Политика на инат – или как се "отпушва системата" по български

"Къщата с ягодите" на ул.Сан Стефано

© Анелия Николова

"Къщата с ягодите" на ул.Сан СтефаноНа фона на пламналия пожар в Близкия изток, неспирния бежански поток, терористичните атаки в сърцето на Европа и взривоопасно нажежените отношения между Русия и Турция българската политическа класа се сниши, докато "големите" се разберат. И може би постъпи добре, тъй като в подобни сложни ситуации на геополитически промени елитите ни по правило се ориентират трудно.


Лишени от ясните послания на собствената си държава, подобно на предците ни от емблематичното вазово Ганково кафене, редовите граждани трябваше сами да търсят отговори на сложните въпроси, пред които е изправен днес съвременният свят. Многобройните, често напълно противоречиви коментари на различни експерти и анализатори в медиите само усилиха общото чувство на тревожност и смътно усещане за предстоящи апокалиптични катаклизми. Набързо бяха забравени неволите на "приземената" ни родна авиация, волните "театрални" изпълнения на Волен Сидеров, протеста на полицаите... Помръкнаха дори звездата на Биг Брадър и темата за новите цени на винетките.


В целия този водовъртеж от събития и процеси едва ли някой разбра, че преди броени дни, на 24 ноември, музейните работници и библиотечните специалисти от цялата страна излязоха на общонационален протест. Протестираха не само срещу унизителното заплащане на техния труд, а и срещу почти пълната липса на адекватни държавни политики в областта на културата. Протестираха срещу погазеното им професионално достойнство и очертаващата се безизходица пред опитите им да търсят промяна към по-добро.
Едва ли някой разбра и за усилията на професионалната общност да предотврати приемането на предлаганите от група народни представители промени в закона за културното наследство. И тъй като това е проблем, който може да доведе в бъдеще до


много тежки рецидиви


той трябва да бъде публично коментиран. Неслучайно водещи български специалисти сравниха възможните последствия от приемането на подобни изменения и допълнения с пораженията, нанесени от "Ислямска държава" върху паметници в Сирия и Ирак от световно значение. Дори и да са леко пресилени, твърденията им са сериозно предупреждение към политиците за тънкия лед, върху който се опитват да ходят.


На пръв поглед мотивите на вносителите са напълно разумни. Обезпокоени от многобройните оплаквания към тях от собственици на имоти, обявени или декларирани за недвижими културни ценности, насочени срещу прекалено мудната реакция на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по инициирани от тях преписки, народните представители твърдят, че трябва да бъдат предприети бързи законодателни мерки за "отпушване на системата".


За целта те предлагат към общините с териториално деление да се създадат специализирани звена от най-малко трима специалисти в областта на културното наследство. Те трябва да изготвят становища по преписките на гражданите и по този начин да подпомагат министерството на културата, респективно министъра на културата, при вземането на крайните решения, свързани с конкретните искания на собствениците на подобни имоти. Предвижда се също така да се въведе и принципът на мълчаливото съгласие – т.е. при неспазване на законоустановения срок за разглеждането на отделните преписки, липсата на отговор да се приема за съгласие. Мярка, която също би била подкрепена и дори приветствана от всеки български гражданин, сблъсквал се по различни поводи с особеностите на родната ни администрация.


Срещу какво тогава роптаят експертите? Защо всяват допълнителен смут в обществото?


Защо намесват и името на "Ислямска държава"?


Не е ли смешен техният плач?


Краткият отговор е - не, не е. Но той не е достатъчен, защото преди да бъде "отпушена" една система трябва да се отговори на въпроса кои са причините, които са довели до нейното "запушване". Подобен анализ отсъства както в мотивите на вносителите, така и в позицията на министерството на културата. Там има само констатации и декларации за добри намерения. На практика се започва едно "оздравяване", едно лечение преди да е поставена точната диагноза, а дори всеки един начинаещ автомонтьор знае, че това може да досъсипе всеки един по-сложен механизъм.


Експерите отдавна предупреждават, че основната държавна институция - НИНКН, призвана да " подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му при провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство ", е в лошо състояние. В годините на прехода тя претърпя множество промени и от една мощна, свръхцентрализирана организация, каквато беше в миналото, постепенно се превърна в малка брошка върху ревера на българските министри на културата, която последният сред тях по време на първия си мандат с погнуса оприличи на "бардак", а поддържащият му "исо" шеф на Националния исторически музей неотдавна нарече "митница". Този "митнически бардак" и към настоящия момент е натоварен от държавата да изпълнява следните основни задачи (информацията по-долу е копирана от интернет-страницата на НИНКН) :


 • провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
   
 • изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности;
   
 • предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности;
   
 • изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
   
 • извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
   
 • поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
   
 • създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство
   
С щатен състав под 50 човека, каквато е числеността на НИНКН към настоящия момент и мизерно финансиране, е логично да се проумее, че тази институция няма как да има капацитета за изпълнение дори на основните дейности, които й е вменила като задължение самата държава, да не говорим за множеството други допълнителни, но не по-малко важни задачи, с които е натоварена тя по силата на своя правилник. Това е и основната причина за "запушването" на системата. На практика самата държава чрез нейното ресорно министерство поставя института


в ролята на магарето на Настрадин ходжа


който в желанието си да спести някоя друга пара решил да го научи да не яде и тъкмо когато успял, добичето взело че умряло! Бавно и систематично обезличаван през годините, днес НИНКН е доведен до състояние, което може да бъде оприличено на нещо като "будна кома" и държавата го е оставила без лечение с оправданието, че не съществува подобна клинична пътека. Той вегетира само по простата причина, че евтаназията у нас не е разрешена. Факт, потвърден от народния представител проф. Станилов по време на заседанието на Комисията по културата и медиите, приела на първо четене предлаганите спорни промени в Закона за културното наследство.


Депутатите са предупредени от експертната общност за този проблем. Предупреждава ги и техният колега проф. Станилов, който единствен измежду тях познава детайлно материята и особеностите на системата, която те са се заели да "отпушат". И въпреки това предложенията за изменения и допълнения минават на първо четене с уговорката, че между първо и второ четене ще бъдат направени леки корекции, което налага по-внимателно вглеждане и коментар на самите спорни промени.


Първата от тях, свързана със създаването на специализирани звена към общините с териториално деление, предвижда структурирането им само в рамките на съществуващия административен щат на съответната община – т.е. нови щатни бройки не се отпускат, което не налага и допълнително финансиране.


Това ще "отпуши" ли системата?


Разбира се, че няма, тъй като става дума за ограничен брой общини от рода на София, Пловдив, Варна... Останалите, средните и по-малките какво правят – продължават по стария ред, оставени в ръцете на "митническия бардак" НИНКН ли? Там според депутатите-вносители втора категория хора ли живеят или в техните територии отсъстват недвижими културни ценности и как ще бъдат решавани натрупалите се напрежения?


Не е ли по-разумно тогава, ако идеята е администрацията да се доближи до проблемите на гражданите и местното самоуправление, Министерството на културата да се възползва от съществуващата възможност в действащия правилник на НИНКН (чл.2, ал.3) и да създаде в основните шест планови райони на страната изнесени териториални звена? Дори това да стане в рамките на съществуващия силно орязан през годините щат на НИНКН, за да не се налага допълнително финансиране, с много по-голяма доза вероятност може поне да се предположи, че пренасочените към тях специалисти ще имат необходимата експертна квалификация и подготовка. Защо обаче вместо това се търсят нови начини за заобикаляне на НИНКН, а не се предлагат разумни стъпки за неговото оздравяване и за превръщането му в реално действаща институция, носеща отговорност за действията или бездействието си, която да партнира с общините и да подпомага техните усилия за устойчиво развитие? Този въпрос за момента остава загадка и заслужава да бъде коментиран отделно, след приемането на предлаганите промени в тяхната окончателна редакция от Народното събрание.


Предварително обаче е ясно, че предлаганата поправка би имала някакъв смисъл единствено и само ако НИНКН бъде предварително оздравен и финансово обезпечен за изпълнението на вменените му от държавата изключително важни задачи. Няма как да въведеш двустепенна система на контрол и да се съизмерваш с "Италия, Холандия и други европейски държави със значителен опит в опазването на културното наследство", както твърдят в мотивите си вносителите, след като открито признаваш, че основната система е разбита, но въпреки това създаваш втора и то частично, само в най-големите общини, без допълнително финансиране.


Второто предложение – въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие, е още по-опасно, въпреки че привидно звучи напълно справедливо. Мудната, тромава, надменна и безотговорна администрация трябва да бъде наказвана за бездействието си, а инвестиционните намерения на гражданите, фирмите и общините да бъдат поощрявани! Натрупаното в момента недоволство, както споделят по време на заседанието на Комисията по културата и медиите отделни депутати, е предизвикано именно от подобни случаи на "изгубени" или безкрайно забавени преписки в резултат на сложната комуникация между НИНКН и министерството на културата. Логично ли е тогава да се предполага, че намесвайки и трета страна в процедурата по вземане на решения, сроковете ще бъдат съкратени в рамките на предвидените норми на административното обслужване и системата ще се "отпуши"? Та нали новите специалисти от общините в страната, за да изготвят съответно становище по някакво искане, в повечето случаи трябва най-малкото да имат достъп и да ползват архива на НИНКН в София, който към настоящия момент не е цифровизиран и не е достъпен онлайн!


Вместо да се облекчи, на практика процедурата за вземане на крайните решения ще се усложни, в резултат на което


системата буквално ще се "задъни" окончателно,
а ръцете на имащите инвестиционни намерения ще бъдат напълно развързани


Тогава случаи като нашумялата напоследък "Къща с ягодите" на ул. "Сан Стефано" в София или започналата да рухва къща на арх. Фингов на ул. "Шипка" ще ни се сторят като мили спомени, а заобикалящият ни съвременен градски пейзаж все повече ще продължи да бъде лишаван от памет – също както го прави "Ислямска държава" по съображения от друг характер.


Експертите са предупредили депутатите и за тази опасност – принципът на мълчаливото съгласие в областта на културното наследство може да доведе до необратими поражения. Предстои да видим дали при второто четене на предлаганите промени те ще се вслушат в тяхното професионално мнение или ще предпочетат политиката на инат. Както са го правили много пъти в годините на прехода...


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Неутрално

  тъжна публикация... и болезенно обективна !
  нищо ново не научихме и нищо старо не забарвихме !

  да се наведем ,да се снишим...
  щото преклонена глав аостра саля не я сече

 2. 2 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Къщата на арх. Фингов на ул. "Шипка", както и "Къща с ягодите" на ул. "Сан Стефано" са изключително силни свидетелства на просташката арогантност на сегашните им собственици - безкултурни, алчни и безотговорни. А властта им уйдисва на акъла.

 3. 3 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2589 Разстроено

  ИД отдавна действа на "територията", още от 9.9.44. Имаше само един плах период, когато държавата се опита да бъде такава - 1997-2001. И край!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 4. 4 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 474 Неутрално

  "... ръцете на имащите инвестиционни намерения ще бъдат напълно развързани..."
  И ще се увеличи количеството на "автентични"крепости,дворци и всякакви, други строения,от които даже един камък да е останал,ще бъдат "възстановени",и пуснати "в експлоатация".

 5. 5 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1276 Неутрално

  абсолютна шизофрения... руините които Идил разрушава частна собственост ли са? Как може изобщо една частна собственост да бъде паметник на културата? По логиката, по която споменатите къщи са обявени за паметници на културата спокойно за такива могат да бъдат обявени и панелките... по-голям паметник на работническо селската култура здраве му кажи

 6. 6 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2998 Неутрално

  Е, добре де...! Какво не му е ясно на автора?! Битието определя съзнанието - така ли ни учеха, на времето? Министър на културата е главния мултак! Бил скулптор, голяма работа! Началника му е пожарникар, неосъществен милиционер на ДС! Хората си ги харесват и гласуват за тях! Искат си просташкия хумор, простотията, панелките, калта, бедността и лошото образование! Свободата и културата са, осъзнати необходимости! Хората не ги искат, искат си милиционерите и псевдо културата!

  Бивш tww09306483.
 7. 7 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2729 Неутрално

  Специалистите от НИНКН пречат на самозваните историци да си строят крепости с европейски пари.Мечтата на ганьовщината -хем усвояваш ,хем си оставяш името в историята

 8. 8 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  [quote#1:"Je suis Патъклъмъ"]да се наведем ,да се снишим...
  щото преклонена глав аостра саля не я сече [/quote]
  Реално, за да си преклониш главата, се налага да си вирнеш дупето... ами заради думата "сабя" все си представям как палача казва поговорката на осъдения: "Наведи си главата, защото наведена глава сабя... "

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 9. 9 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#2] от "alg57373608":

  Властта не им уйдисва на акъла - ТЕ са властта.
  Вони отвсякъде.

 10. 10 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Предстои да видим дали при второто четене на предлаганите промени те ще се вслушат в тяхното професионално мнение или ще предпочетат политиката на инат. Както са го правили много пъти в годините на прехода...

  Не е политика на инат, а политика на принципа кой ще плати повече или на принципа - как можем да откраднем повече.

 11. 11 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Район Оборище, на 300 крачки от Къщата с ягодите...
  Вижте:
  https://www.facebook.com/Sofia.Plaza.Garibaldi/posts/933836226704714

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 12. 12 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 470 Любопитно

  Кой ще замени болният от рак Рашидов?

  И това е важно, поради простата причина, че докато институциите в България системно се обезличават, последната надежда на природонаселението е новият "началник" да не е по-лош от предишният.

  #killwhitey
 13. 13 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 383 Неутрално

  схемата е много проста.
  НИКН се прескача като институция
  за да може хем да има контрол както искат
  от европа, хем този контрол да бъде
  контролиран от мафиоти близки до
  божидар димитров и жевди рашидов.

 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Мотивите на автора са ясни и звучат добре.
  Но някак се пропуска факта, че в този институт нещата са доста изпуснати и няма как да не си зададем въпроса, кой е отоворен за това изпускане.
  От текста се разбира единствено, че въпросния институт иска финансиране, като дори не се изяснява за какво финансирнае и в какви размери става дума. Кой институт не иска допълнително финансиране и по-голям щат.
  При такива искания, не е ли по-добре, искащите да предложат някаква програма, за какво и как ще се използват въпросните средства и как работата на института ще се подобри. направиха се и се правят архиви с най-модерни средства, а архива на въпросния институт, който основно работи с неговия архив, очевидно го е оставил да стигне някакво трагично състояние и съвсем логично работи бавно и с това спира, пречи и създава условия за продължаване на сегашното състояние на сградите за които става дума.
  Отделно, че с решенията които не взема и бави, се създават прекрасни корупционни условия.
  Така че случая съвсем не е толкова ясен и еднозначен.

 15. 15 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 501 Разстроено

  Липсата на разумна политика в културата и образованието ще ни заличат от картата на света. Без да се налага някой да ни "помага". Наред с демографската криза и пълната липса на някакви мерки за подобряване на положението. Вече берем плодовете на безхаберието в тези области. За всичко това само ние сме си виновни.
  Статията отново ме убеждава, че в тази държава, на избраните да решават тези проблеми, не им пука. Както се казва: "след мене потоп". За съжаление едва ли здравият разум (и родолюбието в крайна сметка) ще надделеят. Трябва да се схване, че в някои области трябва да се влага с дългосрочна перспектива, за да запазим това, което е останало, да запазим нас си. Прага е добър пример- всичко е пипнато, и понеже е толкова много, ясно е, че са влагани пари десетилетия наред за опазване на културното им наследство. Систематично, безотказно.
  Боли ме. Ние тук си говорим, но тези неща все остават в страни.

 16. 16 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 501 Разстроено


  [quote#14:"tsvetko_51"]Кой институт не иска допълнително финансиране и по-голям щат.
  При такива искания, не е ли по-добре, искащите да предложат някаква програма, за какво и как ще се използват въпросните средства и как работата на института ще се подобри.[/quote]
  Точно.
  А и Министерство на културата дали не си е затваряло очите дълго време за този проблем? По повод отговорността.

 17. 17 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 624 Любопитно

  [quote#2:"alg57373608"]свидетелства на просташката арогантност на сегашните им собственици - безкултурни, алчни и безотговорни.[/quote]

  Състоянието на Къщата с ягодите е резултат от безугледното и стопанисване през социализма, включително от разните съветски креатури. Нормалното и стопанисване и поддръжка след това се оказват проблематични.

  Преди 10 години я купува (или по-точно май го набутват) Валентин Златев, защото се оказва, че купува паметник на културата, чийто автентичен вид не се знае какъв е (трябва да има документация във във въпросния институт, която липсва), технологията на оригиналния строеж е компрометирана, а през соца са правени разни диващини в интериора.

  Та сега на практика нищо не става от къщата освен да се развява като флаг за „просташката арогантност на сегашните им собственици“ по форумите.

  @)----,--'--
 18. 18 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 624 Разстроено

  [quote#15:"danid"]Липсата на разумна политика в[/quote]
  каквото и да било. Усвояване на фондове, кражби, корупция, пък след мен и потоп. За съжаление е така.

  @)----,--'--
 19. 19 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3156 Неутрално

  системата се отпушва само по един начин - нарязване за скрап.
  И изграждане на нова, ама РАЗЛИЧНА от предишната, инак ще е повторение на същото безобразие.
  РАЗЛИЧНАТА е пряка демокрация - безкомпромисна, последователна, валидна за всички сфери на обществения живот.
  Проблемът е, че "отгоре" и "легално" това не може да се осъществи - тия "горе" са предоволни от сегашното състояние на нещата, а "легалното" е закрепено със съответни закони, които не допускат никаква коренна промяна, само козметика, липосукция тук и там, ботокс, силикон, ей такива работи...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 20. 20 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Те ОПРАВДАХА Бисеров, вие лелете запазване на културното наследство от същите комундери...

 21. 21 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Само като си помисля, че къщата с ягодите, която толкова много харесвам, е попаднала в ръцете на този арогантен простак, който ще я събори и ще построи на нейно място някакъв кич, ми става противно и гадно. Как стана така, че най-красивите сгради на стара София се озоваха в ръцете на мафията. И къщата на Яблански, и къщата на Савов и много други. Това ми напомня за завладяването и разрушаването на древния Рим от варварите.

 22. 22 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#2] от "alg57373608":

  ...и с особена сила къщата на Александър Стамболийски:

  http://stara-sofia.blogspot.bg/2011/01/blog-post_17.html

  www.commcrime.blogspot.com
 23. 23 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#5] от "extraCACA":

  ами ей така може...и може собствениците - идиоти-чалга-снобари да си веят фустите или шортите дорде падне въпросният паметник на културата, за да продадат земята под него за апетитна сума.

  www.commcrime.blogspot.com
 24. 24 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 624 Любопитно

  [quote#21:"proza"]Само като си помисля, че къщата с ягодите, която толкова много харесвам[/quote]

  Имам един въпрос. Ако беше твоя, имаше необходимите пари, и не си арогантна мутра, какво щеше да направиш с Къщата с ягодите? Колко време ще отнеме? Ако може с конкретни строителни стъпки и административни процедури.

  @)----,--'--
 25. 25 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#2:"alg57373608"]Къщата на арх. Фингов на ул. "Шипка", както и "Къща с ягодите" на ул. "Сан Стефано" са ... [/quote]
  Купени с цел да се "саморазрушат" и на тяхно място да се построят "други" къщи?!!! На тези хора не им пука за "културно наследство", какво е "това" те си имат "друго"?!!!

 26. 26 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Много хора не осъзнават, че ако искат нещо трябва да са готови да платят.
  45 години Държавата е използвала БЕЗплатно хиляди такива сгради. След това ги връща, но собствениците често трябва да платят огромни подкупи.
  И после ценители на стари тухли ги подгонват да ипотекират имота си за да разкрасят къщата защото 1000 - 2000 човека обичали гредоред.

  Справедливо е собствениците на реституирани сгради, върнати на семействата след половин век социализъм, да решат дали на земята им да има офиссграда, МОЛ, гредоредка, или тревна площ, където да си разхождат кучето.
  Държавата, чрез Кметството, има право да иска данък сгради и такса смет, които да управляват процеса.
  АКО собствениците реставрират сградата да бъдат освободени от Данък сгради за 45 - 50 години.
  Толкова години, колкото са им откраднали.
  АКО собствениците съборят сградата и построят модерни жилища или офиси ще трябва да плащат наказателен данък сгради за следващите 30 - 50 години.
  Местоположението определя дали собственици и инвеститори ще използват по един или друг начин Паметници на културата.

  МОРАЛ.
  Тази Дума е непозната по българските земи, а трябва да се изучава във всяко училище.
  Тези сгради са обект на ужасни престъпления !
  Не е цивилизовано да искаме от собствениците да живеят в стаята, където са изнасилили баба им. Където са убили дядо им. Където са живяли насилниците...
  Културните хора, които харесват гредоредни къщурки трябва да кажат пред огледало, че ако са на мястото на собственици на сграда паметник на културата ще инвестират в запазването, а не в разрушението й.
  Моралът не започва от утре, нали ?

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK