Между сърпа и чука (Комунистическият терор и алтернативното социално битие, 1945-1956 г.)

От изложбата "Без следа? Лагерът "Белене" 1949 - 1959 и след това...", 2009 г.

© Анелия Николова

От изложбата "Без следа? Лагерът "Белене" 1949 - 1959 и след това...", 2009 г.Непосредствено след 9 септември 1944 г. едно момче от с. Езерово, Пловдивско, става свидетел на сцена, която никога няма да забрави. В родното му село има паметник на убитите през войните. Пред него е довлечен човек от съседното село Бодрово, набеден за убийството на партизанин. Следва импровизиран съд и саморазправа. "Избягах", пише след петдесет години в спомените си Христо Запрянов. Малкото, което вижда, докато бяга, трябва да го подготви за младостта по затвори и лагери. Някаква жена посяга със сърп да реже косата на жертвата.


Терорът върху селото


Хаотичен в началото на септември, много скоро терорът придобива ред. Целите, на които трябва да послужи, са две. Първата и най-належаща е да се унищожат противниците на новата власт. Докато хайките още текат и страната е окупирана от Червената армия, още в началото на зимата започва работа т.нар. Народен съд. Арестуваните са близо 30 хиляди, а приблизително всеки десети от тях е осъден на смърт и екзекутиран.


Втората цел на терора изисква повече време. За да наложи комунизъм в България, съветската диктатура трябва не само да унищожи опозицията, но и да промени радикално облика на българското население. Предимно земеделец, българинът трябва да се превърне в работник. От случайните плацове на саморазправата и съдебните зали насилието трябва да се пренесе в човешкия бит. Започва колективизацията на земята.
В началото на 1945 г. Отечественият фронт (ОФ) организира акция за привличане на селяните в новите Трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС). Участието засега е доброволно, но има и елемент на натиск – от името на Червената армия маршал Толбухин подарява на селата първенци в кооперирането 15 трактора "Сталинец". Получаването на тази машина, наподобяваща огромен чук върху вериги, е своеобразен тест за лоялност към властта. По-чевръсти комунисти убеждават, че тя е измислена лично от Сталин.


Докато тече акцията на ОФ, в квартирата на Христо Запрянов са настанени двама съветски офицери. Единият е праволинеен сталинист, другият – бивш обитател на ГУЛАГ. Аркадий, както се нарича вторият офицер, чете пред домакините писма на своята съпруга. От тях Христо и неговите приятели научават, че в прокламирания рай на кооперативите владее глад. Момчетата събират няколко чувала с брашно и съветският офицер ги изпраща на своите близки. В знак на благодарност той им подарява пистолет и патрони.


Две години по-късно, през 1947 г., държавата на практика обявява война на българското село. През юни Министерския съвет увеличава драстично наряда за зърнените храни и на много места селяните са заплашени от глад. През септември водачът на БЗНС и опозицията Никола Петков е осъден на смърт, партията му е забранена и селското население символично е изключено от политическата общност на страната. През декември изключването добива формата на социална смърт – според новоприетата конституция държавата става тази, която определя размера на земята, притежавана от частни лица.


В резултат на тази репресивна политика по-голямата част от българските селяни – преобладаващото население на страната в онези години – са принудени да променят живота си в една от следните две посоки: или да вложат собствеността си в трудовите кооперативи, приемайки да работят срещу заплащане, или да напуснат селото. Ако напуснат селото, възможностите пред тях са или да се преселят в града, намирайки си каквато и да е работа в развиващата се индустрия, или изобщо да се отделят от обичайното си социално пространство.
Христо Запрянов отново решава да избяга.


Социалното блуждаене


Това, което следва в съдбата на младия мъж, се повтаря в съдбите на стотици хиляди българи от онова време. При насилственото си пренареждане българското общество е освободило като ненужни голям брой социални атоми, които, естествено, се насочват натам, накъдето ги завъртят обществените вихри. В началото на септември 1947 г. Христо Запрянов тръгва към Гърция.
На пръв поглед емиграцията е много по-добър избор от пасивното понасяне на разселвания, следене и унижения. За разлика от т.нар. бивши хора, както властта нарича предишния обществен елит, хората като Христо Запрянов имат макар и минимална свобода на избор. Нещо повече, отправяйки се към границата, те получават правото на нещо, до което в този момент имат достъп единствено силните на деня – един вид право на геройство.


На втори поглед обаче и тяхната участ не е за завиждане. Границите се охраняват строго, срещу нарушителите се стреля, телата на убитите не се връщат на техните близки, самите убийства се използват за пропаганда. Групата, с която Христо Запрянов планира да премине в Гърция, е избита до последния човек в местността Чекеларе край Златоград, а "Работническо дело" представя случая като "елиминиране на диверсанти", опитващи се да влязат на територията на страната.
Но да речем, че потенциалният емигрант все пак успее да напусне България – тогава какво? Веднага след като пресичат границата, Христо Запрянов и неговите спътници се предават на гръцките власти и след 10 дни в Гюмюрджина (дн. Комотини), където са разпитвани и проучвани, са качени на влак за Солун. През тези години Гърция, която след войната е попаднала в зоната на англо-американското влияние, е нещо като междинна база за емигрантите, идващи от съветската зона. От Солун българите трябва да отплават за Америка.


В Драма обаче късметът им изневерява. Арестувани от местни партизани и техният помощник българин, те са отпратени обратно в България заедно с друга група от емигранти. Съветват ги след известно време да се опитат отново да преминат границата. Понеже никой не иска да си рискува живота, за водач на българите е дадено едно куче.


Две седмици след като е напуснал България, Христо Запрянов отново преминава границата – този път в обратната посока. На 27 септември, вероятно след предателство от близки хора, е арестуван в колибата, от която в началото на месеца е тръгнал.


От блуждаещия социален атом до алтернативната социалност: горяните


Нека обаче си представим, че групата, на която Христо Запрянов попада, не тръгва към Гърция, ами се въоръжава, установява се на лагер в близост до родните места на участниците в нея, изгражда си мрежа от помощници и информатори и, най-сетне, се кръщава с някакво име, отразяващо нейната идеология. Доскоро отделни и блуждаещи, сега социалните атоми са се свързали в цялост, която наричаме "горянска чета". При добра организация и малко късмет тази цялост може да просъществува и цяла година.


Между 1945-1956 г. подобни чети се появяват на много места в България – първоначално по периферията на страната, в близост до границите, а след 1947 г., когато терорът се пренася върху селата – и във вътрешността, в областите с богати обработваеми земи. Според историка Диню Шарланов, за този период през горянските чети преминават малко над 4000 души. Най-многочислената чета е регистрирана в околностите на Сливен през 1951 г. – това е четата на Георги Стойнов (Търпанов), достигаща до 72 души.


Цитираните числа обаче са приблизителни и основната причина е, че освен въоръжена чета, горянската организация обикновено включва и мрежа от помощници, ятаци и информатори по селата, като в някои случаи периферната система е много по-многочислена от самата чета. Това е и първата характерна черта на горянските чети – те не съществуват като самодостатъчни, но като органично свързани с населението на мястото, около което действат.


Организацията по селата се изгражда на принципа "от човек на човек". Създават се комитети, наподобяващи революционните комитети на Левски, като на някои места – напр. в Асеновград през 1947 г. и селата около Русе през 1950-1951 г. – участниците в организацията полагат и клетва. Комитетите включват предимно по-заможни и средни селяни. Техният авторитет сред населението помага в някои случаи мрежата от организации да се разпростре в над десет села.


Слабостта на тази структура е явна – множество лица, които могат да бъдат вербувани, блокадата на селата води до изтощаване на четите, терорът върху населението се използва за морален шантаж на четниците, и т.н. На практика в почти всички случаи четите са побеждавани от органите на властта първо чрез разкъсване на периферията, която ги е поддържала, и чак след това с оръжие. Ахилесовата пета на горянската чета е именно остатъкът от социално чувство.


Но този остатък е и голямата сила на четата – в една държава, чийто социален климат всячески благоприятства подлостта и разкъсването на междучовешките връзки, горянството предлага малка възможност за взаимопомощ и морално оцеляване на населението. Редкият шанс да се държат като нормални хора, а не толкова изгледът за победа на съпротивата е това, което мотивира мнозина да помагат на горяните.


Затова и водачите на горянски чети понякога се превръщат в местни герои и около тях се създава нещо като легенда. Може би най-известният пример е Герасим Тодоров от село Влахи, който води малка чета в Пиринско през 1947 г. Образът му е толкова популярен и обичан сред местните хора, които го отъждествяват с Яне Сандански (роден в същото село), че когато в крайна сметка органите на ДС ликвидират групата, тялото на Тодоров, разкъсано на няколко части, е събрано в едно одеяло и демонстративно изложено с музика и хора в центъра на Влахи.


Това подсказва и другата характерна черта на горянството: неговата откритост. Подозрителен по природа, за да припознае и приеме някого в дома си, селянинът непременно трябва да го познава – при това не само него, но и рода му. Затова и конспиративността, така типична за живота в партизанските организации, почти изцяло отсъства от горянството. Влизайки в горянската чета, горянинът обикновено влиза в нея със собственото си име. То е залог за доверие пред поддръжниците на четата.


Името обаче има и друг адресат – поддръжниците на властта. Да се обърне открито с името си към тях, да ги увещае да се променят, да ги предупреди, че ще употреби насилие – горянинът счита това за белег на социалност и благородство, който изобличава грубото и анонимно насилие на комуниста. "Аз не мошенически като вас, а кавалерски заявявам, че вече милост не раздавам", пише до влахинските комунисти Герасим Тодоров. "Безброй са случаите, когато всеки от вас ми е падал на мушка, но аз съм отбягвал да правя зло", пише до комунистите от с. Малко Белово Спас Иванов, командир на една от пазарджишките чети.


Но дали това благородство е реално или повече идеално? Случаите на неоправдано насилие, извършено от горяни, не липсват – такова, изглежда, е убийството на 2 войници и 4 ремсисти в Осоговската планина, извършено през 1945 г. от участници в кюстендилската Бригада "Д-р Г. М. Димитров". Не липсват, разбира се, и горяни, които настояват за извършване на показни акции – като един от водачите на асеновградските чети – Димитър Примов, който настоява да се нападне казармата в Смолян.


Като цяло обаче горянските чети не целят да сплашват населението, а да го подготвят за евентуална борба срещу комунистическата власт. За тази подготовка са нужни най-вече идеи и система за взаимопомощ, а не терор. Затова и основните дейности на горянството са именно тези – разпространяването на позиви за съпротива срещу властта и създаването на алтернативна социалност.


Казано накратко, горяните вярват, че има друг живот, за който се борят. Уви, оказва се, че няма. Горянството е ценно за нас не с резултатите, които постига, не толкова като подготовка за друг живот, а с всичките му човешки кривини и заблуди – като живот.


От алтернативната социалност до имитирането на социалност: ДС


Но защо все пак горянските чети не се свързват в по-голяма организация?


Първата причина, изглежда е, че горяните донякъде подценяват онова, което сами постигат. Макар че на много места в България успешно се създават организации, които обхващат по няколко села, този модел на алтернативна социалност не се използва за свързване със съседни общини и области. Горянството се преживява като форма на свобода, но на практика не се мисли и инвестира като такава.


Очаква се свързването да бъде наложено отвън, при евентуалното навлизане на британски или американски войски в България. Това до голяма степен поражда и колебание кое е по-важното в битието на горянина: да се извършва социално мобилизиране на населението, или да се извършват акции, които биха привлекли вниманието на Запада. "Аларми и само аларми", така описва пред следователя мечтаната тактика на горяните един участник в кюстендилската Бригада "Д-р Г. М. Димитров".
Втората причина е стратегическа. В страната липсва център, който да координира акциите на отделните горянски групи. Нещо повече, при положение че опозицията е буквално унищожена, такъв център може да се създаде само извън страната, от емигрантските общности. С това се заема бившият водач на БЗНС "Пладне" Г. М. Димитров, който през 1945 г. е успял да избяга от България благодарение на английската легация. Извън страната той оглавява т.нар. Български национален комитет.
С помощта на САЩ и по-конкретно на ЦРУ – където през 1949 г. е разработен специален план за България, носещ кодовите названия QKSTAIR и BGCONVOY, – Г. М. Димитров постига две конкретни цели, които донякъде помагат за свързването на българската съпротива: създаването на радио "Горянин" (в покрайнините на Атина), излъчващо върху цялата територия на България всекидневна програма на български език; и създаването в Германия, в американската военна база в Цайлсхайм, близо до Франкфурт на Майн, на българска национална рота, достигаща до 200 души.


Радиото и ротата снабдяват съпротивата с усещане за легитимност и подкрепа и не на последно място – с така важните за нея общи символи. Да разполагаш с макар и малка войска, която носи българското знаме на своите униформи и която е нещо различно от войската, подчинена на комунистическата държава, да слушаш радио, чиито емисии органите на сигурността не могат да прекъснат или заглушат – тези неща изглеждат на горяните като сигурно обещание за скорошното падане на режима. Неслучайно броят на горянските групи нараства сериозно именно през 1950-1951 г., когато са създадени двата символа на съпротивата.


Въпреки външната подкрепа, горянското движение постепенно е задушено и за това най-важна роля изиграва третата по ред причина – тази, че успоредно с изграждането на горянските организации, Държавна сигурност успява да изгради мрежа от агенти и информатори, която далеч надминава по брой участниците в съпротивителното движение и която разполага с добре структурирана централна организация. Горяните всъщност са победени не от редовна войска и милиция, а от сътрудниците на ДС.


Числата са стряскащи. В доклад от инспектора на отделение I-во на ДС-София за разработките срещу лица по линията на "политическия бандитизъм" (както се наричат разработките срещу горяни) се посочва, че през октомври 1951 г., когато е съставена справката, отделението води 42 групови и 24 еднолични активни разработки, в които влизат общо 148 лица. Но ето и броя на лицата, които работят за ДС: 114 агента, 126 информатора, 6 резидента, или общо 246 лица. Дори и цифрата да е завишена, за да вдъхва оптимизъм на началниците, то тя пак е твърде сериозна.


На практика говорим за тотално следене на населението и дори за нещо още по-страшно – за население, което хем подкрепя съпротивата, хем я следи и предава. Именно в тази социална шизофренност, която култивира последователно чрез облаги и насилие, ДС открива и най-мощното си оръжие за разбиване на горянските организации – имитирането на подкрепа.


Ето един пример от този зловещ театър на социалността. На 1 октомври 1951 г. сътрудници на ДС избиват 16 горяни в землището на село Александрово, община Павел Баня, които са подмамени от внедрен в групата им агент с обещанието, че ще ги свърже с техни другари от Сливен. След като истинската и мнимата чета са тържествено строени една срещу друга, агентът на ДС извиква "кръгом" и момчетата от неговата група са разстреляни в гръб.


Краят на терора


Точно 15 години след историческия 9 септември, Христо Запрянов е освободен от лагера в Белене. Всичко сякаш се е променило: сталинизмът и репресиите са развенчани, навсякъде се строи, несвободата се държи като свобода. Променен е и самият Христо Запрянов: този, който е влязъл в затвора като дете на земевладелци, е излязъл от лагера като строител.


Освен символично, той е съблечен от предишното си битие и буквално – докато е бил в лагера, дрехите му са изядени от молци. Налага се други затворници да му заемат някакъв анцуг – както пише, "в цвят, неподходящ за мъж". Когато слиза от влака и близките му го виждат, една жена възкликва нещо, което може да се каже за голяма част от българите, преживели терора: "Проклетници, оставили го по бели гащи!"


Източниците: историята на Христо Запрянов е взета от неговата книга "Младост по затвори и лагери", издадена през 1999 г. За политиката към селото вж. книгата на Михаил Груев "Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те и 50-те години на XX век", издадена през 2009 г. Сведенията за горянското движение са взети от двутомника с документи, издаден от Държавна агенция Архиви (т. 1, 2001 г.; т. 2, 2010 г.); текстът на историка Диню Шарланов е достъпен тук. Документите от архива на ЦРУ, разсекретени по програмата за достъп до информация FOIA, могат да се прочетат тук.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (174)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Най -големите проблеми на комунистите са:1) че не можаха да преодолеят разликата между човека и нашия човек и; 2) между правдата и малката правда. "Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват е епична! Аз паднах! Друг ще ме смени. Какво тук значи някаква си личност". Комунистите наистина бяха безмилостни, но спрямо другите и много рядко за "нашия човек". Техните хора получаваха без проблем жителства и жилища, децата и внуците им имаха щастливо детство и светло бъдеще, за сметка на плебеите, които бяха тероризирани,така както и турчин не беше ги тероризирал: двукратно в годината им слагаха по най- унизителен начин печати в паспортите за удължаване на жителството, въпреки ДОКАЗАНИТЕ ИМ ЧРЕЗ КОНКУРСИ СПОСОБНОСТИ, а децата им израснаха в гетата на общежитията за научни работници. Днес те са крупни милионери и пак ни управляват! Проклети да са!

 2. 2 Профил на topal
  topal
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Ето и затова комунизмът като идеология и като практика е престъпление, а комунистическият режим в Бг бе обявен за престъпен. Така и трябва да се изучава в училище. А не да пробутват разни разни социалистически писатели и поети за изучаване по литература. Помните ли, че социалистическата литература трябваше да отговаря на три критерия - класовост, партийност и ... третия съм забравил, слава Богу!

 3. 3 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Весело

  Няма никакви такива неща - хората са имали хладилници мраз пълни с кренвирши. България комунизъм с дух на кашкавал . Понеже беше установен от ка;кавалокрадци...

  https://21centurymanifesto.files.wordpress.com/2013/02/in-event-of.jpg

  www.soundcloud.com/x2805
 4. 4 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1623 Любопитно

  До коментар [#2] от "topal":

  Третия критерий е любов към СССР. Не дай боже да пишеш нещо, което да е критика или недостатъчна хвалба към "братския Съветски съюз".....

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 5. 5 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Пак ли пренаписване на историята?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 6. 6 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#5] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Да знаем тогава се живееш добре имаше ОЛ ИНКЛУЗИВ лагери и хората си взимаха живота с усмивка на лице и на ползу роду... Пак не сте си пили хапчетата

  www.soundcloud.com/x2805
 7. 7 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#5] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Това е истинската история и то само малка ,макар и много болезнена чест от нея!
  След преврата се опитаха и до известна степен се опитаха и успяха да я преиначат и пренапишат БРАТУШКИТЕ И МАНДРАДЖИИТЕ и до известна степен,унищожавайки голяма част от интелигенцията и под дулата на Съветските калашници- успяха!
  Но история - истинска -се пише от умни хора за да се чете векове и да не може да бъде обективно оборена!
  Нашата, по понятни причини се пропука,а самите и творци признаха,че фалираха държавата и след като я обраха /каквото не бяха успели да окрадат / "си биха камшиците"!

 8. 8 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#5] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Не пренаписване, а изваждане от контекста и премълчаване на някои истини, иначе фактите са си факти....
  САЩ и ЦРУ чрез разните ГеМеТа наистина бунеха народеца с празни обещания, които знаеха че въобще няма да изпълнят.... В България с радио и рота от 200 души, ама като цяло, народът не повярва и всичко отшумя с малко жертви.
  Ама в Германия 1953, Познан, Унгария 1956 хората се подлъгаха, възстанха и имаше маса жертви за загубена кауза.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 9. 9 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#6] от "dj x2805":
  Имаше и съд, затвори и лагери за далавераджиите, гаменорията, бандюгите, недобитите фашета, разните безделници затова и къщите не се заключваха и никой и не помесляше да пипа чуждо!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 10. 10 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 491 Неутрално

  "В резултат на тази репресивна политика по-голямата част от българските селяни – преобладаващото население на страната в онези години – са принудени да променят живота си в една от следните две посоки: или да вложат собствеността си в трудовите кооперативи, приемайки да работят срещу заплащане, или да напуснат селото. Ако напуснат селото, възможностите пред тях са или да се преселят в града, намирайки си каквато и да е работа в развиващата се индустрия, или изобщо да се отделят от обичайното си социално пространство."
  .....................................
  И те/българските селяни/ го правят-някои влагат собствеността си в тези кооперативи,а други поемат към града.И този процес/на напускане на селата/ не спира през всичките тези години след 1944 година.А сега, наследниците на онези,които са провеждали и налагали с всякакви средства тази политика,оревават орталъка,че демокрацията/каквото и да разбират под това/съсипала българското село и го обезлюдило!!Е,няма такова лицемерие...

 11. 11 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#9] от "boby1945":

  Жалко, че няма съд/смъртни присъди за немислещата част от населението в днешно време.

  Забравил си да споменеш за кашкавала

  www.soundcloud.com/x2805
 12. 12 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4364 Любопитно

  Интересна статия.... жалко ми е за горяните, те са нямали никакъв шанс за успех без външна подкрепа, а както разбрахме от статията тази подкрепа е била наистина много рехава и напълно недостатъчна за да успеят те.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 13. 13 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Колеги, нека да се държим сериозно. Отвотете който искате учебник печатан от 1950 до 1990. Ще видите ли там написани такива неща? Или написани по такъв клеветнически начин? Не му ли се казва на това пренаписване на историята? То бива внушения, бива манипулации, ама поне да почакат да измрем! :)
  И да се изгорят учебниците, че са неудобни!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Това трябва да се чете, много пъти, от всички млади хора!!!!
  Убиха ни държавата и направиха от трупа И Франкенщайнска държава!!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 15. 15 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#13] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  То тогава е текло мед и масло какво да пише. В тогавашните учебници пише ли че Бай ти Ташко, имепратор първи български е завърпил до трето отделение, и че е фалирал държавата три пъти, пише ли за златния резерв...? И да ти кажа единствената книга изгаряна от мен е учебник от онова време - беше един червен (по спомен го карам) с лика на известната пиянка Георги Тарабата Димитров - виден и спиритосан...

  www.soundcloud.com/x2805
 16. 16 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#10] от "objektivist96":

  Май не си виждал село и на картинка. При комунизма хората имаха лозя, градини, овощни дръвчета извън селото, оградени с храсти, нещо като жив плет, който да пази от животни. Така е било и преди комунизма. Сега всичко, което не е в двора ти, се разграбва. Аз съм от село, когато бях малък, в селото имаше училище, във всеки клас имаше по 15-20 деца, сега толкова са общо жителите на селото под 75. Е, това почна по време на комунизма, ясно, че е световна тенденция, ама несигурността и мизерията от последните десетилетия са си бонус на нашта демокрация. Миналата седмица ходихме с един колега на гости на дядо му, старецът е над 90-годишен, разправяше ни истории от младите си години и ги коментираше с: "Кой е вервал, че ще дойде такова време".

 17. 17 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#1:"bobhunter"]Днес те са крупни милионери и пак ни управляват! Проклети да са![/quote]
  Това е все едно Тошо през 70-та година да оправдава неудачите си с фашистите. След толкова години, очевидно, колкото и да кълнеш, все ще има врагове, недотрепани и недоклети, които да те правят неудачник.

 18. 18 Профил на topal
  topal
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#5] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Да, докато се напише ИСТИНСКАТА история на периода 1944 - 1989. Тази история, писана от историците на соца, НЕ Е свещена крава.

 19. 19 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Нещастни млади хора с чисти пориви жестоко излъгани от англичани и американци чрез техния рупор Гемето. Съдбата на България е била решена на онази прочуте салфетка или цигарена кутия на която се разпределят зоните на влияние. Въпросната радиостанция всяка вечер зовеше за борба с обещанието за незабавна помощ от Англия и Америка. Изпращаха се самолети , които стигаха до Стара Загор и разпръсваха позиви срещу комунистическото управление . По този начин власт не се сваля. Трябват пушки , а не позиви.

 20. 20 Профил на p911
  p911
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Геноцида на простаците и тарикатите ... който продължава и днес. 9 Септември ще се окаже най-пагубната дата за България ... вече 70 години деградация!

 21. 21 Профил на p911
  p911
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#13:"Разпознаваем Президент (реформатор)"] Отвотете който искате учебник печатан от 1950 до 1990[/quote]

  Учил съм по тях, но странно нещата не съвпадаха с тъжните и гневни разказите на дядовците ми за убийства, изнудване, принуда, национализация и власт в ръцете на озлобени нехранимайковци.
  Та така, ако днес на вас ви вземат всичко постигнато с труд, потъпчат ценностите ви и обрекат бъдещето на децата ви, сигурно и вие ще грабнете някоя пушка ... ако имате достойнство и ви стиска.

 22. 22 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1129 Гневно

  В онези тъмни години на колективизацията, дядо ми е имал една чешка вършачка. Естествено, трябвало е да стане "собственост на народа" - ТКЗС_то...Да, но стария се е опъвал...., докато един техен роднина, който е бил в "партията" една вечер е повикал най-големия ми чичо и му е казал: "Митко, правете, струвайте давайте тази машина, че баща ти е "ПЪТНИК"...!!!????

  ...Тези ПРЕСТЪПНИЦИ по заподев на АЗИАТЦИТЕ, разтуриха българското село, изгониха хиляди млади хора по градовете. Като наемни работници по фабриките трябваше да са им пред очите....

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 23. 23 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 343 Неутрално

  [quote#18:"topal"]Да, докато се напише ИСТИНСКАТА история на периода 1944 - 1989. [/quote]

  И каква следва да е истинската история, бе аланкоулу - на корицата с твоя снимка?

  През соца ли загина селото ни?
  Я се поразходи малко извън града си. Двуетажните селски къщи с по 5-6 стаи (стандартната селска къща от соца) още стоят, макар и с изтърбушени вече врати и прозорци. Па мини към старите стопански дворове. Вярно, че и стените им вече разбиха, ама основите още стоят. С това "разтурено" селско стопанство по времето на соца се изхранваше не само БГ, но и половината СССР, бе. Бяхме сред страните с най-развито селско стопанство в света. След четвърт век разсипия се сетихте, че комасация трябвала, че напоителните инсталации били изпокрадени, че елитните стада били унищожени, че овощните градини били изсечени, че...

  В историята - нашата и човешката, не е имало, няма и няма да има идеален строй. Но има по-добър такъв - този, в който повечето хора са по-добре. Дали сега е по-добре за повечето хора у нас?

  Що се отнася до горяните, мнението ми е, че като цяло са достойни хора, но са повярвали на обещания за помощ - на "доброжелатели", които изобщо не са имали намерение да изпълняват обещанията си.

 24. 24 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#23] от "shk49484512":

  Да през соца се видя, че по убаво да си гражданин. Щото получаваш пари и живееш в завод а иначе нищо, нада, ниенте

  www.soundcloud.com/x2805
 25. 25 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#23] от "shk49484512":

  Да много по-добе е за ВСИЧКИ. Виж само трите коли на семейство пред блока ми, виж пълните заведения, пълните хотели. СВОБОДАТА Санчо!!! Възможността дса пътуваш да учиш където си искаш и т.н. Абе искарай си тълковен речник и виж думата свобода, че ми се чини ти е трудна...

  www.soundcloud.com/x2805
 26. 26 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 471 Гневно

  "Момчетата събират няколко чувала с брашно и съветският офицер ги изпраща на своите близки. В знак на благодарност той им подарява пистолет и патрони." - само на мен ли ми направи впечатление тази простотия.., такава глупост отдавна не бях чел..., спирам до тук!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 343 Неутрално

  [quote#25:"dj x2805"]Виж само трите коли на семейство пред блока ми, виж пълните заведения, пълните хотели. СВОБОДАТА Санчо!!![/quote]

  Вярно е, че сега колите не са проблем, както тогава. Но сега 9 от 10 семейства броят ли броят левчетата, кога дойде време за сметките, а преди съотношението беше обратно.
  За селата пък, за които иде реч по-горе - има ли смисъл от сравнение изобщо? Кога за последно си ходил в едно нормално българско село (освен тези по морето)?

  Кръчмите и по соца бяха пълни, местата не стигаха.
  И България беше по-пълна - с ок. два милиона повече (предимно млади хора).

  Свободата, Санчо, е велико благо, но освен нея има и други важни думички като "хляб", "социална сигурност", "дълг", "родина". Освен, че са ти трудни, май не са ти и познати.

 29. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 2647 Неутрално

  Не комунистически, а държавнокапиталистически.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 30. 30 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#25] от "dj x2805":

  Не се увличай, три коли на семейство правят общо 9 млн. автомобила, малко множко!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 31. 31 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 2647 Неутрално

  Свобода нямаше ни тогава, ни сега - по различен начин.
  Но има ли свобода, значи нищо не пречи на набавянето на изредените в по-предходния коментар "важни думички".
  (не случайно един от основните трудове по въпроса се нарича "Хляб и свобода", написан от Кропоткин, а ключовшят лозунг е от Бакунин: "Свобода без социализъм - привилегия и произвол, социализъм без свобода - скотство и тирания")

  Само дето марксистите и не помисляха за социализъм, камо ли комунизъм - те си обичаха и обичат държавния, желателно еднопартиен капитализъм, а за заблуда на нарада наричяхя любимото си "социализъм".
  Ама и противниците им явно са латентни марксисти, щом и те им пригласят.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 32. 32 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  До коментар [#9] от "boby1945":
  "Имаше и съд, затвори и лагери за далавераджиите, гаменорията, бандюгите, недобитите фашета, разните безделници затова и къщите не се заключваха и никой и не помесляше да пипа чуждо!!!"
  ------------------------
  То цялата държава беше превърната в затвор, а ви все още си мислите, че това се харесва на хората, поради което сега ще гласуват за бесепето. Блажени са верующите.

 33. 33 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5100 Неутрално

  До коментар [#13] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Шегаджия! Вие на тези тоалетни хартии учебници ли им казвате?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 34. 34 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5100 Неутрално

  Веднага се набива в очите голямата разлика в образите на жертвите на снимките по-горе и последната подборка на физиономии на престъпниците от "махленската свада" от Бургас. Това постигнаха комунистите с прочистването на интелектуалците - една необратима промяна в генофонда на българина. Това е по-страшно от всяка друга кражба.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 35. 35 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 2647 Неутрално

  Кои интелектуалци бяха прочистени? Тия, дето славословеха кланетата през 1923-1925?
  Дето приветстваха Хитлер?

  Т.нар. интелигенция, с много малки изключения, е една и съща както преди 1944, така и след това, а днешната направо кърти мивките с интелигентщината си - вижте веждичката например или огнянчо минчев.
  Хмък.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 36. 36 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#8] от "boby1945":.рота от 200 души

  Тая "рота " не е влизала в България...Само са се снимали.

 37. 37 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#11] от "dj x2805":Искаш да кажеш смъртна присъда за немислещите като теб ?
  "Демократ !"
  Това е целта на тази рубрика. Дневник поддържа в това кьоше непрекъснато да има статии които да подклаждат омразата и разделението на българите.
  Услужливият соросов стипендиант и храненик Г. Гочев е на линия за целта.

 38. 38 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#12] от "Иво": "Външните " така "поддържаха" и унгарците през 1956 г. и чехословаците през 1968 г. С викове : Хайде наште , дръжте се здраво! А така !
  Така поддържаха и шиитското въстание през 1991 г. в Ирак и ги изоставиха като позволиха на Садам Хюсеин да ги унищожи.
  Така поддържат сега и НАТО срещу Русия.

 39. 39 Профил на Starkad
  Starkad
  Рейтинг: 322 Любопитно

  До коментар [#37] от "ahasver":

  Тоя дедо от снимката е степендиант?
  Нама ли някава пределна възраст за степендиани?

  Oh,wonder!!! How many goodly creatures are there here!!!
 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3471 Неутрално

  По това, кои "че изокат" под тази статия, ще нарекат автора соросоид, грантаджия и т.н., ще разпознаете форумните милиционери, АБПФК, бивши текезесарски величия, дребна номенклатура и ДС.

  Иначе - РЕСПЕКТ на автора! Тези неща трябва да се помнят, за да не се повторят.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#13] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":
  По времето на ...времето имаше един Музей на революционната бдителност зад Съдебната палата. Водиха ни веднаж в работно време. Там историята беше показана от съвсем друга гледна точка. Очевидно авторът не го е посещавал. Преобладават събитията до смъртта на Сталин , а с 20-я конгрес с доклада на Хрушчов музеят затваря експозицията си.
  Ако искаме да имаме обективна представа за историята на изстрадалата ни родина , трябва двете гледни точки да се съберат и да изработят общо мнение.

 42. 42 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#16] от "usero":То много от дращещите тук и историята са виждали на картинка. Гълтат всичко което им поднесат без да го дъвчат.
  Професията ми е малко овчарска - все по планините и селата. Започнах работа край село Вършило в Странджа . Неплодородна земя , малко и планинска . Но село пълно с живот , в училището децата учеха на две смени. Чух ,че го затворили. а какви събори правеха по странджанските села ! С гайдари , хора !

 43. 43 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#19] от "naskom44":.срещу комунистическото управление . По този начин власт не се сваля. Трябват пушки , а не позиви.

  Наско , ония никога не са имали намерение да свалят комунистите ! Те си бяха разделили Европа. Пренареждане на границите можеше да стане само с голяма война , но такава не им се водеше. Целта беше да се поддържа напрежение , да се скубят косми от задника на мечката. Това беше Студената война ! Тая линия кръговете на ВПК поддържат от края на войната ДО ДНЕС ! За лудите умора няма! Я слушай Столтенберг !

 44. 44 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#23] от "shk49484512":Точен си !
  Бях изненадан да науча ,че по времето на войната , на завзетите от германците територии , колхозите и совхозите не са били разтурени , а заставени да работят.
  А тук тази вече комасирана земя в текезесетата защо трябваше да се разграбва ? Да изгонят партийните секретари и шефовете , да турят за ръководител агроном или ветеринар и да работят ! Който иска да излиза , да му се даде равностойна земя и да си троши главата.
  Нееее! Требеше да се съсипе ! Точно сега не можем да напишем нова история . Новият брат следи .

 45. 45 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#25] от "dj x2805":..Възможността дса пътуваш да учиш където си искаш

  Ако имаш пари ...
  За пет години в университета съм платил 1.2 лв таксова марка за студентската ми карта.
  Да не отваряме темата за учене в чужбина.

 46. 46 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#35] от "Николай Теллалов":Е, сега може да се фърлят бомби по адрес на някогашните. Срещах уж сериозни твърдения за избити 200 000 интелигенти !
  Карай , туряй дърва в печката , казва алековият герой .

 47. 47 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#39] от "Starkad":Напиши Георги Гочев в гугъл , после ентър.

 48. 48 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3562 Разстроено

  Времето минава а истината остава неразказана и покрита с камари лъжи! Доживяхме и да видим носталгия по онова време!

  klimentm
 49. 49 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3471 Неутрално

  [quote#45:"ahasver"]За пет години в университета съм платил 1.2 лв таксова марка за студентската ми карта. [/quote]

  А кой е плащал на даскалите ти? Вероятно баща ми, с пенсионния си фонд.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 50. 50 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#23] от "shk49484512":

  Иска ми се да ти кажа че си идиот, ама ще ми изтрият поста!

 51. 51 Профил на Starkad
  Starkad
  Рейтинг: 322 Любопитно

  До коментар [#47] от "ahasver":

  Отне ми малко време,
  защото е световно безизвестен,
  но ако е този,
  който най-накрая открих,

  Да го кажа политкоректно,
  прекалено мъдър и зрял изглежда за възрастта си
  поне двойно повече.  Oh,wonder!!! How many goodly creatures are there here!!!
 52. 52 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 343 Неутрално

  [quote#50:"xhi13317223"]Иска ми се да ти кажа че си идиот, ама ще ми изтрият поста! [/quote]

  Има едно неписано правило в психологията:
  определенията, които даден индивид използва за другите, най-прилягат за него самия.

 53. 53 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 343 Неутрално

  [quote#40:"Norman Granz"]По това, кои "че изокат" под тази статия, ще нарекат автора соросоид, грантаджия и т.н.,[/quote]

  Явно не само авторът е в тази категория.

 54. 54 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1553 Весело

  До коментар [#13] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  Вие пренаписахте историята другарю. Вие които червеното знаме сърп и чук роди ви. Ние я възстановяваме.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 55. 55 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Комунистите сами се хванаха в собствения капан. Първо се сбиха като вълча глутница - обесиха Трайчо Костов и погнаха "трайчо-костовистите". След това фалираха и руснаците им отнеха златото на БНБ. След това Кореком за две кила злато даваше западна кола и така събраха нещо. Но най-страшно белипсата на опит в пазарната икономика и липса на изградени връзки. След като катурнаха БКП-то и заграбиха парите се оказа че не им е ясно как се въртят пари. Ченгетата от МВР се опитаха да станат банкери, ама то неясен занаят. Изпофалираха. Други - ще ставаме индустриалци. Е, затвориха заводите след 3-4 години - няма конкурентно производство, няма пазари .... Е, по-хитрите се изтеглиха на Запад ... ама там се работи!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 56. 56 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1528 Весело

  До коментар [#54] от "zuk_trombon":


  [quote#54:"zuk_trombon"]Вие които червеното знаме сърп и чук роди ви.[/quote]

  Те ни следят от всеки 4-ти километър ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 57. 57 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#32] от "volarok":
  Това ви е проблемът на фашетата, бавно учите бързо забравяте и винаги не сте по темата...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 58. 58 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#36] от "ahasver":

  И слава Богу, че иначе загиналите дисиденти щяха да са с 200 повече!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 59. 59 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  [quote#57:"boby1945"]Това ви е проблемът на фашетата[/quote]Знаем, знаем, за вас фашисти са всички, които не харесват комунистите.

 60. 60 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  Поздравления за автора! За любопитните... до снимката му има бутон "всички статии на автора", четете.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 61. 61 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар № 9:"boby1945" "Имаше и съд, затвори и лагери за далавераджиите, гаменорията, бандюгите, недобитите фашета, разните безделници затова и къщите не се заключваха и никой и не помесляше да пипа чуждо!!! "
  ЕХ , Боби , като не си подготвен , не се изказвай ! Ти си видял късния соц след 1970 година , а в статията се визират първите 15 години от комунистическото мракобесие, когато веднага след 09 09 1944г бяха избити без съд и присъда всичките интелигентни българи които не бяха по вкуса на каскетите и мандраджиите - лекари, учители, свещеници, офицери, кметове, богати фабриканти и земеделци. Които не утрепаха ги изпратиха по лагери и затвори, интернираха ги из страната , взеха им собствеността, тормозиха ги по всякакъв начин докато накрая капитулираха(умряха, самоубиха се или се пречупиха) ! Това го знам от родителите и дедите си които са го преживели едно към едно ! Децата и внуците на тези убийци и сатрапи сега са по върховете на държавата че и в Брюксел дори !

 62. 62 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  До коментар [#5] от "Разпознаваем Президент (реформатор)":

  " Пак ли пренаписване на историята "


  Комундер,
  двама братовчеди на вече покойната ми майка са зверски убити от такива като теб, без съд и присъда ! Ако взема да напиша изтезанията на единия, преди да го убият - една седмица няма да спиш !
  КАК САМО ВИ МРАЗЯ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 63. 63 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  До коментар [#58] от "boby1945":

  " И слава Богу, че иначе загиналите дисиденти щяха да са с 200 повече "
  ( щрих - весело )


  Комундер, ако не беше дребното човече с жабешката уста от Веселиново, " кръглите маси " и МРЪСНИТЕ ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ договорки с мракобесника Луканов, днес или щеше да си някъде в Сибир, или щеше да се спотайваш и да се молиш на Бог, да останеш незабележим, а не да се гавриш така ДОЛНО С ПАМЕТТА НА НЕВИННО УБИТИТЕ ОТ ЧЕРВЕНАТА СВОЛОЧ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 64. 64 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#55] от "vxa15365434":..Кореком за две кила злато даваше западна кола и така събраха нещо.

  Ти в Кореком влизал ли си ?
  Буйна фантазия имаш.

 65. 65 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#61] от "mils5656":

  И ти изби всички интелигенти. Останаха такива като теб.

 66. 66 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  До коментар [#45] от "ahasver":

  " За пет години в университета съм платил 1.2 лева за таксова марка за студентската ми книжка . "


  Не вярвам да си чак толкова ТЪП, за говориш за безплатно образование, безплатно медицинско обслужване и останалите малоумни манипулации, разпространявани сред дебили и откровени идиоти !
  С какво са плащани заплатите на преподавателите ти, чиновниците от канцеларийте, обслужващия персонал, обзавеждането на кабинетите ... ? С какви пари са плащани заплати на лекари, мед. сестри, бърза помощ, купуване на автомобилите и зареждането им с гориво ... ?
  Я ми отговори на тези въпроси, но не забравяй, че съм във възраст, която помни онова мракобесно време !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 67. 67 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#63] от "niksan1":

  Боклучкото на бате, ако не беше веселиновския, дето ловеше рибки с голи ръце, въобще нямаше да рестипутирате и грам собственост и щяхте да си ходите като голи фудули!
  Така че му пали свещ по задушница...😏😏

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 68. 68 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#61] от "mils5656":

  Боклучко роден съм 1945 и прекрасно помня как Народната власт въведе ред още докато Сталин беше жив..☺☺☺☺

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 69. 69 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  [quote#66:"niksan1"]С какво са плащани заплатите на преподавателите ти, чиновниците от канцеларийте, обслужващия персонал, [/quote]
  С каквото и сега, с принадената стойност на БВП..
  Само че тогава производството беше ръцете на Държавата, а сега същата "стойност" се изнася от разни "инвеститори" и разните местни капиталета.. 🙂🙂🙂

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 70. 70 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#66] от "niksan1":Какво помниш не зная , но аз съм го живял това време. Икономиката беше събирателна и разпределителна. Всички приходи отиваха в бюджета , всички разходи се плащаха от бюджета.
  Не зная колко си тъп , та не се впускам в дискусии каквито са водени вече многократно. Всеки има свои сметки с миналото , но трябва да се съобразяваме с това , че то не може нито да се корегира , нито да се върне.
  Аз лично имам мои основания да псувам миналото , но полза няма.

 71. 71 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално


  Извън темата :

  Който иска да разбере истината за руските атаки в Сирия - да превключи на БТВ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 72. 72 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 405 Неутрално

  Колкото повече време минава от падането на комунизма, толкова по-ожесточена е борбата с него. Жалка работа.

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3868 Неутрално

  Комунизмът е най-зверският и анти-човешки строй.България и до ден днешен страда от пост-комунизма,защото сред политиците и бизнесмените у нас бъка от бивши ДС агенти и потомствени комуняги.

 75. 75 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Много малко се знае за горяните и въобще за съпротивата срещу наложеното ни от Червената армия управление

 76. 76 Профил на Антон Антонов
  Антон Антонов
  Рейтинг: 224 Неутрално

  До коментар [#66] от "niksan1":
  Браво, но истина е че за комунистите беше безплатно хората които работеха плащаха

 77. 77 Профил на Антон Антонов
  Антон Антонов
  Рейтинг: 224 Неутрално

  До коментар [#46] от "ahasver":

  другарю, за теб сигурно и 200 000 ще са малко, само и само развития социализъм да дойде на власт. Но тази цифра не е преувеличена, като се вземат екзекутираните със съд и без съд, умрелите по лагери, унищожените душевно, и Хората които са станали по-безправни и от негри в Алабама и от робите по време на цар Крез, един човек можеш да го убиеш и без да го ликвидираш физически. вие псевдокомунистите имате мръсна семка и сте като хлебарките, като ви пуснат в канала пак изпълзявате. Ще трябва време за да се изчисти вашата популация, но и това ще стане.
  Познавах хора които са били на позиции преди 1990 г. които бяхо убедени комунисти-идеалисти, които бяха по-умни, по-културни, по-образовани и по-порядъчни от мен, но те и по онова време бяха ХОРА, а не като вас които сте изпълзяли от мръсния канал 1944 когато идва съвецката армия и правите "възстание". Истинските идеалисти комунисти са били мното малко и повечето са избити преди 1944 защото те са отишли да се бият, а не са се крили като вас в мръсния канал

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  [quote#64:"ahasver"]Ти в Кореком влизал ли си ?
  Буйна фантазия имаш. [/quote]

  До коментар [#64] от "ahasver":

  Толкова си остарял, че чак амнезия си хванал. 60-те години злато се продаваше от частни лица на "Златарска Промишленост" и те даваха прословутите бонове с които се пазаруваше в Кореком. Мои приятели за да си купят един шушлек продаваха златни пръстени.
  Ама голяма склероза си развил!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 80. 80 Профил на Антон Антонов
  Антон Антонов
  Рейтинг: 224 Неутрално

  До коментар [#78] от "ahasver":

  и аз съм живиял по онова време другарю "ahasver". А прав си, тебе никой не може да те научи, ти си знаеш, чогун. Яд те е че вече не може като преди да вееш червени знамена, да викаш бкп и да те храни държавата, а другите да работят. И тези които украдоха Бъргария и те ще си го получат, защото като спре кранчето (а натам отиват нешата), какво ще правят? На цървула колкото и пари да му дадеш (да си открадне) ще ги загуби рано или късно, може са ди обуе обувки от крокодилска кожа, но акъла му пак ще е цървулски, другарю

 81. 81 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  [quote#75:"daam"]Много малко се знае за горяните и въобще за съпротивата срещу наложеното ни от Червената армия управление [/quote]

  До коментар [#75] от "daam":

  Знае се ... в генералния щаб на Руската армия, където се подиграват с БКП:

  http://www.genstab.ru/bulgar_ss.htm


  Михаил Кожемякин

  Bulgarische Nr 1. Болгарские части СС
  9 сентября 1944 г. стало последним днем Третьего Болгарского царства. Воспользовавшись нашествием Красной армии и глубочайшим кризисом власти, просоветские элементы Болгарии свершили государственный переворот. К власти пришло опиравшееся на штыки захватчиков правительство Отечественного фронта, решающую роль в котором играли местные коммунисты. Болгария вступила в войну на стороне Советского Союза, и болгарские войска, которые царское правительство до тех пор смогло самоотверженно сохранить от отправки на фронт, выступили в поход против их бывших союзников-немцев - сложить свои головы в горах Югославии и на равнинах Венгрии.
  Советская история долгое время подчеркивала, что девятосентябрьский переворот равно как и вторжение советских войск были встречены болгарским народом с ликованием, а антисоветского сопротивления в стране практически не было. Время освободило правду из под наслоений идеологии. Подвиг многих тысяч свободолюбивых болгар, отдавших свои жизни и силы в борьбе с коммунизмом в 1944-46 гг., вновь стал достоянием и гордостью своей страны. И далеко не последнее место среди них занимают легионеры Болгарской противотанковой бригады СС.
  Вопрос о формировании болгарского добровольческого легиона в составе войск СС был поднят Гиммлером еще в декабре 1942 г. Однако болгарское правительство и лично царь Борис III, не спешившие расплачиваться жизнями своих солдат за участие в гитлеровском “крестовом походе против большевизма”, вежливо, но безапелляционно отклонили предложение рейхсфюрера. Коммунистический переворот в Болгарии резко изменил положение вещей. Инициатива теперь полностью перешла в руки Гиммлера, и осенью 1944 г. он отдал приказ о начале формирования болгарского гренадерского (пехотного) полка, который в перспективе должен был послужить основой для планируемой болгарской дивизии СС (Waffen-Grenadier Division der SS /bulgarische Nr 1/). При этом рейхсфюрер СС особенно оговаривал критерии набора добровольцев-болгар. Бывшие солдаты и офицеры болгарских экспедиционных войск в Македонии, перешедшие на сторону германской армии в ходе попытки их разоружения в сентябре 1944 г., строго не допускались, как сдавшиеся “из страха за свою жизнь” и следовательно недостаточно надежные (их распределяли, как правило, в германские, венгерские и хорватские части, дравшиеся на Баканах и в юго-восточной Европе). Добровольцами имели право стать только болгары, преимущественно военные, которые сумели после девятосентябрьского переворота пробраться к немцам через охваченную войной Югославию или перебежчики из прибывших на советско-германский фронт болгарских армий.
  Однако рейхсфюрер был чересчур оптимистичен, надеясь набрать достаточное количество болгарских добровольцев на таких жестких условиях приема. После того, как первый этап болгарского сопротивления был жестоко подавлен советскими войсками и местными коммунистами, большинство уцелевших патриотов предпочло остаться в стране и перейти к подпольным или партизанским методам борьбы. Те же, кто уходил в эмиграцию, предпочитали Турцию, куда было гораздо легче пробраться из Болгарии, и где кемалистское правительство оказывало им покровительство.
  В конечном итоге к началу 1945 г. в учебном центре СС городке Доллерсхейм на северо-востоке Австрии удалось собрать всего 25 офицеров, 56 подофицеров (сержантов) и около 500 солдат бывшей Болгарской армии. К ним присоединилось около 150 болгарских студентов, обучавшихся в различных университетах Германии, преимущественно членов националистической молодежной организации “Бранник”, в том числе 12 девушек, изучавших медицину в Вене (одна из них впоследствии была тяжело ранена, а другая пропала без вести). Словом, для формирования будущей дивизии СС Гиммлер мог рассчитывать чуть более, чем на 700 болгар.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 82. 82 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4068 Неутрално

  Глурости...

  Компартиен социализъм.

  До коментар [#29] от "Николай Теллалов":

  Не комунистически, а държавнокапиталистически.

 83. 83 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4068 Неутрално

  Мошеник, държавата е била компартийна тоталитарна.
  Фашистка държава.

  справка: Желю Желев

  До коментар [#69] от "boby1945":

  С какво са плащани заплатите на преподавателите ти, чиновниците от канцеларийте, обслужващия персонал, - цитат на коментар #66 от “niksan1”

  С каквото и сега, с принадената стойност на БВП..
  Само че тогава производството беше ръцете на Държавата

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1398 Неутрално

  До коментар [#81] от "vxa15365434":Виж . Това писание е обикновен фалшификат.

 86. 86 Профил на ikar82
  ikar82
  Рейтинг: 374 Неутрално

  След Втората световна война селското стопанство в Европа
  ( включително и в България ) става силно механизирано и нуждата от работна ръка на село намалява . Ако не бяха построените фабрики и заводи , в България щеше да има огромна безработица.
  Тезата на автора , че селското стопанство било разорено при колективизацията , за да може хората да бъдат подгонени като безправни добичета към фабриките е погрешна и манипулативна.
  1989 година България имаше модерно селско стопанство с големи масиви обработвани със селскостопанска авиация , с напоителни системи.
  През 1989 България беше на 18 място по индекса на човешко развитие на ООН , сега е на 50.
  Невинно избитите от комунистите хора след 9 септември са едно , икономическите показатели към 1989 са друго.
  Комунистическият терор постепенно намалява до към 1960 , когато са затворени последни лагери.
  80 те години в социалистическа България хората имаха повече права и социална сигурност , отколкото в съвременна мутренско- олигархична Чалгария.
  Деиндустрализацията и разграбването след 10 ноември нямата аналог в българската история.
  А горяните са били достойни хора ,подлъгани от ГеМеТо и неговите американски покровители и са станали жертва на времето.

 87. 87 Профил на Starkad
  Starkad
  Рейтинг: 322 Гневно

  До коментар [#80] от "cgl09310346":

  Прав сте!
  Страшно става!
  ЧОгуна Украде държавата!
  НеШата отиват на зле!
  Пълно е с цървули!

  И питам аз!
  В този момент,
  когато световният комунизъм настъпва!
  Идва да върне ТКЗС то
  да национализира богатата реколта!

  защо се бави номинацията на Радан!
  Радан Президент!


  Oh,wonder!!! How many goodly creatures are there here!!!
 88. 88 Профил на mangiafuoco
  mangiafuoco
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Нещастен комунист, за теб билет за Колима! Вън от територията!
  До коментар [#30] от "boby1945":

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#1] от "bobhunter":

  +++++++
  Съжалявам, без да искам Ви "докладвах" коментара. Ползвам смартфон и не уцелих "+".

 91. 91 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 471 Неутрално

  "Момчетата събират няколко чувала с брашно и съветският офицер ги изпраща на своите близки. В знак на благодарност той им подарява пистолет и патрони."

  Това може и да мине пред аудитория от 7-класници от помощно у-ще. Пред безкритичните папагали , обитаващи този форум - също. Аз лично се изчервявам от неудобство, но ще ми мине. Здраве да е.

 92. 92 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3471 Неутрално

  [quote#55:"vxa15365434"]Ченгетата от МВР се опитаха да станат банкери, ама то неясен занаят. Изпофалираха. [/quote]

  Също като тия от КГБ в Путинистан:
  http://www.zerohedge.com/news/2015-10-27/why-russian-default-very-real-scenario-2016

  Те си мислят, че да управляваш икономика и финанси е като да слухтиш кой разправя вицове против режима.

  Най-умният милюцинер е поне стотина пъти по-тъп от всеки среден западен финансист.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 93. 93 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#28] от "shk49484512":

  Годините социализЪм затриха българското село, просто не искате да го признаете. Помня едно странджанско село пълно с хора, с кръчма, магазин, действаща детска градина (седмична), медицински пункт и т.н. Но то умря, защото в голямата си част неефективни предприятия в града привлякоха младите хора от селото. Селският труд е тежък. В предриятието раздути щатове и се правиш че бачкаш, живееш в панелка ама има поне канализация. Така повечето села останаха на доизживяване. Никой не се ражда там, само хората си "отиваха". Майка ми разказва, че два пъти е сваляна от автобуса с куфара на път за града от партийния секретар, но въпреки това много като нея са "избягали" от селото. Все пак града предлага повече възможности. Това нямаше да се случи, ако не бе чудовищното престъпление наречено колективизация. Всеки да обработва собствената си земя и да се кооперира ДОБРОВОЛНО. Дядо ми казваше: "Еди Кой си нехранимайко през живота си магаре не е гледал, в текейсето му дали за коне да се грижи."
  Това цялото го писах не заради Вас, а за по- малките от мен, ако случайно четат "Дневник".
  П.С.
  Никога не съм преставал да ходя в селото, най - малко поне да окося двора на пустеещата къща, имам го за дълг към покойните ми баба и дядо.

 94. 94 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#86] от "ikar82":

  Защо всичко това най-общо казано фалира? Говоря за заводите и селското стопанство. Защо? Защото липсата на "пазар" (с всичките му кусури и недостатъци), липсата на конкуренция водят до неефективност. Защо социализъма не победи бе другарю? Големи "печеливши" заводи, АПК-та.... Гадните империалисти ни фалираха. На път са да фалират отново "люлката" на Социализъма. Трябва още време. Не го искам, те ако не сепроменят (за руснаците пиша) ще си го докарат.

 95. 95 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#73] от "zawert":
  Нещо бъркаш, в интерес на истината в споменатия в статията период, веднага след 09.09.1944 бе ометена фашистката сган, която помагаше на Хитлерчо във ВСВ и доведе страната до трета национална катастрофа.
  Апропо спомената сган беше наказана яко именно със съгласието на СССР и останалите Велики сили САЩ, Англия, даже Франция....
  Нищо необикновано обаче, така бяха наказани и всички останали колаборета на Върбанчо във Франция, Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, Румъния и още където се сетиш ....
  Понеже не знаеш историята решението зза наказване на фашетатат и колаборетата е взето още в 1943 на съвещанията в Москва и Техеран....
  И не се дърви неподготвен....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 96. 96 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#83] от "dnevnikar":

  Намерил си източник на информация, Бог да го прости, в ловенето на риба с голи ръце го биваше, ама в политиката, реалната, йок!!!!....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 97. 97 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#88] от "mangiafuoco":

  Коя територия бе нещастник, да ти не е бащиния!!???
  Апропо тези дето ги "оплаквате", наказаните фашета и колаборета на Върбанчо веднага след 09.09.1944, също така разтягаха "територията" на царството тогава, "Велика България на три морета и пет дерета...." и даже остров Тасос.... както са се смеели хората тогава....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 98. 98 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#94] от "dimov_a":

  нищо не фалира докато некадърните "преходници" и "рИформатори" не се намесиха и не окакаха работите, таланти като Луканката, ФД, Соколета, разни крадливи СеДеСе-рета ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 99. 99 Профил на Starkad
  Starkad
  Рейтинг: 322 Любопитно

  До коментар [#89] от "mangiafuoco":

  Ах,
  каква класа!
  Повдигате нивото на Дневник!
  Един автентичен десен сте вие!
  Ще се справим с чОгуна който Украде държавата!
  И с цървулите!

  Защо се бави номинацията на Радан!
  Радан Президент!

  Oh,wonder!!! How many goodly creatures are there here!!!
 100. 100 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#98] от "boby1945":

  Що говориш глупости? БКП-то видя 89-та накъде отиват нещата и приключиха с измислицата социализъм. То не само при нас де. Целият Източен блок " приключа филма". Просто нямъше накъде. Нямаше как този измислен строй да се крепи. Ако имаше и бе "печеливш" щеше още да си съществува. Западноевропейци и американци щяха да карат "Лади" и " Москвичи". Щяха да си купуват от нас компютри "Правец" и т. н. Французи, Испанци.... щяха да дават мило и драго да работят и живеят в България или в "необятната руска шир". Тълпи мигранти щяха да рискувт живота си да дойдат да живеят при нас или там в "самая могучая". Ноооо ядец... Това последното е единственото "хубаво" (че ни "заобикалят". Мизерията, които комунистите ни спретнаха, никой не иска да я споделя с нас

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK