Детектор на политическата лъжа (наръчник на добросъвестния избирател)

Детектор на политическата лъжа (наръчник на добросъвестния избирател)

© ДневникАвторът Николай Найденов е професор по политология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".


Гражданите гласуват под влияние на два типа аргументи. Аргументите от първия тип са свързани със семейни традиции, идеологически пристрастия, политически митове, преценки от други периоди и т. н. Те подминават актуалната политическа информация или я преработват "по свой образ и подобие". Гласуването на тази основа постоянно решава политически дилеми от миналото, но оставя без последствие политическото поведение на претендентите за властта в настоящето.


Аргументите от втория тип отразяват актуалното поведение и акцентите в предизборната кампания на претендентите. Това вдъхва живот на демокрацията, като я превръща в диалог, в хода на който гражданите санкционират или възнаграждават политиците за онова, което обещават и правят.
Между тези два типа аргументи има и зони на взаимно застъпване, които остават извън полезрението на настоящата статия. Нейната задача е да рационализира гласуването, като насочи вниманието към логическата стойност на това, което политиците предлагат тук и сега. Затова ще напусна царството на партийните пристрастия - политическите и идеологическите съображения, и няма да споменавам имена на партии или лидери.


Ще предложа един примерен списък от индикатори (групирани в осем категории), които могат да подскажат дали кандидатите за властта имат намерение да изпълняват предизборните си обещания и доколко са в състояние да го направят. Целта не е да изчерпя всички възможни индикатори (което е непостижимо), а да покажа колко много от тях са постоянно пред очите на избирателя, а той често ги подминава и после се изненадва неприятно от избора си.


Непоследователност в цялостната политическата линия


Стойността на предизборните послания на един политик пада рязко, ако те противоречат на:


(1) неговата партийна идеология;


(2) негови изказвания, направени на друго място и в друго време;


(3) негови практически действия на власт или в опозиция. Наличието на такива противоречия е знак за проблем с истината или морала, провокиран от дискредитиращ користен интерес.


Неиздържаност в логиката на аргументацията


Най-често срещаните логически дефекти в публичните политически дискусии са следните:


(1) Въпросите, поставени от интервюиращите (опонентите), се подминават и се отговаря с атака срещу личността на опонента. В публичните форуми тази персонификация на дебата се разгръща в индустриални мащаби, като мобилизира всевъзможни реални или приписани особености (недостатъци), свързани с външността или навиците на опонента и неговите близки; личните имена на опонента се подлагат на изпитанията на езиковите каламбури; отделни негови думи се изваждат от техния контекст, за да се предизвика скандал и т. н. Общата цел е да се внуши колко незначителен е политическият опонент и колко "здрави" позиции заема онзи, който го атакува.


Дали обаче това е така? Ако в дебата един политик разглежда личността на опонента като "техническо препятствие", което трябва да отстрани, ако не защитава принципи, тази стратегия гарантира след изборите пълно пренебрежение към публичния интерес.


(2) Фактите на опонентите се подлагат на конспиративни интерпретации или се заобикалят, като им се противопоставят единични, ирелевантни или фалшиви факти. Отговорният политик би направил друго: първо би коментирал изложеното от опонента, а едва след това би изнесъл факти, които подкрепят собствената му теза.


(3) Вместо да отговори на обвиненията в зависимост от сенчестия бизнес, финансови злоупотреби и пр., дадена политическа сила обвинява в същото опонентите си. Това е метод за насаждане на любимото на корумпираните елити внушение, че "всички са грешни", и оттук, че критиката на властимащите е обречена на провал.


(4) Езиковата агресия в публичните дискусии (борба за първите или заключителните думи, надвикване на опонента, говорене паралелно с него и пр.) издава доминиране на целта (властта) над средствата. Политик, който в предизборната си кампания прилага такъв подход към опонентите си, най-вероятно след влизането си във властта ще се отнесе и към гражданите (включително своите симпатизанти) като към средство.


Логическият хаос в предизборните послания впоследствие се "подрежда" от някакъв задкулисен интерес. Но дори когато такъв интерес не съществува, липсата на последователна логика в аргументацията на един политик издава липса на визия за взаимовръзката между обществените проблеми и съответно неспособност за цялостни и мъдри решения.


Необективност в дебата за проблемите на обществото


За такава необективност може да се говори, когато:


(1) състоянието на страната се оценява през призмата на личната или партийната изгода;


(2) не се признава съществуването на обективни затруднения в управлението на опонентите, причинени от наследени проблеми, международния контекст, природни катаклизми, качеството на административния персонал, който не е политически назначени, т.н.;


(3) не се признават дори частични ползи за обществото от управлението на опонентите.


Това са ключови показатели за демократичността на всеки политически субект, защото управляващите се сменят, но народът остава същият.


Пренебрежение към позицията "гражданин"


Гражданите са единственото основание на политиците да управляват. Ако биографията на претендента включва случаи на пренебрежение към нуждите на гражданите, неговите обещания "висят във въздуха". Безспорен лидер сред показателите за такова пренебрежение са опитите на политиците да ликвидират протестите, като:


(1) умишлено намаляват броя на протестиращите, изнасян в подопечните медии;


(2) квалифицират всеки по-масов протест като "платен", откъдето следва, че единствените начини да докажеш своята "безкористност" е подкрепата за управляващите;


(3) внушават, че всички, които не са участвали в протестите, са противници на протестите. Така протестиращите биват противопоставяни на (неизбежно) по-голямата част от населението, при което управляващите се самоопределят като представители именно на тази по-голяма част;


(4) изкуствено изправят протестиращите срещу останалата част от населението, като се използват следните опозиции: "лентяи (хората на духа) – създатели на реални (материални) блага", "чужди агенти - патриоти", "софиянци – хората от народа" и т. н.;


(5) обявяват протестите за недемократични, защото са насочени срещу политици, избрани по законния демократичен начин – чрез избори. Имплицитният извод е, че само протестите срещу опонентите на властта са демократични;


(6) организират контрапротести, за да се отклони вниманието от повода за същинските протести.


Истинската цел на всички тези методи е елиминирането на гражданската активност и трансформирането на демокрацията в авторитаризъм. Затова онзи, който ги владее, използва предизборните обещания като примамка за наивници.


Пренебрежение към проблемите на обществото


Никой политик не би казал публично, че се интересува от обществените проблеми само защото това е изгодно за личната му кариера. Подобен цинизъм обаче прозира в изблиците на присмех, ирония или злоба, когато се коментира управлението на опонентите. Той свидетелства за стремеж да се извлекат повече дивиденти от дискусията на всяка цена. Декларации от типа "нашата партия предлага единствените решения", без да се покаже разбиране за трудностите по пътя към тези решения, са свидетелство (макар и в по-мека форма) за липсата на публична отговорност. В една ерозирала демократична среда подобна претенция може и да има известно покритие, но добрият политически тон изисква тази оценка да се остави на гражданите.


Покваряващата роля на парите в предизборната кампания


Паричните разходи могат да дискредитират една предизборна кампания по няколко линии:


(1) Купуване на гласове. Това не само обезсмисля изборите, то е явно признание от страна на "купувачите", че са готови след влизането в парламента да си възстановят многократно предизборните "инвестиции". Такива политически субекти могат да изпълнят истински само едно "обещание": по-голяма политическа корупция. Затова гласуването за партии, които купуват гласове, е ритуално самоубийство на гражданина.


(2) Несъответствието между огромния мащаб на дадена партийна кампания (изобилие от интервюта по националните медии в желаната последователност, платени реклами, покриване с билбордове на пътищата в цялата страна, заливане на личната поща с печатни рекламни материали и т.н.) и официално декларираните разходи за нея са доказателство за индиректно купуване на гласове. Още по-недвусмислен е този извод, ако същата партия обвинява неудобните си опоненти (с несравнимо по-скромна предизборна кампания), че са финансово зависими от някакъв (умишлено стигматизиран) спонсор. Това издава стремеж към пълен монопол на политическия пазар.


(3) При ниското равнище на публичен контрол в България премахването на държавните субсидии за политическите партии би направило партиите по-зависими от едрия бизнес и по-независими от избирателите. Подкрепата за тази промяна издава стремеж да се облагодетелстват не повече от 2-3 партии и да се неутрализира появата на тяхна алтернатива.


Негативни лични качества на политическия кандидат


Личността на политика се характеризира индиректно от всички разгледани дотук показатели. Има обаче някои аспекти от поведението по време на дискусии и интервюта, които дискредитират пряко политическата личност. Такива са случаите, в които политикът:


(1) говори, без да гледа в очите интервюиращия (камерата);


(2) не отговаря на поставения въпрос, а дефинира "големите проблеми на хората днес" и на тази основа задава контравъпрос (индиректно адресиран към политическите му опоненти). Така се търси троен ефект: заобикаля се неудобният въпрос, отговаря се на собствения и се влиза в класическата популистка роля "говорител на народа";


(3) не признава свои грешки освен ако те не разкриват негови достойнства;


(4) отговаря само на удобни за него въпроси, въпреки че публичното пространство гъмжи от неудобни. Оттук и основателното съмнение, че въпросникът на водещия е цензуриран предварително. Подобни негативни личностни характеристики на политика са достатъчно основание за скептицизъм към неговите обещания.


Готовност на кандидата да не се спира пред нищо по пътя към властта


Това е профилът на политика, който съчетава всички разгледани дотук негативи. Има обаче индикатори, всеки от които сам е достатъчно доказателство, че кандидатът е такъв. Злорадството и злословието в някои политически зависими медии по повод на трагичните инциденти в семействата на някои видни български политици доказва готовност в името на користни (партийно мотивирани) интереси да се прекрачи дори границата между живота и смъртта. Ако можем да се отърсим от партийните си пристрастия, няма да намерим рационално основание дори за един глас в подкрепа на политици, насърчаващи подобни действия.


Колко е демократична една партия


"Приятел в нужда се познава" – казва народът. Дали дадена партия е приятел на демокрацията се познава тогава, когато демокрацията има нужда от нейните идеи и подкрепа. Ако една партия стигне дотам, че обяви свободата за "единственото предимство на демокрацията", за да дискредитира по този начин и самото него, тогава тя дава по-силно доказателство за своята същност от всичките ѝ официални декларации. Същевременно такава партия подсказва, че има наум по-добър политически модел от този на демокрацията. В такъв случай отговорността я задължава да го изложи публично в цялата му пълнота. Така обществото ще може да се възползва от него, а избирателите най-после ще научат не срещу кого, а за какво се бори тази партия. В противен случай трябва да се приложи мисълта на един мой университетски преподавател: "Ако нещо е логично и не става, значи има намесен нечий интерес."


P.S. Онова, което добросъвестният избирател не открие в тази статия, най-вероятно ще го открие в коментарите след нея.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Любопитно

  от горе изброеното излиза че такива като др.Нинова и за чистачка на позитаник няма да я назначат!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3422 Неутрално

  Дали обаче това е така? Ако в дебата един политик разглежда личността на опонента като "техническо препятствие", което трябва да отстрани, ако не защитава принципи, тази стратегия гарантира след изборите пълно пренебрежение към публичния интерес"На практика се получава точно това.

 3. 3 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Няма български политик, който да излезе чист от този детектор на политическата лъжа - отличен материал

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2060 Весело

  Бе, да вика чат-пат "Слава на Русия", да подхвърля "бежанци", "православие", значи е моят човек.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  "Гражданите гласуват под влияние на два типа аргументи."
  "Ще предложа един примерен списък от индикатори (групирани в осем категории)"

  Изхождайки и от двата типа аргументи и прилагайки осемте категории индикатори стигнах до необоримия извод, че трябва да гласуваме за "Нова република".
  С бюлетина № 4.

 6. 6 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 934 Неутрално

  Непоследователност в цялостната политическата линия-ДАЙ България-1г министър в правителството на БойКОЙ, през ден критики и зкачки към същия КОЙ!
  РъБ=НР+РъБ2-->Обещания на предишните избори да са опозиция на БОко, следизборна коалиция с Него!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Автора да не го съдят за плагиатство на заглавието! Лъжата може да я организира и анализира само др. Нинова!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  Очевидно червените олигарси ни подготвят за новия работническо-селски "Рай", който ни гласят. В него Новият Човек ще е претърпял нравствена революция и ще е прегърнал "истинските" ценности, морала и духовното(т.е. ще духа), докато Достойните Ръководители ще задават посоката.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 9. 9 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  До коментар [#1] от "Messerschmitt":

  те всички комунисти не стават дори за чистач на кенеф ,ама управляват успешно България над 70 години , видиш ли го управляващ ,значи дядо му е партизанин

 10. 10 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 268 Неутрално

  [quote#1:"Messerschmitt"]др.Нинова и за чистачка на позитаник няма да я назначат!! [/quote]

  И за касиер на тоалетна не става.

 11. 11 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  До коментар [#1] от "Messerschmitt":

  Ако имаше конкурс за чистачки си сто процента прави, но там имаше ИЗБОРИ за лъжец и тя е без конкуренция.

 12. 12 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Разстроено

  До коментар [#9] от "edin drug":

  Чак успешо????България има три дефолта по време на комунизма-през 1962,1973 и през 1981!За Луканов и Виденов няма смисъл да говорим!Сега обаче ни натрапват друг субект рожба на комунистическата практика-селският нагаждач и активист,верен на Партията и кукловодите и!Преглътнахме някък Гоце....но Нинова буквално ще ни съсипе

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 13. 13 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  До коментар [#1] от "Messerschmitt":

  То освен Нинова и маса други, всъщност болшинството остават извън кръга на тези, за които си заслужава да се гласува.
  Честно казано и без наръчника съм стигнал до този извод и освен Хрито Иванов и Да България, може би, но не напълно, покрива критериите и ДСБ и всъщност за мен това е избора коя от тези две възможности да подкрепя.

 14. 14 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Весело

  До коментар [#1] от "Messerschmitt":

  То това е целта.
  Но от друга страна колцина верват на фалшивите детектори и наръчници на "добросъвестните"...

 15. 15 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  Това трябва да се изучава в средното училище.
  Който не го е научил като дете вече няма шанс.

  подпис
 16. 16 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  Образоването е необходимо на хората за да могат да извлекат ползите от демокрацията. При нас свободата завари хората неподготвени. По тази причина навлязохме в демокрацията с фалити на банките, финансови пирамиди и мутризация.

  подпис
 17. 17 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Аз мога да добава само още два индикатора.
  1. Доросъветният избирател не може да се повери управлението на държавата на простаци.
  Как биха се разбягали пациентите, ако хирургът се обръща към тях с " аз съм прост и вие сте прости, ще се разберем".
  Такйа трябва да се разбягват и избиратели, ако примерно кандидфатът е СИКаджийска мутра, която се хвали че е прочела една книга ( без да е доказано и това).
  2. Добриосъвестният избирател не може да гласува за "чудотворци".
  Не може да се гласува за "лице" (образно казано), което е извърщило "чудото" да купи шест апартамента, "със заеми" от пенсионери. От български пенсионери с по 100 - 200 евро пенсия.

  От проста СИКаджийска МУТРА , през "Вие сте прости и аз съм прост " до Има Такива Наглеци - открийте разликите?
 18. 18 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2174 Весело

  "(4) Езиковата агресия в публичните дискусии (борба за първите или заключителните думи, надвикване на опонента, говорене паралелно с него и пр.) издава доминиране на целта (властта) над средствата. Политик, който в предизборната си кампания прилага такъв подход към опонентите си, най-вероятно след влизането си във властта ще се отнесе и към гражданите (включително своите симпатизанти) като към средство.”

  Избирателите винаги са били средство!
  Колкото до вербалната агресия, нивото на политическия дебат у нас я прави неизбежна!

  I Want To Believe
 19. 19 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 213 Весело

  Аз смятам да напиша на бюлетината:
  ПОДКРЕПЯМ ВСИЧКИ.
  Така де. Само ги чуйте, хубавците. Кой от кого по-загрижен. То не е образование, здравеопазване, доходи, сигурност, справедливост, законност, човешки права, а и какво ли още не.
  Как е възможно да пропуснат подобна възможност - подкрепям всички. Ще им го напиша собственоръчно.

 20. 20 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  До коментар [#14] от "ПРОРОК ИЛИЯ":
  "Но от друга страна колцина верват на фалшивите детектори и наръчници"

  Не е нужно да вярваш в никакви наръчници. Природата ни е надарила с орган за мислене. Съвсем малко помощ ни е необходимо да достигнем до тези заключения сами.

  подпис
 21. 21 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  До коментар [#6] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":
  Гледам, пак философстваш компетентно, ама да попитам, какво стана с аргументите.
  http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/03/17/2936998_sasht_za_severna_koreia_strategicheskoto_ni_turpenie/?p=0&ref=id&_ga=1.89853787.1307668874.1468089122#comment-30
  или да прочетем пак написаното по-горе:
  (2) не отговаря на поставения въпрос, а дефинира "големите проблеми на хората днес"

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 22. 22 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  В първите години от демокрацията бях активен участник от СДС. Тогава ние инициирахме отмяна на законовите изисквания за квалификация за да станеш директор на банка. Още тогава ми светна червената лампа, че не може всеки да ръководи банка, нож в общата уефория нямаше място за дискусия.

  подпис
 23. 23 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 550 Любопитно

  И сега как де гласува човек, след като е прочел статията?
  Няма нито един наш политик в бяло, а някои са направо в черно.

 24. 24 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  До коментар [#23] от "antikvarno":
  "И сега как де гласува човек, след като е прочел статията? "

  Така както сега си купуваме консерва. На етикета пише какво съдържа и този списък никак ама никак не съответства на списъка от какво се нуждаем, но все пак си купуваме.

  подпис
 25. 25 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3798 Весело

  Няма нужда от индикатор, лъжците и крадците си личат като въшка на чело!

  klimentm
 26. 26 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3798 Неутрално

  До коментар [#23] от "antikvarno":

  Можете да издирите и издигнете човека или хората които ви допадат, така направиха в Чехия.

  klimentm
 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Няма нужда от детектор. Те повечето български политици толкова много лъжат, че само идиот ще им повярва.

 28. 28 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2869 Неутрално

  Проблемът е, че по-интелигентните избиратели са наясно за каква партия и за какви хора биха гласували. Лошото е, че на политическия пазар няма предлагане на това, което се търси.

 29. 29 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Аз открих всички лидери на партии, в описаните профили, само Радан Кънев и Христо Иванов не открих. Затова ще гласувам за Нова Република.

 30. 30 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5419 Неутрално

  Заключение: в България няма добросъвестни избиратели

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 31. 31 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#26] от "klimentm":

  Ще гласувам за Да България, говорех за останалите, без Радан.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Губиш автоматически моя глас,ако се изтапанчиш пред цяла България и заявиш,че няма значение кой е баща ти,дядо ти,рода ти!
  От цървул трандафор не става!
  От циганин българин не става!
  От селянин гражданин не става!
  От български кАмунист нормален човек не се пръква!

 34. 34 Профил на nor00519946
  nor00519946
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#33] от "tedif":

  ми няма значение ве, трандафор....
  Какво е направил пра-чичо ти по никакъв начин не определя кой си ти.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 36. 36 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Единствено Нова република отговаря на политическите стандарти.

 37. 37 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2029 Неутрално

  До коментар [#29] от "Fiji":

  След като изборът ми беше сведен до Нова република и Да, България, все пак реших да гласувам за Нова република, след като Да, България отказа да се коалира с тях. Някой има ли информация "от кухнята" защо са отказали, разделяйки за пореден път антикорупционния вот?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 38. 38 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2173 Неутрално

  Демагогията властва, почти навсякъде в политическото пространство! Лъжата и полуистината, са в нейния инструментариум. Но, всеки който, може "да събере 2+2", може и безпроблемно да се ориентира в "димната завеса" от откровени и завоалирани лъжи и демагогски послания. Това не се отнася, до обвързаните "идейно", без значение от какъв цвят са идеите, замъглили междуушието им. Те са "медиумите" на демагогските "послания", към другите немислещи!
  Най-добрият детектор на лъжата е мислещият човек!

 39. 39 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  [quote#36:"fallada"]Единствено Нова република отговаря на политическите стандарти. [/quote]
  Г-н Манфред Вебер от ЕНП не мисли точно така, ма той пък к'во ли и разбира от политика ?
  http://www.blitz.bg/politika/borisov-poluchi-neochakvano-golyama-podkrepa-sheft-na-enp-mu-udari-ramo-i-izrigna-sreshchu-komunistite-na-zhivo_news497870.html

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 40. 40 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 418 Весело

  Много е смешна костовашката пропаганда - като за малки деца и политически олигофрени

  Оооо , иде Пеевскиииии , бедетеее другарииии!

  Абе трети крак на комунетата. И доста къс.

  Karla , Майти Готическа Принцеса!
 41. 41 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#5:"Един препатил"]от двата типа аргументи и прилагайки осемте категории индикатори стигнах до необоримия извод, че трябва да гласуваме за "Нова република". [/quote]

  Браво , комуне , така ви искам - каквото и да става , каквото и да се говори , да сте верни на издънките на партията!
  Много сте , силни сте , долу Пеевски!

  п.п. Пхахахахаа

  Karla , Майти Готическа Принцеса!
 42. 42 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1956 Неутрално

  До коментар [#40] от "Karla Hanneman":


  [quote#40:"Karla Hanneman"]Абе трети крак на комунетата. И доста къс.[/quote]
  Много точно сравнение за Нова република...бих добавил...и мек...

 43. 43 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Единствено г-н Борисов може да премине през този детектор и да излезе целия в бяло. Затова в неделя гласувайте за ... вие си знаете за кой, ама внимавайте, после да няма тън мън.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 44. 44 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 631 Неутрално

  [quote#13:"tsvetko_51"]може би, но не напълно, покрива крите-риите и ДСБ [/quote]интелигентни постове имаш - как не разбра досега, че на изборите ДСБ е в широка коалиция с повечето от свестните депутати от РБ има и една пловдивска партия, добре представена в ГС и други. Има разлика! аз например имам някои резерви към позиции на радан и ако бе само ДСБ щях да съм за ДаБГ! но понеже харесвам хората в Нова република извън ДСБ - мартин димитров, П славов - най добрите, доказали се депутати; трайков, мет. андреев..., а в Дабг няма такива, а и нямат опит - ще препочета Нова република

 45. 45 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2029 Весело

  [quote#40:"Karla Hanneman"]Абе трети крак на комунетата. [/quote]
  [quote#42:"BGman1"]Много точно сравнение за Нова република.[/quote]
  Точно така. На ГЕРБ не са им проблем БСП, с които споделят общ идеологически и финансов произход, а Нова република и най-вече тристата хиляди избиратели, които все не вдяваме какво му е дясното на управлението на бащицата.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 46. 46 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#37] от "7777":
  Никой не казва! Дали гласът ни за Нова република няма да пропадне - под 4% бариера?

 47. 47 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  Според мем проекта "Да,Дългария" е продукт на олигархията с цел разделяне на автентичния десен вот с цел недопускане прескачането на 4%ната бариера. Проекта "нова република" има своите корени и традиции. Другото е поредното изчадие от нищото дето идва "да ни оправя".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK