ВСС избира председател на Благоевградския окръжен съд със запушени уши за съмненията

ВСС на заседание

© Георги Кожухаров

ВСС на заседаниеУтре съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще избира председател на Окръжния съд в Благоевград (БлОС). Изборът се провежда за втори път. Кандидатът е само един – съдия Катя Бельова, която досега оглавяваше съда. В края на февруари три гласа не достигнаха на съдия Бельова, за да застане начело на окръжния съд за втори мандат. А дискусията по избора бе доминирана от съмненията за нарушаване на случайното разпределение на делата и опорочени конкурси за назначаване на съдебни служители в БлОС. Никоя от компетентните институции - Инспекторатът към ВСС, съветът, проукратурата - не обръща внмание, че медиите продължават да изнасят факти, които пораждат съмнения за корупция и зависимости.


Поради изключителното значение на проблема как във ВСС оценяват професионалните и моралните качества на кандидатите за административни ръководители, "Дневник" публикува със съкращения статията от сайта "Съдебни репортажи". Заглавието и акцентите са на редакцията.


Ако се вярва на становището на Етичната комисия към ВСС, публикувано в сайта на кадровия орган, съдия Бельова е напълно изрядна – притежава всички необходими качества, за да бъде избрана за втори път на поста. В становището на комисията е записано, че в печатните и електронните медии липсва информация, която да поставя под съмнение нравствените качества на кандидата.
Така ли е обаче? Седмица преди първия конкурс през януари в."Капитал" публикува сигнал срещу съдия Бельова от адвоката по търговски спорове и доскорошен преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Стефан Стефанов. Според адвокат Стефанов


съдия Бельова е разпределила цели осем пъти едно единствено дело, докато то не се пада на нея


Обяснението на съдийката, дадено два пъти – веднъж като писмено становище пред ВСС и втори път по време на изслушването пред членовете на ВСС е, че тя е демонстрирала системата за случайно разпределение на делата.


Случаят е проверен от Инспектората към ВСС (ИВСС), откъдето констатират, че действително делото се е завъртяло осем пъти, докато не се падне на председателката. В акта на ИВСС въпросът е решен на честна дума – инспекторът е възприел версията на съдия Бельова за разпределението и никак не се е задълбочил в подробностите. А те разкриват схема, по която търговски дружества или банки биват ощетени с помощта на съдия. Според публикацията в "Капитал" решението на съдия Бельова по осемкратно разпределяното дело за несъстоятелност ощетява две банки ипотекарни кредитори на свързани дружества.


Делото


През 2007 г. Мария Калайджиева учредява в полза на "Юробанк" и "ОББ" общо три ипотеки за обезпечаване на задълженията на съпруга си Калин Калайджиев. Кредитите са предоставени на управляваното от Калин Калайджиев дружество – "К енд К Имоти", а самите имоти са имущество на ЕТ "Мария Калайджиева". През 2012 г. плащанията по кредита спират и банката започва процедура по събиране на своите вземания. Снабдява се с изпълнителен лист на 10 февруари 2012 г. и насрочва опис на ипотекираните имоти на ЕТ "Мария Калайджиева" месец по-късно – на 13 март. Длъжникът моли за отсрочка и банката се съобразява – описът е отсрочен за седмица по-късно.


Междувременно обаче в окръжния съд е внесена молба за обявяване на несъстоятелност на ЕТ "Мария Калайджиева". Искането е на дружество, свързано със съпруга на Калайджиева. Делото е разгледано и решено скоростно въпреки възраженията на банките и доказателствените искания, които имат за цел да докажат, че придружаващите искането документи са, меко казано, съмнителни.


С решението ЕТ "Мария Калайджиева" е обявено в несъстоятелност със задна дата – от 05.03.2007 г. – пет години преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и девет дни преди учредяването на ипотека в полза на "Юробанк България" и няколко месеца преди учредяването на ипотеките в полза на ОББ. С други думи решението на съда прави невъзможно банките да си получат обратно парите по кредитите.


Шест години по-рано - същите съмнения в случайния подбор на съдии


Шест години по-рано в Благоевградския окръжен съд избухва сериозен скандал, свързан със съмнения в случайния подбор на съдии в мандата на предишния председател Красимир Аршинков.


Съветът сформира специална комисия, която провери съмненията и излезе с доклад с тежки заключения за съмнения в случайното разпределение на делата в съда и за облагодетелстване на съпругата на председателя в качеството й на адвокат. Ето защо - се предполага, че кадровият орган ще бъде особено чувствителен при всеки сигнал за заобикаляне на случайния подбор – съдия Катя Бельова, която до онзи момент е заместник-председател на съда, оглавява БлОС със заявката да върне доверието в съдебната институция след мандата на Аршинков – заявка, която, ако съдим по напрежението в съдебния район, не е изпълнена.


Въпреки това няколко събития дават ясен знак, че утре мнозинството от ВСС ще преизбере съдия Бельова на поста. Шест месеца след първите сигнали за злоупотреба със случайния подбор на делото за несъстоятелност


нито ВСС, нито съдебният инспекторат, нито прокуратурата направиха необходимото, за да потвърдят нарушенията или да опровергаят съмненията


А те се засилват, тъй като версията на съдия Бельова за демонстрацията за разпределение на делата е сериозно разклатена.


В акта на ИВСС по конкретния случай е записано, че проверката е осъществена чрез "разговори със съдии от ОС-Благоевград". Които са потвърдили, че мноократното разпределяне на делото е било демонстриране на системата за разпредеиляне в рамките на мониторинг, която се е състояла под набюлдението на неправителствеата организация "Център на НПО - Разград".


В акта на нспектората е уточнено, че съдия Бельова и заместниците й – съдиите Лилия Масева и Татяна Андонова, са изразили "категоричното си мнение пред проверяващия екип, че съдия Бельова е разпределяла дела само за нуждите на демонстриране на програмата пред наблюдателите от проекта "Правосъдие близо до хората" и други обществени организации", а по по техен сигнал, "несъвършенствата в програмата за разпределение на делата са били отстранени впоследствие".


С други думи, ИВСС приема, че такава демонстрация се е състояла пред екипа на "Център на НПО в Разград".


Този "факт" обаче е отречен от неправителствената организация.


В официално становище до ВСС по процедурата за избор на председател на БлОС председателят на сдружението Георги Милков посочва, че такава демонстрация никога не се е състояла. "Не почива на никакви доказателства написаното в Акт на Инпектората към ВСС, че на 24.02.2012 г. е проведена демонстрация на принципа на случайното разпределение на съдебните дела в Окръжен съд – Благоевград по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза", пише в становището на организацията. Оттам допълват, че не съществуват никакви писмени документи за провеждането на такава демонстрация по проекта.


Това се потвърждава и от изразеното становище по процедурата от доскорошния председател на Районния съд в Благоевград съдия Екатерина Николова


която сочи, че РС-Благоевград е бил партньор на проекта "Правосъдие близо до хората: втора фаза" и като такъв е участвал във всички публични разпределения на дела, но в конкретния случай нито в сайтовете на съда, нито в календара на събитията на "Център на НПО-Разград" не е отразено подобно събитие.


"С оглед естеството на мероприятието (демонстрация – б.а.) обаче последното никога не е провеждано в рамките на 3 минути и то в края на работен ден, в какъвто времеви отрязък е направено 7-кратното преразпределение на визираното търговско дело", пише съдия Николова и допълва, че пред съдии от Районния съд съдия Петър Узунов, който е натоварен от председателя на окръжния съд в Благоевград да разпределя делата в Търговското и Гражданското отделение, е заявил, че не знае за подобно разпределение. Според съдия Николова нито разработчиците на системата за случаен подбор АСУД, нито ръководството на районния съд е било уведомено за констатиран дефект на софтуера, както твърди съдия Бельова.


Пред "Съдебни репортажи" Катя Бельова заяви, че разпределението на делото е "проверявано по всички възможни инстанции", а в електронната папка на делото е записано, че то е послужило за демонстрация. По думите й хора, които са присъствали на демонстрацията, ще потвърдят, че такава е имало. "Непрекъснато някой се мъчи да преекспонира нещата. Това е дело от 2012 г. Кой има интерес да преекспонира темата точно преди конкурса?, каза съдия Бельова. Помолена да коментира официалните становища на неправителствената организация и съдия Екатерина Николова, доскорошният председател на БлОС заяви: "Това е тяхната гледна точка, демонстрация е имало".


За казуса е сезирана и прокуратурата, откъде обаче прехвърлят топката на ВСС


. С писмо от Върховната касационна прокуратура уведомяват "Център за НПО-Разград", че "евентуалното нарушение на принципа за случайния подборби съставлявало основание за търсене на дисциплинарна отговорност от съдия, реализирането на която не е в правомощията на прокуратурата" сигналът за нарушенията е изпратен на Етичната комисия на ВСС.


А във ВСС, както видяхме, заключват, че няма съмнения за етичните качества на съдия Бельова.


Очевидното неглижиране на казуса и липсата на задълбочена проверка дали многократното преразпределение на делото, докато не се падне на председателката на съда, и данните за странното администриране на процеса от съдия Бельова не са индикации за корупционна схема,


каквито виждахме по време на управлението на Владимира Янева в Софийския градски съд


може да значи само едно – протекции от страна на кадровия орган на съдебната власт към председател на окръжен съд. А


историята показва, че до стопиране на практики, които ощетяват страните по делата и превръщат съдилищата в гнездо на корупция, се стига само след намесата на посланици или на министър-председателя.


Силната подкрепа на мнозинството членове на ВСС от лобито на главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ВАС Георги Колев към съдия Бельова, изразена публично при предишната процедура, въпреки противоречивите й действия по време на първия мандат, също са


индикация, че изборът е предизвестен - разправа с опонента


В този период председателят на БлОС инициира две дисциплинарни дела срещу председателя на районния съд Екатерина Николова, по които ВСС не намира нарушения, ВАС потвърждава решенията на съвета, а в един от случаите одитен доклад на кадровия орган открива превишаване на власт от страна на Бельова, отново без последствия за нея.


Според становището на съдия Николова председателят на Окръжния съд създава и сериозни трудности заради отказа да се командироват съдии в районния съд въпреки кадровия дефицит и високата му натовареност. Нещо повече – по предложение на съдия Бельова ВСС избира нов и.ф. председател на районния съд – съдия Вера Коева, която обаче участва в конкурса за председател на съда, въпреки практиката на съвета да не се дава преднина на кандидатите с назначаването им за временни административни ръководители.


Остава да видим дали съветът ще преизбере председателя на БлОС, а отговорът е почти еднозначен


- ден след като становището на съдия Екатерина Николова, с което версията на Бельова е опровергана, е качено на сайта на ВСС, съдийската колегия "наказа" бившия председател на районния съд с най-ниската председателска атестация в региона и така отново я постави в ситуация на кръгова отбрана.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Никога не съм успявала да разбера концепцията "конкурс с един кандидат".
  Мисля, че е обидно както за кандидата, така и за "избиращите", които на практика нямат какво да избират.

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Ми то читав матрял няма, трябва да внесем от Китай.

 3. 3 Профил на today
  today
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Стандартната практика на ВСС.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 4. 4 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  "Никоя от компетентните институции - Инспекторатът към ВСС, съветът, проукратурата - не обръща внмание на изнесените в медиите факти и съмнения."

  Обратното много би ме учудило. Тук да не сме Румъния и да имаме независими съдебни органи /вкл. прокуратура/

 5. 5 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Очаквам Радан да се изцепи:"Борисов ги назначава"... уж умен човек, пък поразен от пропагандата ?!?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 6. 6 Профил на Само Левски
  Само Левски
  Рейтинг: 895 Неутрално

  На съдийската колегия нали прокурорската квота им пречеше да си избират читави кандидати.Сега кой им пречи?

 7. 7 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Това е ежедневието почти навсякъде ... но не виждам защо, след като предния път не е събрала гласове, да ги събере сега, при самостоятелната съдийска колегия ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 8. 8 Профил на ergen4ev
  ergen4ev
  Рейтинг: 418 Неутрално

  я това е вече новина..ние всички сме супер изненадани и не можем да повярваме не може да бъде в БГ такива практика са почти невъзможни тва не може да бъде не вярвам

 9. 9 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 238 Неутрално

  И с отворени очи за истината?Коя истина,Цацарова?

 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5373 Неутрално

  Представете си, че съдията (не) казва истината.
  Ще се доверите ли на отсъждане от този съдия, основано на неговото вътрешно убеждение, ако не сте сигурни в неговия интегритет?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 759 Неутрално

  Поредния случай на абсолютно нагла гавра от страна на ВСС. За "съдия" Бельова какво да говорим...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK