Патриотизмът и неговата (зло)употреба

Патриотизмът и неговата (зло)употреба

© Дневник"Дневник" препечатва текста от портал "Култура".


Патриотизмът е базова лоялност към една политическа общност и уважение към нейната история и постижения. Той има позитивен емоционален заряд на гордост, привързаност и любов към отечеството, както и негативен заряд от чувства към неговите врагове и душмани. Патриотизмът – като такъв – е базов елемент на политиката. С него обаче може да се злоупотребява и в исторически план много се е злоупотребявало. Когато емоцията се използва за мобилизация, често се случва разумът да отстъпи и да бъде замъглен.


У нас политици с най-различна окраска се самоидентифицират като "патриоти" и се надпреварват за тази титла. Има партийни структури, които се наричат така, президентът Първанов стана радетел на идеята за "общ патриотичен кандидат за президент", "консерваторите" залагат също на "патриотизма" и т.н. Какво означава всичко това? Полезно ли е за българската политика? Опасно ли е?
Подобни въпроси рядко се задават, защото патриотизмът до голяма степен е саморазбираем. Но тъй като политическата му употреба далеч не е саморазбираема, хубаво е да се замислим точно за нея:


1) Кой е по-голям патриот?
Патриотизмът е ценен за една политическа общност, когато е присъщ на всичките й членове като цяло или на огромната част от тях. Когато те започнат системно да спорят кой е по-голям патриот, патриотизмът се превръща в симптом на разединение. Тези, които не са достатъчно големи патриоти, са предатели или не напълно лоялни. Преведено на партиен език, ако една партия е патриотична, другите – и всички хора, които те представляват – стават автоматично недотам патриотични. Първият извод е, че инструментализирането на патриотизма за политически и партийни цели е по дефиниция рецепта за разединение – ако не си с мен, значи си враг, предател и нелоялен. А не просто политически конкурент.


Има политически общности, които са разединени и тяхното единство е под въпрос – Белгия, да речем. Там патриотичните партии (на различните групи) отразяват някакви реални нагласи – искания тези групи да вървят по свои собствени пътища. Има и такива политически общности, които не са разединени, и българската е определено такава. Какво отразяват "патриотичните" партии в една обединена и консолидирана общност, която не поставя под въпрос колективното си самоуправление? Може би желание чрез такива партии тя да стане етнически и културно хомогенна? Чиста? Подобни желания в исторически план са се оказвали трагични.


2) Покажи на тези хора как го вееш (байряка)
Има два вида патриотизъм – показен и съдържателен. Показният патриотизъм е публична изява на позитивни чувства към собствената общност и негативни към нейните врагове. Този патриотизъм е задължителен или поне приемлив по време на национални празници, война и футболни мачове. Когато с него се прекалява обаче, той се превръща в карикатура. Бай Ганьо е такъв показен патриот: той скача в банята, изпръсква всички и се удря в гърдите, викайки "Булгар, булгар". Когато в извънвоенно време телевизионните студия се населят с показни патриоти, това е сигурен знак, че положението е станало "Бай Ганьо в банята".


Съдържателният патриотизъм изисква всеки да се държи така, че родината му да може да бъде горда с него. Да знае, че поведението му формира отношението и впечатлението на другите не само за него, но и за политическата му общност като цяло. Бай Ганьо е безспорно горд с България (и има за какво), но България може ли да бъде горда с Бай Ганьо? Алеко поне е смятал, че тя би трябвало да се срамува от такива "патриоти".


Втората опасност е политическата инструментализация на патриотизма да извади на преден план показния му вариант и да загърби истински ценния, съдържателен вариант.


3) Мрази враговете, обичай приятелите?
Най-ретроградните разбирания за политика са базирани на делението приятел–враг. За да има политика, светът – според това разбиране – се дели на приятели и врагове. Сблъсъкът с враговете е екзистенциален – или те тебе, или ти тях. Политикът е този, който разделя света на приятели и врагове .


Карл Шмит е авторът на тази концепция, която не случайно го е отвела до възхвала на нацисткия режим и неговия "водач" Хитлер. Народът се мобилизира срещу вътрешни и външни врагове и задачата става те да бъдат унищожени. В Хитлеровия случай – физически.


Това е безспорно най-опасната инструментализация на патриотизма. Мнозина ще възразят, че съвременната му употреба не изисква физическото унищожение на "врага и предателя", а само неговото публично назоваване, разобличаване или сриването на неговата репутация.


Езиковият фашизъм лесно прехожда в пълнокръвния си събрат обаче и е на няколко свински опашки разстояние от него.


А основната грешка на този възглед е, че той вижда политиката единствено като сплотяване в лицето на врага, негативно. Хобс по подобен начин е твърдял, че страхът от война е това, което мобилизира и създава общността.


В същината си политиката е позитивна, обаче тя се крепи на вяра, че чрез общи усилия и колективни решения хората заедно могат да просперират, да създават блага. Аристотел още е дефинирал истинската политика като защита на общия интерес, т.е. интереса на всички. Римляните създават понятието res publica – управление в защита на публичното благо. Това са базовите политически идеали и те не бива да се редуцират единствено до стремеж към сигурност и защита от враговете: това е само тесен кръг от благата, които една република (в класическия смисъл) създава.


4) Ако война няма, ще си я представим
Показният патриотизъм се нуждае или от война, или поне от футболен мач, за да се разгърне в пълнота. Когато такива няма, те могат да бъдат организирани. Ако реална война няма, тя може да е поне метафорична: срещу "нашествениците" мигранти, да речем. Военно-временният дискурс прави "патриотичният" език монополист в политическото говорене и в мирно време и се използва най-вече за раздухване на масови истерии.


Подобни монополи са вредни.


5) Истината е въпрос на териториални граници
Патриотизмът има универсална и партикуларистична версия. Според първата всеки човек трябва да е патриот, но това не отменя универсалните му задължения като човешко същество. Кант е смятал, че тези универсални задължения могат да бъдат изведени от "категорически императив": всеки трябва да се води от такива принципи, които могат да бъдат принципи на всяко друго човешко същество. Универсалният патриотизъм е реципрочен – ти третираш другите така, както ти самият искаш да бъдеш третиран от тях. Например, не може да искаш да уважават твоята култура, когато ти не уважаваш чуждата.


Партикуларистичният патриотизъм отрича тази реципрочност и превръща култа към родното в абсолютен. "Бог, цар и отечество" стават висшите ценности, които са над всичко друго. Немският народ и култура са висши, останалите – са второстепенни. Според партикуларистите патриоти например е нормално ти да искаш широки права на собствените си малцинства в чужбина, но да не даваш подобни права на етнически или религиозни малцинства в собствените си граници. Истината става въпрос на граници.


Истината обаче не е въпрос на граници.


6) Игра на идентичности и символи
Патриотизмът изисква уважението към идентичността на дадена общност. Но покрай тази здрава максима, патриотичните игри могат да доведат до ескалация на символни войни: забрани на религиозни символи, одежди, форми на изразяване и пр., и пр. Дебатите около забраната на "бурките" у нас са показателни за скритите опасности от войната на идентичности. Първо, подобни забрани трябва да са доста внимателни, за да не доведат до инкриминирането на слънцезащитни средства, антигрипни маски, скафандри, мотористки шлемове и други подобни на публични места. Второ, когато такива забранителни мерки се обсъждат, трябва да се има предвид и размерът на проблема: ако в страната има десет бурки например, човек би трябвало да се зачуди дали е необходимо да има всеобщ закон за тях, а не – да речем – селска наредба.


Извън кръга на шегата обаче големият въпрос е, че символните войни много често отклоняват вниманието от реалните проблеми. А реалният проблем у нас е капацитетът на нашето общество да интегрира, да включва хора с различна култура от тази на мнозинството. Този проблем се решава не със забрани, а с образование – със системна инвестиция в образоването на уязвимите и изпаднали в бедност групи. Въпреки растежа на икономиката ни, отпадналите от училище деца се увеличават (вече са почти двадесет хиляди годишно), както и тези, които растат в бедност (около 30%). Същевременно процентът за образование в бюджета ни намалява – от 4.1% (2014 г.) на 3.2% (предвиден за 2019 г.) от БВП, при около 6% средно за ЕС.


Тази непатриотична политика обаче остава извън вниманието на "патриотите", докато те се занимават със забраната на няколкото бурки в ромските гета.


7) Де е България?
Кой е българин и де е България са ключовите патриотични въпроси, които се свеждат и до това кой е носителят на политически права в нашата република. Правото да гласуваш е ключовото политическо право и то дефинира границите на общността.


Точно това право стана през последната седмица жертва на патриотични игри и криворазбрани идентичности. По принцип ако хората го искат, гласуването може да бъде задължително. Аргументът, че правото да гласуваш съдържа в себе си и право да не гласуваш, е доста повърхностен. Например, правото да не бъдеш роб не съдържа в себе си и правото да бъдеш роб, ако много искаш. Или правото да бъдеш свободен гражданин не съдържа в себе си и право да бъдеш крепостен селянин, ако подпишеш съответната молба. Тъй като правото да гласуваш е основната гаранция за свободата в една република, то – по същия начин – по-скоро не съдържа в себе си правото да не гласуваш.


Но това е високо-теоретичен въпрос, по който може да има различни мнения. Безспорното обаче е, че ако се прави гласуването задължително, идеята трябва да е да се включат максимален брой хора във вземането на републиканските решения. Парадоксално, но под "патриотичен" натиск сега задължителното гласуване се въвежда, за да се изключат трайно хора от изборите. Това е така, защото наказанието при негласуване е отпадане от списъците. За слабообразованите групи това може да е равносилно на отнемане на правото на глас.


По същия скандален начин стоят и нещата с избирателите в чужбина. Тук отново идеята е техният глас да бъде отнет чрез въвеждането на гласуване само в посолства и консулски представителства. Това ще роди километрични опашки в Лондон и Мадрид, и трайно дезинтересиране на хората от участие в избори. Това ли е целта? Или пък просто става дума за дилемите на партикуларисткия патриотизъм? Подозрението ми е, че вместо да въведат направо желаната от тях забрана за гласуване извън ЕС, което ще лиши автоматично българските турци в Турция от право на глас, "патриотите" се направиха на пишман универсалисти, като лишиха и българите в Европа от възможност за гласуване.


В заключение, патриотизмът е безспорна гражданска ценност, но с него често се злоупотребява, като се използва като политика на разединение и противопоставяне на идентичности. Той може да се използва за инструментализиране на етнически и религиозни различия за партизански цели, като в крайна сметка изпразва от съдържание ценни сами по себе си понятия. И може да стане така, че в най-шумните защитници на християнството няма нищо християнско, както в най-шумните патриоти няма нищо, с което отечеството им може да се гордее.

Ключови думи към статията:

Коментари (131)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  " Въпреки растежа на икономиката ни, отпадналите от училище деца се увеличават (вече са почти двадесет хиляди годишно), както и тези, които растат в бедност (около 30%) " - Няма начин да не е така!!!! Циганското население се увеличава, увеличават се необразованите и слабообразованите, дори неграмотните. Има много хора, които чакат на тотото или на някаква магия за да се замогнат.

 4. 4 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2359 Неутрално

  патриоти в България няма ,има интересчии , не видях нито един патриот да отиде да помогне на бедно българско семейство с нещо или пък да отидат да занесат нещо на полицаите на границата които се чанчат в землянки ,да им построят къща или пък да им подарят джип за тежката работа ,такива работи няма ,патриоти ама в центъра на София и като са на тумба .

 5. 5 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Любопитно

  Патриотизмът на българина,трябва да бъде заклеймен, удушен в зародиш,и да бъде заменен с атлантическа толерантност!
  Все пак територия България ще бъде мултикулти в близко бъдеще,а и новият ислямски режим ще бъде със светски характер!
  Руснаците ни слагат епитет предатели,но за нас сега важни са мериканците!Те пък обичат телешкото,но презират телетата!
  Така че,ще живеем в интересни времена....

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 6. 6 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  у нас няма патриотични партии в момента - атака е жалка сбирщина путиноиди, които биха се радвали фюрерът да ни анексира като крим, т.нар. патриотичен фронт е същият, и толкова.
  след съюза на българските национални легиони тук не е имало истински патриотични структури.

 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2899 Неутрално

  Дневник,

  Днес е почивен ден. Защо ни занимавате все с не дотам българи?! Преди обяд Дайнов, сега-Смилов! Не сме длъжни да им четем поръчковите писания! Те драскат и печелят, ние се ядосваме! Няма да стане така! Защо не напишете, какво мислят обикновените германци, холандци, шведи за бежанците? ЗАЩОТО ЗА ТОВА НЕ СЕ ПЛАЩА!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1134 Любопитно

  Ако, редакцията сериозно приема думите на г-н Смилов, нека поне свали снимката с трибагреника на България...позорно е...!!!

  Форумът е в будна кома...
 9. 9 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#5] от "Краде ми се мили мой!":

  не слагай в едно изречение патриотизъм и руснаци, защото русофилите не са българи изобщо

 10. 10 Профил на tromokrat
  tromokrat
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Поредният толерастки.... абе вече си знаете какво ще напиша. И не, антибългарска пропаганда не чета.

  Gott mit uns! Meine Ehre heißt Treue! Православие или смърт!
 11. 11 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 3098 Неутрално

  Как гласуването трябва да е задължително

  1. Правото на глас е волеизявление, облечено във формата на бюлетина.
  2. Гласуването (пускането на бюлетина, натискане на копчето или логване в сайта) е административно задължение за лицата, които са граждани на Република България.
  3. Лицата, които не желаят да изпълнят административното си задължение, подлежат на административно наказание (глоба).

  Това казва правото. Останалото с лотариите и бонусите, и заличаването от избирателните списъци си е чиста проба руска рулетка за депутатите...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 14. 14 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Разстроено

  До коментар [#9] от "Катерина Стоева":

  Ах Катрин,прости ми!
  Забравих, че получаваш уртикария от Русия и Путин!
  Никога повече няма да накърня,твоя мултикултурен патриотизъм!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 15. 15 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#2] от "agl52316780":

  не споменавай апостола, станал жертва на ония руски варвари, на които някои небългари се кланят

  http://www.faktor.bg/politika/hlyab-i-pasti/67440-levski-e-obesen-ne-zaradi-revolyutzionnite-mu-idei-a-zastoto-otkazva-da-bade-ruski-agent.html%7D

 16. 16 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 779 Неутрално

  До коментар [#4] от "edin drug":

  ++++++++++

 17. 17 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#14] от "Краде ми се мили мой!":

  не просто уртикария, а истинска погнуса, защото зная, че

  "Тя се води няколко века и никой не я нарича война, защото документите за нея доскоро бяха заключени в тайните фондове на руските архиви. Става дума неогласените отношения през периода 1455-1918 г. между Руската империя и българския народ.
  Едва наскоро Янко Гочев извади тази война на светло на базата на не само на автентични български документи, но и на редица руски, шокиращи със своето съдържание. Всички безспорни свидетелства авторът е побрал в тритомник, благодарение на упоритата си изследователска дейност. И тези свидетелства проговорят, извадени от Архива на външната политика на Руската империя, от Държавния архив на Руската федерация, както и от сборниците с документи за международните отношения и за политиката на Русия, „Окупационния фонд за създаване на Руско-Дунавска област“, „Авантюрите на руския царизъм в България“ и др.
  Тези укрити или фалшифицирани исторически факти от нашата история доказват по безспорен и категоричен начин, че цялата руска политика в посочения период има подчертано антибългарски характер. Изводът е разтърсващ, но той се налага от само себе си, ако се проследи намесата на руската дипломация във вътрешните работи на България и тази намеса фатално предопределя съдбата на българския народ. Този народ е умишлено разделян и противопоставян на българи и русофили, от което печелят Русия и нейните протежета – нашите съседи, заграбили изконни български земи и подложили на масов геноцид българите, които ги населяват. Геноцид, който продължава и сега в Гърция, Сърбия и Македония."

 18. 18 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  ..."И може да стане така, че в най-шумните защитници на християнството няма нищо християнско, както в най-шумните патриоти няма нищо, с което отечеството им може да се гордее."...
  Абсолютно правилно!
  Ако продължим така,ще стигнем и до очевидно верните по аналогия :
  "най-шумните защитници на демокрацията не са демократи,както и най-големите защитници на човешките права са расисти и ксенофоби!"
  Браво на автора ,че ни отвори очите!

 19. 19 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1606 Неутрално

  "Патриотизмът" в България е жалко нещо, защото е свързан с преклонението към Москва и желанието да сме руска колония. Да искаш държавата ти да бъде чужда собственост НЕ е ни никога няма да бъде патриотично.

  А руските тролове да не се хабят да ми пишат за ЕС или за НАТО, защото абсолютно всички пишман патриоти веят руски знамена, геориевски лентички и всякакви други путински фетиши.

 20. 20 Профил на winston_smith_ii
  winston_smith_ii
  Рейтинг: 428 Неутрално

  "Патриотизмът е последното убежище на негодниците" (Самюел Джонсън)

 21. 21 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално


  До коментар [#19] от "Yard":

  каракачановци, симеоновци и прочее стават и лягат с клетви против турция, ама една дума не са обелили срещу руската заплаха, щото са патриоти колкото старите ми гащи

 22. 22 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#15] от "Катерина Стоева":

  Катрин,защо пускаш диващини за Апостола!?!?
  Да разбирам ли аз непросветеният плебей,че Турците които са обесили Левски, са били руски агенти!?!?
  Извинявай,ама дори Гошето Шорош би се изчервил,от твоята атлантическая прапаганда!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 23. 23 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 948 Неутрално

  До коментар [#11] от "Депутат 241":

  Ленински съботник ще има ли?
  Самоотлъчки ще пишете ли? Кой ще отговаря за тях?
  Роднина,милиционер,роднина,милиционер....

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 24. 24 Профил на borko_to
  borko_to
  Рейтинг: 515 Неутрално

  аз все още не мога да разбера, защо либералите са против задължителното гласуване, което по своята същност означава 100% ангажиране на отделните индивиди в развитието и проблемите на общността. В крайна сметка нали искат високо развито гражданско общество - толерират се всевъзможни протести, усвояват се пари за изследване на демокрацията, откриване на лидери, идентифициране на проблемите на общността и т.н. По същество либералите са толкова кресливи и социално ангажирани (протести, арт инсталации, флашмоб и прочие прояви) та не виждам с какво задължителното гласуване би ги затормозило.

  Правите дървета в гората, първи се отсичат!
 25. 25 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#2] от "agl52316780":

  Ми то тва е било преди 130 години и е художествена измислица. Но спор няма, че някои хора са още с мисленето от прди 130 години.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 26. 26 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1606 Неутрално

  До коментар [#21] от "Катерина Стоева":

  По въпросите за Турция бяха много внимателни докато Путин и Ердоган се прегръщаха и целуваха, ама след сваления москвич всички "патриоти" почнаха да вкарват в речниците си и думата "туркофил", която по своето малоумие засенчва дори "толераст" и "еврогейски".

 27. 27 Профил на Georgi
  Georgi
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Ей сега тук ще налазят кандидат ханъмите, за които няколкото дървени къщи в Копривщица и пълните турбуси на няколко чорбаджии, търгувани със Стамбул, компенсират 500 години кланета, липсата на университети, изкуство самостоятелен политически живот и държава. Вземете си дървените къщи османлиите, искам улиците на Прага университетите на Краков и Варшава, замъците на Унгария.

 28. 28 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1832 Любопитно

  [quote#11:"Депутат 241"]2. Гласуването (пускането на бюлетина, натискане на копчето или логване в сайта) е административно задължение за лицата, които са граждани на Република България. [/quote]

  Откъде следва това?

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 29. 29 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  До коментар [#20] от "winston_smith_ii":

  Златото има своето място, но живите и храбри патриоти са по-ценни от злато. — Ейбрахам Линкълн

 30. 30 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Много е просто- български патриотизъм = идиосинкразия към всичко руско.


  Точка!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 31. 31 Профил на НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#9] от "Катерина Стоева":

  Туркофилките също!

  Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!
 32. 32 Профил на borko_to
  borko_to
  Рейтинг: 515 Любопитно

  [quote#17:"Катерина Стоева"]Русия и нейните протежета – нашите съседи, заграбили изконни български земи и подложили на масов геноцид българите, които ги населяват. [/quote]

  а твоите верни Северноатлантически съюзници - САЩ и Великобритания, що мълчаха докато избиваха българи? Кой написа Ньойския мирен договор и ни го даде за подпис? Кой ни остави първо в ръцете на Хитлер, а после на Сталин?

  Правите дървета в гората, първи се отсичат!
 33. 33 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#6] от "Катерина Стоева":

  Има,има-даже ни управлява в момента!
  Факта ,че съществува държава България обезсмисля всички словесни упражнения на тема патриотизъм!
  Тук се цели по-скоро междуособно противопоставяне на тема "кой-е-по-по-най" и кой да води бащина дружина!Нищо повече!
  А това ,че постоянно се намесва РФ безсмислено е показателно кой плаща за всички пасквили и каква е крайната им цел!

 34. 34 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  До коментар [#22] от "Краде ми се мили мой!":

  Прочети, преди да коментираш или по-добре отивай да крадеш. Лично Гурко е настоявал Левски да бъде съден за заговор против султана, за което се полага само смърт.

  Gunter glieben glauchen globen
 35. 35 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#11] от "Депутат 241":

  ++++++++++++++++

  Целта на герберастията е да отнеме права на гражданите по някакъв начин. Нито повече, нито по-малко.

 36. 36 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#34] от "Blood Red Skies":

  Значи Гурко е виновен за смърта на Левски,а съдиите и заптиета най-обикновени,са били руски агенти-рубладжии!
  Разбрах всичко,и ти благодаря за ценната информация!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 37. 37 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 2036 Неутрално

  "Патриотизмът е базова лоялност към една политическа общност..." Глупости, още в началото вкарвате хората в заблуждение. По времето когато е изникнала идеята за патриотизма, дори не е имало политически партии. Самата дума в превод от гръцки има различно определение:
  "Патриотизъм (на гръцки: πατριώτης — съотечественик, πατρίς - отечество) означава любов, обич към родината и желанието за опазването ѝ. Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции. Патриотизмът на дело изисква безкористна и всеотдайна работа за въздигане на народа и родината." цитат от Уикипедия
  Къде Ви е политиката в определението, продажници!

  мурзилка
 38. 38 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Патриотизма в БГ е най лошата кремълска бомба със закъснител. Истински патриоти , след 1945 , почти не останаха.

  Bukalemun
 39. 39 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#38] от "eti":

  Троловете на Ердоган да не плюят България моля

 40. 40 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#22] от "Краде ми се мили мой!":

  статията изобилства с исторически документи, огромна е по обем и не оставя място за съмнение в това, че русия не ни е освободила от някакво робство, и изобщо истинските историци отдавна разясниха колко идиотски са пропагандните лозунги на русофилщината
  В учебниците по история темата с така нареченото „турско робство” е преекспонирана и на децата се втълпяват неща, които не отговарят на фактите, обявиха историци. В рамките на Османската империя българите са имали право на собственост, международни пътувания и търговия. Още един исторически факт, който се преиначава, е ролята на Русия за освобождението на България. Според някои историци руснаците окупират, а не освобождават българските земи. -

  http://www.faktor.bg/politika/hlyab-i-pasti/65547-robstvoto-na-balgarite-e-chast-ot-hoda-na-hibridnata-voyna.html

 41. 41 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  !!!
  Всичко е ясно.

  Първанов - НФСБ + Патрьотите

  играят обща игра с => ДСБ-ерастията !!!

  Еднакви ОпорниТочки
  и
  Всички срещу ГЕРБ и Борисов .....

  Така беше и при Костинбродският Преврат, когато ДСБ-ерастията взе негласно страната на превратаджиите, а преди това повтаряше и налагаше малоумните Опорни Точки за "подслушвания" и "полицейщина" .....

  ПОМНИМ

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 42. 42 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#36] от "Краде ми се мили мой!":

  http://www.faktor.bg/politika/na-vseki-kilometar/45157-pozor-na-zlovestiya-graf-ignatiev-balgariya-krasti-ulitza-uchim-go-kato-geroy.html%7D


  ако четеше малко поовече, нямаше да си путинско зомби, хаха

 43. 43 Профил на aussieboy
  aussieboy
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Прав е автора- патриотизма в България е станал прикритие за открита омраза към всеки различен. Неслучайно хората осъждащи дискриминацията са наричани в този форум българомразци- защото има хора които не разбират как може да си българин и да не мразиш нието циганите, нито арабите, нито който и да било. За мен да обичаш България значи да искаш тя да е правова и цивилизована страна, страна без расизъм и омраза.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#7:"lz2"]Не сме длъжни да им четем поръчковите писания! Те драскат и печелят, ние се ядосваме![/quote]
  Ами не четете ...

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 46. 46 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Неутрално


  Рашистката Мутра-журналист > Сидеров

  вече трета петилетка налага
  езика на омразата и агресията.
  Сега е подменен от
  другата ямболска Мутра > Симеонов
  в съдружие с Каракачановският мюлюцюнер.

  Последните ни бяха натресени за коалиционни партньори от ДСБ-ерастия ....... която се прегръща с Татяна Дончева и с идеите на Първанов за Патриотична Гвардия.

  поучително

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 47. 47 Профил на Rossen Roussanov
  Rossen Roussanov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Този текст е като дървеното желязо, пълно с полуистини и откровени лъжи. Даниел Смилов да говори за патриотизъм, това е все едно папата да участва в порнофилм...или Кончита Вурст да стане хетеросексуален и да води лекции по телевизията против разврата...

 48. 48 Профил на mr.kiril
  mr.kiril
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Не разбирам, защо авторът говори за "..политическа общност.."?!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  НЕ на ДС и русофилите (вкл. Бойко Борисов)! НОВ ВСС! НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР! РЕАЛНА СЪДЕБНА РЕФОРМА! Мавродиев (КФН) - вън от държавните институции!
 49. 49 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#24:"borko_to"]аз все още не мога да разбера, защо либералите са против задължителното гласуване, което по своята същност означава 100% ангажиране на отделните индивиди в развитието и проблемите на общността. [/quote]

  Щото родните либерали, гравитиращи финансово около т.нар. кръг Капитал, и политически около костовистите от ДСБ, са проумели, че при 100% изборна активност ДСБ, СДС, ДБГ отиват под 4% и адио от парламента. Затова е целият рев тия дни. По същите съображение върви и рев от страна на Атака по тяхната телевизия. А пък днес и Калфин извряска като настъпана по опашката котка, щото при този модел неговото АБВ ще стане ЪЮЯ.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 50. 50 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  Въпреки че съм съгласен с повечето, като чета нещо писано от Смилов и в мен остава някакво неприятно чувство, не знам защо.

 51. 51 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  До коментар [#47] от "Rossen Roussanov":
  Даниел Смилов да говори за патриотизъм, това е все едно папата да участва в порнофилм...или Кончита Вурст да стане хетеросексуален и да води лекции по телевизията против разврата...

  +++

 52. 52 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Троловете на Ердоган да не плюят България моля
  =======

  Ок. Приема се.
  Но не смятам, че нещо лошо съм казал за БГ. До коментар [#39] от "stenli1":

  Bukalemun
 53. 53 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "Патриотизмът е базова лоялност към една политическа общност и уважение към нейната история и постижения."

  "... защото патриотизмът до голяма степен е саморазбираем."

  "Има политически общности, които са разединени и тяхното единство е под въпрос – Белгия, да речем."

  " Има и такива политически общности, които не са разединени, и българската е определено такава."

  И т.н.

  Уот дъ фак?

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 54. 54 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 409 Весело

  П.П. към коментара ми № 46.

  Баце май ще се окаже виртуозен играч. Приятелят му по турско-ердоганова линия Местан разцепи ДПС и при новия закон вероятно нито ДОСТ, нито ДПС ще преминат 4%. Затова и от ДПС също изквичаха като налегнато за заколение прасе. Ако и турските партии не минат бариерата, в следващия парламент ще останат само 2 партии - ГЕРБ и БСП. Като се има предвид, че ГЕРБ има 1,5 пъти повече подкрепа от БСП, депутатските места ще бъдат разпределени примерно 65% за ГЕРБ и 35% за БСП или 60% за ГЕРБ и 40% за БСП. И ще падне един трети мандат, славен и бетониран, без разни досадни коалиционни партньори да подяждат с претенции за кокала гербаджиите.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 55. 55 Профил на gorskiqt
  gorskiqt
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Изненада съм от коментарите този път! Но не и от липсата на маркирани в друг цвят кометари, заслужаващи да се прочетат. Май не сме дорасли читателите на Дневник за подобни статии, който активизират „патриотизма”.

 56. 56 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 627 Любопитно

  До коментар [#4] от "edin drug":

  '' ... не видях нито един патриот да отиде да помогне на бедно българско семейство с нещо...''

  Помогналият на семейството на родилата и ОТГЛЕЖДАЩА(!) 13 (тринадесет) деца НЕциганка Цанка Палова патриот ли е? Ето що имам предвид:
  ''Оказа се, че те са на нов адрес: град Гурково, ул. „Генерал Гурко” №21. Там, на входа на старопланинския проход „Хаинбоаз”, семейството е от една година. След публикацията ни местният бизнесмен Кольо Атанасов им предоставя незавършена къща на три нива. Взема на работа и бащата Иван; предлага работа и на всеки от домочадието, който би пожелал след завършване на образованието си да се труди в неговото предприятие в Гурково. Обещава да им дари къщата, като узакони дарението с нотариален акт, за да могат спокойно да я пригодят за живеене на многолюдната си челяд.''
  Горното цитирам от:

  http://m.blitz.bg/news/article/215922

 57. 57 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 757 Неутрално

  "Патриотизмът има универсална и партикуларистична версия. "

  Защо не "обща" и "частна" версия/разновидност? Това "партикуларистична" е много изкуствено на български. Ние си нямаме дума "particula", за разлика от древните римляни, но пък си имаме "частица".

 58. 58 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Напротив, Атака осъществи "Православна солидарност", която помогна на хиляди българи с финансови, здравни и всякакви социални проблеми. Тогава обвиниха националистите, че са патриоти. Общата сума на помощи за нуждаещите се надхвърли 1 милион лева. Защо "патриотичните" БТВ и Нова мълчаха, за Дневник е ясно?

 59. 59 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  До коментар [#32] от "borko_to":

  При подписването на Ньойския договор точно американският президент Удро Уилсън спасява България от разпокъсване между съседите ѝ - Гърция, Румъния и любимата на всички антибългари Сърбия. Долу ръцете от България, казва Уилсън на френския и британския министър-председатели, които били готови да ликвидират България.

  Gunter glieben glauchen globen
 60. 60 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  До коментар [#36] от "Краде ми се мили мой!":

  Нищо не си разбрал. Отивай да крадеш.

  Gunter glieben glauchen globen
 61. 61 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#34] от "Blood Red Skies":
  До коментар [#36] от "Краде ми се мили мой!":

  Като преди така и сега турците все са руски агенти в България!
  Очаквам скоро да се окаже по тази линия,че сме били 500 години под руско,вместо под турско робство!

 62. 62 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#38] от "eti":

  Не е вярно!Има!
  Но ги изпратихме в Турция преди известно време за да наблюдават събитията там отблизо и да ни осведомяват какво става!

 63. 63 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  До коментар [#61] от "rurade":

  Очакванията ти са абсурдни, както винаги.

  Gunter glieben glauchen globen
 64. 64 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 4116 Неутрално

  Патриотизма е до сърце.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 65. 65 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#31] от "Революционер":

  за путинофила всеки, който презира русията, е туркофил и соросоид
  колко ужасно е да си путинофил

 66. 66 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#40] от "Катерина Стоева":
  [quote#40:"Катерина Стоева"]В рамките на Османската империя българите са имали право на собственост, международни пътувания и търговия.[/quote]
  Не са имали едно много важно нещо,за което са си давали без да се замислят живота,който според теб е бил изключително щастлив ,но не и според тях!Затова на знамената ни е пишело-Свобода или смърт!
  Това няма как да го разбереш,защото който не вярва на историята описана от собствения си народ,а вярва на чужди писатели и се е продал на чужди господари за да им служи е обречен да е безроден роб и предател завинаги!Независимо кой е този господар руснак,турчин или американец!

 67. 67 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#63] от "Blood Red Skies":
  Това не са очаквания ,а преувеличение с определена цел!
  Понякога трябва да се хиперболизира за да се покаже на хората,които са тръгнали по неправилен път,чрез сравнение грешките им!

 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8966 Неутрално

  Повечето от българските патриоти смятат за висш патриотизъм любовта към Русия и веенето на знамето и по площадите.

 69. 69 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  До коментар [#66] от "rurade":
  "Свобода или смърт!" - Това е девиза на епохата!!!! 19 век е века на национализма! Който тогава е прогресивна идеология, защото империите се разпадат. И на тяхно место се създават национални държави....

 70. 70 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  [quote#68:"Роси"]Повечето от българските патриоти[/quote]
  Те не са български патриоти...

 71. 71 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 2310 Любопитно

  Patriotism is the last refuge of a scoundrel - Samuel Johnson 1775
  "патриотизма е последното убежище на негодника" ,най точната дефиниция за патриот ,и по точно лъже патриот ,такива като наш динко и останалата зган

 72. 72 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#27] от "Georgi":

  Няколко не са, много семейства сме които с поколения са завършвали в наѝ-добрите университети, после са се връщали в БГ, защото се е живяло по-добре от запад ... Затова има толкова наследници на испански и италиански имигранти по Черноморието.
  Иначе народа е бил прост в по-голямата си част така че се е налагало редовно да бъдат подстригвали през врътлетата, защото крадливита паплач е пречела на бизнеса ... В Самоков примерно са се организирали местните и редовно са тупали юнаците, които нападат керваните със стока ... Ти ако мислиш ме в УК по това време не са клали като за световно не си наясно ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 73. 73 Профил на Vodnokon4e
  Vodnokon4e
  Рейтинг: 540 Неутрално

  "— Браво! Ами я чувай, Петреску, аз искам от тебе още един мурафет: като се сбийте с избирателите, ти ръгни с ножа само двама-трима, колкото да ги сандърдисаш, па земи, че хвърли ножа настрана, па земи, че си съдери ризата на гърдите, па подир земи, че си раз-кървави кожата, разбра ли? Па вземи, че си нацапай лицето с кръв, разбра ли? Па подир туй земи да викаш, че гражданите искали да те заколят, защото си викал: „Да живей княза“, разбра ли? "
  Криворазраният патриотизъм на бай ти Ганя...прегърнат от зомбираните анцуг-патриоти, които крещят с облещени към небето очи: "Пе-ра-та - гирой, Пе-ра-та - гирой".

 74. 74 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#66] от "rurade":

  Верно, затова като учат на запад след това редовно са се връщали щотото не са били свободни. Имали са условия и права, които плебса в западна Европа не може да мечтае до след ВСВ ... Знаеш ши до която дума е било забранено на неблагородници да имат собственост и т.н. Говориш колкото да не заспиш ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 75. 75 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 2310 Любопитно

  "патриотизма е последното убежище на негодника" може да бъде парафразирана за посткомунистическа България като " патриотизма е последното убежище на държавна сигирност

 76. 76 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#74] от "ivanchoLA":

  Не мога да разбера даже дали имаш някаква теза...
  Какъв плебс,какви 5 лева!
  Всеки ходил да учи в чужбина къде да отиде?
  Нали иска да живее при своите си хора!
  Имота ли ти е най-важното на този свят?Ако мислиш така просто не се различаваш от всички тогавашни дребни душички ,които са искали да си живуркат под султана и да не ги тревожат с някакво освобождение!Повечето техни имена историята не е запазила-никой не уважава такива-нито тогава,нито сега!

 77. 77 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3547 Неутрално

  Вижте, май се налага да кажа няколко нетактични истини и да обидя две трети от вас.
  Най-напред, тук народът май се дели на русофили и американофили. Американофилите, които смятат себе си само за русофоби, обвиняват русофилите, че са откачени привърженици на една калпава империя. Обърнете внимание на това, че никой от тях не се е кръстил Олег Константинович, Сергей Леонов или примерно Сажен.
  Сред привържениците на твърдия западен курс има твърде много псевдоними, имитиращи английски имена или дори специфични мерки. Кой е по-религиозно отдаден?
  Колкото до патриотизма в различните му форми, точно премерен патриотизъм за всички не съществува. Това е както с обувките - или са малки, или големи, рядко точни и само за някого.
  Днешните доброволци за съжаление твърде много напомнят за някогашните хайдути. Те имат тъмни жестове в миналото, повечето са слабо образовани и могат да се намерят техни жертви и сред българите. Че хайдутите са били такива, могат да се намерят достатъчно данни при класиците, които всеки чете, както му изнася.
  Затова не се учудвайте, че днес в "Марица" имаше заглавие "Къде си Динко, да дойдеш в село Динк?".
  Стана късно, отивам да си сипя една патриотична гроздова, че някои ме водят с няколко обиколки. Ай наздраве!

  Еретик
 78. 78 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#76] от "rurade":

  Много да имали опции са останат, много са се оженили и са си довели партнъприте в БГ. Свят голям, ако е било рчролкова страшно нямаше да се върнат ... При никакви обстоятелства.
  Наясно ли си че до ВСВ плебса небе имал право на недвижима собственост примерно в УК, затова богатите са женели децата си за аристократи, за да не са наематели и в един хубав момент да бъдат изхвърлени на улицата ... Или имуществото им да бъде заграбено, без право на защита.
  Борбата за независимост в БГ започва заради разпаданеро на реда в ОИ, за което се бори и Левски ... Ред и законност за всички вдъхновен от американската революция, но като Тираденчес в Бразиля просто матряла небе става.

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 79. 79 Профил на Doichin Stefanov
  Doichin Stefanov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Не мога да повярвам, че има хора, които отговарят на г-н Катерина Стоева и дори се опитват да водят диалог с него?! Без да съм доктор Михайлов ми е ясно, че това е един много, много болен индивид от новопоявилия се трети пол и всяка комуникация с То е равна на разговор с домашния ви любимец.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 80. 80 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanchoLA":

  Българите тогава за разлика от сега не са робували на добрия осигурен живот в чужбина с последващото логично претопяване между чужди народи!Явно основната им движеща сила е била да освободят Отечеството си, а не те да благоденстват някъде ,а "турчин да беснее над бащиното им огнище"(по Христо Ботев)!
  Преди да философстваш за чужди истории научи собствената си и спри да повтаряш като папагал най-новите разработки,които подвеждат само лековерните и слабо подготвени в исторически план българи!

 81. 81 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#22] от "Краде ми се мили мой!":

  Ми попрочети малко за действията на Графа Игнатиев. Е ако ти се чете де.

  chavo64
 82. 82 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#57] от "lechevalier":

  защото " частно" има други терминологични импликации

  בני אתה אני היום ילדתיך
 83. 83 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#80] от "rurade":

  От историята писана в СССР нали ? Що няма никакви факти които да подкрепят това намерени от някои друг освен от комунистически учени. Толкова са ви
  Промити мозъците че не е истина

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 84. 84 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 238 Неутрално

  [quote#6:"Катерина Стоева"]след съюза на българските национални легиони тук не е имало истински патриотични структури.[/quote]

  Е ти направо изби рибата!
  Легионерчетата и, естествено, техните наследници днес - луковчетата - единствените патриоти?!?!
  Оставям настрана, че точно тия с радост се подготвяха да пращат нашите евреи на "почивка" в Германия. Оставям настрана и факта, че с афинитета към маршове и униформи определено биете пионерските и комсомолските дружини. Ама как да оставя настрана това, че по поведение и политически пристрастия сте всъщност една плиткоумна шайка лакеи.

 85. 85 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 238 Неутрално

  "статията изобилства с исторически документи, огромна е по обем и не оставя място за съмнение в това, че русия не ни е освободила от някакво робство, и изобщо истинските историци отдавна разясниха колко идиотски са пропагандните лозунги на русофилщината"

  Туй по-горе съм го сложил в кавички не за да го оборвам. Безмислено е. Ти си ми грижа! Завчера беше русофоб, вчера - русофил, днес - русофоб на квадрат. Какво става? Хапчетата ли сменяш непрекъснато, дозите ли бъркаш?

 86. 86 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 238 Неутрално

  [quote#83:"ivanchoLA"]Толкова са ви
  Промити мозъците че не е истина[/quote]

  Иванчо, ти наясно ли си къде точно се намира мозъка ти?

 87. 87 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До коментар [#82] от "abdelhaqq":

  Ми то и "версия" има други импликации, ама Авторът не се е поколебал. Айде, може "разновидност" е прекалено оптимистично желание, но поне "форма"

 88. 88 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#87] от "lechevalier":

  е има, ама в хуманитарния контекст, в който този текст трябва да се чете и схваща, "частен" е нещо точно определено ("дефинитивно дефинирано" ), и "партикуларистичен" е по-ясно. поне за мен, хехе. естествено, звучи малко "безродно" някак. но не бих критикувал някого заради този му избор, натоварвайки го ценностно.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 89. 89 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Фалшивият патриотизъм винаги е показен - по това ще го познаете.

  Фалшивият патриотизъм вее байряци, прави факелни шествия, свири химна всяка сутрин, крещи по мегафони... и връзва хора със свински опашки.

  истинският патриотизъм няма нужда от това. Той се грижи за родината, помага на нуждаещите се и подхранва културното ни наследство - тихо, кротко и без крясъци.

 90. 90 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 599 Неутрално

  Патриотизмът трябва да се забрани по закон, защото заради него са убити милиони евреи (по екстремно брутален начин). Колкото по-скоро се разпаднат европейските нации, толкова по-добре.

 91. 91 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Още първото изречение ме отказа: "Патриотизмът е базова лоялност към една политическа общност и уважение към нейната история и постижения. "

  Патриотизмът било лоялност към политическа общност...
  Мда...

 92. 92 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 233 Неутрално

  "Патриотизъм (на гръцки: πατριώτης — съотечественик, πατρίς - отечество) означава любов, обич към родината и желанието за опазването ѝ. Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.


  И за другия път нещо по-малко антибългарско изберете. Това тук е пълна излагация!

 93. 93 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3914 Неутрално

  Патриотарите от АТАКА развяват руски байраци (задължително).
  По презумпция всички т.нар. патриотични партии имат връзки с Русия.
  Патриотизмът минава и към възпоминания на "турското робство".

 94. 94 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1085 Неутрално

  Сещам се за 2 мулти-културни държави, каквито зорлем искат да ни правят! едната е Ливан, а другата е Сирия-големи кланета, голям, хаос, голяма касапница! В Сирия не се знае дали ше свърши и след 20г! Защо? Защототези, които искат мулти-култи и толерастия направиха и другото-подпалиха държавите от примера! Същата съдба гласят и за нас! платеното заклеймяване на патриотизма е сао подготвяне на почвата!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 95. 95 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3914 Неутрално

  [quote#92:"robotrop"]Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции[/quote]
  Сбирките на язовир Копринка, развяването на руски байраци, поклоненията пред МОЧа и разни други руски паметници, съпротивата срещу смяната на патрона най-големия православен храм у нас, канонизирането на оня руски митрополит с какво ги свързваш? С родоотстъпничество, или патриотизъм?

 96. 96 Профил на borko_to
  borko_to
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#59:"Blood Red Skies"] Долу ръцете от България, казва Уилсън на френския и британския министър-председатели, които били готови да ликвидират България.[/quote]

  те тия легенди всички сме ги чували, аз питам що САЩ и другите държави победителки мълчаха за избиването и насилственото асимилиране на над един милион българи в Югославия, Гърция и Румъния? Ти това ми обясни.

  Правите дървета в гората, първи се отсичат!
 97. 97 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  Патриотизмът на Сидеров, Каракачанов и Симеонов залага само на омразата към съседите и към различните! Според тях бурки на обществени места не трябва да се носят, но качулки - може...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 98. 98 Профил на Tata Mata
  Tata Mata
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Хайде пак да похейтип по патриотизма и да го направим за смях. Родоотстъпниците са на мода.

 99. 99 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1157 Любопитно

  До коментар [#1] от "grantmidai":


  Интересно защо, авторът взима примери само с едновремешния немски национал социализъм, а не вижда днешния разпасан руски фашизъм ?

 100. 100 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1157 Неутрално

  До коментар [#96] от "borko_to":

  Те си мълчат , а Русия и СССР направо си участваха в асимилацията и на българите в нишко-пиротско и на тези в северна Добруджа и директно унищожиха кримските и таврически българи. За македонските българи да не говорим; бяха подарени на Сърбия още при руско турската война 1878...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK