Контролираният вот, разкрит през резултатите от референдума

Предаването на бюлетините на първия тур в София

© Цветелина Белутова, Капитал

Предаването на бюлетините на първия тур в СофияАвторът Стойчо Стойчев е политолог, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски"


Честото провеждане на избори през последните две години и половина създаде добра емпирична основа за проявяващите любопитство към контролираното гласоподаване. Тази тема се установи трайно в обществения дневен ред, а в резултат бяха излъчени серия от журналистически разследвания, които изостриха още повече вниманието на публиката. Това провокира мен и моя екип да реализираме серия от емпирични изследвания по темата контролиран вот с цел да се определи механиката и мащабът на това явление. Чрез качествени инструменти успяхме да типологизираме основните форми на контролирания вот:


- Купуване на гласове чрез посредничеството на мрежа от стотници и десетници основно в по-големите градове на база директна парична оферта;
- Купуване на гласове чрез брокери, които контролират голям брой гласоподаватели в компактни ромски общности в градовете и селата; 


- Купуване на гласове чрез посредничеството на магазинери и лихвари, които използват влиянието си върху длъжници;


- Упражняване на натиск и принуда върху служители и работници в малките населени места с ограничени възможности за заетост;


- Използване на установени клиентелни отношения от кметове и локални неформални лидери за оказване на натиск върху служители и дребния бизнес по места с цел осигуряване на електорална подкрепа.


Експертите оценяват мащаба на явлението различно, от 10 до 30 на сто в зависимост от вида избори. Наше теренно проучване показва, че този дял е в 95-процентовия доверителен интервал от 28,8 до 37,3 на сто, като 2/3 от него се формират от купен вот. Останалата 1/3 включва практики за оказване на натиск и принуда. Във всички случаи обаче става дума за контролирано гласоподаване, при което се използват механизми за проверка дали гласоподавателят е изпълнил поетия ангажимент.


Най-често използваните форми също варират в зависимост от типа избори


Докато на европейските и парламентарните избори преобладаваха схемите с директни плащания на относително по-големи суми, то в местния вот основен дял взе гласуването под натиск. Това е логично предвид факта, че местната власт е най-близо до хората и съответно има най-големи възможности за личен контакт и контрол. В малките населени места общината често е ключов работодател, а малките семейни фирми зависят от работата, която тя им възлага. Това позволява на действащите кметове да оказват директен натиск върху служителите и работниците и косвено върху техните семейства, а личният залог за това е налице. В тази схема обикновено за включени и училищата, където директорите оказват натиск върху персонала и индиректно върху родителите. Трябва да се отбележи, че едрият бизнес избягва да се въвлича пряко в подобни схеми, освен ако не е плътно свързан с някой от кандидатите на т.нар. бизнес партии.


Едновременното провеждане на местни избори и референдум дава възможност да хвърлим поглед върху географията на контролирания вот на база изчерпателни данни, като тръгнем от допускането, че организаторите на контролираното гласоподаване ще се концентрират върху вота за местна власт, неглижирайки референдума. За целта определихме най-рисковите населени места, с екстремно високи нива на електорална неустойчивост (волатилност), на база статистически анализ на масивите с изборни резултати, публикувани от ЦИК за парламентарните избори през 2013 и 2014 г., европейските избори през 2014 и референдума от 2015 г. Към момента все още няма окончателни данни в машинно четим вид за местните избори.


Електоралната динамика в получения масив от 339 населени места е обобщена в следните графики:
 


Прави впечатление отливът от над 50% в подкрепата за ГЕРБ на европейските избори и нейното възстановяване на парламентарните през 2014 г. Същевременно БСП свива, а ДПС и Реформаторският блок разширяват осезаемо присъствието си в тези населени места. На европейските избори ББЦ изпреварва ГЕРБ, а БСП от първа сила през 2013 става трета през 2014 обратно на ДСП.


В географско отношение рисковите точки са неравномерно разпределени. Най-много от тях се намират в областите Благоевград, Монтана, Хасково и Добрич, основно села и малки градове.
 

Област
 
Бр.
 
Дял
 
Благоевград
 
47
 
13,86%
 
Бургас
 
15
 
4,42%
 
Варна
 
16
 
4,72%
 
Велико Търново
 
16
 
4,72%
 
Видин
 
5
 
1,47%
 
Враца
 
11
 
3,24%
 
Габрово
 
6
 
1,77%
 
Добрич
 
24
 
7,08%
 
Кърджали
 
6
 
1,77%
 
Кюстендил
 
15
 
4,42%
 
Ловеч
 
7
 
2,06%
 
Монтана
 
38
 
11,21%
 
Пазарджик
 
10
 
2,95%
 
Перник
 
13
 
3,83%
 
Плевен
 
3
 
0,88%
 
Пловдив
 
6
 
1,77%
 
Силистра
 
5
 
1,47%
 
Сливен
 
8
 
2,36%
 
Смолян
 
23
 
6,78%
 
София-област
 
11
 
3,24%
 
Стара Загора
 
8
 
2,36%
 
Търговище
 
18
 
5,31%
 
Хасково
 
25
 
7,37%
 
Шумен
 
3
 
0,88%
 
Общо
 
339
 
100,00%
 

За да проверим дали има сериозни разминавания в активността на референдума и на местния вот в тези населени места, редуцирахме списъка до 60 населени места. Сред тях


най-драстичен е случаят с Долно Съдиево, община Маджарово където в местния вот са гласували над 90% от избирателите, но никой не е пуснал бюлетина за референдума


Доминираща политическа сила там е ДПС. Идентична е ситуацията и в село Чичево. В село Изворско, община Аксаково където почти всички гласове са подадени за ГЕРБ, активността в референдума е 2,76 на сто, а на местния вот съответно 66,25.


Съществените разминавания между активността в референдума и активността в местните избори в населените места с екстремно висока електорална неустойчивост ни дават основания да твърдим, че голяма част от вота в тях е контролиран.
 

Населено място
 
Община
 
Активност в референдума
 
Активност в МИ
 
Чичево
 
Кирково
 
0,00%
 
59,68%
 
Долно Съдиево
 
Маджарово
 
0,00%
 
90,57%
 
Изворско
 
Аксаково
 
2,76%
 
66,25%
 
Бело поле
 
Благоевград
 
3,09%
 
64,50%
 
Побит камък
 
Сърница
 
3,72%
 
82,09%
 
Ефрейтор Бакалово
 
Крушари
 
4,15%
 
69,70%
 
Снежина
 
Провадия
 
4,18%
 
70,61%
 
Голямо ново
 
Търговище
 
4,31%
 
61,09%
 
Любен Каравелово
 
Аксаково
 
4,63%
 
68,73%
 
Драгуш
 
Петрич
 
5,08%
 
89,29%
 
Долни Цибър
 
Вълчедръм
 
5,19%
 
67,62%
 
Портитовци
 
Бойчиновци
 
5,88%
 
83,47%
 
Кирчево
 
Угърчин
 
6,64%
 
67,01%
 
Стремци
 
Кърджали
 
7,01%
 
69,57%
 
Зарник
 
Кайнарджа
 
7,18%
 
58,52%
 
Горна Биркова
 
Велинград
 
7,24%
 
82,12%
 
Годешево
 
Сатовча
 
7,33%
 
78,88%
 
Бобовец
 
Балчик
 
7,75%
 
64,44%
 
Горно Дряново
 
Гърмен
 
8,42%
 
81,10%
 
Цани Гинчево
 
Никола Козлево
 
8,56%
 
69,78%
 
Чала
 
Борино
 
9,15%
 
90,26%
 
Пчелино
 
Добричка
 
9,39%
 
88,19%
 
Долно Осеново
 
Симитли
 
10,39%
 
71,12%
 
Старчище
 
Антоново
 
11,11%
 
83,33%
 
Игнатиево
 
Аксаково
 
11,46%
 
46,61%
 
Виница
 
Първомай
 
12,67%
 
56,45%
 
Михалич
 
Вълчи дол
 
12,82%
 
67,98%
 
Рохлева
 
Велинград
 
12,91%
 
86,10%
 
Градец
 
Котел
 
12,99%
 
42,29%
 
Зараево
 
Попово
 
13,58%
 
55,49%
 
Златарица
 
Белица
 
13,75%
 
61,33%
 
Калитиново
 
Стара Загора
 
13,90%
 
65,64%
 
Сушица
 
Симитли
 
14,29%
 
63,33%
 
Горно Войводино
 
Хасково
 
14,29%
 
81,82%
 
Безводица
 
Балчик
 
15,22%
 
58,62%
 
Карапелит
 
Добричка
 
15,49%
 
55,16%
 
Синдел
 
Аврен
 
15,76%
 
64,38%
 
Буковлък
 
Плевен
 
16,13%
 
80,22%
 
Чубра
 
Сунгурларе
 
16,27%
 
73,77%
 
Детелина
 
Карнобат
 
16,67%
 
89,95%
 
Кушла
 
Златоград
 
17,54%
 
96,36%
 
Смоляновци
 
Монтана
 
19,66%
 
79,66%
 
Сърница
 
Сърница
 
19,78%
 
71,32%
 
Кочани
 
Неделино
 
20,00%
 
87,80%
 
Тънка бара
 
Неделино
 
20,22%
 
88,10%
 
Златополе
 
Димитровград
 
20,49%
 
82,16%
 
Присад
 
Генерал Тошево
 
20,78%
 
61,49%
 
Рупча
 
Руен
 
20,97%
 
63,43%
 
Сотиря
 
Сливен
 
21,23%
 
65,64%
 
Сталево
 
Димитровград
 
21,97%
 
82,92%
 
Черни връх
 
Вълчедръм
 
22,34%
 
67,28%
 
Бело поле
 
Ружинци
 
22,59%
 
66,18%
 
Каменари
 
Елена
 
23,23%
 
79,58%
 
Драганица
 
Вършец
 
23,35%
 
79,19%
 
Малко Брягово
 
Маджарово
 
25,00%
 
65,63%
 
Цветино
 
Велинград
 
25,19%
 
85,71%
 
Барутин
 
Доспат
 
25,27%
 
70,47%
 
Пирин
 
Сандански
 
26,63%
 
80,43%
 
Дъбравино
 
Аврен
 
26,75%
 
74,64%
 
Радиево
 
Димитровград
 
27,10%
 
65,12%
 


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7996 Неутрално

  Информация много,действия никакви.

 2. 2 Профил на staska
  staska
  Рейтинг: 1154 Гневно

  Е, и докога турчин ще бесней над бащино ми огнище?

  "Този, който търси ангел и следи само за крилата, рискува да се прибере в къщи с гъска."
 3. 3 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  Добре, а къде отиват "неконтролираните" гласове...???

  Коя е причината, хората да не искат да гласуват...
  Оставам с впечатлението, че освен купени, други гласове на изборите, няма...!!!

  Форумът е в будна кома...
 4. 4 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Много добро представяне. Беше необходимо и отдавна дължимо да бъде направено по професионален начин, поздравления за екипа.
  Изводите са еднозначни, категорични и недвусмислени - както за изборите, така и за това що за държава е България, какви са управленията й и защо са такива, защо неотменно провалят и държавата, и народа ни, и защо е такъв "елитът" ни...

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  И ко праим, освен да коментираме?
  Все по-зле става, а няма един дето да се е надигнал срещу това.
  Напротив, вкупом, и червени, и гербави, и синьо-лилалви подкрепят задълбочаването на проблема.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#3] от "Ghost":

  Оставам с впечатлението, че освен купени, други гласове на изборите, няма...!!!
  --------------------------
  Ами значи пасквила е изпълнил основното си предназначение....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1221 Неутрално

  Че тези в селата не се интересуват от електронното гласуване си беше ясно и преди референдума. Ако не бяха принуждавани и на изборите нямаше да гласува...

 9. 9 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#5] от "qwertqwert":

  Абсолютно прав(а) си.

  Този анализ е безсмислен и поради друга причина - Стойчо Стойчев прави глупостта да допуска, че в референдума е трябвало да се гласува, защото бил проява на гражданска позиция и т.н. (също както самите избори)... Да ама не. Много хора осъзнаха, че референдумът беше един рекламен ход на Роската Плевнелиев, да си вдигне скапания рейтинг, затова съвсем разумно не гласуваха изобщо на референдума. Но значи ли това, че вотът им за местните избори е бил контролиран??

 10. 10 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  [quote#5:"qwertqwert"]Отдавна не бях срещал по-голяма тъпня.
  Краставицата е съставена от 98 % вода.
  Водата се изпарява.
  Следователно краставицата също може да се изпарява.
  И тоя **** преподава на студенти......
  Колко е спаднал критерия на грантодарителите....... [/quote]

  Много би ми били интересно ако се прибави още един критерий, а именно партията, "получила" мнозинството от гласовете в горепосочените населени места, където активността е обратно пропорционална на гласовете за референдума... Може пък да се окаже, че наистина краствицата може да се изпарява!

 11. 11 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1816 Весело

  Свободно съчинение с точност до изходните постулати. например, ако се приеме , че в местата, където е възможен контролиран вот населението е с ниско ниво на образование(което безусловно е така) и не може и не иска да използва електронно гласуване, цялата логическа постройка на горното писание отива по дяволите и излиза, че референдумът се неглижира не поради поръчка от купуващите гласовете, а по желание на самите избиратели.

 12. 12 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Между другото при масовите злоупотреби, измами и купуване на гласове има и друг важен подлежащ въпрос, който някак си все се подценява и "забравя" - и това е С КАКВИ ПАРИ СЕ КУПУВАТ ГЛАСОВЕТЕ И ИЗБОРИТЕ, защото тук отношение трябва да вземат ПО ЗАКОН един куп служби и институции - прокуратура, МВР, ДАНС, финансовото разузнаване, централни и местни управи,..., НАП.
  А не само определени телевизии, медии, граждани и граждански организации и сдружения!
  Защо трябва Нова телевизия да покаже кражбите и злоупотребите на даден кмет или местни бабаити - като във Видин, например, за да се сетят МВР и прокуратурата да се намесят?

 13. 13 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 930 Неутрално

  До коментар [#3] от "Ghost":
  Не, има много "не-купени" гласове,но на фона на купените и ниската избирателна активност имаме това,което имаме. То хората това и казват, но използват сравнителната статистика. Може би щеше да бъде добре да го "преведат" на по-достъпен език....

 14. 14 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#10] от "xhi13317223":

  Може пък да се окаже, че наистина краствицата може да се изпарява!
  -------------------------------------------------
  Споко, осигури ми финансиране и ти доказвам каквото поръчаш....... При това с логически по-издържани конструкции.....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 15. 15 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  [quote#3:"Ghost"]Коя е причината, хората да не искат да гласуват... [/quote]

  До коментар [#13] от "thepirineagle":


  Аз така и не разбрах, какво е нАучното обяснение, защо "некупените" не искат да гласуват...

  Форумът е в будна кома...
 16. 16 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#9] от "12345":

  "Много хора осъзнаха, че референдумът беше един рекламен ход на Роската Плевнелиев, да си вдигне скапания рейтинг, затова съвсем разумно не гласуваха изобщо на референдума..."

  Ама наистина ли, бе?
  И колко много да са тези хора във въображението си?
  Повече ли са например от тези, които подкрепиха референдума, над милион
  И коя партия събра толкова гласове на изборите, например, или просто си приказваш едно към гьотерем по опорните си точки и мокрите си сънища

 17. 17 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1330 Весело

  [quote#14:"qwertqwert"]Споко, осигури ми финансиране и ти доказвам каквото поръчаш....... При това с логически по-издържани конструкции..... [/quote]

  Е, то с финансиране всеки може

  Само казвам, че при добавянето и на този "разрез", конструкцията на асумпцията може би щеше да стане логически по-издържана

 18. 18 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#13] от "thepirineagle":

  То хората това и казват, но използват сравнителната статистика.
  ------------------------------------
  Сравнителна стъкмистика, не статистика.
  Защото седмица преди изборите излезе изследване, че над 30 % от населението НЕ ЗНАЕ за референдума.
  И оттук нататък бръсначът на Окам казва, че е много по-вероятно по цитирани села, махали и паланки просто да не са знаели и разбирали въпроса на референдума, а не че едни пари/влияние са контролирали вота.
  Ама какаво да правиш, ако не "докажеш" каквото е заръчано, край с траншовете.... Какво тук значи някаква си професионална чест....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 19. 19 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#17] от "xhi13317223":

  Е, то с финансиране всеки може
  ---------------------------
  Да, видно е от статията.........
  Но пак от статията е видно, че само с финансиране не става, трябва все пак и малко акъл....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 20. 20 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  [quote#19:"qwertqwert"]Да, видно е от статията.........
  Но пак от статията е видно, че само с финансиране не става, трябва все пак и малко акъл.... [/quote]

  ..., което все пак не значи, че заключението в анализа не е правилно - с малко пипване тук и там, би се получил интересен казус...

 21. 21 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Добре де, НЯМА ЛИ КОЙ ДА ЗАПИТА СИК защо не са давани бюлетини за референдума?! Смятам че това е ГРУБО НАРУШЕНИЕ, дори ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?!!!

 22. 22 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 786 Неутрално

  До коментар [#10] от "xhi13317223":

  Понеже докато разглеждах резултатите стигнах до същите изводи ще ти отговоря категорично - ДПС
  Отчетливо електората на ДПС и Атака не са гласували на референдума или са пускали невалидни бюлетини. Всеки си има мнение, дали ще е ЗА или ПРОТИВ електронното гласуване, но съзнателния отказ е от тяхна страна. Дори БСП-арите са били 50/50, но са гласували коректно.

  Този сорт контролиран вот е изключително от необразовани хора.

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 23. 23 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До коментар [#11] от "Дон Кихот":

  И аз мисля, че липсват „засечките“ по активност в двата вота, водеща сила в местния вот, демографски профил на избирателя и т.н. Защото причината за негласуване на референдума може да е различна, а не само контролиран вот.

  Малко повече работа и мисъл следва да се вложи, а не само еквилибристика с цифрите.

  @)----,--'--
 24. 24 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  [quote#22:"Канасубиги"]Понеже докато разглеждах резултатите стигнах до същите изводи ще ти отговоря категорично - ДПС [/quote]

  И аз така си помислих, но друго би било да е подкрепено с факти. И ако се окаже, че е така, вече могат да се поставят съответните хипотези - контролоран ли е бил процеса, незнание или незаинтересованост. Аз предполагам, че има от всичко - по-малко от едното, и повече от другото, но това са мои поредположения -мои близки, които живеят в регион с преобладаващо присъстиве на ДПС казват, че на доведените под строй хорица е казвано да не гласуват за референдума, т.е. имаме и трите хипотези в едно

 25. 25 Профил на atominfo
  atominfo
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Този "преподавател" дали е обърнал внимание, че гласуването в референдума е на два етапа. Етап 1 е да гласуваш в него или не. Това дава възможност за избор резултатите от рефередума да имат някакво последващо действие или не. И вече, Етап 2 е да изкажеш своята позиция, когато вече си определил, че приемаш съществуването на последващи действия по този въпрос.

  При компактно население може лесно да се обясни, че да валидираш нечий президентски рейтинг, като гласуваш на референдума му е глупаво и ще доведе само до продължаваща истерия по темата. По тази причина разумните, които изобщо не е задължително да са платени, се въздържаха от участие в активности, които само ще натоварят "ефира", без краен значим резултат. В малките населени места изобщо не ги интересува дистанционно гласуване, справят си се и с директно подадения вот.

  В статията смело сравняват ябълки и круши...

 26. 26 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Хората над 60 г. възраст почти не ползват интернет. И за какво им е да гласуват в този референдум?

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 27. 27 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Видими резултати! За който иска да ги види де. Поздравления за анализа. ГРОБ е ДПС-то на българския етнос!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 28. 28 Профил на DISCOVER BULGARIA
  DISCOVER BULGARIA
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#2:"staska ‪‎"]
  Е, и докога турчин ще бесней над бащино ми огнище?[/quote]Аами.
  Обикновени бивши ченгета от ДС. Т.е. мафията.

  Childhood's End
 29. 29 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Да се въведе машинно гласуване на територията на България и електронно в останалите части на света, където има най-мното българи, като САЩ, ЕС и т.н. По данните за активността от гласуването на сегашния референдум да се подберат само онези външни територии, от където са дошли най-много гласове, примерно над 10% от имащите право на глас.

 30. 30 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#29] от "ck":

  В това, което предлагаш има смисъл.

 31. 31 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Къв "контролиран вот" бълхува автора в тоя референдум?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 32. 32 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1042 Весело

  Реферндумът беше "бял шум" в "демократичния процес"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 33. 33 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За хората в малките градове и селата "електрическото" гласуване е "интелигентска приумица" без връзка с местните им проблеми. Това е истинската причина за пълната им незаинтересованост. Иначе има и купен, и контролиран вот, но изводите от статията не са много читави. Няма партия, която да прави изключение и да не се възползва, ако може. Реформаторите например са купували цигански гласове в Добрич и най-вероятно така са спечелили на втория тур:
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5088248

 34. 34 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3334 Неутрално

  До коментар [#33] от "ambros":

  Аха, намерили сте отличен източник на информация...!
  Не знам, какво и как са купували РБ в Добрич, но ако напишете в Гугъл Детелина Николова, веднага един от свързаните резултати, който се появява е думата кючек! Да, точно така, кючек! Та, Детелина Николова, кандидата на ГЕРБ е най-известна в Добрич, с кючеците, които играе по цигански сватби, покрай предстоящи избори...! Не ме убеждавайте, че кандидатката на ГЕРБ, печели циганите само, като им играе кючек! На предните избори имаше и официално осъдени, които са купували гласове за нея, поразровете се...!
  Или сте член на ГЕРБ, та няма смисъл да ви ги разправям тия работи...?!

  Бивш tww09306483.
 35. 35 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  предвид факта, че местната власт е най-близо до хората и съответно има най-големи възможности за личен контакт и контрол. ...

  Феодализзм в действие...

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 36. 36 Профил на nye
  nye
  Рейтинг: 468 Неутрално

  [quote#0:"статията"]Експертите оценяват мащаба на явлението различно, от 10 до 30 на сто в зависимост от вида избори. Наше теренно проучване показва, че този дял е в 95-процентовия доверителен интервал от 28,8 до 37,3 на сто, като 2/3 от него се формират от купен вот. Останалата 1/3 включва практики за оказване на натиск и принуда. Във всички случаи обаче става дума за контролирано гласоподаване, при което се използват механизми за проверка дали гласоподавателят е изпълнил поетия ангажимент.[/quote]
  а къде са методологията и статистическите данни??! 95% доверителен интервал означава 3 стандартни отклонения, в случая - дисперсия от 1.42%, което лично на мен ми се вижда доста малко и съм скептичен към този резултат ...

  [quote#0:"статията"]Съществените разминавания между активността в референдума и активността в местните избори в населените места с екстремно висока електорална неустойчивост ни дават основания да твърдим, че голяма част от вота в тях е контролиран.[/quote]
  това от никъде не следва!

  http://postclamores.blogspot.com
 37. 37 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2351 Неутрално

  Има и интересни неща има и глупости и недомислия. Примерно, един циганин НЕ гласува за референдума, означава ли това че той НЕПРЕМЕННО е купен? Може просто да не знае че има референдум /30% както написаха тук/, за него това "електронно гласуване" да е нещо непознато и затова не знае какво да реши, да го е страх че защото е по Интернет а той не го разбира, няма Интернет или компютър и това го лишава от глас?

  Истинският анализ щеше да интервюира НЕгласувалите за референдума защо са го направили и чак тогава щеше да определи кое е поради натиск и кое поради други причини. Но това иска доста повече работа на полето и явно авторите са решили да си я спестят, дали поради липса на финансиране, дали заради по-лесно, дали с желанието да прокарат определена теза те си знаят.

  Иначе че ДПС беше спуснало указания да не се гласува за референдума с цел да не достигне активност от 50% когато става задължителен се вижда с просто око. Мотивите му обаче също подлежат на анализ и не е елементарното "Страх ги е от електронното гласуване". Ами ако причината е по-дълбока, страх от референдума въобще като оръжие на пряката демокрация? Един успех на сегашният референдум с задължително изпълнение щеше да даде кураж и за други, по-радикални искания за референдуми.

  И последно, не трябва да се забравя, че сегашният успех на референдума е само при ГЛАСУВАЛИТЕ, отишлите на избори. Останалите са решили че въобще не си заслужава заради електронното гласуване да се разходят до училището. Ако отчетем процента на подкрепилите към общият брой избиратели картинката става съвсем друга и то не се ползва от толкова масова подкрепа както ни я представят. И най-категоричният израз за това е гласуването в чужбина където то е САМО за референдума. Ако и при нас беше така участието гарантирано щеше да е по-ниско.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 38. 38 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#37] от "Fred":

  Да , да , да - пееше навремето една немска група . А бяхме млади!

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 39. 39 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Циганите са против референдума за електронно гласуване от страх че ще се разминат с 20 те лева на глас при избори, а ДПСарите по принцип го бойкотираха защото не искат референдум да се използва често и да решава народа нещата вместо да ги решава агент Павел и компания - т.е. ще им се намали влиянието в парламента ! Затова и част от управляващите го саботираха на практика - ако народа се произнася по важните въпроси депутатите за какъв чеп са ни ? Затова трябва да настояваме за задължително и електронно гласуване, за образователен и имуществен ценз за избирателите ! Защото ако продължава така скоро няма да я има България !

 40. 40 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 540 Разстроено

  Изследване - хубаво, но каква може да е ползата? Това престъпление се корени не в посредниците и продавачите на вот! Коренът на злото е в купуващите гласове - политическите партии и техните представители! Щом има търсене, има и предлагане! Всички приказки за технологиите и за изобличени посредници са приказки за успокоявне на народа! Политическата система и прекомерната власт на партиите, симбиозата им с бизнеса и мафиите - това трябва да се преустрои!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 41. 41 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#39] от "mils5656":

  Демократите ни от всички цветове изпитват ужас от демокрацията!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 42. 42 Профил на spek
  spek
  Рейтинг: 425 Неутрално

  До коментар [#1] от "rosiraycheva50._":

  Ето това е балкащина--най-накрая някой да седне да събере и организира и представи публично тази информация--и единственият коментар е "ами направи нещо тогава бе, галфон". Не, драги, човека е направил своя труд, от тук нататък обществото или ще реагира или не.
  ...Направо си представям как идва учен, запъхтян, открил че примерно полюсите се топят, или че пушенето причинява рак, и вие го измервате с поглед и му се сепвате: "а нещо направи ли по въпроса, а?"

 43. 43 Профил на proudbulgarian
  proudbulgarian
  Рейтинг: 308 Гневно

  Демократично за мене, за другите не знам, е само въвеждането на електронно гласуване и/или въвеждане на допълнителни изисквания- образователен ценз, плащаш ли данъци и осигуровки и други. Не приемам за правилно манго, дето освен да яде от трапезата, без да плаща, да определя моите правила на живот! И никакво гласиване за хора, неживеещи на територията на страната (не включвам тези, изпълняващи в момента на изборите държавна служба извън България!). Изселил се я в Турция, я в Америка, и с кое право избира тук?

 44. 44 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Интересна е идеята, но анализът е съшит с бели конци, защото прави директна хипотеза - негласувал за рефендума, но гласувал за МИ = контролиран вот. Тази хипотеза не е съвсем погрешна, но контролирания вот трябва да се радели на три типа - външно контролиран (поради описаните форми за натиск - плащане, лихварство и пр) и вътрешно контролиран (възраст, образователно ниво) и лоша организация на избори. Със сигурност, там където има голямо разминаване между рефендум и галсуване за МИ, една част от хората не са били контролирани външно, а в резултат на субективни специфики и в резултат на лоша организация на изборите. Накратко пак нищо не сте показали - всички знаем че иам контролиран вот, всички знаем че той е в най-голяма степен за ДПС, но оттам насетне нищо не знаем за арзличните форми на контрол и дали те системно се произвеждат винаги на едно и също място по един и същи начин и в сходни пропорции. За това си трябва сериозно изследване, не са достатъчни само повърхности теоретични и статистически спекулации.

 45. 45 Профил на simon40
  simon40
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#9] от "12345":

  Да точно това значи.
  Точно в Долно Съдиево всички високо образовани избиратели са стигнали и до вашия извод?
  Но дали са следвали вашата "логика"?

 46. 46 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 696 Неутрално
 47. 47 Профил на Obongo
  Obongo
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Според американския професор Barbara Simons сега не е времето за електронно гласуване и то би било грешка: Как можем да сме сигурни, че компютрите на избирателите не са под контрола на някого? "Вирусът, а не избирателят ще гласува."

  - да се въведе образователен ценз
  - отседналост - да се погрижим първо за българите в България , който живее в България и плаща данъци тук , той да има право да гласува - справка Германия

 48. 48 Профил на jonson
  jonson
  Рейтинг: 409 Неутрално

  В Чичево, Кирково, Долно Съдиево, Маджарово, Изворско, Бело поле, Побит камък, Ефрейтор Бакалово и т.н. какво е проникването на смартфони и изобщо на интернет под каквато и да е форма, та да имат отношение към въпроса на референдума тамошните жители? Всъщност за голяма част от тези хова въпросът звучи така: "ти съгласен ли си някой си да гласува не като теб, а по начин, дето ти нито си го виждал, нито си го чувал, пък дори да го видиш, няма да го разбереш". Всъщност негласуването при тези хора е по-скоро толерантност, аз на тяхно място бих гласувал против и въобще няма да заема позицията "от това не разбирам, който разбира да преценява". Аз лично съм твърдо "за", но разбирам хората, които не са гласували за референдума и не мисля, че това е непременно купен вот.

 49. 49 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2351 Неутрално

  [quote#44:"province2001"]Интересна е идеята, но анализът е съшит с бели конци, защото прави директна хипотеза - негласувал за рефендума, но гласувал за МИ = контролиран вот. Тази хипотеза не е съвсем погрешна, но контролирания вот трябва да се радели на три типа - външно контролиран (поради описаните форми за натиск - плащане, лихварство и пр) и вътрешно контролиран (възраст, образователно ниво) и лоша организация на избори.
  ....
  ]За това си трябва сериозно изследване, не са достатъчни само повърхности теоретични и статистически спекулации. [/quote]
  Точно това беше и моето впечатление - претупана работа. Дошла им е на ум една интересна хипотеза, но са се втурнали да доказват че е вярна. А не да съберат пълната информация и огледат от всички страни доколко адекватно описва нещата. Трябва си повече работа.

  Оценка 4.50 по моите критерии. Две единици намаление за некачествено свършената работа и половин единица бонус за интересната идея. Както виждате щедър съм

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 50. 50 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  [quote#30:"info111"]До коментар [#29] от "ck":

  В това, което предлагаш има смисъл.[/quote]

  Да има смисъл и ако и хората в страната, стигнат до извода че "не"- гласуването вреди на самите тях и се вдигне активността ще се получи намаляване тежестта на купения или корпоративния вот аи ще се намали влиянието на ДПС, но...освен всичко друго ние много държим да заемаме позата на хора които стоят над подобна плебейщина, и "Не им гласуваме", а после псуваме. Общо взето балкански манталитет, малко като гръцкото "Öхи".

 51. 51 Профил на nye
  nye
  Рейтинг: 468 Весело

  [quote#47:"Obongo"]- отседналост - да се погрижим първо за българите в България , който живее в България и плаща данъци тук , той да има право да гласува[/quote]

  "уседналост"!
  както се вижда, въвеждането на образователен ценз е нож с две остриета ...

  http://postclamores.blogspot.com
 52. 52 Профил на ВинетУУУ
  ВинетУУУ
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#47:"Obongo"]- отседналост - да се погрижим първо за българите в България , който живее в България и плаща данъци тук , той да има право да гласува [/quote]

  Аз това не го схванах съвсем...означава ли, че живеещите в България и дължащи данъци ще гласуват, а тези плащащи данъци и живеещи в чужбина - не?

 53. 53 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2618 Неутрално

  Много ми е интересно, ако конкретен гражданин-избирател, е бил склонен да продаде гласа си, но не успял да го направи, за кого би гласувал? И дали има някакво значение?

 54. 54 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 581 Весело

  Това "прозорче" е като смърт ... иззад райска картина ...

 55. 55 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 688 Неутрално

  чЕРВЕНОрУСКИТЕ тролове смениха никовете ("6789" И "шщъьюя"
  и започнаха да си продхвърлят лъжи и симплизми

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 56. 56 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1944 Неутрално

  До коментар [#26] от "Аби":

  Болшет... Бабите и дедовците задълже имат унуки и друга челяд по чужбината, където електронните гласувания не се тачат. Та те са разяснили че електронно, протонно или каквото и друго си е пълно хипокризи, видиш ли да дадем на хубавите и хентелегентите повече стимул да вотват и решават "най - правилно" бъднините на народонаселението.

 57. 57 Профил на seaker
  seaker
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#3] от "Ghost":

  Ако под "други" имаш предвид гласове на хора, които очакват някаква лична полза от победата на този или онази кандидат (от кебапче, до синекурна длъжност или обществена поръчка), то не си далеч от истината, че останалите граждани почти не са употребили правото си на глас. Не е като да ги няма хич, но са под 10%. Това показва простата сметка: изборни манипулации + купен вот + корпоративен вот + партийни функционери + кандидати и техния приятелско-роднински кръг равно на около 1м бюлетини.
  Решението:
  - Да се върне политиката в предизборната борба. На тези избори я нямаше никаква. Всеки обяснява как ще асфалтира улици и т.н., а има политически решения, които са алтернативни. Т.е, няма как да постигнеш и двете цели. И точно подобни разделителни линии определят политиката, а не общите приказки.
  - Да се повиши избирателната активност, посредством връщане на доверието в изборния процес. Например като се поканят чужди наблюдатели, щото я докарахме до там да се върнем на положението да не можем да проведем едни избори като хората.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK