Държавата срещу гражданите - на крилете на Реформаторския блок

Държавата срещу гражданите - на крилете на Реформаторския блок

© ДневникВнесеният в Народното събрание законопроект за изменение на Административно-процесуалния кодекс (АПК) от десет депутати от Реформаторския блок (предимно от ДБГ) събужда въпроси, които рискуват да потънат в шумотевицата около промените на конституцията, та ако може някак и този проект да мине за елемент от съдебната реформа - нали сега всички са за нея, значи пишем проекти и в навалицата всяка идея ще мине за реформа.


Първо, самата концепция, която е вдъхновила промените, противоречи на същината на административното правосъдие. Спомням си думите на един от ораторите на тържественото събитие през 1996г., когато се откриваше Върховният административен съд (създаден през 1912 г. и закрит след 1944 г.): "Истински правова държава е онази, която има развито независимо административно правосъдие." Припомням си и обобщението на проф. Живко Сталев: "Административното правораздаване е по същество правозащитна дейност."


Административното правосъдие защитава гражданина от държавата.
Какво ни предлагат експертите, написали проекта, и политиците, които са го внесли?


Да разтоварим върховните съдии, като ограничим делата, които достигат до тях

и пуснем "нагоре" онези жалби, които са с висок материален интерес, като с процент от него ще се определя и таксата.


Самото понятие "материален интерес по административни дела" е най-красноречивият израз на  отдалечаването на административното правосъдие от основната правозащитна функция. И понеже като нямало високи такси, гражданите злоупотребявали с правото да се жалват от актовете на държавата, да сложим финансовите бариери, че да улесним съдиите и да ускорим правосъдието. Много важно, че бариерите ги слагаме точно пред хората, които ежедневно се сблъскват с произвола на администрацията - пред гражданите, малката и средната фирма, загиващата провинциална медия, която не си намира спонсор, ако не играе по гайдата на феодализираната регионална власт, навързала неразчленимо местните държавни, общински, полицейски и прокурорско-съдебни структури.


"Разтоварването на съдиите по този начин мотив ли е или ограничаване на достъпа до правосъдие"


пита читател в социалната мрежа. Ако така ще се определят правилата, теми като ефективност, безпристрастност, последователност и високо ниво на правната мисъл никога не намират място в дебата.  Нищо, внесено с такъв мотив, не може да е читаво, дори и по-случайност в него да са попаднали зрънца на смислени идеи.


Оспорване само на една инстанция на ревизионните актове със стойност до 5 хил. лв. за граждани и 25 хил. лв. за фирми и организации освен чуденето как е формиран този таван, изпразва от съдържание съдебния контрол над административните актове и го заменя с парични стойности - опасен филтър за влизането на делата във ВАС.


Промените съвсем открито


неглижират публичния интерес в най-важните сфери за гражданите - заетостта, общинската собственост


като определят делата за тях с "относително ниска обществена значимост и липса на правна и фактическа стойност", та поради това да приключват и те на една съдебна инстанция, без право на касационно обжалване. 


Очевидно това са дела, с които големите адвокатски кантори не се занимават, тогава какъв е смисълът те да задръстват времето и мисълта на върховните съдии, като 


съдиите трябва да са заети с делата с висок материален интерес


Езикът на мотивите на законопроекта изумява с откровената подмяна на това що е то административно правосъдие и публичен интерес и свежда всичко до числа и стойности, които максимално да отдалечат ВАС от въпросите на правовата държава.


Въобще идеята за съдебен контрол на една инстанция е особено опасна в България, защото практиката показва, че той протича формално и не изпълнява основната правозащитна функция на административното правосъдие. Типичен пример е едноинстанционният съдебен контрол върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет за кадрови назначения, при който не е паднало нито едно от безобразните решения на ВСС.


Като прибавим и идеята събирането на доказателствата да се изчерпва само в първата инстанция, включително и когато - сега внимавайте - "административният акт по силата на закона се оспорва пред несъдебна инстанция, чието решение се обжалва само пред касационна съдебна инстанция по реда на този кодекс", започваме да вдяваме колко далече са стигнали авторите зад благовидния предлог ускоряване на правосъдието.  Преведено, затвореното в кавичките означава, че органи като свръхважната в българския преход и абсолютно "независима" КЗК например, която е несъдебна инстанция, но е с административна юрисдикция, става господар на правния спор, защото там ще се изясняват фактите, а не при върховните съдии - ама разбира се те няма да се занимават с такива дреболии. Такова нововъведение  е направо нагло, не само опасно - защо ни е нужен тогава ВАС - особено като знаем какво представляват нашите регулаторните органи, оплетени в олигархични зависимости и бълващи поръчкови решения...


Но дори не наглостта на финансовите бариери е най-тревожеща в този проект -


още по-разрушаващо представата за съд е предвиденото "бързо уеднаквяване на практиката без мотиви"


Дори без да обсъждаме дали тази драстична новост противоречи на конституцията и дали не е умишлено заобикаляне на разпоредбата в основния закон, която възлага само на общото събрание на ВАС и ВКС да тълкуват и уеднаквяват противоречивата практика, самата идея - чрез гласуване от мнозинството в едно отделение да се определя правилната практика - е тоталитарна и взривява представата за съд въобще. Това означава шефът на отделението да събере съдиите, да прегледат противоречивите решения, които до момента са вземали, и да гласуват - която практика по идентични казуси посочи мнозинството, тя става задължителна. Без мотиви...


Десетимата вносители може и да не си дават сметка какво са внесли, тъй като не всички са юристи, но експертите, които са написали това? В своя статия в "Капитал" проф. Иван Тодоров рекламира идеята, сред авторите е и самият той, като "много опростена процедура по уеднаквяване на практиката и на отделенията", тъй като - признава той - "често те имат противоречива практика".


Проблемите във ВАС от закона ли произтичат или от порочни зависимости?


Признанието на експерта, че има противоречива практика, заслужава похвала. Но той за разлика от съдебните журналисти навярно не е наясно на какво се дължат противоречивите решения по еднакви казуси и двойните мерки във ВАС?  ВАС вече си е лепнал неизтриваеми петна с изпиране на закононарушения, извършени от Висшия съдебен съвет (делото "Ситнилски" е достатъчният и непреходен пример). Проф. Тодоров навярно не знае и че в отделенията на ВАС е впечатляващ броят на т.нар. командировани съдии, прибирани откъде ли не и избирани от председателя Георги Колев далеч не по компетентност, а по служебна готовност за изпълнение на услуги - ако съдим по формирането на съставите, където случайният принцип е неподлежащ на контрол от ВСС мираж.


Щом ще се приема с гласуване на мнозинството без мотиви задължителната практика "в отделенията", с  какво ще се съобразяват малцинството и долните съдилища (няма аргументи, има брой гласове) - ето най-простото питане. Извън извода, че такава норма убива инакомислието чрез елиминиране на малцинството  и прави невъзможни особените мнения. Но в настоящата посттоталитарна България, която непрекъснато произвежда нови и нови тоталитарни практики, това е фундаментално грешно и опасно, защото селекцията на мнозинството е правена безпринципно (години наред кадруване чрез описаното командироване, което предрешаваше конкурсите), в резултат на което мнозинството лека-полека се е превърнало в преторианската армия на "шефа".


Авторите проф. Тодоров и съдията и зам.-председател на ВАС Боян Магдалинчев нека да си представят за миг, че предложената норма действаше по време на делото за лиценза на КТБ например. Щяхме ли да чуем особеното мнение на съдията, който за разлика от мнозинството и самия председател признаваше правен интерес за обжалване на акционерите? Не. То щеше да е невъзможно, ако е имало преди това уеднаквяване на практиката по предлагания сега механизъм. Такъв механизъм е всъщност - това трябва да се повтаря и потретя - диктат на мнозинството съдии върху инакомислещите в едно отделение и на практика обезсмисля  - не, ами направо взривява принципа за вътрешното убеждение.


Не разбират ли това депутатите от Реформаторския блок - защо внасят този проект

Нима те не схващат, че цялостната концепция - да разтоварим върховните административни съдии, като ограничим делата за тях до споровете с висок материален интерес, е лобистка. Не за малкия човек, а за големите адвокатски кантори, които основно работят с дела с висок интерес.


По-малко работа и по-богати жалбоподатели - примамката на кукичката за върховните съдии


Още по-тревожен е фактът, че зам.-председател на ВАС - съдия Боян Магдалинчев, се изявява като флагман на основните идеи в законопроекта, обещаващи на върховните съдии от неговия съд по-малко работа и по-богати "жалбоподатели".


На защо все пак се внася проектът? Дали не е


Елементарно институционално укрепване на безконтролността и влиянието на ръководството на ВАС

срещу което ще си осигуряват своя дял спокойствие, влияние и безконтролност разпределителите на постове и средства в другите власти. Под претенцията, че проектът е част от съдебната реформа в най-разбираемата й за масите част - ускоряването на делата в административното правосъдие.


Зам.-председателят Магдалинчев (който се е проявявал като основен фактор в съставите по решаването на най-важните дела, с понякога спорни решения, включително по отмяната на влезли в сила актове, свързани с устройствени планове) повишава своя статус чрез съавторството в проекта. Наред с това се демонстрира и свързаност с назоваващата се демократична част на политическия спектър - Реформаторския блок, нали той внася новият проект. Тоест предложенията, които нелицеприятно въвеждат такси и разтоварва съдии, не се внася от ДПС например, нито от ГЕРБ, нито от АБВ или БСП. А защо не и цялата експертна работна група, сътворила този законопроект, да не се свърже с реформаторите вносители? Включително от нея да излезе и евентуалният бъдещ кандидат-наследник на сегашния председател на ВАС? Та няма само с ДПС да ги свързваме съдебните шефове...


Питам се дали минават през ума на десетимата вносители от РБ (осем от ДБГ) подобни размисли извън базисния проблем - че са си сложили подписите под законопроект, открито разминаващ се с идеята за справедливо административно правосъдие. И дали се размислят не само за какво, а и от кого са използвани... И ако са подведени, дали въобще знаят кой е поръчителят...


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (77)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2795 Неутрално

  Проблемите във ВАС от закона ли произтичат, или от порочни зависимости?А,де?

 2. 2 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 650 Гневно

  Изтегляй проектозакона, че лошо те чака, РБ!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 3. 3 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Е, да не мислите че Мегленчето е измислила нещо??Тя е такова брюкселско папагалче че само е преписала нещо както винаги..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 4. 4 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Не е истина - проект за фундаментална промяна в правораздаването се внася тихомълком, без никакво обсъждане, изработен от един адвокат и един съдия /скандално/, и един 83-годишен професор /Кино Лазаров/ ...
  Не вярвам да мине, но самия опит е СКАНДАЛ !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 5. 5 Профил на Само Левски
  Само Левски
  Рейтинг: 977 Неутрално
 6. 6 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5760 Неутрално

  [quote#5:"Само Левски"]РБ=ДПС=ГЕРБ=БСП! [/quote]
  Целта на статията е постигната!

 7. 7 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 421 Неутрално

  От едната страна обиграни мафиоти ( БОСТАН ), от другата - посредствени нобовранци ( РФ ). Матрялът не знае на кой свят се намира.

 8. 8 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 516 Гневно

  Лека-полека, правосъдието се ограничава само до богатите. За щета до 300 лева - без полицейско разследване, под 5 000 лева - без втора инстанция. интересно, кога от РБ ше предложат малоимотните и необразованите да нямат и право на глас и разни там други ненужни граждански права?

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 9. 9 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 421 Неутрално

  [quote#6:"Blood Red Skies"]Целта на статията е постигната! [/quote]

  Това не проста статия, а детайлен анализ с факти и логика. Или ще сме коне с капаци, ако не е в полза на любимата партия?

 10. 10 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 471 Неутрално

  изумителна статия! браво !

 11. 11 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#7] от "Дундурук":

  има нещо такова, има! проблемът е, че след размиване, замитане или разпердушинване накрая остават единствено медийно знаковите фигури, които да говорят!
  а уж политиката било борба на платформи и идеи...

 12. 12 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 421 Неутрално

  В северните държави съдебната система лапа около 0.7 до 1% от националния бюджет. В западните страни и нормални източни към 2-3%. В БЪЛГАРИЯ - 5%. Тука е рай за гражданите ... и макар системата да натоварена - върши си достойно задачите за налагане на правов ред.

 13. 13 Профил на emil_stavrev
  emil_stavrev
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Толкова ни е капацитета (както казват от Брюксел)

 14. 14 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 299 Неутрално

  "Питам се дали минават през ума на десетимата вносители от РБ /осем от ДБГ/ подобни размисли, извън базисния проблем - че са си сложили подписите под законопроект, открито разминаващ се с идеята за справедливо административно правосъдие."

  И аз преди се питах чак толкова ли не се усещат от РБ, когато ги използват за бушончета, но примерите станаха толкова много, че вече спря да ми пука.

  Много добре го казват американците: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Накратко, сами са си виновни за глупостта.

  And all that jazz!
 15. 15 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Навременен и тревожен анализ. Аз лично съм силно смутена,че представители на РБ могат да внесат подобен законопроект и то така тихомълком. Очаквам гласно изречено обяснение от страна на РБ и всъщност оттеглянето на подобно правно недоразумение. Поздравления за Петя Владимирова,че бие камбаната докато още има време.....

 16. 16 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 506 Гневно

  Най-тъжното е, че в милото ни отечество подобни фундаментални поразии остават неразбрани не само от мнозинството граждани, но така нареченият политически елит няма нито капацитет, нито воля да се опита да разбере и потърси решение за подобни сложни проблеми.
  P.S. Кино Лазаров е пришит към групичката за авторитет, типично по нашенски.

  #killwhitey
 17. 17 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  [quote#6:"Blood Red Skies"]Целта на статията е постигната! [/quote]
  А каква е "целта" на законопроекта, уважаеми ???

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 18. 18 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 580 Разстроено

  РБ продължава да затъва.

 19. 19 Профил на Slavtcho Gueorguiev
  Slavtcho Gueorguiev
  Рейтинг: 242 Неутрално

  Идеята на закона не е лоша по принцип - да се ограничи натовареноста на съда и да не си губят времето със сравнително незначителни дела. Правораздаването се нуждае от промяна и нека не се страхуваме от промените в правораздаването.

 20. 20 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1411 Разстроено

  [quote#6:"Blood Red Skies"]РБ=ДПС=ГЕРБ=БСП! - цитат на коментар #5 от “Само Левски”
  Целта на статията е постигната![/quote]

  От статията:

  "
  Внесеният в Народното събрание законопроект за изменение на Административно-процесуалния кодекс (АПК) от десет депутати от Реформаторския блок (предимно от ДБГ)
  "

  "
  Питам се дали минават през ума на десетимата вносители от РБ (осем от ДБГ)
  "

  Е затова вече повече от година обяснявам, че ДСБ няма работа в РБ.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 21. 21 Профил на azyty
  azyty
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Крайно време е Радан Кънев да се замисли слез изборите заслужава ли си ДСБ да си забърква с ДБГ

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 22. 22 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#6] от "Blood Red Skies":

  И каква трябва да бъде целта на каква да е статия? Да хвали или хули в зависимост дали са наште или лошите или да вкарва и малко информация и малко размисъл за разнообразие? Благодарна съм за тази статия, защото също както споделят и други тук, не бях чула и думица за т.нар. законопроект, а очевидно ме касае. Касае вероятно и вас, също и всеки нормален гражданин.

 23. 23 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 819 Неутрално

  Поздравления за статията!

  Показателно е, сред вносителите отсъстват адвокатите Р. Кънев и П. Славов, както и друг от юристите на РБ - Д. Делчев.

  Сред десетимата вносители имало, казват, двама юристи (Р. Христов ? и ...?) - добре е тях да питат как облекчаването на работата на Първи частен съд, пардон - ВАС, ще помогне за повишаване и на качеството й.

 24. 24 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 819 Весело

  И още нещо, вече направо забавно.

  Петя Владимирова предполага, че експертът-адвокат проф. Тодоров "за разлика от съдебните журналисти навярно не е наясно на какво се дължат противоречивите решения по еднакви казуси и двойните мерки във ВАС"...

  Точно Иван Тодоров - некоронованият цар и падишах на върховното административно правораздаване у нас, знае всичко за ВАС.

 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Любопитно

  Този законопроект дали е подкрепен от министъра или е внесен зад гърба му?

 26. 26 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1705 Любопитно

  Снощи мернах т.н. "професор" при Пъпеша и се сетих колко работа свърши на мултаците др. Тодоров. Обясняваше как за пръв път се въвеждало правилото и държавните (общинските) органи да плащат разноските на гражданите. Хе-хе, чудя се, колко ли още балами има да повярват, че шефът на "Сиела" работи в полза на правосъдието и конкретно на административното правораздаване, след като има наглостта да лъже като циганин. Имало маловажни случаи на нарушение на закона, видиш ли... дай да развържем ръчичките на ниските административни нива, да могат чиновниците безнаказано да рекетират масата хорица, че нали... 25 000 лева интерес не се постига лесно в повечето случаи с незаконосъобразни административни актове. Само по-едрите риби ще имат право на достъп до ВАС, щото "дават" повече и не се пазарят с мафиотския "каймак" от съдии, които се накичиха на гроздове по избор на един или друг "капо" (подбран по масонски, сексуален или бонвивански признак) точно във върховните съдилища.
  Кога ли ще се наложи всички да изокаме: "Вън търговците от храма!"

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 27. 27 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1167 Неутрално

  [quote#0:"статия"]Питам се дали минават през ума на десетимата вносители от РБ (осем от ДБГ) подобни размисли извън базисния проблем - че са си сложили подписите под законопроект, открито разминаващ се с идеята за справедливо административно правосъдие. И дали се размислят не само за какво, а и от кого са използвани... И ако са подведени, дали въобще знаят кой е поръчителят...![/quote]
  Авторите проф. Тодоров и съдията и зам.-председател на ВАС Боян Магдалинчев нека да си представят за миг, че предложената норма действаше по време на делото за лиценза на КТБ например. Щяхме ли да чуем особеното мнение на съдията, който за разлика от мнозинството и самия председател признаваше правен интерес за обжалване на акционерите? Не. То щеше да е невъзможно, ако е имало преди това уеднаквяване на практиката по предлагания сега механизъм. Такъв механизъм е всъщност - това трябва да се повтаря и потретя - диктат на мнозинството съдии върху инакомислещите в едно отделение и на практика обезсмисля - не, ами направо взривява принципа за вътрешното убеждение.

 28. 28 Профил на metalogy
  metalogy
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Поздравления за статията

  колко е стабилен финансовият сектор у нас, ако не се говори за него
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 528 Разстроено

  Напълно съм съгласен с мението на автора!

  Мотивите за "реформа" и "разтоварване" на съдиите са от типа "бълнуване на умствено увреден".
  По извратената "логика" на тая "реформа", може да се предложи и гражданските съдилища да не се занимават с делата на ония, които, да речем, имат доход по-малък от ... 1234 лева месечно.
  С мотива: Айде, бе... всеки седнал да се съди!

  Многото дела в съда са, защото ДЪРЖАВАТА не спазва законите!
  И вместо да се чудят как да ограничат правната защита на гражданите, вносителите на тоя т.н. "законопроект" (бълнуване) би следвало да се замислят какво да променят в администрацията, щото ДЪРЖАВАТА да стане правова, а гражданите да не са принудени да търсят толкова често защита от ЧИНОВНИЧЕСКИ произвол!

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 31. 31 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 603 Неутрално

  На тая територия - толкоз.

  Самозабравили се, арогантни [email protected]#$%^

 32. 32 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  "И понеже като нямало високи такси, гражданите злоупотребявали с правото да се жалват от актовете на държавата, да сложим финансовите бариери, че да улесним съдиите и да ускорим правосъдието"

  Отвратително, със законови хватки искат да лишат мнозинството българи от правосъдие. То, само името му ПРАВОсъдие, ама нейсе

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 34. 34 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  [quote#10:"true_original"]изумителна статия! браво ! [/quote]
  Май че Петя Владимирова почва да сваля тъмносините очила които си беше поставила.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 35. 35 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  [quote#34:"Fred"]Май че Петя Владимирова почва да сваля тъмносините очила които си беше поставила.[/quote]
  Или обратното, стават още по-тъмни, с цвета на черни теменужки. Ще повярвам че си е свалила очилата когато я видя със същата страст да критикува и ДСБ, не само хората на ДБГ. За което засега съм скептик, поради досегашното и поведение.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 36. 36 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  Ами добре. Всички реформи дотук - здравна, съдебна, социална, образователна - са в посока на държавен диктат и потискане на гражданското общество. Явно философията на управлението е такава - държавната машина срещу правата на гражданите. Съответно матряла е имал нужда от камшик и си е избрал правилните каруцари.

 37. 37 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  [quote#17:"роджър"]А каква е "целта" на законопроекта, уважаеми ??? [/quote]
  И аз щях да го питам същото! Защото, защитата на права не се измерва със стойности. Напр., ако държавен орган издаде акт за заличаване(неправомерно получаване) на права (Патентно ведомство заличи марка/патент), за които са направени разходи около хиляда лева, то с това предложение на мутрите-вносители притежателят направо ги губи. А в същото време по гражданско производство тече спор за нарушаване на права за милиони лева (задържана фалшива стока), то тоя спор ще е предопределен чрез подкупване на държавен администратор.

 38. 38 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Не прочетох статията защото не приемам Петя Владимирова да говори от името на гражданите.

 39. 39 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 340 Разстроено

  РБ се провалиха с техните викове за РЕФОРМИ! Само леко измениха закони, това не са реформи, а популистки промени за да минат като такива!

  Криле РБ няма никакви, подрязани са от БСП, защото РБ е троянски кон на БСП!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 40. 40 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Червената кукувица Кунева се опитва да снесе поредното червено кадесарско яйце.

 41. 41 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  НЯМА КАК да бъде друго, когато нацията върви срещу самата себе си!

  ЧЕРВЕНАТАКУНЕВА има място в РБ,толкова до колкото, за да провежда подмолно политиката на неокомунистите от славната и неунищожима БСП(к), сдружение по интереси, създали в НС бизнес форум за държавна подкрепа на заграбеното за 70 години експлоатация с висока принадена стойност!

  Брюкселската кариера на неокомуноиди като нея, Станишев и Бареков, недвусмислено показват неадекватноста на българския редови избирател, тръгнал срещу собствените си интереси и създаването на един наистина нормален правов ред в собствената си Държава!

 42. 42 Профил на bzm
  bzm
  Рейтинг: 424 Гневно

  Ама да не ви пука! Спете си, спете! Кога тръгнат да ни сгадат по къщите, им дайте и вазелин, да ви......Заспала нация!

  Пенсионерите,средната класа на България! И запомнете:Всички политици са маскари!
 43. 43 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  РБ се доказа като болшевишка партия. Едно с Москвича който е жив хунвейбин, второ с този проект, който е една съветска реализация на непобедимата държава и простич чиляк, който има правото да лапа ... каквото там се лапа в съвтско-болшевишките кочини.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 44. 44 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Ето това е защита на интересите на гражданството! Прави впечатление фактът, че медиите премълчават самото съществуване на такъв опит за лишаване на обикновения човек и малкия бизнес от правосъдие! А това е сигнал,че властимащите
  с ъ з н а в а т какво вършат!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 45. 45 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2103 Любопитно

  И в правораздаването ни трябва борд, точно както при финансите. То, въобще има ли държавна структура, дето да не е за борд...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 46. 46 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 340 Неутрално

  На крилете на Осела, сериозно.

 47. 47 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Това на практика е отказ от правосъдие. По същият начин промениха и ГПК и делата с мат. интерес до 5 000 лв. не достигат до ВКС. Явно като заместител (след изчерпване на родното правосъдие) за втора (административните дела) и трета инстанция ще трябва да ходим до европейските съдилища. Тъжна работа, защото след натрупване на критично недоволство, пак ще се върнат старите неща, но след много съсипани животи. Тази идея за адм. производство не трябва да се допуска.

 48. 48 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 498 Весело

  [quote#19:"Slavtcho Gueorguiev"]Идеята на закона не е лоша по принцип - да се ограничи натовареноста на съда и да не си губят времето със сравнително незначителни дела.[/quote]

  Дай тогава да закрием съда изобщо и да си правораздава администрацията. Колко пари ще спестим....

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 49. 49 Профил на D-r D
  D-r D
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  Масовизира се едно разбиране, че РБ са някакви добри феи и рицари, които единствени се борят срещу злото и неправдите.
  Всъщност, ако се замислите, това е един сбирток от политически въжеиграчи: Кунева, Зеленогорски, Корман, Прошко...

 50. 50 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3188 Неутрално

  Разбира се, че Петя е права.
  И моите адмирации към Дневник, които не оставиха "новината" просто да утече "отметната" в информационния поток.

 51. 51 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Деформаторската колиба е генетически увредена, тъй като е създадена от Костов.

 52. 52 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Толкова могат наследниците на реститутите в политиката, толкова правят!!! Какво се чудите?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 53. 53 Профил на pur6ing
  pur6ing
  Рейтинг: 271 Весело

  До коментар [#52] от "boby1945":

  Щото другите са много готини!
  Това си е национален ген,
  вграден в теб и мен,
  иска ми се да съм гот,
  без да пускам пот....

 54. 54 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 759 Весело

  До коментар [#51] от "Anonymous":
  Че има увредени, има! Генетично, физично или КОМУНИСТИЧНО ще се произнесе историята. За сега се радвай на онова нещо в министерския съвет, което вкарахте в Гинес. Гордей се, че те управлява единствения пожарникарогавазин, чрез обкръжение на милиционери, мутри и комуноиди. Мечтай за бъдеще осигурено от лица като Цветанов, Мозъка, Фидосова, Гоце, СерГей, Сибиров или друго някое ''дете на лейтенат Шмид'', щото НЕ СИ УВРЕДЕН.

 55. 55 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#53] от "pur6ing":

  Тук си 100% прав!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 56. 56 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Тази година през тачения от комунистите месец септември Народното събрание на два пъти се занима с комунизма. Първият път гласува да отпадне давността за престъпленията на комунистическия режим, вторият – тези престъпления да не влизат в учебниците. Циничен опит за жест към онези, които крепим управлението на ГЕРБ и Реформаторския блок в името на това поне формално комунистите да не са на власт.

 57. 57 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#54] от "yorddj":
  Министър-председателят Борисов казва, че би се гордял, ако може да построи толкова, колкото е построил Живков?
  Заттова и т.нар. ни демокрация е такава, понеже я правят комунисти, по-лошо – живковисти.
  Не е само работата престъпленията на комунизма да влязат в учебниците. Както написа Евгени Дайнов – няма забрана това да се прави. Ако има съвестни и нормални човеци в училищата, те ще напишат тази история. И ще я разкажат на децата.

 58. 58 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 759 Неутрално

  До коментар [#57] от "Сиянието на Мрака":
  Ако по територията имаше повече Човеци, отдавна щяхме да сме забравили комуноидния терор. Учениците да изучават уроци за московския гнет и българските предатели и ибрици, които му служиха. Лустрацията щеше да предпази гражданите от ченгесарския ''преход''. ''Величеството'' щеше да е проиграло и последните ордени на рода си и окаяно да проси по мадридските игрални зали, да му намалят дълговете. А, онова нещо дето е МП, щеше да чака в Подуенската пожарна обаждане от 112.

 59. 59 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#58] от "yorddj":

  За лустрацията говорим и се възмущаваме тук от много време. Самият факт, че никой не чува, красноречиво потвърждава тезата ми, че всички са пребоядисани комунета, които се правят на демократи.

 60. 60 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 759 Неутрално

  За всички незнам, но за тези които ни управляват от 2001 г. съм сигурен. Сигурен съм, че и ние искащите истински промени сме твърде малко. '' Прост народ, слаба държава'' се е произнесъл класикът!

 61. 61 Профил на ivan todorov
  ivan todorov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Вероятно авторът пише с вътрешна убеденост. Но за съжаление тя е абсолютно некомпетентна по въпросите на административното право.
  Казва, че КЗК била зависима и й трябвал независим съд, след това разказва как съда бил още по-зависим. Съгласява се, че има разнородна практика, но не знае и не предлага как да се уеднакви. Въобще не си дава сметка, че разликата между голяма и малка адвокатска фирма не е в размер на 5 хиляди лв. Въобще няма представа, че съдиите във ВАС имат 4,5 часа да решат едно дело - ако то е данъчно - съдържа стотици и хиляди страници, които съдията даже няма време да прочете. Няма представа, че насроченото след година и половина дело обезсмисля бизнеса и на практика води до отказ от правосъдие. Въобще не е прочела стотиците други промени просто защото няма как да ги разбере. Все пак когато човек пише по дадена материя, трябва да разбира поне малко от нея, а не да излива поток от думи. Иначе не се съмнявам като я чета, че е човек с добри намерения. Тя е като съдия, който е честен, но некомпетентен. А корумпираните и некомпетентните съдии са еднакво вредни.

 62. 62 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#54] от "yorddj":

  Него деформаторите си го крепят. Без тях нямаше да е там.

 63. 63 Профил на goodman69
  goodman69
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Аплодисменти за автора!
  Респект!

 64. 64 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#5] от "Само Левски": ≪РБ=ДПС=ГЕРБ=БСП!≫

  В какво са еднакви или равни РБ, ДПС, ГЕРБ и БСП? По сила на политическото си влияние? По насоченост на водената политика? По степен на корумпираност? Или по политическа наглост?

  По сила на политическо влияние РБ е лилипут. По насоченост на воденета политика те просто искат да останат във властта. И да продадат на Брюксел и на НАТО последните останки от нашия суверенитет, с което дори ДПС не е съгласно. По степен на корумпираност са далеч пред ГЕРБ, а по политическа наглост нямат равни на себе си не само в България, но и в Европа. Така че това тройно равенство няма как да е вярно.

  По интересно е другото: От кога и защо ДНЕВНИК е против глупостите, които прави РБ? Да не би да се очаква някакво невиждано световно бедствие или е дошел краят на света?


 65. 65 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 506 Весело

  [quote#15:"thepirineagle"]Аз лично съм силно смутена,че представители на РБ могат да внесат подобен законопроект и то така тихомълком.[/quote]
  Ама верно ли? И – чак сега?
  Ех, не е лесно да си рИформаторски фен с когнитивно–дисонансен синдром...

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 66. 66 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#36:"Lemmy"]държавната машина срещу правата на гражданите. [/quote]
  Абе, вие не разбрахте ли вече – отдавна няма такова нещо като "държавна машина". От 25 години тук на тая територия целенасочено и последователно се изграждаше и изгради "корпоративна машина върху правата на гражданите", каквото и да значи това нещо "граждани"....

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 67. 67 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#47] от "paolo51":

  +++++++++++++++++++++ !

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 68. 68 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#20] от "biss Mark": ≪Е затова вече повече от година обяснявам, че ДСБ няма работа в РБ.≫

  Ако не си объркал абревиатурите ДБГ и ДСБ, това няма как да стане. Защото всъщност РБ е политическо мероприятие на ДСБ, а по-точно на Иван Костов, който, като знае своята непопулярност, дори напусна ДСБ и имитира разногласие с Радан Кънев, за да може ДСБ да се възроди и да се превърне в нещо, което беше СДС преди от коалиция да се превърне в партия.

  Тоест, без ДСБ РБ няма как да съществува. И не случайно човекът, който олицетворява РБ, на практика е Радан Кънев, който едновременно с това е лидер на ДСБ. Затова на практика РБ работи по принципа РБ=ДСБ+други.

 69. 69 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Статията дава един поглед върху нещата в системата на правосъдието.

  Ще споделя отново един разговор със съдия в един окръжен съд. Позицията на съдията направо ме втрещи. (Не съм юрист)
  В хода на разговора, наред с оплакването, че съдилищата са натоварени с дела, наред с размишления за различни правораздавателни системи, конституции и т.н., въпросния съдия изказа мисълта "НИЕ (СЪДА) ЗАЩИТАВАМЕ ДЪРЖАВАТА! НЕ СИ ЮРИСТ, КАКВО РАЗБИРАШ ТИ!"
  Попитах тогава: "Значи ако държавата ме увреди и аз се опитам да я съдя, то СЪДЪТ, КАТО ЗАЩИТНИК НА ДЪРЖАВАТА АПРИОРИ Е ОТСЪДИЛ ВЕЧЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА? ДОБРЕ ТОГАВА, УВРЕДЕНИЯТ КЪДЕ ДА СИ ПОТЪРСИ ПРАВАТА? ИЛИ КАКТО ПРИ КОМУНИЗМА - АКО СЪМ НЕДОВОЛЕН ОТ НАЧАЛНИКА СИ ДА ПИША ОПЛАКВАНЕ ... ДО НЕГО??????"
  Това мое разсъждение беше високомерно подминато, тъй като не съм юрист и не ги разбирам тези работи.....

  Та това е ситуацията (в повечето случаи) по съдилищата....

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 70. 70 Профил на Гру
  Гру
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Добре е да няма праг и да съществува възможност всеки казус да се разглежда от ВАС. За съжаление, обаче баналният диалектически принцип на Хегел, който гласи, че: "Количествените натрупвания водят до качествени изменения" е в пълна степен валиден и тук, но в обратна посока. Ето защо във всяка една система било то физична, биологична, или обществена, реализацията на "идеалното" се свежда до баланс основан на редица ограничения, или компромиси. Всичко останало е полъх на хубава нежна музика приятна за сетивата, или както се казва утопия.

  Be always at War with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you, a better person.
 71. 71 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Тази грешка на РБ няма да им я простим.

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 72. 72 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 506 Весело

  [quote#71:"Планинар"]Тази грешка на РБ няма да им я простим.[/quote]
  Грешка ?!?!?!...
  Грешка на грешката...

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 73. 73 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#1] от "chicago514": ≪Проблемите във ВАС от закона ли произтичат, или от порочни зависимости?А,де?≫

  Отговорът е елементарен. Произтичат от закона, в който са оставени такива дупки, че да дава възможности за намеса в решенията на делата на порочните зависимости.

 74. 74 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Не е за вярване, че в този Форум се появява статия за коментар, която уличава РБ в политика, която на практика е насочена към фаворизиране на ДСБ като партия, в ущърб на реалната демокрация и създаването на изправно работеща законова система.

  Всъщност още от самото начало беше ясно, че това е проект за реанимиране на ДСБ във властта чрез такива промени в законовата ни система, които да направят съдебната ни система подвластна на тази партия. Тоест, партийка.

 75. 75 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#7] от "Дундурук": ≪От едната страна обиграни мафиоти ( БОСТАН ), от другата - посредствени нобовранци ( РФ ). Матрялът не знае на кой свят се намира.≫

  Знае, и то много добре. Но не разполага с реални възможности да направи каквото и да било полезно в тази насока. Защото ВСИЧКИТЕ НИ ПАРТИИ СА ОТ ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ. Макар и по различен начин.

 76. 76 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1084 Неутрално

  Питам се дали минават през ума на десетимата вносители от РБ (осем от ДБГ) подобни размисли извън базисния проблем - че са си сложили подписите под законопроект, открито разминаващ се с идеята за справедливо административно правосъдие. И дали се размислят не само за какво, а и от кого са използвани... И ако са подведени, дали въобще знаят кой е поръчителят...

  Въпросът не е дали през мозъчетата на вносителите от РБ са минали някакви размисли, а какво им е влязло в джобчетата за да внесат такова проектче?

 77. 77 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Ква порода птица са Реформатопите, че на техните криле.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK