Има ли реформа на прокуратурата

Сотир Цацаров

© Анелия Николова

Сотир ЦацаровВ първата част на анализа на Христо Иванов "Докъде стигна съдебната реформа: Съдийското самоуправление и гнилите ябълки" беше разгледан пакетът промени в Закона за съдебната власт в раздела за съдилищата и Инспектората на ВСС, които бяха приети на първо четене от парламента и предстои разглеждането им на второ четене.


Във втората част авторът анализира прокуратурата заедно с предвидените и липсващите в проекта мерки за нейната промяна.


Акцентите и заглавието са на "Дневник".
Има едно принципно положение и то е, че без радикална реформа на статута на главния прокурор или друга мярка, която е в състояние да започне да изгражда тотално различна организационна култура на държавното обвинение, за съществена реформа на прокуратурата изобщо не може да се говори.


Проблемите на прокуратурата не са просто нормативни


През тези десетилетия нашата прокуратура стана заложник на извратената функция, която има в реалния български властови модел. Не говоря за формално разписаните конституционни реквизити на държавността, а за фактическите властови обичаи.


У нас в рамките на т.нар. политическа класа съществува нещо като обществен договор, в смисъла на Русо, който позволи подмяната на прехода, а и на членството ни в ЕС и НАТО след това, изграждането на фиктивна демокрация, неколкократното разграбване на националното богатство, запазване на ролята на елементи от бившите служби, тежката криминализация, поддържането на институционалния ред в перманентно състояние на будна кома, задушаването на частната инициатива и фактическото монополизиране на цели стопански сектори и в крайна сметка концентрирането на огромна власт в ръцете на един или няколко души, които между две пури и с няколко есемеса могат да се разпоредят с всичко, независимо от конституционните норми.


Като резултат от всичко това героите на Тодор Колев от "Двойникът" и "Опасен чар" се превърнаха в елит


Условие за възможност на този обществен договор е осигуряването на статут на безнаказаност на участниците в него. Дори и някой от тях да има временни неприятности, ако продължи да спазва правилата на играта и да мълчи, накрая всичко се разминава.


Ролята на главния прокурор, независимо от персоната, е да бъде гарант за този модел


Прокурорските правомощия се използват за откровено политическо, медийно и икономическо инженерство – едни биват мачкани, на други се осигурява пълна свобода на действие, после "палачинката" се обръща.


Нека припомня думите на президента на Венецианската комисия Джани Букикио, според когото


самият модел на прокуратурата "я превръща в източник на корупция, шантаж и изнудване и създава възможност за използването ѝ за политически цели"


В резултат на това в прокуратурата се е оформила организационна култура, характерна повече за тоталитарни секти, отколкото за публични институции в модерна демокрация – отрицание на отговорността и меритократичния подбор, голямо мнозинство, което не смее да се обади и се старае да не вижда по-далеч от носа си, откровено криминални типажи, които вършат важната работа.


Забележете как, след всички дебати и баталии по темата за съдебната реформа в последните две години, прокурорите, с едно или две едва забележими изключения, така и не пожелаха да изкажат някакво собствено мнение.


Предложенията за реформа на прокуратурата не бяха обсъдени публично и свободно от редовите прокурори, а просто им бяха спуснати


Вижте какво стана в прокурорската колегия на ВСС - след като съдиите, които бяха опозиция и за прокурорите, вече ги няма, се възцари пълен консенсус около премъдростта на главния прокурор по модела "Чучхе".


Излизането от това състояние може да започне единствено ако радикално бъде променен статутът и вследствие на това – възприятието за ролята, ако щете, и стилът на главния прокурор.


При този неосталинизъм, който наследи периода на известно размразяване при Велчев, това трудно може да се очаква да стане "отвътре" или с някакви кръпки в ЗСВ. Това, което се предлага, може да бъде полезно само по себе си, но то по никакъв начин не може да се нарече реформа на прокуратурата, камо ли "радикална", при положение че напълно беше заметена темата за преформулиране на конституционния статут на главния прокурор.


Ако все пак трябва да коментираме предложените изменения, има няколко теми, които влязоха в общественото внимание.


На първо място, т.нар. децентрализация


Теза, наложена от Борис Велчев и чиято практическа идея е чисто механичното намаляване на отговорността на главния прокурор за това, което става по места, без реално да бъде обезсилено влиянието му.


Това важи и за предложения в Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (ЗИД на ЗСВ) вариант – предвижда се формално на пряко подчинение на главния прокурор да останат само административните ръководители. На практика обаче Главният запази пълния си контрол върху прокурорската колегия и следователно върху кариерната и дисциплинарна съдба на всеки прокурор, а запазва и възможността да отмени всеки прокурорски акт. Остава и правомощието му да извършва ревизия и да контролира както цели прокуратури, така и отделния прокурор.


При липсата на какъвто и да било ясен стандарт за носене на отговорност на редовите прокурори и техните ръководители за качеството на работата, както и на елементарна отчетност пред обществото как главният прокурор упражнява тези свои правомощия


съществуващата възможност за безогледно влияние, пряко или опосредствано, остава незасегната от подобни чисто езикови еквилибристики с текста на закона


Свързан с тази тема е и въпросът за писмените указания – и досега това беше законната форма на даване на указания и изискването имаше значение в много малки случаи. Добавянето на условие указанията да бъдат мотивирани също няма да произведе някакъв ефект – наличието на мотиви и сега се изисква, защото всички актове трябва по дефиниция да са мотивирани.


Всичко това обаче не пречи рутинно да се нарушават тези изисквания с по едно бланкетно изречение.


Странна е и идеята, че могат да бъдат давани указания по съществото на делото без вътрешното прокурорско убеждение да бъде накърнявано. Няма как да те задължат да изтълкуваш материалния закон по начин, различен от твоето мнение, без да се намесят в него.


Отново –


чрез чисто редакционни упражнения – няма как да се промени налаганата с десетилетия култура на безропотно подчинение и безотговорност


Каквато и да е изискуемата форма на указанията, докато редовият прокурор знае, че е във властта на йерархията, възражения срещу указания, независимо от формата, ще се случват твърде рядко.


Централен инструмент за оказване на натиск са предварителните проверки, които досега не бяха ограничени с никакви срокове или процедурни изисквания


По принцип позитивно е, че се въвежда двумесечен срок за предварителните проверки (с възможност за удължаване с още един месец).


Първоначално това изобщо не беше част от визията на главния прокурор за реформа и когато ние предложихме отпадането на проверките, това беше обявено за едва ли не престъпление. За съжаление, предлаганият "компромисен" подход към този проблем отново рискува да се окаже палиатив:


нищо не пречи на прокуратурата да образува нови и нови проверки за едни и същи или свързани факти, тъй като тези проверки остават извънпроцесуална дейност


и не се обхващат от разпоредбата на чл.24, ал.1, т.6 от НПК (nе bis in idem - не можеш да бъдеш преследван два пъти за едно и също нещо).


Като имаме предвид, че не е известно някой някога да е понасял каквато и да било отговорност за злоупотреби с този инструмент за безконтролна репресия, както и че ръководството на прокуратурата изобщо не признава да има проблем и ако сега се стига до някакви повърхностни ограничения, то е само заради обществения натиск, нищо не създава сигурност, че оттук нататък ще се възцари добросъвестност при боравенето с този инструмент.


В крайна сметка без поставяне и решаване на централния проблем - този за свръховластяването и безконтролността на главния прокурор, предлаганите изменения, които иначе биха били полезни елементи от един цялостен пакет от промени,


ще бъдат използвани като политическа димка, с която да се обяви "реформата приключи, забравете!", но реално да се укрепи статуквото


И в това е най-голямата им вреда.


Последната, но не и по значение, от задачите на съдебната реформа е реализирането на конкретни резултати. Това означава, че


всички законодателни и организационни промени имат значение единствено доколкото ще доведат до успешни действия по случаите на корупция, особено по високите етажи на властта


На практика това се свежда до волята на отделните институции и техните лидери да не си затварят очите пред известните на цялото общество случаи на корупция. В този смисъл това е крайната цел на реформите и онова, което в крайна сметка ще определи и оценката за наличие на напредък.


В това отношение нещата са пределно прости и печални. След кратко безпокойство по темата корупция по високите етажи на властта в началото на годината, управлението и лидерите на съдебната власт отново блажено забравиха за тази тема. Така въпреки обществената реакция и двукратната изрична препоръка от последния доклад на ЕК за проверка на всички съмнения за корупция, свързани с предишното ръководство на Софийския градски съд и във връзка със скандала "Ченалова - Янева",


днес всичко това е безостатъчно заметено под килима и забравено


Проблемът не е просто, че няма да изпълним поредната препоръка (и после някакви "доносници" ще ни бъдат виновни за критиките в следващия доклад), или дори, че пропуснахме вероятно най-сериозния шанс за операция "чисти ръце" в съдебната власт за доста време.


Големият проблем, е че това е сигнал. Сигнал към обществото, към хората от магистратурата, които биха реагирали на нередности, и особено към онези, които правят тези нередности. И


сигналът е прост – всичко продължава постарому, стабилни сме!


Трябва да е ясно, че каквито и нормативни упражнения да бъдат извършени на сцената, докато няма нито един институционален играч, който да се нагърби със задачата да настоява за реакция, проверки, отговорност по конкретните казуси, които инак са ежедневие, в България нито ще има резултат от реформите, нито ще има основание за прекратяване на наблюдението спрямо нас.


В тази връзка


кратък коментар заслужава и т.нар. антикорупционен закон, лансиран от вицепремиера г-жа Меглена Кунева


Дори да приемем, че този законопроект бъде изчистен от всички предизвикващи сериозни възражения текстове, дори и да си представим, че по някакво чудо предвиденото от него бюро бъде попълнено от имащи компетентността и волята да го приложат хора, това няма да реши големия корупционен проблем на страната ни.


Този законопроект би могъл (при посочените условия) да бъде полезен като създаде една по-голяма хигиена на поведението на определен кръг държавни служители и затрудни някои индивидуални форми на корупционно поведение.


Нищо в този закон обаче няма да доведе до промяна по отношение на фактическия отказ от разследване на системната корупция по високите етажи на политическата и икономическата система, превърната в основен модел на упражняване на власт у нас.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Каква реформа с тия, то все едно да чакаме Митьо Очите да предприеме мерки срещу организираната престъпност.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на Злото ченге
  Злото ченге
  Рейтинг: 267 Любопитно

  Че защо, тя е самото съвършенство! Пък и КОЙ би могъл да я реформира?

  The war has begun! - www.fightcybercrime.net [Код: „Схемите не са това което са!“]
 3. 3 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 663 Неутрално

  "Има ли реформа на прокуратурата?"
  Категорично не! Точно обратното - има прокуратура за реформите!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3448 Весело

  [quote#3:"пустиняк"]Точно обратното - има прокуратура за реформите![/quote]Хареса ми.

 5. 5 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 887 Весело

  В: Има ли реформа на прокуратурата?
  О: Има "Видими резултати" (ТМ).

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 6. 6 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 541 Гневно

  Докато ортодоксални комуняги вилнеят в България начело на държавата повече от 70 год.нищо добро и читаво не може да се очаквав страната.Евростат отдавна е казал,а Аденауер още по -рано/преди 25 год./,че докато от власта не се отстранят повече от 1,5 милиона комунистически и агентурни престъпници за срок от мин.35 год и богатствата им национализирани до шушка ,България нищо добро не я очаква .

 7. 7 Профил на event_horizon
  event_horizon
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  Прекрасен анализ! Ако Христо Иванов имаше възможност да направи коментираните реформи скоро щяхме да станем по-добре от Щвейцария. Пожелавам му един ден да се върне в управлението и то като премиер. Успех!

 8. 8 Профил на uel35488284
  uel35488284
  Рейтинг: 221 Неутрално

  КОЙ си го избра!?ТОЙ си го избра!/по Н.Кокинов/

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2702 Неутрално

  Жалко ,че не позволиха на Хр.Иванов да направи реформите.Гоце и Боце се подложиха на КОЙ. Цацата им е нужна.Сигурно има за какво.

 10. 10 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 754 Любопитно

  Моди, не трий, по темата е!:

  ...Сотир Цацаров: Принципно медиите на Прокопиев са винаги критични към главен прокурор, към институцията Прокуратура и всичко друго. Позиция, продиктувана от някакви интереси – политически, икономически, лични.

  Репортер: А другите са ласкателни, пак продиктувано от същите позиции, така ли?

  Сотир Цацаров: Не, другите – в момента, в който техните интереси също бъдат нарушени, също стават неласкателни.

  Репортер: Знаете ли къде е Пеевски?

  Сотир Цацаров: Не.

  Репортер: Редно ли е…

  Сотир Цацаров: А защо трябва да знам? А вие знаете ли къде е Прокопиев?

  Репортер: Не, не знам. Но не ми е работа да знам.

  Сотир Цацаров: А на мен защо ми е работа да знам дали Прокопиев е в Сингапур, а Пеевски – в Дубай?

  Репортер: Защото вие казвате като главен прокурор: те са двама олигарси, които са си разпределили империи.

  Сотир Цацаров: Ами, като са си разпределили империи, решението за това кой какво да получава, кой как да реализира бизнеса си и прочие дали е на главния прокурор, дали е на заместниците му, дали е на прокуратурата, или е решение, което опира до едни много по-крупни политически планове, в които говорим дори за определени икономически територии и решението за които не е свързано с престъпление и не зависи от прокуратурата?..."...

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 11. 11 Профил на mtzvetkov
  mtzvetkov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Г-н Хр. Иванов, бих искал да ви номинирам за Президент!

  Моля, приемете!!!

  Повече хора като Вас са нужни. Има достатъчно, все още, и хора, които биха гласували за Вас! С писане само на анализи няма да стане, за съжаление!

 12. 12 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 439 Неутрално

  "Акцентите и заглавието са на "Дневник"."

  На български вместо АКЦЕНТ по-подходящо е да се каже ПОДЗАГЛАВИЕ. Ако аворът държи на смисъла, може да използва
  УДАРЕНИЕ.

 13. 13 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 518 Гневно

  [quote#9:"hodounski"]Цацата им е нужна.Сигурно има за какво. [/quote]

  "Лицето" Борисов има много тежки зависимости, дължащи се на "професионалната му кариера" каот прост "охранител".
  ТОЙ е най-успешният продукт на ДС.
  "Охранител" за "десен" и "евроатлантически гражданин" (страхливо н@дуп@н към Русия) за "европейско", че и за "развитие".

  Все едно педофил - детски възпитател.
  ГЕРСТАПОвец за "развитие" на евреите!
  Това е охранителят на "стабилността" от СИК.

  ТОЯ е ОПАСЕН за оцеляването на България!!
  И не мога да разбера как тоя факт не е очевиден за всички!

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7386 Неутрално

  "президента на Венецианската комисия Джани Букикио, според когото
  самият модел на прокуратурата "я превръща в източник на корупция, шантаж и изнудване и създава възможност за използването ѝ за политически цели".
  И съответните изводи идват от самосебеси ,като видим кой защитава този модел и кой не иска нищо да се променя.

 15. 15 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Гербавите, хубаво гледайте и дано проумеете, от какъв специалист се лиши правителството на Бойку. Как грубо и арогантно, плюейки на подписите си, гербавите депутати се съюзиха с комунягите и принудиха този достоен човек да се оттегли.
  Христо Иванов само в две статии представи точно и ясно възгледите си за целите на съдебната реформа и методите, с които тя да бъде извършена и направи на пух и прах драсканиците на една сюрия гербави тролове, които се правеха на гламави, тролейки че министърът нищо не бил направил и подготвил предварително.
  Жалки, жалки гербави комуноиди.

 16. 16 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#15] от "choss":

  Бойко Методиев Борисов е елмазът, облагородяващ локвата в средата на кочината, в която се плацикаме сите ние..квичащи в нещастието си странни индивиде)))

 17. 17 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Тази реформа я дъвчем вече повече от година. И се повтаря едно и също. И винаги основен инициатор е ексминистъра ХИ. Е, ясно е, че няма да стане както я искат от ДСБ. Това и троловете на ДСБ вече го разбраха. И не случайно коментарите и техните оценки (+ или -) са толкова рехави.

  Защото прекално дългото дъвчене на една и съща тема с един и същ главен участник и с едни и същи доводи, и то за неща, които не са очевидни и не се усещат като основно важни от обикновените хора от народа, каквито са исканията за конституционна структурна промяна в съдебната система, води до дезинересиране на участниците и до никакво влияние върху избирателите. В такива случаи влиза в сила поговорката КАТО МИ ПЕЕШ ПЕНКЕ ЛЕ, КОЙ ЛИ МИ ТЕ СЛУША?!

 18. 18 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  Чудесен анализ, който доказва и дава отговор, защо който и да бъде главен прокурор, при сегашното положение на нещата ще бъде принуден или прелъстен 9 с валст, пари и безнакйазаност) и най вероятно в комбинация от двете, да играе играта на всичките досегашни прокурори след 1989, за преди това на всички ни е ясно какво е било.

 19. 19 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 267 Неутрално

  "...съществуващата възможност за безогледно влияние...остава незасегната..."
  При този съветски тип прокуратура, с изключителна централизация на власт, персонифицирана от един умствено ограничен, комплексиран и зависим главен прокурор, без радикални реформи няма как да се продължи напред. Иначе, оставаме в живеем в тоталитаризма.

 20. 20 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3651 Неутрално

  [quote#9:"hodounski"]Гоце и Боце се подложиха на КОЙ. [/quote]
  Гоце и Боце са....КОЙ.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 21. 21 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3651 Неутрално

  [quote#17:"glog"]Е, ясно е, че няма да стане както я искат от ДСБ. [/quote]
  Ти самият как искаш да стане?
  Както я искат Гоце и Доган ли?
  Тогава сигурно ще стане, защото Боко е тяхна марионетка.


  [quote#17:"glog"]Защото прекално дългото дъвчене на една и съща тема с един и същ главен участник и с едни и същи доводи, и то за неща, които не са очевидни и не се усещат като основно важни от обикновените хора от народа, каквито са исканията за конституционна структурна промяна в съдебната система, води до дезинересиране на участниците и до никакво влияние върху избирателите.[/quote]
  Точно на това разчитат и Гоце, и Доган, и Боце, а и такива послушници като теб!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 22. 22 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2188 Неутрално

  [quote#0:"Христо Иванов"]Има ли реформа на прокуратурата?[/quote]

  Не. Няма.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 23. 23 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1241 Неутрално

  [quote#21:"Храбър"]Ти самият как искаш да стане? [/quote]
  за хората с опростен поглед над действителността вярно е това което им каже тоя който обожават в момента, това може да е оня дето съветва да трием билетчета, оная дето обяснява че шише с вода за 20 лв имало памет или примерно гражданина Борисов

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 24. 24 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1241 Неутрално

  [quote#15:"choss"] Как грубо и арогантно, плюейки на подписите си, гербавите депутати се съюзиха с комунягите [/quote]
  каквото и да става комунягите от различните партии винаги се сплотяват при външна опасност, карат се само като делят пари - справка КТБ

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 25. 25 Профил на Атанас Атанасов
  Атанас Атанасов
  Рейтинг: 221 Гневно

  Един от основните борци за запазване на всевластието на прокуратурата е вечния зам.гл. прок. Борислав Сарафов. Незаменимия! Той е поредната и задръстена пионка в прокуратурата.

 26. 26 Профил на contra_banda
  contra_banda
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар #23 от Атанас Атанасов
  Подкрепям напълно.

 27. 27 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 736 Неутрално

  [quote#23:"stg"]за хората с опростен поглед над действителността вярно е това което им каже тоя който обожават в момента,[/quote]
  Това може да е и Хр.Иванов,Р.Кънев,К.Нинова,Г.Първанов и т.н. и т.н..

 28. 28 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 381 Любопитно

  До коментар [#12] от "bawarec": Къде работите като редактор. За до покоментирам вашите текстове?

 29. 29 Профил на izbiram
  izbiram
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Според мен, трябва да Хр.Иванов да стане главен прокурор.Само той може да ''оправи" прокоратурата.

 30. 30 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 800 Неутрално

  Ами господин Хр. Иванов е абсолютно прав до последната точка,но някак си мнозинството от българските избиратели имам чувството ,че живеят в паралелна реалност и след това псуват същите тези за които продължават да гласуват / политиците като цяло /....
  България е страна на абсурдите. Страна,защото държава отдавна не е.

 31. 31 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2259 Неутрално
  [quote#11:"mtzvetkov"]
  Г-н Хр. Иванов, бих искал да ви номинирам за Президент!
  [/quote]

  Подкрепям!
  Христо Иванов е олицетворение на съпротивата срещу Кой.

 32. 32 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 883 Неутрално

  Един читав човек в тази държава!

  4itatel
 33. 33 Профил на a4kataaa
  a4kataaa
  Рейтинг: 274 Разстроено

  Христо Иванов който е против референдумите и пряката демокрация ли? За същия човек ли става дума?

 34. 34 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  референдумите са за цивилизовани умни и развити общества,нашето не е такова..само не давайте пример с швейцария..България няма нищо общо ама нищо....нито като матналитет нито като култура и образования на отделния индивид ....

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 35. 35 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Това, което вие наричате реформа, за мен е малка реформа.

  Голяма реформа е това, което казва Волтер:

  "Ако искаш добри закони, изгори тези, които имаш, и направи нови."

  Платон пък казва:

  "Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят."

  Цицерон казва:
  "Колкото повече закони, толкова по-малко правосъдие."

  Монтескьо пък не е важно какво казва, защото доказано се е провалил повече от Ленин например. В момента сме под неговото ЕДНОЛИЧНО управление, тъй като това е неговата система, привидно демократична. А резултатите се виждат и по тях се съди. При нужда ще ви кажа и той какво казва, за да се хванете за главата.

  Когато се прави реформа, трябва да се започне от горните цитати, за да е наистина реформа, а не имитация!

  И, разбира се, също, за да не е имитация, а и не само заради това, а, за да не се повтаря измамата, трябва да е ясно - всякаква реформа трябва да се развива извън шапката на ДСБ. Под нея тя е обречена.

  ЗАТОВА:

  Голямата реформа започва от тотална промяна на основите на правото! Отмяна на римското право. Вие не сте готови за такава реформа, защото сте възпитаници на тези школи и трябва всичко във вас да се преобърне, вкл. и във връзка с геополитическата ориентация, която въведохте преди 26 години, която ще ви се брои за провал, което обаче и без това се брои така и ви се е писала на сметката.

  Първо трябва да се реши каква реформа ще се прави - малка или голяма. Ако сте наистина страхливци за голяма, ще обсъждаме малката, която за вас пак ще е голяма. Не забравяйте, че и в този случай, при неуспех, голяма реформа пак може да се извърши независимо от волята ви, под формата на пореден Народен съд, който ще направи голямата реформа, но не така, както трябва, и всичко ще започне отначало и няма да има никакво развитие, което вероятно е и целта на тези, които ви контролират мозъците.

  Малка или голяма реформа не може да се направи без реформа на политическата система, от която произтичат всички проблеми на сегашната съдебна система. Вие и за това не сте готови и не го искате. Затова в тази страна не се случва нищо.

  Защото първо трябва да промените себе си. Проблемите идват от вас! Докато не дойдете при нас, а искате вие да сте първенците (но без покритие) няма да постигнете нищо. Ние ценим вашия труд, но не оценяваме високо вашите философски основи, нито грешките ви!

 36. 36 Профил на Anonymous
  Anonymous
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Голямата реформа е като нулификацията в икономиката - когато всичко започва от нулата. Подобно нещо се случи в 1990 в икономиката, донякъде и в много други сфери.
  Същото нещо трябва да се направи и в сферата на правото сега ако искаме голяма реформа.

  Освен това без да си даваш сметка кой командва, и да знаеш как да противодействаш, пак няма как да успееш:

  "посолството на САЩ го уведомява, че има споразумение между ЦРУ и КГБ за категорично недопускане на наказателна и репараторна отговорност от престъпниците"

  http://www.eurochicago.com/2015/09/koi-kogo-i-zashto/

  Освен това хората знаят кой на кого какви пари е платил, затова и предполагат, че реформа като хората няма как да се случи.

 37. 37 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  "Излизането от това състояние може да започне единствено ако радикално бъде променен статутът и вследствие на това – възприятието за ролята, ако щете, и стилът на главния прокурор."

  Надали някой очаква това да се случи. Ще продължим да си живуркаме в блатото на съд-прокуратура отдадени на сенчестите интереси

 38. 38 Профил на Зарзават
  Зарзават
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Цялата така наречена реформа в съдебната система е просто едно боричкане на олигарси и свързаните с тях икономически кръгове и политици за това кой ще овладее съдебната система, защото олигархията може да съществува само при липсата на съдебна система. За обикновеният българин няма да има абсолютно никаква разлика които и от двата боричкащи се олигархични кръгове да спечели. За 27 почти години преход до сега няма нито един осъден политик, нито един. И при главен прокурор назначен от Костов и при главен прокурор назначен от БСП/ДПС и при главен прокурор назначен от ГЕРБ. Така че наивници не си правете никакви илюзии, че нещо ще се промени. Просто вие заставате зад едната или другата олигархична група. Която и да спечели за обиновения човек няма да има никаква разлика.

  Христо Иванов за Народната Република: "жълтопаветната, самонарекла се демократична, общност, която сега сама драматично обявява, че не става за чеп за зеле".
 39. 39 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Има реформи, само че докато въртите реформите невестата на Гроздан реформатора взела милион и половина от прокуратурата за преводи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK