Антикорупционният закон – опасно алиби за репресии

Един от известните детайли в Двореца на дожите във Венеция са пощенските кутии, известни като "лъвски глави", разположени на различни места из сградата. Устата на тези барелефи представляват процепи, където всеки е можел да изпрати тайно донос, обикновено анонимен, срещу свой съграждан. Пощенската кутия на снимката е предназначена за "Тайни доноси за всеки, който скрие ползи или услуги или се сговаря да затаи истинския доход от тях." Венецианската република е имала интересна система на демократично управление, при която да не се позволява на един човек или клика да съсредоточи властта в ръцете си и да я изкористи. Но към 14 в. властта се овладява от олигархия, управлението се контролира от ограничен кръг фамилии и все повече започва да разчита на шпиони и доноси. В крайна сметка това отслабва управлението до степен да не може да се осъществява ефективно.

Един от известните детайли в Двореца на дожите във Венеция са пощенските кутии, известни като "лъвски глави", разположени на различни места из сградата. Устата на тези барелефи представляват процепи, където всеки е можел да изпрати тайно донос, обикновено анонимен, срещу свой съграждан. Пощенската кутия на снимката е предназначена за "Тайни доноси за всеки, който скрие ползи или услуги или се сговаря да затаи истинския доход от тях." Венецианската република е имала интересна система на демократично управление, при която да не се позволява на един човек или клика да съсредоточи властта в ръцете си и да я изкористи. Но към 14 в. властта се овладява от олигархия, управлението се контролира от ограничен кръг фамилии и все повече започва да разчита на шпиони и доноси. В крайна сметка това отслабва управлението до степен да не може да се осъществява ефективно.Ще бъде ли гласуван на първо четене проектът за антикорупционен закон, станал известен като закона "Кунева"? В този въпрос няма интрига. Вече има достатъчно индикации, че проектът ще мине, защото на мнозинството все още му трябва Реформаторският блок да (съ)участва във властта.


Истинският въпрос е защо ще бъде гласуван този законопроект и дали ще се спре само до първото четене, с което да се създаде алиби на Меглена Кунева и сподвижниците ѝ да останат във властта? Дали проектът ще бъде подкрепен само като част от политическа сделка, която да укрепи статуквото, или с изкривената му философия и крайно опасни процедури не се цели нещо друго? Макар че Меглена Кунева пое политическата отговорност за този проект, очевидно е, че тя няма участие в писането му, нито е навътре в тънкостите му. Същевременно така и не стана ясно кои са юристите, взели участие в този сакрален акт, дали наистина са юристи (щото е съмнително) и дали случайно останаха в тайна.


Ако има единодушно становище по този законопроект, то е, че той е некачествен и не се подкрепя от политическите сили, нито от експерти. Това нееднократно бе заявено от депутати от различни партии, включително и при гласуването в комисиите. Същевременно стана ясно, че мнозинството вече е постигнало договорка за подкрепа на закона на първо четене, като за него ще гласуват дори отявлените му опоненти от Патриотичния фронт.
В началото на месеца на заседание на парламентарната правна комисия нейният председател Данаил Кирилов заяви, че е поел ангажимент пред Европейската комисия за редактиране и доизглаждане на законопроекта в движение между първо и второ четене.


Странното е, че това изявление на г-н Кирилов не предизвика коментари и бе възприето едва ли не като мислене в перспектива. Какво обаче означава то? 1. Г-н Кирилов, а и останалите му колеги са наясно, че проектозаконът страда от сериозни недостатъци (иначе защо отсега да се поема изричен ангажимент за коригирането му даже и пред хората от ЕК); 2. Независимо от това мнозинството е решено да гласува закона на първо четене, което предварително се подсигурява; 3. Никой не крие, че гласуването на този закон ще е въпрос на сделка между политическите сили, а не на отговорно държавническо поведение. А най-страшното е, че подобна безотговорност - да се приема на първо четене един некачествен и даже много опасен законопроект, не учудва вече никого.


Да, по правило работата върху законопроектите в парламента цели именно тяхното усъвършенстване. Но това е хипотезата, когато законът има дребни, отстраними недостатъци, а не концептуални проблеми, които засягат обхвата, конструкцията, липсата на ясно формулирана цел, липсата на предварителен анализ за досегашната дейност на органите, които ще се преструктурират, неясно дефинирани базисни понятия, същностни противоречия в процедурите, които ги превръщат в произвол, и др. Такива дефекти в един законопроект няма как да се решат с "редакция и изглаждане". Законът е неграмотно написан от правно-техническа и езикова гледна точка, но това е най-малкият му недостатък.


Силно критичните и много добре аргументирани становища на Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Фондация "Програма достъп до информация", Института за пазарна икономика и други показаха, че става въпрос именно за концептуални проблеми.


Законът е неуспешна, почти механична компилация на три други сравнително нови закона и предвижда механично обединяване на четири съществуващи в момента органа – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), БОРКОР (Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации - в едно ново Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Колкото и практика да са натрупали до момента тези сравнително отскоро създадени органи, тя не е анализирана.


Законът е изключително неясен по цел и обхват. От една страна, декларира се, че той е посветен на корупцията по висшите етажи на властта. От друга обаче – в закона се включва и материята по отнемане на незаконно имущество, която засяга не само висшите публични длъжности и се отнася не само за корупция. Незаконни доходи могат да се получават от всякаква престъпна и незаконна дейност, която генерира облага - кражби, грабежи, трафик на хора, наркотици, пране на пари, измама, укриване на данъци и куп други престъпления, които не са корупция. И не е нужно да си на държавна служба, за да се обогатяваш незаконно, макар че помага. За това разминаване по обхват на материята и засегнатите лица в мотивите няма нито дума, но то до голяма степен обяснява неспособността да се формулира ясна цел на закона. А комбинацията от големите правомощия на новото бюро, неясните термини, вкарването на анонимните сигнали в една спорна процедура и способите за провеждането ѝ застрашава основни права на гражданите и отваря врата за произвол и неправомерен натиск.


В становищата на различните институции е посочен дълъг списък от проблеми, сред които и твърдения за противоконституционност на някои разрешения. В становището си Институтът за пазарна икономика (ИПИ) сочи, че законопроектът не транспонира материалните и процедурните гаранции по Директива 2014/42/EU за конфискация и облаги от престъпна дейност, както и Рамково решение на Съвета на Европейския съюз 2005/212/JHA, където са изложени условията, при които може да се прилага т.нар. "разширена конфискация" на имущество, което не е пряко придобито от конкретното престъпление, но има достатъчно данни за връзка с конкретна престъпна дейност (и само тогава). Законопроектът обаче предвижда разширена конфискация без необходимост изобщо да се търси връзка с престъпна дейност.


Според становището на Висшия адвокатски съвет този законопроект е "неприкрит опит на държавата да спечели служебна победа" по делата за отнемане на незаконно имущество, като се преодолее тълкувателно решение на ВКС, според което конфискация може да се приложи само при връзка на придобитото имущество от престъпна дейност.


Трудно е за гражданите, които не са юристи, да преценят тези аргументи срещу проекта, които го очертават като крайно хаотичен и опасен. Вероятно е трудно и за депутатите, защото до момента техните възражения се концентрират почти изцяло само върху приемането или не на анонимните сигнали като основание за започване на проверка за корупционно поведение. А въпросът не е в това да ги има ли или не анонимките, а в цялостната процедура, която стартира въз основа на тях.
Не съществува принципна недопустимост на анонимните сигнали като начин за участие на обществото в борбата срещу корупцията с цел по-голяма ефективност. Текстът на чл. 13 (2) от Конвенцията на ООН срещу корупцията гласи: "Всяка държава - страна по конвенцията, предприема подходящи мерки, за да гарантира, че съответните антикорупционни органи, посочени в тази конвенция, са известни на обществото, и предоставя достъп до тези органи, когато това е подходящо, с оглед докладване, включително и анонимно, на случаи, които може да се счете, че представляват престъпления по смисъла на тази конвенция." Прави впечатление, че анонимното докладване и тук е споменато като възможност по изключение, а не като основен способ за набавяне на данни и панацея в борбата с корупцията.


Всъщност въвеждането на анонимния сигнал в този му вид не е нищо друго освен едно алиби за администрацията да започва проверки по всякакви доноси. По правило всяка администрация има свобода на преценка кога да започне проверка. (Не е най-добрият пример, но премиерът Борисов наскоро спря обществени поръчки и обяви провеждането им наново, щото имало слухове за нередности.) Така или иначе и към момента няма никаква пречка администрацията да получава анонимни сигнали и да си прави неформални проверки по тях, а ако данните се потвърдят – да започне официална проверка в рамките на правомощията си. Но това означава администрацията да поеме отговорност, защото в момента не може да мотивира започването на проверката с анонимния сигнал. Това, което сега се въвежда, е задължение за администрацията да започне проверка по всеки сигнал, която има формални белези. И никаква персонална отговорност.


Според проекта всеки, който разполага с данни за корупционно поведение на лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал в бюрото, включително и анонимно - посочването на име на автора на сигнала не е задължително, важно е да има определени реквизити: името и длъжността на човека, срещу когото е сигналът, място и време на извършване на провинението, описание, позоваване на документи или други източници, включително и на свидетели. Постъпилият сигнал незабавно се регистрира и, ако формално съдържа изброените реквизити, по него задължително се образува предварителна проверка с решение на бюрото, която се извършва в 30-дневен срок от инспектор (чл. 50). Предварителната проверка трябва да установи дали има достатъчно данни за корупционно поведение, тя завършва с констативен акт, който не подлежи на обжалване.


Що е то корупция според проектозакона "Кунева" трудно може да се обясни. По смисъла на този закон (чл. 2) корупционно поведение е: 1.когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние; 2. изпълнението на възложените правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси.


Това определение, което е критикувано в много от експертните становища, има централно значение за процедурите по закона, а същевременно поражда куп противоречия. Най-малкото защото въпреки записаното в т.1 никъде в производството по отнемане на незаконно имущество не е предвидено да се търси конкретната връзка между имущественото състояние на лицето и получените "облаги" "в резултат на заеманата висша публична длъжност".


Според преходните разпоредби на закона "достатъчно данни" са данни, от които може да се направи основателно предположение за корупционно поведение или имуществено несъответствие по смисъла на този закон. Кога данните са достатъчни ще си го решава самото бюро, без възможност за обжалване.


При констатация за наличие на достатъчно данни за корупционно поведение бюрото взема решение за образуване на производство за проверка на имущественото състояние или на производство за установяване на конфликт на интереси. Това решение на бюрото също не подлежи на обжалване (чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 3). Интересно е, че решението задължително се мотивира, като в мотивите трябва да се посочат установените факти, доказателствата, въз основа на които те са установени, и направените правни изводи (чл.19, ал. 1). Остава въпросът кому са нужни мотиви към необжалваеми актове.


Лицето, срещу което е подаден сигналът, се уведомява за резултата едва на този етап на проверката, дотогава то е в неведение, не участва в процедурата, не може да възрази и да се защити. Същевременно резултатът от тази проверка има сериозно отражение върху личния и професионалния му живот.


Образуваното производство за проверка на имущественото състояние се провежда при обратна тежест на доказване - до доказване на противното се предполага, че имуществото, за което не е установен законен източник на придобиване, е незаконно придобито (чл. 94, ал. 2). Проверяваният ще трябва да доказва не само своите приходи за десет години назад, но и доходите на членовете на семейството си, съответно – на лицето, с което съжителства. Доказва се всичко, включително пътувания, разходи за обучение и др. Същевременно върху имуществото и активите му се налагат обезпечителни мерки (запор, възбрана), които ще стоят до края на производството. Практиката на КОНПИ показва, че след един известен период няма значение с каква констатация завършва производството, защото проверяваният е докаран до практически фалит. Подобна ситуация например се описва в жалбата на Тенчо Попов до съда в Страсбург, който наскоро постанови осъдително решение срещу България, но само заради ареста му, като препоръча за блокирането на имуществото с обезпечителните мерки да се съди държавата по ЗОДОВ.


Ако проверката за конфликт на интереси приключи с акт за установяване на конфликт, това освен всички други последици – глоба, освобождаване от длъжност, отнемане на възнаграждението за съответния период, води и до образуване на проверка за незаконно придобито имущество.
Според становището на ИПИ: "Сливането на органа, установяващ конфликт на интереси, с органа по отнемане на незаконно придобито имущество води до свръховластяване на новия "антикорупционен" орган, което ще му позволи да установява и налага наказание за конфликт на интереси и след това да иска от окръжния съд отнемане на имущество на основание собственото си наказателно постановление. Това би могло да се превърне в предпоставка за несправедлива и незаконосъобразна репресия." ИПИ препоръчва правомощията по отнемане на незаконно имущество да бъдат оставени извън обхвата на този закон и извън правомощията на бюрото. Според запознати обаче вкарването на процедурата по отнемане на незаконното имущество в бюрото съвсем не е случайно, а защото вече има фаворит за директор на новия орган. Фаворит на управляващите, разбира се.


Което донякъде е отговор на въпроса защо не подлежат на обжалване актовете на бюрото в административната фаза въпреки възможността да бъдат: а) нищожни – като всеки административен акт; б) постановени при съществено нарушение на процесуалните правила; в) необосновани – при погрешни логически или фактически конструкции; г) противоречащи на материалния закон. Може би защото обжалването им ще установи всички пороци на административното производство, но целта на закона очевидно не е тази. Възможна цел е създаване на условия за репресия с максимална продължителност и при допълнително исково производство, за да се установи на петата година, че имущественото несъответствие е въпрос на погрешна субективна оценка, предположение или нарушение на процесуалните правила при провеждането му.


Интересното е, че мотивираните откази за образуване на производство за установяване на незаконно придобито имущество се публикуват незабавно на интернет страницата на бюрото при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация, но не и решенията за започване на производство. Как точно ще се спазват ЗЗЛД и ЗЗКИ е друг въпрос.


Съгласно чл. 29 от закона за всички "вреди, причинени на граждани и юридически лица в резултат на осъществени производства по този закон, включително образувани по неподписани сигнали, когато производствата са приключили без установяване на нарушение", държавата ще отговаря по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Членовете на бюрото и директорите на териториалните дирекции не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на правомощията си освен при умишлено деяние. Другояче казано, на засегнатите ще плаща данъкоплатецът.


Остава въпросът защо трябва да се гласува закон, който поражда толкова съпротива и у експерти, институции, професионални общности, парламентарните групи. Според г-жа Меглена Кунева – трябвало да се даде знак. Законът е инструмент за политики, не за сигнализация. Иначе уместен е въпросът какъв знак се дава с един калпав закон. В никакъв случай не е усмивка или приятелско ръкомахане. По-скоро е среден пръст.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2564 Любопитно

  А досега против корупцията нали си имаше и закон и мерки ???
  Защо не се е работило по тях ???

  [email protected]
 2. 2 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  "Според становището на Висшия адвокатски съвет този законопроект е "неприкрит опит на държавата да спечели служебна победа" по делата за отнемане на незаконно имущество, като се преодолее тълкувателно решение на ВКС, според което конфискация може да се приложи само при връзка на придобитото имущество от престъпна дейност."

  Щом това е становището на адвокатите - значи закона е добър.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1931 Весело

  .......че тя няма участие в писането му, нито е навътре в тънкостите му."Другарката Кунева е много навътре обаче в популизма.

 5. 5 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Юридическите теми са много удобни да се развихри мощна агитационна кампания тролчета, и немедленно се възползвайте да ошашавите читателя едно хуубаво, така че да не знае на кой свят се намира!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  Корумпираните не приемат Закон против корупцията!
  Крадците - против присвояването/кражбите/!
  Убийците - против отнемането на живот!
  Ето защо и трите,пък и други категории потенциални или настоящи престъпници се опитват да ИЗВАДЯТ ВОДА ОТ ДЕВЕТ КЛАДЕНЕЦА и да убедят избирателите си ,че у нас такива хора няма и закони не са нужни!

 7. 7 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Като не работи съд и прокуратура, какво значение има какъв закон ще направят? Нали трябва да бъде прилаган.

 8. 8 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 968 Весело

  Нкой рИве за "репресии"! КОЙ от какво го е страх? Съдебната система били НЕЗависима? От КОЙ и от БОко? дето-"шефе, ама нали ти сам си го избра"-кокинов към Борисов за Цацаров! Някой иска да го кара както до сега! Защото сегашното положение обслужва перфектно наследниците на червената номенклатура. И се одобрява от венециански, европейски, масонски и други комисии. А ефективност НЯМА! Какво стна с Красьо-Черничкия и тефтерчето му? Тоя бил основен, но НЕ единствен кадровик на ВСС и на съдебната система. Какво стана за Красьо? А за имената в тефтерчето? И ме плашат с "репресии"! Важното е държавата да продължи да порпада, да продължи да се краде НЕУДЪРЖИМО, но да няма нито един "репресиран" между престъпниците, облечени във власт и богатство, които НЕ МОГАТ да докажат БОГАТСТВОТО си.!. Без значение дали е КОЙ, ТОЙ или други!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 9. 9 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Всъщности досега можеше да де преследва корупцията. Липсва желание в политическите среди, а от там и в следствие, прокуратура и съд. Досегашните акции бяха показни политически действия, завършили с фиаско в съда. Ако няма политическа воля, никакъв закон не може да помогне.

  chavo64
 10. 10 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Да не стане ФИДОСОВА 2 тази комисия!?!

  Едни да се ударят, други да се оправят.

  Май ще има нови издания на безследноизчезналото тефтерче на Златанов!

 11. 11 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Да обсъждаш законопроект по такава бедна на конкретика статия е нещо, което е почти пълен нонсенс. Защото в един закон всичко е важно, дори отделна буквичка не от закона, а от текста на закона. Всеки препинателин знак. И връзките между отделните текстове и части от текстове. При това обикновено колкото по-добре формулиран и по-пълен е един наказателен закон, толкова по-голям отпор среща от тези, срещу които е насочен. А хората, които най-често са корумпирани, са именно по върховете на властта (която трябва да приготви и приеме този закон), но и по върховете на бизнеселита. Защото корумпиран е не само този, който притежава власт и търгува със своята власт (политик или управляващ), но и другият, този, който участва в този търг и плаща облагите от корупционната сделка, които той ще си присвои и за които плаща на корумпирания властник. А точно срещу това, ненатрапчиво и недоизказано, но се говори основно в статията. А точно за това говори и несъгласието на адвокатите, защото ако законът затвори всички възможности за измъкване на активната страна в корупцията от лапите на закона, на предлагащия подкуп срещу облага, те няма как да навъртат своите космически високи хонорари. Защото кой ще плаща високи хонорари на адвокат, ако знае, че той няма как да го измъкне неосъден, въпреки че е участник в престъпна сделка, тъй като законът е пълен и незаобиколим?

 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  "... Законът е неуспешна, почти механична компилация на три други сравнително нови закона и предвижда механично обединяване на четири съществуващи в момента органа ..."!

  Някой, все пак, няма ли да даде отговор на въпроса, как са работили предишните закони и старите органи...?! Тоест, някакъв елементарен анализ, за какво са се трошили десетки милиони бюджетни пари и какво е постигнато?!
  Например, прословутия БОРКОР, който беше създаден, като механично копие на някакъв германски модел и лично наложен от Бойко Борисов! Какво постигна тази комисия, освен че харчи пари за заплати?! С какво или с кого се пребори?!
  Въобще, колко харчи държавата за един лев конфискувани пари, от незаконна дейност...?!

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  антикорупционен закон, станал известен като закона "Кунева"?
  ________
  Ми да приемат такъв закон , па после да подхванат Кунева за престъпна небрежност и безхаберие по договорените квоти за влизане в ЕС , пък и за енергийното съсипване на България.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 709 Неутрално

  Едва ли има сериозен човек, който да вярва в тези роящи се закони и закончета. Кел файда от тях, когато вождовете (и органите им) упорито НЕ прилагат писаното, поне не и в полза на обществото. Обикновеният българин прекрасно знае, че яките пачки и "правилният" човек са всъщност "закона" у нас. Цялата тази антикорупционна нормативна уредба е по европейски изисквания, но тези, които трябва да я прилагат (най-вече върхушката) мислят и действат по техните си съветско-байтошовски модели.

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 15. 15 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2183 Любопитно

  Един, много добър закон срещу корупцията, би бил закон, който да узакони "скритата камера" като доказателство в съда, без да е нужен свидетел. Едно 60% от корупционните схеми ще се разпаднат, особено най-масовите. От там насетне се получава, че наличните държавни органи ще се концентрират върху оставащите 40%, което прави удвояване на натиска без да се влиза в излишни разходи. Да, ама не...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 16. 16 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Пеевски атакува закона чрез медиите си.

 17. 17 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 837 Неутрално

  В държави, в които има качествени закони, корупция няма или почти няма (човешката лакомия е безгранична). Например в България е забранено по закон да се продават много от медикаментите без рецепта. Но този закон са спазва само за медикаментите изписани с жълта или зелена рецепта, защото могат да отчетат покупката/продажбата само срещу представена от тях (аптекарите) изписаната от лекаря рецепта. Останалите медикаменти аптекарите продават, така както се продава плод зеленчук, а хората се опитват да се лекуват при аптекарите като много от случаите завършват фатално. Смъртността от неточно назначено и некомпетентно проведено лечение е несравнима с нищо друго! С други думи, ако продажбата на всички медикаменти, за които се изисква рецепта е възможна само, ако срещу това бъде представена и отчетена съответната рецепта, то законът изведнъж става действен и не е възможна корупция! Така и катаджиите: ако са малко на брой, но много добре платени, никой от тях не би си рискувал заплатата и професията за 20-30 лв рушвет.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  Ако искаме да се борим с корупцията и сега действащите закони са достатъчни. На кого е притрябвал нов закон , със съмнително качество, ако съдебната система няма никакво намерение да работи срещу корупцията.

 19. 19 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Не ни трябват нови закони, а ни трябва нова съдебна власт с нови магистрати които знаят що е правораздаване , какво е морал при прилагане на закона и какво е еднакво прилагане на закона спрямо всички ! А нашите мафиоти в тоги и след 100 години ще са си същите защото няма кой да ги изправи до стената и да командва: За стрелба ! Имунитет и независимост имат !

 20. 20 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  До коментар [#19] от "mils5656":

  Според мен е необходимо да се въведе закон, според който прокурорите да носят наказателна отговорност, ако делото се провали поради тяхна "небрежност".
  Най-малкото по този начин ще се освободи времето на съда, който в момента е претрупан с висящи дела.

 21. 21 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5388 Неутрално

  Не вярвам на продукт, създаден от г-жа Кунева. Няма ка да бъде качествен

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 22. 22 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1606 Весело

  Как този закон да не отразява европейските политики. Точно обратното. Той е в пълен синхрон с калпавото европейско право. И последно усилие за въплъщаване на моника кукавей и у нас. Нали това искаха умните и красивите, пък сега реват. Точно от такъв сигнал имат нужда бюрократите в Брюксел, подаден именно от Куна - първият ни комисар в бърлогата. Наздраве! 👀🌱👻

 23. 23 Профил на gosho3
  gosho3
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#18] от "Роси":

  ++++++++++
  Абсолютна истина.
  Статията е много добра и обяснява в прав текст, че напъните на "червената кукувица" да се прави на героиня са пълна глупост.
  Каква Меглена Кунева, какви 5 лева. Преговорите за влизане в ЕС ги проведе посланник Бойко Мирчев - на тая главата и нищо не разбираше тогава от материята (тя и сега не разбира).
  Сега се набута в образованието от което също нищо не разбира ама има едни 1,2 млрд за "усвояване" . Абе като хванеш един Пръмов можеш да удариш втория Пръмов или Пръмовка - пълна трагедия. Отрядът "Чавдар" и Орханийската (Правешка) мафия лека-полека се разпада - да даде Господ - това туморно образование на българския народ.
  Сега на мазния Вальо Златев като му продадат руснаците "Нефтохим" на който си поискат за кинти дупетата съвсем ще им изстинат.

 24. 24 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Не съм го чел и не съм наясно дали и колко е добър предлагания законопроект! И не това е важно, а това, че колкото и да е добър един закон, той трябва да се прилага от хора ! А точно хората работещи в тази област са го докарали дотам да не сме правова държава . Магистратите са гнилите ябълки, точно те са за смяна или за правосъден борд или за Грузинския начин за справяне с неефективна група държавни служители- уволнение на всички и при приемането обратно да става по нови правила и от чужди специалисти и да се ползва полиграф с цел установяване на нерегламентирани връзки с престъпници и нерегламентирани доходи ! Тогава ще се наложи да внасяме кадри отвън защото ако това се направи професионално няма да се намерят и 10 магистрати да отговарят на условията за честност, лоялност , неподкупност, липса на нерегламентирани доходи техни и ли прехвърлени на родата. Сега престъпниците имат права, почти винаги им се разминава правосъдието, хора с пари и власт почни не попадат в затвора . А нали имаме закони , уж . Да, но не се прилагат както трябва , това е проблема !

 25. 25 Профил на balla
  balla
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Воля и морал няма, закони има! Закони написани и общоприети, християнски, европейски, български!
  Калпав народ, калпави управници, бедна държава.

 26. 26 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 560 Неутрално

  "Политически репресии" е алиби и опорна точка на престъпниците в борбата им за безпрепятствени мошеничества, корупция и кражби. Основният им инструмент са продажни медии и журналисти. Напред, на нож, другари!

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2856 Неутрално

  [quote#7:"gogo2011"]Като не работи съд и прокуратура, какво значение има какъв закон ще направят? Нали трябва да бъде прилаган.[/quote]
  Ето това е основния проблем в България.
  Нежеланието на правораздавателите да подходят честно и почтено към работата и ангажиментите си свързани с нея винаги ще бъде пречка за провеждането на справедлив процес.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на melchett
  melchett
  Рейтинг: 594 Любопитно

  Законът не съм го чел и не знам, колко е добър, но това становище е пълно противоречия и пъврхностни заключения, нахвърляни надве-натри. От всички най-смехотворно ми се стори това:

  "Трудно е за гражданите, които не са юристи, да преценят тези аргументи срещу проекта, които го очертават като крайно хаотичен и опасен. Вероятно е трудно и за депутатите, защото до момента техните възражения се концентрират почти изцяло само върху приемането или не на анонимните сигнали като основание за започване на проверка за корупционно поведение."

  Ако за депутатите, повече от които са юристи, да разберат един закон за вече 1 година е непосилна задача, мисля, че направо трябва да си взимат куфарите и да си ходят или пък да си върнат заплатите в бюджета, щото очевидно са некомпетентни.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK