Докъде стигна съдебната реформа: Съдийското самоуправление и гнилите ябълки

18 декември 2015. Христо Иванов предава щафетата на новия министър на правосъдието Екатерина Захариева

© Надежда Чипева

18 декември 2015. Христо Иванов предава щафетата на новия министър на правосъдието Екатерина ЗахариеваОбщественият дебат по съдебната реформа затихна, но под това привидно спокойствие настъпи важен етап от нея. Вторият пакет изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) беше приет на първо четене и сега предстои периодът, в който той може да бъде "опраскан" от депутатите.
Миналата седмица завърши и първата визита на европейските прокурори, проверяващи състоянието на прокуратурата. Предстои междинният доклад по Евронаблюдението, който, макар и устен, ще маркира следващата стъпка към разделянето на България и Румъния.


На този фон в два поредни текста Христо Иванов, който подаде оставка като министър на правосъдието в знак на несъгласие с орязването на конституционните промени, прави преглед на състоянието на съдебната реформа в момента.
Акцентите са на "Дневник".


Голямата политическа цел на съдебната реформа е разбиването на корупционния модел на обсебване на държавната власт зад декорите на фасадната демокрация и еврочленството
Ако в първите години на мониторинга на Европейската комисия /ЕК/ залогът беше осигуряване на минималната степен на изискуемото в ЕС върховенство на правото и сигурност за бизнеса и парите на европейския данъкоплатец, днес това все повече е проблем и на националната и колективна сигурност. При нивата на разяждане на българската държавност от корупция, всеки може да си "купи" всякакво влияние и дори накрая сметката да бъде платена от българския или европейския данъкоплатец.


За изпълнение на тази цел в рамките на т.нар съдебна реформа са нужни най-общо три неща:


- първо, освобождаването на съда от съществуващите механизми за оказване на влияние;


- второ, прочистване на вече загнездилите се в съдебната власт корупционни лобита или на т.нар. "гнили ябълки",


- и трето – изграждане на ефективни и отчетни на обществения интерес прокуратура и следствени органи.


За реализирането на тези цели Стратегията за съдебна реформа предвиди


- реформирането на управленския модел на съдебната власт и съдилищата, т.е. реформата на Висшия съдебен съвет /ВСС/ и въвеждането на съдийско самоуправление;


- На второ място – изграждането на Инспектората към ВСС като ефективно вътрешно за системата куче-пазач при индикации за неспазване на изискванията на професионалната почтеност от магистратите;


- А на трето – заложи изграждането на изцяло нов организационен модел на прокуратурата.


Редом с тези нормативни и организационни мерки трябваше да се установи една нова норма на реакция при всяко съмнение за непочтеност. Просто защото нормативните и организационните мерки могат да бъдат само създаване на условия за другото – конкретната институционална реакция на казусите, свързани със съмнения за корупция или непочтеност.


Освен тези задачи, съдебната реформа включва и ред мерки за осигуряване на позитивен подбор, подготовка и мотивация на магистратите, без които е невъзможно да бъдат гарантирани нито тяхната почтеност, нито качеството на работата им.


Структурна реформа


Структурната реформа на управленския модел на съдебната власт започна с измененията в Конституцията, които после бяха детайлизирани с първия пакет промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с разделянето на ВСС.


Несъмнено е позитивно, че днес ВСС функционира на две камари.


Проблемите на тази част от реформата са, че


запази твърде силно политическо влияние върху съда и не бяха въведени никакви ефективни механизми за поставяне на фигурата на главния прокурор под отчетност спрямо публичния интерес


В последните месеци мнозина се упражняваха да обясняват, че това били несъществени детайли. Когато обаче след една година главният прокурор превърне огромното си влияние в парламента в още по-голямо надмощие в съдийската колегия и в следващия ВСС, ще стане ясно защо беше наистина важно да спазим международния стандарт за "голямо мнозинство на съдии, избрани от съдии".


Борбата за изпълване със съдържание на съдийската независимос тепърва предстои и ще бъде дълга


Важна част от нея са някои допълнителни елементи от уредбата на съдийската колегия и въвеждането на съдийското самоуправление при администрирането на съдилищата.


Позитивно е, че с втория пакет изменения в ЗСВ се предвижда възможност на пленумите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховия административен съд (ВАС) да номинират и изслушват кандидатите за председатели, с което до известна степен ще бъде балансиран политическият характер на процеса по назначаване на тези фигури, които са и членове по право на съдийската колегия във ВСС.


За съжаление, не се предвижда възприемане на изискването мнозинството за вземане на решение в съдийската колегия задължително да включва и определен брой представители на съдиите.


По отношение на въвеждането на съдийското самоуправление е много важно да се подчертае, че


проектът, предложен от министъра на правосъдието Екатерина Захариева, трябва да получи максимална обществена подкрепа в този си вид


Спрямо текстовете, които бяха изработени от нашия екип като основа за дискусия, са отстранени няколко елемента, които наистина предизвикаха възражения при обсъжданията. В този смисъл, аз намирам предлагания вариант за добър.


Съпротивата срещу текстовете за съдийското самоуправление


Трябва да припомним залога на тази част от реформата на управленския модел на съдилищата: корупционният модел в съдилищата, както по отношение на ефективната възможност да се осигурява съответният резултат по конкретни дела, така и по отношение на установяване на работещ пазар на влияние,


разчита на контрола върху административната йерархия


Съдийската корупция не е индивидуален спорт, просто защото на съдебна фаза резултатът от едно дело зависи от прекалено много съди и други трудни за контролиране фактори.


В момента председателите на съдилища разполагат с достатъчен обем формални и фактически възможности, гарнирани с непрозрачност, да могат ефективно да поставят под натиск отделни съдии и да насочват делата към състави, от които може да се очаква "съдействие".


В комбинация със съответните лобита, контролиращи кариерните, дисциплинарни и бюджетни правомощия на ВСС, тези позиции се превръщат в реалната инфраструктура на оказване и търгуване на влияние в съда.


Накратко, докато председателите на съдилища и членовете на ВСС са "шефове", а не обикновени администратори, тези длъжности винаги ще създават изкушение.


Прехвърлянето на определен кръг управленски решения от председателите към общите събрания на съдиите ще направи администрирането на делата много по-прозрачно и трудно за повлияване


Ще намали и възможния произвол от страна на ВСС.


Тази демократизация на съдилищата би трябвало силно да ограничи освен това и влиянието на т.нар. съдебна номенклатура – една каста от несменяеми шефове и членове на съответните органи, същите и вечни приятели на премиери, политически и икономически бонзи, локални величия и подземни персонажи, онези със есемесите, спа-хотелите, софрите, скъпите дрънкулки, имотите и фирмите на името на роднини, ложите и прочие реквизити на овластената парвенющина.


Няма изненада, че Георги Колев поведе съпротивата срещу тези изменения


Оглавяваният от него Върховен административен съд (ВАС) е сред най-чувствителните на тема корупция институции и особено по отношение на т.нар властова корупция.


Същевременно, спецификите на структурата на този съд са такива, че създават допълнителни неясноти относно това как се администрират делата. В резултат на тази комбинация от огромни залози и непрозрачност доверието в този съд е под постоянен риск от ерозия. Не личи ръководството на съда да е загрижено по тази тема, по-скоро обратното – постоянно се грижи да няма промяна.


По отношение на отпора от мнозинството във ВСС тук отново виждаме рефлексите на административната номенклатура.


Както знаем и от предишни състави на ВСС, във втората част от мандата си много от тези хора почват да мислят основно за това как да продължат своя ведомствен "рахат", като си осигурят съответните нови позиции и привилегии. При предишните изменения в ЗСВ неочаквано загрижените за тях депутати им гарантираха приходите.


Сега наблюдаваме как тези хора си качват цената с оглед получаване на нови бонуси. Това може да включва просто извиване на ръце, а може да прерасне в допълнително окастряне на реформите, но във всички положения


е много трудно да си представя, че точно тези хора – както и техните партньори по игра в парламента – биха действали без инструкции от страна на главния прокурор


Що се отнася до позицията на председателя на Върховния касационен съд – мисля, че е важно да видим едно по-ясно и структурирано изложение на неговите съображения.


Докато провеждахме обсъжданията на първоначалния проект за изменение на ЗСВ, многократно сме дискутирали колко е трудно да се постигне работещ баланс между самоуправление и единолично лидерство.


Вярвам, че в проекта на Министерството на правосъдието този баланс е намерен, защото след толкова месеци обсъждане в Съвета по реформата към министъра в него са отразени най-често повдиганите възражения. Това, че ВКС реши да не изразява становище по законопроекта на този етап, е било обяснено и с обстоятелството, че представители на съда са участвали в работата по законопроекта.


Трябва да имаме предвид и друго:


Демократичният начин на вземане на решения не е задължително най-лесният и икономичен. Той изисква от председателя много повече убеждаване и работа с колегите.


Утвърждаването на модела на самоуправление ще изисква нелесни промени в професионалната култура, значително повишаване на ангажимента на всеки съдия към състоянието на съда, изработване на нови практики.


В този смисъл измененията на закона ще бъдат само началото на голямата промяна.


Ще бъде ли Инспекторатът на Висшия съдебен съвет куче-пазач


Превръщането на Инспектората към ВСС (ИВСС) в ефективен инструмент за превенция на непочтеното поведение, т.е. на онези казуси, които често навяват съмнения за корупционно поведение, или за откритост на определени видове влияние на един магистрат, изглежда


дерайлира там, където свършва пътят на всяка друга реформа у нас: качеството на човешкия ресурс


Става очевидно, че г-жа Точкова (Главният съдебен инспектор - бел. ред.) няма волята и самочувствието да се заеме с тази задача.


А инспекторите бяха назначени от парламента по обичайния начин с предварително парцелиране и без всякакъв оглед за качества и компетентност. И, естествено, настоящият състав на ИВСС внушава много малко доверие, че има ресурса да се справи. Дори нещо повече,


внушава твърде малко доверие, че има задръжките да не се превърне в един колективен "Филип Златанов" с тефтера за "опраскване"


Изграждането на капацитета за проверки за почтеност трябваше да стане в много плътно сътрудничество със Световната банка, която има огромна експертиза в тази област и щеше да бъде гаранция против залитания и злоупотреби. Затова беше задвижен съвместен проект, но към момента няма информация за неговата съдба.


Подбор и подготовка на кадри


На първо място, трябва да се отбележи като позитив реформата на конкурсните и дисциплинарните процедури – променя се институционалната рамка съгласно предвиденото в Стратегията, и понеже текстовете бяха обсъждани и подобрявани още 6 месеца, което е несъмнен залог за качество и приемане от страна на магистратите.


Трябва да изкажа личното си съжаление, че


проектът се отказва от два важни инструмента за подобряване на човешкия ресурс на правовата и правосъдната система.


На първо място в предлагания Закон за изменение и допълнение на ЗСВ (ЗИД на ЗСВ) са отпаднали някои от промените, свързани с начина на провеждане на стажа и последващия изпит за даване на правоспособност пред МП, с който всъщност държавата допуска завършилите някой от юридическите факултети до упражняване на юридическа професия. Убеден съм, че това са два от най-важните инструмента за филтриране на бъдещите съдии, прокурори, адвокати и пр., както и за стимулиране на юридическите факултети да започнат да инвестират в качеството на подготовката. Струва ми се, че измененията в тази част можеха да бъдат и по-смели.
На второ място, по френски модел бяхме предвидили постепенно въвеждане на оценка на по-широк кръг от компетентности и качества на кандидатите за съдии и прокурори. Днес, за да станеш магистрат, е достатъчно единствено добро ниво на юридическа подготовка.


В много развити юрисдикции отдавна се счита за много важно тези, които ще решават човешки съдби, да имат и определено ниво на социална чувствителност, определен ценностен профил,


психологическа и характерова годност. Толкова по-важно е това, доколкото става дума за затворени професии, в които по правило се остава цял живот.


Беше предвидено като елемент при оценяване на кандидатите за първоначално назначаване и на изхода от обучението в Националния институт по правосъдието да се проверяват определени нагласи и личностни параметри, без това да бъде определящо за резултатите на оценявания.


За съжаление тези текстове са отпаднали и така въвеждането на едно по-широко изискване за социална адекватност и лична пригодност на бъдещите магистрати се отлага за неопределено бъдеще.


Последно, но не по значение, трябва да бъде


споделена загриженост за бъдещата съдба на Националния институт по правосъдието /НИП/.


Институтът е пример за една от немногото наистина успешни реформени мерки у нас. Освен да дава необходимата специализирана подготовка, НИП има изключително важната роля да култивира и развива колективния манталитет и етос на магистратските професии, както и да се превърне с времето в научен и аналитичен ресурс за съдебната власт, без който нейното управление, основано на знанието, никога няма да стане възможно.


По отношение на развитието на изследователския капацитет на НИП в текста на измененията, макар и в силно редуциран вид, е останало нещо. Въпрос е доколко то ще бъде достатъчно или ще си остане поредната законова декларация.


Силно безпокойство буди ситуацията, що се отнася до програмната независимост на НИП и възможността му да формира у бъдещите магистрати високи очаквания към собствената им обществена роля, включително така необходимия дух на реална независимост и имунитет срещу царящата в много дялове на магистратурата култура на страх, чинопоклонство и пълна незаинтересованост какво се случва както със собствените им институции, така и с хората, изправени пред тях, отвъд границите на примитивния формализъм, който у нас минава за правна компетентност.


Не само че законът се отказва от нормативното признание не тази роля.
В ход е


планомерна кампания за задушаването на тази роля на НИП, доколкото тя е възникнала в практиката


Предвожданото от главния прокурор мнозинство във ВСС по всякакъв начин се опитва да се меси в дейността на НИП и да я подчини на своите често откровено примитивни представи и ценности и изисквания за "рахат". Беше проведена последователна кампания за прочистване на състава на лекторите, така че от него отпаднаха авторитетни експерти по правата на човека, адвокатите изобщо и съдии, които са имали неблагоразумието да правят неугодни изказвания.


Законът за изменение и допълнение на ЗСВ трябваше да предвиди гаранции за програмната самостоятелност на Института


така че да не се допуска Управителният съвет да се меси в оперативни въпроси. И случайни персонажи, чието единствено качество е, че са доверени лица на някого в парламента, или пък поредната съдебна бонза е оценила умението им да поддакват и да правят чупки в кръста, да решават, че техните представи и манталитет трябва да бъдат определящи за работата на Националния институт по правосъдието.


(Следва втора част: "Има ли реформа на прокуратурата и борба с корупцията")


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  Каква съдебна реформа, мижи да те лажем, поредната постсоциалистическа бутафория, организирана от номенклатурата на БКП.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Много добре.Право куме в очите.
  Друга тема е,че кумът е или кривоглед или сляп!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 3. 3 Профил на hanseatic
  hanseatic
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Христо Иванов беше бяла лястовичка! Преди, а най-вече след неговата оставка, Цацаровщината направи всичко възможно, съдебната система да остане непроменена. Не беше трудно, с подкрепата на ГЕРБ и цялата корумпирана политическа пасмина. От това печели Кой, а губи България!

 4. 4 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 352 Неутрално

  В една система най-важни са хората, те могат да саботират и най-добрите устройствени правила. А хората са оплетени във всякакви зависимости, как му беше името на онзи пич от древността, дето разчиствал Авгиевите обори, и той няма да се оправи. Кадрите в тази система има доста добре защитен статут, но го използват в своя лична изгода. Ако пъk можеха да ги измитат много лесно, ще зависят още повече от актуалните управляващи. Трудна работа, даже безнадеждна.

 5. 5 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Христо може да накара магистратите да работят справедливо и в полза на обществото? Христо може да изкове такива закони дето няма да има мърдане за крадливите магистрати? Ако има желание да стори някакви добрини за народа може да го направи и без да е министър.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 6. 6 Профил на Biser Karakolev
  Biser Karakolev
  Рейтинг: 245 Неутрално

  Тетка Цачева рекла в Китай, където е на посещение заедно с Лилето, че съдебната реформа у нас вече е приключена. Според нас не е приключена, свършена е. Дето викаше един на село, додето се ебавахме, работата се прееба и ние я заебахме…
  Из делниците на един луд (27 юни-1 юли)

 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3420 Неутрално

  Значи съдебната реформа си върви.

  [email protected]
 8. 8 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Материалът на Хр. Иванов е много добър !
  Разбира се, некомпетентността и клишетата на коментиращите обичайни революционери тук, няма да помогнат на никого с нищо ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 9. 9 Профил на Biser Karakolev
  Biser Karakolev
  Рейтинг: 245 Неутрално

  Реформата завърши още преди да е започнала. Тя не успя да стартира точно в деня, в който бившият правосъден министър Христо Иванов подаде оставката си заради осакатените от парламента промени в конституцията, които трябваше да положат началото на преосмислянето на системата. По-същественият проблем е, че отново последната надежда е в Брюксел и онзи дългоочакван “съдебен борд“, който ако не друго, поне може да демаскира омертата, благодарение на която коалицията главен прокурор - премиер стана най-силният управляващ тандем у нас.

 10. 10 Профил на Biser Karakolev
  Biser Karakolev
  Рейтинг: 245 Неутрално

  Реформата завърши още преди да е започнала. Тя не успя да стартира точно в деня, в който бившият правосъден министър Христо Иванов подаде оставката си заради осакатените от парламента промени в конституцията, които трябваше да положат началото на преосмислянето на системата. По-същественият проблем е, че отново последната надежда е в Брюксел и онзи дългоочакван “съдебен борд“, който ако не друго, поне може да демаскира омертата, благодарение на която коалицията главен прокурор - премиер стана най-силният управляващ тандем у нас.

 11. 11 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1435 Любопитно

  до тук, що:

  "Четири дни преди стрелбата в Слънчев Бряг...

  Висши магистрати и главният секретар на МВР на купон при шефа на Божо - Козела в Поморие"

  https://bivol.bg/mafia-magistrati-pomorie.html

 12. 12 Профил на Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Стигна до под кривата круша.

  marinov1018
 13. 13 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 466 Весело

  САЩ ощастливиха с 1,2 милиона долара бившия министър Христо Иванов
  Протестърът ще се занимава с доброволчеството срещу 390 000 лева


  добре е реформата,вече берем резултатите)

 14. 14 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#13] от "миглен локумев":

  Ама моля ви се, това е за да е по-независим и той и Съюза на съдийте

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 15. 15 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  Никаква съдебна реформа няма

 16. 16 Профил на cplumw
  cplumw
  Рейтинг: Разстроено

  "Предстои междинният доклад по Евронаблюдението, който, макар и устен, ще маркира следващата стъпка към разделянето на България и Румъния"

  Горките румънци, съвсем изостанаха.

 17. 17 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Много точно казано от Христо Иванов,затова го смениха!

 18. 18 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#13] от "миглен локумев":

  Пищете глупости за неща,които не знаете!

 19. 19 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Стигна до там , че се наложи да викаме чуждестранни арбитри да ни перат насраните гащи .Стана за смях

  Все по-хубаво става :)
 20. 20 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Меко казано, неестествено неадекватно е, провалилия се министър да дава оценка.
  Звучи като оправдание и отмъщение

 21. 21 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#17:"uwl04499532"]

  Много точно казано от Христо Иванов,затова го смениха! [/quote]

  Ами!
  Аз чух,че сам се оттеглил и ни оставил да се мъчим.

 22. 22 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Каква реформа, какви пет лева, след като новият шеф на НИП е министъра на правосъдието от кабинета Станишев? Всичко си е по-старому и едва ли скоро ще се промени със същите хора и същото мислене. Нужна е кардинална реформа в цялата система и започване от основите. Да, ама Цацата не дава.

  Pivoley
 23. 23 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#14] от "vinetu":
  Щото истинските независимите оправиха цялата съдебна система, която е за срам в цяла Европа. Няма по-корумпирана съдебна система от българската. И зато са виновни другарите, които така пламенно защитаваш.

  Pivoley
 24. 24 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 875 Неутрално

  "Гнилите ябълки" стигнаха до "под кривата круша"

 25. 25 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  До коментар [#20] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  В какво се е провалил? Да не би той да не можа да подготви законопроект за съдебна реформа? Да не би той да попречи на гласуването му? Докато такива компетентни и хора с воля като Христо Иванов са извън управлението, няма да има съдебна реформа, няма да станем нормална държава.

 26. 26 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3850 Весело

  ,,....ще стане ясно защо беше наистина важно да спазим международния стандарт за "голямо мнозинство на съдии, избрани от съдии"......,,

  А какво ще кажете относно кошницата с гнилите ябълки, я тя не е само при съдиите. И при прокурорите има кошница с гнили ябълки

 27. 27 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3850 Весело

  [quote#11:"extraCACA"]Висши магистрати и главният секретар на МВР на купон при шефа на Божо - Козела в Поморие"[/quote]

  Ми и те са хора ве.Ко искаш, при тебе ли да додат като ти не си като Коела. Първо на първо, ни моиш им осигури мацки на по петнайсет, шеснайсет годинки. Има един Български сериал ,,под прикритие,, там е показано как са посрещат таквис високи гости, във втори епизод е показано. Не е зле да го погледаш, чи да спреш с теа хулни думи срещу съдии, прокурори, мафиоти и шефове на МВР

 28. 28 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3334 Неутрално

  До коментар [#20] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  Хе-хе-хе-е-е-е..., а онзи, дето отиде да рита топка?! Той не е провален, други обират луфта, нали...?

  Бивш tww09306483.
 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7996 Неутрално

  Христо Иванов беше като Дон Кихот, срещу вятърните мелници.
  Не можеш да разбиваш с глава бетонна стена. ГЕРБ само симулират желание за реформа. Мафията не разрешава да се правят промени, нямат изгода от това. А както знаем , мафията управлява държавата.

 30. 30 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#7] от "karabastun": ≪Значи съдебната реформа си върви.≫

  Има една българска поговоска, която казва: КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ, А КУЧЕТАТА НЕКА СИ ЛАЯТ. Та щом се лайкаме по форумите по проблемите на съдебната реформа, значи, че керванът, извинете, значи, че реформата върви. Иначе няма да има за какво да се лайкаме.
  À à ѐ ѝ ò --– „”

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Г-н Иванов нещата колкото и да ги разчепкваме опират до две неща : СМЯНА НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР И КОНТРОЛ НА ХОРАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА !
  Трябва пряк избор на магистрати от народа, отчет на същите всяка година и накрая на годината да получават оценка от избралите ги за свършената от тях работа . Оценката да оформя рейтинг на магистрата според който той да получава възнаграждение за следващата година . Никакви имунитети, независимости и прочее комунистически простотии ! После за всички магистрати да се ползва полиграфа веднъж в годината за нерегламентирани връзки с престъпността и също такива доходи техни и на родата ! Пазарен принцип да има ! ИНАЧЕ КАКВОТО И ДА СИ ГОВОРИМ ЩЕ СА САМО ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ ЗА УБИВАНЕ НА ВРЕМЕТО .
  Има и друг вариант - СМЯНА НА ВСИЧКИ НАЧАЛНИЦИ В ПРОКУРАТУРАТА И СЪДИЛИЩАТА СЪС ЗАПАДНИ МАГИСТРАТИ ДОКАТО НАШИТЕ НЕ ВЛЯЗАТ В ЧАС !

 33. 33 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#13] от "миглен локумев":

  " САЩ ощастливиха с 1,2 милиона долара бившия министър Христо Иванов . "


  Правилно ...
  Когато имаше хипер инфлация и нямаше хляб, когато гладувахме и се надигнахме против Жан Виденов, миризливите комундери разпространяваха между хората, че сме платени от САЩ за да внасяме смут и хаос в държавата и НИТО ДУМА обяснение, защо няма хляб и гладуваме, защо изгърмяха банките-пирамиди и къде отидоха милиарди спестявания на хората ...
  Когато хората от Киев и Украйна се надигнаха против руския гнет, осъщестяван от Янукович - САЩ дават долари ...
  Когато ПМ изразяваше недоволството си от назначението на Дебелия - САЩ дават долари ...
  Когато един ДОСТОЕН МЪЖ И МИНИСТЪР започна решително правосъдната реформа - САЩ са му дали 1,2 милиона долара ...

  Мамицата им и американци, само как завиждат на благоденствието на българите и правят всичко възможно, за да развалят прекрасния ни живот ... !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 34. 34 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#15] от "daam":

  " Никаква съдебна реформа няма . "


  И НЯМА ДА ИМА, докато протестиращите са 100-150 човека, а на миризливия мач ЦСКА - Монтана - 35 000 души ...
  И НЯМА ДА ИМА, докато чакаме ЕС да ни " оправи " ...

  Така сме чакали почти 500 години някой да ни освободи ... !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  Обичайно точно и ясно казано и показателно и поименно изброяване на хората и институциите, които се борят срещу каквито и да е промени.
  Големия въпрос, поне според мен епо какъв начин ние, хората дето им плащаме заплатите, можем да ги принудим, а не да разчитаме те самите да се реформират и разбира някои от тях изгонят от тези позиции.

 36. 36 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2110 Неутрално

  Цацароцирка и барековщината ще са непобедими в следващите 100 години на тази географска територия!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 37. 37 Профил на thespiritswithin
  thespiritswithin
  Рейтинг: 197 Гневно

  До кривата круша!
  Лустрация!

 38. 38 Профил на thespiritswithin
  thespiritswithin
  Рейтинг: 197 Неутрално

  До коментар [#29] от "Роси":

  Христо Иванов и Иван Костов са виновни.
  Може и Росен Плевналиев и Радан Кънев, в краен случай.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1878 Неутрално

  До # 29.Роси.Как в Румъния една прокурорка,която стриктно е спазвала законите,успя да обърне политическата класа наопаки,само че у нас политическата класа вече внимава това да не се случи...

 41. 41 Профил на ifxmpq
  ifxmpq
  Рейтинг: Неутрално

  [quote#11:"extraCACA"] главният секретар на МВР на купон при шефа на Божо - Козела в Поморие [/quote]

  нема са пушиш, бойко е са ща му земи устафкътъ

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#23] от "pivoley":

  Би ли ми посочил с кои мой думи защитавам другарите, при това "пламенно"

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 45. 45 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1870 Весело

  От всите опорни точки, най ми харесва "съдии, избрани от съдии". Макар премахването на парламентарната квота да е стъпка напред, бай Ристю не си дава сметка, че ще загуби такава хардкор протестърка като Соня Найденова, щастливо избрана от парламентарната квота на мутрите от Герб.

 46. 46 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  Кучетата си лаят, керванът си върви!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 47. 47 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  Съдебна власт?! Май по-правилно е, съдебна мафия! Оглавявана от "социално слаби", умствено ощетени, нагли и безцеремонни, защитници на "справедливостта, сигурността и стабилността", защитници на властта на Вожда на Партията, структурирана по образец на ОПГ, или по-вярно, клонингът на Мафията от близкото минало - БКП!

 48. 48 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 770 Неутрално

  До коментар [#9] от "Biser Karakolev":

  Какъв Брюксел какви пет лева - Кой и компания подготвят почвата аз BGEXIT - стигнаха до извода че бетониране на статуквото и наследствено предаване на властта за в бъдеще в приятелската обстановка на евразийския съюз на дрогара Путин е далеч по примамливо бъдеще отколкото да се разправят с Брюксел в името на все по мижавите ЕС фондове

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 49. 49 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 919 Неутрално

  Иванов се оказа прекалено ръбест камък и затова бързо бързо го бламираха.Къде е тръгнал?-да разбута статуквото/сигурността или стабилността/както казва Баце.Да не забравяме какво казваше Кокинов-"ти си го избра" -за цацата де.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK