседът му всяка пролет запълват дупките от двете страни на каменната стена между двата им имота, които са борова гора и ябълкова градина.  Разказвачът пита съседа си защо всъщност им трябва стена между две гори, където няма добитък и шишарките няма да прекрачат от другата страна да изядат ябълките. Съседът отговаря с поговорката: "Добри огради правят 
добри съседи." Стихотворението завършва със следните редове:


...и аз го виждам
как идва сграбчил камък в здрава длан
като дивак от каменната ера.
Той идва в мрака, който ми се струва,
че не е само сянка от гората.
Той не престъпва бащината мъдрост
и е доволен, че я помни още:
"Добри огради правят добри съседи."


На Балканите тези стени от недоверие към съседите се издигат с камъните на древни крепости. Издигането им се стимулира с ретроспективни "исторически" мечти.


Берлинската стена падна преди четвърт век. Границите в обединена Европа вече станаха невидими. Вероятно не по-малко българи летуват сега на Бяло море, отколкото на Черно. Идват нови поколения, които не си спомнят реденето на опашка пред гръцкото посолство за виза, а още по-малко са тези хора, които си спомнят реденето на опашка на Лъвов мост за задграничен паспорт и "изходна виза". Малцина тогава, преди падането на Желязната завеса и живковия режим у нас, стигаха и до тази опашка на 
Лъвов мост. Пътуването "на запад" оставаше неосъществена мечта за повечето българи. Мнозинството хора не вярваха изобщо, че Желязната завеса някога ще падне. Единици осъществяваха своята забранена мечта за свободен живот без паспорт, с безумна смелост, защото на границата се 
стреляше. "Бегълците" ставаха "невъзвръщенци", защото ако се завърнат, биха отишли в затвора. Думата "невъзвращенец" вече е архаизъм и може би по-младите дори не са я чували. Имаше не само българи, но и източногерманци например, застреляни на нашата граница "при опит за бягство" в Гърция.


Граничарите по онова време
трябваше да пазят границата от "бегълци"

от "социалистическия лагер"


а не от нелегални имигранти към него, защото такива нямаше.


Сега, 25 години по-късно, за съжаление отново се налага да издигаме ограда на южната ни граница - на границата ни с Турция. Това е границата на Европа, която ние трябва да пазим от бежанци към Европа.


Ние сме този път от другата страна на стената. Ние сме в Европа, където няма граници…


Но с доброто бързо се свиква. Вече приемаме падането на реалните граници на Стария континент (или в по-голямата му част) като някаква даденост, като нещо нормално.


Но седемдесетгодишния мир в Европа всъщност е нещо изумително.  Да не говорим за конфедерализирането на континента в Европейски съюз. Никога до сега в историята подобно нещо не се е случвало! Историята на Европа е история на постоянни кървави междусъседски войни. А ето - сега имаме 
траен мир и обединение на Европа.


Нужна ли е на Русия нова Желязна завеса (макар и не буквална - с телени мрежи и стрелящи стени, като някогашната Берлинска стена)?  Нужна ли е на Русия новата стена, която Путин издига към Европа, новата войнствена реторика?


Хубаво е да няма войни и граници.


Хубаво е да няма нужда от граници


Но това става, когато хората спазват законите, когато уважават съседите си и правото им да бъдат други. Ако си в добри отношения със съседа си, ако знаеш, че той е лоялен съсед, защо ти е нужна ограда?


Но сега Европа внезапно е изправена пред ново, неочаквано след края на Студената война предизвикателство. Свидетели сме не просто на имигрантска вълна, а на цяло нашествие, определяно от някои като ново "преселение на народите" към Европа, подобно на това, което слага край на Римската империя и на античния свят.


Но има една съвсем конкретна причина за небивалия до сега поток на бежанци и това са жестоките граждански войни, хаоса и разрухата в Сирия и Либия. Не, това не е война между християнство и ислям, не е война на цивилизациите, каквато се привижда както на терористите от така наречената "Ислямска дъжава", така и на някои някои западни идеолози и анализатори. Проблемът е икономически и кризата е хуманитарна, а не религиозна. Преселение на бежанци от региони, в които живота е станал невъзможен. Преселение на мизерстващи хора към континента на богатите.


Забравихме ли арменските изгнаници в България?
С какво са различни сирийските?


Разбира се, възможно е сред бежанците да се промъкнат и терористи, но терористи биха могли да влязат в Европа и по съвсем легален начин, а някои от потенциалните терористи дори са родени в Европа. Проблемът е в това, че огромното количество бежанци трябва някъде да се настаняват и някак да се изхранват. В Турция обаче броят на бежанците от Сирия е вече близо два милиона. А в Ливан те са колкото една четвърт от местното население.


За да се разреши бежанската криза в Европа, трябва да се разрешат проблемите на хората в Сирия и Либия.  Никой няма да поиска да избяга от страната си, ако може да живее що-годе нормално в нея.


Това е конкретният проблем с бежанската криза в Европа в настоящия момент. В по-общ план, проблемът на новия глобален свят, на света, който се разделя със старите понятия за граници и отбранителни стени, не е религиозен, нито културен. Проблемът е икономически. Проблемът е в пропастта между бедни и богати в световен мащаб. Колкото и да се оплакваме, ние живеем в Европа, в една от най-богатите части на света. Ние сме най-бедната държава в конфедерацията на най-богатите, към която приижда имигрантски поток.


Нека сега погледнем проблемите, за които говорим, от още по-далечна перспектива. Не дори от "птичия поглед" , а от сателитен поглед към Земята.


Ние самите сме станали едни нови,
високотехнологични номади


Благодарение на информационните технологии, светът наистина се превърна в глобално село (по Маклуън). Интернет и социалните мрежи ни дават възможност да наблюдаваме, да шпионираме (и дори да участваме във) всяко събитие, което става някъде по света, в живота на всички хора по света. От друга страна, поради все по-лесния транспорт и падащите граници, все повече хора мигрират, или живеят на едно място в света, а работят на друго, което може да стане и чрез интернет.


Както казваше Мартин Лутър Кинг: "Несправедливостта, където и да е, е заплаха за справедливостта навсякъде."  Хората, идеите и вирусите днес могат за часове да се преместят от един континент на друг.


Да, ние всички сме заприличали на нови номади и високотехнологични варвари. Но ако приемем историческата аналогия за новото нашествие на варварите от юг и изток към Европа, нека не забравяме, че и германските племена, прародителите на днешните западноевропейски народи, които създадоха Европа, както и славянските племена, бяха тези древни варвари,които инфилтрираха и унищожиха Империята и сложиха край на античния свят.


Да не забравяме и стихотворението на Константинос Кавафис "В очакване на варварите":


"…Защото падна здрач, а варварите не дойдоха.
        Завърнаха се пратениците от границата
        и казаха, че варвари не съществуват вече.
        Сега какво ще стане с нас без варвари?
        Та тези хора бяха някакво си решение."
                                        (превод Стефан Гечев)


Можем ли да смятаме, че САЩ и Европейският съюз
са новият Рим и новата Византия
и че ни чака едно ново Средновековие?


А ако искаме да живеем в свят без граници, стени и войни, а не в ново, високотехнологично средновековие, оградени от нови електронни мрежи и стрелящи стени, трябва да се научим да разбираме ближните си, да ги уважаваме каквито са и, ако можем, да им помагаме. Трябва да намираме начин да живеем заедно в общия ни свят, колкото и да сме различни.


Пропастта между бедни и богати и пренаселението - това са големите материални проблеми на днешния свят. Но има и сериозни културни проблеми и най-големият от тях според мен е оварваряването - или във вид на безмозъчен, примитивен фундаментализъм и тероризъм, или във вид на вулгарен материализъм и консуматорска бездуховност. Това са двете опасни форми на културното оварваряване.


Ерусалим е свещен град за трите западни монотеистични религии - юдаизъм, християнство и ислям. Ерусалим и днес е град символ. Не може ли той да бъде символ на разбирателството в новия безграничен, мултикултурен свят, да стане един Нов Ерусалим, а не да бъде символ на войната между цивилизациите в едно ново Средновековие? Разбира се тук на западния човек може да помогне будистката представа за хармония в света, без противопоставяне между душа и тяло, без противопоставяне между човек и природа.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK