Първопричината за днешните ни български беди

Динозаврите от Музея на света в Ново село

© Надежда Чипева, Капитал

Динозаврите от Музея на света в Ново селоАнализът е от блога на проф. д-р Николай Слатински


Постоянно разсъждавам над въпросите:
Защо България се управлява толкова зле и все по-зле?
Защо пада интелектът, та дори и интелигентността на властта?
Защо расте непрофесионализмът на всички нива в администрацията, даже на най-високите й нива?
Защо институциите се разрастват непропорционално и поглъщат колосални ресурси с безкрайно нисък коефициент на полезно действие?
Защо корупцията ескалира и се трансформира от съзнателно използване на командни постове в личен, частен и корпоративен интерес в безсъзнателна демонстрация на разпасали се нагони, инстинкти, установки, нагласи?


Има, вероятно редица обяснения за това, може би едно от поне приблизително достоверните е и приведеното по-долу мое дешифриране на дълбоките причини за случващото се. То не претендира за изчерпателност, служи само като един обяснителен механизъм и едно деконструиране на вградената в процесите логика, направени в съответствие с Принципа на пестеливостта, известен като Бръснач на Окам и наречен на името на английския философ схоластик и францискански монах от XIV век Уилям от Окам (William of Ockham, ок. 1288–1347). Принципът на пестеливостта гласи: "Не умножавай същностите повече от необходимото" (лат. Pluralitas non est ponenda sine necessitate), т.е. за да е добра една теория, трябва от нея да се премахнат ненужните детайли. Казано другояче, "способността да се обясни много с малко е само един от критериите, по които съдим за адекватността на теориите" (Джоузеф Най).
В основата на българските провали и разпади през последните години е абсолютно погрешният избор на стратегически мениджъри (сиреч – управляващи), който направи нашият народ.


Нека не се смущаваме от тази констатация, от това прехвърляне на вината върху народа. За този погрешен избор има множество обективни и субективни причини, редица пряко или косвено виновни интереси, държави и хора, малшансове, драматични съвпадения и крайно нежелателни разминавания, неочаквани поврати, нелепи стечения на обстоятелствата и предопределени посоки на развитие. Има ги, но ние все още, поне засега, сме в рамките на демокрацията, дори само като демократични, макар и основно формално демократични процедури, което, така или иначе, означава, че кои да бъдат стратегически мениджъри на държавата, кой да е на власт, кой да управлява и как да управлява, се решава от българския народ чрез употребеното или неупотребеното от него право на глас. Никой не е инсталирал властта у нас през последните 26-27 години с танкове, опрени шмайзери до слепоочията, с бичове, камшици и тояги на голо.


Българският народ чрез своя съзнателен, несъзнателен, безсъзнателен и антисъзнателен вот повери съдбата и съдбините си - в много драматичен от глобална (на света), континентална (на Европа), регионална (на Балканите и Черноморието) и национална (на България) гледна точка, исторически момент, - на управление, което не разбира от съвременно управление, което действа импулсивно и интуитивно, което не може да мисли стратегически, да генерира алтернативи и от тях да прави правилни избори, което е в плен на парадигмата (с извинение за тази сложна и важна дума, използвана за това управление) на силата, на командването, на лесните решения, на свещената и несъмняваща се в правотата си простота, на нарцистичната липса на самокритичност, на непритесняващото се от некомпетентността си амбициозност, на гледането на властта като на чук, а на проблемите, които тя трябва да преодолява – като на гвоздеи.


Да повериш властта на управление и управляващи с подобен манталитет, с подобна менталност е винаги много сериозен и трудно управляем риск, но днес, в наше време това е на практика ритуално самоубийство.


По-рано, когато светът не беше глобализиран, а регионализиран, не беше постмодерен, а модерен, не беше рисков, а "сигурностен", не беше мрежови, а йерархичен, можеше да се управлява с воля, със сила, с безпрекословност, с полувиШе образование, с партийна вяра, с идеологически лицемерен фанатизъм, още повече, че имаше някаква идейност, някаква система от ценности, пронизващ цялата държава и послушен на висшата номенклатура репресивен апарат.


Днес така да се управлява повече и вече не може. А нашият народ въпреки това хареса този стил на управление, този манталитет на употреба на властта и системно и систематично го въдворява на власт – чрез своя, така да се каже, демократичен избор. Чрез тотално сгрешения си избор.


Ето я грубата стратегическа грешка, първоосновата на бедите ни български.


В резултат на този погрешен избор, управлението неизбежно започва да прилича на динозавър – то изгражда огромна конструкция, развива крупна мускулна маса, ориентира се към хранене, потребление, консумиране, но не инвестира в мозък, в сиво вещество, в интелект.


Управлението има все по-голямо, масивно, тромаво, неспособно да реагира на промените туловище и малък, свиващ се, компресиращ се и опростяващ представите си за света мозък.


На динозавъра много мозък не му е нужен. Ала тук веднага влиза в сила и обратната връзка – не само на динозавъра му е достатъчен малко мозък, но и на малкия мозък му е необходим голям, все по-голям динозавър.


Завърта се спиралата:
голям динозавър → малък мозък → по-голям динозавър → по-малък мозък → още по-голям динозавър → още по-малък мозък → и т.н.


Динозавърът отлично "се оправя" с малко мозък. Динозавърът съществува на базата на инстинкти, на първосигнална система, на нагони и първични реакции. Малкият му мозък е конструиран така, че да управлява прости и ясни, еднотипни и едновариантни процеси, с безусловни и неподлежащи на обсъждане и неизпълнение команди, да прави очевидни, идващи веднага на ум избори – между черно и бяло, лошо и добро, опасно и безопасно, безполезно и полезно, вредно и изгодно, чуждо и свое, неприятно и приятно, безвкусно и апетитно...


При динозавъра цялата енергия отива, както казах, за хранене, потребление, консумиране и това е единствената семпла информация, която се предава на гените – като послание да се ориентират към натрупване на сила, на мускулна маса, на анормално голямо тегло. С намаляването и закърняването на мозъка, туловището става едро, тромаво, разплуто, подчинено на самоцелното засищане на глада и непрекъснатото преяждане, жегвано от страха от възможно някой бъдещ ден недояждане. Така организмът на динозавъра се разболява от гигантизъм.


Все по-малкият мозък на динозавъра не само се ориентира към все по-прости решения, но и постепенно се отучва да взема поне малко по-сложни решения. Съответно, за простите решения не е нужен голям мозък и това от своя страна води до намаляване на мозъка.


Още една спирала се завърта:
малък мозък → прости решения → по-малък мозък → по-прости решения → още по-малък мозък → още по-прости решения → и т.н.


Обречен на такива спирали мозък е принуден (самопринуждава се) да се ориентира към отиграване на ситуациите, към ad hoc решения, към импулсивни, емоционални, симулационни, имитационни всеки път различни, дори при сравнително еднакви условия избори, на поведение.


Подобен мозък, както по сравнително друг повод казва д-р Филипов, не държи мисли на склад, не изгражда помещения за складиране на мисли, а реагира на момента, по хрумване, в зависимост с кой крак е станал сутрин, и съобразно доста опростената и схематична оценка на околната среда и непосредствените си лични и Его- интереси.


Такава физическа и психическа, физиологична и психологична конструкция се ориентира прагматично, но и без особени алтернативи за избор към йерархия, при това към все по-строга и с повече нива йерархия.


Цялостното поведение става реагиращо, базирано на реагирането, на последействието. Изпитват се огромни, практически неразрешими трудности за ориентиране в променена среда, още повече, когато тази среда е многоаспектна и многофакторна, комплексна и нелинейна (без пряка връзка между приложената сила и ефекта от нейното прилагане, т.е. няма пропорционалност между причина и последица).


За да действа много просто, силно опростено, без съществен и дори без никакъв анализ, без колебание и без автономност на отделните агенти (актьори), динозавъроподобната йерархична управленска система не се нуждае от особен професионализъм, от критично мислещи агенти (актьори), напротив – колкото по-послушни, по-семпли и по-калинки са, колкото повече са способни бързо да се включат към основната потребност на системата – обезпечаване на нейното хранене, потребление, консумиране като водещ императив на самовъзпроизводството и нарастването й, толкова по-добре и по-безболезнено те се интегрират в системата и толкова по-бързо започват да функционират по нейната воля и в неин интерес.


Ето защо аналитичните умения, критичното мислене, склонността към автономно поведение, амбицията да се отстоява собственото мнение – все елементи на професионализма, се преценяват от командния пункт, от черупката, където е разположен обективно намаляващият мозък на динозавъра, като вредни, като опасни, като ненужни, като излишно, не подчинено на главната функция изразходване на енергия, усилия, емоции и време.


В същото време се изострят способностите за манипулиране и дезинформация на подчинените, на тези, в името на които всъщност трябва да управлява динозавъроподобната система. Тези способности са нужни, за да се подменя реалността, да се изкривява представата за нея, да се до-остадява стадото, така че да не се досеща, че е стадо (защото именно с това усещане започва осъзнаването на стадото) и да не започне то да се осмисля като не-стадо, да се срамува, че е стадо и да не иска да бъде стадо.


Простотата на системното устройство не може да бъде осъществена със и няма нужда от фини настройки, интелигентни агенти (актьори) и подсистеми, обезпечаващи меката сила (ценности, интелект, аналитична мисъл, капацитет за синтез на стратегии, самоорганизация и многовариантност на поведението) и затова става неизбежно ориентирането на динозавъроподобната система към силата, към силовите действия, а оттук – и това е много просто и логично - към насилието.


В света на динозаврите и преди всичко според изкривеното пространство и деформираното време на динозавърската логика по-силният винаги изяжда по-слабия.


Това завърта още една спирала:
слаба интелигентност → ориентация към силови решения → по-слаба интелигентност → ориентация към по-силови решения → още по-слаба интелигентност → ориентация към още по-силови решения → и т.н.


Трагедията на динозавъра е, че от един момент нататък той нищо друго, освен динозавър не може да бъде – неговата конструкция е динозавърска, неговото вземане на решения е динозавърско, неговите способности са динозавърски, неговият манталитет е динозавърски. Той не може да се промени, не може да се адаптира към променящите се условия, към новата среда, към новата динамика и не може да проумее как като настъпи нищо и никаква пеперуда, предизвиква радикални, епохални ефекти, които имат разрушителни за него последици.


Българският народ направи грешен избор. Той избра такова управление, което е днес му е противопоказано, което го лишава от шанс и бъдеще, което не му върши абсолютно никаква работа в новата стратегическа среда, което се държи като динозавър, мисли като динозавър, има архитектура, структура, организъм, туловище като динозавър и управлява като динозавър:


– безпрекословно упование в йерархията;
- масивна и саморазрастваща се администрация;
- вътрешно импулсивна склонност към прилагане на сила;
- ориентация към прости, черно-бели решения;
- жизнено определяща потребност от послушни изпълнители, бързо напасващи се към стремежа на системата на властта за консумиране, трупане на мускулна маса и себевъзпроизводство;
- неизбежно атрофиране и ампутиране на интелигентни (smart) способности, фини настройки, професионализъм и комплексна организационна етика.


Този абсолютно погрешен стратегически избор на българския народ може да бъде частично оправдан, както бе посочено вече, с обективни причини, има, несъмнено, и елементи на целенасочена принуда да се направи такъв избор, както и известно извинение, че, все пак, народът ни е избирал от това, което е можел да избере.


Но както и да го гледаме, щом живеем при демокрация, пък било то и формална, както и да се обяснява защо българският народ направи този абсолютно противопоказан свой избор, обяснението не може да служи за оправдание. Оправдание няма.


Направилият избора е най-много и основно виновен за направения избор.


В заключение, за избора, който трябваше да бъде направен от нашия народ. Ако не като цялостно негово съдържание, то поне като рамка, като насока, като възможност, като хипотеза.


Управлението днес е много фина настройка на държавата, то абсолютно не може да бъде базирано на инстинкти, на първосигнална система.


Напротив, то трябва да бъде управление, базирано на знания и професионализъм, висока образованост и широка култура. Йерархията трябва да отстъпва място на мрежовите или поне мрежовоподобните структури, командването (командоренето) да отстъпва на координацията, централизацията да отстъпва на децентрализацията.


Управлението е процес от вземане на интелигентни решения, то е интелектуална система, действаща на принципите на превенцията, ранното сигнализиране и прогнозирането, на аналитичното проектиране, синтетичното стратегиране и сценарийното планиране.


За такова управление е необходимо сиво вещество, високо технологичен и свръхмодерно комуникационен мозък. И този мозък трябва да функционира именно като мозък – да позволява и да разчита на разпределение на функциите между силно мотивирани, стойностно образовани, критично мислещи, автономни, непосредствено изучаващи и интелигентно оценяващи средата агенти (актьори).


Управлението днес не може да бъде динозавъроподобно.


Управлението днес не може да действа на принципа на глутницата, която когато е по-силна, в стремежа си за повече плячка, изяжда чужди вълци, а когато е по-слаба и плячката не достига, изяжда свои вълци.


Управлението днес е все повече човекоподобно, т.е. то трябва да функционира точно така, както функционира човекът в резултат на дългата му и уникална еволюция от онзи негов праотец, чиито три наследника са поели всеки по свой еволюционен път:


– единият станал (обикновеното) шимпанзе, разчитащо основно на грубата (hard), физическата сила, и постигащо целите си чрез въздействието и принудата (обикновените шимпанзета като правил решават всичките си конфликти с насилие);


- другият станал шимпанзе-бонобо, разчитащо основно на меката (soft), психологическата сила и постигащо целите си чрез влиянието и стимулирането (шимпанзетата-бонобо като правило решават всичките си конфликти чрез секс);


- а третият станал човек, разчитащ основно на интелигентната (smart), интелектуалната сила, като ефективен микс от грубата и меката сила, и постигащо целите си чрез въздействието и влиянието, принудата и стимулирането.


Управлението днес действа преди всичко на принципа на пчелния кошер, мравуняка, рояка, а по-просто казано – на принципа мрежата, където, както вече бе акцентирано изрично – децентрализацията категорично измества централизацията, координацията измества командването (командоренето).


Управление днес е ориентирано:
не към силата,
не към ресурсите (не е ресурсно ориентирано),
не към послушните, покорни и живеещи в страх от Боса изпълнители
и не към храненето, потреблението, консумирането.


Управлението днес е ориентирано:
към интелекта,
към мисиите, задачите и целите (то е целево ориентирано),
към професионалистите с висока степен на лична отговорност и автономност,
и към развитието, надграждането, оптимизирането.


Да поясня – споменах пчелния кошер, мравуняка, рояка. Съзнавам, че това изисква допълнителни обяснения и уточнявания, които ще размият в известна степен фокуса на този текст. Признавам си, че с тези аналогии си отварям вратата към допълнителни разсъждения и аргументи.


Но вместо пчелен кошер, мравуняк, рояк – все биосоциални системи, - можех да говоря например, за сложни, динамични, нелинейни, самоорганизиращи се и високо интелигентни системи, за интернет, за изкуствен интелект, дори отново за човешкия мозък. Т.е. все за комплексни организации с мрежова архитектура, в която всеки отделен агент (актьор) или всяко отделно звено върши своята част от работата, подчинено на някаква, известна в пълна степен само на цялостната система идея, стратегия, мисия, кауза, цел. При това върши тази своя част от работа с висок професионализъм, с лична и холистична (системна) заинтересованост, с чувство за принадлежност към комплексната организация с мрежова архитектура, действа с максимална автономност, с непрекъснат обмен на информация.


И в резултат, организацията реализира това, към което се стреми като качествено нов резултат, като продукт от много по-високо ниво на сложност и много по-трудна степен на постижимост, които не следват пряко от способностите и качествата на отделните агенти (актьори), т.е. постига се това, което науката нарича синергия, синергетичен ефект.


В заключение, в днешната глобална, континентална, регионална и национална (можех да ги спомена и в точно обратен ред – национална, регионална, континентална, глобална) среда за сигурност, управлението на държавата, както и управлението на всяка комплексна, самоорганизираща се система е много сложна и високорискова дейност и тя не може да бъде осъществена от прости, семпли, зле образовани и слабо подготвени стратегически мениджъри (ако те изобщо са стратегически и въобще са мениджъри), базиращи се на елементарни реакции и инстинкти, на остарели принципи и технологии, силови инструменти и механизми.


Управлението на държавата е по-сложно и от висшия пилотаж и висшата математика.


Днес то може да бъде осъществявано от стратегически мениджъри с качествено различни аналитични и синтетично способности, модерни технологии и принципи, интелигентни инструменти и механизми, основани на сивото вещество, интелекта и креативността.


Обществото, като много сложна система се нуждае от тези нови, стратегически мениджъри с качествено различни аналитични и синтетично способности, модерни технологии и принципи, интелигентни инструменти и механизми, ако иска да се развива и просперира. Не ги ли намери, още повече, не ги ли потърси, тежко му и горко му.


А казано по-простичко, ще влезе в най-опасната за себе си спирала:


неадекватно управление → ускоряващ се разпад на държавността → по-неадекватно управление → по-ускоряващ се разпад на държавността → още по-неадекватно управление → още по-ускоряващ се разпад държавността → и т.н.


Аз лично не знам на кое завъртане на спиралата се намира нашето общество, но по всичко личи, че спиралата вече се е завъртяла. И даже имам чувството, че това й завъртане непрекъснато се ускорява.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (89)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Oven
  Oven
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Проблемът е и в съветниците... и т.н. експерти...

  "Българската работа е работа не обмислена, или зле обмислена, лошо ръководена, или оставена без ръководство и като правило завършва със скандал"
 2. 2 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1182 Неутрално

  Прекалено дълъг текст, липсват примери....

 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2887 Весело

  [quote#2:"dobrich"]Прекалено дълъг текст, липсват примери.... [/quote]
  На Слатински парадигмата му е такава , ако казва нещата кратко и ясно за какво ще му плащат като на професор?
  Иначе типичната либертарианска сугестия е когато си подготвят нов "анимейшън тим" е ,че ето видите ли тези не ви управляваха добре ама само гледайте следващите какви реформи ще направят и колко ще са честни !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3469 Неутрално

  Авторът е нарушил собствения си принцип: "... за да е добра една теория, трябва от нея да се премахнат ненужните детайли."

  Аз мога да го кажа с думите на Джордж Б. Шоу: Democracy is a device that insures we shall be governed no better than we deserve.

  Демокрацията е средство, гарантиращо, че няма да бъдем управлуявани по-добре, отколкото заслужаваме.

  Боко Т не ни е наложен с деветосептемврийски преврат, нито инфилтриран от ЦРУ. Ние си го избрахме (е, не аз, де ).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3135 Неутрално

  45 години на народа беше втълпявано,че за него се грижи Партията,за Партията и държавата - политбюро,а над всичко това стои - първият партиен и държавен ръководител.Ядрото което вкарва в парламента е именно от хора които са закърмени с това.Минали са само 26 години и инстинкта да търсим някой който да се грижи за всичко и за всички е още силен,като прибавим и неразвормираната ДС общо взето пъзела се нарежда.

 6. 6 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1672 Весело

  Стигнах донякъде и резнах с бръснача на Окам. Би следвало и пруфесура да отреже от речта си излишни прилагателни, пояснения и финтифлюшки за да стане тя разбираема. Слатински да наблегне на употреба на повече глаголи и да избягва подчинените изречения. Амин.

 7. 7 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Басси безсмисления текст !!!
  Причината е в това, че 45 години партията беше НАД държавата, че "изборите" бяха едно НИЩО, че партията назначаваше управниците, а народа беше ПРИНУДЕН да свикне с това ... отделно, върховенството на закона беше също така едно НИЩО, понеже партията решаваше какво е закон, и кой и как да го прилага !
  Член Първи, др. Слатински - това е причината !
  Да, 25 години няма танкове и щикове, но поколенията, живели при горните условуия ги има, и ти си един пример за това ... а редакцията, която постоянно ни навира в очите твоите "мъдрости", също е един пример !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 8. 8 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Накратко казано, комунизма все още не е паднал, само си е сменил фасадата.
  Това, което не се случи 89-а все някога трябва да се случи!
  Революция, не мирен преход!
  Да се сещате за някой политик или "бизнесмен" , който да не е свързан с БКП или ДС?
  Като за начало можем да започнем с лустрация.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 9. 9 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Статия-измислица, в която авторът, който е в политиката още от самото начало на новата ни демокрация, просто прехвърля вината от тези, които постепенно доведоха държавата до нейносто сегашно състояние, върху народа, който на практика при съществуващата ситуация няма начин да влияе сериозно върху политиката на държавата.

  Защото народът може да избира компетентни и грижещи се за държавата управляващи, само ако има политическа партия, която притежава такива политици. А от 1989 година до сега на политическата сцена в България такава партия не се е появявала и все още не се е появила. А ако не съм прав, защо всички такива като Слатински, които обвиняват народа, че избира не този, когото трябва, не се съберат всички, но наистина всички, а не само тези, които захранват този форум със статии за коментар, и единодушно да препоръчат на народа партия, която, ако бъде избрана, ще извади държавата от ямата, в която управляващите до сега партии са я захвърлили?

  Коя, господин Слатински, който някога беше част от елита на СДС? А после беше дори съветник на президент-социалист, което означава политическа близост до социалистите? И защо всеки автор на статия или коментар, който обвинява народа, че не гласува за когото трябва, не каже в своите статии или коментари, за кого трябва да гласуваме, за да се оправим? Ако не за друго, то поне за да видим колко по-адекватен политически от народа е неговият елит?

 10. 10 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 647 Неутрално

  2029
  22 фев, 2013
  България има един проблем, от който произлизат всичките ни беди: - смазваща корупция

  ПП
  Горното води до:
  1. Бедност
  2. Социално неравенство
  3. Липса на перспектива за голямата част от населението
  4. Масова емиграция
  5. И още много други последици

 11. 11 Профил на Черен Гана студент
  Черен Гана студент
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Слабо. Схванах идеята (описана много по-добре в "Кошерът на Хелстрьом", но примерите не бяха въобще подходящи, а и многословни. Думите са като жените - трябва да им обръщаш внимание, да се грижиш за тях, да не се държиш грубо и просташки и тогава започват да мъркат сами. Тук имам чуството, че Слатински е станал и е подбрал първата попаднала му на сутринта, просто за да си задоволи нагона. Той има доста по-добри работи и не очаквах подобна.

 12. 12 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#9:"glog"]защо всеки автор на статия или коментар, който обвинява народа, че не гласува за когото трябва, не каже в своите статии или коментари, за кого трябва да гласуваме, за да се оправим? [/quote]

  Слатинския си го казва за кого:
  "По-рано, когато светът не беше глобализиран, а регионализиран, не беше постмодерен, а модерен, не беше рисков, а "сигурностен", не беше мрежови, а йерархичен, можеше да се управлява с воля, със сила, с безпрекословност, с полувиШе образование, с партийна вяра, с идеологически лицемерен фанатизъм, още повече, че имаше някаква идейност, някаква система от ценности, пронизващ цялата държава."
  Аз това го разбирам като възхвала на управлението на БКП от 1944 до 1989, та и в доста години след 1989. Тогава според него се е управлявало с мисъл и визия.
  Ченгето си е ченге, зад каквито и титли да се прикрива.

 13. 13 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Разстроено

  Първопричината за днешните български беди са годините 1997-2000. Тогава изтървахме питомното, сега гоним дивото. Само в този период реално имахме възможност да демонтираме базата на комунистическата мафия. Ние наивно я проспахме, сега ближем раните.

 14. 14 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  Писаното от Слатински го има във всяка популярна книжка за бизнес управление.
  Пример: Пращат мениджър да прави офис и структура в София и България. Има и определен бюджет за занятието. Хвърля едно око на НР-ските таблици какви са нивата на заплатите. За най-важните под него решава да даде 2 пъти над горния квартил, надолу по структурата разликата намалява до най-долното ниво до леля Пена, която получава толкова колкото са текущите пазарни нива и рояка, мрежата или както там го наречете му е готова.
  Ако обаче се опитаме да си представим, че г-н Слатински е направил политическа партия от доказани стратези, спечели изборите и наесен е в креслото на Премиер и почне да взима стратегическите си решения за доброто на страната несъстоятелността на тезите му е очевидна.
  Иначе къде е корена на бедите?
  Ами просто е - всяка година от страната се отмъква редовно по около милиард евра, на 4-5г единични удари по 2-3 отплуват в посока Москва. Тия кражби са гарантирани от потомствена шайка разбойници инсталирани в служби, прокуратури, надзори и политическата система.
  Намери ли се някой с кураж да ги изчегърта от системите бедите ще почнат да намаляват.

 15. 15 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#10:"2029"]Горното води до:
  1. Бедност
  2. Социално неравенство
  3. Липса на перспектива за голямата част от населението
  4. Масова емиграция [/quote]

  Уважаеми № 2029, същите проблеми ги имаше и при реалния социализъм, с изключение на масовата емиграция, която беше невъзможна. Иначе имаше бедни, и това беше огромна част от народа, със заплати 100-200 лева, и постоянно повишаващи се цени. Имаше и богати - партийните босове и техните верни слуги - милиционери, военни, разни поети, писатели и учéни, възхваляващи Партията и първия ръководител. Социално равенство нямаше, имаше привилегировани и "правоимащи".
  За обикновения човек перспективата беше да дочака да му "дадат" апартамент, да дочака реда си да си купи Лада или Москвич, и ако може да направи някоя виличка 40 кв.м. в някой пущинак.

 16. 16 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 670 Неутрално

  "Малък мозък" - това казва всичко.
  Който си избира тиква за вожд, не може да очаква друго.

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  Жалко за хубавото заглавие на статията.

  Bukalemun
 18. 18 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  Ако авторът беше избрал Овцата, а не динозавъра, щеше да е уцелил десятката. Ма така - "малко мозък=> малко решение" - тц, не става...

 19. 19 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Първопричината за днешните български беди се казва 5-ти септември 1944г. - деня в който СССР нападна Царство България. Последвалите каскетски простоти и издевателства, смяната на формата на управление, премахването на Търновската конституция, колективизацията и убиването на българското село, индустриализация по съветски, побъркване на мисловната дейност у хората и всичко останало, случило се след тази дата са следствие затвърждаващо първопричината.
  Статията чисто аналитично е добра, но уви не видях смислени предложения как да се поправят нещата, при тоя пълен вакуум в кратуните на настоящата политическа класа, както и в целия ни "елит".

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 20. 20 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Аз да кажа причината с прости думи, щот Слатински явно не умее:

  Управляват комунисти - БСП и ДПС или сбор от комунисти - ОФ.

  Днес също!

  Комунист = провал!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 21. 21 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1291 Весело

  "способността да се обясни много с малко е само един от критериите, по които съдим за адекватността на теориите" (Джоузеф Най)
  *****************************

  Съдейки по дългият текст, Слатински не е особено адекватен.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Весело

  Интересно ми е, как този локумджия би отговорил ноа въпроса:"Защо стана съветник на Гоце?". За да не изглежда глупак, най-вероятният отговор ще бъде "Защото нямаше някой по-добър, на когото да стана съветник". Друг отговор би ни насочил към намеци за меркантилност. Но ако проектираме това върху ситуацията в България, отговорът на въпроса, защо българите избират това си управление, е ясен-защото не виждат нищо по-добро.
  След това умозаключение, аз не виждам особена разлика между менталността на българина, избрал сегашното си управление, и на автора на този ферман, преди време избрал патрона , на когото да се кланя. И още-ако той е узрял до степен да се опитва да ни накара да забравим този радостен факт, значи българинът също има шанс след време да се коригира. Като му дойде времето...

 23. 23 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ОТКАЗВАМ да приема да се прехвърля вината върху целия български народ! Негласуващите и нечленуващи в партии бг. граждани нямаме никаква вина за това, че бг. политически партии НЕ СЕ реформираха; НЕ ИЗЧИСТИХА висшето си ръководство от средния ешелон на бивши бкп/дс членове; НЕ ИЗЧИСТИХА политическите си платформи от заигравки със соца / комунизма; НЕ ЛУСТРИРАХА средния и висшия управленски ешелон на партиите си; НЯМАХА СМЕЛОСТ да поискат такава реформа ОТДОЛУ НАГОРЕ и сами се поставиха в тотална ИКОНОМИЧЕСКА зависимост от политиката на партията си. За всичко това виновни са членовете на партиите, но не и негласуващите на избори и нечленуващите в политически партии.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 24. 24 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 418 Любопитно

  Браво, Слатински, намерихте ключа от палатката. Само не сте казали къде да си го сложим тоя ключ?

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 25. 25 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Политическите партии само привидно функционират като такива- тяхната същност в Търговския закон, а не в Закон за политическите партии. Няма как една политическа партия да се е превърнала в ООД или АД, ЕСК/ едноличен собственик на капитала/ й да е чужда държава/ русия/ или пък финансов олигархичен кръг/ като "Олимп"/ и който и да е било наивно да се надява, че тази партия ще функционира като истинска политическа партия.Наивниците в България свършиха- лъгани сме прекалено много , за да позволим на когото и да е да ни излъже и 1 път , дори и с приемлива лъжа...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 26. 26 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  По същество гласуването на избори е формата на участие в държавното управление на Р. България. За да не гласуват МАСОВО бг. граждани и да се налага противоконституционно да се въвежда задължително гласуване, значи- МАСОВО бг. граждани се отказват да реализират това свое право като форма на ПРОТЕСТ поради нереформираната същност на бг. политически партии.Не мислете българите в България за глупаци, които са крайно незаинтересовани кой ще ги управлява и за това "берат гъби" по време на изборния ден. Тезата, че българите са "глупави, берат гъби и за това не гласуват" отново е лансирана от висшето ръководство на политическите партии, с цел прехвърляне на вината за нереформирането си другиму.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 27. 27 Профил на Петър Петров
  Петър Петров
  Рейтинг: 264 Любопитно

  Дълго, но убийствено точно!

 28. 28 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2171 Неутрално

  Няма какво повече да се добави. Един голям + за автора!

 29. 29 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2151 Весело

  Едно ми се наби в главата, динозаври, динозаври, и пак динозаври! Та ми напомни за единполитик и думите му: Вие сте динозаври и аз съмдинозавър, за туй се разбираме! Да ама аз съм по-голям...!
  А относно "на коя "витка"на спиралата сме", ми напомни за заглавието на една книга - "Нагоре по стълбата която води надолу", мисля че беше от японски автор.
  А анализ няма нужда да се прави, "Човек каквото сам си направи и врагът му не може да го направи"

 30. 30 Профил на Емил Бубев
  Емил Бубев
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Прекалено дълго за мен. Стига ми само заглавието. Причините са в самите нас, в нашия негативизъм, във всеобщото за народа ни желание да се чустваме комфортно когато имаме причини да се оплакваме, че нещо ме ми достига, да дадем воля на завистта. От тук и постоянното търсене на причините за нашите "беди" - КОЙ? Ами не съм ли аз?

 31. 31 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Ако думата анализ за текста на Слатински е приложима, въпреки неговото заявление, че въпросния няма претенции да е пълен, то целия анализ можеше да се сведе до два реда. ББ е прост, а сме виновни ние, че си го избрахме.
  Можеше, поне за малко пълнеж, да спомене, кой, кои от управляващите са били други, като какво им е попречило резултата от техните управления да бъде по-добър/по-лош и поне да спомене, той аджеба, за кого е гласувал и най-вече би гласувал, ако днес имаше избори.
  Що се отнася до критичните текстове, с претенция да има и анализ в тях, всеки от нас и много от хората пишещи в Дневник, са писали доста по-добре по въпроса, така че цялата работа изглежда съвсем като "Лаф да става".

 32. 32 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  МОЧА имени Лелина

  Некъде далеч в Вселената е причина развалена.

  Или във азийски брат дръзнал невга со преврат
  на страната да посегне.

  В нужда паднал... от по-бедни.

  "Първопричината за днешните ни български беди"

 33. 33 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Отговорът не е метафората с динозаври и прочее фауна, а нещо съвсем просто - ПАРИТЕ.

  Където парите липсват и/или са на изчерпване, деградацията е в пълен ход. Няма пари за средно и висше образование, деградират училищата, университетите и преподаването. Оттам излизат "динозаври", които попълват банката с кадри на държавата и започват да търсят най-простите решения, защото недоразвитите им мозъци не са подготвени за сложни решения и за по-сложно осмисляне на света.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 34. 34 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  [quote#2:"dobrich"]липсват примери....[/quote]

  Няма нужда от такива.
  Още от началото става абсолютно ясно кой е главния динозавър у нас, калинките му и кой е стадото.
  Слатински с този си анализ не е лъжица за всяка уста.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 35. 35 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Весело

  ,,...Никой не е инсталирал властта у нас през последните 26-27 години с танкове, опрени шмайзери до слепоочията, с бичове, камшици и тояги на голо....,,

  Малии, кат чита тез редове са сещам за фашизъма и капитализъма вилнял в България преди 1944 година, гато са установява народната власт

 36. 36 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Любопитно

  До коментар [#31] от "tsvetko_51":

  ,,....Никой не е инсталирал властта у нас през последните 26-27 години с танкове, опрени шмайзери до слепоочията, с бичове, камшици и тояги на голо....,,

  А тези редове не ти ли се струват, леко манипулативни.
  Танкове, разбирай фашистки, Немски.
  Шмайзери, не автомати, а шмайзери, пак разбирай, фашистки, немски.
  Камшици, бичове, тояги на голо, пак атрибути на фашизъма, употребявани в немските концлагери

 37. 37 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  ,,... не беше мрежови, а йерархичен, можеше да се управлява с воля, със сила, с безпрекословност, с полувиШе образование, с партийна вяра, с идеологически лицемерен фанатизъм, още повече, че имаше някаква идейност, някаква система от ценности, пронизващ цялата държава ....,,

  Леле мале, носталгия по загубеният комунистически строй

 38. 38 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Слатински, не увъртай, ами си кажи истината, която я знаят и децата! Бедите за българския народ дойдоха през 2009 година. Та и до ден днешен. Нема отърване от мафията. Това е положението.

 39. 39 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#21:"Умерена джихадистка с канибалски наклонности"]Слатински не е особено адекватен. [/quote]
  Текстът не е анализ ,а диагноза на аФтора.
  Що ДНЕВНИК отделя ценно място за въпросния,а също и за Иван Кръстеф /оффф/ не моа да разбера...

 40. 40 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  ,,... не беше мрежови, а йерархичен, можеше да се управлява с воля, със сила, с безпрекословност, с полувиШе образование, с партийна вяра, с идеологически лицемерен фанатизъм, още повече, че имаше някаква идейност, някаква система от ценности, пронизващ цялата държава ....,,

  Леле мале, каква силна носталгия по загубеният комунистически рай за някой

 41. 41 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Любопитно

  Любопитно ми е, само аз ли забелязвам, как в България една прослойка от бивши партийни функционери (от различен цвят) постепенно, но неотклонно се маргинализира и все повече губи представа за реалността. Дотолкова, че дори не забелязват, че въпреки различния си генезис, започват да говорят на един език, с едни и същи изразни средства, дори се обединяват под един лозунг и се окопават в синдикат на излишните и забравените. А Лозунгът е :"Аз съм словото, истината и животът. Всичко останало е стадо!"
  А край тях керванът си върви...Стадото, де! Просто заобикаля окопа.

 42. 42 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 624 Весело

  До коментар [#4] от "Norman Granz":
  Аз пък - да! Щото знам какво заслужаваш!
  Предпразнична добронамерена шега.
  Иначе респект за Б. Шоу.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 43. 43 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 624 Разстроено

  До коментар [#41] от "Дон Кихот":
  Не ми казвай, че си прочел и десет процента от туй нещу!

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 44. 44 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Изцяло погрешна статия! Управляващите не ги избра българския народ, а западните агенти на влияние, които веднага след 89-та установиха тук Отворено общество и започнаха да наливат пари в определени партийни касички и в определени политически лица, готвейки ги за държавното управление. С разпада на АОНСУ се разпадна и българската школа за политици и мястото й веднага се зае от Западните НПО. Само че западните НПО готвят наши кадри в своя, а не в наша полза. Освен това обучението на тези кадри по принцип е промиване на мозъци и насаждане на невежество, с ограничени практически умения, колкото бъдещите политици да могат да спазват някакъв протокол. Естествено, всеки умен родолюбец би отказал участие в такава постановка. Затова объчените ни и приети от запада наши политици са или глупаци или национални предатели или и двете. В най-общия случай са кариеристи, за които политиката е форма на лична изява, а не дейност в полза на страната и народа. Такива политици ни се предлагат, такива избираме!
  Вторият фактор, който може би е и първи, е смяната на ценностната система при смяната на системата. Винаги съм твърдял, че през 89-та ние отменихме не социализма, а морала. В условия на първоначално натрупване на капитали е напълно естествено отгоре да изплува най-голямата помия, тъй като обикновено моралът е онова, което не позволява личното облагодетелсване за обществена сметка. Новият "морал" обаче твърди, че частната полза била и обществена и практически оправдава краденето. Новият "морал" също твърди, че или си богат и "успешен" или си никой. При толкова голям залог изкушението да прекрачиш закона също е голямо. И на трето място, всички институции култивиращи и разпространяващи политическо и икономическо знание бяха унищожени по идеологически причини и заместени със соросоидни НПО, които са още по-идеологизирани само че с противоположен знак. Финансираните от запада НПО са разпространител на култивирано невежество, с което заблудиха и заблуждават много голяма част от населението на страната. Унищожени и унищожавани са дори учебните заведения и научните институти в областта на природните науки, които принципно нямат досег с политиката и икономиката!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 45. 45 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 835 Неутрално

  Като цяло някои точни попадения,но излишно многословие и утежняване на текста. Няма предложение какво да се направи / ако въобще нещо /,няма сравнение с останалите през годините партии и лидери ,или за Слатински те са от един и същи вид, просто етапи в "еволюцията" на динозавъра / в негативен смисъл /.....
  Слатински е имал далеч по-добри материали.

 46. 46 Профил на tmax500
  tmax500
  Рейтинг: 423 Неутрално

  корупцията е първоизточникът на бедите ни

 47. 47 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Още един нереализиран пророк.

 48. 48 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 675 Любопитно

  И друго , народецът ни бързо забравя. Ако изобщо е разбрал. Напр. това че Слатински бе съветник на "най успешния президент" ... Гоцэ.
  Щеше да е смешно, ако не беше тъжно , та и срамно...

 49. 49 Профил на ikoden
  ikoden
  Рейтинг: 411 Любопитно

  Текст преписал и подписал.
  Как се казва авторът?

 50. 50 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#48:"Петър Иванов"]Напр. това че Слатински бе съветник на "най успешния президент" ... Гоцэ.[/quote]
  Не го забравяме...Помним ние слугите на мафията-въпросния,Дончева,Кадиев и мн.други,които сега се напъват да се покажат други....

 51. 51 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2753 Весело

  [quote#16:"Торбалан"]"Малък мозък" - това казва всичко. [/quote]
  Без него, малкия мозък, всеки бозайник е мъртъв. Важи и за птиците, но при тях малкият мозък е по-голям от главния. Затова "летят свободно".

 52. 52 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2753 Любопитно

  [quote#27:"Петър Петров"]Дълго, но убийствено точно![/quote]

  В какъв смисъл "точно"? Авторът е казал кой е правилният избор!?
  Ако "В основата на българските провали и разпади през последните години е абсолютно погрешният избор на стратегически мениджъри (сиреч – управляващи), който направи нашият народ.",
  Народът имал ли е друг избор?

  Иначе няма спор, че е "убийствено" за която и да е аналогия от текста:
  - сравняването с мозъка на динозаврите - мозъкът като "централно управление"/"абсолютна монархия" говори само за авторитарния манталитет на автора. Освен, че не е наясно с биологията и развитието на видовете;
  - сравняването на "децентрализацията" с "рояк пчели" идва да подскажи, че авторът не е "част от цялото"/от нацията/от държавата, защото при "първата царица" се пръква нов рояк и първоначалният рояк е обречен на гибел. Сиреч, подсъзнанието на автора му "набива канчето" - ха е децентрализар управлението, ха са изчезнали субектите на управление. Но мозъкът, главния мазък говори - трябва да се врътнат нещата, че да се вземат едни пари.
  И ако се придържам към "Бръснач на Окам", управлението има една основна характеристика - "обратна връзка". Авторът изобщо не е споменал. Явно я няма при него. Затова излизайки от грешни предпоставки, няма как да намери решение като напр. "Защо институциите се разрастват непропорционално и поглъщат колосални ресурси" - нито се разрастват като брой държавни служители, нито като капацитет, нито поглъщат колосални ресурси (преразпределението на БВП е под 46%). Така стига да заключението, че институциите трябва да са автономни, независими и нищо да не зависи от тях.
  Отделно, че управелнието не се "интересува" от бройката и големината, а от резултата спрямо наличния ресурс/"коефициент на полезно действие". В този смисъл при българското управление имаме пилеене на ресурси ... какъвто пример е самата статията - много думи, никакво съдържание.

 53. 53 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Ами просто е - важен е "мат'ряла".
  На един калъп и тухла и керемида не стават....

 54. 54 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2753 Весело

  [quote#46:"tmax500"]корупцията е първоизточникът на бедите ни[/quote]
  Най-виновен е урукския цар Гилгамеш - като обеденил шумерите около 2600 пр.н.е. не е пресякъл "корупционната практика" да си разменят блага без да се плаща данъци. Оттога е манталитета, че всичко каквото се вземе, е "наше". И така са изпуснати "първите седем години", в случая 1000 г. Защото чак при Хамурапи, който създава вавилонско царство през 1792 – 1750 г. пр.н.е., се изгражда единен, централизиран апарат и се издава първият сборник (хиляди глинени плочки) от закони, „Законник на Хамурапи“. Както и първите пари - глинени плочки, с печата на Хамурапи, с които се определя данъчното задължение и можело да се прехвърлят на трети лица (да откупуват задължения и така да заробват откупения).
  А малко след това гръмва и първия икономически балон - рухването на Вавилонската кула.

 55. 55 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Отговор на "Първопричината за днешните ни български беди"- 9 септември 1944 г.

 56. 56 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2753 Любопитно

  До коментар [#55] от "doxen":

  Историята от 9 септември 1944 г. ли почва? Или е имало "потоп" и Ной не е натоварил "правилните" кокошки в ковчега?

 57. 57 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Слатински не е добре - логореята, демонстрирана в горния текст, е очевидно патологична и той би трябвало да се консултира с психиатър.

 58. 58 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 998 Весело

  Ау, голямо писание, значи. От голяма глава ще да е писано. С голям мозък. Гледай му писанието, значи, и му крой шапката. Два метра писание - два метра обиколка на шапката минимум.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 59. 59 Профил на simeon_radeff
  simeon_radeff
  Рейтинг: 213 Весело

  Сещам се за един завършил в СССР програмист от Завода за тежки метали в Радомир, който с падането на комунизма стана радикалдемократ и депутат от СДС, дори беше председател на комисията по национална сигурност в 36-то ОНС, а после изведнъж отиде да съветва президента-социалист Георги Първанов през първия му мандат. Като не се разбраха да остане съветник и за втория му мандат, този програмиращ радикалдемократ се уреди за "професор" във Военна академия. След това стана ясно, че още от времената в завода бил агент на ДС. Всичко това, разбира се, няма нищо, ама абсолютно нищо общо с първопричината за днешните ни български беди.

 60. 60 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2955 Неутрално

  Или с други думи такъв ни е матрияла. Не е съвсем точно така....Матриялът се създаде, извая и разпострани по цялата територия от антибългарските комунисти, слуги на съветскоруските болшевики. В сатрапията на север - матриалът е наистина калпав и комунетата работиха усилено по модела, натрапен от Москва.

  Пазете се от доносника vesolr
 61. 61 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#59] от "simeon_radeff":
  Благодарим!
  Много важен напомнящ синтез наистина.
  Далеч съм от мисълта да давам акъл на нашенските медиатори (посредници) кой да си избират за колумнисти, но в "Сега" е Димитри (респект към възрастта му), в "Часовете" още се подвизава пишман "професора" от СУ вмирисан на водка и таратор, по БНТ е бутофорния Божо, Андро - голфа по хоби "социолог" за по-дребната гмеж по сайтчета и папири да не споменаваме.
  Ченге, до ченге - милиционер до милицонер наредени на барикадата. Все руски възпитаници.
  Чудя се - защо толкова си падат редакторите (или там както им казват, които могат да избират кой да поканят да изразяват публично мнение?
  Може би за да поддържат разнообразието в мненията?
  Ами да слагат с малки буквичики нещо от типа "редакцията може да не споделя мнението и пр."
  Защото ако се замислим наистина по-издълбоко това точно писание на Слатински (ДС милиционер, с тренинг в СССР, овършал политическия спектър, че и преподавател на военни и студенти) е опасно и вредно.
  С многословното си писание той внушава хората само едно - "ВИЕ СТЕ СИ ВИНОВНИ".
  Демек, писна ли ви от Боко?
  Е, сега ще ви изтипосаме "стратег" та дрънка (нещо като Дугин в Москва) и той ще ви даде надеждата да опъвате каиша още десетина години докато смъкваме кирта от гърба ви.
  На страната ни е нужен период на Маккартизъм за определен период от време докато системите се "хигиенизират".
  Айде да не ги вкарват в затворите, но ДС милционери, обучавани в СССР (дори и за кратки селскостопански авиационни курсове) трябва да се отстранят от системите - надзор, прокуратура, съд, следствие, банки, данъчни, администрация е добре да бъдат отстранени от позиции.
  Обществото няма да загуби нищо от това.
  И бедите ще започнат да намаляват.

 62. 62 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Не можах да го дочета до края този текст!
  Адски дълги изречения, пояснения в скоби... направо си забравих мисълта.
  Докъдето прочетох, обаче, да, интересна и логична теория, но представена по доста тежък начин.

 63. 63 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3827 Неутрално

  Липсва ни истинска прагматичност, вярно е че българина действа по емоционални подбуди, без да мисли, без логика .Всичко което имаме дължим на себе си, ама партиите били такива, ама лидерите били онакива, ама тези били излъгали а онези били не каквито се представяли, всичко това са глупави оправдания на собствената ни неспобност! Няма какво да се лъжем колкото по скоро разберем тази истина толкова по добре.

  klimentm
 64. 64 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3827 Неутрално

  До коментар [#61] от "k_":

  Добре де, кажи тогава кой е виновен?

  klimentm
 65. 65 Профил на samurai11
  samurai11
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Признаци на един изчерпан модел на управление(пост-съветска мафия).Хубавото е че разпада на този модел е започнал.....

 66. 66 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално

  “Aiming at simplicity and lucidity is a duty of all intellectuals: lack of clarity is a sin, and pretentiousness is a crime.”Karl Popper

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 67. 67 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Статията в едно изречение:

  Machiavelli: "Occasionally words must serve to veil the facts. But let this happen in such a way that no one become aware of it."

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 68. 68 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2204 Неутрално

  Също в едно изречение - истината е в "мрежовите управления". Когато високоинтелигентни /с висок наратив, както се изказваше Местан за Доган/, знаещи по 7 езика, като Кобурготев и перфектно изразяващи се на английски със социален привкус, като Станишев, нямаше йерархия, а съгласувано крадене.

 69. 69 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално  [quote#68:"nik_77."]Също в едно изречение - истината е в "мрежовите управления". Когато високоинтелигентни /с висок наратив, както се изказваше Местан за Доган/, знаещи по 7 езика, като Кобурготев и перфектно изразяващи се на английски със социален привкус, като Станишев, нямаше йерархия, а съгласувано крадене. [/quote]

  Колкото по-интелигентен е човек, тоо-опасен може да бъде. Но причините не са там, а в правосъдието. Ако правосъдието работеше, крадците щяха да бъдат разобличени. В България се краде на всички нива от десителетия, споменатите от Вас не са осъждани за кражба. Строга йерархия има в армиите и престъпни организации. Да

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 70. 70 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2345 Неутрално

  Браво Дневник! Това е върхът на всичко, което сте публикували до сега. На автора - шест +.
  За жалост простите хорица няма да го прочетат. Няма да жертват ценното си временце. А и да го прочетат, няма да го разберат. Щото те ако разбираха, нямаше да стигнем до тук, нямаше да сме на дъното. Но на тези, които го прочетат и които могат да мислят - мислете, мислете! Поне една малка част от хората в държавата трябва да мислят. Иначе сме за никъде.

 71. 71 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#70:"Judjuk"]Браво Дневник! Това е върхът на всичко, което сте публикували до сега. На автора - шест +.
  За жалост простите хорица няма да го прочетат. Няма да жертват ценното си временце. А и да го прочетат, няма да го разберат. Щото те ако разбираха, нямаше да стигнем до тук, нямаше да сме на дъното. Но на тези, които го прочетат и които могат да мислят - мислете, мислете! Поне една малка част от хората в държавата трябва да мислят. Иначе сме за никъде. [/quote]

  Статията мирише на комунизъм и фашизъм - отговорността е индивидуална и е невъзможно 8 милиона да са виновни!

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 72. 72 Профил на Lisanova Lisanova
  Lisanova Lisanova
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Подписа под статията ""проф. д-р..............."" обяснява всичко. Туморът /дали демокрация,дали комунизъм,дали тоталитаризъм ,а май всичките заедно/ порази мозъка на нацията!
  Видно от статията е ,че продължава да се разраства и да обхваща
  все по-голяма част.

 73. 73 Профил на Lisanova Lisanova
  Lisanova Lisanova
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Всъщност съм много разгневен!Слатински прекрасно знае /или трябва да знае/ защо сме на този хал.В същото време ни занимава с алабала.Следствието от горното:Или чòвека е болен /малко вероятно/ или умишлено ни праща в девета глуха /твърде вероятно/.

 74. 74 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 258 Неутрално

  Супер плява.
  Българските професори няма ли да се научат да говорят просто, ясно и по-същество както американските си колеги.

 75. 75 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  Глуповато, както обикновено, но този път и много пространнно...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 76. 76 Профил на Erzsebet
  Erzsebet
  Рейтинг: 213 Неутрално

  А според мен българският народ си е избрал правителство, което напълно му подхожда. И по манталитет, и по интелект, и по начин на "решаване" на проблемите.
  С много покруса го казвам.

 77. 77 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#59:"simeon_radeff"]Сещам се за един завършил в СССР програмист от Завода за тежки метали в Радомир, който с падането на комунизма стана радикалдемократ и депутат от СДС,[/quote]


  ''Автобиография на проф. д-р Николай Димитров Слатински
  Образование:

  Висше образование - механика - Харков, Украйна (тогава СССР), Държавен университет, Факултет по математика и механика, 1975-1979 г.
  Доктор по математика (Кандидат на математическите науки), Харков, Украйна (тогава СССР), Държавен университет, 1982-1986 г., Механика на непрекъснатите среди, дисертация "Някои вискознопластически течения на намагнитващите се среди"
  Доцент по международна и национална сигурност – 2002 г.
  Професор по международна и национална сигурност – 2012 г.

  Трудов стаж:

  Kонструктор и програмист в Институт за тежко машиностроене, гр. Радомир, 1979-1982 г.
  Програмист и специалист по автоматизация на инженерния труд в същия институт, 1986-1990 г.
  Народен представител, СДС - 1990-1994 г.
  Председател на Комисията по национална сигурност, 1992-1994 г.
  Изпълнителен директор на Фондация "Демокрация и сигурност", 1995-1999 г.
  Секретар на президента по националната сигурност, 2002-2006 г.''

 78. 78 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Още веднъж да повторя! България не се управлява "от зле по зле"! Това е преднамерена и тенденциозна лъжа, за да се оправдаят некдърните действия на сегашното управление! Когато управляваше НДСВ, България изживя своя ренесанс!

 79. 79 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#66:"mayfield"]“Aiming at simplicity and lucidity is a duty of all intellectuals: lack of clarity is a sin, and pretentiousness is a crime.”Karl Popper [/quote]

  Но трябва непременно да се подчертае, че казаното от Karl Popper се отнася за ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ, а Слатински НЕ попада в тази категория.
  Затова му е простено на Слатински - малките умове се нуждаят от много и големи думи, когато се опитат да създадат илюзията за дълбокомисленост.

 80. 80 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#73:"jelev_jelqzko"]Или чòвека е болен /малко вероятно/ или умишлено ни праща в девета глуха /твърде вероятно/.[/quote]

  Не, ''човекът'' Слатински е така подготвен и трениран.

 81. 81 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#74:"malevv"]Българските професори няма ли да се научат да говорят просто, ясно и по-същество както американските си колеги.[/quote]

  Няма, защото явно не са толкова интелигентни като американските професори.

 82. 82 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3827 Любопитно

  До коментар [#71] от "mayfield":

  Защо тогава цитираш Попър и Откритото общество?!
  Къде видя фашизъм?

  klimentm
 83. 83 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#19:"traveler1"]Първопричината за днешните български беди се казва 5-ти септември 1944г. - деня в който СССР нападна Царство България. [/quote]Би ми се искало да е така, но истината е по-страшна. Спомни си за Алеко и фейлетоните му за Дочоолу и Гочоолу дето провеждали избори. Или за Бай ти Ганья дето искал законче да поръсват сградите с розово масло. Или за това при какви обстоятелства е умрял Алеко - убит по погрешка щото седял до някакъв политик.

  В общи линии е имало същата (и дори по-лоша) шуробаджанащина, връзкарство и сделки под масата. Днес бихме го нарекли "Задкулисие". Уви няма как да оправдаем всичко с руснаците, така както навремето оправдавахме всичко с турците. Най-страшният враг сме самите ние.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 84. 84 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 611 Неутрално

  [quote#23:"Логика"]Негласуващите и нечленуващи в партии бг. граждани нямаме никаква вина за това, че бг. политически партии НЕ СЕ реформираха; НЕ ИЗЧИСТИХА висшето си ръководство от бивши бкп/дс членове....[/quote]точно обратно- Негласуващите и нечленуващи в партии имате голяна вина. - уж интелигентни, а оставихте простите да решават вместо вас! И да критикувате нямате право -стояли сте настрана - търпете резултатите! А ако членувахте в някоя партия-можехте да настоявате тя да се изчисти, реформира! да откриете там съмишленици...
  Поне можехте да изберете най изчистената и реформирана партия и да гласувате за нея!

 85. 85 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#82:"klimentm"]Защо тогава цитираш Попър и Откритото общество?!
  Къде видя фашизъм? [/quote]

  "В основата на българските провали и разпади през последните години е абсолютно погрешният избор на стратегически мениджъри (сиреч – управляващи), който направи нашият народ." - нещо като обобщително обвинение към избирателите(активната част от населението на една държава), което освен че е абсурдно, напомня и пропагандни похвати от 20' век.

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 86. 86 Профил на ba
  ba
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Та на кого не е ясно каква е причината на този хал на българите? Това са руските подлоги, които продават интересите на България за рубли. И Слатински е служил на тази олигархия, въпреки че пише сега верни неща. А той не знаеше ли тези неща, когато се направи на "синя мравка" срещу Филип Димитров, който се опита да разруши този модел на динозавъра? Или когато отиде да служи на рубладжията Гоце?
  Чудесно написано професоре, ама защо сега?

 87. 87 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 470 Любопитно

  До коментар [#15] от "aralambi":

  Апартамент, вила и нов автомобил било бедност? Плюс гарантирана работа и ако не се издъниш получаваш пенсия. За здравни осигуровки и образование да не говорим. И това е бедност? Аз бих казал, че това не е никаква бедност, а по-скоро, че говорите глупости

 88. 88 Профил на vlad76
  vlad76
  Рейтинг: 572 Неутрално

  България е престанала да съществува на 09.09. 1944...когато е ампутиран БГ елита и е заменен с червени вуду кукли от Москва...Няма вече БГ...60 000 деца на година и може да гадаем колко са белите...Тук вече е РОМАНИЯ...

 89. 89 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#87] от "agl52316780":
  Пропуснал си още една много важна благинка за тия с петолъчките на челото. Колкото и дълбоко да бръкнеха в обществената каца, каквото и да откраднеха най-голямото наказание им беше изключване от БКП, но никога затвор.
  Иначе кола, апартамент и вила за мнозинството от българите бе непостижимо. Работа - да, но почти без заплащане за нормалните хора.
  Милиционери и БКП номенклатура получаваха повече от 10пъти повече от простолюдието. Как да не мечтаят тие времена да си върнат.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK