Езикът на комунистическия рай

Езикът на комунистическия рай

© Красимир ЮскеселиевПостоянно се питаме откъде идва носталгията по комунизма и защо толкова години след като комунистическият режим рухна, за някои неща продължаваме да мислим и говорим така, сякаш това изобщо не се е случило?


Моят кратък отговор е, че докато комунистическата държава остана в миналото, то комунистическият светоглед оцеля в езика ни. Защото освен политически ред, комунизмът беше и това – един цял език, налаган целенасочено върху българите след преврата от 9 септември 1944 г.


Именно на този проблем е посветена настоящата статия: какво представлява езикът на комунизма, създаден в периода 1944-1950 г., и как този изкуствен език се превръща за половин столетие в обичаен начин на мислене.


Завладяването на езика
Фразата не е метафора: мерките, които новата комунистическа власт предприема спрямо българския език веднага след 9 септември, могат да се опишат единствено като езиков преврат.


Атакува се с всички средства срещу всички инстанции на езика – като се започне от обикновения служител и чиновник, мине се през писателите, учителите и университетските преподаватели (вече по съветски образец преподаватели във "висши учебни заведения") и се стигне най-сетне до вестникарите, журналистите и печатарите. Тази последна група е може би най-потърпевша от преврата.


Майстори на публичното говорене и езика на всекидневието, в очите на новите комунистически управници именно тези хора са основният противник за властта над масовото съзнание. Който владее вестниците и печатниците, казвал Ленин, той владее действителността.


Започва се с терор върху журналистите


Още на 10 септември в тогавашната Горна Джумая е убит Данаил Крапчев, главен редактор на най-авторитетния за времето си вестник "Зора" (на близките му казват, че се е обесил в ареста с чорапите си). След него са убити и всички останали редактори на вестника, дори и спортният редактор, който е свален от трамвая и разстрелян на място, след като при проверка на документите е показал журналистическата си карта. На 18 ноември в София след побой в ареста умира прочутият карикатурист Райко Алексиев. По същото време в Пловдив е убит главният редактор на "Юг" Георги Говедаров, а във Варна – главният редактор на "Варненска поща" Лука Константинов. От 105 журналисти, изправени през октомври пред т.нар. Народен съд, повече от 50 няма как да чуят обвинението, защото са вече мъртви.


Този терор не само трябва да унищожи водещите фигури на българската журналистика. Той трябва да разчисти и пътя към печатниците. За новите пропагандни издания няма нито печатни машини, нито достатъчно хора, способни да работят с тях. Единственото решение е новите вестници да се печатат с буквите на старите. Атанас Дамянов, най-крупният собственик на вестници в онези години, е арестуван веднага след преврата (по-късно е осъден на 10 години затвор и умира през 1948 г.), неговите печатници, оборудвани с най-добрите машини, са окупирани от въоръжени лица, вече заложеният за печат брой на "Дневник" е свален и на неговото място е поставен официозът "Отечествен фронт". Освен заглавието на вестника, напечатано с дървени букви за афиши, формата, в която ще се налива новият език, е същата.


В следващите три години мародерството върху печатниците постепенно се узаконява. В началото на 1945 г. влиза в сила т.нар. Закон за защита на народната власт, който предвижда незабавна конфискация на печатница, издала забранена книга или вестник с опозиционно съдържание. През април 1946 г. е гласувано съвсем кратко – в един единствен параграф – допълнение към стария закон за печата от 1921 г., позволяващо всеки опозиционен вестник да бъде спиран или за 10 броя, или завинаги, а печатницата му – конфискувана. Година по-късно влиза в сила специален Закон за национализация на частни и минни предприятия, който засяга и частните печатници. Само в София национализираните печатници са над 60, а за цялата страна – над 150.


Печатниците са завладени


Следва да бъдат завладени и печатните знаци. На фона на продължаващата война и хаоса в страната, новата власт решава да се занимава с българския правопис. Още в края на септември 1944 г. е съставена комисия, която трябва да направи реформа. Новият "народен правопис" е узаконен – впрочем, все още със стария правопис – в бр. 47 на "Държавен вестник" от 27 февруари 1945 г.


От езика се "изхвърлят" краесловните ерове, ят и голямата носовка. Именно "изхвърлят" (този глагол е употребен три пъти в наредбата-закон!) – както се "изхвърлят" от работа неудобните за новия режим хора. "Разчистить университет и Академию наук от фашистских зубров", рапортува в една телеграма до Москва Трайчо Костов. А Илия Бешков рисува в "Политика" група чиновници, гонещи не-народните букви. Над рисунката четем: "Св. Кириле, Методие, на помощ!"


Промяната в правописа


Тя може да ни изглежда нещо дребно и незначително, но в онези години става символ на радикалната промяна в страната. През 1918 г. в Русия Ленин нарежда правописна реформа, чиято основна цел е руският да се прочисти от спомена за историческата си връзка с т.нар. църковнославянски. Образецът се копира и в България: новият правопис е представен като "белег на прогреса" и "знаме на будния човек" – противно на стария правопис, който е заклеймен като "попщина", "фашистка реакция" и "мракобесие".


В желанието си да се уподоби на Москва, новата българска власт ликвидира цял един пласт от историческото развитие на българския език; под лозунга "буквите се приближават към народа" от българския правопис са изключени говорите на немалък брой българи – най-вече на онези, които живеят в пределите на днешна Македония.


Та това е единият аргумент в полза на правописната реформа – нужен е колективен, всекидневно употребяван символ на идеята за необратимо скъсване с миналото. Има обаче и втори аргумент: в утопичната държава на комунизма всичко е практично и функционално, и най-вече езикът.


Въоръжени с Маркс, който казал в "Немска идеология", че езикът не е нищо друго освен практическо съзнание, застъпниците на новото писане ще убеждават, че осъдените букви вече не служат за нищо. "Те не работят", заключава с изумителна простота авторът на един памфлет. Друг автор, бъдещ академик в сферата на езикознанието, му приглася от в-к "Дъга" със заглавието


"Колко струва ер голям на България"


Разпространяват са изчисления - колко тона хартия и мастило ще спести на държавата новият правопис.


В стила на тогавашната военновременна оскъдица всичко това звучи даже нормално. Зад него обаче вече наднича една друга мизерия. Икономията на средства за печата е част от организирана икономия на мисленето, част от една по-голяма редукция на езика и културата до средства за политическа пропаганда.


Културата на книжовността, която се създава постепенно в България от времето на Възраждането – една култура на по-високата образованост – трябва да изчезне в небитието, за да се създаде пледираната от марксизма интернационална култура на работника. Наречена "народна", тази нова култура е по същество култура на опростеното отношение към действителността. Книгата ще отстъпи място на вестника, вестникът – на лозунга, журналистът и писателят – на агитатора.


Граматика на агитатора


През 1946 г. отдел "Агитация и пропаганда" към ЦК на БКП издава подробна инструкция за организацията и дейността на т.нар. агитпунктове – специални помещения във всяко село, квартал или предприятие, предназначени за политическо ограмотяване на населението.


Под "политическо ограмотяване" инструкцията разбира по-конкретно следните неща: колективно слушане на радио (препоръчват се емисиите на Радио "Москва"), колективно четене на избрани страници от правителствената преса, последвано от разясняване на прочетеното, и беседи по "наболели обществени въпроси" (познатото ни клише възниква именно в този род инструкции).


Бележник на агитатора от 1946 г.

© авторът

Бележник на агитатора от 1946 г.


Агитпунктът трябва да се превърне в предната станция, от която партийният език поема към масовото съзнание. Затова и агитпунктът трябва да е привлекателен. Най-напред трябва да се изберат места, на които хората така или иначе се събират – бивши кръчми и читалища. После, агитаторът трябва да е познат на всички. И най-сетне, трябва да се създаде подходящата атмосфера – писалищна маса, лавици с книги, голяма карта за нагледна агитация, табло, върху което ще се окачват по-важните публикации от вестниците. Ще се съблюдава строга хигиена на мястото и няма да се допуска игра на карти и табла. През лятото, когато населението е заето с реколтата, агитпунктът трябва да се изнася на полето.


Всички тези неща са подробно описани в споменатата инструкция, заемаща над 80 стр. Още по-подробно обаче е описанието на езика, който трябва да използва агитаторът. В детайли се обяснява не само как трябва да се подготви за изнасянето на доклад или беседа, но и какво и как трябва да говори. Тези препоръки, които ще намерят място и в специално издавания от ЦК на БКП "Наръчник на агитатора", ще се превърнат в основата, върху която ще се развие т.нар. език на комунистическата действителност. Макар че за половин век в него все пак ще настъпят някои промени, те ще бъдат по-скоро в стила, а не в същността. Привичното мислене за действителността на комунизма е заченато именно в агитационните инструкции от 1945-1946 г.


И така, първият съвет към агитатора е да говори "кратко, ясно и правдиво". За тази цел той не трябва да употребява чуждици (очевидно огромният брой русизми от съветската реалност не се броят за чуждици), а редови думи, изреченията му трябва да бъдат кратки, да се позовава на народните мъдрости, да дава примери от действителността, да борави умело с диаграми и цифри, които за по-голяма убедителност да селектира и закръгля, и т.н. Не по-малко трябва да се набляга и върху логиката на аргументите – нанизването на доводи в причинно следствена връзка, – за което агитаторът е насочен към Ленин. Логиката на неговите речи, казва инструкцията, била такава, че "хващала слушателя за гърлото като с всесилни пипала и клещи".


Погледнато обаче от друг ъгъл, тази т.нар. логика не е никаква логика, а най-обикновен механизъм за трансформиране на действителността в набор от стандартни фрази и клишета. Агитаторът трябва да действа като своеобразна машина за превод, способна да преведе и най-сложния сюжет до няколко драматургични схеми, най-често използваната от които е тази: някой ("народът", "народната власт", "нашите мъдри ръководители") се опитва да направи нещо добро ("да спечели класовата битка", "да подобри положението на народа", "да отвоюва победата"), на което друг ("буржоазните остатъци", "реакционерите", "империалистическият Запад") пречи.


Оттук и втората препоръка: да се говори полемично. Има ли сюжет, има и антагонист. А има ли антагонист, има и спор. Затова и агитаторът не трябва да обяснява нещата кротко;


Той трябва да спори и да изобличава


Включително и когато никой няма намерение да му противоречи. Това качество на речта се нарича в реториката антиципация: да обориш предварително евентуалните си опоненти. Тъкмо това трябва да прави добрият агитатор – да е нащрек за възражения и да поддържа в говоренето си едно постоянно усещане, че някъде в публиката се спотайва враг. Така да се каже, външната ситуация, в която някой дебне, за да "саботира народната власт" (още: "да направи диверсия", "да ни отклони от начертания път"), трябва да се разиграе пред слушателите като ситуация, в която някой дебне, за да попречи на говорещия.


В речта на агитатора врагът никога не е глупав; напротив – той е "хитър" и "лукав". Съответно, народът е винаги "изстрадал" и "добър", но "наивен", а комунистът, който помага на народа – "осъзнат", "буден", "на пост". Именно това е обичайната роля на комуниста –


да "събужда" и "мобилизира"


Затова и на агитатора се препоръчва да съчинява лозунги, а ако не може да ги съчини сам, да използва вече поместените в официалните вестници. Лозунгът трябва да бъде кратък, така че да се помни и печата лесно, да не е двусмислен (т.е. от типа на "25 години социалистически цирк") и най-вече да увлича и ангажира. Последното се постига най-ефективно, когато лозунгът пропагандира от името на някакви "ние" – в този случай, без да бъдат питани, са ангажирани всички.


Тъкмо затова езикът на комунизма обиква лозунгите като средство за изразяване – защото чрез лозунгите се създава усещането, че всички ("целокупният народ") са отговорни за промяната в действителността. В същото време именно лозунгът се оказва най-ефикасното средство за заличаване на нуждата от лична отговорност – първо от езика, а после и от живота. Защото когато всички сме призовавани да извършим неща, които нито можем, нито сме допуснати да извършим, и когато навсякъде ни се казва, че господари на действителността сме всички "ние", но решенията се взимат от една малка и несменяема група – тогава самата действителност, особено малко по-далечната от битовото ни съществуване, става ничия.


Използван, за да ни приближава към действителността, на практика лозунгът ни приучва как да се дистанцираме от нея.


Но освен към дистанциране от общата действителност, говоренето с лозунги приучва и към още нещо –


да не се прави разлика между факт и желание


Казването, че нещо е станало или направено на конкретно място от конкретен човек или група хора, съобщаването на делнична новина, обикновеното, безстрастно констатиране на събитие или инцидент почти изчезват от официалния език на комунизма за сметка на лозунга и тълкуването на факти. Дори и в т.нар. хроники и прегледи на събитията смисълът на "е" свободно се заменя със смисъла на "трябва да е". Не сме далеч от известния афоризъм за комунистическия вестник – че лъже за всичко, с изключение на датата.


Но дали не лъже и за датата?


Когато изчезне разликата между факт и желание, с нея изчезва и разликата между настояще и бъдеще. Нещо е факт – напр., че в страната липсват основни хранителни продукти, - но този факт не се съобщава публично като обективен факт от настоящето, а като пожелание за бъдещето – "Да се преборим със спекулата!" Така цялата сфера на настоящето всъщност се ориентира към едно особено време на предстоящото настояще. Само така можем да си обясним усещането за безвремие в езика на комунизма. Глаголното време на лозунга е станало глаголното време на опашката. Мобилизацията се е превърнала в чакане.


Прерисувана от художника Дамян Дамянов опаковка на идеалната дъвка

© авторът

Прерисувана от художника Дамян Дамянов опаковка на идеалната дъвка


Така се появява и третата препоръка пред агитатора – да внушава, че има добро, за което трябва да се преборим. Даже не просто добро, ами най-добро, към което се стреми "цялото прогресивно човечество". Но за да се преборим за това "най-добро", ние самите трябва да станем възможно най-добри. Затова и от речта на агитатора не се очаква само да обяснява действителността; тя трябва и да превъзпитава в онова, което тогава се нарича "нравственост". И което не е нищо друго освен една топла цензура на комунистическото добро, своеобразен морален филтър, оцветяващ говоренето за конкретните неща от живота с идеите за "трудолюбие, другарска взаимопомощ интернационализъм, колективизъм и любов към социалистическата роднина" (по "Кратък политически речник", 2 изд. 1974, тираж 60000).


Резултатът от този начин на говорене ни е добре известен:


бутафорен патос и сладникавост


Усмихнат свят, в който радостта е застинала в героична поза. Народ, който театрално се радва на неща, на които никой поотделно и искрено не се радва – манифестация, реч на партийния ръководител, нова електроцентрала. И, обратно, пълна неспособност да се говори топло за естествените радости от живота – за хубавата храна, приятната напитка, разговорът, любовта. Там, където се поражда живецът на живота и където се случва естествената мобилизация на жизнената ни енергия – там в официалния комунистически език цари студенина.


Отворете която и да е готварска книга от времето на комунизма и ще разберете какво имам предвид. Език без прилагателни,


безвкусен език за храна без вкус и подправки


Рецептата е оскъдна и не може да скрие оскъдицата на живота.


Няма дори сол. Обичайна рецепта от сп. "Жената днес", 1984 г.

© авторът

Няма дори сол. Обичайна рецепта от сп. "Жената днес", 1984 г.


Нещо се смесва, за да се изяде и толкоз. Поради това и рецептата не се занимава с отделните съставки на храната, а с веществата в тях. Така по-малкото изглежда повече. Но то често води до абсурдния обратен ефект да ти се отяде, да ти секне желанието за пиене. Та кой би изпитал тръпката от чаша хубаво италианско кафе, когато прочете в книгата "Ободрителните напитки в дома" (1976 г.), че по съставки кафето се родее с пикочната киселина?


И най-сетне, този приповдигнат, превъзпитателен, нравствен, добър, щастлив език е абсолютно парализиран пред злото. Пред нещастието. Пред престъплението. Злото е или абсолютен, световен заговор на "злите реакционни сили, обединени в омразата си срещу народната власт", или нещо абсурдно дребно, което т.нар. очерци правят да изглежда като голямо и значително – напр. дефектни куки за плетене, произведени в Разград (един от хилядите примери, които могат да се открият в женския официоз "Жената днес").


Когато обаче злото е наистина зло, тогава то се размива във фрази от типа на "някои негативни явления" или "някои неотговорни другари". Това, което наистина пречи в живота на всички и което наистина ни ощетява, изглежда не по-лошо от лошото време.


Вместо заключение – два кадъра


На първия, от лятото на 1990-та, се вижда т.нар. Град на истината, разположен върху днешния площад "Независимост". Там, където доскоро софиянци са марширували, носейки над главите си огромни букви, сега има разпилени книги. Това са речите на комунизма – томовете на Маркс, Ленин, Живков. Около тях: стотици надписи, направени на ръка, с най-различни почерци и най-различни искания. Вавилонската кула на комунистическия език е рухнала и езикът отново е станал това, което е естествено да бъде – езици. Около Мавзолея някакъв младеж разнася плакат, на който пише една единствена дума: "Вони".


Това беше кадърът на освободения от комунизма език. Шест години по-късно камерите ще уловят един друг кадър – този път на наследството от езика на комунизма. Нищо повече и нищо по-малко от една възрастна жена с тъжно и подпухнало лице, която спи на улицата. Спи в ложе от букви. Камерата се приближава и виждаме, че си е постлала със стари броеве на "Работническо дело". Никой не я пита нищо. Няма и нужда. Защото се досещаме, че освен от бедността, тя заедно с мнозина други страда от още нещо – от разпадналата се лъжа на един свят, който на думи е бил неин и в който на думи всичко е било прекрасно.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (99)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Dr Ly
  Dr Ly
  Рейтинг: 237 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3538 Неутрално

  Милицията - Биещото сърце на Партията.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  Милицията - Биещото сърце на Партията.
  —цитат от коментар 2 на chicago514


  все още !!! но вече мутромилиция !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  това не е капитализъм. това е съвсем друг УРОД !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 575 Неутрално

  Харесвам такива материали - да знаем и да помним къде сме били и къде сме сега. Относно смяната на правописа практиката показа, че днешният е по-модерният вариант, иначе, ако беше обратното, досега да беше възстановен старият вариант с краесловните ерове, ят и голямата носовка.

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 6. 6 Профил на Bojidar Vasilev
  Bojidar Vasilev
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Така се появява и третата препоръка пред агитатора – да внушава, че има добро, за което трябва да се преборим.

  Това се използва усилено и сега , в селата наборите на това обучение разбират само това , заучени фрази от детството бетонират мисленето сега . Ходи и говори за промяна ! Със един телевизор човек по-може да проведе диалог , от колкото с чугунените глави

 7. 7 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4037 Неутрално

  Всичко това вече е описано от гениалния Оруел в "1984" - редуцирането на огромното многообразие на английския (в случая) език до т.нар. Newspeak, който се състои от малко думи с точно определени значения, без каквито и да било нюанси, способни да подложат на съмнение партийната линия.

  Крайната цел - говорещият за кряка като патица.

  Има дори измислено понятие за съвършения оратор: Doubleplusgood Duckspeaker.

  За русизмите: в края на 70-те, когато служих в казармата, бяхме заобиколени от такива. Наблюдателницата, на която заставаше караулният, беше "вишка", раницата - "мешка", телефонната слушалка - "трубка", копчето на комутатора - "кнопка", рапортуващият "захождаше" по фланга и т.н.

  По-отраканите софиянци си правехме гаргара с офицера, който ни обясняваше как работи свързочната техника: Натискате, значи, кнопката...
  - Не е ли по-правилно да я нажмьом?
  - Какво?
  - Ами натиска се копче, а кнопка се нажимава...

  Оня гледаше като пукал и нищо не му влизаше в тиквата.

  Сигулно е бил от Кулските села - Коста Перчово или нещо такова.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1121 Неутрално

  Така и не можахме да се отърсим от комунистическата чума. И в неделя ще си я сложим отново официално начело...

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1121 Гневно

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  Отивай при Ленин да му рапортуваш откритието си...

  Няма шики-мики.
 10. 10 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1503 Любопитно

  В началото на 80-те години се разхождаме из столицата с приятел от Западна Европа. Месец преди това той е бил в Северна Корея и постоянно сравнява в полза на София. Ранна есен е и градът наистина е очарователен. Стигаме до района на ЦУМ и той вдига глава към надписите отсреща. "Какво пише?" "Напред към комунизма", превеждам аз засрамено. "Сериозно?", реагира той изумено. Повече не стана дума за Пхенян.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#8] от "Радан-Издислав Кънев":

  ами сложете си я - щом ви е мерак !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  Носталгията идва от изчезналата държава, правила и ред. Както и на препитание и бъдеще за много райони в страната. Някой ви е излъгал, че олигархичните назначени капиталисти имат нещо общо с демокрация и икономика.

 13. 13 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Т'ва агитацията и пропагандата е страшно нещо ей! Начи - в БГ-то са се научили мафиотите за силата на пропагандата и агитацията и бъзикат на хората съзнанието вече 70 години да им се доверяват и да им дават достъп до обществените активи. Пък в Русия 100 години вече ги крадат завалиите по същата схема

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 14. 14 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#5] от "neut":


  Харесвам такива материали - да знаем и да помним къде сме били и къде сме сега. Относно смяната на правописа практиката показа, че днешният е по-модерният вариант, иначе, ако беше обратното, досега да беше възстановен старият вариант с краесловните ерове, ят и голямата носовка.
  —цитат от коментар 5 на neut


  Не си гламав! Това е най маловажното в статията и ти за него се хвана

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 15. 15 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 982 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  А при комунизЪма (всъщност през соц'периода, комунизъм никъде не е имало) хората бяха едни щастливи такива:) Виждаше се по манифестациите на 1 май и 9 септември-щастливите хора се събираха доброволно, и със щастливи лица маршируваха пред местните велможи, за да им благодарят за щастливият живот! И който го нямаше на манифестацията без МНОГО уважителна причина му...разказваха играта,
  До коментар [#1] от "Dr Ly":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 16. 16 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#7] от "Norman Granz":

  Товаришч мистер Гранц, 1984 се случва точно сега в момента в САЩ, макар че вече твоят любимец Тръмп се опитва да го разтури. Нарича се левичарство и политическа коректност.
  Даже National Geographic се прекръсти на NatGeo, за да звучи по правилата на новоговора.
  Америка където отива, някои оттам се връщат. 😆

  Апокалипсисът апокалиптичен
 17. 17 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  Тя и Корни така като теб каза, и затова утре ще се измъчите

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 18. 18 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Бих обобщил о е това комунизъм и има ли почва у нас : Комунизъм е бъзикане на съзнанието на хората, така че да не знаят на кой свят се намират и да дават активите на обществото в ръцете на мафиоти. Това се постига чрез постоянна агитация и пропаганда до степен народа да не различава доброто от злото - Възможно е, работи, практиката го е доказала

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 19. 19 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1454 Любопитно

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  И кое му е по-приемливото? Поне една причина да кажеш?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 20. 20 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1454 Разстроено

  Много хубав материал, написан с много тъга. За нищо на света не бих искала да живея през онези години, първите 15-20 след комунистическия преврат.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 21. 21 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3200 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  Ми да, комунизмът е диктатура на пролетариата и най вече на неговите лидери. Докато капитализмът е демокрация и съревнование. Затова изберете, диктатурата или демокрацията

 22. 22 Профил на Bojidar Vasilev
  Bojidar Vasilev
  Рейтинг: 385 Неутрално

  До коментар [#20] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  За нищо на света не бих искала да живея през онези години, първите 15-20 след комунистическия преврат.


  Тия който са мислели като тебе не са оживели , това е комунизма без маска

 23. 23 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3200 Весело

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ,,това не е капитализъм. това е съвсем друг УРОД !!!,,

  А какво е капитализъм?

 24. 24 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Само в София национализираните печатници са над 60"
  Не сравнявайте сега с комунизЪма. Сравнявайте сега с отпреди 1944

  До авторчето - ку не е бил комунизма, вероятно е немало да те има

 25. 25 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1512 Неутрално

  "Единственото, което комунистите знаят за парите е тяхното харчене"!, Айзенхауер, бих добавил - не своите пари, а чуждите!

 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7900 Неутрално

  Страшно е да те управляват озлобени, бедни и неграмотни. Сегашните са само озлобени, но се държат по същия начин. Боже, пази България и дай ум на българите.

 27. 27 Профил на today
  today
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Сега, за да има справедливост, трябва да се постъпи по същия начин с всички бесепари, както комунистите едно време са постъпвали с инакомислещите. Да им се изземе бизнеса в полза на държавата (те и без друго тоя бизнес го имат, понеже са крали от държавата), и да им се забрани каквато и да било политическа дейност. Те нали смятат такива действия за правилни и нормални, значи ще се кефят. А другарката Нинова ще е още по-щастлива, щото за нея вече няма да има демокрация, същата тая демокрация, дето толкова и била отнела!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 28. 28 Профил на Сиромахъ Ведъръ
  Сиромахъ Ведъръ
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Отдавна съм на мнение, че скъсването на България с видимите и невидими вериги и зависимости с онази деспотична Империя на Злото, от чиято сфера на влияние все още не сме се освободили напълно трябваше и все още може да започне точно от там откъдето започна през 1944 г. - от реформата на правописа и връщане към стария модел. Това ще е едно връщане към корените на езика ни. Това ще е ясен знак, че не сме вече "съветска" колония. Това ще е много по-силно послание към света и към деспотичния Кремъл от разрушаването на паметниците от времето на т.нар. "комунизъм". Това ще е жест и сигнал за промяна и към Македония. Вижте какво направиха и там след 1945 г. (с измисленият им jaзик, с азбуката им, прочистена от "неправилните" български букви и замяната им със сръбски) и помислете защо го направиха? От там се започва. Така се промива съзнание. Така се влияе върху територия.

 29. 29 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 746 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  Логично е да се мъчим. Не знам защо тази констатация е направена за другите, някак изключвайки коментатора. Психосоциална абстиненция. Така бих нарекла синдрома, от който в една или друга степен сме засегнати онези, които преживяхме голяма част от съзнателния си живот по времето на епохата на социализма. Всеки от нас има различни по обем ресурси за преодоляването на подобна абстиненция. Ежечасовото манипулиране на съзнанието в продължение на десетилетия и то на дълбоко ниво доведе до един "блатен" преход. Или по-скоро труден /психологически/ за излизане от трайно вменени схеми на мислене и възприемане на света около нас.
  И се опасявам, че след утре отново ще бъдем "бутнати" в матрицата на социалния експеримент. Ще бъде рестартиран.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 30. 30 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  "комунистическият светоглед оцеля в езика ни"
  Оцеляха и изрази като "пет за четири", характеризиращи начина на работа по време на соца.
  И досега не можем да се отървем от пораженията, нанесени от социализма по манталитета ни.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 31. 31 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Весело

  Ей, трудна работа било да се разгроми комунизма...

 32. 32 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1974 Неутрално

  И сега има много примерни агитатори, които продължават да промиват мозъците на тези, които не могат или ги мързи да мислят. Преливащ от ентусиазъм агитатор е Корни и понеже нейният електорат е закърмен с лозунги, веднага се хвана на въдицата й.

 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3195 Весело

  да борим пропагандата с повече пропаганда

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5521 Неутрално

  Хибридна война, идеологическа диверсия, агитатори на народната власт :)
  Последното изречение наистина е великолепен апоеоз на провалената социалистическа/комунистическа власт. Колко е странно, че все още се намират хора, които да искат завръщането и (не говоря за началниците тогава, те сега имат същите или по-добри позиции)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 35. 35 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
  А началото на статията прочете ли? Прочете ли колко редактори и журналисти са отишли по-дяволите, през онова време хубавото? Не стой само на сянка, не ти се отразява добре. Да но получаваш добри пари за мненията си.

 36. 36 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3200 Весело

  До коментар [#19] от "Умерена джихадистка с канибалски наклонности":

  ,,И кое му е по-приемливото? Поне една причина да кажеш?,,

  Как куве, ми леба за двайсет стинки, млекото за трийсет, почувнити станции по мурету и балканот, тип работническо общежитие, бензинот пу петнайсет стинки, ай дан казваъ и за другите благинки кат орденти на ударницити

  настроение супермахтапчийско

 37. 37 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  Никога не съм бил по_щастлив, отколкото при социализъма!!!
  Да намериш връзки, за да подадеш молба за телефон, страшно щастие!
  Да намериш човека, на когото да дадеш 500_600 лв, за да ти вкарат телефон, още по_голямо щастие. Да направят ”разширение” на АТЦ свръх щастие. Да ти пуснат дуплекс, вече не стъпват по земята от радост. Да не говори съседката по телефона, за да мога да се обадя аз беше неописуем възторг.
  А сега какво? Скука, пет шест оператора ме молят да ми доставят тази услуга.

 38. 38 Профил на balista
  balista
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Гочев ,за средно интелигентният човек това е ясно и го знае отдавна.Кажи нещо ново или за сегашното време.Като ровиш в лай..та какво ще намериш ? Гледай напред.

 39. 39 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 746 Неутрално

  .Кажи нещо ново или за сегашното време.Като ровиш в лай..та какво ще намериш ? Гледай напред.
  —цитат от коментар 38 на balista

  Не успяхме да изринем "оборите" от екстрементите на екстремистите наречени социалисти. Дали ровим или не, ще си вони. Затова се изнесохме и ние и децата ни. Не съм длъжна да живея във вредна за здравето ми среда.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 40. 40 Профил на Дебоя
  Дебоя
  Рейтинг: 352 Весело

  Баси и БУЛАМАЧА! Да се чуди човек, откъде да го захване...

  Лъжа, до лъжата, мила моя майно льо!?

  Само един пример, който ме накара да се усмихна: "Няма дори сол. Обичайна рецепта от сп. "Жената днес", 1984 г."

  Абе, аланкоолу, искаш да ти кажат колко грама сол ти трябват, да си посолиш пастата, която готвиш ли?! Всеки нормален човек знае, колко сол да си сложи в манджата. Ти какво, искаш да ти го напишат ли- 2- 3- 5гр. сол? И какво, ще мериш грамовете ли? Ако не пише, няма да сложиш ли?🍲🍝😋

  Нямам време/нерви, засега!🤦😜

  Жив е той, жив е...
 41. 41 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3383 Весело

  Простотията на наште партайгеносета отиваше към безкрайност . Без инструкция от Москва бяха направо изгубени! Виждаме че и днес се съвземат само тогава когато получават инструкция от КГБ и Кремъл!

  klimentm
 42. 42 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3383 Весело

  Аз пък сериозно мисля че на една много голяма част на народа ни сегашното време на полудемокрация и полузаконност тайно му харесва. Неудобството е само от трудния достъп до ресурса!

  klimentm
 43. 43 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3383 Весело

  Аз пък сериозно мисля че на една много голяма част на народа ни сегашното време на полудемокрация и полузаконност тайно му харесва. Неудобството е само от трудния достъп до ресурса!

  klimentm
 44. 44 Профил на nolimit
  nolimit
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Има няма 1 млн жертви на комунизма, от както е в България

  300 хил. първите 3,4 години след като идват на власт през 1945.

  и още около 700 хил. след 26-ти април 1986 / когато скриват от народа за аварията в Чернобил /

  Много късопаметен е българският народ.....................

 45. 45 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  Каква носталгия, на мене вече ми се повдига неконтролируемо при всяко споменаване на социализъм, комунизъм, носталгия и тем подобни! Кога ли ще дойде времето, когато няма да се предъвква повече тази тема! Не беше ли достатъчно, че животът на милиони българи беше съсипан от 45 години тоталитарно управление, та да трябва да се бърника непрекъснато тази незарастваща рана!
  Социализмът сега се е превърнал в хранителна среда за ред паразитни драскачи и ''философи'', които не са в състояние да родят никаква стойностна и оригинална идея. Те са се вкопчили в трагичното ни безславно минало със стремежа да изцедят от него и последната капчица, която да похрани бездарните им писания.
  Стига!

 46. 46 Профил на axel
  axel
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#5] от "neut":

  Чрез това "модернизиране", а по същество "демократизиране", което направи неграмотните каскети на полуграмотни, бългаският език бе лишен от специфични и красиви звуци - напр. краесловното я(т) днес звучи отворено и твърдо, което по-старите българи произнасят затворено - звук между ъ и я, който звучи мелодично. Това промени мелодиката фразата на българския език. Постепенно новите неграмотни управляващи започнаха да променят и граматиката на езика - особено спрежението на глагола. И по папагалско подражание всички пишещи и публично говорещи лица (не личности!) ги последваха, а днес - дори утвърдените ТВ-говорители.

  „Gesagt heißt nicht immer gehört, gehört heißt nicht immer verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, einverstanden heißt nicht immer angewendet.“
 47. 47 Профил на Vladimir St Radoslavov
  Vladimir St Radoslavov
  Рейтинг: 8 Весело

  Забавното е че тази "статийка" се появява в денят за размисъл. Сякаш някой толкова не може да изкара без да агититира и да си вярва че накой ще се закачи на въдицата. Или либералната полит "просвета" не бива да губи глас а нейните корифей парици и време ... или омразата към общото и минало трябва точно днес да се избълва със "зловонието" което я съпровожда

 48. 48 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Носталгия по комунизма има единствено при по-възрастни хора и то не толкова за комунизма,а защото свързват тези времена с младостта си.

 49. 49 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1441 Весело

  агитаторът не трябва да обяснява нещата кротко; Той трябва да спори и да изобличава. Включително и когато никой няма намерение да му противоречи.

  Горе долу това прави и Георги Гочев в момента с тази статия. Знаем го социализма бе, Гочев. Знаем какво представляваше. Не сме чакали ти и Кристо да ни обясните, какъв е. Днешните проблеми на България обаче са други. Не търси под вола теле.

  /не се чете/
 50. 50 Профил на Asen Spasov
  Asen Spasov
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Хващам се на бас, че и до ден днешен БСП/ боядисани комунисти/ все още ползват тази опорна точка

 51. 51 Профил на shule
  shule
  Рейтинг: 294 Неутрално

  "За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат."

  Припомних си един любим виц: Кореспондент на в-к "Правда" е в командировка зад полярния кръг и пита чукча: - Какви чувства ви вълнуваха до революцията? Онзи отговаря : -Основно две чувства, на студ и глад.
  Кореспондента пита пак: - А след революциятя?
  Чукчата отговаря:-Основно три чувства, на студ, глад и високо удовлетворение.
  Абе хубаво си беше в соца, бяхме си удовлетворени.

 52. 52 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#1] от "Dr Ly":

  Нинова, ти ли си ,бе? Бягай да палиш свещ за утре...

 53. 53 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Виждам, че форумните идиоти добре са усвоили "наръчника на агитатора"... Достойни наследници на Г. Боков и на полк.Томов...

 54. 54 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Ей, трудна работа било да се разгроми комунизма...
  —цитат от коментар 31 на ПРОРОК ИЛИЯ


  Не е лесно, след като така сте се окопали във властта...

 55. 55 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#47] от "Vladimir St Radoslavov":

  Някой да те е накарал на сила да четеш статията?

 56. 56 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Да, виждам, че форумните идиоти не обичат да гледат назад, те гледат само напред към "светлото комунистическо минало"...

 57. 57 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Не страдайте толкова. Езикът е жив организъм и се променя. Много по-бързо от еволюционните промени при живия организъм. Проблемът е, че някои хора объркаха значението на думите еволюция и революция. При това положение и за хората, и за езика им - резултатът не беше много добър.

 58. 58 Профил на zbs44514268
  zbs44514268
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Съжалявам но позьорството в статийката засенчва малкото интересни мисли. Има такива, но да жалиш че комунистите са малтретирали ерголям след съгласна на края на думата си е перверзно желание за оригиналност!

 59. 59 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1974 Неутрално

  До коментар [#37] от "4ort":

  А да намериш уличен телефон, който да работи, какво щастие беше!

 60. 60 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 843 Неутрално

  Повърхностна разработка, особено ме разсмяха нелепите примери с рецептата и кафето. Жалбите за погубения език от автор, който "случва" нещата, също не звучат особено убедително (макар да са основателни). А на финала направо се разплаках. Абе, хора, какъв таргет гоните? Младите не четат "Дневник", а съвсем други медии, възрастните много добре помним какво чудо беше така нареченият от вас "комунизъм", та да ни го описвате по този пропаганден начин. Явно днес не пишат добри наръчници на агитатора :)

 61. 61 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Странно нещо са форумните идиоти... Първо си купуват компютър - доброволно, после си прокарват Интернет - доброволно, после влизат в страницата на Дневник - доброволно, после четат антикомунистически материали - доброволно... и накрая плачат, че буржоазните автори на сила ги манипулирали...

 62. 62 Профил на antropos
  antropos
  Рейтинг: 596 Неутрално

  До коментар [#37] от "4ort":

  И да поработиш, за да ти "отворят" телефона. Уж платено, ама не се плащаше докато не изтриеш подметките на един чифт обувки, поне, да се молиш

  Sic transit..
 63. 63 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2422 Неутрално

  Глупости оплакване :) Даже е забавно..до какво могат да се превърнат хора, който се бориха с диктатурата !? Сега звучат по абсолютно същият начин както хард тоталитаристи. Навсякъде проспаха промените, приеха че ДЕМОСА е нещо като ОЛИМП има амброзия и нищо друго. Проспаха технологиите, а сега оправдават се с "тъмните компютърни сили ", много често ръководени от КГБ , а най -отгоре е Путин.:) Там се създават "ръководства за печелене на избори"; манипулират медии, плащат на журналисти , сигурно забравям десетки неща. Ако възразиш на нещо - комунизъм , мурзилка , купуваш си капиталистически телевизор , детето работи/учи в Италия ,Гърция , Германия. Иначе Дневник е платформа където може да "поспориш"..... засега. Виж другите медии ..."много десни" , кафяви или нещо средно бързо блокират блокират. Имат по двама трима проверени , авторите отговарят - красота . Никакъв да спра да пиша.... , просто сме два народа - всеки при своите. Дали цялото ще остане цяло - това е друго !

 64. 64 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 784 Неутрално

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  Мъчиш се ти, защото си останал прост и мързелив.

 65. 65 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5508 Неутрално

  Някои още бленуват за "светлото бъдеще", няма такова. Каквото си го направим това ще е. Кой се мъчи - този дето го мързи да учи да работи и да се развива. Който е кадърен навсякъде го бива.

 66. 66 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3564 Неутрално

  Антикомунизмът вече е идеология и се разпространява като комунизма. Колкото повече време минава, толкова повече стават антикомунистите. За 45 години ще достигнат бройките комунисти от комунизма, но при условие, че тази държава все още има население.
  А какво беше в началото? С фенера на Диоген трябва да търсиш читав антикомунист. Аз само веднъж срещнах един. Да ме прощават тези с които сме се срещали, но не сме се познали, може и такива да е имало. Впрочем читавата идеология е като търговска марка. Ако не струва, не върви и на пазара.

 67. 67 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Защото се досещаме, че освен от бедността, тя заедно с мнозина други страда от още нещо – от разпадналата се лъжа на един свят, който на думи е бил неин и в който на думи всичко е било прекрасно.
  =================================================================
  Става въпрос за либералната демокрация където на думи всичко цъфти в рози и сме на страната на Америка и на "запада". Да, Америка е тук с НПО тата си, обаче бедността, несигурността, престъпността, демографският срив, американската армия, скъпотията, неравенството в африкански размери, фанатизма под формата на ирационална омраза към всеки който не се възхищава от "запада" - всичко това дойде с либералната демокрация. Иначе на думи всичко е наше - американският оптимизъм среща българският потенциал както са го казали пиарите на една НПО.

 68. 68 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2197 Неутрално

  "един свят, който на думи е бил неин и в който на думи всичко е било прекрасно."
  ..............................
  Не беше прекрасно, защото ни убеждаваха, че чакаме светлото бъдеще, а Тодор Живков нарече социализма "недоносче". Пък сега Корни ни убеждава, че онова минало е било за предпочитане.

 69. 69 Профил на wowbagger
  wowbagger
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Прекрасна статия!
  За съжаление този период безвъзвратно е част от нас.
  Езикът, на който пиша е скован в 45 годишни комунистически шаблони и може би са прави децата, които ги чупят - понякога дори по неприемлив за нас начин.

 70. 70 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Статията е тенденциозна и не ми хареса. Авторът не казва, че гореспоменатите са съмишленици на властта до 9.9.1944, симпатизираща на Хитлер и в коалиция с нацистка Германия.

  По отношение на крупния собственик на вестници смятам, че справедливо си е намерил Майстора.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 71. 71 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Осъвременяването на българския език и българската писменост, и повсеместната му достъпност от всички слоеве, е заедно с Индустриализацията, едно от най-големите положителни постижения на модерна България след 9.9.1944.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 72. 72 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#7] от "Norman Granz":

  "раницата - "мешка"

  Аааа ша имаш да вземаш!
  Раницата не е мешка и мешката не е раница!
  За които не са ходили казарма - мешката е някакво клошарско изобретение, което представлява платнена торба и две върви, които преди да се преметнат през раменете се усукват около гърловината на въпросната торба.
  Ако носиш нещо по-тежко в нея, вървите правят раменете ти на салца.
  Нищо общо с раниците.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 73. 73 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Напротив. Това е остра форма на Капитализъм - Класически Пазарен Либерализъм и Пазарен Фундаментализъм, и пазарно либертарианство, познати още като Неолиберализъм.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 74. 74 Профил на vvy
  vvy
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Имам доста книги останали от моите предци преди 1945 г със стария правопис Въпреки че мога да чета свободно някак си ми е по-трудно отколкото да чета на чужд език Не съм сигурен доколко правописната реформа е отчуждила българите в Македония-по-скоро това е резултат от безродната политика на комунистите в България по това време

 75. 75 Профил на axel
  axel
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Става въпрос за либералната демокрация където на думи всичко цъфти в рози и сме на страната на Америка и на "запада". Да, Америка е тук с НПО тата си, обаче бедността, несигурността, престъпността, демографският срив, американската армия, скъпотията, неравенството в африкански размери, фанатизма под формата на ирационална омраза към всеки който не се възхищава от "запада" - всичко това дойде с либералната демокрация.
  —цитат от коментар 67 на Каишков - Системен нарушител


  Вдъхновено, със социалистически плам! Браво, Каишка! Ами и при социализма си имаше НПО - само че му викаха ОФ. А за бедността - какво ще кажеш за трудоден (в ТКЗС-то) от 1,50 лв? А за земеделската пенсия от 20 лв/мес? А за учителската заплата от 120 лв? Сега има толкова американска армия в България, колкото тогава имаше съветска. А какво ще кажеш за неравенството между партийните главатари и обикновените хора? Ама не само в материално изражение? А какво ще кажеш за несигурността дали утре призори няма да те "приберат" и дали някога ще видиш отново семейството си? За престъпността тогава се говореше под сурдинка, та хората нищо не знаеха какво точно се случва в държавата.
  Аз не изпитвам фанатична и ирационална омраза към вас, но изпитвам съвсем рационално и органично отвращение към онова време, наречено развиващ се, развит, (недо)зрял социализъм и изобщо какъвто и да било социализъм.
  Либералната демокрация е върховно постижение в развитието на човечеството, поне засега.
  Прочети "Леваневски" (Давид Овадия) и ще радбереш какви са били мераците на ония, "истинските комунисти" от партизанското движение!
  Писна ми от фанатизирани старчета, които ги боли за напразно изживения си живот!

  „Gesagt heißt nicht immer gehört, gehört heißt nicht immer verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, einverstanden heißt nicht immer angewendet.“
 76. 76 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Статията е тенденциозна и не ми хареса. Авторът не казва, че гореспоменатите са съмишленици на властта до 9.9.1944, симпатизираща на Хитлер и в коалиция с нацистка Германия. По отношение на крупния собственик на вестници смятам, че справедливо си е намерил Майстора.
  —цитат от коментар 70 на socialen


  Само психично болен човек би се радвал на убийства... Но, от хора с комунистическо мислене друго не може да се очаква...

 77. 77 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#70] от "socialen":

  Само психично болен човек би се радвал на убийства... Но, от хора с комунистическо мислене друго не може да се очаква...

 78. 78 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Осъвременяването на българския език и българската писменост, и повсеместната му достъпност от всички слоеве, е заедно с Индустриализацията, едно от най-големите положителни постижения на модерна България след 9.9.1944.
  —цитат от коментар 71 на socialen


  Жалко, че ти не си се възползвал от това "най-голямо положително постижение на модерна България"... Сигурно нещастният крупен собственик е виновен и за неграмотността ти...

 79. 79 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2585 Весело

  До коментар [#18] от "oporna_to4ka":"Бих обобщил о е това комунизъм и има ли почва у нас : Комунизъм е бъзикане на съзнанието на хората, така че да не знаят на кой свят се намират и да дават активите на обществото в ръцете на мафиоти. Това се постига чрез постоянна агитация и пропаганда до степен народа да не различава доброто от злото - Възможно е, работи, практиката го е доказала"

  Великолепен пример, за потвърждение на статията. И наистина "практиката го доказва", само дето има малка, но съществена, разлика! Активите на обществото са заграбени от наследниците на комунистите и слугинажа им, наричани за по-кратко, Мафия! Иначе пак си е "чист комунизъм", и без "бъзикане", нали баджанак?! ;)

 80. 80 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4171 Весело

  До коментар [#47] от "Vladimir St Radoslavov":

  Зловонието идва от коментара ти.

 81. 81 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  До коментар [#58] от "zbs44514268": ерголям след съгласна на края на думата си е перверзно желание за оригиналност!

  Ами то това беше и реформата. Премахнаха е двойно и последната буква Ъ. Всъщност сега я произнасяме така. Сиглата я няма в правописния справочник на гугъл. Приличаше на ж с чертичка отгоре. Замести я сегашното ъ. Да, премахнаха и ь (ер малък) в думте с меки съгласни.
  И за тази реформа е такъв рев! Всъщност упростиха правописа без да се губи нещо.

 82. 82 Профил на 678
  678
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Според автора езика бил причина за носталгията ! Да се смееш ли или да плачеш ? Толкова елемантарна статия отдавна се се бе появявала.
  Авторе - на години си и не ти прилича да лъжеш. Да лъжеш за мрачния социализъм или комунизъм или както искаш го наричай онова време до 1989 г. Да, имало е убити, концлагери, страх от властта, доносници и др. Но имаше и друго - сватби, веселби, почивки на море, нямаше закъснения с месеци на заплатите, нямаше безработица, нямаше я Здравната каса и когато някой се разболееше направи си отиваше на лекар, а не чакаше някакъв си личен лекар да благоволи да му даде направление и т.н. Та животът беше шарен. И такива като теб просто се излагате пред такива като нас, които живяхме по онова време. Излагате се с тъпите си лъжи.
  Причината за носталгията е станалото след 1989 г. Тогава се появи безработицата, чорбаджиите, които по най-варварски начин се отнасят към работниците си, масовите кражби посред бял ден, масовото и нагло държане на циганите и др. подобни "ценности". Хората започнаха да слагат железни решетки по прозорци и балкони след 1989 г. Защо ?
  Много важно, че си свободен да плямпаш. Пллямпаш, ама не и срещу чорбаджията. "Дневник" е типичен пример. Не смеят да гъкнат срещу комунистическото селско отроче Прокопиев. Ами в медиите да сте чели нещо за Цветелина Бориславова ? За това как направи първия си милион ? Ами за Васил Божков ? Ами за някои от другите босове ? Или нищо или хвалби за тях.

 83. 83 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4561 Неутрално

  ЕДИННА ЕВРОПА

  Много добър анализ.
  Много.

  "Езикът на комунистическия рай" от Георги Гочев

 84. 84 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4561 Неутрално

  ЕДИННА ЕВРОПА

  Слой, Българската писменост е достъпна от десет века,
  а Българският език още през Старата ера.

  До коментар [#71] от "socialen":

  Осъвременяването на българския език и българската писменост, и повсеместната му достъпност от всички слоеве,

  е заедно с Индустриализацията, едно от най-големите положителни постижения на модерна България след 9.9.1944.


 85. 85 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4561 Неутрално

  Виш ИИ Маркс имени Ленина

  Има няма, има няма, има няма...
  Я пак.

  Еднопартийнии комунистически държави
  с комунисти власт, но без комунизъм?

  "Въоръжени с Маркс, който казал в "Немска идеология",
  че езикът не е нищо друго освен практическо съзнание..."

  До коментар [#15] от "Мойше! Толкоз!!!":

  А при комунизЪма (всъщност през соц'периода, комунизъм никъде не е имало)

  хората бяха едни щастливи такива:) Виждаше се по манифестациите на 1 май и 9 септември-щастливите хора се събираха доброволно, и със щастливи лица

  маршируваха пред местните велможи...

 86. 86 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Аз лично смятам, че преврата в езика настъпи след падането на Соца. Обективната оценка налага да признаем, че днес в България властва "чалга езика". Ако някой твърди, че днес българите са по-грамотни от времето на Соца, значи той самият е неграмотен. Крещящите примери от кандидат студентските изпити и катастровалното увеличение на неграмотните в страната доказват само едно - авторът или няма представа какво пише или някой му плаща за да го напише.

  Stupid people make me sick
 87. 87 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Прекрасна статия!За съжаление този период безвъзвратно е част от нас.Езикът, на който пиша е скован в 45 годишни комунистически шаблони и може би са прави децата, които ги чупят - понякога дори по неприемлив за нас начин.
  —цитат от коментар 69 на wowbagger


  Езикът приятелю няма как да е скован. Скован е човекът който не е изучил достатъчно добре родния си език. Що се отнася до децата, да тук си прав , децата чупят езика . По две причини :
  - учителската професия не е престижна и днес имаме по-слаби преподаватели
  - домашното възпитание и комуникацията на родителите с децата
  В крайна сметка, днес децата"чупят езика" но не те са виновни. Въс всички случаи обаче, това е лошо. За езика, за културата на общуване и за самите деца.

  Stupid people make me sick
 88. 88 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#68] от "volarok":

  Не беше прекрасно, защото ни убеждаваха, че чакаме светлото бъдеще, а Тодор Живков нарече социализма "недоносче". Пък сега Корни ни убеждава, че онова минало е било за предпочитане.

  ----------------------------
  Прав си , че не беще прекрасно. Имаше голяма демагогия и чипа се набиваше дълбоко. И доста недодялано. Прав си и за бай Тодор и недоносчето. Но умишлено или не пропускаш да уточниш, че той властва 35 години а речта му за недоносчето се случи в последната от тях. А това е важно ! Що се отнася за Корни, незнам, мен отдавна никой за нищо не ме убеждава...
  И още. Сега също ни набиват чипа. Много по дълбоко, но много по-деликатно. От една страна езикът е доста по-мек и по-приемлив , но за сметка на това изпълнен с лъжи и най-откровена демагогия.
  И последно. Цитат от статията:
  "В желанието си да се уподоби на Москва, новата българска власт ликвидира цял един пласт от историческото развитие на българския език.
  Нека допуснем , че твърдението на автора е истина, макар в действителност да си е една най-откровена лъжа. Лъжа която определя отношение...Но това е друга тема.
  Днес какво виждаме в България ? Ако един човек не знае елемантарен английски, определено ще се затрудни да разбере доста от заглавията на печата. Разбирам , компътрите и прочие... Но защо , питам аз, след като авторът твърди, колко лошо влияние е имала Москва върху бълкарския език, в същото време удобно е пропуснал да каже и нещо за влиянието върху българския език на "Езикът на Неолибералният Рай " ? Случаен ли е този пропуск ?! Не мисля...
  Очевидно се налага един извод, който не говори добре за автора на статията. Използвана е най-елементарна демагогия предназначена за ориентиране на неориентираните и объркани "малки хора". Крайно слаба, тенденциозна и нечестна журналистика.

  Stupid people make me sick
 89. 89 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  Статията е интересна, но засяга само една промяна - времето на прехода от частна към обществена (държавна) собственост. А в края на 19, и началото на 20 в. също е имало езикова и правописна реформа, санкционирана от дядо Вазов.
  Подобни реформи не са само комунистически патент. Когато влашките князе замислят формирането на държавно обединение на земите на север от Дунав измислят един румънски език на базата на един карпатски диалект, и адаптират латинската азбука за новия си език - за да се дистанцират от средновековното си минало заедно с Българското царство, и да се предпазят от попълзновенията на Руското царство.
  Мисля че някъде след ПСВ Сърбия провежда реформа, и въвежда адаптирана към сърбо-хърватския език латинска азбука.
  Когато се поставя началото на Македонската държава в рамките на СФРЮ й се налага един нов, леко сърбизиран вариант на стария местен диалект, наложил се вече като македонски език, но азбуката много-много не се пипа.
  В следвоенна Гърция архаичния катаревус е изместен от новия по-опростен димотики, който има много малко общо с гръцкия от славния Константинопол. Азбуката горе-долу се запазва.
  Една от големите реформи на реформатора Кемал Ататюрк е приемането на заместването на арабската азбука с латинска, адаптирана към турския.
  Замисляме ли се, че единствените страни в ЕС, които не ползват латиницата сме ние и гърците? И готови ли сме наистина да се приобщим към Европа?

 90. 90 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":,,това не е капитализъм. това е съвсем друг УРОД !!!
  —цитат от коментар 23 на сидер

  Прав си, с комунисти-капиталисти, това е УРОД! А с деца на шумкари - още по-лошо -КОМУНИСТИЧЕСКИ БАНДИТИЗЪМ! Никога не знаеш кога ще ти вземат или ликвидират бизнеса с измислените си "правила", и агенти-НАПаджии.

 91. 91 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1340 Неутрално

  Брей, тия хора са били гении, бе! (емотикон: крива усмивка) Измислили са невролингвистичното програмиране 25 години преди да го измислят американците.

 92. 92 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#87] от "Хакуна Матата !":

  При условие, че допускаш толкова много грешки, малко смешно е да определяш кога хората са били по грамотни...

 93. 93 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2353 Весело

  АвторА е С интересна статия, в която НИ споделя свои виждания КАТО ЦЯЛО за промените в езика настъпили БУКВАЛНО за няколко години след 1944 год. Така можеМЕ по-добре да разбереМЕ и защо трябва да бъде внесен в НародНО събрание законопроект за защита на езика.

 94. 94 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2353 Неутрално

  До коментар [#1] от "Dr Ly":

  За съжаление времето показа , че комунизма е по-приемлив от капитализма. Хорота сега се мъчат.
  —цитат от коментар 1 на Dr Ly


  .....че, КомунизмЪТ е по-приемлив....

  Докторе, пълният член, пълният член, докторе!
 95. 95 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2353 Весело

  До коментар [#37] от "4ort":

  Никога не съм бил по_щастлив, отколкото при социализъма!!!
  —цитат от коментар 37 на 4ort


  А пък какви вицове имаше при социализма! За тях наистина си струва да се съжалява!


 96. 96 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2353 Весело

  До коментар [#37] от "4ort":

  Никога не съм бил по_щастлив, отколкото при социализъма!!!
  —цитат от коментар 37 на 4ort


  А пък какви вицове имаше при социализма! За тях наистина си струва да се съжалява!


 97. 97 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2353 Весело

  Коментар [#95] от "Един препатил":
  Коментар [#96] от "Един препатил":

  Не бях аз! Сайтът е виновен!

 98. 98 Профил на iget
  iget
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Както казва авторът: да не се прави разлика между факт и желание. Г-н Тръмп има откъде да се е учил. Сполука за Америка :D

 99. 99 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Евала на Георги Гочев! Много добре е описал всичко.
  Особено за правописа. Особено сега в ежедневието виждам, че нашият език не е толкова фонетичен, и че старият правопис може би е по-подходящ. Особено като се вземе предвид, че новият е форма на абсолютно комунистичестак чистка.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK