Френският посланик: Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт (видео)


Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан произнесе днес в Атлантическия клуб прощална реч по повод края на мандата си. "Дневник" публикува пълния текст на словото му, озаглавено на тема "Равносметка на мисията и надеждите ми за България". Заглавието и акцентите са на редакцията.
Мандатът ми на посланик продължи, както този на всички мои предшественици от 20 години насам, три години. Това е обичайното времетраене на мандата на френски посланик в чужбина, въпреки че е прекалено кратко, за да може да се опознае една страна, едно общество, неговата история, неговите тревоги, силни и слаби страни, определящите фактори на външната му политика, вътрешните му блокиращи фактори и двустранните отношения между Франция и тази страна, както и да се разберат интересите на моята страна в тази, в която съм посланик.
Както знаете, имам преимуществото да познавам вашата страна от почти 25 години насам и несъмнено това ми даде възможност да изпълня мандата си, така че да допринеса, както исках, в най-голяма степен за интересите на моята страна.

Мандатът ми бе белязан от неочаквано събитие - както обикновено се получава с мандата на всеки посланик : въпреки опитите ни да предвидим и планираме се изправяме пред непредвидени обстоятелства. В моя случай това бе опитът да се предизвика фалит на предприятието "Белведере", като за тази цел се използва съдебната система. Делото е добре известно и няма да се спирам пространно на него. Само ще кажа за последен път на всички тези, които мислеха, че казаното от мен не е дипломатично, от една страна, че бидейки дипломат от 27 години, знам много добре кое е дипломатично и кое не е; и от друга страна, че


скандалът произтече не от това което казах по отношение на съдебната система по принцип или замесената в скандала съдийка, а от това че всичко това бе вярно и известно на всички.


Да вярно е, че не е в прерогативите на един посланик да казва, че даден съдия е корумпиран. Но е още по-малко допустимо държава членка на Европейския съюз да позволи съществуването на такова поведение години наред без каквато и да била санкция.


Случилото се след това доказа, че съм бил прав, а именно защото "Белведере" си върна дъщерните дружества и съдия Ченалова бе уволнена от съдебната система. Изключително малко е, тъй като дори не ѝ беше предявено обвинение и никой друг не беше наказан въпреки записите на разговорите между съдия Ченалова и председателката на СГС, които предизвикаха интерес у всички с изключение естествено на уличените поименно в тези записи лица. Превратностите на 2015 година до провала на конституционната реформа показаха, че съпротивата е все още много силна и че лагерът на статуквото победи отново.


Разбира се мандатът ми далеч не се сведе само до изразяване на позицията на моята страна относно пропуските, свързани с принципите на правовата държава в България. Отношенията между Франция и България са доста наситени и имах удоволствието да работя в сферата на икономиката, културата, социалната дейност, университетското образование, политиката и съдебната система.


Безспорно най-яркото достижение за последните години в областта на културата е тракийската изложба в Лувъра.


Не си го приписвам така, както никой друг не би могъл да си го припише като лична победа. Тъй като този успех е плод на петгодишен труд от страна на трима български министри на културата, на тяхната администрация, на двама френски посланици и екипите им, на двама изпълнителни директори на Лувъра и на трима български и френски куратори и най-вече, най-вече на много голям брой български археолози, но също и френски, които са търсили и открили в българската земя тези съкровища на една изчезнала цивилизация, непозната в моята страна, и са пожелали да ги представят по интелигентен и дидактичен начин на посетители от цял свят, които отидоха в Лувъра, за да се запознаят с тази цивилизация.


Тази изложба беше премиера и очакваният ѝ вярно успех обяснява подписаното между изпълнителния директор на Лувъра и българския министър ново споразумение за сътрудничество, за да представят след няколко години различни аспекти на творенията на българската култура като тези от Средновековието.


Деветата среща на правителството и бизнеса, организирана от "Капитал".

© Надежда Чипева, Капитал

Деветата среща на правителството и бизнеса, организирана от "Капитал".Щастлив съм също така, че успях да допринеса за сближаването на български и френски общини, френски предприятия, неправителствени организации, допринесли за промените на нашия икономически модел. Както знаете, моята страна председателства Конференцията за измененията на климата - COP 21, в резултат на която бе подписано Споразумението от Париж за борба с климатичните промени. Проектите, които разработихме в България, са част от тази глобална политика: дейностите трябва да са на местно ниво в отговор не само на предизвикателството на климатичните изменения, но също така и в полза на по-хармонично развитие в рамките на общините. През октомври следващият посланик ще участва във връчването на наградите в рамките на конкурса "Еко-община", организиран от Френския институт в партньорство с Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството под патронажа на президента на републиката.


Изключително съм радостен и от сътрудничеството с министерство на труда и социалната политика, което проведохме, за да могат българи и французи въпреки очевидно различните позиции на страните ни относно командироването на работници да се възползват от това


единствено в света пространство на свобода, каквото е нашият Европейски съюз:


администрации, синдикати и работодатели се срещнаха, за да обсъдят тези въпроси и да намерят начин българските работници да се ползват с тази свобода, без да се излагат на риск от експлоатация във Франция от безскрупулни работодатели.


Отношенията ни с академичните среди са наситени: в България съществуват около десет франкофонски факултета, някои от които са изключително динамични като този в Техническия университет в София, където имах удоволствието да открия в присъствието на ректора и на декана, франкофонски fablab с 3D принтер. Това е пример за ефективността и отличното качество на преподаване в някои български университети, в които се залага на интелигентността и автономността на студентите, на непредубедеността им за Европа и света, непредубеденост, която не приканва към масово напускане на страната от най-блестящите и най-динамичните от младите българи, а подтиква към любопитство да се отиде отвъд стереотипите (общоприетите възгледи), към желанието да се сравняваш с по-добрия от теб.


Но сътрудничеството ни не се свежда само до франкофонските департаменти и в тази връзка благодаря на университетите които са ме канили редовно да участвам в дискусии със студентите по най-различни теми, като кризата с бежанците, бъдещето на Европейския съюз, Charlie Hebdo.


Франкофонията в България също много ме впечатли. Имам предвид франкофонията на българите, които говорят и обичат френския език. Тези, които считат, че изучаването и владеенето на този език представлява съпоставително преимущество за самите тях и за техните деца: не само защото моята страна съгласно настоящите тенденции ще бъде най-населената страна в Европейския съюз след 30–40 години и несъмнено първа икономическа сила в Съюза, както и от гледна точка на разпространението на френския език в планетарен мащаб.


За младите българи, които тогава ще бъдат на 45 или на 55 години изучаването на френския език е добър залог. Установих го при посещенията си във българските гимназии с изучаване на френски език, които са 38 от всичките 46 такива. Нека директорите, учителите и учениците от всички тези, които не успях да посетя, да ме извинят: не ми стигна времето.


Този интерес към моя език – каквото впрочем съждение може да бъде направено и по отношение на други европейски езици – свидетелства за


истинската непредубеденост на българите към света и по-специално към Европа.


Нашият Европейски съюз е, и това е както негово богатство, така и негова слабост, изключително многообразен. Прекалено многообразен, казват тези, които мислят, че не е трябвало да бъде разширяван. Обратно, аз мисля, че разширяването на Европейския съюз беше историческа и политическа потребност. Но че трябва да работим, за да сближим европейските народи, за да се породи по-бързо чувството за принадлежност към общото политическо пространство и че имаме следователно обща съдба въпреки различните ни истории, вероизповедания, обичаи, навици и езици.


Следователно изучаването на европейски езици – и на културите, които те носят – ми се струва необходимо за укрепване на европейския дух. Вярно е, че никога няма да говорим всичките около 25 езика на нашето европейско пространство. Но ако всеки от нас можеше да овладее два или три, би било голям напредък. Освен моя собствен език говоря горе долу още четири езика: мисля, че съм положил необходимите усилия в тази посока!


Бих могъл да отбележа и сътрудничеството, което съществува между френското и българското министерство на правосъдието в областта на реформата на детското правосъдие. В тази връзка посетихме заедно с президента Плевнелиев и бившия министър на правосъдието Христо Иванов "синята стая", предназначена за изслушване на показанията на деца жертви или свидетели на насилие или в конфликт със закона, открита в Сливен.


Правосъдието и по-специално детското правосъдие се възприема като тема от второстепенно значение от гражданите. И това не е характерно само за България. И моите сънародници не винаги си дават сметка, че


общество, което пренебрегва затворите си и презира затворниците си не постъпва справедливо


и не позволява на тези свои членове, които са се отклонили от правия път, за да тръгнат по този на престъпността, да се превърнат отново в пълноправни граждани, тоест свободни. Абсолютно несправедливо e, тъй като правосъдието е основополагащо за всяка демокрация.


Всъщност целта на всяка политическа организация е да се запази мира и относителна сплотеност на членовете на обществото. До появата на демократичната система правосъдието, тоест намесата на лице или на неутрална институция в конфликт между две страни, не се е възприемала като единствено средство за мирно разрешаване на конфликтите между частни лица, тоест за умиротворяване на отношенията между хората.


Правосъдието също така не е било замислено като средство за избягване на произвола или за обезщетяване на гражданите, пострадали от незаконното действие на държавните служители с мотива, че държавата не може да постъпи лошо.


Правосъдието в преддемократичните системи е само едно от средствата за разрешаване на конфликти; ордалията (разновидност в средновековието на божия съд) е друго такова средство. Като правосъдието остава компетентност на ръководителя, дълго време феодален, след това национален: суверен, който тъй като раздава правосъдие и следователно умиротворява обществото и прекратява частните конфликти, буди респект или страх. Суверенът всъщност укрепва своята власт, като си присвоява тази компетентност.


Затова автократичните режими и контрареволюциите искат най-напред да подчинят правосъдието,


за да господства политиката. Предпоставки за такова поведение виждаме в някои държави, съседки на ЕС, което впрочем ни притеснява. Защото само демокрацията гарантира, че посредством справедливостта може да се опази мира между гражданите.


Всъщност демокрацията не претендира, че може да премахне конфликтите между гражданите, били те отделни индивиди или социални групи с различни интереси. Свободните хора знаят, че личната им свобода може да породи неразбирателство, пререкание, раздор, конфликт с ближните им, тъй като ние сме свободен вид и непредопределени в ежедневната ни дейност : те не са наивни и не мечтаят да се сложи край на тези неразбирателства. Следователно свободните хора се стремят към система, която да гарантира, че конфликтите ще бъдат разрешавани само по мирен път, чрез преговори или в случай на провал с помощта на неутрален арбитър, съдия.


В демократичните режими насилието е неправомерно, независимо дали е от страна на държавата или от страна на гражданите. То е правомерно само в отговор на агресия и само държавата може да обезщети причинените от агресията щети и да санкционира агресора. Но такова насилие от страна на държавата подлежи на съдебен контрол, тъй като тя представлява само инструмент, който позволява да се постигне този мир чрез правосъдие, което е основополагащо за либералните демократични режими.


Това е основната разлика с тоталитарните режими и по-специално с този, който сте претърпели 45 години и следователно изстрадали може би много повече, отколкото си представяте. Комунизмът като идеология претендира, че ликвидира конфликтите, че ги премахва. Такава е била крайната му цел или поне така са твърдели Маркс и Ленин, чиито безвкусни статуи и хиляди пъти копирани портрети е трябвало задължително да украсяват площадите, офисите, училищата в цяла България, която се е предполагало, че е народна. Тъй като конфликтът е вътрешно присъщ на отношенията между хората, би било проява на слабоумие да се твърди, че може да се ликвидират конфликтността.


Слабоумие, което само по себе си не е сериозен проблем, стига да не е на власт.


Но когато всячески се иска една слабоумна идея да се превърне в истина, единственият начин е това да бъде наложено със сила. С насилие. Където и да било в планетата, комунизмът е режим, който предполага насилие: не съществува и никога няма да съществува марксистки режим, които да не почива изначално на насилие. Като този режим разглежда насилието като легитимно оръжие за налагане своята истината.


Режим, който претендира, че притежава истината, истината за историята, е лъжлив. Фактът, че същият лъже, налага хората да бъдат задължени да мълчат и да се забрани сближаването им: не може да има каквото и да било между държавата и жителите ѝ, които би било неправилно да се наричат граждани, тъй като те обратно са разглеждани от управляващите като поданици.


Режимът на Георги Димитров и Живков не е обикновена диктатура, а политическа система, която подчинява човека на разкритата и в действителност известна само на ръководителите истина, която може да се променя в зависимост от обстоятелствата, защото не почива върху нищо реално: понятията за класов враг, диктатура на пролетариата, безкласово общество, комунизъм нямат никакво значение в реалния свят. Те не са и средство за обяснение на действителността, а само заклинание, празни думи, в които може да бъде вложено съдържание по собствено усмотрение.


Така както Светата Троица, раят на Аллах или нирваната, те съществуват само за тези, които вярват в тях. Режим, който се основава на такива идеологически постулати, е неизменно дестабилизиращ за всеки гражданин, тъй го задължава да живее в постоянна и същевременно променлива иреалност. Реалност, която не може да бъде разбрана, тъй като използваните думи служат единствено да осъждат или да оправдават. Този режим обуславя поведение на приспособяване на индивидите, което да им позволи да живеят в рамките на този режим.


Във вашата страна, както във всички останали страни, в които е властвал свирепо този режим, той се е наложил посредством първи период на крайно насилие, за да предизвика стрес: гражданинът не трябва да разбира какво се случва, трябва само да разбира, че всичко е възможно и той може да бъде упрекнат за всяка своя дейност, дума, мисъл дори от тези, които са си присвоили държавната власт. Всеки трябва да знае, че


бухалката на държавата може да се стовари навсякъде, без да може да се предвиди причината за това.


Ето защо 9 септември е ужасна дата в историята на Европа, тъй като тя бележи момента, в който с помощта на съветския завоевател се установява режим, който за няколко месеца взема решение за обезкървяването на целия български елит, за убийството на хиляди негови представители не защото са извършили престъпления, а просто за да се унищожи всякакъв критичен дух, дух на независимост и свобода.

Сигурно се питате защо от 5 минути ви говоря за този изчезнал режим, който не е просъществувал и половин век, което е нищо от гледна точка на мащаба на историческите времена.


Защото този режим е в основата на проблемите, с които се сблъсква днес България. Този режим изчезна. Това е точният глагол. В един хубав ноемврийски ден на 1989 г., Живков пада от власт. След няколко седмици и редица протести, партията вече не е комунистическа, а социалистическа, след което, и член 2 на Конституцията изчезва, премахнат от същите тези, които няколко месеца по-рано твърдят, че комунизмът е истина на последна инстанция. Няма никакво значение, та те никога те са вярвали в комунизма. Вярвали са само в собствената си власт.


Защото това е един невероятен режим, който претендира, че е носител на доброто и който всъщност предлага най-доброто на хора, които са надарени с най-лошите пороци: той изисква честност, сляпо подчинение, липса на критичен дух, саможертва; но за сметка на това


улеснява кариерата на тези, които са най-добри лъжци, безскрупулни, страхливи, нелоялни, хитри, неверни, крадци, доносници, безпринципни.


Ето как се стига до върха в комунистическа държава. Всички тези "качества" трябва да бъдат възпитани, за да стане човек като Луканов, който пирува с луканка, когато българският народ не може да намери и бурканче кисело мляко в софийските магазини. Тези "качества" естествено са по-развити у бившите служители на държавна сигурност.


Разберете ме добре. Не твърдя, че всички членове на Държавна сигурност, още по-малко всички членове на комунистическата партия, са били съучастници в престъпленията на режима. Не твърдя също така, че всички те са били крадци в момента на падането на режима. Съвсем не. Но твърдя, че неразбирането на режима, неиздирването на извършителите на престъпленията на режима, липсата на поглед върху механизмите на потисничество, които е използвал този режим, всичко това е позволило на бившите служители на Държавна сигурност с най-малко скрупули да се отърват, а на някои от тях и да заемат завидни постове.

Тъй като преходът бе овладян от бившите от системата, не можеше да бъде възможно създаването на комисия за установяване на истината и отговорността за престъпленията на покойния режим. Защото да се признае, че режимът е извършил престъпления, означава да се търсят отговорните за тези престъпления: един режим не съществува без служители, кадри, ръководители, които да налагат и да изпълняват дейности.


Няма ли престъпление, няма и престъпници, няма и отговорност, която да бъде търсена.


Затова трябваше да се забрави, отрече, да се мълчи, да се онемее по отношение на естеството на режима, и най-вече да не се търси. Елитите, който дойдоха на власт след 10 ноември, бяха комунисти, така както Александър Зиновиев е останал сталинист през целия си живот в "Полетът на нашата младост", тъй като е бил формиран или по-скоро деформиран от този режим.

Именно тази липса на разкаяние, наказание, но също така и дори най-вече на изследване, разбиране, изучаване на реалността на комунизма впримчва България в неблагосъстоянието ѝ. Която позволява на ръководителите на социалистическата партия да поставят цветя на паметника на най-отявления диктатор, който страната им е имала от Освобождението насам, любезно усмихвайки се пред посланиците на Европейския съюз, малко изненадани от този скандален жест. Която позволява на избягали банкери и на други, които скоро могат да избягат, да направят състояние на гърба на данъкоплатците, на които оставят дългове от милиарди лева, и да не виждат никаква нередност в това.


Която позволява на прокурори да изпращат празни преписки за тези от политиците, които са заловени на местопрестъплението, за да са сигурни, че няма да бъдат осъдени. Която позволява на политически партии да избират начело на службите за сигурност млад олигарх на 33 години, чието единствено качество за упражняването на тази професия, е че е верен на бивш член на държавна сигурност. Която позволява на лидер националист да възхвалява окупацията на Крим от Русия, тъй като историята която му е била преподавана, както и на цялото му поколение, е била подменена, за бъде внушено, че България е била освободена от съветските войски през 1944 г. и че България трябва да е васал на Съветския съюз.


Позволете ми да отворя скоба в тази връзка. Не съществува вечна дружба между народите или държавите. Отношенията между държавите се основават на интересите, но не само; те се основават на споделени ценности: вашата и моята страна бяха в два различни лагера преди 27 години, тъй като вашият, подчинен на съветското господство, бе ръководен от диктатори; днес сме членове на един и същ алианс и на един и същ политически съюз, тъй като ние, французи и българи, сме граждани на свободни демокрации.


Френският посланик: Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт (видео)

© Юлия Лазарова


Отношенията ви с Русия не трябва да се определят от историята – още по-малко от подменена и осакатена история - а от вашите интереси и ценности, в които вярвате. Днес няма място за признание по отношение на Русия, на която не дължите нито вашата свобода през 1878 г., нито вашето потисничество през 1944 г.: но имате дълг към руските, финландските, полските, украинските, естонските войници... загинали за вас; така както аз имам дълг по отношение на американските войници, загинали за свободата на моята родина през 1917г. и през 1944 г.. Но това не е причина Франция да се чувства задължена винаги да бъде съгласна с решенията на Вашингтон: през 2003г. ние не се поколебахме да кажем на американците, че допускат голяма грешка като окупират Ирак. Затварям скобата.


Тази липса на изследване, която в крайна сметка кара младите българи да напускат България. Защо? Защото мълчанието за комунизма и невъзможността да се осъзнае същността му означава да се отрече онтологическата разлика между тоталитарен режим и либералната демокрация. А как да очакваме от елитите, които използват заучени по времето на комунизма думи, без да познават истинския им смисъл, да установят принципите на правовата държава?


Да се мисли, че бидейки демократ човек може да отдава почит на комунизма, означава, че и комунизмът и демокрацията са напълно неразбрани.


А това не е добро начало по пътя на демокрацията. Не съм преставал да казвам на младите българи, с които се срещах – тоест с тези, които живеят в България - и много от които споделяха с мен колебанието си да заминат в чужбина, че ако емигрират, ще оставят страната си на Пеевски. България не заслужава ли повече от това?


Естествено, България продължава да върви напред по пътя на Европа въпреки това. В този смисъл не случайно престижни френски предприятия като Schneider, BNP Paribas, Société générale, Veolia, Montupet и много други са инвестирали и продължават да инвестират в България. И други ще последват примера им.

Тези предприятия са избрали България, защото вашата страна се ползва с качествена и добре обучена работна ръка – преди малко споменах отличното качество на университетското образование, с привилегировано положение на външната граница на Европейския съюз с Турция, която ще бъде винаги важен партньор на нашия Съюз, с добри инфраструктури, които бързо се подобряват благодарение на европейската солидарност.


България разполага също така със сектор на цифровата икономика в пълен подем, който може би не е толкова известен дори и в България и е дело на млади динамични българи. Бях впечатлен от прогресивността им, която по нищо не отстъпва на нашата : младото българско поколение, тези които ще поемат управлението след 10 години, доставят удоволствие – и също така будят завист! Трябва да се знае, че безжичният интернет (wifi) например е по-широко разпространен и често безплатно в България отколкото в моята страна. Естествено София изпреварва останалите големи български градове, но в някои от тях цифровата икономика навлиза с бързи темпове. За мен бе изключително удоволствие да мога да дам моя все още скромен принос за развитието на отношенията между френските и българските предприятия в този сектор. Със сигурност това е един от секторите на бъдещото ни сътрудничество.

Земеделието в България също възвръща добрата си форма : зърнени храни, масло от рози и лавандула, гъши дроб (това е може би само детайл за българина, но има голямо значение за французите!) са сектори с високи постижения и следователно обещаващи за бъдещето.


Започнахме добро сътрудничество в областта на планинското земеделие, относно наименования за произход на качествените продукти, подновяване на популациите на овце и едър рогат добитък, например. То е в съвсем начална фаза, но има много работа и това е сектор на бъдещето също така и за българските села, чието опустяване е със сигурност едно от драматичните явления на последните двадесет и пет години.
Накратко, вярвам в бъдещето на България. Защото вярвам в бъдещите поколения.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (106)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  На 09.09.1944 г. слабоумието бе наложено на власт със сАвеЦки щик и миризлив ботуш, та до ден днешен.

 2. 2 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Точно слабоумието е на власт!!!!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 3. 3 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Как пък и една добра дума не каза за Бейко на изпроводяк

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 4. 4 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 582 Неутрално

  Значи сме в голяма опасност...

 5. 5 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 647 Весело

  [quote#0:"Ксавие Лапер дьо Кабан"]Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт[/quote]
  Или както казва Нойзи "Мечтая за България в която пожарникарите работят като пожарникари"

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на Дъската ми хлопа
  Дъската ми хлопа
  Рейтинг: 267 Неутрално

  "Френският посланик: Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт"
  Казаха им го от ЕС, казаха им го от Германия, сега откъм Франция, Русия изобщо не ги е, е, е, ... забелязва вече... Хъб щяло да има с малки уговорки - нямало газ, нямало и инвеститор, ма те ще си го правят, арестуваха кмета на Перущеца, клекнаха на милиционерите за всичките им искания...

 8. 8 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1013 Весело

  Това за Клана Борисов ли се отнася?

 9. 9 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1062 Весело

  Велик! Този посланик наистина ще ни липсва!

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 10. 10 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  [quote#3:"Индивидуален паметник на културата"]Как пък и една добра дума не каза за Бейко на изпроводяк[/quote]

  За кое?! За това, че тоя селядур съсипва България ли?!
  Моето уважение към г-н Посланика! Беше по-полезен на България от всичките ни политици взети заедно!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 11. 11 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 381 Неутрално

  кога ще има съд за престъпленията на комунистите към собствения им народ?

 12. 12 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Властта сама по себе си е опасна.

  властта ражда паразити
 13. 13 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 488 Неутрално

  И кой говори моля за "слабоумие?-Тези със нискограмотния, вулгарен език.България никога не е била толкова ганьовска, колкото сега.

 14. 14 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 647 Весело

  [quote#0:"Ксавие Лапер дьо Кабан"]Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт[/quote]
  Ама той Цвъчко вече не е министър.

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1013 Весело

  До коментар [#14] от "Индивидуален паметник на културата":

  Ама Боко даже е шеф на министрите

 17. 17 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Поредната демонстрация на франкофонско комплекасарче.

 18. 18 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1341 Разстроено

  Не искам и няма да коментирам приказките на мосю дьо Кабан !
  Няма да коментирам и това дали е вярно или не това , което всеки наш нормален съвременник, независимо на коя партия симпатизира , макар и да не го изразяво гласно - чувства и знае какво е в бедната ни Родина !
  Но приятели , на мен ми е кофти, независимо кой - да се държи като пръв ментор на Вселената към нас, българските граждани !
  За моите 70+ години до сега бях чувал , че така са си позволявали да се държат САЩ в банановите републики ? !
  Допускам , че така са се държали и съветските посланици по соц време с тогавашните ни ръководители , НО така , пред аудиторията на цялата ни Родина ,
  никой не ни е оплювал !
  И това е уж дипломат и то от Франция ! ?
  Обидно ми е !
  Или като казва един мой познат :
  - Аз знам , че съм улав ,
  ама не е гот някой друг да ме прави на улав !
  И за съжаление се получи като в шопската ни разговорка :
  - Той ни плюе,
  ние мислим,
  че дъжд вали и се радваме !

  В Е С Е Л О ! ! ! - беше мойто погребение !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 19. 19 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 647 Неутрално

  До коментар [#16] от "stenli1":

  Туше

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 20. 20 Профил на Дъската ми хлопа
  Дъската ми хлопа
  Рейтинг: 267 Весело

  [quote#14:"Индивидуален паметник на културата"]Ама той Цвъчко вече не е министър.[/quote]
  Ама пък ще избере Държавна Глава... освен ако не я избере де.

 21. 21 Профил на don_123
  don_123
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#6] от "Moxito":

  Американците и китайците използват най много допинг.

 22. 22 Профил на noemis
  noemis
  Рейтинг: 289 Неутрално

  "Френският посланик: Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт"

  Посланника на Франция е дал оценката си за нашия премиер.
  Все пак има оптимизъм.

 23. 23 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 439 Неутрално

  ""Да се мисли, че бидейки демократ човек може да отдава почит на комунизма, означава, че и комунизмът и демокрацията са напълно неразбрани. ""

  Респект! Кой разбрал, разбрал.

 24. 24 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  [quote#14:"Индивидуален паметник на културата"]Ама той Цвъчко вече не е министър.[/quote]

  А останалите - правителство, парламент, прокуратура, съд, полиция и всички останали знайни и незнайни институции и институцийки малко ли са ти???
  И само Бойко стига.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 25. 25 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1062 Неутрално

  До коментар [#17] от "Арон":

  До коментар [#18] от "Чардо":

  Кое от казаното не е вярно? Човекът се опитва да помогне, но ние "акъл не щем, пари ни дай".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 26. 26 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1013 Весело

  Нищо от Радой Ралин

  Посвещава се на Боко

  Простакът е кремък- корав и могъщ,
  Простакът е демон без лик, вездесъщ
  Акула на сухо, безкрил, а хвърчи.
  Удариш на кухо, простакът звучи.

  Простакът не чака, не знае предел

  и стига простакът до своята цел,

  Защото простаци край него вървят

  и дават му знаци и правят му път

  Надкласов, безкласов, без род и съюз,

  но винаги касов, но винаги в плюс

  Без ден да протакаш, дори да кърви

  война на простака до смърт обяви

  За срам на Европа, на всичките нас,

  когато докопа в ръцете си власт

  По страшен от спина, по-жилав от рака,

  сега за сега се оказа простака.

 27. 27 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1013 Неутрално
 28. 28 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#25:"stein"]но ние "акъл не щем, пари ни дай".[/quote]

  До коментар [#25] от "stein":

  Именно. Таа скръндза. Един леф не е дал за България. Срамота

 29. 29 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 901 Неутрално

  Той не е чел тук "мъдростите" на бастуна и уфсъта.
  Нищо ново не ни казва,но е добре,че за разлика от меркел има политик,който е наясно колко му е багажа на помпиеро и заобикалящата го върхушка.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 30. 30 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Защо френският посланик произнася прощалната си реч в атлантическия клуб? Добре, че Де Гол не е между живите.

  Мърфи е оптимист!
 31. 31 Профил на Дъската ми хлопа
  Дъската ми хлопа
  Рейтинг: 267 Весело

  [quote#22:"noemis"]на Франция е дал оценката си за нашия премиер.
  Все пак има оптимизъм.[/quote]
  Развесели ми вечерта!

 32. 32 Профил на YinYang
  YinYang
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Много интелигентен човек, политик и дипломат!
  Перфектно точно е казал всичко.
  Статията трябва да се принтира и да се препрочита всекидневно от всеки един индивид, занимаващ се с политика.

  When I am king you will be first against the wall, with your opinion which is of no consequence at all.
 33. 33 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  Много готин
  винаги на място и точно

  Обаче е забравил,че е в България,тук се обвинява,уволнява,ако се сети прокуратурата се започва,ако не се сети ,че това и работата да обвинява/в зависимост/кой е насреща се подсеща,че има и тези функции,всички пилят /този,онзи е крадец/,започват се дела,точат се по 10 години,също в зависимост срещу коой е,

  и факт е ,че осъдени няма,а държавата е ограбена
  И всички го знаем това и знаем кой кой е и въпреки всичко .........
  ....................нямам думи,а и ме мързи

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4116 Неутрално

  До коментар [#30] от "султана глаушева":

  ти къде искаш / В МС или в НС ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Разстроено

  България е в огромна опасност! Бойко е чудесен пример за нагаждач и удобен на мафията човек, който яде филии с мас и говори едно и също нещо по различни въпроси. Краде се като за последно, реформите са 0, мафията пирува! Помощ от никъде, вътрешни сили за борба с мафията и слабоумието - стават все по-слаби. На никъде сме!

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 36. 36 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 372 Неутрално

  До коментар [#5] от "Индивидуален паметник на културата":

  нойзи е тънък интелектуалец, който предпочита интелектуални приеми на господин Станишев

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 37. 37 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Този септември месец излезе тройно критичен за управляващите. Тц тц тц
  Да ги ужали човек.

 38. 38 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 935 Неутрално

  Благодарим Ви за опитите да ни помогнте, г -н Посланик. Но докато не отрежете парите на крадливата клика, няма да има особен ефект за нас.

 39. 39 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#34] от "КМЕТ В СЯНКА":
  във френския културен център.

  Мърфи е оптимист!
 40. 40 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1144 Весело

  [quote#18:"Чардо"] на мен ми е кофти, независимо кой - да се държи като пръв ментор на Вселената към нас, българските граждани ![/quote]
  Мосюто се изока и то с право. Проблема е, че търпим менторски тон от родните ни, недоклатени политици, които ни "оправят" с охота

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 41. 41 Профил на Ден
  Ден
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Както се развива Франция през последните няколко години,
  слабоумието няма да му липсва и в родината.

 42. 42 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 439 Неутрално

  ""Режим, който претендира, че притежава истината, истината за историята, е лъжлив.""

  Това изречение, с големи букви пред "Дом-паметник на партията"
  /т.н. чиния/ на Бузлуджа.

 43. 43 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 372 Неутрално

  само преди 2-3 месеца френският парламент или сенат, не помня, гласува за сваляне на санкциите срещу Русия - незадължително решение, но много показателно - има и други факти за френската политика, като топлия прием на видни другари като палестински терористи, Хомейни, Пол Пот и всякакви подобни, ма да живее Франция, ура!

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 44. 44 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2133 Неутрално

  "правосъдието е основополагащо за всяка демокрация"

  Докато нямаме правосъдие, няма да имаме демокрация. А как ще имаме правосъдие в условия на олигархичен режим и корумпирана държавна система? Параграф 22.

 45. 45 Профил на Дъската ми хлопа
  Дъската ми хлопа
  Рейтинг: 267 Весело

  [quote#5:"Индивидуален паметник на културата"]Или както казва Нойзи "Мечтая за България в която пожарникарите работят като пожарникари"[/quote]
  А министър-председателите какво са работили преди това? Не бе, само питам, иначе знам.

 46. 46 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4116 Неутрално

  До коментар [#39] от "султана глаушева":

  речта е политическа а не културна.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 47. 47 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#46] от "КМЕТ В СЯНКА":
  виждам, че не е културна

  Мърфи е оптимист!
 48. 48 Профил на penchoo
  penchoo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Много точно казано, но няма кой да го чуе! "Аз съм прост и вие сте прости!"

 49. 49 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Никога не подценявайте силата на глупавите хора, обединени в големи групи.

 50. 50 Профил на wiligri
  wiligri
  Рейтинг: 585 Неутрално

  До коментар [#18] от "Чардо":
  [quote#18:"Чардо"]Обидно ми е ! [/quote]
  Хади стига са префърцуня и ти. Ако беше чак толко тънкообиден, щеше да се обидиш още като те яхна слабоумието.

  Au revoir, monsieur de Cabanes! Ще ни липсвате, ама наш'те типичности на Вас - едва ли.

 51. 51 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1491 Весело

  Не съм франкофил, но френските посланици в България са ми любимци.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 52. 52 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1491 Любопитно

  До коментар [#18] от "Чардо":

  Мъка, мъка, мъка! Колко мъка има в света на бившите комунисти и настоящи гербери!

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 53. 53 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Любопитно

  Случайно ли е пропуснат комунизма в заглавието? Щото "Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт" в текста е адресирано еднозначно към комунизма на Маркс и Ленин.

 54. 54 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5378 Неутрално

  Речта е великолепна. Прогнозирам, че няма да се зададат въпроси по нейните акценти на нито един политик от ГЕРБ, БСП, ДПС, особено на ББ, Пеевски, Цацаров, Цв. Цв. ... Попълнете списъка

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 55. 55 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 934 Неутрално

  Г-н Посланник, желая ви всичко най-хубаво в живота оттук нататък! Благодарен съм на Френската Република, че ви назначи за 3 години при нас. И Ви благодаря най-много, че не премълчахте думите си в това интервю. Гордея се, че съм в един съюз с хора като Вас.

 56. 56 Профил на Гошко
  Гошко
  Рейтинг: 381 Весело

  След епохата на Наполеон Бонапарт, Франция го духа но то не изстива, иска и се да е Велика сила, но не и се получава, никой не я припознава дори като слива, но тя се има за праскова, това за слабоумни на власт се отнася точно за Франция.

 57. 57 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 274 Неутрално
 58. 58 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1785 Весело

  АДМИРАЦИИ И РЕСПЕКТ ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО.....!!!!!!......НА ДОБЪР ЧАС и попътен ВЯТЪР.....!!!!!....

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 59. 59 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7212 Неутрално

  Ксавие Лапер дьо Кабан , трябва да запомним това име.Този французин разбра за България и нейната печална история много повече, отколкото голяма част от българските граждани. Трябва да му благодарим за това.

 60. 60 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  "След няколко седмици и редица протести, партията вече не е комунистическа, а социалистическа, след което, и член 2 на Конституцията изчезва, премахнат от същите тези, които няколко месеца по-рано твърдят, че комунизмът е истина на последна инстанция". (Н.Пр. Кс. дьо Кабан).

  Всъщност не става дума за "чл. 2", а за чл. 1, ал. 2 от Конституцията от 1971 г. (т. нар. "живковска" конституция): "Ръководна сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия". Нормалния човек го побиват тръпки от такива думи, дори и само написани на хартия. Именно в момент на протестите на гражданите (декември 1989 г.) срещу съпротивата на БКП да отмени тази разпоредба на конституцията, Петър Младенов изрече думите "По-добре да дойдат танковете!", а Евгени Михайлов го засне...

  Всъщност колко такива доказателства за безчестието на БКП/БСП сме имали за тези близо 27 години. Безброй. Обаче аз истински се радвам, че децата ми имат късмета да не растат в държава, така унижаваща Духа. Те са много по-свободни от нас, когато сме били на техните години. Дори и само това да е - пак не е малко...

 61. 61 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1341 Разстроено

  До коментар [#52] от "gallnare":


  [quote#52:"gallnare"] Колко мъка има в света на бившите комунисти и настоящи гербери![/quote]
  Ще го разбереш , когато отимаш достойнство да си независим човек , със собствено мислене ! ! !
  А не да си кукла на пружина !
  Аз съм го казал по-горе , но ти не си го осмислил :
  [quote#18:"Чардо"]всеки наш нормален съвременник, независимо на коя партия симпатизира[/quote]
  и не си го осмислил , че за да имаш достойнство, най - напред трябва да имаш собствено мислене !
  А за да уважаваш другите , най-напред трябва сам себе си да УВАЖАВАШ, ЗАЩОТО ТИ НЕ ЗНАЕШ ЩО Е ТО УВАЖЕНИЕТО ! ! !
  Просто не знаеш какво искаш ! ! !
  Способен си само да търкаляш белергаминчета !
  Оди се надбегвай , ама няма с кого , защото си сам в пустинята от глупаци , защото и те те отбягват !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 62. 62 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 800 Весело

  Хайде и аз да цитирам нещо, макар напоследък да не съм тук
  Глупостта е много по-опасна, отколкото сме свикнали да предполагаме. Това е един от основните изводи на известния италиански историк и икономист Карло Чипола. Дълги години той изследва напълно сериозно природата на групостта и накрая формулира пет универсални закона, валидни за всяко общество. Препоръчваме ви да се запознаете с труда на Чипола с профилактична цел и общообразователна цел.

  ПЪРВИ ЗАКОН: Човек винаги недооценява количеството идиоти, които го заобикалят

  Звучи като завоалирана баналност и снобизъм, но животът потвърждава, че е истина. Колкото и добре да преценявате хората, постоянно ще се сблъсквате със следните ситуации:

  - Човек, който винаги изглежда умен и рационален, се оказва невероятен идиот;

  - Глупаците винаги изникват на най-неочакваното място и в най-неподходящото време, за да провалят вашите планове.

  ВТОРИ ЗАКОН: Вероятността човек да е глупав не зависи от останалите му качества

  Дългогодишен опит и наблюдения ме убедиха, че хората не са еднакви – едни са глупави, други не. И това е природно заложено, не е обусловено от културни фактори. Човек е глупак, така, както е риж или има нулева кръвна група. Такъв са ражда, по волята на Провидението, ако щете.

  Образованието няма нищо общо с вероятността за наличие на определено количество глупаци в обществото. Това потвърдиха многочислените ми експерименти в университети с доброволци, разделени в пет групи: студенти, офис служители, обслужващ персонал, сътрудници в администрацията и преподаватели. Когато анализирах групата на нискоквалифицираните, броят на глупаците в нея се оказа по-висок от очакванията ми (което доказва ПЪРВИЯТ ЗАКОН ЗА ГЛУПОСТТА). Отдадох го на социални фактори: бедност, сегрегация, необразованост. Но, нагоре по социалната стълбица, установих същото съотношение сред „белите якички” и студентите. Още по-впечатляващо бе да видя това число и в професорските среди – независимо дали тествах теорията си в малък провинциален колеж или голям и престижен университет. Бях толкова поразен, че реших да подложа на експеримент и социалния елит на света – Нобеловите лауреати. Резултатите потвърдиха суперсилите на природата: същото количество лауреати се оказаха глупаци.

  Идеята, която изразява Вторият закон е сложна за възприемане, но многочислени експерименти потвърждават желязната й правота. Феминистките поддържат Втория закон, доколкото той защитава позицията, че глупачките сред жените не са повече от глупаците сред мъжете. Изводите от него са плашещи: независимо дали ще се озовете във висшето общество, или ще решите да прекарате няколко години от живота си сред аборигенско племе, винаги ще ви се налага да се сблъсквате с такова количество идиоти, което винаги ще надхвърля вашите очаквания.

  ТРЕТИ ЗАКОН: Глупакът – това е човек, чиито действия водят до щети и загуби за друг човек или дори група от хора, като при това не носят полза за самия него и дори често се обръщат срещу самия него

  Третият закон предполага, че всички хора се делят на 4 групи: простаци (П), умници (У), бандити (Б) и глупаци (Г).

  Ако Питър предприеме действие, което го ощетява, но в същото време носи полза на Джон, то Питър е категория П. Ако Питър върши нещо, което облагодетелства и него, и Джон, той е умник – У. Ако действията на Питър му носят полза, но Джон страда от тях, то Питър, съвсем ясно, е бандит. В последната категория Питър е глупак, когато попадне в отрицателната зона, под осите на всички останали три.

  Не е трудно да си представим мащаба на пораженията, които са в състояние да нанесат глупаците, попадайки в управленски органи и облечени в политически и социални пълномощия. Струва си обаче да уточним отделно какво именно прави глупака опасен.

  Глупавите хора са опасни на първо място, защото разумните трудно могат да допуснат и да схванат логиката на неразумното поведение. Умният човек е способен да разбере логиката на бандита, тъй като тя е рационална - той винаги иска да получи повече блага, но не е достатъчно умен да ги спечели. В този смисъл бандитът е предсказуем, можеш да си изградиш защита срещу него.

  Да се прогнозират действията на глупеца обаче е невъзможно. Той вреди без причини, без цел, без план, на най-неочакваното място, в най-неподходящото време. Умният човек не притежава способността да предусети кога идиотът ще нанесе своя удар. Затова и атаката на глупака обикновено е изненадваща. И дори, когато стане очевидна е трудно да се защитиш, тъй като тя няма рационална структура. Това е случаят, за който Шилер казва. „Пред глупостта и боговете са безсилни."

  ЧЕТВЪРТИ ЗАКОН: Не-глупаците винаги подецняват разрушителния потенциал на групаците

  В частност не-глупаците постоянно забравят, че да си имаш работа с глупаци по всяко време, на всяко място и при всякакви обстоятелства означава да направиш грешка, която ще ти струва скъпо в бъдеще.

  Простаците от категория П (припомнете си Третия закон) обикновено не са способни да разпознаят опасността от глупаците, което не е странно. Странното е, че по същия начин глупците биват подценявани и от умниците, и от бандитите. В присъствието на глупака те се отпускат, падат им защитните механизми, докато се наслаждават на интелектуалното си превъзходство вместо спешно да се мобилизират и да сведат до минимум вредите, които глупакът във всеки един момент може да нанесе.

  Разпространен стереотип е, че глупакът вреди само на себе си. Не. Не бъркайте глупаците с безпомощните простаци. Никога не се съюзявайте с глупаци, въобразявайки си, че можете да ги изпозвате за собствена изгода. Ако постъпвате така, очевидно е, че не разбирате природата на глупостта. Така сами предоставяте на глупака поле да се развихри и да сътвори непоправими поразии.

  ПЕТИ ЗАКОН: Глупакът е най-опасният тип личност

  Следствие: Глупакът е по-опасен от бандита

  Резултатът от действието на бандита е преминаване на благата от един към друг. На обществото, като цяло, от това не му става нито по-топло, нито по-студено. Ако в него преобладават бандити, то тихо си загнива, но нищо катастрофално не произтича. И всяка система би се свеждала до трансфер на богатсвото към тези, които предприемат действия в тази посока. Ако хипотетично допуснем, че в едно общество всички са бандити, то системата би се наслаждавала на стабилност. Това лесно се онагледява с всяка страна, в която властта е корумпирана, а гражданите й постоянно заобикалят закона.

  Когато на сцената обаче излязат глупаците, картината изцяло се променя. Те нанасят щети без да извличат ползи. Благата биват унищожавани, обществото обеднява.

  Историята доказва, че във всеки един период – независимо дали хилядолетия назад, или сега, дадена страна прогресира тогава, когато във власта има достатъчно умни хора, които удържат активните глупаци и не им позволяват да разрушат това, което умниците са създали или произвели. В регресиращите страни, глупаците са също толкова на брой, колкото и в прогресиращите, но във върхушката се наблюдава ръст на дела на глупавите бандити, а сред останалото население – на наивните простаци. Такава промяна на съотношението неизбежно ускорява деструктивните последствия от действията на глупаците и цялата страна отива по дяволите.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 63. 63 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  човекът явно е бил угнетен тук - такива вербални шамари и вероучения са сефте чувам от официално лице

 64. 64 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Благодаря г- н посланик !

  Човека е научил български мн. Добре.
  А ББ, ЦЦ, ДПс научиха ли един чужд език за три
  Години време?
  Извода се налага от самосебеси .

 65. 65 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  До коментар [#64] от "gl_avatar":

  Ние се си самодостатъчни кат Мама Раша


  Пу,пу, да не фане уруки

 66. 66 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 800 Весело

  До коментар [#64] от "gl_avatar":
  Научиха. Като мен, през гугъл преводача. Но асъм тосподин Никой и да се изложа, е срам само за мен. А те срамят България.

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 67. 67 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3790 Неутрално

  До коментар [#62] от "captainFill":

  Хубави закони капитане и съвсем достоверни,особенно съм доволен от втория и петия защото напълно потвърждава собственните ми наблюдения.Признавам че не съм чувал името на Чипола никога до сега , благодаря за което!

  klimentm
 68. 68 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2082 Весело

  Какъв късмет! Отиваме да учим на ум и разум оригиналната Горна Волта - онази в Африка, без ракетите. Поне там френският е официален език и г-жа Мария ще се чувства у дома си. Уагадугу е перла в короната на Буркина Фасо и там няма нито един Пеевски, нито един малоумник и прочие балкански субекти да смущават съня на дьо Касвието. Какво ще правим ние тук бедните без Кабана направо не ми го побира умът. Да емигрираме в Буркина Фасо?

 69. 69 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "Именно тази липса на разкаяние, наказание, но също така и дори най-вече на изследване, разбиране, изучаване на реалността на комунизма впримчва България в неблагосъстоянието ѝ."
  Позволихме да ни отнемат прехода, не разчистихме социализма и все още плащаме цената и се лутаме. Ключът на днешните ни проблеми е в липсата на истинска раздяла с комунизма.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 70. 70 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 543 Неутрално

  скандалът произтече не от това което казах по отношение на съдебната система по принцип или замесената в скандала съдийка, а от това че всичко това бе вярно и известно на всички.

  Да вярно е, че не е в прерогативите на един посланик да казва, че даден съдия е корумпиран. Но е още по-малко допустимо държава членка на Европейския съюз да позволи съществуването на такова поведение години наред без каквато и да била санкция.

  Ето каква е съдебната ни система, която престъпниците в парламента харесват и за това не искат никакви реформи!

 71. 71 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Проблемът е, че след комунизма се натресохме директно на глобализма и псевдолиберализма. Още по-разрушителна идеология от комунизма. Глобалистите управляват задкулисно и по корупционен път. И с насилие и отнемане свободата на словото.Купили са всички медии и налагат страхотна цензура в интернет. Корумпирали са голяма част от националните елити. Глобалистите на власт не признават ни конституция, ни принципи. Пресен пример. Викат в американския конгрес ФБР-то по на Хилъри имейлите. Викат ги точно от комисията, натоварена да супервизира работата на ФБР. ФБР и представя само малка част от подбрани имейли на Хилъри, където по-голямата част от съдържанието е зачеркнато с фулмастер и не се чете. От комисията обясняват на представителя на ФБР, че по конституция на комисията трябва да се представят абсолютно всички имейли и с пълното съдържание. По конституция за комисията няма държавни тайни, до които тя не може да има достъп. Представителя на ФБР заявява, че това няма да стане. Връчиха му призовка и чрез съда ще се опитват да ги накарат да си изпълнят задълженията. При Обама правят каквото си искат, същинска диктатура.
  Друг пример- в момента се вадят хакнати имейли от Уикилийкс. Де що е посланик някъде, е назначен след като си е платил- от половин милион до няколко милиона. И всякакви държавни служители. Няма такъв, който да е дарил по-голяма сума и да не се е сдобил с някакъв пост. Държавните служби на търг! Тоя френски посланик като нищо може да си е платил за назначението.
  Аз не съм съгласен, че след комунизма сме попаднали на правилния строй, но ние сами сме си виновни, че не можем да се възползваме. Попаднахме на най-корумпирания и корумпиращия, най-деструктивния и най-развратния строй в човешката история- глобализмът, съчетан с псевдолиберализъм и социализъм. Трябва да се отървем от този строй!

 72. 72 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  Ако имаше начин този човек да се кандидатира за държавен глава на kleta maika balgariq, с радост бих гласувал да него.

  Но мога само да му кажа: CHAPEAU, MONSIEUR.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 73. 73 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#61] от "Чардо":

  Истината боли

  BohrMottelson
 74. 74 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  До коментар [#32] от "YinYang":

  Аз съм на същото мнение.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 75. 75 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#18] от "Чардо":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++


 76. 76 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Едва ли в дипломтическата история на света има на по-нагъл грубиян, а в дипловматическата история на България по-агресивен антибълкарски посланик от Кабан. Всъщност той откровено си казва, че посланичеството ≪ми даде възможност да изпълня мандата си, така че да допринеса, както исках, в най-голяма степен за интересите на моята страна≫. Тоест, че той идва САМО и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО да защитава интересите на Франция, но не и за развитието на връзките в полза и на двете държави, както би трябвало поне да каже, дори ако не го е мислил и не го е направил.

  В цялата му реч, предадена тук, няма ни една ласкава или поне поощрителна дума за България или за българите. А форумното мнозинство блее от възторг, че той всъщност плюе държавата и нейното правителство, а с това и нейния народ. По-нагло и късогледо политическо дупедавство от това едва ли съществува нейде по света.

  Бих се срамувал да си призная, че съм българин, ако тези клакьори на дипломата-хулиган бяха мнозинство не само във Форума, но и в държавата. Но вероятно скоро ще видим, колко са техните реални последователли по света. НА ИЗБОРИТЕ!!!  À à ѐ ѝ ò –--------- „”

 77. 77 Профил на марулко
  марулко
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Умен мъж и истински французин. Правилно го изпращат на следващата отговорна мисия в Африка.

 78. 78 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1254 Любопитно

  До коментар [#62] от "captainFill":

  Много хубава теория. По-точно звучи хубаво. Остава само да разберем кои са отличителните черти на глупака. Ако Чипола е установил, че процентът глупаци е еднакъв за всички обществени слоеве, то той по някакъв начин първо е определил кой е глупак и кой не е. Твърди, че глупостта е заложена в човека като цвета на очите, следователно не може да се промени? Та казал ли е на какви критерии отговаря глупакът и колко от тези критерии трябва да са изпълнени, за да квалифицираме някого като глупак и да го избягваме?

 79. 79 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  Асен, Борис и Валентин - така се казват децата на Н. Пр. френския посланик. Французин, който се жени за българка и кръщава първородния си син Асен. Това само по себе си показва отношение към България - и то лично. За непредубедените е ясно дали отношението е уважително (поне), или "грубиянско", "антибългарско" и пр.

 80. 80 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Любопитно

  До коментар [#1] от "4ort":

  На 09.09.1944 г. слабоумието бе наложено на власт с настоятелното желание на големия приятел на България - г-н Чърчил да ни остави в ръчичките на Сталин...
  Ами четете историятя, не будете чукча

 81. 81 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 541 Неутрално
 82. 82 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Чета речта на посланика и няма едно твърденеие, с което да не съм съгласен .
  Чест му прави на този човек, че има смелостта, въпреки ограниченията които му налага работата, ясно и точно да изложи камарата от проблеми които ни заобикалят.
  И тези неща не са казани, за да бъдат чути от властта ( цялата - политическа, държавна, съдебна и прочее), а от нас, хоарата, които искаме или не зависи дали да се променят нещата или спасявайки се поединично, да даваме възможност на слабоумието да е на власт.

 83. 83 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  това ми даде възможност да изпълня мандата си, така че да допринеса в най-голяма степен за интересите на моята страна.

  Кога ли ще чуя такива думи и от български Посланик.

  /не се чете/
 84. 84 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1836 Весело

  По е лоша простотията и от лошотията, както казва Радой Ралин

 85. 85 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Френският посланик: Слабоумието не е опасно, стига да не е на власт

  Заттова мъдрия български избирател не допуска "правоверните" от ДСБ да припарят до власта

 86. 86 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 790 Неутрално

  Невероятен човек! Идеален за български президент!

  4itatel
 87. 87 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1776 Неутрално

  До коментар [#10] от "quatro_4x3":

  По-точно: Безкрайно лаком и крадлив селяндур ( селска мутра ).

 88. 88 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#9] от "stein":

  ++++++

 89. 89 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#80] от "ПРОРОК ИЛИЯ":
  Чърчил ти е виновен? Той не би могъл да освобождава цяла източна Европа от СССР. Просто лош късмет за българите, че освободителят ни от турско робство след 1917 г. попадна под диктатурата на комунистите. А комунизмът е просто утопия. Всеки народ попаднал в лапите на тази утопия насила или поради глупост не е прокопсал, историята го потвърждава.

 90. 90 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 795 Неутрално

  Глупостта е на власт в България в ръка за ръка с невъобразима алчност и наглост....

 91. 91 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  До коментар [#18] от "Чардо":
  "Допускам , че така са се държали и съветските посланици по соц време с тогавашните ни ръководители"

  Тук ти е грешката. Тогава съветския посланик заповядваше а не говореше.

  подпис
 92. 92 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#89] от "ck":
  За какъв лош късмет ми говорите??
  Историческия ФАКТ Е: Чърчил е ПОДАРИЛ България на Сталин.
  На една салфетка.
  Доказан и неоспорим факт.
  Защото за него Гърция и североафриканските племена са били приоритет, а на България

 93. 93 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 318 Неутрално

  До #18 - Разликата между Съветския съюз (и сателитите му) и Европейския съюз е колкото от небето до земята! СССР налагаше принципите на болшевизма с помощта на съветската армия ( плюс подчинените армии на соц. държави)! В Европейския съюз се влиза след подадена молба и изпълнени определени условия !Входът към ЕС не само е доброволен , но съществува филтър , който пропуска само годните ! Държава да напусне съветския блок беше невъзможно , докато напускането на ЕС става с едно уведомление! Единственото , по което имат нещо общо , е думата "съюз" , което не бива да служи за заблуждение!

 94. 94 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  "... 9 септември е ужасна дата в историята на Европа, тъй като тя бележи момента, в който с помощта на съветския завоевател се установява режим...
  ... този режим е в основата на проблемите, с които се сблъсква днес България"

  Тези истини добре ги разбираха поляци, чехи, унгарци през цялото време на комунистическия режим. Затова и съпротивата им срещу този режим беше коренно различна. Затова и след 1989 г. пътят им към демокрацията се оказа отчетливо постъпателен спрямо българските лъкатушения; затова и качеството им на живот днес е далеч по-добро спрямо българското. Винаги трябва да помним горните думи на посланика. А инатът срещу тях е "твърде опасно безумие".

 95. 95 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  До коментар [#92] от "ПРОРОК ИЛИЯ":
  Великобритания винаги се е стремила да бъде в добри отношения с държавите, които имат излаз на открито море или океан. Защото е морска държава. Затова България нито е била на Великобритания, нито й е била цел. Така че Чърчил не може да подарява нещо, което не притежава. За Великобритания цел е била Гърция, но не и България.

 96. 96 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#95] от "ck":

  Няма никакъв смисъл да спорим каква е Англия, и какъв е нейния интерес.
  Историческия ФАКТ Е - Чърчил хвърля България в обятията на Сталин/
  /ако това ще Ви донесе сатисфекшън/

 97. 97 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  ПРОРОК ИЛИЯ не е опасен, стига да не е на власт.
  😁😁😁😁😈

  И, доколкото няма шанс да дойде, можем да забравим тази тема. 😉

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 98. 98 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Аз въобще не се притеснявам и вълнувам от малоумието на неокомуне, което разказва съновиденията си.
  Безмислено е...

 99. 99 Профил на gorid
  gorid
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Ако слабоумието не е на власт ,няма да бъдете търпени госин посланик! Тогава пък влюбените във Вас,кой ще ги довежда до оргазъм?

 100. 100 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Впрочем, днес излезе прелюбопитна информация за това който е финасирал НП г-н бившия посланик на Р. Франция .....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK