Примерът СУСИ

Примерът СУСИ

© Георги КожухаровНеотдавна QS World University Rankings изхвърли Софийския университет "Св. Климент Охридски" от класацията на първите 700 университета. Същевременно става известно, че висшето училище дължи на държавата към 45 милиона лева. Кризата в университета се развива едновременно в няколко посоки и носи сериозни рискове за функционирането на институцията. Обединени от идеята, че СУ се нуждае от дълбока промяна в управлението си, икономисти, бивши членове на настоятелството, социолози, образователни експерти, обсъждат възможностите за решаване на тежките проблеми. Дискусията е организирана по граждански път, но главно от преподаватели на катедрата "Социология" на университета. "Дневник" помества днес мнението на професор Майя Грекова от катедрата "Социология". Мнението е лично и не ангажира катедрата.


Не съм експерт по управление. Но твърде дълго съм в Софийския университет, а и професионално съм изкушена да (си) задавам въпроси и да се опитвам да идентифицирам проблеми. Не съм сигурна, че мога да предложа решения за тях, но нали тъкмо това се очаква от кандидатите за ректор. Проблемите не са нови, вероятно повечето колеги ги разпознават, но смятат, че са нерешими; други ги пренебрегват било от личен интерес, било от тясно гилдиен; трети просто не се интересуват… И аз не съм сигурна, че е възможно да бъдат решени, но не пречи да поискаме от кандидатите за ректор категорично да се ангажират поне с конкретни стъпки в посока на решаването им. Като минимум ще разберем кой кандидат какви проблеми смята, че са важни за управлението на университета, и как смята, че е възможно да върви към решаването им. Т.е. ще знаем защо бихме подкрепили една или друга кандидатура – отвъд "симпатичен/на" ми е, "казват, че е свестен/свястна", "от "нашите" е"…


Давам си сметка, че възможностите за решаване на сериозни проблеми на управлението на СУ от страна на ректора са силно ограничени от действащия правилник; почти всяко решение, за да добие сила, трябва да бъде прието от Академичния съвет; структурата, съставът и начинът на избиране на членовете на съвета практически блокира всяка по-решителна стъпка за промяна на статуквото. А промени в правилника се приемат от общото събрание изключително трудно – в голяма степен поради структурата, състава и начина на избиране на членовете му и т.н.
Първи пример – СУСИ


Проблемът изглежда толкова лесен за решаване, че отвън погледнато, вероятно предизвиква недоумение защо толкова години не е решен. Няколко примера ще опиша, а проблемът, мисля, че на административен език се нарича "организация на документооборота".


Не помня кога се заговори за СУСИ /система за управление на студентската информация/ – може би преди повече от 10 години. Като за революционна промяна. Нали имаме най-добрите програмисти – и като преподаватели, и като студенти. СУСИ се въведе с ограничени възможности, които се предполагаше скоро и непрекъснато да се разширяват. Какво от нея заработи и работи досега? Нанасяне на оценки – при това задължително и в тридневен срок след датата на изпита. Отделно от това нанасяне обаче оценките се нанасят задължително на хартиен протокол (а той се получава отделно, не може да се разпечата попълненият в системата!), след това и в т.нар. главна книга – за всеки студент поотделно (дисциплина, дата, номер на протокола, оценка, подпис), а и в студентските книжки – по желание на студента. Цялата поредица от действия изглежда безумна и е такава. Кому е нужно? Казват, така се гарантира невъзможността за злоупотреба от страна на студенти или от трета страна. Няма възможност за друг вид гаранция? Защита на системата? Най-добрите ни програмисти не могат да гарантират сигурност?


Помня, през 2000 г. бяхме за няколко дни в Билефелдския университет с колеги и се поинтересувахме как там е уреден този процес (при нас май нямаше още СУСИ). Показаха ни една хартийка – ½ от А4, наречена протокол (наподобява нашите т.нар. индивидуални протоколи), която студентът сваля от интернет (ако има право да се яви на съответния изпит), на която преподавателят попълва оценката и се подписва, освен това нанася оценката в електронна система. И толкоз. Ами ако студентът си загуби "хартийката"? – отговорността си е негова. Ами ако някой хакне системата – ами тя е защитена! И все пак, ако я хакне някой, нали студентът си пази "хартийката".


Струва ми се, че само от подобна промяна във факултетите биха се освободили около половината от щатните места за т.нар. инспектори във факултетните отдели "Студенти".


Системата СУСИ предполага още много възможности за рационализиране на въпросния документооборот, но те все така не са активни. Напр., за да подам молба за отпуска сега, трябва да попълня разпечатана "хартийка", която да измине следния път, преминавайки от ръка на ръка, от сграда в сграда – което ще рече, цяла поредица от служители са ангажирани с нейното пренасяне и подписване: аз я попълвам и подписвам, отнасям я на секретарката на катедрата, след което отива при ръководителя на катедрата за подпис, после при декана за подпис, след което отива в отдел …, където служител извършва проверка, после се издава заповед, подписва я ректорът и новата "хартийка" изминава част от пътя в обратен ред, за да стигне до мен. Разбира се, всички хартийки се съхраняват някъде по папки. (Оставям настрана въпроса за хартията, която непрекъснато и излишно се разхищава. Както и поставения преди години въпрос защо тъкмо в университета не се събира разделно хартията, която вероятно с тонове годишно пълни софийското сметище!) Давам възможно най-елементарния пример – всякакви други докладни записки, молби и т.н. изминават още по-дълъг път, изискват повече подписи и, разбира се, много повече време от повече служители.


Втори пример – факултетен съвет


Всички решения за конкурси на преподаватели, промени в учебни планове, атестация на преподаватели (не че от нея следва нещо!), зачисляване и отчисляване на докторанти и техните атестации и още дълга поредица от по-незначителни въпроси се вземат от факултетен съвет. Във Философския факултет понастоящем има 9 бакалавърски и 34 магистърски програми.


Първи въпрос – какъв е смисълът решение на специалност/катедра за промяна в учебен план да минава през съвета? След което да отива в учебната комисия на СУ и да се гласува от академичен съвет, за да се превърне във факт? Аз виждам като единствен смисъл на подобна процедура размиването на отговорността! Кой друг, ако не катедрата/специалността може да каже каква промяна е необходима и добра за студентите?


Втори въпрос – какъв е смисълът решението за зачисляване на докторанти да се взема от факултетния съвет? След като има комисия, назначена с ректорска заповед, за провеждане на конкурса и решение на катедрата, в която ще се обучава докторантът, той/тя да бъде зачислен/а? Още по-малко виждам смисъл в приемането на атестации на докторанти – атестация, изготвена от научен ръководител, назначен със заповед на ректора, и приета от катедрен съвет.


И т.н.


Трети пример – академичен съвет


Не по-различно, но още по-безсмислено е гласуването на едва ли не всички решения на всички факултетни съвети от академичен съвет. Защото, ако членовете на факултетен съвет са от близки/сродни специалности, то тъкмо обратното е валидно за членовете на академичния съвет – по двама представители от факултет, по 1-2 представители на нехабилитираните преподаватели, служителите и студентите.


Въпросите, които поставям, за процедурата на вземане на решения в СУ може да изглеждат незначителни. Какво толкова – събират се някакви хора веднъж месечно и гласуват; е, невинаги/рядко знаят/разбират точно какво, но нито чак толкова време губят, нито чак толкова се натоварват интелектуално. Аз мисля, че са важни по три причини:


 • първата споменах по-горе – размиване на отговорността за всяко решение;
   
 • втората – когато обичайно се гласуват множество решения, защото "такъв е редът", без да се вижда смисъл в действието, нито в последствията от него (защото или някой друг е отговорен за предложението, или някой друг е отговорен и ще вземе окончателното решение) се обезсмисля ролята и мястото на самата институция – факултетен съвет и академичен съвет, в управлението на университета;
   
 • третата – независимо как ще квалифицираме процедурата на вземане на решения фактически нищо не може да се промени в СУ без решение на академичния съвет, а неговият състав и процедурата на избор на състава обричат важните решения за промяна да не могат да се вземат, защото те винаги засягат нечии интереси (на факултети, специалности, а и отделни лица), в защита на които винаги могат да се привлекат – не съмишленици, а просто подкрепящи статуквото.
   
И така, очаквам бъдещите кандидат-ректори:


 • Да имат цялостен план за действие (със срокове) за оптимизация/модернизация на организацията на документооборота в СУ, което задължително включва въвеждане в действие на всички възможности на СУСИ и ако е необходимо – надграждането й.
   
 • Да имат цялостно и аргументирано предложение за подобряване на системата на вземане на решения (и съответно за поемане на отговорност) от различните управленски нива, което предполага промени в Правилника за устройството и дейността на СУ, насочени към децентрализация – а за да бъдат приети подобни промени от общото събрание, е необходимо анализът на състоянието убедително да подкрепя отделните пунктове от предложението.
   


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3442 Неутрално

  Давам си сметка, че възможностите за решаване на сериозни проблеми на управлението на СУ от страна на ректора са силно ограничени от действащия правилник; почти всяко решение, за да добие сила, трябва да бъде прието от Академичния съвет; структурата, съставът и начинът на избиране на членовете на съвета практически блокира всяка по-решителна стъпка за промяна на статуквото."За съжаление,така е на много места в България.

 2. 2 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 725 Неутрално

  От статията:

  "Първи въпрос – какъв е смисълът решение на специалност/катедра за промяна в учебен план да минава през съвета? След което да отива в учебната комисия на СУ и да се гласува от академичен съвет, за да се превърне във факт?"

  Макар процедурата да е тромава, смисълът е ясен: да се отчете зависимостта при преподаването на един предмет от друг предмет. Един от най-старите примери е преподаването на висша математика за студентите от физическите специалности. Често се случва по физика да се използва математика, дето още не е изучавана.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 3. 3 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Регистрацията в СУСИ допреди 3 години ставаше с ЕГН (сега не знам как е). Значи, ако хакер пребори СУСИ (от което явно СУ се опасява), ще се докопа до ЕГН на всички студенти. Тревожно!

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 4. 4 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Най-после някой да го каже
  Няма как да има промяна докато не се махне абсурдната феодално-социалистическа система на управление във ВУЗ

 5. 5 Профил на rdf16318709
  rdf16318709
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Поздравления за авторката за изразената позиция. Проблемите трябва да се назовават и решават. Дори и със закъснение.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 6. 6 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Тази система не е измислена случайно. Тя възпроизвежда старата комунистическа централизирана система на управление. Единственото което липсва в описанието е последната инстанция - Градския Комитет на БКП за доцентите и ЦК на БКП за професорите. А действа в момента за да могат кликите във факултетите и Университета да имат пълната власт. Така че проблемът е добре описан, но решението е ... гилотина!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 7. 7 Профил на benedik
  benedik
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Tozi glaven sekretar , kompromitiran numenklatura, sram i rezil za MVR i za posta koito zaema.Vednaga sled katastrofata v tunela iztapanchi i kaza che nesaobrazena skorost, sega pak rekushet ot vaduva.prototiq , glupost, ukrivane na istinata, varnahme se v komunizam.

 8. 8 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Най-после смислен и полезен текст за университета! Благодаря!
  С изключение на тази статия, всичко което тази седмица прочетохме за СУ в Дневник беше подготвено от хора, обучени да готвят (идейно и финансово) политически кампании и да създават сценарии за налагане на дневен ред, на теми и дискурси, на патос и лица, т.е. от хора които подготвят и правят задкулисието в България. Това е първият автентичен текст на университетски човек! Като се замисля, на СУ му предстоят две битки при избора на Ректор - със самия себе си и собствената си закостенялост и с политическите атаки, идващи отвън, през НПО структури, легитимиращи се и използващи непочтено името на СУ.
  Първите версии на системата СУСИ датират от началото на 90-те години (1991-1992). Само този факт е достатъчен, за да покаже нежеланието за промяна. И, да, наистина, разковничето за промяна в СУ минава през промяна в състава на Академическия съвет и на Общото събрание.

 9. 9 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  много адекватен коментар на майя грекова.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 10. 10 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  [quote#8:"province2001"]Това е първият автентичен текст на университетски човек! [/quote]

  на ивайло дичев какъв беше? и автентичен, и на университетски човек отгоре на всичко. неприятен нам, съгласен съм.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 11. 11 Профил на balaban
  balaban
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Нищо няма да се оправи! Софийският университет върви по пътя на БАН и ЦСКА... Раздут щат, шуробаджанащина и ниска професионална квалификация на академичния състав, затворена система за кариерно израстване, която не позволява привличане на професионалисти на управленско ниво, голям дълг, лош продукт, т.е. занижени критерии към подготовката на студентите, ниска квалификация на завършващите... Накратко, налице са всички белези на боледуваща организация. В такива случаи, за да е ефикасно лечението, трябва да играе ножа.

 12. 12 Профил на tvi63
  tvi63
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Е то било лесно бе, да се въведе система за документооборота! Пък аз си мислех че трябват лаборатории, апарати, работа с бизнеса, привличане на млади хора! Нашият ректор преди години беше ходил в някакъв престижен западен университет, и там имало не семестри и триместри, та при тази учебна година около 9 месеца и сесии, докато започнеше триместъра и трябваше да се излиза в сесия, и студентите дигнаха стачка!

 13. 13 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  [quote#12:"tvi63"]система за документооборота![/quote]

  ами, за съжаление, едно от нещата, които са много зле организирани, и които правят непосредствено впечатление в СУ. не решават проблема, но и не могат да бъдат изолирани от него.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 14. 14 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 514 Неутрално
 15. 15 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#10] от "abdelhaqq":

  Ако следиш стратегията за публикуване на текстове за университета ще видиш, че има разлика между текста на Дичев и останалите текстове. Дичев сам си е пипсал в блога и Дневник решава да го публикува (или той им се обажда сам, все тая). Всички останали текстове, водят по един или друг начин до Стефан Попов - той е сред подписалите 13-те искания, той е заедно с МАйя Грекова в катедра Социология, той е заедно с Божилов в Отворено общество, на страницата на Риск Монитор пък пише че Дневник им е партньор.... Аз следя източника с идеята че той ще ме отведе при скрития замисъл на тази цялата кампания, започнала с грозни викове и водена от нелегитимни хора, т.е. от хора на които изобщо не им пука за университета (бидейки те и в настоятелство или водещи се в някаква катедра), но очевидно им пука за нещо друго... Ако на автентичните университетски хора им пука време е да делегитимират Стефан Попов и кампанията, в която той ги вкара ..... част от процеса по делегитимиране е изричното посочване от М.Грекова, че с този текст не ангажира никого. С други думи Стефан Попов ги е "пуснал по пързалката".... но те един по един започнаха да се усещат какво става и да се разграничават по един или друг начин

 16. 16 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3931 Неутрално

  Според мен "СУСИ" е доста поостаряла концептуално, поне както е представена тук. Първо, от десетилетия в САЩ на студента се дава специфичен идентификационен номер на институцията за да се избегне опасността от компрометиране на ЕГН. Сега е задължително студентът да има и университетска регистрация за електронна поща/сметка. Регистрацията за отделната дисциплина се прави от самия студен в определени дати в предходния семестър като тези с добър успех имат няколко дни предимство. След като се попълни лимитът на класа, системата не приема повече (при търсене класът се предлага следващия семестър). Всеки преподавател вижда списъка на своите класове и може да комуникира с тях електронно. Така се нанасят и оценките на база определените критерии и точки от плана на семестриалната дисциплина /предмет. Оценките са междинни (в средата) и в края.
  Второ, съществуват паралелни интегрирани системи за информация за посещенията и успеваемостта на студента през семестъра, които идентифицират изоставащите и информират преподавателя, шефа на катедрата, и декана за проблемите отрано. Разбира се това изисква своевременно внасяне на информацията от преподавателя. В повечето случаи три отсъствия са нормата, след която студентът трябва да отпадне и да повтори предмета например през следващ семестър. Отсъствието на годишни цикли помага в ротацията и мобилността на управление на учебния процес.

 17. 17 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  [quote#11:"balaban"]Нищо няма да се оправи! Софийският университет върви по пътя на БАН и ЦСКА... [/quote]

  До коментар [#11] от "balaban":

  Това е истината! След 40 години преподавателска дейност стигнах до този извод много отдавна - преди 30 години. Цари пълна безпринципност. Дори катедрите са пълна котерия и хаос. Ето ви пример! Катедра Статистика и иконометрия в един факултет. Но всъщност половината катедра са информатици и преподават активни информатика. Но математиците- иконометри не се интересуват от информатика, освен от приходите от магистърската програма. Не стига това, а там е на щат и професорка по право, която преподава право на студентите. Представяте си каква строга тематика, разбиране на материята, принципност и разбирателство царят в едно такова звено!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 18. 18 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1864 Неутрално

  Г-жа Грекова навлиза в едно дребнотемие, което не казва нищо за най-големите проблеми на СУ - кадрите, качеството на преподаване и отсъствието на световно забележима научна дейност в повече от половината факултети. Тя иска всичко да се решава в катедрите. А в коя нормална държава има катедри? Департаментите в нормалните държави се състоят от изследователски групи, а един учебен съвет решава учебните въпроси. Каква научна дейност има в самия ФФ? Аз намирам една публикация на г-жа Грекова от 1996 с 0 цитата (дори Сергей Игнатов има повече). Как така се става професор? Нима социологията е българска наука с регионално значение? Конвейрното производство с държавна издръжка на хуманитари е един от големите проблеми не само на СУ, но и на държавата. А нещо за повечето от 300 докторанти във ФФ, превърнати там в бизнес, от които защитават не повече от 10%? Не трябва ли докторантурите да минат на проектен принцип, с много по-големи стипендии и финансиране на материали, консумативи, апаратура, пътувания, но и с много по-големи отговорности, напр. истински отчети всяка година и връщане на парите при неуспешна докторантура? Така със същия бюджет като сега ще се финансират много по-добре истинските докторанти. А масовите назначения на нови хора без дори да имат титлата 'доктор'? Защо не се въведат изисквания кандидатите за позиция, освен титлата 'доктор', да имат задължително поне Х години постдокторантски стаж в чужбина? В момента от студентската скамейка човекът директно става асистент и остава там до пенсия, закрилен от Кодекса на труда. Тази посредственост се бетонира от диктатурата на мнозинството чрез абсурдното върховенство на общите събрания, защото мнозинството, разбира се, е също посредствено.

 19. 19 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3931 Неутрално

  До коментар [#18] от "galapagas":

  Академията си има проблема със "силозите" на специалностите, затова за мен интердисциплинарните програми са едно добро начало за излизане от черупките. После зависи и как е построен моделът на специалността, дали изисква обсъждане и съгласуване между колегите или всеки си кара да отбие номера с часовете защото публикациите и договорите са това което движи кариерата.

 20. 20 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Проблемът на СУ е както в администрацията, така и в преподавателските кадри. Колкото до СУСИ- преди по-малко от месец според системата бях включена в протокол за изпит/ за което бях заплатила 50 лв./В деня на изпита преводятелят казва, че ме няма в протокола и не може да ме изпита. Денят е почивен, следващите два дни-също, няма на кой да потърсиш сметка и заради това си неявяване не мога да се явя и на държавните си изпити. Което от друга страна е най-малкото безумие от всички, на които се нагледах за последните шест години/да, шест- без да съм повтаряла/ там.

 21. 21 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#10] от "abdelhaqq":

  ивайло дичев е комуне. т.е. нито е университетски, нито е човек.
  а посланието му беше, че не парите били най-важното при управлението на модерен университет, а командировките. и насилствените научни публикаци...

  а в България всички висши университети, които се хранят само с държавна субсидия са адски неконкурентни с каквото и да било. и с администрацията си, и с информационните си системи, и с улесненията за студентите си, и със съдържанието и модернизирането на програмите си...

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 22. 22 Профил на Kamen Kozarev
  Kamen Kozarev
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#2] от "stein":

  Сякаш преподавателите от отделните катедри не могат да си комуникират с думи излизащи от устите им, та се налага да се случва през академичен съвет. Нищо не казахте.

 23. 23 Профил на Kamen Kozarev
  Kamen Kozarev
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Иначе големи адмирации за статията Ви. Освобождаването на преподавателите от административното бреме ще им даде възможност да се фокусират върху основната си дейност, и да се развиват. Това ще даде и възможност на факултетите да се развиват и модернизират без да се занимават с политиката на университетско ниво.

 24. 24 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Въх! Явно комунизма все още си битува в СУ. Вместо лидер на нацията СУ си е чиста проба бастион на статуквото!

  Моралът не е порок!
 25. 25 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 725 Весело

  До коментар [#22] от "kkozarev":

  Е, аз виждам смисъл в съгласуването на учебните планове между катедрите, и го казвам. Който разбрал - разбрал. Дали преподавателите от отделните катедри могат да си говорят и дали ще го направят, ако не са формално длъжни, е друг въпрос.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 26. 26 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  [quote#25:"stein"]Е, аз виждам смисъл в съгласуването на учебните планове между катедрите, и го казвам. Който разбрал - разбрал.[/quote]

  До коментар [#25] от "stein":

  Съгласуване - да! Насилствено прекрояване, каквато е практиката, канибализъм на часове каквато е практиката - НЕ!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 27. 27 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Цялостната мъгла около финансите на СУ, драконовската централизация е породена като пряко отражение на комунистическият модел за тотален контрол и централизирано управление на Университета, ръководен от много тесен кръг около Ректора. Другата съществена причина е черната дупка на тоталното преразпределение на паричните потоци в Университета базирани на договорки. Типичен пример е практикуваното от десетилетия финансиране на факултети без студенти, но с огромен мъртъв преподавателски състав - физически, химически, биологически, богословски факултети. Хората от тези факултети сега предвидливо мълчат. Изказванията са главно от философския факултет, който заедно с юридическия, информатиката и стопанския факултети са с положителен баланс и не искат повече да се примиряват с унизително ниските заплати. Затова се иска осветляване на методите на финансиране 12 години назад.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 28. 28 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 725 Неутрално

  До коментар [#26] от "vxa15365434":


  [quote#26:"vxa15365434"]Съгласуване - да! Насилствено прекрояване, каквато е практиката, канибализъм на часове каквато е практиката - НЕ![/quote]

  Абсолютно точно!

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 29. 29 Профил на done
  done
  Рейтинг: 269 Неутрално

  [quote#15:"province2001"]Аз следя източника с идеята че той ще ме отведе при скрития замисъл на тази цялата кампания, започнала с грозни викове и водена от нелегитимни хора, т.е. от хора на които изобщо не им пука за университета (бидейки те и в настоятелство или водещи се в някаква катедра), но очевидно им пука за нещо друго... [/quote]

  това са глупости. няма никаква "кампания" и постоянното търсене на на някаква крипто-стратегия зад инициативите, повдигнати от преподаватели на университета, при това дори не по едно и също време, но все пак по повод избирането на нов Ректор, което само по себе си е достатъчен повод, та няма нужда от таен и по-екзотичен такъв, само вреди на опитите да се направи промяна, каквато и да била, и всъщност подкрепя статуквото.
  стига с тези "плащания" и "нпо"-та. ма това е съвършено нормално да участват преподаватели от висше или друго учебно заведение в неправителствени организации, сами да учредяват или ръководят такива. сега още малко ще трябва да се забрани и сдружаването. соцът няма ли да дойде до своя край най-сетне....

  а специално Майя Грекова е много добър специалист, разполага и с професионални знания, и с опит. всичко, което пише, е важно и смислено. и аз, например, не съм съгласна с казаното от Стефан Попов, но това е смисълът на свободния печат - в рамките на законното да се изразяват мнения. споменаването на някаква катедра не вреди никому, никой от тези хора или групи няма претенция за абсолютност на гледната точка.

 30. 30 Профил на nikola.petkov
  nikola.petkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Изключително ретроградно е действието в СУ, а през послед.ните 2 мандата, в които професорът историк Иван Илчев е Ректор с подкрепата на неиндетифицирани икономически интереси, разпадът е тотален.
  Няма адекватна ревизия, която да констатира скритата приватизация на университетските имоти, тази публична държавна собственост.
  За толкова години не успяха да въведат най-елементарното - единна система за достъп до университетските сгради.
  СУ не разполага със собствена спортна база.
  СУСИ е едно недоносче. Основния носител и обмен на информация в университета е бумащината.
  Статуквото задоволява преподавателите, защото практически сградите на СУ представляват безплатни офиси и аудитории не само за безплатни частни уроци и курсове.

 31. 31 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 419 Неутрално

  До коментар [#15] от "province2001":
  Чудесно
  И с какво точно ни помага този доста добър анализ на конспирацията
  Разни платени хора топят университета и имат свои цели...
  Всички замесени страни в някакъв спор имат свои цели
  Каквито и да са им целите - ако това предизвика промяна - университетът да се възползва
  Тази година децата на няколко мои приятели завършиха и НИТО ЕДНО ОТ ТЯХ дори не помисли да учи у нас. Пръснаха се по ЮК , Германия, Швеция. И не - не са деца на богати. И среден за България доход позволява да учи детето ви в Швеция или Германия - с малко усилие, кредит и пр
  Никой от моите приятели не помисли да възрази - въпреки че всички оценяват високо собственото си студенство и получено образование, главно от СУ, преди години
  Това е страшното Университетът вече няма доверието, че въпреки всичко, е едно добро място човек да учи
  Нещо повече - не става дума за емиграция . Става дума да учат там - за да научат нещо .... Спирам тук

 32. 32 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#29] от "done":

  Че има организирана кампания, има! Трудно е да се отрече, затова и тук изобщо не става дума за история на конспирацията. Хубавото е че университетските хора се усетиха и надигнаха глас, някак си в конкуренция с кампанийната активност, отграничавайки се от нея. А НПО-тата миришат и финансово и политически, специално тези които са свързани с кампанията, но това е малко по-друга тема. По-трагичното тук е академичната нечистоплътност на НПО-активистите - това са хора които правят частен бизнес заради университетската си кариера, но без да им пука грам за университета, за студентиет и за качеството на обучение. Хора които анализират корпуцията и същевременно корумпират университета с действията си. Моята болка е тази.

 33. 33 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#31] от "janeausten":

  Университетът им анужда от промяна - безспорно. Но не всяка промяна би го тласнала към по-добро, а и зависи кой и как ще я прокара. От хората, организиращи кампания срещу университета не чакайте нищо добро, те се интересуват от преразпределенеи на ресурси - по това са консултанти и с това се занимават. От хората, говорещи за университета, т.е. за това как трябва да се промени, а не че СУ е = на Кремиковци - те са носителите на положителната и спешна промяна. Затова е важно да знаеш кой говори, а не просто какво казва, за да знаеш кого да подкрепиш. В противен случай рискуваш да подкрепиш някой, на когото изобщо не му пука за университета, не си взима часовете, държи се зле със студентите и пр., но в същото време е медийно активен и гласовит. Това е смисълът, за мен друг няма. Не съм любител на конспирациите, но тук такива и няма. Колкото до обучението в чужбина - не е въпрос само на качество, мобилността си стана тренд и така ще бъде и занапред, потопяването в друга култура, усъвършенстването на езика, възможност за търсене на работа в различни среди. И моите деца учат навън и когато бяха в 11 и 12 клас обикаляхме различни университети в Германия и Великобритания, но винаги сме говорили за университета като общо преживяване и разширяване на хоризонт и на възможности, а не само като тясна специализация. Все още по много дисциплини такава можеш да получиш и в България и СУ е едно от добрите места, шансовете за разширяване на хоризонта в България обаче са много малки и се свиват, заради лошата публична среда.

 34. 34 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 419 Неутрално

  До коментар [#33] от "province2001":

  Няма спор

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK