Съдебната реформа: Законодателно обслужване на прокуратурата

Главният прокурор

© Надежда Чипева, Капитал

Главният прокурорПроектът за промени на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, който е сочен като продължение на съдебната реформа, предвижда само едно заседание на първоинстанционния съд, което да прецени дали има процесуални нарушения при разследването и да върне делото за отстраняването им. Промяната не дава отговор на въпроса какво ще се прави, ако бъдат открити по-късно нарушения или ако бъдат допуснати нови, докато разследващите отстраняват старите. Препубликуваме от mediapool статията на адвокат Даниела Доковска, която анализира проблема.
Част от акцентите са на "Дневник".


Съществените процесуални нарушения, допуснати на досъдебното производство, изискват съдът да върне делото на прокурора за тяхното поправяне. Това отдавна изнервя прокуратурата, защото връщането на делото от съда означава, че под ръководството на прокурора са допуснати беззакония, за които е по-добре да не се разчува.


Затова проектът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) услужливо предлага реформа, която да намали или изобщо да елиминира съдебния контрол върху допуснатите на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалния закон, които накърняват правото на защита.
Това се постига чрез нововъведеното "разпоредително заседание" на първата инстанция, което според вносителите цели да намали връщането на делата.


Според годишния доклад на прокуратурата за 2014 г. "относителният дял на върнатите спрямо внесените (в съда) актове оставя постоянен – за 2014 г. той е 5.2 %, при 5.1 % за 2013 г. и 5.2 % за 2012 г. Това е много добър показател като цяло за страната" А според годишния доклад за 2015 г. "в тригодишен период е запазен относителният дял на върнатите дела (5,1 %, 5,2 %). Запазена е и положителната тенденция за намаляване на абсолютния им брой".


Какво налага в такъв случай заради 5 % върнати дела да провеждаме "разпоредителни заседания" по 100 % от делата?Вместо да насрочи делото и да го разгледа, съдията-докладчик призовава за "разпоредително заседание" прокурора, подсъдимия, неговия защитник (ако има такъв), пострадалия или неговите наследници, или съответно ощетеното юридическо лице. В това заседание страните (в това число и подсъдимият) трябва да заявят допуснати ли са на досъдебното производство съществени процесуални нарушения, които накърняват правото им на защита и налагат връщане на делото. Ако такова искане не бъде направено и съдът не установи такива нарушения, никоя от страните не може повече да се оплаква от извършените нарушения – нито в съдебното заседание на първата инстанция, нито пред въззивния, нито дори пред Върховния касационен съд.


Така определението на съда от "разпоредителното заседание" се превръща в индулгенция за прокуратурата. На жалбоподателите изрично е забранено да споменават в жалбите си съществените нарушения на процесуалния закон на досъдебното производство, освен тези "за допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата". Така законотворците с лекота са зачертали правото на гражданина на справедлив процес, правото му да изисква правосъдие.


По този начин беззаконието "се санира" – виждате го, но не можете да искате от съда да го отстрани. Имате права на досъдебното производство, но не можете да изисквате да се спазват.


А, както е известно, правото, лишено от законова гаранция, е безсилно.


Законопроектът не държи сметка за това, че някои съществени процесуални нарушения може да бъдат разкрити едва в хода на съдебното следствие или дори по-късно. Какво ще стане, ако се установи, че подсъдимият страда от тежко психическо заболяване, а не е имал защитник на досъдебното производство? Ако на досъдебното производство обвиняемият е бил защитаван от лице, което няма адвокатски права? Ако се разкрие, че наблюдаващият досъдебното производство прокурор е брат на пострадалия от престъплението (разбра се, че една прокурорка "разследвала" сина си)? Още много такива въпроси не могат да получат разумен отговор.


Но най-поразяващо е бездушието, с което законотворецът възлага на подсъдимия да прозре всички процесуални нарушения, извършени на досъдебното производство, и да прецени дали те са съществени по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 3 НПК. Той трябва с вещина да вникне в тънкостите на наказателния процес и изкусно да оцени по достойнство извършените на досъдебното производство нарушения на правата му, съобразявайки закона, правната теория и тълкувателната практика на Върховния касационен съд. А малограмотният подсъдим? А бедният подсъдим, който се явява без защитник? Участието на защитник по наказателни дела е задължително само в определените от закона случаи. Някой проверил ли е колко подсъдими се явяват в съда без защитници, включително и пред Върховния касационен съд?


Дори и защитникът може "да пропусне" някое съществено процесуално нарушение. Трябва ли неговият пропуск да рефлектира върху съдбата на подсъдимия? Според науката съдбата на подсъдимия не може да зависи от квалификацията на защитника.


"Разпоредителното заседание" се насрочва в двумесечен срок от постъпването на делото, а когато то представлява фактическа или правна сложност – в срок до три месеца. Нередовното призоваване или неявяването по уважителни причини във всички случаи ще доведат до отлагане на заседанието. При това се призовават дори лица, които може и да не искат да се конституират като страни по делото. Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване.


Съставителите на проектозакона декларират, че така щяло да се ускори наказателното производство. Истината е, че вместо да ускори досъдебното производство, "реформата" ще забави значително съдебната фаза на процеса. Така давността вече ще изтича не в досъдебното производство, а в съда. Това несъмнено ще повиши показателите на прокуратурата, но ще минира правосъдието.


Според ежегодните доклади на прокуратурата "броят на върнатите от съда дела е един от основните показатели за качеството и ефективността на прокурорската работа". И понеже не може да работи, без да допуска съществени процесуални нарушения, прокуратурата иска "да ги премахне" чрез закона. След провеждането на "разпоредителното заседание" всички ще трябва да се преструваме, че такива нарушения няма. Така процентът върнати дела ще спадне значително за сметка на правосъдието.


Поругаването на основни принципи на процеса е продължение на дългогодишното настъпление на властта срещу правата на гражданите. Предложената концепция обаче е неудържима и от гледище на държавността. Въззивният съд, който проверява правилността на присъдата, е съд по съществото на делото. Той е длъжен да приложи правилно закона независимо от направените пред него искания. На какво основание тогава той е лишен от правомощието да върне делото на прокурора за поправяне на съществените процесуални нарушения? По силата на чл. 124 от Конституцията Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.


Допустимо ли е "да се забрани" на Върховния касационен съд да следи за точното и еднакво прилагане на закона в досъдебното производство и да контролира "разпоредителното заседание" на първоинстанционния съд?


Бездействието на първоинстанционния съд обрича на принудително бездействие и касационната инстанция – тя е принудена да търпи нарушението на закона, защото няма правомощие да го поправи. Върховният касационен съд е инстанция "по правото". Обвързващата сила на определението на първоинстанционния съд за Върховния касационен съд е нормативен абсурд, който дерогира конституционни правомощия. В тази част законопроектът дръзко противоречи на Конституцията.


На практика съществените процесуални нарушения на досъдебното производство остават без върховен съдебен контрол


Закононарушенията пък остават за сметка на гражданите и юридическите лица. Грешката в приложението на закона се стабилизира и не може да бъде поправена – в услуга на прокуратурата и във вреда на правовия ред.
"Разпоредителното заседание" не е единственият подарък, който законопроектът предлага на органите на досъдебното производство. Отново се въвежда фигурата на т. нар. "вечен обвиняем", а предвиденото "ускоряване на производството" не означава нищо друго, освен че съдът ще може да направи на прокурора забележка (без каквито и да било последствия).


Политическата класа в България отдавна толерира прокуратурата – като удовлетворяват безбройните нормативни прищявки на главния прокурор, политиците си осигуряват комфорт (иначе казано, безнаказаност)


А научната мисъл безкритично търпи всевъзможни издевателства над правото, сякаш в съзерцание очаква да проследи пътя към дъното.


У нас разделението на властите е фикция. Вместо да изпълняват законите, прокуратурата и полицията ги създават или просто си ги поръчват


Ако законът ги "затруднява", променяме закона и го приспособяваме към техния ведомствен интерес. Така се ражда нестабилно и еклектично законодателство, което не може да гарантира нито значимите обществени ценности, нито субективните права на гражданите и юридическите лица.


Затова се стига до узаконяване на произвола – щом закононарушенията на досъдебното производство не са отстранени от първоинстанционния съдия, те стават търпими за правовия ред.


Абсолютно нетърпимо е обаче законодателят да толерира нарушаването на законите, които сам е създал.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Гея, Бея, Злодея и Цацата, ако някой ги е забравил...

  Дела трябват, а не думи.
 2. 2 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3520 Неутрално

  Доковска не е мой тип жена, но определено подкрепям становището ѝ!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 3. 3 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  Тези разсъждения на адвокат Д. Доковска бяха поместени в Медияпул на 10 Октовмри.

  http://www.mediapool.bg/sadebnata-reforma-zakonodatelno-obsluzhvane-na-prokuraturata-news254993.html

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 4. 4 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 759 Неутрално

  Промените не са в интерес на адвокатската мафия и обслужващите я съдии като Калпакчиев и Панов. Затова е и статията в Дневник, които е глашатай на ретроградните в съдебната система.

  Прокопиев и Донев нямат никакъв интерес от действаща прокуратура освен ако не успеят да я овладеят, следователно правомощията на прокурорите трябва да бъдат сведени до 0.

  Дневник е против, значи нещо добро се случва в Бъгария.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 5. 5 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 759 Неутрално

  [quote#3:"Храбър"]
  Тези разсъждения на адвокат Д. Доковска[/quote]

  Доковска не беше ли един от адвокатите на Донев в делото за укриване на 63 000 000 лв данъци от борсови операции?

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 6. 6 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  ХЕМ "Ако такова искане (за връщане на делото) не бъде направено и съдът не установи такива нарушения, никоя от страните не може повече да се оплаква от извършените нарушения – нито в съдебното заседание на първата инстанция, нито пред въззивния, нито дори пред Върховния касационен съд", ХЕМ "На жалбоподателите изрично е забранено да споменават в жалбите си съществените нарушения на процесуалния закон на досъдебното производство, освен тези "за допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата"!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 7. 7 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Доковска и Ина Лулчева биха били перфектните съдии. За съжаление са избрали да бъдат от другата страна - да защитават приоритетно тези които погазват законите. И то неприлично богатите.

 8. 8 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3454 Любопитно

  [quote#4:"Български патриот"]Затова е и статията в Дневник, които е глашатай на ретроградните в съдебната система. [/quote]
  Кои са ретроградните в съдебната система и какво им е ретроградното?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 9. 9 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#5] от "Български патриот":

  На " патреоте ", опорни точки им дай...
  Не можеш да фи спреш!

  Happy face says, adios !
 10. 10 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  [quote#7:"neznaiko.bg"]Доковска и Ина Лулчева биха били перфектните съдии. За съжаление са избрали да бъдат от другата страна - да защитават приоритетно тези които погазват законите. [/quote]
  И защо реши, че те защитават тези които погазват законите?
  Нали "в борбата се ражда истината". Съществуването на адвокатите е абсолютно необходимо, защото в противен случай истината може да бъде много лесно манипулирана и така удобно за властта да бъдат осъдени невинни.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 11. 11 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  [quote#5:"Български патриот"]Доковска не беше ли един от адвокатите на Донев в делото за укриване на 63 000 000 лв данъци от борсови операции?[/quote]
  Не знам дали е била адвокат на този, но това какво и пречи да изкаже мнението си?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 12. 12 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 759 Неутрално

  [quote#11:"Храбър"]Не знам дали е била адвокат на този, но това какво и пречи да изкаже мнението си?[/quote]

  Не пречи, но трябва да се знае, че е заинтересована страна.

  След това всеки има глава да мисли.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 13. 13 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 861 Неутрално

  До коментар [#10] от "Храбър":

  Не съм го решил, а е факт. Трябва да знаеш кои са клиентите им през годините за да го разбереш.

 14. 14 Профил на Никола Николов
  Никола Николов
  Рейтинг: 452 Весело

  До коментар [#4] от "Български патриот":

  Г-н Патриоте, така няма да стане!
  Викайте силно: Да живее Цацаров, най-главният от всички главни прокурори на земята!

 15. 15 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  А какво да кажем за умишленото вкарване на калпави обвинителни актове, при което обвинението и подсъдимият си траят за процесуалните нарушения и така съдът ще бъде принуден да произнесе оправдателна присъда. Тогава прокурорите пак ще възкликнат: "Ето, ние ги вкарваме в съда, те ги пускат."

 16. 16 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  До коментар [#7] от "neznaiko.bg":

  Какъв ти е проблема?
  Допусни, че си богат (и честен) и държавата (цацаратурата или прасчо) те е подгонила и имаш нужда от добра защита. Какво правиш - няма ли да наемеш добър адвокат?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5981 Неутрално

  Още едно потвърждение, че всички работят за Цацаров, както и да се казва той...
  А Цацаров работи за себе си и тези, на които прислужва.
  Къде е народът? А кой го е грижа?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 861 Неутрално

  До коментар [#16] от "Чарли":

  Аз нямам проблем с това, просто изразявам мнение. А нещата които съм имал предвид са далеч преди Цацаров. Въпросните хора не работят от ден, месец или година.

 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  Мафията в прокуратурата пак надделя. Съветският модел не можа да бъде променен.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK