Стефан Попов: Основният капитал на Университета е качеството на образованието

Стефан Попов

© Велко Ангелов

Стефан ПоповВ началото на октомври преподаватели от различни факултети на Софийския университет "Св. Климент Охридски" огласиха 13 искания към бъдещия ректор, които "Дневник" публикува. Медиата отрази и срещата на тези професори с кандидатите за ректор. проф. Анастас Герджиков и проф. Тони Спасов. Поместени бяха статии от икономисти, бивши членове на Настоятелството, социолози, образователни експерти, преподаватели и докторанти с идеи за решаване на проблемите на висшето училище и за промени. Всички изразяваха лични мнения, без да ангажират катедрите. Началото на дискусията постави статията Софийският университет се управлява като "Топлофикация" и "Кремиковци". Без промяна, ще се превърне в читалище" на Стефан Попов от катедрата "Социология", директор на фондацията "РискМонитор". Разговаряме с него.


Дискусията по повод избора нa нов ректор на Софийския университет продължава вече един месец, в "Дневник" са публикувани 20 материала, което е приблизително по един текст средно на два дни. Ще има ли някакъв резултат?


- Резултат има, дори да е частичен. Никога в историята на университета не е провеждана публична дискусия във връзка с избор на ректор. Това е сериозна промяна и ще има няколко следствия. Първо, оттук нататък ректор няма да може да се избира с недомлъвки, скрити договаряния, приказки по коридори, приятелски кръгове и пр. Ще се избира в условия на голяма видимост. Второ, поради открито повдигане на въпроса за управлението и характера на мандата на ректора, мисля, че значително пада вероятността ректорите да получават президентски безусловен мандат. Те ще имат съдържателен мандат, обвързан с изпълнение на конкретни задачи в управлението. При такъв мандат става възможно ректорът да бъде оценяван. Така стигаме до трети резултат. Независимо дали ще се институционализира през вътрешни правила или ще остане встрани от правилниците, за пръв път работата на ректора ще бъде обект на постоянно наблюдение и оценка. Това го знаят и кандидатите за ректор, такава, мисля е и общата нагласа.
Досега се говореше главно в посока какво трябва да прави новият ректор. Коментарите и препоръките са в най-разнообразни посоки. А какво НЕ трябва да прави бъдещият ректор?


- Ректор и академичен съвет не трябва да поставят в риск условията за по-високо качество на образование, което СУ предлага в сравнение с други университети в страната. Например, би било грешка СУ да вдига цената на обучението и да приема тези, които могат да платят. Би било грешка и да приема значително по-голям брой студенти по същата причина, защото биха донесли приход. Новите ръководства трябва да са внимателни с експерименти в тази посока. Но дори да се мисли по-пазарно, пак този критерии ще излезе напред, а именно, че СУ има конкурентно предимство спрямо други университети в страната през по-високото качество на своите специалности. СУ трябва да засили проектната си дейност, която сега е близо до нулата. Но пак до определени граници, в зависимост от мисия и цели, а не за самоцелно печелене на проект, тъй като не е доставчик на услуги или консултантска фирма.


Въпреки това, което казвате, дискусията започна с констатация, че тази година СУ отпада от една от големите класации на университети в света. Много от коментарите обръщат внимание на това. Но от друга страна в рейтинга на министерството на образованието той продължава да поддържа първенство. Какво трябва да прави ректорът в тази посока?


- Локалните рейтинги могат да означават падане на нивото на другите, което автоматически вдига твоето. Не мога да преценя, но както в социологически изследвания, тези числа трябва да се гледат по-отблизо. След тази уговорка управлението на СУ не трябва допуска падане надолу в национален план. Очевидно дипломата от СУ продължава да се цени в България. Оттук нататък обаче СУ трябва да се интернационализира по различни линии и да се върне в международните класации. Което може да стане отново с повишаване на качественото образование. Това, при цялата относителност на локални рейтинги, е както своеобразното достйнство на СУ, така и конкурентното му предимство. Ако с голямо опростяване, СУ се мисли в стопански термини, кръгът е следният: очакването за добро образование привлича по-добри кандидати, те получават според очакванията си, или горе-долу получават, това ги пласира по-добре на пазара на труда, те, както сочат данните, имат по-добри възможности, по-добре платени са и пр. СУ не се свежда до този кръг, но дори да се мисли като доставчик на услуга, така се получава.


Продължавате ли да смятате така СУ се управлява като "Кремиковци" и "Топлофикация"?


- Разбира се, това се вижда дори без да работиш в СУ, а просто като разхождаш по улицата и минеш покрай залостените врати, които са фройдистка метафора на ректорските мандати, запушено, задръстено, неподвижно, негледащо към света, социопатично и пр. СУ живее с парадокса да има в повечето си специалности най-добрите преподаватели и учени в страната, но в управлението си да е трагично зле. Последните двама ректори са добър пример, това са 16 години, цяла епоха на бездействие и безхаберие. Така че видим е разломът между качествени преподаватели и учени, от една страна, и архаично, социалистическо, нехайно управление, от друга. И всички признаци са налице, без дори да навлизаш много навътре. Влезте в сайта на СУ, това е недопустимо, като епизод от "Lost". Минете по административните вериги, те са плетеница по Борхес, може да загинеш вътре. А количествата хартия, по които се разхожда административен и академичен състав. Хартията, свещените книги, студентските книжки, протоколи, безкрайните форми и формулярчета трябва да се изхвърлят час по-скоро изцяло. Това е по-зле от "Топлофикация", която въведе електронно обслужване. Погледнете тези безкрайни безсмислени имоти, които смучат ценни средства за развитие, вместо да се обърнат в endowment на СУ, във фонд за развитие.


И финансовото положение на СУ, както се разбра, не е цъвтящо. Макар да не е съвсем ясно какви са задълженията на СУ, изглежда дефицитът и дългът му нарастват.


- Изненадващ за мнозина факт е, че СУ генерира 6-8% дефицит всяка година. Истината е, че правителствата ги е страх от СУ, затова си затварят очите пред дефицитите и ги прехвърлят в следващите години. Но ако си поискат парите? Какво става? Става следното: вдига се хорариумът, качват се таксите, поемат се повече студенти и пр. Или дори само част от тези неща. И това води до срив на основни капитал на СУ, по-качественото за страната образование. Последните четири мандата са голям риск за базовия капитал на СУ тъкмо по тази причина. Досега СУ се отървава от комерсиализация, но при натиск в тази посока няма с какво да отговори. Затова на първо място трябва да се оправи решително управлението на на СУ, финансово и административно. Особеното е, че финансовата стабилизация не може да се прави изолирано, а само в по-широка рамка на реформа. Ако се прави изолирано, ще се натовари върху студенти и преподаватели, тоест ще влезем в кръга, който споменах, а там ще се прахоса златната акция. Ще стане, да използвам пресен пример, като с МВР: реформа, реформа, а почва от свиване на фонд заплати, преди да е пипнала структурата.


Откъде да започне бъдещият ректор? Какви са неотложните въпроси, които трябва да реши?


- Трябва да се направи машабна, многостранна оценка на състоянието на СУ. Въпреки значителни различия в дискусията досега, изглежда всички приемат, че трябва дълбоко одитиране. Но не одит за законосъобразност, който Сметната палата прави. Трябват серия различни одити, по-точно е да се каже оценки за рационалност и целесъобразност на управленските политики вътре в СУ. На второ място, трябва да се решат в обозрими срокове въпросите на безличния, формален, но според мен фатален за здавето на всяка институция административен оборот вътре в СУ. На трето, да се пристъпи към пълна електронизация, нови професионални, прости и user-friendly сайтове. Четвърто, трябва да се направи специален одит на недвижимостите и да се мисли за формиране на endowment на СУ, който да набавя средства за инвестиции в развитие. Знам че академичните хора в СУ гледат повее към програмните аспекти. Но аз съм убеден, че всички програмни политики ще останат хартиени пожелания, ако за тях няма солидно управление, здрави финанси, рационална и гъвкава администрация, опростени комуникации и пр.


В хода на дискусията се чуха и критични бележки към автономията на университета? Дори се изказа твърдението, че автономията е грешна форма. Какво смятате по този въпрос?


- Това е особен стратегически и политически въпрос. България след 1990 година има проблем с автономията на публичните институции, защото я мисли като форма на катапултиране от публичния ред до пълна независимост и атомизиране. Това е общо състояние и се дължи на прибързана реакция към предишния режим. Например, за да освободят гражданите от подозрението, че следователят е персонаж от "Покаяние" на Абуладзе, конституционният законодател прави следствието автономна бюрокрация. Прави същото с Прокуратурата, с Висшия съдебен съвет и пр. По-късно се пораждат серии от нови автономни институции. Докато един ден се оказва, че те са извън контрол, безотчетни, извън взаимодействията на властите. Това положение ги доближава до частни дружества, отдалечава ги от статуса им на публични институции.


Какво е положението на СУ в този контекст? От една страна, СУ не може да съществува като университет, ако се управлява отвън. Автономията му е присъща, тя произтича от базисната ориентация към знание и истина, които изключват намеси отвън, защото се предпоставя, че са самоценност. Но от друга страна, за поддържане на тази ориентация и съответните функции се използва публичен ресурс, финансов ресурс на данъкоплатеца. Не може да се ползва публичен ресурс и да няма равнища на прекъсване на автономията, това не е фирма, нали? Така че става дума за граница, която в момента е преместена в посока на лошите крайности на автономията, характерни и за други институции. Тази граница, тази мярка е важна и тя трябва да се премисли. Автономията не трябва да се мисли като тотална непроницаемост и да пречи на публичния контрол. Автономията всъщност е мандат за автономия, тя е основана в закон, тоест дадена е от Народното събрание. Така че, въпрос на мярка е.


В доста изказвания и статии се заговори за разделяне на управлението и въвеждане на мениджърска позиция. Това реалистично ли е?


- Този момент остана неразбран или прибързано тълкуван в посока на фирмена комерсиализация. По-вярно е да се каже, че бе повдигнат въпросът как по-добре се управляват активи, които нямат пряка връзка с централната мисия на академичната институция. Това е въпросът. И тук има широко споделено разбиране, че в настоящия модел има дефицити, той работи зле. Предложението на редица колеги се отнася до необходимостта функцията по управление на активи да има повече самостоятелност. Как ще се оформи структурно и кадрово и друг въпрос, важна е нуждата от функцинална самостоятелност. Оттук нататък има различни възможности. Поради отсъствие на дълга дискусия по този въпрос засега остава неясно каква структурна промяна е по-разумна. Но кандидатите за ректор сами предлагат подобно обособяване, защото то ще ги облекчи. И те обаче не са наясно как да се структурира то. Настоящото устройство на СУ много затруднява структурното решение на този въпрос. Законът също.


Аз ще изкажа едно лично предпочитание за посока на решение, разбирайки, че е нереалистично. Добре е институция като университет да има президент. Президентът се занимава повече с външните връзки на университета, с международни контакти, с отношения с властите, с мащабни проекти, с политики за развитие, взаимодейства с големи секторни общности, търси средства и т. н. Той е повече политическо лице, публична персона и може да не е от академичния състав на университета. Ректорът се занимава с академичното управление, което е най-големият обем работа вътре в институцията. Трета фигура е начело на структурите, които управляват базовата административна инфраструктура, финанси и други активи. Това е тричленен президентски съвет. Трите лица имат изпълнителни функции (като изпълнителни директори). Към тях може да се добавят още две позиции без изпълнителни ангажименти и да се формира изпълнителен съвет. Другото, трескавото търсене на професор вътре в СУ инсталира на ректорска позиция неподходящи лица. Просто не може да се очаква трите функции да се съберат в една персона, а това обрича дори съвестен и амбициозен ректор на провал. Но това е моя лична идеализация, няма да стане.


В дискусията почти нищо не се каза за работата на бъдещия ректор с правителство, парламент, с публичните власти. Какво трябва да прави ректорът в тази насока?


- Нищо не се каза, защото приоритетно се разглеждаха въпросите на управлението и финансите. Иначе своеобразната външна политика на ректора е от първостепенна важност. Както при президента на републиката, така и тук тя много зависи от персоната. Първанов ходеше на лов за забранени животни в Средна Азия. Плевнелиев се опитва да бъде равен със западните си колеги, да е един от тях. Макар това да е лична стилистика, може да се направи и директна препоръка: ректорът трябва да лобира и настоява за такъв закон, при който субсидията на държавата да бъде обвързана с качеството на образованието. Толкова. Но това не е малко. Това е битка. Досегашните ректори, които се стряскаха от сенките на кестените по цар Освободител, не свършиха нищо освен мрънкане и вайкане. Бъдещият ректор трябва да мобилизира публичен и комуникационен ресурс и да придвижи този въпрос към едно хем справедливо, хем стопански издържано решение.


Трябва ли ректорът да се опитва да издейства опрощаване на дълга на СУ? И на какво може да разчита?


- Ако съм финансов министър или съответното овластено лице, няма да опростя никакви дългове без ясен ангажимент за реформи в управлението, по-добро стопанисване на активи, по-добро администриране, по-рационални финансови политики. Бих преговарял със СУ както Германия и ЕС преговаряха с Гърция: при доказано желание за промени, да се разсрочват и опрощават дългове, да се пренасочват средства за развитие. Другояче казано: ако СУ подреди собствения си двор, да очаква съответна доброжелателна стъпка от страна на властите. Но просто така... опрощаване на дълг, това не е редно. Но това не е лошо, то е възможност за новия ректор. Ако той предприеме решителни стъпки към рационализация на управлението, неговата дипломация за субсидия зависима от качеството има по-големи шансове. Това е базата, а не опрощаваме ти дълга ей така, защото си беден и готин, а в нехайството ти има чар.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Мнението на Стефан Попов е обективно и добронамерено.
  Проблемът обаче е много голям, понеже в Университета царува клика на хора, заети със собственото си благополучие и то материално, макар и в повечето случаи с нищожните заплати на СУ.
  Държавната администрация създаде тази клика със закона за автономията на Университетите и изборният принцип на заемане на ректорска длъжност. В резултат Софийски Университет се превърна в социално убежище за преподавателите, които с факултетски клики държат ректора в подчинение. Има факултети, в които няма студенти, но има преподаватели в изобилие -физически факултет например, който от две десетилетия смуче пари от другите факултети. Твърдението, че този и природните факултет са стълб на класацията на СУ се оборва от факта, че СУ заема място около числото 800 в света.
  Университетите трябва да се управляват от съвет на попечителите, а ректора да се назначава от този съвет. Подобно е и положението в БАН – самоуправство, клики, ниски заплати, лоши условия за работа..
  Липсата на принципи и морал в обществото правят реформата на университетите безнадеждно начинания в момента. Най-качествените кадри отдавна са напуснали страната. Останалите са затънали в мизерията на университетите, породена от всеобщата мизерия в страната. Допълнителен утежняващ фактор е пълната липса на промишленост, което създава вакуум около университетите и БАН.
  Броят на носителите на званието доцент и професор не е важен фактор. Заплащането е мизерно - 800 за доцент, 1000 за професор в СУ. Тежко е положението с асистентите, които получават средната за страната заплата и при това положение асистенсткият стол е интересен главно за майки с деца, които си гледат децата или за хора работещи по съвместителство на друго място.
  Държавата няма много възможности за намеса. Освен чрез радикална промяна на закона за висшето образование. Но в самото общество трябва да станат промени, които да изискат и наложат промените въпреки организираната съпротива на Университетските клики.
  Държавата може да ограничи субсидирането на студентите или на бройките и така да подтикне някои университети към закриване или редуциране на броя на преподавателите. Груби административни мерки са трудно приложиме, понеже науката и висшето образование, както и промишленността и селското стопанство имат много голям период на възстановяване след срив, както всички можахме да се убедим през последите 35 години. Освен това няма подготвени кадри да внесат прелом в Университетите

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 2. 2 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  За какво качество на образованието става дума?!
  който има средства да изпраща децата си на запад , в нормални университети.
  Българското образование е непоправимо съсипано и е столетия назад от нормалното западноевропейско и американско образование. Прочетете книгата на Весела Чичовска "Политиката срещу просветната традиция", за да видите, че още след идването си на власт българските комунисти целенасочено и системно съсипват българското просвещение във всичките му сфери. Ето го резултата! Ясно се вижда днес. Мислите ли, че м.р Тодор Танев не знае това?! Знае, разбира се! Той не е глупак...

  The best way out is always through Robert Frost
 3. 3 Профил на Миша
  Миша
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Хубав материал. Наистина ерата на Илчевците, Биолчевците и подобни преминава. Това, че са поставени тези проблеми в СУ е добрата новина. В другите университети всичко става тихо и по старому. Дори зализаният Герджиков, ако стане ректор, ще трябва да се промени. Само със сладки думи няма да е достатъчно.
  Тези факултети, които все още вдигат рейтинга на СУ имат най-малко студенти и трябва решително да се включат в изследователската дейност за да оцелеят. Тези преподаватели, които не са годни ще отпаднат.
  Като цяло все още съм оптимист за СУ. Останалите български университети ще преминат към периферните европейски университети от селски вид.

  Миша
 4. 4 Профил на Boyan Boichev
  Boyan Boichev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  цъвтящо- no comment

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 5. 5 Профил на seaker
  seaker
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#1] от "vxa15365434":

  Все си мисля, че СУ са цвете пред другите. Номер 800 в света не е толкова лошо, а и нямаме друг университет в топ 1000.
  Университет без качествен факултет по физика, също не ми го хвалете.
  Другите ви притеснения са основателни. Просто самоуправлението у нас не работи както трябва. Културни особености, какво да ги правиш? Държавните ВУЗ имат всички дадености да се превърнат в работилнички за източване на бюджетни средства и разпределение на синекурни службички в полза на определени "клики", както ги наричате. Но нека не губим уважение точно към най-качествения държавен ВУЗ все пак.

 6. 6 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Неутрално

  ми правилно. то затова университета има такъв бюджет и е на такова дередже. щото толкова му е и образованието. сиреч под нулата.

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 7. 7 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  До коментар [#5] от "seaker":


  [quote#5:"seaker"]Университет без качествен факултет по физика, също не ми го хвалете. [/quote]

  Аз съм съгласен с Вас, но бих добавил в списъка Ви и останалите факултети, които трябва да бъдат качествени. Проблемът на Физическия, Химическия, Биологическия, Богословския факултети е, че тяхното съществуване се поддържа чрез финансов канбализъм - отнемат се приходите на някои други Факултети и се поддържат в някои факултети нереалистично голям преподавателски персонал без да има записали се студенти. Един Стопански Факултет приема към 130 първокурсници годипно с 45 преподаватели. Физическият Факултет беше едно време с 30 студента и 200 дущи персонал. Дори данните ми да не са екзактно точни (от което безмненно ще се възползват апологетите на канибализма в СУ) данните ми съответстват на тренда на приеманите студенти, броя преподаватели и годишно пренасочените чрез финансов канибализъм около 5 милиона лева.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 8. 8 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 443 Гневно

  Въпрос на интервюиращия:

  "И финансовото положение на СУ, както се разбра, не е цъвтящо. Макар да не е съвсем ясно какви са задълженията на СУ, изглежда дефицитът и дългът му нарастват".

  Като са цъфнали и вързали с грамотността в това издание, защо хвърлят кал по Университета?

  Д-р Стефан Попов защо не се кандидатира за ректор, щом е такъв разбирач?
  Защото през последните години работеше само за академично лустро в Университета, а всъщност заемаше неприлично високоплатената служба на сив кардинал в една от най-мощно финансираните и най-задкулисни неправителствени организации у нас.

  димка гочева
 9. 9 Профил на seaker
  seaker
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#7] от "vxa15365434":

  А защо използвате термина "канибализъм"? Не е ли нормално да се субсидират важни за страната науки, когато няма достатъчно желаещи да ги изучават, щото примерно на студентите не им се учат трудни дисциплини, или не могат, щото примерно нивото им е долу-горе 5-и клас? Увеличете таксите за "Стопански науки" и ще имате повече средства. След като имате наплив от желаещи да се обучават, какъв е проблема?

 10. 10 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Един от показателите за качество на образованието е реализацията на кадрите в реалния живот. Тук този показател точно се размива поради факта, че хората се назначават не по образователен ценз, а по-шуробаджанашкия принцип. Дори да си завършил пернишкия университет, ако имаш вуйчо владика, ще станеш поп. Има нещо твърде провинциално, направо роднинско в подбора, назначаването и издигането на кадрите. При това положение на каква класация можем да отговаряме.

 11. 11 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  До коментар [#9] от "seaker":


  [quote#9:"seaker"]А защо използвате термина "канибализъм"[/quote]

  Защото ако прочетете внимателно поста ме под номер 1 в частта за заплатите, получавани вследствие на канибализма. ще се досетите, защо няма кандидати за асистенти в СУ и защо най-добрите преподаватели от СУ са избягали например в НБУ, АУБ и УНСС, а и в чужбина. Аз самият в момента като погледна наляво виждам величествената река Рейн, а като погледна заплатата си виждам 5000 евро бруто. След 40 години преподавателски стаж в СУ ...
  След като не сте работил в СУ, не коментирайте ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 12. 12 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  [quote#9:"seaker"] Не е ли нормално да се субсидират важни за страната науки, когато няма достатъчно желаещи да ги изучават, щото примерно на студентите не им се учат трудни дисциплини, или не могат, щото примерно нивото им е долу-горе 5-и клас? Увеличете таксите за "Стопански науки" и ще имате повече средства. След като имате наплив от желаещи да се обучават, какъв е проблема?

  Да трябва да се субсидират, но не чрез довеждането на останалият академичен състав до просешка тояга. Освен това Университета е конгломерат от преподаватели, студент и наука. Но ако нямаш студенти ти не си и преподавател. Защото думата професор идва от понятието давам някому професия. Затова и професорите и доцентите на БАН са някакво шизофренично явление. Те са всъщност са старши научни сътрудници първа и втора степен, но не са професори и доценти в никакъв случай и по никакъв повод, освен ако допълнително не работят в някой университет, ВУЗ. По отношение на вдигането на таксите, то Вие очевидно не познавате кликата на Ректора. Всички увеличения моментално ще се отнемат в полза на факултетите които канибализират останалите. А стундите ще се вдигнат на бунт и са прави - в обстановката на пазарна икономика те плащат такси само и единствено за собственото си обучение, но не и за да субсидират Физическия Факултет например ... Далеч сте от тематиката, но е добре, че проявявате интерес.  -
  +

  !


  Оценка [/quote]

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 13. 13 Профил на seaker
  seaker
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#12] от "vxa15365434":

  Не знам дали увеличаването на таксите би довело до бунтове, ако не засегнете таксите на вече приетите студенти. Все пак няма да се увеличават всички такси за новоприетите, а само там където има по-голямо търсене. Съответно таксите за по-малко търсените специалности ако паднат, няма да е на лице впечатлението за общо поскъпване на услугата, а само за диференциация Такава мярка би отговаряла на пазарната логика. Как после бихте разпределили новите средства зависи от вас. Разберете се като интелигентни хора с мисъл за общото благо. Ако вие не можете, тогава кой?

 14. 14 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 898 Неутрално

  До коментар [#7] от "vxa15365434":

  От студенти там съм чул, че и в момента във ФзФ има повече преподаватели, отколкото студенти. Има добри преподаватели, но има и такива, за които тези студенти (отличници, не калпазани) казват доста кофти неща в професионален план и се чудят какво търсят в университета. Същото важи и самите студенти - умни и интелигентни младежи и девойки, с интерес и добра училищна подготовка по физика и до тях калпазани, които са търсили лесен прием, за да придобият студентски права. Вторите намат представа от математика и физика и рядко стигат до дипломи...
  Имам усещането, че и във ФМИ нещата не са пропорционални, и там с чистата математика нещата куцат.

  No Pain No Gain
 15. 15 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Точно, качеството на образованието. Затова соросоидите се домогвате до СУ. За да сведете качеството на образованието там до нивото на демагогстващ соросоиден кръжок като "Отворено общество".
  Вън соросоидите от Университета!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 16. 16 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Весело

  [quote#13:"seaker"]Как после бихте разпределили новите средства зависи от вас.[/quote]

  До коментар [#13] от "seaker":

  Не познавате СУ, колега! Не зависи от нас! Зависи само, единственно и изцяло от кликата на Рекетьора (маскиран като Ректор!). При това в потайни доби и в обстановка на болшевишка конспиративност! Затова финансовият план и баланс е една от най-строго пазените тайни на СУ! Защото ако колегите от другите Факултети разберат, че всяка година Физическият Факултет канибализира към 5 милиона лева от приходите на печелившите Факултети ...
  Ех, теории, теории! Внимавайте да не изпаднете в депресия, ако се сблъскате с действителността!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 17. 17 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  [quote#14:"tokkay"]От студенти там съм чул, че и в момента във ФзФ има повече преподаватели, отколкото студенти. [/quote]

  [quote#14:"tokkay"]Имам усещането, че и във ФМИ нещата не са пропорционални, и там с чистата математика нещата куцат. [/quote]

  Абсолщтно точно, колега. Право в целта! Сведенията Ви са светата истина!
  Но във ФМИ има и един отвратителен нюанс. Математиците карат студентите-информатици да учат математически дисциплини. Така един информатик учи над 10 математически курса, вместо да учи информатични курсове. Ако Физическия Факултет използва канибализъм, то Математическия Факултет използва паразитизъм!

  П Р О Т О К О Л
  07.12.2009

  Обсъждане на нов учебен план за направление Математика

  Присъстващи:

  1. проф. Г. Николов
  2. проф. Д. Скордев
  3. проф. И. Сосков
  4. проф. К. Чакърян
  5. проф. Н. Попиванов
  6. проф. Н. Ненов
  7. проф. П. Матеев
  8. проф. Р. Леви
  9. проф. Р. Малеев
  10. доц. А. Соскова
  11. доц. Г. Дачев
  12. доц. Е. Великова
  13. доц. Е. Кръстев
  14. доц. К. Стефанов
  15. доц. Л. Минкова
  16. доц. Л. Николова
  17. доц. М. Каратопраклиева
  18. доц. М. Божкова
  19. доц. Н. Рибарска
  20. доц. П. Петков
  21. доц. Т. Черногорова

  Протоколчик: Таня Хаджииванова

  Заседанието имаше за цел да обсъди предложението на комисията по учебните планове за направление „Математика” и едва след това да бъде внесено това предложение за обсъждане на Факултетния съвет.
  Професор Сосков откри заседанието с констатацията, че броят на студентите, желаещи да изучават математика през последните години, драстично е намалял. Причината според него не е в съдържанието на учебните планове, а по-скоро в тяхното название. Професор Сосков спомена за интересна статистика, която е направила доц. Великова: от 2000-та година насам контингентът на студентите е един и същи като става само преливане от едни специалности в други.
  Доцент Великова посочи, че тази година в специалност Математика са приети само 14 студенти със среден успех 3.67 (т.е. само двама са имали на приемния изпит оценка над 4). В специалност Приложна математика средният успех е 4.67, а в Статистика – оценките са м/у 3 и 4. Доцент Великова запозна присъстващите с предложението на комисията по учебни планове трите специалности да се обучават по една и съща програма от I-ви до III-ти семестър.
  Професор Сосков се обърна към заседаващите с въпроса дали е целесъобразно трите специалности да се обединят в едно направление и да учат по общ учебен план първите няколко семестъра.
  Професор Матеев се обърна с въпроса: Какви студенти подготвяме в момента и къде ще се реализират те в бъдеще? Той спомена за промяната в номенклатурата на професиите, приета от ЮНЕСКО от миналата година.
  Според проф. Матеев, два са типовете студенти, „произвеждани” от факултета:
  1. Студенти, които в бъдеще ще се занимават с образование;
  2. Бъдещи статистици.
  Професор Матеев направи предложение да има 1 направление и то да се казва „Математика и статистика”.
  Доцент Евгени Кръстев обясни, че Информатиката е желана специалност, защото след уменията, добити в I-ви и II-ри курс, студентите могат да започнат веднага работа. Той призова присъстващите да се направи програма, от която явно да си личи по какъв начин студентите ще могат да си „вадят хляба”.
  Професор Чакърян изказа мнение, че не е необходима никаква промяна в учебния план. Според него, студентите от едно направление трябва да учат едни и същи дисциплини през първите 4 семестъра (2 учебни години).
  Професор Гено Николов се съгласи с мнението на професор Чакърян, изтъквайки, че не е съгласен трите специалности да се обособяват в едно направление. Той беше на мнение, че досегашната учебна програма е много по-хубава от предложената от комисията по учебните планове и беше твърдо за нейното запазване.
  Доцент Каратопраклиева вметна, че ако трябва да сме в унисон с европейските тенденции, то би трябвало да има общи семестри.
  Професор Леви посочи, че е за прием по направление, а не по отделните специалности.
  Професор Ненов застъпи тезата, че не е необходимо да се правят драстични промени в учебния план – учебната програма да се облекчи като се намали абстрактната теория. Според него е хубаво да бъде избрано едно подходящо име за направлението, което да не плаши студентите. Примерно: „Математика, Приложна математика и Статистика”. Приложна математика, допълни професор Ненов, е по-привличащо наименование от Математика.
  Професор Сосков напомни, че Деканатът не е за промени на всяка цена. Според него бакалавърското образование трябва да изгради у студентите мисловни навици, а магистърското образование е онова, което ще предопределя бъдещите професии.
  Доцент Минкова посочи, че ударението трябва да се постави на разработването на по-атрактивни курсове, с които да се привлекат студенти. Тя беше категорична, че след II курс студентите трябва да могат да работят.
  Доцент Божкова беше за прием по направление. Тя изтъкна, че има смисъл от промяна, тъй като нивото на първокурсниците е много ниско. Според нея, ако не се променят нещата, през следващите години ще имаме едноцифрен брой на приети студенти. Тя бе за идеята да има общи курсове и едва по-късно да се даде шанс на студентите да се специализират. До края на втори курс студентите трябва да се научат на умения.
  Доцент Великова вметна, че специалност Приложна математика си има стабилно мнозинство от студенти и има реална опасност да се загуби техният контингент, ако се обединят специалностите. Тя изрази опасение, че студентите не правят разлика м/у Статистика и Математика.
  Професор Сосков обобщи, че повечето са срещу обединяването на специалностите в едно направление. Той самият е срещу това обединяване. Добре би било, допълни той, да се увеличат бройките за компютърните науки.
  Доцент Дачев обърна внимание, че студентите не са никак добре информирани и определят интереса си единствено по наличието на думата „информатика”. Той застъпи идеята, че студентите по математика трябва да имат достатъчно познания по информатика, за да могат и те по-лесно да си намерят работа. С други думи, в плана по математика да се застъпят повече дисциплини от информатиката, за да бъде по-атрактивен.
  Доцент Кръстев обърна внимание, че промяната трябва да се прави чрез малки стъпки.
  Професор Сосков отново обобщи, че е желателно математиката да се „направи” с повече информатика, така че ако от студентите не се получат добри математици, то поне да могат да си изкарват прехраната с информатика.
  Доцент Дачев спомена, че е необходима по-добра реклама (на сайта на ФМИ) за това, което се изучава във факултета.
  Професор Попиванов попита защо не ходят студенти по градовете и да агитират.
  Професор Сосков се съгласи, че е много слаба рекламата. Той спомена, че Турнирът на Декана, учреден от акад. Боянов е една много хубава реклама, но не е достатъчна.
  Доцент Кръстев предложи рекламата да е в дух: Ако завършите това и това, то ще ви приемат в следните фирми... Той спомена, че е хубаво да се помисли за стажове в различни фирми (както е при информатиците).
  Професор Попиванов изтъкна, че трябва да се помисли за една хубава реклама, като водещо трябва да е Приложната математика. Защото, добави той, ако един студент не иска да учи математика, то никой и нищо не е в състояние да го застави да я изучава.
  Професор Попиванов призова да се действа бързо, защото времената са лоши...
  Професор Сосков призова да не се действа бързо, защото времената са лоши...
  Професор Ненов отново изрази несъгласието си с предложенията на досегашната комисия по учебните планове. Той изказа мнението си, че по-добре е да остане програмата в сегашния си вид.
  Професор Скордев предложи да бъдат вмъкнати повече елементи от дискретната математика и логиката.
  Най-накрая проф.Сосков обобщи всички изказвания и преброи 14 човека, които са за обединяването на специалностите в едно направление. Петима бяха против обединението. Почти всички изразиха несъгласие с програмата, предложена от комисията по учебните планове.
  Беше взето решение Комисията по учебните планове да се събере в сряда (9 декември) и да изготви ново предложение, което да отрази всички забележки, направени на заседанието.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 18. 18 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 592 Неутрално

  Щом основният капитал е качеството на образованието, значи са фалирали....

 19. 19 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  Според автора СУ ще се придвижи напред в класациите с подобряването на качеството на образованието. И нито дума за наука? Напълно разбираемо, във Философския факултет няма нито един учен, известен отвъд Дунава.

 20. 20 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1618 Любопитно

  До коментар [#2] от "Realistka":


  [quote#2:"Realistka"]м.р Тодор Танев [/quote]

  Кой е този? Майор Тодор Танев? Милиционер Тодор Танев? Медицински работник Тодор Танев? Магарешки резил Тодор Танев? Мъртво роден Тодор Танев? Мародер Тодор Танев?
  Кой е този м.р. Тодор Танев?
  ?

 21. 21 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  До коментар [#17] от "vxa15365434":

  Ако СУ участваше в световните класации само с химия, физика и биология, щеше да е между място 300 и 400. Останалите факултети, включително твоя ФМИ, го дърпат назад. Между другото, в колко университети по света математика и информатика са в едно? Поне от тези, които познавам (40-50), в нито един. Редно е и в СУ информатика и математика да се разделят.

  И престани да дрънкаш глупости кой от кого взема пари. Нито числата са ти верни, нито логиката. Факултетите не са на директно финансиране от държавата. Субсидията отива в СУ като цяло. Някои факултети като ФМИ много държат да си изчисляват субсидията самодейно, на брой студент. Само че това не е резонно, тъй като повече от половината студенти в СУ слушат курсове в повече от един факултет. Освен това има съвместни програми и други преплитания. Например един факултет ползва помещения в сградата на друг, но разходите се плащат само от другия.

 22. 22 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  Баланс на факултетите за 2014, пресметнат по порочната формула на база брой студенти, с неадекватните коефициенти на МОН:

  ЮФ +10.1
  Медицински +7.9
  ФМИ +3.0
  ФНПП +0.29
  ФЖМК +0.25
  БогФ -0.4
  СтопФ -0.5
  ФПед -0.5
  ИФ -0.75
  ГГФ -0.9
  БФ -1.1
  ФХФ -1.5
  ФСлФ -2.0
  ФлФ -2.0
  ФзФ -2.4
  ФКНФ -2.9

 23. 23 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  Това е в милиони лева.

  3 'печеливши', 2 около нулата, 11 'губещи'. Измежду тези със 'загуби' над 1 млн, 3 (БФ, ФХФ, ФзФ) правят СУ видим в света. Другите 3 (ФСлФ, ФлФ, ФКНФ) са просто 'губещи'.

 24. 24 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  До коментар [#8] от "Димка Гочева":
  Другарко Гочева, Вие сте забележителен стожер на комунистическата нравственост и манталитет в СУ. Дерзайте, за да могат студентите да получават представа как е изглеждал университетският преподавател през апогея на живковия режим.

 25. 25 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  До коментар [#15] от "kihano":
  в СУ има 10% активни агенти на ДС и още 30 % комунисти с непроменен манталитет. Подобно е бремето и на останалите университети (без да се брои библиотекарския, който е сборище на кръстоски между мутри и ченгета от ДС). Всяко външно влияние, което разобличава и разбива това кадрово наследство, ще помага да се издига СУ в световните класации.

 26. 26 Профил на a.
  a.
  Рейтинг: 225 Весело

  До коментар [#3] от "Миша":


  [quote#3:"Миша"]зализаният[/quote] Любимото определение на СОЦ-интелигенцията (и нейните последователи) за един елегантен мъж...

 27. 27 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Весело

  До коментар [#21] от "galapagas":


  [quote#21:"galapagas"]И престани да дрънкаш глупости кой от кого взема пари. Нито числата са ти верни, нито логиката.[/quote]

  Така си мислиш ти! Но всъщност мизерните ни заплати от 800-900 лева като доценти се дължи именно на тези жалки преплитания, които за теб са оправдание. Резултатът са жалки условия за работа, ниски заплати, и най-вече че няма кандидати за асистенти, а най-качествените преподаватели отдавна са в НБУ и АУБ, а някои зад граница. Мотивацията на всички преподаватели е нула. Аз в момента получавам като специалист 5000 евро месечно. Прилагам знанията, които съм преподавал на моите студенти в СУ, не работя като преподавател. Това е всъщност една проверка какво съм преподавал - схоластика, архаика или нещо съвременно. ФМИ е едно вонящо блато - тук съм съгласен. Радвам се, че се разделихме. Сбогом!

  И съм сигурен, че знаеш, че средствата за една съвременна лаборатория по физика, химия и въобще по някакви технологии надхвърля цената на поне 3 факултета на СУ заедно с добитъка вътре! Така че да се убият природонаучните факултети не могат да достигнат 300-400 място в света. Излез навън, поживей няколко години и ще разбереш горчивата истина. Само с фукни и мъгляви теории не става!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 28. 28 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Весело

  До коментар [#23] от "galapagas":

  [quote#23:"galapagas"]Измежду тези със 'загуби' над 1 млн, 3 (БФ, ФХФ, ФзФ) правят СУ видим в света. [/quote]

  Не само статиите, публикациите и цитируемостта правят СУ видим в света. Университета се финансира от народа на България, за да създава млади хора със университетска диплома, която да е с покритие в специалността. както основното задължение на една съпруга е да създаде здрави деца и да ги отгледа, а не кокетничи с тоалетие си.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 29. 29 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  [quote#27:"vxa15365434"]Така че да се убият природонаучните факултети не могат да достигнат 300-400 място в света. Излез навън, поживей няколко години и ще разбереш горчивата истина. Само с фукни и мъгляви теории не става! [/quote]

  Бил съм повече от 15 години в университети в Западна Европа, за разлика от теб, след като признаваш, че не си в академичните среди. Изобщо не ти е ясно за какво говориш. След лъжите, които изрече в няколко поста, ти дадох факти, а ти почна да плямпаш врели-некипели. Прородните факултети на СУ в МОМЕНТА са между място 300 и 400 в света. Горната 1/4 от преподавателите спокойно могат да преподават в университети в развити държави.

 30. 30 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Ставайте да спасяваме - не толкова Българското образование и Образованост, а вече и безмощна, Университетска легенда ...
  Единият ми син му е яко отроче, а се чувствам като бито псе ...

 31. 31 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1618 Любопитно

  До коментар [#30] от "dimko":


  [quote#30:"dimko"]Ставайте да спасяваме - не толкова Българското образование и Образованост, а вече и безмощна, Университетска легенда ... [/quote]

  Крайно трудна задача. Как да стане като там две комунистически лобита са в схватка. Лобитата на поколенческите комунисти и лобитата на младата смяна комунисти. Стефан Попов е от "младите". Тодор Танев е от "младите". "Младите" някога бяха подготвяни за след "промените. Бомби със закъснител. Директно ги готвеха. През САЩ ги готвеха. Попов там дори има академични постижения.
  И след това "Отворено общество" и грантовете....
  Някога през 1989 СУ беше острието на революцията. Помните ли Студентската стачка. Свалянета на Петър Младенов. Безапелационната позиция на философите Николай Василев, Цочо Бояджиев, Любен Сивилов, Ламби Кючюков, Здравко Попов...
  Острието на революцията!
  Било е някога.
  Подмениха ги тези, грантаджиите, партийната поръчка - Тодор Танев, Стефан Попов, Петя Кабакчиева, Дайнов, Минчев....
  Острието на Контрареволюцията!
  Как да спасиш?
  Кого да спасиш?
  СЕГАШНИТЕ едните и другите са от едно котило!
  !?
  !

 32. 32 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#31] от "AzDebil":

  Мълча,
  Чакам да се отпушим към Развитие, при това - устойчиво...
  Само с хеврофондове и хреформатори то няма да стане...
  Днес, от бенетето ме убеждаваха, че хуправляващите се били втурнали да ни реформират, щото били поели хангажимент за подобно - Митко Цонев ли не знае, че такова животно изобщо нямаше в техния предизборен анонс ???...

 33. 33 Профил на zlatka1
  zlatka1
  Рейтинг: 406 Неутрално

  Първата задача на Новия Ректор е незабавно да сигнализира главна прокуратура за финансовите зулуми, извършени през двата мандата на Илчев..това е ЧУДОВИЩНО!!Какк може да се предлага при тези зулуми..ОПРОЩАВАНЕ ДЪЛГОВЕТЕ на СУ??КАК?? Защо на небезизвестния Орсов (с никакви научни резултати апропо..)Илчев е дал...забележете 180 000 лева хонорара...Чудовищно!!Непростимо...Станахаме за смях в цяла България...

 34. 34 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  До коментар [#29] от "galapagas":

  Спри да лъжеш и да се правиш на важен. Аз съм доцент с 40 годишен стаж в СУ, автор на 2 книги и съавтор на една книга за студентите в СУ. Аз самият и хората от моето обкръжение имаме 600-700 часа годишна преподавателска натовареност при норматив 280 часа. Ела ме питай за свободното времето, за условията и за апаратурата за научно-изследователска работа в СУ. Ела в смърдящите тоалетни на СУ и ще ти обясня, негоднико! Вие, паплачта от Физическия Факултет нямате студенти и имате свободно време да публикувате статии в изобилие, но особен резонанс нямате. Количеството статии са пряк резултат на липсата на студенти във някои факултети, към които се числиш и ти. А ние с кървав и себеотдаен труд като пчелички ви носим парите за заплати ... Свърши се! Този тарикатлък, на който ви научи ректора-физик Иван Лалов свърши. Университета лежи по корем в нокдаун от вашите тарикатлъци. Клонът на който седяхте се прекърши.... и всичко свурши! Сега идва сметката ... и ти ще я платиш също!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 35. 35 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1189 Неутрално

  До коментар [#34] от "vxa15365434":

  Оставям настрана езика ти, явно си изперкал от толкова преподаване. Доцент с 40-годишен стаж.... не си се развил много в кариерата за толкова години. Не знам само защо реши, че съм от Физическия факултет. Значи всеки, който не плюе като теб този факултет, трябва да е свързан с него. Не, не работя в него, но симпатизирам на колегите там.

 36. 36 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  До коментар [#35] от "galapagas":

  Колега, всички хора работещи в СУ са изперкали поради причините, посочени от автора на статията, която имаме честта да преподаваме. Особено са изперкали тези, които честно и в рамките на възможностите си (каквито природата и обстоятелствата са им дали) са служили на СУ без да хитруват, да надписват лекции чрез несъществуващи курсове и чрез студентски проекти каквато е масовата практика в СУ. Ако положението в СУ беше нормално, щяхме да бъдем и нормално изперкали. Но понеже положението е нетърпимо и ние сме нетърпимо изперкали. Освен тези, които скоропостижно се споминаха - списъкът включва последните двама Декани на Математическия факултет, председателя на БАН и много други!
  Използвам термина Физически Факултет като събирателно за всички Синекурии на СУ. Причината е, че веднъж ми попадна в ръцете финансовия отчет на СУ и там бяха посочени над 2 милиона лева пренасочени км рекордьора Физически Факултет.
  Аз и не искам да се развивам кариерата в СУ - знаеш ли, срамно е да си професор, такива компромиси се изискват. Затова пък имам кариера от американски тип - тясни връзки с промишлеността, нещо с което малцина от СУ могат да се похвалят. Затова съм търсен специалист на Запад, където съм в момента. А мои студенти ме поздравяват през роднините ми от Масачузетският Институт за Технологии ... не са мои заслуги за това, но се радвам че като чуят името на роднините ми там си спомнят и за стария доцент ...! Бъди здрав колега! А ако имаш време и достъп, за да ти светнат нещата прочети тази статия

  http://www.capital.bg/show.php?storyid=374197&sp=0#storystart

  Безспорна криза

  Няколко актуални класации на най-добрите световни университети поставят в челната двайсетица само два европейски университета - "Оксфорд" и "Кембридж". Почти всички останали места са заети от американски училища. Качеството на изследванията в Европа също запада - до средата на миналия век 73% от получателите на Нобелова награда са работили в европейски университети. В последното десетилетие едва 19% идват от европейската академична общност.

  Според изследване на Центъра за европейска реформа университетите в Европа са неспособни да предложат интелектуалната и креативна енергия, от която се нуждае бавно развиващата се европейска икономика. Те не могат да привлекат академичен талант и губят най-добрите си преподаватели, които предпочитат по-високите заплати и добрите условия за научна работа в американските университети.

  Отдавна не е новина, че академичните институции в САЩ задминават европейските във всяко едно отношение, но тенденцията е, че без реформа Европа скоро ще изостане и от Азия. Неотдавна европейският комисар по образованието Ян Фигел предупреди, че само след десет години Китай и Индия ще предлагат по-качествено висше образование от най-добрите училища в Европа. "Университетите ни ще загубят най-добрите си студенти, а Европа ще загуби инвестиции и работни места", предупреди Фигел.

  Лидерът САЩ

  не изненадва никого в научните среди, където е прието да се смята, че ако си умен и амбициозен, отиваш в Америка. Все пак какво освен изтичането на мозъци поражда драстичната разлика между САЩ и останалия свят? На първо място това е традицията, обществената ангажираност и подкрепа. Да си учен в САЩ е престижно и добре платено за разлика от останалия свят. Държавните инвестиции в науката са огромни: САЩ отделят за нея повече пари от цяла Европа. За сравнение - научният бюджет на САЩ за 2007 г. е 137 млрд. долара, докато целият на ЕС за периода 2007 - 2013 г. (Седма рамкова програма) е 54 млрд. евро. Разбира се, европейските национални донори допълнително увеличават тази сума, но във всички случаи тя е много по-ниска от инвестираната отвъд океана.

  Филантропската подкрепа, която е почти непозната в останалия свят, също има огромно значение в САЩ. Там е прието богатите да даряват огромни суми за наука. Традицията датира от времето на благотворители като Джон Хопкинс (с чиито пари е основан едноименният университет), Андрю Карнеги (Carnegie-Mellon University) или Хауърд Хюз (Howard Hughes Medical Institute, HHMI), които раздават огромните си богатства още приживе. Всяка година частни лица, като например кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, даряват стотици милиони долари на изследователите. Бюджетът на неправителствения HHMI за 2007 г. е над 16 млрд. долара. Учените допълнително са подкрепени от връзката между индустрията и университетите. Университетите непрестанно разработват технологии за корпорациите, които се превръщат в патенти. Не е чудно, че множество американски учени са милионери, а университетите - милиардери. В останалия свят като цяло изследователите са доста зле платени, макар също да са умни и квалифицирани.

  Американската наука дължи успеха си и на образованието, което е много по-гъвкаво и практично от европейското. Както и на привличането на мозъци от целия свят. Подобно неравновесие в силите и липса на конкуренция обаче не е от полза за никого както икономически, така и културно. Време е Европа да се събуди и усилията за промяна на статуквото да не бъдат локализирани само в няколко държави.  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 37. 37 Профил на bodysoft
  bodysoft
  Рейтинг: 8 Неутрално

  г-н попов май сам си задава въпросите. туй е нов жанр - интервю със себе си! обаче мантрата си е старата - субсидии срещу неолиберални реформи. като в училището, като здравеопазването, като в МВР...

  "Бих преговарял със СУ както Германия и ЕС преговаряха с Гърция"

  евала за аналогията! ама тва значи, че като гръцкия дълг и тоя на су няма да спира да расте. както си е и сега де...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK