Ако гарите можеха да говорят

Гарата в Дупница, 30-те години на 20 век. Снимката е от сайта "Изгубената България"

© "Изгубената България"

Гарата в Дупница, 30-те години на 20 век. Снимката е от сайта "Изгубената България"Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров се срещна неотдавна с министъра на транспорта Ивайло Московски. Целта - строителен материал от стари гари да се използва за "реставрацията" на Голямата базилика в Плиска. Както обяснява Божидар Димитров пред медии двама жп работници  му казали, че е имало заповед на Митхат паша от 1866 г., от която се разбирало, че жп гари са строени с материал от базиликата в Плиска.


Малката гара беше видяла и по-добри времена. На покрива й стърчаха само няколко греди като смешна останка от снощна прическа, а през празните й прозорци със счупени стъкла и увиснали капаци нощем прелитаха прилепи. Между потъмнелите стени свиреше зимният вятър и ехото връщаше редкия вик на совата, която беше направила дома си в един по-закътан ъгъл на втория етаж. Денем беше дори още по-тихо и се чуваха само капките на топящия се сняг. Гарата чакаше с нетърпение пролетта, когато щурците щяха поне малко да разсеят тишината.


Неочаквано този ден дочу шум от автомобили. По изронения асфалт се зададоха черен автомобил и камион. От автомобила слязоха двама мъже, млад и стар, и се приближиха към нея. От камиона се изсипаха работници с оранжеви гащиризони, които се скупчиха на разстояние.
Младият мъж й каза:


- Аз съм твоят Министър, а това тук е Главният историк на републиката.


Гарата се впечатли. Откакто влаковете престанаха да спират на нея, беше срещала само зайци и мишки. Ако не броим онези хора, които й взеха керемидите от покрива и дъските на дюшемето, но тях се опитваше да забрави. Тези изглеждаха обаче по-цивилизовани. Може би водеха работници да я ремонтират?


- Хайде, ти си тук шефът, ти й кажи. - обърна се Главният историк към Министъра.


Министърът пристъпи нервно от крак на крак и започна:


- Тук сме, защото ти си с отпаднала необходимост, а ние, ъ, аз де, взех решение, че е най-добре и е от полза и за Железопътната компания, и за, ъ, обществото, както и за, ъ...


Главният историк се изнерви и се намеси:


- Остави на мен! Тук сме, защото си грозна, безполезна и тъпа! Ти си фабрична архитектура! За нищо не ставаш. Ти и твоите съучастнички, другите безполезни гари, освен това сте и крадли, защото сте откраднали камъните от великите дворци и великите църкви на великите царе на великите българи. Не само това, ами си била и сътрудник на турските поробители, които са клали великите българи, разрушили са великите църкви и са преследвали националната ни памет. Ти си грешка на историята и изобщо не е трябвало да съществуваш! Зачената си в грях и слава Богу, че нямаш пътници и няма кой да се оплаква, та можем днес да поправим нещата и да те заличим от лицето на земята. Жалко, че не можем да махнем и релсите, та да забравим, че изобщо нещо се е случвало през турското робство. Но ти ще можеш да свършиш и нещо полезно все пак – с твоите камъни ще въздигнем една нова велика църква, ще възстановим националната памет, ще сложим вътре портретите на великите царе и българите пак ще станат велики, велики...


Гаричката се стресна и запелтечи объркано:


- Ама чакайте, тук има някакво недоразумение. Чуйте само да ви кажа как стоят нещата...


- Няма какво да те слушаме, работа ни чака, надниците вече текат, зидарите чакат камъни на обекта. Министре, дай да почваме!


- Ама ние, все пак, сме демократична държава, така де, нека каже, каквото има да казва, че после ще ни обвиняват, че не сме изслушали всички страни. – смутено се обади Министърът.


- Хубаво, айде казвай бързо, че замръзнахме тук! – нацупено се съгласи Главният историк, запали цигара и се обърна на другата страна.


И малката гара им разказа.


Беше се родила през лятото на 1866 година, когато първият трен потегли по първата железопътна линия в страната. Денят беше празничен и цялото село се беше струпало на перона, за да посрещне чудото на цивилизацията. Мъжете се бяха нагласили с чисти ризи, с празничните си елеци и си бяха обули цървулите, а жените извадиха от раклите най-гиздавите си бродирани носии. Когато в далечината видяха, че се издига димът на парния локомотив, бащите вдигнаха децата на раменете си, за да могат още отдалеч да видят това странно животно. Отпред стоеше началникът на гарата, надут като пуяк с новата си униформа и фуражка, а зад него новородената гаричка се пъчеше с бялата си каменна фасада. Беше суетна и изпитваше особена гордост, че е най-хубавата сграда в селото, единствената каменна къща сред схлупените кирпичени колиби на селяните, умело изградена със здрави гладки зидове и елегантни засводени врати и прозорци от най-добрите местни зидари под ръководството на чуждоземни инженери.


Влакът наду свирката си преди гарата и децата се разпищяха. След това спря със скърцане и сред парата и пушека от него слезе важен паша, дошъл чак от Русе, и извади султански ферман. После целуна печата върху него и го прочете на множеството, а даскалът превеждаше на български. Никой не разбра нищо, нито от турския текст, нито от превода, но всички усетиха, че в селото им идва нова епоха.


През гарата се заредиха влак след влак. Влаковете от Русе возеха европейски промишлени стоки, които идваха с параходи по Дунав, и ги откарваха във Варна, където ги натоварваха на други параходи или на гемии и заминаваха за Ориента. От Варна към Русе пък пътуваха всякакви екзотични стоки от Азия към пазарите на Централна Европа.


В началото местните жители нямаха вяра на влака и не смееха да пътуват с него, но постепенно, един по един, се престрашиха и лека-полека гарата се превърна в единствената врата на селото към останалия свят, защото пътуването с волските каруци по калните пътища беше трудно, дълго и дори по-скъпо. От гарата идваше всичко необходимо – сол, газ, въглища, платове и поща, от там селяните товареха и своята стока за пазара на големия град.


Към края на столетието гарата видя и ново чудо. Един ден се зададе различен влак, с по-голям и по-мощен локомотив, с повече и по-лъскави вагони. Той не спря на гарата, а само изсвири, за да предупреди за идването си, но се разнесе слухът, че това е прочутият "Ориент експрес", който свързвал Европата със Стамбул. От тогава гарата започна да чака с нетърпение този бляскав влак и всеки път се взираше в бягащите му прозорци, в които, като на кадри от филмова лента, просветваха сцени от един различен свят.


От гарата в началото на пролетта мъже от селото тръгваха за Русе, за да се качат на параходите и да отидат по гурбет в други земи. Там се сбогуваха с младите си жени, там невестите им идваха и да ги посрещнат, когато се връщаха наесен от чужбина, кой с повече, кой с по-малко пари, за да видят порасналите си междувременно деца.


Един ден на гарата се струпа голямо множество. Беше започнала войната и младежите от селото заминаваха на фронта. Бащите им бяха останали по домовете си, за да не се излагат със сълзливи сбогувания, но майките, сестрите и любимите на войниците плакаха достатъчно за всички. Пак на гарата войниците се завърнаха след края на войната. Поне някои от тях.


Годините минаваха, гарата вече не беше най-новата, а най-старата постройка в селото. Но тя оставаше най-красивата и здрава сграда. Селяните я обичаха и се гордееха с нея, радваха се, че пътниците във вагоните на преминаващите влакове не виждаха бедните им къщички и калните им дворчета, че селото им ги приветства с модерното си, солидно и приветливо лице. В мизерията си селяните бяха твърде горди или твърде суетни, за да им е все едно.


Минаха и още войни, смениха се цели епохи. Все по-често младите хора от селото заминаваха от гарата не на пазар или на гости при роднини, а завинаги – да учат или да работят в градовете. Родителите ги изпращаха на гарата с тежки куфари и вързопи и дълго махаха след влака. После майките често-често наминаваха да изпращат колети с домашни продукти и ръчно плетени пуловери и чорапи, за да не гладуват и студуват децата им в града. Понякога, особено лятото, заминалите се връщаха за малко да видят старите си родители. Все по-рядко и по-рядко. Само селянките с колетите упорито изпращаха суджуци, шише ракия и плетени терлици.


По-късно там бабите чакаха внуците за лятната ваканция. Събираха се на пейката пред гарата още от зори, плетяха и си говореха, докато чакаха влака, който идваше чак след пладне. Бяха очаквали този ден с месеци и отиваха на гарата с часове по-рано, да не би да се отплеснат и да закъснеят за влака. В края на ваканцията натоварваха внучетата на влака и им махаха, а после с нежелание поемаха, вече без да бързат, към дворчетата си и към следващите десет месеца самота.


Постепенно и внуците пораснаха, бабите остаряха, повечето измряха. Автомобилите взеха много от останалите пътници, а същевременно влаковете станаха по-малко, по-неподдържани, по-неудобни. Рядко на пустата гара слизаше или се качваше някой. Отдавна нямаше началник гара, нямаше я и продавачката на билети. Самотата на гарата доведе и крадците, които свалиха керемидите от покрива й, дъждът свободно течеше в някогашната чакалня, а влагата и мухълът превръщаха малкото останало обзавеждане в купчина отпадъци. За малцината останали пътници, които вече не можеха да намерят подслон в старата гара, поставиха малко по-надолу по линията един стар ръждясал навес от автобусна спирка, та да не чакат на дъжда. Гарата престана да бъде истинска гара.


Вече ги нямаше и крадците, защото не беше останало нищо за крадене. Гарата живееше в спомените си – спомените на много поколения хора, които бяха минали през нея. За мнозина от тях тя беше първото, което срещаха, когато идваха в селото. За някои тя беше последното, което бяха зърнали от родното си място. Много първи срещи и още повече последни.


Гарата свърши разказа си и попита:


- Как точно ще възстановите националната памет, като ме разрушите? Как ще възстановите паметта на народа, като разрушите паметта на хората и паметта за хората?


Министърът не помръдна, защото се беше загледал в гарата, сякаш се опитваше да си спомни нещо. Някакъв образ от детството му се опитваше да се върне, но се изплъзваше всеки път, когато се опитваше да го задържи. Но Главният историк рязко се извърна, хвърли фаса си на земята и ядосано извика:


- Ти ли бе? Ти ли ще ме учиш мене как се възстановява национална памет? Жалка непотребна рушевина, обрасла с ниска растителност. Шибан народ с шибани гари и шибани спомени. Хайде почвайте вече и гледайте нищо да не остане, че да не дойдат шибаните археолози някой ден да ровят тук да търсят турски гари и бабини терлици.


Министърът се сепна, кимна на работниците с оранжевите гащиризони и тръгна бавно към колата си.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (89)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Тъжна работа ...

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 2. 2 Профил на Aneta Valkova
  Aneta Valkova
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Никакви носталгични,романтични спомени няма да спасят гарите.Ако не са гарите ще е нещо друго.Винаги имат нещо за разрушаване.

 3. 3 Профил на Калибър
  Калибър
  Рейтинг: 1235 Любопитно

  България се превърна в Българистан от такива недоразумения.
  До кога?
  Кой?...няма значение вече.
  До КОГА? е моят въпрос.

  Индикирам и калибрирам...за конкурс Мистър Магаре от 240 номинации.
 4. 4 Профил на bgmusquetaire
  bgmusquetaire
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Един голям човек и истински Българин, който неподвластен на конюнктурни и политически историографии ли е атакуван през призмата и на този иначе добре оформен и пълен с метафори текст? А това, че Голямата базилика в Плиска е най-дългата в света и е по-дълга от "Света София" в Стамбул и "Сан Пиетро" в Рим защо не споменахте? А това, че гарите в Каменяк, Хитрино и Каспичан никой не ги брой не само за живи и функциониращи? А това, че почти никой не иска малка РБългария да блесва за поред път след най-старото злато в светаи т.н.! И накрая, ког. редовият българин дарява смс-и за "брадъри, сървайвъри, фактори, гласове и подобни нещица, а не за големи дела, национална памет и култура, оправдаме на 101% думите на Професора за шибаните неща!

 5. 5 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 810 Неутрално

  ШБДШНИМ - шибаният Божидар Димитров, шеф на националния исторически музей.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 6. 6 Профил на exolot
  exolot
  Рейтинг: 319 Неутрално

  Проф. Асен Чилингиров "По територията на Първото българско царство и близки съседни територии са открити останки от близо 800 църкви, строени и разрушени преди края на VІ век. Такъв брой на действащи християнски църкви няма до VІІІ век по цяла Средна и Западна Европа, включително Рим. А под Голямата базилика в Плиска бяха открити три пласта развалини от църковни постройки, ориентирани изток-запад. Развалините бяха веднага зарити, без да бъдат публикувани и дори заснети. От тези разкрити постройки притежавам аз обаче мои фотоснимки, направени преди закопаването им. А единственото писмено свидетелство за тази църква посочва като неин строител Константин Велики – без да споменава към кой пласт от развалините тя се отнася. В този смисъл решението да бъде църквата реконструирана има за цел да бъдат завинаги закопани развалините от нейните предшественици."

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 7. 7 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  Прекрасен разказ. Скоро не бях чел нещо толкова човешки написано за българската история. През която история Главния историк минава като фадрома.

 8. 8 Профил на serena
  serena
  Рейтинг: 589 Разстроено

  Много тъжно. Допреди няколко години редовно пътувах от Варна до Шумен с влак, после минах на автобус. Преди няколко месеца ми се наложи да пътувам пак с влак и бях поразена как всички малки гари по тази линия са закрити, а повечето и тотално обезкостени. Честно казано толкова мъчно ми стана, всичкият тоя живот, дето е кипял покрай тях, го няма, и къщи по селата кай линията полуразрушени, въобще гадост

 9. 9 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3619 Неутрално

  ЖП Гари и влаковете преди години са били социалната мрежа на хората.

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  Признавам си, че съм страстен любител на железниците от едно време, колекционирам умалени модели на парни локомотиви, книги за влакове, самият аз съм карал парен локомотив по време на ученическа бригада в далечната 1976 г. и по тази причина не мога да бъда обективен.

  Мога да кажа само, че ДУШАТА МИ Е НАРАНЕНА. В и около това правителство има няколко индивида, чието място е в психодиспансера към Централния затвор (не знам дали има такова лечебно заведение, но ако тяма, трябва да построят - заради тях).

  Представям си как изгжлежда отвътре домът на Божидар Димитров - с гипсови черепи на Никифор, в които си тръска пурата за 75 лева, подарък от Вежди...

  Дано има Господ, да гледа и да помни.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на Товарищ Бoярышников
  Товарищ Бoярышников
  Рейтинг: 402 Любопитно

  До коментар [#4] от "bgmusquetaire":

  Мога ли само да попитам?

  Съгласен съм че Голямата Базилика е част от историята на България, но гарите какво са?
  Не са ли и те част от историята на България?

 12. 12 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 934 Неутрално

  Божидар Д. се очертава като един от най-забележителните фалсификатори и разрушителите на историята на България.

 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#11:"Carrot and Stick"]Съгласен съм че Голямата Базилика е част от историята на България, но гарите какво са?
  Не са ли и те част от историята на България?[/quote]

  Божидар Димитров е вандал, който по нищо не се отличава от престъпниците, разрушили търговския център на София, за да построят нечовешки грозния "андамбъл" на бившия партиен дом, ЦУМ и х. Балкан (бивш Шератон, още по-бивш ... пак Балкан).

  Там е имало сгради като онази на ъгъла на ул. Съборна и Леге, където в годините на прехода се помещаваше Първа частна банка - истински шедьоври на архитектурата, създадени от виенски възпитаници; там е имало заведения, магазини за всичко, кипял е живот.

  На сегашните вандали не им стигаше вечно празното Ларго, което софиянци заобикаляха отдалече, за да минат по по-тесните странични улички, понеже там се гонят ветровете, няма човешки мащаб и е НЕУЮТНО, ами го разкопаха и се опитаха да привълнат автентичните старини отдолу в УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК, достроявайки ги с измислени, бутафорни арки, сводове и други божидардимитровщини.

  Гнусно е да те управляват хора, за които историята започва с тях - което не се вписва в представите им за история, могат да го гътнат с фадромата, както е писал колегата Шпигел по-горе, а останалото - да го "преправят" по свой вкус (и подобие).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на Чоко и Боко
  Чоко и Боко
  Рейтинг: 566 Любопитно

  [quote#4:"bgmusquetaire"]думите на Професора за шибаните неща![/quote]

  Това не беше ли оня самотитуловал се като професор? Все повече държавата ни се окупира от самозванци на всички нива. Кой се нарича слънце, Кой професор, Кой калинка и така до кртая на света. де да бяха на всеки километър, те през метър.
  За съжаление можем да кажем, че Кой е проекция на оскотялото ни общество. Общество, на което са отрязали корените.

  Левски до Каравелов: Дочувам, че сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“
 15. 15 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  Минаха и още войни, смениха се цели епохи. Все по-често младите хора от селото заминаваха от гарата не на пазар или на гости при роднини, а завинаги – да учат или да работят в градовете. Родителите ги изпращаха на гарата с тежки куфари и вързопи и дълго махаха след влака. После майките често-често наминаваха да изпращат колети с домашни продукти и ръчно плетени пуловери и чорапи, за да не гладуват и студуват децата им в града. Понякога, особено лятото, заминалите се връщаха за малко да видят старите си родители. Все по-рядко и по-рядко. Само селянките с колетите упорито изпращаха суджуци, шише ракия и плетени терлици.
  =========

  Това е истината гола.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 16. 16 Профил на jony
  jony
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Слава Богу гарата в Дупница, на снимката, все още си е същата.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#17:"ЛОГИКА рейтинг: 404"]Родолюбец! [/quote]

  И това го казваш ТИ, нищожество?! Дето се правеше на "израелец" и наричаше българите цигани-голтаци? Вие комунистите нямате никакво право да говорите за родолюбие.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на opasno_lud
  opasno_lud
  Рейтинг: 571 Весело

  До коментар [#18] от "Norman Granz":

  Всеки с различно мнение от твоето е комунист!?

 21. 21 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Ако Божо ви е проблема за гарите....Държавата в продължение на 25 години не е направила нищо за железницата. Ако бяха продали всичко, сега щеше да има печеливш модел. В България всичко дърцавно е така.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 22. 22 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  [quote#4:"bgmusquetaire"]думите на Професора за шибаните неща! [/quote]
  Той не е професор. Двамата с онзи слюнкопръскащия по разни кабеларки, който също харесва да го наричат професор, са само почетни професори на библиотекарския и нищо повече. Даже при либерално-мафиотксия режим на получаване на титли в България.

 23. 23 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Ох , недей, че се разплаках...Тези сгради ще се разпаднат и без да се използват за Голямата базилика...
  А относно Голямата базилика трябва да се възстанови и по добре с оригиналния материал...., който и без това ще се разпилее.
  А това , как селянките пращали суджуци на бъдещите граждани , беше уникално. Ами няма вече селяни , няма гари...

 24. 24 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  До коментар [#18] от "Norman Granz":

  Това не е истинската "Логика", а е клонинг на ник-а. Виж му рейтинга, сигурно снощи се е регистрирал.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 25. 25 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  Щом самите камъни са решаващи, тогава най-лесно би било 7а обявят гарите като свещенни.
  Относно реконструкция на някогашните църкви е по-важно качеството на изпълнение и как като цяло ще изглежда постройките като стил и направа.

 26. 26 Профил на simko4
  simko4
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Тъжно, много хубав разказ!

 27. 27 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#23] от "1_bulgarin":

  Знае ли се въобще как е изглеждала Голямата базилика?

 28. 28 Профил на 1_bulgarin
  1_bulgarin
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#27] от "Ф.Нинов":

  Може да не съм точен. Но Голямата базилика е изградена като копие на базилика в Рим , мисля ,че беше сан Пиетро....., но по дълга с 2 метра. Има и фрески доказващи това.

 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#24:"venci4"]Това не е истинската "Логика", а е клонинг на ник-а. Виж му рейтинга, сигурно снощи се е регистрирал.[/quote]

  Много добре разбирам това - въпросният индивид е Йодата, луд безработен наркоман, който се прави ту на студент в Лондон, ту на офицер от израелските специални части, а когато видя, че номерата му не минават, понеже не е излизал никъде от България, започна да си присвоява имена и аватари на форумни участници. Беше се направил и на мен, за кратко.

  Появява се обикновено в петък вечер и буйства из форума до понеделник, когато модераторите заличават поредните му безобразия.

  Само дето нямат техническа възможност да го блокират по айпи адрес, та следващия уикенд трябва отново да го търпим.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#28] от "1_bulgarin":

  Сан Пиетро в Рим е построена от 1506 до 1626 год.
  Един от най-важните участници е Микеланджело.
  В една бедна африканска държава построиха копие 1:1.

 31. 31 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  авторът на разказа умее да разговаря с неодушевени предмети.. пу-пу да не го срещам по мрачината из махленските сокаци на шоплукстан

  Времето е наркотик, много от него убива.
 32. 32 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 515 Неутрално

  главния историк е доказан псевдар във всяко отношение,
  ерзац, кичозен, съчинител,фантазьор.
  връзват му се необходимото количество публика, за да минат грандомански и патриотарски идеи с финансова цел за определени.
  срам за отразяващите го, още по-голям срам за тези които му верват на глупостите.

 33. 33 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#32] от "ana_ni":

  Македонците обаче са поне пет обиколки напред в сравнение с главния архитект.

 34. 34 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#30] от "Ф.Нинов":

  когато фактите говорят...ама кой да чете и да се учи,
  Нерде Ямбол, нерде Стамбул.
  Малките гари, старите фабрики и обществени сгради са красиви, премерени, изискани.Тези постройки доближават българския пейзаж до европейския от епохата.Ама в Италия, Франция, Германия и др.цъкаме и се възхищаваме на малките селца със запазени и реновирани стари сгради, а у нас бързаме да ги заличим.Във всяко градче и повечето селца освен гари има и някоя фабричка, мелница,училище, къщи с прекрасна архитектура, които се заличават от времето и орките

 35. 35 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#34] от "ana_ni":

  Ти остави селските гари, ами виж какво стана със сградите в центровете на големите градове, строени след Освобждението, които са най-якото нещо, строено някога на тази територия. Вместо сега да са най-скъпите имоти, те гният, рушат се или вече са бутнати и заместени с мутробарок.

 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#34:"ana_ni"]Малките гари, старите фабрики и обществени сгради са красиви, премерени, изискани.[/quote]

  Абсолютно съм съгласен. Наслаждавал съм се на отлично поддържани гарови сгради от викторианската епоха в Англия на провинциални гарички в Германия и Австрия, в Норвегия - в тях има нещо и от славата на Индустриалната революция, и от буржоазната култура на стара Европа, което не може да се възпроизведе със средствата на съвременния дизайн.

  Ето за какво става дума:
  https://debosmita.files.wordpress.com/2010/10/alston_station_by_wandereringsoul.jpg
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/County_School_Railway_Station_-_geograph.org.uk_-_1894292.jpg
  http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/lagos-old-railway-station-nigel-hamer.jpg
  http://www.travelwriticus.com/wp-content/uploads/goisern-railway-station.jpg
  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/03/28/article-2300598-18F96A59000005DC-503_634x431.jpg

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  [quote#18:"Norman Granz"]Вие комунистите нямате никакво право да говорите за родолюбие. [/quote]

  те не го разбират.
  всъщност не искат.
  те си искат световно господство
  на феодалната си тирания.
  и да ограбват труда на предприемачите,
  което си е криминално деяние.

 38. 38 Профил на thramondana
  thramondana
  Рейтинг: 8 Гневно

  "С уши ще чуете, а никак няма да разберете;
  И с очи ще гледате, а никак няма да видите.
  Защото сърцето на тия люде е задебеляло
  И с ушите си тежко чуват,
  И очите си склопиха;
  Да не би да видят с очите си,
  И да чуят с ушите си,
  И да разберат със сърцето си,
  И да се обърнат,
  И Аз да ги изцеля".
  А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват." Матей 13:14916

 39. 39 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  миналата година ми подариха един календар
  със снимки от стара Варна.
  просто великолепни изгледи
  към кея, доковете, към аквариума, гарата
  и най-интересното беше, че
  имаше снимки на съвременното положение.
  познай кое беше по-яко.

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#39:"mihail_p"]имаше снимки на съвременното положение.
  познай кое беше по-яко.[/quote]

  Ясно е, че имотите на ТИМ...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Божидар Димитров е историк от ширпотребата.

  Homo ludens sum
 42. 42 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#35] от "Ф.Нинов":


  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  да, строени са с мисъл, любов към хората и родината, с лична и национална гордост, строени са с материали преработени с човешка ръка и с ръчен труд.строени са от Майстори, проектирани от архитекти, учили в европейски школи и университети
  за това са уютни, стоят идеално на пейзажа, съизмерими са със зрителя, удобни и привлекателни

 43. 43 Профил на destino
  destino
  Рейтинг: 458 Разстроено

  [quote#35:"Ф.Нинов"]остави селските гари[/quote]
  За мен някои гари са направо шедьоври, даже селските.
  В нашият край има няколко гари, (по течението на р. Върбица) правени с немците заедно, а периода 1935-1941г.
  От дялан камък, красиви, в един тон с мостовете.
  Ако ги даваха за стопанисване безплатно или с конкурс, с удоволствие бих взел една такава малка гара да я запазя за поколенията.

 44. 44 Профил на hound_dog
  hound_dog
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Опасно е когато такива специалисти могат да взимат такива решения.

 45. 45 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  И аз със сълзи си спомням старата Софийска Централна Гара, която изчезна през 1976 година. В далечното минало посрещачите трябваше да си купят перонен билет, за да посрещнат близките си на пероните. Свързана с моето детство, юношество ... Но колкото и да се опитвам да го направя не мога да отрека, че новата гара (ако се поддържаше добре) е много по-функциоанална от старата. В основата на проблема е смяната на собственността. Одържавяването на всички видове собствености доведе до обезчовечаване на много неща.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 46. 46 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#43] от "destino":

  В Германия разпродават стари гари.
  Обикновено в тях се нанасят ресторанти слагайки си името "Старата гара".
  Други екзотични имоти пуснати на пазара са индустриални съоръжения, пощи и дори църкви.

 47. 47 Профил на Товарищ Бoярышников
  Товарищ Бoярышников
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#13] от "Norman Granz":


  [quote#13:"Norman Granz"]..... бившия партиен дом.....[/quote]
  Добре, че ГЕРБ си знаят, че ще са партия, от ден до пладне, защото поне аз не изключвам да желаят да си построят техен партиен дом!

 48. 48 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#46] от "Ф.Нинов":

  Да, така е! Но Германия е друга вселена. Дойтше Бан е частно дружество и може да прави каквото законите позволяват. Освен това има платежоспособни хора, които могат да инвестират в такъв имот. Тази година Германия завършва финансовата си година с 10 милиарда плюс в държавния бюджет.
  И както е казал Шамфор - Бедността и безчестието вървят ръка за ръка!
  Дано нашите наследници видят една по-богата България!
  Но няма да я видят - много са американски граждани ... за добре, казвам през сълзи!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 49. 49 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  [quote#46:"Ф.Нинов"]В Германия разпродават стари гари.
  Обикновено в тях се нанасят ресторанти слагайки си името "Старата гара". [/quote]

  Не само. В Германия се реставрират стари влакове и с тях се организират неделни излети - като този тук:
  https://www.youtube.com/watch?v=2FQNrP8soqA

  В Англия също. Ютюб е пълен с такива филмчета.

  Прости германци и англичани бе - не се сетили да си разрушат гарите, за да си "ремонтират" средновековните замъци.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 50. 50 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#48] от "vxa15365434":

  Дойче Бан (герм.жп.) е една от малкото останали фирми във ФРГ със 100% държавна собственост.
  През 2008 г. без малко да го пуснат на борсата, но се размина заради фин.криза.

 51. 51 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Гневно

  Една изключителна инициатива трябва да бъде обругана с гадна манипулация на сълзливо-сантименталната база. Нашите комплексари и мекерета, които навремето свенливо си мълчаха, за да не разсърдят «братушките» сега се нахвърлят на всеки, който се опитва да им светне на българите и са много добре организирани в манипулациите. Тези гари ще бъдат разрушени от местни "бизнесмени" за да си направят палати, но този Къдрев се опитва да ни измами, хващайки ни за сърцето. Гарите са "турски" и никакви тъпи сантиментални спомени не заслужават да бъде спряна реставрацията на Базиликата в Плиска!

 52. 52 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Гари, индустриални сгради и прочее има смисъл да бъдат пазени доколкото представляват важна част от националната памет и с тях са свързани важни исторически събития или са ценни за архитектурната история.
  В останалите случаи, а те са повечето, колко и мили лични спомени да навяват, редно е те да бъдат смятани за излишни.
  Понеже времето, в което са построени, хората, на което са служили, е отмряло и изчезнало безвъзвратно.
  В България всички произлизаме от цървула - кой през едно, кой през две, кой през пет поколения, но почти никой не можеда твърди и да докаже, че прди шест или повече поколения неговите предци са били нещо по-различно от ... цървул.
  Неминуемо, по тавани, мазета, хамбари, плевни, долапаи на селски наследствени къщи се откриват понякога още сърпове, ръкойки, потури, сукмани, скринове, чекръци, ножове, ордени, печки и какви ли не още отломки от миналото-самотни и безполезни фрагменти от един отминал отдавна свят.
  В повечето случай тези неща се изхвърлят, понякога някоя по-диференцирана душа ги запазва неизвестно за колко време, а по-прагматичните търсят да вземат някой лев за бабините си гащи при антикварите и вехтошарите.
  Навремето-преди 20-ина години на площад ,,Ал.Невски,, околовръст храма беше пълно с подобни сергии, отрупани с какво ли не - вехтории от овехтелите спомени...
  За съжаление или не, българските села - пълнокръвни и живи умряха отдавна.Комунистите поробиха хората като ги обезземлиха, натириха ги по градовете да стават ,,пролетариат,, и да ,,СИ отиват на село,, по праничните дни.
  Чудесен и тъжен филмов разказ за прекършената от комунистическото безумие българска селска душа е филма ,,Селянинът с колелото,,.
  Та, в тоя смисъл, селската гара е умряла отдавна.
  Дори останките на своите близки и мили хора ние предаваме на земята и вечността - тоест на безкрайното нищо.
  Та една гара ли...?

  Homo ludens sum
 53. 53 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#43] от "destino":


  [quote#43:"destino"]Ако ги даваха за стопанисване безплатно или с конкурс, с удоволствие бих взел една такава малка гара да я запазя за поколенията.[/quote]
  Ето това е идея, за която от мен-уважение !

  Homo ludens sum
 54. 54 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Почти всички жп гари в България са в плачевно състояние.А има прекрасни сгради между тях.

 55. 55 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#50] от "Ф.Нинов":

  Струва ми се, че беше на борсата едно време, но след това държавата си я прибра. Но става въпрос за Германската Държава все пак, а там мениджерите имат понятие от правене на бизнес. А и предприемачите имат пари ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 56. 56 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#51] от "bozkata":


  [quote#51:"bozkata"]реставрацията на Базиликата в Плиска![/quote]
  Т.нар. ,,реставрация,, е тема, по която няма еднозначно мнение.
  Самият Божидар Димитров, комуто не симпатизирам заради прозиращия зад парвенющината му меркантилизъм, казва, цитирайки постановка, залегнала в световната археология - ,,РЕСТАВРАЦИЯТА СВЪРШВА ТАМ, КЪДЕТО ЗАПОЧВА ХИПОТЕЗТА,,...
  В този смисъл за каква реставрация на базиликата става дума ?
  Което не му пречеше на същия Б.Д. заедно с агент Гоце да измислят и направят гроб на Цар Калоян и да го прокламират като такъв.
  ,,Гробът на Цар Калоян,, е гроб на Цар Калоян колкото ,,Балдуиновата кула,, има нещо общо с Балдуин Фландърски....

  Homo ludens sum
 57. 57 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#49] от "Norman Granz":


  [quote#49:"Norman Granz"]Не само. В Германия се реставрират стари влакове и с тях се организират неделни излети - като този тук:
  [/quote]


  Разбирам и споделям мъката Ви! Но ... България не е Германия.
  Макар че Германия е основана малко преди България (1871 - Германия я основава Бисмарк ... хе-хе ... във Версай ... победена Франция!), а България е основана през 1878 ..
  Та въпреки това Германия стъпва на плещите на Пруското Кралство, Баварското и Хановерското кралство и други такива, които са били доста развити, за да могат да разгромят Франция през 1871. А България стъпва на Барон-Хиршовата железница, линията Русе-Варна и фабриката на Добри Желязков във Сливен. Разликата е огромна, преднината е недостижима. Метрото в Лондон е от 1863 година - преди основаването на България.

  Колкото и да е неприятна констатацията ми, България има още 100-150 години да гради ... България!

  Има един филм на History Channel - The Men Who Built America.
  Погледнете го, за да видите с какъв труд частната инициатива въздига една държава тръгнала от празни прерии ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 58. 58 Профил на еМа
  еМа
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#16] от "jony":

  Не ми е стъпвал кракът там, но като знам как се реставрира у нас мога само да се радвам.

  Димитров няма да го коментирам въобще, но темата за реставрациите у нас наистина е сериозен проблем.


  До коментар [#40] от "Norman Granz":
  Май, май нещо се объркА

  Няма лоша реклама!
 59. 59 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#52] от "Nacho Libre":

  Вие сте прав, много прав! Но аз виждам в статията не само плач за гарата, а и съжаление, че влаковете вече не спират там. Това е или деградация или повей на новото време ... трудно е да се каже в конкретният случай. Но за мен е деградация.

  И за цървула сте прав, но ние сме длъжни да се поклоним на тези, които ни отгледаха и заедно с нас традаха или се радваха на нашите неуспехи или успехи, които мислиха за нас. Без тия ... цървули ... нас ... трендафорите ... просто нямаше да ни има! В гладните 50-те и 60-те години пристигането на колета по влака от ... цървулите ... беше кулинарен празник в къщата на Баща ми и Майка ми!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 60. 60 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#28:"1_bulgarin"]Може да не съм точен. Но Голямата базилика е изградена като копие на базилика в Рим , мисля ,че беше сан Пиетро....., но по дълга с 2 метра. Има и фрески доказващи това.[/quote]
  Не, колега, това е някакво неправилно тълкуване на фреските! Известно е, че храмът на Артемида в Ефес е изграден като копие на Голямата базилика. Има архитектурна документация, доказваща това, както и отпечатък в скалите около Плиска, е го е http://bg.checkonline4you.com/wp-content/uploads/2015/04/Goliath1.jpg, който очевидно е от крак на ефесянси копировач, защото българите са носели обувки и чорапи.

 61. 61 Профил на destino
  destino
  Рейтинг: 458 Неутрално
 62. 62 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2937 Неутрално

  [quote#49:"Norman Granz"]В Германия се реставрират стари влакове и с тях се организират неделни излети - като този тук: [/quote]
  А в Бостон една от най-големите атракции са т.нар. Duck Tours, в които се използват амфибии останали от Втората световна война.
  https://www.google.com/search?q=duck+tours&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPnO-PicDKAhUCRT4KHWs9D0UQ_AUICCgC&biw=1600&bih=771

  Пазете се от доносника vesolr
 63. 63 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#60] от "usero":

  Шегобиец !

  Homo ludens sum
 64. 64 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#51] от "bozkata":


  [quote#51:"bozkata"]Гарите са "турски" и никакви тъпи сантиментални спомени не заслужават да бъде спряна реставрацията на Базиликата в Плиска![/quote]
  Гарите, за които става реч, са турски без кавички по простата причина, че са построени в Османската империя вероятно с участието на турската държава и нейните власти (Митхад паша в случая)-инициатива, разрешения, документация и пр.Построени са по проекти на европейски архитекти и инженери (вероятно по ,,типов,, проект, както е и сега) и изпълнени от строители от преобладаващия тук български етнос.Като такива, тези постройки са представлявали материален актив на Османската Империя, а след нашето Освобождение те се превръщат в актив на новоучредената българска държава и от ,,турски,, стават български.
  Турски или български, въпросните сгради са част от историята на българския народ, които е населявал тези места и по времето на Османската Империя и по времето на освободена България.
  Излишни или не, турски или български, тези гари са АВТЕНТИЧЕН фрагмент от българската история.Фрагмент, който може да се види и пипне в повече или по-малко запазен първоначален вид и замисъл.
  За разлика от планираната Голяма Базилика, която не реставрираме, а строим от нулата поради липсата на достатъчно запазени останки, които да се реставрират.
  Уместно е да се попита споменаваният из коментарите Б.Д.- Ако е известно (което е твърде съмнително), че камънак от постройките в Плиска е използван за постройка на въпросните гари, кое показва, че въпросния камънак е точно от руините на Голямата Базилика, а не от други руини в Плиска - царския дворец например или крепостната стена ?Както се знае и е логично, и тогава хората са използвали няколко стандартизирани размери за камъните за градеж...
  Абе, с една дума - история за ширпотреба, с божидардимитровщини като средновековни винетки към пейзажа...
  Това е същият абсурд, като някой да хукне да търси кой камък по джамиите в Кайро от коя точно пирамида е откъртен преди има-няма 1400 години или кой камък по къщите, дуварите и черквите из Велико Търново от коя постройка или нейните руини на Царевец или Трпезица е взет в последните 500-600 години...
  Строящата се ,,Голямата Базилика,, е една бутафория за широките патриотарски настроени маси, гъделичкаща по евтин начин националното чувство в допълнение към салатката и ракийката на един много опростял и лумпенизиран народ, който вместо да се взре в плачевното си и срамно настояще, да го осмисли и пребори, предпочита през ракиени сълзи да пее и плаче за Крума Страшний и Симеона Великий...
  А евтини доставчици на евтини бутафории и евтини измислици винаги ще се намерят-кеф ти Б.Д., кеф ти Б.Б. и още сонм подобни евтини креатури.  Homo ludens sum
 65. 65 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5788 Разстроено

  До коментар [#15] от "mamuncho":

  Прав си, и така докато един ден и да решат да се върнат, няма при кого да се върнат . Запустяха и се обезлюдиха гари и селища.

 66. 66 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Весело

  Много невежи тролове има между форумците! Пишат за немски, английски, френски гари, а забравят, че там турчин не е вилнял и не е унищожавал целенасочено всичко българско за да не остане и следа от този народ и държава и нейните исторически паметници.
  Друг многознайко „открил”, че под Голямата базилика в Плиска имало по-стари храмове.
  Горкият, сигурно не знае, че всички храмове в Рим без изключение са построени върху старинни езически храмове и светилища. Всички могъщи катедрали във Франция също са построени върху църкви и езически храмове. Такава е била традицията в целия цивилизован свят. За тяхно щастие още не имало БГ„протестъри”, които да оспорват всичко без причина.

 67. 67 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#61] от "destino":

  Хубав край, хубав мост, хубава гора.
  Хубава България.

  Homo ludens sum
 68. 68 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Гневно

  Все пак шампион на глупостта е „Nacho Libre“! На него му е нужно да бъде подписано, подпечатано и прошнуровано и, че блоковете са „именно” от Базиликата, а не от ... двореца или другаде. Иначе ще бъде „бутафория“. Я попитай немците, Мунчо, с кои камъни възстановиха развалините на Дрезден, с оригинални или само подобни? С какви камъни французите още през 19 в. възстановиха града Каркасон, който днес е тяхна историческа гордост. Такива мунчовци в София сравняваха цвета на римските тухлички, а не знаят, че те са абсолютно еднакви по форма и цвят в цяла Европа, навсякъде където е била Римската империя. Дали италианците възстановявайки Колизеума ще търсят оригинални „тухлички”?

 69. 69 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#66] от "bozkata":


  [quote#66:"bozkata"]Много невежи тролове има между форумците! [/quote]
  Има, Бозка, има.
  Един такъв има и в огледалото ти в коридора.

  [quote#66:"bozkata"]там турчин не е вилнял и не е унищожавал целенасочено всичко българско за да не остане и следа от този народ и държава и нейните исторически паметници. [/quote]
  Твърде наивно, Бозка...Красиво, героическо, но наивно...

  [quote#66:"bozkata"]Всички могъщи катедрали във Франция също са построени върху църкви и езически храмове. [/quote]
  Айде бе ?Не думай !Например ?
  Впрочем, чувал ли си например как Колю Фичето бил отишъл във Франция и бил решил проблем с подпочвените води, бликащи в основите на парижката ,,Света Богородица,,-проблем, който френските инженери не могло да решат, та викнали Колю Фичето да се справи с него ?
  Ама щом така се говори и носи-няма начин да не е било така, нали, Бозка ?Пък и е по-патриотично, ще знаеш...
  Знаеш-не знаеш - рано са те отбили от бозката на образованието, Бозка, да прощаваш...!
  Хай наздравичката !

  Homo ludens sum
 70. 70 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Весело

  Ех Мунчо (Nacho Libre), ти изглежда мислиш, че си в селския хоремаг на 5-та ракия и се правиш на оригинал. Глупости тропаш и мислиш, че си остоумен. Да,да, ама не! Момък, катедралата в Шартр е построена върху езическо светилище и три последователни раннохристиянски църкви. Така е и с останалите – в Амиен , Реймс, Страсбург и т.н. Ако не вярваш има едно животно – Google се казва. Обърни се към него и ще научиш, но ще трябва да знаеш чужди езици освен селендурския сленг. Къде го намери вица за Кольо Фичето – при акад. Старчев, може би?

 71. 71 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#70] от "bozkata":


  [quote#70:"bozkata"]Къде го намери вица за Кольо Фичето – при акад. Старчев, може би?[/quote]
  Voila -
  http://iliyapehlivanov.blogspot.bg/2011/03/blog-post.html
  и
  http://www.duma.bg/node/9637
  С извинения за препратаката...
  [quote#70:"bozkata"]Ех Мунчо (Nacho Libre), ти изглежда мислиш, че си в селския хоремаг на 5-та ракия и се правиш на оригинал. [/quote]
  Не мисля, бе- там съм !

  [quote#70:"bozkata"]Момък, [/quote]
  Благодаря, докарвам го още.

  [quote#70:"bozkata"]Обърни се към него и ще научиш, но ще трябва да знаеш чужди езици освен селендурския сленг.[/quote]
  Сленг-мленг...не знам аз-que je te baise dans la bouche paysanne...
  Je peux encore, tu sais....mais pas de sense da bavarder avec un si con comme toi, n est-pas ?
  Ех, Бозка, простотията ходи по хората, не по гората и се е заселила и в твоето огледало във ,,вестибюла,,.
  Рано са те отбили от бозката на цивилизацията,Бозка, рано...

  Homo ludens sum
 72. 72 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Неутрално

  На автора и останалите мунчовци от форума препоръчвам да прочетат „Неразгаданите мистерии на България” да видят как един руснак се удивлява от величието ѝ. Пък ако владеят английски могат да се запознаят и с мнението на английските историци, които считат, че по времето на Плиска и Преслав в Европа има 3 Империи: Източната Римска, Свещенната Германска на Карл Велики (Charlemagne за французите) и Българската на Симеон Велики!
  А днес нашите мунчовци хленчат за турски гари и смятат, че развалините на Плиска, Преслав и Сердика са «бутафория» и не трябва да се възстановяват както правят другите по света. А Константин Велики е казал: «Сердика е моята столица» преди да потегли към Босфора!
  А "Nacho Libre" мога да му пожелая: Va te faire foutre, tu sais ou !

 73. 73 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#72] от "bozkata":


  [quote#72:"bozkata"]препоръчвам да прочетат „Неразгаданите мистерии на България” да видят как един руснак се удивлява от величието ѝ.[/quote]
  Разгеле, дойдохме си на думатаааа...
  [quote#72:"bozkata"]Пък ако владеят английски могат да се запознаят и с мнението на английските историци[/quote]
  Who do you mean exactly ?
  [quote#72:"bozkata"]Свещенната Германска[/quote]
  Умник, ,,свещена,, се пише с едно ,,н,,.
  Бозката, Бозкаааа, бозката на образованието... па и на възпитанието...

  Шшш, Бозка , ПОСЛЕДНОТО УБЕЖИЩЕ НА КОМУНИЗМА Е НАЦИОНАЛИЗМА !
  И то предимно евтиния-тип Б.Д и Б.Б.И те са сукали от същата бозка, Бозка...
  Хай наздраве, espece de cretin rougeatre !
  Ферщеен-зи ?

  Homo ludens sum
 74. 74 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Весело

  А бре Мунчо (Nacho Libre) като истински патриот, защо не поискаш от Ирина Бокова да издигне в Париж край чешмичето, паметник на Кольо Фичето, вместо да хленчиш за турските гари? Тя може да го направи! Такъв си мунчо – като нямаш аргументи се правиш на остро(тъпо)умен и вулгарен. Браво за свещеННата, а къде е другото – Империите. Наистина гордея се, че руснЯците започнаха да разбират, че България е техния голям духовен баща . Руският патриарх вече го изрече, остава и Путкин да го признае.

 75. 75 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#74] от "bozkata":

  Ай бегай бе, палячо...
  https://www.youtube.com/watch?v=-kbi1EMcD3E
  От мен в хоремага - толкоз .

  Homo ludens sum
 76. 76 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Чудесни думи, за който може да ги разбере.
  Уви тези които са се самонастанили да вземат важните решения не са от тях.
  Нека да напомня че в същото плачевно състояние е и Царската гара в Казичене, която доколкото знам е и паметник на културата.
  Ама каквато ни е културата, такива са ни и паметниците на културата!
  Да живее културата!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 77. 77 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Великият историк на републиката да посочи конкретен камък , взет от Базиликата и вграден в конкретна гара , за да сме сигурни , че не се говори за раздвижване на въздуха ! Някъде прочел , че Мидхат паша препоръчал да се използват камъни от Базиликата . . .?И щом като е така , дай да гътнем всички стари гари и да построим една оригинална Базилика ! И ако останат камъни , да построим и няколко по- малки Базилики , и те оригинални , разбира се ! Оригинални , като всички оригинални налудничави идеи на Лудия Професор !

 78. 78 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  До коментар [#8] от "serena":

  наистина е жалко - но това е урбанизацията - и не е само при нас това явление! Колкото по-малко хора са нужни за селското стопанство- все повече се обезлюдяват малките населени места-

  За гарите - най-голямата гара става в момента в Пловдив -- слагат асфалт и метални конструкции точно на площада на гарата и ще правят какво мислите - ами автогара!!!

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 79. 79 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3359 Неутрално

  Чудесен разказ,що се отнася до Божо Димитров,този индивид е вреден дори за себе си да не говорим за страната!

  klimentm
 80. 80 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 924 Неутрално

  божю д начело на ним е силно доказателство че сме една страшно сбъркана държава

 81. 81 Профил на id
  id
  Рейтинг: 486 Неутрално

  Абе...добре, че гарите не могат да говорят...

 82. 82 Профил на Асен хаджи Асенов
  Асен хаджи Асенов
  Рейтинг: 289 Любопитно

  Младият мъж й каза:

  - Аз съм твоят Министър, а това тук е Главният историк на републиката.
  --------------------------------------------

  Авторе, приказка ли си писал или сериозен анализ?

  В Гуантанамо беше Саддам Хюсейн и други международни престъпници от световен мащаб . - цитат на коментар #177 от “niksan1
 83. 83 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1536 Любопитно

  До коментар [#78] от "Пешката":

  че то а-гара Юг е от другата страна на гарата ве?

 84. 84 Профил на Глас от залата
  Глас от залата
  Рейтинг: 233 Гневно

  bozka? =Бозка? = Божка?

  Абе тоя като му чета самоуверените нахални излияния и по същество каквото проповядва =ами тоА не йе ли самата БОЖКАТА, въпросната

  АКАДЕМИК БожоДим, Хонорис Кауза на Пернишкио У.Т.К.Архитектура, Баш Сергиджия, Фалшификатор, Имитатор и Театрален Декоратор с дялан камък на кулТурското "министерство" на Режима БоБо2, комуто признателен Вулгаристан ежемесечно изплаща скромна заплатичка като ДИРЕКТОР на Н.И. "Музей", а? А?

  Както и пръв привлекател за заможните и желателни за торизма ни АЛБАНСКИ буржоазни гостенки, милите.

  И както се заяжда с колегите участници он вЕрва ли си, че ша ИЗПЛАШИ някого? Завалията, он не случайничко беше го изписал със двойно НННН, оти многознай = СВЕЩЕНЕН, та свещенничко. Знаем ги ний таквизи Мъдреци, виждали сме, и все повече се навъждат, па и ХабилитирВат са. Хвала!

 85. 85 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 415 Весело

  За "Глас от залата" да, да, ама не! Добре анал-лизира името. Но не е Божидар Димитров, а само чвек, който познава българската история и уважава личности като Б.Д. и Ст. Цанев, мъчещи се да им светнат на блуждаещите невежи мунчовци. Но има и комплексари, нихилисти като "Nacho Libre", които работят по поръчка на не знам КОЙ. Не че не знаят, но им е заповядано да манипулират, да плюят и изливат помия по всичко и всички. Долни панславянски мекерета, мразещи всичко българско!

 86. 86 Профил на Глас от залата
  Глас от залата
  Рейтинг: 233 Неутрално

  ГАЗИРАНИЯТ ПАТРИОТИЗаМ НА "чвек, който познава българската история и уважава личности като Б.Д. и Ст. Цанев, мъчещи се да им светнат на блуждаещите невежи мунчовци. Но има и комплексари, нихилисти..." ПРЕДИЗВИКВА ИСКРЕНО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗРЕНИЕ, БОЗКЕ.

  ОДИ ДРоБИ ЗЕЛЕ, КАКИНОТО. ЗАРАДИ ТАКИВА МНОГОЗНАЙНИЦИ КАТО ТЕБЕ СВЯСТНИТЕ БЪЛГАРИ НАМРАЗИХА ВСИЧКО ВУЛГАРИСТАНСКО И СА ГОТОВИ ДА СЕ СПАСЯВАТ ДОРИ И КЪМ ДИАРБЕКИР. ОСТАНИ СИ НА ХОНОРАРИТЕ ОТ КУЛТУРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА РЕЖИМА БОБО2.

 87. 87 Профил на mitkokitkata
  mitkokitkata
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Който не си познава историята, няма да познава бъдещето

 88. 88 Профил на mitkokitkata
  mitkokitkata
  Рейтинг: 289 Любопитно

  До коментар [#82] от "asen_asenof":

  Хм, защо пък аз не го видях като анализ?

 89. 89 Профил на Сталкер
  Сталкер
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#13] от "Norman Granz":

  "престъпниците, разрушили търговския център на София, за да построят нечовешки грозния "андамбъл" на бившия партиен дом, ЦУМ и х. Балкан (бивш Шератон, още по-бивш ... пак Балкан). "

  Англо-американските ВВС ли имаш предвид, щото комунистите са били доста улеснени от бившите си съюзници след войната когато е трябвало да намерят място за сталинисткия си комплекс. Така де, даже за комунистите нямаше да е лесно да бутнат цял квартал с архитектурни шедьоври ако беше във вида си отпреди бомбардировките а не най-тежко пострадалия район на столицата, голяма част от сградите в който са били неподлежащи на възстановяване...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK