Парламентарно бюро по труда

Председателят на парламента Цецка Цачева и лидерът на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов в пленарна зала

© Юлия Лазарова

Председателят на парламента Цецка Цачева и лидерът на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов в пленарна залаТази седмица предстои да бъдат номинирани членовете на Комисията за защита на конкуренцията. След пародията на избор, която парламентът демонстрира с гласуването на съдебните инспектори преди седмица, въпросът за избираните от парламента органи влиза в окото на бурята. Публикуваме статията на Теодор Славев, от екипа на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) - организацията, която последователно години наред изследва парламентарните назначения и предлага практики за преодоляването на проблема, който е вече хронически.


Джордж Р. Р. Мартин е един от майсторите разказвачи на политически сюжети, изпълнени с кървави борби за власт*. Авторът обаче би се засрамил, тъй като едва ли подозира за родния български политически сюжет, когато Народното събрание тръгва да избира висши държавни служители за шефове на държавни органи. Ако при фентъзи романите на Мартин властта се взема в резултат на епични битки, смесващи достойнство и предателство, то властта у нас се договаря в коридори и лоби-барове, смесващи ароматите на лук и алкохол.


За властта и хората - теория и практика
Народното събрание по конституция и закон избира ръководствата на еднолични или колективни държавни органи. Сред тях са такива като БНБ, НОИ, Съвета за електронни медии, КЕВР, Сметна палата, ЦИК, общо 32 броя. Тези институции на теория са независими и изпълняват надзорни, контролни и регулаторни функции. От тяхната работа зависи функционирането на цели системи като здравеопазване, финанси, енергетика, които в съвкупност изграждат матрицата на демократичната институционална инфраструктура.


Назначението им от Народното събрание почива на логиката за конституиране на изпълнителната власт и като участие на върховния политически орган в управлението. Самите институции на практика реализират политики.


Назначенията са сред най-любимите занимания на депутатите. Чрез тях те могат да индуцират политическо влияние, да капитализират участието си в политиката и да си осигурят канал за достъп до политически и икономически ресурс, ако се наложи да излязат от парламента.


Парламентарният ритуал по назначенията е еднотипен при почти всички процедури.
В някакъв определен момент, когато конюнктурата е удачна, икономически и политически лобита започват сондажи за институционалния си аватар, когото да излъчат за ръководител или член на дадена институция.


Моментът никога не може да бъде ясен и дори врачка би се затруднила да каже кога ще започне една процедура. Редовно титуляри на институциите са оставяни на поста си при пресрочване на мандата (сред скандалните случаи е този с Анна Караиванова, която беше оставена на поста главен инспектор на съдебния инспекторат близо две години след изтичане на мандата) или пък биват предсрочно сменяни (шефовете на ДАНС досега са сменяни винаги предсрочно, а средно са заемали позицията около 2.5-3 години).


Най-тъмната фаза на едно парламентарно назначение е извънпарламентарната – никой не може да обясни какви са мотивите и по какъв начин партиите са стигнали до номинирането на дадена личност, била тя партийно ангажирана или експертно маскирана.


43-ото Народно събрание е първото, което включи в правилника си изискване за провеждане на публични процедури по назначенията, то обаче е поредното, което нарушава собствения си правилник


включително чл. 89, отнасящ се до избор на органи. Най-често се нарушават сроковете и оповестяването на документите за кандидатите.


Сравнението показва, че 43-ото НС се представя далеч по-добре от 42-ото НС. Средната продължителност на една процедура в сегашното НС е малко над 30 дни, докато при предходното НС е 8.6 дни, като няма задължително изискване за провеждане на процедура.


Най-проблематично е представянето на парламента по създаване на конкурентна среда. За една позиция в 43-ото НС са се явили 1.8 кандидати, а в 42-ото  НС - 1.1.


По показатели като прозрачност на излъчване на номинациите, обособена проверка на почтеността и задълбочено обсъждане на сектора и сферата, в която ще се извършват назначенията, парламентът ни се проваля.  (Виж инфографика 1 и 2).

Парламентарно бюро по труда

© БИПИ


В момента парламентарните процедури по назначения са крайно формализирани и има дефицит на инструменти за субстантивна оценка на кандидатите. Водещата парламентарна комисия по избора ги изслушва, като за тях няма изрично изискване да представят концепция за управление. След което излиза с доклад до Народното събрание, в който стандартно допуска до избор абсолютно всички кандидати без мотиви и обосновка.


Има съобразяване само с минималните законови изисквания за заемане на длъжността, на които сигурно отговаря половината население. Докладът на практика съдържа единствено сведения, че е
проведено изслушване, и кратка автобиографична справка за кандидатите.

Парламентарно бюро по труда

© БИПИ


По правило решението за избор се взема без дебати и обсъждания. Най-кристалният пример е последното назначение, извършено от депутатите. Без абсолютно никакви дебати, парламентът назначи 10 инспектори към Инспектората  на ВСС, разпределени на партиен признак: 4 за ГЕРБ и по 1 за БСП, ДПС, РБ, ПФ, БДЦ. При това с лекота се сформира желязно мнозинство за всички 10 избрани от 160 човека, тъй като по закон се изисква квалифициран избор от 2/3 от депутатите. Случващото се е на фона на завишени очаквания от гражданското общество и ЕК към ролята и функциите на Инспектората на ВСС след конституционните изменения и разширените им правомощия.


"Опасният" прецедент


Излизането от злободневието на парламентарната дейност очевидно прави чудеса. Омбудсманът на републиката Мая Манолова проведе безпрецедентна процедура за избор на заместник. Тя е безпрецедентна първо защото такава процедура се инициира от титуляр, предлагащ заместник, и е белег на проактивен подход; второ, степента на проверка на качествата на кандидатите беше двустепенна, като след изслушването от Манолова, тя допусна 5 от общо 9 кандидати. Във втората фаза омбудсманът събра авторитетна комисия, която буквално изпита кандидатите, допускайки ги до събеседване един по един и задавайки им стандартизирани въпроси. Комисията, съставена предимно от университетски преподаватели, оценяваше комуникационните умения и мотивационното писмо на кандидатите по методика, включваща количествени критерии.


През цялото време НПО бяха включени в процеса (самите кандидати са излъчени изцяло от граждански организации), а изслушването беше предавано на живо по БНТ 2.


Упражнението по избора на Диана Ковачева за заместник-омбудсман е най-близкото до идеалния модел, който бихме искали да видим, когато се назначават висши чиновници. С единствената разлика, че подобна процедура трябва да се извършва от Народното събрание.


Вместо да последва добрия пример, парламентът обаче реагира като куче на котка. Манолова предложи на Народното събрание чрез Цецка Цачева пет кандидатури за свой заместник на 11 декември миналата година. Предложението на омбудсмана е обсъдено на Председателския съвет и една седмица по-късно й отказват с аргумента: "До този момент липсва прецедент в Народното събрание да са внесени за съответната позиция повече предложения, отколкото законът допуска."


Доста превратното тълкуване на закона, тъй като той не забранява изрично избраният за ръководител на дадена институция да предложи повече от един кандидат за член на екипа си. Народното събрание на практика отказва да структурира конкурентна среда при назначенията и да създаде условия за истинско състезание. А от това изглежда са силно заинтересовани и управляващи, и опозиция, които при избор на органи конструират многоцветна амалгама от мнозинства.


Достатъчно е да си припомним парламентарно мнозинство, добило популярност като "коалицията Марковска"


което издигна Марковска за конституционен съдия, но скандалите около нейната личност предизвикаха президента Плевнелиев да блокира назначаването й.


Истината е, че Манолова създаде опасен прецедент, който има потенциала да преобърне лодката, в която се клатушкат всички. Увеличаване на броя на кандидатите, които не са предварително и на тъмно договорени между партиите, създава затруднения пред мнозинствата, които ги избират, тъй като при една парламентарна процедура автоматично се гарантира публичност, но не и прозрачност.


Винаги може да стане и по-зле


На 31 януари 2016 г. в контекста на процеса по ревизиране на коалиционното споразумение между управляващите Даниел Вълчев (РБ) казва: "Другата седмица ще трябва да говорим и как гледаме на предложенията за промени в мандатните органи. Подлежи да се сменя съставът на КЗК, КРС, на СЕМ. Всички тези неща трябва да бъдат обсъдени по някакъв начин."


Макар и йезуитска по стил формулировката разкрива, че договарянето на (не)осъществяването на реформи е скрепено с назначения. Демократичният стандарт изисква "обсъждането по някакъв начин" да не се прави "на тъмно" и между две партии, били те  и управляващи, а в парламента и под зоркото око на обществото.


Имайки предвид как от всички парламентарни групи настръхнаха срещу предложението на Манолова е


лесно да си дадем сметка, че вече са договорени точните разпределения на постове и позиции


без да е ясно в аванс какви са качествата и уменията на конкретното лице. И ако постът на заместник-омбудсман не е причина за голям пазарлък, то опитът да се създаде конкуренция за избор на членове на Комисията за финансов надзор, подуправителите - ръководители на основните управления на БНБ, заместник-председателите на Сметната палата, членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (чиито мандат изтича в края на тази година) представлява проблем.


На фона на постоянни скандали, свързани с работата на тези институции, и в условия на концентрация на икономически ресурс, в съчетание с подчинена прокуратура, тези назначения ще имат решаващо значение за здравото функциониране на цели сектори.


Министър-председателят е като хъб - разпределител на позиции, както в изпълнителната власт, така и чрез мнозинството в Народното събрание


Това не би било проблем, ако действително се избираха личности, които с професионализма и личните си качества ще гарантират спазването на обществения интерес, като не допуснат овладяването на органа от силни икономически малцинства.


Какво да се прави?


Възстановяването на справедливостта в обществото можем да търсим само ако най-подготвените, почтени и читави хора заемат висшите управленски позиции. Програмирането на назначенията обаче следва логиката на зависимостта: пари - партия/назначения - пари


Мандатът на КРС изтече през юни 2015 г., а на КЗК през септември м.г.


Процедурата за избор на КЗК започва тази седмица, а бавенето досега е белег, че вече има договорка кой да заеме местата на сегашните членове


В медийни публикации за шеф на КЗК се спряга Росен Желязков, бившият главен секретар на Министерски съвет, за кандидат на БСП – Анна Янева, а патриотите да номинират сегашния заместник министър на отбраната Димитър Кюмюрджиев.


Предстои ключов избор на председател на Комисията за финансов надзор (КФН) до юни 2016 г., след като името на Стоян Мавродиев беше замесено в редица скандали, включително и във връзка с КТБ.


Мандатът на председателя на СЕМ, Георги Лозанов, изтича на 1 април 2016 г.


За да се създадат предпоставки за качествен избор, Народното събрание следва да гарантира прозрачност и конкурентност. В процедурните правила за избор например може да се иска депутатите, излъчващи номинацията, да разяснят в мотивите си как точно са стигнали до конкретната персона, извън техническата биографична справка.


Задължителен елемент на всяка кандидатура при изслушване във водещата комисия е да се прави анализ и оценка на дейността на сектора и институцията. Не по-малко важна е  и концепцията за управление на кандидатите.


Макар и дребни на пръв поглед, наличието на тези елементи при дадена процедура е като зелена светлина за готовността на народните представители да проведат избор, базиран на качества и доказана почтеност, а не на вътрешно-партийни договорки с предизвестен край.


Малка стъпка в посока повече публичност е


да се създаде календар на изтичащите мандати на уебсайта на Народното събрание


Така ще е по-лесно да се ориентираме за периодите, в които парламентът се занимава с дейности, характерни за бюро по труда (като може би за позициите там е далеч по-трудно да те назначат, отколкото например за управител на институция, отговаряща за милиард и 300 млн. лева). Обещание, което многократно е поемано пред граждански организации.


Е, такъв календар на уебсайта на НС все още няма**.


*Автор на фентъзи поредицата "Песен за огън и лед", по която е направен популярният сериал "Игра на тронове".


**Календар с мандатите на органите е изготвен от Българския институт за правни инициативи и се намира на поддържаната от БИПИ гражданска платформа за наблюдение на парламентарните назначения.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 662 Неутрално

  [quote#0:"статия"]Джордж Р. Р. Мартин е един от майсторите разказвачи на политически сюжети, изпълнени с кървави борби за власт*. Авторът обаче би се засрамил, тъй като едва ли подозира за родния български политически сюжет, когато Народното събрание тръгва да избира висши държавни служители за шефове на държавни органи. Ако при фентъзи романите на Мартин властта се взема в резултат на епични битки, смесващи достойнство и предателство, то властта у нас се договаря в коридори и лоби-барове, смесващи ароматите на лук и алкохол.[/quote]Единствено мога да добавя, че повечето депутати, през живота си сигурно не са прочели толкова страници колкото има в един от томовете от популярната поредица на Мартин. За баце и Цецо Ушето е сигурно. Винету е значително по-тънка

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 2. 2 Профил на джендър дебне в храсталака
  джендър дебне в храсталака
  Рейтинг: 3144 Весело

  Мин.председателят е като хъб разпределител на влияние.Осъществен мечта.
  Д . Вълчев явно това е имал предвид за споразумението - разпределение на власт и назначаване на калинки като Златанов с тефтерчето. Послушни и тъпи.

 3. 3 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 240 Неутрално

  В парламента само лупинги и салтанати,
  за да има "храна" за плахите примати!
  КПД-то на парламента
  е по-лош от Ориента!

 4. 4 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 883 Неутрално

  До коментар [#1] от "The Dark Prince Of Bankya":

  но по вулгарност комай нашенското риалити може да съперничи с романа.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 5. 5 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2305 Весело

  Цитат:" Предложението на омбудсмана е обсъдено на Председателския съвет и една седмица по-късно й отказват с аргумента: "До този момент липсва прецедент в Народното събрание да са внесени за съответната позиция повече предложения, отколкото законът допуска.""

  !!!
  "парламентът обаче реагира като куче на котка"
  Модераторът, когато пиша за каракачанките, постът се трие.

 6. 6 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 4383 Весело

  До коментар [#2] от "hodounski":

  Позволявам си да те коригирам - не е задължително да са тъпи. Напротив, точно интелигентни типове като Д. Вълчев са безскрупулни и меркантилни. На Седенкаджията, ако му обещаят министерски стол, ще предаде и Пръмова.

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
 7. 7 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 829 Неутрално

  ОСТАВКА!
  Щото ми дйде до гуша от задкулисни шушумиги.

  Navigare Necesse Est
 8. 8 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  Интересно наистина, какво точно трябва да се случи, та да им мине през акъла, че повече така не може?

 9. 9 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4815 Весело

  До коментар [#8] от "tsvetko_51":

  Нищо! Само намесата на чужди или божествени сили може да промени нещата вече у нас!

  klimentm
 10. 10 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  До коментар [#9] от "klimentm":

  С такава позиция не съм съгласен, ако чакаме на външни, па били и божествени сили, работата е изпусната.
  Помогни си сам, та да ти помогне и Господ, та и ние, като хора, общество и дето обичаме да се бием в гърдите, как сме голямата работа не се хванем и да се оправим...поне за известно време зле ни си пише.

 11. 11 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 842 Любопитно

  Човек да не повярва-такава "ерес" от страна на Мая Манолова?!
  Иначе, парламентът и "висшата" политика отдавна са се превърнали в ориенталски пазар от най-лош тип. Много добра и изчерпателна статия,поздравления!

 12. 12 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  [quote#2:"hodounski"]Мин.председателят е като хъб разпределител на влияние.Осъществен мечта.
  Д . Вълчев явно това е имал предвид за споразумението - разпределение на власт[/quote]

  Като дойде време институциите да се оцвъкват с ДС протежета на Любен Гоцев и сарайско-библиотекарската завера, Даниел Вълчев е първият, който изплува от дълбините на червеното блато и излиза на припек.

 13. 13 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  [quote#8:"tsvetko_51"]Интересно наистина, какво точно трябва да се случи, та да им мине през акъла, че повече така не може?[/quote]
  Единственото, за което се сещам, е от редиците на армията ни да се пръкне някой генерал-родолюбец с манталитета на Пиночет.

 14. 14 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1937 Неутрално

  Омбудсманът на републиката Мая Манолова проведе безпрецедентна процедура за избор на заместник.

  Чęстно казано мислех, че Мая Манолова ще продължи приспивната традиция на предшествениците си и нищо няма да направи. Приятно съм изненадан.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK