Мъртъв ли е мултикултурализмът в Европа

Мъртъв ли е мултикултурализмът в Европа

© Hannibal Hanschke, ReutersПубликуваме текста от Портал "Култура".


Канцлерът Меркел на няколко пъти вече обяви, че мултикултурализмът е мъртъв, което с радост беше подето от голям оплаквачески хор, прострял се от левицата (у нас) до национал-популистиката десница (навсякъде). Слуховете за тази смърт са преувеличени обаче. Те се дължат както на широко-разпространено концептуално объркване, така и на съзнателна политическа манипулация. Объркването свежда мултикултурализма до идеята за изолирани и социално маргинализирани гета от имигранти или други малцинства, идея, която както ще видим, е по-скоро точно обратното на обявения за покойник.


Манипулацията пък е най-разнообразна. Тя започва с глуповато-наивни шеги от рода на "големия разлом между консерватори и либерали" у нас, според който дясното е "Бог, цар и отечество", а лявото е – каквото друго е останало. По тази "логика" мултикултурализмът се пада отляво (макар че вече стана дума, че нашите леви не го искат), а пък ГЕРБ (според защитниците на "разлома") се пада чудно защо отдясно. Докато тези каламбури засега у нас са невинни, в Полша и Унгария те се реализираха в доста проблематични и направо шовинистични режими, които разделят собствените им общества и антагонизират съседите и ЕС.
Най-грубата манипулация с мултикултурализма обаче е "хибридната война" на Путин. Ако пропагандни тези, като да речем "Гейропа", изобщо имат смисъл, те целят да покажат, че един мултикултурен модел е по дефиниция слаб или поне по-слаб от една моно-, мачо-култура, за каквато Русия явно иска да се представи напоследък.


Дефиниция
В дескриптивен смисъл мултикултурализмът е съществуването на различни култури в една и съща юрисдикция, в една и съща политическа общност. В нормативен смисъл мултикултурализмът твърди, че държавата трябва да се отнася с уважение към културните различия и желанието на определени групи да поддържат своите културни практики и традиции. Мултикултурализмът, който възниква през 60-те и 70-те години на ХХ век като теория, се противопоставя на два други, алтернативни подхода. Единият е монокултурализмът на национализма: настояването всяка държава да има една култура (нещо от рода на "Бог, цар и отечество"). Другата алтернатива е космополитизмът: изоставянето на идеята за групови идентичности и преминаването към индивидуални права на граждани на света.


Изправени пред тези две алтернативи, не е чудно, че от 70-те години на миналия век повечето от развитите общества възприемат мултикултурализмът като собствена идеология – в една или друга степен. Това се отнася както за Канада, САЩ, Австралия, така и за повечето европейски държави: от Великобритания и Скандинавието до Германия.


ЕС по дефиниция е мултикултурен проект – той не може да съществува като монокултурен национализъм. Повечето от емигрантските държави – САЩ, Австралия, Канада – също са мултикултурни, веднъж след като са изоставили расизма на"превъзходството" на белия човек (отново през 60-70 години на миналия век). Държави с космополитни градове – Лондон, Париж, Берлин, Амстердам и т.н. – също трудно могат да бъдат монокултурни. В този смисъл дори един бегъл досег с понятието мултикултурализъм и неговото разпространение би учудил писачите на неговите некролози.


Митовете
Когато политическият речник на дадено общество е беден или манипулиран, митовете изобилстват. Такъв е случаят и с мултикултурализма. Всички митове трудно могат да се изброят, но трябва отнякъде да се почне:


1) МК изисква всяка общност да живее по собствени закони. Невярно. МК е модел на функциониране на либералната демокрация и върховенството на закона. Държавата запазва своята юрисдикция и нейните закони важат за всички. МК не е отоманската система на милетите, където такъв правен плурализъм е съществувал донякъде, но дори и там е имало приоритет на шериата и държавното право. В юриспруденцията си ЕСПЧ изрично настоява, че държавата трябва да запази своята върховна юрисдикция, за да може да гарантира правата на всички. Това не изключва възможност, да речем, при сключването на бракове правилата да се различават донякъде за различните общности – да се признава религиозен брак например и пр. Повечето мултикултурни държави обаче не признават радикално различни практики като многоженството, пълното подчинение на жената, отнемане на собствеността й и пр.: по такива въпроси важат общи правила. Възможно е някои групи да имат собствени квази-съдебни органи (от рода на "мешерето"). Но те в никакъв случай не заместват органите на държавата, които запазват право да отменят всяко подобно решение, както и ексклузивна юрисдикция по въпроси на основни права;


2) МК изисква квоти в управлението на страната. Не е вярно. Такива квоти има днес в държави като Босна и Херцеговина и Македония, но те са в резултат на мирни споразумения, спиращи открит въоръжен конфликт между групи. Дълго време квоти е имало в Бенелюкс в рамките на т.нар. консенсуален модел на управление: но там тези квоти не са били задължително на културна или религиозна основа, а и днес този модел като цяло е изоставен (Белгия остава по-особен случай). В основни държави с мултикултурна политика – от Германия до САЩ – подобни квоти няма. По принцип проблемът с квотите е, че те "фиксират" дадена ситуация на разделение на политическата общност и фрустрират образуването на динамични мнозинства. Много по-добре функционират демокрации, където такива квоти няма, а правата на малцинствата се гарантират от нормален политически процес (като у нас, за щастие). Това трябва да е целта на мултикултурната политика: квотите са извънредно решение и по принцип временни, докато общността преодолее травмата от остър конфликт;


3) МК изисква федерализация или политическа автономия на малцинствата. Невярно. Федерализмът и мултикултурализмът са различни понятия и едното не предполага и не води до другото. Обединеното кралство е унитарна държава (въпреки процесите на devolution от последните години). В САЩ и Австралия федерализмът не е очертан по границите на културни или религиозни различия;


4) МК води до сепаратизъм. Невярно. Със същия успех може да се каже и че липсата на МК води до сепаратизъм. Ако една група – териториално обособена – се чувства дълготрайно маргинализирана и дискриминирана, много вероятно е тя да стане про-сепаратистка. Това е историята на бивша Югославия, Косово, Чечения и т.н. Не мултикултурализмът е накарал общностите в тези казуси да търсят самоопределение и сецесия. Мнозина сигурно смятат, че когато държавата почне да уважава културните различия, малцинствата почват да искат все повече и повече, което "естествено" води и до искане за самоуправление. Българският опит е друг обаче: най-голямо изостряне на ситуацията сме имали, когато държавата е спирала да уважава културните различия – т.нар. Възродителен процес например;


5) МК изисква да няма един официален език, да няма традиционна религия. Невярно. Официален език – конституционно или де факто установен – има и в САЩ, и във Великобритания, Германия, Австралия и т.н. Официална двуезичност не е задължителна. Разноезичните групи трябва да имат адекватни възможности да използват и поддържат езика си обаче. Това засяга образованието, медиите и възможностите за употреба на други езици, включително по време на предизборни кампании. Практиката в Европа е еднозначна в тази посока и ние се разминаваме частично с нея, особено по въпроса за използване на други езици по време на кампании. Що се отнася до религиите, Великобритания има официална религия, чиято глава е кралицата. Такъв тип символна политика е възможна, стига да е съчетана с адекватно уважение към другите религии и културни практики. По нашата конституция православието е традиционно вероизповедание и това е факт: което не означава, че други религии – част от тях също традиционни за България – трябва да бъдат дискриминирани, дерегистрирани, преследвани, маргинализирани и пр.;


6) МК изисква прием на неограничено количество имигранти и бежанци. Невярно. Въпросите с имиграцията и МК са различни. И САЩ, и Австралия, и Канада имат доста стриктна имиграционна политика. Бежанците пък са отделен въпрос на хуманитарното право и морал – от тях следва задължението да се помогне на хора в голяма беда. По принцип МК не твърди, че на всяко място по света трябва да има от всички възможни култури. Твърдението му е по-скромно: че съжителството на култури е възможно и че в него има ценност;


7) МК води до слабост на управлението и неуправляемост. Невярно. Най-добре управляваните държави в света са като цяло тези, които под една или друга форма са възприели мултикултурни политики. Голямото изключение е Япония (не Русия, която е по-скоро потвърждение на правилото);


8) Държавата трябва да дава поравно на всички култури. Невярно. Всъщност МК дава възможност на държавата за "перфекционистка" намеса в обществения живот – преференциално подпомагане на една или друга култура в определени ситуации. Такава намеса по принцип е забранена на държавата от традиционния либерализъм, който изисква пълна неутралност от нея. Според МК е възможно държавата да подкрепя определени култури – включително основната – ако те са застрашени. От глобализацията например. Това, което МК изисква, не е обезсилването на най-голямата, традиционната култура в една държава, а избягването на маргинализацията на останалите. Този принцип обосновава и възможност за различно финансиране на различни общности (да речем пропорционално на размера им, или като компенсация за дискриминация в миналото – affirmative action). Например ако не искаме Турция да финансира образованието на мюсюлмански свещеници, близо до ума е държавата да го поеме, така както го прави за теологически факултети и т.н.;


9) МК може да работи в англосаксонския свят, но не и при нас, останалите. Невярно. Няма някаква генетична детерминираност на културите. В крайна сметка Британската империя е била изградена не на принципите на МК, а на идеята за превъзходството на белия човек (и затова се разпада). Т.е. няма култури, които да са естествено националистични, а други – естествено МК. Наскоро попаднах на статията за МК в Уикипедия, където България и Аржентина са посочени като успешни мултикултурни модели. Първо си помислих, че е просто грешка, но вътре бяха вкарани всичките вече клиширани твърдения, с които се гордеем – от спасяването на евреите до това, че София е единственият град в Европа, където в центъра има функциониращи големи храмове на големите монотеистични религии (а вече и капище от римско-божидар-димитровски характер). Ако се замислим обаче България е наистина такъв модел на уважение към различни култури или поне е такава в най-добрата си светлина. Би било глупаво да жертваме тази важна част от традицията си заради нечий "разлом" по линията "Бог, цар, отечество" или пък заради хибридчиците на Путин.


10) МК е най-вече за правата на хората с различна сексуалност (Гейропа). Невярно и точка.


Този списък трябва да бъде продължен. Но и от изброеното дотук става ясно, че МК не е рецепта от пет-шест мерки, които са еднакви навсякъде. Общото е принципът на уважението към културата и традициите на другите, на различните, което не означава изоставяне на собствената култура. Напротив, МК дава право и основание на държавата да се грижи за съхраняването на тези култури, които са пуснали корен в дадена страна.


Миграцията, мобилността и ускоряването на времето
И тук идваме до големия проблем на нашето съвремие, който обяснява загрижеността на Меркел, а и на много други, че стандартните политики не фукционират добре. МК работи за групи, които трайно усядат – които имат планове да допринасят за дадена общност дългосрочно. Българи и турци се разбират добре и уважават традициите си, защото са се захванали заедно с дългосрочен проект: една държавност, една "чиста и свята република". Това е добрият прочит на нашата история и докато той е основен, може да сме спокойни за мултикултурните си отношения. Те ще надживеят неизбежните националистически мобилизации от едната и другата страна, последната от които е просто главозамайваща – Ахмед Доган като Левски, а Лютви Местан като хаджи Иванчо Хаджипенчович.


Големият проблем за МК, а и за Европа, са групи, които нямат дългосрочни намерения в дадена страна, които я виждат само като трамплин към нещо по-добро. Тези групи могат да са не само външни имигранти, но и части от самата нация, които искат да емигрират на по-добро място. МК съвпадна по време с процесите на либерализация и глобализация: светът вече е място за свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги… ЕС е опит за правно регламентиране на този процес. Бежанските вълни от Сирия са илюстрация на нерегламентирано протичане на същото. Какво става с управлението на държавите, когато времето се ускори и потоците на миграция (имигарция и емиграция) зачестят? Какво става, когато мнозина се оказват на място, където не искат да бъдат дългосрочно? Което е само гара разпределителна за тях? Има ли солидарност в такова общество?


Решенията на този тип проблеми пред ЕС са две. Едното е връщане към националистична раздробеност и глуха защита в рамките на исторически сложили се политически общности. Това е т.нар. "Европа на отечествата" – всяка коза за свой крак. В краткосрочен план от такава политика биха спечелили тези, към които всички искат да отидат: Великобритания и Германия най-вече. Ще загубят всички като нас – тези, от които мнозина искат да си тръгнат, докато същевременно те бъдат заливани като гара разпределителна от мигранти от Близкия изток и други места. (Нали някой не мисли, че без общоевропейско споразумение с Турция и други държави ние ще бъдем пожалени от бежански вълни заради телта, която сме опънали на места по границата? А имаме и морска граница, ако някой не е забелязал.) В дългосрочен план ще загубят обаче всички, защото е много вероятно Европа да се превърне в периферия, подобна на катун, с няколко строго-охранявани луксозни зони по средата.


Истинският проблем на Европа в този смисъл не е МК, а овладяване на ускоряването на времето без ренационализация на същностни общи политики – а това е втората възможна стратегия. Общ, регламентиран контрол на границите; общо решение на миграционен натиск със справедливо и работещо разпределение на тежестта между всички; общи споразумения със съседи като Турция, за координирани политики. Ако това се постигне – то е възможно, а и Европа разполага с предостатъчни ресурси за него – мултикултурните политики могат да продължат да си съществуват така, както и досега – с неизбежни попътни корекции. Ако това не се постигне, те може да бъдат първата жертва, но истинската жертва ще е управляемостта на много държави и начинът на живот на европейците, който няма да е по-различен от този на хората в третия свят: множество гета, изпъстрени с лъскави централни зони.


(Следва)


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (187)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1602 Неутрално
 2. 2 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално


  В популистко-рашисткият му вариант

  наложен във
  виртуалното пространство в БГ > той е мъртъв

  Но в действителност той си има собствен живт и трудно се поддава на обобщение, описание и анализ.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 3. 3 Профил на CanadianCitizen
  CanadianCitizen
  Рейтинг: 352 Весело

  "Канцлерът Меркел на няколко пъти вече обяви, че мултикултурализмът е мъртъв,"

  Ами мъртъв е много отдавна, по-точно никога не е съществувал. Това е само една неосъществима мечта на хора с нерационално мислене ( меко казано).

  Да спориш с простак е безсмислено, достатъчно е да му дадеш повод да си покаже простотията.
 4. 4 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Да мъртав е.

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 5. 5 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Традиционният културализъм засега изглежда по-мъртъв от мултикултурализма. Но традиционният културализъм просто не е на власт. Да се надяваме, че животът и здравето му бързо ще се възвърнат, за да дойдат по-добри дни за Цивилизацията!

 6. 6 Профил на Вонин
  Вонин
  Рейтинг: 534 Гневно

  Да!
  Да!
  Да!

  Меркел в затвора!

  Брюксел, Амстердам, Берлин, Париж, част от Лондон, Рим са ГЕТА и КЛЕТКИ на ИСЛЯМИСТИ!

  Европа е МЪРТВА!

  Аз личко гледам към КАНАДА - последната цивилизована Западна държава, в която има правила и белите, плащащи данъци, чесни хора не са в робство на БЕЗРАЗБОРНИ ПРОТЕСТИРАЩИ ХРАНТУТНИЦИ!

  Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=_rVSwXloXoM https://www.youtube.com/watch?v=Sp_LA2qE4aM
 7. 7 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  Мъртвороден, по-скоро.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 8. 8 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  Най-нескопосната
  Опорна Точка от сериала
  "Погребението на мултикултирузмът"
  беше митологемата за Меркел, която е виновна за вълната от бежанци ... и ала бала.

  Ами точно Меркел предотврати една хуманитарна катастрофа на Балканите и ЮИ Европа като се съгласи да приеме голямата вълна от бежанци - премесена с мигранти и по изключение с внедрени терористи.

  Проблемът е войната, която прогони бежанците, а не Меркел.

  назидателно

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 9. 9 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Много добра статия, поздравления!! но тези които имат най-голяма нужда да я прочетат, няма да го направят..

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 10. 10 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1212 Весело

  Мъртвороден е най-точното определение.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 11. 11 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Ей на, Меркел - Кралицата, последна стожерка на МК, се предаде и призна, че е мъртъв, ама Смилов - не.

  Ужас, писал , писал и накрая и СЛЕДВА...


 12. 12 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Мултикултурализмът е мъртъв, да живее интеркултуразлизма.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 13. 13 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Такова нещо съществува само в главата на хора за които ненормалното е нормално.

 14. 14 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#7] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  Много добре казано. Мъртвороден, като всяка лъжа.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 15. 15 Профил на bgmusquetaire
  bgmusquetaire
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Общо взето състоянието му е като това на Мих. Шумахер..

 16. 16 Профил на sorosoidnapravda
  sorosoidnapravda
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Още малко ше обявите и комунизъма за мъртъв. Всъщност поредния неолиберален сън се оказа просто сън. А след месец на местните избори ще дойде и краят на Меркел.

 17. 17 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  Даниел СмиСлов не каза нищо, но го направи от сърце...

  Форумът е в будна кома...
 18. 18 Профил на nonsense
  nonsense
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Мултикултуризъм=разединение+ниска хигиена/качество на генофондове, размиване на принципи, морални и културни ценности и т.н. Все фактори, които стимулират народи, етноси и раси да се развиват. И не ми казвайте, че гей браковете, фетишизма, толерастките закони, вегетарианството и жените кариеристки са критерии за едно здравословно общество, защото е точно обратното.

  shut up retard
 19. 19 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 926 Неутрално

  Всички факти - културни, икономически, нравствени, естетически, политически и демографски доказват, че "мултикултурализмът" е вреден, насаждан изкуствено и порочен.

 20. 20 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Разстроено

  Хора, не знам за какъв го мислите но, Европа и Света друга алтернатива няма. Умре ли вярата ни в мултикултурността идват на дневен ред Хитлер, Сталин, Пол Пот, Пиночет , Червените Хмери и други мракобесни изроди в съвременни одежди!
  С това наясно ли сте??? Бок оладжа ойк!!

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Весело

  Разбира се, че не е мъртъв. Но Смилов смисловно е казал, че мултикултурализъм е възможен само ако хората са се събрали да живеят заедно задълго и заедно да правят живота си по-добър.
  Освен това понякога ме напушва смях на мен, пловдивчанката, някой да ми проповядва за мултикултурализъм, все едно току-що е внесен от чужбина
  На който му е интересно: http://podtepeto.com/besedka-za-grada/etnicheskoto-razbiratelstvo-pod-tepetata-i-negovite-razrushiteli/

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на Злото ченге
  Злото ченге
  Рейтинг: 287 Любопитно

  За будна кома не сте ли чували, та направо мъртъв го изкарахте?
  Само дето това състояние може да продължи мооого дълго!!! А точно такива са изгледите!

  The war has begun! - www.fightcybercrime.net [Код: „Схемите не са това което са!“]
 23. 23 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#17] от "Ghost":

  хахахаххаха, да

  Заработва човекът.
  За него е късмет, че не живее в Прага, Братислава или Будапеща, защото там нямаше да получи и цент за нашъна си.

 24. 24 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#20] от "spice1":

  те чакат Путин да ги освободи от европейско робство

  Birds of a feather flock together.
 25. 25 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1305 Неутрално

  Похвално слово за все по-ненавиждания "МК"

 26. 26 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#20] от "spice1":

  А ти наясно ли си, че не искам да чувам квиченето на мюезина от жилището си?
  Наясно ли, че индивидите в бежанския център в Овча купел всеки ден се насират от яд, когато забият камбаните (мюслите мразят камбаните) на близкия християнски манастир?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 28. 28 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Има само един доминиращ актуален феномен - Глобализацията, с която можем - като Рицари на печалния образ - да се борим или да я приемем.
  А Мулти-култи са бръмбари под перуката.

 29. 29 Профил на marsena
  marsena
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Мултикултурализмът е пътят към ада, постлан с добри намерения, и той ще ни заведе в ада, защото се прави без съгласието на хората, на които се налага императивно да живеят с напълно непознати пришълци. Другата причина е пълната противоположност на ценностите на домакини и прииждащи, тяхната несъвместимост , както и враждебността на ценностите на кандидат -европейците. Как ще живеят заедно хора, едни от които имат като висша ценност хуманизма и толерантността от една страна и хора, чиято религиозна повеля е да воюват, дори да убиват с всички различни от тях? Как могат да живеят заедно хора, които живеят в различни епохи от историята и имат несъвместима разлика в бита, манталитета , отношенията между хората- особено към жените, хигиената и т.н., и т.н.
  Абсурд !

 30. 30 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Мултикултурализмът теоретично е жив, практически е мъртъв. Но за съжаление мултикултуралистите са напълно живи и многобройни и тепърва ще правят съсипни в християнска Европа.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 31. 31 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 294 Неутрално

  "В крайна сметка Британската империя е била изградена не на принципите на МК, а на идеята за превъзходството на белия човек (и затова се разпада)."

  По-голяма глупост не съм чел много отдавна. Авторът няма никаква представа от историята на Великобритания , нито от световната история на последните два века.
  1. Империята се разпада по съвсем други причини.
  2. А и въобще никога нямаше да се появи тази империя , ако англичаните бяха следвали принципите на МК при създаването й.

 32. 32 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2035 Неутрално

  Културата е отражение на папото. Папото (произвеждането, натрупването и опазването му) определя културата и религиите, а не обратното. Е, ЕС точно като един огромен общ пазар, прави папото евтино и достъпно за огромен брой индивиди, което промени културата до толкова, че се пробва да се живее без строги граници. Защо мислите, че това ще отмре току така? Да ще има мераклии да яхнат страховете и реваншизма на част от местните, ама просто е обречено връщането към подобна система. Обречено в дългосрочен план и то икономически. Просто в момента положението подсказва, че трябва да се променят целите и начините за постигането им, а не нещата да се връщат обратно. Вгледайте се — "бежанците" използват точно същите вратички за източване на държавите, които вратички ги ползват местните лентяи от десетилетия. Същите социални системи, същото раздаване на помощи на корем... Схващате ли, няма значение дали ще си върнем границите и пак ще раздаваме папо на корем, или ще си останем със символични вътрешни граници, но ще престанем да раздаваме помощи срещу нищо, а ще поискаме от нуждаещите се да се трудят (физически адекватно на помощите, все едно са на работа в реалната икономика) или да показват придобиване на знания и умения, полезни за общността. Папо срещу труд и учене, вместо досегашното папо срещу нищо. Там е болката, щото местните лапачи имат право да гласуват и политиците ги е страх да посочат истинския проблем. Камерън от години се опитва да ограничи "безплатното папо" като плаши англичаните я с "българо-румънска" бежанска вълна, я с подобни глупости, само и само да успее да ореже нещо от социалните помощи срещу нищоправене (имат си вече поколения безработни). Е, Меркел задълбочи порблема с "кой да получава социално папо" и каквото и да си пишем, този проблем ще трябва да се реши и за новодошлите "бежанци" и за нашите си "професионално социално слаби", независимо от етноса.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3445 Неутрално

  напротив , дори направи крачка нагоре . до ниво съжителство , посочване на прилики и разлики в бит култура .... нали .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1708 Любопитно

  Фанатизмът на местните ни, външно спонсорирани, нихилистични либерал-мултикултуралисти, от досаден се превръща във взривоопасен. Особено с такива изблици на претенции за доминация, стигащи до яростно кресчендо, като в тази статия!
  !

 35. 35 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Любопитно


  - Браво, Дани !

  Отлична статия !!!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Ще разберем това лято.

  Знаете ли, че:

  За първите два месеца на миналата година в Европа са влезнали само 11 834 мигранти? Само в Гърция 3 952-ма.

  За януари и само първата седмица на февруари на тази година са влезнали 76 263. Само в Гърция 70 365.

  Затова изглежда Гърция е изоставена. Напомня ѝ се да си затвори границите, а рубежът се отмества на линията България - Македония...

  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/10/the-stunning-acceleration-of-europes-migration-crisis-in-one-chart/

 38. 38 Профил на sapka6
  sapka6
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Не може да се каже ,че мултикултурализмът в Европа е мъртъв .Много зависи от гледната точка на политическите ни теоретици на мултикултурализма -тяхната концепция .В Канада, Австралия и Малайзия мултикултурализмът бе възприет като проект на държавата но, той не беше нещо случайно, а с течение на времето стана интегрална част от проекта за изграждане на нация.

 39. 39 Профил на shilliew
  shilliew
  Рейтинг: 486 Неутрално

  Мултикултурализъм с мюсюлмани, африканци, ортодоксални евреи, бхарати и руснаци не може да се осъществява. Затова всяка КАЛНА жаба (да не кажа прасе) в гьола си.

  До коментар [#6] от "Вонин":

  Австралия и Нова Зеландия също могат да бъдат включени; дори Япония (не са чак толкова монголоидни, и имат твърдо отношение към исляма).

 40. 40 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 530 Весело

  [quote#18:"nonsense"]И не ми казвайте, че гей браковете, фетишизма, толерастките закони, вегетарианството и жените кариеристки са критерии за едно здравословно общество[/quote] - след като и вегитарианците и жените градящи кариера Ви бъркат в г...а, за Вас няма надежда в нито едно модерно общество, повече прилягате на ИС и СА!!!!
  Голямата Ви грешка е че мислите мултикутурализма за слаб, е споделете идейте си в Германия или скандинавските страни и ще се убедите в обратното, но няма да е приятно убеждението

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 41. 41 Профил на nonsense
  nonsense
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Съотношението в раждаемостта м/у българи и роми според преброяването през 2001 е 1 към 5, а вече може да е и 1 към 10. Но нека бъдем толерантни и затаим дъх в очакването на новата реколта емигрантска ИНВАЗИЯ и да берем плодовете на мултикултуризма.

  shut up retard
 42. 42 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Весело

  Тя започва с глуповато-наивни шеги от рода на "големия разлом между консерватори и либерали" у нас, според който дясното е "Бог, цар и отечество", а лявото е – каквото друго е останало.
  =====================

  Глуповато-наивните шегички са за простия матрял, патрьотите, пишман нацьоналистите, лявата 'телегенция и разбеснелите се десни .....
  Има много разпространители на тези "шегички": като се започне от Славъ Тръъъъъ ... и се стигне до Костовака Георги Марков, който сътринта по Нова плювна една логорея против Европа и всичките там ..... типично в малоумният костовашко-драгалефски стил на врякане и кряскане.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 43. 43 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  [quote#36:"spice1"]Като че ли, само те имат право да живеят![/quote]

  Виж сега, не казвам, да се изтребят различните, а всека жаба да си знае гьола. Нали схващаш разликата в това в един град да живеят 10 различни вероизповедания, и в 10 страни да живеят 10 различни вероизповедания?
  Вълци и агнета, простаци и аристократи, мутри и почтени граждани не могат да живеят в една сграда.
  Сега ясно ли е?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 44. 44 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 750 Гневно

  [quote#36:"spice1"]На тебе като ти пречи, на мен не ми пречи. Въобще не ме интересува камбани ли ще бият, мюзеини ли ще пеят стига да живеем мирно и тихо и всеки да си гледа работата и живота. [/quote]
  ...Отговарям ти с цитат от Вазовият ''Хаджи Ахил'' :

  ''Ей,с такива ''умове'' в 1396г. изпуснахме пилето/Свободата Българска/ !!!!

  И още...Абе, какви за тия непредизвикани обиди квалификации от тебе ,бе?!?![quote#36:"spice1"]нарцистично говедо[/quote][quote#36:"spice1"]тесногърди олигофрени като теб. [/quote][quote#36:"spice1"]Гнусна сволач[/quote]
  ПС: Дръж си я простотията за себе си .... Няма нужда да си ги показваш рогите и във форума!!!!


  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 45. 45 Профил на bodensee
  bodensee
  Рейтинг: 416 Неутрално

  Не е мъртъв! Ама, където има мюслита се обезмисля. Чеп за зеле не става от тях! Ще дойде момент, в който ще се наложи да избират между тяхната религия и живота!

 46. 46 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 294 Весело

  смилов, такъв тюрлюгювеч си изтипосал, че човек няма как да не си помисли, че си заблуден головодник, който сигурно не може да си намери з@дника с компас.

  reddit.com/r/The_Donald/
 47. 47 Профил на nonsense
  nonsense
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#40:"NicK"]- след като и вегитарианците и жените градящи кариера Ви бъркат в г...а[/quote]

  Докато способната, устремена и интелигентна жена се трепе за кариера, циганката в съседния квартал вече е родила 10 чавета, разбираш на къде бия..

  shut up retard
 48. 48 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  До коментар [#46] от "zzatke":

  Ми, така си е, вупще не спора...

  Форумът е в будна кома...
 49. 49 Профил на id
  id
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Не просто е мъртъв мултикултурализмът, а вече смърди та чак не се трае.

 50. 50 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#6] от "Вонин":

  Правилно!

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 51. 51 Профил на Gligani
  Gligani
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Колко му плащат на г-н Смилов да пише подобни излияния?

 52. 52 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  [quote#42:"barcelonski"]Костовака Георги Марков, който сътринта по Нова плювна една логорея против Европа и всичките там .....[/quote]
  Точно така беше. Марков по нищо не се различаваше от Д.Иванов... Агенти и доносници на ДС... вари ги, печи ги - такива си остават. Колко жалко, че дори не са си дали труда да гледат материала на Бойко Василев от Германия. Такива нито на мигрантите искат да помогнат, нито на братята си християни, които изнемогват, колкото и силна държава да са. Петоколонниците искат не само "смъртта" на мултикултурализма. Те искат мъртъв целия ЕС. "Разделяй и владей" - никога няма да си сменят основното правило.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 53. 53 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  възможност, да речем, при сключването на бракове правилата да се различават донякъде за различните общности
  **********************

  Mosque spokesperson in Denmark: Child brides is a part of our culture, you should accept that..

  https://twitter.com/JonasChr88/status/697475063323496448

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 54. 54 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#36] от "spice1":

  В Суадитска Арабия няма мултикултурализъм. Можеш ли да обясниш защо?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 55. 55 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  Смесване на "култури" в Парижкото метро - https://twitter.com/RipollRafa/status/698043997806272512?lang=es

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 56. 56 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Най-грубата манипулация с мултикултурализма обаче е
  "хибридната война" на Путин.
  ======================

  Ама то на тази > хибридна путинска война за пореден път се нахендриха =>
  устатковците от
  Драгалефската Лаборантска Школа ......
  а и техния Гуру > Иван Костов
  започна да обработва матряла > да се откаже от някой свободи .....

  Затова драгалефците са се изпарили от тази статия ....
  а наистина е малко сложничка за разбиране от първосигналните революционери на ДСБ.

  подигравателно-назидателно

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 57. 57 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#43] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Че, защо да не могат! Тъкмо ще се учат едни от други! И ще свикват едни с други! Ще видят че, все пак и другите са хора и един живот живеят!

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 58. 58 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#36] от "spice1":

  Моля Ви, прочетете собствения си коментар. Нормален човек не може да напише такова нещо. Вие имате нужда от лекар. Именно Вие сте този, който е злобен и мразещ. Не се ли срамувате на пишете такива неща? За какъв мулти-културизъм говорите, при положение, че Вие нямате никаква култура.

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 59. 59 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#37] от "puknatastotinka":

  За сметка на това, в Германия през януари са регистрирани 120 000 новодошли. Те явно по пътя се мултиплицират.

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 60. 60 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  Толкова много приказки (че даже и продължение имало) само да ни кажат, че трябва да отворим границите, градовете и домовете си, за да приемем всеки, който е решил да дойде на готово.
  Пфу, направо се погнусявам от такива продажници, като автора.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 61. 61 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#38] от "sapka6":

  Канада и Австралия приемат само образовани отвън. На всичкото отгоре там има Leitkultur (core culture), която всички са длъжни да спазват. Я проверете, дали в Австралия муслумките могат да се разхождат с бурка. Канада и Австралия изобщо не могат да се сравняват със ситуацията в Европа. Това там не е европейски мулти-културизъм.

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 62. 62 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#52:"На баир лозе"]Петоколонниците искат не само "смъртта" на мултикултурализма. Те искат мъртъв целия ЕС. [/quote]
  Точно така колега.
  За костовашките кадри, агентите на ДС и пишман патриотите > няма как да разберат репортажа на Бойко Василев. Те разбират само от Опорни Точки, първосигнална гюрюлтия, цвъцкане и обиди ..... подплатени с психо-логорея, нарцисизъм и двойснтвеност.

  Затова ги няма в коментарите Драгалефците ..... малко сложен матряла за тях ...

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 63. 63 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Любопитно

  До коментар [#24] от "Realistic Cock":

  Има да чакат!?
  Нали са свободни, сега!?
  Май не става само със една гола свобода трябва работа и отговорност и акъл и други работи трябват!? А не само почесване по-интимните части и аху-ихи 200 празника в годината.!?

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 64. 64 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  Мултикултурализмът е една мантра, нещо като като мастиката, при злоупотреба и прекомерно наливане дълто боли глава..... но минава....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 65. 65 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#57] от "spice1":

  Защото олио и вода не могат да се смесят и не трябва да се се смесват. Затова.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 66. 66 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 906 Весело

  До коментар [#9] от "NicK":

  +++! Чукча писател, чукча не читател...

 67. 67 Профил на rambo3
  rambo3
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Мултикултурализмът никога не е бил жив за да е мъртъв. Това е една толерастка фантазия.

 68. 68 Профил на Grandioso Emperatorovich
  Grandioso Emperatorovich
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Мъртъв ли е мултикултурализмът в Европа?

  +++

  амчи не, някои все още твърдят, че руснаците са хора, но ...

 69. 69 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 700 Любопитно

  Много точно написано. Но малко допълнение:
  за всички които квичът, че българският етнос се притопявал е добре да погледнат твърдата статистика.
  Никога в историята на българската държава от както има статистика (а всъщност от самото начало на заселването ни по тези земи) българският етнос не е бил толкова доминиращ и толкова голям процент от населението колкото е през последните 25 години. За сравнение преди 100 години (между Освобождението и ПСВ) българският етнос е бил само около или малко повече от 60% от населението, останалата над една трета са били не само турци и цигани, но и евреи, гърци, арменци, власи и доста други.
  Сега всеки да си помисли добре кои времена са били по добри за българската нация, култура, самочувствие и т.н.
  За мен лично е напълно еднозначно, кога е бил по-добрият период във всяко едно отношение...

 70. 70 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#58] от "EP":

  А що, ти имаш ли???
  А написаното е в този тон за да е в синфазен синхрон със този на опонента!!!
  Нищо повече!
  За нивото ми, едва ли ще ти се хвана! Не си ти човека който може да ме оценява!?
  Рядко пиша с този тон но, когато се наложи!?Няма как!

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 71. 71 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#11] от "kukam":
  Ужас, писал , писал и накрая и СЛЕДВА...

  Как беше оная песен - Не мога са запра.

 72. 72 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 530 Весело

  [quote#47:"nonsense"]Докато способната, устремена и интелигентна жена се трепе за кариера, циганката в съседния квартал вече е родила 10 чавета, разбираш на къде бия..[/quote] - да разбирам, искате да направите циганка от "способната, устремена и интелигентна жена" и да ви роди 10 чавета .
  Решението е не ние да се променим, а да променим тези с които ни се налага да живеем - образование е единстввеното решение, а не превръщането ни в роми или араби....

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 73. 73 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#69] от "antikommunist":

  Откъде ги вадите такива?
  Преди 89', когато България беше близо 9 млн. =, циганите бяха 250-300 кил. Сега България е 6,5 млн, а циганите над милион.
  Е, кой е по-добрият период?!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 74. 74 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Любопитно

  До коментар [#65] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Но, как можеш да сготвиш хубава храна и тя да ти достави наслада без в нея да си използвал тези два продукта. Там как се смесват???

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 75. 75 Профил на Божикравов
  Божикравов
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Множество култури могат да съжителстват само при условие, че има общи национални идеали, които мнозинството от населението е готово доброволно да постави над собствените си етно-религиозно-нравствени традиции от миналото в името на едно по-добро и различно бъдеще. Без това условие се получава "гетофикация" - фактическа и морална, с всичките отрицателни последствия от това.

  СВОБОДНИЯТ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО, ПОРОБЕНИЯТ - КЪМ СВОБОДА, А РОДЕНИЯТ РОБ - ДА СИ ИЗБИРА ГОСПОДАРЯ.
 76. 76 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 750 Весело

  [quote#51:"Gligani"]Колко му плащат на г-н Смилов да пише подобни излияния?[/quote]
  По-правилният въпрос ,според мен е:

  КОЙ,КОЙ,КОЙ му плаща на Смилов да пише подобни излияния ?

  Макар,че отговорът не е с повишена трудност ,мисля

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 77. 77 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Любопитно

  До коментар [#70] от "spice1":

  Чакам да ми разкажеш за мултикултурализма в Саудитска Арабия.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 78. 78 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1448 Любопитно

  [quote#36:"spice1"]Но на планетата живеят още 7 милиарда души. [/quote]

  Място за всеки и всеки на мястото си.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 79. 79 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#77] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Не мога!? Защото там няма такъв!?

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 80. 80 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 581 Неутрално
 81. 81 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#79] от "spice1":

  Добре започваш, давай нататък.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 82. 82 Профил на a4kataaa
  a4kataaa
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#6] от "Вонин":

  Забравяш Австралия и Нова Зеландия.

 83. 83 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 459 Неутрално

  До коментар [#9] от "NicK":

  Прочетох я.
  И ?

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 84. 84 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 759 Разстроено

  Дневник, на този дървен философ на ред ли му плащате или го ползвате да си запълните страниците!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 85. 85 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3004 Весело

  [quote#11:"kukam"]Ей на, Меркел - Кралицата, последна стожерка на МК, се предаде и призна, че е мъртъв, ама Смилов - не.

  Ужас, писал , писал и накрая и СЛЕДВА... [/quote]
  Ами човекът от него си вади хляба. Ако трябва и цяла докторска дисертация ще напише да го възкреси.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 86. 86 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Весело

  - Отличен материял - браво Дани !!!

  Затрудни максимално >
  атакистчетата във форума,
  както и кресливите драгалефци,
  които иначе цвъцкат едно към едно
  Опорните Точки на Библиотекарските Мутри.

  СУТРИНТА по Нова > Гестапото
  направо се "развълнува" и отказа да коментира твой цитат .....
  с милиционерско-пренебрежителното "заслужава ли си да коментираме това" !

  P'S
  ПРЕДПОЛАГАМ >
  ДСБарките коментират нèкой мачле ..... и затова не са цвъцнали нищо до момента ....

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 87. 87 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3004 Любопитно

  Смилов защо не написа как вълците и овцете заедно могат да съжителстват на основата на мултикултурализмът че да ти повярваме?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 88. 88 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 530 Весело

  До коментар [#83] от "Консерватор":


  [quote#83:"Консерватор"]Прочетох я.
  И ?[/quote] - И? Само Вие можете да кажете какво мислите за написаното

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 89. 89 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#81] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Какво да давам на татък! Ти давай по-нататък!
  Преостъпвам ти правото си!?

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 90. 90 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 287 Весело

  До коментар [#81] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Добре, де разбах! Бях се заплеснал по-други коментари!

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 91. 91 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#7] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  +++++++Да! Мъртвороден е по-точно. Една фикция и илюзия, че хора от различни етноси, култури и социално традиции могат да са едно цялостно общество , на една територия, обединени от общовалидни ценности. Ще дам два идентични примера: В Холандия 16% от населението или почти 95% от не нидерландците нямат никакво отношение и не празнуват националните празници. В България 99% от турците, циганите и някои други общности, които са около 18% от населението също нямат никакво отношение към дати като 3 март или 24 май. 9 от 10 българи в чужбина не общуват социално, извън службата, с коренното население и също не са приемани като бизнес, духовни или брачни партньори.

 92. 92 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 700 Неутрално

  [quote#73:"Bulgarische Motoren Werke"]Откъде ги вадите такива?
  Преди 89', когато България беше близо 9 млн. =, циганите бяха 250-300 кил. Сега България е 6,5 млн, а циганите над милион.
  Е, кой е по-добрият период?! [/quote]
  Значи националната статистика е достъпна само с няколко кликвания на компютъра. Циганите и сега само с малко са нараснали и нямат и 400 000: За сведение на всички, не само българите емигрират, а и малцинствата (заради това беше пропищяла голяма част от Европа).
  Но остави циганите, погледни турското малцинство - то е най силно намалелият етнос, заради престъпния възродителен процес и заради икономическата миграция към турция след промените.

  П.П. Соца беше най-отвратителният период в историята на третата българска държава...

 93. 93 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  [quote#27:"mitko.dedov"]Левичарите са изключително безродни хора. [/quote]
  Абсолютно, за тях понятието Родина не съществува. Нещо повече, те са най-безжалостни към собствените си народи, колкото по-левичарска доктрина изповядва поредният ляв сатрап толкова по-безмилостно изтрепва собственият си народ. Пол Пот беше последният пример. Разбираемо, за тях човешката индивидуалност не е ценност, за тях хората са само строителен материал.

  Левичарството е духовна извратеност, то отрича естествени човешки неща като семейство, род, родина, история. То иска да унищожи всичко това, да го изтрие дори от паметта за да построи "на чисто" нещо което те пропагандират като идеално общество. Абсолютно безумно и винаги провалящо се защото е изкуствено, изсмукано от пръстите. Но след провала неизменно остават милиони човешки трупове.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 94. 94 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 700 Неутрално

  [quote#77:"Bulgarische Motoren Werke"]Чакам да ми разкажеш за мултикултурализма в Саудитска Арабия. [/quote]
  От подобни изказвания разбирам, че ти като враг на мултикултурализма не би имал нищо против да си изградим нашето общество и държавност по подобен начин като СА, пък било то и под обратен знак.
  А, на, мерси. На мен днешна Европа по-ми допада...

 95. 95 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3004 Любопитно

  [quote#31:"kukam"]"В крайна сметка Британската империя е била изградена не на принципите на МК, а на идеята за превъзходството на белия човек (и затова се разпада)."
  [/quote]
  Сигурно Канада, САЩ и Австралия са изградени на принципа на взаимната допълване на туземната първобитност и бялата култура?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 96. 96 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Весело


  - Ало Дани ... къде са твоите любими

  => Драгалефски Ръбанисти ...... ??

  Много ги затрудни с този материал ....

  Ще се разходя малко из Спортните страници да видя къде ритат топка .... ,
  че те и това не умеят да правят > камо ли да коментират.

  !! Продължението >
  по-простичко, моля ...
  просто като за ДСБ-арки .......

  подигравателно

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 97. 97 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 700 Любопитно

  [quote#87:"Julian Mall"]Смилов защо не написа как вълците и овцете заедно могат да съжителстват на основата на мултикултурализмът че да ти повярваме? [/quote]
  Всъщност е доказано, че и животни които се падат "естествени врагове" могат много добре да съжителстват заедно (може би не всички видове, но много голяма част). Предпоставката е да са израстнали заедно и съответно обучени и дресирани и най-важното: да не са докарани до там да се изядът взаимно от глад...

 98. 98 Профил на a4kataaa
  a4kataaa
  Рейтинг: 294 Любопитно

  По принцип МК е възможен, НО само между много близки култури. Например скандинавци или държавите от БЕНЕЛЮКС, между германци, австрийци и швейцарци или нещо от този род.

 99. 99 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#98:"a4kataaa"]По принцип МК е възможен, НО само между много близки култури. [/quote]
  Близки ... близки ... колко да бяха близки в бивша Югославия ..... живееха си кротко и босненци и сърби и хървати ....
  Малоумната националистическа соц-простотия на Мутрата Милошевич разпали изкуствено братоубийствените войни на Балканите.

  По-вярното е, че при по-близки култури има по-видим ефект.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 100. 100 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 700 Любопитно

  До коментар [#91] от "glaxo":

  А за тебе Швейцария как така съществива, че и благоденства?
  И как така в Америка хора от най-различни страни, континенти, религии и култури (не само бели европейци християни) се заселват там, и най-късно децата им са върли горди американци?
  Всъщност написаното от автора:
  "Големият проблем за МК, а и за Европа, са групи, които нямат дългосрочни намерения в дадена страна, които я виждат само като трамплин към нещо по-добро. Тези групи могат да са не само външни имигранти, но и части от самата нация, които искат да емигрират на по-добро място. (.........) Какво става с управлението на държавите, когато времето се ускори и потоците на миграция (имигарция и емиграция) зачестят? Какво става, когато мнозина се оказват на място, където не искат да бъдат дългосрочно? Което е само гара разпределителна за тях? Има ли солидарност в такова общество?"

  отговаря на въпро за тези
  [quote#91:"glaxo"]В Холандия 16% от населението или почти 95% от не нидерландците нямат никакво отношение и не празнуват националните празници.[/quote]

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK