XXI век като въпрос

Аниш Капур, Разчленение, 2009 г.

© Портал

Аниш Капур, Разчленение, 2009 г.Текстът е публикуван в портала "Култура"


Страховете, свързани със света, в който живеем, се усилват. Оттук и всевъзможните въпроси, които всички днес си задаваме, както впрочем са го правили и поколения наред, много преди нас – в началото на Първата или Втората световна война, а и по-късно – в условията на "горещ мир" или "студена война". Затова се реших на един своеобразен експеримент – да проектирам някои днешни страхове и тревоги върху тезиси от прочутото философско есе на чешкия мислител Ян Паточка "Войните на ХХ век и ХХ век като война", излязло в самиздат през 1975 г. (виж българското издание: "Еретични есета за философия на историята, София, 1994 г., превод Валентин Траянов). Кой знае, може пък освобождението от някои днешни страхове да дойде и с болезнения опит на живелите преди нас.


Ала първо няколко думи за автора на споменатото есе, чиято съдба поставя възгледите му в особена историческа рамка. Ученик на мислители от ранга на Хусерл и Хайдегер, Ян Паточка (1907-1977) би трябвало да има кариерата на чисто академичен философ, особено след успеха на хабилитационния му труд "Естественият свят като философски проблем" (1936 г.). Ала Историята, тази "доминанта на действието", както я определя в книгите си Паточка, изобщо не произтича от онова, което пак той нарича
"зряща свобода" – свободата да се остави нашия свят да бъде такъв, какъвто е


Нищо подобно: нацистите му забраняват да преподава в Карловия университет след завземането на Чехословакия, след което пък комунистите, на свой ред, на два пъти подлагат преподавателската му дейност под забрана – след 1948 г. и след 1968 г. (вторият път го "пенсионират" окончателно).


Паточка не се отчайва. Остава верен на идеите си, не се отказва от феноменологическия метод и свободата на мисълта, не се "марксизира" (в годините на комунизма не прави идеологически отстъпки, а подготвя академичното издание на трудовете на просвещенеца-педагог Ян Амош Коменски). От 1972 г. провежда в жилището си "нелегални семинари" с инакомислещи студенти и хуманитаристи, подписва дисидентската "Харта 77", а през 1977 г. става един от първите й говорители (заедно с Иржи Хаек и Вацлав Хавел). Отговорът на властта е брутален: Ян Паточка бива задържан многократно, подлаган е на безкрайни кръстосани разпити, след един от които губи съзнание и умира в болницата от мозъчен кръвоизлив. Писателят Хорхе Семпрун, който е по това време в Прага, за да се срещне с деятелите на "Харта 77", свидетелства, че властите затварят цветарниците на чешката столица в деня на погребението му, за да ограничат изразите на почит и уважение към покойния мислител.


***
И сега към позициите в това философско есе, основополагащо за осмислянето на Европа и пост-Европа, на Запада в един непрестанно променящ се свят. Тезите на Паточка за войните на ХХ век и ХХ век като война оставям в курсив, като след тях добавям моите коментари в хоризонта на XXI век.


Първата световна война предизвика у нас поредица от тълкувания, които отразяваха усилията на хората да разберат тази огромна, надвишаваща всекиго събитийност – някаква космическа събитийност. Опитвахме се да я вместим сред своите категории, да си я изясним въз основа на същността на мисленето от XIX в. Втората война не предизвика нищо подобно; в своите непосредствени причини и по своята форма тя сякаш бе прекалено (привидно) ясна – не завърши, а премина в нещо особено, което не изглеждаше нито като война, нито като мир


Позната неустойчивост, ала какво да кажем тогава за света в началото на XXI век, чийто хоризонт изглеждаше неудържимо отворен към мира след 1989 г.? Имам предвид не толкова "затварянето на историята" като такава (проектът Кожев-Фукуяма), но и твърдата убеденост на политически мислители като Джон Ролс, че демокрацията е напълно несъвместима с войната; две демократични държави не могат да воюват помежду си, те уреждат конфликтите си с мирни средства, тъй че войната бива изтласквана в периферията на света и би могла да бъде "сдържана" в рамките на установения след падането на Берлинската стена световен ред.


Добре организираното общество се мислеше като неутрална рамка


съвместяваща безпроблемно "всички": леви и десни, християни, мюсюлмани и атеисти, националисти и имигранти и т.н. В това общество можеше да има конфликти, нормално е да се спори, можеше да има и сблъсъци, но войната се изключваше по дефиниция.


Ако не "край на историята", либералният проект, отстояван от Ролс, трябваше да е своеобразен "край на политиката", поне на политиката "свой-враг". И това трябваше да е проектът на новата "пацификация", на умиротворението. По същия начин обединението на Европа се мислеше от гражданите на Стария континент като някаква безвъпросна "събитийност", която кръвопролитията в бивша Югославия не само че не разколебаваха, а, дори напротив, заздравяваха в нейните основания. "Прозиращата свобода", ако си послужим с друг термин на Паточка, идваше да снеме идеологическите (класови или националистически) наслагвания, затъмняващи "естествения смисъл", онова, "заради което" европейците на два пъти глобално (и многократно локално) бяха проливали кръвта си. "Помирението" бе историческият цимент на политически проект като ЕС и нищо не предвещаваше исторически "излаз" от него, поне в рамките на XXI в. Брекзитът, а и всички националистически "фронтове" в Европа днес са "убежна точка" от тази история.


Те са връщане към крамолите на XIX в., последвани от "тоталния фронт" на световните войни през ХХ в. и диктатурите след тях. В есето на Паточка, което имахме възможността да прочетем едва след 1989 г., мирът обаче не е безалтернативен. Аргументите на чешкия мислител се грижливо промислени, те се връщат към Хераклит, в зората на политиката на "полиса":


Всички тези формули, независимо дали се отнасят до войната на германците със славянството или към империалистическия конфликт, породен от последния стадий на капитализма, или от следствията на прекомерния модерен субективизъм, евентуално към борбата между демокрацията и теокрацията – имат една обща страна: всички разглеждат войната от гледището на мира, деня и живота, като изключват неговите тъмни, нощни страни Войната, тази масово организирана смърт, е неприятна, макар и необходима пауза, която в интерес на определени цели, на континюитета на живота, трябва да поемем върху себе си, нищо че в нея няма нищо "позитивно" като търсене.


Войната видимо продължава да упражнява върху хората своето сляпо, пагубно очарование, включително и днес


Без значение как и защо: като израз на непрестанно избуяващото убеждение, че нещата в света са въпрос на сила и власт, или че политиката, както искаше да ни убеди марксизмът, може да бъде мислена единствено в категориите на класовата борба, на враждебната битка на едни хора срещу други хора. И че друго, сиреч третото, както казват логиците, е изключено. Сиреч, че войната, както настояват Хегел и Ницше, е оръдеен удар по закостенялостта на живота, за да не заспи той в рутината си. Накратко, че войната дава смисъл.


Премислена в началото на XXI век, тази теза може да се изтълкува и иначе: ахилесовата пета на поколенията, родени в мир в Европа, е тъкмо "безвъпросността", с която те възприемат мира; за тях той е окончателна даденост, те не познават "фронтовата травма", затова и честванията на стогодишнината от Първата световна, осеяла континента с траншеи, войнишки паметници и костници, налични и до ден-днешен, се възприема само "външно", като сериал по канала "History". Става дума обаче за война тук, макар и някъде там, случила се с други, "чужди" на нас хора.


В тази връзка неизбежно изникват поредица от въпроси. Питания, които в чист вид откриваме в есето на Паточка, писано, нека да напомня още веднъж, през 1975 г.


Защо този велик опит, единственият, който е в състояние да изведе човечеството от войната в действителния мир, не намери приложение в историята на ХХ в., въпреки че на два пъти по четири години хората бяха подлагани на него, действително засегнати и променени от него? Защо не разви своите спасителни потенциали? Защо не изигра, защо не играе в нашия живот някаква роля, подобна на тази, която имаше и има борбата за мир в голямата война на ХХ в.?


Труден въпрос. Особено, ако допуснем, че човечеството продължава да е прехласнато по военния си опит, без да търси други възможни решения. А пък и в момента Европа е в периферията на близкоизточна война, драматично снемаща разликите между фронт и тил. Ударите от т.нар. "Ислямска държава" валят един след друг в сърцето на Европа и навсякъде, противникът е многолик и трудноразпознаваем, затова и най-често сводим до имигрантите в Европа. Силата, би казал навярно днес Паточка, не просто ни прехласва или заслепява, тя направо ни ослепява, води ни послушно по своите пътища, превръщайки ни в шутове. Там, където ни се струва, че можем да я овладеем, говорим за "сигурност", а където не – за деморализация и загуба.


Животът, който европейците с радост биха живели, други не възприемат по същия начин, което пък им носи преимущество, защото който плоди война, има шансове да извлече печалби от нея. Постоянната мобилизация обаче е нещо невъзможно в днешния свят, тъй като той е прекалено склонен на лесно превключване – от истинска към хибридна война, към битки в мрежата, лъжлива дипломация, измамна пропаганда, промиване на мозъци и хейтърство, свят в лъжи.


Има ли тогава противоотрова срещу войната?


Възможно ли е, въпреки войните, с които започна XXI в., той да не бъде век-война? Да се преодолее превеса на нощта, на тлеещото огнище на насилието, хората да заживеят в деня и да престанат да възприемат съществуването си като "конфликт на простия живот, гол и скован от страха"? Паточка смята, че принципно съществува такава възможност за излаз от войната, но след състояние на поврат (metanoia), когато човекът с исторически опит, духовният човек, надделее над чисто физическия човек. Когато на преден план излезе "солидарността на разтърсените":


Солидарността на разтърсените – разтърсените във вярата в "деня", "живота" и "мира" – придобива особено значение тъкмо по време на освобождаването на силата Солидарността на разтърсените е солидарност на тези, които я разбират. В ръцете на разбиращите са потенциално всички сили, на чиято основа може единствено да живее днешният човек. Солидарността на разтърсените е в състояние да каже "не" на мобилизационните мерки, които правят вечно състоянието на война.


Излазът от състоянието на война не е нов конфликт. Това е "тих фронт", без реклами и сензации, чийто хоризонт е хоризонтът на надеждата, сплотяващ всички човешки същества, без значение какви са те, вярващи или невярващи. Това е хоризонтът на споделения жизнен и исторически опит, на опита от миналото, който не може, а и не бива да бъде описван като "бизнес с миналото". Това е фронт, бранен от колективната памет за милиардите човешки грешки. Това е фронт без генерали, където всеки редник е мислещ човек. И тъкмо на този фронт се разкрива нещо много важно от настойчивия смисъл на собствената ни история, задаващ смисъл на историята на човека изобщо. Не знаем накъде ще поеме XXI в. А тъкмо в това е въпросът.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Хората стават все повече, ресурсите стават все по малко. Западните нации винаги са били алчни и лицемерни. Сега в играта се включиха и източните Китай, Индия, Иран, които искат своето. Арабите забогатяха и те навириха носове. За съжаление война ще има рано или късно. Вероятно последната световна война.

 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7809 Любопитно

  Много му здраве и на Паточка и на Тони Николов - човечеството и преди 20 века си е задавало, и дай боже след още 20 века, пак да си задава въпроса:
  ''Има ли тогава противоотрова срещу войната?''
  със същия успех, с който си задава въпроса:
  ''Има ли живот след смъртта?''

  [email protected]
 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  XXI век не като въпрос, а като въпросителна.

  По-добре ужасен край отколкото ужас без край.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 793 Неутрално

  [quote#2:"karabastun"]Много му здраве и на Паточка и на Тони Николов - човечеството и преди 20 века си е задавало, и дай боже след още 20 века, пак да си задава въпроса:
  ''Има ли тогава противоотрова срещу войната?''
  със същия успех, с който си задава въпроса:
  ''Има ли живот след смъртта?'' [/quote]

  За всеки здраво стъпил на Земята, тези въпроси ще висят като дамоклев меч до края на живота му, че и в следващите животи, ако не настъпи промяна в мисленето му, и така докато прозре Истината.
  Бастун ти си велик! Особено щом като си позволяваш да пращаш "много здраве" на мислители като Паточка, дето са безкрайно много напред в развитието си спрямо тебе.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 5. 5 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Най-голямата заплаха в 21 век е настъплението на креационистите (религиозните фундаменталисти), които създават условия за тотално противопоставяне на общности, връщане към образователно мракобесие и деформация на европейския цивилизационен модел, издигнал над всичко върховенството на закона и човешките права.
  Контролът чрез религии разрушава демокрацията и отваря пътя на тоталитаризма и деспотизма.

 6. 6 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1309 Любопитно

  Войната освен за ресурси се води най-вече за влияние.Модерните технологизирани държави обаче предпочитат проникването отвътре,в другите по-неразвити такива.Примери бол-модернизацията в Китай,Малайзия,заводите в Расия.И затова е много тъпо когато уж мислещи политици говорят за война и за импорт замщение.Та те са превзето вече и не могат да вървят напред без технологиите и парите на развитият свят в лицето на ЕС и САЩ.Същото важи и за Китай колкото и да се пъчи.

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 7. 7 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Религиите заслепяват обществата и позволяват развитието на порочни практики като - корупция и незачитане на законите, подчиняват масите на злонамерена доктрина и лишават индивида от правото на избор. Неусетно цели общества се оказват безправни и обхванати от желязната хватка на страха.
  Борбата с креационизма (религиозния догматизъм) е единствената възможност на днешното поколение.

 8. 8 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7809 Весело

  До коментар [#4] от "traveler1":

  Ми той може да е напред, ама като четох над какви въпроси си е блъскал главата, май на две магарета сламата му е било трудно да раздели!
  Ако видиш Тони Николов - кажи му да си прегледа конспекта по биология от университета - във философския факултет мисля, че беше първи курс - там пише за инстинктите при живите същества и за стадните чувства!

  [email protected]
 9. 9 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Обърканият ум на Тони Николов тласка към религиозна духовност, в която липса всеобхватност, реализъм, модерност и хуманизъм.
  Нископлатен драскач, страж на статуквото.

 10. 10 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Наскоро разговарях с турски изселници в Германия. Бяха съвсем кратки: "религията съсипа държавата ни".

 11. 11 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2328 Любопитно

  [quote#4:"traveler1"]и така докато прозре Истината. [/quote]
  Коя Истина? Тая, дето войнствено философите ни я налагат (защото се имат за по от сой хора)? Или фанатиците ни внушават с огън и жупел?
  За да има "вечен мир" не е достатъчна "Солидарността на разтърсените". Трябва всеки да се откаже от "инстинкта си за живот", сиреч да умре.
  Войната не започва с "масово организирана смърт". С нея завършва, но началото е поставено от "упражняването на свободата" ... върху правата на другите. Например, робите/роботите не воюват - те възстават ... срещу свободата на гражданите, упражена върху тях. От тук започват тарикатлъците като "хибридна война", "популизъм", елитаризъм", "национализъм", "вероизповедание" и други "тактически действие", с които се опитва "свободната страна" да удържи надмощието.

 12. 12 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Любопитно е, че Хусерл (когото мнозина смятат за философа с най-голямо влияние върху мислълта през ХХ век) е смятал Паточка за свой продължител - точно на него е подарил пюпитъра си.

  Мислите на Паточка за войната и мира са много интересни от гледна точка на факта, че съчетават 100-процентова искреност със запазване на известна надежда. Как звучат например тези две изречения:

  "Солидарността на разтърсените е солидарност на тези, които я разбират. В ръцете на разбиращите са потенциално всички сили, на чиято основа може единствено да живее днешният човек."

 13. 13 Профил на magelan
  magelan
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#5] от "ruby":
  До коментар [#7] от "ruby":
  До коментар [#10] от "ruby":Напълно съгласен с Вас по отношение на религията, в нашето настояще и бъдеще няма място за нея в този си вид . Инструмент за манипулация на масите. И колкото по-ниско е нивото на образованието на едно общество толкова повече почва има за нея. И нека не се приравнява с вярата на човека!!! Това приравняване е най-гнусното и маипулативното!

 14. 14 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 220 Весело

  [quote#13:"magelan"]И нека не се приравнява с вярата на човека![/quote]
  Аз вярвам в демокрацията, свободния избор, човешките права, светските морал и закони (необходимостта от справедливо възмездие), на личности като Гьоте, Ницше, Стендал, Самюял Бекет, Дени Дидро, Молиер (Жан Батист Поклен), Волтер, Чарли Чаплин, Ричард Докинс, Сам Харис и др, в плодовете и зеленчуците, туризма, тишината, чистия въздух и естествения слънчев тен. И никой не може да разколебае вярата ми.

 15. 15 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Повечето анализатори са се втренчили в потенциалните междудържавни конфликти, според мен би било интересно да се отдели време и внимание на конфликтите вътре в обществата, особено в страните от ЕС.

  Милионната вълна от мигранти изкара в светлината на прожекторите проблемите с неинтегрирани трето и нагоре поколения преселници от Африка и арабския свят, техният брой и претенции видимо нарастват (протести в подкрепа въвеждане на шериата в ОК, шериатски полиции в Германия и т.н., дори пълния провал за интеграция на ромите откакто са дошли по нашите земи) и с това нараства напрежението в обществата, мнозинството се настройва все по-негативно и никакви паради срещу "расизма и ксенофобията" няма да променят простичкия факт, че има много сериозен проблем и полит коректно бива оставян да тлее докато някъде пламне.

  Също така пренебрегвана, но не по-малко проблемна е темата за поколенията европейци, отгледани на социал и въобще огромното количество ресурси, които отиват за всевъзможни помощи без да се изисква нищо срещу тях, което създава поколения безхаберници, които смятат че всичко им се полага само защото са се родили.

  Трети потенциален конфликт вътре в обществата е идващата роботизация, която ще остави милиони без препитание, макар за това да се обмисля въвеждането на базов доход, така че тук може би ще има как да се тушира напрежението в обществото. Но като цяло за мен в 21 век в Европа ще имат много по-голямо влияние конфликтите вътре в обществата отколкото между отделните държави.

 16. 16 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#9] от "ruby":


  До коментар [#10] от "ruby":


  До коментар [#11] от "wanderer":

  Уви, нищо по-различно от типажа мислене на карабастун.
  Колко е трудно поне за ден да махнете капаците пред очите си? Леви, десни, средни, горни, долни... все едно и също.
  И къде съм казал нещо позитивно за религията? Те са просто една доктрина, която нямам ни най-малкото желание да защитавам.
  А за съвременните образовани парадиращи с него, но на практика нищо не знаещи, мога само да припомня една стара българска приказка - Пази Боже сляпо да прогледне!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 17. 17 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#12] от "ijj":

  +
  Ееех, де поне 1/3 от хората да мислеха като Вас... можеше и да имаме повече шансове

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 18. 18 Профил на magelan
  magelan
  Рейтинг: 550 Весело

  До коментар [#14] от "ruby": +++ И аз .. и в още някои други хора и неща...

 19. 19 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2328 Весело

  [quote#16:"traveler1"]Колко е трудно поне за ден да махнете капаците пред очите си?[/quote]
  Да бе! Да се ослепим и да не видим нищо.
  А някои сме с двойни капандури, че без тях всичко ни се хибридизира.

 20. 20 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  [quote#5:"ruby"] издигнал над всичко върховенството на закона и човешките права. [/quote]
  Мдаа, човешките права, всеки човек има права, никой не може да му ги накърнява. Полови, религиозни естетически..... Така и в човешкия организъм всички клетки си имат права, тогава защо ходим на химиотерапия и убиваме различните, туморните клетки??? Оставете ги и те имат права!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 21. 21 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Карабастун , който има отговори на всички въпроси и е спец по всичко е дежурен коментатор , но понякога закъснява с коментара си и сега е едва на втора позиция !

 22. 22 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  Светла му памет на Паточка! Голям мислител, който е защитил принципите с живота си. На колко от нас ни стиска? Първо, да имаме непопулярни принципи и второ, да ги защитим с живота си. Лесно се дърляме и лесно даваме акъл за имигранти, гейове и какво ли не още. Защото се радваме на лукса да не сме преживели война. Благодаря на Тони Николов, че ни напомни за Паточка.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 23. 23 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  [quote#20:"chichka"]Мдаа, човешките права, [/quote]
  Човешките права са отличителната черта на европейските демокрации. Много европейци, които са такива само по местожителство, ги иронизират, но не се местят някъде, където тези права не са гарантирани.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 24. 24 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#20] от "chichka": Така и в човешкия организъм всички клетки си имат права, тогава защо ходим на химиотерапия и убиваме различните, туморните клетки??? Оставете ги и те имат права!
  ====================================

  Браво Сhichka!!! Блестяща, кратка и стопроцентово вярна аналогия! БРАВО!!!

 25. 25 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  До коментар [#24] от "glog":
  Абе може да ми се подиграват, обиждат, да ме обявят за нехуманен.... но това е мнението ми за мароканските скакалци налазили Европа, за мангалите паразити които като тумор изсмукват ресурса на организма-държава който ние поддържаме да е жив... А за нашите БХК.... да не коментирам.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 26. 26 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 783 Любопитно

  До коментар [#20] от "chichka":

  Я разкажи малко за правата на клетките, да се ограмотим и ние.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 27. 27 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Излишна полуфилософска статия по въпроси, които дори ако имат нещо общо със сегашните ни политически реалности, то е толкова незначително, че не си струва да се говори. Смехотворна атака срещу догматизма на религиите от хора, които очевидно не знаят и нямат достатъчно мислителни възможности да разберат, че религия, която да не е изградена върху догми, няма и не може да има. И заклеймявани от други хора, които така и не са разбрали, че в политическо отношение религиите стават опасни тогава и само тогава, когато политиците ги използват с политически цели.

  Бегли повърхностни щрихи за това, какво представлява ХХІ век в сравнение с ХХ век. А сравнението е по-просто и от гъбено семе. Сега е 2017 година. точно преди 100 години в Русия избухва кървавата така наречена Велика октомврийска социалистическа революция на бедните срещу богатите, ръководена от бедните и целяща унищожението на богатите. Тя продължава около 5 години и в нея намират смъртта си неясно колко точно, но почти сигурно над 15 милиона. Революцията спечелва. Сега, сто години по-късно, в САЩ един милиардер, Донъл Тръп, застанал начело на народа си, прави революция, но не за да ликвидира класата на капиталистите, част от която е и самият той, а за да защити от маргинализация и обедняване народа, като по този начин обедини отново обществото на държавата, защото при равни други условия една държава и един народ просперират най-естествено и най-бързо тогава, когато всички социално-икономически групи в държавата са долу-горе еднакво доволни или еднакво недоволни от своите управляващи.

  Няма оръжия. Няма сражения. Което показва, че от началото на ХХ до началото на ХХІ век човечеството е извървяло път, който прави излишни всякакви оплаквания, колко Влошени били нещата през ХХІ век. Или как има опасност те да ни върнат един век назад. И всичко това само защото съвременния световен политически и финансово-икономически елит не иска да се раздели с привилегиите си от последните няколко десетилетия, когато неговите печалби достигнаха космически висоти, докато доходите на хората от народа вемче спряха да растат и дори почнаха да намаляват.

 28. 28 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#25] от "chichka": Абе може да ми се подиграват, ...
  ====================================

  Не зная, защо си решил така. Не се шегувам. Не се подигравам. И изцяло заставам зад този твой коментар, за който говорим. А аналогията ти е наистина гениална!

 29. 29 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  До коментар [#25] от "chichka":

  Никой не ти се подиграва, чичка. Просто си щастливо наивен и не допускаш, че утре някой пО ариец от теб може теб да те обяви за скакалец, паразит и мангал и да те третира съответно. В европейските демокрации отговорността е индивидуална и ако се отречем от този принцип, свършило се е с европейската ни идентичност.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 30. 30 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  До коментар [#28] от "glog":
  Но това го пиша от години!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 31. 31 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#30] от "chichka": Но това го пиша от години!
  ===================================

  Това няма значение. Аз сега го прочетох, сега му давам своята оценка. Дано и други подобни на тая да ти идват по-често наум.

 32. 32 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  До коментар [#26] от "stein":
  Като земеделец като засадиш царевица, пшеница, овошки.... и заприиждат облаците марокански скакалци какво правиш, постилаш им трапеза от изкласилата царевица или пръскаш с пестициди? Та това са божии създания, скакалци, душа носят, как весело свиркат...
  Относно вълната мигранти.... Това което виждате, е само сянката на това което се задава! по Конфуций.
  А опасността за България не са талибаните и африканците.... за нас основна опасност са новите рускоговорящи "българи".
  След две години ще ме разберете, но ще е късно!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 33. 33 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  [quote#32:"chichka"]А опасността за България не са талибаните и африканците.... за нас основна опасност са новите рускоговорящи "българи". [/quote]
  Да. Но именно с приказки за сирийските бежанци, политиците ни успешно ни разсейват.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 34. 34 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 783 Неутрално

  До коментар [#32] от "chichka":

  Извинявай, но не каза нищо за правата на клетките. За рускоговорящите българи си прав, ако от историческата им родина реши да ги защитава като в Крим, нещата ще се оплескат тотално.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 35. 35 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 431 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  Великолепно! Поздравления!

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 36. 36 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 431 Неутрално

  До коментар [#4] от "traveler1":

  Паточка - ученикът на мрачните Хусерл и Хайдегер...

  Не съм негов почитател, но да припомня основната теза на есето му: " "зряща свобода" – свободата да се остави нашия свят да бъде такъв, какъвто е..."

  Но Вие, както и търсещи "истината" сред илюзии и фантазми социо-инженери, НЕ ИСКАТЕ да оставите света, какъвто е!

  Вие не сте свободолюбци, а рафинирани диктатори!

  Онези, която считат своята истина за ЕДИНСТВЕНАТА истина, са от същия сой на религиозните екстремисти. И двата клана ВЯРВАТ сляпо в своите "ценности".

  ОСТАВЕТЕ СВЕТА ДА Е, КАКЪВТО Е!

  И как така сте забравили да коментирате възгледите на Хегел и Ницше?! (Кои пък са те?!)

  ПП: Либералното говорене преиначи изначалния смисъл на думите. И тази е причината за многото "".

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 37. 37 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3749 Неутрално

  Аз вярвам в демокрацията, свободния избор
  =============
  Аз пък не вярвам.
  Консумирам демокрация по малко , с чаена лъжица. ...а не с галони !
  Войната е също вид демократично право . Правото на по силния !
  Демокрация е имало още и в пещерите , но когато тя се узаконява (1789) , са се появили най големите и кървави войни за човечеството ! За 2 десетилетия , 2 световни войни ...алчност...влияние.....смърт.....все демократични издънки !

  До коментар [#14] от "ruby":

  Bukalemun
 38. 38 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 431 Неутрално

  До коментар [#14] от "ruby":

  И аз вярвам във всичко това, но действителността все се кофронтира с тази ми вяра.

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 39. 39 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3749 Неутрално

  Хората стават все повече, ресурсите стават все по малко. Западните нации винаги са били алчни и лицемерни.
  =========
  Така е ,но за да се упои и преспи световната общественост и нужен камуфлаж , нещо ново и обнадеждаващо , за да се забрвят същинските цели !
  8 годишното управление на Обама е типичен пример !
  За този период , само над Сирия са хвърлени 11195 бомби , а над Ирак , 10090.
  Общо в 7 държави са били хвърлени над 26 000 бомби !
  Статистиката е официална и реалната цифра никой не я знае ...
  До коментар [#1] от "primaxm":

  Bukalemun
 40. 40 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 431 Неутрално

  И накрая - няма да има Апокалипсис.

  А страхът, който постоянно ни се насажда, не е породен от добронамереното припомняне на историята, а от запазване либерал-демократурата!

  Впрочем, за да запазят влиянието си, либералите използват всички техники на внушение, които са използвали диктаторите!

  Съвсем по Оруел...

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 41. 41 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3749 Неутрално

  Особено, ако допуснем, че човечеството продължава да е прехласнато по военния си опит, без да търси други възможни решения
  =======
  Когато в едно общество духа на индивида е разюздано освободен и обезверен , за него войната е нещото което ще се случи при всички обстоятелства ! У отделния индивид да има война не е трагедия . Нека Джихада вътре в него да вилнее.....
  Такъв вид война не е пагубна за околните . Проблема е друг.
  Проблема е във войната между два отделни индивида и повече...

  Bukalemun
 42. 42 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 539 Неутрално

  [quote#32:"chichka"]А опасността за България не са талибаните и африканците.... за нас основна опасност са новите рускоговорящи "българи".
  След две години ще ме разберете, но ще е късно![/quote]

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Абсолютно сте прав. От Варна съм по рождение и место живеене и затова искам да кажа на младежите да не свиват в насмешка устни като четат горното написано от вас а да размърдат мозъчните си клетки. Да не робуват на семейни и обществени заблуди и предразсъдъци. Руснаците са били, са и ще бъдат най голямата заплаха за България пък и за всички нормални цивилизовани хора.

 43. 43 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3978 Неутрално

  ЕДИННА ЕВРОПА

  Напротив, злоупотребяваш.
  Мършав антиевропейски трол е "правото" ти.

  Що не се изтъпанчиш с манифеста си на некой площад в Брюксел или Лондон, да речем?

  Хем не ти пука, хем за всеки случай, полиция ще те пази.

  До коментар [#37] от "eti":
  До коментар [#14] от "ruby":

  Аз вярвам в демокрацията, свободния избор
  =============

  Аз пък не вярвам.
  Консумирам демокрация по малко , с чаена лъжица. ...а не с галони !

  Войната е също вид демократично право . Правото на по силния !

  Демокрация е имало още и в пещерите , но когато тя се узаконява (1789) , са се появили най големите и кървави войни за човечеството ! За 2 десетилетия , 2 световни войни ...алчност...влияние.....смърт.....все демократични издънки !

 44. 44 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  Ян Паточка получава забрана за напускане на страната, след като взема участие на 15 -ият Световен конгрес по философия във Варна.
  Това е първият международен философски конгрес , организиран в държава от соц. лагера.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 45. 45 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  Въпросът е добър, но отговорът е лош.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 46. 46 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Все още еволюционното развитие на човекът не е достигнало преодоляване на животното в човекът, за да може духовният човек да поеме ръководството, и човекът да стане, според замисъла на създателя, истински човек. В това се изразява " поврата" /метаноиата/ на Паточка.

  оанес
 47. 47 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Много интересен налаиз, събужда въпроси и провокира мислене. За съжаление, не е за всеки.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 48. 48 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1880 Неутрално

  "Излазът от състоянието на война не е нов конфликт. Това е "тих фронт", без реклами и сензации, чийто хоризонт е хоризонтът на надеждата, сплотяващ всички човешки същества, без значение какви са те, вярващи или невярващи. "

  Според диалектиката обаче, дали е така?!
  Веднъж приемайки войната като отрицание, трябва да предположим, че в нейния край е закодирано и нейното отрицание... Човешкият род ще продължава да се избива, а по-силните и подобаващо да печелят от това...

  I Want To Believe
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK