На един 11 май...

На един 11 май...

© Анелия НиколоваДотолкова свикнали сме да отбелязваме датите, обагрени с кръв в календара – на въстания, битки, преврати – че ден като 11 май (ден стародавен, посветен на паметта на светите братя Кирил и Методий) някак не се вписва в него. Сякаш това листче от календара просто бива отвято от историята, още повече че – ето го аргумента! – празникът е двоен (отбелязва се по стар и по нов стил). Съответно и новото му държавно установено честване на 24 май като Ден на българската просвета и култура (и на славянската писменост – в разширения му вид) изцяло надделява.
Щом толкова много неща в историята ни са раздвоени или пък насила сдвоени, защо тогава и честването на Солунските братя да не е в две версии - църковна (11 май) и държавна (24 май)? Един вид – всекиму своето.


Затова на всеки 11 май църквата почита паметта на светите равноапостоли Кирил и Методий, както е било отколе (навярно още от XII в.). Сетне, в средата на XIX в., българското Възраждане само възкресява традицията. Казвам само, защото е лесно да си представим как и защо между XIV и XIX в. зейва пропаст: паметта за делото на светите братя е заличена, словата оскъдняват, почитта също.


И тъй до онзи 11 май 1857 г. в Цариград, за който се знае малко. Изглежда сполуката с появата на българската църква "Св.Стефан" в столицата на империята е подбудила и епархийското училище, поставено под покровителството на светите братя, да почете паметта им. Учениците просто изпяват няколко църковни песнопения пред иконата "Св. св. Кирил и Методий", без да си дават сметка, че тяхното възпоминание не само възкресява традицията, но и поставя едно ново начало – на таченето на словото, буквите, книжнината и всенародното просвещение. Обърнете внимание, че празникът е преди всичко учебен, напълно неинституционален, ни най-малко помпозно тържествен.
На следващата година, както научаваме от спомените на видния наш книжовник и педагог Йоаким Груев (никога непреиздадени!), той, развълнуван от това събитие, решава да отправи покана чрез "Цариградски вестник", подсещайки обществеността "народен дълг е да почитаме и славим паметта на нашите първоучители".


Поканата, съпроводена от частни писма до негови приятели и други учители, намира благосклонен прием и ето че на 11 май 1858 г. в Пловдив, както и в други съседни места, се отбелязва тази дата отново като училищен празник – "без участието на народ и духовенство".


Възпоменателната инициатива набира сила и скоро нещата се променят. Йоаким Груев свидетелства:


Бляскаво празнуване паметта на св. св. Кирил и Методия се начна в Пловдив на 1860 г., когато градът се сдоби с българска църква. На 11 май, след тържествено богослужение в храма "Св. Богородица", духовенството, придружено от ученици и от народ, с литии отиде в училището, дето след водосвет аз изрекох поучително слово с обяснението на празника Така се положи начало на тържественото празнуване на 11 май, който от година на година се обобщи не само по цялата Пловдивска епархия, но и по цяла България, и от училищен празник, какъвто беше изпърво, достигна да стане всеобщ, народен Великден.


Същото потвърждава и в един късен спомен Иван Вазов, отбелязал като дете първия 11 май в Сопот:


Има някаква великденска тържественост в този ден, светъл и благодатен. Защото и 11 май е един Великден, Великден на духа и на просветата, на възкресението на новите надежди през векове заспалите сили на един народ, лишен от велики традиции и жаден от тях.


За да се стигне до онзи 11 май 1867 г. в Калофер, когато един местен даскал, син на най-почитания просветен деец в града, решава да политизира самото това честване. Речта на Христо Ботев е скандална, тя взривява духовете и скоро след това баща му, даскал Ботьо Петков, прави всичко възможно, за да му осигури отново стипендия за Одеса, ала буйният деветнайсетгодишен младеж решава друго и свърва към емиграция в Гюргево. Какво е съдържанието на тази реч можем да съдим по една късна Ботева публикация във в. "Знаме", посветена на 11 май и делото на Солунските братя (от 9 май 1875 г.).


В този свой текст Ботев едновременно универсализира събитието и го секуларизира:
Днес почти сичкият славянски мир празнува денят 11 майя и днес секи славянин въздава чест и хвала на двамата наши солунски братия Кирила и Методия. Тие са гениите, които са записали знаменитото събитие в нашата бурна история, и тие са представителите пред богът на славянският братски, равноправен и свободен съюз. Като българи и проповедници на свободата, на братството и на сближението между славяните, наша длъжност е да видиме какво значение има и тряба да има за назе денят, в който ние празнуваме памятта на нашите равноапостолни братя. За нас не е важно дотолкова тяхното значение в историята на християнството и на православната возточна черкова, затова ние оставяме в мир и покой епохата на тяхната деятелност и обръщаме се към съвременното значение на празникът 11 майя.


За Ботев датата 11 май е важна и като "празник народен, празник, който трябва да ни въодушевлява с идеята за пълно духовно и политическо освобождение". В този смисъл 11 май е значим, доколкото е положил началото на една "славянска култура", която и днес продължава да сближава отделните славянски племена. Този ден е важен и доколкото отваря една от онези страници в историята, в които "българският гений е записал важни и знаменити събития", доколкото и ние сме допринесли с нещо "за историята на общочовеческия напредък".


Хоризонтът на този празник според Ботев е именно Просвещението (разбира се, светско), което сближава отделните европейски народи, а българинът като европеец трябва да е горд с приноса си по предаването на Кирило-Методиевото наследство на другите славянски народи, превръщайки се, можем днес да кажем, в "народ-конструктор" на културната идентичност на немалко европейски (че и "евразийски") народи.


А пък втората Ботева теза, която и до днес продължава да се преповтаря, е още по-секуларна: "делото на двамата Солунски братя" (мислени направо като славяни, а в по-ново време едва ли не като българи) трябва да се мисли отделно от "византийската зараза". Не знаем какво е говорил през 1867 г., но през 1875 г. той е напълно прям и краен: "11 май е празник над православно-разбойническия разврат". И още: "Паметта на Кирила и Методия се избърса из минеите на фанариотската черкова".


С други думи, този 11 май, който "ще бъде празник на нашата революция и нашата свобода", трябва да се мисли изцяло като "ден на просвета и култура", ала извън историческите си рамки, извън християнската си същност, извън цялото дело на светите братя, които освен гениални филолози, преди всичко са били християнски мисионери.


Изведем ли романтико-просвещенската теза на Ботев докрай, би трябвало да заключим следното: най-добре би било този 11 май не просто да е някакъв друг празник, а да е направо друг ден. Което и става през 1916 г. с ненадейното преминаване на България към Григорианския календар – налагат го неумолимите изисквания на Първата световна война, доколкото е имало сериозно разминаване между датите в българските и немските документи и заповеди, което на фронта може да е наистина фатално. И все пак правителството на д-р Васил Радославов решава да прилага новия календар гъвкаво. Разрешава се примерно на хората да запазят рождените си дати, стига да пожелаят. Денят 11 май, празникът на св. св. Кирил и Методий, бива обаче задължително фиксиран на датата 24 май. Нещо повече, задължават се околийските управители да организират съответните училищни чествания като на държавен празник. И тъй като правителството е прогермански настроено, празникът, разбира се, вече е "ден на българската просвета и култура" (всякакво там "всеславянство" постепенно изчезва).


Тъй че Христо Ботев се оказва невероятно прав във визията си, но само наполовина. Същността на този основополагащ за нацията ден продължава да измъчва българското общество. В периода между двете световни войни (когато сме повече българо-хуни, а не славяни) тържеството на "българския елемент" се засилва до крайност. Търсят се всевъзможни съответствия между прабългарските "черти и резки" и глаголицата. Сериозно се лансира хипотезата как българският "държавотворен" елемент "българизира" целия славянски свят и т.н.


И така до 1944 г., когато обратът е пълен и още по-зашеметяващ. У нас се публикуват изследванията на академик Державин, от които ясно личи, че българите са "чисти славяни", както и че прабългарите, доколкото ги е имало, били само капка вода в безбрежното славянско море, погълнало ги на свой ред. За нищо "византийско" в произхода на Солунските братя вече не може да иде реч. Постепенно става ясно, че не само чрез майка си Мария, но и чрез баща си Лъв те са били "чисти славяни". Изказват се дори съмнения в техния гръцки, все пак чужд език


Изниква обаче нов проблем. Как на "новия 24 май" да се твърди, че два пъти освободеният от Русия български народ – някои дори лансират тезата за "трето освобождение" (при похода на езическия варяжки княз Светослав Игоревич, плячкосал Преслав през 968 г.) – е дал писменост на своя Голям брат? Доста неудобно е някак Съветски историци спешно се впускат в проучвания дали пък по време на моравската мисия на Солунските братя не е възможно техни ученици да са проникнали в Киевска Рус. Но кои са те и къде тогава са съответните писмени паметници?


Иначе какво излиза: че покръстването на българите и приемането на учениците на Светите братя през 886 г. от княз Борис Покръстител е пролог или обрат в европейската история. Че ако това не се бе случило, сблъсъкът между държавата на франките и Борисова България, между Константинопол и Рим можеше да има съвсем друг характер. Защото нещата опират не само да съдбата на България, а до нещо друго: накъде – към Константинопол или Рим – е щяло да поеме безбрежното славянско море, което тогава е половин Европа. Залогът, дори с днешна дата, е огромен.


Известният руски философ Густав Шпет в своя "Очерк по история на руската философия" (1922 г.) пише: "Кръстиха ни по гръцки, но ни дадоха български език Солунските братя изиграха за нас фатална роля Какво би било, ако както Западът усвои всичко на латински, нашите московски и киевски предци четяха на гръцки онова, което християнството не е унищожило от наследството на Платон, Тукидид и Софокъл?"


Наистина интересен въпрос. Ала немалко изследователи смятат, че при подобна хипотеза московските и киевски предци е могло да четат не толкова Платон или Тукидид, а направо Корана. Всеки, разгръщайки книгите по руска история, може да прецени какво хипнотизиращо въздействие оказва ислямската култура върху вече споменатия варяжки княз Светослав Игоревич, щом той обмисля да премести столицата на държавата си от Киев чак по долното течение на Волга, някъде край Казан. Така че изборът на княз Владимир Светославович Киевска Рус да приеме християнството през 988 г. е наистина от исторически значение. Така се елиминира и арабско-мюсюлманското влияние, което, разпространявайки се по Волга, разсича днешна Русия на две части: северна (под скандинавско влияние) и южна (под силното влияние на Византия и хазарите). Археологическите проучвания на онази епоха изобщо не позволяват да се говори за единна "руска нация", още по-малко пък за "руска култура", доколкото елементите на нейния етногенезис са възможно най-разнородни.


В тази връзка никой не може да подценява значението на църковнославянския език (като книжовна норма) – по своя произход говорѝм български език – за формирането на руската нация. Както и да се извъртат нещата, от колкото и кладенци да се черпят исторически аргументи.


Нито един друг език – тъкмо поради своята периферност с Византия и леснодостъпност за южнославянските племена – не е могъл така бързо да изгуби характера си на "чужд език" , за да стане общолитературен език и носител на християнското евангелско слово.


Ала за всичко това е имало съответните предпоставки: необходима е била предшестваща лингвистична работа в гръко-славянската среда на Солун и огромното вдъхновение на Константин Философ, на бъдещия св. Кирил, като изключителен филолог и богослов. На практика дейността на светите братя е огромна културна стъпка: да се предаде на славяните целият свод от знания, натрупан от Византия в продължение на векове и наследен от античната цивилизация. И тук в просвещенския си патос Христо Ботев е напълно прав.


Но онова, което мнозина не искат да видят и до днес, е следното: въвеждането на българите в християнската цивилизация и тяхното покръстване е съпътствано от колосално християнско книжовно дело. Преведени са почти всички книги на Светото Писание и на основните тълкувания към тях от Отците на Църквата. С усилията на Светите Седмочисленици и техните следовници като Йоан Екзарх, Константин Преславски и други са направени и преводите на "Шестодневите", природонаучните енциклопедии на онова време; преведени са многочислени "слова" на св. Йоан Златоуст, св. Григорий Богослов, св. Василий Велики, св. Еферем Сирин и др. Чрез църковнославянския език и книжовното дело в България славянският свят започва да разполага с почти всички песнопения на Константинополската църква, с фундаментални трудове като богословието на Св. Йоан Дамаскин или "Лествицата" на св. Йоан Лествичник. Без да забравяме и за историографията – за хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол. И не на последно място: с всички оригинални творби на книжовниците от "Симеоновия век", които Русия и останалите славяни получават наготово.


Смайващо е как духовните и физически сили на тогавашните наши книжовници са стигнали, за да се извърши едно толкова колосално по мащабите си дело и то само за около четвърт век!
Без него, признават днес и руски изследователи, не би била възможна древноруската литература, което в условията на многоплеменна Рус би могло да означава следното: вместо до единна нация с обща историческа съдба да се стигне до конгломерат от народи с доста съмнително историческо бъдеще.


Ето защо и във втората си версия – като 24 чай – тази дата създава напрежения между българи и руснаци, има исторически ревизионизъм. Проф. Боряна Христова преди време разказа как в началото на 50-те години, под натиск от съветското посолство, било отменено студентското шествие на 24 май към паметника на Солунските братя. Щом чул за това, проф. Георги Цанев на своя глава завел там група студенти и на следващата година забраната била отменена.
Ала въпросите си остават.


Какво е значението на Светите братя за славянските култури? Чисто културно или християнско мисионерско? И как да бъде наричан езиковият носител на тяхното книжовно дело – църковнославянски или старобългарски?


И над тях е редно да се замислим. При това на езика си, без който, както пише Александър Теодоров-Балан, "щяхме да сме изключени от стъгдата на културното човечество, за да животворим и тлеем по крайните улички на човешкия град".


Все някога трябва да помислим над това.


Било то днес, на 24 май, или пък на някой следващ 11 май.


Текстът е публикуван в портала "Култура"

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 294 Любопитно

  Тони Николов за пореден път се включва в рекламната кампания на Църквата.
  Не мога да си загубя времето да прочета написаното, затова излизам с конкретно предложение.

  Да се проведе курс-обучение на поповете, за да знаят как да изпращат покойници в крематориумите, защото:
  "Не се допуска приемането на покойници, в чиито ковчези има изкуствени цветя, одеяла, дюшеци, възглавници, метални предмети, огнестрелни оръжия, взривоопасни материали, изделия от пластмаса и всякакви други елементи от изкуствени материали"
  Все пак нещо полезно!

 2. 2 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1920 Неутрално

  А знаете ли ,че според руските форуми славянската азбука им била дадена от ....Сърбия. Благодарим ви мужици , а тези тука нашите заднико-русодатели наричащи се най-нагло 'патриоти' да си правят изводи за любоФта на рашките към България....

  http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
 3. 3 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4545 Любопитно

  Интересен анализ на Тони. Сещам се обаче, че ние българите имаме още един празник дето го честваме два пъти в годината. Става въпрос разбира се за Трифоновден (1 и 14 Февруари). :)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 4. 4 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2047 Весело
 5. 5 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  И как да бъде наричан езиковият носител на тяхното книжовно дело – църковнославянски или старобългарски?
  ------------------------
  Както няма църковногръцки, църковнолатински и църковнонемски, така няма и църковно славянски.
  Грамотността през Първото царство е било изключително разпространена, както по исторически свидетелства (в За буквите например се говори за славянските азбукарчета ) така и по много каменни надписи от това време.
  И като стана дума за каменни надписи , се сещам за един - "Тук е@ах Кина" ,датиран към този период.
  Много ми е интересно как ще се направи връзката между тая изповед и църковнославянския език.
  :) :) :) :)

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 6. 6 Профил на Prosevchomai
  Prosevchomai
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Църковнославянски език наистина има старобългарска основа, но той е общославянски и през вековете е претърпял развитие, като тук можете да прочетете за разликите между старобългарския и черковнославанския езици:
  https://bg.wikipedia.org/wiki/ %D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
  Освен това, черкоснославянският отразявал Солунското наречие, защото братята монаси били родом от там.
  За самите братя се счита, че са от смесен славяно-гръцки произход. Все пак за да извършат делото си, изглежда са имали славянско самосъзнание, но са били образовани в гръцката традиция.

 7. 7 Профил на Prosevchomai
  Prosevchomai
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Двамата братя-монаси извършили голям подвиг. Църквата счита делото им за равно на това на апостолите. Добре е всеки да прочете житието им, за да се запознае със саможертвата, която представлявал техния монашески живот. Западната църква също ги почита като покровители на Европа.

 8. 8 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4545 Любопитно

  За самите братя се счита, че са от смесен славяно-гръцки произход. Все пак за да извършат делото си, изглежда са имали славянско самосъзнание, но са били образовани в гръцката традиция.
  —цитат от коментар 6 на Prosevchomai


  То, това е сигурно иначе нямаше ромейски император да ги праща точно тях двамата да правят азбука за славяните във Великоморавия. Те са ромейски граждани с славянски произход. Освен това по това време и (преди това също) е имало големи маси от славяни живеещи в Солун и областите около него. Още повече славяни имало по на юг в полуостров Пелопонес. Всичко това е добре описано от тогавашните византийски хронисти.

  Апропо, трябва да се знае, че Византия (или Източната Римска империя) не е била просто гръцка, това е била мултиетническа империя, ромейски граждани са били всички народи, които са я населявали - гърци, славяни, арменци, имало и араби в Азия и т.н. Това което ги е свързвало е било най-вече религията - Християнството. То, друга религия и не е била разрешена официално.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 9. 9 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4545 Любопитно

  До коментар [#7] от "Prosevchomai":

  Абсолютно и безспорно, техния живот е пример за саможертва и отдаденост на вярата и държавата. Още повече, че те са имали и други предхождащи мисии освен тази във Великоморавия.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 10. 10 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  За колорадските бръмбари и съветофили, да се чете бавно, та дано вденат:
  *В тази връзка никой не може да подценява значението на църковнославянския език (като книжовна норма) – по своя произход говорѝм български език – за формирането на руската нация. Както и да се извъртат нещата, от колкото и кладенци да се черпят исторически аргументи.*

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9118 Неутрално

  Руснаците трябва да са ни вечно благодарни , но не са. За сметка на това искат ние да им благодарим непрекъснато.

 12. 12 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  Няма ли да се престане с това "славянско море" и ние удавени в него!
  Генетичните проби доказаха, че нашият специфичен български ген е чист от примеси.
  Не съм за чиста раса, но побутването ни към Русия никак не ми допада, още повече те са със смесица от скандинавско и монголско потекло, което се вижда без усилие - дори "вождът" им е с прекрасни скули /от монголите/ и белокож - по скандинавски.
  Масовият руснак се обижда, когато му напомниш, че пише на БЪЛГАРСКА азбука, а за черковно-славянски говор няма представа :-).

 13. 13 Профил на Prosevchomai
  Prosevchomai
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Руснаците са пожелали да приемат християнството от Византия. Българите били въвлечени за целта по лингвистични причини.

 14. 14 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 789 Неутрално

  До коментар [#8] от "Иво":
  Ако използваме терминологията на Арнълд Тойнби, била е "универсална държава" - като Рим преди разделянето му, като Османската империя (която във всекидневното съзнание еднозначно се свързва с турците, и това е невъобразимо неточно), като Английският Радж, като .... ах, как не ми се иска да го кажа, Руската империя през всичките й фази, включително и като всесере и днешната Руска федерация, например. Тойнби, впрочем, свързва краха на православието с провала на Българската империя (нямам томчетата пред себе си, но съм сигурен, че точно този израз използва). При осмисляне на историята много неща зависят от концептуалната рамка. Изключително спорни въпроси, свързани с българската история, например, престават да бъдат спорни, когато четеш Тойнби - на преден план излиза онова, което до този момент е оставало скрито, недоосмислено. Струва си, например, да се прочете един откъс, наречен "Османците". Стават ясни поне две неща - че османската империя не е била "турска държава" - такава има едва след Ататюрк (ако не броим разни предосмански образувания, естествено); става ясен и смисълът на Еничарския корпус....

 15. 15 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Само че кой днес чете Тойнби? Четат "тойнбианеца", тройкаджията-преразказвач, неразбрал нищо от преразказваното, четат ГЛУПАКА Хънтингтън, и което е... не по-лошо, а по-страшно, взимат го на въоръжение, като скрита основа на политическите си доктрини.

 16. 16 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 789 Неутрално

  За колорадските бръмбари и съветофили, да се чете бавно, та дано вденат:*В тази връзка никой не може да подценява значението на църковнославянския език (като книжовна норма) – по своя произход говорѝм български език – за формирането на руската нация. Както и да се извъртат нещата, от колкото и кладенци да се черпят исторически аргументи.*
  —цитат от коментар 10 на Лелка


  Обясни ми това "съветофили" - това путираст ли означава или русороб, или путьовец, или руски ибрикчия, или нещо, за което не съм се сетил?

 17. 17 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Руснаците трябва да са ни вечно благодарни , но не са. За сметка на това искат ние да им благодарим непрекъснато.
  —цитат от коментар 11 на Роси


  Поне някои от нас отдавна са успели да откачат от мозъка си онзи кабел, дето в социдиотическите времена ни го закачаха още от детската градина и не им уйдисваме да благодарим непрекъснато. Ако всички отговаряха на руските щения, щяхме да сме най-робският от всички робски народи, родени гъзолизци и въртигъзници. Не че няма и такива де. Като чуят за нещо руско, застават на задни лапи, скимтят угоднически, и въртят опашка. Отврат. Но мисля, че ще стават все по-малко. :)

 18. 18 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4644 Весело

  Няма ли да се престане с това "славянско море" и ние удавени в него!
  Генетичните проби доказаха, че нашият специфичен български ген е чист от примеси.
  ==========
  Практически това е невъзможно , не е по темата и не задълбавай.....
  Дори и статията подсказва ,че не може.
  До коментар [#12] от "Alexander97":

  Bukalemun
 19. 19 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1303 Весело

  До коментар [#1] от "ruby: АТЕИЗЪМ - реалистичният поглед":

  Вече съм спокоен тролЪТ се появи и то пръв.

 20. 20 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1176 Неутрално

  Честит празник на всички Кировци и Методиевци

 21. 21 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Ето я и Ботевата Молитва, издържана в БОГОМИЛСКО - КАТАРСКИ ДУХ.
  Категорична АНТИ-ПРАВОСЛАВНА проповед:
  ...
  О, мой боже, правий боже!
  Не ти, що си в небесата,
  а ти, що си в мене, боже -
  мен в сърцето и в душата...

  Не ти, комуто се кланят
  калугери и попове
  и комуто свещи палят
  православните скотове;

  не ти, който си направил
  от кал мъжът и жената,
  а човекът си оставил
  роб да бъде на земята;

  не ти, който си помазал
  царе, папи, патриарси,
  а в неволя си зарязал
  мойте братя сиромаси;

  не ти, който учиш робът
  да търпи и да се моли
  и храниш го дор до гробът
  само със надежди голи;

  не ти, боже на лъжците,
  на безчестните тирани,
  не ти, идол на глупците,
  на човешките душмани!

  А ти, боже, на разумът,
  защитниче на робите,
  на когото щат празнуват
  денят скоро народите!

  Вдъхни секиму, о, боже!
  любов жива за свобода -
  да се бори кой как може
  с душманите на народа.

  Подкрепи и мен ръката,
  та кога въстане робът,
  в редовете на борбата
  да си найда и аз гробът!

  Не оставяй да изстине
  буйно сърце на чужбина,
  и гласът ми да премине
  тихо като през пустиня!...

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 22. 22 Профил на Prosevchomai
  Prosevchomai
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#21] от "Торбеш":
  Не разбирам каква връзка има стихотворението на Ботев със статията и дискусията, но:
  1. Защо смятате, че идеите на Ботев са богомилски, а не примерно масонски?
  2. Известно ли ви е че Константин Иречек посочва богомилството като една от причините за омаломощаването на българската държава и падането й под турско робство?
  3. Известно ли ви е че част от богомилите приели исляма, не само в България, но и в Босна и Херцеговина?
  4. Презвитер Козма е направил много добра характеристика на богомилите, тук няма място за никакъв възторг.

 23. 23 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 9815 Неутрално

  Честит празник на празнуващите.

 24. 24 Профил на elibal
  elibal
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#1] от "ruby: АТЕИЗЪМ - реалистичният поглед":

  Моля, господине, малко уважение към делото на светите братя.
  Тук не е мястото за тази Ваша...ирония ли е, или май просто...глупост?

 25. 25 Профил на anlazar
  anlazar
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Преди години в Алжир митничаря ни пита за фамилита.Лазаров,а той вика-Лазаро.Не Лазоров с в накрая, атоъ-като руснаците?Не бе, те са ни откраднали писмеността,а той казва:Знам,те всичко крадат!

 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3825 Неутрално

  До коментар [#2] от "Dr_Doolittle":

  Аха... Може и да не ти се вярва, но много руснаци искрено вярват, че руската азбука е създадена от... Ленин! Мене са ме убеждавали доста на тая тема...!
  Руснаците са на две крайности. Над 90 процента тъпа, злобна и агресивна маса и 2-3 процента образован и интелигентен елит, който за съжаление не управлява. При тях, болшевизма е неизлечим. Обречена държава, с обречени на жалко и мизерно съществуване хора...!

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на MP
  MP
  Рейтинг: 323 Неутрално

  До коментар [#22] от "Prosevchomai":

  Браво! Къде да им е известно? Какво са чели, че да им е известно?

 28. 28 Профил на MP
  MP
  Рейтинг: 323 Разстроено
 29. 29 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 2704 Неутрално

  До коментар [#21] от "Торбеш":

  Да, такива трябва да бъдат всички молитви!
  И ако вярваме на етикета богомило - катарски, то тогава явно Ботев е бил такъв, а и всички светли личности в човешката история, както и всички демократи, хуманисти и радетели за правата на Човека.

  Ако има някоя противоречива на горната молитва философия за хората и обществото, то аз с радост бих изтръгнал гръкляна на поддръжниците и.

  Шегувам се, естествено. Моля да не ме трият :)

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 30. 30 Профил на еко
  еко
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Понякога се радвам, че Петър Увалиев е покойник.
  ....

 31. 31 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 2581 Любопитно

  До коментар [#2] от "Dr_Doolittle":

  е на нас от кой ни е дадена я кажи

  гошо
 32. 32 Профил на милко моллов
  милко моллов
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#25] от "anlazar":

  БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!! ТАКА СЕ СМЯХ, КАКТО ОТ ГОДИНИ НЕ БЯХ. ТАКА Е. И С НАС СЕ СЛУЧИ НЕЩО ПОДОБНО, ПАК НА АЛЖИРСКАТА ГРАНИЦА, НО ПРЕЗ ДАЛЕЧНАТА 1973Г. ЖЕЛАЯ ВИ УСПЕХ И ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!

 33. 33 Профил на oii34567760
  oii34567760
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Приятен за четене текст. поздравления!
  Но стига с тези патриотични интерпретации на средновековието. Стига с това примордиално (родово-племенно) разбиране на термини като българи, руснаци, гърци и прочее за онова време. През средновековието, тези думи са имали държавно-поданически смисъл, а не етнически, какъвто им се приписва днес по инерция от първата половина на 19 век насам. Западноевропейските историци от около 50 години вече не говорят за италианци, французи, немци, англичани и пр. през средновековието. Други са били названията на съответните етноси (много повече на брой), които през 18-19 век се обединяват в сегашните етно-нации. Почти едновременно същото се случва и с източно-европейците, които образуват съвременните етноси чрез обединяване на множество субетноси във всяка една страна. Това е конструктивната научната истина, която за съжаление все още не се приема от мнозинството източно-европейски историци-патриоти.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK