Европа, Турция и безпомощната безграничност

Ердоган

© Associated Press

ЕрдоганКоментарът е публикуван в блога на политолога Огнян Минчев


Договореното на 7 март споразумение между ЕС и Турция създава на Европа доста повече проблеми, отколкото решава. Когато говорим за "решаване на проблеми", нека преди всичко подчертаем, че всички основни решения, свързани с бежанската криза, ЕС поставя в пряка и едностранна зависимост от предполагаемата добронамереност на Ердоганова Турция. Тази добронамереност обаче е под въпрос. Има сериозни основания да се предполага, че масираното разрастване на бежанските потоци през 2015 г. и досега е в пряка зависимост от политиката на настоящето турско правителство и неговата воля и способност да контролира каналите за трафик на хора на турска територия. Същевременно, Турция решително използва бежанския проблем като средство за натиск в своите отношения с ЕС и Европа като цяло.


В споразумението между Анкара и Брюксел за ЕС са предвидени отговорности с еднократно изпълнение. Безвизово пътуване за турски граждани в ЕС и то със срок юни, а не октомври – за да може да се използва от Анкара като средство за натиск през лятото когато е пикът на бежанската вълна. Веднъж въведено, безвизовото пътуване не може да бъде отменено ако Турция не изпълнява ежедневните се ангажименти да връща на своя територия бежанци или другите клаузи на споразумението. Договорената сума от 6 милиарда евро също е невъзвратима – независимо от степента на спазване на текущите турски ангажименти.
Споразумението предвижда размразяване на преговорния процес за членството на Турция в ЕС. Преговорите зациклиха във връзка с поредица от условия, които турската страна не пожела да изпълни – както свързани със статута на Кипър, така и с покриването на поредица от критерии, преди всичко политически, за членство в съюза. Самото начало на преговорите на 3 октомври 2005 г. стана възможно поради чисто прагматичната цел на тогавашния канцлер на Германия Шрьодер да си осигури гласовете на немците с турски произход на изборите за Бундестаг. Политическият интерес на ГСДП да вкара Турция в преговори бе отчасти легитимиран с обстоятелството, че през този период силният човек в Анкара Тайип Ердоган обещаваше демократизация на турската държавна система и освобождаване на гражданските институции от контрола на армията – гръбнакът на кемалистката система за гарантиране на светска държавна власт.


Ердоган обаче действаше в съответствие със своето разбиране за демокрацията – "трамвай, който те придвижва до желаната от теб спирка – а оттам нататък продължаваш по пътя си…" След премахването контрола на армията върху държавните институции Ердоган въведе система на авторитарен контрол, пред която бледнеят и най-суровите практики на кемалисткия военен истеблишмънт. Днес този процес достигна до упражняване на открита авторитарна диктатура на властовия връх в Турция срещу медиите, малцинствата и гражданската демократична общност като цяло. Турция все повече попада под пряката репресивна власт на едноличното и идеологически мотивирано от ислямизма поведение на президента Ердоган. В този контекст обещанието на Брюксел за възстановяване на преговорния процес е най-меко казано проява на малодушие и практично неглижиране на собствените – европейски критерии и принципи за членство в европейската демократична общност.


Отдавайки изцяло своята сигурност в ръцете на упражняващия авторитарна репресия властови връх в Анкара, ЕС доброволно се поставя в унизителна позиция на зависимост, позиция на ежедневен просител за милостта и благоразположението на Турция в регулиране на бежанските потоци. Споразумението предвижда обмен на бежански и мигрантски потоци – Турция приема обратно достигналите европейска територия емигранти, на които европейските страни са отказали убежище, а ЕС от своя страна се съгласява да приеме същия брой "сирийци" от турските бежански лагери. В тази сделка Анкара може да печели сериозно в няколко направления. Първо, в производството на достатъчен брой "сирийци" по паспорт, които да бъдат отправени към Европа, включително такива, които според Анкара е добре да се намират на територията на ЕС- с разнообразни цели, разбира се. Второ, неприеманите от европейските страни емигранти могат да бъдат "въртяни" с различни документи, в по-бърз или по-бавен цикъл, за да се дозира количеството "сирийци", които ЕС е задължен да приеме. Не бива да се забравя, че увеличаването на мюсюлманските – в частност – турските общности на територията на Европа е дългосрочна цел на ислямисткото управление в Анкара.


Визовата либерализация – безвизовото пътуване на турските граждани в страните на ЕС е още по-мощен инструмент в същата посока – разрастващата се ислямизация на европейските общества. При управлението на кемалистката република, Турция бе надежден член на западната отбранителна общност и поддържаше надеждна граница между Европа и региона на Близкия изток. При управлението на АКП през последните 14 години лидерът Ердоган на практика отвори широко границите между Турция и арабския свят. Безвизовото пътуване в Турция за гражданите на поредица арабски страни на практика свали границите и интегрира Турция дълбоко в общността на Близкия изток. Отварянето на европейските граници за Турция означава ни повече ни по-малко превръщането на Европа и големия Близък – Среден изток в едно общо пространство без граници. Каква част от населението на Изтока ще се премести на територията на Европа в резултат на тази визова "либерализация" – остава да гадаем.


Визовата либерализация с ЕС ще позволи на президента Ердоган да разреши и поредица свои вътрешни политически проблеми за сметка на Европа. Определена част от населението на Турция може да бъде стимулирано да се премести в Европа поради текущи икономически, политически и малцинствени проблеми. Става дума за общности с размерите на милиони. Турските преселенци в Европа системно биват организирани и използвани за мощно лоби на турската държава в европейските страни, а нарастващият брой мюсюлмани в Европа е стратегическа цел на турските ислямисти – както и на всички ислямисти в Близкия изток.


Когато говорим за нарастваща лавина от имигранти – турци и мюсюлмани – в Европа трябва да имаме предвид, че далеч не цяла Европа е съгласна да ги приеме. Лондон категорично отказва да приема бежанци и емигранти, а Париж великодушно се съгласи да приеме 30 000 души, при положение, че при тази бежанска вълна говорим в най-добрия случай за стотици хиляди. Централно-европейските страни от Вишеград отказват да приемат бежанци, а общественото мнение в Австрия и дори в Германия все повече се противопоставя на емигрантско-бежанската политика, практикувана от Берлин и Брюксел. Извън общия брой на бежанците и икономическите емигранти от Азия и Африка, безвизовото пътуване на 75 милиона турци съществено ще увеличи миграционния натиск върху европейските страни. Фактът, че се разрешават "краткосрочни пътувания" не е от решаващо значение – и днес всеки осми бежанец в Германия е с неустановено местоположение, не съществува в света на официалните документи на германската държава.


Същественото – до лавинообразно нарастване на целокупния миграционен натиск върху Европа ще натрупва допълнително напрежение между отделните европейски страни, както и вътре в европейските общества. Ако Британия, Франция и Централна Европа не желаят да приемат емигранти, страни като Германия ще се натоварят допълнително за сметка на нарастващо вътрешно напрежение между различни групи на общественото мнение. Малодушната политика на ЕС по отношение на бежанската вълна и емиграцията е най-рисковия фактор за дългосрочно подкопаване на европейското единство и за оцеляването на ЕС като интегрирана политическа общност. В основата на цялата многолика драма на Европа с миграцията стои въпросът – защо си причиняваме всичко това? Защо класически емигрантски общества като Канада, САЩ и Австралия успешно регулират потока на емиграцията към своята територия – понякога и в условия по-тежки от тези в Европа. (Австралия граничи по море с 250 милионна Индонезия – най-голямата мюсюлманска нация в света, с Филипините – 100 милиона, Индокитай – над 200 милиона.)


Ако се опитаме да сведем този въпрос до питането – защо Европа не може да опази своите граници, трябва да започнем отговора с въпроса какво е днешното европейско понятие за граница? Преди 15 години Тимоти Гартън Аш отговори на въпроса къде свършва Европа по следния начин: "…на изток и на юг Европа не свършва, тя постепенно заглъхва…" Тогава ние се радвахме на тази формулировка, защото тя по необходимост включваше и нашата – тогава проблемна- европейска принадлежност. Но географската неопределеност за края на Европа е външен израз на една много по-дълбока и съществена вътрешна неопределеност – липса на структурирана идентичност. Всяка идентичност започва с дефиницията на "свой" и "чужд" – дори и най-инклузивната дефиниция на идентичност предполага поставяне на границата между себе си и другия. По силата на специфичните обстоятелства на своя генезис и развитие, днешна обединена Европа няма граница между свое и чуждо.


От социологическа гледна точка политическото ляво е призвано да разчупва граници и да разширява общностната идентичност чрез механизмите на социалната промяна – "прогреса". Дясното от своя страна трябва да удържа границите, да съхранява връзката с традицията и миналия опит, без които няма идентичност. Балансът между двете позволява на общността да се развива и да се променя според изискванията на времето без да губи своята определеност – идентичност. Обединена Европа възникна върху руините на две жестоки войни, които бяха мотивирани и от разностранни претенции за изключителност на големи европейски нации. Европейското обединение трябваше да преодолее тези претенции в името на една нова общност – на взаимно уважение и взаимен интерес. Очакваше се на тази основа да възникне и бъдещата европейска идентичност. Това обаче не се случи – поне не и в необходимата степен. Заедно с мръсната вода на радикалния национализъм и мистичния етно-консерватизъм бе изхвърлено и бебето на европейската традиция – на европейските традиции. Християнството бе прогонено от официалната дефиниция на Европа. Постепенно Европа попадна под управлението на една хегемонна ултра-либерална, лява идеология, подсилвана от резултатите на контра-културната революция от 60-те години, в която основни елементи на "своята" традиция бяха разглеждани с недоверие, а всяко чуждо присъствие, разводняващо собствената проблемна идентичност – колониална, империалистическа, дискриминационна – бе приемано с радост и упование. Европа изгуби мярката на "свое" и "чуждо" в полза на чуждото и се лиши от разумните граници на своята идентичност.


Дясното, консервативното, охранителното по отношение на традицията в Европа остана гетоизирано като локален и евроскептичен национализъм. Той се радикализираше в съответствие с мярката на пренебрежение и осъждане, идваща от "космополитния" Брюксел, управляван от хегемонния пост-модерен ултра-либерализъм. Поколения наред в западна Европа бяха възпитавани в тази хегемония до степен на опасна загуба на здрав разум в разпознаване на собствените граници и идентичност. Така днес Меркел, Юнкер, Ренци и Оланд не са в състояние да посочат легитимните граници на европейския интерес по отношение на бежанската лавина, камо ли да ги защитят. Европа се оказа богата, добросърдечна и благородна … но беззъба и беззащитна пред набиращия сила глобален геополитически сблъсък на нашата съвременност. Надеждата, че глобалното братство между хората – "кантианската градина" на либералните ценности ще управлява бъдещия свят се оказа поредната илюзия. Светът отново е обиталище на вълци. А Европа стои по средата му като разочарованата Червена шапчица от детската приказка…


Лидерите на Вишеград релефно се открояват с различието на своята позиция и биват решително атакувани за "анти-демократизъм"… Всъщност те са продукт на реалния свят – на борбата за оцеляване в епохата на съветско господство, в която – за разлика от западна Европа – либералните илюзии не се окуражаваха, най-меко казано.


Живеем в епоха на ново велико преселение на народите. То се поражда от масовото събуждане за обществени живот на милиарди човешки същества, еманципиращи се от тиранията на традиционните общества, но носещи в публичния живот своята неграмотност, примитивизъм, радикализъм… Западът – в частност Европа са глобалният образ на хубавия живот, към който се стремят всички. Ако Европа няма – и не желае да има и да отстоява своите граници на идентичност, територия и бъдеще, очаква я съдбата на много бляскави, но срутили се в небитието цивилизации.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  ЕС е най-неадекватната организация в цялата човешка история...

 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Неутрално

  ЕС ще даде на Ердоган 6 млрд. евро срещу щедри обещания и перспективен ориенталски пазарлък !

  [email protected]
 3. 3 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2284 Неутрално

  До коментар [#1] от "rurade":

  точно обратно ,ЕС е най адекватната организация в историята и затова е атакувана като почнеш от нашите мангали ,САЩ ,Русия ,всички мигранти от половината свят ,защо тичат насам ,може би щото е неадекватна ЕС или нещо друго ,а .

 4. 4 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2284 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  ориенталския пазарлък е ,ако ЕС не даде 6 милиарда ,да му пратят още 2 милиона ,защото турците са дали досега над 7 милиарда официално и ще дадат още толкова за следващата година ,а края се не види , кое е ориенталското ,че едните плащат ,а другите хем не щат да плащат ,хем не щат да си развалят неориенталския рахат на населението ,ами то няма логика .

 5. 5 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#1:"rurade"]ЕС е най-неадекватната организация в цялата човешка история... [/quote] - ЕС е първият по рода си политически проект, в следствие на което се допускат много грешки и придвижването напред е бавно. Но в крайна сметка аз вярвам, че в дългосрочен план съюза ще е много успешен, стига залитания като това на Меркел да не доведат до дългосрочни последствия - приемането на тоталитарна Турция в съюза например! Останалите и грешки ще бъдат корегирани бързо, включително затварянето на границите, повече помощ за бежанците на техен терен и интелигентна имигрантска политика!
  Минчев е прав за частта Турция, за вижданията му за някои от процесите в ЕС не съм съгласен!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 6. 6 Профил на Gligani
  Gligani
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ако някой от нашите дипломати четат "Дневник", нека да преведат тази статия и да я пратят на Меркел.

 7. 7 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 451 Неутрално

  За първи път да се съглася с нещо написано от Огнян Минчев. Даже скрулирах обратно нагоре, за да се проверя да не би да съм объркал автора на статията.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 8. 8 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  Все още вярвам, че ЕС ще намери дълготрайно решение на проблемите. Не желая да съм в Евразийския.

 9. 9 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Неутрално

  До коментар [#4] от "edin drug":

  Я да проследим една друга логика - след като само през 2014 г. европейските страни са издали 770 000 визи на турци, каква ще бъде бройката при отпадане на визовия режим? И колко ''бежанци'' ще влязат официално ?

  [email protected]
 10. 10 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 515 Весело


  Целият този плач на евро-зомбирания истаблишмънт по неосъществения политически проект за обща европейска свинеферма идва малко в повече.
  Съвършено прав е авторът за ''опасната загуба на здрав разум'' в колективистичното квичене за ''повече Европа''....каквото и да означава това.
  Иначе новината за ''визовата либерализацията'' с Турция, без съмнение ще бъде обект на коментари и анализи, особено на британския остров, където предстои важно допитване.

 11. 11 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Весело

  До коментар [#6] от "Gligani":

  Помните ли го оня виц за майор Милев - МААНЕТА, МИНАРЕТА,МАН..ФИ, МАШАЛЛА .... да се замени майор Милев с мути Меркел...!

  [email protected]
 12. 12 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 341 Неутрално

  Добър анализ на Минчев.
  Горко на Европа щом се докара дотам, че да разчита на обещанията на онова змийче на снимката.

 13. 13 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Много вярно написано, но какво от това. Европа продължава да копае собсвения си гроб. Неминуемо тази съката политика за в бъдеще ще доведе до граждански сблъсъци и Европа ще бъде сполетяна от съдбата на Близкия изток. За съжаление Меркрл и Оланд, водещите ни лидери се оказаха гробокопачите, те са лошата карма на добрата стара Европа.Дано България, въпреки близоста си до окото на урагана, успее да се съхрани, което би било чудо.

 14. 14 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3028 Неутрално

  ЕС си вади очите със собствените си ръце.
  Радост за САЩ и Русия !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 15. 15 Профил на radetzky
  radetzky
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Толкова се напъвахме да влизаме в Европа, пък тя била "попадна под управлението на една хегемонна ултра-либерална, лява идеология." Била "изгубила мярката на "свое" и "чуждо" в полза на чуждото и се лишила от разумните граници на своята идентичност." Може би затова и ни прие. Нас, България, Румъния, Вишеградската група, макар че вече част от Европа, доказваме, дори и с този анализ на Минчев, че сме "чужди" за нея. Защото Европа е свикнала да приема имигранти, този процес тече на практика непрекъснато след втората световна война насам. Това не е никакво "ново велико преселение на народите." Новото е, че ние, Новите Европейци, се сблъскаме с това движение, и тази реалност не ни харесва.

  Завършил с пълно отличие специалната супер-свръх секретна школа по тролене към КГБ, черен пояс 19и дан по ММА специалност супер-ре-контра-квази-дез-информация
 16. 16 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Доста песимистично звучи, но не отговаря съвсем на истината.
  1. Колкото Европа се нуждае от Турция, толкова и Турция се нуждае от Европа. Особен когато Русия я държи в клещи.
  2. Европа винаги бавно взима решения и това създава впечатление, че не е в състояние да се справи с проблемите си. Истината е, че ЕС се учи в движение и всяка криза, която бива решена, го прави по-силен, защото при решаването на кризите биват намирани добри решения.
  Просто ЕС трябва да поспре с разширяването си, преди да намери начин за бърза реакция при кризи.

 17. 17 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  Отлична статия. Поздравления !

  Panta rhei....
 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7962 Неутрално

  Ердоган иска да си реши проблемите за сметка на Европа.А тя се оказа неподготвена да му отговори достойно.

 19. 19 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Турция продължава да изнудва Европа.Защото Европа докато се натутка да защити външните си граници,Турция ще поставя условия.И те ще стават все по-нагли.

 20. 20 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 289 Неутрално

  евролявата либерастка европа е обречена. за съжаление, осъзнаването ще дойде в момент, в който вече ще сме пълни до откат със зли, прости, нагли и неграмотни камилари и няма да има как да ги разкараме. една шепа безгръбначни безхаберници унищожиха западната цивилизация...

  reddit.com/r/The_Donald/
 21. 21 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#6] от "Gligani":

  Всички пишат писма на Меркел, но тя не ги чете.

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 22. 22 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2349 Неутрално

  Няма как да не се съгласи човек с констатациите на Огнян Минчев. Все пак на днешната дата когато се навършват 31 години от атентата на гара Буново можеше да свърже темата с политиката на Турция към нас и това че тази политика винаги е била националистическа и е безумие да се разчита Турция да защитава европейските интереси.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 23. 23 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 548 Неутрално

  Дали е точен следният анализ: "Тъй като в Америка приятелите на Ердоган не могат да принудят Путин да спре икономическия натиск върху Турция, те могат, без никакви проблеми, никакви затруднения, да принудят актуалното, днешното европейско ръководство, да компенсира щетите на Ердоган. В резултат на това той получи една цяла кошница с бонуси. ........... ( нещо като при игра на шах с ефект на доминото!)
  и още: .............
  Турция се задължава да приеме нелегалните имигранти, а Германия се задължава да приеме легалните имигранти - това е много просто. Нелегалните се връщат в Турция, там се издава тескере за една нощ, а на другия ден същите хора се връщат с нов документ. Преходът от нелегалност към легалност е един документ. Печатната машина прави документите бързо - така, че всичко, което Ердоган искаше да стане, стана..............

 24. 24 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 289 Неутрално

  трагично е да гледаме как никой не се учи от историята и как се допускат фатални непоправими грешки. и рим, и византия са смятали, че ще векуват и че са връх на цивилизацията, а са изчезнали с такава смайваща лекота. след завладяването на иберийския полуостров от маврите и стигането на турците до виена са ни трябвали векове да отвоюваме сантиметър по сантиметър земята си от мюсюлманските диваци, а сега ги пуснахме безпрепятствено в сърцето на европа и дори не се опитваме да ги поевропейчим - треперим им на 'културните особености' и ги оставяме да циганизират нашия свят.

  кой и защо реши да кани в следвоенна германия точно турци за гастарбайтери? и тогава, както и сега с 'бежанците', идеята на същите тези немски тъпоъгълници е била, че 'гостите' ще поработят, а после ще се приберат към анадола. 50 години по-късно диваците са си все още в европа - окопали се в собствени гета, циганизирали големите градове, живеещи на социал.

  защо са ни сега и тези средновековни диваци? те не умеят дори да си свършат работата в тоалетна!? за какво са ни тук? малко ли други диваци има в европа, та и тези ще ни 'обогатяват' с 'културните си особености'?

  как така в най-критичните за западната цивилизация години в белия дом има тотален безхаберник и сащ абдикираха от отговорността си на единствена суперсила в света, което доведе до тотален разпад на установения световен ред и позволи на подли ислямисти като ердо и неговия пудел давутоглу да узурпират властта в турция, сатрапии като саудитска арабия и катар пък решиха да правят войни и преврати из близкия изток и целият регион сега е в хаос, в германия управлява умопомрачена олигофренка, във франция на власт е тотален бохльо и навсякъде в европейския съюз на ключови постове има безгръбначни идиоти?

  ето такава ужасна комбинация от множество кофти обстоятелства ще ни закопае. неминуемо и безвъзвратно. изродите, които сега завладяват европа, никога няма да еволюират до просвещение, еманципация, техническа, културна, социална революция - те просто ще си се плодят, ще режат глави както са правели 14 века предците им и ще се гъзят по 5 пъти на ден с лице към пясъчните пущинаци в арабската пустиня...

  и понеже това бясно плодене е много отвъд възможностите на земята на изхранва милиардите маймуни на клона, тепърва цялата цигания от третия свят ще цъфне в европа и ще има зловещи войни за всяка педя плодородна земя и за всяка капка чиста вода... the future's bright...

  reddit.com/r/The_Donald/
 25. 25 Профил на kamaelsh
  kamaelsh
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Още преди десетилетия, евро-лидерите закопаха този проект, като не сложиха в прото-ЕС споразуменията нещо, което да подчертае христянският характер на държавите членки.

  https://radicotradico.wordpress.com/ Der Tradicionalist Blog
 26. 26 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 548 Неутрално

  С горчивина ще перефразирам заглавието: "Европа и безграничната безпомощност"

 27. 27 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Честито. ЕС е със свалени гащи, а в едната ръка свенливо стиска тубата с вазелина. Щото с вазелин боляло по-малко.

  Турция няма да спре рекета с мигранти. Ще поставя все нови и нови искания и при отказ ще пуска по 50-100 хиляди - за предупреждение. Появяват се информации, че ежедневно от турските брегове отплават по 2-3 ферибоота с по 700-800 мигранти. Възможно ли е да отплуват "незабелязано"? Естествено - не.

  Гърците се държат крайно неадекватно. Би следвало да пресрещат плавателните съдове и със сила да ги връща обратно. Друг изход просто няма!

  Днес в бТВ, при Хекимян, беше момчето от Ямболско (Динко?), който беше натръшкал 15-ина мигранти. Налазиха го Нидал Алгафари и адвокат Пиколай Хаджинезнамкойси - май гравитиращ около БХК. И му разправяха надълко и широко за "човешките права" на мигрантите, как сега ще го подгонят от прокуратурата за самоуправство и превишаване на правата и т.н. И не обелиха и дума, включително и Хекимян (от който съм доста разочарован), за това, че мигрантите всъщност са извършили престъпление, като са преминали държавната ни граница не на определените места и със съответните документи.

  За Алгафари е ясно - макар че парадира с това, че бил роден в София, той е българин само наполовина. А другата му половина не е полска, немска, грузинска или поне китайска. Другата му половина е сирийска.

  Непрекъснато говореше за това, че мигрантите "не бягали от добро". Но всъщност това е логиката на нашенските индобългари - крадат защото са гладни. Ами като е толкова ербап, да се изправи и да каже ясно: "Циганите са прави - крадат, защото са гладни и трябва да ги търпим!".

  По-странен ми е адвоката Хаджинезнамкойси. Но явно грантовете, минаващи през БХК, са непреодолима сила.

 28. 28 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 255 Неутрално

  До коментар [#15] от "radetzky":

  Абсолютно точно казано, беше удоволствие да прочета.

 29. 29 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#3] от "edin drug": ≪Точно обратно ,ЕС е най адекватната организация в историята и затова е атакувана като почнеш от нашите мангали ,САЩ ,Русия ,всички мигранти от половината свят ,защо тичат насам ,може би щото е неадекватна ЕС или нещо друго ,а?≫

  Тичат, както лешоядите налитат на мършата. И то по същата причина.
  À à è ѝ ò – „”

 30. 30 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Неочаквано адекватна статия на Огнян Минчев. Е, има и нещо не както трябва, но то е малко и несъществено.

  В нея обаче се допуска една грешка, която по начало никой не забелязва. А тя е, че всичко това далеч не е случайно. То се случва, защото ЕС е изграден на погрешна основа, поради което е така безпомощен, но е изграден така, както на хората, институциите и държавите, които са го изградили, е бил изгоден. А за някои от тях все още е изгоден, и точно по тази причина продължава да е така безпомощен. Защото тези, за които е изгоден такъв, какъвто е, продължават да го управляват, както пряко, така и задкулисно.

  Има ли кратка рецепта как ЕС може да се превърне в адекватна ваддържавна оргаизация? Има! Просто трябва да се преизгради на принципа СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИ СУВЕРЕННИ НАЦИИ, каквато е била идеята на де Гол. Която после е била тихомълком одушена и погребана, за да не пречи на политиката на някои държави и на изгодата на някои социални групи. А нали се досещате, че при един СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИ СУВЕРЕННИ НАЦИИ глупостите на една Меркел например биха били невъзможни?

 31. 31 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Минчев пак говори глупости, прикрити зад иначе общоизвестни факти, а именно, че Турция извива ръцете на глупава Европа!
  "Веднъж въведено, безвизовото пътуване не може да бъде отменено" - НАПРОТИВ, много лесно се отменя!!!
  "Договорената сума от 6 милиарда евро също е невъзвратима" - ами в споразумението никъде не пише, че тези 6 млрд. ще бъдат изсипани накуп на Турция още следващата седмица (примерно), че сумата да е невъзвратима. Ако Турция не изпълнява договорките, просто траншовете ще спрат!
  НО, ТОВА НЕ Е ВАЖНОТО!
  На Минчев му убягва (нормално за него) най-важното, а именно, че целта на споразумението е БЕЗВИЗОВОТО ПЪТУВАНЕ на всички турски граждани, каквито са и всички турски кюрди. Това иска Турция - да изгони към Европа кюрдите, които й създават огромни главоболия, по същия начин, както в началото на 20-ти век изгонват всички гърци от територията си. И в допълнение, с бясна скорост Турция ще започва да издава турски паспорти на всички сирийци, за да могат и те вече без никакви ограничения да пътуват към Западна Европа.
  ТЪПИ, ТЪПИ, ТЪПИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЦИ!!!

 32. 32 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 901 Весело

  Днесе лесно да се обвиняват лидерите на ЕС за грешката да станат "зависими" от Ердоган..... всеки може да се упражнява .... факти колкото искаш....
  Виж в 2001, 2003, 2011 години да се сетиш че инициативите на САЩ в Афганистан, Ирак, Арабския свят могат и да са много опасни и за ЕС и страни като Гърция, България беше къде, къде по сложна работа и никой не се "упражни" в такива оценки..... всички бяха "За"......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 33. 33 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  Все повече започва да ми харесва това, което пише Огнян Минчев. Все повече започва да излиза от "опорните точки" и цели на чичко Дьорд.

  Тази статия трябва де се прочете от колкото се може повече хора

 34. 34 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3823 Неутрално

  Хм ...

  Няма да се заяждам с Минчев кога и как му просветна.
  Нейсе, всеки има право на катарзис

  Но е твърде, твърде закъснял.
  Надявам се да съм лош пророк, но вече знамената, подир които ще се реди мат'ряла, ще ги веят други ...

 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  Признавам изненада ме Минчев, при това много.
  Първо пространно обяснява какво е спечелила Турция и разбира се в общи линии изглежда като че ли вярно.
  Но ако за визите има какво да се каже, макар че ние не знаем с какво и как е обвързано това в конкретния текст на споразумението, да се поставя въпроса за 6-те млрд, които са абсолютно нищо за Ес на фона на милиардите потрошение в Гърция е просто несериозно.
  Какво иска да ни се каже, че "отглеждането на 2 и кусур милиона от Турция не струва и пукната пара ли?
  Но вън от пространното разглеждане на предимствата за Турция, много повече съм изненадан от включването му в хора, при това на водещи, дори солово позиции на евроскептиците, като по мрачност и фатализъм на изводите дори оглавява колоната.
  И забележете, нито дума, нито намек, аджеба, ако той беше главната "брюкселска зелка", като какви адекватни мерки би взел и успял да реализира, та да няма такива проблеми.

 36. 36 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 458 Неутрално
 37. 37 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  Тук е всичко важно: "....преселение на народите. То се поражда от масовото събуждане за обществени живот на милиарди човешки същества, еманципиращи се от тиранията на традиционните общества, но носещи в публичния живот своята неграмотност, примитивизъм, радикализъм".

 38. 38 Профил на marina1980
  marina1980
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Не смятам Меркел и сие за по-глупави от всички нас,които виждаме доброволното самоубийство на Европа.Затова не мога да разбера защо го прави целенасочено и бърза,бърза да ни унищожи,докато не са я спряли.Проправя пътя на ордите орки,бори се за тях и подарява милиарди наши пари на палачите на ЕС,за да отслаби съюза.
  Защо го прави?Какво ще спечели?И най-вече:зомбирани ли са колегите й,та няма коректив и опозиция?
  Не съм сигурна,че ЕС ще оцелее,но и да стане,няма да е в този вид.Идва времето на Източна Европа май.

 39. 39 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#38] от "marina1980":

  Защото от САЩ й дърпат конците

 40. 40 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  За първи път чувам, че бежанец и този който избира къде да се засели, в случая всички искат Германия, Швеция или Дания и Англия. Тези хора не са бежанци, така че проблемът е невярно дефиниран и затова няма да има трайно решение!

 41. 41 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Самата истина, отличен анализ.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 42. 42 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Интересно по какви критерии Турция е длъжна да приюти близо 3 милиона бежанци.Това са хора,които нито имат общ език,нито пък етнически имат нещо общо с турците.Единствено религията е обща,но турците винаги са били първо националисти и след това мюсюлмани.Какво им коства на турците да направят като гърците,македонците и сърбите-да пуснат сирийците да преминат през границите,пък следващите по веригата да се оправят.
  И 3 милиарда евро са нищожна сума в сравнение със стотиците милиарди излели се в Гърция,а пък резултатът е никакъв.Крайно време е нещата да се кажат с истинските им имена и да се каже,че за бежанската криза най-виновна е Гърция.Защото много лесно могат да блокират достъпа до островите си,но те не го правят.Не стига това ами извозват бежанците от островите до континента и оттам ги препращат към границите си.Типично византийско поведение.

 43. 43 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  До коментар [#42] от "mushashi":

  Друго е интересно, кой е основния източник на проблемите в Сирия. Дали не е Турция, с нейните интереси там?

 44. 44 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#43:"stenli1"]Друго е интересно, кой е основния източник на проблемите в Сирия. [/quote]
  Името му е Башар Асад.Подкрепен от дружката си Владимир Путин.Ето ти не един ,а два източника на проблемите в Сирия.

 45. 45 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  До коментар [#44] от "mushashi":

  Башар Асад представлява законната власт в Сирия. Путин е там от има няма 6 месеца.

  Сирийци и всякакви други са налазват като вълна Европа от поне -3-4 години.
  Турция, и лично фамилията на Ердоган, купува нефт от Исламска държава. Бизнеса върти сина на Ердоган - Билал.
  Турция и подкрепя Ислямска държава и има дългосрочни интереси върху територията на Сирия, както и към България и други съседни страни

 46. 46 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3823 Неутрално

  До коментар [#33] от "stenli1":
  Все повече започва да ми харесва това, което пише Огнян Минчев. Все повече започва да излиза от "опорните точки" и цели на чичко Дьорд.
  ------------------
  Ъхъм.
  Може би, защото не сте дочели до края?
  Те' да ви го цитирам:
  "Живеем в епоха на ново велико преселение на народите. То се поражда от масовото събуждане за обществени живот на милиарди човешки същества, еманципиращи се от тиранията на традиционните общества, но носещи в публичния живот своята неграмотност, примитивизъм, радикализъм…"
  Това ако не е пак през диоптъра на чичко Дьорд - здраве му кажи!
  Събудили се за обществен живот и еманципиращи се от тиранията? Неграмотните, примитивните и първосигнално-радикалните?
  Типично тюрлю-клише от лакардиите, които се млямлеха и досега.
  Айде, да не чоплим "тиранията на традиционните общества", ама те са идеалният уют точно за неграмотните и примитивните! И те се юрнали да бягат от тях, носейки ги със себе си, щото се "събудили"? Ама ако са се "събудили" и се напъват да се еманципират от тях - поради что си ги носят не само със себе си, но се и тръшкат да си ги налагат и по новите места на преселението?
  Или просто им разрушиха къщите и ги подкараха подмамвайки ги, вече дървета без корен, точно идеалните глобални продуктчета?

 47. 47 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#46] от "xm...":

  Така е. Ама все пак виж 2-рата част на изречението - верно първата е по Дьорд, но 2-рата неутрализира 1-вата

 48. 48 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Догодина Меркел пада от власт. Това е абсолютно сигурно. След 2017-та много нови споразумения и подспоразумения могат да се явят, защото ... нов лидер, нов късмет! Много е възможно също така ЕС да се разпадне или промени като структура, а богатите западноевропейски държави да се окажат в капан - яко наводнени от араби, мюсюлмани и ислямисти, които вече трайно са се установили там!

 49. 49 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3823 Весело

  До коментар [#47] от "stenli1":
  Е, във всеки тюрлюгювеч има и мръвка.
  Та да олапаш и бобеца в него ...

 50. 50 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#45] от "stenli1":

  "Башар Асад представлява законната власт в Сирия."
  Не знам друг"законен" президент да е виновен за смъртта на над 250 хиляди негови сънародници.
  "Турция, и лично фамилията на Ердоган, купува нефт от Исламска държава. Бизнеса върти сина на Ердоган - Билал. "
  Ердоган каза,че щял веднага да си подаде оставката ако някой представи доказателства за това.Защо ли досега няма такива доказателства?Руснаците се опитаха да изфабрикуват лъжливи доказателства като публикуваха снимки на камиони с петрол ,идващ в Турция от иракски Кюрдистан,но самите кюрди ги опровергаха.

 51. 51 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Ако приемат Турция в ЕС, по-добре ще бъде България да го напусне.

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 52. 52 Профил на damianrm1
  damianrm1
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#42] от "mushashi":
  Как ще си блокират доступа до над 1000 острова, за това трябва целия флот на НАТО да участва!Я погледни колко хил. км. е морската граница на Гърция ...

  И после-като срещнат лодка с имигранти-какво точно да правят? Военни кораби не мисля, че могат да влизат в морската теротория на Турция, те и Турците да не мислиш, че ще са радостни да си вземат обратно тази паплач???

  Това което още не е ясно на ЕУ политиците е, че Турция го прави този проблем и твърдо трябва да се действа! Хем го прави, хем пари искам, хем налага ислямизма в ЕУ ... Стрелба на месо по границите трябва, само след 10 на случай най най-много, ще се разчуе и ще спре всичко.

 53. 53 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#50] от "mushashi":

  Ти ли ги преброи?
  А нещо за Саудитска Арабия да кажеш?

  Относно тръговията с нефт, се пакзваха много, много снимки ама ти си ял баклава някъде тогава

 54. 54 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  До коментар [#27] от "georgievp":


  [quote#27:"georgievp"]Гърците се държат крайно неадекватно. Би следвало да пресрещат плавателните съдове и със сила да ги връща обратно. [/quote]
  Не го правят.Разбира се,съвсем съзнателно.Даже съвсем организирано превозват от островите до Турция,към Солун и Пирея бежанцте и после от там към границата с Македония.Защото те също искат да изнудват ЕС.

 55. 55 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  До коментар [#52] от "damianrm1":


  [quote#52:"damianrm1"]Как ще си блокират доступа до над 1000 острова, за това трябва целия флот на НАТО да участва![/quote]
  Бежанците не минават през всичките "над 1000 острова" ,а само през няколко,които са близо до турския бряг.През Тасос и Крит да не би да има бежанци,а?!И второ-Гърция организирано извозва бежанците от тези няколко острова,където се събират,към континента с фериботи.

 56. 56 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#38] от "marina1980": ≪Защо го прави? Какво ще спечели? И най-вече: зомбирани ли са колегите й,та няма коректив и опозиция?≫

  Елементарно. Никой, който не е пълно куку, не прави нещо, от което няма полза. А Меркел не е куку, макар да върши такива вредни за ЕД-държавите и техните народи неща. А и нейните колеги не са зомбирани. Но никой не критикува и не спира хората, които правят полезни и изгодни за него неща. Така че изводът е: ТЕ ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО ИМАТ КАТО ЛИЧНОСТИ НАКАКЪВ ИНТЕРЕС ОТ ТОВА, КОЕТО МЕРКЕЛ ПРАВИ. И на която те помагат, за да го направи.

 57. 57 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2035 Любопитно

  Турция загуби руския пазар, а ЕС е единственият богат пазар наоколо. Ха сега, си помислете, кой кого прецаква. Отделно, че тези милиарди и безвизовия режим са само за да не се нарани егото на местния пишман-кандидат султан. За справка, в немско расте трето или четвърто поколение турски гастербайтери, та безвизовия режим не им е основната цел. Също така, около Турция не останаха богати държави, дето да плащат за селскостопанската продукция, а по селата (където е основния електорат на Ердоган) всяко намаление на продажбите може да обърне вота...
  Вашето стана като онзи дето обяснявал на сина си, че който го мързи да си насади домати, ще се мъчи да яде кебапчета...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 58. 58 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 346 Неутрално

  ЕС да очаква неофициално изселване от Турция. Повече главоболия, хем се излагат с € подарени за изграждането на още няколко замъка за Don Quixote & Sanco Panza.

 59. 59 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 560 Неутрално

  [quote#23:"gimi"]Преходът от нелегалност към легалност е един документ. Печатната машина прави документите бързо - така, че всичко, което Ердоган искаше да стане, стана[/quote]

  Не вярвам да са чак толкова тъпи. Нали уж на имигрантите им се снемат пръстови отпечатъци? Но пък може и да ме изненадат...

  Порусначен народ- слаба държава
 60. 60 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 289 Неутрално

  ояждане + комплекси и бързо затъпяване = тотален крах

  Или се премахва такава система за управление и се заменя с работеща,
  или сривът е неминуем.

 61. 61 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#55] от "yanne":

  Иди им обясни на малоумниците,че именно Гърция е виновна за кризата с бежанците.И не е нужно да правят каквото и да е-просто не трябва да извозват бежанците от островите.Те сами ще спрат да ходят там като видят,че гръцки остров е последнатаим спирка.

 62. 62 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 909 Неутрално

  ЕС трябва СПЕШНО да стане някакъв вид държавна структура, просто реалностите отчаяно го изискват ... всичките му врагове и/или опоненти са такива !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 63. 63 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 906 Неутрално

  През 2011 посетихме Турция ( Истанбул) и не ни хареса. Турците показват враждебно отношение, когато видят пред себе си автомобил с българска регистрация. Самите турци не харесват Ердоган. Управленците на ЕС не познават Турция, нито нейните граждани, нито нейния характер и светоглед. Вместо да ги насметат, да блокират всякаква възможност за пиратски трафик на хора към бреговете на Европа, ще им дават пари! И то включително, и нашите, БЪЛГАРСКИТЕ пари! Ако подадеш пръстче, ще те отиде ръката! Ако бяха американците сто пъти до сега да са решили,че Турция им накърнява националния интерес и да се се намесили по най- категоричен начин, без да се съобразяват с граници и национален суверинитет. Така действат и израелците. Когато не знаеш какво да правиш гледай какво правят съюзниците ти от НАТО.

 64. 64 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 424 Неутрално

  То е ясно, че траншове към Турция за задържане на бежанците ще има, но по-важно е да се знае, че тази държава няма да бъде приета в ЕС, докато не се случат няколко неща:
  1.Решаване на кюрдския въпрос, което едва ли ще стане в обозримото бъдеще, в предвид каква война води този народ срещу тоталитарната турска държава;
  2. Решаване на Кипърския въпрос;
  3. Решаване на въпроса за правата на човека вътре в страната, в която на тотално преследване са подложени журналисти и свободомислещи хора;
  Независимо от всичко това, най-малко 3-4 държави-членки ще гласуват против!!!

 65. 65 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "...Определена част от населението на Турция може да бъде стимулирано да се премести в Европа поради текущи икономически, политически и малцинствени проблеми...."
  И да допълня: На опразнените места в Турция се ....привикват уйгури (примерно) от Китай, а чрез тях се оказва натиск на роднините им, да правят "каквото трябва" в съответната държава. Системата е проиграна, не само в България.

 66. 66 Профил на Columbus
  Columbus
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Проблемът е, че европейските институции са пълни с неизбрани от никого и неотчитащи се никому бюрократи с огромна власт, които гледат на първо място собствения си интерес. Защо на един датчанин трябва да му пука за ежедневните проблеми на гърците или обратно? Предъвкването на политически коректни клишета е рефлекс по върховете, както и чувството им за богопомазаност, защото са несменяеми. Принадлежността към християнска Европа явно не е достатъчна, когато става въпрос за кариера, власт и пари, а това е основният мотиватор на тези, които вземат решения и налагат изпълнението им. Перфидна диктатура под формата на демокрация. След дълга кариера там, откъдето никой не може да ги изхвърли, те се отиват да си живеят там, където им е най-добре. Меркел взема решения от името на 500 млн. Европа, но 420 млн. стискаме палци нейните 80 млн. германци да я свалят. Юнкер управлява, но никой от тези 500 млн. не е гласувал за него. Липсата на над-национална интегрираност на социални и финансови системи в ЕС води до върховенство първо на личния и второ на националния интерес за сметка на европейския.

  Imagination is as important as knowledge.
 67. 67 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  Всичко за днешните турски власти е точно. Но как да се разбира влизането на Гърция в конспирацията с незаконните емигранти? Онзи ден в Измир се състоя дружеска среща на Давутоглу и Ципрас. След която стана известно, че въпреки съглашението с Европа ще продължат да експулсират незаконни емигранти. А отмятането на Меркел? Която преди време каза, че мултикултуризмът е провален в Германия. А днес кани 3 милиона в името на мултикултуризма? Кой впрочем плаща на гърците за фериботите, които кръстосват Егейско море безспир? За да стоварят незаконните емигранти на европейския бряг? В лагери, прилични на блата. А къде са хуманитарните организации да се опълчат на Турция и Гърция за престъплението?

 68. 68 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#1] от "rurade":

  безкрайно по - идиотски бяха сив и варшавският договор, а тая статия все едно е писана не от минчев, а от волгин, хаха.

 69. 69 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 678 Весело

  [quote#5:"NicK"]Но в крайна сметка аз вярвам, че в дългосрочен план съюза ще е много успешен[/quote]

  Върху достатъчно дълъг отрязък от време вероятността за оцеляване на всеки от нас пада до нула...

 70. 70 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 708 Любопитно

  Ееееейй много прости, глупави и недалновидни тия от Европейският Съюз бре братя Българи!
  Абе как няма някой да им каже да прочетат тук форумните корифеи, че да почерпят акъл от извора и да знаят как да си решават проблемите бе!?
  Какъв малшанс, какво политическо късогледство проявяват цяла плеяда висши европолитици? Ами като не знаят какво да правят, да питат - ето тук всички сме по-умни и успели от тях - който и да хванат, все ще им даде тонове акъл! Ама че прости брюкселски зелки и берлински вурстове!?

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 71. 71 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  Не Интернет кара племената от Северна Африка и Близкия изток да бягат към Европа, а войните за ресурсите на техните земи. Десетилетия от "диктоторски" режими не погубиха толкова народ, колкото една петилетка американска акция за демокрация по тия места. Добре ще бъде Русия, Ирак и кюрдите да натикат изисите в Турция и Саудитска Арабия. Те тогава ще започне най-важното действие на пост-модерната геополитическа история.

 72. 73 Профил на bodensee
  bodensee
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#1] от "rurade":
  E да де! Точно защото е ЕС най–неадекватния съюз в историята на човечеството, имаме безпрецендентен милионен наплив на емигранти от Азия и Африка само в последната година. Това че Меркел ги покани през главата на целия ЕС, не означава че тя няма да си плати с лихвите. ЕС продължава да е най–уредената, най–мирната и най–благоденстващата част от света ! В Китай осраха въздуха и природата тотално, половин Япония е радиактивно замърсена, в САЩ доскоро около 50 мил. нямаха здравна застраховка (дори и не знам дали Обама успя със здравната реформа), в Канада има 9 месеца зима, над Австралия де факто от години няма вече озонов слой, всеки трети е с рак на кожата. Арабските страни са в перманентно състояние на война и размирици. В Южна Африка и Мексико невиждана престъпност. В Бразилия фавели в големите градове и отровена от пестициди земеделска земя барабар с населението. Аржентина банкрутирала, Колумбия все още връща партизаните от джунглата с пиар акции, Венецуала банкрутирала, едно Чили и Коста Рика дето са нормални държави. В Индия и пари да ми дават не отивам. За Африка да не говорим! Кажи ми експерте, кой е глупав и неадекватен сега!
  Аз лично бих се преселил на Таити, ама островът е френски. Кажи бе експерте! Накъде?

 73. 74 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#73] от "bodensee":

  Моето лично мнение е,че трябва да живеем в Родината си и да си я пазим,защото ни е единствена!А също и да се стремим да я направим по-добро място за живеене!

 74. 75 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Оня ,който предизвика войната в Сирия сега ще му плащат милиарди за благодарност

 75. 76 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Една от договорките между ЕС и Ердоган ме смая. Турция ще приема обратно един нелегален сирийски (само сирийски ли?) мигрант, но срещу това ще изпраща в ЕС един легитимен.

  Чудно - какво ще прави в Турция върнатия от ЕС нелегален мигрант? Ще си седне на задника и ще си стои в Турция? Нищо подобно. Ще търси начин отново да се прехвърли на територията на ЕС. И ако отново не му мине номера ще бъде върнат в Турция, отново срещу втори легитимен мигрант, който Турция ще изпраща в ЕС.

  След повторното му връщане едва ли ще си седне на задника и отново ще се опита да се прехвърли в ЕС и най-вероятно ще бъде заменен с трети легитимен мигрант.

  На това му викат перпетуум мобиле.

 76. 77 Профил на just
  just
  Рейтинг: 635 Неутрално

  И сега черешката на тортата,
  правителствен сайт на танте Меркел, обясняващ как сексуално да се обслужват мургавите нашественици от германките.
  www.zanzu.de
  Може да четете директно на български и още 10 езика.

 77. 78 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 2164 Неутрално

  Всичко това е огромен натиск над Европа да ограничи завоюваните през вековете човешки права и нищо друго не може да спре имигрантския поток, нито стени, нито армия, нито великият султан.

 78. 79 Профил на mitakk
  mitakk
  Рейтинг: 289 Неутрално

  На пръв поглед това споразумение изглежда чисто набутване за Европа, но надали само аз съм този дето го е съзрял...

 79. 80 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2332 Неутрално

  Брей-ййй, Минчев се пробужда за истината. Сега остава да чуем автентичното мнение на гуруто за такива явления като психо-либералния манифест, където "няма ляво, няма дясно" и защо неговият подпис е все още там. Който не вижда връзката е сляп.

 80. 81 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3111 Неутрално

  До коментар [#31] от "cristo_n":
  Верно! На Ердоган му трябва безвизовия режим да разтовари източна Турция от кюрдите и ще го направи. Мнозинството от тях също искат да се изнесат в Европа.
  Едно към едно трика на Тато с турците навремето у нас.
  Иначе 6 милиарда са нищо за Европа. Европейската банка печати по 60 млрд на месец и никой не знае докога ще е това и къде отиват тия кинти.
  Може да напечати 600 млрд, дори трилион и няма да се случи кой знае какво.
  Защото палачинката така се извъртя, че в момента и в краткосрочен план в глобален мащаб играчите на най-високото ниво са 3 - Америка, Европа и Китай. Другото е дребна риба и ситнеж, ако и някой да се перчи и опитва да се бута сред батковците.
  Играчите от по-ниско ниво, ако да се радват на рейтинги по 80% сред местните си племена нямат кинти. Никой на света не се интересува от турски лири или руски рубли.
  Ердоган се надява на милиарди Евра, не Брюксел на турски лири, нали?
  И сега внимавайте - от Тройката големи - САЩ, Европа и Китай единият може да направи грешна стъпка. Тоя дето мами стадото дето щял да го огради с 3000км ограда. Ако това се случи на тепиха остават Европа и Китай и то за дълго - за следващите поне 100г.
  А иначе на Европа и трябва време, за да отиграе топката с мигрантите. И ще си го купи.
  Каквото и ще да става, аз не мога да си представя, че в следващите 100г човеците ще почнат да се изнасят масово от Европа на някое по-добро място на планетата.
  Ама нямало да бъде същото и така както сме го мислили и сме си го представяли!
  А вие като каква сте си представяли сегашна Европа през 1996-та наприер?
  Чисто, приятно, подухва лек бриз и това само за нас?
  Е, ми излъгали сте се.

 81. 82 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#51] от "az22":

  Ако приемат Турция в ЕС няма да я има България.....

 82. 83 Профил на Филанкишията
  Филанкишията
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#81] от "k_":

  Хм, интересна гледна точка. Явно не одобряваш Тръмп, но поради каква причина според теб изборът му за президент би провалил Щатите като свръхсила?
  Аз бих бил по-загрижен за Китай и Европа. И докато за първите не ми пука твърде (а те очевидно скрибуцат доста напоследък), то проблемите на Европа са явни за всички.
  Оставяме настрана икономиката и се концентрираме върху темата на тази статия - мигрантите.
  Та според теб Европа си купувала време и щяла да "отиграе топката" с мигрантите. Кога? Когато в големите градове на Европа се изсипят още 5 милиона диваци? Когато англичаните решат, че не искат да имат нищо общо с една общност, доминирана от некадърни бюрократи и откровени психопати? Когато разнобоят между лидерите на страните-членки стане толкова нетърпим, че разпадането на ЕС да бъде неизбежно?
  Бих бил съгласен с теб, ако виждах някаква визия, някакъв план, някаква стратегия от страна за Брюксел. С две думи: истински лидери. Вместо това виждам хаотични и дори шизофренични действия от страна няколко нерешителни чиновничета с огромна власт, които умеят само да плямпат баналности и заучени фрази, но нямат ни воля, ни сила, ни умения да решат какъвто и да било проблем - мигрантите (които, нека не забравяме, първо заприиждаха през Средиземно море, а европейците ги спасяваха), конфликтът Русия-Украйна (когато реагираха с някакви псевдо-ограничения, колкото да се направят на принципни, ама газът си тече ли, тече), фалитът на Гърция и .т.н. Ами те дори не могат да окажат натиск върху нашата държава да се вземе в ръце и да започне борна с мафията.
  Та от кого да очакваме адекватни, решителни действия - от някакъв цървул, известен едиснтвено с това, че е бил премиер на най-гешефтарската "държава" в Европа ли? Или от поляка с консомолския вид и от изкукуригалата швабска бабичка? Какви са тези хора, какво могат да правят те? Все едно от Меглена Кунева да очаквам да свърши нещо. Дрън-дрън-дрън и накрая нищо.
  Та лично аз съм по-загрижен за моя континент.

  The world is £4 trillion in debt. Just exactly which planet do we owe it to?
 83. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 85 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#63] от "bobhunter":

  Защо лъжеш?Турците били враждебни към българите.Напротив-точно в Турция имат най-добро отношение към българите бих казал в цял свят.Ходил 5-6 пъти на екскурзия и почивка и винаги като разберат,че съм българин се усмихват и ми викат"комшу".Успях няколко пъти да си издействам намаление на цените заради този факт.Последният път се качих на корабче по Босфора на два пъти по-ниска цена като само ме предупредиха да не казвам на другите за това.Естествено си замълчах,а останалите немци,чехи и не знам още какви си платиха по тарифата.Истина е,че Ердоган не е обичан от светски настоените турци,каквито са и българските изселници.Говорих с един изселник от Кърджали и той каза,че тайно си доставял алкохол от България,защото Ердоган бил забранил да се продава в магазините.Както и свинско месо.Не че няма въобщо но е скъп и само в определени магазини.

 85. 86 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  Проблема е ясен, трябва имиграция ако Европа ще я бъде, но поради расизъм имиграцията е много трудна за хора от Латинска Америка, които са баят по-близки културно и така се налага интеграция от изток.
  Какъв е проблема в ЕЕА да се асоциират Аржентина, Бразилия, Перу и т.н?!

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 86. 87 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#85] от "mushashi":

  Да това е така. Също Исторически Турция ни е единствения постоянен и далновиден съюзник от Освобождението до ден днешен. Това казано Ердоган е опасен и крайно време да се разправят с него.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 87. 88 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3111 Неутрално

  До коментар [#83] от "Филанкишията":
  Ако Тръмп стане президент на САЩ и реализира дори половината от изолационистките си мерки, няма как Америка да запази лидерството си в Света. Мишоците се надяват котарака да избяга през прозореца и затова си падат по него.
  Що се отнася до липсата на стратегия в Европа не мисля, че няма такава.
  5млн мигранти са 1% от европейската популация и са и жизнено необходими. Колкото по-бързо толкова по-добре.
  В момента Европа е застаряваща лелка с аристократичен произход, притежаваща рушащо се наследство с изхайлазени внуци, които се излежават в чаршафите до пладне загубили всякакви трудови навици и мотивация които я чакат да гушне букета и кешират наследството.
  Европа жизнено се нуждае от мотивиран, млад, работоспособен матриал иначе загива.
  Огледай се кой работи в Европа на долните нива на социалната пирамида навсякъде. По летищата, фабриките, улиците, болниците, пристанищата, транспорта.
  Ама щяло да има радикали и откачалки сред милионите преселници. Ами има - винаги е имало. Ще се вземат фокусирани мерки срещу тях - образование, още полиция, нови затвори. Колкото средства са необходими ще бъдат осигурени.
  Наличието на милиони гастарбайтери в Германия в момента е в основата на тяхното икономическо чудо. Това са мнозинството в техните заводи които произвеждат мерцедесите, бемветата, фолксвагените и пр. И в огромното си мнозинство се държат прилично в обществото.
  Германия ще се справи и с новата вълна преселници, да не я мислим.
  У нас имаме проблем. Защото едно е сигурно - България няма да се обезлюди следващите десетилетия както предричат демографските врачки. В природата празно пространство няма как да се получи и в един момент тия хора ще открият възможностите които са налице и за нула време ще нахлуят.
  Да, ама България не е Германия. Тук крими обстановката е на високи нива а краставите магарета и през девет планини се надушват. Като резултат в оная Европа ще останат мотивираните, работливите а у нас криминалите.
  Затова задача на задачите е да си оправим колкото можем крими обстановката или правосъдната система както се казва.
  Не са ни проблем преселниците - те рано или късно ще дойдат.
  Проблем ни е Прокуратурата, ДАНС, полиция, ВСС такива каквито са в момента.

 88. 89 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 783 Весело

  Тоя пич си прави душевен онанизъм.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 89. 90 Профил на marina1980
  marina1980
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Няма съюзници и врагове в политиката,визирам Турция,Гърция,Вишеград.За един проект ще си помагаме,за друг ще воюваме.
  От тази криза изводът е само един:не се ли стегнем да си оправим държавата,след няколко години ще завиждаме на днешните мигранти.Време е.Вижте в истироята какви предци сме имали,значи и ние можем.
  Какво ни притеснява:че в Кьолн се поувлекли в ухажването?Че им станаха мръсни улиците-картинки?Много важно!Притесняваме се,че си изпратихме децата на Запад да живеят и работят,а сега трябва да съжителстват и да се конкурират за работа и заплата с новодошлите.СмятаХме,че Европа първо трябваше да помогне на бедните членки и евро-роднини,а вместо това се захвана с очовечване на диваци-работа за десетилетия и милиарди.
  Може Германия да е права за себе си,а може този път да се наиграе.Така или иначе тя тръгна по пътя си-виждате,че Меркел е силно подкрепяна.
  Време е и ние да тръгнем по нашия и да мислим много-само за нас и децата ни,българчетата.Руснаците вчера излъчиха,че започваме пак да обмисляме Южен поток-добре и умната!.Охраняваме си границите-добре.Натиснахме гръцките селяни да си разкарат трошлаците,дето мислят за трактори,от границата ни-че малко ли е.
  Ще се справим.

 90. 91 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#87] от "ivanchoLA":
  Аз същъ смятам Ердоган за вреден за Турция и виновен за ислямизирането на светска Турция.Но Ердоган не трябва да се приравнява с всички турци,а и освен това в случаят прави много за задържането на бежанците в Турция поради религиозни причини.Ако бяха други на власт хич и нямаше да ги държат в Турция,защото арабите и турците имат малко общи неща въпреки общата религия.

 91. 92 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  Там е работата, че Ердоган нищо не прави да задържи въпросните бежанци. Напротив. Турска държава е впрегната да ги експулсира до гръцките острови. Откъдето гърците ги поемат и препращат към Европа. Онзиденшната среща на Ципрас и Давутоглу потвърди турско-гръцката конспирация. Платена вероятно от Саудитска Арабия. Поела сигурно гръцките разходи за транспорта през Егейско море и до Македония. Налице е заговор на Турция, платен от Саудитска Арабия, към който е привлечена Гърция. Гърците не могат да се натоварят с тези разходи. Не могат да блокират целия фериботен транспорт, който им е стратегически, току така. Освен преките разходи дали няма и други бонуси, платени от саудитите. Те могат да си го позволят. Наскоро предложиха на Германия да построят 1000 джамии.

 92. 93 Профил на just
  just
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Аз имам друг поглед върху нещата, и той е че ЕрДоган получи всичко което искаше чрез изнудване, Европа получи само обещания. Всъщност си мисля че всичко е поредният мюсулмански сюжет, ислямистите рабраха, че тактиката им да вкарват директно нашествениците мюсулмани в сърцето на Европа с цел пълзяща ислямизация стана много ОЧЕВАДЕН и започна да среща съпротива. С хитрост сега чрез Турция отново реализират план Б, отново изкарващи на преден план т,нар. "сирийски бежанци". Тъй като 99% от нашествениците идват без документи, напълно преднамерено. Сега обработването на бежанците ще става в Турция и тя може да направи всички африканци - "сирийци" и после да ги изпрати отново в Европа, за което дори ще и се плати с милиарди Евра.
  Отгоре на това се пуска и втора линия на ислямизацията, тази на самите турци, които вече ще се движат свободно в цяла Европа, а те самите са мюсулмани. Планът е много коварен и цели да финтира съпротивата срещу нашествието на вероятнонад 90% от навлеците които нямат нищо общо със Сирия, завоалирайки ги като бежанци и така попадащи под такъв статук се обезсилва съпротивата срещу инвазията на
  нямащи нищо общо с "бежанци" войни на исляма, които се инфилтрират в Европа. Дори самото допускане на турците които са 80 000 000 е огромна грешка, дори самите те ще предизвикат големи размествания в обществените и културни и религиозни пластове на страните от ЕС. Те просто са смекчената версия на ислямистката инвазия.
  Споразумението е едно предателсто за Европа и вкарва нашествениците мюсулмани през задния вход. Европа дори ще плаща за това. Исусе Христе помогни ни.

 93. 94 Профил на Филанкишията
  Филанкишията
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#88] от "k_":

  Не съм съгласен с тезата ти.
  1. 5 млн. души може да са 1% от населението на Европа, но са повече от населението на 5-те най-големи германски града, взети заедно, а тези хора няма да отидат да копат въглища и картофи в дълбоката провинция. Много от големите градове на Европа, градове с история, с традиции се циганизират. Всички знаем какво представляват гетата в Париж, Марсилия, Брюксел, Малмьо, Берлин и т.н. Кога чашата ще прелее?
  2. Икономическите ползи от мигранти от Близкия Изток са, меко казано, спорни. Има достатъчно статистики, подкрепящи това, но дори една разходка в голям европейски град през работно време ще ти даде възможност да си създадеш мнение. Нали знаеш, че за част от арабите социалните помощи са форма на джизие? Какво повече може да се добави?
  3. Би трябвало европейските катили да могат да измислят и по-далноводни и мъдри политики за решаване на демографските си проблеми от това да си внасят готов материал от най-пропадналите кочини по света. Биха могли също така да потърсят начини да накарат разлигавените си граждани да се хванат да полагат някакъв реален ТРУД, подобно на родителите и прародителите си. Благоденствието не е даденост.
  4. Ако беше вярно, че мотивите на Европа за допускането на "бежанците" на нейна територия са изцяло егоистични, то това ли е най-добрият начин това да бъде постигнато - чрез безконтролно изсипване на стотици хиляди, милиони диваци без оглед на каквото и да било? Може ли единственият критерий да бъде това кой е успял да се домъкне до германската граница?
  С написаното за България съм съгласен на 100%.

  The world is £4 trillion in debt. Just exactly which planet do we owe it to?
 94. 95 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#24] от "zzatke":

  +++++++++++++++++

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK