Бурката и страховете български

В Пазарджик

© Анелия Николова

В Пазарджик"Дневник" препечатва статията на Стефан Попов - доктор на философските науки, изпълнителен директор на "Риск Монитор", от портала "Култура"


"Дайте ми аргумент за защита на бурките!" (Професор по културология, нейде из интернет)
"Вижте, забраните са нещо привлекателно" Селянин на нивата си в репортаж от Харманли


Повод за тези редове е чудесен репортаж по BIT телевизия, в който Лора Филева (в. "Дневник") разказва наблюденията си за гигантския проблем на съвременна демократична България, член на ЕС и НАТО, именно бурките /BIT показа видео на "Дневник" - бел.ред/. Репортажът е от най-чувствителното място, Пазарджик, където бурките не просто смущават местния обществен ред, но заплашват националната сигурност, оцеляването на областта и общината, изобщо вещаят Пазарджик да потъне като Атлантида в бездните и от него да остане парче кал.
Дали да се забраняват или разрешават бурки е измислен въпрос, ясно показват репортажът и съпровождащият го коментар. Хората, казва Лора Филева, странят от екипа журналисти, защото им е писнало ден по ден да ги питат за бурките. Те дори не знаят какво да кажат, чудят се откъде тези въпроси за някакви бурки. Изобщо реагират така, сякаш ги питат дали са съгласни с уравнението на Ервин Шрьодингер за квантовите състояния.


Бурките не са популярна форма сред мюсюлманите в България и въпросите за тях естествено смущават


Хората са прави да се питат защо са обект на специално внимание по повод нещо, което не им минава през ума. С известни уговорки може да се твърди, че бурката не е особено съществен проблем и в страните, които въведоха силна или по-слаба забрана. Във Франция има 5 милиона мюсюлмани, някакво незначителна група от 1 500-2 000 традиционно носят бурки, но превръщането на бурката в политическа драма е нова мода.


Бурките обаче са интересен за изследване казус от гледна точка на страховете, които вдигна истерията около тях. Най-напред се възбуждат страхове от една-две изтървани фрази от висши държавни служители. После те се усилват сами, стават масови и стигат до мащаби, които, подобно на страховете около някоя валута или акции на публично дружество, могат да сринат борсата. Не бурките, а тази психологическа нестабилност, податливост на внушения и страст към суеверията е риск за сигурността в широк обществен план. Доколкото критерий за разумност е да не допускаш фантазирани проблеми да колонизират вниманието ти, случаят е поредна проверка на тази гражданска разумност.


Интересно е да се проследи какви условия в конкретния случай с бурките пораждат тази уязвимост. Високата готовност за внушения вероятно се подсилва от новата имигрантска вълна. Прикриването на лицето е продължение на масовия страх от имигрантско нашествие, каквото всъщност няма. Те не само нахлуват с хиляди в България, но се и крият, идват маскирани, без лица, значи има какво да крияти т. н. Такъв страх сам се подпалва, тъй като наличието на образ има транквилизираща функция и набавя фалшиво чувство за сигурност, а отсъствието на лице само по себе си се вижда като заплаха. Тук вече напускаме България, в цяла Европа тези страхове са силни, с водещи страни Франция и Белгия, след тях, макар по-умерено, и Холандия. В САЩ, обратно, няма подобна драма.


След като тревожността от въобразената заплаха е повишена, вече се пита и за аргументи за и против, за да се вземат мерки, от каквито мерки всъщност няма нужда. Начинът, по който се формулират въпросите обаче, е доста показателен. От него до голяма степен зависи и какви решения ще се вземат, било от законодател, било от общинската власт в град като Пазарджик.


Тревогата може да стигне и до паника, но по-хладният разсъдък търси аргументи


С тях се опитваме да разберем има ли сериозните отвъдпсихологически основания за тревога. Медиите показаха масово объркване в начина, по който се пита. Едновременно и без специални разчленения се пита дали да бъдат забранявани или разрешавани бурките. Към това питане се добавят лични впечатления дали са невинни или опасни, дали са вредни, дали са поносими, дали са си личен въпрос и т. н. Така в преобладаващия случай на обществено говорене, се заплитат неопределен брой мнения, въпросът не става по-ясен, отговори не се очертават, освен през произволите на властта. В широк публичен план се получава злокачественият ефект изкуствено генериран страх да се пренесе и върху плоскостта на аргументите и те да станат проекции на страховете, от които тръгва цялата драма. Ако тази ситуация е представителна за състоянието на масово-психологическите нагласи, именно тя е риск за сигурността, а не бурките.


* * *
Няма такъв въпрос: дали да бъдат разрешавани и как да бъдат защитавани бурките. Валиден е само противоположният въпрос: има ли основания да се въвежда забрана. Но не разрешение. Това е добре разбрано от цитирания по-горе гражданин в репортажа, който поставя акцент върху забраната и буквално добавя, че забраните "са привлекателни". Така човекът ясно и простичко казва, че, от една страна, основанията за забрана са водещият въпрос, а не дали е добре да има бурки. А от друга, че ако такива основания няма, все пак забраната си има и друг мотив, тя просто е привлекателна.


Властта има влечение към повече забрани, това е нейната природа


Това е правилният начин, по който се поставя въпросът. Няма значение дали човекът на нивата може да обясни логическата граматика на конституционната държава, от която произтича тази посока на аргументацията.


Кезим Юсеинов от Харманли: Вижте, забраните са нещо привлекателно

© Анелия Николова

Кезим Юсеинов от Харманли: Вижте, забраните са нещо привлекателно


Бурките са особен въпрос, било пряко конституционен, било с по-далечни конституционни импликации. Но не са въпрос от порядъка на смъртното наказание, евтаназията, абортите и изобщо граничните дилеми за живот и смърт. Дори не са въпрос от порядъка на хомосексуалните бракове, проституцията и меката дрога. Те засягат публична видимост/невидимост на лице. Тук веднага искам да обособя личния си възглед, по-скоро мнение, а още по-точно чувство: аз се смущавам от идеята утре половината град да е с невидими лица. Но от какво аз се смущавам си е моя лична работа. От това, че аз имам неспокойствия не следва да очаквам аргументи, които да защитават бурките, та и аз накрая да набавя спокойствие на душата си.


Но има начин да проверя валидността на своето мнение: като обърна реда.


Нека си представя, че аз изпълнявам това действие, закриване на лицето, носене на бурка


Сега мога да поставя въпроса по класическия кантиански начин и да попитам: може ли максимата на моята постъпка (максима е по-общото правило, което постъпката следва) да бъде стане принцип на всеобщо морално законодателство? Грубо казано, допустим ли е свят на закрити лица? Питането се прави от по-тясна морална гледна точка. Въпросът е формален, търси се скрито противоречие в това допускане, а не дали бурката е хубаво или лошо нещо. За да направим проверка за противоречие, трябва да си представим свят на закрити лица. Ако преценим че така организираният свят би се самоунищожил, откриваме противоречие в допускането.


Това е класическа процедура за проверка на етическата допустимост на действието. Тя, обаче, в конкретния случай не води до еднозначен отговор. По-скоро отговорът е отрицателен, противоречие няма и поведението няма да бъде отхвърлено. Но отказът да се показва лице е въпрос по-особен и по-модерен. Кантианският императив не е мислен в перспективата на публичната сфера и дискурсивния обмен като условия на политическия разум. Ако има явно противоречие, отговорът е лесен. Той не зависи от условието на публичността и е от порядъка на грешката 2+2=3. Но ако няма явно противорече, все още не сме сигурни, както 2+2=3 не е безусловно недопустимо при късния Витгенщайн.


Затова аргументацията, свързана с (морална) допустимост на отсъствието на лице в публичната сфера, се пренася на друго ниво. Отново се търси противоречие, но в един по-широк план. Аргументацията изглежда важна, доколкото отказът от лице влиза във видимо (или в привидно) противоречие с идеята за публичност, развита в европейски контекст. Публичността е явяване, виждане, видимост, откритост, отвореност, явност и така нататък. Макар така конституирана, буквалната физическа видимост, включително на лица, в макропространството не е водеща. Напротив, тя е следствие. Публичността е език в динамика, тоест дискурсивност. Презумпцията е, че дискурсивната въвлеченост води до разбиране и яснота по общите дела, които информират вземането на решения и укротяват властта. Така публичността като дискурсивна сфера има изконна насоченост към яснота и откритост. Оттук неслучайно погледът, гледането, окото стават важни фигури в европейски контекст.


Разгледан в този план отказът от лице не е отказ за пред себе си, а отказ от явяване пред другите, спиране на техния поглед


Отдръпването от видимост на лицето не води до оттегляне в частно пространство. Бурката е отказ от публичност-видимост, който присъства в същата тази сфера на публичност. В този смисъл тя може да се привижда като отхвърляне на публичността чрез символен жест вътре в самата нея. Публичността обаче е презумпция на конституционната държава. (Не е случайно, че забрани на бурките масово се предприемат в самия ислямски свят при кампании за форсирана секуларизация на държавата и публичния живот.) Такъв тип разсъждения не са лишени от основание. Но те принадлежат на една културна феноменология на погледа, а не на политическа философия, която информира бъдещи решения. От гледна точка на общата ориентация на политическата философия на модерността може да се каже, че не изглежда възможно въпросът за скриване на лицето да се окаже съществен въпрос. Условието на публичността, както казах по-горе, е дискурсивно и нe се обвързва с физическата видимост на лице. Освен всичко друго, подобни размисли са академично-свободни и лишени от висока политическа отговорност. Затова въпросът трябва да се стесни, така че отговорът му да е преносим в сферата на политиките. Съществени са не свободни разсъждения като горното, а статусът им на аргумент за политики.


Независимо колко ще се усложни въпросът в даден контекст, принципът на аргументация, валиден в конституционната държава, трябва да се запази. Очакват се законодателни решения, както в България, така и в други европейски страни. Добре би било те да се вземат под условието на либерално-демократичните стандарти. Информираният гражданин, който не е фигура на властта, но е пазител на критически разум, предпоставя този хоризонт. В него се пита за основанията на забраната. Не се пита за основанията за разрешаване, допустимост, полезност и прочие. Такава е, както казах, самата логическа граматика на конституционната идея. Този принцип е един и същ след Джон Лок, после още по-ясно и силно артикулиран, а и онтологически основан при Кант. По-късно се доразвива от по-популярни и практично ориентирани автори в британската традиция като Джон Стюарт Мил, както и в практиката на конституционните съдилища. Принципното положение е да не се пита за позитивни неща. Всеки, който се интерсува от фундамента на конституционната идея, трябва да направи една спокойна пауза на това място и да се замисли върху този ред.


Конституционната държава е изградена върху негативни понятия, а не върху представи за ценност


макар някои да споделят неяснотото мнение, че ценностите са в основата. Разделянето на властите, едното измерение, предпоставено като условие за конституционност, е негативен принцип. Свободата, другото основно измерение, също е негативно понятие. (Демократичният принцип също, той означава отказ от предпоставен авторитет, тоест също е негативен принцип.) Тя е свръхценност, но не е представа, няма съответен предмет, понятие без наглед е, както би казал Кант. Това негативно понятие лежи в основата на хартата за правата и се преформулира в нея като право. Но съществено е, че "право на" не заличава негативния характер на предпоставеното понятие за свобода. "Право на" означава отсъствие на предпоставена забрана. Оттук и отсъствие на необходимост да се аргументира. Защо някой прави нещо, слага си бурка или върши каквото и да е друго, не се обосновава и защитава.


Това положение формира стандарта, при който всичко е допустимо до появата на забрана. Забраната идва на второ място. Тя е вторична и, разбира се, трябва да е обоснована, освен ако принципът на конституционната държава не бъде изоставен някъде по пътя. Модерната конституция може да се мисли като позитивно-правен образ или като действителен ред и организация. Независимо как се взема, тя е политическа форма, в която, както казва Кант, свободата на всеки е съвместима със свободата не всички останали. Този принцип не е съществено променен до днес. От него следва, че дори


при въвеждане на забрана се мисли за това как свободата на един може да се окаже несъвместима със свободата на всички останали


Така идеята за обществена вреда също се мисли през негативния принцип на свободата. Не се постулира образ на общото благо, от който да се извеждат съждения какво е добро и какво е още по-добро. Този логически синтаксис, колкото абстрактен, толкова и основополагащ, не трябва да се изоставя при дискусии за и против едно или друго нещо.


* * *
Оттук нататък започват трудностите с горките бурки. Но и те не променят посоката на аргументация. Трябва да се обосновава защо да бъдат забранявани и ако аргументите не са достатъчно солидни, забрана не се приема. Този ред не усложнява пътя, по който се стига до решения. Напротив, по идея трябва да създава условия за либерална икономия на държавните намеси. Обратният ред е черна утопия: ако си представим, че за всяко нещо, по подобие на бурката, се търси обосновано разрешение и защита, теоретическият абсурд е очевиден. Това е мислима ситуация в свръхрегулирани общества, от племенни общности до социалистически народни републики. Там всекидневно се пита защо: защо бурка, защо маска, защо филцова шапка, защо кофа на главата, защо "х, y, z". Конституционната държава отменя безкрайния списък позитивни питания (за разрешение) и ги заменя с негативни (за забрана). Нещо повече, ако такива редове питания бяха допустими, самата тя не би била възможна по същество, а не само заради липсата на икономия.


По отношение на бурките има разнообразни аргументи за забрана


Тук ще изброя някои, които се по-представителни и са обсъждани в академични среди, напоследък и у нас (виж например Martha Nussbaum, "Veiled Threats," The Stone, July 2010, която съм ползвал тук; и чудесна статия на Ружа Смилова, "Някои съображения против забраната за носене на бурки на публични места", в личния й блог).


Първо, съображения за сигурност е най-често срещаният аргумент. Внушава се едва ли не, че под бурката може да се подвизава функционер на Ал Кайда или на Ислямска държава. Това, разбира се, е нелепо. Ако е така, излиза че бойците на Ислямска държава ходят обозначени, бурката е тяхното малко знаме-табелка. Аргументът не издържа множество проверки. Хората в различни ситуации си закриват лицата, по карнавали или в студено време, без това да предизвиква смут. Въпреки подобни съображения обаче, Белгийският конституционен съд и Конституционният съвет на Франция приемат, че законодателят има основания, тъй като затруднената идентификация с прикриване на лицето е риск за обществения ред. Както всяко решение за сигурността, това са превантивни решения. Но тази политика отива твърде далеч и става про-активна (пре-емптивна). Това я прави особено подозрителна от гледна точка на една харта за правата.


Второ, бурката смущава, дори фрустрира установения в публична среда стандарт за откритост. Тя влиза в противоречие с една неизказана, но общо интуитивно презумирана реципрочна видимост. Това е правдоподобно, по-скоро всеки има право да го вижда по този начин, по-горе го споменах. Този аргумент може да се развива в една културна феноменология на лица, образи, публичност. Изобщо, интересна е темата дали, какво, по какви причини нарушава симетрията във видимостта на лицата в публичния свят и какви значения смутената симетрия има за общността. Но това не е база за законодателни решения, просто е несериозно дори от пръв поглед. Още по-малко е основание за истерии по медии и социални мрежи.


Трето, въпреки трудността за аргументиране на универсална забрана, има случаи, в които скриване на лице може да се приеме за недопутимо, например съдебна зала, училище или политическа институция. Модерният съдебен процес има организация, която може да налага масимално присъствие на персоната на свидетел или обвиняем. И това присъствие, с други думи, да не може да се сведе до глас, такава редукция на присъствието да бъде отчетена като дефицит в самия процес, който деформира хода му. Това са конкретни контексти, от които не следва цялостна забрана. Те са малък брой и за тях може да се приемат изключителни регулации.


Четвърто, една критика на бурката е развита по линията на привиден феминизъм. Според нея прикриването на лицето е насилие от страна на исляма като религиозна доктрина, пренесено вътре в конкретни ислямски общности. Закриването на лицето, според коментарите на специалисти и многобройни цитати от Корана, привеждани в тази връзка, не е изрична инструкция, дори не е препоръка. Коранът препоръчва скромност в облеклата, която може да се забележи масово в начина на обличане на мъже и жени от ислямски страни. Пряка връзка между Корана и бурката няма, както впрочем няма и между Исляма и всякакви форми на радикализация на ислямски общности.


Пето, по-сериозна изглежда констатацията за насилие от мъже върху жени. Тук забраната идва като един вид освободителна акция. Не е приемлив преходът, обаче, от констатацията на факт към аргументация на принцип, според която освобождението на жената-мюсюлманка е работа на европейски тип забранителни мерки. Има противоречие между заявената цел и патерналистичната политическа платформа. Оставям настрана популярния в съвременен либерален контекст въпрос за достойнството. Само ще посоча, че забраните на бурките се практикуват в историята на ХХ век най-вече от Турция, Иран и арабски режими, които имат диктаторски проект за модернизация. Под такова условие забраната цели не толкова освобождение, а ликвидация на предмодерни консервативни навици. Това е външна и нестабилна форма на обществена модернизация, както разбираме в последното десетилетие. Въпреки тези съображения обаче, Белгийският конституционен съд приема доустимостта на обществени мерки за еманципация на жените. Това е конюнктурно решение. В друг контекст може да натежи противоположният аргумент, че еманципацията не се постига с патерналистични грижи и презумпции за инфантилност.


* * *


Тези и други аргументи се опитват да обяснят обществената вреда от прикриване на лице. В крайна сметка те се свеждат до следното:


- не е приемливо от гледна точка на обществена сигурност прикриването на лице;
- не е приемливо от гледна точка на публичността като всеобща откритост да се прикрива лице;
- не приемливо да се прикрива лице, тъй като това е скрита репресия върху жените, било от мъжкия пол, било от религията им.


Трудно е обаче да бъдат солидно и консистентно развити тези аргументи. Все пак, дори тук да не се съгласявам с тях, те действат и навлизат в законодателен процес. В този случай може да се направи и следваща проверка (тя би била прагматизиран вариант на цитираната кантианска проверка за валидност на максимата на постъпката).


Доколко една приета забрана, независимо от обосноваването си в посочения по-горе стил, ще има благоприятен ефект върху общността?


Как ще се отрази, какви бъдещи събития могат да се очакват от въвеждането й, какви по-далечни вериги от следствия би имала?


Ето един възможен отговор в три части:


От една страна, забрана, за която няма изрична необходимост, прокарва нови граници и разделя политически. В случая с ислямските общности, тя по-скоро води до радикализация, отколкото до неутрализация на рискове. Така се получава парадоксът, че зад бурката може би няма атентатор на Ислямска държава, но зад забранената и свалена бурка и показалото се лице става по-вероятно да се появи. При несъществуващ на практика проблем една забрана би се свела до сигнал от етнически обозначеното славяно-християнско мнозинство към мюсюлманите в страната. Посланието би било, че вие там сте различни, други, но ще ви принудим да спазвате наложения от нас ред. Тъкмо този вид политики, от късния социализъм до днес, лежат в основата на консолидацията на турското малцинство около партията ДПС.


От друга страна, повод са бурките, но законът не може да бъде формулиран като закон за бурките, а за покриване на лице. Така при преход от конкретния повод към закона ще има диспоропорционално разширение. Законът ще обхваща трудно определим брой казуси. Тази неопределеност е по принцип нежелателна в демократичен контекст. Законът ще засяга не само скриване на лице по лични съображения, но и в политически демонстрации, когато участниците прикриват лицата си за да избегнат преследване от страна на властите. Тези момент са отчетени при по-разумната политика в Холандия, която задължава гражданите да показват лицата си при полицейска проверка за идентичност.


На трето място,


с въвеждането си в законодателната политика на държавата от фантазиран този проблем може да стане истински


Довчера въпросът за бурката предизвиква учудване сред мюсюлманите в Пазарджик. Утре той може да стане действителен проблем, неусетно бурката да се превърне във важно нещо. Подобни неща стават проблем, когато започнат да се преживяват като проблем. Така самовъзбудилите се страхове и суеверия могат доведат до нелепа драма по странен въпрос. Българския преход изобилства от подобни фантазирани въпроси, маскирани зад сериозни реторики. Редица бутафорни партии в България това и правят. Ангажирани в трескава работа по превръщане на фантазирани проблеми в действителни набавят основания за съществуването си.


Ако този коментар има читател, стигнал дотук, нека изнеса едно единствено изречение като по-съществено:


Мислете негативно, оставете настрана защитата на бурките, питайте се само дали може солидно да се аргументира необходимост за забрана и дали, ако има забрана, тя не трябва да визира конкретни случаи, тоест да бъде изведена като изключение.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (102)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Фереджета, бурки и т.н. трябва да се забранят в Бг!
  По мек начин, разбира се...

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 2. 2 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Само едно въпросче имам - Лора Филева с бурка ли ходи?
  Цялото лято ли имам предвид???????
  Толкова сте ми смешни с тези соросоидни статии.
  Ми не е това нашия бит, не си измисляйте.
  Това е Саудитска Арабия, това
  е тормоз над жената.
  Ходете там, ако искате да носите, ама не забравяйте, че после не можете да я махнете...
  Айде със здраве, буркаджиите от портал КОлтура...

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3045 Любопитно

  Кантианският императив и всички останали семантични щуротии, които авторът щедро е излял в материала, изобщо не засягат простичките въпроси :
  Кой и защо плаща на ромките да носят бурки ?
  Кой и защо плаща на ''умници'' да реват против тяхната забрана?

  и най-същественият въпрос :
  Съответно каква е целта на насаждане в България на чужда религиозна традиция и възпитаване на обществото към нея???

  [email protected]
 4. 4 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  За мен забраната за носене на бурки е абсолютно недомислие.По-скоро трябва футболните фенове-хулигани или крадците,които крият лицата си,на тях да бъде забранено да крият лицата си.
  Ами хората,които слагат медицински маски на лицата си какви са?
  Да им забраним и на тях?
  Всяка забрана ражда противодействие,породено от псевдо патриотарски настроения,да не кажа направо анти ромски.

  Tony
 5. 5 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":

  ++++++++++

 6. 6 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2962 Любопитно

  и всичко това се очаква да бъде прочетено ? за кого въобще е предназначено ? и на кого е нужно ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 7. 7 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  Има от какво и за какво да се притесняват българите! Защото наред с джамиите, бурките и етническите партии в България е факт, че много обработваема земя се изкупува или наема под аренда от турци от Турция. Така е например с оризовите полета в Пловдивско и Пазарджишко и с нивите в Добруджа и Делиормана. Един ходжа проповядвал, че днес не може със силата на ятагана да завоюват нови земи за славата на Аллаха, но можело с икономически и културни средства да се "завоюват" нови души за каузата на исляма!

 8. 8 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1216 Неутрално

  Категорично съм за забрана на бурките. Във Франция са забранени. В Лондон, където няма такава забрана е страховито. Покриват си и ръцете, за да не би някой да им се нахвърли, неустоявайки като гледа плътта им. Носенето на бурки /и други покривала/ е диагноза по-скоро за мъжете мюсюлмани. Изумявам се като гледам мъж дебил и зад него да ситни жената мюсюлманка навела глава. Виждал съм го и в София

 9. 9 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 685 Весело

  Бурката - новата либерална барикада!

  Хора, бдете!
  Бурката е символ на вашата свобода и последна преграда срещу попълзновенията на злите наци-патреот-фашистки сили тьомние.

  Всяка бурка по българските улици - пирон в одъра на Валери Симеонов /примерно - заместете по избор/.

  Свръхдозиране.

 10. 10 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  #4
  Free person,
  ми да отменим и Наказателния Кодекс тогава...
  Може и десетте божи заповеди...

 11. 11 Профил на marsena
  marsena
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Размисли и страсти, съмнения, вълнения и обяснения на гладен специалист по душевна проблематика , мотивиран да се изкаже с далечен аромат на нефт и $$$$.

 12. 12 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Ниската култура и целенасочените усилия за затъпяване на нацията, подкрепяни от управляващи и медии са основните причини за всички проблеми у нас. Но освен големи думи и песни покрай 24-ти май, малко се прави в тази посока. Лошото е, че даже и се гордеем с динковщината и я бъркаме с патриотизъм, което е най-лошото...

 13. 13 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2767 Разстроено

  Значи според професора въпросът с бурките е абсолютно незначителен това обаче не му е попречило да напише цяла дисертация по въпроса която признавам си не дочетох до края. Разбирам че професора за разлика от повечето българи е смел и не се бои от бурките затова му препоръчвам да отиде в някоя шериатска държава като СА и там да се бори за правото поне не немюсюлманките да не ходят забрадени!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 14. 14 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  #12
  Добре, че има буркаджии, та да разберем и ние, българите що е КОлтура.
  Така щяхме да си живеем иначе - прости и нетолерантни.
  Добре, че сте вие да ни открехнете...

 15. 15 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Статията започва с лъжа,че са питани хората от Пазарджик какво мислят за бурките.Питани са само цигани,живущи в циганската махала.Ако Филева си беше дала труда да разпита и хора от други етноси щеше да получи над 95 процента негативни мнения.
  Бурките са символ на най-мракобесната форма на ислям,която нарушава човешките права и особено тези на жените.С тяхната забрана ясно се показва,че българската държава няма да търпи такава форма на ислям,ограничаващ човешките права.Бурките са символ,а не просто облекло.Както са забранени нацистки символи,така се забраняват и символи на краен ислямизъм.Защото радикалният ислям е много по-ограничаващ човешките права и от нацизма.

 16. 16 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Да довърша - този същия портал Колтура, като дойдат български празници дискретно ги подминава.
  За бурките обаче пише.
  Щото те са много важни, много по-важни от някакви си български традиции...

 17. 17 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#14:"theanalyser"]Добре, че има буркаджии, та да разберем и ние, българите що е КОлтура. [/quote]

  Не става въпрос за бурките като такива, а за много по-сериозни проблеми в нашето общество. Бурки има 20-30 в цялата страна. Хората се оставят да бъдат буквално баламосвани, а за истинските сериозните и болезнени недостатъци в живота ни и страната ни нехаят.

 18. 18 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Последни напъни за оцеляване на всеядния либерален марксизъм.
  Бурката е символ на култура, несъвместима с европейските ценности - правов ред, свобода на словото, равенство между половете, секуларизъм.
  Поради това такава култура няма място в Европа.
  Именно подмяната на основните европейски ценности води до появата на реални политици, брандирани като "крайно десни", "националисти" , "полулисти" и прочие етикети, раздавани щедро от левеещата либерас*-толерас* общност.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 19. 19 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  #17
  Едното няма общо с другото.
  Хората, че не протестират - това си едно на ръка.
  Трябва да узреят, тези измислени протести, които продължиха близо половин година през 2013 г. (не говоря за първоначалните истински такива), също ги обезсърчиха.
  Но и това ще мине, като им писне - ще излязат отново.
  Но това не значи, че трябва да се оставяме да ни подменят националните ценности с такива от Близкия Изток примерно...

 20. 20 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#19:"theanalyser"]Едното няма общо с другото. [/quote]

  Има много общо- и двете неща са лакмус за зрелостта и нивото на обществото ни. А тезите за "платените простести от 2013" и за "подмяната на ценности" са просто смешни.

 21. 21 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#17] от "newgenerations":

  Проблем нямате вие.Хората от Пазарджик имат проблем.И затова общинският съвет правилно прие решение за забраната им.

 22. 22 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Този доктор много добре борави с думите ама явно не съм му на нивото, защото не разбрах какво каза. По-скоро се подразних от глупавия начин, по който нашата родна журналистика прави новина.

 23. 23 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  бурката налагана в Европа, е единствено и само символ на политическия ислям, тъй като в никой случей не е някаква културна особеност тук. В този ред на мисли се пита, има ли място поитическия ислям в Европа и България? Отговорът е твърдо не и директната забрана е като поставяне на точка по дебата. Всичко остало е дъвчене на едни и същи глупости, повечето от които са чисто губене на време.

  И аз не мога да видя смисъла от целият този текст...

 24. 24 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Скучна и размита статия пълна с досадна терминология...
  Да, прочетох я цялата и не, не съм съгласен с автора...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 25. 25 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#21] от "mushashi":

  Ако има основателни съмнения за насаждането на радикален ислям в Пазарджик, нещата трябва да се следят изкъсо, факт. Но ситуацията се преекспонира до такава степен, че е просто смешно и неадекватно.

 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3136 Весело

  [quote#6:"дерибеев"]и всичко това се очаква да бъде прочетено ? за кого въобще е предназначено ? и на кого е нужно ? [/quote]
  Начи ...
  Пръво на пръво - плаща се на знак или дума.
  Второ на второ - човекът е дофтур филусоф, та логореята не трябва да ви изненадва. Същото като прискунянето и врътенето и сукането да се изкара черното - бяло.
  Трето на трето - предназначено е за отчет пред "който плаща", че се бачка яко, а не просто се отбива номера колкото да се усвояват грантовете.
  Четвърто - нужно е както за отчет, така и за изява с отскок на дофтура, та да влезе за постоянно в списъчния състав на хонорарополучателите.
  Нужно е и за поддържане на огъня на многовекторната кампания както в идеологически глобално-либерастки план, така и за конкретната местна политическа конюнктура, обслужвайки определена, поредната политинженерия.
  Па и на медийките е нужно, щото големо цъкане връз техните сайтове пада ...

  Та ползи много.
  И не на последно място - лъсва си кой какъв е и къде и за какво се позиционира ...

 27. 27 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Весело

  #21
  После ще искате мъжки сватби, предполагам...
  Еееех, добре, че сте вие.
  Иначе така и няма са узреем, тук на Балканите...

 28. 28 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1938 Неутрално

  Признавам си, тази статия ме измъчи сериозно. С толкова много цитати, логическата линия се прекъсна съвсем. Хвала за труда на професора, смятам че си заслужи "моралната" награда. Е, липсва ракурса на суверена, но какво пък толкова.

  Panta rhei....
 29. 29 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#26] от "xm...":

  И това е вярно, на да я бяха оставили да си седи във вестник Култура като философски труд. Какво прави в една новинарска медия като дневник е мистерия... все очакваме че тук трябва анализите да са точни, достъпни и да имат кажат нещо конкретно...

 30. 30 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 434 Неутрално

  А аз мога ли да ходя с качулка на Ку-Клукс-Клан?

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 31. 31 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3136 Весело

  [quote#29:"lol"]да я бяха оставили да си седи във вестник Култура като философски труд. Какво прави в една новинарска медия като дневник е мистерия... [/quote]
  Ай ся, мистерия!

  Това като в оня дрът виц ....

  Връща се изненадващо мъжа от командировка и заварва жена си на калъп. Бесен, без да каже дума дори, се връцва и тръшва вратата, а жена му, сбирайки си бельото от пода казва на любовника си:
  - Ей туй най го мразим! И ся кат' почнат едни догадки, едни съмнения ...

 32. 32 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#25] от "newgenerations":
  Бурката е символ.Символ на най-крайната форма на исляма.И не е традиционна за мюсюлманите,живеещи тук.Както се забраняват нацистки символи,така трябва да се забрани и този символ.
  А че нещата се преекспонират от медиите е истина.Но медиите преекспонира и един шамар който българин удари на циганин.Все едно е от Ку Клукс Клан.Така че вината си е в медиите,които търсят само сензация.

 33. 33 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Първо правило на национал-популизма - ако няма истински врагове, ще се борим с въображаеми.

  Бурки в България НЯМА - това е ясно за всеки, който поне веднъж е излизал от къщи (вместо само да философства по интернет). истинските проблеми са напълно различни и нямат ниюо общо с облеклото.

  Забраната им е просто една глупава демонстрация. Със същия успех биха могли да забранят динозаврите, марсианците, драконите и еднорозите. Важното е да се бием в гърдите и да се показваме колко сме велики и как забраняваме разни въображаеми неща.

 34. 34 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 648 Весело

  Пф, таргет групата, на която адвокатства не е способна да разбере, камо ли осмисли две изречения от тая статия.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 35. 35 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 648 Неутрално

  [quote#17:"newgenerations"]Бурки има 20-30 в цялата страна.[/quote]

  Значи забраната им няма да засегне повече от 20-30 човека, не ли?

  За какво са тия дполемики тогава?

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 36. 36 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3045 Любопитно

  Общинската съветничка Нина Гьошева дойде на днешната сесия на Общинския съвет в Пловдив със забулено лице.
  По този начин тя изрази своето недоволство срещу неприемането на забраната за носене на бурки в града под тепетата, съобщиха Plovdiv24 и Топ новини.

  [email protected]
 37. 37 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  Хайде пак да помислим "за какво говорим, когато говорим за бурките".

  Като например: водя си децата на детски театър или опера...и по никакъв начин не искам да влизам в новините от рода на "терористи влязоха в детски театър и стреляха наред". И после някой да вземе хонорари за статии тип "не ни е страх, не сме ислямофоби".

  Простичко е, аз съм простичко същество, бутам количка с бебе и непрекъснато искам някой да държи вратата...

 38. 38 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  не знам защо стефан попов очаква, че средният читател ще има търпение и нерви да го чете. за нас, които това е материя, с която се занимава, защото се налага, ок, обаче за масовият читател това е кофа свръхусложнени позовавания на авторитети и тези, които той не борави за добрутру.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 39. 39 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#36:"karabastun"]Общинската съветничка Нина Гьошева дойде на днешната сесия на Общинския съвет в Пловдив със забулено лице. [/quote]  а що не дойде, родила четвърто, в компанията на втората жена на мъжа й, или обрязана, или със следи от бой по тялото (щото ислямът не дава по лицето), в знак на защита на тези "права" на мюсюлманките.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 40. 40 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 685 Весело

  До коментар [#39] от "abdelhaqq":

  [quote#39:"abdelhaqq"]а що не дойде...[/quote]

  Щото е прочела и второто изречение от коментара / цитата на карабастун.

 41. 41 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  Баси, да изпишеш толкова много думи и в крайна сметка да не кажеш нищо... не всеки го може...

  А някои само с две-три изречения ти казват всичко:

  Словашкият премиер: Тук не е място за заселване на мюсюлмани
  "Те могат да променят вековните ни традиции", опасява се Роберт Фицо
  "Словакия не е подходящо място за заселване на мюсюлмани, защото те може да променят вековните й традиции", заяви словашкият премиер Роберт Фицо, предава АП, цитирана от bgonair.bg
  Фицо не иска в Словакия да живеят десетки хиляди мюсюлмани. По-рано той е казвал, че няма да позволи на мюсюлманите да създадат "компактна общност" в Словакия, както и че интегрирането на бежанците е невъзможно, припомня агенцията.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 42. 42 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  Бурката - да/против? Твърде манипулативен подход с приемане или отричане. Истината е, че никой не се страхува от бурката като облекло. Като облекло никой не трябва да я забранява. Но бурката беше превърната от някои държави в средство за маркиране на териториите като принадлежащи към светоглед и бит, които никога не са присъствали на тези територии. Това е агресия, бурката беше превърната в оръжие. Когато някой ползва оръжие, трябва да се отговори адекватно. Затова пълна забрана на бурките, без повече коментари.

 43. 43 Профил на Има Такъв прост Народ
  Има Такъв прост Народ
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Боже, поредната полит-коректна комсомолска статия. Ама защо като нямало сега бурки трябвало да се забраняват?! Автора дъвче и смуче само и само да докаже , че слънцето изгрявало то Запад. хаха

  А, бе (sorry за бе-то! ) , авторе, защо не си публикуваш този BS в Франция? Там бурките не бяха забранени 60г., ама си получиха атентатите и кварталите на шариата и забраниха бурките.
  И ние ли да чакаме 60г. и атентати за да ги забраним? Защо да не вземем превантивни мерки? Или да чакаме първо атентати ? Ще бъдем най-големите глупаци да не сме се поучили от грешките на другите?

 44. 44 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Отхвърлям всички доводи против забраната за бурките, изложени от автора. Трябва да се знае, че 3/4ти от това, което авторът описва като "негативно" е основа на конституционният строй/ ред в България, а онова, което твърди, че е нелепо, в правото се нарича "превенция". Така, че- мнението ми остава абсолютно непроменено и твърдо " ЗА" забраната за бурките. Въпросът НЕ Е политически, а юридически и конституционен. Всеки може да се прави на конституционалист, но не всеки има професионалното образование, стаж и практика в сферата на конституционализма. За това- нека авторът да остави въпроса на юристите- конституционалисти и да упражнява собствената си "професия", която НЕ Е право, а писани в сферата на всичкологията....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 45. 45 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3045 Неутрално

  До коментар [#41] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  България е страната с най-голям брой джамии на глава от населението - повече от 1400, така че каквото и да е казал словакът, не се отнася за нас!!!
  И продължават да строят , а мюсюлманите в България се увеличават.Погледнете статистиката на МОН, че оттам се виждат по реално децата, за които в първи клас българският не е майчин език - от година на година са повече и скоро ще достигнат 50%.
  ФАКТ!

  [email protected]
 46. 46 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#39] от "abdelhaqq":

  Тя е от ВМРО и го прави в знак на протест.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 47. 47 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  Горното писателско упражнение ми напомни за един виц:

  В моргата отварят един от хладилниците и "пациентът" помръдва. Младият лекар-стажант вика- сестра, този човек е жив. Сестрата поглежда по навик картона и вика- не, умрял е, тука си пише...

  Та така, на думи работата е ясна, на практика- не толкова.

 48. 48 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  До коментар [#29] от "lol":

  Какво прави тук ли? Изобщо не е чудно. Обърна ли внимание как започва? С "чудесния репортаж на Лора Филева". Дневник и Капитал дни наред ни облъчваха с патетичните вопли на Лорчето и нейната дружка, на която забравих името. Опитва се да внуши, че видите ли, отрицателната реакция на форума е израз на ниското интелектуално ниво на читателите. Ето какви "умни" глави подкрепят мнението на Лорчето и компания, а останалите са расисти, ксенофоби, шовинисти и т.н.
  Драгите съфорумци, които са успели да дочетат до самия край този фонтан от премъдрости, заслужават по една кофичка кисело мляко за вреден труд. Мнеее, даже по 2 кофички мляко!

 49. 49 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Как не се спряхте да бълвате статии по тази тема! Тъкмо отмине шумотевицата и пак почвате. Мисля, че мнението на обществото е ясно, така че предлагам ан спонсорите на Дневник да престанат да пилеят пари по изгубени каузи.

 50. 50 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 594 Любопитно

  Ако искаш нещо да се увеличи - забрани го!
  Малоумници или полит. адженда... или и двете?!

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 51. 51 Профил на xcheffo
  xcheffo
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Оф, добре. Вече и аз подкрепям забраната. Благодаря на автора за аргументираната статия.

 52. 52 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  В България има много редки случаи на заболяване от полиомиелит (кой знае защо предимно сред децата от малцинствен произход). Следователно! ваксинирането срещу полиомиелит е НАПЪЛНО излишно и нещо повече то грубо нарушава правата на малцинствата да разнасят болести.

  Логиката с бурките е същата.

 53. 53 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#36] от "karabastun":

  Толкова ли са й трябвали 120 лв.?

 54. 54 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1019 Неутрално

  Петолъчката и свастиката сами по себе си не са опасни,но символизират нещо ужасно и несъвместимо с нашата цивилизация.С бурката е аналогично.Носенето на бурка е заявка за налагане на халифат,което е точно толкова недопустимо ,като националцоциализма и комунизма

 55. 55 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 594 Любопитно

  Точно това е, че забраняват символ, вместо истински проблем и по този начин ги солидаризират. И вместо да изпишат вежди...

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 56. 56 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  А да запитам, аз мога ли да мина по стъргалото с тениска със знамето на Конфедерацията? Нали миналото лято го забраниха...ама аз съм фен на Отнесени от вихъра и симпатизирам на Юга, та мога ли да нося такава дреха, без някой да сбърчи нос?

 57. 57 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 381 Неутрално


  "Бурките не са популярна форма сред мюсюлманите в България и въпросите за тях естествено смущават"
  Именно защото не са популярни, те нямат място в нашия живот. Аз съм израсла сред турци и никога не бях виждала бурки, преди да отида в чужбина. Този проблем е привнесен отвън и цели да ни натрапва едни норми и обичаи, характерни за далечното средновековие. Така че не трябва в никакъв случай да омаловажаваме опитите на разни чалми от СА да ни натрапват средновековното си мислене и да объкват главите на нашите мюсюлмани. Пренебрегването на тези проблеми може да ни изиграе лоша шега за в бъдеще.

 58. 58 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Бурките, диздашите и дабъл зиро на главите не са особен вид женска и мъжка мода, а външен показ за принадлежност, израз на философско разбиране и отношение към света. Авторът не знам дали е живял в истинска ислямска държава, но ако е живял трябва да е разбрал, че мюсюлманите, ислямистите са изключително нетолерантни, най- нетолерантните екземпляри на земята. Ако ги оставим да си правят у нас каквото си искат, те не само ще го правят без да се съобразяват с модата и навиците на съседите си, но и ще задължат всички нас да го правим. Тогава сбогом на късите панталони и банските от две части; сбогом на миниджупите; сбогом на нудизма; сбогом на бирата; сбогом на нашия здравословен начин на живот; сбогом на Християнството и църквите... Броят на магазините за женска мода ще бъде редуциран до съотношение 1: 10 в полза на магазините за мъже. Аз, докато дишам не бих допуснал в моята родина, в родината на моите деди от хилядолетия да се въвеждат ислямски порядки, ислямска мода, ислямски закони и ислямски начин на живот. Да си отиват в техните си ислямски държави и да си правят ТАМ каквото си искат.

 59. 59 Профил на gmranger
  gmranger
  Рейтинг: 502 Неутрално

  Откъде идват страховете ли? От това, че същите, които плащат на новоизлюпените мюсюлманки да носят бурки, плащат и на новоизлюпените "фундаменталисти" да носят бради, да слушат проповеди, плащат за знамена на Ислямска държава, плащат и за снимките с малки деца с насочен нагоре пръст. Именно те ще платят и на някой продажен "мюсюлманин" да стане "герой", като остави чанта с експлозив на някое обществено място. От това ни е страх, докторе по философско празнословене, а не от чаршафите, които циганките си слагат на главите!

 60. 60 Профил на mongeneral
  mongeneral
  Рейтинг: 221 Неутрално

  След като приемат закон на национално ниво забраняващ бурките на публични места ще станем като другите цивилизовани светски държави ,където не се толерира публичната анонимност,прикрита зад фалшиви религиозни забрани,нямащи място в съвременния свят!
  По време на религиозни обреди никой не им се бърка-да си носят бурките,колкото искат.

 61. 61 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#46] от "galio":

  хората съвсем се отказаха от здравия разум. тази от ВМРО идва с бурка в знак на протест срещу носене на бурка. левите женици носят бурка - в знак на протест срещу забраната на бурката. явно бурката се харчи и в двата лагера.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 62. 62 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#60:"mongeneral"]По време на религиозни обреди никой не им се бърка-да си носят бурките,колкото искат.[/quote]

  в исляма има религиозен "обред", наречен "жената да се забулва".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 63. 63 Профил на gmranger
  gmranger
  Рейтинг: 502 Неутрално

  До коментар [#33] от "Vorknkx":

  Заповядай на гости в Пазарджик. Посред бял ден ще те оставя в средата на махалата, пред незаконната саудитска джамия, и ще те взема след 2 часа, да ми разкажеш впечатленията си, ако въобще си жив още. Защото май точно ти не си излизал от интернет...

 64. 64 Профил на muncho
  muncho
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Хубаво е освен тривиалните и човешки аргументи срещу ксенофобията и склонността да се забранява да се чуят и философските.
  За съжалание уравляващите са зависими от ксенофобите и нямат интелектуалните качества да разберат подобни аргументи, така че сигурно ще приемат забраната.
  Ефектът ще е по-малко демокрация и повече разделение и радикализация - това, което искат ксенофобите. Накрая разбира се всичко ще им се стовари на главите и пак ще има обратен ефект, както стана с предишния възродителен процес...

  Antiracist / Antifascist / Antizionist / Antiislamophobic / Anticapitalist ...NO BORDERS - NO NATIONS
 65. 65 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#63] от "gmranger":

  чисто технически погледнато, ще те пребият и без мюсюлманския елемент. но е вярно, ходил съм там. пеша, сам. като в близкия изток е, точно същото - калните улички, гетото, джапанките и гащите по улиците, с навряни между тях турски мерцедеси, дебели циганки по шарени фусти насядали пред къщите, варосаните стени.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 66. 66 Профил на muncho
  muncho
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Хубаво е да се напомни и до какво доведоха забраните във Франция и Белгия - до повече радикализация и повече атентати от преди. Но може би точно това искат авторите на такива закони. Това ще им даде повод за още забрани и още репресии. И така докато докарат диктаторски режим и гражданска война. В такава обстановка ще се чувстват най-добре.

  Antiracist / Antifascist / Antizionist / Antiislamophobic / Anticapitalist ...NO BORDERS - NO NATIONS
 67. 67 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Много защитници на бурките се навъдиха.
  "Бурките не са популярна форма сред мюсюлманите в България"
  Не са , преди няколко години обаче изобщо нямаше. Но както върви, след 10 години, може всички мюсюлманки да са с бурки.

 68. 68 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Гледайте сега какво се получава! Вестник (Дневник), телевизия (БИТ) и НПО-та (Риск монитор) в защита на бурките или на каквото там искате, все тая (в защита на гей браковете, в защита на сватбите между бръмбари). Все тая е по една проста причина - пари за проповядване на определна идеология, облечена в наукообразни термини (учителят ми по история казваше за такива автори, които навремето публикуваха в списание Паралели, че са полуинтелигенти). Всичко това води до заличаване на идентичност, до невъзможност да отговориш на въпорса ти кой си, до невъзможност да бъдеш различен, защото трябва да харесваш всичко което ти се предлага и бурки и гейове и бръмбари (и трите са тук стилистични фигури на езика, не са използвани като конкретни емпирични корелати). Забрани, в смисъл на морални общосподеляни от най-голям брой хора ценности трябва да има. Това, че те се яхват от едни или други политици и партии е друг въпрос, но нека не подменяме собствената си реалност и идентичност с тази на политиците и партиите или на многословните идеологии. По-важно е например да ти забранят да се водиш професор в университета и да получаваш вярно не голямо, но гарантирано заплащане, а да не прекарваш там и един час, защото си заработваш парите в НПО_то, където ти плащат, за да пишеш подобни шаячено инелигентски (по Цветан Стоянов) статии.

 69. 69 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2903 Весело

  [quote#0:"Статия"]питайте се само дали може солидно да се аргументира необходимост за забрана и дали, ако има забрана, тя не трябва да визира конкретни случаи[/quote]
  Преди да се запитам, само ще отбележа, че "забраната" е вплетена имплицитно и в законодателството (документите за самоличност, трудовото законодателство), и в традициите на общността (героите в народния епос се описват с "румено лице", гъсти вежди, а не с "черни бурки" ), и в "модернизацията" ("бурките" не еманципират, а сегрегират; "бурките" не толератност, а насаждат отчужденост; "бурките" нагло заявават отричането на местната култура, отричат морала и обичаиите на общността). И ако някой нагло демонстрира отричането на обществените норми, изричната забрана чрез Закона е "правилна стъпка" за интеграция на тия невежи към обществените норми.
  А като се запитам и се направя на Кант, дали е възожно наред с бурката да се разхождаме с фашистка униформа или по монокини да се щураме из училища и университети. А що не направо чисто голи да си ходим на пазар по МОЛ-овете, та да го дакараме съвсем да молци!?

 70. 70 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Прочетох, въпреки че не става за четене.
  Авторът не знае и очевидно не се интересува на какъв натиск са подложени в момента обикновените, не особено религиозни мюсюлмани в Западна Европа. Аз обаче се интересувам и знам.
  Сигурна съм, че най-щастливи от забраната и от подобни превантивни мерки срещу радикализма ще бъдат именно изповядващите исляма.
  Между другото, мюсюлманските майки, чиито деца са се присъединили към ИД, започнаха да надигат глас: "18 години го гледам и за 3 месеца се озова в Сирия", ""Откраднаха" ми детето", "Промиха му мозъка", "изпращаха му десетски смс-и на ден, това ако не е тормоз, какво е?", "нарече ни неверници, а ние сме практикуващи мюсюлмани".
  Бих препоръчала малко по-задълбочено проучване на въпроса, преди да се твърди, че проблем няма.
  Ето лицата на част от майките: http://www.rtl.be/info/belgique/societe/leur-enfant-est-parti-faire-le-djihad-en-syrie-elles-sensibilisent-des-eleves-de-secondaire-aux-dangers-de-la-radicalisation-805171.aspx

 71. 71 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Всъщност изобщо не става дума за страх от бурката. Забраната на бурките не е израз на страх, а опит за противодействие на тези, които искат да унищожат демокрацията и свободата на хората чрез явна злоупотреба с правата на човека. Използват правата, за да ги унищожат.

 72. 72 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#2] от "theanalyser":
  Ти всъщност прочете ли статията?
  В случая с бурките (или никабите) става дума за безмислието на законова забрана и глоба за носенето им. Става дума за 20 -на човека, неграмотни. Никой не е и помислял за задължително носене.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 73. 73 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1629 Весело

  До коментар [#16] от "theanalyser": А как трябва един сайт да отбелязва празниците? Щото еденье и пиенье и яко сръбска музика няма как да се случат през интернет.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 74. 74 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#72:"Gopeто"]В случая с бурките (или никабите) става дума за безмислието на законова забрана и глоба за носенето им. Става дума за 20 -на човека, неграмотни.[/quote]
  Някои леви "ентелектуалци" ежедневно се опитват да ни налагат провинциално мислене - "У нас го няма, значи не съществува. Не ни интересува какво става в Европа, защото ние не сме част от нея" - аз така разчитам този и много други подобни текстове.
  Удобно се премълчава, че интервюираните български турци подкрепиха забраната. Човекът на снимката, когото авторът използва за статията си, всъщност каза много повече от него и говори с гласа на разума.

 75. 75 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Швейцарските младежи вече нямат право да отказват да се ръкуват с преподавателки, казва съдът. Анализирай това - или и това не е наш проблем, понеже нашите не се ръкуват и без това:
  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/25/01016-20160525ARTFIG00370-suisse-des-eleves-musulmans-devront-serrer-la-main-de-leurs-enseignantes.php
  http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/suisse-les-eleves-musulmans-vont-devoir-serrer-la-main-des-leurs-enseignantes-574565da35702a22d7b2992f

 76. 76 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#57] от "proza":


  [quote#57:"proza"]Бурките не са популярна форма сред мюсюлманите в България и въпросите за тях естествено смущават"
  Именно защото не са популярни, те нямат място в нашия живот.[/quote]
  Знанията също не са популярни. И те ли нямат място в нашия живот?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 77. 77 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  Може ли да дам 10 иронични точки за инверсията "страховете български"? Тънко вкарват негативна конотация, превръщат идеята за съвсем рационален страх за хората от 2016 г. в някаква местна, туземна назадничава приумица. Все едно "деветини бабини", ама с лек привкус на "свещена простота". Ама лек, далеч е от оня израз.

  Иронично и без никаква връзка ще спомена, че фронтменът на Eagles of Death Metal се оказал привърженик на Тръмп. Ей тва се вика хем да умреш за идеята, хем идеята да е кофти...

 78. 78 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  Забраната за бурките е като мерките срещу преписване на матурите. Стреля се с гаубица за да се убие комар. В същото време никой не се интересува защо все повече хора излизат необразовани от училище, а и все по-малко деца отиват там. Или каква е причината накарала тези 20 жени да си скрият лицата.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 79. 79 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 879 Любопитно

  Че проблемът с бурките в България се преекспонира е ясно, ясно е и колко неадекватно действат властите при решаването на проблема с крайния екстремизъм,но тезата на автора,че ислянът няма нищо общо с "всякакви форми на радикализация в ислямските общества",кърти мивки и гърнета
  Сигурно радикализацията в мюсюлманските общности по света се дължи на промяната на времето,"световния империализъм","глобализацията"......
  То така едно време и с нацистите,комунистите и т.н. ,за какво ли бяха тези "де-нацификации","де-комунизации"?

 80. 80 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  През февруари едно 15-годишно момиче, рекрутирано от салафитите, заби нож в гърлото на полицай в Хановер. Човекът едва оцеля, а за атентаторката се разбра, че месеци по-рано е избягала от дома си в Германия, за да се присъедини към „Ислямска държава”, но майка ѝ успяла да я върне от турско-сирийската граница. В интернет се разпространява видео, на което момичето още като 8-годишно носи бурка и рецитира сури от Корана, пише Дойче веле .

  Все по-често момичета от Германия „се сгодяват” с джихада. Шефът на кьолнската полиция Щефан Бекер казва в тази връзка следното: „Тях ги турбо-радикализират. Довчера са обикаляли магазините за парцалки, а днес нахлузват бурката”. Бекер пояснява, че става дума не само за момичета с чуждестранни корени, но и за етнически германки.

  Момичета, които си мечтаят за "перфектния мюсюлманин"

  Андре Тауберт, специалист по педагогика на религията, обяснява: „Това става в резултат от процес на изолация. Такива младежи и девойки постепенно се отдръпват от обществото, изолират се, оттеглят се дори от семейството и приятелите си. И така се оказват в ситуация, в която изведнъж изпадат в пълна самота”.

  При момичетата допълнителна роля играе и романтичната представа, че ще срещнат „същинския рицар”, „истинския мюсюлманин”, „перфектния мъж”, обяснява Таубер: „В своето отчаяние те копнеят да повярват в нещо. Не само в Рая, но и в нещо от земния живот. Например, че и тук могат да срещнат човек, който надмогва всички човешки грешки и е направо перфектен”.

  Австрийската социоложка Едит Шлафер разказва за личния си опит с момичета, прегърнали идеята за джихада: „Имах случай с млада сомалийка, която доскоро участвала в улична банда. Тъкмо там я рекрутирали ислямистите. Те винаги търсят такива млади хора, които имат проблеми и са податливи. Ислямистите обикновено не се опитват да вербуват нормални млади хора, а се оглеждат за тийнейджъри със слаби места, където могат да понатиснат. Все по-често рекрутират и момичета.

  Тези момичета живеят с някакви идеализирани образи за Мъжа. Мечтаят за великия боец, за страхотния мъжкар, за квинтесенцията на мъжкото. По този начин се опитват да се измъкнат и от семейния контрол, където бащата и братята непрекъснато бдят над тяхната „чест”. Такива момичета наивно се надяват, че избират свободата, но не им идва наум, че всъщност попадат под един много по-суров контрол”, обяснява Шлафер и добавя, че не бива да се подценяват и политическите мотиви: „Те се надяват, че ще участват в градежа на една нова империя. Халифатът за тях е като обещание за самия Рай. И си мислят, че могат да дадат своя скромен принос: като му раждат деца. Ето с такива истории ислямистите прелъстяват младите жени. С обещания, които са както романтични, така и политически. А момичетата изобщо не се досещат, че всъщност ще попаднат в един гигантски затвор”.

  Михаел Кифер от университета в германския град Оснабрюк смята, че политическата мотивация е особено важна за младите хора с по-добро образование. Според него тях ги тласка най-вече желанието за справедливост, защото вярват, че мюсюлманите са жертва на световната политика и че трябва да се борят за техните права.

  Светогледът на салафитите

  Тъкмо на такива емоции залагат салафитите, които рекрутират млади хора в Германия. Салафитите са мюсюлмани-фундаменталисти, които се стремят към религиозна държава. Те не признават конституцията, а се придържат единствено към шериата и смятат, че всички въпроси на съвместното съществуване се решават от Корана и от указанията на пророка Мохамед. Който се придържа към тях, ще бъде възнаграден в Рая, останалите ги очаква пъкълът, твърдят салафитите. Вярно, че не всички салафити са непременно терористи. Има и такива, които искат просто да водят богоугоден живот или пък се стремят към религиозна държава, но категорично отхвърлят насилието.

  Повечето млади хора, които тръгват подир салафитите, притежават само повърхностни познания по религиозните въпроси. Салафизмът ги привлича с простите си правила, които поделят света на две - Добро и Зло.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 81. 81 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#80] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":
  И кой според теб би бил по-успешния начин тези момичета да бъдат спрени и приобщени обратно към нормалното общество?
  Със забрани повечето безмислени, или със постоянна работа с тях?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 82. 82 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#78:"Gopeто"]Или каква е причината накарала тези 20 жени да си скрият лицата.[/quote]
  Промиване на мозъците се нарича. Не са първите, нито ще са последните. Лека-полека неща, които са били неприемливи преди, стават норма. Някои се усещат какво става, повечето - не. То си е цяла наука.

 83. 83 Профил на НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!!!
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Шалвари и бурки у Азия.

  Казах!!!

  Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!
 84. 84 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 836 Неутрално

  До коментар [#9] от "forza":
  Бурката е символ на неравноправието в някои мюсулмански общества и като такива последните са по-близо до идеите на фашизма. При фашизма мразят цели народи, а бурките са символ на омраза към жените. Едва ли са толкова прелестни, че да има нужда да се закриват за да не съблазнят мъже. И то при днешния разкрепостен свят. Очевидно е, че бурката има политическо предназначение, а не предпазване от съблазън.

 85. 85 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1133 Любопитно

  С бурки, разбира се. Може да са без гащи, но задължително с бурки. Какво по-европейско от това? И без това в Европата Саудитска арабия ще вдига 300 джамии. Европейски халифат. Какво лошо има? Т.н. европейци вече съвсем немощни, щом "бежанците" започнаха да ги оправят наред, а те все доволни и предоволни...

 86. 86 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 488 Весело

  [quote#4:"Free person"]По-скоро трябва футболните фенове-хулигани или крадците,които крият лицата си,на тях да бъде забранено да крият лицата си. [/quote]

  а сега ми обясни защо и Народната Милиция се явява на "работа" забулена, закачулена и т.н. ... м?


  *** айде и "дупетатите" да ги забулиме....... съдиите (също Инквизицията, Ку клукс-клан, порно-оргиите...), съпрузите, децата... караме наред! Ей го жужко - с 5-6 "двойника" играе г-н Президентинът на РОССЕЯТА... и кой подписал договор, кой наобещавал какво ли не, кой крал стотици милиарди - иди го хвани! хахахахахахаха

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 87. 87 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 488 Весело

  ... крещи се за "права" та чак прегракват, а се пропуска простата истина, че правата се пораждат единствено от успешното изпълнение на поети задължения.... мдам

  *** ако нещоТО "не си си го платил", какви права, бре нашия, ще си приписваш, че и ще ми ги вменяваш за норма???

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 88. 88 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2903 Любопитно

  [quote#85:"alexsilver"]С бурки, разбира се.[/quote]

  Сега, на годишния прайд, ще може ли да видим разкрепостени "хомофили" с бурки (уж нали са солидарни с всички)? Или пишман-философите ще ги обвинят, че се подиграват с религиозни символи?

 89. 89 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Капка по капка- язовир !

  Бурка скед бурка- шериат!

  Днес по нивините даваха общинска съветничка в България, която тръгнала с бурка на заседание!
  И това ли е безобидно, автора?

  Колко много думи в защиъа на Лора Филева, която се прочу кат видна толерастка!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 90. 90 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1021 Любопитно

  [quote#89:"mr. wonderworld."]Днес по нивините даваха общинска съветничка в България, която тръгнала с бурка [/quote]

  Мноо сериозно мисля си ушия бурка...не аз де...ше си поръчам сумизура...
  И ше се пусна с нея из квартала, ей така за да видя ефекта...ку ще и да прекарам 24 часа в 9-то РПУ...тия и без това са ми фенове, щото правя най-яките купони из Люлин...

  Форумът е в будна кома...
 91. 91 Профил на Калибър
  Калибър
  Рейтинг: 1147 Весело

  До коментар [#89] от "mr. wonderworld.":
  [quote#89:"mr. wonderworld."]Днес по нивините даваха [/quote]

  Е това ме умори от смях...
  Демек по полета, синури и стърнища.
  В десятката.
  Те такива са ни медиите.

  Индикирам и калибрирам...за конкурс Мистър Магаре от 240 номинации.
 92. 92 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#79] от "thepirineagle":

  не мислех да го пиша, защото ме мързеше, но няколко неща. на първо място, не зная дали може да се каже непременно, че "конституционната държава е изградена върху негативни понятия" - ако "демократичността" е "отказ от авторитет", то гарантирането на права - например, това на свобода на словото, на съвестта и пр. е напълно позитивно действие. но тук да кажат хората, чиято специалност е право и философия. на второ място, въпросът "кажете ни защо да позволяваме бурките" е наистина глупав, защото изхожда от негативната представа, че онова, което изрично е позволено, не е забранено, т.е. точно обратното на правовото мнение, че "онова, което не е изрично забранено, е позволено", основен принцип. затова и не може да казваме "дайте ни аргумент за позволяване на нещо", а "покажете с какво е вредно нещо, за да го забраним" - тук е прав.

  но. това, което ме раздразни, са други неща, свързани с исляма. първо, "закриването на лицето, според коментарите на специалисти и многобройни цитати от Корана, привеждани в тази връзка, не е изрична инструкция, дори не е препоръка". това, което казват специалистите, е че Коранът не произвежда заръка за забулване. този лош прочит на мненията на специалистите, обаче, не отчита това, че Коранът дава основания за покриване на части от женското тяло, оттук и нормира практики, подобни на "бурката". доколко и какво се забулва, е друг въпрос. но не може да отхвърлим нормативният потенциал на кораничния текст. а авторът много добре би следвало да знае, че там, където има такъв потенциал, се появяват исторически практики. нещо подобно на това да кажем, че в християнското Писание няма основание за термин като "Троица". не присъства. ние знаем кога исторически се е появил. или пък в християнското Писание не присъства култа към светиите - по питър браун, много късен, или пък култа към иконите - много късен исторически, фиксиран от много късния 7ми вселенски събор. сиреч - твърдението, че "нещо го няма непосредствено налично в даденото Писание", съвсем не значи, че това нещо непременно не е част от дадената религия. надявам се, че авторът не би твърдял въз основа на гореказаното, че иконите, троицата, светиите не са част от християнството.

  второ, "Коранът препоръчва скромност в облеклата, която може да се забележи масово в начина на обличане на мъже и жени от ислямски страни". това, че има "скромност в облеклата на мъже и жени в ислямския свят", е продукт на Корана, е трудно да се твърди и устои, поне научно. ок. може да интерпретираме Коран като подтикващ към скромност. но не само. както е сигурно, че ако "книгата за водене на джихад" в Сунната говори за поклонението хадж като джихад, това не отменя и значение на джихад като реални военни действия срещу противник. това, което казва, например, Коран 33:59: "О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото [когато излизат]. Това е най-подходящото, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. Аллах е опрощаващ, милосърден.", не постулира просто скромност. постулира "покриване". или пък Коран 24:31: "И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения..." е,, хубаво. ако се "спуска покривало", впрочем, е добре да се погледне какво са имали предвид мюсюлманите. един Ибн Манзур, например, най-големият лексикограф, класик от 13ти век, си казва - това е "покривалото за глава". какви ексклузивни "скромности", какви изключвания на "покривалото за глава"...опасявам се, че Стефан Попов заема много бързо страна.

  и трето, заради горното, съждението "пряка връзка между Корана и бурката няма" звучи ценностно насилено. както и "няма и между Исляма и всякакви форми на радикализация на ислямски общности". много е дразнещо това изписване на имената на религиите на български език с големи букви - "Ислям" (респ. "ислям". да не говорим, че съждението "няма връзка между исляма е форми на радикализация на мюсюлмански общности", е откровено неустоимо. разчита на твърде постмодерен прочит на корана, сунната и историческата традиция, впрочем, такъв, какъвто самите мюсюлмани никога не са имали. за жалост или не, "значенията на Писанията" невинаги се "конструират" и "предоговарят", камо ли безкрай.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 93. 93 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#92:"abdelhaqq"]"кажете ни защо да позволяваме бурките" е наистина глупав,[/quote]

  ... глупав е целият текст, който сте написал... паразитирате върху основни формули, отнасящи се за съвсем различни категории, а нае към цитираните от вас категории...

  ... демокрация - народовластие... е къде е казано, че трява да се приема/допуска и то Задължително участие във властта на лица НЕчленове на споненатия Народ...

  ... общество - група хора с общи цели, и общо разбиране за Правилните начини за постигане на Общите Цели... де видяхте общи цели???

  ... "български граждани" (по притежаван паспорт, явно) - механичен сбор от разнородни "общества"... и не ми пробутвайте, че религиозни тези пораждат граждански права...

  *** а как ви се види едни примерни 1,2 милиона русскоговорящи български граждани, по лични убеждения и понеже не е забранено, да се разхождат във военни униформи... (че и въоръжени, щото "уставният текст" го предвиждал/изисквал)...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 94. 94 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#93] от "o_sando":

  ок. убедих се.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 95. 95 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Свят голям - който сака с бурки,да ходи по широкия свят и да търси места с бурки!
  Тук е България,страна без бурки и достатъчно толерантна към ВСИЧКИ религии!

 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#96] от "o_sando":

  много малко се стърпяхте. язък.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 98. 98 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#97] от "abdelhaqq":

  https://www.youtube.com/watch?v=HsLQDBrnzNU

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 99. 99 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#98] от "o_sando":

  видеа не отварям, съжалявам. лична политика на дискусионна хигиена. както впрочем и не отговарям на интелектуално безсилни събеседници, които след втория коментар си позволяват да оцапват пейзажа.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 100. 100 Профил на done
  done
  Рейтинг: 274 Неутрално

  [quote#93:"o_sando"] и не ми пробутвайте, че религиозни тези пораждат граждански права[/quote]

  я ми "пробутайте" откъде се пораждат съдържателно определени права и свободи - точно едни, а не други?

  (след като дефинирате какво е "религиозна теза", разбира се. гледам, че държите на строгата терминология.)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK