Великденските камбани на "Александър Невски"

Великденските камбани на "Александър Невски"

© Николай Дойчинов"Малко неща на този свят са ме вълнували повече от великденските камбани на "Александър Невски". Техният звън бе истинска музика, която слизаше от небето на земята."


Есето е прочетено по Дойче веле през 70-те години на ХХ век, публикува се за първи път. "Дневник" препечатва есето на писателя Георги Марков от портала "Култура". То е публикувано с любезното разрешение на © г-н Любен Марков.


Обичам този празник, обичам дълбоките му корени в българската история, обичам името му, обичам собствените си спомени в този ден от слънце, зеленина и камбанен звън.
Малко неща на този свят са ме вълнували повече от великденските камбани на "Александър Невски". През цялото време, докато можех да ги виждам и чувам от непосредствена близост, си мислех, че с тях съм се родил и с тях ще умра. За мен те не бяха обикновени църковни камбани, които биеха по определено разписание, а живи гласове на висши сили, които придружаваха нашия живот от висотата на златната камбанария. И техният звън не беше поредица от камбанени удари, а истинска музика, която слизаше от небето на земята, за да навлезе дълбоко в нас и озвучи света по свой собствен, неподражаем начин. Колко пъти съм чакал всред шумната атмосфера на града пристигането на тази музика, която властно прогонваше мизерната шумотевица на делничния живот, за да наложи своята могъща и завладяваща празнична хармония.


В детските ми години това беше тържествен поток от прииждаща безспир радост, от звучно буйство, като че камбаните се смееха, обзети от някакво свое, камбанено щастие, което звучеше като предвестник на нашето собствено щастие. Когато вдигах очи към камбанарията, струваше ми се, че виждам там група смеещи се лица. Много пъти в детската ми глава се появяваше предположението, че камбаните сами звънят. Беше ми невъзможно да свържа техните звуци с усилията на някой простосмъртен. Това беше времето, когато "Александър Невски" стърчеше високо над всички сгради в града, когато ръстът на някогашна София не се подиграваше с човешкия ръст, когато дремещата тишина на улиците поглъщаше без остатък шума на рядко преминаващите автомобили и камбанките на трамваите звъняха в унисон с храмовите камбани.


Хората изпълваха площада и църквата, недоведени и неорганизирани от никого. Идваха така, както техните бащи и майки бяха идвали, както българите от векове се бяха стичали към църквите на този ден. Вярващи, полувярващи и невярващи в религиозните чудеса идваха през тази събота вечер заради това, че пасхалният обичай беше част от вековния живот на българите и може би, за да чуят тези невероятни великденски камбани. Хората пристъпваха кротко, със сдържани движения, с притихнали гласове и вродено чувство за достойнство. Никой не бързаше, никой не се блъскаше, никой не викаше и омекотените лица изглеждаха по-замислени от друг път. Наблюдавах чувството, с което слушаха камбаните и ми се струваше, че всеки имаше свое собствено отношение към тяхната музика, че за всеки те бяха нещо негово си.


И когато започнеше шествието около църквата и гласовете на великолепния църковен хор се съединяха могъщо с камбанения звън, тогава вдигах глава към небето, защото си мислех, че тъмният свод ще се разтвори и сам възкръсналият Бог ще се покаже. Но дори когато Той не се показваше, бях сигурен, че цялата красива и звучна симфония имаше божествен смисъл. Внезапно долавях, че всички ние – хора, камбани, небе, природа бяхме единно и хармонично цяло, че всичко имаше свое определено и единствено място и че аз се ползвах с най-великата привилегия – да живея.


Веднъж чух възрастен човек да казва, че Бог не е на небето, а по лицата на хората, в самия звук на музиката, в пролетта


Колкото и да гледах, не успях да видя Бога върху лицата на хората, но усещах, че Той трябваше да е някъде много наблизо, иначе лицата не биха били нито толкова радостни, нито толкова красиви.


После, с течение на годините, забелязах, че звукът на великденските камбани се измени. Дори веднъж попитах дали не са ги сменили. Казаха ми, че са същите, че нищо не се е променило. А на мен все ми се струваше, че или не бяха същите, или нещо беше станало вътре, със самите тях. Звукът им стана по-тежък, изчезна прииждащата безспир радост и сякаш камбаните престанаха да се смеят. Това беше друга камбанена музика, но не по-малко красива, не по-малко разтърсваща. Звуците бяха по-кротки, по-спокойни и плуваха в по-гъст въздух, който ги приглушаваше. Имаше някакво странно разстояние между мен и тях. Те бяха пропити с размисъл и изглеждаха някак затворени в себе си, отчуждени. Вече не мислех, че камбаните сами бият и бях твърде наясно с човека, който стоеше зад тяхното движение.


На Великден хората пак се стичаха, но крачките им бяха по-бавни и лицата по-замислени. Върху устните им имаше повече мълчание, а върху лицата им повече мрак. Шествието и хорът отново бяха внушителни, но тъмнината зад свещите беше по-гъста и може би не идваше само от нощта. Тогава за първи път в камбанените звуци и в цялата великденска служба долових безпокойството. Нещо неизбежно приближаваше към нас. Но това не беше възкръсналият Бог


Беше войната, бяха бомбите и един мъртъв, беззвучен Великден в един мъртъв, беззвучен град. Каква странна картина представляваха църквата и площадът в тази призрачна 1944 г. Беше ослепително слънчев ден, между паветата беше избуяла трева и изглеждаше, че площадът внезапно се бе превърнал в странна ливада. Потъналите в тревата павета приличаха на мънички надгробни камъни


И когато след нови години камбаните звъннаха, отново бях поразен от звуците им. Те не тичаха повече по площада, а падаха тежко от камбанарията като мокри есенни листа. Дотогава знаех, че само погребалните камбани са тъжни и не можех да повярвам откъде дойде тази тъга и във великденските камбани. Нали Възкресението беше надеждата? А нали в надеждата има бодрост, има упование, има енергия. Не може да има тъжни надежди. В момента, когато надеждите станат тъжни, те не са повече надежди, те умират и са вече униние и отчаяние.


Тъгата просто висеше върху всеки камбанен звук. Беше увиснала като олово върху него. А внезапно ревнали мотори по околните улици сякаш преграждаха простора на музиката. Бях убеден, че ако камбаните зазвучеха както преди години, те щяха да надвият шумотевицата, щяха да я изтласкат далеч назад. Но, уви, камбаните не желаеха да се борят, а се затвориха в своята камбанария, сякаш искаха да се изолират от онова, което ставаше извън църквата.


Хората, които пристигаха за Великденска служба, се движеха бързо, като че преминаването на площада ги плашеше. Те се озъртаха често и бяха ужасно мълчаливи.


На Разпети петък камбаните звучаха странно, сякаш да подчертаят, че това беше денят на Голготата. От камбанарията слизаше жестока истина и ние тръпнехме обзети от черни предчувствия.


"Тези нещастни камбани", каза някой и аз си помислих, че човекът искаше да каже "тези нещастни хора". Никога дотогава музиката на великденските камбани не беше изразявала така силно разпъването на човек от човека. И блясъкът на съботното шествие, което трябваше да оповести Възкресението на разпънатите надежди, беше потъмнял, хората бяха малко и всичко беше някак смачкано.


За първи път бях разочарован и потиснат от великденския камбанен звън. Не исках да слушам камбаните и избягах. Те ми бяха дали толкова много. Защо искаха да ми го отнемат? Помислих си, че съм обичал тези камбани заради оптимизма им, заради техния магически талант да ме накарат да гледам към небето и да чакам то да се отвори. Уви, небето не се отваряше, и като всички грешници престанах да гледам към него и сведох поглед все по-надолу, към обувките си, към паветата.


"Камбанена илюзия", казах си, и за да бъда по-ясен добавих: "Камбанена лъжа".


И се опитах да ги забравя. Струваше ми се, че те бяха виновни с нещо пред мене. Не ми идваше наум, че може би аз бях виновен пред тях. Не ми идваше наум, че може би техният звън си беше останал все така чист и звучен, а моите уши, моята чувствителност беше загрубяла и приемаше музиката в деформиран вид.


На един от последните Великдени не исках изобщо да приближа площада. Казаха ми, че вече маса хора отивали, че някак се върнала предишната атмосфера, че шествието било още по-тържествено и кордоните милиция не могли да удържат хората. Нещо беше станало с тях, внезапно те се бяха втурнали към площада, както преди. Това не можех да разбера.
И на този последен за мен ден на Страстната седмица аз стоях на балкона у дома, в Драгалевци, и по някаква случайност се питах защо ние хората трябва да разпъваме нашите богове, за да ги възкресим след това. Защо беше нужно да преминаваме през престъплението, за да стигнем до избавлението? Тръгнах да си легна. И тогава чух камбаните, които започнаха да бият точно така, както бяха били във великденските дни на моето детство. Отново те се бяха отдали на звучно буйство, отново те се смееха, отново прииждаше така познатата ми камбанена радост.


Спуснах се бързо с колата към града. Не можах да отида по-далеч от началото на улица "Цар Шишман". Опитах се да мина през градинката на Университета. Не успях. Тогава изтичах от северната страна. Невъзможно. Цялото огромно пространство беше изпълнено с народ. Никога преди на друг Великден не бях виждал повече народ. И милицията отчаяно се опитваше да възпре тълпите в техния поход към църквата. Имах чувството, че цял народ вървеше по посока на църквата, че всички тези вярващи, полувярващи и невярващи отново вършеха онова, което бяха вършили бащите и дедите ни. Върху лицата им отново се беше появила същата стара светлина, но гласовете им бяха по-силни, движенията им бяха по-буйни и всички се движеха натам, откъдето идваше камбаненият звън.
Застанал недалеч от гроба на Вазов си казах:


"Ето на какво са способни нашите великденски камбани! Ето на какво сме способни ние!"
И си спомних, че веднъж бай Косьо Кисимов, който живееше срещу църквата, ми каза:
"Когато бият камбаните, Георги, говори нашата майка България!".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Гневно

  Tоя Александър Невски,не е ли рубладжия!?
  Ако е така,камбаните да се претопят и да се внесат нови камбани,от щата Юта!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 2. 2 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1078 Любопитно

  Винаги съм се чудела, защо сутрините ни не започват с магическите камбанни звуци на храмовете ни...???

  Форумът е в будна кома...
 3. 3 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3734 Гневно

  [quote#1:"Краде ми се мили мой!"]Tоя Александър Невски,не е ли рубладжия!? [/quote]
  Аман от простаци!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 4. 4 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  ИМЕТО на катедралата, трябва да е на български светец и будител, защото самият руски витяз едва ли е знаел къде е територията, която ще носи съвсем безпричинно неговото име.
  БПЦ едва ли си дава сметка за предаването на националните ни интереси на една североазиатска сатрапия от време оно та до днес.
  ХРАМЪТ е носил след съграждането му, имената на св.св. Кирил и Методий, но това се е видяло на някой много не естествено!

 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  До коментар [#2] от "Ghost":

  Започват.Аз в 8ч. чувам „Св. Ал.Невски“

 6. 6 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Много добре написано. Предава чувствата и емоциите си.

 7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  [quote#2:"Ghost"]Винаги съм се чудела, защо сутрините ни не започват с магическите камбанни звуци на храмовете ни...??? [/quote]
  ...защото в Столична Община сутрин ще им трептят чашите с кафетата докато потриват ръчички от доходите на 100 общински дружества, за това могат да вдигат джангър само джамийте с водоустойчиви JBL колони и усилватели.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 8. 8 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#4] от "convince":

  +++++++++++
  Но за да сме в крак с времето,ни трябват нови камбани от щата Юта,и няколко мускулести мормони-биячи на камбаните!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 9. 9 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1078 Любопитно

  До коментар [#5] от "hodounski":

  Започват.Аз в 8ч. чувам „Св. Ал.Невски“

  Мдаа...проблемът е, че ставам в 6...

  Форумът е в будна кома...
 10. 10 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#2:"Ghost"]Винаги съм се чудела, защо сутрините ни не започват с магическите камбанни звуци на храмовете ни...???
  [/quote]

  Защото българинът винаги е бил безбожник. Кръсти се само когато е много натясно. Оттук са тръгнали всички ереси, богомили, манихейци, павликяни/не става дума за жителите на Павликени/, содомити и пр. Първият богомилски Папа във Франция е бил българин. Ако се беше задържал по-дълго, първата столица на социализма щеше да е Париж. Съвременната демокрация щеше да е съсредоточена в Пхенян и Пекин. Добре че Димитър Благоев не е имал пари да замине за Америка. Първите марксистки кръжоци щяха да са в ливадите край Вашингтон и Кройцерът Аврора щеше да стреля по Капитолия, а не по Зимния дворец. Какви камбани, какви 5 лева?

  /не се чете/
 11. 11 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1222 Весело

  До коментар [#10] от "Тони Шнайдера":

  Това предполагам е с ирония, братчед?

  "Защото българинът винаги е бил безбожник. Кръсти се само когато е много натясно."

  Самообясняващо се умозаключение. Иначе бих попитал за определение на "безбожник", но всичко си е ясно. Трябава да се кръсти. Добре, де, разбрах - не само. Да ходи на литургия, да пости, да боядисва яйца и пр. Иначе си е направо "содомит". Още по-зле социалист, маоист и пр. Хубаво де. Ама да беше сложил едно настроение "весело", а?

 12. 12 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#10] от "Тони Шнайдера":

  Уф, грешката е в моя телевизор. Ъхъ. Наистина е весело. Изкефи ме. Само дето аз съм на специален режим с цветовете.

 13. 13 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3073 Весело

  До коментар [#9] от "Ghost":

  Лошо!

 14. 14 Профил на Шат, на патката главата
  Шат, на патката главата
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#2] от "Ghost":
  [quote#2:"Ghost"]Винаги съм се чудела, защо сутрините ни не започват с магическите камбанни звуци на храмовете ни...??? [/quote]
  Като тук, например:
  https://gradcontent.com/lib/600x350/rostov-on-don-russia1.jpg
  или тук:
  http://www.tour2kiev.com.ua/the_wvc/gal_turs/639d5ef33a51566a22f9a4fcde58c4e91276853468100.jpg


  https://www.youtube.com/watch?v=-oDKiJ04AIQ
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Прекрасно и вълнуващо, както само Георги Марков може да го напише. Но ми стана тъжно.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  До коментар [#8] от "Краде ми се мили мой!":

  НИКОГА не можем да сме във времето, защото още Дякона не е могъл да предположи, че то е преди всичко съизмеримо с паричния му еквивалент.
  Президента Путин днес също не го съзира, поради дребния си ръст, подобен на председателя Медведев, те двамата искат нещо да се случи, но се получава както винаги, че нищо не може да произходи поради този дефект в мисленето на кагебучници-клоуни!
  Храма е български и трябва да носи българско име на светец!
  Построен е във византийски стил, а не в руски, въпреки, че последните биха желали те да са Византия, и не само Втората!

 19. 19 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#18] от "convince":

  И все пак ако храма беше кръстен Свети Хари Труман например,бихме се чувствали по уютно и с повече хармония,в светлите християнски души!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 233 Неутрално

  ВЕЛИКДЕН КРАЙ „АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“

  "Вечерта на Велика събота. Приятели се изтърсват у дома и предлагат да отидем на площад „Александър Невски“, за да видим дали нещо ще се случи. Нито един от нас не изглежда религиозен и намерението ни е продиктувано от чисто любопитство, плюс може би тайното желание да подразним органите на властта."

  Да не забравяме, че целият Синод са членове на ДС.

 23. 23 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#22] от "ruby":
  Бог не е от ДС и никой не отива в църквата,заради Св.Синод.Всички сме чеда Божи и грешни и безгрешни-въпрос на вяра и съвест!

 24. 24 Профил на Николай
  Николай
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До коментар [#2] от "Ghost":

  Защото не (ни) достига вяра.

 25. 25 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  "Когато бият камбаните, Георги, говори нашата майка България!".
  ----
  без коментар

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 26. 26 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 684 Весело

  До коментар [#2] от "Ghost":

  Не е невъзможно. Телефонът ми звъни с камбаните на един гръцки манастир. На брат ми пък с камбаните на Хилендар. Взели сме ги от нета.
  Удивителна статия! Учудвам се, че има хора, които не могат да влезнат в тази пасхална радост, кулминация на чувствата от целия пост и Страстната седмица!
  Радвайте се! И пак - радвайте се!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 27. 27 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#23] от "matera":

  ++++++++++++++++

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 28. 28 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 684 Весело

  До коментар [#22] от "ruby":

  И Христос и Той ли? Кой ходи на служби заради Св. Синод. Недостойнството на човека не може да пречи на Божията благодат. Между двете неща няма връзка.
  Ти като ходиш на лекар да не му искаш да си направи пълна кръвна картина за да се лекуваш при него?! От ръждива тръба не си ли пил най-сладката букова вода в гората?
  Айде холан!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 29. 29 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Храмът "Александър Невски" е построен като благодарност към Русия за Освобождението, Невски е бил светецът-покровител на цар Александър II, затова е кръстен така. Не всички знаят, че при бомбардирането на Варна от руския черноморски флот през 1915 г. храмът е преименуван "Св. Св. Кирил и Методий" с одобрението на цялото Народно събрание, дори яркият русофил Иван Вазов е одобрил това. През 1920 Стамболийски връща името "Александър Невски".

 30. 30 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#4:"convince"]ХРАМЪТ е носил след съграждането му, имената на св.св. Кирил и Методий, но това се е видяло на някой много не естествено![/quote]
  Храмът си е заложен като Св. Александър Невски. На св. св. Кирил и Методий е пременуван по време на Първата световна война. Но защо пък да го преименуваме на византийци, те какво общо имат с българското царство?

 31. 31 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  Светли мигове от детството ми припомниха тези редове, писани от Георги Марков. С тази разлика, че без да съм вярващ християнин, съм търсил през всичките тези изминали години, светлината на доброто и надеждата, за проявата на доброто у човека. За съжаление преди не винаги съм успявал да ги намеря, а сега..., май по-рядко.

 32. 32 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 793 Весело

  До коментар [#15] от "Роси":

  Да, вълнуващо...но не ясно...
  „Никога преди на друг Великден не бях виждал повече народ. И милицията отчаяно се опитваше да възпре тълпите в техния поход към църквата. Имах чувството, че цял народ вървеше по посока на църквата, че всички тези вярващи, полувярващи и невярващи отново вършеха онова, което бяха вършили бащите и дедите ни.“
  Това ще да е май описание на първия „свободен“ Великден, 1945...Радостния звън сугурно е възвестил на Г.М. светлото комунистическо бъдеще...
  Нищо лошо де...
  Христос Воскресе, честит Великден.

 33. 33 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#29] от "aralambi":

  значи тоя диктатор стамболийски е направил това безумие , ужас
  чува обществените желанията, след като вече веднъж, през 1915 г., министър председателят Радославов „изгонва“ от храма руския княз Невски, но не след дълго възстановяват, по времето на Стамболов, предишното му име.
  Ще успеят ли родолюбците, които искат тази черква да носи името на български светец или ще продължаваме да тачим чужденеца, който се оказа, на всичкото отгоре, че е приел исляма? Няма да се питаме, защо Българската православна църква мълчи, защото знаем,че нейното златно правило е да не чува щенията на своите миряни…
  За тези, които не знаят, че московският княз Александър Невски е бил покорен васал на татарите, а не някакъв герой, трябва да се доверят на последни проучвания за него, а те сочат, че натрапеният на България „светец“ през различни етапи от живота си се оказва едновременно православен, католик и мюсюлманин. За него Солженицин казва, че е обрекъл Русия на многовековно робство, а Карл Маркс го определя като „смес от татарски майстор-палач, подмазвач и върховен роб“.

  http://bnr.bg/hristobotev/post/100635530

 34. 34 Профил на Катерина Стоева
  Катерина Стоева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#1] от "Краде ми се мили мой!":

  да, срамно е, че нашият национален храм носи името на един руски княз, приел доброволно исляма, но за русофилистиците и сталин да беше кръстен, пак щяха да ръкопляскат, хаха.

 35. 35 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#3] от "Храбър":
  Ама наистина, какво е за нас А Невски???? Какво е направил за българите, за християнството, какво е допринесъл за разпространението на ДОБРОТО сред хората? Моля някой да обясни.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 36. 36 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  Допълвам.
  Браво на автора, но сигурно ще се премята в гроба, ако можеше да види как снощи президента се натискаше и отъркваше в Патриарха. За какви камбани ще коментираме при снощната заря спретната от същия ни главнокомандващ?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 37. 37 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Храмът е Осветен с името "Св. Св. Кирил и Методий". Камбаните са си Същите...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Емил Бубев
  Емил Бубев
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Когато в телевизионно предаване видях в храма изправени, наредени един до друг другарите Луканов, Джуров, Младенов за мен в тази Божа обител беше влязъл сатаната. За съжаление сатаната не беше изгонен, остана и беше благословен от ... нещо в мен се пречупи. Оттогава не влизм в Александър Невски. Черкувам се другаде. Смятам, че след като катедралният ни храм е обезчестен, следва да се пречести и да се освети с ново име, така както църквата св.Крал след атентата ства сж. Неделя.

 40. 40 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  МОЧА имени Лелина

  Накрались давольна? eдва ли.

  пп
  Ако ви беше светнал осветително... друг въпрос.

  пп
  Антишведецът - васал на азийские монголи,
  многа крал, многа ял и така забогатял
  генофондът преуспял на савецките народи

  До коментар [#19] от "Краде ми се мили мой!":

  И все пак ако храма беше кръстен Свети Хари Труман например,бихме се чувствали по уютно

 41. 41 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  С какво по-точно те е притеснил един Главнокомандващ,
  ревностно почитащ толерантен Патриарх?

  Следвайки многовековна традиция (ако и прекъсвана от османски и съветски владичества).

  Истинската инновация и без прецедент излагация беше:

  Марш бунтовен "Тих бял Дунав" точно във Светия час
  оскверни светата служба. Някога да е било у вас??

  Христо Ботев също би се възмутил.
  И се е, приживе.

  У нас официалното име на храма е било "Свети Кирил и Методий".
  Така и трябва.

  До коментар [#36] от "chichka":

  Браво на автора, но сигурно ще се премята в гроба, ако можеше да види как снощи президента се натискаше и отъркваше в Патриарха.

  За какви камбани ще коментираме при снощната заря спретната от същия ни главнокомандващ?

 42. 42 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  Ограмоти се от съседна публикация в Дневник.

  Днес Българите почитат паметта и на цар Борис Кръстител,
  син цар Симеон.

  Свети Кирил и Методий и техни ученици са създали фонетична българска и въобще славянска писменост
  за превод на Светите книги и за обща просвета.

  С вашия бозаджийски шовинизъм през последните години, току сте повишили Алксандър Невски като автор на славянска азбука и първи славянски преводач на Библията... Смири се.

  The Timetables of History, by Bernard Grun

  Християнска етика
  Вечните книги
  www.sluntse.com

  До коментар [#30] от "ssg":

  ХРАМЪТ е носил след съграждането му, имената на св.св. Кирил и Методий, но това се е видяло на някой много не естествено!- цитат на коментар #4 от “convince”

  Храмът си е заложен като Св. Александър Невски. На св. св. Кирил и Методий е пременуван по време на Първата световна война. Но защо пък да го преименуваме на византийци, те какво общо имат с българското царство?

 43. 43 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 461 Неутрално

  [quote#33:"Катерина Стоева"]За тези, които не знаят, че московският княз Александър Невски е бил покорен васал на татарите, а не някакъв герой, трябва да се доверят на последни проучвания за него, а те сочат, че натрапеният на България „светец“ през различни етапи от живота си се оказва едновременно православен, католик и мюсюлманин.[/quote]

  Предполагам, последни проучвания на Иво Инджев имаш предвид. Даааа, това си е сериозен аргумент. Непоклатим.

  [quote#33:"Катерина Стоева"]през 1915 г., министър председателят Радославов „изгонва“ от храма руския княз Невски[/quote]

  Те този Радославов и Фердинанд са с най-големи заслуги за "успешното" ни участие в Първата св. война. Ако малко повече разум бяха проявили, вместо да ни вкарват във войната (и, впоследствие, да преименуват храмове), много от сетнешните беди в историята щяха да ни бъдат спестени.

 44. 44 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#43] от "shk49484512":
  На вниманието на всички папагали повтарящи червената мантра за трите национални катастрофи....
  България е била конституционна монархия и Царя е можел колкото сегашния президент! Война се обявява от Народното събрание, в Тристранния пакт се влиза с решение на НС като най-активни за това са били комунистите. Хитлер и Сталин са били като братя за нашите другари. Не случайно всяка година е изпращан поздрав " Първомайски привет на другарите Сталин и Хитлер.... Колкото сега президента може да промени данъци, да обяви война,.... толкова е можел и Царя!
  Аман от неграмотници.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 45. 45 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Считам за неуместно на Великден да се занимаваме с политика и по-специално с нашата, българска външна политика, която през последните години се води правилно , в интерес на всички нас. България е била и под турско, и в съюз с нацистка Германия, и окупирана от болшевишкия режим в Москва, а сега е и в ЕС, но ще си остане България за нас българите, само и единствено, ако съхраним вярата в Христа. Нашите деди бяха вярващи ХОРА. Когато прадядо ми е участвувал в обсадата на Одрин и неговото превземане, той и командирите му не са мислили какво ще каже Русия, Австро-Унгария, Прусия, Великобритания или Франция. Помня го като дете. Аз бях 8 годишен, а той на 92, с много добра памет и бистър ум. Той ми каза: "Тая война бе за Христа. Тя не бе даже и за България, а за Христа. Ние всички бяхме готови да умрем на бойното поле за Христа, така както Той умря на Кръста за нас. И Той ни видя и застана на Наша страна. Подкрепи ни. Без Него ние щяхме да се провалим."

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Весело

  До коментар [#30] от "ssg":

  Как да ти обясня?! Едни буквички. Ма като ти казваха да не бягаш от училище......

  chavo64
 49. 49 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  [quote#4:"convince"]ХРАМЪТ е носил след съграждането му, имената на св.св. Кирил и Методий, но това се е видяло на някой много не естествено![/quote]
  -По своя замисъл Храмът е въздиган в знак на благодарност към руския народ и император Александър Втори. Още в началото той е наименуван на св. Александър Невски. Както и други неща в БГ, по политически и политикански причини, Храмът е преименуван, но само за известно време / няколко годуини/ на имената на св.св. Кирил и Методий. Това става по време на Първата световна война. Така че името му, още от съграждането му е било св. Александър Невски. Другите твърдения са реплика на политиканството със стогодишна давност от времето на неговото конюктурно преименуване през ПСВ.

 50. 50 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1002 Весело

  [quote#8:"Краде ми се мили мой!"] за да сме в крак с времето,ни трябват нови камбани от щата Юта,и няколко мускулести мормони-биячи на камбаните![/quote]
  -И местни мутри с яки мускули могат да бият камбаните. Те са много по-леки от тоновете метали ограбени от българската индустриални предприятия и предадени за скраб след 10 Ноември. А, за да не се охарчват новите ни братя, може вместо да ни дават нови камбани само да се преименуват старите и да се пренапише историята на храмовия строеж.
  П.П.-Камбанарията на Храм-паметним Александър Невски е висока близо 53м и има 12 камбани, излети и донесени от Москва. Най-голямата тежи 12 тона, а най-малката - 10 кг, общото тегло на всичките е 23 тона.

 51. 51 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1002 Разстроено

  [quote#37:"o_sando"]Храмът е Осветен с името "Св. Св. Кирил и Методий"[/quote]
  -Не лъжи! Лъжата е грях.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK