Дали наистина не съм либерал

Андрей Гросицки, Предмети и небе, 1981 г.

© Портал

Андрей Гросицки, Предмети и небе, 1981 г.Текстът е от портала "Култура"

Винаги до днес съм преживявал себе си като умерено консервативен човек – самият факт, че съм убедено църковно вярващ, че отстоявам възгледа, че европейската цивилизация е произведение на християнството и че тази европейска цивилизация и е цивилизация-та, ме е крепял в това мое самоопределение. От негова гледна точка съм бил и винаги критично настроен към крайните форми на онзи секуларизъм, изтласкващ религиозната вяра от сферата на публичността изобщо, към крайните форми на т. нар. мултикултурализъм, прокламиращ абсолютната равноценност на религиозни, обществени и държавни визии за света и човека на извъневропейските култури (които именно ако бъдат определени като равно-ценни с европейската и християнската водят до абсурдния възглед за относителността на морала, а оттам и до политическо безразличие спрямо третирането на човека от т. нар. "други цивилизации").


Напоследък с изненада осъзнавам, че въпреки тези свои, непроменени от десетилетия позиции, все по-често попадам под рубриката "либерал". Как се случва така?
Струва ми се, че всичко тръгва от една (всъщност) съвършено модерна – датираща от утвърждаването на Путин на престола в Русия и от появата и разрастването на различни дясно-популистки, ксенофобски, изолационистки партии и движения на Запад – визия за "автентичния" консерватизъм. Най-базисната черта на този "консерватизъм" е, че той изисква доста повече от разума и съвестта на такива като мен и във всеки пункт, в който не получи това "повече" обявява отказалия да го даде за "либерал".


Така на най-новия консерватизъм в неговия западен вариант вече не му е достатъчно моето "допотопно" убеждение, че Европа (и въобще Западът) трябва да държи на и да отстоява своята – в най-общия смисъл на тази дума – идентичност (включваща за сведение такива "традиционни ценности" като незаменимостта на човешката личност, нейните неотчуждими – т. е. дадени от Бога права, непожертвуваемостта й на определени етатистки и тоталитарни проекти, равенството на половете, небезразличието към дискриминираните и нападаните).


Според новия консерватизъм обаче Западът трябва да се пази не просто от настъплението на други, не-европейски "културни идентичности"


но и от самите не-европейци и не-християни, при това взети в най-първичния им смисъл – от хората сиреч, чиито етнически произход е от неевропейски народи и нации. Да се пази от тях, като не ги допуска на (или експулсира от) своите територии (с което самото обаче предава своята идентичност, включваща недискриминацията на човешката личност). И ето – ако на някого не му е симпатична политиката на изграждане на телени мрежи и на третирането на извъневропейските мигранти (независимо от какво извън-европейско тегло те бягат от своите Азия и Африка) като природна напаст, като генетично-сексуална заплаха и т. н., такъв човек не може да не е "либерал". Дори ако, както мен, човекът за когото говорим, въобще не поддържа мнението, че Европа трябва да гарантира на тези мигранти запазването на "специфичната им култура", че законодателството й трябва да се промени така, че да осигури съхраняването на "религиозно-битовите" им традиции. Не, този човек щом въобще допуска възможността мигрантите – този "нов биологичен вид" – да продължат да бъдат (физически) приемани в Европа, вместо да бъдат изтласквани в своето "друго", е "либерал".


По-нататък: най-новият консерватизъм, за който говоря, не иска вече от такива като мен да ратуват за едно балансирано отношение между суверенността на отделните държави и нации в Евро-Атлантика и формите на единството на тази Евро-Атлантика. Той изисква да се клейми именно като "либерализъм" всеки над-национализъм и глобализъм (космополитната "брюкселска администрация", "транснационалния капитал"). Ако такива като мен кажат, че намерението на новия президент на САЩ да изземе Америка от ръцете на "глобалистките й елити" и да я обърне към собствените й егоистични граждани не е нещо добро, защото именно "глобалните елити" и "транснационалният капитал" са направили света нещо едно, а значи и отговорността за този свят – нещо общо, такива хора биват заклеймявани като "либерали". Ако, в противовес на най-новия консерватизъм, някой поддържа убеждението, че регионализацията на (западния) свят в противовес на неговата "глобализация" е нещо немъдро, защото предава "надробените" му "региони" в ръцете на регионални разбойници (от Изток), такъв човек също е вече "либерал".


Но ако Европа (и Западът) – според най-новия консерватизъм – трябва да запазят идентичността си с цената на прекратяването на толерантността към разни "неевропейци", ако трябва да запазят себе си чрез отказ от всяко съчувствие и отговорност за другия (другия сириец, другия украинец), това – казвам аз – няма да запази идентитета на Европа (и Запада). Защото тъкмо към техния идентитет органично принадлежи небезразличието към света като цяло, недопускането на не-западни форми на управление (тоталитаризми), не-западни форми на политическо действие (анексии, завоевания, "премествания" на население и т. н.). Ако Западът се де-глобализира, ако престане да защитава правата на "другите" – казвам аз – той няма да стане по-"консервативен", а ще престане да бъде Запад. И ето – това, което казвам сега, новият консерватизъм определя като "либерализъм", и аз, който го поддържам, изведнъж се оказвам "либерал".


Всичко това обаче се отнася до новия консерватизъм в неговия западен вариант.
Източният му – предимно руски – иска от мен други неща "в повече".


Макар като умерено консервативен човек винаги да съм се отнасял критично към крайностите на либерализма – например към абсолютната "нормализация" на сексуалните малцинства, от мен днес се иска да заклеймя дори отказа на европейците от тяхната криминализация, т. е. изисква да приема дискриминацията на хора заради тяхната сексуална ориентация. И ето – понеже аз отказвам да стигна дотам, виждам се неочаквано като "либерал".


По-нататък – доколкото не някой друг обществен ред, а именно демократичният се "провинява" пред консервативната съвест, като се двоуми безкрайно дали една евентуална забрана на покриването на женското лице с бурка не е недопустима намеса в личното пространство (докато то de facto е легитимиране на чужда на европеизма дискриминация на женския пол), от мен се иска да осъдя въобще демократичния ред, в който подобни двоумения се появяват и могат да се появят (в "традиционната" Русия никой не се колебае да забранява каквото и да било). И понеже аз не мога да осъдя въобще демократичния ред, вече не съм консервативен човек, а – "либерал".


Макар да не съм никак очарован от узаконяването на гей-браковете, извършващо се в много държави в Европа, но щом отказвам да се фиксирам травматично върху тази крайност и да обявя Запада – щом той го върши – за "цивилизация на развалата", от която трябва да се откажем, значи – вече съм "либерал".


С две думи – новият консерватизъм систематично иска от мен повече, отколкото по разум и съвест съм готов да му дам


като същевременно това "повече" е за него толкова важно, че без него, аз вече се виждам нареден в редиците на неговите противници (и дори – врагове).


Е, с този текст искам да заявя ясно: няма да дам на новия консерватизъм това, което той иска от мен. За мен то е повече от онова, което съвестта ми позволява и ако без него за новия консерватизъм аз представлявам "либерал" и идеен противник – оставам си "либерал" и негов противник.


Разбира се, най-екзистенциално засягащи ме са метастазите на новия консерватизъм в църковната сфера.


Направо ще кажа: в моята, в Православната църква, които определено се появиха напоследък във връзка със споровете около Критския събор.


Съвсем спокойно и уверено изповядвам, че никога, откакто съм църковно-православен християнин, не съм имал съмнения в догматическата и каноническата безупречност на Православието. В този смисъл без никакви проблеми за съвестта си съм определял различните от православните, догматични, еклезиологични и дисциплинарни положения в другите християнски изповедания като техни заблуждения. Така че до днес аз се смятах за консервативен православен. Напоследък обаче (включително от официални документи на моята Църква) от мен започнаха да изискват нещо повече от това. Например: да внимавам да не би да употребя думата "църква" към католиците, да внимавам дори да не нарека католиците и протестантите "християни, с които единството ни е изгубено", вместо – непременно – да ги определя като "еретици" (и с това да затворя вратата за какъвто и да било разговор или спор с тях – никой не разговаря с някого, който го обижда). Да внимавам, по-нататък, да не проявя съчувствие към някой от тези "еретици" (както моята колега Теодора Димова към убития от ислямисти френски католически свещеник), особено пък ако съм бил преди това критичен към някои "свой" (православен) духовник. Това се нарича "фалшива любов към чуждите и действителна нелюбов към своите". Да не кажа случайно, че някой католик е добър човек (например майка Тереза), защото – длъжен съм да казвам: извън Православието няма никаква благодат (и противното е "икуменизъм").


Изобщо: от мен се иска не просто – както до днес да бъда убеден в право-славието на Православието, а да изобличавам неправославието на неправославните. От мен се изисква да бъда "консервативно" нелюдим, изисква се – аналогично на болшевишката "класова омраза" да имам една здрава, "консервативна" конфесионална омраза.


Още по-нататък: до днес аз бях убеден, че в моята (Православната) Църква, аз бивам спасяванв нея спасяван и от Христос – Нейния Глава спасяван. Откак избуя новият консерватизъм от мен се изисква нещо повече – изисква се да започна да спасявам – аз, ако съм консервативен и не "топлопрохладен" – Църквата и Христос от "либерализма" (на Запада, на икументистите, на Вселенския патриарх и т. н., които, за разлика от "вратата адови" очевидно могат да им надделеят). И ако не го правя – а примерно седя на едно място заедно с разни католици, ръкувам се с тях и о, ужас – харесвам "тяхната" Европа и Америка, а осъждам Путин – съм либерален и даже "либерален фундаменталист".


Накрай, откакто съм православен, никога не съм имал проблем с почитанието на църковния епископат. Дори когато очевидно негови представители са били недобри хора (това Бог допуска дори за епископите), неумни хора и т. н., аз спокойно съм приемал Бого-поставеността на тяхното главенство. И значи съм бил консервативен (истински либералният човек, повярвайте, трудно би го направил). От мен обаче и тук започнаха да изискват нещо повече. Ако ги почитам като епископи, но се обръщам към тях по критичен начин, вместо да си мълча – това е либерализъм (и даже – както се изрази една доктореса – "либерален фундаментализъм").


Ето защо и тук ще кажа (и с това ще приключа): ако според новия консерватизъм в църковната сфера без това "повече", което той изисква от съвестта ми, аз съм "либерал", то, да – аз съм либерал и такъв ще си остана.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (155)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8523 Любопитно

  Ами явно въпросът не е дали си сложил етикетче ''либерал''или ''консерватор'', а дали си от властта или /в случая/ на хранилка от властта и дали народът застрашава властта, която / в случая/ явно трябва да защитаваш!?
  Хайде просто да обясните - защо България трябва да се превръща в утайник на нежелани пришълци в Европа?
  И да ни разкажете какви свръхевропейски ценности налагат България да носи последиците от погрешната политика на ръководителите от други европейски столици?

  [email protected]
 2. 2 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Поредната пропаганда. Проблемът на т.нар. либерали е че се взимат за по-морални от всички останали и тръгват да поучават останалите, че и да изискват държавата да задължава всички да бъдат морални по начин, определен от тях. Като се вземеш за морален аршин нещата не отиват на добре. Впрочем има и други идеологии освен либерализма и консерватизма, който от десетилетия не е нито на мода, нито на власт в Европа. Автора може да почете повечко и да запомни, че сляпото следване на която и да е идеология не е на добре.

 3. 3 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1114 Любопитно

  "... европейската цивилизация е произведение на християнството и че тази европейска цивилизация и е цивилизация-та ..."

  Цивилизацията, която колонизира целия свят. Заличи милиони местно население в процеса на цивилизоването им. Спретна двете световни войни. Пусна атомна бомба върху населението на една нехристиянска държава. Всъщност, за всеки случай пусна върху същото нехристиянско население две атомни бомби. Все още владее света, най-вече чрез създаване на управляем и неуправляем хаос.

  Тази цивилизация ли е ЦивилизацияТА?

  TAKE THE RED PILL!
 4. 4 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 443 Неутрално

  "моята колега Теодора Димова"

  Дрън дрън дрън.
  Аз искам прости работи. Искам да мога да работя спокойно и със заплатата си да издържам семейството. Искам да не ми обират дома. Искам да мога спокойно да се прибера пеш след полунощ, без да ме пребият и ограбят. Искам дъщеря ми да може спокойно да се прибере след дискотеката с приятеля си без да бъде изнасилена или убита. Искам да вярвам в Бога или да не вярвам, това си е моя работа.

  А, и искам да казвам "моята колежка", а не моята колега Мария.

 5. 5 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  винаги са ми изглеждали смешно новите "консерватори" в пост-социалистическа България... какво "консервират"

  Birds of a feather flock together.
 6. 6 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8523 Весело

  До коментар [#2] от "nemeria":

  Работата е там, че "важните неща" винаги и за всички - били те диктатори, наследствена аристокрация, висши икономически и политически слоеве, културен елит или целият клир,либерали или консерватори - са властта и благополучието.
  Е, общите, но главно техните собствени, разбира се.
  А пък авторът се прави на ОЧУДЕН !!!

  [email protected]
 7. 7 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#3] от "Beyond":

  Общо взето - да, това е, и разбира се не заради тези неща.
  Както Нютон не е гениален физик заради страстта си към алхимията

  Birds of a feather flock together.
 8. 8 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Нещата могат да се погледнат и от друг ъгъл. Либералите днес се отличават и с други характеристики отконсерваторите. Например:

  - защитават хомосексуализма
  - против християнството и против християнската църква (нарочно тук пиша с малка буква) са, и особено са против традиционните големи християнски църкви

  Та Калин Янакиев да се запита как би си отговорил, и ще разбере че е далеч от либерал.

  (За което някои от нас много го уважаваме!)

 9. 9 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 576 Весело

  До коментар [#5] от "Xumpomo name":

  Либералите са още по-смешни. Къде са го виждали това нещо?

 10. 10 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#8] от "12345":

  виждам, че най-важното си схванал
  либералите по цял ден си мислят за хомосексуализма и са против християнството и обичат мюсулмани, особено нелегалните имигранти.
  освен това са сатанисти и пият кръв от малки деца ( християнчета! )

  Birds of a feather flock together.
 11. 11 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#9] от "VR|46":

  мислех че либералите опасни, не смешни, виж #10

  Birds of a feather flock together.
 12. 12 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#8] от "12345":

  Либералите уж защитават хомосексуалните и жените, но защитават и изискват масовия прием на хора от държави, в които гейовете ги убиват, пък жените са собственост. Шизофренията е пълна докато не си дадеш сметка, че "либералите" са просто против всичко традиционно и изобщо не мислят за последици.

 13. 13 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#12] от "nemeria":

  и не на последно място -- пият кръв от малки дечица!

  Birds of a feather flock together.
 14. 14 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  освен това повечето са евреи или соросоиди

  Birds of a feather flock together.
 15. 15 Профил на Александър Андреев Тренев
  Александър Андреев Тренев
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Г-н Янакиев, с тези ви омерзителни убеждения, либералите също не ви искаме...

 16. 16 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 576 Весело

  До коментар [#11] от "Xumpomo name":

  Либералите не са опасни, такива са неолибералите.

 17. 17 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#16] от "VR|46":

  аха ок. те ли баха дето пият кръвта на християнските дечица?

  Birds of a feather flock together.
 18. 18 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#17] от "Xumpomo name":

  Що за въпрос?

 19. 19 Профил на Vangelis Stavros
  Vangelis Stavros
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Не виждам нищо лошо, особено в този момент, в сближаването на християнските църкви, особено между католици и православни. Нали не си мислите, че баба ви Пена знае що е туй "филиокве" и защо ние не го приемаме. Европа е основно католическа, православна и протестантска /изключвам разните малоумни секти/ и е време да спрем с идиотските си дрязги и да защитим заедно християнската цивилизация.

 20. 20 Профил на lyubos
  lyubos
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Който разбрал-разбрал! Достойна позиция!

 21. 21 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  Тази история е стара като света! Когато либералите са преследвани те са най-свободолюбивите хора на планетата,но когато вземат властта,на свой ред лека полека почват да преследват и тормозят другомислещите. Не ме питайте защо става така. Не знам!

 22. 22 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8523 Неутрално

  До коментар [#21] от "deaf":

  Защото винаги и всякога властниците са мислили ПРЕДИ ВСИЧКО / все пак да не пиша - единствено и само / за собствените си [частни] интереси. Афиширани-обосновавани и / както в случая / ПРОПАГАНДИРАНИ като публични (всеобщи) !

  [email protected]
 23. 23 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1660 Любопитно

  Как пък се случи православните, които са по-малко и от католиците и от протестантите, да владеят истината и само истината. Някак си не ми изглежда вероятно.

  подпис
 24. 24 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1473 Любопитно

  Толкова много думи, за да ни каже авторът, че да си "либерал" е правилно, и всеки който не е съгласен с това, е фашист, нацист, расист, антиислямист, популист и всичкото останало -ист, за което се сетиш.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 25. 25 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1473 Любопитно

  [quote#23:"Иван К"]Как пък се случи православните, които са по-малко и от католиците и от протестантите, да владеят истината и само истината.[/quote]

  Ам... може би защото именно православието е оригиналното християнство, а всичко друго са просто секти, появили се в последствие?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 26. 26 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Да определиш коя е правилното учение за Бог е амбициозно и обидно към Бог, защото интелектът на човек би трябвало да е нищожен в сравнение с интелекта на Бог.
  Ние можем да обясним Бог толкова вярно колкото домашното куче ще обясни стопанина си. (Или дори и това сравнение подценява Бог.)

  подпис
 27. 27 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1703 Любопитно

  Цивренето на либертофонстващите "богати, умни, плащащи си данъците, красиви и морални" грантолапачи прекрачва границите дори на конструирания от тях "морал".
  Да беше споменал Калинчо и нещо за маханета на паметника на Съветската армия /дежурната му интрижка/.....
  Янакиев, време войнстващите гурута на открехнат социум дая разберете, че КЪМ ВАС вече е насочено не само неодобрение, а ИСТИНСКИ ПРОТЕСТЕН ВОТ!!!
  И не защото всички останали не разбират идеите на консервативното и "либералното", а защото ВСИЧКИ ВИЖДАТ как ВИЕ се облагодетелствате за сметка на всички останали от тази ДЕМАГОГИЯ. А междувременно СВЕТЪТ на ОСТАНАЛИТЕ се РАЗРУШАВА, тъкмо от вошата демагогия на "глобалния градеж"!
  Глобалното и мултикултурното наистина ПОБЕДИ, но това е победата на РАЗРУШВАНЕТО на ЦИВИЛИЗОВАНОТО!
  И само с циврене няма да минете.
  !

 28. 28 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  [quote#23:"Иван К"]Как пък се случи православните, които са по-малко и от католиците и от протестантите, да владеят истината и само истината. Някак си не ми изглежда вероятно. [/quote]
  Истината, драги, минава през сърцето. "Същественото е невидимо за очите."

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 29. 29 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  "може би защото именно православието е оригиналното християнство, а всичко друго са просто секти, появили се в последствие"

  Ако подредим вероизповеданията по дата на раждане, май египтяните са по-достоверни.
  Не бъркайте науката с Бог. Бог е необясним. Науката ни дава обяснения само за отделни неща от Божия свят.

  подпис
 30. 30 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Според мен междуцърковните спорове не се различават от споровете между политиците. Същите или поне сходни подходи. Вероятно преди столетия хората са имали нужда от напътствието на свещениците а днес повечето хора могат сами да търсят истината за себе си.

  подпис
 31. 31 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Аз съм на 70 години - възраст за равносметки. Сега има много популярни филми за природата. Гледайки животните се питам кое ни отличава нас хората дотолкова, че да претендираме за изключителната любов на Бог. Но когато отделни групи хора, етноси, вероизповедания претендират за изключителност ми носи само погнуса.

  подпис
 32. 32 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Мога само да се присъединя към думите на Калин Янакиев.
  Мнозина няма нищо да разберат,или просто е по-лесно ,когато светът е черно-бял.

 33. 33 Профил на 678
  678
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Нашите консерватори, либерали и прочие демократски субекти като правило са бивши комунисти или произхождащи от комунистически и ДС семейства, на бюджетна заплата, без нито един ден в частния сектор, но пък парите, с които се хранят от разни фондации и др. ги правят либерали и др. та дрънкат целите. Не ви ли прави впечатление, че тези и дума на обелват за лустрация ? А познайте защо ?

 34. 34 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#32] от "thepirineagle":

  ми да. много е просто - за евразийския "консерватизъм" Калин си е чист либерал, направо греховно крипто-"еврогей". за европейските критерии Калин си е консерва. точно моята дилема. и докато самият той не ми е симпатичен деноминационно с тия проправославни дилеми, идентичностният казус ми е до болка познат.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 35. 35 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 814 Весело
 36. 36 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 819 Весело

  Даже не си струва да се прочете тоя пасквил от някакъв имаш се з апоследна инстанция, пишещ за неща от които нищо не разбира, но добре платен за което.

 37. 37 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#36] от "vss77":

  е да, то като решиш, че не си струва щото е калин, и все тая какво напише, разбирам.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 38. 38 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Трябваше да прочетем тази боза и да се осъзнаем?!? Потресаващо! Никой не му пука либерал ли е, консерватор ли е. Да не сме 19-ти век събрани на седянка! Но на всеки му пука дали може да живее свободно и без страх в родната си държава. За съжаление това е все по-малко възможно през последните 25 години.

 39. 39 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#38] от "primaxm":

  ми дори на никой да не му пука, винаги човек се приземява по-близко до някоя от двете категории. какво да се прави, политическото мислене борави с тези категории.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 40. 40 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Този текст определено не е лъжица за устенцата на коментиращите по-нагоре.
  А е добър и смислен текстът, но определено е за друга аудитория.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 41. 41 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#39] от "abdelhaqq":


  [quote#39:"abdelhaqq"]политическото мислене борави с тези категории.[/quote]
  Политическото "мислене" не е никакво мислене, а поръчкова манипулация. Може да борави с каквото си иска, но човек не може да влезе в точно категории либерал или консерватор, защото на политическото "мислене" така му харесва. Това е морално остаряло, да не говорим че у нас го няма като разделение от поне 70 години. Никой нормален човек не мисли в тези категории, освен платените коментатори.

 42. 42 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4942 Неутрално

  [quote#1:"karabastun"]/в случая/[/quote]
  Брей, много ги знаеш случаите.

 43. 43 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#40] от "Торбеш":

  това е така, ама и Калин не го прави по-лесно. с тия измислени от него постоянно думи, неологизми, термини, явно така си му харесва. пък и в това му е част от "чара", имаме си местен дедец, от горе на всичкото и непреводим.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 44. 44 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4942 Неутрално

  [quote#33:"678"]Не ви ли прави впечатление, че тези и дума на обелват за лустрация ? А познайте защо ? [/quote]
  Защото тогава пищите.

 45. 45 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#41:"primaxm"]"мислене" не е никакво мислене, а поръчкова манипулация. Може да борави с каквото си иска[/quote]

  там е работата, че така мислят хора, които обикновено попадат в точно определени категории на политическото мислене ("популизъм", например). терминологията си е там, защото има нужда от нея. и да - тя може да борави с "каквото си иска", но зад това, както във всяка академична дисциплина, обикновено стоят неща, продукт именно на "дисциплина" - т.е. липса на произвол. ако не го разбираме, проблемът си остава у нас...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 46. 46 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4942 Неутрално

  До коментар [#27] от "AzDebil":

  На теб явно светът ти се свежда до МОЧА, и да, ще бъде разрушен.

 47. 47 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#46] от "Blood Red Skies":

  дай Боже, колчем седна на него да пия бира, и се сещам, че delenda est.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 48. 48 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4942 Любопитно

  [quote#24:"Умерена джихадистка с канибалски наклонности"]всеки който не е съгласен с това, е фашист, нацист, расист, антиислямист, популист и всичкото останало -ист, за което се сетиш. [/quote]
  чавесист?

 49. 49 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#4] от "pe6kata":

  Вярното е "колега". Колежка е побългарена и неправилна форма. Колега идва от латински и се отнся както за мъж, така и за жена.

 50. 50 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4294 Неутрално

  До коментар [#39] от "abdelhaqq":

  Макар че имам бележки към употребата на термини като " църковно вярващ" (вярващ и практикуващ са различни степени), както и към организацията на подобен материал който по-скоро е предмет на обширен третиз, логично е човек да има подобни размисли в условията на нарастващ популизъм и, безспорно, национализъм.

 51. 51 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#4:"pe6kata"]А, и искам да казвам "моята колежка", а не моята колега Мария. [/quote]

  eми колега Пе6ка, аз пък винаги казвам "моята колега Еди коя си", защото така е правилно на български език...казвам "колешката", когато си говорим пейоративно.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 52. 52 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Прекрасна изповед с прекрасни декларации, че няма да изостави предишните си виждания и да ги замени с нови. Не е ясно само кой, кога и как го насилва да се откаже от сноите виждания и да приме нови. Кой, кога и как, господин авторе?

  В продължение на четиридесет или 50 години в САЩ начело на държавата стоят хора, избрани от народа, които са имали същите възгледи и са управлявали САЩ. И изведнъж през 2016 година от някъде се появява някакъв си там Тръмп, които има други възгледи и други разбирания и иска да управлява САЩ. И предлага на народа на САЩ да го избере и да му даде власт да го управлява управлява според своите си разбирания. Но, забележете, ТОЙ НИКОГО НЕ НАКАРА НАСИЛА ДА ГЛАСУВА ЗА НЕГО. НА НИКОГО НЕ ЗАБРАНИ ДА ЗАПАЗИ СВОИТЕ РАЗБИРАНИЯ ИЛИ ВЪЗГЛЕДИ, ако те са различни от неговите. А съвсем същото направи и Хилари Клинтън, неговата противничка. И сега начело на държавата ще застане Тръмп, който ще управлява съгласно своите разбирания, БЕЗ ДА КАРА КОГОТО И ДА БИЛО ДА ПРОМЕНИ РАЗБИРАНИЯТА СИ И ДА ПРИЕМЕ НЕГОВИТЕ. Така, както са правили всички президенти на САЩ поне през последните отоло 100 години. И единственото нещо, за което авторът би могъл с основание да го обвини, е, че неговите възгледи и разбирания са различни от собствените идеи и разбирания на автора, които съвпадат с разбиранията и идеите на Хилари. И в нищо друго. Но нали със същото право и на същото основание един последовател на Тръмп има право да обвини тях, Хилари и автора, че техните идеи и възгледи са различни?

  Да, последователите на Хилари имат право да са недоволни, че сега ще ги управляват по начин, с който те не са съгласни. Но нали и последователите на Тръмп до сега вече са били управлявани от последователите на Хилари и на Обама по начин, с който те не са били съгласни?

  Всъщност авторът очевидно е от онази тясна групичка от хора от елита, които може би си вярват, че са нещо повече от другите във всяко едно отношение и че поради това единствено вярно, правилно и хубаво е това, което те мислят, те казват и те правят. Те наистина са за демокрация в политиката, но за такава демокрация, при която всички други са длъжни възприемат техните идеи и постъпки като единствено верни и правилни. И когато им се показва, че техните идеи не са задължителни за никого, и че това, което за тях наистина е нещо много хубаво, за един обикновен човек от народа може да е истински кошмар, те надигат кански писък, че другите не са демократични и че са диктатори или някави други субекти, защото не искат да мислят и да правят като тях.

  Смешен плач! Защото те обвиняват другите в грехове, в които всъщност до носа си са потънали самите те. А не техните политически противници.

 53. 53 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#14] от "Xumpomo name": освен това повечето са евреи или соросоиди
  ====================================

  Всеички са соросоиди, защото Сорос е очевидно техният политически пророк.

 54. 54 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#16] от "VR|46": Либералите не са опасни, такива са неолибералите.
  ====================================

  Точно така. Принципната разлика между либерали и неолиберали е огромна.

 55. 55 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#19:"Vangelis Stavros"]идиотските си дрязги и да защитим заедно християнската цивилизация.[/quote]

  хо. хо. калин янакиев е първият, който ще Ви поясни защо това не е възможно. от православна гледна точка. и ако католиците са просто "инославни" - впрочем, "филиокве" е просто претекст, доколкото не е препъни камък за католицизма, само за православието, което живее в конструирана представа за католицизма - то православието не може да търпи идеята за това, че протестантите са също християни, разглеждайки ги на едно доста вулгарно ниво като "издънка от инославните", т.е. съвсем неспасяеми. тъй че гледната Ви точка, опасявам се, е недопустима не просто за онези измежду православните, които хал хабер си нямат какво е "филиокве", но и за тези, които имат, част от които са висшия православен клир (но за съжаление, често и те самите не знаят какво се казва в православието)...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 56. 56 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#53] от "glog":

  аз, като един типичен "соросоид", явно не знам какво е това, по простата причина, че "терминът" беше изкован от явно прокомунистически, проруски фракции, за които външното финансиране от демократични държави само по себе си значи нещо порочно. защото съдят по себе си, затова.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 57. 57 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#56] от "abdelhaqq": аз, като един типичен "соросоид", явно не знам какво е това, ....
  ====================================

  Соросоид е човек, който мисли и защитана само интересите на най-богатага част от елита, не му пука за интересите на народа, представя се за всезнаещ и иска всички непременно да са съгласни с него, иначе са мурзилки, простаци, комунисти, русофили, нацисти и така нататък. И обикновено прави това за пари, макар често пъти наистина да си вярва.

 58. 58 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  [quote#56:"abdelhaqq"]аз, като един типичен "соросоид", явно не знам какво е това, [/quote]

  До коментар [#56] от "abdelhaqq":

  Сорос определя два инстинкта за основни в човека - алчността и страхът!? Тази теза не само е погрешна,(за щастие!),но е толкова мизантропски гнусна,че не искам да я критикувам!

 59. 59 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#45] от "abdelhaqq":

  мда.. Всеки път задавам един и същ въпрос. КОЙ ПЛАЩА НА ПОЛИТОЛОЗИТЕ завършили тази академична дисциплина политология. Не е държавата, не са фирмите. КОЙ? Не е нужно на ми отговаряте... много добре разбирам, това което смятате, че не разбирам. Популизъм е да наречеш истината "популизъм", както правят "академичните" политолози. Този път се надявам Вие да разбирате.

 60. 60 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 838 Неутрално

  поредния либерален бълвоч, тези вече и сами със себе си почнаха да си говорят, толкова си повярваха, а този дори си мислел че бил консерватор някога хахаха ох смях....
  добре че са грантовете за да станете всички либерали, плащат ви да сте либерали и да бълвате лъжи и малоумни анализи, в един момент почвате сами да си вярвате

  twitter.com/voxybg
 61. 61 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3517 Неутрално

  [quote#25:"Умерена джихадистка с канибалски наклонности"] православието е оригиналното християнство, а всичко друго са просто секти[/quote]
  Прайш ли разлика между ерес и секта? Като гледам, със сигурност не. А иначе пишеш за "оригинално" християнство, което е разбираемо, в контекста на неразбирането на горната разлика.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 62. 62 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#58:"deaf"]Сорос определя два инстинкта за основни в човека - алчността и страхът!? [/quote]

  глупости, още малко ще го изографисате и с гърбав нос и червена коса. я дайте, къде го прави това тоз тъй набеден от Вас доминиращ световната сцена Архи-Соросоид, та да знаем, че не си говорим глупости.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 63. 63 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#57:"glog"]Соросоид е човек, който мисли и защитана само интересите на най-богатага част от елита, не му пука за интересите на народа, [/quote]

  Путин? диктатор на бананова република?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 64. 64 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#59:"primaxm"] КОЙ ПЛАЩА НА ПОЛИТОЛОЗИТЕ завършили тази академична дисциплина политология. [/quote]

  това е нещо като да питате "кой плаща на медиците, завършили тази академична дисциплина медицина" - сиреч, няма нищо общо със самата дисциплина.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 65. 65 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#60:"voxy"]а този дори си мислел че бил консерватор някога[/quote]

  а то - верно.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 66. 66 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2736 Весело

  Я Калинчо взел, че се обидил че го набеждават за либерал! Ами след като всеки критик на Запада е путинофил, мурзилка, комуне и т.н. хайде стига си демонстрирал такава чувствителност!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 67. 67 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#25] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  да...забравих, че ап. Павел, "обрезан в осмия ден, из рода Израилев, от племето Вениаминово, Евреин от Евреи, по закона Фарисей,", бил архи-православен, от ерусалимския синод...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 68. 68 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#64] от "abdelhaqq":


  [quote#64:"abdelhaqq"]сиреч, няма нищо общо със самата дисциплина. [/quote]

  Но има много общо със статията, както и с идеите, които ни пробутват като либерални, консервативни, популистки и там каквито си ги наричате академиците политолози.

 69. 69 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#68] от "primaxm":

  ами като няма общо с дисциплината политология, не питайте "кой плаща на политолозите". плаща онзи, от който приемат пари, сиреч - точно както медиците, филолозите, математиците, педагозите, програмистите, мениджърите и пр. иначе казано - няма общо с дисциплината политология въобще, според която либерално и консервативно - впрочем, и "популистко" - имат точно определени значения. които, естествено, не Ви интересуват, но в крайна сметка, не е нужно човек да знае как се смята действието на гравитацията върху физическите тела, за да си счупи краката, ако скочи от третия етаж на панелката.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 70. 70 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  Отправната точка за разсъжденията на автора е грешна и не може да служи за основа на анализ, по оста консерватизъм-либеразлизъм...!
  Съжденията на автора, могат да бъдат прилагани спрямо група от хора, които изповядват или са съпричастни към християнството! Не към такива, които изповядвайки друга религия искат да ползват благата на цивилизацията, създадена от християнството, но отричайки самото християнство!
  Не виждам голямо основание за противопоставяне между православие и католицизъм или между католицизъм и протестантство, примерно...! Това е безсмислено! Още повече при заливащата ни вълна на войнстващ ислям!
  Ценностите на християнството и Европа, трябва да са тяхна сила и оръжие, не начин или метод за разпадането и загиването на християнската цивилизация! В този смисъл, стъпилите в Европа, трябва да се държат европейски и да знаят предварително, че друг вариант няма! Така, както всеки стъпил в Рим, е трябвало да се държи, като римлянин!
  Защитата на ценности, не може и не трябва да става чрез тяхното абсурдно и крайно, с цената на всичко прилагане! Това обрича самата цивилизация, създала тези ценности...!

  Бивш tww09306483.
 71. 71 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Бедни ми и добър Калин Янакиев,
  всички преживяваме удоволствието от комуникационната революция, за съжаление дала възможност за изява на милиони самонадеяни и посредствени, полуграмотни хора.

  Аз също направих равносметка и стигнах до простия извод, че либерализма премина в провинциална разпасаност на съсредоточени върху консумацията на привидна стойност, четящи собствената си негодност във високопарни постинги из безкрайните потоци от псевдосоциални "медии", недовършени в морално отношение образци на биологията и антропологията.

  Споделяйки естествените консервативни, трупани столетия ценности, стигнах до извода, че очевидно съм глобалист по консервативното си задължение да нося огромната, до размерите на способностите си, отговорност за съдбата на единствения познат ни до днес разумен и цивилизован свят.

  Така много по-лесно мотивирам непримиримостта си към съвременния престъпен, корумпиран, циничен и злонамерен авторитаризъм, олицетворяван от кремълската мафия, начело с г-н В.В.Путин и поддържаните от нея политически продажници.

  Navigare Necesse Est
 72. 72 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#70:"tww09306483"]Съжденията на автора, могат да бъдат прилагани спрямо група от хора, които изповядват или са съпричастни към християнството[/quote]

  там е работата, че "консервативен" и "либерален" не са непременно свързани с християнско. косвено да, ама директно - не.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 73. 73 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Колко обича този автор да слага етикети ("либерал", "консерватор", "популист", дори на себе си. Надявам се, че поне у дома ходи без етикетче.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 74. 74 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#73] от "espresso":

  ми не е той, средата го изисква. т.е. разумът. защото ако нямаме "етикетчета", ще живеем в едно "всичкоевсичко", което съответно е "нищоенищо", сиреч - безсмислено.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 75. 75 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Авторът е умен, почтен, мислещ човек и той споделя своите безпокойства. Дава тема са размисъл, а не за осъждане. Поредната световна вълна на миграция на населенията, е факт. Стремежът към по-добър живот и щастие на човека не е религиозна категория, това е неговата същност. Казано е в Писанието - "Не осъждай!"

 76. 76 Профил на _imi_
  _imi_
  Рейтинг: 633 Неутрално

  [quote#5:"Xumpomo name"]винаги са ми изглеждали смешно новите "консерватори" в пост-социалистическа България... какво "консервират" [/quote]
  Как какво - комунизма, болшевизма, като мироглед и философия мимикрирали под нови имена.

 77. 77 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4294 Неутрално

  До коментар [#49] от "bee":

  Така е, от латинските корени col = заедно + legare = представя, делегира. През 16 век се разпространява във френския си вариант.

 78. 78 Профил на tromokrat
  tromokrat
  Рейтинг: 395 Весело

  Еми, либераст си и хубаво, че най-накрая си го разбрал. Още толерастката пропаганда не се е просмукала напълно, но скоро може да те видим на парадите на психично болните да викаш: -Какво лошо има щом се обичат?! Метаморфозата ще е завършена.

  Gott mit uns! Meine Ehre heißt Treue! Православие или смърт!
 79. 79 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#2:"nemeria"]Поредната пропаганда.
  --------------------
  Цъ,някъде прочете ли името на БГ политик,аз не,добър анализ...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 80. 80 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Калин-чо пак е каканизал един самосвал глупотевини. Когато той и подобните нему вземат и вденат, че за да има цивилизация, трябва да има закони, които се прилагат равнозначно към всички обитатели на даден хабитат, без значение дали са либерали, консверватори, жълти, черни и т.н., тогава може и светът да стане едно малко по-добро място за живеене.
  Иначе разсъжденията му са на ниво гимназистка с романтико-утопичен уклон. Тя си казва - ще преспя с Иванчо, не ми харесва, но трябва да бъда толерантна и добра към неговите желания, после продължава с Драганчо и така изрежда целия клас, докато в един момент и просветне и разбере, че границите не са ластик и че след преминаване на някаква граница обикновено едно "вещество преминава от едно в друго агрегатно състояние".

  Do or do not. There is no try. Yoda
 81. 81 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#78:"tromokrat"]скоро може да те видим на парадите на психично болните да викаш: -Какво лошо има щом се обичат?! [/quote]

  колега, вие сте като оня чиновник, дето ми обясняваше, че щото съм се занимавал с исляма, щял да ме види един ден в джамията. а калин си го казва ачик ачик: "винаги да съм се отнасял критично към крайностите на либерализма – например към абсолютната "нормализация" на сексуалните малцинства".

  бошкеле, доживях да говоря в полза на неоправославен старец.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 82. 82 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4294 Неутрално

  До коментар [#81] от "abdelhaqq":

  Ти май говориш далеч по-ясно от мен по повод правото на консерватора/либерал да се съмнява

 83. 83 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  [quote#2:"nemeria"]Проблемът на т.нар. либерали е че се взимат за по-морални от всички останали[/quote]
  Това за съжаление важи и за т.нар консерватори и традиционалисти. Липсва смислен диалог, т.е., нарочените за либерали да се замислят защо несъгласните с тях заемат често крайни позиции срещу бежанци и имигранти, както и нарочените за консерватори или традиционалисти да се запитат защо несъгласните с тях, дори и да споделят чисто човешкото им недоверие към пришелците, все пак се обявяват в тяхна защита. Липсва диалогът между инакомислещи и понеже именно този диалог е определящ за европейската цивилизованост, липсва ни европейска цивилизованост.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 84. 84 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  [quote#4:"pe6kata"]Искам да вярвам в Бога или да не вярвам, това си е моя работа. [/quote]
  Това ви е гарнатирано от конституцията и законите на всяка светска държава.
  [quote#4:"pe6kata"]А, и искам да казвам "моята колежка", а не моята колега Мария. [/quote]
  Никой не ви пречи да казвате "колежка." Но думата е латинска и не предлага отделен вариант за женски род. Навремето, когато учех задължителните за специалността си два семестъра латински, преподавателката ни много се дразнеше от формата "колежка" по чисто филологически причини.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 85. 85 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  чалната работа.
  почне ли се приказка за измисления приятел, викайте психиатрите.

  впрочем не, недейте. Ще стане по-зле...

  властта ражда паразити
 86. 86 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Българите нямат понятие от разликата между демократичните, либералните и консервативните ценности. У Ж А С !
  единственото е безпринципното деление е между "генчовисти" и "пенчовисти"

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 87. 87 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  [quote#75:"fallada"]Поредната световна вълна на миграция на населенията, е факт. Стремежът към по-добър живот и щастие на човека не е религиозна категория, това е неговата същност.[/quote]

  "33.Кога пришълец се засели в земята ви, не го притеснявайте:
  34. пришълецът, заселен между вас, да ви бъде също като ваш туземец; обичайте го като себе си; защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя." Левит 19.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 88. 88 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#26:"Иван К"]Ние можем да обясним Бог толкова вярно колкото домашното куче ще обясни стопанина си[/quote]
  Домашното куче разбира стопанина си много добре.И кучето ми може да ме накара да направя или да на не направя нещо по-лесно,отколкото аз него

 89. 89 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#74] от "abdelhaqq":

  Тц. Да каталогизираш живи хора не е същото като да подреждаш неща.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 90. 90 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1184 Весело

  Горкият Калин, неговата църква го карала това или онова, пък той не искал... Направо ще се разплача... Каква драма... Какви вълнения...

  Ами Калине, църквата е направена от хора и тези хора си имат такива или онакива недостатъци. Нищо чудно няма, че едни хора мислят така, а други иначе. Естествено е. Идиотщина е да искаш всички да мислят по един и същ начин и то баш като теб, защото твоето било най-правилното.

  Много си смешен, Калине. А пък идиотския начин на писане е супер забавен. Ма няма лошо, щом си вярваш Дерзай!

 91. 91 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2673 Любопитно

  До коментар [#31] от "Иван К":

  "да претендираме за изключителната любов на Бог."

  И защо претендирате за любовта на Господаря? Чувствате се роб!? Очаквате облаги? Или просто не можете да мислите/решавате/действате самостоятелно?

 92. 92 Профил на Conservator
  Conservator
  Рейтинг: 558 Неутрално

  Либерализмът е болест.

  Trump '16
 93. 93 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#69] от "abdelhaqq":

  Порой от празни приказки. . Не виждам смисъл изобщо от разговора.

 94. 94 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#49:"bee"]Вярното е "колега". Колежка е побългарена и неправилна форма.[/quote]

  В мъжки род е колега, в женски род е колежка. Има си Български правописен речник, там пише. Мъжки род, женски род и прочее. Ама фалшивата американска доктрина за фалшивата "политкоректност" ти нашепва нещо, което не е българско, ами американско. А иначе повечето думи в българския език са дошли от други езици или са се образували от чужди корени.
  Щом в БЪЛГАРСКИЯ език има женска форма на думата, аз искам да употребявам БЪЛГАЮРСКИ език, а не осакатената американска форма.

 95. 95 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2673 Весело

  До коментар [#69] от "abdelhaqq":

  "плаща онзи, от който приемат пари, сиреч - точно както медиците, филолозите, математиците, педагозите, програмистите, мениджърите и пр."
  Много слабо, колега! Направо разочароващо. Плаща онзи, който купува. И всички тия медици, филолози и т.н. предлагат продукт, който е интересен/полезен за купувача, но НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за цялото общество. Някои стават задължителни, но след като тяхната полезност е доказана и за участниците в "сделката", и за трети страни (експери, наблюдатели).
  Иначе, "приемането на пари" в истофията на цялата човешка цивилизация е считано за продажност. В днешно време се счита и за корупция, и за проституиране.
  Излиянията на автора, ако не са плод на дълбоко биполярно разстройство, са си чисто проституране пред (тайния) платец. Един вид оправдание за незадоволителната услуга.
  За какъв чеп се смесва религия и философия на политическото управление? Разбирам да беше будист, та да търси съвършенство, и то да има школа, последователи. Но при християнството Бог е съвършенство. Остава само да се вярва в Него и да се доказва непоколебимостта на вярването.

 96. 96 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3950 Весело

  Преди доста години Карл Попър(не е соросоид,щото Сорос го е нямало) написа че най големият враг на демокрацията е самата демокрация!
  На другарите от групата за приятелство с Русия и офицерите от запаса - с любов!

  klimentm
 97. 97 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 631 Неутрално

  До коментар [#90] от "luda_krava":

  Толкова глупаво, пък и претенциозно, мнение е подтискащо срамно да споделяте.
  Само доброто ми възпитание ме спира да ви свързвам с пернати от сорта на гъски, кокошки, патки и т.н.

  Navigare Necesse Est
 98. 98 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3950 Весело

  До коментар [#95] от "wanderer":

  Знаеш ли че Сикстинската капела е нарисувана за пари а и "Мона ЛиСа" също?!
  [quote#95:"wanderer"]Иначе, "приемането на пари" в истофията на цялата човешка цивилизация е считано за продажност.[/quote]

  klimentm
 99. 99 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4242 Любопитно

  секи 4ти км

  Кой демократичен ред би осъдил въобще, ако можеше?

  Щото... много са правата ; много и несвободата
  (в Космоса и на Земята).

  В този ред на мисли бедни,
  с беден речник сме родени.

  Мислим социално бедно,
  в социален некав "ред".

  Марш май 'гачи марширувами
  (ха назад или напред).

  А "редът" са Редове
  в Мултимерното пространство.

  Четиримерно - умножено
  виртуално с Многомерно
  (даже повече Реално)

  "И понеже аз не мога да осъдя въобще демократичния ред,
  вече не съм консервативен човек, а – "либерал"."

 100. 100 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2654 Неутрално

  Путинският лъжеконсерватизъм, не е нищо друго освен маска на една прогнила криминална олигархия с комуно-кагебистки генезис, уплашена за бъдещето, парите и живота си, целяща да удави всеки опит за промяна чрез националистична истерия и агресивни авантюри.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK