Как се разказва комунизмът

Как се разказва комунизмът

© Цветелина Белутова, Капитал"Дневник" публикува текста от портал "Култура".

Как да се преодолеят трудностите, свързани с преподаването на историята на България между 1944-1989 г.? Как да се създаде онази атмосфера, в която различните, често крайни, мнения на учениците да намерят своето място и да очертаят пъзела на времето?


През март 2016 г. Фондация "Софийска платформа" обяви началото на проекта "Уроци от миналото: какво се случи преди ’89-та?", включващ разнообразни дейности, чиято цел е инициирането на диалог с ученици, студенти, учители, а също с широката публика за българската история през периода 1944-1989 г. В рамките на проекта бяха проведени отворени уроци за ученици от горния образователен курс в цялата страна, посветени на комунистическото управление на страната; семинари за учители, фокусирани върху добрите практики при преподаването на този исторически период; университетски лекции, запознаващи български студенти по журналистика с творчеството на Георги Марков и с наградата на радио BBC, носеща неговото име; бяха организирани и изложби с портретите на бивши лагеристи от Белене, рисувани от Петър Байчев.
Проектните дейности включват също безплатни и леснодостъпни онлайн материали, включително онлайн курс за ученици по българска история за периода 1944-1989 г. и две помагала – за ученици и за учители.


Целта на проекта е създаването на цялостен подход към изучаването на историята от периода преди 1989 г., който обхваща, но и отива отвъд учебното съдържание и включва както исторически източници, така и литература, изкуство, музика, филми и лични истории на очевидци. Идеята е чрез максималното използване на познанията на български и чуждестранни експерти и чрез прилагането на добри практики от други европейски държави да бъде създаден достъпен, практически насочен и интерактивен начин за осмисляне на близкото минало, който да допълва, а не да замества, учебния материал по история. Целта е също да се изгради връзка между гражданското общество и държавните образователни институции, която да позволи на училищата да се възползват от натрупаните познания в гражданския сектор.


Инициаторите на проекта споделят, че серията от семинари в цялата страна е показала ясно, че учителите по история срещат редица трудности в процеса на преподаване на този период, вариращи от липсата на време да бъде преподаден материалът до сблъсъка на субективните мнения на самите учители и на учениците за периода на комунизма. Повечето учители, които днес преподават в българските училища, имат лични спомени от този период. Голяма част от учениците, по разкази на учители, имат утвърдено мнение за периода, което идва от семейството и което, пак по техни свидетелства, е или крайно положително, или крайно отрицателно.


Как учителите, които (естествено) имат лично отношение, да преодолеят трудностите, когато преподават историята на България между 1944-1989 г.? Как да създадат онази атмосфера, в която различните, често крайни, мнения на учениците, могат да намерят своето място и да очертаят пъзела на времето? И защо е толкова съществено този период да бъде преподаван така, че да заинтригува младите хора и да ги провокира да мислят критично и да задават въпроси?


Предлагаме ви личните впечатления, свързани с работата по този проект, на историка Момчил Методиев и на Луиза Славкова от "Софийска платформа".


Луиза Славкова: Целта ни е да предизвикаме диалог


След многобройни разговори с учители, ученици и експерти, които се занимават с изследване на близкото минало, открихме няколко основни причини за игнорирането на този период в българското училище. Хронологичната подредба на учебното съдържание поставя комунизма в края на учебника по история, при това в период, когато учениците се подготвят за предварителни студентски изпити. От друга стана, изпитите за влизане в университет не включват във въпросниците си времето след Втората световна война и по този начин не стимулират нито учениците, нито учителите да се съсредоточат върху този период. Липсата на подходящо написани и достъпни учебни материали е друг фактор, който пречи на учителите да преподават периода. Предизвикателството става още по-голямо, като се вземе предвид фактът, че повечето родители са преки свидетели на тази епоха. Така голяма част от учениците формират впечатленията си на базата на мнението на родителите и роднините си, а не на обективни исторически източници. По този начин се създават условия за конфликтни ситуации между ученици и учители и дори между родители и учители. "Софийска платформа" се стреми да подкрепи учителите, като им предостави необходимите инструменти за справяне с тези предизвикателства под формата на обучения и учебни материали.


Работим активно с ученици и учители, като целта ни е да предизвикаме диалог за това каква е била България преди и каква е сега, да открием връзките и зависимостите между близкото минало и настоящето. За последните три години проведохме над 60 открити урока в училища в цялата страна по темата за близкото минало, говорихме със студенти в пет университета за творчеството и личността на Георги Марков, проведохме обучения с над 200 учители по история като разгледахме иновативни методи на преподаване, с които да събудят любопитството на учениците за периода преди 1989 г., и организирахме изложби с портрети на бивши лагеристи от Белене, рисувани от Петър Байчев. Разчитаме на помощта на ученици, студенти, историци, социолози, политолози, икономисти, учители, методисти и дори документалисти.


Целта ни не е да заместим, а да обогатим програмата за преподаване в училище, като предоставим допълнителни материали, близки по стил и съдържание до младите хора. Сред авторите и лекторите, с които работим или сме работили в миналото, са проф. Александър Кьосев, икономистът Георги Ганев, проф. Евелина Келбечева, учителят по история Емил Джасим, социологът Любомир Пожарлиев, доц. Михаил Груев, проф. Петя Кабакчиева, проф. Румяна Коларова, младият историк Тиберий Баръмов.


Момчил Методиев бе не само един от най-интересните лектори в нашия проект, но и автор на текстове, посветени на най-популярните митове за времето на комунизма и света по време на Студената война. Можете да прочетете тези и други анализи в най-новата ни публикация за учители и ученици: "Какво се случи преди ’89-та? Исторически сборник за комунизма в България".


Момчил Методиев: За абсурдите в преподаването на комунизма


Наистина ли огромна част от българските ученици не знаят почти нищо за комунизма, а 40% не могат да посочат дали символ на неговия край е падането на Берлинската или Китайската стена? Къде е причината? С такива въпроси в главата приех предложението на "Софийска платформа" заедно с други изследователи да изнесем поредица от уроци за комунизма в различни училища на България. Събрахме се разнородна група – политици и бивши дисиденти, изследователи и жертви на комунистическите репресии. Един от тях, осъжданият на смърт, но успял да премине "незаконно" границата и да избяга в Германия Георги Саръиванов, който по тази причина умееше да цени живота, почина два дни преди да изнесе поредния си урок в Мездра. Не мога да изброя имената на всички участници, нито темите, по които те са говорили, тъй като със сигурност ще пропусна някои. Но предполагам, че всички си задавахме въпроса дали усилията ни да изучаваме и говорим за комунизма са толкова напразни, колкото ни убеждават социолозите.


Посетих училища във Видин, Враца, Ловеч, Асеновград, Брезово и Сливен. Пред ученици от горните курсове – 10-и и 11-и клас, изнасях уроци за Българската стена и незаконните бягствата през границата, за Студената война, а накрая – за митовете за комунизма.


Първото ми впечатление беше на приятна изненада – всички училища бяха ремонтирани, а едно от тях и досега оприличавам на космически кораб в сравнение с доста захабеното, да не кажа порутено, но водещо се за елитно столично училище, където учих през втората половина на 80-те години. В едно от училищата освен звънец за края на часа, уредбата пускаше песни, между които и Another break in the wall на Pink Floyd – стори ми се смешно, но и приятно, каква е съдбата на една от най-забранените песни през комунизма.


Някои от учителите приеха уроците ми като формалност, за други те бяха периферна дейност, тъй като основната им грижа беше желанието да задържат учениците в училище. За част от тези ученици, определяни като застрашени от отпадане, образованието не беше най-голямата ценност. Възхитих се на усърдието, с което някои от тези учители и директори се борят с този проблем.


Трябваше ми известно време, за да осъзная, че интересът към уроците ми зависи от подбраната тема. Най-слаб беше интересът към Студената война. Както и да се опитвах да говоря за Берлинската стена, за Виетнамската война, за нашествията на Съветския съюз в Унгария през 1956 г., в Чехословакия през 1968 г., в Афганистан през 1980 г., темата оставаше далечна. Дори желанието на Тодор Живков да превърне България в 16-а република на Съветския съюз, подкрепено със съответните документи, не предизвика особен интерес. Както ми каза един от учителите след това, вероятно единственото, което учениците запомниха от този урок, беше снимката от прекалено интимната целувка на Тодор Живков и Леонид Брежнев – спомних си, че същата снимка с Ерих Хонекер се беше превърнал в най-големият дразнител за източногерманците при падането на Берлинската стена.
Доста по-активни бяха учениците по темата за бягствата през границата, а сякаш най-голям беше интересът към митовете за комунизма. След известно време си дадох сметка за причината – за тях Студената война е абстракция, нещо, което трябва да се наизусти, но с което нито те, нито техните родители могат да се идентифицират. Колко от българите бяха виждали на живо Берлинската стена, за да я приемат за символ? За сметка на това темата за бягствата през границата беше реален и сетивен проблем. Разказах истории за техни връстници – българи и чужденци, някои от които бяха намерили смъртта си на българската граница. За авантюристични, но понякога успешни бягства. Най-зрелищното, със селскостопански самолет, се беше случило в съседното на Видин село Жеглѝца (сбърках ударението и учениците с право ме поправиха). Конкретните истории за тях бяха нови, но те чудесно знаеха, че за разлика от своите родители имат право да пътуват свободно, да учат и дори да живеят в чужбина.


Най–голямо предизвикателство беше преподаването на митовете за комунизма – за "безплатното" образование и здравеопазване, за "липсата на престъпност" и за "стабилния икономически възход на България". Това се случи в Сливен, където се запознах с г-жа Таня Еленска от гимназия "Добри Чинтулов", посветена не само на историята на комунизма, но и на желанието да превърне своите ученици в граждани с позиция.


Преди урока по нейна молба учениците трябваше да направят кратки интервюта с техни родители или баби и дядовци за живота им по това време. Мненията бяха различни, но далеч по-важното беше, че само от един клас получих повече от 20 такива интервюта – откровено казано бях много изненадан. Учениците можеха да имат различни мнения или дори предубеждения, но интересът беше налице.


От тях научих един важен урок. Най-трудно е да бъдат обяснени и преподавани абсурдите на комунизма – че човек трябва да плати за нова кола, а след това да чака три или четири години, за да си я получи. Опитах се до обясня проблема с дефицита, единствения вид стока и празните магазини. След като разказах как функционира комунистическата икономика, попитах учениците какво ще направят, ако са продавачи в магазин и получат 100 щафети луканка, а пред магазина чакат 150 души. Всички предложения бяха крайно почтени – ще се обадя да докарат още, предложи един от учениците; при следващо зареждане ще дам предимство на тези, които не са получили, гласеше друга идея. Но на никой не му хрумна онова, което правят реалните продавачи в "реалния социализъм" – да скрият 20 щафети, които след това да продадат на желаещите без опашка и на по-висока цена. И от своя страна да получат от тях карта за почивка например или телевизор, без да чакат на опашка. Идеята за опашката, за празните магазини, за масовата всекидневна корупция беше много по-трудна за възприемане от голите статистически факти.


Урокът за мен беше, че най-трудно се преподават абсурдите на комунизма и това е причината малко от учениците да могат да си го представят. Каква е причината да спираш собствения си народ да пътува в чужбина? А да налагаш жителство и да закрепостяваш хората в един град? А да им забраняваш да имат повече от един апартамент и така да ги караш да се развеждат фиктивно?


Списъкът с абсурдите може да бъде продължен. Това са реални житейски ситуации, от които са страдали всички. Едва ли можем да очакваме осмисляне на комунизма, ако не можем да обясним тези абсурди. Едва тогава ще можем да дадем плътност на тоталитарната система, да обясним липсата на свобода, тогава и учениците ще могат да се идентифицират с жертвите на комунизма, да почитат и уважават съпротивата на "бившите хора", на горяните или на дисидентите, защото едва тогава ще разберат срещу какво те са се борили.


Действително, може би мнозинството от учениците знаят малко за Берлинската стена, но това далеч не означава, че не знаят нищо, а още по-малко, че нямат интерес. Къде тогава се къса нишката?


Комунизмът може да бъде преподаван само чрез ярки житейски примери, което не винаги е силната страна на историците – ние понякога затъваме в документи и суха фактология. Точно затова има смисъл в часовете по литература да се преподава Георги Марков и неговите "Задочни репортажи" – защото това е един от малкото литературни документи за епохата, написани от човек, живял през комунизма, но и добрал се до свободата да опише абсурдите на този живот. И то истински талантлив писател.


Другият урок е за централната роля на учителите. Вероятно немалко са учителите, които, след като не са "овластени" от държавата да говорят по въпроса, предпочитат да избягат от родителските въпроси, като пренебрегнат темата за комунизма или я преподадат формално. Не може да се очаква и друго, когато държавата в продължение на десетилетия настоява, че материалът за комунизма е включен в учебниците (в последните часове на всяка учебна степен), а всъщност отказва да създаде единен стандарт за преподаване или поне да изгради рамка от учебни материали, въз основа на които учениците да могат да дискутират и сами да си изграждат мнение. Инициативи като тази на "Софийска платформа" са изключително полезни и се радвам, че съм част от това малко усилие. Но истината е, че държавата не може да "аутсорсва" това начинание на една или няколко неправителствени организации, колкото и активни да са те. Ако иска да има отговорни граждани с ясна гражданска позиция, е необходимо въпросът за преподаването на комунизма да престане да бъде замитан под килима.


Без елементарно познание за комунизма държавата и обществото не могат да очакват един млад човек да може да си обясни света, в който живее в момента. Да си изгради мнение дали България върви напред, стои на едно място или се развива. Да формулира личните перспективи пред себе си.


Без това знание днешните ученици имат пълното право да се върнат към "Тухлата в стената" на Флойд:


Не ни е нужно обучение.
Не искаме контрол над мисълта.


И след като държавата гледа формално на този тип образование, не можем да очакваме, че когато завършат, учениците няма да се отнесат също толкова формално към държавата.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Изключително yмнa стaтия.
  Но не се виждa името нa aвтоpa.

 2. 2 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Комунизъм на практика никога и никъде не е имало. Всичко е било социализъм в разни стадии.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Любопитно

  От какъв зор пък някой е решил, че учениците имат често крайни мнения за нещо, от което си нямат хабер?

  [email protected]
 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Неутрално

  ами по същия начин както се разказваше капитализмът . едно към едно , дори в повечето случаи разказвачите са същите или поне техни деца .. митовете за баничката от вчера и кока колата от преди 1970 г . а баничката вече е с палмово масло , а колата фруктозо-ала бала сироп но матриала все така ги рупа .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Фондация "Софийска платформа"... не разбрах за финансирането и.

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3846 Неутрално

  За такива като Момчил Методиев - шапки долу!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 7 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Много благодаря за рази статия от портал Култура, който любезно я предостави да я прочетем тук.
  Само да вметна - за начинът за разказване на комунизма има специален предмет - „Научен Антикомунизъм”. Много е важно децата да бъдат подготвени по него като се използват освен традиционните учебници на хартиен носител, да има и интерактивни филми и открити уроци. Особено важно е диктора или лектора да използва така наречения „софийски тарикатски сленг”, който звучи куул, за да може поколението от 21 век по-лесно да вникне в тази не лека за обясняване материя. Не се ли използват модерните технологии и практики, рискуваме да оставим децата на нервформираното влияние на бабите и дядовците им, за които всички знаем, че те не са избиратели на демократичните сили. На родителите не можем да разчитаме, защото те, по времето на пазарната икономика, са заети да изкарват парични средства, които наследниците им ще инвестират в АйФон или поне Самсунг Галакси 7 ес

 8. 8 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Абсурдите на комунизма са толкова невероятно абсурдни, че просто не могат да се осмислят само с четене. Единствено тези, които са ги преживели са в състояние да ги разберат. Което съвсем не значи, че препоръчвам да върнем комунизма за да го преживеят и младите.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 9. 9 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  "Наистина ли огромна част от българските ученици не знаят почти нищо за комунизма, а 40% не могат да посочат дали символ на неговия край е падането на Берлинската или Китайската стена? Къде е причината?"

  Причината е ясна и продължава да е в сила. Комунистите са тук и сега и няма защо да очакваме, че те ще допуснат тези въпроси да се разглеждат в училище и учениците да добият представа какво е било миналото.
  Само деца от семейства, къдетпо родителите са хора, които не споделят тази идеология и са активни подръжници на европейското развитие на страната и при условие че са сред хората, които считат за нужно да разглеждат подобни въпроси в семейството, може и са наясно с тези проблеми.
  Но да очакваме как средно статистическия учител по история, на възраст над 50 и бивш (и може би настоящ) активен член на БКП/БСП и профсъюза на не безивестната Такева, ще е готов да разглежда подобни исторически казуси от тази гледна точка е просто несериозно.

 10. 10 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Статията е вдъхновяваща! Настръхнах!

 11. 11 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  До коментар [#2] от "venci4":


  Комунизъм на практика никога и никъде не е имало. Всичко е било социализъм в разни стадии.
  —цитат от коментар 2 на venci4


  И слава Богу! Дори и недоразвития социализъм ни нанесе такива вреди, че вече 30 години не можем бял свят да видим, та си преставям какво щеше да стане ако комунизма беше възтържествувал - може би щяхме да ударим Северна Корея в земята:).

 12. 12 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  До коментар [#9] от "tsvetko_51":

  Децата по принцип не са наясно много много с политическата система, което е и логично за техните години.
  По твоята теория трябва да направим някой като Емил Джасим министър на просветата и ще ни смени учебниците за отрицателно време, ни османска империя ще се види, ни турско робство, комунизмът пък ще стане като добър ден, само за него ще се говори. Надскочете си ръста, стига само комунизма плювайте. Да, по-лошият строй е от капитализмът, определено, но не трябва да се маха всичко. Нещата, които са работили трябва да останат, ние сме си същата държава. виждате, че крайния либерализъм също е доста опасен.

 13. 13 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Неутрално

  До коментар [#9] от "tsvetko_51":

  "Наистина ли огромна част от българските ученици не знаят почти нищо за комунизма, а 40% не могат да посочат дали символ на неговия край е падането на Берлинската или Китайската стена? Къде е причината?"
  -----------------------------------
  Не, не е наистина - вижте какво пише в статията!
  ''Как да се преодолеят трудностите, свързани с преподаването на историята на България между 1944-1989 г.? Как да се създаде онази атмосфера, в която различните, често крайни, мнения на учениците да намерят своето място ''
  Значи знаят, спорят и даже имат крайни мнения - което и трябва да се поправи с тази програма!

  [email protected]
 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Неутрално

  единствената разлика е , че сега има закон ....
  "(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "Как учителите, които (естествено) имат лично отношение, да преодолеят трудностите, когато преподават историята на България между 1944-1989 г.?"

  През Комунизма(1988-1989 г.) ми се наложи да пропусна уроците по история на Комунизма, поради заболяване, което траеше мисля 3 месеца. Говорих с учителката ми по история тогава, тя искаше да повтарям класа, за да съм бил по-наясно с историята на Комунизма, при досегашните при оценки при изпитите не съм могъл да си спомня важните дати в историята на Комунизма. Щях да имам 2, което при история като задължителен предмет означава повторение на класа.Подобно бях и по-руски, заради проблеми със спрягането на глаголите в различните падежи.

  Как се зарадвах, че Комунизма падна! И "старите" учебници не бяха вече валидни за обучение, до излизане на преработени нови. Беше време на прехода. Поне си спестих четенето на "Капитала" от Карл Маркс, влизаше в матурата.

  Es muß Geld fließen!
 16. 16 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  До коментар [#13] от "karabastun":

  Точно така е! Децата имат крехки души и лесно се поддават на пропаганда, особено когато идва от семейството. И това трябва да се прекрати!

 17. 17 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Весело

  До коментар [#16] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  Зависи все пак - какво е семейството!
  Ако е модерно семейство от еднополови, значи е отхвърлило отрицателното наследство и детето лесно ще замени комунизма с хмосексуализма!

  [email protected]
 18. 18 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  До коментар [#17] от "karabastun":

  Съгласен съм. Ако родителите са умни и красиви няма да допуснат техните родители да влияят на внучетата си ;)

 19. 19 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Социализма, комунизма и капитализма си уредили среща. Първи дошли комунизма и капитализма. Соца значително закъснял. Най-после пристига запъхтян и мъкне торби с покупки.
  -Айде бе, къде се губиш?-питат другите.
  -Оставете се момчета, като идвах насам, видях че пуснали месо на халите и се наредих на опашка.
  -Какво е това опашка?-пита капитализма.
  -А какво е това месо?-пита комунизма.

 20. 20 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Весело

  Но на никой не му хрумна онова, което правят реалните продавачи в "реалния социализъм" – да скрият 20 щафети, които след това да продадат на желаещите без опашка и на по-висока цена. "
  а всъщност са били пазарно ориентирани по учебник . цената , търсенето , предлагането , дълга ръка на пазара

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 21. 21 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Фондация "Софийска платформа"... не разбрах за финансирането и.
  —цитат от коментар 5 на Не Кой


  Съмняваш ли се. Жокер - не е българско.

 22. 22 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#9] от "tsvetko_51":

  Учениците нищо не знаят поради факта,че "изпуснахме питомното" - 1997 - 2001 г. - когато СДС имаше цялата власт -и тръгнахме да " гоним дивото"!
  По тази причина сега такива като Волгин ни се "качиха на главата",а една ХАЛТУРА като развалината 1300 г. се таксува като" паметник" и историческа "ценност"!

 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3770 Неутрално

  "40% не могат да посочат дали символ на неговия край е падането на Берлинската или Китайската стена..."

  Такива игнорамуси са гаранти за стабилността, на ръце трябва да ги носим...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3273 Неутрално

  Наистина ли огромна част от българските ученици не знаят почти нищо за комунизма, а 40% не могат да посочат дали символ на неговия край е падането на Берлинската или Китайската стена? Къде е причината? Причината е,че нямаше осъдени комунистически изроди,причината е,че няма закон за лустрация,причината е,че във всяка институция и политическа партия работят бивши агенти на ДС.

 25. 25 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#16] от "Федоp Венедиктович Езеpский":


  До коментар [#13] от "karabastun":... Децата имат крехки души и лесно се поддават на пропаганда, особено когато идва от семейството. И това трябва да се прекрати!
  —цитат от коментар 16 на Федоp Венедиктович Езеpский


  И какво предлагаш, господин национал-социалист?
  Да се отнемат децата от родителите и да се предадат за превъзпитание в ТВО?

  ПП. Практика, прилагана от Сталин.
  Като родителите са били пращани в ГУЛАГ или разстрелвани.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3770 Неутрално

  "Абсурдите на комунизма са толкова невероятно абсурдни, че просто не могат да се осмислят само с четене. "

  В една съседна статия, предизвикала уртикария сред червените нролове, се разправяше как през последните 5 години от живота си Брежнев е бил буквално в будна кома - неконтактен, та трябвало на преводача му да дадат цветни листчета с написани опорни точки, за да отговаря вместо него.

  Което не попречи на повратливия Старчев да му извае паметник, а на правешкия многотомен мислител - да го направи ТРИЖДИ герой на НРБ...

  Комунизмът беше УРОДЛИВ като паметника пред НДК.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  Комунизмът не се изучава.
  Той трябва да се ПРЕЖИВЕЕ КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
  Вкарайте ги младите в градче,
  тип "Биг Брадър" където една календарна година
  да живеят в условията на комунизма.
  Обяснете им,че всички достижения на технологиите
  като мобилни телефони,компютри,копирни машини....
  и прочее СА ЗАБРАНЕНИ, и ще се ползват само
  от ПРАВОИМАЩИ !!!!
  Накарайте ги ДА ЧАКАТ "ДА ИМ ИЗКАРАТ" ХЛЯБ И САЛАМ
  Дайте им ЗАПЛАТАТА НА "МЛАД СПЕЦИАЛИСТ" -
  току що завършил ВУЗ - 120 лева.
  Обяснете им, че им е ЗАБРАНЕНО ДА ПРИТЕЖАВАТ
  ДОЛАРИ и ЕВРО и че ВСИЧКИ ВНОСНИ СТОКИ
  са с цени В ЛЕВОВЕ ПО ЧЕРНИЯ КУРС НА ДОЛАРА....
  Че ДВА МЕСЕЦА В ГОДИНАТА трябва да полагат
  ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БЕЗПЛАТЕН РОБСКИ ТРУД
  КАТО БРИГАДИРИ......
  Бас държа,че
  Първо,
  Никой няма да издържи повече от месец
  Второ,
  Споменът ще им държи влага ЦЯЛ ЖИВОТ

 28. 28 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#25] от "simval":

  Нека да не прекаляваме чак толкова. Не е демократично. За момента може да се ограничим с учебници в началното, основното и средното училища, с филмчета, с интерактивни онлайн занятия и т.н. :-))))))) Ако не помогне, тогава ще помислим как да се справим с мракобесната путинска пропаганда на носталгиците

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7155 Неутрално

  "Не искаме контрол над мисълта."
  Ние не, политиците искат.

 30. 30 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1276 Неутрално

  "Първото ми впечатление беше на приятна изненада – всички училища бяха ремонтирани, а едно от тях и досега оприличавам на космически кораб в сравнение с доста захабеното, да не кажа порутено, но водещо се за елитно столично училище, където учих през втората половина на 80-те години. В едно от училищата освен звънец за края на часа, уредбата пускаше песни, между които и Another break in the wall на Pink Floyd – стори ми се смешно, но и приятно, каква е съдбата на една от най-забранените песни през комунизма."
  Как да коментирам подобно изказване? Аз покрай изборите влизах в три училища и там нещата са по-зле от 80-те! Виж, на музиката на Pink Floyd мястото й сигурно е в училище. Може и малко комиксови герои по стените - примерно спайдърмен вместо Левски, понеже то робство и без това е нямало...

 31. 31 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  До коментар [#5] от "Не Кой":
  До коментар [#21] от "Стоян":

  Така е, таварищи. Комунизмът е едно прекрасно нещо, но на разни империалистически диверсанти им плащат да го плюят.

 32. 32 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Любопитно

  До коментар [#17] от "karabastun":
  До коментар [#18] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  Братската българо-съветска дружба и целувките уста в уста на другарите Живков и Брежнев броят ли се за еднополова любов?
  Какво ви казват на Позитано по въпроса?
  Станишев и Вигенин имат ли мнение?

 33. 33 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#28] от "Федоp Венедиктович Езеpский":


  До коментар [#25] от "simval":... Ако не помогне, тогава ще помислим как да се справим с мракобесната путинска пропаганда на носталгиците
  —цитат от коментар 28 на Федоp Венедиктович Езеpский


  Не се кахъри, с пропагандата ще се справим лесно.
  Въпросът вече е отработен и пробван с успех.
  Достатъчно е да се лиши от финансиране.
  А за това ще се прогрижи самият Хуйло.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 34. 34 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#26] от "Norman Granz":


  "...Комунизмът беше УРОДЛИВ като паметника пред НДК.
  —цитат от коментар 26 на Norman Granz


  Да.
  Много отдавна бях казал, че този паметник не бива да се разрушава.
  За да може нагледно да се показва какво е комунизъм.
  Паметникът е събрал в себе си всичко характерно за комунистическа България.
  Заченат с разрушение, съчетаващ в себе си грозота, бетон, грандоманщина, липса на човешки облик, претенции надхвърлящи възможностите, безсмислен градеж, който е изпълнен некадърно и се руши от само себе си, докато рухне под влияние единствено на естествените природните сили. Доказателство, че комунизмът е несъвместим както с заобикалящата ни природа, така и с природата на човека.  Аз не зареждам в Лукойл.
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#6] от "hamiltonf1":

  кога Пинк Флойд са били забранени - не е истина.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  До коментар [#35] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ами човека, който твърди това в статията, каза че е бил ученик и дисидент през втората половина на 80-те години на ХХ век. Предполагам в неговото училище е била.забранена тази песен. В моето слушахме Слеър, защото комсомолският секретар ни беше развалил с упадъчна музика, но това е тайна.;)

 37. 37 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#36] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  не знам в коя паланка е учил но Пинк Флойд ги пускаха редовно по радиото. Мразя лъжите.Когато учиш някого чрез лъжа винаги си обречен на неуспех.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 38. 38 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  Ще дойде време , когато за годините от 1944 до 1989 година ще се говори като период в който българина е бил в тежко руско комунистическо робство. Абсурдите и жестокостите на това робство ще се изучават в детайли. Опитите на сегашните комунисти да владеят миналото с надежда да владеят и бъдещето ще са неуспешни. Чака ги вечният позор на историята от която не могат да избягат.

 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  http://pinkfloydarchives.com/DBulLPPF.htm
  забранените според М.М. пинк флойд. Поздрави от Истината момчилчо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#35] от "КМЕТ В СЯНКА":Ами човека, който твърди това в статията, каза че е бил ученик и дисидент през втората половина на 80-те години на ХХ век. Предполагам в неговото училище е била.забранена тази песен. В моето слушахме Слеър, защото комсомолският секретар ни беше развалил с упадъчна музика, но това е тайна.;)
  —цитат от коментар 36 на Федоp Венедиктович Езеpский


  и като как хем ученик нем дисидент - нек'ви видения ли що ли ??? И тоз юнак на юнаците да не сме го знаяли до днес.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  До коментар [#40] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Те такива дисиденти има много вече. Предполагам го помниш този юнак - Николай Грозни - наше момче, музикален вундеркинд и писател, срещу когото милиционерите са стреляли през 1989-та подобно на Арабската пролет. Разказваше премеждията си пред Ню Йорк Таймс :))))) Но нещо като му преведоха статията на български и форумците не му повярваха. Даже някои измърмориха „да беше почакал да умрем, че тогава да ги плещи”
  http://www.segabg.com/article.php?id=525975
  Та и Момчилчо Методиев така. Забранявали били Пинк Флойд, по времето, когато се въртеше песента на Ацепт с Удо Диркшнайдер - Кил дъ рашън :)))))

 42. 42 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  До коментар [#12] от "Не Кой":

  "... Надскочете си ръста, стига само комунизма плювайте. Да, по-лошият строй е от капитализмът, определено, но не трябва да се маха всичко. Нещата, които са работили трябва да останат, ние сме си същата държава. виждате, че крайния либерализъм също е доста опасен."

  Капитализмът не е нещо постоянно и неизменно, той се развива и освен това е много различен в различните страни и в годините е включил много и разнообразни социални мерки. Кои неща са си работили, дето трябва да си останат е малко общо казано, но съм съгласен, че всички крайни неща, в това число и либерализма, не са добри или имат и лоши страни.
  За мен обаче, кръстоносния поход срещу глобализацията, освен че носи на шепа хора, които се ситуират като негови лидери и водачи, не може да даде нищо на нас, хората които по някакъв начин работим и живеем, без значение на какви позиции и в коя страна.
  От както свят светува, глобализацията е в ход - дали са походите на Александър Македонски, дали е пътя на коприната на Марко Поло или Колумб е тръгнал за Индия, а стигнал до Америка, дали нашите първи манифактуристи, през т.н. турско робство са тръгнали през Дубровник към Европа - все е глобализъм. Това е като водата, тече надолу, така и нормалния инвеститорски интерес търси начини за по-големи печалби и след като във хилядолетията никой не е обърнал течението на реките, така и сега няма как да се обърне движението на капитала.
  И всякакви уж спасителни протекционистки мерки, само влошават положението, защото дори и да дадат някакъв временен резултата, те са като бент, над който започва да с трупа напрежение и след това изведнъж пада и ...мътната вода дави наред, преживяли са го много народи, ние също и вероятно и това ще се повтаря, защото винаги е имало популисти, които са говорили това, което е приятно да се чуе, намирали са си своята политическа подкрепа и реализация и го е отнасял пак същия, т.н. обикновен човек.

 43. 43 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  До коментар [#13] от "karabastun":

  " Как да се създаде онази атмосфера, в която различните, често крайни, мнения на учениците да намерят своето място ''
  Значи знаят, спорят и даже имат крайни мнения - което и трябва да се поправи с тази програма!.."

  Да обърнете въпроса, пожеланието нещо да се създаде в едва ли не нещо съществуващо, но пък мотива да е реализиране на пъклената цел - да бъде унищожено ( това което всъщност го няма), е меко казано несериозно:)

 44. 44 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  До коментар [#22] от "doroteus":


  До коментар [#9] от "tsvetko_51":Учениците нищо не знаят поради факта,че "изпуснахме питомното" - 1997 - 2001 г. - когато СДС имаше цялата власт -и тръгнахме да " гоним дивото"!По тази причина сега такива като Волгин ни се "качиха на главата",а една ХАЛТУРА като развалината 1300 г. се таксува като" паметник" и историческа "ценност"!
  —цитат от коментар 22 на doroteus


  Напълно съгласен, но стореното е факт и трябва днес да се действа съобразно реалностите - т.е. да "гоним дивото":)

 45. 45 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Доста глупава антикомунистическа пропаганда. Нека тия, които я преподават да разкажат как точно те пострадаха по времето на комунизма ! Да разкажат как пострадаха Бойко Борисов,Цецка Чачева и т.н. С такава пропаганда само се излагате. Явно се е намерил някой да ви плаща, но защо си плюете в сората ?

 46. 46 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 864 Неутрално

  [quote#45:"krf54523578"]Доста глупава антикомунистическа пропаганда. quote]

  Не съм съгласен с вас. Коректния термин е "Научен Антикомунизъм" :-)

 47. 47 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#46] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  или научен либерализъм.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK