Републиканизмът и десните партии

Републиканизмът и десните партии

© Анелия Николова"Дневник" публикува текста на Даниел Смилов от портал "Култура":


През 2004 г. публикувах в списание "Разум" (1) един текст за републиканизма и десните партии. Тогава десницата търсеше нови идеи, но и като цяло имаше остра нужда от преосмисляне на базови политически концепции на прехода. Днес сме в сходно положение и интересът към републиканизма не е случаен. Колеги политолози и преподаватели – уважаемите г-да Дайнов, Минчев, Тодоров и Кьосев – наскоро емоционално припомниха в Манифест за републиката важността на една политическа традиция, която все не успява да пусне корени у нас. Президентът Плевнелиев също използва републикански език и идеи в своите изяви – например, в речта си пред НС тази седмица. Тъй като у нас истината и познанието идват само като конспирация, мнителните веднага заподозряха някакъв таен план за създаване на нов политически субект, който да ни наруши стабилността. За добро или зло, такъв заговор няма (не че това ще успокои параноиците). Но дори и при липсващ заговор интелектуалните дебати си струват, защото идеите имат значение. Както и тяхната липса, която обяснява нерадостната политическа картина у нас.


Позволявам си да публикувам части от оригиналния текст от 2004 г., само за да подчертая трайността и постоянството на определени проблеми. Не стигам до радикални заключения за "въртене в кръг" или теории за "вечно възвръщане", но все пак си струва въпроса защо на всеки десет години политически се връщаме в изходна точка:
Забравеният републиканизъм


От идеологическа гледна точка, десните партии у нас се идентифицират най-вече чрез техния антикомунизъм, икономически неолиберализъм и в по-малка степен консерватизъм и респект към ценностите на християндемокрацията. Кризата на дясното е свързана с намаления мобилизационен потенциал на тези идеологически маркери.


Петнадесет години след неговото падане, комунизмът едва ли може да бъде винен за всички български неуспехи – петнадесет години след освобождението от турско робство България вече усилено се е модернизирала, въпреки петвековния робски манталитет и пр. Икономическият неолиберализъм до голяма степен вече се е превърнал в извън-политически проблем с приключващата мащабна приватизация и стабилността на валутния борд.


Показателно е, че дори БСП възприема идеи за радикално намаляване на данъците (може би в следствие на челния руски опит в тази област). Накратко, икономическият неолиберализъм трудно може да бъде използван от десните като свежа стратегия за отличаване и мобилизация на електората, поуморен от икономически реформи.
Консерватизмът и християндемократичните ценности са европейски присадки, чиито издънки не пуснаха здрави корени у нас. Консерватизмът е объркващ в България – държава с незавършена модернизация. Кои норми и ценности не трябва да променяме, към кои промени трябва да бъдем скептични – въпроси, които рядко получават смислен отговор от местните протоконсерватори. Да не се доверяваме на теории, а на опита и здравия разум е неподходящ съвет за общество, което преживява радикална промяна – здравият разум работи там, където опитът и традицията могат да заменят теоретичната рационализация. Може би в Англия, но едва ли в България.


Ценностите на християндемокрацията са също така извън нормалния си контекст у нас. Християн-демократичната платформа е плод на многовековното участие на Църквата в политическите процеси на Запад, плод на огромния обществен авторитет и престиж, които тя има. Обратно, Църквата у нас е продукт на политически по същността си движения, поне от Българския Великден насам.


Освен че страдат от гореспоменатите слабости, четирите идеологически маркера, или четирите кита, върху които се крепи българското дясно, не са способни да отговорят на най-болезненият проблем на прехода ни към демокрация – липсата на уважение към публичната сфера, в нейните нормативни, институционални и персонални измерения. Масовото незачитане на законите, липсата на респект и доверие в обществените институции и захласа по антисистемни персонажи, трупащи точки очерняйки "властимащите" (като че ли тези властимащи са попаднали у нас без съгласието на обществото направо от Марс), превръщат България в една европейска жакерия, в която Бърдоквата и Андрешко се надлъгват като "цар" и "гражданин". За петнадесет години преход като че ли не успяхме да създадем уважение към публичната сфера на съжителстването – към онази res publica, която от Античността, през Ренесанса, до Новото време е в основата на европейския политически модел. В резултат, нашата res publica по настоящем има болезнено видими дефекти: от занемареността на обществените пространства в градовете (градинки, пътища, тротоари, детски площадки), до занемареността на политическото (партии, политици, обществени медии и т.н).


Четирите кита (костенурки?) в космологията на българското дясно са безпомощни пред този проблем. Антикомунизмът е чисто негативен идеал, който не предлага автоматично алтернатива. Неолиберализмът е строго индивидуалистичен и подсилва скептицизма към публичното – нещо, което така или иначе си имаме в излишък.


Консерватизмът буди иронични усмивки, защото проблемът е именно в историческата липса на традиции на респект към публичната сфера, поне от турското робство насам. Пословичното отчуждение на българина спрямо обществените институции наистина е било потиснато по времето на Възраждането, но бързо се е възстановило в авторитарните забежки на следосвобожденска България, за да постигне своя апогей по времето на тоталитаризма. Днес задачата по-скоро е да се преборят вредните традиции от нашето историческо наследство, като се подложат на рационална критика и заменят с атрактивен идеал. Атеоретичността на консерватизма и оповаването му на здравия разум и традицията нямат ресурсите за изпълнението на тази задача (2).


По сходни причини, християндемократическите ценности едва ли биха могли да заместят един истински републикански идеал. Българското християнство е битово или индивидуалистично-духовно – и в двата случая то няма конкретни послания за политическата уредба. Макар и авторитетно като традиция, то не може да бъде опорният камък на една съвременна република.


За чиста и свята република

Повече от век е изминал, от когато този автентично-български републикански идеал е бил артикулиран като връхната точка на политическо ни Възраждане. За съжаление през това време той повече е бил забравян, окарикатуряван и подменян, отколкото наистина следван. Днес по-разпознаваеми като че ли са карикатурите на републиканизма, отколкото неговия истински образ. Затова е добре първо да обозначим и отхвърлим тези карикатури, преди да започнем да си припомняме позитивните очертания на идеала. Упражнението може да е полезно при едно преосмислянето на идеологията на десните партии, с оглед необходимостта от възстановяване на обществения респект към нормите и институциите на публичната сфера.


- Републиканизмът не е сляпо подчинение на гражданите на общата воля.


- Той не изключва правата на индивидите и малцинствата – не е скрита форма на шовинизъм.


- Не изисква хомогенизация на обществото, а може да е плуралистичен.


- Републиканизмът не е егалитарен в смисъла на комунизма, макар и да приема, че гражданите трябва да бъдат третирани като равни.


- Републиканизмът не е само антимонархизъм – той е позитивен идеал за управление, а не просто отричане на отживели политически режими (съществуващите републикански формации в България илюстрират най-вече тази карикатура).


Всички карикатури на републиканската идеология целят да размият нейното основно позитивно послание: политическата власт е продукт на колективните действия на гражданите и има смисъл само дотолкова, доколкото обслужва интересите на тези граждани и техните разбирания за общото благо.


Републиканизмът е егалитарен, тъй като позволява на всеки да има равна възможност за влияние върху обществените дела. Това изисква не само равна тежест на гласовете при избори за представителни органи, но и възможност за смислен контрол върху избраните управници, чрез добре работещи механизми, като референдуми и плебисцити, политически партии, отговорни пред избирателите, и т.н. Републиканизмът предполага равна възможност за политическо участие и ограничава използването на лично богатство за политически цели, само когато такава употреба застрашава достъпа на другите до политическата сфера (например, когато корпорации "купуват" избори или партии чрез големи дарения). Републиканизмът приема икономическото неравенство като легитимно, (ако разбира се то е плод на честна игра в условията на пазарна надпревара), което го отличава от комунистическите и други леви идеологии.


Републиканизмът не трябва да се бърка и с тоталитарен диктат на обществото над индивидите. Наистина, той изисква респект и подчинение на обществените решения, но респект, основан на факта, че колективните решения се стремят да третират всички като равни, като вземат интересите на всички еднакво сериозно. С други думи, републиканската идея работи, защото гражданите вярват, че властта се упражнява така, че се създават обществени блага без техните интереси да бъдат забравени и неглижирани. Разбира се, винаги ще има несъгласни с определени решения. Но когато всички решения на властта се имат пред вид, трябва да е ясно, че тя не обслужва интересите на отделни групи, а се стреми да балансира интересите на всички в атрактивни и приемливи за всички идеи за общото благо.


Това, разбира се, е трудна задача, която може да изроди републиканското управление в популистка карикатура. Републиканизмът не изисква обещания за светло бъдеще, еднакво за всички – сега или след осемстотин дни. Ясно е, че в едно плуралистично общество ще има много различни разбирания за общото благо, както и интереси, които не са съвместими. Трудни, понякога трагични избори трябва да бъдат правени. Например, стимулирането на икономиката чрез намаляване на данъчното бреме обикновено води до ограничаване на ресурсите за обществени услуги и засяга най-много хората, разчитащи на тези услуги: пенсионери, безработни, младежи. Десните партии, като правило, залагат в програмите си такива мерки и в контекста на съвременна България тези мерки изглежда са необходими.


За десните републиканци обаче този факт не означава, че те са партия на предприемчивите, здравите и заможните, която загърбва другите членове на обществото. Републиканската партия е народна партия, която предлага решения за обществото като цяло. Тези решения може да изискват жертви от дадени обществени групи днес, но тези жертви трябва да бъдат компенсирани с допълнителни бъдещи блага. Така например, ако републиканската политика ощетява хората с ниски доходи като свива разходите за обществени услуги, тя трябва да е в състояние да обясни реалистично как и кога тази мярка ще доведе в бъдеще до едно по-богато общество, което би било в състояние да компенсира направените жертви със значими блага (по-високи доходи, по-добра инфраструктура и т.н.) С други думи, дясната републиканска партия не е класова или групова партия (на буржоазията или някоя социална група), а е истинска народна партия, която може да има поддръжници сред всички граждани.


Също така републиканизмът не твърди, че всяка една жертва, която се изисква от дадена социална група може да получи адекватна и справедлива компенсация. Например лишенията преживени от поколението на пенсионерите днес не могат да бъдат обещетени с блага в средносрочно бъдеще. Републиканизмът не може да гарантира равенство в щастието и успеха – но той може да гарантира равенство на уважение и достойнство. Затова една републиканска партия трябва да има специални програми за групите, чиито интереси не могат да бъдат адекватно защитени. Ако пенсионерите са такава група, републиканците трябва да й осигурят условия за един достоен начин на живот, въпреки материалните ограничения. Например свободата на придвижване на тази група трябва да се запази (намаления за обществения транспорт и т.н.); държавната администрация трябва всячески да улеснява тази група, като намали до минимум бюрократичния тормоз. Като цяло, тази група трябва да ползва привилегии по отношение на обществените услуги (особено що се отнася до медицинската помощ). Всички тези мерки взети заедно не представляват разбира се справедливо обезщетение за трудностите, които цяло едно поколение трябва да преживее. Но тези мерки са задължителни, ако държавата третира всеки като равен по достойнство на всеки друг.


Това повърхностно припомняне на републиканския идеал едва ли е задоволително. Така или иначе, този идеал не може да бъде чисто теоретично реконструиран, а трябва да се обговори и обживее в българската публична сфера.(3) Предложената частична реконструкция е само една покана за дебат. В центъра на този идеал е активният гражданин, който решава своята съдба в равноправно и честно взаимодействие с другите. Републиканецът не е изолиран индивид, монада, защитена от другите и държавата от гъстата мрежа на индивидуалните права. Той или тя са по-скоро отворени към другите граждани, които осъзнават, че техните успехи зависят от успеха на обществения проект, от успеха на онази res publica, в която всички участват с равен дял.


За доброто управление

През 1339 г. Амброджо Лоренцети завършва своя цикъл от стенописи , известен като Buon Governo – или алегория на доброто гражданско управление. Този шедьовър се намира в Залата на деветте в Палацо публико – седалището на правителството на Сиена, една от най-важните ренесансови републики (4). И днес посетителят се впечатлява от яснотата, с която ренесансовият човек си е представял ценността на гражданското управление за успеха на всяко обществено начинание. Тази ценност е била толкова осезателна и дълбоко почувствана, че е била изобразена от Лоренцети като светска "икона" в централната част на композицията. Другите две части са посветени на резултатите от доброто и съответно лошото управление – картини, които е добре да са пред очите на всеки управник.


Част от проблема на кризата на дясното в днешна България е оскъдицата на политическо въображение. Ценността на политиката и гражданското участие в управлението далеч нямат живото присъствие и значение, което са имали за хората от времето на Лоренцети. Под ценности най-вече се разбира преписването на няколко члена от хартите на западноевропейски партии.


Възраждането на дясното у нас може да стане чрез възраждането на гражданския републиканизъм, който е имал важно (макар и епизодично) присъствие в нашата модерна история, и който бе в основата на създаването на СДС. Образите от живите вериги около комунистическия парламент през декември 1989 г., протестите срещу некомпетентното и объркано Виденово правителство през 1997 г., са нашите илюстрации на резултатите от лошо управление и ценностите на гражданското участие в политиката. В най-новата ни история има място и за още една фреска, обаче, изобразяваща резултатите от доброто управление на една силна републиканска партия.


[1] (2004) Даниел Смилов, "Републиканизмът и десните партии", Разум: Теоретично списание за политика и култура, брой 2, 2004.
[2] За атеоретичността на консерватизма и за разликите между него и либерализма виж John Gray (1993), Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Environment, London and New York: Routledge.
[3] Историческото развитие на републиканските идеи и съвременните теоретични дебати по тях са добре представени в книгата на Iseult Honohan (2002), Civic Republicanism, London and New York: Routledge.

[4] За подробен анализ на "политическите" фрески на Лоренцети виж Quentin Skinner (2002), Visions of Politics, Volume 2: Renaissance Virtues, Cambridge: Cambridge University Press, глави 3-4.

Коментари (54)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6848 Неутрално

  Не мисля, че възраждането на гражданския републиканизъм, колкото и да е хубаво ,ще свърши работата на икономическа полиция,БОРКОР, ДАНС, прокуратурата и съда - а това са реално нефункциониращи структури, които позволяват, да го наречем меко ''присвояването'' на обществен продукт и обезсмислят всякакви добри цели.....

  karabastun1@abv.bg
 2. 2 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Тежка заблуда на много интелектуалци е да търсят подходящата идеология, която - според тях - може да реши обществените ни проблеми.

  Идеологиите по принцип са характерни за наивни, недоразвити общества. Те са готови да следват всеки, който им обещава да реши обществените проблеми бързо, лесно и завинаги.

  В развитите общества място за идеологии няма. Каква е идеологията на Швейцария, а? И ако искаме да заприличаме на нея, трябва да правим същото като тях - да търсим рационални решения на актуалните си проблеми.

  "Прави каквото трябва, да става каквото ще" е най-добрата идеология. Включително и тук, и сега, и за в бъдеще.

  https://ids777.wordpress.com/

 3. 3 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  За ГЕРБ, които се наричат дясна партия, това четиво е трудно разбираемо. Не мога да си представя, че Цецко, Цецка и Цвета могат да схванат що е то ценността на гражданското управление за успеха на всяко обществено начинание.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 4. 4 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 671 Неутрално

  В страната на Певски, Василев и подобни се натяква, че имало икономически либерализъм

  Birds of a feather flock together.
 5. 5 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 980 Неутрално

  Четирите кита, на които се крепи нашият републиканизъм са много хилави, някои хич ги няма.
  1.Антикомумизмът вече толкова се изтърка от употреба през тези 27 години, че буди у хората само недоумение. Недоумение как може някои хора повече от четвърт век да залагат само на омразата и негативизма.
  2.Консерватизмът такъв, какъвто съществува в западните общества, тук липсва поради обективни причини.
  3. Неолиберализмът не ни донесе нищо добро, само доведе до обедняване на народа и обогатяване на една шепа хора за сметка на останалите..
  4.Християндемократическите ценности нямат необходимото място в политическия ни живот поради атеизма и липсата на дълбока вяра у голяма част от хората.
  Така че ако това са китовете, на които се опира републиканизмът в България, то може да се каже, че няма стабилни основи. Ето защо и десните ни партии са толкова слаби и неадекватни на съвременните условия.

 6. 6 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Републиканизмът има място само при едно здраво правосъдие,което да гарантира свободно функционираща икономика и ефективна стегната администрация.Нито едно от тези условия ги има в България.Затова гражданските усилия и техния политически субект трябва да се насочат в тази посока.За съжаление в България още няма лидери да поведат хората.Но условията неминуемо ще се появят.

 7. 7 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#5] от "proza":

  Четирите кита на които се крепи статуквото на олигархията
  1. Антикомунизмът е смешен и неактуален
  2. Европейските ценности нямат място у нас
  3. Конкуренцията и равнопоставеността няма да донесат нищо добро
  4. ВТФ са тия Християндемократически ценности за които говорим, че се объркАх, щото като изключим вярата в бог, атеистите имат същите морални качества като всички останали хора...

  Birds of a feather flock together.
 8. 8 Профил на За европейските граждани ГЕРБ e БСП
  За европейските граждани ГЕРБ e БСП
  Рейтинг: 568 Неутрално

  [quote#4:"Realistic Cock"]В страната на Певски, Василев и подобни се натяква, че имало икономически либерализъм [/quote]

  В старната на АБВ, Атака, БСП, ДПС и ГЕРБ не може да има развитие.
  Докато поклонниците на путинизма се разхождат из коридорите на властта никакъв прогрес няма да видим.
  Ще видим обаче "гьола Белене" за ен-милиарда, ще видим син пАток за Х-милиарда, ще видим КТБалон за У-милиарда.

  Докато не се скъса зависимостта от Русия ще бъдем бедни, нещастни и изостанали!
  Левски: За чиста и свята република.
  Който ни освободи, той ще ни пороби.
  Да бъдем равни на другите европейски (не азиатски!!) народи.

  Прост охранител в СИК не било мутра,а професия? От такова КОЙ направи премиер,а пък от БКП - ГЕРБ/БСП/ДпС! Борисов:Вие сте прости и аз съм прост - разбираме се.
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  До коментар [#9] от "Репей":

  Смислов е цар в тази насока

 11. 11 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 229 Любопитно

  Мдам!
  Доста фотографи твърдят, че Радан е републиканец!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 12. 12 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 802 Разстроено

  "Петнадесет години след неговото падане, комунизмът едва ли може да бъде винен за всички български неуспехи"

  Това е една от най-големите лъжи за Прехода - КОМУНИЗМЪТ НИКОГА РЕАЛНО НЕ ПАДНА (като икономическа и военна власт и зависимости) - САМО ПРИВИДНО (ТЕАТРАЛНО), дори подпалването на Партийния дом в София беше инсценирано уж като от демонстрантите отвън, но подпалвачите бяха вътре, инструктирани от ЦК на БКП!!!

  Дори до днес някои от десните политици са троянски коме на тъмночервени сили!

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 13. 13 Профил на Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Содом и Гомор кРаят на джендъризма
  Рейтинг: 1619 Весело

  Голяма каша в главата на този човек. Свободно бърка републиканизъм и демокрация. Свободно бърка общество от свободни индивиди и общество от болшевици каквото е демокрацията. И как да не ги бърка след като и понятие си няма.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 14. 14 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  абе чудех се какво не ми е на място.
  ето какво.
  по скоро ми идва републикантсво отколкото
  републиканизъм.
  инак както казваше моцарт-туу мени ноутс.

 15. 15 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  Този път много добър текст. Малко неразбираем за широката публика, но поставя проблема с основите на партиите у нас. Няма републиканска партия. Идеята за чиста и свята република е потъпкана от сегашната политическа върхушка. Остава открит въпросът дали ще се роди подобна партия и как ще оцелее с принципите на републиканизма. Не защото утре не можем да я изпишем на хартия, а защото за да се създаде и оцелее е нужна критична маса от хора с републикански идеи. Хора, който да се поставят в служба не толкова на обществото, колкото на идеите. Службогонци за обществото после лесно ще се намерят

 16. 16 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 905 Неутрално

  "Петнадесет години след неговото падане, комунизмът едва ли може да бъде винен за всички български неуспехи – петнадесет години след освобождението от турско робство България вече усилено се е модернизирала, въпреки петвековния робски манталитет и пр."

  Смильо, вие либералите и да смятате не можете бе. Какви 15 години от падането на комунизма - от 1990 минаха повече от 25 години!

  Иначе всеки "анализ" на Смилов е обвит в празно многословие - много казани думи, зад които не прозира никаква стройно конструирана теза.
  Повечето му внушения са даже патетични.

  "Възраждането на дясното у нас може да стане чрез възраждането на гражданския републиканизъм, който е имал важно (макар и епизодично) присъствие в нашата модерна история, и който бе в основата на създаването на СДС. "

  В основата на създаването на СДС бе най-вече Андрей Луканов ( и някои други прогресивни другари). Нека си спомним кои бяха лицата и лидерите на онова СДС от 1990, към което изпитва носталгия Смилов. Каквото ни беше СДС-то, такава ни е и демокрацията сега.
  И колкото по-бързо празнословци като Смилов разберат този факт, толкова по-малко глупости ще бълват.

 17. 17 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  До коментар [#16] от "kirsner":

  .......Какви 15 години от падането на комунизма - от 1990 минаха повече от 25 години! ...........
  аре не се праи на умрела лисица.
  дървените комуняги колко години продължават
  с антифашизма.
  а.
  каже бе отворко.

 18. 18 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#16:"kirsner"] Каквото ни беше СДС-то, такава ни е и демокрацията сега.


  И колкото по-бързо празнословци като Смилов разберат този факт, толкова по-малко глупости ще бълват.[/quote]

  той го знае много добре...но хладилник не се пълни с истини...трябват пари

  пустословието стана добър бизнес...как да го укоряваш ?

 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8959 Неутрално

  Щом след 15 години пак сме на същата тема,това какво говори.Ние сме неспасяеми.Не се учим от грешките си,а се въртим в омагьосан кръг.И както е казал Левски,целите сме изгорели от парене и пак не се научихме да духаме.След 15 години,пак ще си говорим за същото.

 20. 20 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2084 Неутрално

  Колкото и "бистра" водица да се налива в "междуушието" на уважаемите ми съфорумци, "кашата" става по-рядка, но си остава пак "каша"! Щото поговорката:"Всеки гледа и пее от своята си камбанария", си е нашенска!
  Прав е Смилов, защото нихилизмът обхванал душите ни, ни връща до инстинктите за индивидуално оцеляване, и незачитане обществените интереси! Тук-там, някои по-ориентирани в ситуацията, се самоорганизират във фамилно-родови, т.н. шуробаджанашки кланове. Сливането на два-три клана, с еднакво, ясно изразено от поговорката:"Наш'то си е наше, чуждото е общо", отношение към собствеността, за приличие наречени политически партии, им дава вече огромно предимство в осигуряването на "блаженето", и те ревниво го пазят само и единствено за себе си.
  "Res" и "Publica"?!...
  Какво дело и какво общество? Просто див егоизъм, на първобитни същества, мислещи само за "блажене"!

 21. 21 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3832 Неутрално

  До коментар [#16] от "kirsner":
  "Смильо, вие либералите и да смятате не можете бе. Какви 15 години от падането на комунизма - от 1990 минаха повече от 25 години!"
  Не е грешка. Той ги смята от идването на царя. А Костов не го признава нито за демократ, нито за републиканец, ни за либерал. За разлика от това Симеон е най-големия републиканец. Смилови работи.

 22. 22 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  "Петнадесет години след неговото падане, комунизмът едва ли може да бъде винен за всички български неуспехи – петнадесет години след освобождението от турско робство България вече усилено се е модернизирала, въпреки петвековния робски манталитет ".

  Периодът на 45 годишна комунистическа диктатура трябва да наричаме комунистическо робство. Годините след падането на комунизма трябва да наричаме посткомунизъм , което означава либерализиране на комунистическия режим , в който управляват същите комунистически робовладелци, сложили си маската на демократи. Комунизмът не може да бъде обезвиняван. Той е в основата на всички български неуспехи на така наречения преход.
  Що се касае за 500 годишния период , когато не е имало българска държавност , то този период и крайно погрешно да го наричаме турско робство. Това е период на османско владичество , а не робство. Затова веднага след учредяването на Българското княжество с решението на Берлинския конгрес от 13 юли 1878г. българина без робски манталитет , защото не е бил роб, започва бързо да изгражда модерна България и само за 15 години настига и надминава Сърбия и Гърция във всяко едно отношение , въпреки ,че тези държави съществуват 50 години преди нашата.
  Робският манталитет го имаме сега , но той е насаден от половин вековното руско комунистическо робство.

 23. 23 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4649 Любопитно

  ,,....Възраждането на дясното у нас може да стане чрез възраждането на гражданския републиканизъм,...,,

  Другарю Смислов, не ви ща републиканизъма, искам си демокрацията (най лошото нещо на света, но не сме го измислили ние). Та искам си демокрацията, защото републиканизъма води към комунизъма.Нашите автентични десни ако искат да бъдат разпознати като демократи да се отърсят от гражданските комитети, защото гражданските комитети са троянския кон на комунизъма. Никоя демократична партия не се нуждае от граждански комитети, които да я контролират, както нашата ДСБ и БСП.Много е интересно защо само тези две партии имат граждански комитети

 24. 24 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Щом тоя почна да говори за неолиберализъм, нещата не са на добре...

 25. 25 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3100 Весело

  Четивото на Смислов от 2004 е интересно не толкова заради конюнктурните замашки против царя, християндемокрацията и монархиите. По-интересно е как бай Смилов си е представял реконструкцията на разбитите авари от дясното. В резултат не само не получихме дясно след царското управление, а дойде тройната коалиция. В интерес на истината теорията за народната партия, за огромно Смилово съжаление, беше приложена в най-голяма степен от Герб. А десното уви, си остава секта, при това републиканска.

 26. 26 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  "Затова една републиканска партия трябва да има специални програми за групите, чиито интереси не могат да бъдат адекватно защитени. Ако пенсионерите са такава група, републиканците трябва да й осигурят условия за един достоен начин на живот, въпреки материалните ограничения. Например свободата на придвижване на тази група трябва да се запази (намаления за обществения транспорт и т.н.); държавната администрация трябва всячески да улеснява тази група, като намали до минимум бюрократичния тормоз"
  И големият келепир като пътуват пенсионерите безплатно като получават по 140 лева пенсия/колкото баща ми/.И какъв бюрократичен тормоз имат пенсионерите като нямат никакъв досег с държавната администрация.Това явно е някаква мантра-бюрократизма на държавната администрация.Другата е съдебната реформа.Всеки който няма какво да каже винаги включва тези две теми.

 27. 27 Профил на Асен хаджи Асенов
  Асен хаджи Асенов
  Рейтинг: 284 Весело

  Значи новият десен проект ще е републиканска партия? Финансирана от някоя фондация?

  Хубаво бре мили хора, ама за какво ви е Радан Кънев в нея? Той си е ляв до мозъка на костите!

  В Гуантанамо беше Саддам Хюсейн и други международни престъпници от световен мащаб . - цитат на коментар #177 от “niksan1
 28. 28 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3832 Неутрално

  До коментар [#27] от "Асен хаджи Асенов":
  "Хубаво бре мили хора, ама за какво ви е Радан Кънев в нея? Той си е ляв до мозъка на костите!"
  Стоп! Грешка! Радан не е ляв политик, просто е почтен. А почтеността е противопоказна за мафията и олигархията. Те и комунист ще го изкарат, за да го отстранят. Но аз съм лявоориентиран и винаги съм бил, и винаги ще бъда и ви казвам: Радан не ми е съидейник. Той е десен политик.

 29. 29 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Жалкото е, че православието в България бе унищожено в рамките на 45+ години и сега трудно печели доверие след като многократно бива идентифицирано с Русия. В САЩ православните гласуват за десницата. Аз се моля на Бога , БПЦ да се еманципира от руската политика и да възвърне силата си, както бе по времето на цар Симеон Велики. Тогава нашата църква е била близка и създадена от Константинопол, но в процес на времето изцяло се еманципира от патриархата на Цариград и взема страната на българския държавен глава и българската държава. Само при една такава ситуация в България може да има истинска, дясна, народна християнска партия.

 30. 30 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  Текстът на автора може би има претенции за научна публикация, нека си я ползва като такава, но не е написан популярно за средноинтелигентния българин. Признавам, не се насилих да прибегна до тълковния речник за да разбера какво иска да каже автора и се отказах да дочета доклада му. По-интересен се оказа форума, но и те май не са разгадали писанието - т.е. то не си е свършило работата. Умението да популяризираш е така да напишеш за мю мезона, че и дядо ти да те разбере, а не да се усъмниш дали 2+2=4.

 31. 31 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2392 Неутрално

  До коментар [#5] от "proza":

  "Четирите кита, на които се крепи нашият републиканизъм са много хилави, някои хич ги няма. "

  Спор няма, хилави са и това се вижда по резултатите, но означава ли това, че трябва да вдигнем ръце и да кажем, че сме дотук.
  Но ако разгледаме само единия от китовете, християн-демократическия, ясно се вижда, че не толкова атеизма, какъвто наистина е налице сред нас, а действията и бездействията на църквата го правят толкова немощен.
  нашата църква само и единствено отбелязва формалните си задължения, но напълно отсъства от толкова важни сфери, като дарителството, създаване и поддържане на учреждения, като училища, болници и въобще активна социална позиция, каквато църквите в много народи играят.
  И тогава, няма да остане само лицемерните служби и изказвания, които отблъскват хората от тези ценности.
  И по принцип с въпросните китове, вместо да ги "отписваме" трябва да видим, ние и тези за които гласуваме, как да ги направим по-стабилни, за да може и държавата да е такава.

 32. 32 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3402 Неутрално

  Статията е прекалено елитарна - може би щеше да е по-удачно да се публикува в "Капитал". Все пак "Дневник" е всекидневник.

  И ако човек се позамисли у нас нищо не е като при другите:
  1. Уж сме република, а пък премиерът се подвизава като абсолютен монарх (даже и френските абсолютни монарси са били ограничавани от Ришелиьо и Мазарен);
  2. Уж всички сме равни пред закона, ама една голяма част от държавните служители са много по-равни - с имунитета си, с пенсиите си, с добавките си;
  3. Уж реституирахме собствеността върху земята, а зърнопроизводството се концентрира в 12-15 свръхголеми зърнопроизводители;
  4. Уж частната собственост е свещена и неприкосновена, а се говори за свободно къмпингуване по земите до плажовете;
  5. Да се чудим дали БПЦ не бе по-автокефална по времето на Екзарха от 1870г., отколкото сега с възстановяването на Българската патриаршия.
  6. Можем и да поспорим дали неолиберализмът не бе способ българската икономика да бъде приватизирана от незнайни чуждестранни собственици, скрити зад офшорки.

 33. 33 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2353 Неутрално

  От наслагавнето на политическите картини в една държава със свръхуспешен преход (Естония) и една куцукаща държава (България) се налага изводът, че липсата се дължи само и единствено на обществен и икономически либерализъм. Това е видно по ред дребни детайли:

  1. бягане от радикални реформи (примерно Естония - армия 5000 души, плаща на други държави да и пазят въздушното пространство)

  2. заравяне на главата в пясъка спрямо новите технологии (е-управление, е-гласуване, споделена икономика). Стигнахме дори до опити да се възпре техническият прогрес чрез административни мерки (случаят "Юбер".

  3. Социализъм и сиромахомилство (в Естония дори железницата отдавна е частна). Тук и в център-дясно има консенсус, че се налага императивно около 15-20% от БВП, 10-15 милиарда лева, да се изгарят всяка година на бунището във вредни и безперспективни политики, защото "да се угоди на общественото мнение - колкото и заблудено да е то, хората сами са си виновни, а ние трябва учтиво да им помагаме да се самонакажат и да страдат, иначе ще ни тръснат на власт БСП и Атака, няма да има кой да ни каже едно благодаря за напредничавите реформи"

  4. Мракобесие. Хем крах на общественото образование, документиран с резултатите на ПИЗА-теста, хем се пречи на частното образование да помеме (част от) задачата на плещите си, след като в момента и без държавна помощ успява.

  5. Застопоряване на процеса на интеграция в глобалния свят. Ние от 6-7 годин не сме мръднали. Извън Шенген сме. Все още имаме визи за Америка. Не сме член на Еврозоната и даже не кандидатстваме за нея. Не сме член на ОИСР. Въпреки че като външна граница на ЕС сме най-заинтересовани от общи европейски въоръжени сили, прокуратура, гранична полиция, единна имиграционна политика и служби за сигурност, от нас не произхождат никакви инициативи в тази посока, все едно доброволно сме си присъдили ролята на второкачествени европейци.

  Още поне 10 неща мога да изброя, но в картинката липсват най-вече либералите, не "републиканците".

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 34. 34 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1356 Неутрално  в България партии почти няма,истиските партии имат някакви програми и идеали,нишите 'партии' гледат на налапат кокала и да 'разпределят' порции...и партизанстват из държавните учреждения...просто опортюнисти службогонци и крадци...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 35. 35 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 343 Неутрално

  До коментар [#32] от "historama":
  "Статията е прекалено елитарна"
  Аман от комплекси! Какво значи елитарна - това, че някой се е прикрепил към някоя фондацийка и смуче от нея не значи, че е част от някакъв елит и дори да е част от някакъв елит, това не значи, че всяко нещо, което напише, автоматично става неразбираемо за "простолюдието" (или материала, както се нарича напоследък), че по-малко значи, че не може да бъде оборено от някой читател. През последните две години все повече се забелязва(или поне аз от толкова време забелязвам) в този сайт (и изобщо в Икономедия) не само манипулативност на статиите (не само политическите), но и като цяло ниско ниво натази манипулативност - аФторите просто нахвърлят някакви клишета, цитати или фрази от новговора на ЕС и си мислят,че това е стойностен и аргументиран текст, докато всъщност са написали поредица от объркани мисли, без никаква доказателства на тезата, която им е платено да защитават. Има обаче няколко души в този форум, които не само използват критическо мислене в коментарите си(нещо, което е силно закърняло при хуманитарите, икономистите и правистите, списващи в този сайт), но и показват много по-богата обща култура от снобите, които са финансирани от държавата или разни НПО-та, а оставени оставени да се справят сами биха свършили като бездомници, защото не притежават истински умения и професионализъм, а разчитат ан връзки - европероекти, ала-бала, но я да опитат да привлекат един истински меценат(не някой, който да им плаща за пропаганда) или да направят културен продукт, който наистина да е качествен и да привлече много хора.

 36. 36 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3402 Неутрално

  [quote#35:"pupil24"]Какво значи елитарна [/quote]
  Употребих "елитарна" в смисъл, че статията е малко на университетско ниво, следователно е за малко по-тесен кръг читатели. Все пак медиите на Икономедия не са за хората с основно образование.
  [quote#35:"pupil24"]аФторите просто нахвърлят някакви клишета, цитати или фрази от новговора на ЕС и си мислят,че това е стойностен и аргументиран текст, [/quote]
  Аргументираният текст е подплатен с аргументи, често трудно разбираеми за човек с ниско образование. Да те попитам колко от шляещите се по улицата, спорещи главно за автомобили знаят що е то ДДС, акциз върху алкохолните напитки, колко е акциза върху дизела и бензина, ДОД, осигуровки, компоненти в ценообразуването на еленергията, която плащаме? Подробности, много добре известни дори и на обикновените западноевропейски работници.
  Съжалявам пич, но статията на Смилов не е за тази категория хора, и за това не носят вина омразните на всички русофили НПО-та.

 37. 37 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#3] от "soave":
  То и за нас не е много разбираемо.
  Какво разбрах от килифаревските усуканици на Дани.
  Четирите кито-костенурки са нефели.
  После има няколко НЕ-та, какво демек не е републиканизъм. И накрая прозрението-предложение какво точно е това животно.
  Според г-н Смилов това е необходима широка обществена дискусия относно правото на пътуване в градския транспорт на пенсионери, студенти и ученици.
  Има и как той си представя една републиканска партия предлага решения за обществото КАТО ЦЯЛО и тук става малко каша, та е неясно но явно автора му се върти в главата някаква масовост и аз поне усещам намеци за позабравения призив "ДАЙТЕ ДА ДАДЕМЕ" за светлото бъдеще.
  И кво му е нефелото на кито-костенурките та наш Дани, за да се направи на интересен ги разритва в началото.
  Да вземем аниткомунизма например.
  Мислите ли, че тоя проблем е решен у нас? Има ли промяна в политико-икономическият компардорски елит у нас инсталиран във властта след 9 септ 44-та и изпълняващ непосредствената прироритетна задача по осигуряване събирането на даждието в размер на няколко милиарда годишно към патроните си в Москва? Аз не мисля. Антикомунизъм в съвременното българско политическо говорене означава точно отхвърляне на тегобата на този ярем който има чисто икономически измерения. Да го кажем по-просто, за го разберат и преподавателите в СУ по тия неща:
  Антикомунизъм е да се върже още една тръба за газ - очакван икономически ефект около 200млн годишно от конкурентните цени.
  Антикомунизъм е да се прочистят репресивните и законоприлагащи системи и служби от престъпните мрежи инсталирани в продължения на повече от половин век подсигуряващи и прикриващи кражби и далавери на всички нива все едно сме някакъв Булгаристан от Средна Азия.
  Има и още но да обърнем внимание и на НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, за когото представите на г-н Смилов са меко казано примитивни.
  В съвременният неолиберализъм дискусиите са докъде са разумните граници на регулациите, а не колко хора ще успееш да изкараш на ленински съботник за пролетно почистване в градските градинки, както очевидно си представя наш Дани.
  В този смисъл е важно ако решиш да осигуриш безплатни карти за градския транспорт за пенсионери и студенти неолибералите казват, че това трябва да става с минимални регулация и необходими документи. Крайните либерали дори биха твърдяли, че безплатните благинки трябва да се получават веднага без да се тормозят хората с попълването на купища папири. И така е за всичко - майки, детски, бизнеса дори. Неолиберализъм в съвременния свят означава освобождаване на обществото е ненужни регулации тормозещи обществото, за да направят по-лесен живота на чиновника. Не ми се струва, че тоя кит се е гътнал.
  Дори и КОНСЕРВАТИЗМЪТ си има измерения в нашето общество. Наш, наследствен си български консерватизъм е все още жив и може да се види навсякъде в момента. Ако Дани не е чел Иван Хаджийски едва ли ще ме разбере какво имам предвид. Напливът на български младежи към западноевропейски и американски университети го доказва. Успехът на чисто български фирми понякога в партньорство със западни по световните пазари също. Да не се бъркат с офшорките на компрадорите от типа на самоковския компир, мамин Парсчо или Цецо банкеро.
  И накрая за ХРИСТИЯНСКИТЕ ценности, дето пък хич ги нямало.
  Точно те са основата на прослувата българска толерантност с която избегнахме гражданската война през прехода. Защото в патакламата и кланетата организирани от промосковските елити на Милошевич в Сърбия няма нищо християнско. Тук отново представите и познанията на г-н Смилов за хиристиянството са трогателно наивни, но и опасни.

 38. 38 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3832 Неутрално

  До коментар [#27] от "Асен хаджи Асенов":
  "Значи новият десен проект ще е републиканска партия? Финансирана от някоя фондация?"

  Бе и аз се сетих за това, ма тоз няма капацитет да прави партия. Пък и сам признава, че у нас републиканската идея е вятър работа.

 39. 39 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#38] от "Judjuk":
  Колкото повече инвестиции в българския политически живот от запада толкова по-добре за България.
  В момента е налице асиметрия.
  Компрадорите на Москва се самоподхранват с кражби и далавери от общественото богатство (измършавелия Путин не им пуща нито копейка) и продължават престъпното си източване на обществени средства в посока патроните си.
  Без външна помощ от нормалните демократични общества ще бъде много трудно, почти невъзможно да отхвърлим ярема.

 40. 40 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3832 Неутрално

  До коментар [#39] от "k_":
  "Колкото повече инвестиции в българския политически живот от запада толкова по-добре....."
  Е ти кво сега, всичките ни политици искаш да купят. Нека поне Волен да ни оставят.
  "(измършавелия Путин не им пуща нито копейка)"
  При всичката си злонамереност, май си първия, който признава, че Русия не подкупва наши политици. И няма агентатура.

 41. 41 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 343 Неутрално

  До коментар [#36] от "historama":

  Университетското ниво в момента не е това , което трябва да бъде. Това, че някой учи в университет, завършил го е и дори преподава в него изобщо не свидетелства за неговия интелект - имам поглед отблизо от почти десет години и става все по зле - и причината е стемежът към елитарност, който е заместил стремежа към истината.
  Доста е глупаво да оценяваш интелекта на някого според хартията, която държавата му е дала. Мисля, че заради девалвацията на българското образование хора, които са над 40 години и имат само основно образование знаят много повече от завършващите сега среднисти; някогашните среднисти, които после не са завършили висше знаят много повече от завършващите сега студенти. И човек не учи само в учебни заведения - има много четящи и образовани хора, които обаче са се образовали сами, информират се по определени въпроси и опреелено са на много по-високо интелектуално ниво от много "експерти", които прилежно са си учили уроците в училище и университета, но нищо повече от това, което им е давано за четене от преподавателите ими нищо извън това, което е в специалността им; след завършването им са си уредили място някъде и повече не са се интересували от нищо ново - това включва учители и университетски преподаватели, които години наред си акканижат едно и също и карат студентите да купуват книгите им, за да си вземат изпитите. Освен това другото, което споменах, е критическото мислене, което много аФтори не демонстрират, но много коментиращи - да. Критическото мислене може да се развие извън образователната система и даже е по-вероятно да се развие извън нея, особено българската. В нашите училища и университети ни учат да следваме идеологии и да повтаряме мантри (което правят много аФтори тук), вместо да анализираме или да построяваме собствените си аргументи по ясен, логичен начин.
  Освен това да обвинявате в русофилство всеки, който вижда вредата от различни НПО (не всички, но големите играчи определено не помагат на никого, освен на себе си и ан тези, които ги финансират) е доста глупаво - в коментара си не споменавам нищо по-конкретно за НПО-тата, които вредят - ако руски НПО защитават руски интереси и се опитват да влияят на вътрешната и външна политика на РБългария, защитават престъпници, опитват се да прокарат фаворизиране на малцинствата за сметка на мнозинството, номинират убиец за човек на годината и т.н., то те също според мен са нещо времдно, чието влияние трябва да се ограничи, т.е. правителствата да престанат да обръщат внимание на тези лобисти, които искат да се месят в управлението ан страната, без да поемат отговорност за решенията, които насърчават. Но, доколкото забелязвам, Русия прокарва интересите си чрез друг вид натиск. И да, смятам, че имам право да презирам хора, които се издържат с писане на пропаганда, защото за друго не стават - нито могат да работят с ръцете си, нито са достатъчно умни, за да учат природни науки. не че хуманитарните науки са безполезни, но сега те са толкова просмукани от политика, че би било добре тези специалности да не бъдат вече финансирани от държавата - когато трябва да привличат студенти платено обучение, бързо ще бъде изчитен боклука от катедрите, защото сстудентите вече ще очакват повече за повечето пари, които дават.
  Та това мога да кажа за елитарността в България, а за съжаление и по света в този момент - сбирщина от комплексирани бърборковци не е елит!

 42. 42 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  Това за потока от руски рубли към България са глупости на търкалета и никога не са съществували.
  Друг е подхода на Москва към губерниите си. Със сила налагат крадливи политически шайки във властта като установяват система, която им позволява да крадат от обществените блага и в замяна съответната компрадорска шайка трябва да се отчита ежегодно със съответен поток кинти към патроните си.
  Докато шайката се отчита е на власт. Ако си помисли да се еманципира я сменят и инсталират нови - отново с груба сила.
  Това работи от десетилетия в Средна Азия и България.
  В най-новата ни история ликвидирането на Илия Павлов, Луканов и купища "ВИП" банкери и дребна риба ситнеж са показателни - всички до един с московска връзка. А точно в момента Мамин Прасчор, Цецо в Белград, Доган в сараите се чудят как да отърват кожите от схемата и има плащаме (на Цецо сърбите) охраните за нещастните им животеци.

 43. 43 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3402 Неутрално

  До коментар [#42] от "k_":

  аз съм сигурен, че има потоци, но не от Русия към България а обратно. И част от тези потоци (много малка) се заделя за рубладжиите. Напр. изтече малко информация, че офшорката "Лафка" се появи с кредит от КТБ, но със сигурност този кредит не е възстановен. А публична тайна е, че май няма офшорка без московска връзка.

 44. 44 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 1820 Неутрално

  До коментар [#43] от "historama":
  Така е. Това е схемата по която работят нарко мрежите.
  Дилърите от високо ниво осигуряват стоката и грубата сила при нужда, като дребната риба от долните нива е на процент от пласираното и съответната отстъпка. При забавяне на плащанията нагоре следва рязане на уши и други работи.
  При нас стрелби по улиците на София.

 45. 45 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3402 Неутрално

  [quote#41:"pupil24"]Университетското ниво в момента не е това , което трябва да бъде[/quote]
  Дали университетското, или изобщо образованието е на ниво е друга тема. Независимо, че нивото му е много паднало, не можеш да правиш паралел между средното и висшето, просто се изучават съвсем различни дисциплини. И само представител на работническо-селските среди може да слага равенство между средно и висше образование - съжалявам.
  Друга тема е какви глупости се учат в училище - от прогимназията и гимназията имам кошмарни спомени с венчелистчета, тичинки и разни амеби. Да не говорим за "другарките по руски", които бяха готови да стъжнят живота на всеки несправил с падежите и числителните (впоследствие ща не ща го научих този език, след като бях принуден да изчета хиляди страници на руски в университета).
  И друго приятел - забрави с паралелите със западни и руски НПО-та (макар че руски няма, а има чисто проруски партии) - от 2007г. ние сме член на ЕС, а СИВ отдавна капутира.

 46. 46 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  за българия монархията е сто пъти по-подходяща форма, но малко го проумяват

 47. 47 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 343 Неутрално

  [quote#45:"historama"]Друга тема е какви глупости се учат в училище - от прогимназията и гимназията имам кошмарни спомени с венчелистчета, тичинки и разни амеби. [/quote]
  О, да, защо ли ти да ти е нужно да знаеш нещо за материалната вселена, която те заобикаля - много по-добре е да си приказвате разни алабалистики и да наизустявате "анализи" на литературни произведения
  Смятам, че мога да правя сравнение между средно и университетско образование, именно защото хората, които сега са в университетите или току-що са ги завършили, нямат основата, над която да надграждат някакви специализирани знания. те ен знаят български език- не говоря за литература, но и там са боси, разбира се; не могат да смятат, не могат да мислят през строги логически процедури, амкар че предметът "Логика" беше сбутан във филосфския цикъл за един учебен срок - за сравнение на алабалистиката "Свят и личност" и беше посветеня цяла учебна година - сега при новите планове не знам как е, не би ме учудило да е по-зле.
  Мога да сравнявам средно и университетско образование, защото имам наблюдение, че например повече от 80% от студентите Българска филология имат по-слаби познания по отношение на българския език и литературата от завършващите гимназия преди няколко десетилетия. за съжаление, като повечето хуманитарни дисциплини, предметът литература е бил отровен от идеологическа пропаганда, макар да са се изучавали и стойностни произведения, така че може да се спори дали наистина но поне знанията по български език могат да бъдат критерий за сравнение и макар че много от тези хора сигурно вече не помнят точно теоретичните формулировки, това не им пречи да пишат грамотно, докато при филолозите положението е плачевно. Както и има много статистици, чиито математически познания не се простират по-далеч от бакалските сметки, докато хората, които сега са на 40-50 години все още знаят и изпозлват наученото по математика от училище - както по алгебра, така и по геометрия. и могат да извършват сложни исчисления наум, не с калкулатора на телефона си.
  Но от хора, които веднага лепят етикет "работническо-селски среди", не очаквам да се замислите задълбочено за това какво точно се случва в българската образователна система и какво значи човек да е интелигентен и образован. Между другото - в селата има много четящи хора, а това, че нечия професия е свързана с физически труд (предполагам, че това имате предвид под "работник", не значи, че този човек не чете, не се интересува от различни проблеми и не мисли критично. Знаете ли колко инженери има, които работят я по строежи, я по складове, за да издържат децата си, но това не значи, че умовете им са закърнели, че са глупави, ограничени и необразовани.

 48. 48 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1193 Неутрално

  За съжаление десните партии са БСП, ДПС, АБВ - те са свързани с олигархията (Пеевски, Доган и др.).
  Мълчанието на ГЕРБ по случая КТБ също навява неприятни мисли за бъркане в кацата с парите ...

  ДСБ е само демократическа партия, но е трудно да бъде назована дясна. Всъшност става въпрос за битка между олигархията обхваната от модела КОЙ и демократите.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 49. 49 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#46] от "Катерина Стоева
  + Абсолютно точно и вярно!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 50. 50 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 3512 Неутрално

  От статията прочетох прекалено малко, за да ми дтане прекалено ясно, че авторът е достатъчно объркан в тази материя. Забравете за всичко останало! Днес има само една ценна политическа линия- национализмът! Национализъм срещу глобализацията, която унищожава Американската, Канадската и европейските нации, съответните етноси и бялата раса, техните култури и Западната цивилизация. Ционистите си мислят, че като омешат народите и ликвидират нациите ще се отърват от главните си конкуренти за властта, световната и вече няма да има сила, която да им се противопостави. Сметката им, разбира се, е грешна, защото това ще доведе до хаос, в който ще потънат и те самите. Нищо друго няма да направят, освен да превърнат Първия свят в Трети свят.
  Що се отнася до българските десни, те не са никакви десни, а са предатели. Както и левите, разбира се. Десен не означава да си само против социалните програми. Десен си когато си в полза на българският едър бизнес. Но нашенските десни не са българският едър бизнес, те не са за никакъв български бизнес. Те съдействат за унищожаването му. И затова в България съществува български бизнес основан единствено на паразитизма. Няма нормален български бизнес. Ако дефиницията за десен бизнес е да служиш на мултинационалните корпорации, нашите десни са най-десните.
  За консерватизма какво да ви говоря! Американските консерватори не са за пример. Същите слуги на Цион. Вземайте пример от Полша и Унгария! И се молете Тръмп да стане президент, за да ви отърве от този пангал!

 51. 51 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 762 Неутрално

  От правна гледна точка България е монархия и затова републиканизмът не й се получава.Защото е поставен на противоправна основа.Докато Даниел Смилов това не го разбере,или докато се прави че не го разбира,писанията му ще си останат все така дълги,но безсмислени.

 52. 52 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Смилов, в България няма никакъв либерализъм, нито неолиберализъм (какво и да разбирате под този странен левичарски термин), а единствено олигархизъм.

  Pivoley
 53. 53 Профил на testimone
  testimone
  Рейтинг: 284 Неутрално

  [quote#27:"Асен хаджи Асенов"]Хубаво бре мили хора, ама за какво ви е Радан Кънев в нея? Той си е ляв до мозъка на костите! [/quote]

  [quote#48:"vxa15365434"]ДСБ е само демократическа партия, но е трудно да бъде назована дясна. [/quote]


  ДСБ е партия, създадена от комунисти, станали работодатели, с членове основно реститути и подобни работодатели, които искат три неща:
  - да управляват и правосъдят като тоталитаристи;
  - да печелят като десни;
  - да плащат данъци като леви.
  Чудно какъв е този, който ръководи подобна "партия".

 54. 54 Профил на Божидар Здравков
  Божидар Здравков
  Рейтинг: 235 Весело

  [quote#2:"gullwing"]Идеологиите по принцип са характерни за наивни, недоразвити общества.[/quote]

  [quote#2:"gullwing"]В развитите общества място за идеологии няма. Каква е идеологията на Швейцария[/quote]
  Уважаеми, 1) всеки закон или общоприета норма (неписана) регламентира конкретен случай (житейска страна) от обща идеология. Анархизмът също е идеология.
  2) Ще дам прост пример. Опитайте в Щвейцария да направите конкретни магарии, които минават безнаказано в България - да паркирате в градинка, да не си плащате данъците и подобни. Веднага (това също е част от идеологията) ще разберете какви са правилата там. Тези правила са извлечени от общата идеология. Ако ви се чете - прочетете. Има писано достатъчно.
  Бъдете здрав!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK