Ирина Бокова и националният примитивизъм

Ирина Бокова

© Анелия Николова, Днвеник

Ирина БоковаТекстът е публикуван в портал "Култура":


Известно е, че по-развитите култури в съвременния свят се характеризират и с по-високо равнище на индивидуализация при самоидентифицирането на своите членове. У нас нещата стоят по малко по-различен начин. По-културният жител на столицата или на по-големия град се самоидентифицира рядко и само при определени ситуации на първо място като "българин", "софиянец" и т. н., за разлика от по-некултурния и по-провинциалния. Което съвсем не означава, че първият е "безроден космополит". Чисто и просто той не може да преживява себе си първо и преди всичко през призмата на големия (и по неизбежност абстрактен колектив), в който по случайност (трябва да го признаем) се е родил. За него е далеч по-важно съзнателното самоопределение: възгледите, които си е изработил, вкусовете, които си е създал, наборът от морални норми, в правотата на които се е убедил, дори естетическите рефлекси, които е изработил. "Аз съм либерал (консерватор)" за него е много по-важно от това, че е "българин" и го прави по-близък с либерала (или консерватора) чужденец, отколкото с  "българина" с противоположен светоглед.


"Аз съм слушател на класическа музика, ценител на литературата" и това ме свързва в незрим колектив с хората от този "вид", от който и да е етнос и ме отчуждава от съгражданина ми, който слуша чалга. Ето защо всяко външно принуждение към обобщена национална "солидарност" развитият човек приема като насилие над съвестта си. Сетих се за тези елементарни неща във връзка с развихрилата се медийна кампания около г-жа Ирина Бокова – "нашата номинация за председател на ООН". Забележете с каква безапелационност се опитват да ни внушат, че трябва да заскобим всички идеологически, политически и всякакви други преценки по отношение на тази госпожа, защото, видите ли, тя е "българката", за която "трябва да се борим". Било изключително грозно и "непатриотично" да си спомняме за всеизвестната фамилия, от която произхожда, да изтъкваме нейния (ляв) политически профил, дори да спорим, на базата на информация, с която разполагаме, за личните й професионални качества, защото така "не се държим като българи" и пречим на "нашата кауза".
Намирам това за изключително примитивно. Сякаш сме жители на някакво село, вътре в което можем да си знаем домашните истории, прегрешенията и въобще "кусурите", но пред "другоселеца" трябва да ги премълчаваме, защото той е "чужд".


Аз пък направо ще кажа, че макар безспорно да имам една и съща народност с г-жа Бокова, я чувствам много по-чужда, отколкото бих чувствал някой холандец или белгиец с моите (или близки до моите политически възгледи и светоглед, с моите вкусове). Не разбирам изобщо защо например, трябва да "заскобявам" съзнателния си антикомунизъм, съзнателното си отношение на непримиримост към историческите престъпници, които половин век съсипваха страната ни, не получиха исторически полагащото им се, а потомците им (каквато е и г-жа Бокова), именно благодарение на принадлежността си към тези престъпни фамилии получиха възможността да се реализират като "елит". Защо трябва да го правя? Защото морално-политическата ми идентичност на антикомунист е по-малко важна (а затова и пренебрежима) в сравнение с народностната ми принадлежност, която с г-жа Бокова случайно споделяме?


Но защо да е по-малко важна? Мислимо ли е, да попитам, демократично настроеният германец – християнин или нехристиянин да се прави, че никак не го смущава фактът, че негов сънародник, принадлежал към овластена, убедено-нацистка фамилия в миналото претендира за важен пост в международна организация; че не го смущава, защото става въпрос за германец? Ще обяви ли някой за "подло" публичното припомняне на такъв един факт, ако го прави германец за германец? Откъде накъде нежеланието да приема без проблеми дъщеря на високопоставен в миналото исторически престъпник (защото принадлежността към тоталитарната комунистическа власт е историческо престъпление) да се бори – сякаш нищо не е било – да заеме важен международен пост, да е непозволена позиция, морално укорима позиция в сравнение с позицията на "националната солидарност"? На какво въобще почива подобна йерархия на ценностите?


Да си антикомунист, нежелаещ да се примири с крещящото отсъствие на каквото и да било историческо (не даже наказателно) възмездие за членовете на тази престъпна шайка, било "маниакална позиция", а да си "българин" – национално-солидарен на всяка цена с който и да било твой сънародник, само защото ти е сънародник – е не маниакална,  ами съвсем естествена и морално издържана позиция. Откъде е очевидно това?


"Сега трябва да престанем да се делим на леви и десни, на комунисти и антикомунисти, защото става дума за една "българка". Тя може да е от комунистическа фамилия, за баща й може да съществуват съмнения, че е физически убиец, за самата нея можем да сме сигурни, че именно и само заради кръвната си връзка с този евентуален физически убиец е получила шанса днес да се състезава за този международен пост, но… ние сме длъжни – морално длъжни да не си отваряме устата по тези неща, защото така… може да изберат хърватката." А защо да нямам право да искам, при това напълно съзнателно да искам да изберат хърватката? С какво тя (говоря хипотетично), която би могла да е и бивша дисидентка против комунистическия режим и политически близка до моите убеждения и далеч по-високоителигентна на вид, според моите критерии, трябва да ми е по-далечна и по-чужда от г-жа Бокова? С това, че е "хърватка"?


Ето това е изключително примитивно и срещу това преди всичко е моята реакция тук. Нека не се остава с впечатлението, че въобще съм се заел с г-жа Бокова заради някакъв "пещерен" антикомунизъм. Честно казано г-жа Бокова много слабо ме вълнува и съм почти сигурен (без потресение), че тя няма да оглави ООН. Възмущава ме обаче внушаваният ни примитивизъм във връзка с този казус. Сякаш става дума за някакъв футболен мач, на който съм длъжен да викам "за наш’те", защото са "наш’те" и защото това е мач. Системата на "мои" и "чужди" за един съвременен цивилизован човек е много по-различна и много по-сложна от елементарния трибализъм. Направо заявявам: не виждам съвсем нищо неестествено да се чувствам много повече в "общност" с "хърватката", да чувствам като "свой" западноевропеец с "десни", ("центристки", "либерални", според избора) убеждения, християнин от друг народ или раса, отколкото "българин" (или "българка") с противоположен на този background. Смятам това за цивилизовано, а не за "подло" или "неморално".


И понеже казах, че казусът с г-жа Бокова е само повод да развия тук тези мисли, ще кажа накрая и нещо за нея персонално. Знам, разбира се (и споделям) принципа, че хората не могат да бъдат държани отговорни за своите родители – за техните деяния и убеждения. И все пак, когато си имал съдбата да си дъщеря на дългогодишния главен редактор на тоталитарния официоз "Работническо дело", на един от създателите на кървавата "народна милиция" веднага след 1944 г. и сестра на одиозна публична персона, заявила с бездънен цинизъм, че "вината ги поема само с мезета", и когато с тази съдба желаеш да се бориш за съчувствието на сънародниците си във важно международно "състезание", би трябвало да имаш куража и честността да отговориш на някои въпроси. Например: ти, който не носиш отговорност за деянията на баща си, как все пак оценяваш тези негови деяния? Като нещо зло или като нещо в духа на "такова е било времето"? Ти, който не носиш отговорност за цинизма на брат си, как все пак преценяваш думите му – като гнусота или като "всеки има право на своята гледна точка"? Въобще – след като, щеш или не щеш произхождаш от фамилия на тоталитарен властник – какво казваш за този тоталитаризъм? Че е престъпен режим или че "това е в миналото и не е актуално"?


Ще бъде ли – нека попитам отново в порядъка на мисловен експеримент – нечестно и некоректно, ако, примерно, внучката на Херман Гьоринг (която би могла да е прекрасна жена) реши днес да се заеме с публична и международна политика, тя да бъде попитана как се отнася към нацистките идеи и делата на дядо си? Ще размахат ли пръст на онзи, който поиска от нея отговор на този въпрос? А ще се приеме ли като "естествено", ако въпросната внучка се опита да не му отговори или да оправдае дядо си?


Представете си наистина: внучката на Гьоринг (която да, не носи отговорност за дядо си) заявява – "Оставете дядо ми на  мира, той съвсем искрено вярваше в своите идеали, по своему той беше честен човек". И след този отговор тя да продължи напред в политическата си кариера в демократична Германия? Разбира се, че това никога няма да стане. Защо? Защото децата биват товарени с отговорност за предците си? Не разбира се. А защото когато имаш съдбата на подобен произход, ти, освен да се ползваш от меда му трябва да търпиш и жилото му. Длъжен си да вземеш ясно отношение към съдбата си. Е, спрямо г-жа Бокова аз бих искал точно това: да не протестира срещу жилото на съдбата си, след като обилно се е възползвала от меда й.


Накрая: на онези, които се опитват да ни излъжат каква огромна полза ще има България, ако неин гражданин стане председател на ООН (и заради която огромна полза, дори да не го харесваме, дори да има за какво да сме против него, трябва да го подкрепим), ще кажа следното. От коя по-точно азиатска държава беше г-н У Тан (дългогодишен председател на ООН)? Не си спомняте? А би трябвало, ако ползата за страната му от неговото председателство действително е била такава, каквато, евентуално за България, баламосват ни днес, може да донесе сивата отвсякъде г-жа Бокова.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (120)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 714 Неутрално

  самата Бокова е еманация на примитивизма и оскотяването

  седеньето го зголемува задникот
 2. 2 Профил на noctacom
  noctacom
  Рейтинг: 388 Неутрално

  повече от премира - примат ли ?
  едва ли
  Поне не е повод за подигравки на международната арена

  busy not easy
 3. 3 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 448 Гневно

  Да си антикомунист, нежелаещ да се примири с крещящото отсъствие на каквото и да било историческо (не даже наказателно) възмездие за членовете на тази престъпна шайка, било "маниакална позиция", а да си "българин" – национално-солидарен на всяка цена с който и да било твой сънародник, само защото ти е сънародник – е не маниакална, ами съвсем естествена и морално издържана позиция.

  Основната опорна точка на другарите... Ако не подрепяш червивата фамилия Бокови, бъкана с убийци и световно известни автоджамбази си анти-българин...

  Stef
 4. 4 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 660 Любопитно

  За "милеещите българи" : маргините, висаджийските мутри василеви, свинян дебелеевски, агент гоце, тикваря, хидроиженера, и още хиляди знайни и незнайни паразити, бандити, крадци и измамници също са Българи.
  И простичкият ми въпрос е: А вие мили мои, гордеете ли се с тях?
  Защото аз-НЕ!
  Срам ме е от тях.
  Така, както ме е срам, че гореизброените дават "представителна извадка" за "елита" на нацията.

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 5. 5 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2898 Неутрално

  Ето какво означава "дар слово", в случая - дар перо! Абсолютно точно описание на нещата, необикновено силна аргументация! Това може само да бъде поздравено с ръкопляскания! Браво, Калине!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 6. 6 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 768 Гневно

  Бокова не е виновна за това, че баща и е масов убиец, брат и е боклук и племеникът и е бандит. Това, за което е виновна, е че ТЯ САМАТА е боклук. Хората с по-дълга памет помнят колко гнусна беше във великото народно събрание през 1990. Да е гнусна комунистка си е неин избор и няма нищо общо с уродливото и семейство.

 7. 7 Профил на д-р Петроff
  д-р Петроff
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Всичко е баламосване,за да може едни фирми да поемат парите от кампанията. Слава на Бога,няма да я изберат.Няма нито едно истинско основание за да я изберат.

  ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ЗА ДА НЕ СТАВА КАКВОТО СИ ИСКАТ
 8. 8 Профил на Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не бих го нарекъл примитивизъм,а по-скоро криворазбрано значение на националната принадлежност.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  marinov1018
 9. 9 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Америка иска Кристалинче, разбрахме го вече.
  Ама стига ни го повтаряйте, омръзва...

 10. 10 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Примитивите не могат да се съвместят с интелекта.
  Примитивът може единствено да се наложи с груба сила.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 11. 11 Профил на д-р Петроff
  д-р Петроff
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#4] от "clutch":

  Прав си.В мен липсва всякакъв патриотизъм.А няма и матриотизъм.

  ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ЗА ДА НЕ СТАВА КАКВОТО СИ ИСКАТ
 12. 12 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Много силен текст! Точно така се чувствам и аз.
  Време е негационизмът спрямо престъпленията на комунизма да се криминализира и такива като Бокова да бъдат осъдени. Такова било времето, друг път! Престъпникът си е престъпник, независимо какво е времето.

 13. 13 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#9] от "theanalyser":


  [quote#9:"theanalyser"]Америка иска Кристалинче, разбрахме го вече. [/quote]

  Не малко въображение се изисква за да си помислиш, че на някого в Америка му пука за каквото и да е в България.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 14. 14 Профил на ofq21311242
  ofq21311242
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Толкова добра статия, много добре аргументирана позиция. Не разбирам наистина как престъпленията на комунизма са омаловажени в България и на нахалните червени памперси им се позволява да ми се представят като елит. Това никак не е приемливо за нацизма и потомството на нацистите. Този двоен аршин към тези две разклонения на злото е странен.

 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Автора сам дава отговор на поставения от него въпрос и аз съм съгласен с него.
  А защо се издига от поддръжниците на Бокова тезата, че понеже видиш ли какъв шанс ни се е отворил, при това ням много убедителни доказателства за него и трябва да загърбим всичко и да се отдадем на тезата, че ние като българи трябва да застанем зад нея е наистина примитивна, но тя е насочена не към Янакиев или към някои от нас, които не я споделяме, а към хора с подобни, разбирай също за съжаление примитивни характеристики.
  Въобще тезата, че само затова че си българин, без значение че си кварталния пияница е примитивна, но звучи приятно за ухото на подобни индивиди и с такава теза, за националното превъзходство, Хитлер прави от Германия това, което беше в онези години, това днес се опитва да прави ( и успява??) Путин в Русия и разбира се много други повече или по-малко ярки използвачи н такъв тип тези.
  Факт е, че има хора които гласуват за човек като Сидеров, Каракачанов и разни други подобия и въпроса е, каква е тенденцията, да намалява броя на такива хора или не.

 16. 16 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Тази номинация е срам за цяла България, по-добре да бяхме номинирали никому неизвестен човечец от улицата пред виден представител на комунистическа фамилия. Силно се надявам да не бъде избрана, защото тя не е българка, тя е комунистка!

  Бокова, помним какво е направил баща ти и никога няма да простим!

 17. 17 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 551 Весело

  Боко прецака Бокова само и само да не си изкара мандата в ЮНЕСКО. Чувствителен ни е той по темата.

  Иначе съм ок с КЯ, че тая е червена пуйка.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 18. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3589 Неутрално

  Пореден много силен текст на Калин Янакиев.

  Аз бих добавил уточнението, че приспивното баламосване "дайте да загърбим различията, българи сме все пак" кой знае защо отказва да сработи при другата българка - Кристалина Георгиева, която е обект на нападки главно заради името си, понеже разкривало ... комунистически произход (все едно Ирина Бокова е дъщеря на тринадесетия Маркиз на Галоуей, а не на болшевишкия касапин Георги Боков).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 19. 19 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 437 Неутрално

  Янакиев, ти си част от този национален примитивизъм.

 20. 20 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  #13
  Пука му за това - да ти е лоялен, не за друго.
  Кристалина Георгиева не мога да я приема, дори и само заради това, че каза, че тъкмо ще си обогатим гено фонда със сирийците.
  Мерси...

 21. 21 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  Силен текст. И верен!

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 22. 22 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Толкова отвратително начало, че не се чете надолу ... отивам да си измия очите.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 23. 23 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3482 Неутрално

  Браво,Професоре.26 години това искат да ни убедят комунистите-Каквото било,било,забравете.Ама няма да забравим и всичко ще се помни.Не можем да забравим комунистическите кръвопийци изтрепали цвета на нацията.

 24. 24 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  много ясен и добър текст.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 25. 25 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#19] от "horilka":

  пълни глупости.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 26. 26 Профил на С С К
  С С К
  Рейтинг: 652 Неутрално

  "...От коя по-точно азиатска държава беше г-н У Тан (дългогодишен председател на ООН)? Не си спомняте? А би трябвало, ако ползата за страната му от неговото председателство действително е била такава, каквато, евентуално за България, баламосват ни днес, може да донесе сивата отвсякъде г-жа Бокова...'
  ====
  Много силен абзац - два мандата,но родината му Бирма,сега
  вече Мианмар е известна преди всичко с дългогодишната дик
  татура на хунтата.
  Що се касае до сивата отвсякъде,няма какво да добавя.
  Адмирации за К.Янакиев;вярно,точно,аргументирано.
  И за трети път пиша,тази кандидатура е срам и позор.

  По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
 27. 27 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3589 Неутрално

  "...именно благодарение на ПРИНАДЛЕЖНОСТТА СИ КЪМ ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИ ФАМИЛИИ получиха възможността да се реализират като "елит"..."

  По-ясно няма как да се каже.

  Вялно, че човек не си избира родителите, но ако не беше дъщеря на Георги Боков и ако Георги Боков не беше дошъл на власт с преврат, Ирина Бокова щеше да е пенсионирана слугиня в някоя чорбаджийска фамилия в Плевен, а не "кариерен дипломат" (интересно защо все в Ню Йорк, Лондон и Париж) и т.н.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 28. 28 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 815 Весело

  [quote#11:"д-р Петроff"]Прав си.В мен липсва всякакъв патриотизъм.А няма и матриотизъм. [/quote]
  ++++++++++
  Сигурно и не се борите за повече гласове за порядъчните хора ... Ето защо пропада България!

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 29. 29 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4131 Весело

  И така - професор Калин Янакиев срещу етническата солидарност. Какво предлага - социална солидарност по интереси. Остава да предложи и класова борба!

 30. 30 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3384 Неутрално

  Известно е, че след изказването на Соломон Паси - официално по телевизията въпросът с издигането кандидатурата на Бокова - беше решен - международното евр.обшество е - ЗА !!!

  [email protected]
 31. 31 Профил на xax
  xax
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Като цяло нелош анализ, но с някои слаби моменти. Генерализира се твърде много и се дават прекалено примери с нацизма. Това в много страни отдавна не се прави от сериозните анализатори, защото да използваш Хитлер (или Гьоринг, Химлер и т.н.) за сравнение е прекалено банална и крайна гледна точка. Напълно съм съгласен с това, че Бокова е на това място именно заради баща си, както един ден децата на Ганчев, Божков и кой ли не друг съмнителен бизнесмен ще са с по-добри позиции, заради безскруполността на бащите си, за чиито деяния няма да са виновни (само са ползвали облагите от тези деяния).
  Това, което не харесвам в тези анализи е прекалената им черно-бялост. Всичко или нищо, Левски или Ахмед ага и т.н. Политиката е сложна и не особено чиста игра и няма как да сте напълно щастливи с всеки един играч, а за да стигнеш до ниво Ген-Сек на ООН трябва да си врял и кипял, да имаш по някой мръсен коз в ръкава. Тези платонистични представи за политиката са отхвърлени в гръцки времена, заради тях и РБ ще си остане само една теория, която работи извън живия живот.

 32. 32 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 815 Любопитно

  [quote#29:"patsis"]Какво предлага - социална солидарност по интереси. [/quote]
  Мисля, че предлага интересен въпрос за размисъл - дали сме първо хора и после българи, или обратното.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 33. 33 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 605 Гневно

  Господин Янакиев,

  като един здравомислещ и смея да твърдя, интелигентен човек, живял в тоталитарния режим достатъчно дълго, за да схване, че идеология като комунизъм в България през 80-те години вече не съществуваше, освен може би само в някакви спаружени вестници, продължавам да не мога да се идентифицирам с Вашите и тези на т.нар. десни партии в България, колкото и нечовешки усилия да полагам. Причината за това е много проста и недоумявам Вашето нежелание да го проумеете - докато Вие и вашите събратя по мислене проповядвахте, че битката с комунизма е борба на живот и смърт, цивилизационен избор и една камара подобни клишета, в България отрасна поколение, което не го е еня за каквито и да било идеологии, политически течения и цивилизационни избори. Единственото, което го интересува е, да си купи книжка, диплома, да кара "западна" кола, да си паркира, където си поиска, да не спазва никакви правила, да си уреди някъде нещо с връзки , по възможност да не мисли за нищо, да има купища пари, без значение откъде са те. Същото това нещо се отнася и за предшествениците на това поколение, които в момента, в който стана 90та година решиха, че някой нещо им е длъжен и се юрнаха да завземат всякакви позиции с единствената цел - да се "уредят", както те обичат да се изразяват

  Затова ще ви кажа едно, дано най-накрая успеете да го впишете някъде в закостенелите си и измислени представи за живота - тези хора НЯМАТ идеология. Нито комунизъм, нито фашизъм, НЯМАТ никакво последователно и логическо мислене. И докато Вие и Вашите приятели консерватори, не спрете да се занимавате с несъществуващи проблеми, като комунизма (разбирам колко болна тема ми е това, но хайде отворете си малко очите) и не започнете да намирате решения за справяне с тоя прост народ, нещата няма да помръднат.

  Останете си със здраве,
  Мелчет

 34. 34 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 707 Неутрално

  Брилянтен анализ. Но за жалост злото е сторено независимо дали бокова ще спечели, или не. Факта на потвърждаването на номинацията и е достатъчно показателен. И това е доста фрустриращо.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 35. 35 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#9] от "theanalyser":
  Ти като анализатор, защо не кажеш редно ли е Бокова да вземе отношение към поведението на баща си, брат си, тоталитаризма и пр. Това е проблемът й - редно е. Но тя наистина се ползваше с пълни шепи от меда, даден й от комунизма, без да се разграничи по никакъв начин от него. Е, ако се беше ограничила, Първанов нямаше да поставя ултиматум за нея. Което означава, че това си е чиста комунистическа кандидатура, подкрепяна от ДС, КГБ, Путин, Първанов, Доган, Сидеров, и пр. комунистически издънки. Е, при това положение няма как да се абстрахираме отминалото й, защото миналото й я издига и налага.

 36. 36 Профил на angelpetrov
  angelpetrov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Егати глупостите. По-важно е нещо друго, но не и да си българин. Е, да когато ти плащат да говориш такива неща е разбираемо. Все пак западния чорбаджия ти поръчва музиката. И друг път съм съм казвал - нека разните либерали, демократи и сие преди да пишат, да си покажат данъчните декларации за да видим източните на техните доходи. Да видим кой от коя западна ясла хапва.
  А сега по-същество. Янакиев - защо когато през 2000 г. на финала на Европейското по футбол Франция със "златен" гол победи Италия, тогава франзуците излязоха по улиците и празнуваха, а в Италия имаше пълно мълчание и мъка ??? Ами защо хората от великата и демократична Италия не излязоха и те да празнуват - нали е по-важно, че са гледали хубав футбол, а не че са италианци ? Защо през 1972 г. Никсън покани в Белия дом Боби Фишер, а не покани и Спаски ? Ако Никсън харесва шахмата да бе поканил и двамата ? Нали нямало значение, че Никсън и Фишер са американци ? Нали по-важното е добрия шах, отколкото това дали американец го играе или друг ?
  И още - драги, нали са важни способностите на хората, а не кой какъв родител има ? Човек избира ли си родителите ? Ти си демократ, а като комунистите се вълнуваш от това кой какви родители има ? Впрочем защо се интересуваш само от родителите на Бокова ? А защо не се интересуваш от родителите на Цветелина Бориславова ? Вероятно защото ако се поинтересуваш, могат да ти завъртят разни финансови кранчета ?!
  И като си радетел за някаква чиста демокрация я обясни как по времето на комунизма започна да правиш кариера в СУ ? Защо вместо да правиш кариера в СУ не тръгна да се бориш срещу властта както направи и Илия Минев, което лежа по затворите над 20 години. И ти да беше лежал, та сега да имаш очи да претендираш за нещо.

 37. 37 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Тези не само не са българи ,но не са и хора!

 38. 38 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#22] от "galio":
  Колкото и да си миеш очите, те няма да ти помогнат да видиш нещо различно от това, което се спуска по оста КГБ - ДС - Първанов.

 39. 39 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 555 Весело

  Бокова е Causa perduta.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 40. 40 Профил на Джелсомино
  Джелсомино
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Интересно е, че през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията, че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен".

  "Комунистическия манифест":
  - експроприация на земята и изземането на земеделската рента за покриване на държавни разходи;
  - висок прогресивен данък;
  - отмяна на правото на наследяване;
  - конфискация на имуществата на всички емигранти и метежници;
  ----------------
  -----------

 41. 41 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2250 Неутрално

  Г-н Янакиев, спокойно, г-жа Бокова няма да бъде избрана за ген. секретар на ООН. Поради чисто личностни и здравословни проблеми от ментален характер, персистиращи под формата на фамилна обремененост. Погледнете лицето на снимката горе - нормално ли ви изглежда?

 42. 42 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Фамилии нагаждачи, живуркащи си през всяка форма на управление. Ама така е. Пролетариата е беден по дефолт, номенклатурата се урежда, урежда си децата, роднините и веднъж докопали се до кокала , как го каза един комунист : "тая власт с кръв сме я взели и само с кръв ще я дадем".

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 43. 43 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#40:"К.К."]
  Интересно е, че през 2013 г. ЮНЕСКО, под ръководството на г-жа Ирина Бокова, включи "Комунистическият манифест" в регистъра "Паметта на света" с аргументацията, че той и "Капиталът" са "двете най-важни публикации на XIX в., влиятелни и до ден днешен". [/quote]
  Е това не съм го знаела..Кошмар някакъв. И за тоя идеологически парцал, ще се харчат пари от бюджета за предизборната и кампания. Не съм сигурна, че ГЕРБ ще успее да компенсира с политиката си моралната щета която си нанесе.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 44. 44 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#33] от "melchett":
  Господин melchett,
  Използвате една вече поизносена опорна точка от Москва: няма комунизъм, защото няма хора, вярващи в него.
  Ами тогава защо БСП се идентифицира с всичките 120 години от Бузлуджанския конгрес? Защо "партийците" използваха комунизма, за да се развиват с предимство, да потискат мислещите, да изнасят в чужбина едни пари и да купуват на безценица предприятията на България? Защо хората, които са били в номенклатурата и ДС на тоталитарната държава продължават да се поддържа помежду си и да прокарват интереса на Русия (СССР)? Накратко, БСП не се отрече от нищо комунистическо така, както Бокова не го направи в личен план. Значи дългия Ви живот по време на тоталитаризма не Ви е помогнал да разберете, че комунизмът в България още от 1944 г. е служил като претекст за присвояване на чуждото богатство и основания за потискане на по-талантливия. Прочистването на членовете на БКП, които са възприемали комунизма като идеология, започва още от 9 септември 1944 г. Това не означава, че не е имало комунистическа власт, а напротив - показва нейната истинска същност.

 45. 45 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Силен текст. Жалко, че подобно добре обосновано мнение няма да бъде представено никога в някоя от по-популярните медии.

 46. 46 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  С изводите относно Бокова и семейството и съм съгласна, но не и с идеите му за патриотизма и мястото му в нашия век. Има неща които са непреходни и незаменими.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 47. 47 Профил на С С К
  С С К
  Рейтинг: 652 Гневно

  [quote#41:"volarok"]Г-н Янакиев, спокойно, г-жа Бокова няма да бъде избрана за ген. секретар на ООН. Поради чисто личностни и здравословни проблеми от ментален характер, персистиращи под формата на фамилна обремененост. Погледнете лицето на снимката горе - нормално ли ви изглежда? [/quote]
  ==
  Срамът остава.

  По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
 48. 48 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3589 Неутрално

  До коментар [#36] от "angelpetrov":

  Другарю, цялото ти дацзибао много добре би седяло, отпечатано с черковнославянски шрифт, на стената на някоя итонгова крепост, току-що открита от Боко и Вежди.

  Под съпровод на Николина Чакърдъкова.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 49. 49 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1236 Любопитно

  До коментар [#36] от "angelpetrov":

  Не се заяждам, само питам..... ако в чужбина ви оберат българи, ще ли се гордеете, ще ли им простите и спестите жалба в полицията.... или в милицията....?

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 50. 50 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 285 Неутрално

  Напълно съм съгласен с автора .Не мога да добавя нищо по-съществено !

 51. 51 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 582 Неутрално

  Ирина БоЙкова,
  Платеният кандидат на ББ-ТТ.
  Двама души които разделят нацията !


  Публикувано през m.dnevnik.bg

 52. 52 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#36] от "angelpetrov":

  Точно за този проблем е статията,че ни налага "мислене" на агитки

 53. 53 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5024 Неутрално

  "А защото когато имаш съдбата на подобен произход, ти, освен да се ползваш от меда му трябва да търпиш и жилото му."
  ---------------------------------
  Това е същината на въпроса. Това го повтарям всеки път по казуса "Бокова".

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 54. 54 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5024 Неутрално

  До коментар [#36] от "angelpetrov":

  Егати глупостите, дето си наплескал. Айде и на теб да ти кажа чрез думите на автора: "защото когато имаш съдбата на подобен произход, ти, освен да се ползваш от меда му трябва да търпиш и жилото му"

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 55. 55 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#53] от "Blood Red Skies":Неам нерви,търпилото ми се изчерпа от комунистическото иго!

 56. 56 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5024 Неутрално

  До коментар [#22] от "galio":

  И аз без да искам прочетох какво си изплескал. Отивам да си измия очите.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 57. 57 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5024 Неутрално

  [quote#46:"Умерена джихадистка с канибалски наклонности"]Има неща които са непреходни и незаменими. [/quote]
  Нали? Ти като истинска патриотка, живееш в Испания и пропагандираш в полза на Росссия.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 58. 58 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  Много е точен Калин Янакиев, така мисля и аз.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 59. 59 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Аз лично се срамувам, че дете на замесен в зверствата на Народния съд бе представено като номинация на България за председател на ООН.
  Няма как да се съглася, че тази "другарка" представлява моята родина. Тя самата няма родина, защото комунистите са безродници. Те са интернационалисти.

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 60. 60 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#46] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  Патриотизма и примитивното фенско мислене са различни неща.Повече се интересувам какво би направил някой в международна организация от народността му.Ако някой чужденр би направил това,което аз считам за правилно бих го предпочел пред българин ,който би направил това,което аз считам за неправилно.И с оглед досегашната дейност на Бокова,не бих я подкрепил

 61. 61 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  Ако Бокова е онова, което ме определя като "българин", ако тя е еманацията на българщината, то аз не искам да съм българин.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 62. 62 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "Сега трябва да престанем да се делим на леви и десни, на комунисти и антикомунисти, защото става дума за една "българка".
  Мен ме е срам, че излъчваме такава кандидатура като Бокова.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 63. 63 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Напълно споделям всяка дума на Калин Янакиев.

 64. 64 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 660 Неутрално

  И аз съм за това, да се издигат и да се поддържат само такива хора като личности, които наистина заслужават това. При това не винаги съм съгласен някакъв потомък на някакъв предишен високопоставен политически номенклатурчик, независимо дали този потомък се казва Ирина Бокова или Владимир Левчев например, да се възползва от това. Защото на високи управленчески и обслужващи управлението постове освен знания и умения, човек трябва да притежава и сравнително висок морал, какъвто привелигировано получилият своето образование наследник на високопоставения номенклатурчик обикновено не притежава. Но затова пък обикновено притежава в излишек качествата на политически хамелеон, готов винаги да се слее по своя политически цвят с околната политическа реалност.

  Но от дворцовия преврат от 10.11.1989 година до сега минаха над 26 години. При това този преврат срещу комунистическото управление беше извършен не от мижавите протестиращи групи, повечето от които пряко или косвено модерирани от КДС (Комитета за държавна сигурност), а от високопоставени висши номенклатурни фигури, като Луканов, като Младенов или като Лилов например. А знаете ли и помните ли колко прокомунистически лидери имаше в партийките, които, вероятно с неоценимата помощ на КДС, създадоха СДС?

  Така че основата на нашата прословута сегашна неолиберална уждемокрация е поставена не от политически неопетнени демократи, а от бившата комунистическа номенклатура. Или поне това е направено с нейната неофициална, но решаваща помощ. И на практика, ако изключим краткото и много некомпетентно управление на СДС начело с Филип Димитров, бившата комунистическа номенклатура управлява държавата чак до началото на 1997 година. И използва този не малък срок за да се вгради на всички ключови места в управленческите структури на държавата и да постави основата на съвременната ни капиталистическа класа. А когато народът надигаше глас срещу това вграждане на бившата комунистическа номенклатура във всички основни държавни и недържавни структури в държавата, на него неговите нови приятели и покровители от чужбина и папагалски повтарящите след тях наши нови демократи му казваха, че комунизмът, слава Богу, отдавна вече си е отишел и че би било политически неправилно да затъваме в пещерен антикомунизъм. Още преди повече от 15 години. Защо сега, 15 или 20 години по-късно, нас отново ни връщат към пещерния антикомунеизъм, който при това вече е наистина излишен, защото бившите комунисти отдавна вече са препрани, изгладени и напарфюмирани автентични демократи? Защо бившата БКП, без да се разпуска, само с едно преименуване (десето по ред в нейната история) в БСП и доброволно пререгистриране на членовете, продължава да съществува и функционира свободно и до сега? И защо никой не търси отговорност от тази заела ключовите места в държавата ни бивша номенклатура и нейните наследници за безобразното ограбването на народа и на държавата ни до шушка?

  Всъщност за държавата ни дали Ирина Бокова ще стане или няма да стане генерален секретар на ООН няма никакво реално значение, освен само в едно отношение: Да се репчим, че и ние сме дали нещо на света във вид на един генерален секретар на ООН. Както няма реално значение и факта, че Кристалина Георгиева е нещо като зампремиер на правителството на ЕС. Фактът, че този евентуален бъдещ генерален секретар е втори мандат шеф на ЮНЕСКО показва, че тази толкова спорна сега политическа фигура изобщо не е била спорна преди няколко години. Въпросът е: Защо?

  Всъщност развилнелият се през последните две-три години безнадеждно закъснял пещерен антикомунизъм има съвсем съвременна цел, която няма нищо общо с реалния комунизъм. Причината е, че една малка партийка и нейните лидери, както и някои дейци от така наречените НПО-та или от тинк-танк мозъчните центрове, финансирани основно от чужбина, са чели ТЕХНИКА НА ПРЕВРАТА на Курцио Малапарте, разбрали са, че според автора на този опус за да се извърши държавен преврат и да се заграби властта в една държава не са необходими революционери, нито революционна обстановка, а само една решителна група от хора и технически изпълнители (техническите изпълнители от една до няколко хиляди души), които могат и да нямат нищо общо с политиката, с армията или с полицията, но заемат възлови точки в структурата на държавата, парализират нейната дейност и просто вземат властта, която сама пада в скута им. И тази група от хора решават да вземат властта, като следват препоръките на Малапарте. Началото е зимата на 2013 година. Първият опит, с първото правителство на ГЕРБ, е неочакван и е полууспешен. Но властта, вместо да падне в скута на групата, която го е замислила, е взета от Втората тройна коалиция начело с БСП. Вторият опит, срещу правителстното на Орешарски, на практика пропада. Но една умела политика на ББ и една невероятна грешка на Местан сваля правителството на Орешарски. На изборите ГЕРБ отново са първи и вземат властта. Но отказват да играят стриктно по свирката на Радан Кънев и така започва третия опит.

  Записът на двете какички, многобройните, но малолюдни и бързо замиращи протести на различни групи от населението, протестът на съдиите, скандалът с есемеса до ББ, както и сегашните атаки срещу Бокова, са всъщност брънки от една и съща верига: Това е техническата подготовка за преврат срущу правителството на ГЕРБ, чийто падане ще трябва да предостави властта в държавата на тези, които организират и провеждат тази борба.

  Само че ръководителите на тази кампания бъркат. Защото са се предоверили на Малапарте. И защото всъщност внимателният анализ за това, как са извършени нетрадиционните преврати в Русия през 1917, в Италия през 1922 и в Германия през 1930 година показва, че САМО ЕДНА РЕШИТЕЛНА МАЛОЧИСЛЕНА ГРУПА И НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВА Е ПОЛИТИЧЕКЩАТА ОБСТАНОВКА, НЯМА КАК ДА ИЗВЪРШИ УСПЕШЕН ПРЕВРАТ ОТ ТОЗИ ВИД.

  За този, който добре познава както реалният ход на вземането на властта от Ленин, Мусолини и Хитлер, така и опуса на Малапарте, не е трудно да докаже това. За съжаление, тук няма възможност това да бъде направено. Впрочем, достатъчно е само да се познава добре целият ход на завземането на властта от болшевиките в 1917 година, за да се намерят и докажат грешките на Малапарте. Но и това не би могло да се направи тук. 65. 65 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1205 Неутрално

  Е, ами вчера някой се беше завайкал накъде се запътила България след като някои били оценявали Бокова според делата на баща и а не според нейните способности - та ето ти го тук - по-добър отговор едва ли някой би могъл да даде.

  Поздравления за Калин Янакиев !!!

 66. 66 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1205 Любопитно

  [quote#29:"patsis"]И така - професор Калин Янакиев срещу етническата солидарност. Какво предлага - социална солидарност по интереси. Остава да предложи и класова борба! [/quote]

  И само това ли успяхте да... синтезирате от цялата статия ?

 67. 67 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 1205 Весело

  [quote#36:"angelpetrov"]А защо не се интересуваш от родителите на Цветелина Бориславова ?[/quote]

  Абе кога я номинираха Цветелина за шеф на ООН-то, че нещо май съм пропуснал ?

 68. 68 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 502 Неутрално

  [quote#32:"captainFill"] дали сме първо хора и после българи, или обратното.[/quote]
  Капитане,ако,Вие,сте добър,порядъчен,почтен,честен и с още куп,подобни по знак характеристики,името ,и националността нямат значение,и ние можем спокойно да си общуваме,и мирно,съвместно да съществуваме.Така си мисля.Което и отговаря на горния въпрос.
  До коментар [#32] от "captainFill":

 69. 69 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#13:"simval"]Не малко въображение се изисква за да си помислиш, че на някого в Америка му пука за каквото и да е в България.[/quote]
  факт

  #KOЙ номинира бокова!
 70. 70 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 445 Неутрално

  и на мен ми е писнало да ме заклеймяват, че не подлречям някой дръвник, въпреки че бил българин. Мен ме е срам, че сме и двамата български граждани (а дали?), те ми казват да съчувствам. Хайде холан...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  www.soundcloud.com/x2805
 71. 71 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#1] от "Пипера е много лют":

  Това изказване е еманация на примитивизъм - а Бокова е шеф на ЮНЕСКО - световната организация за образаование, наука и култура!

 72. 72 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#3] от "stef":

  Къде бяхте, когато избираха Бокова за шеф на ЮНЕСКО ?

 73. 73 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#9] от "theanalyser":

  Не е вярно, че Америка иска Кристалина - ако беше така, щяха да го кажат на ББ, и той нямаше да издига Бокова.

 74. 74 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#12] от "fatoumata":

  Съвсем изтрещял - какви престъпления на комунизма е извършила Бокава ?

 75. 75 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#18] от "Norman Granz":

  Кристалина няма шанс, защото не може булгарка да оглави ООН, докато дрига българка е шеф на ЮНЕСКО.

 76. 76 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  Защо политическите възгледи на Бокова трябва да са критерий за избирането й ?

  Защо ако между кандидати със сходни качества предпочета българския, се оказвам некултурна и националистка ? 77. 77 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 497 Неутрално

  [quote#74:"monitor13720"]Съвсем изтрещял - какви престъпления на комунизма е извършила Бокава ?[/quote]
  Отричането на престъпленията на комунизма трябва да се криминализира подобно на отричането на добре известни исторически факти в съвременните демокрации, това твърдя. Бокова отрича престъпленията на комунизма и в частност на собственото си семейство.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 497 Неутрално

  [quote#76:"maria_"]Защо политическите възгледи на Бокова трябва да са критерий за избирането й ?[/quote]
  Въпрос на морал е. А и какъв друг критерий би бил по-важен за толкова висок политически пост, ако не политическите възгледи на кандидата?

 80. 80 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2216 Неутрално

  До коментар [#36] от "angelpetrov":

  " А защо не се интересуваш от родителите на Цветелина Бориславова ? "


  Май нещо съм пропуснал ... И Цветелина Бориславова ли е номинирана, освен Бокова ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 81. 81 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1365 Неутрално

  Не мога да не се съглася с Калин Янакиев. Срам ме е, че това е именно българска кандидатура. Дали ще я сложат начело на ООН или няма, изобщо не е от значение, срамното петно вече ни е лепнато.

 82. 82 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  [quote#79:"fatoumata"]Въпрос на морал е. А и какъв друг критерий би бил по-важен за толкова висок политически пост, ако не политическите възгледи на кандидата?[/quote]
  Бокова е човек с дълга професионална кариера и то пред очите на цял свят. Убедена съм, че умее да пази неутралитет, независимо от политическите си възгледи, не знам дали наистина са леви.

 83. 83 Профил на Клюводървец
  Клюводървец
  Рейтинг: 707 Гневно

  У,комунист в българия,понятия като чест,достойнство,родолюбие, са непознати.Те вината винги ги кльопат с мезета,доставени от белене или скравена.

  Ръй! Ръй!
 84. 84 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  До коментар [#81] от "luda_krava":

  Срам ме е за корупцията в България. В това, че България номинира кандидат с вероятно леви възгледи не виждам нищо срамно.

 85. 85 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 714 Весело

  До коментар [#75] от "monitor13720":

  това Гоце ли ти го каза?

  седеньето го зголемува задникот
 86. 86 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Изражението, което демонстрира я описва що за човек и личност е, повече от всякакви думи...

  Неприятна, натрапваща се особа !!!

  Форумът е в будна кома...
 87. 87 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  До коментар [#84] от "maria_":

  За корупцията, от която оправдано те е срам, има основен принос политическата каста, от която е част Бокова. Именно защото кариерата й не би била възможна, ако тя не беше част от тази каста, нито номинацията й (ултиматум на Първанов, който е член на същата каста), кариерата й и номинацията й нямат нищо общо с автентично леви възгледи. Ако Бокова реално беше лява, тя би подкрепила кандидат, необвързан с политическата каста и основните й практики: връзкарство и шуробаджанащина. Не знам къде у Бокова видя реални леви възгледи. Не говоря за псевдо-леви изявления с цел лична изгода. Маркс, чийто манифест Бокова била включила в културното наследство на Европа, би се изповръщал над кандидатурата й.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 88. 88 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  [quote#82:"maria_"]Убедена съм, че умее да пази неутралитет[/quote]
  Ако неутралитетът я интересуваше, не би признала Палестина за пълноправен член на ЮНЕСКО: стъпка, която коства 22% от финансирането на организацията. Нито би присъствала на Деня на победата в Москва, когато заради окупациятана Крим, всички лидери на демократични нации не присъстваха. Бокова не е неутрална. Неутралитетът сам по себе си не е непременно добро качество, но при Бокова липсата на неутралитет вади на показ свързаността й с путинската про-руска политика.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 89. 89 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 724 Любопитно

  [quote#5:"дедо Андро"]Ето какво означава "дар слово", в случая - дар перо![/quote]
  Принципно и конкретно е прав, НО логореята разводнява позицията и отблъсква читателя?
  Нещо като академичният език в детските учебници?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 90. 90 Профил на Snezhanka Neshkova
  Snezhanka Neshkova
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Поздравления за интелигентния, точен и аргументиран анализ! Невъзможно, дори перверзно би било да изпитам патриотична гордост от такава кандидатура. И няма как критерий да не са политическите й възгледи. Та нали тъкмо на тях единствено дължи досегашното си израстване; да добавя: и на липсата на морал. Морално ли е тези, които сринаха духовно и материално страната, сега да се пишат първи строители на демокрацията? Тя, нашата демокрация, затова наподобява нов бардак...(ще спра дотук). Заради такива като нея, които и преди, и сега искат и ползват само меда. А жилото, другарко Бокова? А елементарната справедливост към нашите бащи, борили се против комунизма и платили жестока цена за тая борба, за да я има сега демокрацията? Как ще си отиде доказаната зараза - комунизъм, след като все такива като Бокова плуват като мръсна пяна отгоре на всяка промяна?

 91. 91 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  [quote#89:"Geoimg*"]Принципно и конкретно е прав, НО логореята разводнява позицията и отблъсква читателя[/quote]
  Теб, като индивидуален читател, може и да те отблъсква. Аз не намирам логорея в статията.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 92. 92 Профил на Калибър
  Калибър
  Рейтинг: 1171 Неутрално

  До коментар [#90] от "Snezhanka Neshkova":

  Поздравления за коментара!
  Напълно съм съгласен.

  Индикирам и калибрирам...за конкурс Мистър Магаре от 240 номинации.
 93. 93 Профил на T.Tanev
  T.Tanev
  Рейтинг: 225 Неутрално
 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 95. 95 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#89] от "Geoimg*":

  каква логорея, това е нормално списана статия с ясно проследима теза.

  но да, може би на фона на форума тук е като за "детската градина"?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 96. 96 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#94] от "new_ghost":

  малко напрегнато ми звучите, някак злобно, да не кажа посредствено и войнстващо (не може да ми се обърне езика да кажа "и гнусно едно такова" в заклеймяването на същите предполагаеми пороци у друг.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 97. 97 Профил на ИнаD
  ИнаD
  Рейтинг: 334 Гневно

  "историческите престъпници, които половин век съсипваха страната ни, не получиха исторически полагащото им се, а потомците им (каквато е и г-жа Бокова), именно благодарение на принадлежността си към тези престъпни фамилии получиха възможността да се реализират като "елит".

  Този "елит" управлява България и неговото "правителство" издига кандидатурата на Бокова.

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 99. 99 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#98] от "rurade":

  аз бих написал безплатно. трудно Ви се вярва, нали?

  ама Вие като православен как си го обяснявате този разнобой - все пак Калин Янакиев е един от видимите публично гласове на източната ортодоксия в българия, не е ли тъй.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 100. 100 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2465 Любопитно

  Съгласна съм с Калин Янакиев от гледна точка на отношението ни като обикновени хора - "просто българи" към кандидатурата за председател на ООН, но не намирам нито един аргумент против основното в казуса "Бокова" по отношение на дипломатическия етикет и начина, по който би трябвало да постъпи всяко, повтарям "всяко", българско правителство при подобен казус. Не е сегашният министерски съвет, който е изтикал точно Бокова напред в надпреварата за шефското място на ЮНЕСКО, нали? Някой от нас да я е предлагал за орден "Стара планина"? Кой е повлиял на любимия на десебарите посланик на Франция да я награди с Ордена на Почетния легион?
  Ако прочетем статията в уикипедия за Бокова ще намерим изненадващи неща, например:

  On 4 October 2013, the Executive Board of UNESCO nominated her for second term as Director-General. She was re-elected by the UNESCO General Conference on 12 November 2013. In 2009, while most of the Bulgarian media was supportive of Ms. Bokova's future role at the helm of UNESCO, some raised questions about her past as a daughter of a member of the totalitarian communist elite. Bulgarian-born German writer Iliya Troyanov criticised Bokova's election as Director-General of UNESCO in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, calling it "a scandal," in light of Bokova's father's communist past. On the other hand, The New York Times not only published an article, explaining who Mrs. Bokova is, but also officially supported her nomination on the grounds that "[s]he played an active role in Bulgaria's political transformation from Soviet satellite to European Union member. That should be a strong asset in leading an organization badly buffeted in the past by ideological storms.

  Или пък това, което, откровено казано, съм пропуснала:

  On 6 April 2015, the French Embassy in Bulgaria announced that Mrs. Bokova has been awarded the French Order of the Legion of Honour. On 31 March 2014, Bokova was officially awarded Bulgaria's highest national honour – the Order of Stara Planina (1st class) by president Rosen Plevneliev for her extremely significant merits to Bulgaria, bringing about an improvement in world peace and security indicators, and the development of political and cultural exchanges at the highest levels.

  Много интересна статия, нали?
  Да се чудиш и маеш колко поста е заемала, колко почетни титли има и от колко държави и организации е подкрепяна др.Бокова.
  А и кой ли ни пита, за да се поставяме пред такива морални дилеми, за които пише уважаваният Калин Янакиев?

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK