Ще изчезне ли българският народ?

Георги Марков

© Портал Култура

Георги МарковПълният текст на есето "Ще изчезне ли българският народ?" се публикува за първи път и е предоставен специално на "Дневник".


Поводът е премиерата на книгата на Георги Марков "Ходенето на българина по мъките", която ще бъде днес от 18:30 ч. в Книжен център "Гринуич", бул. "Витоша" 37 в София. Книгата е последната част на тритомника с есета, четени по радио "Дойче веле" в периода 1973-1978 г., повечето от които се публикуват за първи път. Премиерата е в памет на Георги Марков, срещу когото на 7 септември 1978 г. е извършено смъртоносно покушение на моста "Ватерло" в Лондон. Тя е организирана от Фондация "Комунитас" и Книжен център "Гринуич", водещ ще бъде Тони Николов. За книгата ще говорят Димитър Бочев и Пламен Дойнов

Ще изчезне ли българският народ?


Може би за мнозина този въпрос звучи фантастично. Не е често явление изчезването на един народ, още повече народ с 13-вековна история и прекрасен собствен език. Но ония, които познават действителното положение у нас днес, неоспоримите факти и изводите, които то налага, не могат да не бъдат разтревожени от едно трагично явление. Още преди години то възбуди вълнения сред официалните партийни и правителствени среди, в печата и по радиото се заговори с не много висок глас, че раждаемостта на българите е на едно от последните места в света, че българската част от населението е с отрицателен прираст, т. е. започва да намалява. Апелираше се за спешни мерки. Но тъй като негативните явления никак не са по вкуса на съвременните български ръководители, не се направи задълбочено обсъждане и анализ на статистическите данни.
Въпросът набързо беше претупан по държавна и партийна линия и крайният му резултат се изрази с покачването на ергенския данък от 5 на 10 на сто. Както и с масовото преименуване на цигани с български имена. И този път, както в много други случаи, властта стана жертва на еснафската си скрупольозност – да се скрие болестта на момата, та дори и тя да умре. Никой не знае точните данни на българската статистика. Но от онова, което всеки български гражданин сам може да установи, като се огледа около себе си, от скритата тревога на някои отговорни личности и от случайни проблясъци в печата, може да се установи застрашителния характер на тази национална трагедия. За първи път в своята история, в години на мир, а според властта и години на "небивало щастие", българският народ започна да намалява. Отбелязаният прираст на населението, което все пак достигна над осем милиона, е изключително за сметка на циганското и донякъде на турското малцинство в страната. Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал: "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава".


Всеки гражданин в България, който би искал да разбере по-добре нещата, може сам да направи статистика на семействата, които познава. Пред мен е списък на точно сто български семейства, мои познати от всички слоеве на населението, предимно интелектуалци. От тези сто семейства 53 въобще нямат деца, следователно това са 106 души без поколение. 38 семейства имат по едно дете, 7 имат по две деца и само 2 семейства имат по три деца. Не съм сигурен доколко моята статистика отразява действителната статистика, но безспорно тя дава добра представа за общата картина. Веднага искам да отбележа, че подобно е положението и при селското население, където преобладават огромен брой семейства с по 1 дете.


След 30 или 40 години българското население ще се стопи най-малко наполовина. Но което е още по-страшно, бъдещите граждани ще бъдат главно деца-единаци. А всеизвестно е, че самотно израсналото дете, без братчета и сестричета, най-често се превръща в антиобществен тип с егоистичен характер, студено и отчуждено същество. Да не говорим за другите последствия.


Явно ние сме свидетели на един жесток исторически процес, който изглежда още по-мрачен на фона на цъфтящия прираст на населението във Франция, Англия, Западна Германия и почти цяла Европа. Какво стана с нашия народ? Кое унищожи желанието му да живее, да създава поколения? Кое унищожи силата на земната му кръв? Къде отидоха многолюдните селски семейства, родове и цялата бликаща жизненост на една млада нация? Нали всеки знае, че децата са бъдещето? Не е ли отказът от деца отказ от бъдеще?


Реакциите на българските власти отразяват, че те са неприятно изненадани и като че ли не могат да си обяснят явлението. Печатът, който напълно изразява официалното становище, се опита многократно да обвини младите семейства, че те жертвали децата си за сметка на по-удобен, комфортен живот. Така един български социолог обясни, че първото дете в едно семейство бива забавяно или отхвърляно в името на апартамента, второто дете – в името на автомобила и т. н. Друго обяснение, пак плод на характерната еснафска полуискреност, беше, че нежеланието да се раждат деца било свързано с "порасналата свобода на жената", която предпочитала да бъде инженер, лекар или нещо друго, но не и да посвети живота си на деца. Беше намекнато също, че донякъде и материалните несгоди възпрепятствали раждаемостта.


Като се знае дребнобуржоазният характер на съвременните обществени взаимоотношения в България, цялата политика на полуприкриване, полуразмиване и полумерки е логична, въпреки съзнанието у някои среди, че това е въпрос на живот и смърт за българския народ.


Пак в печата се появиха и някои от обясненията на другата страна – семействата. Под формата на строго ограничени анкети и осакатени разговори, журналисти се опитаха, доколкото това им беше разрешено, да вникнат по-дълбоко в нежеланието да се раждат деца. Мнозинството от младите двойки се оправдаваха с това, че поради материални причини, а също и поради съвременното устройство на живота в страната, както мъжът, така и жената трябва да работят и няма кой да гледа децата. Приведоха се факти, че хора, които нямат стари родители, за да им гледат децата, трябва да разчитат на детските домове. Но влизането на едно дете в детски дом сега било по-трудно от влизането на кандидат-студент в университета. Детските домове са със съвсем ограничен капацитет. Очевидно младите семейства с повече деца трябва да се лишат от втората заплата, тази на жената, а това би ги затруднило много. Освен това се постави и другият не по-малко важен въпрос – за възпитанието. Сега огромен брой деца, чиито родители работят, са оставени сами на себе си и резултатите, според криминалната милиция, са лоши. Решението да се дадат по-големи отпуски на бременните жени и родителите не допринесе съществено за разрешаването на въпроса.


Но нека веднъж се позовем на вестниците, където се казва, че материалните несгоди не могат да извинят нежеланието на младите семейства да имат деца, защото при много по-тежък живот и недоимък в миналото хората са имали много деца. Известен е образът на селянката, която отива на нивата и мъкне детенцето на гърба си.


Мисля, че тук българските вестници имат известно право. Материалните фактори, въпреки съществения им характер, не са главната причина за намаляването на раждаемостта. Това лесно може да се докаже, като се посочи, че млади семейства с много добро материално положение също не желаят да имат деца. Може да се направи сравнение с някои от по-бедните слоеве на населението, например в Италия, чиито материални условия на живот не са по-добри от тия на широките български маси и където всяко семейство има средно по три-четири деца.


Естествено, печатът в България не отиде по-далеч в своите търсения, може би защото знаеше добре какво ще срещне.


Защото не става въпрос за една или две причини, които биха могли да бъдат отстранени с правителствени решения, а за комплекс от болестни явления, някои от които вече непоправимо са разрушили жизнеспособността на народа. Сигурно би се намерил някой да ми възрази, че изводите ми са по-мрачни отколкото трябва, че явлението е преходно, че в периода на ликвидирането на класическото семейство и създаването на нова, комунистическа форма е съвсем нормално да се изживеят подобни кризи с раждаемостта. Но аз мисля, че БКП прекалено удължи преходния период, като го превърна в непреходен и същевременно го претовари с ролята на свой адвокат. За всекиго е ясно, че не става въпрос за преходни явления, а за тежко заболяване на националния дух, чиито трагични последствия тепърва ще наблюдаваме.


Нека погледнем не на материалната смяна на дете за автомобил, а на онова, което поражда тази смяна, като се позовем именно на това, че битието определя съзнанието.


Първото, което откриваме, е, че днес в България съществува всеобщо чувство за безсмислица. Хората не виждат никакъв смисъл в това да работят, да създават, да раждат, да се стремят към нещо значително или възвишено. Всичко протича под чудовищния знак на живота ден за ден. И това не е трагикомична игра на шепа кафеджийски интелектуалци, а атмосфера, проникнала и в последното село. За да не бъда голословен, нека се позова на няколко факта: огромното нарастване на разводите тук, в това отношение България заема едно от първите места в света; значителното нарастване на броя на самоубийствата, характерно впрочем за повечето страни от съветския лагер; честите констатации на партията и комсомола, че младежта нямала идеали; големия брой стопански престъпления и кражби; разни форми на проституция. Нито един от изброените дотук факти не съществуваше като явление в страната преди 25 години. Искам да разкажа само един куриозен случай. Когато работех като инженер в едно предприятие, един от добрите ми работници изпадна в болестна апатия, нежелание да говори, да яде, да живее; направи няколко опита за самоубийство и го прибраха в лудницата. Отидох да го видя, беше в особено състояние. Опитах се да му кажа, че трябва да се помъчи да живее. Но той ме погледна полуусмихнат, тъжен и ми каза със странен глас:


"Няма нареждане да се живее, другарю Марков! Виж, ако имаше нареждане можеше и да се живее!".


Първият аспект на безсмислицата е безперспективността. Един наблюдателен западен журналист след посещението си в България отбеляза, че онова, което му е направило най-силно впечатление, е, че всеки човек в тая страна "има определен таван", че обществото е ограничило развитието на всекиго с предопределен таван. Разбира се, за грамадното мнозинство от населението таванът е твърде нисък. По силата на изкуствено създаденото и настойчиво поддържано класово и социално безправие в страната, всяко дете – утрешен гражданин, има определен път. Всеизвестно е, че колкото и да е способно детето на обикновения гражданин (който не е имал щастието да изяде два шамара в полицията и следователно няма героично минало, нито полезно настояще), то не може да се състезава с детето на един партиен ръководител, което при цялата си тъпотия ще влезе в английската гимназия и ще попълни утре мястото на татко си в ръководството на държавата. Не е ли странно, че няма нито един случай, при който дете на партиен ръководител да е завършило техникум, да упражнява професия като стругар, металург, миньор, строител? Ако само погледнем състава на българските легации в чужбина, ние ще открием, че те са подслонили децата на повече от половината съвременна българска аристокрация. Вчера роденият Иванчо от Горубляне, който може да има заложбите на велик астроном, инженер, артист, никога няма да отиде по-далеч от местното ТКЗС, докато някой Володя (за определени кръгове това е също българско име), седнал в "Чайката" на баща си, ще заеме място в университета и след това, където си иска. Да не говорим, че в училище Володя винаги ще има по-добри бележки от Иванчо и при всички съревнования състезанието ще бъде между "Чайката" и пешеходеца.


Вторият аспект на безсмислицата е производен на първия. Разрушението на всички нравствени норми и понятия доведе до това, че "всичко може". Колко пъти политиката на БКП преобърна вековни разбирания за добро и зло, за честност и безчестност, за лъжа и истина? Ами огромната лъжа, наречена комунизъм, в името на която се извършват безброй престъпления? Едни и същи хора обявяват един и същ човек (Трайчо Костов) за национален герой, после за национален предател и го обесват, след което отново го обявяват за национален герой и му издигат паметник, а пък напоследък май пак ще го обявят за предател. Да не говорим за липсата на елементарна справедливост в страната, за липсата на съд, на критерии за каквото и да било, или ако трябва да обобщим всичко в един принцип – това е принципът на безпринципността.


Третият аспект е чувството на несигурност. Няма човек в страната – от председателя на държавния съвет до последния гражданин, който да познава чувството за сигурност. Не съм сигурен дали комунистите премахнаха експлоатацията на човек от човека, но те създадоха нещо още по-жестоко, нека го наречем "зависимост на човек от човека", при която всеки подлец или мижитурка може да изиграе убийствена роля в живота на всеки гражданин. Несигурност в работата, несигурност у дома, несигурност в бъдещето. Прибавете към това призрачната атмосфера на войната, която се подхранва от цялата пропагандна машина. В продължение на последните 20 години България може би десет пъти беше пред конфликт. Корея, Суец, Куба, Виетнам, Югославия, Китай, Чехия, Израел Всеки знае, че при евентуална съветска война България ще бъде първата страна, която ще се намеси. Военно обучение, непрекъснато свикване на запасни, бойни подготовки, непрекъснати аларми


За какви деца може да става дума?


При това аз не искам да засягам общественото устройство, откъдето произтичат множество други фактори, които отравят душите и сърцата на българските граждани.


Това е общото обяснение. Затова мнозина стигнаха до крайно неприсъщото на националния ни характер живеене ден за ден, затова не една млада жена повтаря: "За какво да раждам! Да създавам един нещастник, за да се мъчи на този свят! Не, това е престъпление!".


Ето какво пресушава корените на 13-вековното българско дърво. Въпреки пълното ми разбиране за размера на злото, аз искам да вярвам, че обикновените граждани ще съумеят да надвият безплодната атмосфера, в която живеят, и може би с някаква нова петвековна надежда ще съхранят живото тяло на народа и чудния български език.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (439)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Тези, дето твърдят, че "демокрацията" е виновна, да бъдат задължени да "препишат и разпространят" есето !!!
  А българският народ няма да "умре" ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 2. 2 Профил на dmarev
  dmarev
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "Ш'са опраим, ш'са опраим" казваше К. Лафазанов

 3. 3 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  БЛЕСТЯЩ ТЕКСТ !!!

  Дай Боже, Дневник

  по-често да публикува есетата

  на Георги Марков.

  Потресаващи са.

  Иначе,споко,
  Българският народ няма да изчезне
  Така,както вместо него през вековете
  са изчезвали всичките му душмани,
  опитвали се да го изчезнат.....

 4. 4 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 531 Неутрално

  За жалост изчезваме, факт. Децата се пръснаха по чужбина и едва ли ще се върнат.

 5. 5 Профил на 678
  678
  Рейтинг: 269 Неутрално

  За поредна година ни пробутват този комунистически галеник, съсценарист на "На всеки километър", който е бил на лов с др. Живков. Впрочем днес е рождения ден на Т. Живков. И по някое време този привилегирован човек си вдига шапката и легално заминава в Италия. Впрочем колко българи като него по ония години можеха да заминат за Италия ?
  Пък и паметник му издигнаха, който е по-голям от този на Илия Минев, френски възпитаник, който близо 30 години беше в лагери и затвори. Докога ще продължава пренаписването на историята - нещо, което е специалитет в съседна Македония ?
  Какво общо могат да имат Марков и Хавел ?

 6. 6 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#3] от "Hawaii":

  На всички мои познати децата им или учат или работят в чужбина. Колко от тях ще се върнат? Кой иска да живее в държавата на мутрите?
  Техните деца вече няма да се чустват толкова българи.

 7. 7 Профил на atanaskarpachev
  atanaskarpachev
  Рейтинг: 259 Разстроено
 8. 8 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Есето на Марков вече не е актуално, защото въпросът за "изчезването" е валиден и за Западна Европа.
  Всякакви народи са имали възход в историята, и са изчезвали, това не е някаква драма.
  Бройката "жива сила" е решаваща. Който иска да живее охолно и егоистично, общността му е осъдена на изчезване. Тези, които пък много се плодят, обикновено нямат потенциал да развиват цивилизация, но път не е казано, че човечеството задължително трябва да се развива позитивно, "напред и нагоре", има дълги периоди на упадък.
  Та така, а българите, ако изчезнат, на никого няма да липсват.

 9. 9 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#1] от "роджър":


  [quote#1:"роджър"]Тези, дето твърдят, че "демокрацията" е виновна, да бъдат задължени да "препишат и разпространят" есето !!!
  А българският народ няма да "умре" ... [/quote]
  Разбира се,че не е виновна "демокрацията" !Спадът на раждаемостта започва още след като комунистите са сложени на власт.Стремглаво пада с насилствената колективизация,когато стотици хиляди селяни бяха на практика принудени да се преместят в панелни коптори в градовете и да работят за едната панелка и жигулка цял живот.Разкъсването на семейни и родови връзки доведе до това,което виждаме днес.Да не говорим,че според комунистическата идеология,семейството следва да бъде унищожено като буржоазен остатък.Не слъчайно тогава беше праеена реформа на фамилните имена и вместо фамилно име трябваше да се поставя името на дядото.За да се разкъса родовата връзка.

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2696 Весело

  Ами ако много го искаме,ще изчезнем.

 11. 11 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 636 Разстроено

  Изгледите не са много оптимистични към момента.
  Няма политики за насърчаване раждаемостта, подобряване на образованието, вдигане на жизнения стандарт и задържане на младите хора.
  Няма и политики за привличане на хора с българско самосъзнание от македония, молдова, украйна, западните покрайнини. По-лесно вземаш паспорт ако си бразилски ритнитопковец от трупата на Домуса, отколкото ако си чужд гражданин с български корени.

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 12. 12 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  Това е анализ!

  А не нещастните опити на И. Дичев и Ал. Андреев в Дойче Веле.

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 13. 13 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#4] от "foxa5":


  [quote#4:"foxa5"]За жалост изчезваме, факт. Децата се пръснаха по чужбина и едва ли ще се върнат. [/quote]
  Това не е фатално.Подобно нещо се е случило с гърците,италианците,ирландците,поляците,прибалтийските народи.Не са изчезнали.Просто трябва да си оправим къщичката.

 14. 14 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#12] от "mr.lottalove.":


  [quote#12:"mr.lottalove."]А не нещастните опити на И. Дичев и Ал. Андреев в Дойче Веле. [/quote]
  И Дичев и Андреев не правят анализи.Те правят пропаганда.Съгласно политиката на ДВ,което винаги е било антибългарски настроено.

 15. 15 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал:
  "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава".

  Това го слушаме постоянно и сега от мурзилките. Съвпадение?

  The best way to predict the future is to invent it.
 16. 16 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  [quote#2:"dmarev"]"Ш'са опраим, ш'са опраим" казваше К. Лафазанов [/quote]

  Казваше Живка Гичева светла и памет .

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 17. 17 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Разстроено

  25 години казва автора и ужас.
  Сега нови 25 години и пак същия ужас .
  Извод!
  Не е виновно времето, матряла си е такъв, минало му е времето.

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 18. 18 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  "Може да се направи сравнение с някои от по-бедните слоеве на населението, например в Италия, чиито материални условия на живот не са по-добри от тия на широките български маси и където всяко семейство има средно по три-четири деца."

  А сега Италия е в дъното на раждаемост в Европа.

  The best way to predict the future is to invent it.
 19. 19 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4198 Неутрално

  "Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал: "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава"!?


  Както винаги - грешни комунистически прогнози, дори и след 40 год.!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 20. 20 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 640 Любопитно

  То хора винаги ще има по нашите земи..виж доколко ще е български както ние си го разбираме е друг въпрос..Ей ви го примера с американският "народ".. Кое му е общото и американското освен, че жевее на континента Америка..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 21. 21 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#13] от "yanne":

  Дано да сте прав колега. Аз взех да губя вяра.

 22. 22 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Неутрално

  [quote#15:"EU defender"]Това го слушаме постоянно и сега от мурзилките. Съвпадение?[/quote]

  Фенди, ами не се ли е случило според теб...? Щото мен ми мяза, че не е сбъркал.

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 23. 23 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Началото на демографската криза е поставена с убиването на българското село преди повече от 60 години. И все пак мисля, че българските родове са вечни, за разлика от семействата...

 24. 24 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  [quote#3:"Hawaii"]Така,както вместо него през вековете
  са изчезвали всичките му душмани,
  опитвали се да го изчезнат.....[/quote]

  Ред е на русийката.

  The best way to predict the future is to invent it.
 25. 25 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2405 Неутрално

  За съжаление няма страна която в миналото да се е справила с тежка демографска криза като българската.
  Нужна е национална стратегия зад която да застанат всички парламентарни политически сили и гражданите !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 26. 26 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#8] от "Циклонален вихър":
  Хайде сега цивилизацията била виновна.А защо в САЩ има постоянен естествен прираст и то без да се включват нелегалните имигранти?
  Една от основните причини за отказа от деца е ниското заплащане на труда.Със средна заплата 800 лв /а в провинцията често и тя е непостижима /няма как да осигуриш елементарни нужди на децата.

 27. 27 Профил на Фат Ким
  Фат Ким
  Рейтинг: 523 Любопитно

  Повечето неща които е написал са с двойно по-голяма сила в днешния ден. Ето малко статистика:

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

 28. 28 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3592 Неутрално

  До коментар [#12] от "mr.lottalove.":
  по повод тези двамцата
  " "За съжаление това е непълен цитат. Оригиналният текст гласи: „Борисов е як като дънер. Но дънер с плитки корени, казват враговете му.“. Чрез задраскването на последните три думи изречението придобива съвсем различно значение. Създава се впечатлението, че това е мое лично мнение или мнение на ФАЦ.
  Михаел Мартенс
  Михаел Мартенс
  Това обаче не е така. Аз единствено съм цитирал приятели и врагове на премиера, както прави всеки журналист, който пише портрет. След няколко дни ще се появи пълният превод на портрета и тогава хората ще могат сами да добият представа“, категоричен е журналистът. Той допълва още, че не знае откъде идва интерпретацията, че е писал „иронично“ за смъртта на дядото на Борисов. „Не съм запознат с интерпретациите на българските медии. В моя текст няма нищо подобно, и то по принципни съображения - не смятам, че е почтено да се пише иронично за смъртта на хора, независимо кои са те", коментира Мартенс пред Информо.бг и допълва, че самият той високо цени качествата на българския премиер.
  "Когато в Берлин разговарям с политици за Борисов, оставам с впечатлението, че той добре представлява България. Освен това винаги трябва да си задаваме въпроса - има ли в България някой, който може да се справи по-добре и се радва на подкрепата на мнозинството"

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 29. 29 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  [quote#26:"mushashi"]Със средна заплата 800 лв /а в провинцията[/quote]

  Тези 800 лв сега са доста повече от 150-те през соц-а.

  The best way to predict the future is to invent it.
 30. 30 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  Споко, ще ни има...
  дори и след ядрена зима...

 31. 31 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3939 Любопитно

  "Отбелязаният прираст на населението, което все пак достигна над осем милиона, е изключително за сметка на циганското и донякъде на турското малцинство в страната. Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал: "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава".

  Все още не сме, но натам сме се запътили... защото % на циганското малцинство в България се увеличава от края на 70-те години на миналия век (нали тогава е писана тази статия и от тогава е съответния цитат на този секретар на БКП) та, чак до днес.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 32. 32 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#15] от "EU defender":

  Има населени места, където вече преобладават циганите.В училищата по селата в нашият край основно учениците са цигани.Даже в повечето от училищата няма нито едно българче.То поне да учат циганите, но те ходят да отбият номера, защото иначе им спират помощите.И има случаи на ученици в 7-и клас да не могат да си напишат името.

 33. 33 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Неутрално

  [quote#7:"atanaskarpachev"]Колко актуално....[/quote]

  и колко тъжно....

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 34. 34 Профил на uchuden
  uchuden
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Според официалната статистика: 1946 - 7 029 349; 1989 - 9 милиона. Но щом Георги Марков е изследвал 100 семейства на интелектуалци, сигурно е прав...

 35. 35 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#23] от "palav_nik":

  Демографска криза има заради еманципацията, феминизацията, екуализацията на женският пол..и не само тук, а във всички държави където този процес е навлязъл.. Виж Германия, Италия.. Сега трябва да се молиш на някоя застаряваща 35-годишна мома с две висши и две работи да не ходи на екскурзии всеки месец, а да си имате дете..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 36. 36 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#29] от "EU defender":

  Ако си ми прочел един коментар, в който защитавам соца, спирам да пиша във форума. Напротив нещата са отражение на 45 години комунизъм.И при соца беше мизерия и сега за голяма част от обществото. Затова и хората бягат в държави, в които оценяват труда им, а не да робуват на посткомунистическите бизнесмени.

 37. 37 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3939 Любопитно

  [quote#23:"palav_nik"]Началото на демографската криза е поставена с убиването на българското село преди повече от 60 години.[/quote]

  През 1945 г. България е била предимно селска държава, в смисъл по-голяма част от населението на страната е живяло в селата, след това започва процес на урбанизация. Но, тези процеси на урбанизация се наблюдават в много други държави... от Китай до Великобритания, както и в Африка например. Не мисля, че демографските проблеми в България се дължат само на обезлюдяването на селата и урбанизацията.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 38. 38 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Велик писател, хуманист, българин!

 39. 39 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Прекрасно есе и инициатива точно днес да се промотира книгата.
  Лично на мен ми липсва живият Георги Марков,за да буди заспалите ни съвести!
  Бих искала убийците на Джери да получат възмездие!

 40. 40 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3939 Любопитно

  До коментар [#25] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  Абсолютно, трябва обща стратегия на всички власти. И това е основния проблем (демографската криза) пред който се сблъсква България днес, но нашите политици само говорят от време на време за него и не взимат никакви мерки за неговото решаване.

  Впрочем, много съфорумци те смятат за българофоб само защото си грък, но този ти коментар а и други показват, че ти пука за България и желаеш всичко добро на нашата страна и народ.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 41. 41 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4198 Неутрално

  "Вчера роденият Иванчо от Горубляне, който може да има заложбите на велик астроном, инженер, артист, никога няма да отиде по-далеч от местното ТКЗС, докато някой Володя (за определени кръгове това е също българско име), седнал в "Чайката" на баща си, ще заеме място в университета и след това, където си иска. Да не говорим, че в училище Володя винаги ще има по-добри бележки от Иванчо и при всички съревнования състезанието ще бъде между "Чайката" и пешеходеца"!?

  Колко хиляди провалени "Иванчовци" имаше в тази държава? За "Володите" - също хиляди, да не говорим...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 42. 42 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Весело

  Да обобщим - ебете се бе, убавци. Стига с тоя интернет, фейсбук и друг боклук...
  Требва си здрав дудук....
  Поне по две направете ако сте патриоти....

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 43. 43 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Човекът не е видял Днешното! Описаното от него през 70те години щеше да му се стори Манна Небесна в сравнение с Днешното.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 44. 44 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7790 Любопитно

  ''на фона на цъфтящия прираст на населението във Франция, Англия, Западна Германия и почти цяла Европа. '' - Това пък какво е ???

  [email protected]
 45. 45 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Когато Марков дава за пример 100 семейства щеше да бъде коректно да включи и себе си в този демографски проблем...
  Примерът с липсата на перспектива, като фактор за изчезването на нацията щеше да има някаква стойност, ако не знаехме, как стоят нещата в комунистически Китай...

  I Want To Believe
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  След 1989 година близо 2.5 милиона българи избягаха от дивашкия Капитализъм.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 48. 48 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Неутрално

  [quote#44:"karabastun"] Това пък какво е ???[/quote]

  "Хибридна война" по времето на "Студената война".

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 49. 49 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#31] от "Иво":

  Има преброяване на МВР от 80-е години на циганите, което се прави от кварталните полицаи,а не на база самоопределение. Циганите са били 560 хиляди.В зависимост от естественият им прираст някои изследователи смятат, че сега са около 800-900 хиляди.Има и много цигани емигранти, така че реално са между 700 и 800 хиляди постоянно живущи в България.

 50. 50 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Неутрално

  До коментар [#46] от "pavur":

  Не мисля, че основният проблем е медицински. Не го отричам, не отричам и, че е огромен, но не е само това.

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 51. 51 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 904 Неутрално

  [quote#0:"статията"]при всички съревнования състезанието ще бъде между "Чайката" и пешеходеца.[/quote]
  Това ми напомня нещо, за което се говореше че Радой Ралин написал:

  ...а ние с талантите
  се возим в трабантите,
  защото тия с Чайките
  нни..."таковат" майките...

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 52. 52 Профил на tvi63
  tvi63
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#42] от "moscowagent":

  Гледай сега, това си е хубаво нещо! И децата са нещо велико! Но нека и държавицата, бедната нещо да помогне! Ей, на дъщерята завърши средно, и жипито веднага ме подкани да платя здравните, щот докато почне в университета не е осигурена!

 53. 53 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 740 Неутрално

  При цялото ми уважение към либералите и самият Марков, той не е и няма да стане класик на българската литература от ранга на един Радичков например. Не защото няма талант, а защото сам реши да политизира творчеството си и да го обвърже с разни местни идеологии, които стават излишни щом субектите им изчезнат. Нещо подобно на писатели като Аркадий Гайдар и Николай Островски.

 54. 54 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Ако направи революция, няма да изчезне.
  Ако не се прежали за такава стъпка, значи сам се е прежалил за изчезване.

  властта ражда паразити
 55. 55 Профил на Мусо Гоносуке
  Мусо Гоносуке
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Това т.нар. есе не струва.
  Изводите не са обективни, анализът е изкривен.
  Хеле пък това с Иванчо и Володя направо кърти.
  Все едно в САЩ някой Джон, роден в Осма Миля в Детройт, но със заложби на велик астроном, инженер, артист има по-голям шанс за университет в Бръшляновата лига, където пък е пълно с младежи с по-ограничени способности, но с богати родители.
  Айде моля ви се.

  Ако пък е за сигурност и перспективи, да сме изчезнали още в 15-17 век.

  И накрая - авторът колко деца е имал докато е писал текста?

 56. 56 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#35] от "ostin22":

  Ами да се радваме на митичната засега ислямизация - жените след идлямизиране няма да имат избор и ще раждат на поразия.
  Тъй ли?

  властта ражда паразити
 57. 57 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#42] от "moscowagent":

  За да ровят в боклука ли?

  властта ражда паразити
 58. 58 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 904 Любопитно

  [quote#25:"'ΕΡΕΒΟΣ"]Нужна е национална стратегия зад която да застанат всички парламентарни политически сили и гражданите ! [/quote]
  Викаш да се въведе отново ергенски данък+данък "бездетни"?!?

  Това на майтап, разбира се

  Има и други начини: Да се субсидират детските градини, след'училищното (демек след 4-5 часа формални уроци в даскалото) образование. И най важното: Да се дават поощрения чрез намаляване на данъците НА РАБОТЕЩИТЕ родители. Това работи чудесно в държави с прогресивен ДОД. Тук...с тези мижави 10% ДОД...май няма да стане
  До коментар [#25] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 59. 59 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Весело

  [quote#52:"tvi63"]Ей, на дъщерята завърши средно, и жипито веднага ме подкани да платя здравните, щото докато почне в университета не е осигурена![/quote]

  Това са да кажем в лошия случай 3 месеца, което не е някаква драстична сума ако се плаща минималната вноска.
  Айде да не товарим всичко на държавата.
  "И деца ще ви направим другари ....."

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 60. 60 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 195 Неутрално

  [quote#57:"Николай Теллалов"]
  До коментар [#42] от "moscowagent":

  За да ровят в боклука ли?[/quote]

  Кой около тебе рови боклука бе приятелю? Ти имаш ли такива познати, дето ровят боклука. Аз познавам само един такъв, и причината знаеш ли каква е? Пиеше като смок ....и сега прави същото, пропи всичко. Стига с тия сиромахомилства. Ако не те мързи и имаш поне малко акъл в тиквата няма как да ровиш в боклука.

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 61. 61 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Прекрасно есе и инициатива точно днес да се промотира книгата.
  Лично на мен ми липсва живият Георги Марков,за да буди заспалите ни съвести!
  Бих искала убийците на Джери да получат възмездие!

 62. 62 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 615 Неутрално

  [quote#8:"Циклонален вихър"]Та така, а българите, ако изчезнат, на никого няма да липсват. [/quote]

  То бате и ти ако изчезнеш на никого няма да липсваш за повече от 2-3 седмици, нали се сещаш? Ама въпреки това ти се живее, нали?

 63. 63 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#58] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Как е в Израел? Сериозно те питам, а не с ирония.

 64. 64 Профил на tvi63
  tvi63
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#59] от "moscowagent":

  Еми петдесетарка, за мен са пари, а за държавата би струвало около милион!

 65. 65 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  Многократно съм признавал пред приятели - виновен съм.
  Виновен съм затова, че вместо три или четири, имам само две деца. Две деца - дипломирани архитекти, знаещи по два-три западни езика, висококултурни и интелигентни, непримирими антикомунисти и почтени хора, и не на последно място - красиви като външност и привлекателни като хора, добри и талантливи син и дъщеря.
  Защо, след като можеха да са повече от две и то със същото качество, са само две?... Инерция ли, недостатъчна мъдрост ли... Няма трудност, която да е оправдание за тази груба грешка в живота ми.
  Виновен съм.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 66. 66 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#60] от "moscowagent":

  Да, имам такива познати, защото не се затварям в уютно кръгче на такива с що годе прилично ниво на живот.
  Не си затварям и очите, когато минавам през София и изобщо пътувам из страната.

  Без промяна на условията нищо "патриотично" не очаквай.

  властта ражда паразити
 67. 67 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#60] от "moscowagent":

  Между другото, ровенето в боклука хич не е леко развлечение и определено не е за мързеливи.
  Относно умността - за да "успееш" не ти трябва акъл. Трябва да нямаш съвест.
  Огледай мнозинството "успели" у нас - не бих ги нарекъл не само титани на мисълта, но и на среден интелектуален ръст не достигат.
  Обаче са нахални и напористи.
  Системата е точно за тях направена.

  А ти си пей мантрите, производни на "залудо работи, залудо не стой".

  властта ражда паразити
 68. 68 Профил на Управляваща опозиция
  Управляваща опозиция
  Рейтинг: 165 Неутрално

  До коментар [#18] от "EU defender":

  Това не е вярно. Германия е в дъното. Католическите страни са водещи - тотален коефициент на фертилност приближаващ или надминаващ 2 има в Полша, Италия, Испания, Франция. Германия е по-зле и от България с 1,3.

  https://www.youtube.com/watch?v=sqNuLPt4MdI
 69. 69 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 851 Неутрално

  До коментар [#1] от "роджър":

  [quote#1:"роджър"]А българският народ няма да "умре" ...[/quote]

  То, това не става с вричания.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 70. 70 Профил на Управляваща опозиция
  Управляваща опозиция
  Рейтинг: 165 Неутрално

  До коментар [#39] от "Cara Mia":

  Британското разузнаване няма да ги разкрие уви!

  https://www.youtube.com/watch?v=sqNuLPt4MdI
 71. 71 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1316 Гневно

  Показателно е, че вчера вечерта шефът на БФС излезна пиян като мотика пред националните медии, прие с усмивка унизителното представяне на националите навръх такъв свят национален празник и на всичкото отгоре се забавляваше да подхвърля цинизми на журналистите.
  А от тях, един не се намери да му направи забалежка.
  Що за среда и пример за всеки гражданин е това поведение?

 72. 72 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#65] от "Торбеш":

  Биеш ББ по нарцисизъм

  властта ражда паразити
 73. 73 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 322 Неутрално
 74. 74 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#47:"socialen"]След 1989 година близо 2.5 милиона българи избягаха от дивашкия Капитализъм.[/quote]
  В социалистически рай ли избягаха, другарю? В Северна Корея, Куба или в Русия предпочетоха да живеят?

 75. 75 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 904 Весело

  [quote#63:"mushashi"]Как е в Израел? Сериозно те питам, а не с ирония. [/quote]

  Нали не знаеше къде е това моето "нашенско"?!?
  Ами...бием си негрите...ОПС, палестинците, и им крадем земята, какАаа, и ги подлагаме на геноцид, ама в един интересен вариант: Газа е на едно от първите места по света по раждаемост, найс, АМ?!?

  Виж, при евреите държавата им вади душите с прогресивен ДОД: Сега май стига до 48%, преди десетина ++ стигна до 55%, + 5 % ако си частник и сам си плащаш заплатата (и принудиха дори малки частници да станат "компани ЛТД" и да дават услуги на собствената си компания, за да получават парите си НЕ като заплата, но пък се създадоха хиляди нови работни места за счетоводители) И като се добавят ТОГАВАШНИТЕ задължителни осигуровки (за частник, който си е И работодател-18%) се стигна до един праг на 78% от доход над 2-3 средни заплати!

  ОБАЧЕ-има данъчна отстъпка за всяко дете до 18 г' (или в армията, или студент). И се стигна до положението че с 3 деца и доходи към 2 средни заплати НЕ ПЛАЩАШ ДОД, само задължителните здравни+пенсионни осигуровки. Които сега са към 12% (50% от тях са на сметка на работодателя, за тези на заплата).

  Почти навсякъде има "следучилищни занимания" до 17;00 (+топъл обяд) за почти нулеви суми (нещо като десетина кутии цигари месечно, като синът ми беше ученик). По добрите бяха тези на един куп благотворителни организации, но и общинските не бяха много по зле от тях. А, и май (за сега не знам, ама по мое време) има места в детските градини ЗА ВСЯКО дете. Пак, тези на благотворителните организации бяха по добри от общинските (имаха повече пари).

  Така че от една страна двама работещи родители не са толкоз затруднени с децата им до 17;00, от друга страна държавата им дига доходите на РАБОТЕЩИ родители с по високи заплати.

  П.С. "Роми" (в българския вариант) НЯМА в Израел. Имаме си други търтеи!

  П.П.С. Ама бием негрите...ОПС, палестинците!
  До коментар [#63] от "mushashi":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 76. 76 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 996 Неутрално

  убийствено точен и изненадващо актуален текст цели 40г по-късно.

  безпринципност, липса на справедливост (елементарна), липса на сигурност, безперспективност.

 77. 77 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 602 Разстроено

  "Първото, което откриваме, е, че днес в България съществува всеобщо чувство за безсмислица. Хората не виждат никакъв смисъл в това да работят, да създават, да раждат, да се стремят към нещо значително или възвишено. Всичко протича под чудовищния знак на живота ден за ден"

  Комунягите и тяхната нова инкарнация - ГЕРБ постигнаха точно това. Пречупиха стремежа на обществото към нещо позитивно. Всичко затъна в описаното от Г. Марков блато.

 78. 78 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#74] от "Трезвен":

  Русия социалистическа ли е?
  Социализъм с милиардери, а?

  властта ражда паразити
 79. 79 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Има един много интересен опит с бълхи. Поставят бълхите на маса и ги похлупват с аквариум. После нагряват масата и бълхите в самозащита започват да подскачат и да се блъскат в стените на аквариума. След време се научават да подскачат точно толкова, колкото да не се блъскат в стените. Тогава им вдигат аквариума. Дават им практическа свобода, но бълхите продължават да скачат по старому, не излизат извън стените на въображаемия аквариум и така докато умрът. Българите вече 25 не можем да излезем извън стените на аквариума.

 80. 80 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3939 Любопитно

  До коментар [#49] от "mushashi":

  Да, съгласен съм с теб. И аз си мисля, че реално българите от цигански произход са някъде към 800 хиляди - 1 милион души. Сегашният им официален брой (според последното национално преброяване), който е изкуствено занижен се дължи на една основна причини според мен: много от тях са се писали, че са българи или турци. И имат това право, заради правото на самоопределение и всеки може да си пише каквото си иска в графа етнически произход ... може и да си българин, но да се пишеш татарин например. И никой не може нищо да ти каже след това.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 81. 81 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 640 Любопитно

  До коментар [#56] от "Николай Теллалов":

  Ами не знам.. то в България си имаме ромизация..за какво ни е исламизация? Вече към половината новородени са такива.. Така че след някоя година раждаемостта ще се повиши и без това.. Освен ако и ромките не решат да стават министри и кариеристки..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 82. 82 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  [quote#78:"Николай Теллалов"]Русия социалистическа ли е?
  Социализъм с милиардери, а?[/quote]
  Саудитска Арабия шериатска ли е? Шериат, в който мюсюлмани ядът травото на мюсюлмани?

 83. 83 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  "че обществото е ограничило развитието на всекиго с предопределен таван"

  Сега таванът вече го няма - или поне не е същият и не е толкова нисък. Стремежът "към нещо значително и възвишено" е навсякъде около нас. Но като че ли резултатите идват бавно и не всички наведнъж.

  Специално за раждаемостта е възможно след време да се появи и възходяща тенденция - поне така се е случвало в историята на други народи. Във Франция например е имало подобна криза в първата половина на 20 век, а след това раждаемостта се е увеличила и в момента е дори по-голяма в сравнение с раждаемостта в Германия например.

 84. 84 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Аз съм чел, че "геноцидът" над българският народ, започнал наскоро - преди 25 години - а не през 70-те. За това била виновна демокрацията. При народната власт нямало такива неща.

 85. 85 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#79] от "half_truth":

  +!
  Си нон веро, бене тровато

  властта ражда паразити
 86. 86 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Марков е имал предвид ниската раждаемост и безхаберието на власта за подобряване живота на хората. Сега пък към това прибавете и емиграцията, 90% от която е лекомислен авантюризъм. Нищо няма да му стане на българския народ, минали сме и през по-трудни ситуации.

 87. 87 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  [quote#36:"mushashi"]Ако си ми прочел един коментар, в който защитавам соца, спирам да пиша във форума. [/quote]

  Не си ме разбрал. Казвам, че не парите са причината. Сега живота е по-качествен от соц-а, но има по-малко деца.

  The best way to predict the future is to invent it.
 88. 88 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#82] от "half_truth":

  Ами не е. Затова джихадистите мразят шейховете, които са изопачили шериата в изгода на династията.
  Иран е класическа ислямска държава. Другаде религията е впрегната в каруцата на олигархични интереси, като за олигархията има изключения от редица верски задължения.

  А сега ще отговориш ли на въпроса или пак ще увърташ?

  властта ражда паразити
 89. 89 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  До коментар [#72] от "Николай Теллалов":


  [quote#72:"Николай Теллалов"]Биеш ББ по нарцисизъм[/quote]
  А Вие него - по тъпизъм.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 90. 90 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#81] от "ostin22":

  И ти се измъкваш.
  Според теб жените са само машни за раждане ли?

  властта ражда паразити
 91. 91 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 772 Неутрално

  [quote#68:"Управляваща опозиция"]Това не е вярно. Германия е в дъното. Католическите страни са водещи - тотален коефициент на фертилност приближаващ или надминаващ 2 има в Полша, Италия, Испания, Франция. Германия е по-зле и от България с 1,3[/quote]

  Стара информация, сега е друго http://www.dnevnik.bg/sviat/2016/09/03/2822020_kampaniia_za_nasurchavane_na_rajdaemostta_v_italiia/

  The best way to predict the future is to invent it.
 92. 92 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#89] от "Торбеш":

  НИЕ не се състезаваме с идиоти на дистанция бягане с комплексарски препятсвия по пистата на самоизтъкването, маскирано като фалшива вина.
  Просто си признай, че животътти е минал напразно.

  властта ражда паразити
 93. 93 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  [quote#77:"znayko84"]Комунягите и тяхната нова инкарнация - ГЕРБ постигнаха точно това. Пречупиха стремежа на обществото към нещо позитивно. Всичко затъна в описаното от Г. Марков блато.[/quote]
  В цяла Европа е така. И да идва от социалните политики, които обезсмислят конкуренцията и изобщо борбата.
  Аз от 3 години живея и работя в Испания, а преди това в Турция и мога да сравнявам. В Испания твърде много хора работят толкова, колкото е необходимо за да имат право на помощи. Не искат много и не дават много. В Турция се борят със зъби и нокти за оцеляване и раждат.

 94. 94 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Защо в мюсюлманските държав раждаемоста е висока? Може би защото там всеки си знае мястото! Освен това една жена е жена, когато е родила поне 3 деца! Чак тогава тя трябва да се пенсионира три години по-рано от мъжа и т.н.т. Иначе ако няма деца една жена трябва да се пенсионира 3 години след мъжа! После ако българка се жени за чужденец, то мъжа и да няма право на поданство и да не взема детски надбавки! Изключение само ако мъжът е бял, християнин и иска да живее като българин!
  Вижте една Турция -- 1939 година е бла около 20 милона сега е 80! България (без южна Добруджа) 6.5 милиона (от тях над 6 милона бъгари), сега също толкова с 1.5 млиона цигани и 1 млон турци!

 95. 95 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1847 Весело

  [quote#10:"chicago514"]Ами ако много го искаме,ще изчезнем. [/quote]

  До коментар [#10] от "chicago514":

  Не бе, просто ще се преместим в САЩ!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 96. 96 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  До коментар [#85] от "Николай Теллалов":

  Ще се опитам да намеря видеото и ще го поствам тук, ок.

 97. 97 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Странно. Написаното, ако наистина е оригинал, ще е от времето когато населението на България нарастваше всяка година средно с над 50 хиляди. През последните 25 години намалява средно с 40 хиляди.

 98. 98 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  Така е...! Чувството на несигурност и липсата на перспектива, убиват раждаемостта и нас самите!
  Слушаме празни приказки за стабилност, лишени от съдържание! Хората бягат с децата и семействата си и едва ли ще се върнат...! Това е! Няма да ни остави на мира тази милиционерска пасмина, докато в България не останат само цигани и турчеещи се маси! По социализма, хората просто бяха принудени да стоят тук, защото не можеха да пътуват и тази негативна тенденция се подтискаше някак си! В наши дни положението е отчайващо...! ГЕРБ нямат никаква идея, какво да правят с далеч по елементарни проблеми, какво остава да борят демографски тенденции и да решават икономически проблеми! Даже министър-председателя ни, не е семеен и има едно дете...!

  Бивш tww09306483.
 99. 99 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#96] от "half_truth":

  Ти май реши, че не ти вярвам ли?
  Бъркаш.
  Нямаше капка ирония към теб.

  властта ражда паразити
 100. 100 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 740 Весело

  [quote#15:"EU defender"]Лично на мен един от секретарите на ЦК на БКП ми е казвал:
  "След 20 години ние ще бъдем турско-циганска държава".

  Това го слушаме постоянно и сега от мурзилките. Съвпадение? [/quote]
  Някои са били привилегиривани и са другарували, ако не са били и едни от тях, секретарите на ЦК.
  Ние, простолюдието и пострадалите от комунистите се борехме неуспешно. Не успяхме и по време на "демокрацията".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK