Обществен ли е договорът за диктатура на прокуратурата

Обществен ли е договорът за диктатура на прокуратурата

© Надежда Чипева, Капитал"Дневник" препубликува статията от вестник "Капитал" заради базисното значение на въпросите за разликата между прокуратурата и съда, която народните представители за пореден път игнорираха, "оставяйки превръзката на българската Темида на устата й, а мечът й - в ръцете на прокуратура, над която е само небето".


Вътрешните акценти са на "Дневник".


През 2006 г. написах статията "Независим съд или прокурорска република". В нея обясних, че Европейският съд по правата на човека е изразил ясно мнение, че прокуратурата е страна в производството пред съда и не може да упражнява съдебна власт в наказателния и гражданския процес. Ненормалното разпределение на правомощията в нашата съдебна система не се промени. Вместо това десет години по-късно народните представители приеха промени в конституцията, с които 
се отказаха от своите правомощия за контрол в полза на държавното обвинение, и така придадоха на прокуратурата допълнителна "независимост"


дължима по дефиниция само на съд. С това парламентът възведе в обществен договор собствените си представи за "съдебна власт" и свободата й от външни и политически влияния и натиск.


Предложението за разделяне на ВСС на две колегии целеше най-после да разграничи различните функции на съда и прокуратурата в правосъдието, като елиминира влиянието на прокуратурата върху кадровите решения на съдиите. Тази цел беше постигната и беше крайно време, защото няма друга държава, в която прокурорите избират и наказват съдиите.


Премахнатата институционална зависимост обаче е само върхът на айсберга от възможности за насаждане на страх у съдиите. Както всички граждани, съдиите останаха подвластни на неограничените възможности на прокуратурата за натиск чрез безкрайно "наблюдаване" на произволно образувани тайни преписки, тяхното спиране или "изваждане" в "подходящия" момент. Тази скрита игра на котка и мишка може да се премахне чрез изменения в други закони, но не може да се премълчава.


"Страхуването" на съдии е особено опасно оръжие срещу безпристрастието на съда


пред който прокурорите би следвало да са равнопоставена страна.


Народните представители не пожелаха да освободят съдиите от политическото влияние на парламентарната квота и избраните с нейните гласове председатели на върховните съдилища, но пък предоставиха на главния прокурор автономната възможност да взима кадровите решения в прокурорската гилдия заедно с подчинените си.


В тази част приетите изменения са далеч от основната цел на предложената реформа - институционални гаранции за независимостта на съда и възможност за контрол поне върху кадровите решения на бездруго безконтролните правомощия на прокуратурата. 


Този избор отразява запазени от времето на Вишински представи за "съдебна власт" по модел, в който


прокуратурата упражнява квазисъдебни функции, раздава привременно правосъдие, държи съдиите в страх


и решава дали и за какво да им даде думата. Доколкото ми е известно, този модел продължава да съществува само в Русия.


Придавайки независимост, имунитет и несменяемост на прокурорите през 1992 г., конституционните законодатели целяха да ги освободят от функциите им на "железен юмрук", подчинен пряко на политическата воля на единствената и несменяема управляваща партия.


По онова време обаче упражняването на широките правомощия за надзор за законност подлежаха на строг дисциплинарен и партиен контрол. Не съм убедена, че целта на конституционния законодател е била да придадат на прокуратурата днешните й неограничени възможности за избирателна и безотчетна "обвинителна власт" или да оставят "само небето" над главния прокурор.


Този изненадващ "страничен ефект" е резултат от съчетанието от непроменените от комунистическо време правомощия и предоставените от конституцията имунитет и несменяемост, дължими по принцип за осигуряването на независимостта на съдиите, но не и непременно на прокурорите.  Комбинацията между статут на съдии и правомощия на Вишински позволява на прокуратурата днес както да "проверява" цената на яйцата по Великден и сделките за военните самолети, така и свободата дали да "изважда" прашасали с години преписки, съдържащи данни за реални престъпления, или да "опазва доброто име" на извършителите. Безсрочно, безотчетно и безнаказано.


През годините след конституцията и ерата "ние ги хващаме, те ги пускат" представите на политиците за дължимото на обществото правосъдие, институционалните гаранции за независимост на съда, ефективност и отчетност на разследващите органи и обвинителните функции на прокуратурата като че ли нито се избистриха, нито претърпяха особена еволюция.


Изглежда, мнозина от тях още споделят идеите, че "добрите съдии" са онези, които "редовно си говорят" с министъра на вътрешните работи и "на никого не са отказали услуга", че е редно и справедливо министърът на вътрешните работи и премиерът да поведат уличния протест на полицаи с искане на "справедливи присъди" срещу обвинени в убийство полицаи, да обвиняват лекари в убийство от трибуната на Народното събрание, или обществото да бъде осведомено "по телевизора", че парите на една банка се изнесени в чували за боклук, а бившият (непременно бившият!) министър на отбраната е "абсолютен престъпник". За известно време фразата "ще те дам под съд" се замени със заплахата "ще те пратя на прокурора".


Обществото обаче не приема повече показните арести и шумните изявления като правосъдие


и не му е достатъчно съжалението на главния прокурор, че едно дело "започнало срамно и завършило срамно". Дисциплинарно наказани за такива  "заместители на правосъдието" няма, а данъкоплатецът осигурява от джоба си обезщетението на засегнатите. Според конституцията прокуратурата определя наказателната политика на държавата и обществото иска да знае каква е тя. Известно е, че над 75% от натъпканите в пренаселени затвори са лица, периодично осъждани на половин до една година лишаване от свобода за повтарящи се кражби. 


Въпреки създадените специализирани органи и съдилища броят на внесените обвинения и осъдените "бели якички" е незабележим.


Обществото иска и да види действителните престъпници изправени пред съд и да чуе окончателната му дума по събраните от обвинението  доказателства. Проблемът е, че независимата прокуратура решава дали изобщо да даде думата на съда. Не съществуват гаранции, че нейните предпочитания не се определят от отмъстителни, коруптивни или политически съображения, като резултата от изборите например. Бившият главен прокурор и сегашен председател на Конституционния съд публично призна, че системата е открита за злоупотреби.


В този момент вместо възможност за ефективен контрол и отчетност Народното събрание предостави на прокуратурата автономност и независимост и в преценката й дали злоупотребите да останат безнаказани.


Така прокурорите вече сами ще решават кого да избират, издигат и наказват измежду своите колеги, докато решенията на съдиите по тези въпроси ще продължат да зависят от инспекторат, учреден и назначен по политическата воля на Народното събрание и от мнението на парламентарните представители и избраници в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.


Прокуратурата и само прокуратурата ще продължи да решава еднакво "независимо" дали да търси наказателна отговорност както от обикновените граждани, политици и съдии, така и от собствените си колеги (с изключение на главния прокурор, комуто са подчинени. От решението по делото "Колеви срещу България" стана ясно и че самият закон не позволява такова разследване).  Не мога да кажа дали зад тази логика се крие потенциален страх от възможните злоупотреби или заслужено по някакъв начин по-високо доверие към (не)упражняването на правомощията прокуратурата.


Общественият интерес изисква от обвинението да го представлява в реална борба срещу престъпността и корупцията


а не да избира кога и срещу кого от представителите на политическия елит да размахва заплашително пръст в защита на "държавния" интерес.  Само надеждата за взаимно разбирателство с "държавното обвинение" може да обясни почти единодушното съгласие прокуратурата да остане безотчетна за неефективните си действия, да не се поставя под външен контрол и дори да се разшири безпрецедентната еднолична власт в ръцете на главния прокурор, който държи в ръцете си евентуалното правосъдие.


Очевидно е, че йерархичната структура на прокуратурата осигурява по-лесно достъпни възможности за симбиоза и уговорки с политическата власт. Известно е и че


не едно правителство видимо разчиташе на това чрез избора на "правилния" главен прокурор


Горчивият обществен опит показа, че неговата безконтролна власт може да се обърне срещу тях във всеки момент (или поне след поредните избори).


Не мога да преценя дали и защо сегашният премиер "си е избрал" действащия главен прокурор, но ме смущава оповестеното преди няколко дни откровение на господин Борисов, че не е съгласен една партия да "избира" заместник главен прокурор, докато самият главен прокурор е "избран" от другите. Не разбирам  как според господин Борисов главният прокурор ще е независим от политическо влияние, ако е вярно, че е избран от партии – както той, изглежда, признава.


И ако е така -  какво е предназначението на такава независимост? Почти единодушната подкрепа на мнозинството партии за независимостта на прокуратурата е сравнима само с мнозинството по въпроса за цената на кюфтетата в бюфета на Народното събрание. Всички разбираме обаче, че представители на почти всички партии не проявиха същата споделена решимост да предоставят независимост на съда, от чиято уста обществото (може би напразно) очаква последната дума на правосъдието по обвиненията (ако някога се внесат).


Векове наред идеята за разделянето на властите и създаването на независим съд като техен контрольор и арбитър между власти и народ не се е нравела на властниците

Да не забравяме, че според легендата прочутата фраза "в Германия има съд" е произнесена от един воденичар в отговор на намерението на кайзера да си построи дворец върху неговия имот. Струва ми се, че у нас представата за разделението на властите и взаимното им възпиране се изкриви в стремеж на политическата власт да установи контрол и овладее съдебната власт било чрез необичайни правомощия на министъра, било чрез създаването на избран от политическата власт инспекторат, било чрез възможности да назначават административните ръководители на съдилища, които да разпределят делата на подходящи командировани, а не избрани с конкурс съдии.


В отговор на първия опит за изясняване на необходимите институционални гаранции за независима съдебна власт в истинския смисъл на думата, т.е. за независими съдии, политиците решиха да се допитат до Конституционния съд, за който се знаеше, че не може да се произнесе, и до Венецианската комисия, която пък се беше произнасяла вече няколко пъти. След като чуха още веднъж мнението й в полза на предложените промени, народните представители отново упражниха суверенната си воля да не го уважат.


Може би в представите на Народното събрание главният прокурор е самият независим и безпристрастен съд, от който обществото очаква справедлив процес?


Изправени отново пред старата дилема "независим съд или прокурорска република", народните представители предпочетоха "диктатура на прокуратурата"

Изразената открита позиция на съдиите в защита на правосъдието им прави чест! Подкрепиха ги и граждани, че и полицаи, отвратени от безобразия.


Може би е време Конституционният съд да разясни понятието "орган на съдебна власт" по смисъла на конституцията, за да стане ясно какво е държавното ни устройство, кой раздава правосъдието и кому се дължат институционални гаранции за независимост, както и функционален имунитет и статут на несменяемост.


Може би е време премиерът да получи отговор на въпросите за справедливия съдебен процес, които го вълнуваха още като главен секретар на МВР: "За бандитите трябва трибунал! Не съд! Какво е това равнодушие у съдиите, че да ги пускат!? Щом са известни бандити - в затвора! Какви доказателства ще им търсим? И какви са тия съдии - някаква пикла ми завършила миналата година и вече с имунитет. Ами аз нямам имунитет, а на нея за какво й е?"


За съжаление в звездочелата врява Народното събрание не даде разяснения по тези въпроси, но пък, изглежда, се вслуша в думите на министър-председателя, че реформите в съдебната система остават за "след Цацаров".


И така последната промяна на конституцията остави превръзката на българската Темида на устата й, а мечът й - в ръцете на прокуратура, над която е само небето.


* Здравка Калайджиева е адвокат, основател на "Български адвокати за правата на човека". От 2008 до 2015 г. е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  Може и да има дилема "независим съд или прокурорска република", НО има и факт -т.нар. съдебна система за изминалите години се превърна в каста/разбира се в български вариант/!!!

  [email protected]
 2. 2 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2185 Разстроено

  Ние живеем в царството на чайковидната цаца...

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  Изкарайте прокуратурата от Съдебната система бе! И отнемете правото на висшестоящите прокурори да се месят в работата на по-нискостоящите! Обръщам се към ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на ИнаD
  ИнаD
  Рейтинг: 316 Весело

  "И така последната промяна на конституцията остави превръзката на българската Темида на устата й, а мечът й - в ръцете на прокуратура, над която е само небето."

  И Буда на небето

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2008 Неутрално

  Обществото обаче не приема повече показните арести и шумните изявления като правосъдие."Не ги приемаме,иронизираме ги,горчиво се надсмиване,ама правосъдието си върви такова,обществото си лае.Явно е,че да се променят тези тенденции към ефективно работещо правосъдие,промяната трябва да дойде отвътре.Обаче май вътре в системата лошите са значително повече от добрите и пак ще чакаме да ни дърпат ушите от ЕК и пак ще се променяме с външни сили и натиск.

 6. 6 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Обществен договор? Тук, у нас? Не, в България обществото не е страна по договорите.

 7. 7 Профил на liksen
  liksen
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Обществен договор има там, където има общество. Където има маса от роби, какво да се очаква, освен хвалебствия към господарите им, за да получат някоя троха от трапезата им?! www.blitz.bg/news/article/359163

 8. 8 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Трябва да има по-малко прокурори във ВСС, защото ВСС избира върховните съдии и намесата на висшестоящ прокурор в работата на нисшестоящ прокурор по отношение на съществото на делото да е позволена само в пределите, изрично определени от закон.

 9. 9 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "...Народните представители не пожелаха да освободят съдиите от политическото влияние на парламентарната квота .." Това става само със свикване на ВНС и промяна във формата на държавното управление от него. А след като така и така ще се свиква ВНС, защо да не се премине директно към модела на пряка демокрация, след като представителната демокрация се провали с гръм и трясък като модел?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 10. 10 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#7] от "liksen":"... Където има маса от роби.." Хайде, стига самобичуване! Време е да се отърсим от внушаваните ни от политиците идеи и мнения и да мислим със собствените си глави! Понеже политиците казват, че пряката демокрация е неизгоден за България модел, и сме длъжни сляпо да следваме техните демагогии,ли?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 11. 11 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 632 Разстроено

  Кой най-много се страхува от независими системи за сигурност и правосъдие ? Който най-много краде ! И затова разиграва за пред Брюксел само мимикрия на реформиряне ! Както каза Атанас Атанасов завчера от трибуната на Парламента, и Сергей Станишев преди това, и Бойко Борисов сега са отдали на концесия на сараите системата за сигурност и прокуратурата. Затова всеки, който се опита да ги реформира бива бламиран от самия премиер. Така стана преди няколко месеца с министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, така стана сега и с министъра на правосъдието Христо Иванов. Както показват последните събития, полицаите бяха умишлено "провокирани" и изкарани на улиците от правителството чрез министъра на финансиите, за да се бетонира статуквото и да се подкопаят опитите за реална реформа на този сектор.

 12. 12 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Баба Здравка помни назад само до 2005, но е забравила чия рожба е днешното устройство на съдебната система у нас. Българският матрял безропотно, като стадо овце приеха т.нар. мирен преход, когато жертви и палачи безсрамно седнаха да си делят баницата, а Гиньо Ганев им написа подходящата конституция, в резултат на която българите днес не могат да се похвалят с една елементарна ченгеджийска лустрация, а какво да говорим за съдебна справедливост. Така че ревът на авторката е смешен, но и безполезен. Нечистоплътното морално кръвосмешение още в началото естествено роди своите чудовища, най-малкото от които е институцията "главен прокурор".

 13. 13 Профил на gosho3
  gosho3
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#10] от "logika":

  ++++++
  Така е. В САЩ Главен прокурор е министърът на правосъдието. Той е държавното обвинение. Съдът е абсолютно независим. Не разбирам какво се гънат у нас. Има 3 страни в процеса - обвинение, защита и съдия който отсъжда (или съдебен състав) . Ами вижте ГПК и НК . По първия имате едни томове от книги, втория където е онзи хубавец от Пловдив (на който жена му била купила 5000 дка ябълкови градини по 1 лв. дка) е една тънка книжка - по тънка и от Конституцията. Какво значи "основателно съмнение за извършено престъпление??????" на която основа могат да ви арестуват по почина на Сталин. И да ви малтретират без право на защита. Защото Петьо Еврото е там. И "легни - стани" и не знаем още какви простотии. Защото са абсолютно безкотролни и са "меч на партията" , която им падне за да си вилнеят както си пожелаят. Без контрол. И за това тия 204 в Парламента са страхливи пудели и всеки един от тях има от какво да се страхува - от меча на "партията" която ще им "възддаде" ако не слушкат. Това е истината.

 14. 14 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Просурорът и адвокатът са равностойни страни в един съдебен процес. Съдията е независим и неизкушен арбитър. Това са основните правила на римското право, залегнали в правораздаването на цивилизованите държави. Всичко останало е вятър и мъгла. И между другото, неистово ме дразни словоблудството на Пеевски "страхуване", та било и в кавички.

  chavo64
 15. 15 Профил на st_kilda
  st_kilda
  Рейтинг: 213 Разстроено

  "Струва ми се, че у нас представата за разделението на властите и взаимното им възпиране се изкриви в стремеж на политическата власт да установи контрол и овладее съдебната власт "

  Това е то най-големия проблем за държавата. И най-ревниво пазената придобивка: гаранция за безнаказаност на големите играчи. Толкова е просто за проумяване. Народът е безгласна буква, правосъдието не е мислено да се раздава в негово име.

 16. 16 Профил на st_kilda
  st_kilda
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Затова, като чета съдебните решения, които почват с думите "В ИМЕТО НА НАРОДА", се отвращавам.

 17. 17 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#13] от "gosho3":

  И в Полша гл.прокурор е министърът на правосъдието.

 18. 18 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 970 Неутрално

  В България за "обществен" договор можем да говорим толкова,колкото договорите чрез изнудване или измама между вождовете на различни индиански племена и представители на САЩ през XIX в. са били "законни". На обществото бе натрапена една една преднамерено деформирана конституция,която заедно с нелустрираните институции закономерно роди чудовищните изкривявания не само в съдебната система,но и в цялото българско общество през последните 25 г.
  Колегата Lemmy го е представил по-ясно и образно в #12

  ThePirinEagle
 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално

  " Безсрочно, безотчетно и безнаказано"
  В тези три думи се крие тайната на "успеха".
  Ако имахме честни и компетентни депутати,защитаващи не собствени и на партията си интереси,а на гражданите,картинката щеше да е друга.Но ние пратихме тези боклуци в парламента,дето приказката си не могат да вържат и няма на кого да се сърдим,освен на себе си.

 20. 20 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#8] от "plynii":

  ВЪОБЩЕ не трябва да има прокурори във ВСС!
  Прокурорът е АДВОКАТ на обвинението!
  Цялата конституция (констипация) трябва да се пренапише!
  Включително и с определяне на броя на министерствата!

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 21. 21 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#8] от "plynii":

  Пиша Ви минус, защото прокурорите НЯМАТ място във ВСС.
  И един да има това вече не е Съдебен съвет!
  Няма такова нещо страна в процеса да участва и във властта

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 22. 22 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#13] от "gosho3":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Малко е мястото за всички плюсове, които искам да Ви напиша...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 23. 23 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#21] от "serafin":

  ВСС на Италия се състои от 27 члена.
  -3 члена по право - Президентът, председателят на Върховния съд и Гл.прокурор на Касационния съд.
  -16 члена се избират от органите на съдебната власт(2 съдии от Върховния съд, 4 прокурори , 10 съдии от по-ниски съдилища)
  -8 члена се избират от Парламента (университетски преподаватели по право и адвокати, с практика най-малко 15 г.)
  Мандатът на изборните членове е четиригодишен.

 24. 24 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#13] от "gosho3":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Малко е мястото за всички плюсове, които искам да Ви напиша...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 25. 25 Профил на gosho3
  gosho3
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#21] от "serafin":

  Ами супер сте прав ! Те прокурорите следва да обвиняват от името на държавата, а не да съдят! Кои са те , че ще правят политически оценки. Кой е тоя Цацаров да прави политически коментари? Политиката - в Народното събрание и в общинските съвети. Кой е този пловдивски з****к да се намесва пряко в политиката? Политиката да си я правят политиците в НС . Тоя тъп пловдивски з****к се вживява в началник на държавата и като му стигне гушата до корема ще го попитаме "аланкоолу напапа ли се ?" Съдебното решение го правят СЪДИИТЕ. НЕ ПРОКУРОТРИТЕ на Вишински! На тях 95% от внесените обвинителни актове им падат в съда - за какво говорим тотални бездарниици. А за гушестата майна от Пловдив да не продължаваме. Не кръгъл, а объл бездарник, за съжаление облечен с безконтролна власт. Те тия от Пловдив си мислят, че като имат 7 тепета и Златьо Бояджиев е творил в техния град са хванали дядо си за шлифера. Шизофренни параноици. Има и други градове в България.

 26. 26 Профил на gosho3
  gosho3
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#20] от "serafin":

  Много сте прав. Във всяка държава има т.нар. функционални министерства и други. Държава не може да съществува без 4 министерства - на финансите, на вътрешните работи, на отбраната и на външните работи. Всичко друго може да се преобразува и преименова- тези другите са т.нар. оперативни министерства - това икономика, младеж, спорт, чисти води, мръсни води и т.н. Може да ги именувате както си щете. Без първите 4 няма държава. България от 1879 г. ги има първите 4, а и не само България. Големият въпрос е преструктурирането на държавната и общинска администрация. За ваша информация в едно градче с 9000 жители, което стана цетър на ски спорта в България - Банско (и браво) общинската администрация е в състав 104 души !!!!!!

 27. 27 Профил на gosho3
  gosho3
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Няма място там. Безкрайно сте прав. Това е държавно обвинение. Няма какво да се бучка със съдиите. Те - съдиите да съдят. Прокурорите да обвиняват. Ама не може прокурор да избира съдия - това е пълен абсурд.

 28. 28 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Любопитно

  Аз не разбрах сега. Какво ни предлага госпожата? Независим съд и зависима прокуратура, вместо сегашният модел - независима прокуратура и зависим съд?
  С кое нейното предложение е по-добро от сега действащото?

 29. 29 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 780 Неутрално
 30. 30 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  До коментар [#13] от "gosho3":

  "Така е. В САЩ Главен прокурор е министърът на правосъдието. Той е държавното обвинение. "

  Аз не знам дали е така в САЩ, но в Германия си е държавен служител и съвсем скоро, правителството просто го уволни.
  Лошото е че за подобно изменение е необходимо ВНС, а няма и не може да има гаранции, е дори да се вземем решение за свикването му, в него ще попаднат много по различни политически сили (кои са те и от къде ще дойдат) и не виждам как да очакваме, че те ще вземат такива решения. Другия подход, който също не звучи лошо е да се свика ВНС, което да вземе само едно решение, да отпадне необходимостта от ВНС ( между другото това си е вид архаизъм) и след него всички промени, включително на конституцията да се взимат от обичайните НС.
  Така че, за сега сме обречени от според мен съзнателно създадените препятствия от онова ВНС, понеже знаем кои преобладаваха в него и чии поръчки са изпълнявали и така конституцията, в съчетание с перфидния НПК, спомагат до голяма степен за сега'ното положение в правосъдието.
  Ще видим все пак какво ще се случи в ЗСВ, макар че безочието проявявано от ДПС и АБВ, пасивното и зомбирано поведение в ГЕРБ и разпадането на РБ не дават добри перспективи.
  Разчитам само на страх пред ЕК, т.е. на външен натиск.

 31. 31 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 213 Неутрално

  С нетърпение очаквам поредния звучен шамар на европейския доклад. И мониторинг на място в прокуратура и съд.
  А палелно с това и мощното квичене на путинолубивия другариат.

  майтапа
 32. 32 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2483 Неутрално

  [quote#28:"Фьодор Венедиктович Езерский"]Аз не разбрах сега. Какво ни предлага госпожата? Независим съд и зависима прокуратура, вместо сегашният модел - независима прокуратура и зависим съд? [/quote]
  ++++
  А аз разбрах, че много мрази Цветанов и Борисов. Празни приказки, политическа подкрепа на едни профсъюзни проблеми на кастата от избраници на Красьо Черния.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 33. 33 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  При сегашния главен прокурор прокуратурата се превръща в нещо като прокуратурата на сталин. И това под одобрителните погледи на почти всички политици, които явно мислят, че ще могат да я използват. ВСС не обръща /разбира се/ никакво внимание на политическото "битие" на Цацаров, като изказванията му /политически/ са най-малкият проблем

 34. 34 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Весело

  До коментар [#32] от "Резистентна":

  Значи, имам едно много демократично предложение. В конституцията да се запише следното:
  "Главният прокурор се избира от БСП"
  И знаете ли защо? Защото колкото пъти демократичните сили изберат главен прокурор, след това той не им харесва. Пример? Ми Татарчев, Филчев, Цацаров.... Единственият, срещу когото не са ревали е Велчев, ама него комунистите си го избраха

 35. 35 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  До коментар [#34] от "Фьодор Венедиктович Езерский":

  Парадоксът е, че именно при партизанската унука Велчев бяхме свидетели на изключително гнусни прокурорски акции, пряко диктувани от Цветанов срещу неудобни свидетели на нечие минало, срещу политически конкуренти или просто за отмъщение. Толкова зависим и политически послушен главен прокурор като Борис Велчев не сме имали. Некой протестър да е ревал срещу него тогава? Напротив, направиха го конституционен съдия. А баба Здравка не възропта, да се невидеше и правозащитна съдба.

 36. 36 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Весело

  До коментар [#35] от "Lemmy":

  Ми ) Какво да ти кажа ))) Големият успех в работата на Велчев беше, че никаква работа не свърши. А който не работи не греши Пък като няма грешки как да протестираш срещу него?

 37. 37 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Неутрално

  [quote#35:"Lemmy"]Толкова зависим и политически послушен главен прокурор като Борис Велчев не сме имали. Некой протестър да е ревал срещу него тогава? [/quote]

  Та, сега сериозно. Ако идеята е прокуратурата официално да е по такъв начин зависима от министъра на вътрешните работи (чрез министерски съвет, чрез парламентарното мнозинство), разбирам. Ама нещо не ме "кефи" такъв тип реформа. И за нея ли да ходя да протестирам?

 38. 38 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  До коментар [#37] от "Фьодор Венедиктович Езерский":

  Не знам каква е идеята, но факт е, че против един политически пречупен главен прокурор никой не протестираше. По негово време беше произнесена позорната присъда "Борилски", където именно прокуратурата игра решаваща роля, по негово време имаше килъри-милъри, легни-стани, доктори-убийци и прочие поръчкови гнусотии. Лично моите претенции към Цацаров могат да бъдат само относно ролята му в аферата КТБ. И между другото, за сравнение с Велчев и дума не може да става.

 39. 39 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 778 Неутрално

  До коментар [#37] от "Фьодор Венедиктович Езерский":

  А защо да не е. В един граждански порцес , аз мога да променя адвоката си, да му кажа какво да използва в защита на моята теза и т.н . А когато прокурора издигне енкъдърно обвинение - никой нищо не може да му каже взимат си заплатите и с пръст не можеш да ги пипнеш. Изразходват нашите средства без даже да ни питат съгласни ли сме. какво значи независим в случая?

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 40. 40 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 778 Неутрално

  До коментар [#38] от "Lemmy":

  факта , че въобще могат да възникнат такива съмнения у всеи от нас , говори , че системата поначало е сбъркана, независимо кой е главен прокурор

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 41. 41 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 778 Неутрално

  И не е само въпрос за прокуратурата. Факт е, че на първа инстанция в мотивите за решението насъда по мое дело срещу чез- бяха копирани и правописните грешки от писмата на чез до мен.. какво говорим тогава. Интересно ми беше тази съдиика колко такива дела е водила и какви са били решенията и и колко от тях са падали на втора инстанция. докато не се направи обективен анализ и всичко мърша да се разкара от там пак нищо няма да стане.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 42. 42 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#26] от "gosho3":

  В подкрепа на Вашия пост ще припомня, че преди 9 септември 1944 година в няколко кабинета здравеопазването е било в министерството на вътрешните работи а полицията си е била едно ведомство - дирекция на полицията и се е занимавала с чисто полицейски функции.
  И сега в много държави паспорти, визи, лични документи са в общините.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 43. 43 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2483 Неутрално

  До коментар [#34] от "Фьодор Венедиктович Езерский":
  Интересно предположение. Не знам защо си мисля, че всички (с няколко въпросителни за Татарчев) са избирани от службите, които и сега дърпат конците във ВСС. Всеки от тях, включително Велчев, е трябвало да бъде като... Луната - с малко позната "тъмна страна", което е изглеждало достатъчно основание да бъдат накарани да си подадат оставката и да мълчат за нещата, които знаят до края на живота си. Само един го направи предсрочно, а за Цацаров все още има да чакаме. Предполагам, че си е взел поука и сега държи в ръкава си по малко от всичко за всички. Така може и да си остане докрая на мандата. Не е случайно, че Кунева го направи шеф на звено "Антикорупция", а от ДСБ "огледално" настояваха за негов заместник (?!), който да има право да го разследва (хахах, шапки долу на "експертите" реформатори с цял ССБ зад гърба им). Пролича си колко добре познават буквата и духа на основния закон. Дали идеята за нов ВСС, нов вид "прокурорска птица" и/или нов главен прокурор не е опит няколко съдии да превземат цялата съдебна власт и да ритнат превантивно евентуално неудобните за личните им интереси парламентарни представители във ВСС (юристи, които ще се избират със 180 гласа от НС). Като казах "неудобни", дали тези, които сега са във ВСС, не са "познатото зло" и дали от ССБ не са сбъркали, че им поискаха оставката. Ще видим.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 44. 44 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Неутрално

  [quote#39:"sarunka"]А защо да не е. В един граждански порцес , аз мога да променя адвоката си, да му кажа какво да използва в защита на моята теза и т.н [/quote]

  Ще ти дам един конкретен пример. Погледни мнението на Леми и си спомни за горнооряховските лекари.
  Когато Министъра на вътрешните работи нареди на прокурора да окаушат "досъдебно" за 3 дни някой "заподозрян", да го сложат на "хладно", че чак като изтекат да го заведат в съда, знаеш ли за три дни колко лесно всеки ще си изпее майчиното мляко? Дори ще си спомни за неща, които е бил правил, но не е вярвал че са възможни.
  Някак не ме кефи ченгетата да командват прокурорите. Предпочитам обратното, да ги насмилат, когато трябва.

 45. 45 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Неутрално

  До коментар [#43] от "Резистентна":

  Ами виж... Мен да питаш, конституция не трябва да се пипа от Обикновено народно събрание изобщо. Но това е мое мнение. Крайно и радикално. И ако ще се прави някаква реформа, да е реформа, а не "реформа" в рамките на тази конституция. Сега просто си играят игрички кой да командва. Това ми изглежда от страни, като просто счети така го виждам

 46. 46 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  Аз така и не разбрах, защо трябва да има прокуратура? Има полиция и следствени органи. Има съд. Казват, че прокуратурата била "държавен" обвинител. Но кой е държавата? Цацаров ли? Навремето имаше един, който казваше "Държавата, това съм аз". Но не виждам защо и Кралят Слънце трябва да използва прокурор, след като може да внесе сам обвинението си. Или ако е зает с лов на бретански невестулки, да използва адвокат. Второ, ако държавата е страна в съдебния процес и има прокурор, а ответната страна няма, това нарушава равнопоставеността в съдебния спор. Защото прокуратурата на практика е само участник в този спор. Съдът взема решенията. И след като прокуратурата разполага само с данни, които и дава следствието, не може ли това следствие да ги внесе директно в съда.

  /не се чете/
 47. 47 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2483 Неутрално

  [quote#45:"Фьодор Венедиктович Езерский"]Мен да питаш, конституция не трябва да се пипа от Обикновено народно събрание изобщо. [/quote]
  Тя и от Велико НС не трябва да се пипа. Или се приема нова, компактна (без кръпки), добре обмислена и продължително обсъждана, или нищо. ВНС е голяма, голяма опасност за страната - то ще се състои от 400 хрантутника, може да си умува колкото години си поиска и да ни натресе нова недомислица. Никой не трябва да забравя представители на кои партии ще бъдат избрани в него. Ако разпределението е като това в последните обикновени НС, по-добре изобщо да не се свиква.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 48. 48 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 836 Неутрално

  До коментар [#47] от "Резистентна":

  Мхм, то това му е врътката на ВНС. Щото като подкара, направо нова прави Или промените са като за нова.

 49. 49 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Блестяща публикация! Кога най-сетне ние българите ще се научим да ценим и да избираме за управници умни и способни хора!??

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK