"Запечатано с позор" – 135 години от първия руски преврат в България

Паметникът на цар Освободител

© Велко Ангелов

Паметникът на цар Освободител"Превратът в Княжеството през 1881 г.
е ничтожно събитие, запечатано с позор,
с подлост и продажност
В тоя преврат няма херои,
там няма нищо славно"
Захарий Стоянов, "Превратът"


Аферата "Якобсон" и някои документи, свързани с руските амбиции в България след Освобождението


На 21 юли 1892 г. в. "Свобода" предизвиква с едно изречение, публикувано на първа страница, дипломатически скандал между България и Русия. То гласи:


"Ний ще им припомним само туй обстоятелство, че преди година и половина нещо руското правителство самò диреше един чиновник при Букурещкото посолство, който дръпнал някои важни официални документи и избягал."
За какво иде реч? В няколко поредни броя на "Свобода" са публикувани документи на руски език, които показват, че от 1885 г. руското правителство води тайна война срещу България. Веднага след първите публикации пресата в Русия е реагирала и един от официозните вестници, Journal de St. Petersbourg, е излязъл с опровержение, в което документите са обявени за "апокрифни". За да докаже достоверността им, "Свобода" решава да разкрие чрез намеци кой е техният източник, до този момент запазен в тайна.


Той се казва Михаил Иванович Якобсон и дълги години служи като преводач и секретар към руското консулство в Русе, след това и в Букурещ. През 1890 г. между него и Стамболов се установят тайни контакти и Якобсон започва да донася срещу заплащане за руските планове, свързани с България. Година по-късно той се измъква от Букурещ, отнасяйки със себе си и редица оригинали и преписи на секретни документи. Посрещнат е в София от Стамболов и тогавашния главен редактор на "Свобода" Димитър Петков.


Руските власти предприемат издирване, включително и чрез вестниците, но до публикацията в "Свобода" от 21 юли 1892 г. Якобсон се счита в неизвестност. Когато Димитър Петков разкрива, че той се намира в България, от Петербург предявяват чрез германския дипломатически агент в София иск за връщане на лицето, а от страна на славянските дружества е подета кампания срещу него. Якобсон се отказва от руското си гражданство и приема българско.


Към края на 1892 г. скандалът като че ли вече затихва, но в началото на следващата година избухва отново. Димитър Петков събира в книга записките на драгоманина. "Документи из секретните архиви на руското правителство" се разпространява светкавично из страната, почти веднага е издадена и на френски език. Понеже в книгата се засягат интересите на множество държави – между тях Румъния, Сърбия, Франция и Германия – интересът към Якобсон нараства и безопасността му в България не е гарантирана.


Това, както и влошеното му здраве го карат да замине за Лондон, където и умира някъде след 1894 г. Документите, свързани с неговия случай, остават в София и понастоящем се съхраняват в Историческия архив на Националната библиотека. Книгата, съставена през 1893 г. от Димитър Петков, е публикувана отново сто години по-късно в Русе със заглавието "Окупационен фонд, основан за създаването на руско-дунавска област". В нея книжата на Якобсон са за пръв път преведени на български.


"Документи из секретните архиви" няма стойност на архивен труд. Бързайки към сензацията, Петков смесва оригиналните документи с преписи и бележки, съставени по спомен. Някъде личи нагаждане на документите по вече случили се събития, другаде – желание да се угоди на правителството в София, търсещо по-убедителни аргументи за водената политика спрямо Русия. Въпреки това обаче съдържанието на книжата се приема от повечето учени за автентично. "Ние мислим, пише Симеон Радев в "Строителите на съвременна България", че тяхното съдържание е вярно, но че Якобсон, който нямаше сега на ръка всичките документи, бе възпроизвел някои от тях на памет."


През 1935 г. потвърждение за достоверността на документите идва и от самата Русия. На руски език се появява издание с материали от бившите царски архиви, показващи категорично, че през 80-те години на XIX век руската дипломация последователно работи чрез подкупи, преврати и тероризъм за превръщането на България в своя губерния. Под заглавието на сборника, гласящо "Авантюры русского царизма в Болгарии", се чете като автор на предговора и замисъла на проекта името на българския комунист и само няколко години по-късно пръв радетел на съветската диктатура в България – Васил Коларов.


"Там няма нищо славно": събитията в България от 1 март до 1 юли 1881 г.


На 1 март около 14.30 часа група терористи от организация, наричаща се "Народная воля", извършват в Петербург атентат с бомби срещу цар Александър II. Ранен тежко, царят умира час по-късно. Погребението е насрочено за 15 март. На 8 март българският княз Александър Батенберг, племенник на Александър II, пристига в руската столица. Трагичното събитие му дава повод да поиска от новия цар Александър III преразглеждане на статута, който Александър II му е отредил в България.


Известен с антипатията си към Батенберг, този път Александър III го изслушва с разбиране. Желанието на княза да извърши с позволението на Русия преврат в центъра на Балканите се тълкува като крачка към постигане на изоставената при Александър II, но сега набързо възкресена голяма цел на руската външна политика – завладяването на Босфора. Нещо повече - князът сам се нагърбва с отговорността за тази авантюра, а значи и с ролята на изкупителна жертва при евентуалния ѝ провал. Има обаче и друго: Батенберг успешно е налучкал слабото място на Александър III – желанието му да възстанови в пълния му блясък самодържавието, уронено от минаващия за твърде либерален Александър II.


Според архива на Якобсон царят прехвърля въпроса за преврата в България към своя Извънреден съвет на министрите. На неговото заседание е одобрен подробен план за суспендиране на конституцията, но без измяна във формата на държавното управление. Този план, изглежда, идва от самия Батенберг, като по всяка вероятност той му е внушен от личния му съветник и министър на войната генерал Ернрот, на свой ред изпълняващ вече разработен план на руското Външно министерство.


За това, че в Петербург знаят още в началото на март какво ще поиска Батенберг и че то ще бъде внушеното му от самите тях посредством Ернрот, свидетелства едно писмо в споменатия архив, в което дипломатическият агент на Русия в България, Алексей Кумани, изказва пред руския консул несъгласието си с "окончателното намерение на нашето правителство да извърши преврат в България". Кумани счита, че моментът за такова действие не е дошъл и трябва да се изчака до съединението на Княжеството с Източна Румелия. Мнението на агента обаче не е зачетено и в навечерието на преврата той е отзован от София.


Дори и да подозира, че сам се поставя като удобен инструмент на Русия, Батенберг си намира оправдание за извършването на преврата в две обстоятелства.


Първото е, че веднага след убийството на Александър II България е залята от къде истинско, къде в повечето случаи организирано възмущение от т.нар. нихилисти. Въпреки че "Независимост", главният вестник на либералната партия, пише на първата си страница за смъртта на Александър II с почти религиозен пиетет, либералите бързо са нарочени от политическите си противници за потенциални цареубийци. Докато пътува обратно към София, Батенберг е заобиколен от група опечалени шопи, молещи го да ги отърве от опасните нихилисти. Според Захарий Стоянов, който предава случката, скръбта им била спазарена срещу обещание за намаляване на "даночеца".


Второто обстоятелство е, че Батенберг вероятно получава от Германия и Австро-Унгария подкрепа за преврата. Веднага след Петербург князът, съпроводен от Константин Стоилов, посещава Берлин, Дармщат и Виена. Според сведенията в дневника на Константин Иречек навсякъде, където говори за ограничените си правомощия, князът среща по-скоро съчувствие. Факт, върху който обръща внимание и Симеон Радев в "Строителите", е, че веднага след преврата през април никоя от т.нар. Велики сили с изключение на Англия не показва, че е особено изненадана от събитията или че ще протестира срещу тях.


Подкрепен от вътрешната и външната конюнктура, на 27 април 1881 г. Батенберг обявява преврата с прокламация към народа. Нейният текст съдържа малко фактически решения и повече реторика. Фактическите решения са всъщност само две: правителството на Петко Каравелов е свалено и за временен министър председател е назначен генерал Казимир Ернрот; обявяват се избори за Велико народно събрание, което трябва да разгледа въпроса за княжеските правомощия.


Решенията, касаещи управлението на княза, са оповестени на 11 май. Те са, че князът ще поиска от Великото народно събрание, което ще се свика в Свищов, извънредни правомощия за 7 години, в които ще управлява чрез укази; ще се отложи редовната сесия на Второто обикновено народно събрание, като за следващата година ще важи бюджетът за настоящата; преди изтичането на извънредните правомощия ще се преразгледа обстойно конституцията.


На същата дата князът издава указ, с който България е разделена на пет области, начело с т.нар. чрезвичаен комисар. Всичките пет комисари са руски поданици, пряко подчинени на министър председателя, също руски поданик. Така реалната гражданска власт в страната преминава изцяло в ръцете на руската армия. Скоро това става и със съдебната власт. На 24 май отново с княжески указ са създадени пет извънредни съдилища, по едно за всяко комисарство. Присъдите, издавани от тях, са две: смъртна и едномесечен затвор. Всички присъди се утвърждават по съкратена процедура от Ернрот.


Едната линия, по която се осъществява руската диктатура в страната, е узаконена. Има обаче и друга, за която свидетелства отново архивът на Якобсон. Следвайки логиката на тоягата и моркова, преди изборите за ВНС новият дипломатически представител на Русия Михаил Хитрово се разпорежда за отпускане на големи суми за тържества, агитации и подкупи, като основният източник на средства е т.нар. Окупационен фонд, намиращ се в консулството в Русе. "Работата е и уйгун", хвали се на Захарий Стоянов един от хората на русенския комисар Логвенов. И му показва портмонето си, в което блестят "все нови напалеондаре".


"Новите напалеондаре", "бъчовете с вино", арките с цветя, купени от Букурещ, са едно, зад което има съвсем друго. Отзад на тази фасада, която трябва да разкраси обиколката на Батенберг и Хитрово из страната, действат шайки от агитатори и жандарми, осигуряващи със сопи и юмруци изборната победа на княза и консерваторите.


Всеки, който спомене думата "конституция", може да бъде арестуван или набит. По същия начин и всеки, който се опита да се саморазправи с някой от кандидатите или привържениците на либералната партия, се ползва от пълна свобода и закрила. Иречек разказва не без потрес как малко след 27 април група привърженици на княза обикалят цял ден из София, търсейки Стамболов, за да го набият. Вратата на Каравелов, винаги отворена, пише същият, най-сетне била заключена.


Едно на ръка сопите и юмруците, върху гласоподавателите се упражнява и друг вид насилие: това на благодарността и страха. Под път и над път руските офицери повтарят като някаква заплаха за съвестта на българите фразата "Кровь проливали" (някои от тия, казва З. Стоянов, не стигнаха и до Букурещ по време на войната). Където пък не сработва благодарността, веднага се чува думата "окупация". Страховете от евентуално окупиране на страната се раздухват и от вестниците: около 3 юни "Български глас" пуска слух за предстояща окупация на България от Австрия и Русия, който се приема толкова сериозно, че се налага да бъде официално опроверган и от самата Руска агенция.


Изборите за ВНС трябва да се проведат на 14 и 21 юни. Малко преди това агентът Хитрово инструктира руските консули в страната как трябва да стане изборът. Избирателното бюро се съставя от извънредния комисар (руски офицер), неговият помощник (обичайно също руски офицер) и градският кмет. На гласоподавателя се връчва вече попълнена бюлетина, като ясно му се посочва коя от урните е "за княза" и коя "против княза". "Ако избирателят се обяви гласно против княза, пише Хитрово, той може да гласува по свое усмотрение, но с известни последствия."


От страниците на "Независимост" научаваме какво означава "с известни последствия": "Жандарми и солдати тичаха навсякъде, за да карат насилствено населението" (в Кюстендил); "Паниката достигна до най-високия си връх" (отново Кюстендил); "Докараха се в залата въоръжени солдати трима ранени" (Плевен); "Четирима души ранени" (Оряхово); "Управителят Балкански ходил да агитира между народа по пазара. Плаши с арести" (Силистра); "Шест души ранени" (Габрово). И т.н.


Резултатът от изборите, както може да се предположи, е категорична победа за консерваторите (в много малко градове, между които и Търново изборите печелят либералите). Списъкът с избраните депутати така и не е публикуван в официален вид. Сесията на Второто ВНС е тържествено открита в Свищов на 1 юли 1881 г. в специално построена за събитието сграда (З. Стоянов ще я нарече с цялото си презрение "гробницата"). Без никакви дебати предложенията на княза от 11 май са единодушно приети и след кратко слово, посрещнато с овации, той си тръгва за София.


С парахода, с който е трябвало да отпътува от страната, в случай че не получи желаните правомощия, пристигат от Лом няколкостотин шопи, за да поднесат гражданските си привети.


"Хероите" на преврата: Батенберг, Ернрот, Хитрово


"Събранието в Свищов създаде диктатура, но не и диктатор", казва дипломатическият агент на Австро-Унгария Ищван Буриан. И наистина, 24 годишният Батенберг е всичко друго, но не и диктатор, дори не и истински владетел. Липсват му важни белези на самодържавието – собствен дворец, царица, наследник, пари, не на последно място и поданици.


С нежни, почти женствени черти, той се изчервява при срещите с народа, който го нарича с умилителното "ябълчицата". Не се владее пред подчинените си, лесно изпада в меланхолия или гняв, авторитетът му е свързан повече с руския цар Александър II, отколкото със собствената му особа. Най-сетне, издръжката му в България е изцяло зависима от държавната хазна. Превратът и седемте години, в които желае да управлява сам, трябва да го еманципират от неговите наставници, от народа, който му е поверен, а и от самия него.


От началото на преврата обаче Батенберг е подвластен на Казимир Ернрот. Точно два пъти по-възрастен от него, генералът се отнася към княза открито и приятелски, но в приятелството му има и нещо от покровителственото отношение към по-младия офицер. Много по-опитен от него във военните и бюрократичните дела, също така и по-овладян и безцеремонен, Ернрот е твърдата ръка, от която Батенберг се нуждае, за да управлява. Затова и когато генералът се опитва да напусне поста си, от който е искрено отегчен, именно Батенберг настоява да остане.


В други отношения обаче Ернрот е по-скоро пречка за Батенберг. Педант и радетел на дисциплината, той изпълнява стриктно нарежданията на руското правителство. Освен това по всичко изглежда, че ненавижда страната, в която се намира, докато Батенберг прави сантиментални опити да я обикне. "Каторга", "дупка" и прочее епитети, описващи България и София, се срещат често в писмата на генерала, както и молби да му приемат оставката. Можем само да гадаем дали част от делата, с които си спечелва красноречивия прякор "генерал на нагайското царство", не са извършени в пристъп на желание да бъде отзован по-скоро от България.


Съвсем различен от Ернрот е третият основен герой в преврата – Михаил Хитрово, който заема поста на дипломатически агент в самото навечерие на 27 април. Правнук на Кутузов, той въпреки произхода си е направил кариера не във войската, а в дипломацията, което му дава самочувствието, че за разлика от обикновените военни, които просто изпълняват, той сам измисля стратегии. Нещо повече - Хитрово вече познава България. Прекарал повече от 15 години в дипломатическа служба на Балканите, новият агент в София смята себе си за специалист по славянските въпроси. Неслучайно при обиколките си из страната князът предпочита за спътник него, а не Ернрот.


Хитрово обаче твърде много прилича на герой, излязъл изпод перото на Лермонтов. Поет, освен това картоиграч и склонен към любовни авантюри, той е кавгаджия и аферист. Почти веднага след пристигането му в София отношенията между него и Ернрот се обтягат; същото се случва само година по-късно и в отношенията му с Батенберг. Викан на няколко пъти за смъмряне в Петербург, той ще бъде отзован през 1883 г. Според Иречек обаче главната причина за неговото оттегляне не са бурните му скандали с княза, а това, че е заплащал дълговете си от игра на карти с пари от консулската каса, които е заемал на себе си.


Коренно различен като темперамент от Ернрот, Хитрово е различен и в още едно отношение – липсва му каквато и да е лоялност към княза. Зад поведението на руския агент прозира желанието да бъде не просто дипломат и съветник, а нещо като цар-губернатор на България. За него князът е само фигурант, назначен от Русия, значи и удобен, докато изпълнява нейните планове. Една от репликите, с която Хитрово ще бъде запомнен от подчинените си, се отнася именно до Батенберг: "Дай, Боже, копаня, свиня все ще се намери!"


Българите, подчинението и позорът, или как от двуног се става четвероножен


Как обаче реагират българите на преврата?


Както беше споменато, една група намират начин да спечелят от него съвсем буквално, като станат платени агитатори, шайкаджии или просто масовка при срещите с княза. Захарий Стоянов е описал добре тази група. Това са хора с имена-прякори като Колелото, Манафа, Честния гражданин, Кучката и пр., малоимотни селяни, дребни градски разбойници и пройдохи, измет и по турско време, и след това. За тях Освобождението така и не е дошло и политическата независимост не ги вълнува. Вълнува ги "да има уйгун" и нещо по-интересно, с което да си запълват времето. З. Стоянов ги обобщава с красноречивата дума "гюбре".


Втората група е по-сложна. Тук влизат тези, които виждат в руското господство начин да се издигнат в следосвобожденското българско общество. За тях руският език и нрави са по-висока култура от Балканската, поради което и с готовност ги имитират. В тази група обаче, за разлика от първата, има етажи. В нея има горница, където влизат част от изтъкнатите лица на консервативната партия, както и част от духовенството и интелигенцията, и долница, в която влизат бивши опълченци, провинциални франтове, чиновници и аферисти.


Превратът ражда цяла галерия от образи, попадащи в тази втора група. Например софийския митрополит Мелетий, който, подпийнал, държи на руски приветствия пред Батенберг и Ернрот и води хорото около княжевския дворец вечерта след преврата. Или опълченеца Гецо, който се впряга в колата на княза при посрещането на Батенберг и Хитрово в Русе. Или онзи достоен за "Мъртви души" юрист, Петър Оджаков, който се представя пред русенци за одески дворянин и съставя прошение след прошение до властта на безобразна смесица от български и руски.


Разбира се, има и немалка група, които не приемат преврата и се опитват да защитават конституцията. Тук са лицата на либералната партия, учителите, част от интелигенцията, особено онази, която се намира в Източна Румелия. Тяхната съпротива обаче е повече пасивна и словесна. Пишат се адреси и прошения. Което, колкото и да е малко, също е своеобразно геройство – рискът е сериозен побой или арест. Един учител, разказва Симеон Радев, е закаран вързан в двореца на княза от своите съселяни, само поради това, че си е позволил да им заговори за конституцията.


Но освен поради страха от побои и съд съпротивата в страната остава пасивна и поради една друга причина – мита за "добрата Русия". По време на цялата кампания преди изборите вестниците на либералите ще припяват като мантра, че руският цар не знае нищо за своеволията на своите представители в България. Драган Цанков дори ще напише на граф Игнатиев отворено писмо, в което да го "освети" за положението. Когато отговорът на графа пристига, той е напечатан с големи букви върху първа страница на "Независимост" като пример за това, че "Русия не одобрява". А тя всъщност одобрява: отговорът на Игнатиев, студен и деловит, не оставя и капка съмнение, че това, което се случва, е дело на руското правителство.


Митът за "добрата Русия", вижда се, действа по един и същ начин и върху онези, които прегръщат преврата като своя кауза, и върху онези, които не го приемат: той ласкае инстинкта за свобода, но с него активира и инстинкта за подчинение у българина. Тук е и голямото нещастие от 1881 г.: че когато трябва да се зачене, българската гражданска чест се зачева нечисто от смесване между достойнство и раболепие.


Няма по-добър пример за това смесване от една малка сцена, разказана великолепно от Захарий Стоянов.


При посрещането на Батенберг и Хитрово в Русе българите са подготвили сюрприз за княза: група пехливани, които ще разпрегнат конете и ще се впрегнат на тяхно място. Всичко върви по план до момента, в който организаторите на сюрприза не виждат върху лицата на гостите учудване, че в колата са се впрегнали само турци и нито един българин. Тогава на помощ е повикан вече споменатия опълченец Гецо.


"Метне Гецо поглед към княжеската кола, гдето се напрягат да теглят само турци, вижда му се нещо грозно, чувства той, че макар и да стоят в колата скъпи гости и високи особи, макар той и да е станал жертва да служи за оръдие на няколко души мракобесни хора – но сѐ терсене му се вижда, сѐ съзира той, че независимо от скъпи гости не е почтено и достойно нещо да става човек от двуног на четвероножен, да взема образа на добитък."


Финалът на сцената е, както можем да се досетим: "И Гецо пречупи врат най-сетне."


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (285)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3765 Неутрално

  Захарий Стоянов
  "Кой въстана срещу нашето свещено дело – съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? ....


  Само малка част от руската обич!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3765 Весело

  ...обич в кавички, естествено!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Гневно

  Русия - мъчителката и поробителката на България. Фалит и разпад за империята на злото!!!

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на mr.kiril
  mr.kiril
  Рейтинг: 367 Неутрално

  И днес си имаме "славянски" дружества, национално движение "русофили", руски паравоенни "динковци", комунисти, ченгета,патрЕоти лаещи срещу Турция и раболепни към кремъл, "цар"-рубладжия и т.н!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  НЕ на ДС и русофилите (вкл. Бойко Борисов)! НОВ ВСС! НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР! РЕАЛНА СЪДЕБНА РЕФОРМА! Мавродиев (КФН) - вън от държавните институции!
 5. 5 Профил на Миро
  Миро
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Това и истинската Нова Българска история, която трябва да си изучава в училище, а не сълзливите лъжи за братушките!

  другари комунисти (БСП, АБВ, ГЕРБ, учени, патриоти руски и друга ДС измет!), пътят на България в 21 век не е пътят на Путин! Това е България, не Задунайская!
 6. 6 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1067 Неутрално
 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Весело

  за да е ясно .......
  http://www.dnevnik.bg/author.php?authorid=474

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Интересно, как червените не са унищожили тези архиви на Якопсон

 9. 9 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3422 Неутрално

  Първо да протака работата, да ни държи във военно положение, което е убийство за България, та дано в тия усилни времена се появи някое негодувание помежду ни, и то, руското правителство, като всяко покровителско, да каже: “Ето, че без мене не могат българите; дайте ми воля да отида с моите камбани, камшици и бесилки да наредя работите”.Така пише Захари Стоянов и още пише “Всяко тържество на България е смърт за Русия”, пишеше в един брой на “Русь” покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество.
  “Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?”… пишеше същий тоя Аксаков на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше:„Вие, синове и потомци на Крума и пр.” Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обърщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума, и Симеона с Иван Грозний и с Екатерина Вторая."Това трябва да се учи и трябва да се знае.Ние сме благодарни на руский народ,но ако правителството им иска да има братски и человечески съюз – добре дошло. Но то иска дружбата на вълка с агнето!…

 10. 10 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 618 Весело

  Статията трябваше да носи посвещението: На русофилите с любов!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 11. 11 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Добра илюстрация на руското газене върху България още от сан-стефанските локуми! Оттогава почти нищо не се е променило, сменили са се само камшиците - тогава със сопи, куршуми, затвори, наполеони, сега с рубли, газопроводи, атомни афери. Забележете само - Окупационен фонд за руско-дунавска България! Това именце трябва да се пирографира на ниските челца на всеки русофил и рускопоклонен трол!

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 618 Весело

  Едно не мога да разбера в коментарите под статията.
  Всички коментари са в подкрепа на статията и в защита на българската кауза а е пълно с минуси!?
  Явно има неща по-силни от любовта към своята родина!
  Това подкрепа руската теза, че всеки "истински патриот" по дефоут е русофил!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 14. 14 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 411 Неутрално

  До коментар [#8] от "gmbh":документите на Якобсон не са унищожени, защото са ползвани от болшевишката пропаганда да натяква на България как Русия пак я спасила, като свалила империалистическия цар, който щял да я погълне и го заменила с ГУЛАГ и НКВД.....

 15. 15 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ндааа...започваме да си учим истинската история и проклятието да попаднем в следващите векове под влиянието на две Велики сили (Германия и Русия) и една регионална (Турция).

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 618 Неутрално

  [quote#12:"robotrop"]Независимо от пропагандата, която ни залива от определени медии, аз оставам верен приятел на Русия. [/quote]

  Е, аз какво казвам. При една определена категория хора ("" любовта към чуждата държава окупаторка е по-силна от истината!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 18. 18 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Поредната инспирация на темата "лошата" Русия и боричканията за кокала на нашенците политикани!!!
  Нищо й няма на Русия, ако 60 години след описаните събития "нашите" политици не бяха "играли" русофоби (1887-1947) и "либерали" нямаше да ни се случат трите нацинолани катастрофи 1913, 1919, 1944 и нямаше да загубим четири войни подред...
  Ама един акъл, за кое по напред?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 19. 19 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#16] от "gmbh":

  в момента на позитаник някой бие трескаво камбаната и орда тролове ще се излее тук за да брани матушката им ... жалко, но факт

  it comes from inside, just listen ...
 20. 20 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#14] от "Nikolai Tsekov":

  Блг! за пояснението, мн добре знам похватите им.

 21. 21 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 697 Неутрално

  И сега се готви нещо като преврат. Как можа баце да пусне американци да търсят петрол или газ? Руснаците такива неща не прощават! Слави започва агитката, Цвъки се подсмихва, а полицаи бият по улиците. Полицията кой я управлява? Бъчварова или Цвъки?

 22. 22 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  Много хубава статия! Поздравления!
  Между другото ген Йохан Казимир Густавович Ернрот е е истински православен руснак, И благодарение на него прегазва една камара либералстващи! Пък и да не забравяме, че негов наследник е бившият шеф на NOKIA, лека му пръст - Йоран Албърт Казимир "Касси" Ернрот (Göran Albert Casimir "Casse" Ehrnrooth)
  От това нагоре именно по това време, когато е "първият руски преврат" най-много бой яде популярният рубладжия Драган Цанков, защото се е издървил нещо с "за меда и жилото", заради малкото рубли.

  Между другото, Ернрот е един от най-обичаните генерали в Полша. Все пак е награден с орден Света Ана втора степен с мечове и императорска корона заради любезното му отношение към умерената опозиция и мирните протестиращи във Варшава през 1863-та....

 23. 23 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 411 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamilton F1":Захари Стоянов и Алеко Константинов са единствените достоверни източници за българската история от онези времена. по-късно и Симеон Радев

 24. 24 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 618 Неутрално

  "през 80-те години на XIX век руската дипломация последователно работи чрез подкупи, преврати и тероризъм за превръщането на България в своя губерния. Под заглавието на сборника, гласящо "Авантюры русского царизма в Болгарии", се чете като автор на предговора и замисъла на проекта името на българския комунист и само няколко години по-късно пръв радетел на съветската диктатура в България – Васил Коларов."

  Колко интересно, колко интересно...

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 25. 25 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 618 Неутрално

  До коментар [#19] от "Kalin":

  Винаги така става! Следва пълна мобилизация! Тези минуси са най-сладки!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 26. 26 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Любопитно

  Ееее когато говориме и се опитваме да обясним на панелните "московци" каква роля играе Масква-скачат милите на амбразурата.Това е руската политика към нас и винаги е била такава.Винаги високомерно са ни смятали за своя губерния.И днес Жириновски иска да ни наказва защото не долюбваме Расията,и сме член на НАТО.И днес Кремъл охотно финансира предатели като Гоце,Бялата Златка и Таско Ерменков да служат с/у интересите на страната ни.

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 27. 27 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 411 Неутрално

  До коментар [#22] от "Управляващ опозиционер (реформатор)":
  Граф Каулбарс, тандем на Ернрот, е бил дори за кратко през 1883 г. премиер на България! Чудовищен руски сатрап с шведски произход, той извършва истинска касапница и сваля Бантенберг, изтегля руските офицери за да може Сърбия да бие България и изобщно е изключителна руска гадина, сравнима само със злодеи като Аксаков и граф Игнатиев - е на тези песоглавци и сега са наречени централни софийски улици! позор, сравним само с паметниците на кървавата съветска армия....

 28. 28 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#27] от "Nikolai Tsekov":

  Така е!
  Обаче за разлика от Ернрот, който оставя добро впечатление в България (според Симеон Радев) - като войник изпълнил задача - "да се превземе рубеж и да се задържи, останалото е за политиците", Каулбарс става посмешището на Европа.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 30. 30 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 411 Неутрално

  До коментар [#22] от "Управляващ опозиционер (реформатор)":
  Каулбарс и ген.Гурко са основните руски главорези при смазването на полското въстание през 1863 г. Един поляк в София пред мен се изплю в барелефа на Гурко, за тях той е убиец, сравним единствено със Сталин и Химлер.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 32. 32 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Разстроено

  До коментар [#18] от "boby1945":
  Абе московец ако Червената армия не бе влязла на 5 .09.1944 г България щеше да е далеч напред!Вашите "партизани"още щяха да обикалят горите слушайки радио Масква.И нямаше да има дефолтите от 1962,1972 и 1981 г.Но на вас расията винаги ви е била по близо от собсвената ви Родина.

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 33. 33 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 680 Неутрално

  [quote#18:"boby1945"]Нищо й няма на Русия[/quote]
  Тоест според теб няма проблеми, че "през 80-те години на XIX век руската дипломация последователно работи чрез подкупи, преврати и тероризъм за превръщането на България в своя губерния"?

  Бобчо за теб може да няма значение и коя майка те е раждала, но за българите има голямо значение.

 34. 34 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 521 Любопитно

  ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: "...князът (племенник на руския цар) издава указ, с който България е разделена на пет области, начело с т.нар. чрезвичаен комисар. Всичките пет комисари са руски поданици, пряко подчинени на министър председателя, също руски поданик."
  Те това следва след "освобождението" ни от "матушката" - тотално руско управление, продължаващо и до днес.... Каква свобода, какви 5 лева????!

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 418 Любопитно

  [quote#21:"historama"]Полицията кой я управлява? Бъчварова или Цвъки? [/quote]

  Съмнения ли имаш? Откакто Цвък го освободиха от наказателна отговорност почеркът на Герб изведнъж заприлича на този от първото управление - ограничаване на права, изземване на пари, полицейщина на всяка крачка и подправяне на избори.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Весело

  А най-тъжното е, че хората не разбират какво казва З. Стоянов. Ако разбираха, че именно те са плод на труда му, едва ли биха писали тия неща. Ако днес Стоянов трябваше да го напише, познайте какво щеше да стои на мястото на "Русия" в текста:

  "Достатъчно е да бъде човек у нас, т. е. да притежава следните няколко житейски качества: първо, да му е добър гечинмекът, да си има собствена къщица, макар и без балкон, да се облича прилично, да си снема шапката на степени, т. е. на по-видните хора по-ниско, на средните – обикновено, на долнята ръка еснафи – да я похваща само с двата си пръста, а на най-долните – само да клепва с вежди; второ, да бъде сдържан, да говори за партиите, че и едните, и другите са такива, а всъщност да целува краката и на двете, защото по тоя начин само неговата къща няма да остане без мебели, па и секи ще да каже за него: „той е добър човек, в никакви партии не се меси“; трето, да ходиш сяка неделя на черкова, при сичко, че когато попът казва „со страхом божий“, то ти да смяташ на пръстите си колко ще получиш идущия месец от дадените си с файда пари, да благоговееш пред Русия и тогава, когато се мъчиш да подкупиш някой чиновник, с когото правиш условия за доставянето ботуши на солдатите или хляб, т. е. че в сто оки брашно ще да си позволиш да тикнеш и десет оки пясък. Но с тоя пясък щял си да проводиш десетина души на оня свят – сé едно. Титлата почетен гражданин не се достига така лесно, без жертви и сълзи. Щом си в гладки отношения с някой висок чиновник, щом ти стига ръка да изстудиш ръката на тоя чиновник със стотина-двеста жълти, то негова милост ще ти достави документи, в които ще се казва, че ти си добросъвестен човек, че ти си гордост за сяка държава; четвърто и последно, да говориш, где седнеш и где паднеш, се големи думи, т. е. да знаеш гъдела на невежествената тълпа, която никой път не може да гледа ясно и определено на нещата и която завинаги вижда по-добре само ония предмети, които са най-далеч от нея, както това става с ония злощастници, в очите на които има мрежа. Например ако в страната, гдето живееш и гдето искаш да ловиш риба в мътната вода, се срещат беззакония на всяка стъпка, ако жандарите бият, ако страната се е обърнала на мушия само за няколко души крадци, то вие недейте обръща внимание на това. Говорете пред населението, че тъй именно се тряба, че правителството си знае работата, че то се труди за „Историческа задача“, за „съединение“, за „заветни идеи“, че това го желае руският император, и пр. С една реч, вашите уста да бълват патриотизъм и се големи думи, па не се бойте. Сяка гарга ще зяпа подиря ви, макар да сте отнели на тая гарга и последния залък. Ако вие изпълните тие правила, то успехът ви да станете депутат, министър или директор (в Източна Румелия) е гарантиран."

 41. 41 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Весело

  [quote#18:"boby1945"]Нищо й няма на Русия[/quote]
  Тук мислите еднакво с батька Лукашенко. И той мисли, че нищо и няма на Русия - "У России нет ни денег, ни мозгов"

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 42. 42 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3765 Неутрално

  До коментар [#40] от "robotrop":

  В заключение от Захари Стоянов:
  "...

  И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление! По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава. Ще ни се смеят ташкенците, афганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села...."

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 43. 43 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Любопитно

  До коментар [#32] от "messera":
  Е, истината е малко по различна.
  Големият приятел на България - Чърчил ни подарява на Сталин.
  На една салфетка....

 44. 44 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Русострастието е крайно перверзното русофилство и мазохистично преклонение на мнозина българи пред тази повредена държава. Дордето има и един русофил в България, няма как щастието да намери място у нас.

 45. 45 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#41:"captainFill"]Тук мислите еднакво с батька Лукашенко. И той мисли, че нищо и няма на Русия - "У России нет ни денег, ни мозгов"[/quote]

  Еми прав си е Лукашенко, но наполовина ))) "У России мозгов нет", но "деньги есть", потому что только с деньги можеш да си президент 22 години. )))))
  Сам знаеш, Кептън Фил, когато няма денги ти искат незабавна #ЛУСТРАЦИЯ! ))) От де мислиш взема кинтите? От Евросъюза? ))))

  Ех, бате, бате.... От Лукашенко дори уважаваният ни от всички г-н адв. Тодор Батков яде дървото. Помниш, предполагам, как Бате Борисов се подиграха с Леевски по времето на кметския мандат на Бате Борисов )))

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Който е чел "Строителите ..." на Симеон Радев знае за този преврат. Пак от тази книга може да се прочете и за арестуването на княз Александър I от Радко Димитриев, Груев и Бендерев, които после позорно бягат в Русия.
  Бих искал да се издаде и книгата "Авантюрите на руския царизъм в България" на Васил Коларов.

 48. 48 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Любопитно

  [quote#45:"Управляващ опозиционер (реформатор)"]но "деньги есть", потому что только с деньги можеш да си президент 22 години.[/quote]
  Путин има пари, вярно ... даже оня ден задигнаха $ 35 млрд китайски пари. Само че Русия няма пари. Схващаш ли разликата или да обяснявам?

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 49. 49 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#48:"captainFill"]Схващаш ли разликата или да обяснявам?[/quote]

  Еми може би трябва да обясняваш ))))) Защото на всеки е ясно, че парите на царя са държавните пари Да казваш, че държавата няма пари, а царя има е несериозно

 50. 50 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Любопитно

  [quote#43:"ПРОРОК ИЛИЯ"]Големият приятел на България - Чърчил ни подарява на Сталин. [/quote]
  Значи, Сталин нали беше ваш човек, що се сърдите? Нали това искате вие, комундерите, да сме под руско влияние?
  Да не говорим, че да обвиняваш Чърчил за престъпленията на болшевиките, предизвиква само смях ...

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 51. 51 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3340 Весело

  До коментар [#43] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  Той пък му връща жеста и му подарява Гърция - на друга салфетка.

  [email protected]
 52. 52 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#47:"aralambi"]Бих искал да се издаде и книгата "Авантюрите на руския царизъм в България" на Васил Коларов.[/quote]

  Сега вече ще ти поискат незабавна #ЛУСТРАЦИЯ! Как може да искаш да се преиздаде комунистическа мракобесна пропаганда? Нима не знаеш, че комунистическият режим е обявен за престъпен със закон, а ти да искаш да популяризираш комунистическа пропаганда от ортака на... как беше - Жоро Тарабата )))

 53. 53 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 326 Разстроено

  Е, все пак ако не беше Русия, нямаше да има и тези проблеми нали? Щяхме да си съжителствуваме мирно и благо.... И да, щяхме да последваме съдбата на арменците. Та наскоро имаше една друга годишнина - 101 години от Арменския геноцид, но уважаемите редактори на Дневник решиха че не е нужно да се споменава.

  Common sense !
 54. 54 Профил на ЛЕВСКАР
  ЛЕВСКАР
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "Братушките" да не ни "освобождават" повече. Само това пожелавам на българския народ , поне мен докато ме има на този свят! Амин.

 55. 55 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#50:"captainFill"]Значи, Сталин нали беше ваш човек, що се сърдите? Нали това искате вие, комундерите, да сме под руско влияние? [/quote]

  Сталин, Кептън Фил, не е наш човек. Все пак той е грузинец! А според Берлинският договор на черкези, грузинци и т.н. осетинци е забранено да се заселват в България ))))))
  Това са приказки на Петко Славейков, от времето когато се опитват да ни пробутат княз Мингрели на мястото на Батенберг

 56. 56 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Весело

  До коментар [#49] от "Управляващ опозиционер (реформатор)":
  Ще ти обясня - Путин и кръжецът около него имат лични средства, и то много милиарди, защото крадат именно най-вече от държавата Русия. Та затова и Русия не може да върже бюджета. Путинската банда се отнася със собствената си страна като с окупирана такава.
  Знам, че пак ще се направиш, че не си разбрал, ама карай да върви. Ти си следвай там опорните точки - кат Русия няма втора ... и тъй нататък.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 57. 57 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Влиянието на Русия в България е било не просто огромно, но и многостранно. У нас то все още се разглежда не обективно, а избирателно - винаги в съответствие с политическите потребности на периода.

  При комунизма беше "Българо-съветската дружба - от векове за векове !" и се подчертаваха само положителните моменти. Днес, когато Русия е антиевропейска сила - преобладават обидните за националното ни самочувствие епизоди.

  Но винаги има табута, които са прекалено опасни за нас самите и затова се избягват при всички режими. Едно от най-важните, ако не и най-важното табу - това за работата на Левски в полза на руското разузнаване. В действителност и той, и цялата Вътрешна революционна организация са събирали информация за руски служби. Дори повече - самата тази организация е била създадена въз основа на проект, изготвен и "спуснат" на Каравелов от руското политическо разузнаване.

  Защо за това не се пише и говори? Макар че има автори, които не бягат от тази тема. Тя може да се види и в статията "Васил Левски - идеал или идол" от Иван Д. Стоянов на https://ids777.wordpress.com/

 58. 58 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Разстроено

  До коментар [#46] от "kihano":
  За вас с мужишкото съзнание всичко е Расия!!Забележи обаче къде е стигнала Финландия освободила се от руския ботуш през 1918.Разликата в стандарта е 250%.Мечешката прегръдка на Масква е равносилна на робство и безвремие!Така характерно и днес в 3/4от територията на Расия.Посочи ми поне една държава която да иска съюз с матушката?

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 59. 59 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Весело

  [quote#55:"Управляващ опозиционер (реформатор)"]Сталин, Кептън Фил, не е наш човек.[/quote]
  Мдааа ... Утре така ще се отречете и от Путин. Гарантирано.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 770 Любопитно

  [quote#55:"Управляващ опозиционер (реформатор)"]Сталин, Кептън Фил, не е наш човек. Все пак той е грузинец![/quote]
  Какво като е грузинец? Нали е болшевик, и ти си комундер, значи сте от една кръвна група, така да се каже ... свои хора!

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 62. 62 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#42:"hamilton F1"]В заключение от Захари Стоянов[/quote]

  Съжалявам, но започнаха да ми трият коментарите, и след малко пак ще ме баннат за месец, та не мога да ти отговоря пространно. Само ще те питам откъде е този цитат? Моят е от "Превратът", за който става дума в пасквила.

 63. 63 Профил на svetlyobg
  svetlyobg
  Рейтинг: 503 Неутрално

  Изглежда, че за 130 години нищо не се е променило

 64. 64 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#56:"captainFill"]Ти си следвай там опорните точки - кат Русия няма втора ... и тъй нататък.[/quote]

  Сега, че кат Русия няма втора, няма. Това едва ли има нужда да се коментира. Както и като САЩ няма втора.
  Нашата българска евроатлантическа простотия е, че не прибираме кинтите на путинската банда, а ги оставяме на фанариотите в Кипър и Гърция или на протестантите в Холандия и Англия.
  А имаме всички предимства и законодателни и до някаква степен данъчни (в интерес на истината нашето облагане при някои условия са по-високи от руските), че да се оформим за руска офшордка.
  А нашите главанаци ще ми наблягат в инвестирането на оутсорсинг и простотии на английски... Ще ми конкурират индийците. Мозъци - руснаците са ти до гъза, ти гледаш зад океана )))
  Виждаш ли, Кептън Фил, като се фърляш на русофобските опорки накрая изтърваш всичките предимства на свободната пазарна икономика, а както сам знаеш, пазарът не стои празен. И затова централата на Лукойл е в Холандия, а не тук.
  Затова Яндекс няма да си сложат сървърите в България, защото казват "нямате толкова евтино електричество да ги захраните, и не се опитвайте да ни пробутате фотоволтаици", а само преди няколко години можехме да им пуснем оферта да ги сложат в Свищов, стига да бяхме ги оставили да си довършат двата реактора, които сега така и така ще ги платим

 65. 65 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  [quote#43:"ПРОРОК ИЛИЯ"]Чърчил ни подарява на Сталин. [/quote]
  Това не е ли добре за теб? Нали затова сега драпаш обратно към Россссия.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 66. 66 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Тя и до ден днешен се мъчи, не се е отказала. Само че, сега ползва по-модерни средства.

 67. 67 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#59:"captainFill"]Мдааа ... Утре така ще се отречете и от Путин. Гарантирано.[/quote]

  Оооо сега! Да се разберем! Путин си е десен човек, консерватор, уважаващ християн-демократическите ценности. И ако не беше политическата обстановка и хвърлените опорки, неговата партия "Единна Русия" би била горд член на Европейската народна партия.
  Ми Путин си е пич - където дойдат избори, хваща и пердаши комунистите на Зюганов. Пердаши и националистите на Владимир Волфович. И печели избори по най-демократичните стандарти. Патриарх Кирил го уважава, какво повече искаш?
  Един истински християн-демократ и консерватор не може да не уважава г-н Путин )))))

 68. 68 Профил на skomina
  skomina
  Рейтинг: 470 Весело

  [quote#43:"ПРОРОК ИЛИЯ"]Големият приятел на България - Чърчил ни подарява на Сталин.
  На една салфетка.... [/quote]
  И най-големият приятел на България- тавариш Сталин защо е приел подаръка?! Що не ни е оставил волно да се управляваме както намерим за добре.

 69. 69 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  [quote#46:"kihano"]Евроатлантическото иго [/quote]
  По време на това иго аз си купих нов апартамент с 2 гаража и нова кола. Обикалям света свободно. Върнах си отнетата от дедите ми земя. Дай Боже всекиму такова иго!
  [quote#46:"kihano"]България има бъдеще само с Русия! [/quote]
  Внимавай какво си пожелаваш, защото при едно такова бъдеще, ти ще работиш за някой руски олигарх, а те са най- злите в света.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 70. 70 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 681 Неутрално

  До коментар [#18] от "boby1945":

  [quote#18:"boby1945"]нямаше да ни се случат трите нацинолани катастрофи 1913, 1919, 1944 и нямаше да загубим четири войни подред... [/quote]
  Стига си повтарял тъпите си мантри за загубените войни. Няма пряка връзка между загубените войни и жизнения стандарт. Руснаците, като печелят ВСВ, по-добре ли живеят от загубилите и двете световни войни германци. И по-добре ли живеят нашите съседи сърбите като са спечелили всички войни, които България губи? Комунистическия режим съсипа България много повече от всички национални катастрофи до 1944 г. Това е истината, колкото и да си затваряш очите.

 71. 71 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  [quote#67:"Управляващ опозиционер (реформатор)"]Патриарх Кирил го уважава, какво повече искаш? [/quote]
  Нали са колеги - офицери.
  [quote#67:"Управляващ опозиционер (реформатор)"]Ми Путин си е пич - където дойдат избори, хваща и пердаши комунистите на Зюганов[/quote]
  Най-големите комунисти в Росссия са антикомунистите.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 72. 72 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Весело

  Язе сметам, че е от Иво Инджев. Грам не прилича на стила на Захари Стоянов. Някакво измислено произведение "Кой". Ама кога е публикувано, къде е публикувано...май никой не знае. Случайно ти да знаеш, след като си позволяваш да го представяш за написано от З. Стоянов?

  Хамилтън Ф1?

 73. 73 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Въпрос: За какво е форумът – за текуща политика или по въпроси на историята? И ако е за историята, то какво са правили по същото време американцити в своя така наречен ДИВ ЗАПАД?

 74. 74 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 213 Разстроено

  За съжаленье, за всичко негативно в България са виновни руснаците!Както и за този преврат!
  Но основната вина я носи кървавия сатрап Путин,който хвърли и две гоуеми бомби в Япония!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 75. 75 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 853 Весело

  [quote#71:"Blood Red Skies"]Най-големите комунисти в Росссия са антикомунистите.[/quote]

  То и у нас е така ))) Я виж форума ))) Пък и автора на статията. Не му ли е подозрителна физиономията?

 76. 76 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3924 Неутрално

  Любопитен исторически анализ. Общо взето от него добре си проличава грозното лице на европейския империализъм (в нашия случай руския, но останалите от това време - британски, френски, германски, австроунгарски, османски и американски са били същите) от това време (края на 19 век). Заради и недоволството на подчинените народи накрая и империалистически държави се разпадат.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 77. 77 Профил на skomina
  skomina
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#47:"aralambi"]Бих искал да се издаде и книгата "Авантюрите на руския царизъм в България" на Васил Коларов.[/quote]Книгата е издадена още преди двадесетина години. Тя е сборник от оригинални документи .С кой акъл са дали на Коларов достъп до техните архиви само те си знаят.Че не са му предоставили всичко то е ясно. Това което има в тъничкото книжле ще разтърси всеки истински българин.Има документи за изплатени суми на политици от онова време. Един от тях е Драган Цанков, който вместо да издава проруски вестник, прибрал парите в джоба си. А ние на този маицепродавец сме кръстили булевард в София. Това е само малък епизод от документираното там. Цялата политика на руснаците към нас е неописуем отврат. И това вече близо 200 години.

 78. 78 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2252 Неутрално

  До коментар [#70] от "marker":

  Германците са виновни също за бастисването на Русия, най-силната държава за времето си, защото са им пробутали Ленин.
  По този начин косвено прецакват и България след 1944 г. пък и самият комунизъм е измислен в Германия, не само автомобила.

 79. 79 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Весело

  [quote#78:"Ф.Нинов"]пък и самият комунизъм е измислен в Германия[/quote]
  От евреи.

 80. 80 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2252 Неутрално

  До коментар [#79] от "robotrop":

  Евреи, ама германски, а не турски

 81. 81 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 360 Неутрално

  русия е нашият най-голям и вечен враг

 82. 82 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Любопитно

  [quote#79:"robotrop"]От евреи[/quote]
  Е, и?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 83. 83 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#1:"hamilton F1"]Захарий Стоянов
  "Кой въстана срещу нашето свещено дело – съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? .... [/quote]

  Кой уреди впоследствие дипломатическите, юридическите и икономическите проблеми, възникнали в резултат на Съединението, вкл. чрез отказ от репарациите, които Турция дължеше за войната от 1977-1978-а?
  Тези репарации напр. са сума, доста по-голяма от раздадените в България рубли за влияние върху политическия живот - практика, обичайна за всички по-големи страни и тогава, и сега.

  Кой създаде всъщност българската войска след Освобождението?

  Кой опозори първия български княз?
  Ами и от коментираната статия дори е видно, че позорът си е преди всичко негово дело. И не само заради отмяната на конституцията през 1881 г., но и поради "подвизите" му през войната от 1885 г.

  Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба?
  Европейската Хабсбургска империя, дами и господа. В стремежа си да реализират своите териториални аспирации на Балканите, австрийците внушават на крал Милан, че Сърбия трябва да се разширява на изток. След сраженията при Сливница и Драгоман войската ни минава в настъпление и доближава Пирот. Тогава София получава телеграма от Виена, че ако настъплението продължи, нашата войска ще срещне австро-унгарски военни части.

  Обръщал съм внимание и преди, че журналистическите писания на Захари Стоянов и др. автори от това време са добри документи за нравите, но не и надеждни свидетелства за историята.

  Понеже често се позовавате на Захари Стоянов като на истина от последна инстанция, ето ви една тема за размисъл относно същия. Захари е един от апостолите на Априлското въстание в 4-и революционен окръг. Сещате ли си за някакви негови значими прояви като такъв? Останалите апостоли там - Бенковски, Волов, Петлешков (русофили, между другото), загинаха с раята, която вдигнаха на въстание, а Захари - ... написа после Записките в тяхна памет (не, че са лоши записките, ама някак си...). Тази тема, впрочем, е още по-интересна с оглед на Ст. Стамболов, икона на русофобията днес, а тогава - главен апостол на 1-я революционен окръг, Търновския, който е трябвало да има водеща роля във въстанието.

  В мътни времена живеем, дами и господа, мътни и хибридни, и усилията да се пренапише историята ни днес не са особено почтени.

 84. 84 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1679 Неутрално

  До коментар [#34] от "Коки":

  е да .. вероятно щеше да ти е по-добре да се казваш мюмюн и да се снимаш с ердоган

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 85. 85 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#82:"Blood Red Skies"]Е, и? [/quote]

  Теб кой те натиска, та звъниш?

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  [quote#83:"shk49484512"]В мътни времена живеем, дами и господа, мътни и хибридни, и усилията да се пренапише историята ни днес не са особено почтени. [/quote]
  Точно това правиш ти - пробваш се да пренапишеш историята по непочтен начин.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 88. 88 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4642 Любопитно

  До коментар [#85] от "robotrop":
  Не бе, питам: какво като са евреи?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 89. 89 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "през 80-те години на XIX век руската дипломация последователно работи чрез подкупи, преврати и тероризъм за превръщането на България в своя губерния."
  Също така през 20 век, а в началото на 21 век Русия продължаваше да ни смята за свой "Троянски кон" в Европейския съюз.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  Сега научих от къде произлиза идеологемата " кровь проливали". Толкова ми е набита в мозъка как братушките со ни освобождавали няколко пъти с кръвта си! Но подписа ми е достатъчен.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 92. 92 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Весело

  [quote#88:"Blood Red Skies"]Не бе, питам: какво като са евреи? [/quote]

  Ами трябва да се знае кой, не къде. Щото то и в САЩ много неща са измислени, но предимно от емигранти.

 93. 93 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2987 Неутрално

  Да си дойдем на думата, руските преврати в България са традиция, като последният преврат който мАмашата на рубладжиите направи беше този в който ни сервираха Пеевски, лицето (г.за) на руската "политика" за България!

  Ние на практика се делим на две, Българи, които не обичат руският империалистически гнет и ПРОДАЖНИЦИ!

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 94. 94 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  [quote#93:"Realist"]Ние на практика се делим на две, Българи, които не обичат руският империалистически гнет и ПРОДАЖНИЦИ! [/quote]
  Първите са патриоти, а продажниците са т.нар. русофили (рублофили, путинофили, задунайци, русороби и т.н.)

  Пазете се от доносника vesolr
 95. 95 Профил на Светлозар Колев
  Светлозар Колев
  Рейтинг: 271 Неутрално

  До коментар [#11] от "Nikolai Tsekov":

  Не си цитирал точно- "Окупационен фонд, основан за създаването на руско-дунавска област".Дори са имали наглостта да не споменават името България.Те винаги са искали да сме част от империята им.Задунайска губерния

 96. 96 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 778 Неутрално

  България е руска измислица. Забележете само името което има само две букви които се припокриват с латиницата.

  Волжка България е оригинала по която е съчинена вероятно. А кирилицата, руската азбука служи за залъгване на хората,

  че са наследници на авторите по познатия принцип, че хората вярват в това което искат. Да не говорим за историята, която поставя националното чувство на хората като на дете което трябва да научи истината, че истинските му родители са други. Колко жесток трябва да е човек за да вкара милиони души в такава огромна лъжа? Колко?

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 97. 97 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#93:"Realist"]Ние на практика се делим на две, Българи, които не обичат руският империалистически гнет и ПРОДАЖНИЦИ! [/quote]

  Сещам се за един от твоята група - свещеник в Русчук.
  През 1877-а, малко преди руснаците да минат Дунав при Сивщов, същият служба отслужил (в църква!) за победата на... турското оръжие във вече обявената война.
  Като гледам, достойни наследници има негова милост.

 98. 98 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  [quote#95:"Светлозар Колев"]Те винаги са искали да сме част от империята им.Задунайска губерния [/quote]
  И ето още малко подробности за намеренията на нашите освободители:
  "Я считаю, что самым идеальным вариантом для Российской Империи было бы присоединение только что завоёванных земель, тем более что болгарское население с симпатией относилось к русским. Поэтому наверняка присоединение Болгарии к России было основной целью русских политиков и дипломатов. Но под давлением других Европейских держав нам пришлось идти на уступки, и таким образом Болгария получила независимость. Я думаю, что Вы достаточно умны чтобы понять, что независимость Болгарии несла для России достаточно неопределённое будущее:

  1. Новосозданное болгарское государство было очень лакомым куском как для Турции, жаждавшей реванша, так и для Австрии, которая постоянно стремилась к своему расширению на Балканах. В то время как Россию уже сдерживали угрозами военного вмешательства Англия, Австрия, Германия и Франция - либо австрийцы, либо турки могли снова вторгнуться в Болгарию (а самостоятельно Болгария не смогла бы им противостоять). Таким образом, все плоды победоносной войны могли бы быть утеряны.
  2. Новосозданное болгарское государство могло попасть под влияние государств, враждебных России, и таким образом, вместо благодарного соседа Россия получила бы ещё одного врага. Если бы на болгарский трон встал монарх из откровенно враждебного России лагеря, то так бы всё и произошло. Но насколько я понимаю, Александр Баттенберг был относительно нейтральным человеком. К сожалению, я очень мало о нём знаю.

  Поэтому поймите меня правильно - проще управляться с только что присоединённой провинцией, чем ожидать какие-то туманные плоды независимости этих территорий. И если бы Болгария была включена в Российскую Империю, то для вашей страны не было бы ни войны с Сербией в 1885-м, ни потери Добруджи в 1913-м. Я считаю, что Болгария вполне могла стать такой же "конституционной территорией", как и Финляндия, и со временем бескровно обрести независимость.

  С большим уважением,
  Михаил Дубровин "

  Пазете се от доносника vesolr
 99. 99 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Когато се разправя история без факти , за която и С. Радев
  казва " ние мислим че..." вместо " Ние знаем че ... " , историята се превръща в литература. От която се разбира , че в България е извършен преврат ОТ РУСИЯ , ползата от който е за Батенберг и българските консерватори . Които са внесени сигурно от Петербург. Но интересно защо З.Стоянов мрази руския цар , а обича Батенберг , който , според поднесената ни " историческа справка " предлага услугите си на Александър 111. Между другото сме чели и бай Ганьо , та знаем как са провеждани избири по онова време . Без руско участие . Знаем и сега как се провеждат . Пак без руско участие. Макар че сите демократи едва ли мислят така. Те си сънуват дългата ръка на КГБ.

 100. 100 Профил на Светлозар Колев
  Светлозар Колев
  Рейтинг: 271 Неутрално

  До коментар [#86] от "Athanatos":

  Ха,ПОДКРЕПЯМ!!!!!!!!!!!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK