На прага на учредяването: Къде да потърсим "Да, България"

Христо Иванов и Кристян Таков при представянето н Инициативния комитет на "Да, България"

© Надежда Чипева, Капитал

Христо Иванов и Кристян Таков при представянето н Инициативния комитет на "Да, България""Дневник" препечатва текста от блога на политолога Огнян Минчев с неговото разрешение.


На 7 януари предстои учредяването като политическа партия на движението "Да, България", чието създаване бе обявено от бившия правосъден министър Христо Иванов в началото на декември. Основната цел на тази организация е да работи за институционална реформа на българската държава, която трябва да бъде фокусирана особено върху преизграждането на правосъдната система, за да се еманципират публичните институции от задкулисната структура на властта и богатството в ръцете на посткомунистическата олигархия.


Макар, че подобни цели си поставяха редица други политически партии и правителства на страната през последните две десетилетия, мобилизирането на сериозна група от публични личности, лидери на обществено мнение и експерти зад инициативата на "Да, България" е една нова възможност, която си струва да бъде оползотворена. За съжаление, противниците на идеята за реформа на институциите и правосъдната система причиняват на инициативата "Да, България" по-малко щети, отколкото "приятелския огън", който идва от средите на публични фигури и експерти, принадлежащи към демократичната общност в широкия смисъл на думата.
У нас има една категория анализатори и журналисти, които се чувстват като кръгли сираци, ако са лишени от възможността да съдят за политическите явление през призмата "ляво – дясно". За тях няма нищо по-лошо и подозрително от това, някой да поиска да не бъде квалифициран като ляв или като десен. Такъв човек е задължително тарикат, хитрец или нечестен играч, който крие истинските си намерения зад претенции за ляво-дясна неутралност. "Няма ляво, няма дясно" е подигравателната фраза, зад която политическите "умни глави" разобличават подобна "нечестна игра" – опит да се надхвърли това жизнено важно разделение.


Лявото и дясното не са абсолютни категории


Те възникват при смяната на цикличното – следващо природния цикъл – време на традиционното общество с линеарното време на модерното съзнание, което се структурира около оста статукво-промяна (прогрес). Лявото е психологическа (преди да бъде идеологическа и политическа) категория, изразяваща необходимостта от промяна, трансформация на обществото по посока на определени идеални цели, заложени в идеята за прогрес – или желано разумно бъдеще. За да не бъде подобна промяна хаотична, неразумна и произволно дефинирана от леви идеолози и/или популисти, дясното играе ролята на котва, която организира публичните дела около ценностите на идентичността, традицията и разумното поведение за съхраняването им в условията на неизбежна и постъпателна промяна. Двата аспекта – лявото и дясното – са еднакво необходими и неизбежни части на публичния живот на модерността, а пренебрегването на единия от тях води до застой в заблатеното минало или до катастрофични промени, свързани с революционни недомислици.


Затова


основен приоритет на една национална политическа система е уравновесяването на лявото и дясното


съчетаването им в процес на състезание, но и на формиране на едно общо пространство на консенсусна политика – частично съвпадане на идентичността им, което изразява обществения интерес. Това пресичане у нас е проблемно и не функционира добре. Една от причините за това е разглеждането на ляво-дясното разделение като абсолютно. Ако се върнем на програмните цели на "Да, България" – реформа на българските институции и правосъдието – то най-малко неразумно е да изискваме от тази нова партия ясна и категорична идентичност по оста ляво – дясно. Не е ли реформата на българската държава национална цел, попадаща именно в общото, консенсуално ядро на частично припокриващи се ляво и дясно политически крила?


Българската държава след рухването на комунистическата система бе частично и едностранчиво преобразувана. Възстановени бяха демократичните процедури на представителство, въведени бяха конституционни гаранции за правата и свободите на гражданите, но едно право, гарантирано от конституцията може да бъде упражнявано ефективно ако се реализира като отговорност на държавните институции да го охраняват в обществената практика. Днешната българска демокрация е безпомощна фасада на олигархичния контрол върху публичните институции и на клиентелната система на отношения между държава и общество поради отсъствието или поне слабостта на това, което се нарича "правова държава".


Не можеш да имаш функционираща демокрация и легитимна държавна власт без власт на закона – регулиране на публичните отношения от норми и процедури, еднакви за всички. Ако имахме правова държава министрите нямаше да стават "клиенти" на прокуратурата след като паднат от власт. В една правова държава "Костинброд" е немислим, или най-малкото е немислим прокурорът, който подмина разсеяно "Костинброд".


Правовата държава не отстранява КОЙ, но го ограничава и санкционира – вместо да му прислужва


Липсата на правова държава е непреодолимо препятствие пред модернизацията на обществото. Властта в модерното общество е нормативна. Може да нямаш демокрация – да бъдеш управляван от авторитарна система – която обаче да бъде подчинена на закона. Един закон – за всички. Можеш да имаш демокрация – подобно на много страни в Третия свят, но без власт на закона си оставаш закрепостен в произвола на един диктатор или шепа олигарси, които използват правото за да грабят и подчиняват цялото общество. Политически ние сме част от този Трети свят – независимо от това, че от Брюксел вече десет години ни подканят да станем държава по европейски образец – т.е. правова държава.


През последните 25 години бяха правени няколко по-забележими опита за изграждане на правова държава, но всички те на практика се провалиха


Кабинетът на Филип Димитров бе свален именно за да се отвори пространство за консолидиране на посткомунистиеската олигархия отвъд ограниченията на една правова държава. Управлението на Иван Костов преизгради българската държава чрез поредица успешни реформи, но се провали в необходимостта да подчини икономическата трансформация – приватизацията – на универсални, задължителни за всички ефективни норми и процедури. Това улесни откритото завръщане на мафията на власт, която ни "оправи" за 800 дни – за пореден път.


И двата кабинета около ГЕРБ си поставиха за цел реформа на институционалната система на държавата, но равносметката на резултата е липса на политически капацитет за последователно преобразуване на публичните институции и – особено – на правосъдието от страна на една изградена около ГЕРБ коалиция. За "капацитета" на БСП в това отношение е още по-трудно да говорим – червената партия е типологичен пример за политическа прислуга на олигархичния интерес, която се реализира обикновено в коалиция с водещата през последното десетилетие политическа гарнитура на мафията – ДПС. Въпреки това, не бива да се отрича желанието на определени фигури и групи дори в БСП, както и в други партии в и наляво от центъра да допринесат за една по-последователна институционална реформа.


Партия "Да, България" е ново политическо явление


именно с решимостта си да постави институционалната реформа и нейното ядро – реформата на правосъдието – в центъра на своята политическа идентичност. Оттук – лява ли да бъде тази партия, или дясна? Прогресивна или консервативна? Масова или елитарна? Мисля, че би било добре за "Да, България" да заеме позиция в балансирания център на политическия спектър. Така партията би могла да разполага с отворени валенции за потенциално сътрудничество с всички политически направления и организации, които биха могли, макар и отчасти, да подкрепят нейната ключова кауза – реформа на институциите и правосъдието.


Би било самоограничение, ако партията заложи единствено на информираното обществено мнение за да прокарва своите позиции за преизграждане на публичните институции. Вярно е, че това е тема, предполагаща известен експертен потенциал, но за да се реализира тази реформа на практика, тя трябва да бъде обяснена на широк кръг граждани, а не само на експерти и интелектуалци. Един от принципните дефицити на българската демократична общност още от началото на 90-те години е склонността да говорим на самите себе си, без да се опитваме да преведем позициите си на разбираем за широката аудитория граждани език.


Партия с подобна политическа програма, разположена около политическия център, ще трябва да се самоопредели като либерална в широкия смисъл на тази дума, но би било по-добре ако ползва класическата дефиниция за либерализъм: ценностна система и съвкупност от идеи, произтичащи от разумното разбиране за свободата в една гражданска общност на равноправие и споделена отговорност. Така партията би могла да отвори своите валенции наляво, където важни жалони на идентичност са човешките права, справедливостта и социалната отговорност, без да се ангажира с крайно-левите варианти на правозащитната идеология, базирани върху изискванията за колективни права, общностни привилегии и радикална анти-системност под претекст "крайно необходими промени". В България троцкизмът като психологическа нагласа за политика е широко раззпространен както вляво, така и вдясно – каквото и да означава това в българския контекст, където ляво-дясната ос се преплита тясно с източно-западната ос (русофили-русофоби).


Вдясно "Да, България" би могла да ангажира по-консервативните възгледи и позиции, свързани с разбирането за силна държава в сферата на закона и реда, както и с потребностите на предприемаческата общност от справедливо правосъдие, подчинено на закона, а не на Сарая и на останалия милиционерски "бизнес". Мисля, че не бива да се поставят твърди ограничения за сътрудничество поради идентичност – "този е популист, другият – комунист, третият – националист".


Ако има наличен ресурс за партньорство в посока изграждане на правова държава – той трябва да бъде използван, без партията да се идентифицира с крайни позиции вляво или вдясно. Ако една политическа фракция изразява пряко волята на мафията и задкулисието, сътрудничеството с нея би било наистина компрометиращо. Но границата между демократична легитимност и клиентелистка зависимост понякога е доста трудно да се установи.


За да реализира една подобна поливалентност, партия като "Да, България" би могла да заложи на един по-широк кръг от възгледи и личности


които са обединени от основната програмна цел на движението, но имат достатъчно свобода да запазят различните си възгледи в други аспекти на политическо мислене и действие. Би било тесногръдо, ако партията предприеме опити за самоидентификация, основани изцяло върху въпроси като "с кого ще се коалираме" и "с кого ние работа нямаме". Без съмнение, има партии в българската демократична общност, които са много по-естествени партньори за "Да, България", отколкото другите формации наляво и надясно, но самоограничения за да "си паснем" с "еди кого си" едва ли са разумен подход при самия старт.


Сектантската капсулираност с претенция за идейна чистота и всеядното политическо брокерство, обслужващо клиентелни зависимости са двата крайни полюса, които е добре да се избягват по принцип – но особено в ролята, за която се готви "Да, България" – да мобилизира всички обществени сили за сериозна реформа на българската държава.


Изграждането на държава е творчески процес


Необходима е визия, необходима е сила, мотивация и власт за преодоляване на планини от препятствия. Българската национална държава бе унищожена след 1944 г. и не успя да възникне отново след 1989 г., защото държавотворният елит липсваше – запазен беше само посткомунистическият елит, който имаше единствено квалификацията да бъде колониална администрация на Съветския съюз у нас. С рухването на Съветската империя този посткомунистически елит осиротя, но успя в две неща. Първо, да приватизира подобието на национална държава, наследено от епохата на комунизма и да присвои активите й. Второ, да осуети възникването на алтернативен елит, който би могъл да развие държавотворен потенциал. Не можеш да имаш функционираща национална държава ако нямаш компетентен и осъществен национален елит – политически и интелектуален.


Създаването и управлението на една национална държава не е само проблем на конституиране на правила, норми и процедури – каквото представлява една институционална , в частност – правосъдна реформа. За да създадеш една държава като ефективна форма трябва да имаш визия за нейното стратегическо съдържание. Ако не знаеш какво искаш да направиш, какви са националните ти цели, в каква среда ги реализираш, с какви ресурси разполагаш, какво време ти е необходимо – не можеш да реформираш външната форма на институциите на качествено ниво. Можеш да "препишеш" как функционират институциите на другите държави. Ние това правим от 25 години – преписваме конституции, партийни програми, "демократични ценности" и "цивилизационни ориентации", но няма откъде да препишем кои сме ние и какво искаме.


Една политическа организация, която поставя в основата на дейността си реформата на държавата като институционална система трябва да генерира идеи за съдържателно стратегическо развитие на националната общност. А това е задача, която надхвърля дефиницията на партийна дейност във всекидневния смисъл на думата и изисква координирани усилия за генериране и обединение на един нов национален елит.


Към днешна дата е трудно да преценим с какво от всичко това ще успее да се заеме движението "Да, България" и с каква част от ангажиментите си ще се справи. Този разговор може би трябва да продължи.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на brutester
  brutester
  Рейтинг: 590 Весело

  - Къде да потърсим "Да, България"?
  - На бунището на историята

  <-- Пътен знак Г1: Движение само направо след знака
 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 6394 Неутрално

  Там, където се провежда борба с корупцията.

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Много правилно съждение на О. Минчев:

  За да създадеш една държава като ефективна форма трябва да имаш визия за нейното стратегическо съдържание. Ако не знаеш какво искаш да направиш, какви са националните ти цели, в каква среда ги реализираш, с какви ресурси разполагаш, какво време ти е необходимо – не можеш да реформираш външната форма на институциите на качествено ниво. Можеш да "препишеш" как функционират институциите на другите държави. Ние това правим от 25 години – преписваме конституции, партийни програми, "демократични ценности" и "цивилизационни ориентации", но няма откъде да препишем кои сме ние и какво искаме.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 4. 4 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 545 Разстроено

  Хайде. поредното отлюспване в десно. Жалко
  ДСБ и Радан се оттекоха безвъзвратно...
  Освен, ако са решили 2000 души да се разделят на 2 по 1000. За да изглеждат много...

 5. 5 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 488 Разстроено

  От девет кладенеца вода домъкната, за да се обясни защо партията ще е полу лява и полу дясна! Айде няма нужда! Борбата с корупцията може да не е по принцип дясна политика, но с оглед нашата левица, която е създала корупцита и бетонирала около нея съдебната система с цел да я пази, няма как партия, която цели борба с корупцията, да не е откровено дясна!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 6. 6 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Боклукът все за бунище си мисли !

 7. 7 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5197 Неутрално

  БРИЛЯНТЕН АНАЛИЗ !!!

  ДА, БЪЛГАРИЯ

  освен свои собствени медии,

  трябва да използват експертността
  мъдростта и добронамереността на
  почтени и подготвени АНАЛИЗАТОРИ
  като ПРОФЕСОР ОГНЯН МИНЧЕВ
  Ще е грехота,да не използват експертността
  Неговата и на такива като него.

 8. 8 Профил на Бай Благой
  Бай Благой
  Рейтинг: 556 Неутрално

  Следя с интерес какво се случва с проекта на Иванов, но тази статия ми беше много безинтересна.

 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  на определено ветровито , все още сенчесто място . Иванов ако разчисти около себе си има огромен шанс .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 1022 Весело

  До коментар [#4] от "ПРОРОК ИЛИЯ":

  Малко ти е трудно да изчетеш статията. За разбиране и дума не става. Обаче годинките и лошото образование си казват думата. Не те бива вече. Все старата плоча - Радан така, Костов иначе, а Байуй - велик милюцьонер.

  Скука, тъга и аромат на прясна пръст. Скоро ще ни липсват бурните ти 58ма, 66та, 74та, 92ра и 93та години.

  Navigare Necesse Est
 11. 11 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 545 Весело

  До коментар [#10] от "Schopenberg":
  Да де, ама най-бурните ми 1878 и 1923 са все още
  е пред очите ми.
  Така, че не страхуй се....

 12. 12 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 1022 Весело

  До коментар [#8] от "Бай Благой":

  Щото не е за вас. Минчев се опитва да обясни на разни непрокопсали откачалки, че е време ЗАЕДНО да решим базовия проблем за Върховенството на закона и неговото справедливо прилагане. Не да сме десни херовими и по-католици от Папапта.

  "Да България" ще е една от многото партии, организации и общности зад идеята за откъсване от корупцията, цацаратурата, банкянските простотии и откровените престъпници бспдпс.

  Кръчмарската патреотична шайка не си струва коментар.

  Navigare Necesse Est
 13. 13 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#5] от "Amot":

  У наше село има лаф: "Един кош сливи - два коша костилки!".

  Огнян Минчев все повече се разболява от логорея!

 14. 14 Профил на leon555
  leon555
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Вие там в България - натискайте да се приеме гласуването по интернет, защото не за всеки българин в чужбина е физически възможно да бие по над 1000 км в едната посока, за да гласува лично.

  "Не подозирайте зла умисъл там, където всичко може да се обясни просто с глупост." Бърнард Шaa
 15. 15 Профил на spyrogyra.
  spyrogyra.
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Поредните месии? Чисти, неопетнени, смели, революции, полюции?
  ДА, България?
  НЕ, Мерси!

 16. 16 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 385 Любопитно

  [quote#0:"Огнян Минчев"]Българската национална държава бе унищожена след 1944 г. и не успя да възникне отново след 1989 г., защото държавотворният елит липсваше – запазен беше само посткомунистическият елит, който имаше единствено квалификацията да бъде колониална администрация на Съветския съюз у нас.[/quote]

  Минчев искрено ли вярва, че със смяната на постсъветската колониална администрация с американско-соросоидна администрация (която по принцип системно руши държавността където се добере до власт) България ще си стъпи на краката?

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  До коментар [#1] от "brutester":


  [quote#1:"brutester"]- Къде да потърсим "Да, България"?
  - На бунището на историята [/quote]
  Тук не си прав. В момента ще заеме мястото овакантено от партията на Бареков(идеално и допада) и едва след 3-4 години ще я търсим там където ти си предрекъл.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 19. 19 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 2393 Неутрално

  До коментар [#1] от "brutester":

  Тежко и горко на Българската държава,щом опря до ФАМИЛИЯ ТАКОВИ да я "реформира"!
  Чао!Приятна реформация!

 20. 20 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Неутрално

  "Ако се върнем на програмните цели на "Да, България" – реформа на българските институции и правосъдието – то най-малко неразумно е да изискваме от тази нова партия ясна и категорична идентичност по оста ляво – дясно. Не е ли реформата на българската държава национална цел, попадаща именно в общото, консенсуално ядро на частично припокриващи се ляво и дясно политически крила?"


  Има логика в тази идея! Без да игнорира лявото и дясното, тя забива котва в установяване на държавността, върху която се развива както живота на хората, така и всички леви и десни партии!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 21. 21 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 2528 Неутрално

  "'За да реализира една подобна поливалентност, партия като "Да, България" би могла да заложи на един по-широк кръг от възгледи и личности""

  Звучи като първоначално предложение за конгломерат от идеи идващи от различни посоки. Всичко това изисква търде много разум, разбиране и почтеност. За съжаление има две неща паднали под критичен минимум: гражданско общество и т.нар. средна класа.

 22. 22 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  Такива фурнаджийски лопати като Огнян Минчев и онзи от село Миндя по-добре да не се бутат в новата формация, защото ще откажат много техни потенциални избиратели. Същото се отнася за Радан, Атанасов и останалите пишман-реформатори.

 23. 23 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Моля да не ме връщате към дежа вю на Маркс и Енгелс. Направо ме подмладихте с поне 35 години.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 24. 24 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1642 Неутрално

  До коментар [#13] от "emilm13": Чудомир има една история когато Нено Сенегалеца изял цяла кошница сини сливи, а носителят на кошницата с възхита казал:" Ей, Нено, само ти и Чолпанкиното черно прасе можете изяде толкоз сливак!"

 25. 25 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1332 Любопитно

  С четири думи: "Няма ляво, няма дясно".
  Скука.....

  Знанието е сила, информацията - власт
 26. 26 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1642 Неутрално

  До коментар [#19] от "doroteus":Ааа! Там са и Малееви, Бойкикиеви...

 27. 27 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Представих си как Минчев разяснява/вербува смисъла на думите си и защо да гласуват за новата партия на баба пена и дедо пешо в едно българско село. И щях да си падна от смях..

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 28. 28 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1332 Любопитно

  [quote#14:"leon555"]Вие там в България[/quote]

  Абе вие "там" не ви ли стана ясно, че на нас, в България, ни е транспенисуално вашето вълнение....

  Знанието е сила, информацията - власт
 29. 29 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Както и дае...успех в сформирането на новия Общ Фронт срещу ГЕРБ. Да ви връзват/птенциални електорални единици/ и напролет и радановата някаква партийка и христовата с поне над 4%, за да могат вътре да работят заедно.
  Без лоши чувства Минчев, но мен не успяхте да убедите.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 30. 30 Профил на г-н Саранди Говедаров
  г-н Саранди Говедаров
  Рейтинг: 847 Неутрално

  ДА, България?
  НЕ, Мерси!

  До коментар [#15] от "spyrogyra.":

  😊
  +++

  Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
 31. 31 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  Макар, че подобни цели си поставяха редица други политически партии и правителства на страната през последните две десетилетия, мобилизирането на сериозна група от публични личности, лидери на обществено мнение и експерти зад инициативата на "Да, България" е една нова възможност, която си струва да бъде оползотворена."Струва си,разбира се и дано бъде оползотворена.

 32. 32 Профил на Sinite - завоят наляво забранен
  Sinite - завоят наляво забранен
  Рейтинг: 991 Неутрално

  успех на ДА, БЪЛГАРИЯ

  Има два пътя - единият е десен, другият е грешен.
 33. 33 Профил на Sinite - завоят наляво забранен
  Sinite - завоят наляво забранен
  Рейтинг: 991 Неутрално

  [quote#29:"достатъчно"]Както и дае...успех в сформирането на новия Общ Фронт срещу ГЕРБ[/quote]

  начи - света не почва и не свършва с ГЕРБ

  и Да, България е общ фронт срещу мафията, тоест в тоя смисъл си прав, че това е срещу ГЕРБ, но също така и срещу БСП и ДПС

  Има два пътя - единият е десен, другият е грешен.
 34. 34 Профил на werginija
  werginija
  Рейтинг: 489 Весело

  До коментар [#25] от "pag":
  След толкова години само дясно без значение как се казва партията, сега ще преименуват същото на визии. Простият матриал ще им се изсмее с някой месия и ще продължи да си мизерства при такъв елит.

 35. 35 Профил на г-н Саранди Говедаров
  г-н Саранди Говедаров
  Рейтинг: 847 Неутрално

  Няма ляво,
  Няма дясно,
  Бум в ..... прясно.

  Дългичка статия. Доста е писал Огнян Минчев в блога си.

  Сега - ако трябва да се печели електорат и да му се обяснява за какво се бори поредната партийка - определено трябва да се заеме някой с ясна мисъл, способен с малко на брой, къси изречения и думи прости - да обясни на хората.

  Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
 36. 36 Профил на werginija
  werginija
  Рейтинг: 489 Весело

  До коментар [#27] от "достатъчно":

  Много точно попадение. Посмях се и аз.

 37. 37 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#16] от "Репей":и чер--Й завършва на ей и много ти Приляга!

 38. 38 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 274 Неутрално

  [quote#0:"автора"]У нас има една категория анализатори и журналисти, които се чувстват като кръгли сираци, ако са лишени от възможността да съдят за политическите явление през призмата "ляво – дясно". За тях няма нищо по-лошо и подозрително от това, някой да поиска да не бъде квалифициран като ляв или като десен. Такъв човек е задължително тарикат, хитрец или нечестен играч.[/quote]
  Напълно подкрепям!

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 39. 39 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 623 Неутрално

  На добър час и каквото сабя покаже и честа майко юнашка.
  Ако успеят да популяризрат до степен да стигне и до най-затънтеното място идеята за борба с корупцията обрачени са на успех. В България откак "избухна" демокрацията народът е отмалял за справедливост и Закон за всички.

 40. 40 Профил на SorryLol
  SorryLol
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Засега "Да България" не е ясно позиционирана в спектъра ляво-дясно. Просто защото все още не е заявила позиции по повече теми. Засега са ясни само относн корупция и съдебна реформа - това е темата, около която са започнали да се събират хора. Гледайки внимателно учредителите, и тези които се записват - на мен ми харесва проекта. Смислен, със смислени хора.
  Самият аз изчаквам преди да се присъединя.
  Все пак искам да видя и какво представлява десният проект около ДСБ

 41. 41 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Герберите пак са на амбазурата.

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 42. 42 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 1371 Неутрално

  [quote#1:"brutester"]На бунището[/quote]
  това познаваш поради естествената ти среда .Съществуваш благодарение на БУНИЩЕТО ,което няма нищо лошо Е няма да ти преча да търси препитание.

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 43. 43 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Неутрално

  За съжаление, противниците на идеята за реформа на институциите и правосъдната система причиняват на инициативата "Да, България" по-малко щети, отколкото "приятелския огън", който идва от средите на публични фигури и експерти, принадлежащи към демократичната общност в широкия смисъл на думата.


  А тези "публични фигури и експерти принадлежащи към демократичната общност" имат ли право да си останат десни или леви или трябва да заплюят политическите партии, на които симпатизират, за да участват в процеса? Интересно...!?

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 44. 44 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2803 Неутрално

  До коментар [#29] от "достатъчно":
  [quote#29:"достатъчно"]сформирането на новия Общ Фронт срещу ГЕРБ[/quote]

  В статията пише, че ще се сформира фронт срещу мафията. Вие пък казвате, че щял да бъде срещу ГЕРБ. Мафията - това е ГЕРБ, ГЕРБ - това е мафията? Това ли искате да ни кажете? Няма нужда - всички го знаем.


 45. 45 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Цитат на деня: "Партия "Да, България" е ново политическо явление".
  ??????
  В новият проект на Сорос - Да, (Америка за) България, няма нито нещо политическо, нито пък ново!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 46. 46 Профил на leon555
  leon555
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#28] от "pag":
  [quote#28:"pag"]Абе вие "там" не ви ли стана ясно, че [/quote]

  Виж сега да ти обЯсним. И на мен ми е на дедовия за българските комундери и русофилистици. И именно по тази причина ми се иска да гласувам на български избори. В огромното си болшинство ние, българите на запад сме дясномислещи избиратели и ако има как всички да гласуваме вие, комунягите, ще изпукате от инфаркти и инсулти. Дай Боже!

  "Не подозирайте зла умисъл там, където всичко може да се обясни просто с глупост." Бърнард Шaa
 47. 47 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Неутрално

  Огнян Минчев: "У нас има една категория анализатори и журналисти, които се чувстват като кръгли сираци, ако са лишени от възможността да съдят за политическите явления през призмата "ляво – дясно". За тях няма нищо по-лошо и подозрително от това, някой да поиска да не бъде квалифициран като ляв или като десен."


  Не ми е ясно, как хората определящи се за десни или леви могат да пречат на проекта ДаБългария, на който и аз симпатизирам? И защо десен чиляк като мен трябва да бъде считан като враг, само защото считат че левите и десните партии са класиката в демокрацията и политиката въобще?
  Ааа, това вече започва да не ми харесва...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 48. 48 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2735 Разстроено

  "Създаването и управлението на една национална държава не е само проблем на конституиране на правила, норми и процедури"

  А аз досега наивно смятах, че България като национална държава, създадена от Аспарух, съществува от 681 г. и като такава е оцеляла, включително и през петте века османско робство. Добре,че се пръкна този ембрион на съдийско-адвокатска патрия (партия на неподкупните) ,че да ме просветли.

 49. 49 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Неутрално

  Огнян Минчев: "За съжаление, противниците на идеята за реформа на институциите и правосъдната система причиняват на инициативата "Да, България" по-малко щети, отколкото "приятелския огън", който идва от средите на публични фигури и експерти, принадлежащи към демократичната общност в широкия смисъл на думата."


  Пак се връщам на този цитат, защото в него се крие с еднаква тежест, както успехът, така и провалът...
  Четем бавно и мислим: "Противниците на идеята (т.е. лошите и мафията), причиняват по-малко щети от демократичната общност... Т.е. въпросната демократична общност пречи повече от принципните противници на идеята! Звучи невероятно! Защото как въобще тази общност може да пречи? Не ще да се включи ли, що ли...? Освен, ако Огнян Минчев не си мисли, че въпросната демократична общност е длъжна да се включи по презумпция, задължително игнорирайки всички десни (леви) партии и субекти? Ами ако тази общност счита десните и левите партии за нещо фундаментално в демокрацията и се заинати, тогава какво правим...? Нещо тук в проекта куца! Гаранция Франция...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 50. 50 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2535 Весело

  "Лявото и дясното не са абсолютни категории
  Те възникват при смяната на цикличното – следващо природния цикъл – време на традиционното общество с линеарното време на модерното съзнание, което се структурира около оста статукво-промяна (прогрес). "

  Самият Минчев е живото доказателство!
  Човекът еднакво успешно помести корпулентната си снага, както в АОНСУ, така и на софрата на идеологиуческите си врагове от онова време! Басирам се, че ако времената се върнат, независимо от мощните си телеса ще реализира елегантно салтомортале!

  I Want To Believe
 51. 51 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Весело

  Огнян Минчев: "Би било тесногръдо, ако партията предприеме опити за самоидентификация, основани изцяло върху въпроси като "с кого ще се коалираме" и "с кого ние работа нямаме". Без съмнение, има партии в българската демократична общност, които са много по-естествени партньори за "Да, България", отколкото другите формации наляво и надясно, но самоограничения за да "си паснем" с "еди кого си" едва ли са разумен подход при самия старт..."


  Аха, тук съм по-скоро съгласен...! Значи на "ДаБългария" ще са необходими партньори. Не казваме нищо при старта. Оставяме вратите отворени за всички! Т.е. в зависимост от ситуацията (която явно е леко мъглява) можем например да се коалираме с комунистите, (които винаги са давали мило и драго за съдебната реформа) и с решаващата помощ на ДПС, (които имат мноого кадри в прокуратурата), да направим мнозинство и да продължим реформите! Нали така? Щом за новата формация няма значение кой е ляв, кой десен, кой комунист, кой демократ, значи подобна заварка става възможна! Стига всички да прегърнат идеята от раз...! Както възпитано казват американците като чуят подобни идеи "Интересно..."!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 52. 52 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 222 Неутрално

  До коментар [#47] от "Rim":

  [quote#47:"Rim"]Не ми е ясно, как хората определящи се за десни или леви могат да пречат на проекта ДаБългария[/quote]

  Мисля, че се правиш, че не разбираш . . . Няма такова в текста. Там се казва, че не трябва да се изисква непременно всяка партия да се самоопредели колко много е лява или дясна.

 53. 53 Профил на tynys
  tynys
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Нуждaем се от aнти-коpупционнa политикa и хpистиян-демокpaтическa идеология.
  Нaкaзaтелнa отговоpност нa Боpисов и Цaцapов ще бъде потъpсенa сaмо aко Хpисто Ивaнов и Paдaн Кънев спечелят достaтъчнa подкpепa!

 54. 54 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Весело

  Огнян Минчев: "Към днешна дата е трудно да преценим с какво от всичко това ще успее да се заеме движението "Да, България" и с каква част от ангажиментите си ще се справи. Този разговор може би трябва да продължи."


  А това е може би най-разумната част от изложението, особено последното изречение... Явно трябват хора! Много хора. Не трябва да бъдат низвергнати, за това че са леви или десни, а трябва да бъдат обединени! Да не се правим на по-големи католици от папата! Аз например винаги съм подкрепял Христо Иванов. Категорично. Да приемем, че подкрепям и проекта му. Как обаче да гласувам за него на предстоящите избори като съм част от ДСБ? Трябва да зарежа ДСБ ли, що ли, не става ясно на първо четене! А най-добре би било, аз да си гласувам за ДСБ и от това да има файда и за ДаБългария... Как ще стане обаче ще видим скоро. Да не стане само така, както Борисов "обедини" десницата при избора на президент...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 55. 55 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2273 Весело

  [quote#52:"lemonadejoe"] Там се казва, че не трябва да се изисква непременно всяка партия да се самоопредели колко много е лява или дясна.[/quote]

  Не съм прочел такова нещо! Ако е така, значи е добре...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 56. 56 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 815 Неутрално

  [quote#4:"ПРОРОК ИЛИЯ"]Хайде. поредното отлюспване в десно. Жалко
  ДСБ и Радан се оттекоха безвъзвратно... [/quote]
  Не ни мисли, пишмян пророче. Ще намерим общ език с Да-то.

 57. 57 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 815 Неутрално

  [quote#28:"pag"]Абе вие "там" не ви ли стана ясно, че на нас, в България, ни е транспенисуално вашето вълнение....[/quote]
  Това ново чувство гербавите ви обзе след поглеждането на Бойку в лондонското огледало, май?

 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8497 Неутрално

  Пожелавам им успех в борбата с Цацаров и мафията.

 59. 59 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 815 Неутрално

  [quote#41:"az22"]Герберите пак са на амбазурата.[/quote]
  Прав си.
  Червеният тролетариат е доста рехав - пророчето, дерибеев, паг и комай това е всичко.
  Герберите обаче са пратили "тежката артилерия" да громи врага в дясно!

 60. 60 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 1217 Неутрално

  На въпроса на уважавания г-н Минчев: Къде да потърсим "Да, България" бих отговорил: извън България. Ако Социалдемократическата партия на г-н Дертлиев владееше съзнанието на онези хора, което сега е обладано от БСП и антикомунистите виждаха в ляво почтенни хора, съюзът им за обща национална кауза щеше да се получи. Но как да се прегърнеш с бившите сатрапи оневинили се с гениалната демагогия "левите и десните са еднакви маскари", и прелистиш страницата на историята!? Раздробяването и размиването на дясното с временни партийки, каквато вероятно ще се окаже и тази, подържа целостта и мощта на источника на злото: БСП, тя няма да допусне да дели електорат с каквато и да е друга партия. След поредицата неуспешни прощъпулници противниците на БСП се отчайват, спират да гласуват, напускат страната.

 61. 61 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1349 Неутрално

  До коментар [#50] от "2.5":
  Огнян Минчев никога не е работил в АОНСУ.
  Комунистите много обичате да черните опонентите си с принадлежност към комунистическите тайни или идеологически служби. Това е показателно, че и вие знаете добре истината за комунизма, но нали падат рубли...

 62. 62 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1332 Весело

  [quote#46:"leon555"]В огромното си болшинство ние, българите на запад сме дясномислещи избиратели[/quote]

  На изборите се видя колко "дясномислещи" сте вие, "огромното болшинство от българите на запад" - повечето гласувахте за Радев.

  P.S. На български се казва "мнозинство", а "болшинство" е русизъм, демократче с червено дупе........

  Знанието е сила, информацията - власт
 63. 63 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2932 Неутрално

  Бай Минчев прави девет салта с два винта докато го докара до абсурдното обяснение, че видите ли лявото и дясното били психологически категории, почти рожба на помътено съзнание.

  В търсенето на някаква идентичност на "Да-БГ" професорът забравя, че партия, изграждана върху един-единствен проблем и съсредоточена само по тази тема - това не е партия в класическия смисъл, а гражданско обединение на хора с някаква отделна кауза. Партиите са друго нещо и както и да го въртим не можем да видим нищо адекватно на политическа партия.

 64. 64 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2535 Неутрално

  До коментар [#61] от "авторът":

  "Комунистите много обичате да черните опонентите си с принадлежност към комунистическите тайни или идеологически служби. "

  Минчев сигурно не е бил и асистент в катедра "нАучен комунизъм"?
  И имате нахалството да раздавате оценки кой е комунист!
  Винаги ми се е повдигало от слагачи като някои "автори"!

  I Want To Believe
 65. 65 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2932 Весело

  Борбата с корупцията и върховенството на еднакъв за всички закон изведено като абсолют в едно общество като българското също буди усмивки и усилва съмненията, че пишещите не са чели класиците и очакванията им за промяна от нацията на андрешковците, големановците и ганювците са силно хиперболизирани.

 66. 66 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Е как къде да я търсим - на сайта на фондация Америка за България.

 67. 67 Профил на leon555
  leon555
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#62] от "pag":


  [quote#62:"pag"]На изборите се видя колко "дясномислещи" сте вие, "огромното болшинство от българите на запад" - повечето гласувахте за Радев. [/quote]

  Лично аз не можах да гласувам, защото най-близката ми изборна секция беше на повече от 1000 км в едната посока. И за мен е адски важно да може да се гласува и по интернет. А това ЗА Радев беше по-скоро ПРОТИВ глупавата крава Цецка и тоя, дето я предложи.

  "Не подозирайте зла умисъл там, където всичко може да се обясни просто с глупост." Бърнард Шaa
 68. 68 Профил на leon555
  leon555
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#62] от "pag":


  [quote#62:"pag"]огромното болшинство от българите на запад" - повечето гласувахте за Радев. [/quote]

  А и как няма д гласуват за Радев като всички български комундери са пратили децата си на Запад. Готови са да лижат гъза на Русия, обаче и едно руско копче нямат в домовете си и децата им са я в Ню Йорк, я в Лондон.

  "Не подозирайте зла умисъл там, където всичко може да се обясни просто с глупост." Бърнард Шaa
 69. 69 Профил на leon555
  leon555
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#62] от "pag":

  Синът на Корнелия Нинова чий го дири в Америка, а? Белокаменната нещо не му е по вкуса.

  "Не подозирайте зла умисъл там, където всичко може да се обясни просто с глупост." Бърнард Шaa
 70. 70 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 663 Неутрално

  Бих ги потърсил в затвора.

 71. 71 Профил на Злото ченге
  Злото ченге
  Рейтинг: 222 Весело

  [quote#0:"ОМ"]На 7 януари предстои учредяванет ...[/quote]
  Може ли такова нещо, точно преди края на ретроградния Меркурий!? И после иди я търси!

  The war has begun! - www.fightcybercrime.net [Код: „Схемите не са това което са!“]
 72. 72 Профил на Злото ченге
  Злото ченге
  Рейтинг: 222 Любопитно

  Дали има за какво да я потърсим?

  The war has begun! - www.fightcybercrime.net [Код: „Схемите не са това което са!“]
 73. 73 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#5] от "Amot":
  А в България почти няма десни хора. Десният разчита на себе си, на труда си и на инициативата си. У нас след унищожителните десетилетия държавна комунистическа власт във всичко, повечето хора разчитат на държавната заплата, по-малко хора разчитат на себе си. Едва ли може да се говори за дясно движение след като десните хора са малко, повечето са леви, наличието на които гарантира беднотията като цяло за населението да е продължителна. Даже вече си мисля, че монархията е по-подходяща за България, с монарх дошъл от Запада.

 74. 74 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3820 Любопитно

  ЕДИННА ЕВРОПА

  При правова държавност всички Граждани и Юридически лица са потенциални или реални Клиенти на услуги от прокурорска служба.

  В съответсвие с Конституцията на Република България - глава за Съдебна власт, службата защитава законите права и интереси на физическите и юридически лица.

  Ако една по-велика във времето Конституция сложи службата в държавна изпълнителна власт, ще ли по-качествено обслужва клиентите?

  Може би, но (първо пак) бавно и несигурно.

  "Не можеш да имаш функционираща демокрация и легитимна държавна власт без власт на закона – регулиране на публичните отношения от норми и процедури, еднакви за всички.

  Ако имахме правова държава министрите нямаше да стават "клиенти" на прокуратурата след като паднат от власт."

 75. 75 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2126 Весело

  "политическа организация, която поставя в основата на дейността си реформата на държавата като институционална система трябва да генерира идеи за съдържателно стратегическо развитие на националната общност"

  Ще си кажем ДА!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 76. 76 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3498 Неутрално

  До коментар [#28] от "pag":
  Тази дума "транспенисуално" ти ли я измисли? Комплименти! Ще я употребявам, ако не си я патентовал

  Мърфи е оптимист!
 77. 77 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3498 Неутрално

  До коментар [#7] от "Hawaii":
  Майтап, нали?

  Мърфи е оптимист!
 78. 78 Профил на Антипухмалин
  Антипухмалин
  Рейтинг: 254 Неутрално

  [quote#0:"Минчев"]мобилизирането на сериозна група от публични личности, лидери на обществено мнение и експерти зад инициативата на "Да, България"[/quote]
  Кои тва? Унуките на Пеко Таков и на Бойкикевите? Ш'му предам...

  #КОЙ опраска биволския Костинброд? Или кои са простите?
 79. 79 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3820 Неутрално

  МОЧА имени Ленина

  Монархията в Русия е отречена окончателно, безвъзвратно и завинаги. Прогресивния свет просто следва.

  Един монарх, откъдето и да е взет и там трениран да разчита на себе си, би искал тук все повече... Власт. Бонапартизъм.
  Ленин... а па и Сталин... от това се боели.

  Внасяте измишльотини от гори телилейски.

  Нема държава в която Човеците да са само десни, само леви,
  или микс от само два сорта.

  До коментар [#73] от "ck":
  До коментар [#5] от "Amot":

  А в България почти няма десни хора. Десният разчита на себе си, на труда си и на инициативата си...
  ...
  ...
  ...
  Даже вече си мисля, че монархията е по-подходяща за България, с монарх дошъл от Запада.

 80. 80 Профил на sarasota
  sarasota
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Ако бяхте гласували за Трайков за да бъде на балотаж....... можете ли да мечтаете...???? Мечтайте преди да гласувате сега....

 81. 81 Профил на Антипухмалин
  Антипухмалин
  Рейтинг: 254 Неутрално

  [quote#80:"sarasota"]Ако бяхте гласували за Трайков [/quote]
  Мхм... и ако баба ти беше мъжка, ехе-е-е...

  #КОЙ опраска биволския Костинброд? Или кои са простите?
 82. 82 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 881 Неутрално

  ''Да, България'' е моята надежда за нормализация, но бих препоръчал на деятелите и нещо важно. За да има успех начинанието, да не чака да го търсят гражданите. Обратното, ''Да, България'' ТРЯБВА ДА ТЪРСИ своите симпатизанти. В големият град, в малките градчета, в селата. ТРЯБВА ДА ГИ НАМИРА и ПРИОБЩАВА!

 83. 83 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 881 Неутрално

  До коментар [#33] от "Sinite - завоят наляво забранен":
  +++++++++!

 84. 84 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  До коментар [#80] от "sarasota":


  [quote#80:"sarasota"]Ако бяхте гласували за Трайков[/quote]
  Ами аз гласувах за него...ма вие си избрахте Радев...

 85. 85 Профил на Moxito
  Moxito
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Огнян Минчев ни препоръчва да сменим кланянето пред руснаците, последвано от период към покланяне и към американци и руснаци, с цялостно метане към лявата част на американския политически спектър, даже не към американците, ами към дедо Ви Сорос, който понесе сериозен удар с избирането на Тръмп. Демек да се кланяме на някаква частно-либерално-стипендианстка формация, защото обещала да се бори с корупцията и целите й да са едно към едно с програмата на Отворено общесто. Лично аз предпочитам, ако ще се бият поклони, да са на Изток, на Запад, или поне в Центъра, ама не в неопределена посока, следвайки плътно заръките на главният спонсор. И да си припомним, че Д. Цанков, така цитиран от българските ДЕМУКРАТИ с израза си към руснаците: не Ви ща ни меда, ни жилото, след неуспешния преврат минава изцяло на издръжка от руското посолство. Или ОБЪРНИ ПЛАЩ е стара практика в нашия политически "елит".

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 87. 87 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 517 Неутрално

  [quote#1:"brutester"]На бунището на историята[/quote]
  Там можем да потърсим кухото ти междуушно пространство.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 88. 88 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  С много думи , дебелият умник е казал нещо просто -партиите у нас са ментета и демократизацията не е завършена, а не е завършена защото ОДС и Иван Костов се провалиха точно в най-важното , разграждане на тоталитарната държавност и отстраняване на тоталитарният елит и мафията , изграждане на правовата държантост. Провалиха се , защото тръгнаха по дяснолибералните клишета и мислеха ,че приватизацията ще реши от сомосебе си проблема. По същество това е марксистко мислеве за базата и назстройката. Базата на комунизма е държавната собстваност и като я махнеш идва демокрацията. Просто тъпанарите подариха на номенклатурата и мафията срещу откраднатите от тсъщата пари чрез източване на фирми и банки каквото беше останало и то на безценица за да се разтовари държавният бюджет. И обявиха тоталитарната партия , БСП и подобни за леви , а себеси за десни . Но една тоталитарна партия не може да е лява , а електората и е консервативен . Нали според тлъстият политолог, лявото е промяната , а дясното котвата . У нас обаче е на опаки . Освен това електорат за десница просто няма . Много от така норечените десни, са всъщност леви либерали. Борбата с олигархията не може да се изведе само от пишман десни като Костов и ДСБ ,СДС и подобни остатъци и огризки. Те реално са част от проблема със своето ляво-дясно мислене , а всъщност е необходимо да се завърши прахода към реална демокрация и правова държава . Това е непосилна задача за десните , които нямат електорат, а истинска левица у нас няма , защото ако има такава , тя трябва да е против олигархично-мафиотският модел и партиите на прехода , против резултатите , които са очевадно несправедливи . Значи трябва да се очереди не само партия на промяната , но и движение на всички демократи , които искат нормална държава . Гражданско Обединение за Демокрация и Европейска Нация е само една куха фраза , подсказка какво трябва да се направи от всички желаещи промяна , която очевидно не е нито лява , нито дясна , нито либерална или консервативна , а просто логична и безкрайно необходима за всички нормални хора , партии и политици промяна на статуквото от фалшива , фасадна демокрация ,към истинска демократична правова държава с гарантирано върховенство и равенство пред закона .https://www.facebook.com/goden1narod/posts/1874330136131578?hc_location=ufi

 89. 89 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 780 Весело

  Където и да го потърсим това нещо, ще трябва да е с лупа.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 90. 90 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  [quote#67:"leon555"]А това ЗА Радев беше по-скоро ПРОТИВ глупавата крава Цецка и тоя, дето я предложи. [/quote]

  [quote#68:"leon555"]А и как няма да гласуват за Радев [/quote]

  Ей затова няма да видите скоро електронно гласуване - за да не можете от майната си да гласувате напук, а ние тук после 5 години да гледаме мутрата на Радев. На всичко отгоре имате наглостта да ни поучавате, нещастници.

  [quote#69:"leon555"]Синът на Корнелия Нинова чий го дири в Америка, а?[/quote]
  И той като тебе - търси на хляба мекото.

  Знанието е сила, информацията - власт
 91. 91 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 654 Весело

  Чаках с нетърпение кога някой ще изкара тезата за фамилията на К. Таков. Толкова предсказуемо, толкова тролско. Човекът може да е роднина на онзи Таков, но който е слушал лекциите му знае, че е рядък интелект. Разбира от право адски много. Не си спомням да е бесил хора без съд или присъда. Така че може да се казва и К. Хитлер или К. Сталин, това не е важно. Важното е какви идеи има и желанието му да ги реализира.

 92. 92 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Не знам за кой бих гласувал на идващите избори, но със сигурност няма да е за партия, в която никой от членовете му не е свършил нищо смислено в живота си и само приказва високопарни приказки, защото е издънка на комунистическите родове.
  Не на "Да, България"! Твърдо НЕ! на отрочетата на комунизма!

 93. 93 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 274 Весело

  [quote#4:"ПРОРОК ИЛИЯ"]Хайде. поредното отлюспване в десно. Жалко ДСБ и Радан се оттекоха безвъзвратно...
  Освен, ако са решили 2000 души да се разделят на 2 по 1000. За да изглеждат много... [/quote]

  ДСБ и новият политпроект са скачени съдове, новата партия дърпа поне 1000 от членовете на ДСБ!

  Ако погледнем кои стоят зад новия политически проект пак старите родове от по времето на Тато, Таков и компания ...

  Правят се на дясни, но проектът е отворен и наляво, дза да хванат колкото се може повече електорат, ама наивните са намаляли!

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 94. 94 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 274 Гневно

  [quote#92:"Goblin"]но със сигурност няма да е за партия, в която никой от членовете му не е свършил нищо смислено в живота си и само приказва високопарни приказки, защото е издънка на комунистическите родове. [/quote]

  Стигат ни Станишев, Кунева/Пръмова, Кънев/ зет на рода Баръмови, Таков, Хр.Иванов ... и все си сменят фамилните имена, да заметат следите към комунягите от татово време!

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 95. 95 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Къде да потърсим "Да, България"

  Ако не знаете къде, то попитайте в "Америка за България", там ще ви кажат.

 96. 96 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 381 Неутрално

  [quote#67:"leon555"]Лично аз не можах да гласувам, защото най-близката ми изборна секция беше на повече от 1000 км в едната посока. И за мен е адски важно да може да се гласува и по интернет.[/quote]

  Ти ще гласуваш и избираш някой да ме управлява мен?!?!?! А после АЗ да му ям попарата!

  НИКАКВО гласуване извън България! Който живее тук, гласува и после търпи последствията от избора си. Толкоз!

 97. 97 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  [quote#73:"ck"]А в България почти няма десни хора.[/quote]

  До коментар [#73] от "ck":

  Има, има десни в България! Това са БСП олигархията, Доган, КОЙ. Въобще казано - всички разновидности на олигархията и мафията. И това е големият проблем на статията. Изглежда в политологията и социологията няма категории антидемократичен, демократичен. там сякаш по презумпция се приема, че всичии са честни и спазват законите. Затова авторът се увива около ляво и дясно като смок около лозница и омайно лее речи сладки. А проблемът е много прост - има недемократични (а демократичен означава и стриктно и безпрекословно спазване на законите!) и демократични крила в политическият живот. А всичко тръгва от демократичността (не разпасана свободия и всевластие) като антипод на съществуващото неспазване на закона, клиентелизъм и мафиотство.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 98. 98 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4304 Весело

  [quote#40:"SorryLol"]Все пак искам да видя и какво представлява десният проект около ДСБ [/quote]

  Няма да има десен проект на ДСБ, забранено им е да мислят за това

 99. 99 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4304 Весело

  [quote#94:"genokralev"]Стигат ни Станишев, Кунева/Пръмова, Кънев/ зет на рода Баръмови, Таков,[/quote]

  Не вее, то на Такоф дедо му бил рода с Таковите

 100. 100 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4304 Весело

  [quote#91:"znayko84"] Важното е какви идеи има и желанието му да ги реализира. [/quote]

  Ми да, същото важи и за Слави чалга славея, какви само идеи изразени в референдума

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK