Неделно четиво за офшорни зони

Неделно четиво за офшорни зони

© Reuters"Дневник" публикува текста на Красен Станчев от Седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Който се интересува от "Панамските документи", нека отдели време и сам помисли за какво става или не става дума в цялата история.


Поуки от последните 40 години
Историята на износа на пари през последните 40 години, за която писах по доклад на "Мрежата за данъчна справедливост"[i] през август м.г., позволява да се види, че:

 • - Изнасяните доходи може би изобщо не биха били произведени, ако не съществуваше възможност те да бъдат скрити на сигурно място;
  - Ако върху тях бяха платени данъци, правителствата на много несимпатични и далеч не демократични страни, биха имали повече средства за потисничество, войни със съседите и вавилонски държавни проекти;
  - Той се случва от страни с несигурна среда за частната собственост и бъдещето изобщо, независимо дали става дума за Германия от 1937 до 1948 г., за Китайската народна република (която е шампион по бягството на капитали), СССР – Руската федерация (на второ място в "първенството") или България с относителна скромност на постиженията – 29 млрд. щ.д. (8,3 пъти по-малко от Унгария) за периода 1970-2010 г.[ii]
Причините за възникване на юрисдикции с ниски данъци нямат много общо с причините да се изнася доход към тях.


Reason d’etre


Към първите се отнасят най-вече два фактора – високите данъци в развитите страни след Втората световна война и високите равнища на правителствена задлъжнялост и разходи, които пораждат общото усещане за несигурност.


През 50-те години на ХХ век средните доходи в тези страни се облагат с 45-50% данък, през 60-те – с 50-55%, през 70-те и 80-те – с около 45%. За високите доходи данъците например в САЩ за този период са съответно 84, 91 и 70%.


Следната графика показва положението в страните членки на ОИСР след 1980 г.[iii]


Неделно четиво за офшорни зони

© ИПИ


За този период е верен коментарът на Кузман Илиев, че "причината за съществуване на данъчен рай е данъчният ад".


Но това не обяснява всичко. По-дългата история на държавния дълг на седемте най-големи икономики в света, както тя е показана на долната графика от МВФ, показва, че техните правителства ще трябва рано или късно да фалират, отново да вдигнат данъците или да предприемат някаква друга форма на експроприация.


Неделно четиво за офшорни зони

© ИПИ


Естествено и историята на правителствените разходи в тези страни също буди тревога.
Следните две таблици са съставени от аспиранти на Лешек Балцерович за целите на една негова лекция в Министерството на Финансите на Германия (декември 2011 г.).[iv]


Неделно четиво за офшорни зони

© ИПИ


По нашата тема тези данни казват следното:

 • - Днес правителствените разходи са много по-високи дори с сравнение с години, когато някои страни се готвят за война (както добре се вижда по примера на Германия);
  - Най-вероятната причина за нарастването на правителствените разходи, дългове и, в крайна сметка, данъците е разрастването на "държавата на благоденствието".
По повод тази държава следва да се има предвид, че показаното в тези таблици е само видимата част на айсберга. Ако се отчетат нефинансираните имплицитни дългове (т.е. обещания към населението) на тези правителства, техният фискален дисбаланс изглежда напълно неуправляем.
Като процент от годишния БВП за 2009 г. за страните членки на ЕС в тази група той изглежда, както следва: Франция – 549,2%, Германия – 418,2%, Италия – 364,1% и Великобритания – 442,1%.[v]
В този обстановка нормалното функциониране на инвестиционния процес предполага управление на капиталите в юрисдикции, които дават сигурност на правата на собственост, безупречно изпълнение на договорите и бързина на сделките. Всичко това се осигурява от т.нар. офшорни зони, затова и много юрисдикции (и САЩ, и Великобритания, и ЕС) ги осигуряват на собствена територия.


Исторически прецеденти


Неизкушените в стопанската история могат да отворят Библията (Царства, I, 8, 11-18) и да видят какво е предупреждението на Самуил към синовете му, когато те го молят за съвет дали да си изберат цар и управници.


Ето неговите думи:

 • - "той ще взима синовете ви и ще ги прави свои колесничари и свои конници, и те ще препускат пред колесниците му;
  - и ще ги постави да му бъдат хилядници и петдесетници, да му обработват нивите, да жънат житото му и да му правят войнишко оръжие и всичко потребно за колесниците му;
  - ще взима дъщерите ви да правят благовонни мазила, да готвят ястие и пекат хляб;
  - ще взима най-добрите ви ниви, лозя и маслинени градини и ще ги дава на слугите си;
  - ще взима десетъка от сеитбите ви и от лозята ви и ще го дава на скопците си и на слугите си;
  - ще взима робите ви и робините ви, най-добрите ви момци и ослите ви и ще ги употребява за своя работа;
  - ще взима десетък от дребния ви добитък, и вие сами ще му бъдете роби;
  - тогава ще заохкате от царя си, когото сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава."
Датирането на този текст е от 8-7 в. пр. н.е., тогава Юдея е зона със силно самоуправление, в съседство с юрисдикции (Вавилон и Египет) на силна централизация и високи данъци. Прецедентите не свършват до тук. Ето още примери на юрисдикции с ниски данъци, защита на права на собственост и изпълнение на договорите, изброени съвсем накратко:
 • - Градът-държава Атина от т.нар. "златен век" – т.е. от средата на 5 до средата 3 в. пр. н.е.;
  - остров Родос - около 220 г. пр. н.е. и след 1 в. до н.е., за около 100 години;
  - Юдея преди завоюването ѝ от Помпей поради междуособици между Садукеите и Фарисеите (67 г. пр. н.е.) и 70-79 г. от н.е.;
  - Александрия до царуването на Птолемей (който през 196 г. от н.е. връща ниските данъци в Египет, за овладее масов данъчен бунт);
  - Крит и още поне 4 гръцки острова по време на Османската империя (макар данъците там винаги да са били доста ниски) - нещо като днешните британски острови;
  - Сицилия по време мюсюлманското владичество и при Барбароса;
  - Новгород спрямо Московията и Хазайският съюз спрямо католическия свят;
  - Швейцария спрямо съседните страни в продължение на 700 години;
  - Венеция, Рагуза (Дубровник) до завоюването на Венеция от Наполеон Бонапарт;
  - редица юрисдикции в Китай, на които не им помня имената, но Хонг Конг и Макао през 19 в. и сега, Харбин до 1945 г., Шанхай след 1978 г., Тибет в продължение на векове;
  - гръцките колонии по сегашното българско и Кримско крайбрежие, с прекъсвания в продължение на поне 10 века;
  - Свищов в края на 18 в. до разрушаването му от Кутузов (два пъти между 1806 и 1813 г.)[vi] и Червен - до Русчук през 18 (края) и началото на 19 век.

Съвременната роля


Както винаги в историята, така и днес офшорните зони имат съществен принос за стопанското развитие. Накъсо то се състои в следното:

 • - Намаляват цените и повишават на качеството на нещата, които хората купуват;
  - Улесняват достъпа на бедните страни до спестявания на хора и фирми в богатите юрисдикции - става дума за ПЧИ равни на поне 30-35% от глобалния БВП (за страни като България - 45-50% от ПЧИ след 1991 г.);
  - Спестяват средства на малоимотни, онеправдани и преследвани граждани от всички юрисдикции, включително богатите такива;
  - Служат за пример в управлението на закона и международните сделки; например на най-добрата защита на преводи от терористи и други забранени дейности дават процедурите на Каймановите острови;
  - Коригират макроикономически и фискални дисбаланси на юрисдикциите с високи данъци, за които стана дума по-горе;
  - Възпират ирационални политически и стопански начинания на несимпатични вождове и правителства;
  - Разкриват неприемливо поведение на борци с тези юрисдикции, които сами държат парите си там - например самия много симпатичен президент на Руската федерация или пък първия министър на финансите на Франсоа Оланд (който му помогна да спечели изборите с обещанието за 75% върху "свръх-богатите", но се оказа, че сам държи парите си в Швейцария);
  - Насочват, макар и рядко, инвестиции от криминализирани към некриминални стопански дейности – прането на пари е по-лесно в юрисдикции с по-лошо управление на закона.
Причини на използване


Казаното по-горе позволява да се резюмират икономическите мотиви на използване на офшорните зони.
Независимо от произхода, когато ресурси от тези зони биват инвестирани в другите юрисдикции, инвеститорите общо взето се подчиняват на правилата на играта - плащат данъци, отчитат се и пр., дори правят дарения. Причината е проста: иначе не могат да оперират, да вземат кредит, да сключват договори, да наемат хора и да печелят, поемайки риск за своя сметка.


Зоните, предлагайки като Панамската комфорт на арогантни политически несимпатяги, нямат това за преобладаващо занимание. Панамската зона възниква като такава през 1903 г. като нормална реакция на въведените в САЩ и Мексико скъпи разрешителни и високи данъци върху морските превози и собствеността на кораби (по идея на самите собственици, за бъдат защитени от конкуренцията). По време на управлението на генерал Нуриега от 1983 до 1989 г. (между другото след преврат, приветстван у нас като нова социалистическа революция в Латинска Америка), Панама става център на трафик на оръжие и наркотици, и съответно на обслужване на сделки по тези поводи. Това мотивира десант на САЩ в Панама Сити, арест и осъждане на генерала първо в САЩ и сетне във Франция. След 1989 г. Панама се завръща в глобалната икономика, като предоставя онова, което правят и много други юрисдикции: сигурност и ускорение на оборота на капитали, поевтинявайки производство и предоставяйки - чрез своите клиенти на потребителите - по-качествени стоки и услуги на по-поносими, изчистени от данъчни тежести цени. (Иначе данъците биха били пренесени върху цените или биха ограничили производството.)


Вероятно това се случва в мащаб 8-12 трлн. щ.д., равни на глобалния оборот на зоните, т.е. 10 - 15% от БВП на Земята. (Има и други, по-ниски или по-високи оценки на оборота.) Парите на несимпатягите и знаменитостите в тези зони са незначителна част от оборота, не повече от 100-120 млрд. Може с увереност да се смята, че поевтиняването е равно на сумата, необложена с данъци – т.е. 1,8 – 3 трлн. щ. д. на година. Това е паричният израз на благосъстояние, което никаква социална държава не може да осигури в такъв обем, особено в страните от т.нар. трети свят.


Защо несимпатягите ги харесват


Разкриването на Панамските документи показва, че не данъците са основен мотив на използването на офшорните зони от несимпатични властници. Очевидно Панама е предпочитана от тях поради високата степен за секретност на клиентите: законът предвижда сериозни наказания (затвор и глоби) при разкриване на тайните.


Но също така се вижда, че не просто данъците са водещият мотив за прехвърляне на доходи.


Интересен пример в това отношение са Русия и Саудитска Арабия. Нито президентът на Русия, нито кралят имат проблем с плащането или неплащането на данъци. А и данъчните ставки са съответно 13 и 0% върху облагаемия личен доход.


Сравнете тези ставки с 62,3 и 53,7% в Дания или Швеция за 2009 г. Оттам практически няма бягство на капитали, докато на другите две страни принадлежи шампионското място в това начинание. Защо?
Защото водеща мотивация е общата атмосфера на несигурност. Дори при държавните глави на тези страни. За тях мотивът е някаква комбинация от срам, лакомия и страх от несигурността, създадена и поддържана от самите тях. Може би има известно влияние и фактът, че тези страни са с икономики, вкоренени в използването на природни ресурси (които са държавна собственост), но основното е, че в тези страни собствеността и бизнеса са тежка зависимост от политическите обстоятелства и усмотрението на властниците. Разумно е да не разчиташ на добрата воля на онези, които ще дойдат след теб.


България


България има дълъг опит в използването на офшорни зони за замитане на следите от срамни и криминални сделки. Той се разгръща от края на 50-те – началото на 60-те години на ХХ век, започвайки с въоръжаването на алжирските националисти в борбата им срещу Франция.[vii] Кога точно свършва е трудно да се каже. Известно е, че например Мултигруп тръгна от една регистрирана фондация в Цуг, Швейцария. Подобни започват да създават доход в страната, ако правилата на играта ги принуждават да правят това. Мултигруп и други не успяха.
Интересно е, че у нас основните коментатори на "Панамските документи" са експерти по сигурността, които познават само този опит.


Тъй или инак, днес е очевидно, че разходът по прехвърляне на капитали от България е приблизително равен на данъците върху доходите.


Ако сега някой изнася капитали от България, то е поради мотиви, близки до описаните по-горе.
Става дума за осъзнаване, че бизнесът и доходите могат да ти бъдат отнети, включително от приятелите, които са ти помогнали да се сдобиеш с тях.


В тази ситуация българските законодатели вероятно ще приемат нов закон. Той с нищо няма да промени мотивите за използване на офшорните зони. Но ще разчисти терена за онези, които вече са навлезли в пазара на обществени поръчки и политически привилегии.


Аналогичните инициативи няма да успеят в глобален мащаб.


Разгледайте внимателно следната графика на ОИСР.


Неделно четиво за офшорни зони

© ИПИ


предположим, че е тези страни се изнася цялата сума на данък печалба и че новите ограничения могат да бъдат приложени успешно, положителният ефект върху бюджетите не може да бъде значителен.
Впрочем приходите в държавния бюджет на България от този данък за последните пет години са практически равни на тези на Словения, Исландия и Германия.


Проблемът е другаде. И той е в лошите идеи, с които се тълкува ролята на офшорните зони в икономиката на отделните страни и в глобален мащаб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[i] Виж: http://ime.bg/bg/articles/ne-ofshornite-zoni-a-pravitelstvata-sa-problemyt/
[ii]За България е важно да се отбележи, че бягството на капитали се случва в най-голям мащаб преди 1991 г., но след това се интензифицира отново от 1993 до 1997 г. Подобно е положение и с Унгария. Оценката за Русия е, че след 1998 г. средно 50 млрд. щ.д. се изнасят на година.
[iii]Виж: Testimony of Mr. Robert A. McDonald Before the House Committee on Ways and Means, 20 January 2011, at: http://businessroundtable.org/resources/testimony-of-mr.-robert-a.-mcdonald-before-the-house-committee-on-ways-and-
[iv]Виж: Leszek Balcerowicz, Fiscal Stance, Macroeconomic Stability, Growth, Berlin, Federal Ministry of Finance, December 7, 2011.
[v]Jagadeesh Gokhale, Measuring the Unfunded Obligations of European Countries, NCPA, Policy Report No. 319, January 2009, p. 8.
[vi] Виж: Надя Данова, Търговия, корупция и преселение в Северна България по време на война (1806-1813) (Един неизползван извор за историята на Свищов).
[vii]Виж: Христо Христов. Империята на задграничните фирми. Създаване, дейност и източване на дружествата с български участие зад граница (1961-2007). София, Сиела, 2009.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Ехее, върнали сте ни още в зората на човечеството едва ли не, когато е имало пак своеобразни офшорни зони
  Някога все се замислях, какъв им е смисъла освен засмукване на капитали които са с неясен произход, но сте обяснили, че можело и да се ползват за много добри каузи(но евентуално) в което аз слабо вярвам.
  Но пък казвате, че Точно в панамските са се събрали, най нелицеприятните типове на планетата и оттам щяло да изкочи зайчето.
  Ами и ние чакахме, чакахме, но ОЧАКВАНОТО зайче не изскочи. Само един Камерън изгърмя, а онзи Прошенко си беше ясен и на неграмотните, че е корумпе та дрънка.
  Пусти Путин никакъв се не яви из списъците, а така се бяха подгряли другарите да го хапят за карчола.

 2. 2 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Красен Станчев вади от 10 кладенеца вода (някои от тези кладенци всъщност са за фекалии), за да не отговори на един простичък въпрос - защо анонимни офшорни дружества.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 3. 3 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Има над какво да помисли човек след прочитането на този текст, особено в първите му части, свързани с евентуални бъдещи фалити на водещите икономики и не за друго, а за да си помислим какво ни чака, ако не точно нас, тук и сега, следващите поколения.

 4. 4 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 479 Любопитно

  "Насочват, макар и рядко, инвестиции от криминализирани към некриминални стопански дейности" - "МАКАР И РЯДКО"???!!! Стига, бе!

  Защо се използват в България? - питайте собственика на Булгартабак (ако го намерите)!

  Авторът би ли декларирал има ли и колко офшорни фирми?

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 5. 5 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#4] от "Mark Twain":
  Авторът би ли декларирал има ли и колко офшорни фирми?
  -----------------------------
  Щеше ли да си дава толко зор, ако нямаше?

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 6. 6 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 352 Неутрално

  [quote#4:"Mark Twain"]Защо се използват в България?[/quote]
  Ами нали ти обяснява, чиляка към края. За сега нямаме механизъм , за възпиране . Ама видете ли нашичките щели да обмислят закон. Олеле. Ами той закона ако ще върши някаква работа за баш най хитрите от хитреците, нашите светила политиците, той няма да бъде приет в този век. Или пък ако бъде приет, ще бъде пак някоя недомислица в която ще се ограничават действията на нормалните хора и капиталите им. То и в Китай си ги има такива подобни(или поне имаше) . Каквото влезе не излиза(или с голям зор)

 7. 7 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А вий да видити, официалнио представител на даржавния департамент на САЩ Марк Тонер потварди, че правителството на САЩ чрез подконтролната му агенция USAID е финансирало журналистсическуту разследване за панамските офшорки!! Та начи да си не помисли некой, дека журналистсическуту разследване от тва е зависиму некак си, нема такива рабути, независиму си е то. Верно, правителството на САЩ чрез подконтролната му агенция USAID можеше да финансира журналистсическу разследване за нещо другу, напримир оти у Европа са влачат толко много бежанци, али оти Halliburton, Honeywell, KBR,FMC Technologies, Samsung, Hyundai, Rolls-Royce, Petrofac са набъркани у скандал с корупция у Близкия изток с фирмата от Монако Unaoil, ма тва не праи разследванету по-зависиму, гледайте си кефа!!

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 8. 8 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Овчедушието има постоянно присъствие от Адам и Ева насам. Но и да го нямаше, тарикати пак щеше да има по един или друг начин.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 9. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2348 Весело

  Офшоркоците са вреди за планената и това е видимо ! За момента най-голямото зло са финансовите анархисти които правят по над $50 трилиона годишни обороти чрез офшорки специално създадени за тях в екзотични "бивши" британски колонии!
  [quote#4:"Mark Twain"]Защо се използват в България? - питайте собственика на Булгартабак (ако го намерите)! [/quote]
  БУЛГАРТАБАК е капка в океана бе хвани малко да прочетеш за американските тютюневи корпорации ,че от 100 години са най-големите партньори на маститите перачи на пари и контрабандисти!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 10. 10 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 452 Весело

  До коментар [#1] от "Калата":
  Пусти Путин никакъв се не яви из списъците, а така се бяха подгряли другарите да го хапят за карчола.
  ----
  То анонса беше към Песков, на когото обещанваха безсънна нощ за да мисли обяснения. Всички мислехме, че е заради Путин, а то е било заради жена на Песков - Татяна Навка

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 11. 11 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Добре е, че става ясно, че офшорните зони не са измислени сега и че чрез тях се стимулират определени райони по света. Те сами по себе си не са незаконни, а това, че някой може да се възползва от тях е съвсем друг въпрос.

 12. 12 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 967 Весело

  А, хубаво нещо било офшорката. Полезно. Не случайно най- отговорните, най- патриотичните и най- добре облечените бизнесмени у нас практикуват в тази сфера. Дай боже , всекиму! Ама не дава всекиму, а само на лица с агентурно минало, настояще и бъдеще.

 13. 13 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#11] от "lefkovitz": ≪Те сами по себе си не са незаконни, а това, че някой може да се възползва от тях е съвсем друг въпрос.≫

  Всички знаят, че са законни. Въпросът обаче е не дали са или не са законни, въпросът е: ЗАЩО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ?
  À à è ѝ ò – „”

 14. 14 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#12] от "yorddj": ≪Дай боже , всекиму! Ама не дава всекиму, а само на лица с агентурно минало, настояще и бъдеще.≫

  Да, но на практика важно е не агентурното минало, настояще и бъдеще, а само едно: С колко финикийски знаци или с тяхна материална равностойност разполагаш в момента. И нищо друго няма ни капка значение.
  À à è ѝ ò – „”

 15. 15 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 500 Неутрално

  интересни са исторически примери, които са дадени в статията. не знам каква представа има г-н станчев за икономиката на тибет, но е извадил голям, ама много голям късмет, че не се родил там преди 100-200 години.

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 16. 16 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 409 Неутрално

  След голямата кризата Алан Грийнспан рони истински сълзи,защото се беше провалил модела на пазара с модела на алчността.Колкото и графики , приказки ,анализи да извършва К.Станчев офшорните зони са създадени от АЛЧНИ ЗА БОГАТСТВО шепа хора .Трябва още фалити като банката Леманс Брадърс за да се вземат световни мерки ,другото е бошлаф.

 17. 17 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Жалък опит на Красен Станчев да защити теза , очевидно спусната му от някой друг. Мноооого далече от обичайното му ниво. Като му четеш глупостите оставаш с впечатление че данъците се харчат само за войни. Нито дума за здравеопазване, инфраструктура , образование, подпомагане на социално слаби и всички други функции заради които държавите съществуват.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 18. 18 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2202 Неутрално

  Цитат:"Хората не се залавят за бизнес с цел да плащат данъци, нито да откриват нови работни места, нито да гарантират стабилност, а за да направят собствения си живот по-добър и по-благоденстващ." Красен Станчев (цитат е от Уикицитат)

  Не коментирам.

 19. 19 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2202 Любопитно

  [quote#14:"glog"]Да, но на практика важно е не агентурното минало, настояще и бъдеще, а само едно: С колко финикийски знаци или с тяхна материална равностойност разполагаш в момента. И нищо друго няма ни капка значение. [/quote]

  Казваш, няма значение откъде им е "първият милион", като например, на щастливите милиардери Баневи?!...

 20. 20 Профил на UJC4040
  UJC4040
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Тази статия да не би да е финансирана от Путин? Или от някоя российска фондация?
  От време на време, когато биват настъпени по опашката, някои същества издават естествените си звуци.
  Пеевски, като видя зора, написа закон за офшорките. Като предотврати написването на истински такъв. Сега четем анализи, които да предотвратят четенето на истински такива. Не че фактите не са такива, но тежестта на всеки е така изместена, че човек просълзен си казва: Що ли не направя и аз една офшорка. Да подпомогна световния прогрес. И дружбата между народите, както се казваше навремето.

  По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
 21. 21 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 936 Неутрално

  Анализът е отличен ... за тези, които могат да четат !
  Останалите са "пишещите по форуми" ....

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 22. 22 Профил на a4kataaa
  a4kataaa
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#18] от "batzdravo":

  от какво се възмущаваш? да неби да не е вярно?

 23. 23 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Единствената смислена статия по темата, която съм чел. Разбира се, коментарите основно са с автори, които са "за" капитализъм, но само ако някакви пари влизат и в техния джоб. Ама понеже такива пари няма, респективно не влизат в джоба им, затова и мненията на повечето хора са от рода на "тоя е престъпник", "Уууууу, разпънете го на кръст" и други подобни глупости. Общо взето, офшорните зони са лошо нещо, щото ние нямаме пари в тях, а са по нечия чужда сметка!

 24. 24 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 797 Неутрално

  ФАКТ е, че офшорките са анонимни колектори на криминални капитали.
  Оттук-натам тезата и 'аргументите' ЗА 'ползите' от офшорните фирми звучат меко казано абсурдно.
  Даже не ми се коментират глупостите на автора, че едва ли не криминалните офшорки възпирали диктаторите от още по-големи злодеяния?!
  Ясно е и че тази организационна форма за правене на 'бизнес' е привилегия на клептократичната върхушка в много държави.

 25. 25 Профил на room101
  room101
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Винаги се вълнувам до сълзи като чуя или чета проповедите на свидетелите на глобалния капитализъм, Според мен скоро трябва да почнат да жертвопринасят и деца на олтара на свещенния Пазар, който бди над нас и ни пази. Да се свети името му во веки. Амин

 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1992 Весело

  [quote#65:"qwertqwert"]Красен Станчев вади от 10 кладенеца вода [/quote]
  Ами, вади от пет и прелива в други пет. Сиреч, от пусто в празно:
  - офшорките били предпочитани от страните с високи данъци, а пък се оказват офшорници, тия с ниски данъци (Русия, СА, Китай).
  - уж дълговете се вдигат заради високите данъци, а пък Германия, когато има най-високо данъчни облагане, 47.8% през 1980 г., има най-нисък дълг. За ръста на дълга авторът кат полуидиот пропуска да отбележи, че през декември 1971 г. се суспендира на практика златния стандарт с Smithsonian Agreement https://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Agreement
  - третата мантра, офшорките били полезни, щото били осигурявали "инвестиции" - за България, емигрантите внисат пет пъти повече (2.5 млрд. евро за 2007 г.) от пишман-инвеститорите (500 млн. евро преки инвестиции за 2007 г.) и сме в перманетна криза от тогава (отрицателно търговско салдо, ръст на дълговете и застой, практичиски застой на БВП, даже за 2010 г. се беше снижил с 1%).
  - не е обяснил, защо държавният дълг на развитите страни пада след грабежа (репарациите) на ВСВ, а след въвеждане на либертианството държавите изпадат в дългова криза. Има ли общо спада на държавния дълг с натрупаните иновативни технологии, нереализирани заради войната? Как монетарната политика на либертианството се е отразила върху развитието на науката и техналогиите? Изнасянето в офшорки на печалбата не е ли предизвикало затихване на инженерните науки ... за сметка на изучаване на финансови и правни врътки ... за избягване на общественото развитие?

 27. 27 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 797 Неутрално

  За правоимащите има офшорен данъчен рай, анонимна собственост и милионни трансфери скрити зад разни безработни цървули в Кипър или мазни адвокати.
  Обаче за простолюдието държавата осигурява 24 часово онлайн следене от НАП и докладване на всеки паричен трансфер над няколко хиляди евро.
  За да си купи апартамент един обикновен човек декларира произхода на парите си. Обаче за произхода на парите на офшорни фирми, дето контролират милиарди активи от икономиката държавата услужливо си затваря очите

 28. 28 Профил на josephofarimatea
  josephofarimatea
  Рейтинг: 0 Весело

  Дочитам статията и продължавам с "Острова на съкровищата"

 29. 29 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1992 Весело

  До коментар [#28] от "josephofarimatea":

  Какво ще правите на "Острова на съкровищата" - ще регистрирате чужди или ще претърсвате за загубени?

 30. 30 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3692 Неутрално

  До коментар [#10] от "je suis Радан Кадиев":
  "Пусти Путин никакъв се не яви из списъците....."
  То не стига че за Путин и да имаше нещо, никой нямаше да повярва, ами и нищо не намериха. Язък за инвестицията. Аз обаче съм човек подозрителен и съмняващ се. Имало е нещо скълъпено и многообещаващо. Но в последния момент са се отказали да го ползват по някаква причина. Иначе за какво беше всичкия шум.

 31. 31 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Мнението на Красен Станчев за офшорките е ясно отдавна. Може и да не е личното му мнение, но му се налага да го лансира. Все пак щеше да ми е интересно да прочета отговор на въпрос като - защо след като няма нищо лошо в офшорките се налага да се крият имената на собствениците им?

 32. 32 Профил на Иван Арнаудов
  Иван Арнаудов
  Рейтинг: 588 Неутрално

  [quote#31:"neznaiko.bg"]Все пак щеше да ми е интересно да прочета отговор на въпрос като - защо след като няма нищо лошо в офшорките се налага да се крият имената на собствениците им?[/quote]
  Ами толкова си чел и статията, затова питаш...

  [quote#0:"Красен Станчев"]
  Става дума за осъзнаване, че бизнесът и доходите могат да ти бъдат отнети, включително от приятелите, които са ти помогнали да се сдобиеш с тях.[/quote]
  Сега стана ли по-ясно?

  Някои хора поддържат линия, а пък аз... поддържам окръжност.
 33. 33 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 967 Неутрално

  До коментар [#14] от "glog":
  Има, има значение. Щото и Илия Павлов, Емил Кюлев и още мнооого подобни с агентурни имена разполагаха с безброй финикийски знаци, а днес разполагат само с увехнали цветя над главите си.

 34. 34 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 573 Неутрално

  До коментар [#32] от "Иван Арнаудов":

  Аз статията съм я чел, плюс още много подобни на автора по темата. Ама това дето си го цитирал, наистина ли го вярваш? Тоест движещия мотив е страха, а не желанието да прикриеш, да изпереш, да преметнеш данъчните? Предполагам, че вярваш и в Дядо Коледа.

 35. 35 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Статия, която ни кара да се замислим: защо нещата са такива каквито са!
  А това съвсем не е малко.
  Благодаря на автора!

  The best way out is always through Robert Frost
 36. 36 Профил на Иван Арнаудов
  Иван Арнаудов
  Рейтинг: 588 Неутрално

  До коментар [#34] от "neznaiko.bg":
  Е, продължавай тогава да търсиш отговори и да се съмняваш в отговорите, които получаваш...

  Някои хора поддържат линия, а пък аз... поддържам окръжност.
 37. 37 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  [quote#0:"др Кръстев"]Намаляват цените и повишават на качеството на нещата, които хората купуват[/quote]

  Ако може , таковата, три примера как става тоя номер. Присетих са, че повечето фототоци у нас са на офшорковци. С колко се намали цената и повиши качеството на тока?

 38. 38 Профил на sherpa
  sherpa
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Значи, офшорките не са незаконни, но са неморални. А морални ли са тогава законите, които ги толерират?

  И стига с тази нещастна Панама, ето къде са големите скрити парички: http://www.politico.eu/article/why-america-loves-being-the-worlds-no-1-tax-haven-panama-papers-data/

 39. 39 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#33] от "yorddj": ≪Има, има значение. Щото и Илия Павлов, Емил Кюлев и още мнооого подобни с агентурни имена разполагаха с безброй финикийски знаци, а днес разполагат само с увехнали цветя над главите си.≫

  Yorddj, отделните имена нищо не значат. Между другото, Павлов беше зет на много високопоставено ченге, а, доколкото знам, и Кюлев имаше нещо общо с комунистическите служби за сигурност. Всъщност в началния етап имаха възможност за бързо забогатяване само тези хора от номенклатурата, които бяха на места, където минават парите, и не всички ченгета, а основно тези от УБ. Особено тези от тях, които бяха натоварени да се занимават със задграничните фирми, които не бяха малко и не бяха кухи.

  Но и аз мога като теб да цитирам. Например, защо са богати Брендо, Галеви, Маргините и десятки други като тях, за които е съвсем сигурно, че не са били високопоставени служители в Комитета за държавна сигурност? А Цветан Василев? А неговият враг № 1 в ДПС?

 40. 40 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  [quote#4:"Mark Twain"]Авторът би ли декларирал има ли и колко офшорни фирми? [/quote]
  Първо прочетох това възхваляване на офшорките, после погледнах кой е авторът и НИКАК не се учудих като видях че е Красен Станчев. Този отбор юнаци в ИПИ се е специализирал в защитаване на либералният ни преход /разбирай гигантското ограбване/ и едрият капитал баш разбойници които се формираха от него.

  Представят се за прозападни но по същество защитават интересите на червената олигархия която се създаде от този преход. Ако бяха в Русия щяха да са върли путинофили.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 41. 41 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 967 Неутрално

  До коментар [#39] от "glog":
  Цитираните от мен и теб имена са само част от лицата избрани от корпорация БКП/БСП/ДС/КГБ да осъществят ''безкръвния'' преход от посткомунизъм към икономическото господство на номенклатурата. И едните и другите имат пряка връзка със ДС. По - големите риби, като Илия Павлов/зет на ген. Ченалов/, Емил Кюлев/син на полковник Кюлев/, Валентин Моллов, Кр. Стойчев и др. бяха част от висшия ченгесарски ешалон. Другите, като братя Илиеви, Карамански, Маджовци, Маймуняци, Доктори бяха обикновени агенти, но също част ДС. Което показва къде се корени злото, причинило днешната ситуация.

 42. 42 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Ех Красене, Красене.. От 9 кладенеца вода си ни донесъл за да оправдаеш престъпниците дето се крият в тия зони.
  Най-важният въпрос е защо парите се крият в тия офшорни зони, а не в стабилни неутрални държави, като Швейцария?
  Парите според мен ходят там когато се крадат, когато се перат, когато трябва да се скрият, за да се плащат подкупи или за да не се плащат данъци. Няма никаква друга логика аз да си държа парите през девет планини в десета.

 43. 43 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Е и аз ще ти дам един пример. Лукойл Русия си продава петрола на своя офшорка - някога беше "Лукойл бляк си". Този петрол постъпва в една от рафинериите й като Нефтохим. Получените продукти си остават собственост на офшорната фирма, а на рафинерията се заплаща за ишлемето. И понеже собственика на офшорката и на рафинерията е един и същ, то заплащането за ишлемето е такова, че Нефтохим вече 15 години е на загуба. Елементарно е да си купиш суровини, материали, електромери, машини, услуги... на баснословни цени от офшорната си фирма и така да изнесеш печалбата си без да платиш данъци в държавата си. И това практически е без каквито и да са рискове, защото няма нито как, нито кой да изнесе тази информация.

 44. 44 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Хората, които крият пари в тези зони са престъпници и трябва да се вкарат в затвора за деянията, които извършват - криене на данъци, подкупи, пране на пари, предателства, действия срещу България, нелегална търговия с оръжие ...
  Днес усложливи слуги от Реформаторския блок щели да им узаконяват парите. Тези големи законни пари в ръцете на тези нагли престъпници без скрупули и морал, могат да донесат само беди и нещастия за и без това унищожената от тях българска държава.

  СТИГА ТОЛКОВА!!! Плевелите трябва да се унищожават - колкото по рано - толкова по добре. За тия престъпления срещу държавата не бива да има никакви узаконявания и давност.

 45. 45 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#41] от "yorddj": ≪Цитираните от мен и теб имена са само част от лицата избрани от корпорация БКП/БСП/ДС/КГБ да осъществят ''безкръвния'' преход от посткомунизъм към икономическото господство на номенклатурата.≫

  Yorddj, Не е точно така, не само бивши и сегашни агенти на комунистическите служби за сигурност са тези, които ни ограбиха и ни ограбват. Не са и само от номенклатурата. А има и от бившите така наречени дисиденти. Но въпросът не е кой знае колко важен, поради което няма да продължа спора с теб. Просто ме мързи да споря за маловажни неща.

  Пък и, не зная на каква възраст си, но някъде около 1995 година нашите прекалено големи западни приятели просто наложиха антикомунистическите настроения в държавата да се погасят, така че сега е късно да ги възстановяваме. Никаква полза от това няма, защото дори ако преди те са били комунисти, сега може все още да са русофили, но не са комунисти. А са такива неолиберали, като теб. При което русофилството не им пречи да са такива. Ако не вярваш, виж Сергей Станишев.

  Аз съм до тук с този спор.

 46. 46 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 967 Неутрално

  До коментар [#45] от "glog":
  Майката е една, децата много. Освен известните ни лица от банкери, мутри и политици, имаше съответно и десиденти, СДС активисти. Всички те, като отбор си заслужиха назначенията. Резултатът е виден днес.
  Бъди здрав!

 47. 47 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1950 Весело

  Ей, това социалистите, само гледате как да вземете парите на другите... и заради това ви бодът офшорките. А офшорките всъщност продават спокойствие и анонимност. И не е толкова за голямото укриване на доходи, защото точно когато имахме най-много рекет и отвличания, точно тогава дори дребните собственици на малки бизнеси говореха за офшорки, защото нямаше как местните мутри да отвличат или рекетират офшорка. Нищо де, сега като разтурят офшорките по островите, ще влезем в ерата на е-валутите и офшорния интернет. Винаги е било така — колкото по-силно стискат "здравите сили", толкова повече им излиза между пръстите.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 48. 48 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1950 Весело

  [quote#43:"proizvoditel"]Е и аз ще ти дам един пример. Лукойл Русия си продава петрола на своя офшорка - някога беше "Лукойл бляк си". Този петрол постъпва в една от рафинериите й като Нефтохим. Получените продукти си остават собственост на офшорната фирма, а на рафинерията се заплаща за ишлемето. [/quote]
  И щото е толкова лесно, та война се води дали да има камери в Нефтохима пред тръбите, и им се налага да преточват танкери в морето пред залива... Май укриването не става само с офшорка, трябва и яко лоби за да те пази от данъчните...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK