Пързалката на Москов

Здравният министър Петър Москов в пленарна зала

© Юлия Лазарова

Здравният министър Петър Москов в пленарна залаПо време на парламентарния контрол в петък (18 декември) към министъра на здравеопазването бяха отправени въпроси, свързани с т.нар. данък "вредни храни". Красен Станчев от Института за пазарна икономика, който се занимава с темата за икономическия смисъл от такава промяна, анализира отговорите на министъра в статус във "Фейсбук", който препубликуваме: 


В отговор на питане на народните представители от БСП Светла Бъчварова и Георги Търновалийски по повод законопроекта за "данък обществено здраве" (ДОЗ) министър Москов отново се опита да изпързаля депутатите и чрез тях общественото мнение. За тези, които не помнят: и двамата [депутати] са заемали висши административни постове в земеделието и финансите. 


Питанията
Г-жа Бъчварова се позовава на мотивите към проекта, където едностранчиво е приведен опитът на Дания и Унгария, и посочва, че в обосноваването има много пропуски. Питането е за това, първо, дали други страни (например Германия и Великобритания) са обсъждали подобен данък и защо не е въведен и, второ, какви икономически анализи са правени, какви ще са икономическите изгоди и последствията… 


Г-н Търновалийски, изглежда, се позовава на анализ на социално-икономическите ефекти, извършен под ръководството на Боян Рашев и моя скромност. Народният представител казва: "Броят на [загубените] работни места в резултат на въвеждането на този данък ще бъде 4300, крайният ефект ще бъде отрицателен, защото тези 202 млн. [лева], които се очакват да се получат като ефект от този данък, ще бъдат загубени ДДФЛ в сериозни размери, ДДС .., тъй като ще намалее и покупателната способност; ще бъдат необходими и доста сериозни административни разходи за въвеждането и администрирането на този закон.. (възможността да се появят заместители, които да са по-вредни, е много голяма)". 


Отговорите

Министър Москов отговаря за около пет минути с дванадесет неверни и подвеждащи твърдения. А именно че:


1. ДОЗ подобрява здравните показатели и че това го "казва СЗО" и който искал да спори със СЗО, той щял да помогне.


2. Данъкът бил въведен в единадесет страни ("под различни форми").


3. Великобритания обсъждала и щяла да въведе "данък захар" ("sugar tax").


4. "Българските деца са вторите след холандските по употребата на голямо количество енергийни напитки".


5. "Практически прилагали теоретичния модел на унгарския закон".


6. "За първата година това в Унгария е коствало около 1000 работни места, което през следващите години се е компенсирало".


7. Облагали храни, "без които можем" и "които бедните хора трябва да купуват независимо от качеството им".


8. Реакцията на "хранително-вкусовата индустрия… е остра, лобистка, изключително сериозно финансово подплатена".


9. "Ефект от този данък за облагане на потреблението има, което е основната теза на противниците му".


10. Нацията е болна, "няма кой да произвежда добавена стойност".


11. "Един от големите производители на сладки неща, който каза, че щял да се изнесе да произвежда другаде, произвежда в момента един стар български бранд в Румъния,например".


12. "Повишаването на количеството на трансмастните киселини във вашата ежедневна диета с 2% води до увеличение с 20% на риска вие [т.е. г-н Търновалийски] да получите инсулт".


Коментарите


1. СЗО доста обективно излага опита на страните с подобен данък и посочва, че потреблението на облаганите с данък продукти намалява. Но никъде СЗО не установява причинно-следствена връзка между данъка и подобряването на състоянието на здравето. За Унгария също няма такива данни. Но СЗО през май т.г. издаде доклад, озаглавен "Използването на ценовата политика за поощряване на по-здравословно хранене". В него е даден преглед на същия опит и се препоръчва съчетание на данъци със субсидии. Констатациите са тривиални: когато облагаш нещо с данъци, ограничаваш потреблението, ако го субсидираш – най-вероятно ще се увеличи. (За това може да се прочете във всеки речник по икономика.) Този доклад не използва традиционния показател "индекс на телесната маса (ИТМ)" за установяване на зависимост между данъци, начин на хранене и здраве. С такива данъци той се увеличава.


Този доклад не опровергава предишни изследвания на СЗО, според които "начинът на живот" и "общият калориен прием" влияят върху здравето и според които данъчно-ценовите политики въздействат върху храненето само ако данъците са високи, обхващат всички храни и могат да бъдат ефективно наложени. (Това също е тривиално допускане, поне от гледна точка на икономиста.)


2. ДОЗ в този вид, в който се предлага от министъра, не е въведен в единадесет страни от ЕС, а в една – Унгария. В други три страни (Дания, Франция и Финландия) той прилича на унгарския, но е очевидно неефикасен за постигането на здравни цели. Твърдението за единадесетте страни "под различна форма" е подвеждащо, но такъв е трикът на консултантите на министъра, използван с цел убеждаване на публиката. В четири страни (Белгия, Великобритания, Германия и Естония) анализът на ползи и разходи е мотивирал отказ от данъци, подобни на ДОЗ.


3. Елементарна справка показва, че в Обединеното кралство има петиция в подкрепа на "данък захар", внесена в парламента със 150 хиляди подписа, и препоръка на неговата комисия по здравеопазване в този дух. Но отговорът на правителството е еднозначен: "правителството не планира въвеждане на данък върху подсладените напитки и до края на годината ще обяви плановете си справяне със затлъстяването при децата".


4. Не ясно откъде са изведени тези данни: вероятно от извадковото проучване на центъра към министерството. Но твърдението не съответства на другата достъпна статистика (включително за потребление на безалкохолни напитки у нас), а според Европейската организация по безопасност на храните Холандия не е най-значителният потребител на енергийни напитки и при децата, и изобщо.


5. Унгарският закон не е "приложен теоретично", а просто е пренаписан. Дори наименованието на закона е заимствано очевидно поради подвеждащото звучене. Подходът е странен, защото двете страни са много различни по всички показатели за здраве, доходи, цени и данъчни системи. Според ИТМ Унгария е "болна", а България – не. 


6. В Унгария има намаляване на облаганите храни и съставки. Но тази тенденция започва три години преди въвеждането на данъка и динамиката на ИТМ няма никаква връзка с него. СЗО или която и да е друга организация, доколкото мога да съдя, не е оценяла загубата на работни места от ДОЗ. Изглежда доста произволно да се твърди, че загубата на работни места била около 1000 и още повече че това било компенсирано. От изследване на PricewaterhouseCoopers e ясно само че избягването на данъци от унгарската хранителна промишленост е над шест пъти повече от събраните от ДОЗ приходи (130 срещу 18 млрд. форинта).


7. Ако се облагат храни, "без които можем", не е ясно защо ще има положителен ефект върху здравето. Пак според СЗО общият калориен прием е по-важен за здравето. А приносът на потенциално облаганите за него е незначителен. Ако се облагат малко храни, общото влияние на данъка върху поведението и здравето ще бъде незначително. Интересно е защо министърът смята, че знае какво "трябва" да купуват бедните хора.


8. Реакцията на промишлеността била "лобистка" и "остра" – това е общо, характерно за леви популисти омаскаряване на "капиталистите". Под "индустрията" министърът сигурно разбира предприятията в бранша, профсъюзите, икономистите, които не са на договор при него, изследователи, медици и университетски преподаватели, които са изследвали въпроса преди министерството и имат различно мнение.


СЗО например също е заинтересована от защита на някакви общи политики, обосновани или не. "Лобисткият интерес" на самия министър е да се изкара, че нещо прави и "реформира". По закон той е длъжен да се консултира с онези, които плащат данъци, а не обратното.


Според мен реакцията изобщо не е "остра". ДОЗ цели да обложи 1/3 от оборота в един от съществените отрасли в икономката, всички ще загубят, включително бюджетът и министерството. И въпреки това хората кротко му обясняват къде е крив замисълът на ДОЗ. И не обиждат нито министъра, нито пишман консултантите му. А колегите от другите министерства обикалят фирмени и коледните матинета и викат: "дайте още пари за спорт и образование".


9. Ефект от данъка има и той е отрицателен в смисъл на работни места и бюджетни приходи. В предвиждането на тези ефекти няма нищо лобистко, а се изисква от нормалната логика на законодаване. Що се отнася до диетата и начина на хранене на българските домакинства – и статистиката на домакинските бюджети, и тази на продажбите на храни и напитки недвусмислено показват, че кухнята на българските граждани става все по-здравословна.


10. Ако наистина "нацията е болна, няма кой да произвежда" и пр., тогава НСИ и правителството лъжат, че в страната има ръст на икономиката и доходите за шестнадесет от последните осемнадесет години. 


11. Цитирайки случай с производство в съседна страна на "български бранд", министърът всъщност показва какво ще се случи и с други български брандове, ако се въведе неговият ДОЗ.


12. Обстоятелството, че "трансмастните киселини" увеличават риска от инсулт, не означава, че ДОЗ е спасението, другите мазнини, генетичната предразположеност и начинът на живот на отделния индивид също имат пръст в неговото здраве.


В отговорите на министъра има и още важни твърдения. Например това, че щял да даде на депутатите 70 страници анализ на ползите и разходите. Аз също ще го дам този анализ на моите студенти като пример как не трябва да се анализират законопроекти.


Впрочем анализите трябва да се правят и обсъждат преди приемането на проектозаконите и да бъдат част от съпътстващата ги документация. А не да се крият. От опит знам, че това се прави най-често когато качеството им лошо.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (101)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Палячовщините на Москов нямат край. Дали някога България ще има нормален министър на здравеопазването?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Москов,не лъжи....

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8640 Неутрално

  Здравословните и вредните храни ги обсъждахме повече от достатъчно .Ето една информация за пряката работа на Москов,който явно пуска димки около непосредствените си задължения с подобни щуротии/''вредни храни'',''пръстови отпечатъци''и т. н./.
  В ранната пролет на тази година министър Петър Москов подхвърли пред медиите поредната си идея за реформа в здравеопазването: обединението на деветте университетски болници, които се намират в карето на Александровска болница, бе обявено от министъра като сериозна стъпка към намаляване на разходите и оптимизиране на работата им.
  За 9 месеца – от 1 януари 2015 до 30 септември 2015, загубите възлизат на 5,3 млн. лв.
  Само на Александровска болница загубата за 9 месеца е 4,135 млн. лв., при загуба за цялата 2014 г. от 2,5 млн.
  Тоест загубите на болниците са се увеличили, а управителят му - Красимир Ангарски е подменил целта на сдружението, като се е заел пряко с управление на медицинска дейност.

  [email protected]
 4. 4 Профил на Иван Петров
  Иван Петров
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Др.Москов отдавна е показал, че за него истината и лоялността са обтекаеми понятия.

 5. 5 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#1:"today"]Дали някога България ще има нормален министър на здравеопазването? [/quote]
  Е,откога стана ненормален?
  Спомням си,че тук доскоро отваряхте шампанско и пускахте фойерверки при всяко негово предложение.
  Та кой е ненормалният?

 6. 6 Профил на Johnnie
  Johnnie
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Мостов въобще не е умен или интелигентен, не случайно толкова бързо стана пръв приятел на Бойко...
  Просто е медийна звезда и то не за друго, просто няма как да пускаш по телевизията Ненчев или Катето Захариева. Ще ти избяга детската аудитория.

  -Тате, какво трябва да продаваш за да си купуваш скъпи коли, яхти, хотели? -Родината, сине, родината...
 7. 7 Профил на Легионер
  Легионер
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Доводите на Москов са меко казано невалидни за всеки здравомислещ човек с елементарни познания по икономика. Да имплементираш елементи от различни закони в различни държави, които дори не са въведени в съответната страна и да го наречеш реформа за мен е сигнал за безсилие. Явно е, че нямаме добри министри в този кабинет, в частност Москов. И тъй като във всяка една частна компания се прави ревю на работата на служителя през изминалата година искам да попитам: "Какви са постиженията на здравния министър Москов през 2015 година?"

  Отговарям и общувам във форума само с хора, които спазват добрия тон, уважават чуждото мнение и са коректни в изказванията си.
 8. 8 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1021 Любопитно

  Москов усърдно тича по финалната си отсечка, като министър...

  Форумът е в будна кома...
 9. 9 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Красен абсолютен аматьор в анализа си. Данъкът е доста напредничав за нашата изостанала държава. Красене, за твое сведение, еквивалента на данъка за нездравословните храни са акцизите върху цигарите Там какво ти е мнението за причинената безработица, намалелите бюджетни приходи и контрабандата?

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1923 Неутрално

  На един кантар са с данък Уикенд,експериментални.

 11. 11 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Москов има нужда от лекарска помощ. Такова лице не може да прави здравна реформа. Но в страната на мутрошопите всичко е възможно...

 12. 12 Профил на today
  today
  Рейтинг: 766 Неутрално

  [quote#5:"ret"]Спомням си,че тук доскоро отваряхте шампанско и пускахте фойерверки при всяко негово предложение. [/quote]
  Да бе, даже на всяко негово предложение събирахме пари и му подарявахме апартамент. Ако някога е имал разумна идея вероятно сме я одобрявали, но чак да думкаме тъпана не е било.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 13. 13 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Москов няма съществен избор.
  Той всячески ще се опитва да доказва и осмисля своето оставане във властта, правейки промени(или изтърканата и от смисъл дума "реформи", омаловажавайки и неглижирайки дори следствията от тези промени, заради едното им правенето.
  От друга страна Борисов ще го подкрепя все по силно, дори с цената на съпротивата на други, че и и на собствените си подопечни, с една скрита цел - да продължи да разбива опонентите си в коалицията на съставните им части, "пазарувайки" част от тях за сметка на други. В това се състои същността на основният на Борисов управленски принцип - Разделяй и Владей!

  п.п. Във връзка с горните себично лични цели на Играчите, промените са само Форма и средство за оцеляване, а Съдържанието и същността на промените са следствие, а не причина за правенето им.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 14. 14 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#5] от "ret":


  [quote#5:"ret"]Е,откога стана ненормален?
  Спомням си,че тук доскоро отваряхте шампанско и пускахте фойерверки при всяко негово предложение.
  Та кой е ненормалният? [/quote]Костовистите наистина са се превърнали в някаква болшевшка секта.Само болшевики са способни с такава страст да гормят "врага с партийния билет" .Днес с възбуда плюят тоя,който до преди дни превъзнасяха.Дали им минава мисълта,че може би утре ще им се наложи да плюят този,дето превъзнасят днес?!Едва ли.При сектите мисли и размисли няма-има я само правата партийна линия,очертана от вожда...

 15. 15 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 754 Весело

  [quote#14:"yanne"]Костовистите наистина са се превърнали в някаква болшевшка секта[/quote]

  Преди няколко едно парче тук нарече "новите Апостоли" подалите оставка областен и зам.областен управители от ДСБ.Представяш ли си

 16. 16 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  питане от страна на бсп и признаването им за капацитети "и двамата [депутати] са заемали висши административни постове в земеделието и финансите" като основа за война с Москов ? интересен катарзис ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 17. 17 Профил на ЧИЧО ПЕШО
  ЧИЧО ПЕШО
  Рейтинг: 318 Любопитно

  Г-н МОСКОВ разковничето е във въвеждането на "ДАНЪК СОФИЙСКИ ВЪЗДУХ" и всичкото народо-население ще е щастливо и здраво !!!

 18. 18 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  [quote#14:"yanne"]Костовистите наистина са се превърнали в някаква болшевшка секта.[/quote]
  По-лошо е. Болшевици ги наричат "галено" от БСП и ДПС. Те всъщност са "партизанска" секта.
  Да си припомним чл.1 на Закона за защита на държавата (1924):
  "Чл. 1. (Измененъ: З. отъ 16 мартъ 1925 г. *). Забраняватъ се всякакви организации, групи или техни поделения, които проповядватъ или подбуждатъ било къмъ насилствено изменение на установения отъ Конституцията държавенъ и общественъ строй, било къмъ насилствено завземане на властьта, или които за постигане на същите цели искатъ да си служатъ съ престъпления, въоръжени акции, насилия или терористически действия."

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 19. 19 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#9] от "Chubachubs":
  Е и-намаля ли тютюнопушенето от акцизите и данъците?Ако идеята е просто пари да се събират,направо да си го кажат.Ако идеята е да се намали консумацията и да се подобри здравното състояние-много слаба аргументация в полза на данъка...
  Намаляването става по съвсем друг начин-чрез образоване,разяснителна кампания,особено сред младите.
  Навсякъде,където консумацията на вредни цигари и храни намалява,не се дължи на фискални стимули,а именно на по-добро образование и информация по въпроса,и обществено заклеймяване на въпросните стоки.Както стана с цигарите-на места на запад те гледат като престъпник,ако пушиш...

 20. 20 Профил на kpenkov
  kpenkov
  Рейтинг: 696 Весело

  Откакто го погали нашия папа по главата или по дупето, доктор Москов стана другаря Москов.

 21. 21 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#9] от "Chubachubs": ≪Красене, за твое сведение, еквивалента на данъка за нездравословните храни са акцизите върху цигарите Там какво ти е мнението за причинената безработица, намалелите бюджетни приходи и контрабандата?

  +++++++++++++++++++++++++++++

  Между другото, не съм сигурен, че това, което предлага Москов, е най-доброто, което може да се направи в случая, но че нещо трябва да се направи, за да бъдат спрени прекалено алчните за големи печалби бизнесмени да тровят народа, в това съм сигурен. Но трябва ТЕ, А НЕ НАРОДЪТ, да плати за това, защото те, а не народът, въведе модата на месните храни без месо и на млечните произведения без мляко.

 22. 22 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Аз като човек със зелено мислене, подкрепям такъв данък. Но да се хвърля толкова много енергия за въвеждането му е пълна глупост. Здравеопазването ни си има много по-належащи проблеми за решаване...

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 23. 23 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#18] от "Резистентна": ≪Те (тоест, ДеПеСареите – всъщност са "партизанска" секта.≫

  Така е. Подобни са на комунистите от 1944 – 1953 година. Но са по-нахъсани от тях. И са по-големи догматици.

 24. 24 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#23] от "glog":

  Тълковният речник дава като първо друго, позабравено значение на думата "партизанин":
  партиза̀нин
  Значение на думата партизанин

  мн. партизани, м.
  1. Пренебр. Лице, което става член на определена партия по користни подбуди, а не по убеждения.
  2. Участник в съпротивително движение.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 25. 25 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Весело

  До коментар [#18] от "Резистентна":
  Плашите, само плашите и зсплашвате напоследък.
  Мафията трепери за стабилността си... И се протяга нервно към бухалката.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 26. 26 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Мисля, че Москов ще се провали, защото му липсва капацитет да отсее важните неща. И това, което Радан направи, беше елегантен начин да разкара един глупак... Признавам си, че поведението на Москов ме притесняваше и преди. Но нямаше как да бъде отстранен, защото минава за експерт. Да си се пързаля сега на воля...

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 27. 27 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 978 Весело

  До коментар [#15] от "ret":


  [quote#15:"ret"]Преди няколко едно парче тук нарече "новите Апостоли" подалите оставка областен и зам.областен управители от ДСБ.Представяш ли си[/quote]
  Представям си.

 28. 28 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#23] от "glog":

  Та в посочения смисъл, те не са дори комунисти... Зависими и манипулируеми хора, нуждаещи се от водач, командир и уж революционни идеи, с които "издигнатото" малцинство да подчини, стъпче, унизи и окраде "простото" мнозинство. Каквото и да правят, винаги носят публично "хоругвата" - портрета на конкретен човек, към когото "пришиват" всички позитиви. Невъзприемчивите, мислещите, неподчиняващите се, които не действат (мислят, говорят, пишат) съгласно утвърдената партийна линия, са "врагове", "предатели", "тъпаци", "простаци", "недоучили", "цървули", "тикви", "физкултурници", "пожарникари"... Според партизаните, те заслужават "справедливо" наказание, но не според закона ("той се приема от 240 тъпаци", а според т.н. "морал" (относително понятие, използвано и тълкувано в угода за тях и за противопоставяне на "враговете". За тях не съществува нито закон, нито морал. Единственият критерий, който им служи за разпознаване (надушване) е отношението към "иконата" (дали е Костов, Че Гевара, Фидел Кастро, Хитлер, Сталин или Путин, няма значение). "Който не е с нас, е против нас" и "рано или късно ще го принудим да съжалява за това".

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 29. 29 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":


  [quote#19:"eurogi"]Е и-намаля ли тютюнопушенето от акцизите и данъците?[/quote]
  Ами има си статистика.Намаляло е.

 30. 30 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3364 Неутрално

  Пръстовия отпечатък е най-евтиния начин да се спрат кражбите.

  Любовта ще спаси света!!!
 31. 31 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Любопитно

  [quote#25:"virtual brain"]Плашите, само плашите и зсплашвате напоследък. [/quote]
  Разпознавате се някъде в описанието на чл.1 ЗЗД?

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 32. 32 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#24] от "Резистентна": ≪Значение на думата партизанин; мн. партизани, м.: 1. Пренебр. Лице, което става член на определена партия по користни подбуди, а не по убеждения.≫

  Всъщност прилагателното ПАРТИЗАНСКИ (респективно сществетелното ПАРТИЗАНЩИНА) от край време си има такова значение. Значение на партийна дейност, която цели максимално задоволяване на интересите на управляващата политическа партия или коалиция, при почти пълно игнориране на интересите на държавата и на народа. А съществителното ПАРГИЗАНИН, специално в България, възникна, по-точно беше пренесено от Русия в България, през есента на 1941 година, когато се появява и разраства партизанското движение там.

 33. 33 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#25] от "virtual brain":


  [quote#25:"virtual brain"]Мафията трепери за стабилността си...[/quote]Глупости-скоро мафията ще се опита пак да събори правителството и да предизвика предсрочни избори,че да може БСП с ДПС да се пробват пак.

 34. 34 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#30] от "hope":


  [quote#30:"hope"]Пръстовия отпечатък е най-евтиния начин да се спрат кражбите. [/quote]
  Не съм съгласен.Има един универсален начин-здравна карта,като тя може и да има данни за отпечатъка(както личната карта) .Поне е така в повечето страни.

 35. 35 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  [quote#32:"glog"]през есента на 1941 година, когато се появява и разраства партизанското движение там. [/quote]
  Българският народ е имал по-добра дума за тези хора - "шумкари".
  А относно т.н. "разрастване" ("По официални данни на военното разузнаване т. нар. “партизанско движение”е създадено едва към средата на 1943 г. с обща численост от 745 до 865 души"*) има и други мнения.
  __________
  *http://grigorsimov.blog.bg/politika/2010/11/25/tyi-narechenoto-partizansko-dvijenie-u-nas-avtor-boristodoro.640503

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 36. 36 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3364 Неутрално

  До коментар [#34] от "yanne":

  Да, но тази пластика е много по-скъпа и ще се въведе много по-бавно. Като първа стъпка, бърза и евтина, това е решението.
  Обаче мафията няма лесно да пусне кокала.

  Любовта ще спаси света!!!
 37. 37 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 488 Любопитно

  това си явен лобистки закон. държавата няма работа да се бута там... първо да оправи болниците, поликлиниките и след-болничната помощ (която липсва на 100%). най-вероятно някой близък до герб произвежда напитки без захар и иска да си повиши "конкурентноспособността" с прокарването на такъв закон. те така и направиха в началото на 2015, когато без никакво обсъждане прокараха едно законче за замеделските земи и свалиха цената на акциите на АТЕРА...

 38. 38 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 674 Неутрално

  [quote#19:"eurogi"]Ако идеята е просто пари да се събират,направо да си го кажат.Ако идеята е да се намали консумацията и да се подобри здравното състояние-много слаба аргументация в полза на данъка... [/quote]
  Всъщност идеята за облагането на т. нар. "вредни храни" с по-висок данък се обсъжда от поне пет години в световен мащаб. Въведеният такъв в Дания през 2011 е на път да бъде отменен. Датчаните са започнали да пазаруват от съседни страни/според изследвания за въздействието на данъка/, работните места са застрашени и като цяло не се отчитал положителен ефект върху здравето на нацията.
  Трудно се променят хранителните навици на хората. Все още някои смятат, че вредните мазнини са само в явно във видимата мазна/тлъста част на месото и "белите точици" в колбасите. Но си мисля, че ако увеличението не е драстично и се съчетае с профилактика чрез засилена раяснителна дейност сред населението, може и в дългосрочен план да има ефект.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 39. 39 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#33] от "yanne":
  И за какво??? Местанови блъфове са това, не им трябва нищо повече на ДПС от това което имат в момента - стабилно мнозинство на статуквото. А и ГЕРБ ги хранят по-добре и от Хамстера - един млрд. за 60км магистрала, какво има да се пробват повече?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 40. 40 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#35] от "Резистентна":

  Въртиш едни и същи изтрити плочи. Няма смисъл от нескопосаната ви пропаганда тук, няма вече кой да се връзва, поне в тоя форум не.
  По-добре си се концентрирайте върху това, което умеете - събирайте кинти и опреснете схемите за циганския вот и стягайте редиците и грабвайте бухалките за контролирания вот.
  Мислещите хора ги изгубихте безвъзвратно от ГРОБ!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 41. 41 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Най - голямата лъжа на Москов е скритият, близо 200 млн. дълг, който той оставя на НЗОК и за който има заведени дела в различни инстанции!😠

  Другата лъжа е с т.н. пакети, срещу които също има дела!😣

  За по- малките лъжи вече не ми се говори!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 42. 42 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3364 Неутрално

  До коментар [#37] от "kki":

  Точно обратното. От лекарствата за диабет и склероза, от продажбата на химия, вместо храна, се печели много повече. Конкретни хора ще спечелят милиони. От това да ги обложат с данък ще спечелят много по-голям брой хора.

  Любовта ще спаси света!!!
 43. 43 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Весело

  [quote#40:"virtual brain"]По-добре си се концентрирайте върху това, което умеете [/quote]
  Къв си ти, бе... почитателю на Румен Петков, че ще ми казваш какво да пиша или да не пиша? Не се ли усещаш, че с всяка дума доказваш какво представлявате? Оня ден, без да искам, пропуснах кавичките на думата "предатели" отнесена към Москов и Танев. Малко след това заваляха присъдите на "сектата" към доскорошния непогрешим зам.-лидер (хаха!) от Светата Троица (щото Костов няма как да се замести само от един), къде-къде по-жестоки и по-обидни. Въпреки това, имаше няколко ника от десебарската ви глутница, които ми обърнаха "специално", кръвнишко внимание - коя съм била, че да имам право да "обиждам" и да пиша за низвергнатите свещени крави. Като са "изтъркани" плочите, не четете. Като не можете да понесете истината, замълчете.
  Учете наизуст и прилагайте ето това римско правило:
  Honeste vivere, naeminem laedere et jus sum cuique tribuere.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 44. 44 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  [quote#0:"др Москов"]и че това го "казва СЗО" [/quote]

  Чето схемата с плашипутарството на СЗО си е с цел цицане на $$$ от тъпото матрял - http://ebolahoax.com/140

 45. 45 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#43] от "Резистентна":
  Само ти давам съвет да не се пънеш излишно, че е заради тоя дето клати гората. А почитателите на Румен Петков ги търси между стабилното мнозинство - 204. Не случайно дъвчат едни и същи опорни точки пред медийте - и той, и вашият милиционер с многото дела.
  Ама какво ли ти говоря, ти така или иначе си караш по флашката и както са ви учили - крадецът вика "дръжте крадеца".

  И какво се занимавате толкоз с това ДСБ, като е уж една секта само, една шепа хора и на никого не му дреме, какво правят?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 46. 46 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 614 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":

  Да намаля. Поне средата около мен, доста хора изхвърлиха вредния навик, както между впрочем и пиенето на кока кола.

 47. 47 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 614 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":

  Специално за цигарите имаше такова излседване, че 10% увеличение на акциза води до от 3% до 5% намаляване в консумацията им.

 48. 48 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Весело

  [quote#45:"virtual brain"]И какво се занимавате толкоз с това ДСБ, като е уж една секта само, една шепа хора и на никого не му дреме, какво правят? [/quote]
  Тук улучи десетката. Чешем си езиците, приказваме си... Кой ли вече не говори за вас. А вие се радвайте, защото като спрем и да говорим за вас в интернет съвсем ще изчезнете, хахах... Както изчезна Лаборанта с парите от КТБ.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 49. 49 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#48] от "Резистентна":
  С кои пари от КТБ? С двата милиона и цесийката ли? Аааа, това беше вашият министър - мултака.
  С необезпечените кредити за милиони ли? Аааа, там Горанов мълчи, не казва КОЙ?
  С фабриката от сръбско ли?
  Ааааа, там беше партньорът на карти...
  ----------
  Е добре, дай да си чешем езика за смешното депозитче на Костов, щото матриала кълве. Кълве, ама вече НЕ. Вече ти писах - крадецът вика дръжте крадеца.

  пп: Не че оправдавам Костов за избора на банката, но там укорът може да бъде само морален.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 50. 50 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Любопитно

  До коментар [#49] от "virtual brain":
  [quote#49:"virtual brain"]Не че оправдавам Костов за избора на банката, но там укорът може да бъде само морален. [/quote]

  Че малко ли е? Моралният укор не е укор, така ли?
  А това, че си прибра разхвърляните между членовете на семейството пари до милион, които по закон няма право да си върне? Да не би жена му да ги е спестила от пенсията си на партийна секретарка, а?! Всичко това ползва ли се с вашето "оправдание" и одобрение?

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 51. 51 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Весело

  Москов не се е променил, лъже си открай време, но костомола го обявяваше за отличник и който не беше съгласен с тях биваше оплют. Той не се промени и си остана головодник, промени се мисленето на костомола, не го обичат вече и си го оплюват редовно, а не си съгласен с тях, а пак те оплюха

 52. 52 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Любопитно

  До коментар [#50] от "Резистентна":
  Линчувайте го тоя Костов, бе, ако ще мирясате, ама с какво и кого ще се оправдавате после за всичкото зло на света.
  Между другото вотът за ГЕРБ беше и вот за разследване на далаверата КТБ, а не за замитане.
  Кой фалира КТБ, пак ли Костов??? Горанов има ли да казва нещо по случая? Добрият ваш Цацаров разследва ли?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 53. 53 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#52] от "virtual brain":

  Вече и децата знаят, че мафията фалира КТБ, за да свали Орешарски. преди това се опита да бутне ПИБ, но не успя. нямаше да успее и с КТБ, но конунетата гласуваха против жеанието на Орешарски да вземе някакъв заем, за да я оздрави. Поради скудоумието на политиците, сега хем ще платим над 10 милиарда грешни пари, хем теглихме и нови, напълно ненужни заеми, които ще плаща някое от бъдешите поколения на България, ако изобщо някой остане да живее тук дотогава.

 54. 54 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  [quote#52:"virtual brain"]Кой фалира КТБ, пак ли Костов??? Горанов има ли да казва нещо по случая? Добрият ваш Цацаров разследва ли? [/quote]
  Разследване има, да. Досиетата на КТБ ще се отворят и затова сте толкова нервни. Ще се разбере защо Гуруто е получавал консултантски хонорари опосредствано от банката на КГБ, ще се разбере и кой ограби "ограбения", както и защо той си взе нещо, което не му се дължи.
  Тъй че, спрете да разтягате понятието "морал" като локум - както и когато ви е удобно... Вашето тълкувание няма да спаси нито един виновен за опоскването на държавата и напъните ви сега за втори, "съдийски" "Костинброд" доказват колко сте ужасени от мисълта, че ще бъдете осъдени - по правилата на закона първо, а после и морално.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 55. 55 Профил на smeshko
  smeshko
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Много елементарен анализ на г-н Станчев от рода "хайде да се заяждаме". Дано студентите му четат на английски, за да научат повече от лекциите му. ИТМ не е единствения, да не говорим за най-добрия показател за това колко е здрав един човек. При спортисти, особено с повече мускули, този показател е толкова висок, че човек може да си помисли, че са пред инфаркт. Ефекта от намаляването на тези храни върху холестерола, кръвната захар, кръвното налягане е доказано положителен, но отнема време и не става за година. В Ню Йорк въведоха същия данък, тенденцията не е само в Европа. И не става въпрос за парите от данъци, а за дългосрочните ефекти от нездравославните храни. Един инфаркт или диабет е много по-скъп за здравната система, отколкото парите събрани от данъка. Москов сам каза, че предпочита да не събере един лев, но хората да консумират по-малко. Само за пример, инфаркт на човек на 55 г, в пика на кариера и заплата и плащане на данъци и т.н. е много по-тежък удар за бюджета, отколкото парите които производителите ще дадат за данък.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 56. 56 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 690 Весело

  Ако трябва да перефразирам Радан Кънев - "Ела, Москов, излъжи ни пак"

 57. 57 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#9] от "Chubachubs":

  " Красен абсолютен аматьор в анализа си "


  Е, да, ама снощи д- Илко Семерджиев, не само, че с други думи каза същото като Красен, но и отиде много по-далече ... Според него " реформата ", която Москов се опитва да направи е 99 % СБЪРКАНА !
  Тъй като не съм вътре в нещата, не изказвам собствено мнение, а само цитирам мнението на д-р Семерджиев, бивш министър на здравеопазването на България !
  Някакъв коментар, моля ...!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 58. 58 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#54] от "Резистентна":

  " Разследване има, да "


  Доколкото си спомням и други твърдяха същото, но твърдяха и, че резултатите от разследването ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕКРЕТЕНИ ! В такъв случай за мен, а мисля и за българите това разследване е безполезно . Защо ? Защото ограбилите КТБ много добре знаят кой ( кои ) и колко, но ограбените - представа си нямат ...
  Др. генерал-полковник, моля, обяснете на нас, неюристите от форума, какво е Вашето компетентно мнение по въпроса !
  Благодаря !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 59. 59 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#58] от "niksan1":

  Не ми пишете повече по никакъв повод. С Вас приключих.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 60. 60 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#52] от "virtual brain":

  " Добрият ваш Цацаров разследва ли ? "


  КАТЕГОРИЧНО, НЕ !
  Много добре си спомням, че тогава Цацаров загърби задълженията си на Главен прокурор и започна да събира консулт за ... оздравяване на КТБ ...!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 61. 61 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Любопитно

  До коментар [#54] от "Резистентна":
  А това ще се разследва ли или не е важно и ще се замита? По-важно е да дъвчем влогчето на Костов...
  -----------------
  "Не е тайна обаче, че фабрика за стъкло в Плевен, която беше собственост на Цветан Василев, след краха на КТБ, беше придобита с цесия от новосъздадена компания. Сталийски и съпругата му Виолета Сечкова цедираха своите многомилионни депозити в КТБ на кухата фирма „Кепитъл Инвестмънт“, която впоследствие завъртя цесия за дълга на „Рубин“ към КТБ. При затварянето на банката Александър Сталийски имаше в нея депозити за 20 267 593,00 лв. и 2510 евро, а Виолета Сечкова за 10 143 336,00 лв. и 3 319,00 евро."

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 62. 62 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#61] от "virtual brain":

  Естествено. Всичко се разследва - най-вече тези, които се изхитриха да си вземат парите чрез т.н. "цесии". А Костов е сред тях, заедно с Рашидов.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 63. 63 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#61] от "virtual brain":

  Съвсем друг е въпросът за "чистотата" на парите на Костов и на Рашидов. Това, надявам се, също ти е ясно.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 64. 64 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#59] от "Резистентна":

  " Не ми пишете повече по никакъв повод . С Вас приключих "


  Е, да, ама аз още не съм приключил с Вас, а интересно е какво мисля аз, а не мнението на червените некадърници, цял живот търкали бюрата и лежали на гърбовете ни ! Мисля, че всички от форума би трябвало да се запитат кой ( кои ) и защо бяха номенклатурни кадри на БКП и на БНА и колко от тези молодци са в редовите на ГЕРБ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 65. 65 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#32] от "glog":

  " Всъщност прилагателното ПАРТИЗАНСКИ ..."


  Като деца в училище ни учеха, че първият партизанин е Никола Парапунов, който излязъл в Балкана, организирал партизански отряд и започнал неравна борба срещу " монархо-фашистката " власт ... Има и друга версия, че не Парапунов, а Иван Кондарев бил първият ...
  Всъщност партизани в България не е имало, защото НЕ Е ИМАЛО предпоставки и условия . Това са си били най-обикновени изби-колци, послушали наставленията от Москва по радиостанция " Христо Ботев " по която се изказвал др. Георги Димитров, известен днес, като Гошо Тарабата .
  Истината е, че българския народ ги е наричал с презрителните " шумкари " ; " мандраджии ", а днес бихме ги нарекли екстремисти . Много по-късно, когато Червената армия поднася властта на червените български бандюги, се ражда мита за " народните партизани " ; " народни верни синове ", пеят се песни, цитират се стихове, носят се легенди и т. н. миризливи салати ...!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 66. 66 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 705 Неутрално

  Абе, тоа Волен Сидеров още ли е министър на здравеопазването?

 67. 67 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  Мисля,че не е лошо да бъдат накарани производителите да използват по- ограничено вредните съставки в сладкарските изделия и в месните продукти.Не знам какъв ще е начина,но докато не се научим сами да се контролираме,ще е необходимо някой да го прави,вместо нас.

 68. 68 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Колкото по-скоро ДСБ се оттърве от Москов, толкова по-малко щети ще понесе. Този човек имаше възможността да допринесе за реформирането на страната, напускайки правителството, но явно не му стигна акъла за това. Хем щеше да оттърве и нас и себе си от очевидно сбъркани реформи в здравеопазването.

 69. 69 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 780 Неутрално

  [quote#54:"Резистентна"]Досиетата на КТБ ще се отворят...[/quote]
  А дано, ама надали. Ами ако се отворят наистина? Дали ще излезе истината за "разцвета" на КТБ баш по време на управлението на ГЕРБ, как е била помпана с държавни пари (понастоящем откраднати) и какви задкулисни сделки са се въртяли?

 70. 70 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 614 Неутрално

  До коментар [#57] от "niksan1":

  Аз коментирам въвеждането на данък нездравословни храни, а не реформата на Москов.

 71. 71 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#19:"eurogi"]Както стана с цигарите-на места на запад те гледат като престъпник,ако пушиш..[/quote]
  Аз съм пушач, но не се смятам нито за престъпник, нито че съм сторил нещо на някого, за да се отнасят унизително с мен.
  Малко взе да се прекалява в тази борба с тютюнопушенето, като се унижава една част от населението, които някога сме се поддали на рекламите и сме станали пушачи.
  Е сега какво ? душиците ни ли трябва да бъдат изтръгнати?

 72. 72 Профил на kamen_m
  kamen_m
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Този текст на Кравен Ст. е под нивото му. Полуистини, неистини и доста манипулации. Не Ви прави чест Г-н Станчев. За да оборвам много от твърденията му, трябва и аз да напиша подобна по дължина статия, за което нямам нито време, нито желание.

 73. 73 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1358 Весело

  Мноо весело.
  Дикато Москов беше "наш", всяка негова екзотична идея срещаше ако не друго, поне мълчаливото одобрение на редакцията.
  За останалите ....умни кресльовци, нечуващи никакви логични доводи не ми се говори изобщо.
  Сега "Пързалката на Москов" и полуоправдателни коментари от тия дето довчера наричаха как ли не хората, дето се опитваха смислено да им обяснят, защо тая няма да стане.
  Как да не се почувства човек като пазача на фара...

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 74. 74 Профил на jiv
  jiv
  Рейтинг: 226 Весело

  До коментар [#30] от "hope":

  абе нека да нагушим фирмите около москов. няма лошо.амабъди сигурен че като идеш на доктор и това ще си платиш

 75. 75 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#65] от "niksan1": ≪Като деца в училище ни учеха, че първият партизанин е Никола Парапунов, ....≫

  Би следвало наистина да е той, защото излиз в горите веднага след като научава, че Германия е нападнала Русия. Тоест, на 22.06.1941 година. Колкото до Иван Кондарев, ако не ме лъже паметта, той е литературен герой, а не реално съществувала личност. За съжаления помня само, че авторът на съответния роман се казваше Ангелов.

  Това, което пишеш тук за партизаните, не е съвсем така. Излизаха и залагаха живота си. Викахме им наистина шумкари, а партизани станаха след 09.09.44 година. Вярно е, че от тях нямаше особена полза. Нито особена вреда. От време на време ошушкваха някоя мандра, но това се посрещаше от народа като нещо неизбежно и не влияеше на отношението му към тях. Като селско момче от онова време зная, че народът нито ги мразеше, нито ги обичаше. Нито преди, нито след преврата от 09.09.44 година. Вярно е също така, че наказанията бяха жестоки, но един наш съселянин беше станал по това време районен партиен секретар, беше хванат и престоя няколко месеца в ареста, а след това в затвора. Но после се върна жив и здрав, което показва, че не е бил особено измъчван в ареста, а и семейството му на практика не беше тероризирано, защото само общината им взе конете и каруцата.

  Така че на практика нещата от онова време у нас не бяха толкова лоши, колкото ги описват комунистите, нито толкова несериозни, колкото ги описват сегашните ни неолиберали.

  Всъщност истински комунистически терор имаше само от пролетта на 1947 година до смъртта на Сталин на 05.03.1953 година. Особено веднага след преврата от 09.09.44 година, продължил няколко седмици, когато без съд и присъда се избити вероятно някъде около 18000 души, както за да се обезглави предварително всеки възможен бъдещ политически противник, така и за разчистване на лични сметки. И след пролетта на 1947 година. Лично аз през целите тези 45 години тогава бях точно толкова притесняван от политическата система, колкото и сега. Но по различни причини и по различен начин, което е напълно разбираемо.

 76. 76 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Москов взе под наем примитивния език на Бойко Борисов, който е на особена почит сред електората и понеже е и симпатяга, се ползва с голяма популярност. Вместо да налага ограничения на енергийно-богатите кока-кола и сладолед, би могъл да наложи задължително практикуване на всички ученици, полицаи, военни на енергоемък спорт - всякакви игри с топка, хокей, плуване със задължително покриване на критерии за успеваемост. Така излишната енегрия на гореспоменатите групи ще се канализира в спортни резултати вместо в социална агресия. По принцип ограничението на сладки течности не е реформа, както и забраната на наркотиците не е реформа; в някои страни има, в други - не. Но понеже хората не разбират що е то реформа, както не разбираха Христо Иванов, Москов си вдига рейтинга с добре изпитания похват на Бойко Борисов да говори с народняшки фрази. Гадното е, че стана предател на каузата на РБ и се нареди до вманиачените кариеристи Пръмова и Лукарски. Халал да му е, поне не натвори колосални загуби за България, дори май от еврофондовете докара някаква апаратура.

 77. 77 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#16] от "жу суи форумно ястребче":Обърнете внимание , мадам , на съдържанието на питането. А кой е питал - който може и знае какво да пита. Има си хас да отнесете Красен Станчев при БСП !

 78. 78 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#17] от "chicho_pesho":А в центъра на столицата минерална вода се лее БЕЗПЛАТНО !

 79. 79 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#18] от "Резистентна":Припомнете го това на разните протестъри на които не им харесват резултатите от изборите.

 80. 80 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":Аз отдавна съм предложил на едната страна на цигарените кутии да пише колко пушенето е опасно за здравето , а на другата - колко е полезно за бюджета .

 81. 81 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#37] от "kki":Че в напитките отдавна няма захар ! Има глюкозо-фруктозен сироп. Доста по-евтин.

 82. 82 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Цялото хранително лоби е скочило срещу този данък, аз собствено бих предпочел този данък, пред данък Уикенд, с едно условие обаче, ако се въведе "Данък Здраве", да падне ДДС върху лекарствата, инак много кеш се съсредоточава в правителството и това ще е пагубно за всички!

 83. 83 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#39] от "virtual brain":ДПС не може съществено да увеличи електората си по етнически причини. А не им и трябва ! Да се товарят с отговорността да управляват страната ? В никакъв случай ! На тях им стига да използват властта .

 84. 84 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#81] от "ahasver":

  И доста по-вреден, черния дроб на децата започва да се товари от ранна детска възраст при преработката на толкова много фруктоза. Нищо че не е токсична, единствения орган в човешкото тяло който може да се справи с фруктозата е черния дроб, в концентрацията в която се намира в една кока кола да речем, дава пагубно отражение, при прием на 2 коли от по 500 мл. на ден, както ги пият малачетата на по 13-14 години.

 85. 85 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#41] от "mr.you`n`me.":Недомислици : парите за здраве не стигат. Като го разделим на два пакета , ще стигнат !

 86. 86 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  До коментар [#49] от "virtual brain":Ако ще се чешем с Костов , трябва да започнем с БГА Балкан.

 87. 87 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  [quote#2:"sandr0"]Москов,не лъжи....[/quote]
  Ако отвреме, навреме не се появяват анализи на хора като Станчев, никой няма и да знае, какво прави не само Москов, а и цялата "управляваща" върхушка. Макар че анализите няма да променят абсолютно нищо. Властта игнорира всичко и всички като досадни шумове.

 88. 88 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#75] от "glog":

  Поставих ти плюс, защото съзрях човешко желание да се добереш до истината, но не съм съвсем съгласен ...
  За да има партизанско движение са необходими предпоставки и условия . Кои са те ? : Преди всичко - война ! Партизани е имало в Русия, Белорусия, Украйна, Франция, Сърбия и Норвегия . Кое е породило появяването им ? Войната !
  Да вземем за пример Сърбия . Немците я нападат, след две седмици фронта е разкъсан и останки от войската, както и цивилно население отиват в планините и започват военни и подривни действия срещу окупаторите . Това дали ще се нарече " партизанско движение " или " всенародно опълчение " не е най-важното . Важното е, че народа се бори срещу окупатора и това е било във всичките държави цитирани по-горе .
  Да се върнем в България ... По това време ( 1941 г. ) страната не е в състояние на война. Има законно избран парламент, който е излъчил законно избрано правителство . Българската армия не воюва и, ако се гърми, то това става само на учебните полигони . Е, в една спокойна обстановка, кое и защо налага възникването на партизантско движение ? Това е обръщението на Георги Димитров по черната ( тогава ) радиостанция " Христо Ботев " . В специално обръщение от Москва, Димитров налага директива - да се отпочнат съпротивителни ( партизантски ) действия срещу намиращата се тогава в България малка част от немска войска . Иронията е, че т. н. " партизани " никога не са водили сражение с немците у нас, а са безчинствали по един криминален начин срещу българската власт и хората . Има ли официални свидетелства за това ? Да ! Описани са в спомените на генерал-полковник Славчо Трънски, чиито отряд е действал в Брациговския Балкан . Едната му книга е " По хайдушките пътеки ", а втората ( дано не греша ) " По долини и Балкани " . Други две книги издава армейски генерал Добри Джуров - " Мургаш -1 " и " Мургаш-2 " . Разбира се, и книгите на двамата генерали, както и издания на други автори, представят партизаните, като едни смели отмъстители и носители на НОВОТО в българския бит, но като се изхвърлят идеологическите и парийни насоки, става ясно, че това са си били екстремисти и криминални престъпници . Не е нормално при партизанска акции да вдигнеш кмета в късна доба, да го изкараш накрая на населеното място, да му кажеш ... " В името на народа те осъждам на смърт " и да го разстреляш като куче ! НЯМА НАРОД на планетата Земя, който би упълномощил престъпници да правораздават от негово име !
  Ако не сме във форума, а на чашка ракия или кафе, мога много да допълня по въпроса и да се уповавам, както на издаваната тогава официална литература, така и на свидетелствата на очевидци и участници . Мога с подробности да опиша и разстрела на младоженци и сватбари в с. Лехчево ( днес Монтанска област ), случай известен като " Кървавата сватба " и разкрит от таен полицейски агент, братовчед на покойната ми майка, ликвидиран веднага след 9.9.1944 година .
  А, ако ти разкажа с подробности, как е бил изтезаван и убит друг братовчед на майка ми, ще се хванеш за главата и ще се разстроиш за дни напред ...!
  Но спирам до тук ...!
  Желая ти лека и спокойна вечер !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 89. 89 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Тук ще се съглася с Москов. Има много боклуци, с които организма се справя, при положение, че са в малки количества. Натрупването им обаче води до необратими увреждания. Това са причините за масовите ракови и автоимунни заболявания. Лобито на търговците използва всякакви методи и посредници, с които да продължи да ни трови. Аз съм привърженик за връщането на тоталната стандартизация и контрол на държавните органи върху хранителните продукти, която беше по времето на соца.За г-н Станчев имах по-високо мнение. Но за съжаление явно доходите му са от слугите на дявола.

 90. 90 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#87] от "Мърмор":

  Ти човече на кое му викаш анализ? Много ниско сте паднали.

 91. 91 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#72] от "kamen_m":

  Абсолютно съм съгласен с мнението ти приятелю.

 92. 92 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#71] от "kaloian333":

  И аз бях пушач повече от 30г. Отказах ги те съветвам и ти ги откажеш. Издържиш ли 3 години вече няма да се сещаш за тая безсмислица. Иначе наистина ще ти отиде душицата.

 93. 93 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":

  Да тютюнопушенето намаля и то сериозно. Аз и повечето мои познати отказахме цигарите. В нашата фирма пушачите бяхме 100 %. Днес вече нямаме пушачи във фирмата. Никой никого не е насилвал. Всичко си беше естествен процес.

 94. 94 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#88] от "niksan1": ≪За да има партизанско движение са необходими предпоставки и условия . Кои са те ? : Преди всичко - война!≫

  Никсън, не ми е необходимо някой да ми поставя плюс, ако не е напълно съгласен с казаното от мен. Но не аз, а ти не познаваш историята и затова бъркаш. Например, според теб там, където няма война, няма и партизанско движение. А всъщност това изобщо не е така. Например, чувал ли си за партизанското движения в Куба преди около 55 години, когато там нямаше никаква война? А партизанската война в Боливия, малко по-късно, в която загина Ернесто Че Гевара, макар че там също нямаше война?

  Но нека да не спорим повече. Пък и ми се спи. Но когато искаш сериозно да спориш с някого за политика, имай предвид, че ти трябват сравнително задълбочени широки знания по история, история на дипломацията, сравнително широки и задълбочени идеологически познания (познанието на доброто и злото, според Библията) в областта на политологията, естетиката, етиката, медиите и религиите, а и по социална психология, че дори и някякви общи познания от математическата статистика, която не рядко се ползва и в социологията. Освен това е добре да се знае, че всичките тези познания са били едни преди комунизма, други (манипулирани) при комунизва и свръхманипулирани след комунизма.

  Впрочем, ако не си професионален политик или политолог това изобщо не ти трябва. А и наблюдаването на реалната политика, ако вземеш предвид, че в нея нищо не е такова, за каквото се представя, е достатъчно, за да се ориентираш правилно в нея.

  А сега стига толкова. Лека нощ!

 95. 95 Профил на WWIII
  WWIII
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#1] от "today":

  Дали в БГ някога ще има нормален министър, точка!

 96. 96 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2141 Неутрално

  До коментар [#9] от "Chubachubs":
  "Красен абсолютен аматьор в анализа си. Данъкът е доста напредничав за нашата изостанала държава."

  Че Красен Станчев е абсолютен аматьор, няма спор. Но във въвеждането на нови косвени данъци (освен ДДС-то), говори само за управленска немощ или крадливост. Най-простото, ако някой го е грижа за здравето (на работната ръка-данъкоплатец), ще намали ставката на ДДС-то за "полезните храни". Понеже Москов не го е грижа за здравето, а само за собствения си доход (бонуси), иска да събира пари. На всичко отгоре и глупав - не може да направи разлика между "вредни" и "полезни" храни. Всичките четири спрягани за вредни храни, сол, захар, кофеин и палмово масло са всъщност жизненоважни съставки за всеки организъм:
  - физиологичния разтвор съдържа 0.9 г/л сол (натриев хлорид) и тази концентрация не трябва да пада (при потенето се отделя много сол), защото клетките се раздуват и умират. А Москов иска да тури граница от 0.1 г/л - да убива клетките;
  - захарта е основен източник на енергия за мускулните и мозъчни клетки. При свърхнатоварване единственият начин да се възстанови е похапването на мед, шоколад.
  - палмовото масло съдържа същите наситени киселини (най-много палметинова киселина) каято се съдържа и в кравето масло, и в сиренето https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
  Дори съдържа и полезните витамини: "Palm oil contains other carotenes including tocopherols and tocotrienols (members of the vitamin E family), CoQ10, phytosterols, and glycolipids"
  - кафето, и неговите съставки кофеин и кодаин са с доказани лечебни свойства.
  "Полезността" и "вредността" винаги е въпрос на доза ... от която Москов не отбира.
  За акциза и цигарите, философията е луксозните стоки, които "източват" финансите на дадена страна, се облагат с допълнителен данък - акциз. След въвеждането на Генералното споразумение за митата (почти нулеви ставки), единственият начин да се контролира вноса на стоки, които са с непонисимо висока стойност за икономиката (държавата или не може да ги замести, или да осигури допълнителни средства за контрол и сигурност).

 97. 97 Профил на Гру
  Гру
  Рейтинг: 221 Неутрално

  През годините на прехода нихилизмът достигна пагубни нива и хората не само че не се замислят за начина си на живот, но дори станаха деструктивни и склонни към себеразрушение. Петър Москов се прояви като първият здравен министър, който е загрижен за здравето на хората и все пак има някаква стратегия. Ако трябва да перифразираме думите на Армстронг, днес ДОЗ може да изглежда само скромна крачка в правилната посока, но с течение на времето тази крачка ще се превърне в красив и очарователен скок. Аз мисля, че ДОЗ можеше да бъде и много по-строг и всеобхватен, но както каза онзи ден г-н Плевнелиев, явно, че съдбата ни на балкански народ е да не вървим от т. А до т. Б. по права линия, но все пак, както каза той, макар и по крива, бавно и сигурно следваме правилната посока.

  Be always at War with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you, a better person.
 98. 98 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#72] от "kamen_m":

  Ами за съжаление, само с твърдения от типа "това е неистина" и "не ми се занимава, иначе ще ви разбия" не ставате много ... убедителен...

 99. 99 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#97] от "Радост":

  Загрижен Е за здравето на хората или СЕ ПРАВИ, че е загрижен за здравето на хората? Много често матр'яла не може да направи разлика и подкрепя идеи, които ИЗГЛЕЖДАТ красиви и правилни.

 100. 100 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2141 Весело

  До коментар [#97] от "Радост":

  "днес ДОЗ може да изглежда само скромна крачка в правилната посока, но с течение на времето тази крачка ще се превърне в красив и очарователен скок"

  В Орландовци всеки ден има по няколко "очарователни скока", придружени дори и от траурна музика.
  Тъй де, няма да се отклоняваме от "правилната посока", тази на гравитацията я.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK