Опитът "в името на Народа" (В памет на Цветан Тодоров)

Цветан Тодоров

© Надежда Чипева, Капитал

Цветан ТодоровТекстът е от портала "Култура"


Много пъти, слушайки Цветан Тодоров на конференции и семинари, съм търсил български съдържания зад ясните френски фрази. Не поради родна ревност към знаменития ни сънародник, пази Боже. Питах се защо осмислянето на комунизма в България, родната му страна, се размина с мащаба на мислител на тоталитарния опит като Цветан Тодоров? Защо не се опитахме да осмислим травматизиращото ни минало и произтичащото от него настояще чрез предложената от него парадигма, по пътя на онова, което той бе нарекъл "горчива равносметка"?


Отговорът не е никак лесен. Нито по отношение на "българските работи", нито на творчеството на този "фантастичен хуманист", наричан тъй още приживе в Европа. Ала, струва ми се, че питането е ползотворно, доколкото предлага ключ и към огромното по страници и богатство на идеи негово творчество (над 40 книги, по-важните от които достъпни в български преводи). Някъде тук се крие и обратът му през 80-те години на ХХ век, толкова обсъждан от изследователите му, когато от семиотик и лингвист, Цветан Тодоров се превръща в историк на идеите, в изследовател на Просвещението и анализатор на сенчестите страни на ХХ в., "на предела" на двата тоталитаризма – нацистки и комунистически.
Вярно е, че Цветан Тодоров бе пословично дискретен човек, с интелектуална сдържаност, дори свенливост, позната на всеки, имал контакт с него. При последното си посещение в родната си страна, смутено, но съвсем искрено, той предупреди, че не е дошъл да изрече "някакви знаменити истини", а да чуе през какво минава България, какви са предизвикателствата пред нейната демокрация и нейните "интимни врагове". Сподели, че вярва в образованието, тази добродетел на Просвещението, и призова:


"Нека не се отчайваме"


В този смисъл Тодоров е възможно най-неподходящата фигура за "наставник на нацията", която едни или други биха могли да издигнат на пиедестал като "национален мислител". Струва ми се, че подобна мисъл би го хвърлила в ужас: тъкмо той, изследователят на фантастичното в Гогол, да се озове в ролята на "сватбен генерал", с чието име изникнал отнякъде генерал или новоизлюпен властник да започне да жонглира в посланията си.


Това Цветан Тодоров не позволи нито във Франция, нито някъде другаде. Отдавайки му последна почит, критици и журналисти днес признават, че


той заемаше "особено място" в днешния свят на идеите


без никога да се превърне в част от интелектуалния мейнстрийм.


Ученик на Ролан Барт, част от интелектуалните кръгове на 68-а, той не се нареди "в ляво", верен на личния си опит, на първите 24 години от живота си, преживени в България. Ала никога, въпреки антитоталитарното си мисъл, не премина и "в дясно", не стана част от френските "нови философи" (Андре Глюксман, Бернар-Анри Леви, Филип Немо). А след 1989 г. бе един от убедените критици на "администрацията Буш" в опитите й за "външна демократизация" на Близкия Изток, без никога обаче да е изпадал в "прокремълски" илюзии.


В това отношение той остана верен на концепцията си за "ние и другите", на наученото от своите просвещенски предшественици – Волтер и Дидро, и по назад – до Монтен. Без да забравяме любимите му антитоталитарни писатели – Василий Гросман, Варлам Шаламов и Примо Леви.


Неслучайно в един диалог по повод книгата с разговори "Дълг и наслада" той не се поколебава да заяви, че в него може би се крият различни Цветан-Тодоровци, но онзи първият, студентът-филолог от София, никога не си е отивал, ето защо си остава общ знаменател в криволичещата пътека на неговите интелектуални търсения.


Чувал съм го да разказва пред парижка публика как най-важното събитие в неговия живот си остава съдбовното пътуване с "Ориент Експрес" през 1963 г., когато, минавайки Сърбия, най-сетне се събужда в Италия и усеща "полъхът на свободата". Нещо, което не е познавал преди.


Затова в следващите редове ми се иска не да подема поредния синтез на идеите на Цветан Тодоров (и на споровете около първия и втори етап в творчеството му), а да се върна към "българското съдържание" в анализа му на тоталитаризма. Към онзи опит на "студента-филолог" в София, към онова, което просветваше все по-ясно в последните му книги, интервюта и лични разговори (включително и мои) с него.


В тази връзка ще се опра на малко познатата му у нас студия "В името на Народа" (предговор към сборник със свидетелства за комунистическите лагери в България, издадена в Париж през 1992 г.), както и на "Човешкият отпечатък" (двутомник с негови текстове за тоталитарния опит, достъпни на български език в изданието на "Изток-Запад").


И тъй, опитът за комунизма.

 1. Този специфичен тоталитарен опит, свидетелства Цветан Тодоров, може да бъде анализиран от различни гледни точки: философска, политическа, социална или икономическа. Ала най-добре е това да става през личната гледна точка на хората, живели в тоталитарната комунистическа държава. Уви, тъкмо това не се случи в България. И до днес някак объркани продължаваме да се лутаме в разказите за онова време, което така и не намира място в учебниците. Разкази, поделени между лъжата на големите лозунги и изпразнения от значение език на идеологията, съпътстващи (и често прикриващи) репресията на системата, волята за власт на комунистическата партия, унижението и потъпкването на безброй "малки" човешки съдби.
Самият Цветан Тодоров често настоява, че автентичен разказ за тоталитаризма може да бъде изграден само въз основа на конкретни свидетелства, на личния опит на всеки отделен човек.
Както го прави и той самият: "Роден съм в навечерието на Втората световна война в България, страна, преминала в зоната на съветско влияние през септември 1944 г. След кратък период, през който се задържаха няколко нестабилни останки от политическия плурализъм, комунистическата диктатура се установи трайно, за да разхлаби хватката си 45 години по-късно – през есента на 1989 г. Така от първите стъпки до заминаването ми във Франция през 1963 г. аз живеех в тоталитарна страна."


Равносметка, извършена с искреност и реална самооценка: "Отношението ми към режима се променяше постепенно, докато растях. До тринадесетата си година бях ревностно "пионерче" – така се наричаше организацията, която осигуряваше политическо индоктриниране на децата, като ги въвличаше в скаутски дейности, разходки в гората и лагерни огньове. През гимназиалните си години аз загубих всякакъв интерес към публичния живот; цялото ми внимание бе съсредоточено към удоволствията и разочарованията от приятелството и първите любовни влечения, към потапянето във въображаемия свят на големите литературни произведения" ("Тоталитарният опит").


В интервюта от края на 90-те години той без колебание говори за паническия страх от "чистките" в България, от арестите в малките часове на деня или разправата с опозицията, наложили отпечатък върху живота на всяко семейство. Тогава според него образът на западната демокрация помръква в очите на българите, щом като се допуска разправата с легалната опозиция, а Никола Петков увисва на бесилото, въпреки американските гаранции.


Това също е част от тоталитарния опит.


Както е част от него и "животът в лъжа", пребиваването в идеологията. Животът, където всичко е прах в очите, защото някои (Те) разтягат локуми за "светлото бъдеще" на останалите (Ние), не само за да прикрият сивото настояще, но и собствената си жажда за власт и привилегии. Затуй всичко е подчинено на лозунги и абстрактни постулати. Така, пише Тодоров, идеологията става "задължителен ритуал".

 1. Обаче не бива да забравяме и за "обратната страна на идеологията", там, където проблясва брадвата на терора. "Тоталитарните държави са подчинени на властта на едно лице и една каста; основното е, че тази власт никога не бива да се признава като такава, това би застрашило съществуването й. Идеологията е само празна черупка; няма ли я черупката обаче, няма какво да крепи насилието". ("В името на Народа")
Тогава в комунистическия свят се прибягва до репресията: всекидневно средство в управлението на тоталитарната държавата, в чието име функционират и многобройните служби за сигурност. За да изясни ситуацията на човек, нямащ този тоталитарен опит, Цветан Тодоров прибягва до заемка от "Философските диалози" на Ернест Ренан. Трябва да признаем, че в тях прочутият френски историк ясно долавя полъха на тоталитаризма; според него, за да се осигури абсолютна власт в един век на атеисти, вече не е достатъчно да се плашат непокорните с пламъците на невидимия ад; необходимо е да се създаде "истински ад", концентрационен лагер, който да пречупва инакомислещите и да сплашва всички останали.


Самият Тодоров свидетелства: "В Софийския университет, където следвах филология, се отнасях все по-негативно към режима, в който живеех. Единствено семейството и неколцина приятели знаеха моите убеждения. Публичното им изразяване бе невъзможно, да не говорим за по-деен ангажимент за промяна на света. По онова време, след жестоката репресия срещу Унгария 1956 г., дори самата идея за дисидентство, камо ли нейното осъществяване, не съществуваше в България. Най-малкият израз на протест беше безмилостно наказван". ("Тоталитарният опит").


Опасността е ясна – да те изключат от университета, да изгубиш работата си, да те забият в някое затънтено място, и най-накрая – някои от закритите лагери са наново открити и човек може лесно да бъде пратен за "трудово превъзпитание".

 1. Най-голямото оправдание за комунистическата репресия е врагът. Тоталитарната държава не може да съществува без враг. И ако такъв временно липсва, той набързо трябва да бъде изнамерен. Нещо, което позволява на милиционерите или надзирателите в лагерите гордо да заявят: "Един враг по-малко – един хляб за родината повече".
И най-главното: "Всеки лагер си има любим начин на унищожение: газовите камери и гладът в Освиенцим; студът и умората в Колима. Особеността на българските лагери, и по специално на лагера в Ловеч, е мъчението в най-примитивната му форма – боят с тояга." ("В името на Народа").
Концлагеристите нямат присъди, те са жертви на произвол, който може да трае дълго. Шест месеца? Десет години? До сетния им дъх? Режимът познава състояние на "втвърдяване" и "размразяване", ала вгледаме ли се внимателно, пише Тодоров, виждаме, че лагерите са основен елемент на партийната политика, а не нейно извращение. Тук закриват един, там откриват нов, едни ги освобождават през май, за да ги изселят наново през септември (в България лагерите съществуват и през 80-те години на ХХ в.; основно в тях затварят хора от турското малцинство).
 1. Що се отнася до по-голямата част от хората, те изтласкват настоящето чрез формулата "не знам, не чух, не видях". Малцина симпатизират на гонените (типична картина и за другите тоталитарни режими). По-удобно е да се приемат като чиста монета заклеймяванията и етикетите, лепнати от властите – "предатели на родината", "изменници", "отродители". Така всеки има оправданието, че "не е знаел" и съответно няма защо да се упреква, че не е реагирал срещу несправедливостта. Сплашването на населението е в основата на тоталитарното господство. И няма как хората да бъдат упреквани в липса на героизъм.
  Рано или късно един ден тоталитарният режим рухва. Тогава под срутеното комунистическо небе идва време на "горчивата равносметка". Проблемът, пита Цветан Тодоров, е как се отнасяме към травматичното минало?
Опитваме ли се "силово" да забравим, в името на спокойствието,
тоест на "гражданския мир"?


Опит, през който минахме в България.


Или дори започваме да отричаме, че престъпленията, тези непреработени реликти на миналото, продължават да поболяват настоящето ни? Тогава, както пише Цветан Тодоров, започват да се разнасят гласове: "Стига сте ровили в миналото!". В наши дни дори говорят "за бизнес с миналото". Съответно онези, които търсят истината за миналото, биват наричани "лешояди", дори "некрофили", което, по думите на Цветан Тодоров, е "повече от самоизобличение; то е доказателство за престъпленията, за наличието на трупове". ("В името на народа").


А осветляването на историята е трудно дело, както свидетелства самият той в един от късните си текстове:
"Трябваше комунизмът да рухне, за да мога да го разбера в цялост, в която не участвах, и да започна да го анализирам. Докато живеех при комунизма, ми беше невъзможно да пиша за него. И самият аз съм изненадан да установя, че дори и да живея извън тоталитарната система, тя продължава да ми влияе вътрешно – дотолкова, че направляваше размишленията ми" ("Тоталитарният опит").


Оттук идва и императивът на "дълга да не забравяме"


"Един народ трябва да преоткрие миналото си не за да го преживее, нито за да опре на него сегашните си изисквания – включвайки се в безкрайните цикли на реванша и репресиите (Балканските войни са добър пример за катастрофите, предизвикани от подобна буквална памет) – а за да извлече урок за бъдещето; за да се опита, размишлявайки над несправедливостите на миналото, да съживи идеала за справедливост" ("В името на народа").


Тази справедливост, чиято липса изпитваме на гърба си още по-остро днес.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Просвещението и анализатор на сенчестите страни на ХХ в., "на предела" на двата тоталитаризма – нацистки и комунистически.
  ____________
  Абе тези изследователи на ХХ в. понеже са си и либерални наемници винаги си спестяват събитията от началото и края на века които всъщност са най-тежки за българите, казват го хора които са преживели и националната катастрофа след първата световна ,втората световна и соца!

  "(Балканските войни са добър пример за катастрофите, предизвикани от подобна буквална памет) – а за да извлече урок за бъдещето" -
  урока е лесен ако министрите и дипломатите не са способни да отстояват интересите на България трябва да им се бие шута веднага!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2801 Неутрално

  Имам Au nom du peuple - Témoignages sur les camps communistes на френски, чел съм я няколко пъти. Всъщност, това е единствената книга на Цветан Тодоров в библиотеката ми, скъп спомен от един съмишленик, който почина преди 7-8 години и сега лети с орлите.

  Колегата spiegel знае кого имам предвид.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4074 Неутрално

  "...репресията на системата, волята за власт на комунистическата партия, унижението и потъпкването на безброй "малки" човешки съдби..."


  Колко мъка прелива зад тези думи...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  Това трябва да се изучава в училище!!!

 5. 5 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  "Един народ трябва да преоткрие миналото си не за да го преживее, нито за да опре на него сегашните си изисквания – включвайки се в безкрайните цикли на реванша и репресиите – а за да извлече урок за бъдещето; за да се опита, размишлявайки над несправедливостите на миналото, да съживи идеала за справедливост".

  Мъдра мисъл, която обаче няма да хареса на мИтодиту!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 6. 6 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  До коментар [#2] от "Norman Granz":

  +++

 7. 7 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  "Докато живеех при комунизма, ми беше невъзможно да пиша за него."

  Може би това би могло да обясни защо тук комунизмът още не е осмислен, защо за българската култура Цветан Тодоров остава френски мислител и защо вместо да се говори за режима у нас преди 1989 като за една от най-уродливите форми на тоталитаризма, се внушава носталгия.

 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2801 Неутрално

  До коментар [#7] от "spiegel":

  "...се внушава носталгия."

  Носталгията я внушават две припокриващи се отчасти категории хора: ползвалите някакъв вид привилегии (дори дребни) ТОГАВА и неспособните да се реализират СЕГА.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Оруел беше казал в 1984 "„Който контролира миналото контролира бъдещето. Който контролира настоящето контролира миналото. „
  Уви! В този смисъл няма абсолютна истина нито за случилото се в миналото, нито за предпочитаното бъдеще. Има борба за контрол върху настоящето.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 10. 10 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2816 Любопитно

  много е жалко че такива хора не са били част от България.Но може би по-добре защото след 1989 НИКОИ нямаше да иска да ги разбере

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 11. 11 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#1] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Виж сега, този пероид след войните е много тежък, но не за дрогарете.
  Дядо ми като участник в Балканската, Междусъюзническата и Световната война получаваше 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ лв. земеделска пенсия.
  Хайде ти напиши колко получаваше АБПФК???
  И какво общо имат зверствата на комунистите над обикновените хора с ”националните катастрофи”?

 12. 12 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  До коментар [#8] от "Norman Granz":

  Мисля, че има и една трета категория - хора, на които се плаща да внушават носталгията към здравата ръка, ограничените свободи и тиранията "в името на народа".

 13. 13 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Весело

  До коментар [#8] от "Norman Granz":

  По колко пъти на ден успяваш да се удариш в гърдите и да извикаш "Булгар! Булгар! Преуспял Булгар!"?
  Пардон! Забравих, че не си Булгар, въпреки че точно евреите не обичат да се хвалят с богатството си, така че се да знам!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 14. 14 Профил на query
  query
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Сещам се за единственото гениално умотворение на болшевишкия вожд на пролетариата Ленин:
  Полезен идиот.

 15. 15 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Дечицата на капитан грант, ни показват как дяволът чете евангелието. Въздишаха и цитираха с едри крокодилски сълзи в очите откъси от статията, но се настървиха, когато някой им цитира крайния извод.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 16. 16 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3696 Неутрално

  Тоталитарната държава беше изчадие на Ада, чисто материалното благополучие беше нищо в сравнение с чувството на безнадежната обреченост че всичко това ще продължи вечно!
  Свободата не е силна емоция като любовта например, но веднага разбираш когато я изгубиш.

  klimentm
 17. 17 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  Помня как като студент жадно четяхме написаното (и преведено) от него.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 18. 18 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#16] от "klimentm":

  Да да разбирам ли, че сте роден преди 1930 та, до 1944 та сте успели да осъзнаете какво е свободата и след това сте усетили как я губите. В такъв случай, може би имате проблем с Алцхаймер а или просто си четете опорните точки.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 19. 19 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  До коментар [#16] от "klimentm":

  Хайде да не намесваме оправдаващи фактори. Никакъв ад и извънчовешки сили. чисто човешко дело си беше тоталитаризмът, възможно при едно послушно и уплашено мнозинство.

 20. 20 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#14] от "query":
  а у нас такива дал Господ!

 21. 21 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 868 Неутрално

  "дълга да не забравяме"!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 22. 22 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Винаги чета с удоволствие есетата на "докотора". Да е жив и здрав.Пожелавам му да продължава все така е да е критичен и безпристрастен.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 23. 23 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  [quote#19:"daskal1"] чисто човешко дело си беше тоталитаризмът, възможно при едно послушно и уплашено мнозинство. [/quote]

  А защо мнозинството беше послушно и уплашено? Защото когато чрез жесток терор на това мнозинство се вземе страха, с него всичко може да се прави. Дори може да се накара мнозинството да заобича душманите си.

 24. 24 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 572 Гневно

  защо вместо да се говори за режима у нас преди 1989 като за една от най-уродливите форми на тоталитаризма, се внушава носталгия.
  ==========
  "Най-уродливият тоталитаризъм е тоталитаризмът на пазара."

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 25. 25 Профил на v.n.t.news
  v.n.t.news
  Рейтинг: 290 Неутрално

  [quote#23:"tacheaux"]Защото когато чрез жесток терор на това мнозинство се вземе страха, с него всичко може да се прави. [/quote]
  +++
  Тогава 2+2= 5

 26. 26 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 572 Гневно

  Диктатура на пазара.Капитализмът цели разбиване на обществото на индивидуалности – да не сме заедно. Фрагментация, унищожава общественото, отчуждаване, пращане по света.Мултикултутасизъм.Да се препятствува създаването на тесни социални връзки. Татчер:”Общество? Таква нещо няма.”

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 27. 27 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Държавата ни беше феодална - с всички признаци на феодализма : крал , цар - в масква ; барони - слуги - тук ,
  касти- определени : на шумкарите , на съветските агенти , на слугите им - и на - останалия народ, задължен САМО да слуша и изпълнява - БЕЗ да мисли ...!!??
  По границите се стреля - да учиш или работиш ЗАД граница- мечти, по- малки или по- големи .., да пътуваш , да си свободен в мислите, идеите и т.н...
  Нещастието ни днес и сега - е защото същите червени мутри управляват България в ..21-вия век ..!!??

  BIG AL
 28. 28 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Добре Тони ...Добре написано ...
  А него - Бог да го прости ..Беше приятел на чичо ми ..

  BIG AL
 29. 29 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 572 Гневно

  [quote#8:"Norman Granz"]Носталгията я внушават две припокриващи се отчасти категории хора: ползвалите някакъв вид привилегии (дори дребни) ТОГАВА и неспособните да се реализират СЕГА.[/quote]
  Най-реализиралите днес са крадците , измамниците, олигарсите. Носталгията е носталгия на огромното болшинство от населението по СПРАВЕДЛИВОСТТА.

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 30. 30 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#23] от "tacheaux":

  Точно така вероятно е било и по време на османското иго, както може би и по време на византийското такова. Но българите сме оцелели, въпреки всякакви репресии. И съпротивата никога не е намалявала вътре в хората, просто е била и е притихнала.

  До коментар [#26] от "ХАРИ":

  Така е. Но за ужас на тези "планьори", общества има и връзките помежду им стават все по-тесни. Тъй че и този план за унощожаване на човешкото у човека няма да случи, но със сигурност ще промени света.

  Иначе за материала - твърде многословен и твърде закъснял.

 31. 31 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3696 Неутрално

  До коментар [#19] от "daskal1":

  Разбира се че беше чисто човешко дело, както каза навремето Довлатов ,Сталин си е факт но факт са и четирите милиона доноса до службите, чисто човешко дело! Не искам да използвам хиперболата " Ад"за оправдание, винаги съм твърдял че сами изграждаме историческата си съдба. Просто комунизмът е нещо за което имаме непосредствен опит и е част от живота ни.

  klimentm
 32. 32 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Една гледна точка. Мнението трябва да се уважава, независимо от кой ъгъл идва.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 33. 33 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  До коментар [#31] от "klimentm":

  Разбира се че съм съгласен. При това аз съм имал късмет, за разлика от много други хора, рано да изляза и да поживея и в други страни, политически системи и култури. Добре помня терзанията си при една такава ранна възможност за избор, имайки предвид последствията за семейството ми.

 34. 34 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 419 Любопитно

  Не съм чел г-н Тодоров, но ако това по-горе са негови текстове, налице е стряскащо объркване на комунизъм с тоталитаризъм. И като гледам, Тръмп се опитва да илюстрира тази разлика. Но това едва ли е твърде чудно - у нас, дори комунистическата (социалистическа) партия не е наясно...

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 35. 35 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#29] от "ХАРИ":

  Къдъ видя СПРАВЕДЛВОСТ, дрогарьо?
  Дали приема на децата, внуците и правнуците на АБПФК във ВУЗ. Дали в разпределението на завършилите, или пък в раздаването на жилища???
  Хората бяха само Справедливо бедни?

 36. 36 Профил на elena_andreeva
  elena_andreeva
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Кога ли днешна България ще започне да разбира тази перспектива към собствената си история и ценността на тези истини като необходими, за да се изгради отново?

 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7033 Неутрално

  До коментар [#29] от "ХАРИ":

  " Животът, където всичко е прах в очите, защото някои (Те) разтягат локуми за "светлото бъдеще" на останалите (Ние), не само за да прикрият сивото настояще, но и собствената си жажда за власт и привилегии."

  Тази ли справедливост имате предвид.

 38. 38 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#34] от "Mark Twain":

  При Тони Николов и колегите му от портала Култура човек трябва да приема критично писаното и да го проверява.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 39. 39 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#34] от "Mark Twain":

  При Тони Николов и колегите му от портала Култура човек трябва да приема критично писаното и да го проверява.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 40. 40 Профил на krantare
  krantare
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#1] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Гениално! Как никой не се е сетил просто да им бие шута?

  honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tributere
 41. 41 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  Сигурно е бил значим Тодоров, не му познавам творенията, но все ми се струва, че т.нар. мислители и интелектуалци във великите си идеи и виждания, от древните гърци, през Ренесанса и комунистите, та чак до наши дни, стъпват върху един образ на средно-статистическия човек, който е силно надценен и дълбоко погрешен.
  Реалистичната картина е много по-цинична. 80% (та и повече) от човечеството е изградено от примитивни същества, за които свободата е е 100-150 листа а щастието - 100-150 кила (наздраве Коле). Индивиди, за които е достатъчно да посочиш някого и да го наречеш педер@ст, за да го линчува и боготвори хора като Хитлер.
  Какви мислители, какви 5 лева? Боба, леба, и га еб@и.. тоягата бих добавил аз.

 42. 42 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 976 Неутрално

  [quote#8:"Norman Granz"]Носталгията я внушават две припокриващи се отчасти категории хора[/quote]
  Не осъзнаваш силата на herd thinking - народът масово си внушава и видоизменя собствените си спомени под въздействие на средата.
  Наскоро водих дискусия (направо препирня си беше) с познати, които си "спомняха", че когато са били ученици (през комунизма) не е имало сбивания между съучениците, не е имало случаи големите да взимат стотинките за закуска на малките, учениците не са пушели цигари, всичко е било много сигурно по улиците, и родителите са оставяли децата си да играят до полунощ навън...
  Аз обаче сигурно съм живял в някакъв друг комунизъм, защото ясно си спомням как нищо от това не е вярно.

  Изборите били скъпи? - Скъпи са за купувачите на гласове.
 43. 43 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 664 Неутрално

  До коментар [#8] от "Norman Granz":

  носталгията идва и от онези, които ревностно (и заблудено) си дадоха здравето и младостта по изграждането на Кремиковци, Девня, и т.н. и на които нямаше как да им бъд обяснено защо след 89-та бяха обречени на мизерия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK