Как да говорим с Русия?

Как да говорим с Русия?

© ReutersСлед анексирането на Крим, много политици в Европа стигнаха до извода, че липсата на последствия за Русия след войната в Грузия през 2008 г. беше грешка. "Отправиха се към Украйна, защото не бяхме достатъчно категорични в Грузия", беше мрачното заключение. По всяка вероятност същият разговор се е провел и в Москва. "Отправиха се към Украйна, защото не бяхме достатъчно категорични в Грузия", казват тези, които отчитат разширяването на влиянието на Запада в Украйна.


Този пример илюстрира проблема, пред който са изправени днес Русия и Запада. Двете страни имат коренно различни виждания не само за това кое е приемливо поведение на международната сцена, но и за това кои са целите и "естествените" двигатели, които го предопределят. Тези различни представи, в комбинация с редица комуникационни недоразумения, с течение на времето породиха самовъзпроизвеждащ се антагонизъм.


В този контекст на културно раздалечаване, възможно ли е изобщо да си говорим с Русия и ако да, как трябва да става това?
Това е въпросът, който измъчва НАТО и ЕС днес. Докато в НАТО понякога признават опасността, която произтича от комуникационните недоразумения, то в ЕС дискусията често се подчинява на бюрократична политическа логика. Желанието да се води "позитивен диалог" паралелно с (или вместо) политика на санкции подхранва надеждите, че Русия ще омекне и това ще доведе до "ново споразумение", което да накара страната да си сътрудничи с ЕС. В този контекст, сътрудничеството между ЕС и Евразийския съюз често се споменава като потенциална възможност за сключване на сделка.


Желанието за "позитивен диалог" е разбираемо, а разбирателството при съжителството с Русия задължително трябва да остане стратегически приоритет на Европа, но повърхностният подход към проблема крие опасности. Разликите между Запада и Русия са толкова дълбоки, че не могат да бъдат преодолени с поредната бюрократична инициатива, независимо колко добронамерена е тя. Дори по-лошо, в контекста на съществуващите комуникационни недоразумения, създаването на фалшиви очаквания на база на грешни предположения ще доведе не просто до разочарование, а и до потенциално опасна ответна реакция.


Същността на неразбирането


Искането Русия да бъде третирана като "равна" на останалите държави е често срещано при разговорите с руски политици и експерти. Въпреки това, дефинирането на понятието "равен" е трудно. Чисто институционално, може да се каже, че Русия е третирана като повече от равнопоставена на Запада: страната е приета във всички западни структури, в които пожелава да се включи, без задължително да отговаря на всички изисквания за това. Западът освен това положи всички усилия да превърне Русия в "стратегически партньор" на ЕС и НАТО. Въпреки това, Русия се чувства неравнопоставена и унижена. Защо?


Истината е, че Русия никога не е искала да бъде третирана като равноправен партньор в рамките на Западната система, установена от ОССЕ. За Русия, да бъде "равен" означава да имаш правото да определяш и променяш правилата на играта. Това означава Русия да има право на геополитическо вето, а вътрешнополитическите практики на руския режим да се приемат безкритично. Принципите на ОССЕ не са съвместими с нито едно от тези условия.


Противно на това, което много хора твърдят, Русия не е експанзионистка сила. Тя не иска да завладее света, Европа или дори да възстанови бившия Съветски съюз. Това, което Русия иска е международно призната сфера на влияние в региона, който ЕС нарича Източно партньорство. По същата логика, действията на Русия в Близкия изток са продиктувани от нейните контрареволюционни виждания и защитавания от нея принцип за ненамеса в управлението на други режими. Подобни въпроси занимават Русия повече в контекста на отношенията ѝ със Запада, отколкото с Изтока, тъй като Русия вярва, че западните държави стоят зад повечето граждански революции през последните десетилетия.


Грешки в комуникацията


Взимащите решенията в Русия възприемат действията на Запада през призмата на собствените си разбирания: те искрено вярват, че Западът стои зад "цветните революции" като целта му е да отслаби руското влияние и да засили своето собствено. Те мислят, че крайната цел е режимът в Русия да бъде сменен.


От своя страна, западните страни доскоро не си даваха сметка за степента, в която руското виждане за света и движещите го сили се различава от тяхното собствено. Те възприемаха руските действия като изключения от правилото, недоразумения или политики, провеждани поради вътрешнополитически съображения. Западът искрено вярваше, че ако Русия усети ползите от сътрудничеството, тя ще се превърне в пълноправен член и поддръжник на модела на ОССЕ.


Съвсем нормално е, че пропастта между двете страни се задълбочи, когато авторитарният режим укрепи властта си в Русия. Въпреки това – и това не е съвсем логично – Западът не оцени сериозността на ситуацията, докато анексирането на Крим не разтърси представите му. Невежеството на западните държави не се дължи просто на интелектуална леност или на прекомерен оптимизъм. Вина има и влошаването на качеството на комуникацията, което от своя страна се дължи на личностните качества на политическите лидери и в частност, на Владимир Путин.


Начинът на действие на Путин и мирогледът му са формирани по времето на Съветския съюз и са често срещани дори и при руснаците от неговото поколение. Начинът, по който Путин комуникира, се характеризира с някои подчертано съветски маниери, които карат Путин да изглежда нечестен и са често криворазбрани от Запада.


В Съветския съюз имаше само два начина за обсъждане на реалното състояние на нещата: между редовете (с помощта на официалната реторика) или в близко обкръжение, където няма нужда от преструвки. Когато комуникира със Запада, Путин използва и двата похвата. Той понякога разчита на либерална реторика, за да изпрати често крайно нелиберални послания. Путин също така прибягва до брутални истини в твърдения като "Украйна дори не е истинска държава". Западът обикновено не чува добре посланията му: в "политически коректните" твърдения се пропуска двойния смисъл на казаното, докато тези, съдържащи брутални истини се считат за толкова сурови и нелепи, че биват възприемани като изнудване, на което не трябва да се обръща внимание.


Тезата, че Путин е добър тактик без стратегия е често срещана. Може би е така. Но той добре знае къде иска да стигне и се възползва от възможностите, които вижда, като често използва ескалирането на напрежението като покана за разговор или като начин да покаже, че иска желанията му да бъдат възприемани сериозно. Подобни действия често изместват директните разговори.


Какво следва? Политики и проблеми


След като анексирането на Крим показа мащаба на различията между западните държави и Русия, на Запад се появиха предложения за три политически решения на кризата.


Първият вариант предполага възпирането на Русия. Това означава засилване на отбранителните планове за териториите на държавите от НАТО и възпиране на руското влияние в съседните на Алианса страни, както и продължаване на политиката на икономически санкции, която се предполага, че рано или късно ще успее да свали крехкия режим в Москва.


Вторият подход – подкрепян от американските външнополитически светила Збигнев Бжежински и Хенри Кисинджър – представлява геополитическа сделка с Русия, която да осигури постоянен независим статут на Украйна.


Третият вариант представлява комбинация между моркови и тояги. Това е и най-често срещаната позиция в Европа: трябва да сме твърди в политиката на санкциите и да ги използваме като средство за овладяване на ситуацията в Украйна. Същевременно, трябва да търсим начини да предложим на Русия ползи от новата ситуация в Европа. Това може да стане чрез легитимирането на Евразийския съюз и установяването на сътрудничество между него и ЕС.


Всички тези варианти са предложени с най-добри намерения, но за хората не става ясно какво ще е необходимо, за да превърнем тези концепции в истински политики.


Възпирането на Русия очевидно е необходимо, но прекомерните паралели със Студената война трябва да бъдат избягвани. Това би значело да се опитваме да приложим стари решения при справянето с нови проблеми, вместо да анализираме настоящата ситуация. Така рискуваме да останем слепи за реалността.


В сравнение с миналото, Русия днес е много по-слаба от Запада, но Западът е много по-малко фокусиран върху нея. Една нова Студена война при това положение би била асиметрична, а до момента Западът се справя с асиметричните войни много по-зле отколкото със симетричните. Всъщност публично обявена Студена война ще обслужи интересите на руския режим и ще удължи живота му като му предостави възможността да обедини хората срещу общ враг. От друга страна, падането на режима само по себе си също не е решение. За да израсне на негово място добра система, режимът трябва да се дискредитира сам в очите на населението и да бъде свален от същото това население.


Все пак, постигането на геополитическо споразумение в Русия няма да бъде много по-лесно. Такава сделка не просто противоречи на редица документи, регулиращи международните отношения на европейските държави (Хартата на ОССЕ, принципите на Съвета на Европа и основополагащите договори на ЕС и НАТО), но и прилагането ѝ на практика ще бъде невъзможно. Докато по време на Студената война сферите на влияние можеше да бъдат контролирани със сила, днес се изисква центърът на влияние да бъде привлекателен. Москва може да претендира за влияние, но то трябва да бъде прието от обществата в съответните държави.


Третата опция – комбинацията между твърди политики и привлекателни проекти – рискува да бъде криворазбрана от Русия, по същия начин както подновяването на взаимоотношенията ѝ със Запада беше криворазбрано. В частност, при сътрудничеството между ЕС и Евразийския съюз съществуват естествени ограничения, които не бива да бъдат пренебрегвани. Освен това е възможно Русия не просто да не оцени по достойнство предложението, но и да го възприеме изцяло погрешно като реши, че Западът най-накрая признава геополитическата ѝ сфера на влияние и я приема безусловно. Това не отговаря на фактите.


ЕС може да се надява, че ограниченото сътрудничество с Русия ще прерасне в нещо повече с течение на времето и страната ще се превърне в партньор на Западната система. Това също не отговаря на фактите. Полусимволични жестове на добра воля няма да успеят да "купят" примирението на Русия.


Разговори с фокус върху различията


При липсата на работеща политика на разумна цена, как трябва да изглежда диалогът между Запада и Русия? Противно на интуицията, разговорът трябва да се фокусира не върху приликите (какъвто би бил инстинктът на повечето дипломати), а върху различията.


Основната цел на комуникацията трябва да бъде изясняването на контекста и постигането на съгласие за същността на несъгласията. Ако постигнем това, различията все още се съществуват, но ще престанат да бъдат толкова опасни.


Започвайки отгоре надолу, от изключително значение е да запазим диалога с президента Путин.


За да намалеят опасностите, произтичащи от политически недоразумения, е важно да има внимателно изградени и работещи контакти във военните среди. Русия не бива да бъде в състояние да използва проведените разговори, военни или не, за да легитимира действията си в Украйна. Същевременно е нужно да няма съмнение, че независимо от факта, че Западът е готов да защитава държавите от НАТО, нападение срещу руски територии не се подготвя.


На дипломатическия фронт, Западът трябва недвусмислено да обяви вижданията си за изпълнението на Минското споразумение – само цялостното изпълнение може да послужи като условие за вдигане на санкциите. До момента, Западът се опитва настоятелно да предложи на Русия изход от Донбас, който да позволи на страната да запази достойнството си, като същевременно Русия все още се опитва да установи контрол над властта в Киев. Русия няма да успее да постигне това и Западът трябва ясно да ѝ го покаже. При това положение, ако един ден Русия наистина иска да излезе от ситуацията с непокътнато достойнство, това трябва да ѝ бъде позволено като обаче за всички е ясно, че при такъв изход Русия не диктува условията.


В институционален план е желателно да обмислим преструктурирането на някои от форумите за дискусии между Запада и Русия, така че да отговарят на настоящите нужди. Повечето, ако не и всички, формати, които обединяват в себе си Запада и Русия се базират на предположението, че двете имат споделени интереси и дори споделени ценности. Това е източник на голямо напрежение и за двете страни. Начинът да се освободим от това напрежение е да предефинираме тези дискусии по начин, който не предполага подобни сходства.


Желателно е също да поддържаме връзки с гражданското общество в Русия, въпреки че Кремъл възпрепятства това. Някои руски неправителствени организации са впечатляващо активни и добре организирани, което ги превръща в инкубатори на бъдещия руски елит. Тяхната дейност в Русия среща съпротива, но много от тях се развиват на Запад, като запазват влиянието си у дома. Европа трябва да подкрепя тези организации и да включва техни активисти в обсъжданията.


Разговори трябва да продължат да се провеждат и с руските експерти. Докато много от тях неизменно са говорители на режима, други имат желанието наистина да разберат случващото се, а трети балансират между двете крайности.


Накратко, Европа трябва да разговаря с Русия на различни нива за съществуващите различия без непременно да се стреми те да бъдат разрешени незабавно чрез някаква мащабна договорка. Намирането на отделни сфери, в които двете страни да си сътрудничат, е добра идея дотолкова, доколкото това сътрудничество не е криворазбрано. Осъществяването на символични проекти в контекста на съществуващото неразбирателство е опасно, тъй като ако високите очаквания не се оправдаят, това може да доведе до ответна реакция.


*Авторката е старши анализатор за Европейския съвет за външна политика (ECFR), специализирана във вътрешната и външната политика на Русия, отношенията между Москва и Запада, балтийските републики и Източна Европа. Между 2006 и 2011 година това тя е директор на Международния център за отбранителни изследвания в Естония. През 90 те години тя Кадри Лийк е кореспондент в Москва за няколко естонски всекидневника, вкючително за водещият "Постимеес".
Текстът е преведен и предоставен от софияския офис на ECFR.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (438)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7995 Любопитно

  Много добър анализ , но без конкретен извод...Как да разбираме -''Накратко, Европа трябва да разговаря с Русия на различни нива .....''???

  [email protected]
 2. 2 Профил на dma12587967
  dma12587967
  Рейтинг: 1064 Весело

  Шойгу: - Наши Вооруженные силы завоевали США, Канаду и всю Европу!
  Путин: - Зачем?!
  Шойгу: - Вы сказали освободить полмира...
  Путин: - Я сказал: Пальмиру!!!

 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1039 Весело

  - Как да говорим с Русия?
  - На руски.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 221 Неутрално

  С Русия трябва да говорим, само путилифона!
  И трябва да говори, само президента г-н Плевнелиев!
  Когато с руснаците говори убеден комунист,който се е трансформирал в пламенен демократ,какъвто е случая с достойния български президент,на Путин му се разтреперват гащите от страх!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 5. 5 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 673 Весело

  Хах, искали да третират като равна страна, в чиято площ целия ЕС, барабар с най-новите си членове и кандидати, се събира няколко пъти.

  мурзилка
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 7. 7 Профил на Shkembechorba
  Shkembechorba
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Питайте в Източна Европа- тук знаем как, щото сме и сърбали ''освобожденията''.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 8. 8 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4196 Неутрално

  На Русия се говори на нейния език.
  Твърдият изказ и нетърпящия възражения тон
  гарниран с натиск е единственият език
  който разбират в Москва.
  Всичко друго там възприемат
  като лигавщини.
  Справка-вижте руските тролове
  Каквито те,такива и чорбаджиите им в Москва

 9. 9 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Как да говорим с Русия ли се чуди беля свят?? А бе аланкоулу, както и да говорите с Кремъл все едно и също ще чувате - демагогии- лъжи- хитрости -пинизи - демагогии. Само санкции и бой по канчето за такива - другото е бошлаф работа .

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 10. 10 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4196 Весело

  До коментар [#5] от "Маршалов":

  Сахара,с бедуините и камилите също
  е по-голяма от ЕС
  Е,и....?!?!?!

 11. 11 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Статията се опитва да ни внуши разни неща за които се вижда и с просто око, че нямат нищо общо с реалноста.
  И тик пак е даден пак под общ знаменател ЕС и НАТО.
  Няма такова Нещо като ЕС&НАТО. Тези двете образувания са различни неща с различни интереси, често коренно противоположни.
  Сами сте посочили, в следващото изречение, че Европейците искат едно, оправяне отношенията с Русия, а НАТО(САЩ) иска коренно противоположно нещо.
  Ами всеки да си гледа интереса бе !

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  Няма правилен отговор как да се разговаря с диктатура.

 14. 14 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 673 Неутрално

  [quote#8:"Hawaii"]На Русия се говори на нейния език. [/quote]
  А на САЩ се говори на английски. Горките дори си нямат акъл да си измислят свой език...Най-великата нация

  мурзилка
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7836 Неутрално

  "Западът освен това положи всички усилия да превърне Русия в "стратегически партньор" на ЕС и НАТО. Въпреки това, Русия се чувства неравнопоставена и унижена. Защо?"
  Защото не може да преодолее комплексите си,колкото и да се мъчи да изглежда велика.

 16. 16 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 438 Неутрално

  "Когато с руснаците говори убеден комунист,който се е трансформирал в пламенен демократ,какъвто е случая с достойния български президент,на Путин му се разтреперват гащите от страх!"...
  Не мога да прикрия възхищението си от теб! С ЕЕрония, тъънко..с кофтия направи Президента за две стинки - Бравос!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 17. 17 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 919 Неутрално

  Икономиката е базата, а политиката е надстройка.
  Всъщност до 2008 ма Украйна се развиваше доста добре и растеше като икономика с по 8-10% годишно. Тогава нямаше десен сектор и Майдан. Дойде фалитът на Лемън брадър и световната криза и икономиката на Украйна се сви с 15%. И докато останалите страни в Европа разбраха какво се случва, включително и у нас, на украинците започнаха да им обясняват, че виновна е политиката. И кутията на Пандора беше отключена.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 18. 18 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4268 Неутрално

  Русия има различно виждане още от Вестфалския Мирен Договор 1648. Тези различия се запазват през вековете и правителствата. Не е лошо Дневник да публикува първите две глави на книгата на Кисинджър "Световен Ред" с линк, много добър текст за разбиране на руската плитическа догма.

 19. 19 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4646 Неутрално

  До коментар [#7] от "Shkembechorba":

  +++!

 20. 20 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  "Вторият подход – подкрепян от американските външнополитически светила Збигнев Бжежински и Хенри Кисинджър – представлява геополитическа сделка с Русия, която да осигури постоянен независим статут на Украйна."

  Този подход като че ли изглежда най-благоприятен от разглеждамите възможности за трите източнославянски народа - украинците, русите и белорусите. Но за него е необходимо и Русия, и Западът да проявят известна въздържаност. Иначе всяка временно успешна тактика може да се окаже част от погрешна стратегия.

 21. 21 Профил на sasoss
  sasoss
  Рейтинг: 636 Неутрално

  " Русия не е експанзионистка сила. Тя не иска да завладее света, Европа или дори да възстанови бившия Съветски съюз. Това, което Русия иска е международно призната сфера на влияние в региона"
  След този бисер ми стана безинтересно...

 22. 22 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 673 Неутрално

  [quote#10:"Hawaii"]Сахара,с бедуините и камилите също
  е по-голяма от ЕС
  Е,и....?!?!?! [/quote]
  Трябва да напиша цял роман за останалите причини. Предполагам сам знаеш че нещата са комплексни. Наистина далеч не всичко важно е размера на обувката. Но в Русия е държава, а Сахара е пустиня, географски обект.

  мурзилка
 23. 23 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  Да се общува с обикновените руски хора не е никакъв проблем, ако нямат основание да те подозират, че ще отидеш да ги наклепаш (вече има и щатни доносници). Ако обаче не са сигурни в теб, разговорът се превръща в мъка. Претеглят всяка дума, преди да я кажат, защото не искат да изглеждат зомбирани глупаци, а от друга страна- да дават повод да им търсят сметка. Общо взето-малко удоволствие има от такова общуване, свежда се до "здрасти" , "как си?", "чао" с някои незначителни допълнителни нюанси.

 24. 24 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Весело

  До коментар [#5] от "Маршалов":

  Ха,ха,ха. Искат да ги третират като равна страна, с икономика по-малка от тази на Италия?

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 25. 25 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#8] от "Hawaii":
  Охх пак лъжи, лъжи , лъжи. Подкрепи ги поне веднъж поредните ти приказки с някое доказателство !
  Точно преди малко към теб бях пуснал линк и цитати под различни коментари, как ти и някой "колеги" се престаравате ежедневно в старанието да очерняте Русия, Путин като съм пуснал линкове и как преди време думите ти са се оказали лъжа или манипулация, но днес не желаеш да отговаряш за тях.
  Няма да ги повтарям, само ще пусна линк към местото където съм ги обобщил :
  http://www.dnevnik.bg/sviat/2016/03/28/2732061_kremul_oprovergava_statii_za_putin_predi_da_sa/?ref=id&_ga=1.268358478.1332262128.1456777582#comment-92
  Май Никога , Нищо вярно не казваш. Какво му се казва на това ?

 26. 26 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4646 Весело

  До коментар [#14] от "Маршалов":

  И бият негрите, нали?

 27. 27 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Взимащите решенията в Русия възприемат действията на Запада през призмата на собствените си разбирания: те искрено вярват, че Западът стои зад "цветните революции" като целта му е да отслаби руското влияние и да засили своето собствено. Те мислят, че крайната цел е режимът в Русия да бъде сменен.
  _____________________________

  Три последователна лъжи:
  1. Лъжата, че "цветните" револщции се самослучват, без намесата на Запада.
  2. Че инспирирането на безотговорните цветни революции с унищожителен характер за обществата, в които са се разразили, няма и геостратегически цели.
  3. Че Запада не гледа на Путин и управлението му по начина, по който гледа на Асад / и останалите неудобни лидери, които бяха безскрупулно отстранени, въпреки катастрофалните ефекти върху обществата, в които отстраняването бе предизвикано/.
  ....................................

  Три фамозни лъжи, само в две изречения. Не е ли малко множко, а?

 28. 28 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Как да говорим с Русия ли?Ами от разстояние...

 29. 29 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Руснаците казаха:

  - руснаците казаха- не правете 2003-та това в Ирак
  - западът каза- гледайте си работата

  - руснаците казаха- ще свалите Кадафи, но след това не знаете какво ще правите
  - Западът каза- гледайте си работата

  - не анексирайте създавайте Косово!
  - Западът каза- гледайте си работата

  - руснаците казаха- не правете ПРО до нашите граници с извинение Иран. Правите ни на балъци
  - Западът каза- гледайте си работата

  - руснаците казаха- не сме се договаряли НАТО да се разширява до границите ни
  - Западът каза- гледайте си работата

  Ми... не прилича на сътрудничество и разговор. Прилича на прилагане на силна позиция, спрямо слаба страна. Путин реши, че е време да не смятат страната му за слабак на международното поле... и те така...

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31 Профил на sasoss
  sasoss
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Някои избират такъв начин на разговор с Русия. Някои от "сферата на влияние".
  http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/25/1501074.html

 32. 32 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 221 Разстроено

  До коментар [#7] от "Shkembechorba":

  То ако не и бяхме сърбали освобожденията на Русия,сега щяхме да присъстваме и рахатясваме на Капалъ Чарши,и да сърбаме с кеф Ишкембе Чорбасъ!
  Ама от къде тоя късмет у нас,само мъка,мъка...

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 33. 33 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 919 Неутрално

  Стига сте спамили! Темата е сериозна, въпреки че анализът е повърхностен! Никой в ЕС няма интерес от липсата на решение. САЩ го проумяват напоследък.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 34. 34 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3063 Неутрално

  Само един език има с който да се говори с Империята на злото, този на който говореше Роналд Рейгън!

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 35. 35 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Весело

  До коментар [#5] от "Маршалов":

  Това да си голям ни най-малко не означава, че си велик. Ако беше така, Дилян Пеевски трябва да е най-великия.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 36. 36 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4646 Неутрално

  До коментар [#22] от "Маршалов":

  "Икономиката, глупако!" (Това е цитат. Познай от кого е изречена фразата?). А, както казва колегата от №24, икономиката на Русия е по-малка от тази на Италия! Колко е територията / населението на Италия? Колко пъти се нанася в Русия?

 37. 37 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3358 Неутрално

  Русия и Западът

  "...имат коренно различни виждания ... кое е приемливо поведение на международната сцена" (от статията).

  Разбира се. Както цинилизованият човек и дивакът имат коренно различни виждания дали човешкото месо става за ядене.

  С Русия трябва да се разговаря именно като с такъв, който си мисли, че човешкото месо става за ядене.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 38. 38 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  Както и да говорим с Русия, тя ще направи това, което е решила.

 39. 39 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#4:"Краде ми се мили мой!"]И трябва да говори, само президента г-н Плевнелиев! [/quote]
  По това какъв ще е резултата му на следващите избори ще се види дали българския народ одобрява поведението му към Русия. Нека народа да си каже думата. Но ако се окаже че получи под един % на изборите, може би това ще покаже едно че се е държал доста неблагоразумо, друго че тия под 1% подкрепили го Въпреки това , са бройката на русофобите в България.

 40. 40 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  До коментар [#24] от "Rhapsody of Fire":

  Защо нещо срещу италианската икономика ли имате.
  До вчера беше Холандия ама се усетихте че издишате, сега се прехвърлихте на италианската
  Ми на кантар са с италианската

 41. 41 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Велики
  По-велики
  Най-велики

  Русняците !!!

 42. 42 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 673 Неутрално

  [quote#24:"Rhapsody of Fire"]Ха,ха,ха. Искат да ги третират като равна страна, с икономика по-малка от тази на Италия? [/quote]
  Какво е икономиката, освен напечатани хартишки и все повече чисто електронни записи. Какво ще стане в едни момент ако стане глобална зараза с някакъв AI вирус, който да изтрие достатъчно голяма част от въпросните записи.

  Италия с цялата и по-голяма от на Русия икономика произвежда ли самолети, космически ракети и т.н. списъкът е твърде дълъг.
  В никакъв случай масата на притежаваните финансови инструменти не е мерило за възможности, тъй като начините за придобиването им особено на най-крупните суми е в черния бизнес.

  мурзилка
 43. 43 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#2] от "napitbratmu":

  Хахахха..това се казва виц!
  А за анализа, много е добър и почти всеобхватен. Но разбира се в тези няколо десетки реда не може да се побере така да се каже и "необятната" руска душа. Това, което ми направи впечатление като акцент в началото:

  "Истината е, че Русия никога не е искала да бъде третирана като равноправен партньор в рамките на Западната система, установена от ОССЕ. За Русия, да бъде "равен" означава да имаш правото да определяш и променяш правилата на играта. Това означава Русия да има право на геополитическо вето, а вътрешнополитическите практики на руския режим да се приемат безкритично. Принципите на ОССЕ не са съвместими с нито едно от тези условия."

  Което за жалост предрешава каквито и да е опити за постигане на каквото и да е равноправно партньорство.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3358 Неутрално

  До коментар [#5] от "Маршалов":

  "...искали да третират като равна страна, в чиято площ целия ЕС, барабар с най-новите си членове и кандидати, се събира няколко пъти."

  ... и чиято икономика е с 20% по-малка от тази на Италия...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#25] от "Калата":

  Никой не може да очерни русия толкова, колкото собствените и действия. Варварски режим, варварска държава.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 46. 46 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3063 Неутрално

  За нападението над Украйна Русия отдавна трябваше да е в дълбокият фризер и украинската армия въоръжена с най- модерно западно оръжие за да може да се защити от безпагонести зелени гьонове пеещи марша на зеленият гьон.

  За свалянето на малайзийският самолет на Русия трябваше да и бъдат наложени същите санкции които бяха наложени на СССР след свалянето на южнокорейският пътнически самолет, а именно руският външен министър да не може да отиде в ООН с руският национален превозвач защото на националният превозвач му е забранено да каца на чужди летища.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 47. 47 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "За Русия, да бъде "равен" означава да имаш правото да определяш и променяш правилата на играта. Това означава Русия да има право на геополитическо вето, а вътрешнополитическите практики на руския режим да се приемат безкритично. "
  Русия разбира само езика на силата. Цивилизования диалог приема като признак на слабост.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#40] от "1001":

  Благодаря за потвърждението. Да си мерят икономиките на кантара и да си мерят мафиите.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 919 Неутрално

  До коментар [#39] от "Калата":

  Няма да е под 1%! Аз залагам на 2.79%.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 52. 52 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3063 Весело

  [quote#42:"Маршалов"]Какво е икономиката, освен напечатани хартишки и все повече чисто електронни записи.[/quote]

  Ако ставаше толкова лесно, ако поне малко разбирахте от икономика другарю СССР нямаше да жалко катастрофирал в канафката и мАмашата ви нямаше да струва колкото борсовата капитализация на първите 3-4 американски компании.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 53. 53 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#27:"nenad"]Три фамозни лъжи, само в две изречения. Не е ли малко множко, а?[/quote]
  Аз открих също множество откровени лъжи в статията и по едно време ме заболя главата да чета глупости.
  Щели да "възпират" Русия тези ! От какво бе ? От това че не иска да ви се подчинява ли ? Че иска справедлива банкова система за целия свят ли ?
  Съвсем простичко е. Ясно че Путин не бива да се спира в плановете си за посочената от мен финансова световна реформа и налагането на мнението на Русия пък и на Китай за многополюсен свят. Изобщо да не ги слуша тия какви ги дрънкат и лъготят с красиви приказки. Да си действа и да о видим най-накрая тоя многополюсен свят. Така всяка държава и народ може да си избира с кой да е приятел и от кой да се пази.

 54. 54 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 691 Неутрално

  [quote#38:"Добрин Велков"]
  Както и да говорим с Русия, тя ще направи това, което е решила.
  .[/quote]

  Ами тогава и отношението към нея ще бъде като към тийнейджър, измъкващ се по пантофи без разрешение по партита, или перманентно отсъстващ от час/бягащ.
  Санкции докато не "порасне".

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 55. 55 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2576 Весело

  До коментар [#38] от "Добрин Велков":
  "Както и да говорим с Русия, тя ще направи това, което е решила."
  -при условие, че има военна сила да го направи.

  подпис
 56. 56 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2576 Неутрално

  До коментар [#53] от "Калата":
  "Щели да "възпират" Русия тези ! От какво бе ? +

  Няма да спорим от какво. Важното е да имаме С КАКВО

  подпис
 57. 57 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  С русия трябва да се говори от позоцията на силата, да им се заповядва. Те само от това разбират. Например вот так, как сделали из ЦРУ
  The director of the U.S. Central Intelligence Agency raised the issue of Syrian President Bashar al-Assad leaving power when he visited Moscow at the start of March, RIA news agency said on Monday, citing the U.S. Embassy in Russia. http://www.ndtv.com/world-news/central-intelligence-agency-head-in-moscow-this-month-discussed-bashar-al-assad-leaving-power-report-1291581

  The best way to predict the future is to invent it.
 58. 58 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  Руснаците са на друго цивилизационно ниво (по-ниско, мурзилки, по-ниско) и когато им говориш нормално те си мислят че си слаб.

 59. 59 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2576 Неутрално

  Защо да откриваме топлата вода. Имаме работещо решение . политиката на Рейгън

  подпис
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 61. 61 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  До коментар [#38] от "Добрин Велков":

  Перков, пропусна: Големите се рзбраха

  The best way to predict the future is to invent it.
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#50] от "ЕвразиецЪТ":

  Невежеството не е предимство, а недостатък.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 64. 64 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  До коментар [#38] от "Добрин Велков":

  Каквото и да направи чебураша, ако е срещу интересите на Цивилизацията, ще яде шамарите.

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 65. 65 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#29:"diegos"]Путин реши, че е време да не смятат страната му за слабак[/quote]
  Ама спомняш ли си времето, когато Путин не им се противопоставяше на всички тези неща описани от теб ? Когато кротко роптаеше ? Тогава в същите тея медии беше Голем Приятел, почти колкото пияницата Елцин.
  Откакто изгони чуждестранните пиявици и разните му там корпорации от Русия и започна да защитава интереса на страната си, Изведнъж стана най-големия Диктатор. Ама тоя филм с "диктаторите"(неудобните) сме им го гледали вече. И не хваща вяра.

 66. 66 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#5:"Маршалов"]Хах, искали да третират като равна страна, в чиято площ целия ЕС, барабар с най-новите си членове и кандидати, се събира няколко пъти[/quote]

  И в която километрите магистрали са по-малко отколкото в България...

  И малко статистика. По същата логика и всички тези страни, могат да искат същото. И те като Русия, са страни от Третия свят. Милионите и стотиците хиляди са кв. км. на съответната страна. Единственото, което ги отличава от русия е, че нямат сняг...

  7 Флаг на Индия Индия 3 287 590
  8 Флаг на Аржентина Аржентина 2 766 890
  9 Флаг на Казахстан Казахстан 2 727 300
  10 Флаг на Алжир Алжир 2 381 740
  11 Флаг на Демократична република Конго Демократична република Конго 2 345 410
  12 Флаг на Саудитска Арабия Саудитска Арабия 2 218 000
  13 Флаг на Мексико Мексико 1 972 550
  14 Флаг на Индонезия Индонезия 1 904 556
  15 Флаг на Судан Судан 1 886 068
  16 Флаг на Либия Либия 1 759 540
  17 Флаг на Иран Иран 1 648 000
  18 Флаг на Монголия Монголия 1 565 000
  19 Флаг на Перу Перу 1 285 220
  20 Флаг на Чад Чад 1 284 000
  21 Флаг на Нигер Нигер 1 267 000
  22 Флаг на Ангола Ангола 1 246 700
  23 Флаг на Мали Мали 1 240 000
  24 Флаг на РЮА РЮА 1 219 912
  25 Флаг на Колумбия Колумбия 1 138 910
  26 Флаг на Етиопия Етиопия 1 127 127
  27 Флаг на Боливия Боливия 1 098 580
  28 Флаг на Мавритания Мавритания 1 030 700
  29 Флаг на Египет Египет 1 001 450
  30 Флаг на Танзания Танзания 948 087
  31 Флаг на Нигерия Нигерия 923 768
  32 Флаг на Венецуела Венецуела 912 050
  33 Флаг на Намибия Намибия 825 418
  34 Флаг на Пакистан Пакистан 803 940
  35 Флаг на Мозамбик Мозамбик 801 590
  36 Флаг на Турция Турция 780 580
  37 Флаг на Чили Чили 756 950
  38 Флаг на Замбия Замбия 752 614
  39 Флаг на Мианмар Мианмар 678 500
  40 Флаг на Афганистан Афганистан 647 500
  41 Флаг на Сомалия Сомалия 637 657
  42 Флаг на Централноафриканска република 622 984

 67. 67 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  [quote#41:"ЕвразиецЪТ"]Велики
  По-велики
  Най-велики[/quote]

  Велики са единствено в потреблението на долнопробен алкохол. В нищо друго.

  The best way to predict the future is to invent it.
 68. 68 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  " Това, което Русия иска е международно призната сфера на влияние в региона..."

  След разгрома на СССР на Русия беше дадена такава възможност, дори Западът й помогна да укрепи влиянието си, тя дълго време беше с авторитет именно на такава сила. Аз не помня някой (не само политиците, но и обикновените хора) да се е противил на това. Затова всички бяха шокирани и неподготвени за изблика на имперски амбиции, които показаха, че Путин има свои понятия за "регион", които не се връзват с общоприетите. Когато се опитаха да му обяснят, той тръгна вабанк и сега ние консумираме последиците от това.
  Когато Западът помагаше на Русия, той разчиташе , че тази помощ ще бъде насочена към създаване на мощна в икономическо отношение държава, огромен пазар, с несметни богатства и възможности за развитие. В отговор получи смахнато, въоръжено до зъби чудовище, което с неговите пари се опитва да получи военна хегемония и постоянно се бие в гърдите , като демонстрира все повече унищожителни оръжия. Дори имаше чудовищната дързост да демонстрира качествата им и да ги рекламира в реални условия, унищожавайки хиляди сирийски деца, жени и стари хора. Всичко това довеждаше путиновата пропаганда до прасешки възторг, телевизионните предавания се превърнаха във военни сводки. Да не говорим за нещастните путинови мурзилки по форумите.
  Общо взето, това е Русия на Путин през 21 век. И това няма нищо общо с цитата от статията, който съм поставил в началото на коментара.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 70. 70 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1444 Весело

  До коментар [#55] от "Иван К":


  [quote#55:"Иван К"]при условие, че има военна сила да го направи. [/quote]
  Засега се справя, не мислиш ли?

 71. 71 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3358 Неутрално

  До коментар [#58] от "Yard":

  "Руснаците са на друго цивилизационно ниво ... и когато им говориш нормално те си мислят че си слаб."

  Именно.

  Затова Обама допусна ФАТАЛНАТА грешка още през първия си президентски мандат да им покаже, че ги смята за равни и иска с тях равноправен диалог - т.нар. Reset на отношенията.

  Равноправен диалог с руснаци е възможен точно толкова, колкото с ИДИЛ. Ако се държиш с тях човешки, те те смятат за слаб, уплашен, будала и пр.

  Америка и светът имат нужда от нов триумвират: Рейгън, Тачър и Папа Йоан Павел ІІ, който да ги сложи на мястото им.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 72. 72 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  До коментар [#49] от "Rhapsody of Fire":

  Прав си не мога да ти противореча, лошото е че май надминаха учителя

 73. 73 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1087 Любопитно

  Защо трябва да се умува толкова как да се говори с един нацистки диктаторски режим? Все едно няма достатъчно красноречиви примери от близката история.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#62] от "Realist":

  Аз поне съм дал някакъв анализ. Може и да е грешен, но с единствената гънка толкова. Ама ти ако имаше и поне "единствена" щеше да го оспориш, а не да се отсланяш на обиди, колкото си можеш.
  То че квиченето по Путин е смешно, смешно е, ама поне да го правехте по-качествено. Кой колкото си може !

 76. 76 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  [quote#38:"Добрин Велков"]Както и да говорим с Русия, тя ще направи това, което е решила.[/quote]

  Да фалира безлавно

  The best way to predict the future is to invent it.
 77. 77 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Най-големият проблем на руснаците е културата. Липсата на култура и добри обноски в голямата част от населението, ги нарежда при страните бананови-републики.

 78. 78 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 312 Неутрално

  До коментар [#37] от "Norman Granz":

  "С Русия трябва да се разговаря именно като с такъв, който си мисли, че човешкото месо става за ядене".

  А за подправки да питаме ли?

 79. 79 Профил на Faihle
  Faihle
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  За мен това е безличен и монотонен "анализ" издържан в темпото на бюрократ.
  Защо ли хората изобщо биха се интересували от подобни анализи. Дори анализи на далеч по-остри и изпечени геополитолози никога не искат, не им е позволено или не могат да вникнат в същината на проблемите. Нито да назоват нещата с истинските им имена.

 80. 80 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 374 Неутрално

  с русия не рябва да се говори, защото тя е подобноглухоням, койт нито приема, нито предава, а просто да се удря по тиквата - никога това не е било нормална държава

 81. 81 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#76] от "EU defender":


  [quote#76:"EU defender"]Да фалира безлавно[/quote]
  До месец най-много... Както Гърция, нали?

 82. 82 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#73] от "Птеродактил":

  ами приликата между хитлерова германия и путинска русия е зашеметяваща.

 83. 83 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Равнопоставеността по руски се разбира тя да определя правилата, които да не важат за нея!
  Какво да говорим за държава, чиято диаспора в Европа до идването на мюсулманите беше най-голямата по численост.

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 84. 84 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 691 Неутрално

  [quote#20:"ijj"]Бжежински и Хенри Кисинджър – представлява геополитическа сделка с Русия, която да осигури постоянен независим статут на Украйна."

  Този подход като че ли изглежда най-благоприятен от разглеждамите възможности [/quote]
  Не виждам параметрите на сделката. Освен това някак си се изхожда от неверния факт, че Украйна НЕ е с независим статут.
  Едва ли не на Русия трябва да и се даде нещо, за да остави Украйна на мира..да не намекват за Крим нещо?
  Крим не може да бъде така "подарен" на един отявлен агресор. Всички знаят как се проведе референдума и за зелените човечета дето активно "помагаха" в гласуването там.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 85. 85 Профил на Faihle
  Faihle
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#71] от "Norman Granz":

  Америка не знам от какво има нужда, но Света няма.

 86. 86 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  С терористи не се разговаря.
  "Откъде руски депутат знаел преди всички, че в Брюксел има терористични атаки?
  В профила си в Twetter депутатът вместо съчувствие, изразява злорадството си, че докато "генералният секретар на НАТО Столтенберг воюва с мнимата руска заплаха, а под носа му взривяват хора".

  "Но, защо никой не обърна внимание на датата и часа, в който е публикувано съобщението", пита руският журналист Андрей Шипилов."
  http://www.faktor.bg/novini/svjat/70374-otkade-ruski-deputat-znael-predi-vsichki-che-v-bryuksel-ima-teroristichni-ataki.html

  nemo malus felix, minime corruptor.
 87. 87 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#67] от "EU defender":

  освен с най-добрите пияници русия се слави и с най-добрите проститутки, тъй че не я подценявай де.

 88. 88 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#39] от "Калата":
  Голяма част от българският народ не може и не иска да си зададе едни прости въпроси относно "двойното освобожднение" от страна на Русия/ ама много мръснишко звучи това /
  Първо- освобождението ни в краят на 19-ти век от турското робство ЗАЩО е трябвало да бъде заплащано няколко десетки години с няколко десетки тона злато.
  Второ-във всеки окръжен български град има издигнат монументален, гигантски паметник, много скъп във финансов аспект/ в някои градове дори повече от един/ на съветската армия и в памет на нейните паднали за освобождението на България???? воини. 2016 година сме-ако някой наистина иска да разбере колко и дали ИЗОБЩО са загинали руски армейци за освобождението ни от фашизЪмЪ: има поне три начина да го направи. Единият е интернет, другите са свързани с посещение на музеи и архиви по места и умение за боравене с информация.
  Е, след като 70-80 % от уж умното и мислещо народонаселение НЕ МОЖЕ А И ПРЕЗ УМ НЕ МУ МИНАВА да си зададе елементарни въпроси, какво очаквате-да е критерий за външна политика ли?
  Както е решаващ фактор за избора на идиоти, управляващи България последните 20 години
  Тълпата ни е тъпа, неука, проста, иска си кефа, далаверата и да ги четка някой, че са "най-древната нация" в Европа.
  И да знае, че има световен заговор срещу НЕГО конкретно-щото иначе досега да е изобретил телепорта, хапче срещу всички видове рак и универсален инструмент за ремонт на пералня, комбайн, трепанация на черепа и отпушване на канал

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 89. 89 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#75] от "Калата":

  Хайде чети в оригинал на руски, за да ти е по-лесно.

  писатель Виктор Шендерович

  Россия существует как мировая цивилизация в рамках европейской парадигмы. Россия стала уникальной цивилизацией и стала иметь какое-то значение за пределами значений, которые имеют другие племена и народы именно тогда, когда она сделала свой европейский выбор, в рамах европейской парадигмы. Только там появились Толстой, Менделеев, Вернадский – это все, этот наш золотой век, этот взлет нашей цивилизации благодаря чему нас и знают в мире... Вот в диапазоне от Толстого до Вернадского и Менделеева и Гагарина - это все в рамках европейской цивилизации. Если нет, то мы просто какая-то территория на отшибе мира, территория с плоховатой нефтью и газом, которые все меньше нужны человечеству.

  Мы выходим, мы упали… Выпали из европейской цивилизации, - причем не выпали, а выбросили себя сами оттуда, вот своими руками, действиями администрации. Администрацию понять можно: администрации деваться некуда. Путин должен либо сделать себе, так сказать, харакири (или уйти в отставку, в мягком варианте), либо продолжать делать то, что он делает. Только в этой парадигме - я говорил в этой студии пятнадцать раз… - только в этой мутной воде, только тут, на этом постоянном шантаже, на этом бряцании ядерным оружием, на этом наезде-отъезде-торговле – только тут он имеет какие-то политические шансы! Все остальное он проиграл, намертво проиграл, окончательно. Ему обратной дороги нет, ему из власти дороги нет: он идет в тюрьму сразу из власти – это он знает, поэтому от власти он не уйдет. Поэтому интересы российской администрации заключаются в том, чтобы продолжать эту игру, известную нам по отношениям прокуратуры с бизнесом, власти с бизнесом: «наезд-откат-отъезд». Вот это, что сейчас производит Путин.

  Диалог возможен между людьми… Ты же не со всеми ведешь диалог, да? Иногда ты сторонишься от диалога, и твое поведение в этом случае следует признать правильным: не со всяким нужно вступать в диалог - и не во всяких ситуациях нужно вступать в диалог. В ситуации, когда тебе хамят и угрожают, выход из диалога или дистанцирование, или ограничение в передвижении того негодяя, который тебе угрожает, является правильной тактикой. Не надо с ним разговаривать, с бандитом, который тебе хамит и приставил нож к горлу – с ним не надо разговаривать. Если есть возможности его дистанцировать, отодвинуть и дать ему понять – воздействовать на него силой, показать, что есть противоположная сила – это самая правильная тактика. И не надо рассматривать ПАСЕ, как нечто отдельное. Мир разглядел наконец брата Владимира… разглядел…

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 90. 90 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 691 Неутрално

  [quote#79:"Faihle"]вникнат в същината на проблемите. Нито да назоват нещата с истинските им имена. [/quote]

  Слушаме/четем те...давай с твоя анализ.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 91. 91 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#82] от "Катерина Стоева":


  [quote#82:"Катерина Стоева"]приликата между хитлерова германия и путинска русия е зашеметяваща. [/quote]
  Недей така, че Полша е притеснена...

 92. 92 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#86] от "СДС":

  четох го това - изводът е само един, тоя руски башибозук е измежду организаторите на атентата и тия двамата камикадзета са били просто изпълнители на руска поръчка.

 93. 93 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Както и да се пънат Путинофилите нито един от тях не учи, не живее и не работи в Русия. С какво право ни я дават за пример?! Руснаците на талази се изнасят от Русия и търсят убежище в САЩ и Европа. Явно предпочитат нормалността пред задължителната путинофилия.

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 94. 94 Профил на cai
  cai
  Рейтинг: 266 Весело

  До коментар [#82] от "Катерина Стоева": "...ами приликата между хитлерова германия и путинска русия е зашеметяваща."

  Обосновете се, къде и в кой области ?!

 95. 95 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3358 Неутрално

  [quote#86:"СДС"]"Но, защо никой не обърна внимание на датата и часа, в който е публикувано съобщението", пита руският журналист Андрей Шипилов." [/quote]

  Аз лично ни най-малко не бих се изненадал, ако Москва стои зад терористичните актове в Европа през последните месеци, както почти стои сигурно стои и зад свалянето на руския самолет от Шарм ел Шейх.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 96. 96 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 312 Неутрално

  "Когато комуникира със Запада, Путин използва и двата похвата. Той понякога разчита на либерална реторика, за да изпрати често крайно нелиберални послания. Путин също така прибягва до брутални истини в твърдения като "Украйна дори не е истинска държава".

  Така де, брутално, ама истина.
  Какво повече да добавим?

 97. 97 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 374 Неутрално
 98. 98 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3063 Весело

  До коментар [#75] от "Калата":

  "Аз поне съм дал някакъв анализ."

  "Анализът" ти показва едно, че и ти също като Путин не си дорасъл за равностоен разговор и цоциализъма и съветското робство яко са те осакатили. Отговот на "анализа" ти го има в статията. Това какво е:

  "Щели да "възпират" Русия тези ! От какво бе ? От това че не иска да ви се подчинява ли ?"

  И отговора, НЕ СИ ДОРАСЪЛ, за туй трябва да ядеш налъма като СССР, докато се огъне и дървеното желязо:

  "Истината е, че Русия никога не е искала да бъде третирана като равноправен партньор в рамките на Западната система, установена от ОССЕ. За Русия, да бъде "равен" означава да имаш правото да определяш и променяш правилата на играта. Това означава Русия да има право на геополитическо вето, а вътрешнополитическите практики на руския режим да се приемат безкритично. Принципите на ОССЕ не са съвместими с нито едно от тези условия."

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 99. 99 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7995 Неутрално

  До коментар [#79] от "Faihle":

  Защото за такива''анализи'' се поддържат институти, раздават се титли, заплати и на тяхна основа се развива БВП на някои държави.
  Смисълът е поредица от ''изненади''- реформа и нови ''анализи''- научно перпетум мобиле за модерни науки....

  [email protected]
 100. 100 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 504 Неутрално

  [quote#42:"Маршалов"]В никакъв случай масата на притежаваните финансови инструменти не е мерило за възможности, тъй като начините за придобиването им особено на най-крупните суми е в черния бизнес. [/quote]
  Бил Гейтс и компания в "черния бизнес"?!?!Интересно...
  http://profit.bg/news/Tova-sa-20-te-naj-bogati-hora-sveta/nid-135543.html

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK